BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016"

Transkript

1 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016

2 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference... 5 Stressfrihverdag.dk... 5 Værktøjsudvikling: Krav, arbejdsmængde og mål... 6 Den gode modtagelse... 6 Muskel og skelet... 6 Muskel og skelet: Opfølgning... 7 Ulykker... 7 Formidling af mødepakke: Vold i arbejdet med børn og unge... 7 Kommunikation... 8 Digital formidling: Arbejdsmiljøweb.dk m.fl Sociale Medier... 9 Folkemøde, messer og konferencer Opdatering af publikationer Kommunikationsplatform Øvrige indsatser Indeklimaportalen.dk Godtskolebyggeri.dk Ungmedjob.dk: Portal om unges arbejdsmiljø et fælles BAR projekt Budget med fordeling interne og eksterne midler Budget for grundtilskuddet Overblik: Indsats, strategi og effektmål på projekterne

3 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, sådan som den er beskrevet udførligt i rådets aktivitetsplan Aktivitetsplanen indeholder de indsatser, som rådet vil arbejde med i Aktivitetsplanen udmønter rådets indsats inden for rammerne af den nationale strategi for arbejdsmiljø. Ud over at prioritere de nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet og ulykker vil BAR U&F prioritere de branchespecifikke områder indeklima, indretning og støj samt sætte fokus på gruppen unge og nyansatte. Rådets aktiviteter retter sig mod hele branchen og de forskellige typer af medarbejdere, der arbejder inden for denne. BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning arbejder løbende på at nå ud til endnu flere af de medarbejdere, der er beskæftigede inden for undervisnings- og forskningsområdet (Danmarks Statistik, 2012). I dette arbejde anvender BrancheArbejdsmiljøRådet en vifte af såvel trykte som elektroniske formidlingskanaler og giver herigennem inspiration til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og andre interesserede i, hvordan forskellige redskaber og metoder kan anvendes på branchens arbejdspladser. Aktivitetsplanen er godkendt på rådsmødet den 7. oktober

4 Indsatsområder BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings aktiviteter er inden for de områder, som er prioriteret i den nationale arbejdsmiljøstrategi. Målet er at forebygge fysiske og psykiske belastninger samt undgå ulykker. I fordelingen af midler er der taget udgangspunkt i oplægget til Finanslov for 2016, og på denne baggrund har Arbejdstilsynet oplyst, at den forventede aktivitetsramme til BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning er på kr. Sammen med de midler, som rådet ikke forventer at få brugt i 2015, anslås budget for 2016 at blive på Følges de seneste års fordeling mellem aktivitetsområderne, betyder det, at: - Psykisk arbejdsmiljø tilføres: kr. - Muskel & skelet tilføres: kr. - Ulykker tilføres: kr. - Kommunikation tilføres: kr. - Øvrige tilføjes: kr. 9% 37% 5% 6% 43% Psykisk arbejdsmiljø Muskel og skeletbesvær Ulykker Kommunikation Øvrige aktiviteter Fordeling af budgettet for 2016 på hovedområder 3

5 Budget Nedenfor ses en fordeling af rådets budget for aktiviteter inden for de nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet, ulykker og de branchespecifikke indsatser som indeklima og skolebyggeri under øvrige indsatser samt de generelle formidlingsaktiviteter. Budget: BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Indsatsområder Ramme 2016 Samlet budget Fortsat fra Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference Stressfrihverdag.dk Værktøjsudvikling: Krav, arbejdsmængde og mål Den gode modtagelse Muskel og skelet Muskel og skelet: Opfølgning Ulykker Formidling af mødepakke: Vold i arbejdet med børn og unge Kommunikation Digital formidling Arbejdsmiljøweb.dk Sociale medier Folkemøde, Messer og konferencer Opdatering af publikationer Kommunikationsplatform Øvrige indsatser Indeklimaportalen.dk Godtskolebyggeri.dk Ungmedjob.dk I ALT

6 Psykisk arbejdsmiljø Budget for området psykisk arbejdsmiljø: kr. (Interne udgifter kr. og eksterne udgifter kr.) BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning vil i 2016 igangsætte fire aktiviteter inden for hovedområdet psykisk arbejdsmiljø. Det drejer sig om: Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference Stressfrihverdag.dk Hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø Værktøjsudvikling: Krav, arbejdsmængde og mål Den gode modtagelse Ny publikation om den gode modtagelse. Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference Rådet ønsker i 2016 at udbrede kendskabet til materialer og produkter om psykisk arbejdsmiljø til uddannelsesinstitutioner, som findes på hjemmesiden Blandt andet har rådet i 2015 udviklet et nyt materiale om teamsamarbejde, som i 2016 tænkes formidles på en af flere workshops på konferencen. Mål: At sikre udbredelsen af materialet, samt at støtte uddannelsesinstitutionerne i at komme fra ord til handling, og at give dem ny inspiration til at skabe trivsel i arbejdet. Plan: Der afholdes en formidlingskonference med deltagerafprøvning af materialer og værktøjer, hvor fokus er på dialog med målgruppen og test af et eller flere af materialets værktøjer. Konferencens oplægsholdere, formidlere og facilitatorer vil fortrinsvis bestå af sekretariatets konsulenter; deltagerbetaling dækker lokaler og forplejning. Effektmål: 150 deltagere, 85% tilfredshed med konferencen. Dette opgøres ved optælling samt gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne. Budget: kr. + deltagerbetaling. Stressfrihverdag.dk Der udsendes 6 nyhedsbreve i tilknytning til hjemmesiden stressfrihverdag.dk. Nyhedsbrevene udfolder, opdaterer og formidler hjemmesidens centrale fokuspunkter om stressforebyggelse, forebyggelse af mistrivsel, vold og konflikter, fremme af godt samarbejde og social kapital samt trivsel i teams. Mål: At sikre udbredelsen af kendskabet til hjemmesiden stressfrihverdag.dk og derved at sikre, at uddannelsesinstitutioner har kendskab til relevant arbejdsmiljøfaglig viden om psykisk arbejdsmiljø. Plan: Hjemmesiden opdateres og udfoldes gradvist ud fra de temaer, som rådet ønsker at vejlede i forhold til. Dette sker i forhold til nyhedsbrevstemaer, som enten udfolder eksisterende temaer eller tilføjer nye og i processen yderligere udbreder kendskabet til hjemmesiden. Samtidig sikres synergien med andre relevante hjemmesider, først og fremmest Arbejdsmiljøweb.dk. Der udsendes 6 nyhedsbreve. Effektmål: 10% stigning i besøgstal og nyhedsbrevsabonnenter; hvert nyhedsbrev åbnes af 30% og læses af 7%. Dette opgøres ved hjælp af webstatistik samt nyhedsbrevsstatistik. Budget: kr. 5

7 Værktøjsudvikling: Krav, arbejdsmængde og mål BrancheArbejdsmiljøRådet ønsker at udvikle gode råd til, hvordan uddannelsesinstitutionerne kan håndtere stor arbejdsmængde og modsatrettede krav. Rådet ønsker i den forbindelse at se på, hvordan et øget fokus på kerneopgaven samt klare og relevante mål, kan bidrage til dette. Mål: At inspirere uddannelsesinstitutionerne til at håndtere stor arbejdsmængde og modsatrettede krav. Plan: I aktiviteten afsøges faglig relevant viden om, hvordan stor arbejdsmængde og modsatrettede krav kan håndteres. I den forbindelse afsøges, hvordan fokus på såvel kerneopgaven som på klare og relevante mål kan understøttes. Dette omsættes til et materiale med gode råd til uddannelsesinstitutionerne. Effektmål: Udgivelse af en publikation med gode råd som skal downloades gange det første år efter udgivelsen. Dette opgøres ved hjælp af web-statistik. Budget: kr. Den gode modtagelse På baggrund af arbejdet i Arbejdsmiljørådets (AMR) task-force, udvikles en publikation om Den gode modtagelse. Mål: Rådet ønsker at bidrage til at forebygge, at unge og nyansatte er overrepræsenterede ift. forekomst af ulykker og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Plan: Rådet samler op på viden fra AMR s task-force samt udfærdiger en kort publikation med gode råd. Publikationen påbegyndes i 2015 og færdiggøres i Effektmål: Publikationen downloades gange første år fra udgivelsesdato. Publikationen målrettes de forskellige typer af uddannelsesinstitutioner inden for brancheområdet. Dette opgøres ved hjælp af webstatistik. Budget: kr. Muskel og skelet Budget for området Muskel og Skelet: kr. (Interne udgifter kr. og eksterne udgifter kr.) BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning vil i 2016 gennemføre en aktivitet inden for hovedområdet Muskel og skelet. Det drejer sig om: Muskel og skelet: Opfølgning på MSB-indsats målrettet erhvervsskoleområdet. 6

8 Muskel og skelet: Opfølgning I 2015 har rådet lanceret et nyt tema på arbejdsmiljøweb.dk om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær på uddannelsesinstitutioner. Mål: I 2016 følges op på temaet over for erhvervsskoleområdet samt inden for de videregående uddannelser. Plan: Aktiviteterne vil bestå af brancherettet formidling på arbejdsmiljøweb.dk samt målrettet formidling over for målgrupperne. Effektmål: At temasiderne bliver omtalt i mindst tre fagblade eller magasiner. Budget: kr. Ulykker Budget for området Ulykker: kr. (Interne udgifter kr. og eksterne udgifter kr.) BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning vil i 2016 igangsætte en aktivitet inden for hovedområdet ulykker. Det drejer sig om: Formidling af mødepakke: Vold i arbejdet med børn og unge Formidling af mødepakke: Vold i arbejdet med børn og unge Forebyggelse af vold og ulykker har været en prioriteret aktivitet i rådets seneste års aktivitetsplaner og i særdeleshed arbejdet i forbindelse med forebyggelse af vold i arbejdet med børn og unge. I forlængelse heraf formidles den mødepakke, som er udviklet i samarbejde med Vold som Udtryksform og BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed i løbet af Mødepakken er bl.a. afledt af det arbejdsmiljøfaglige indhold i konferencerne Trusler og vold i arbejdet med børn og unge og færdiggøres, så det kan formidles fra februar Aktiviteten sker i samarbejde med BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed og Socialt Udviklingscenter, SUS. Mål: At formidle den mødepakke, som er udviklet i samarbejde med Vold som Udtryksform (Socialt Udviklingscenter, SUS) i løbet af 2015, i direkte dialog med målgrupperne. Plan: At præsentere mødepakken på en 4-6 regionale fyraftensmøder. Effektmål: deltagere pr. møde, som repræsenterer brancherne bredt. 85 % af deltagerne er tilfredse med møderne. Opgøres ved optælling og spørgeskema. Budget: kr. 7

9 Kommunikation Budget for området Kommunikation: kr. (Interne udgifter kr. og eksterne udgifter kr.) God og klar kommunikation til tiden, når brugerne har behov for det, er omdrejningspunktet i BrancheArbejdsmiljøRådets kommunikationsaktiviteter. Det er vigtigt at være synlig over for dem, der skal omsætte BrancheArbejdsmiljøRådets værktøjer til konkret handling på de enkelte arbejdspladser, på de medier og platforme, de benytter sig af. Derfor er formidling af aktiviteter og indsatser stærkt prioriteret. Arbejdsmiljoweb.dk, de særligt brancherettede datterhjemmesider og de sociale medier udgør en væsentlig del af prioriteringen og er centrale i BrancheArbejdsmiljøRådets formidlingsstrategi. Samtidig er det værd at bemærke, at selv om nogle af aktiviteterne, som fx indeklimaportalen.dk og godtskolebyggeri.dk, emnemæssigt ligger inden for fysisk arbejdsmiljø, så er de fordelingsmæssigt placeret under kommunikation. Ud over den elektroniske formidling og distribution, prioriterer rådet også den direkte kommunikation ansigt til ansigt på messer og konferencer eller på møder tilrettelagt i samarbejde med arbejdspladser. På den måde spredes et grundlæggende kendskab til rådets mange aktiviteter. BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning vil i 2016 igangsætte fem aktiviteter inden for hovedområdet kommunikation. Det drejer sig om: Digital formidling: Arbejdsmiljøweb.dk m.fl Sociale Medier Folkemøde, messer og konferencer Opdatering af publikationer Kommunikationsplatform Digital formidling: Arbejdsmiljøweb.dk m.fl. BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning samarbejder med BrancheArbejdsmiljøRådene Finans / Offentlig Kontor & Administration og Social & Sundhed om drift og udvikling af hjemmesider. Samarbejdet har bl.a. været med til at sikre, at rådenes fælles hjemmeside Arbejdsmiljøweb.dk i dag er et synligt og flittig besøgt ressourcested for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter mv. Sammen med Industriens BrancheArbejdsmiljøRåd og BrancheArbejdsmiljøRådet Bygge og Anlæg deles udgifterne til den teknisk udvikling og drift. BrancheArbejdsmiljøRådene tilpasser løbende hjemmesiderne til de nye muligheder den teknologiske udvikling giver. Brugeroplevelsen på rådenes hjemmesider er blevet forbedret, således at brugerne let kan se hjemmesiderne på tablets og smartphones. Brugerne kan nu oprette deres helt egen side på rådenes hjemmesider og her gemme det materiale, som særligt interesserer den enkelte. 8

10 Mål: At sikre at viden og kenskab til rådets aktiviteter når ud til den intenderede målgruppe via de kanaler målgruppen benytter sig af. Plan: Der udsendes et fælles nyhedsbrev Nyhedsbrevet Godt arbejdsmiljø - for de tre BrancheArbejdsmiljøRåd (3BAR) 25 gange i Nyhedsbrevene skal gøre abonnenterne opmærksomme på nye materialer og aktiviteter samt informere om aktuelle arbejdsmiljøemner, som BrancheArbejdsmiljøRådene har materialer om. Derudover vil hjemmesiderne blive holdt ajour, opdateret, og optimeret i forhold til søgemaskiner, så de er synlige, når brugerne eftersøger relevant arbejdsmiljøfagligt indhold. Effektmål: Fortsat stigning i 2016 i antal besøg på arbejdsmiljoweb.dk, downloads og nyhedsbrevsabonnenter på 10%. I gennemsnit skal 32,5% af de, der modtager nyhedsbrevene åbne dem, og af disse skal 7,5% læse dem (Tallene for 2015 er pr ,7%/7%.) Dette opgøres ved hjælp af webstatistik og nyhedsbrevsstatistik Budget: Samlet budget for alle tre BrancheArbejdsmiljøRåd kr. BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings andel: kr. Sociale Medier BrancheArbejdsmiljøRådene (3BAR) er i fællesskab aktive på de sociale medier og har udarbejdet og implementeret en strategi for dette arbejde. Det er sket som en del af den overordnede strategi om at være synlige ad flere kanaler. Resultatet har indtil videre været godt, idet vi kan se, at den intensiverede formidlingsindsats på Facebook, har bidraget med 10% af den henviste trafik (dvs. links mv). Trafikken fra Facebook udgør 3% af den samlede trafik til hjemmesiden. Mål: At øge synligheden omkring BrancheArbejdsmiljøRådets aktiviteter, at invitere brugere til dialog og give mulighed for at hente inspiration hos andre. Den samme ambition gør sig gældende på rådenes side på Instagram, LinkedIn og Twitter. Plan: Ved at rådenes opslag, aktiviteter og kommunikation deles på de sociale medier, øges muligheden for, at brugerne ser dem på de medier, de bruger. Det gør det endvidere muligt at kommentere og dele dem, således at de når ud til så mange andre interesserede som muligt. Effektmål: At øge antallet af venner på Facebook til , et udvidet kontaktnet på LinkedIn og Twitter samt 150 følgere på Instagram. Opgøres ved optælling. Budget: Samlet budget for alle tre BrancheArbejdsmiljøRåd kr. BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings andel kr. 9

11 Folkemøde, messer og konferencer De tre BrancheArbejdsmiljøRåd prioriterer at deltage på messer, konferencer og møder. Det sker efter en samlet årlig plan, der bredt dækker brancheområderne for de tre BrancheArbejdsmiljøRåd. De tre BrancheArbejdsmiljøRåd deltog både i 2014 og 2015 sammen med de øvrige BrancheArbejdsmiljøRåd, Arbejdsmiljørådet og Videncenter for Arbejdsmiljø i Folkemødet på Bornholm. Her blev der afholdt debatter og aktiviteter om alt fra at håndtere vold og trusler på arbejdspladsen, et oplæg om stress ved Peter Lund Madsen, til en spændende debat om arbejdsmiljø med udgangspunkt i de lokale erfaringer fra Bornholms Hospital. Begivenhederne i teltet tiltrak sig stor opmærksomhed og kan nu ses som video på arbejdsmiljoweb.dk. Også i 2016 ønsker rådet at deltage i Folkemødet i Formålet med deltagelsen er at komme i dialog med beslutningstagere og sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen, samt gøre opmærksom på rådenes aktiviteter. Mål (messe- og konferenceaktiviteten): At komme i dialog med folk fra organisationer og arbejdspladser, som har arbejdsmiljø som et kerneområde. Mål (Folkemødet): At gøre opmærksom på partssamarbejdet på arbejdsmiljøområdet og på aktuelle arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Plan: Ved at være til stede på messer og konferencer får BrancheArbejdsmiljøRådet mulighed for at komme i dialog med centrale målgrupper inden for brancheområdet. Effektmål (messe- og konferenceaktiviteten): At få 700 tilmeldinger til nyhedsbreve på de messer og konferencer BrancheArbejdsmiljøRådene deltager i. Opgøres ved optælling. Effektmål (Folkemødet): I samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører at få sat arbejdsmiljø på dagsordenen gennem debatter, dialog og events. Der deltager i snit 50 personer ved BrancheArbejdsmiljøRådenes events på Folkemødet. Opgøres ved optælling. Budget: Samlet budget for alle tre BrancheArbejdsmiljøRåd kr. BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings andel er kr. Opdatering af publikationer Det er vigtigt for brugerne, at BrancheArbejdsmiljøRådenes materialer er opdaterede og ført ajour i forhold til den nyeste lovgivning mv. Det hjælper brugerne i arbejdsmiljøarbejdet og styrker troværdigheden i forhold til rådenes vejledninger. Mål: At rådenes publikationer bliver opdateret i forhold til aktuel lovgivning. Rettelserne indføjes direkte i PDF erne. Plan: Samtlige publikationer gennemlæses og evt. henvisninger ift. gældende lovgivning indføres direkte i de enkelte publikationer (PDF). 10

12 Effektmål: At samtlige af rådets branchevejledninger og hæfter bliver gennemlæst og evt. rettelser indføjet. Opgøres ved optælling. Budget: Samlet budget for alle tre BrancheArbejdsmiljøRåd kr. BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings andel er kr. Kommunikationsplatform BAR - En aktiv og synlig aktør på arbejdsmiljøområdet I den hektiske medieskabte dagsorden bliver det til stadighed vigtigere for BrancheArbejdsmiljøRådene at markere sig som en aktiv og synlig aktør med konkrete tilbud til ansatte i den offentlige og finansielle sektor, og som en spiller, der er med til at skabe gode resultater på arbejdspladserne. Samtidig er der mange aktører, som konkurrerer om ledernes og arbejdsmiljørepræsentanternes opmærksomhed. Det er baggrunden for, at de tre BrancheArbejdsmiljøRåd vil gå sammen om et formidlingsprojekt, som har til formål at markere rådene som en vigtig aktør med klare holdninger til, hvad et godt arbejdsmiljø er, og hvordan det kan opnås. Mål: Indsatsen har til formål at bidrage til en styrket og øget indsats overfor såvel fagmedier som lokale medier (nyhedsbreve, intranet, personaleblade på de enkelte arbejdspladser), hvor rådene vil reagere aktivt på de emner, der rører sig i det arbejdsmiljøfaglige arbejde. Plan: Aktiviteten vil have form af en målrettet og kontrolleret kommunikationsindsats, der bl.a. har til formål at sætte bestemte emner på dagsordenen og medvirke til, at omtalen forløber i overensstemmelse med rådets ønsker og bl.a. indeholder de arbejdsmiljøfaglige synspunkter, det ønsker at fremme. Derfor skal denne indsats integreres i den formidling, der sker i forbindelse med rådets aktiviteter. Effektmål: 80% af målgruppen for en formidlingsindsats afledt af aktiviteten kender produktet. Opgøres ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Budget: Samlet budget for alle tre BrancheArbejdsmiljøRåd kr. BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings andel er kr. Øvrige indsatser Budget for øvrige indsatser: kr. (Interne udgifter kr. og eksterne udgifter kr.) BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning vil i 2016 igangsætte fem aktiviteter inden for hovedområdet kommunikation. Det drejer sig om: Indeklimaportalen.dk Godtskolebyggeri.dk Ungmedjob.dk: Portal om unges arbejdsmiljø et fælles BAR projekt 1 Ud over opdatering af materialer, tegner BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed sig for en særskilt aktivitet som alene udgør

13 Indeklimaportalen.dk Indeklimaportalen.dk er BrancheArbejdsmiljøRådenes (3BAR) fælles indsats i forhold til indeklima. Hjemmesiden er en af rådenes mest besøgte. Her kan brugerne læse om centrale og aktuelle emner inden for indeklimaområdet. Mål: At formidle aktuelle indeklimaproblemstillinger via 10 årlige nyhedsbreve. De emner der tages op, er centrale for de tre brancher. Plan: Ved at udsende nyhedsbreve ledes abonnenterne ind på hjemmesiden, hvor de kan læse mere samt finde andet relevant materiale i relation til indeklima. I nyhedsbrevene og på hjemmesiden får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter information om branchespecifikke emner om indeklima og anvisninger til, hvordan de kan forebygge eller afhjælpe dårligt indeklima. Effektmål: At øge antallet af totale besøg og antal abonnenter med 10%. Det skal bl.a. ske gennem søgemaskineoptimering, fortsat udsendelse af nyhedsbreve, samt markedsføring over for organisationer og andre interessenter. Opgøres ved hjælp af webstatistik. Budget 2016: Samlet budget for alle tre BrancheArbejdsmiljøRåd kr. BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings andel er kr. Godtskolebyggeri.dk Godtskolebyggeri.dk er BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings hjemmeside om ny- og ombygning af skoler. Her kan brugerne bl.a. hente BrancheArbejdsmiljøRådets populære vejledning Når klokken ringer. Mål: At inspirere ledere, ansatte, arbejdsmiljørepræsentanter, entreprenører og bygherrer til bygning af gode skoler, samt inspirere til at igangsætte gode byggeprocesser. Plan: At rydde op og reorganisere hjemmesidens indhold, som er knopskudt siden den blev etableret i Der udgives 4 nyhedsbreve om skolebyggeri. Her omtales emner i relation til byggeri og renovering af skoler og uddannelsesinstitutioner. Effektmål: At øge antal totale besøg og abonnenter med 10%. Opgøres ved optælling. Budget: kr. Ungmedjob.dk: Portal om unges arbejdsmiljø et fælles BAR projekt Fælles projekt med de øvrige ti andre BrancheArbejdsmiljøRåd om drift af hjemmesiden ungmedjob.dk. Projektet blev startet op i 2014 og fortsætter til og med 2016, hvorefter der skal tages stilling til evt. videre samarbejde. Mål: At informere undervisere om vejledningsmateriale, som kan anvendes i undervisningen i arbejdsmiljø. Plan: Der udgives to årlige nyhedsbreve om emner og materialer fra de 11 BrancheArbejdsmiljøRåd, som kan anvendes i undervisning i arbejdsmiljø på grundskoler, STX og erhvervsskoler mv. 12

14 Effektmål: 10% stigning i antallet af totale besøg. Opgøres ved hjælp af optælling. Budget: Budget: kr. Midlerne er bevilliget i Det samlede budget for de 11 medvirkende BrancheArbejdsmiljøRåd i 2016 er kr. 13

15 Budget med fordeling interne og eksterne midler Budget m. fordeling af interne og eksterne midler* Samlet Indsatsområder budget 2016 Intern kons. Ekstern kons. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø formidlingskonference Stressfrihverdag.dk Værktøjsudvikling: Krav, arbejdsmængde og mål Den gode modtagelse Muskel og skelet Muskel og skelet - opfølgning Ulykker Formidling af mødepakke: Vold i arbejdet med børn og unge Kommunikation Digital formidling Arbejdsmiljøweb.dk Sociale medier Folkemøde, Messer og konferencer Opdatering af publikationer Kommunikationsplatform Øvrige indsatser Indeklimaportalen.dk Godtskolebyggeri.dk Ungmedjob.dk I ALT * Fordelingen af det interne bidrag er 65% til intern konsulent og 35% til projektadministration. 14

16 Budget for grundtilskuddet Budgettet for anvendelsen af BrancheArbejdsmiljøRådets grundtilskud fordeler sig således: Budget for grundtilskud 2016 U & F Lønomkostninger Kontorhold og edb Porto og mødeudgifter Lokaleomkostninger Rejser Andre omkostninger Omkostninger i alt

17 Overblik: Indsats, strategi og effektmål på projekterne Område Indsats Strategi Effektmål Psykisk arbejdsmiljø - formidlingskonference Fra ord til handling 150 deltagere Synergi med andre aktører 85% tilfredshed Psykisk Arbejdsmiljø Stressfrihverdag.dk Synlighed ad flere kanaler 10% højere besøgstal og abonnenter 30% af abonnenterne skal åbne nyhedsbrevene og heraf skal 7% læse dem Værktøjsudvikling: Krav, arbejdsmængde og mål Fra ord til handling Udvikling og udgivelse af en publikation med gode råd downloads det 1. år Den gode modtagelse Synlighed ad flere kanaler Udgivelse af publikation med gode Fra ord til handling råd downloads det 1. år Muskel & skelet- Opfølgning muskel/skelet materiale Synlighed ad flere kanaler At temasiderne bliver omtalt i mindst tre fagblade eller magasiner Ulykker Formidling af mødepakke: Fra ord til handling Vold i arbejdet med børn Synlighed ad flere kanaler og unge 20 deltagere på hver af de afholdte møder 85% tilfredse med møderne Arbejdsmiljoweb.dk Synlighed ad flere kanaler 10% højere besøgstal og abonnenter Synergi med andre aktører 32,5 % af de, der modtager nyhedsbrevene åbner dem og af disse skal 7,5% læse dem Kommunikation Sociale medier Synlighed ad flere kanaler venner på Facebook Synergi med andre aktører Opbygning af netværk på LinkedIn og Twitter 150 følgere på Instagram Messer og Folkemøde Synergi med andre aktører Synlighed ad flere kanaler 700 tilmeldinger til nyhedsbreve Deltagelse af 50 personer på de begivenheder rådene er værter for på folkemødet Opdatering af publikationer Synlighed ad flere kanaler Alle materialer opdateres i løbet af året 16

18 Kommunikationsplatform Synlighed ad flere kanaler 80% af målgruppen for en Synergi med andre aktører formidlingsindsats kender produktet. Indeklimaportalen.dk Synlighed ad flere kanaler 10% flere abonnenter og besøg Øvrige indsatser Godtskolebyggeri.dk Synlighed ad flere kanaler 10% flere abonnenter og besøg Ungmedjob.dk Synlighed ad flere kanaler 10% højere besøgstal Synergi med andre aktører 17

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Aktivitetsplan 2016. [Dokumentets undertitel]

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Aktivitetsplan 2016. [Dokumentets undertitel] BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Aktivitetsplan 2016 [Dokumentets undertitel] Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA)

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 1

Aktivitetsplan 2014 1 Aktivitetsplan 2014 1 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, således som den er beskrevet

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1

Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1 Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020,

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Aktivitetsplan

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Aktivitetsplan BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget 2016... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Bæredygtigt arbejdsliv

Læs mere

Aktivitetsplan 2014-15

Aktivitetsplan 2014-15 Aktivitetsplan 2014-15 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, således

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 Indhold Indledning... 3 Indsatsområder... 4 Budget 2015... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 6 Konference

Læs mere

Stor interesse og kendskab

Stor interesse og kendskab Årsrapport 2015 Stor interesse og kendskab 2015 var et år, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning i både trykte og elektroniske medier samt på temamøder og konferencer, atter satte fokus

Læs mere

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan Aktivitetsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Aktiviteter... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 5 Arbejdsmiljø til tiden... 5 Etsundtarbejdsliv.dk... 6 Værktøjsudvikling...

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2014-2016 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Indledning. BrancheArbejdsmiljøRådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 22. oktober 2013.

Indledning. BrancheArbejdsmiljøRådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 22. oktober 2013. Aktivitetsplan 2014-2015 1 Indhold Indledning... 3 Aktiviteter... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 5 Arbejdsmiljø til tiden... 5 Etsundtarbejdsliv.dk... 6 Værktøjsudvikling...

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

Videncentret bygger videre på og udnytter de medier, som allerede er udviklet i centrets første tre års virke

Videncentret bygger videre på og udnytter de medier, som allerede er udviklet i centrets første tre års virke NOTAT 21. maj 2008 J.nr. 2007-212-13 Pejlemærker for Videncenter for Arbejdsmiljø indsatser 2008-2010 til offentlige arbejdspladser Styrkelse af Videncenter for Arbejdsmiljø Som led i trepartsaftalen mellem

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Temadag om evaluering - Branchemiljørådene

Temadag om evaluering - Branchemiljørådene Temadag om evaluering - Branchemiljørådene Hvordan kan BAR og andre aktører dokumentere effekter af sine aktiviteter? Flemming Pedersen EFFEKTEVALUERING KAN VI DET? Ønsket om at dokumentere indsatser fører

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed Ved specialkonsulent Peter Andersen Fondens baggrund Forebyggelsesfonden en del af velfærdsaftalen fra juni 2006 Kapital på 3 mia. kr. Årlig

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Minikonference i København og Århus den 14. og 15. juni 2011 Agenda

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Årsrapport Finans/Offentlig Kontor & Administration

Årsrapport Finans/Offentlig Kontor & Administration Årsrapport 2015 Finans/Offentlig Kontor & Administration ,, Stor interesse for et godt arbejdsmiljø 2015 var et år, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration (BAR FOKA) via

Læs mere

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Indhold Indledning 3 En styrket arbejdsmiljøindsats 4 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø 6 Børn og unge 7 Folkemøde på Bornholm 8 ArbejdsmiljøPrisen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM MILJØMENTOR HVAD ER EN MILJØMENTOR? En mentor er en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Oplæg på arbejdsmiljødagene 2015 for Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommuner Torsdag d. 26. marts 2015 v. Tilsynschef i Arbejdstilsynet Thomas N.

Læs mere

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA 1 Indhold En klassisk workshop Mit baggrund for oplægget Mit oplæg Efterfølgende debat mellem deltagerne Opsamling i pointer i plenum 2 Hvad

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Retningslinjer i forhold til stress

Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress...1 Formål...3 Forebyggelse, identificering og håndtering af stress et fælles ansvar...4 Centrale initiativer...4 Lokale initiativer...6

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame

Gode råd til bloggere om skjult reklame Gode råd til bloggere om skjult reklame Bloggeres omtale af produkter og virksomheder kan være reklame. En blog er typisk en hjemmeside, som løbende opdateres med indlæg fra bloggeren, eksempelvis om de

Læs mere

MOOLA - sundhed for krop & sjæl. Velkommen til MOOLA. Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl

MOOLA - sundhed for krop & sjæl. Velkommen til MOOLA. Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl MOOLA - sundhed for krop & sjæl Velkommen til MOOLA Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl sundhed for krop & sjæl Information og inspiration til en sund krop,

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Øget fokus fra måned til måned. Kommunikationsabonnement

Øget fokus fra måned til måned. Kommunikationsabonnement Øget fokus fra måned til måned Kommunikationsabonnement Sikker fokus større gennemslagskraft Hos Mediegruppen tror vi på, at din kommunikation og markedsføring kan blive stærkere og mere effektiv i et

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø NOTAT Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø 7.september 2009 J.nr. 2009-81-8 Rammer De forretningsstrategiske mål for videncentret tager afsæt i evalueringen af

Læs mere

KOMMUNIKATIONSDØGN MÅLING AF KOMMUNERNES KOMMUNIKATIONSINDSATS

KOMMUNIKATIONSDØGN MÅLING AF KOMMUNERNES KOMMUNIKATIONSINDSATS MÅLING AF KOMMUNERNES KOMMUNIKATIONSINDSATS 29/10-2015 Mål det rigtige Typiske formål med kommunikationsmålinger At dokumentere kommunikationsafdelingens værd At levere bedre service At prioritere ressourcerne

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

SoMe-handleplan Aarhus BSS 2015-16

SoMe-handleplan Aarhus BSS 2015-16 SoMe-handleplan Aarhus BSS 2015-16 BAGGRUND Arbejdet med Sociale Medier (herefter forkortet SoMe) på Aarhus BSS tager udgangspunkt i den profileringsstrategi, der blev vedtaget i foråret 2015. Handleplanen

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012 Strategi frem mod 2020 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning FORORD OG RESUMÉ... 3 1. GENERELT OM STRATEGI- OG AKTIVITETSPLANEN... 4 PLANENS FORMÅL... 4

Læs mere

Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16

Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16 Referat af møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg tirsdag den 29. oktober kl. 10-16 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde den 30. april 2013 3. De faglige foreningers kommunikation:

Læs mere

Bettina. Profil. Not. Hot. Fang min opmærksomhed med lethed og humor. Profil for Bettina. Job:

Bettina. Profil. Not. Hot. Fang min opmærksomhed med lethed og humor. Profil for Bettina. Job: Bettina for Bettina Fællestillidsrepræsentant Alder: 51 år Uddannelse: Pædagog Fokus på: At sætte de raske i centrum og tale mindre om stress og sygefravær Bettina er med til at arrangere kurser for daginstitutioner

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Stress. - Hvad er særligt for det psykiske arbejdsmiljø på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner

Stress. - Hvad er særligt for det psykiske arbejdsmiljø på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner Torsdag den 28. april 2016 Gitte Daugaard, Chefkonsulent Stress - Hvad er særligt for det psykiske arbejdsmiljø på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner Hvad er Stress? Den enkeltes oplevelse

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2015. Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2015. Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2015 Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers 1. Januar 2014-31. december 2016 Journalnummer: 1-33-76-24-2-13 Kontraktens parter

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009 Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009 Resumé Indledning Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

member o WelfareTech Vækstbarometer 2013

member o WelfareTech Vækstbarometer 2013 SMART SO #3 member o WelfareTech Vækstbarometer 2013 Welfare Tech er en markedsdreven klynge for velfærdsteknologier, som udvikler forretning og skaber innovation gennem samarbejde. Målet er at opbygge

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland

Professionshøjskolen University College Sjælland Professionshøjskolen University College Sjælland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling v/ Chefkonsulent Peder Lind Pedersen, Realdania By Projektsekretær Britt Lindy Knudsen, FredericiaC Norske arkitekters landsforbund Oslo, 20.

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Åbningskonference Maj 2011 Baggrund for kampagnen 2010-planen: 10

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Næstved Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale.

Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale. Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale. - Det følgende er et forsøg på at kvalificere begrebet vidensomsætning. - IKKE at præsentere en endegyldig løsning eller model for hvordan det

Læs mere

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 DJØFS REPRÆSENTANTSKAB DEN 28. APRIL 2016 Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 Djøfs strategi 2016/17 Djøf er en forening dannet af medlemmerne. Visionen for Djøf er,

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK Stat TR Træf 27. august 2014

Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen. HK Stat TR Træf 27. august 2014 Social kapital på arbejdspladsen - Sæt tillid på dagsordenen HK Stat TR Træf 27. august 2014 Formål Inspiration: Hvordan kan I arbejde med social kapital? Konkrete, aktive værktøjsøvelser Refleksion: Hvordan

Læs mere

Årsplan for Børnehusene Nivå

Årsplan for Børnehusene Nivå Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2014-2015 Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2014-2015 Hvem er vi? Børnehusene Nivå består af 7 huse med børn i alderen 0-14 år. De 7 huse er organiseret i en områdeinstitution

Læs mere

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX Agenda Mission på sociale medier. Hvor er DR på sociale medier. Hvordan udkommer vi. Hvad måler

Læs mere

Tænk hvis det er dig, der løber med lauerbærrene i år...

Tænk hvis det er dig, der løber med lauerbærrene i år... Tænk hvis det er dig, der løber med lauerbærrene i år... ARBEJDSMILJØPRISEN 2008 På ArbejdsmiljøDagen den 18. november 2008 er alle danske virksomheder med i kapløbet om at vinde Danmarks mest prestigefulde

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere