Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden"

Transkript

1 Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen Formandens beretning. 4. Regnskab Indkomne forslag: 5.1) Vedtægtsændring, tillæg til 19.2, (Bruno, have 6) 5.2) Vedtægtsændring vedr. procedure ved hushandel (Jesper, have 127) 5.3) Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104) 5.4) Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104) 5.5) Vedr. bimålere (energiudvalget, Kaj, have 104) 5.6) Vedr. afkast fra alternativ energi (energiudvalget, Kaj, have 104) 5.7) Vedr. fordeling af reduktion i el-afgift (energiudvalget, Claus, have 96) 5.8) Vedr. projekt fælles solcelleanlæg (energiudvalget, Kaj, have 104) 6. Valg ifølge lovene: Næstformand: Charlotte, have 30 (genopstiller) Kasserer: Bruno, have 6 (genopstiller) Bestyrelsesmedlem: Arne, have 117, (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem: Laura, have 11 (genopstiller ikke) Revisor: Merete, have 8 (genopstiller) Vurderingsudvalg: Ole Boesen, have 98 (genopstiller) Steffen, have 19 (genopstiller) Ventelisteudvalg: Lone, have 1 (genopstiller ikke) Andre udvalg til arbejdsdag, sommertur og sommerfest 7. EVT.

2 Ad 1, Valg af dirigent og stemmeudvalg.: Asbjørn have 8 valgt til dirigent Stemmeudvalg: Claus have 96, Gitte 89, Lisbeth 78 Indkaldelse og generalforsamling godkendt. Ad 2, Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011: Referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011 blev godkendt. Ad 3, Formandens beretning: Formandens beretning indledt med 1 min. stilhed for Valborg have 77. Omtalte følgende emner: Brand i have 13 Brandsikringsudvalgets fortsatte arb. Belurer rundt i haveforening, ikke noget sidste 1-3 mdr. Fastelavnsfest og hjælp til at arrangere Energiudvalg ros, billigere el. Nyt energi pilot projekt, EU m.m. Ny fælles lad cykel kommer snart Containere bestilles via nettet målet er 1 om måneden Arbejdsdag i foråret, Gunhild og Gitte. Lørdag d. 21. april 2012 Sommerudflugt hvem tager den? Sommerfest hvem tager den? Nyt fra advokat vedr. udkast fra kommune til fredningsmyndighederne om lovliggørelse Kommentarer til formandens beretning: Jette 52: kommer brevet rundt, det fra advokaten og kommunen? Jesper 127: ikke umiddelbart, på baggrund af henstilling fra advokat. Jette 52: anmodning frafalder. Kaj 104: 14. april indbydelse til fælles vindmøllelaug i Sydhavnen ved åbningen af tippen. Nærmeste beboere af vindmøllerne har førsteret til at købe andele. Kaj 104: brandhane? Forventet at bestyrelsen havde fremsat forslag om sådanne på denne generalforsamling opfordring til at det gøres. Efterlyste svar på henvendelse til bestyrelsen vedr. brandsikring specifikt for have 104. Jesper 127: Det er ikke bare at få trukket brandhane ned til foreningen, men også indtænke nyt ift. hvad der ellers kan trækkes ned til os skal undersøges: nyt vand, tv, osv. Men støtter absolut idéen om snarligt at få etableret en brandhane. Birgit 124: hvor tit skal vi have container? Mulighederne er blevet flere, efter vi er begyndt at betale mere, f.eks. elektronik affald m.m. Efterlyser en plan for det! Jesper 127: der prøves nu at bestille over nettet direkte og det skulle gå noget hurtigere. Asbjørn: hvem er tovholder for bestillingerne? Informerer Lynge om muligheden for internet bestilling. Birgit 124 bestiller første gang. Formandens beretning godkendt. Haveforeningen Kalvebod Side 2 af 7

3 Ad 4, Regnskab 2011: Bruno 6, gennemgik det udsendte regnskab. - Konto 15: Lokal telefoncentral, serviceaftale opsiges med udgangen af september Konto 50: 3 hushandler + 1 fra året før. - Haveleje og vandopkrævning bliver adskilt til næste år. Karen 53: konto 220: hvad dækker de kr over? Bruno 6: bl.a. indkøb af bark kr, vandmålere kr m.m. Peter 55: afskrivning af traktor og vindmøllelaug skal de ikke regnskabsførers særskilt? Bruno 6: det er en regnskabstekniks bogførelse. Spørgsmålet har været hos revisor med forklaring. Jesper 127 understøttede dette. Steffen 19: man kan godt vælge at putte afskrivninger særskilt, men skal stå som det gør som udgift. Men kunne godt fremhæve pointen ved et særskilt regnskab. Steffen 19: har forslået bestyrelsen, at el og vand og brandsikring kommer ud som særskilt mini regnskab, for at gøre det mere gennemsigtigt skal udspecificeres helt. Regnskab blev godkendt. Ad 5, Indkomne forslag: 30 tilstede + 7 fuldmagter = 37 stemme berettigede for følgende forslag Ad 5.1, Vedtægtsændring, tillæg til 19.2, (Bruno, have 6): Grethe 14: bibeholde 7 stk. underskrifter for sikkerheden. Lisbeth 78: hvor ofte er dette aktuelt? Bruno 6: 1 til 2 gange årligt. Claus 96: jo nemmere, jo større sikkerhed for at undgå at overstige garantigrænsen kr Peter 55: antallet af underskrifter er ikke nødvendigvis en sikkerhed hvis banken anmoder om underskrifter efter vejledning. Støtter forslaget. Steffen 19: støtter også forslaget. Gælder jo ikke udtræk. Enstemmigt vedtaget, 37 for ved håndsoprækning Ad 5.2, Vedtægtsændring vedr. procedure ved hushandel (Jesper, have 127): Steffen 19: godt forslag. Eneste anke hvilken konto skal være mellem-konto? Evt. en spærret konto. Manne 90: anden bank for at undgå garanti størrelse. Karin 88: foreslår også en anden bank Peter 55: ændre drift konto til bare konto i forslaget. Charlie 94: eller ændre til der til indrettet konto Asbjørn 8: bare foreningens konto. Generalforsamlingen beder bestyrelsen om at ændre formuleringen, så drifts udgår af driftskonto og undersøge mht. at bruge en anden bank til denne konto. Enstemmigt vedtaget, 37 for ved håndsoprækning Haveforeningen Kalvebod Side 3 af 7

4 31 fremmødte og 7 fuldmagter til resterende forslag: Ad 5.3, Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104): Claus 70: kendt sag. Tror foreningen får svært ved at gennemføre det lovmæssigt på baggrund af boligforhold. Hvor går grænsen for ubeboeligt hus? Kaj 104: deler bekymring, men også brugt ordet åbenlyst for at undgå evt. tvivl eller misbrug. Ift. lovgivningen, evt. bestyrelsen kunne videreføre gennem hele systemet (f.eks. miljølovgivning m.m.). skal bibeholde og lave vores egne love/vedtægter de må derefter prøves ved retten. Manne 90: mere til gulerods-metoden. Hvad med en grænse for minimumsværdi på f.eks kr.? Asbjørn 8: hvordan skal det håndhæves? Stiller spørgsmålstegn ved håndhævelsen Steffen 19: skellet mellem nyttehave og hus? God formulering. Vil ikke ind og vurdere på pænt og ikke pænt men støtter at haverne skal bebos/bruges. Undgå at vurdere folks huse, så det ikke er vurderingsudvalgets beslutning. Som forening hvad vi ønsker? Jesper 127: hvordan er samspillet mellem foreningens love og rettens veje? Støtter forslaget. Charlie 94: signalværdi om hvad vi som forening vil med foreningen. Vi skal i gang med processen og hvis vi så vil ændre det, må det jo ske senere. Peter 55: godt forslag, siger hvordan vi gerne vil have det. I Frederikshøj er der blevet sat en stribe kedelige typehuse op pga. ophævet byggestop. Vigtigt at sige/skrive hvordan vi gerne vil have det og byggestilen. Claus 96: tilføjelse til forslaget egnet til beboelse eller beboet Kaj 104: der er 3 sikkerhedsventiler i forslaget for at undgå misbrug: det skal være åbenlyst, med en skriftlig udtalelse og et halvt års frist for påbegyndelse op til bestyrelsen om opsigelse og vurderingen skal følges/skal gå i gang. Steffen 19: vi bibeholder det som det er. Hvordan defineres beboet? Kunne tilføje opsigelse tages op på kommende generalforsamling, frist udvides fra halvt til helt år. Gitte 89: eksempler med Theodor og Helmer? Hvem kan/skal det ramme? Karen 53: stemmer for det og huske at bevare den humanistiske tilgang. Kaj Werner 23: inddrage generalforsamlingen for endelig beslutning efter vurdering. Jesper 127: vi kan allerede nu, indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger. Kaj 104: der burde være nok sikkerhedsliner i forslaget. Birgit 124: hvis beboet, f.eks. ældre beboere at foreningen evt. kunne gå ind og hjælpe. Claus 96: skriftlig afstemning. Der skal være 26 der stemmer for. For: 35 Imod: 1 Blanke: 2 Forslaget vedtaget. Haveforeningen Kalvebod Side 4 af 7

5 Ad 5.4, Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104): Grethe 14: skal det forstås at foreningen kan gå ind og drive nyttehave? Kaj 104: det er stadigvæk enkelte lejers ansvar. Lejer kan godt give lov til at andre dyrker til nyttehave. Karin 88: hvad sker der hvis dette ikke overholdes? Kaj Werner 23: står allerede i lovene så unødvendigt. Asbjørn 8: problem ift. byggestop, ved køb af ny grund og nedrivning af hus som købs betingelse, hvad sker der så? Peter 55: opfattelsen uden for HF, er at det er en byggegrund man køber og ikke til nyttehave/haveforenings grund. Kaj 104: nyttehave er det nye ift. eksisterende beskrivelse i lovene. Birgit 124: forståelse af nyttehave er ikke entydig for alle. Jesper 127: henviser til 15. Charlie 94: hvad er nyttehave blomster, frugt osv. Det er et vidt begreb pointen bare at bruge grunden. Gitte 89: lave nyttehave om til brugshave i forslaget, for at undgå tolkning af nytte. For: 35 Imod: 1 Blanke: 2 Forslaget vedtaget. Ad 5.5, Vedr. bimålere (energiudvalget, Kaj, have 104): For: 38 Imod: 0 Blanke: 0 Forslaget vedtaget. Ad 5.6, Vedr. afkast fra alternativ energi (energiudvalget, Kaj, have 104): Manne 90: ikke vild med automatikken i at bundet at bruge pengene, men vil meget gerne støtte energiudvalget. Steffen 19: vil gerne tage stilling til de konkrete forslag, enkeltvis. Claus 96: automatikken kan altid ophæves ved generalforsamlingsbeslutninger. Jesper 127: holde afskrivningen ude af billedet. Birgit 124: hvad betyder energi neutrale installationer? Kaj 104: bruger ikke mere energi, end hvad kan give. Asbjørn 8: synes ikke der skal sættes en kasse /konto af, direkte til dette. Støtter at tage det enkeltvis fremover Lisbeth 78: særlige regnskaber for energi tiltagene tage fra den fælles kasse og ikke bundet. For 9 Imod 21 Blanke 7 Forslaget ikke vedtaget. Haveforeningen Kalvebod Side 5 af 7

6 Ad 5.7, Vedr. fordeling af reduktion i el-afgift (energiudvalget, Claus, have 96): I salen: tvivl om forståelsen og fordelingen Kaj 104: præciserer, at det bliver fordelt forholdsmæssigt blandt alle (både dem over og under 4000 kwh) Steffen 19: der er flere aspekter hvordan skal f.eks. udgifter fordeles? Opfordrer energiudvalg til at gentænke hele cirklen. Kaj 104: det fremgår allerede hvordan udgifter m.m. afholdes i rundsendt materiale. Fremgår pt. ikke hvordan besparelsen skal håndteres og fordeles. Manne 90: det er en ok logisk måde at fordele på. Claus 96: afhænger af svaret fra dong, om hvor meget. Kaj Werner 23: forskel på stikledninger og hovedledninger og hvem der har ansvaret. Peter 55: forslag til ændret formulering af forslaget: opnåede reduktioner i elafgifter til stat og kommune tilfalder foreningens medlemmer i henhold til medlemmets forbrug. Svende: for forslaget Karin 88: skal præciseres, så det fordeles forholdsmæssigt. Der blev stemt om Peter 55 ændrede forslag: For: 38 Imod: 0 Blanke: 0 Peter 55 ændringsforslag vedtaget. Ad 5.8, Vedr. projekt fælles solcelleanlæg (energiudvalget, Kaj, have 104): Steffen 19: vil gerne være med til at støtte energi forslag m.m. projektet skal være obs. på uforudsete udgifter. Tror ikke det kommer til at give overskud. Hvordan i praksis, f.eks. ved hussalg? Osv.? En kompleks opgave/projekt. Men støtter det. Kaj 104: det bliver overskueligt med ét hus som pilot og med hjælp af jurist til udformning af aftaler. Der kan være modstridende interesser huse der ligger rigtigt osv. Hvordan håndteres det på sigt i forhold til at bibeholde fleksibiliteten i byggestil m.m. Ved piloten sikres et afgrænset forsøg og erfaringer derfra, inden det evt. skal udbredes til flere. Peter 55: støtter forslaget. Hvad er teknikken og forholdsvis ny og i rivende udvikling hvad om 30 år? Kaj 104: hvert år sker der nyt, så hvor længe skal ventes? Komme med nu. Kaj Werner 23: godt at komme i gang og lade os prøve det. Lasse: hvor kommer tallet fra? Burde kunne fås billigere end de kr. Skal i hvert fald undersøges. For: 36 Imod: 1 Blanke: 1 Forslaget vedtaget. Kaj afslutter ved at takke Ole 98 arbejde og til opbakningen fra foreningen og ros til Bruno og Casper vedr. el-aflæsninger og arbejdet dermed. Opfordrer bestyrelsen til at lave en pressemeddelelse om energitiltagene i foreningen. Haveforeningen Kalvebod Side 6 af 7

7 Ad 6, Valg ifølge lovene: Næstformand: Charlotte, have 30 genopstiller og valgt Kasserer: Bruno, have 6 genopstiller og valgt Bestyrelsesmedlem: Arne, have 117, genopstiller ikke takkes for arbejdet. Lasse 122 valgt som bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem: Laura, have 11, genopstiller ikke takkes for arbejdet. Michael 68 valgt som bestyrelsesmedlem Revisor: Merete, have 8 genopstiller og valgt Vurderingsudvalg: Ole Boesen, have 98 genopstiller og valgt Steffen, have 19 genopstiller og valgt Ventelisteudvalg: Lone, have 1 genopstiller ikke takkes for mange års arbejde. Claus 96 valgt til ventelisteudvalget. Arbejdsdag: (Lone 92 og Gunhild 96, Gitte 89/Karin 88/Karen 53 kan ikke på selve dagen) Lisbeth 78 hjælper. Sommertur: Charlie 94, (konkret forslag om klatre tur ) Sommerfest: hvad er budgettet? Mangler festudvalg. Ad 7, Eventuelt: Charlie 94: Fortæller om hvad Madklubben er og opfordring til deltagelse for alle. Lasse 122: Forslag om at opsætte nye møbler/bænke på pladsen. Kaj 104: Info om 1. maj fest på Karensminde. Charlotte 30: Opfordrer til at bruge strøm om natten, da det er billigere. Karin 88: Gøre brandsikringsplanerne tilgængelige for alle. Referent Casper, have 51 Haveforeningen Kalvebod Side 7 af 7

8 Endelig indkaldelse til ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 kl i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen Formandens beretning. 4. Regnskab vedlagt 5. Indkomne forslag - vedlagt: 1) Vedtægtsændring, tillæg til 19.2, (Bruno, have 6) 2) Vedtægtsændring vedr. procedure ved hushandel (Jesper, have 127) 3) Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104) 4) Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104) 5) Vedr. bimålere (energiudvalget) 6) Vedr. afkast fra alternativ energi (energiudvalget) 7) Vedr. fordeling af reduktion i el-afgift (energiudvalget) 8) Vedr. projekt fælles solcelleanlæg (energiudvalget) 6. Valg ifølge lovene Næstformand: Charlotte, have 30 (genopstiller) Kasserer: Bruno, have 6 (genopstiller) Bestyrelsesmedlem: Arne, have 117, (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem: Laura, have 11 (genopstiller ikke) 7. EVT. Revisor: Merete, have 8 Vurderingsudvalg: Ole Boesen, have 98 (genopstiller) Steffen, have 19 Ventelisteudvalg: Lone, have 1 Andre udvalg til arbejdsdag, sommertur og sommerfest Fuldmagter: Hvis et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet give en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagten gælder kun til den dato der står på. D.v.s. hvis generalforsamlingen fortsættes en anden dag, skal der skrives en ny fuldmagt til den pågældende dag. Det skal understreges, at hver husstand har én stemme og kan kun have én fuldmagt. Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage i denne generalforsamling, fordi mange forslag, der påvirker foreningens fremtid, skal behandles. Der søges 2 nye bestyrelsesmedlemmer!

9 Ad 5.1), bestyrelsen: Nuværende tekst 19.2: Kun bestyrelsen kan investere foreningens formue. Investeringer kan kun foretages i obligationer der er noteret på fondsbørsen. Foreslået ændring til 19.2: Bestyrelsen kan investere foreningens formue. Investeringer kan kun foretages i obligationer der er noteret på fondsbørsen, i denne forbindelse tegnes bestyrelsen af formand, næstformand og kasserer. Ad 5.2), bestyrelsen: Nuværende tekst 5.: 5 Ønske om overdragelse af lejemål skal meddeles bestyrelsen, og kan ikke finde sted før al skyld i foreningens interesse er betalt. Før overdragelse af lejemål skal nye lejere godkendes af bestyrelsen som medlemmer af foreningen. Medlemmerne skal gøres bekendt med foreningens love og vedtægter. Overdragelse af lejemål finder sted på et bestyrelsesmøde. Foreslået tilføjelse til 5: Køber indsætter købssum, depositum og evt. indskud på foreningens driftskonto, således at det står på kontoen senest 1 uge før overdragelsen. Bestyrelsen overfører købssum til sælgers konto senest 1 uge efter overdragelsen. Ad 5.3), Kaj Jessen, have 104: Forslag til Generalforsamlingen i H/F Kalvebod, d Tilføjelser til 1 i Foreningens Love: 1 stk.2. De enkelte lejeres huse skal være egnet til beboelse. Bestyrelsen skal bede Vurderingsudvalget om at komme med en skriftlig udtalelse om et hus tilstand, hvis der åbenlyst er huse som ikke lever op til dette krav. Er huset efter vurderingsudvalgets bedømmelse, uegnet til beboelse, opsiges lejemålet med en frist på ½ år til at iværksætte den fornødne renovering af huset og mulig genoptagelse i foreningen. Ad 5.4), Kaj Jessen, have 104: 1 stk.3. Lejede grunde uden hus, skal anvendes som nyttehave og holdes i ordentlig stand, så den ikke fremstår som ubrugt. Ad 5.5), energiudvalget: Alle opsatte bimålere til registrering af strømforbrug i H/F Kalvebod, er foreningens ejendom. Vedligeholdelse og udskiftning påhviler foreningen. Det påhviler den enkelte havelejer at føre tilsyn med måleren og meddele evt. beskadigelser eller fejl til Bestyrelsen. Selvforskyldte beskadigelser og målerfejl betales af den enkelte forbruger. Ad 5.6), energiudvalget: Eventuelt afkast fra andele i vindmøllelaug eller lignende alternative energikilder afsættes på særlig konto og anvendes til nye investeringer i energibesparende og energineutrale installationer i haveforeningen. Afkastet fra 2010 og 2011overføres fra Foreningens formue til denne konto. Ad 5.7), energiudvalget: Opnåede reduktioner i elafgifter til stat og kommune fordeles kollektivt blandt alle foreningens medlemmer. Ad 5.8), energiudvalget: Projekt fælles solcelleanlæg (vedlagt).

10 Projekt fælles solcelleanlæg. Forslag til generalforsamlingen den 27. marts 2012 I forlængelse af sidste generalforsamlings opbakning til Energiudvalget og Bestyrelsen om, at etablere fælles solcelleanlæg på medlemmernes tage er Energiudvalget og Bestyrelsen klar til at igangsætte fase 2. Generalforsamlingen giver sin opbakning til, at Energiudvalget og Bestyrelsen kan igangsætte etableringen af et 63 m² fælles solcelleanlæg i have 53 på bygningens syd/vest vendte 11 tagflade, som et pilotprojekt. Det skal danne grundlag for projektets videre forløb, herunder indsamle viden, erfaring og medvirke til at gøre foreningen til en CO2 neutral forening med egen elproduktion. Foto af have 53 den 11.marts 2012 kl. 12. Solcelleanlægget vil udgøre hele tagfladen og vil arkitektonisk fremstå som en rolig flade, opdelt i ensartede felter med en blålig overflade, som kontrast til himlens blålige eller grålige farvespil. Solcellemodulerne vil blive monteret oven på det eksisterende tag med ventilation under anlægget, således at varmen fra solcelleproduktionen kan ledes væk, hvorved der opnås en højere ydelse. Hele anlægget vil på enkelt vis være demonterbart. Den producerede el, vil blive målt særskilt og ledt direkte ud i det interne el net, uden kontakt med bi måleren i have 53. Anlægget vil kunne yde en el produktion på ca. 105 kwh/m²/år, svarende til en ydelse på kwh/ år. Levetiden for solcelleanlægget vil mindst være 30 år, men 50 år er ikke urealistisk dog med en mindre falden ydelse. Vedligeholdelsen vil være minimal, idet der ikke indgår bevægelige dele i solcellemodulerne. Have 53 har stillet sit tag gratis til rådighed i en periode på 30 år. Taget er gennemrenoveret for ca. 12 år siden. Det vurderes at taget kan holde i mindst 30 år uden vedligeholdelse, idet det vil komme til at ligge under solcelleanlægget. Den samlede vægt af anlægget på ca kg vil ikke give statiske problemer. Kontrakten med have 53, om lån af taget i 30 år, vil blive gennemgået og godkendt af foreningens jurist inden projektet. Opstarten og omkostningen ved juristbistanden vil blive betalt via foreningens afsatte midler fra kontoen hjælp udefra. Etableringsomkostningerne af solcelleanlægget er vurderet til at koste (63 x (3.000 kr = Turnkey pris oplyst af Energitjenesten)) kr. Solcelleanlæggets årlige el produktion i kr ved en el pris på 2,10 kr/kwh vil være (6.615x2,10) = kr/år kr/år. Indregnes el prisstigningen på 6 %/år, som der erfaringsmæssigt har været i en årrække, vil afkastet årligt stige, således at tilbagebetalingstiden kan udregnes til ca. 10,5 år. Om 11 år, i 2023, vil værdien af el produktion det år repræsentere kr. På 30 år vil solcelleanlægget have givet os et afkast på over en million kr. Der er ikke indregnet renter eller afskrivninger i projektet. Ligeledes er evt. tilskudsordninger ikke indregnet, men regeringens forestående energiforlig følges nøje. Investeringen i solcelleanlægget vil komme til at indgå i foreningsværdien. Foreningen vil kunne sælge den strøm, som vi ikke selv anvender gennem Nettomåleordningen, men i første omgang vil vi selv kunne bruge hele el produktionen. Strøm produktionen vil blive målt særskilt og vil indgå i vores fælles energiregnskab. Udgiften til solcelleanlægget på kr svarer stort set til, hvad vi på et år sparer ved, at vi har etableret vores eget elselskab eller hvad vi på 3 år får som afkast fra vores vindmølleandele i Hvidovre Vindmøllelaug. Generalforsamlingen afsætter kr til Pilotprojektet Fælles Solcelleanlæg. Se ligeledes analysen Projekt Solceller på medlemmernes tage i Kalvebod på foreningens hjemmeside eller hent den hos Bruno.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset.

Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Niller have 14, blev enstemmigt valgt. Stemmeudvalg blev nedsat: Tom have 93,

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 1. Valg af dirigent Peter (79) valgt som dirigent. 2. Valg af referenter Chriss (55) og Ruben (10) tager referat. 3. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN J. nr. 2447/220 T/ VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningen bærer navnet Foreningen Misbrugsportalen. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 1.3. Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Tilstede: 28 haver deltog i generalforsamlingen og 7 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer i kolonihaveforeningen Fjordglimt

Forslag til vedtægtsændringer i kolonihaveforeningen Fjordglimt Forslag til vedtægtsændringer i kolonihaveforeningen Fjordglimt Gamle vedtægter 1 Foreningens formål er: at fremme fælles interesser for sine medlemmer i alle forhold vedrørende havebrug. at administrere

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere