Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden"

Transkript

1 Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen Formandens beretning. 4. Regnskab Indkomne forslag: 5.1) Vedtægtsændring, tillæg til 19.2, (Bruno, have 6) 5.2) Vedtægtsændring vedr. procedure ved hushandel (Jesper, have 127) 5.3) Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104) 5.4) Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104) 5.5) Vedr. bimålere (energiudvalget, Kaj, have 104) 5.6) Vedr. afkast fra alternativ energi (energiudvalget, Kaj, have 104) 5.7) Vedr. fordeling af reduktion i el-afgift (energiudvalget, Claus, have 96) 5.8) Vedr. projekt fælles solcelleanlæg (energiudvalget, Kaj, have 104) 6. Valg ifølge lovene: Næstformand: Charlotte, have 30 (genopstiller) Kasserer: Bruno, have 6 (genopstiller) Bestyrelsesmedlem: Arne, have 117, (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem: Laura, have 11 (genopstiller ikke) Revisor: Merete, have 8 (genopstiller) Vurderingsudvalg: Ole Boesen, have 98 (genopstiller) Steffen, have 19 (genopstiller) Ventelisteudvalg: Lone, have 1 (genopstiller ikke) Andre udvalg til arbejdsdag, sommertur og sommerfest 7. EVT.

2 Ad 1, Valg af dirigent og stemmeudvalg.: Asbjørn have 8 valgt til dirigent Stemmeudvalg: Claus have 96, Gitte 89, Lisbeth 78 Indkaldelse og generalforsamling godkendt. Ad 2, Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011: Referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011 blev godkendt. Ad 3, Formandens beretning: Formandens beretning indledt med 1 min. stilhed for Valborg have 77. Omtalte følgende emner: Brand i have 13 Brandsikringsudvalgets fortsatte arb. Belurer rundt i haveforening, ikke noget sidste 1-3 mdr. Fastelavnsfest og hjælp til at arrangere Energiudvalg ros, billigere el. Nyt energi pilot projekt, EU m.m. Ny fælles lad cykel kommer snart Containere bestilles via nettet målet er 1 om måneden Arbejdsdag i foråret, Gunhild og Gitte. Lørdag d. 21. april 2012 Sommerudflugt hvem tager den? Sommerfest hvem tager den? Nyt fra advokat vedr. udkast fra kommune til fredningsmyndighederne om lovliggørelse Kommentarer til formandens beretning: Jette 52: kommer brevet rundt, det fra advokaten og kommunen? Jesper 127: ikke umiddelbart, på baggrund af henstilling fra advokat. Jette 52: anmodning frafalder. Kaj 104: 14. april indbydelse til fælles vindmøllelaug i Sydhavnen ved åbningen af tippen. Nærmeste beboere af vindmøllerne har førsteret til at købe andele. Kaj 104: brandhane? Forventet at bestyrelsen havde fremsat forslag om sådanne på denne generalforsamling opfordring til at det gøres. Efterlyste svar på henvendelse til bestyrelsen vedr. brandsikring specifikt for have 104. Jesper 127: Det er ikke bare at få trukket brandhane ned til foreningen, men også indtænke nyt ift. hvad der ellers kan trækkes ned til os skal undersøges: nyt vand, tv, osv. Men støtter absolut idéen om snarligt at få etableret en brandhane. Birgit 124: hvor tit skal vi have container? Mulighederne er blevet flere, efter vi er begyndt at betale mere, f.eks. elektronik affald m.m. Efterlyser en plan for det! Jesper 127: der prøves nu at bestille over nettet direkte og det skulle gå noget hurtigere. Asbjørn: hvem er tovholder for bestillingerne? Informerer Lynge om muligheden for internet bestilling. Birgit 124 bestiller første gang. Formandens beretning godkendt. Haveforeningen Kalvebod Side 2 af 7

3 Ad 4, Regnskab 2011: Bruno 6, gennemgik det udsendte regnskab. - Konto 15: Lokal telefoncentral, serviceaftale opsiges med udgangen af september Konto 50: 3 hushandler + 1 fra året før. - Haveleje og vandopkrævning bliver adskilt til næste år. Karen 53: konto 220: hvad dækker de kr over? Bruno 6: bl.a. indkøb af bark kr, vandmålere kr m.m. Peter 55: afskrivning af traktor og vindmøllelaug skal de ikke regnskabsførers særskilt? Bruno 6: det er en regnskabstekniks bogførelse. Spørgsmålet har været hos revisor med forklaring. Jesper 127 understøttede dette. Steffen 19: man kan godt vælge at putte afskrivninger særskilt, men skal stå som det gør som udgift. Men kunne godt fremhæve pointen ved et særskilt regnskab. Steffen 19: har forslået bestyrelsen, at el og vand og brandsikring kommer ud som særskilt mini regnskab, for at gøre det mere gennemsigtigt skal udspecificeres helt. Regnskab blev godkendt. Ad 5, Indkomne forslag: 30 tilstede + 7 fuldmagter = 37 stemme berettigede for følgende forslag Ad 5.1, Vedtægtsændring, tillæg til 19.2, (Bruno, have 6): Grethe 14: bibeholde 7 stk. underskrifter for sikkerheden. Lisbeth 78: hvor ofte er dette aktuelt? Bruno 6: 1 til 2 gange årligt. Claus 96: jo nemmere, jo større sikkerhed for at undgå at overstige garantigrænsen kr Peter 55: antallet af underskrifter er ikke nødvendigvis en sikkerhed hvis banken anmoder om underskrifter efter vejledning. Støtter forslaget. Steffen 19: støtter også forslaget. Gælder jo ikke udtræk. Enstemmigt vedtaget, 37 for ved håndsoprækning Ad 5.2, Vedtægtsændring vedr. procedure ved hushandel (Jesper, have 127): Steffen 19: godt forslag. Eneste anke hvilken konto skal være mellem-konto? Evt. en spærret konto. Manne 90: anden bank for at undgå garanti størrelse. Karin 88: foreslår også en anden bank Peter 55: ændre drift konto til bare konto i forslaget. Charlie 94: eller ændre til der til indrettet konto Asbjørn 8: bare foreningens konto. Generalforsamlingen beder bestyrelsen om at ændre formuleringen, så drifts udgår af driftskonto og undersøge mht. at bruge en anden bank til denne konto. Enstemmigt vedtaget, 37 for ved håndsoprækning Haveforeningen Kalvebod Side 3 af 7

4 31 fremmødte og 7 fuldmagter til resterende forslag: Ad 5.3, Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104): Claus 70: kendt sag. Tror foreningen får svært ved at gennemføre det lovmæssigt på baggrund af boligforhold. Hvor går grænsen for ubeboeligt hus? Kaj 104: deler bekymring, men også brugt ordet åbenlyst for at undgå evt. tvivl eller misbrug. Ift. lovgivningen, evt. bestyrelsen kunne videreføre gennem hele systemet (f.eks. miljølovgivning m.m.). skal bibeholde og lave vores egne love/vedtægter de må derefter prøves ved retten. Manne 90: mere til gulerods-metoden. Hvad med en grænse for minimumsværdi på f.eks kr.? Asbjørn 8: hvordan skal det håndhæves? Stiller spørgsmålstegn ved håndhævelsen Steffen 19: skellet mellem nyttehave og hus? God formulering. Vil ikke ind og vurdere på pænt og ikke pænt men støtter at haverne skal bebos/bruges. Undgå at vurdere folks huse, så det ikke er vurderingsudvalgets beslutning. Som forening hvad vi ønsker? Jesper 127: hvordan er samspillet mellem foreningens love og rettens veje? Støtter forslaget. Charlie 94: signalværdi om hvad vi som forening vil med foreningen. Vi skal i gang med processen og hvis vi så vil ændre det, må det jo ske senere. Peter 55: godt forslag, siger hvordan vi gerne vil have det. I Frederikshøj er der blevet sat en stribe kedelige typehuse op pga. ophævet byggestop. Vigtigt at sige/skrive hvordan vi gerne vil have det og byggestilen. Claus 96: tilføjelse til forslaget egnet til beboelse eller beboet Kaj 104: der er 3 sikkerhedsventiler i forslaget for at undgå misbrug: det skal være åbenlyst, med en skriftlig udtalelse og et halvt års frist for påbegyndelse op til bestyrelsen om opsigelse og vurderingen skal følges/skal gå i gang. Steffen 19: vi bibeholder det som det er. Hvordan defineres beboet? Kunne tilføje opsigelse tages op på kommende generalforsamling, frist udvides fra halvt til helt år. Gitte 89: eksempler med Theodor og Helmer? Hvem kan/skal det ramme? Karen 53: stemmer for det og huske at bevare den humanistiske tilgang. Kaj Werner 23: inddrage generalforsamlingen for endelig beslutning efter vurdering. Jesper 127: vi kan allerede nu, indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger. Kaj 104: der burde være nok sikkerhedsliner i forslaget. Birgit 124: hvis beboet, f.eks. ældre beboere at foreningen evt. kunne gå ind og hjælpe. Claus 96: skriftlig afstemning. Der skal være 26 der stemmer for. For: 35 Imod: 1 Blanke: 2 Forslaget vedtaget. Haveforeningen Kalvebod Side 4 af 7

5 Ad 5.4, Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104): Grethe 14: skal det forstås at foreningen kan gå ind og drive nyttehave? Kaj 104: det er stadigvæk enkelte lejers ansvar. Lejer kan godt give lov til at andre dyrker til nyttehave. Karin 88: hvad sker der hvis dette ikke overholdes? Kaj Werner 23: står allerede i lovene så unødvendigt. Asbjørn 8: problem ift. byggestop, ved køb af ny grund og nedrivning af hus som købs betingelse, hvad sker der så? Peter 55: opfattelsen uden for HF, er at det er en byggegrund man køber og ikke til nyttehave/haveforenings grund. Kaj 104: nyttehave er det nye ift. eksisterende beskrivelse i lovene. Birgit 124: forståelse af nyttehave er ikke entydig for alle. Jesper 127: henviser til 15. Charlie 94: hvad er nyttehave blomster, frugt osv. Det er et vidt begreb pointen bare at bruge grunden. Gitte 89: lave nyttehave om til brugshave i forslaget, for at undgå tolkning af nytte. For: 35 Imod: 1 Blanke: 2 Forslaget vedtaget. Ad 5.5, Vedr. bimålere (energiudvalget, Kaj, have 104): For: 38 Imod: 0 Blanke: 0 Forslaget vedtaget. Ad 5.6, Vedr. afkast fra alternativ energi (energiudvalget, Kaj, have 104): Manne 90: ikke vild med automatikken i at bundet at bruge pengene, men vil meget gerne støtte energiudvalget. Steffen 19: vil gerne tage stilling til de konkrete forslag, enkeltvis. Claus 96: automatikken kan altid ophæves ved generalforsamlingsbeslutninger. Jesper 127: holde afskrivningen ude af billedet. Birgit 124: hvad betyder energi neutrale installationer? Kaj 104: bruger ikke mere energi, end hvad kan give. Asbjørn 8: synes ikke der skal sættes en kasse /konto af, direkte til dette. Støtter at tage det enkeltvis fremover Lisbeth 78: særlige regnskaber for energi tiltagene tage fra den fælles kasse og ikke bundet. For 9 Imod 21 Blanke 7 Forslaget ikke vedtaget. Haveforeningen Kalvebod Side 5 af 7

6 Ad 5.7, Vedr. fordeling af reduktion i el-afgift (energiudvalget, Claus, have 96): I salen: tvivl om forståelsen og fordelingen Kaj 104: præciserer, at det bliver fordelt forholdsmæssigt blandt alle (både dem over og under 4000 kwh) Steffen 19: der er flere aspekter hvordan skal f.eks. udgifter fordeles? Opfordrer energiudvalg til at gentænke hele cirklen. Kaj 104: det fremgår allerede hvordan udgifter m.m. afholdes i rundsendt materiale. Fremgår pt. ikke hvordan besparelsen skal håndteres og fordeles. Manne 90: det er en ok logisk måde at fordele på. Claus 96: afhænger af svaret fra dong, om hvor meget. Kaj Werner 23: forskel på stikledninger og hovedledninger og hvem der har ansvaret. Peter 55: forslag til ændret formulering af forslaget: opnåede reduktioner i elafgifter til stat og kommune tilfalder foreningens medlemmer i henhold til medlemmets forbrug. Svende: for forslaget Karin 88: skal præciseres, så det fordeles forholdsmæssigt. Der blev stemt om Peter 55 ændrede forslag: For: 38 Imod: 0 Blanke: 0 Peter 55 ændringsforslag vedtaget. Ad 5.8, Vedr. projekt fælles solcelleanlæg (energiudvalget, Kaj, have 104): Steffen 19: vil gerne være med til at støtte energi forslag m.m. projektet skal være obs. på uforudsete udgifter. Tror ikke det kommer til at give overskud. Hvordan i praksis, f.eks. ved hussalg? Osv.? En kompleks opgave/projekt. Men støtter det. Kaj 104: det bliver overskueligt med ét hus som pilot og med hjælp af jurist til udformning af aftaler. Der kan være modstridende interesser huse der ligger rigtigt osv. Hvordan håndteres det på sigt i forhold til at bibeholde fleksibiliteten i byggestil m.m. Ved piloten sikres et afgrænset forsøg og erfaringer derfra, inden det evt. skal udbredes til flere. Peter 55: støtter forslaget. Hvad er teknikken og forholdsvis ny og i rivende udvikling hvad om 30 år? Kaj 104: hvert år sker der nyt, så hvor længe skal ventes? Komme med nu. Kaj Werner 23: godt at komme i gang og lade os prøve det. Lasse: hvor kommer tallet fra? Burde kunne fås billigere end de kr. Skal i hvert fald undersøges. For: 36 Imod: 1 Blanke: 1 Forslaget vedtaget. Kaj afslutter ved at takke Ole 98 arbejde og til opbakningen fra foreningen og ros til Bruno og Casper vedr. el-aflæsninger og arbejdet dermed. Opfordrer bestyrelsen til at lave en pressemeddelelse om energitiltagene i foreningen. Haveforeningen Kalvebod Side 6 af 7

7 Ad 6, Valg ifølge lovene: Næstformand: Charlotte, have 30 genopstiller og valgt Kasserer: Bruno, have 6 genopstiller og valgt Bestyrelsesmedlem: Arne, have 117, genopstiller ikke takkes for arbejdet. Lasse 122 valgt som bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem: Laura, have 11, genopstiller ikke takkes for arbejdet. Michael 68 valgt som bestyrelsesmedlem Revisor: Merete, have 8 genopstiller og valgt Vurderingsudvalg: Ole Boesen, have 98 genopstiller og valgt Steffen, have 19 genopstiller og valgt Ventelisteudvalg: Lone, have 1 genopstiller ikke takkes for mange års arbejde. Claus 96 valgt til ventelisteudvalget. Arbejdsdag: (Lone 92 og Gunhild 96, Gitte 89/Karin 88/Karen 53 kan ikke på selve dagen) Lisbeth 78 hjælper. Sommertur: Charlie 94, (konkret forslag om klatre tur ) Sommerfest: hvad er budgettet? Mangler festudvalg. Ad 7, Eventuelt: Charlie 94: Fortæller om hvad Madklubben er og opfordring til deltagelse for alle. Lasse 122: Forslag om at opsætte nye møbler/bænke på pladsen. Kaj 104: Info om 1. maj fest på Karensminde. Charlotte 30: Opfordrer til at bruge strøm om natten, da det er billigere. Karin 88: Gøre brandsikringsplanerne tilgængelige for alle. Referent Casper, have 51 Haveforeningen Kalvebod Side 7 af 7

8 Endelig indkaldelse til ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 kl i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen Formandens beretning. 4. Regnskab vedlagt 5. Indkomne forslag - vedlagt: 1) Vedtægtsændring, tillæg til 19.2, (Bruno, have 6) 2) Vedtægtsændring vedr. procedure ved hushandel (Jesper, have 127) 3) Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104) 4) Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104) 5) Vedr. bimålere (energiudvalget) 6) Vedr. afkast fra alternativ energi (energiudvalget) 7) Vedr. fordeling af reduktion i el-afgift (energiudvalget) 8) Vedr. projekt fælles solcelleanlæg (energiudvalget) 6. Valg ifølge lovene Næstformand: Charlotte, have 30 (genopstiller) Kasserer: Bruno, have 6 (genopstiller) Bestyrelsesmedlem: Arne, have 117, (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem: Laura, have 11 (genopstiller ikke) 7. EVT. Revisor: Merete, have 8 Vurderingsudvalg: Ole Boesen, have 98 (genopstiller) Steffen, have 19 Ventelisteudvalg: Lone, have 1 Andre udvalg til arbejdsdag, sommertur og sommerfest Fuldmagter: Hvis et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet give en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagten gælder kun til den dato der står på. D.v.s. hvis generalforsamlingen fortsættes en anden dag, skal der skrives en ny fuldmagt til den pågældende dag. Det skal understreges, at hver husstand har én stemme og kan kun have én fuldmagt. Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage i denne generalforsamling, fordi mange forslag, der påvirker foreningens fremtid, skal behandles. Der søges 2 nye bestyrelsesmedlemmer!

9 Ad 5.1), bestyrelsen: Nuværende tekst 19.2: Kun bestyrelsen kan investere foreningens formue. Investeringer kan kun foretages i obligationer der er noteret på fondsbørsen. Foreslået ændring til 19.2: Bestyrelsen kan investere foreningens formue. Investeringer kan kun foretages i obligationer der er noteret på fondsbørsen, i denne forbindelse tegnes bestyrelsen af formand, næstformand og kasserer. Ad 5.2), bestyrelsen: Nuværende tekst 5.: 5 Ønske om overdragelse af lejemål skal meddeles bestyrelsen, og kan ikke finde sted før al skyld i foreningens interesse er betalt. Før overdragelse af lejemål skal nye lejere godkendes af bestyrelsen som medlemmer af foreningen. Medlemmerne skal gøres bekendt med foreningens love og vedtægter. Overdragelse af lejemål finder sted på et bestyrelsesmøde. Foreslået tilføjelse til 5: Køber indsætter købssum, depositum og evt. indskud på foreningens driftskonto, således at det står på kontoen senest 1 uge før overdragelsen. Bestyrelsen overfører købssum til sælgers konto senest 1 uge efter overdragelsen. Ad 5.3), Kaj Jessen, have 104: Forslag til Generalforsamlingen i H/F Kalvebod, d Tilføjelser til 1 i Foreningens Love: 1 stk.2. De enkelte lejeres huse skal være egnet til beboelse. Bestyrelsen skal bede Vurderingsudvalget om at komme med en skriftlig udtalelse om et hus tilstand, hvis der åbenlyst er huse som ikke lever op til dette krav. Er huset efter vurderingsudvalgets bedømmelse, uegnet til beboelse, opsiges lejemålet med en frist på ½ år til at iværksætte den fornødne renovering af huset og mulig genoptagelse i foreningen. Ad 5.4), Kaj Jessen, have 104: 1 stk.3. Lejede grunde uden hus, skal anvendes som nyttehave og holdes i ordentlig stand, så den ikke fremstår som ubrugt. Ad 5.5), energiudvalget: Alle opsatte bimålere til registrering af strømforbrug i H/F Kalvebod, er foreningens ejendom. Vedligeholdelse og udskiftning påhviler foreningen. Det påhviler den enkelte havelejer at føre tilsyn med måleren og meddele evt. beskadigelser eller fejl til Bestyrelsen. Selvforskyldte beskadigelser og målerfejl betales af den enkelte forbruger. Ad 5.6), energiudvalget: Eventuelt afkast fra andele i vindmøllelaug eller lignende alternative energikilder afsættes på særlig konto og anvendes til nye investeringer i energibesparende og energineutrale installationer i haveforeningen. Afkastet fra 2010 og 2011overføres fra Foreningens formue til denne konto. Ad 5.7), energiudvalget: Opnåede reduktioner i elafgifter til stat og kommune fordeles kollektivt blandt alle foreningens medlemmer. Ad 5.8), energiudvalget: Projekt fælles solcelleanlæg (vedlagt).

10 Projekt fælles solcelleanlæg. Forslag til generalforsamlingen den 27. marts 2012 I forlængelse af sidste generalforsamlings opbakning til Energiudvalget og Bestyrelsen om, at etablere fælles solcelleanlæg på medlemmernes tage er Energiudvalget og Bestyrelsen klar til at igangsætte fase 2. Generalforsamlingen giver sin opbakning til, at Energiudvalget og Bestyrelsen kan igangsætte etableringen af et 63 m² fælles solcelleanlæg i have 53 på bygningens syd/vest vendte 11 tagflade, som et pilotprojekt. Det skal danne grundlag for projektets videre forløb, herunder indsamle viden, erfaring og medvirke til at gøre foreningen til en CO2 neutral forening med egen elproduktion. Foto af have 53 den 11.marts 2012 kl. 12. Solcelleanlægget vil udgøre hele tagfladen og vil arkitektonisk fremstå som en rolig flade, opdelt i ensartede felter med en blålig overflade, som kontrast til himlens blålige eller grålige farvespil. Solcellemodulerne vil blive monteret oven på det eksisterende tag med ventilation under anlægget, således at varmen fra solcelleproduktionen kan ledes væk, hvorved der opnås en højere ydelse. Hele anlægget vil på enkelt vis være demonterbart. Den producerede el, vil blive målt særskilt og ledt direkte ud i det interne el net, uden kontakt med bi måleren i have 53. Anlægget vil kunne yde en el produktion på ca. 105 kwh/m²/år, svarende til en ydelse på kwh/ år. Levetiden for solcelleanlægget vil mindst være 30 år, men 50 år er ikke urealistisk dog med en mindre falden ydelse. Vedligeholdelsen vil være minimal, idet der ikke indgår bevægelige dele i solcellemodulerne. Have 53 har stillet sit tag gratis til rådighed i en periode på 30 år. Taget er gennemrenoveret for ca. 12 år siden. Det vurderes at taget kan holde i mindst 30 år uden vedligeholdelse, idet det vil komme til at ligge under solcelleanlægget. Den samlede vægt af anlægget på ca kg vil ikke give statiske problemer. Kontrakten med have 53, om lån af taget i 30 år, vil blive gennemgået og godkendt af foreningens jurist inden projektet. Opstarten og omkostningen ved juristbistanden vil blive betalt via foreningens afsatte midler fra kontoen hjælp udefra. Etableringsomkostningerne af solcelleanlægget er vurderet til at koste (63 x (3.000 kr = Turnkey pris oplyst af Energitjenesten)) kr. Solcelleanlæggets årlige el produktion i kr ved en el pris på 2,10 kr/kwh vil være (6.615x2,10) = kr/år kr/år. Indregnes el prisstigningen på 6 %/år, som der erfaringsmæssigt har været i en årrække, vil afkastet årligt stige, således at tilbagebetalingstiden kan udregnes til ca. 10,5 år. Om 11 år, i 2023, vil værdien af el produktion det år repræsentere kr. På 30 år vil solcelleanlægget have givet os et afkast på over en million kr. Der er ikke indregnet renter eller afskrivninger i projektet. Ligeledes er evt. tilskudsordninger ikke indregnet, men regeringens forestående energiforlig følges nøje. Investeringen i solcelleanlægget vil komme til at indgå i foreningsværdien. Foreningen vil kunne sælge den strøm, som vi ikke selv anvender gennem Nettomåleordningen, men i første omgang vil vi selv kunne bruge hele el produktionen. Strøm produktionen vil blive målt særskilt og vil indgå i vores fælles energiregnskab. Udgiften til solcelleanlægget på kr svarer stort set til, hvad vi på et år sparer ved, at vi har etableret vores eget elselskab eller hvad vi på 3 år får som afkast fra vores vindmølleandele i Hvidovre Vindmøllelaug. Generalforsamlingen afsætter kr til Pilotprojektet Fælles Solcelleanlæg. Se ligeledes analysen Projekt Solceller på medlemmernes tage i Kalvebod på foreningens hjemmeside eller hent den hos Bruno.

Referat af ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 26. oktober 2011 kl i festhuset.

Referat af ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 26. oktober 2011 kl i festhuset. Referat af ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 26. oktober 2011 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen 2011

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra Efterårets generalforsamling d. 7. oktober 2009. 2. Godkendelse af referat fra forårets generalforsamling 2009.

Referat fra Efterårets generalforsamling d. 7. oktober 2009. 2. Godkendelse af referat fra forårets generalforsamling 2009. Referat fra Efterårets generalforsamling d. 7. oktober 2009. Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårets generalforsamling 2009. 3. Formandens beretning. 4. Budget

Læs mere

Referat af generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod 18.marts 2009

Referat af generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod 18.marts 2009 Referat af generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod 18.marts 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2008. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8.11. 2005.

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8.11. 2005. Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8.11. 2005. Tilstede: Birte, Henriette, Thomas, Birgit, Jesper Fraværende: Arne, Jeff, Bruno, Kaj Werner Dagsorden. 1. A. Valg af mødeleder. B. Godkendelse af referater.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset.

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Niller have 14, blev enstemmigt valgt. Stemmeudvalg blev nedsat: Tom have 93,

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 25. september 2012 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 25. september 2012 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling tirsdag d. 25. september 2012 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af generalforsamling i HF Kalvebod. 9. oktober, 2008.

Referat af generalforsamling i HF Kalvebod. 9. oktober, 2008. Referat af generalforsamling i HF Kalvebod. 9. oktober, 2008. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamling 2008. 3. Formandens beretning 4. Budget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Ad 0. Dirigent ved mødet var Peter Nordstrand, referent Peter Kargo Bruun.

Ad 0. Dirigent ved mødet var Peter Nordstrand, referent Peter Kargo Bruun. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Stærekasserne (Klyngehusene) Afholdt den 17. April 2012. Agendaen var følgende: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 1. Valg af dirigent Peter (79) valgt som dirigent. 2. Valg af referenter Chriss (55) og Ruben (10) tager referat. 3. Godkendelse af referat

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Beboermøde tirsdag den 19/09 2006.

Beboermøde tirsdag den 19/09 2006. Beboermøde tirsdag den 19/09 2006. Der var fremmødt beboere fra 50 lejemål. Ole Haarbye bød velkommen, specielt til de to indbudte, Ditlev Friis fra Lejerbo og Konsulent Kim Hjortfelt. 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Rainbow Vikings. Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings. Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København.

Rainbow Vikings. Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings. Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København. Rainbow Vikings Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings 1 Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København. 2 Klubbens formål er at dyrke motorcykelliv herunder: - at styrke

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Vedr. Kolonihaveforbundet

Vedr. Kolonihaveforbundet 1 PFH Dokument af 22.11.2013 vedr. Kreds 1 & Tårnby kommune Til Fra Tårnby Kommune Palle Flebo-Hansen Dato 22.11.2013 Vedr. Kolonihaveforbundet Jeg har via internettet læst et referat fra repræsentantskabsmødet

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN J. nr. 2447/220 T/ VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningen bærer navnet Foreningen Misbrugsportalen. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 1.3. Foreningen

Læs mere

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 19. maj 2015 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Formand Svend Pedersen Kasserer Walther Thomsen Næstformand John

Læs mere

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter.

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter. Vedtægter. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for den Gamle Danske Spids (GDS) 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling 10. marts 2004 Andelsboligforeningen Til stede nr. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 151, 153, 159,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere