Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge"

Transkript

1 Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge 1. Baggrund Kolding Kommunes flygtningekvote for 2015 er på 215 personer. Hertil kommer familiesammenførte personer. Der arbejdes i Kolding Kommune med forskellige tiltag for at skaffe egnede boliger disse flygtninge blandt andet i samarbejde med de almene boligorganisationer og private udlejere. Der arbejdes tillige med overvejelser om opkøb af et mindre antal boligejendomme. Den 29. juni 2015 besluttede Byrådet, at der forinden Kolding Kommune træffer beslutning om evt. opkøb af boligejendomme skal gennemføres en offentliggørelsesproces med henblik på, at interesserede borgere kan byde ind med deres ejendom. Nedenfor er redegjort for de kriterier, der har betydning for kommunens interesse, og for de vilkår, som kommunen er indstillet på at købe ejendommen til. Der er endvidere redegjort for, hvordan man skal forholde sig, hvis man ønsker at byde ind med sin ejendom og for den videre proces i sagen, herunder for, hvorledes indkomne forslag vil blive bedømt. 2. Relevante ejendomme 2.1. Udvælgelseskriterier For at kommunen er interesseret i at erhverve en ejendom skal der være tale om: at ejendommen er en boligejendom beliggende i Kolding Kommune, at prisen på ejendommen ikke overstiger kr./m² boligareal at ejeren er indstillet på at sælge ejendommen til kommunen på vilkår som fremgår af vedlagte handelsvilkår (bilag 1), hvoraf blandt andet fremgår: o at ejendommen kan overtages senest den 1. november 2015, hvor ejendommen skal være fraflyttet og klar til indflytning, og o at ejendommen kan erhverves kontant, dvs. kommunen overtager ikke lån i ejendommen. Ved boligejendom forstås en bebygget ejendom, som er godkendt til beboelse. Dvs. industribygninger og andet erhvervsbyggeri er ikke omfattet. Ejendomme med bygninger, som tidlige- 1

2 re har været anvendt til overnatning, som kroer, hoteller og lignende er heller ikke omfattet af nærværende proces, og i det omfang der kommer forslag vedrørende sådanne ejendomme vil disse blive behandlet særskilt. Interesserede skal aflevere nedennævnte oplysninger og bilag til brug for kommunens vurdering af, hvordan ejendommen opfylder tildelingskriterierne Tildelingskriterier Der vil blive arbejdet videre med evt. opkøb af de ejendomme, som ud fra nedennævnte kriterier samlet set er de økonomisk mest fordelagtige emner for kommunen. Kriterierne vægtes ligeligt. 1. Købesum 2. Driftsudgifter 3. Egnethed til formålet indkvartering af flygtninge 4. Kommunens muligheder for på sigt at anvende ejendommen til andre kommunale formål Til kriterium 1 købesum Ejers forslag til købesum anføres på en formularen, der skal benyttes ved indsendelse af forslag. Kommunen indhenter selv oplysninger i Den Offentlige Informationsserver (OIS) om ejendommens boligareal. Vurderingen vil ske ud fra en beregning af, hvordan kommunen får mest boligareal for pengene. Det bemærkes, at kommunen forud for indgåelse af en evt. handel vil indhente mæglervurdering på ejendommen med udgangspunkt i vedlagte vurderingstema (bilag 2), hvilket ejer skal acceptere. Kommunens evt. tilbud vil under alle omstændigheder ikke overstige mæglervurderingen. Til kriterium 2 driftsudgifter Ejer anfører følgende oplysninger på formularen: Opvarmningsform Udgifter til opvarmning i 2014 Udgifter til el (ud over evt. varme) i 2014 Antal medlemmer i husstanden i

3 Kommunen tager forbehold for at kræve dokumentation for oplysningerne. Kommunen indhenter desuden selv oplysninger i Den Offentlige Informationsserver (OIS) om ejendommen og foretager en beregning af de forventede driftsudgifter ud fra ejers oplysninger og følgende nøgletal: Planlagt daglig drift: 20 kr./m² bebygget areal årligt Bygningsvedligehold: 100 kr./m² bebygget areal årligt Vurderingen vil ske ud fra en beregning af, hvordan kommunen får de laveste driftsudgifter pr. m² boligareal. Til kriterium 3 egnethed til formålet Ejer anfører følgende oplysninger på formularen: Antal værelser i ejendommen Ejendommens stand, og herunder hvorvidt ejendommen er umiddelbart egnet til beboelse Ejer vedhæfter: Foto af ejendommen udefra Kommunen indhenter selv øvrige relevante oplysninger til brug for vurderingen af ejendommens egnethed til formålet indkvartering af flygtninge. Der vil blandt andet blive lagt vægt på: Antal værelser i ejendommen At ejendommen er umiddelbart egnet til beboelse Ejendommens beliggenhed i forhold til indkøbsmuligheder, sprogskole, kollektiv trafik m.m. Ejendommens beliggenhed i forhold til andre relevante kriterier, herunder rekreative tilbud Vurderingen vil ske ud fra et forvaltningsretligt skøn over, hvilke ejendomme, der bedst egner sig til formålet. Det bemærkes i den forbindelse, at der tilstræbes en vis spredning i kommunen af botilbud til flygtninge. Til kriterium 4 anvendelsesmuligheder på sigt Kommunen indhenter selv relevante oplysninger til brug for kommunens overvejelser om mulig anden anvendelse på sigt. Der kan f.eks. være tale om: Mulighed for etablering af rekreative arealer 3

4 Mulighed for etablering af daginstitutioner, kultur- og fritidstilbud el. lign. Planlægningsmæssige interesser generelt (byudvikling, trafikale forhold m.m.) Vurderingen vil ske ud fra et forvaltningsretligt skøn over, hvilke ejendomme kommunen bedst forventes at kunne anvende til andre kommunale formål på sigt, herunder i forhold til beliggenhed. 3. Offentliggørelsesproces Offentliggørelse af kommunens overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtningen annonceres på Kolding Kommunes hjemmeside fra den 29. juli 2015 og i Kolding Ugeavis i uge 31 og 32. Relevant materiale kan hentes på kommunens hjemmeside På samme side er der en formular, som skal udfyldes, hvis man ønsker at indsende forslag om kommunens evt. køb af en ejendom. Sammen med forslaget skal der indsendes foto af ejendommen udefra og en underskrevet tro- og loveerklæring. Forslag skal indsendes senest den 17. august 2015, kl Evt. spørgsmål kan rettes til ejendomskonsulent Brian Holmer på eller dir. tlf Ejer afholder selv alle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af forslag. Kommunen kan på ingen måde gøres ansvarlig for disse omkostninger uanset udfaldet. Modtaget materiale returneres ikke. 4. Den videre proces De modtagne forslag vil blive forelagt for Byrådet den 31. august Det forventes, at der blandt de indkomne forslag i første omgang vil blive udvalgt et mindre antal emner, som der vil blive arbejdet videre med med henblik på at der i sidste ende indgås aftale vedr. køb af formentlig max. 4 ejendomme. Der vil blive foretaget nærmere undersøgelser af de i første omgang udvalgte ejendomme, herunder med besigtigelse af ejendommene og indhentelse af ejendomsmæglervurderinger. 4

5 Ejerne af de udvalgte ejendomme vil blive kontaktet senest den 2. september Ejerne skal være indstillet på, at deres ejendom kan fremvises for kommunen og ejendomsmægler den 3. eller 4. september 2015 inden for normal kontortid. Der vil blive aftalt et nærmere tidspunkt. Efter indhentelse af ejendomsmæglervurdering vil der til nogle af ejerne af de udvalgte ejendomme blive fremsendt et tilbud på kommunens køb af ejendommen. Tilbuddet vil være betinget af Byrådets godkendelse. Ejerne vil blive bedt om at tilkendegive inden for få dage, hvorvidt tilbuddet kan accepteres. Sag vedr. evt. opkøb af ejendomme forventes forelagt for Byrådet den 28. september Der gøres opmærksom på, at Byrådet alene forventes at godkende tilbud på et mindre antal ejendomme, formentlig max. 4 ejendomme, og der tages forbehold for, at Byrådet afviser alle tilbud. 5. Bilag 1. Handelsvilkår 2. Vurderingstema 5

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 18. december

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Jægerhytten Tidligere skovløberbolig beliggende Koldingvej 5, 6630 Rødding 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001 Begrænset EU-udbud Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme J. nr. 82.20.00G00 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbudsbetingelser... 5 2.1 Udbyder:... 5 2.2 Den

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE BYGGEGRUNDE I TRIGE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 PA N N E RUPV

Læs mere

BYGGEGRUNDE I LISBJERG

BYGGEGRUNDE I LISBJERG BYGGEGRUNDE I LISBJERG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg ELEVVEJ 11B, 11C, 11D, 11E, 11F og 15

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere