Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden"

Transkript

1 Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen Formandens beretning. 4. Regnskab Indkomne forslag: 5.1) Vedtægtsændring, tillæg til 19.2, (Bruno, have 6) 5.2) Vedtægtsændring vedr. procedure ved hushandel (Jesper, have 127) 5.3) Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104) 5.4) Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104) 5.5) Vedr. bimålere (energiudvalget, Kaj, have 104) 5.6) Vedr. afkast fra alternativ energi (energiudvalget, Kaj, have 104) 5.7) Vedr. fordeling af reduktion i el-afgift (energiudvalget, Claus, have 96) 5.8) Vedr. projekt fælles solcelleanlæg (energiudvalget, Kaj, have 104) 6. Valg ifølge lovene: Næstformand: Charlotte, have 30 (genopstiller) Kasserer: Bruno, have 6 (genopstiller) Bestyrelsesmedlem: Arne, have 117, (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem: Laura, have 11 (genopstiller ikke) Revisor: Merete, have 8 (genopstiller) Vurderingsudvalg: Ole Boesen, have 98 (genopstiller) Steffen, have 19 (genopstiller) Ventelisteudvalg: Lone, have 1 (genopstiller ikke) Andre udvalg til arbejdsdag, sommertur og sommerfest 7. EVT.

2 Ad 1, Valg af dirigent og stemmeudvalg.: Asbjørn have 8 valgt til dirigent Stemmeudvalg: Claus have 96, Gitte 89, Lisbeth 78 Indkaldelse og generalforsamling godkendt. Ad 2, Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011: Referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011 blev godkendt. Ad 3, Formandens beretning: Formandens beretning indledt med 1 min. stilhed for Valborg have 77. Omtalte følgende emner: Brand i have 13 Brandsikringsudvalgets fortsatte arb. Belurer rundt i haveforening, ikke noget sidste 1-3 mdr. Fastelavnsfest og hjælp til at arrangere Energiudvalg ros, billigere el. Nyt energi pilot projekt, EU m.m. Ny fælles lad cykel kommer snart Containere bestilles via nettet målet er 1 om måneden Arbejdsdag i foråret, Gunhild og Gitte. Lørdag d. 21. april 2012 Sommerudflugt hvem tager den? Sommerfest hvem tager den? Nyt fra advokat vedr. udkast fra kommune til fredningsmyndighederne om lovliggørelse Kommentarer til formandens beretning: Jette 52: kommer brevet rundt, det fra advokaten og kommunen? Jesper 127: ikke umiddelbart, på baggrund af henstilling fra advokat. Jette 52: anmodning frafalder. Kaj 104: 14. april indbydelse til fælles vindmøllelaug i Sydhavnen ved åbningen af tippen. Nærmeste beboere af vindmøllerne har førsteret til at købe andele. Kaj 104: brandhane? Forventet at bestyrelsen havde fremsat forslag om sådanne på denne generalforsamling opfordring til at det gøres. Efterlyste svar på henvendelse til bestyrelsen vedr. brandsikring specifikt for have 104. Jesper 127: Det er ikke bare at få trukket brandhane ned til foreningen, men også indtænke nyt ift. hvad der ellers kan trækkes ned til os skal undersøges: nyt vand, tv, osv. Men støtter absolut idéen om snarligt at få etableret en brandhane. Birgit 124: hvor tit skal vi have container? Mulighederne er blevet flere, efter vi er begyndt at betale mere, f.eks. elektronik affald m.m. Efterlyser en plan for det! Jesper 127: der prøves nu at bestille over nettet direkte og det skulle gå noget hurtigere. Asbjørn: hvem er tovholder for bestillingerne? Informerer Lynge om muligheden for internet bestilling. Birgit 124 bestiller første gang. Formandens beretning godkendt. Haveforeningen Kalvebod Side 2 af 7

3 Ad 4, Regnskab 2011: Bruno 6, gennemgik det udsendte regnskab. - Konto 15: Lokal telefoncentral, serviceaftale opsiges med udgangen af september Konto 50: 3 hushandler + 1 fra året før. - Haveleje og vandopkrævning bliver adskilt til næste år. Karen 53: konto 220: hvad dækker de kr over? Bruno 6: bl.a. indkøb af bark kr, vandmålere kr m.m. Peter 55: afskrivning af traktor og vindmøllelaug skal de ikke regnskabsførers særskilt? Bruno 6: det er en regnskabstekniks bogførelse. Spørgsmålet har været hos revisor med forklaring. Jesper 127 understøttede dette. Steffen 19: man kan godt vælge at putte afskrivninger særskilt, men skal stå som det gør som udgift. Men kunne godt fremhæve pointen ved et særskilt regnskab. Steffen 19: har forslået bestyrelsen, at el og vand og brandsikring kommer ud som særskilt mini regnskab, for at gøre det mere gennemsigtigt skal udspecificeres helt. Regnskab blev godkendt. Ad 5, Indkomne forslag: 30 tilstede + 7 fuldmagter = 37 stemme berettigede for følgende forslag Ad 5.1, Vedtægtsændring, tillæg til 19.2, (Bruno, have 6): Grethe 14: bibeholde 7 stk. underskrifter for sikkerheden. Lisbeth 78: hvor ofte er dette aktuelt? Bruno 6: 1 til 2 gange årligt. Claus 96: jo nemmere, jo større sikkerhed for at undgå at overstige garantigrænsen kr Peter 55: antallet af underskrifter er ikke nødvendigvis en sikkerhed hvis banken anmoder om underskrifter efter vejledning. Støtter forslaget. Steffen 19: støtter også forslaget. Gælder jo ikke udtræk. Enstemmigt vedtaget, 37 for ved håndsoprækning Ad 5.2, Vedtægtsændring vedr. procedure ved hushandel (Jesper, have 127): Steffen 19: godt forslag. Eneste anke hvilken konto skal være mellem-konto? Evt. en spærret konto. Manne 90: anden bank for at undgå garanti størrelse. Karin 88: foreslår også en anden bank Peter 55: ændre drift konto til bare konto i forslaget. Charlie 94: eller ændre til der til indrettet konto Asbjørn 8: bare foreningens konto. Generalforsamlingen beder bestyrelsen om at ændre formuleringen, så drifts udgår af driftskonto og undersøge mht. at bruge en anden bank til denne konto. Enstemmigt vedtaget, 37 for ved håndsoprækning Haveforeningen Kalvebod Side 3 af 7

4 31 fremmødte og 7 fuldmagter til resterende forslag: Ad 5.3, Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104): Claus 70: kendt sag. Tror foreningen får svært ved at gennemføre det lovmæssigt på baggrund af boligforhold. Hvor går grænsen for ubeboeligt hus? Kaj 104: deler bekymring, men også brugt ordet åbenlyst for at undgå evt. tvivl eller misbrug. Ift. lovgivningen, evt. bestyrelsen kunne videreføre gennem hele systemet (f.eks. miljølovgivning m.m.). skal bibeholde og lave vores egne love/vedtægter de må derefter prøves ved retten. Manne 90: mere til gulerods-metoden. Hvad med en grænse for minimumsværdi på f.eks kr.? Asbjørn 8: hvordan skal det håndhæves? Stiller spørgsmålstegn ved håndhævelsen Steffen 19: skellet mellem nyttehave og hus? God formulering. Vil ikke ind og vurdere på pænt og ikke pænt men støtter at haverne skal bebos/bruges. Undgå at vurdere folks huse, så det ikke er vurderingsudvalgets beslutning. Som forening hvad vi ønsker? Jesper 127: hvordan er samspillet mellem foreningens love og rettens veje? Støtter forslaget. Charlie 94: signalværdi om hvad vi som forening vil med foreningen. Vi skal i gang med processen og hvis vi så vil ændre det, må det jo ske senere. Peter 55: godt forslag, siger hvordan vi gerne vil have det. I Frederikshøj er der blevet sat en stribe kedelige typehuse op pga. ophævet byggestop. Vigtigt at sige/skrive hvordan vi gerne vil have det og byggestilen. Claus 96: tilføjelse til forslaget egnet til beboelse eller beboet Kaj 104: der er 3 sikkerhedsventiler i forslaget for at undgå misbrug: det skal være åbenlyst, med en skriftlig udtalelse og et halvt års frist for påbegyndelse op til bestyrelsen om opsigelse og vurderingen skal følges/skal gå i gang. Steffen 19: vi bibeholder det som det er. Hvordan defineres beboet? Kunne tilføje opsigelse tages op på kommende generalforsamling, frist udvides fra halvt til helt år. Gitte 89: eksempler med Theodor og Helmer? Hvem kan/skal det ramme? Karen 53: stemmer for det og huske at bevare den humanistiske tilgang. Kaj Werner 23: inddrage generalforsamlingen for endelig beslutning efter vurdering. Jesper 127: vi kan allerede nu, indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger. Kaj 104: der burde være nok sikkerhedsliner i forslaget. Birgit 124: hvis beboet, f.eks. ældre beboere at foreningen evt. kunne gå ind og hjælpe. Claus 96: skriftlig afstemning. Der skal være 26 der stemmer for. For: 35 Imod: 1 Blanke: 2 Forslaget vedtaget. Haveforeningen Kalvebod Side 4 af 7

5 Ad 5.4, Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104): Grethe 14: skal det forstås at foreningen kan gå ind og drive nyttehave? Kaj 104: det er stadigvæk enkelte lejers ansvar. Lejer kan godt give lov til at andre dyrker til nyttehave. Karin 88: hvad sker der hvis dette ikke overholdes? Kaj Werner 23: står allerede i lovene så unødvendigt. Asbjørn 8: problem ift. byggestop, ved køb af ny grund og nedrivning af hus som købs betingelse, hvad sker der så? Peter 55: opfattelsen uden for HF, er at det er en byggegrund man køber og ikke til nyttehave/haveforenings grund. Kaj 104: nyttehave er det nye ift. eksisterende beskrivelse i lovene. Birgit 124: forståelse af nyttehave er ikke entydig for alle. Jesper 127: henviser til 15. Charlie 94: hvad er nyttehave blomster, frugt osv. Det er et vidt begreb pointen bare at bruge grunden. Gitte 89: lave nyttehave om til brugshave i forslaget, for at undgå tolkning af nytte. For: 35 Imod: 1 Blanke: 2 Forslaget vedtaget. Ad 5.5, Vedr. bimålere (energiudvalget, Kaj, have 104): For: 38 Imod: 0 Blanke: 0 Forslaget vedtaget. Ad 5.6, Vedr. afkast fra alternativ energi (energiudvalget, Kaj, have 104): Manne 90: ikke vild med automatikken i at bundet at bruge pengene, men vil meget gerne støtte energiudvalget. Steffen 19: vil gerne tage stilling til de konkrete forslag, enkeltvis. Claus 96: automatikken kan altid ophæves ved generalforsamlingsbeslutninger. Jesper 127: holde afskrivningen ude af billedet. Birgit 124: hvad betyder energi neutrale installationer? Kaj 104: bruger ikke mere energi, end hvad kan give. Asbjørn 8: synes ikke der skal sættes en kasse /konto af, direkte til dette. Støtter at tage det enkeltvis fremover Lisbeth 78: særlige regnskaber for energi tiltagene tage fra den fælles kasse og ikke bundet. For 9 Imod 21 Blanke 7 Forslaget ikke vedtaget. Haveforeningen Kalvebod Side 5 af 7

6 Ad 5.7, Vedr. fordeling af reduktion i el-afgift (energiudvalget, Claus, have 96): I salen: tvivl om forståelsen og fordelingen Kaj 104: præciserer, at det bliver fordelt forholdsmæssigt blandt alle (både dem over og under 4000 kwh) Steffen 19: der er flere aspekter hvordan skal f.eks. udgifter fordeles? Opfordrer energiudvalg til at gentænke hele cirklen. Kaj 104: det fremgår allerede hvordan udgifter m.m. afholdes i rundsendt materiale. Fremgår pt. ikke hvordan besparelsen skal håndteres og fordeles. Manne 90: det er en ok logisk måde at fordele på. Claus 96: afhænger af svaret fra dong, om hvor meget. Kaj Werner 23: forskel på stikledninger og hovedledninger og hvem der har ansvaret. Peter 55: forslag til ændret formulering af forslaget: opnåede reduktioner i elafgifter til stat og kommune tilfalder foreningens medlemmer i henhold til medlemmets forbrug. Svende: for forslaget Karin 88: skal præciseres, så det fordeles forholdsmæssigt. Der blev stemt om Peter 55 ændrede forslag: For: 38 Imod: 0 Blanke: 0 Peter 55 ændringsforslag vedtaget. Ad 5.8, Vedr. projekt fælles solcelleanlæg (energiudvalget, Kaj, have 104): Steffen 19: vil gerne være med til at støtte energi forslag m.m. projektet skal være obs. på uforudsete udgifter. Tror ikke det kommer til at give overskud. Hvordan i praksis, f.eks. ved hussalg? Osv.? En kompleks opgave/projekt. Men støtter det. Kaj 104: det bliver overskueligt med ét hus som pilot og med hjælp af jurist til udformning af aftaler. Der kan være modstridende interesser huse der ligger rigtigt osv. Hvordan håndteres det på sigt i forhold til at bibeholde fleksibiliteten i byggestil m.m. Ved piloten sikres et afgrænset forsøg og erfaringer derfra, inden det evt. skal udbredes til flere. Peter 55: støtter forslaget. Hvad er teknikken og forholdsvis ny og i rivende udvikling hvad om 30 år? Kaj 104: hvert år sker der nyt, så hvor længe skal ventes? Komme med nu. Kaj Werner 23: godt at komme i gang og lade os prøve det. Lasse: hvor kommer tallet fra? Burde kunne fås billigere end de kr. Skal i hvert fald undersøges. For: 36 Imod: 1 Blanke: 1 Forslaget vedtaget. Kaj afslutter ved at takke Ole 98 arbejde og til opbakningen fra foreningen og ros til Bruno og Casper vedr. el-aflæsninger og arbejdet dermed. Opfordrer bestyrelsen til at lave en pressemeddelelse om energitiltagene i foreningen. Haveforeningen Kalvebod Side 6 af 7

7 Ad 6, Valg ifølge lovene: Næstformand: Charlotte, have 30 genopstiller og valgt Kasserer: Bruno, have 6 genopstiller og valgt Bestyrelsesmedlem: Arne, have 117, genopstiller ikke takkes for arbejdet. Lasse 122 valgt som bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem: Laura, have 11, genopstiller ikke takkes for arbejdet. Michael 68 valgt som bestyrelsesmedlem Revisor: Merete, have 8 genopstiller og valgt Vurderingsudvalg: Ole Boesen, have 98 genopstiller og valgt Steffen, have 19 genopstiller og valgt Ventelisteudvalg: Lone, have 1 genopstiller ikke takkes for mange års arbejde. Claus 96 valgt til ventelisteudvalget. Arbejdsdag: (Lone 92 og Gunhild 96, Gitte 89/Karin 88/Karen 53 kan ikke på selve dagen) Lisbeth 78 hjælper. Sommertur: Charlie 94, (konkret forslag om klatre tur ) Sommerfest: hvad er budgettet? Mangler festudvalg. Ad 7, Eventuelt: Charlie 94: Fortæller om hvad Madklubben er og opfordring til deltagelse for alle. Lasse 122: Forslag om at opsætte nye møbler/bænke på pladsen. Kaj 104: Info om 1. maj fest på Karensminde. Charlotte 30: Opfordrer til at bruge strøm om natten, da det er billigere. Karin 88: Gøre brandsikringsplanerne tilgængelige for alle. Referent Casper, have 51 Haveforeningen Kalvebod Side 7 af 7

8 Endelig indkaldelse til ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 kl i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen Formandens beretning. 4. Regnskab vedlagt 5. Indkomne forslag - vedlagt: 1) Vedtægtsændring, tillæg til 19.2, (Bruno, have 6) 2) Vedtægtsændring vedr. procedure ved hushandel (Jesper, have 127) 3) Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104) 4) Vedtægtsændring, tillæg til 1 (Kaj, have 104) 5) Vedr. bimålere (energiudvalget) 6) Vedr. afkast fra alternativ energi (energiudvalget) 7) Vedr. fordeling af reduktion i el-afgift (energiudvalget) 8) Vedr. projekt fælles solcelleanlæg (energiudvalget) 6. Valg ifølge lovene Næstformand: Charlotte, have 30 (genopstiller) Kasserer: Bruno, have 6 (genopstiller) Bestyrelsesmedlem: Arne, have 117, (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem: Laura, have 11 (genopstiller ikke) 7. EVT. Revisor: Merete, have 8 Vurderingsudvalg: Ole Boesen, have 98 (genopstiller) Steffen, have 19 Ventelisteudvalg: Lone, have 1 Andre udvalg til arbejdsdag, sommertur og sommerfest Fuldmagter: Hvis et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet give en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagten gælder kun til den dato der står på. D.v.s. hvis generalforsamlingen fortsættes en anden dag, skal der skrives en ny fuldmagt til den pågældende dag. Det skal understreges, at hver husstand har én stemme og kan kun have én fuldmagt. Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage i denne generalforsamling, fordi mange forslag, der påvirker foreningens fremtid, skal behandles. Der søges 2 nye bestyrelsesmedlemmer!

9 Ad 5.1), bestyrelsen: Nuværende tekst 19.2: Kun bestyrelsen kan investere foreningens formue. Investeringer kan kun foretages i obligationer der er noteret på fondsbørsen. Foreslået ændring til 19.2: Bestyrelsen kan investere foreningens formue. Investeringer kan kun foretages i obligationer der er noteret på fondsbørsen, i denne forbindelse tegnes bestyrelsen af formand, næstformand og kasserer. Ad 5.2), bestyrelsen: Nuværende tekst 5.: 5 Ønske om overdragelse af lejemål skal meddeles bestyrelsen, og kan ikke finde sted før al skyld i foreningens interesse er betalt. Før overdragelse af lejemål skal nye lejere godkendes af bestyrelsen som medlemmer af foreningen. Medlemmerne skal gøres bekendt med foreningens love og vedtægter. Overdragelse af lejemål finder sted på et bestyrelsesmøde. Foreslået tilføjelse til 5: Køber indsætter købssum, depositum og evt. indskud på foreningens driftskonto, således at det står på kontoen senest 1 uge før overdragelsen. Bestyrelsen overfører købssum til sælgers konto senest 1 uge efter overdragelsen. Ad 5.3), Kaj Jessen, have 104: Forslag til Generalforsamlingen i H/F Kalvebod, d Tilføjelser til 1 i Foreningens Love: 1 stk.2. De enkelte lejeres huse skal være egnet til beboelse. Bestyrelsen skal bede Vurderingsudvalget om at komme med en skriftlig udtalelse om et hus tilstand, hvis der åbenlyst er huse som ikke lever op til dette krav. Er huset efter vurderingsudvalgets bedømmelse, uegnet til beboelse, opsiges lejemålet med en frist på ½ år til at iværksætte den fornødne renovering af huset og mulig genoptagelse i foreningen. Ad 5.4), Kaj Jessen, have 104: 1 stk.3. Lejede grunde uden hus, skal anvendes som nyttehave og holdes i ordentlig stand, så den ikke fremstår som ubrugt. Ad 5.5), energiudvalget: Alle opsatte bimålere til registrering af strømforbrug i H/F Kalvebod, er foreningens ejendom. Vedligeholdelse og udskiftning påhviler foreningen. Det påhviler den enkelte havelejer at føre tilsyn med måleren og meddele evt. beskadigelser eller fejl til Bestyrelsen. Selvforskyldte beskadigelser og målerfejl betales af den enkelte forbruger. Ad 5.6), energiudvalget: Eventuelt afkast fra andele i vindmøllelaug eller lignende alternative energikilder afsættes på særlig konto og anvendes til nye investeringer i energibesparende og energineutrale installationer i haveforeningen. Afkastet fra 2010 og 2011overføres fra Foreningens formue til denne konto. Ad 5.7), energiudvalget: Opnåede reduktioner i elafgifter til stat og kommune fordeles kollektivt blandt alle foreningens medlemmer. Ad 5.8), energiudvalget: Projekt fælles solcelleanlæg (vedlagt).

10 Projekt fælles solcelleanlæg. Forslag til generalforsamlingen den 27. marts 2012 I forlængelse af sidste generalforsamlings opbakning til Energiudvalget og Bestyrelsen om, at etablere fælles solcelleanlæg på medlemmernes tage er Energiudvalget og Bestyrelsen klar til at igangsætte fase 2. Generalforsamlingen giver sin opbakning til, at Energiudvalget og Bestyrelsen kan igangsætte etableringen af et 63 m² fælles solcelleanlæg i have 53 på bygningens syd/vest vendte 11 tagflade, som et pilotprojekt. Det skal danne grundlag for projektets videre forløb, herunder indsamle viden, erfaring og medvirke til at gøre foreningen til en CO2 neutral forening med egen elproduktion. Foto af have 53 den 11.marts 2012 kl. 12. Solcelleanlægget vil udgøre hele tagfladen og vil arkitektonisk fremstå som en rolig flade, opdelt i ensartede felter med en blålig overflade, som kontrast til himlens blålige eller grålige farvespil. Solcellemodulerne vil blive monteret oven på det eksisterende tag med ventilation under anlægget, således at varmen fra solcelleproduktionen kan ledes væk, hvorved der opnås en højere ydelse. Hele anlægget vil på enkelt vis være demonterbart. Den producerede el, vil blive målt særskilt og ledt direkte ud i det interne el net, uden kontakt med bi måleren i have 53. Anlægget vil kunne yde en el produktion på ca. 105 kwh/m²/år, svarende til en ydelse på kwh/ år. Levetiden for solcelleanlægget vil mindst være 30 år, men 50 år er ikke urealistisk dog med en mindre falden ydelse. Vedligeholdelsen vil være minimal, idet der ikke indgår bevægelige dele i solcellemodulerne. Have 53 har stillet sit tag gratis til rådighed i en periode på 30 år. Taget er gennemrenoveret for ca. 12 år siden. Det vurderes at taget kan holde i mindst 30 år uden vedligeholdelse, idet det vil komme til at ligge under solcelleanlægget. Den samlede vægt af anlægget på ca kg vil ikke give statiske problemer. Kontrakten med have 53, om lån af taget i 30 år, vil blive gennemgået og godkendt af foreningens jurist inden projektet. Opstarten og omkostningen ved juristbistanden vil blive betalt via foreningens afsatte midler fra kontoen hjælp udefra. Etableringsomkostningerne af solcelleanlægget er vurderet til at koste (63 x (3.000 kr = Turnkey pris oplyst af Energitjenesten)) kr. Solcelleanlæggets årlige el produktion i kr ved en el pris på 2,10 kr/kwh vil være (6.615x2,10) = kr/år kr/år. Indregnes el prisstigningen på 6 %/år, som der erfaringsmæssigt har været i en årrække, vil afkastet årligt stige, således at tilbagebetalingstiden kan udregnes til ca. 10,5 år. Om 11 år, i 2023, vil værdien af el produktion det år repræsentere kr. På 30 år vil solcelleanlægget have givet os et afkast på over en million kr. Der er ikke indregnet renter eller afskrivninger i projektet. Ligeledes er evt. tilskudsordninger ikke indregnet, men regeringens forestående energiforlig følges nøje. Investeringen i solcelleanlægget vil komme til at indgå i foreningsværdien. Foreningen vil kunne sælge den strøm, som vi ikke selv anvender gennem Nettomåleordningen, men i første omgang vil vi selv kunne bruge hele el produktionen. Strøm produktionen vil blive målt særskilt og vil indgå i vores fælles energiregnskab. Udgiften til solcelleanlægget på kr svarer stort set til, hvad vi på et år sparer ved, at vi har etableret vores eget elselskab eller hvad vi på 3 år får som afkast fra vores vindmølleandele i Hvidovre Vindmøllelaug. Generalforsamlingen afsætter kr til Pilotprojektet Fælles Solcelleanlæg. Se ligeledes analysen Projekt Solceller på medlemmernes tage i Kalvebod på foreningens hjemmeside eller hent den hos Bruno.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Tilstede: 28 haver deltog i generalforsamlingen og 7 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere