LDR 270T. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LDR 270T. Brugervejledning"

Transkript

1 LDR 270T Brugervejledning

2 INDHOLD 1. Introduktion Funktioner Sikkerhed Din modtager og dens funktioner Fjernbetjeningens funktioner Frontpanelbetjening Bagpanelets tilslutninger Opsætning af dit anlæg Opsætning af din modtager Aktiv antenne Generelle indstillinger Daglig betjening Valg af kanaler Volumenkontrol / Mute lyd Audio-funktion Programliste og sortering Kanalinformation Undertekster og tekst-tv Kanalsøgning Auto søgning Manuel søgning Rediger favoritlister Tilføj/fjern kanaler Timeroptagelse Hovedmenu Børnelås Systeminformation Yderligere oplysninger Opgradering af modtagerens software Master PIN-kode Fejlfinding Egne notater Tekniske specifikationer

3 1. Introduktion Tillykke med dit køb af Lenson LDR 270T digital terrestrisk modtager. Du vil naturligvis gerne i gang med at se dine favoritprogrammer så hurtigt som muligt og derfor har vi udformet menuen, så den passer til dine behov. For at sikre, at du lærer din modtager rigtigt at kende og kan bruge og programmere alle funktioner, beder vi dig læse denne manual grundigt igennem. Vi håber, du vil få glæde af dette Lenson produkt. Dette symbol indikerer at produktet ikke må bortskaffes som husholdnings affald. For at beskytte miljøet skal produktet efter endt levetid afleveres til genbrug og destruktion efter gældende lovgivning. 3

4 2. Funktioner Digital terrestrisk modtager Enkel betjening via skærmmenuer 12 menusprog (Tysk, Engelsk, Finsk, Tjekkisk, Fransk, Italiensk, Spansk, Tyrkisk, Svensk, Vietnamesisk, Russisk, Dansk) DVB undertekster og teletekst undertekster Timer til optagelse af ti programmer EPG: Elektronisk Program Guide Tekst-tv funktion Automatisk kanalsøgning Master kanalliste og 5 favoritlister 1300 kanaler Indikator for signalstyrke og kvalitet 2 scart stik for tv og video Phono audio udgange for HiFi forstærker og digital lyd Valgbart videosignal på TV scartstik: RGB, CVBS og YUV Digital audio udgang (Dolby Digital) Variabelt billedformat (4:3 / 16:9) Fjernbetjening baseret på infrarød teknologi RS 232 stik til opdatering af software SCPC/MCPC kanalmodtagelse Volumenkontrol (32 trins) Børnesikring for adgang til kanaler og modtager 4

5 3. Sikkerhed Dette apparat er udelukkende beregnet til modtagelse af terrestriske signaler som beskrevet i denne vejledning. Det må ikke anvendes til andre formål. For at undgå beskadigelse af modtageren skal følgende iagttages: Dækslet eller en del deraf må aldrig fjernes! Sørg for, at væske eller genstande ikke kommer ind i modtageren! Anbring din modtager på en plan, vandret og stabil overflade Sørg for, at modtageren ikke står tæt op af kraftig varme fra f.eks. pejs eller radiator. Udsæt ikke modtageren for fugt over 80% og temperaturer under + 15 og over +35. Dæk ikke ventilationshullerne til, og der bør altid være mindst 10 cm fri højde over modtageren. Sæt ikke modtageren til lysnettet, før de øvrige forbindelser er tilsluttet. Ved torden bør modtageren tages fra lysnettet og antennen. Din forhandler yder en funktionsgaranti i henhold til lovgivningen. Garantien dækker ikke skader opstået ved uautoriserede indgreb og direkte eller indirekte skader på grund af lyn. Du bør derfor ikke selv tage top dækslet af modtageren. Brugte batterier skal bortskaffes ifølge gældende lovgivning. Har du spørgsmål, så kontakt venligst din forhandler. 5

6 4. Din modtager og dens funktioner 4.1 Fjernbetjeningens funktioner 1. Tænd/sluk (Standby) 2. Menu 3. Cursor Op / Ned 4. Cursor Venstre / Højre 5. OK 6. Tal 7. Radio 8. Audio 9. Timer 10. VOL (-) / VOL (+) (Lydstyrke) 11. Stilbillede (Pause) 12. BACK (Tilbage) 13. Ingen funktion (A/B) 14. Ingen funktion (A>B) 15. TTX (Tekst-tv) 16. EXIT 17. EPG (Program Guide) 18. Side op / ned 19. LAST (Sidste) 20. Program information 21. Subt. (Undertekst) 22. MUTE * Batterier Inden du bruger fjernbetjeningen første gang skal du isætte de medleverede batterier. Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen. Isæt de 2 batterier af typen AAA. Du skal sikre dig at (+) og (-) polerne vender rigtigt. Påsæt batteridækslet igen. Brugte batterier skal bortskaffes ifølge gældende lovgivning 6

7 Knappernes funktion 1. Tænd / Sluk Til at tænde og slukke modtageren med (Standby) 2. Menu Giver adgang til hovedmenuen 3. Cursor op / ned Flytte op og ned i menuerne og skifte kanal 4. Cursor venstre / højre Flytte til venstre og højre i menuerne 5. OK (Enter) Til at bekræfte dit valg 6. Tal knapper Til direkte valg af kanal nummer og individuel valg i menuerne. 7. Radio Skift mellem Radio og TV mode. 8. Audio Valg af mulige lyd kanaler 9. Timer Giver adgang til optagelsesmenuen 10. VOL (-) / VOL (+) Til at ændre lydstyrken 11. Stilbillede Til at fryse tv billedet (stil billede) og tilbage til tv mode 12. BACK (tilbage) Tilbage til foregående menu 13. A/B Har ingen funktion 14. A>B Har ingen funktion 15. Tekst-tv Til at starte tekst-tv funktionen 16. EXIT Til at afbryde eller fortryde igangværende proces 17. EPG (Elektronisk Program Guide) Viser programoversigten hvis den udsendes. 7

8 18. Side op/ned Til hurtigt sideskift i lister 19. Last (sidst) Skifter mellem nuværende og foregående kanal 20. Programinformation (i) Viser info bar og programinformation 21. Subt. (Undertekst) Visning af undertekster (on/off), hvis det udsendes. 22. Mute Afbrydelse af lyden 4.2 Frontpanelbetjening 1. Tænd/sluk 2. Display 3. Op /Ned 4. IR modtager Modtagerens grundlæggende funktioner som: tænd/sluk, og kanal skift op/ned kan betjenes både via fjernbetjeningen og frontpanelet. Det infrarøde (IR) signal fra fjernbetjeningen modtages af frontpanelets IR modtager. Det 4 cifrede LED display viser det aktuelle kanal nummer. 8

9 4.3 Bagpanelets tilslutninger 1. Netledning (95~250VAC) 2. Ant. RF udgang (Tuner) 3. Ant. RF indgang (Tuner) 4. Scart stik til VCR 5. RS-232 data stik 6. Scart stik til TV 7. Analog video udgang 8. Digital audio udgang (Coaxial) 9. Analog audio udgang (L+R) 1. Netledning Tilslutning til lysnettet 2. RF OUT (Antenne udgang) Ønsker du at videreføre dit antennesignal til et andet apparat?. Forbind da denne udgang med ANT IN indgangen på det andet apparat. 3. RF IN (Terrestrisk antenne indgang) Tilslutning af din eksisterende antenne eller en aktiv antenne. Bruger du en aktiv antenne, skal du i menuen Generelle indstillinger vælge Antenne spænding og indstille den til On, inden du starter en søgning af kanaler. 4. Scart stik (VCR) Scart udgang til tilslutning af video optager. 5. RS 232 data stik Computer service stik til opdatering af software 6. Scart stik (TV) Scart udgang til TV med både lyd- og billedsignal. Billedsignalet kan overføres som CVBS, RGB eller YUV signal. Normalt giver RGB det bedste billede på et almindeligt TV og YUV giver bedste billede på en fladskærm. 7. Analog video udgang. CVBS format. 8. Digital audio udgang (Coaxial) Dolby Digital og PCM stereo udgang til hjemmebiograf system. 9. Analog audio udgang (L+R) Phono udgang for tilslutning til TV eller HI-FI anlæg. 9

10 Fig 1. Tilslutning af antenne og scart kabel. Vigtigt! Bruger du en aktiv antenne, se afsnit 5.2 Bemærk: YUV udgang Du kan i menuen Generelle indstillinger > TV scartsignal vælge YUV. For at anvende dette signal skal du bruge et kabel som vist her under. 10

11 5. Opsætning af dit anlæg Dette kapitel gennemgår de indstillinger, som du skal foretage, før du bruger modtageren (settop boksen) første gang. 5.1 Opsætning af din modtager Tilslut modtageren til dit tv. Se afsnit 4.3 om bagpanelets tilslutninger for at få flere oplysninger. Tryk på Tænd/sluk -tasten på fjernbetjeningen eller modtageren. Frontdisplayet viser ON, og sprogvalgsmenuen kommer frem på dit tv. Brug og tasterne på fjernbetjeningen eller modtageren for at vælge det ønskede sprog, og tryk så på OK-tasten. Nu starter kanalsøgningen automatisk. Efter en vellykket søgning vil du være i stand til at se de fundne TV kanaler og skifte mellem disse. 5.2 Aktiv antenne Hvis du anvender en aktiv antenne, skal du i menuen Generelle indstillinger vælge Antenne spænding og stille den til On. Tryk på menu på fjernbetjeningen for at få Hovedmenuen vist. Vælg Generelle indstillinger og tryk OK. Vælg Antenne spænding og stil den til On. Tryk EXIT for at forlade menuen. Se også afsnit 7. om kanalsøgning 11

12 5.3 Generelle indstillinger I denne menu kan du indstille de generelle indstillinger. Brug og tasterne for at gøre et valg, og tryk på OK tasten. 1. Tidszone Vælg det land du bor i 2. Sommertid Vælg On for sommertid 3. TV skærmformat Vælg indstillingen der passer til dit TV 4. TV Scartsignal Du kan vælge mellem: CVBS-RGB-YUV 5. Menusprog Valg af menusprog 6. Lydsprog Valg af det foretrukne lydsprog 7. Undertekstsprog Valg af det foretrukne undertekstsprog 8. Antenne spænding Valg af antenne spænding ON/OFF. Vælg On hvis du bruger en aktiv antenne 9. Logisk kanalnummer Kanalnummeret bliver givet af programudbyderen, hvis der sendes information herom 10. Bannertid Valg af den tid infobanneret skal vises på skærmen 11. Duplikeret program Vælg On for at få dubletter af programmer med ved søgning 12. Klokke display Vælg om klokken skal vises i displayet når modtageren er i Stand-by 12

13 6. Daglig betjening 6.1 Valg af kanaler Gør følgende for at se en forudindstillet kanal: For at vælge den kanal, du ønsker at se, skal du bruge en af følgende metoder: Vælg kanalen med de numeriske taster. Vælg kanalen med tasterne på fjernbetjeningen eller modtageren. Tryk på OK tasten og vælg en kanal fra kanallisten med og tryk OK. Din valgte kanal ses nu på tv-skærmen med Info-boksen. [Bemærk] For at vende tilbage til den senest viste kanal kan du trykke på LAST tasten. Info Box Det er den boks, som kommer til syne i bunden af din tv-skærm og viser information om den aktuelle kanal. Den viser information så som titlerne på aktuelle og efterfølgende programmer samt kvaliteten af terrestrisk modtagelse og signalstyrke. 6.2 Volumenkontrol / Mute lyd Brug tasterne på fjernbetjeningen for at justere tv ets lydstyrke. Når der trykkes på en af tasterne, kommer lydstyrkeindikatoren til syne på tv-skærmen. Når du er færdig med at justere lydstyrken, forsvinder lydstyrkeindikatoren automatisk. Tryk på MUTE tasten på fjernbetjeningen for at slå lyden fra midlertidigt. Tryk igen på MUTE tasten for at få lyden frem igen. 13

14 6.3 Audio-funktion Lydsproget bliver automatisk indstillet til samme sprog som det valgte menusprog. Ønsker man at ændre det foretrukne lydsprog, kan dette gøres i menuen Generelle indstillinger. Ved at trykke på Audio tasten vises en menu på skærmen. Brug til at navigere i menuen. Det gule felt er det aktive felt. Brug til at vælge den ønskede indstilling. BL1 dan: viser det valgte lyd sprog. Hvis der udsendes flere lydsprog kan man vælge dem ved at trykke på. I feltet neden under kan man vælge mellem følgende funktioner: Stereo: Lyden kommer fra venstre og højre kanal. Mono (L): Lyden kommer kun fra den venstre kanal. Mono (R): Lyden kommer kun fra den højre kanal. AC-3: Dolby Digital (For at høre Dolby Digital skal du tilslutte en forstærker med Dolby Digital dekodning til SPDIF udgangen.) For at forlade menuen skal du igen trykke på AUDIO-, OK- eller EXIT- tasten. 6.4 Programliste og sortering For at se listen skal du trykke på OK tasten. De 3 farvede knapper bruges til at styre programlisten med. 14

15 RØD taste: Tryk på RØD taste på fjernbetjeningen for at skifte mellem favoritlister, hvis sådanne findes. GRØN taste Hvis det drejer sig om totallisten: Bruges til at tilføje valgte kanal til anden liste. Tryk på den GRØNNE taste for at vise brugerlister i vinduets højre hjørne. Vælg den foretrukne liste og tryk på OK tasten. Hvis det drejer sig om en brugerliste: Bruges til at fjerne valgt kanal fra listen. GUL taste: Bruges til at sortere eller filtrere programlisten. Tryk på den GULE taste for at vise sorteringsvindue. Brug og til at vælge sorteringsmulighed samt filtrer, og tryk på OK tasten. Hvis du trykker på den GULE taste og ikke vælger en sorteringsmåde, så vil listerækkefølgen vende tilbage til standard indstilling. 6.5 Kanalinformation Bemærk, at ikke alle udbydere sender kanalinformation. Du kan bruge EPG- og INFOtasterne til at se kanalinformation. EPG (Elektronisk programguide) taste Mens du ser tv, trykker du på EPG tasten. Vælg det program, du vil vide mere om. Brug og tasterne for at navigere gennem de forskellige programmer og brug tasterne til at navigere gennem ugedagene. Tryk på OK tasten. Der fremkommer et resume over det valgte program. 15

16 INFO taste Brug denne taste for at få information om det aktuelle program. Mens du ser tv, trykker du på INFO tasten. Når der trykkes én gang på tasten, vises der kanalinformation i infoboksen. Tryk igen på INFO tasten for at se flere oplysninger, så som et resume af det aktuelle program, tema osv. For at se oplysninger om det næste program skal du trykke på tasten. For at vende tilbage skal du igen trykke på INFO tasten eller EXIT tasten. 6.6 Undertekster og tekst-tv Modtageren kan vise undertekster og tekst-tv. Undertekster og tekst-tv findes muligvis ikke, da det afhænger af program udbyderen. Undertekster For at få vist informationer om undertekster skal du trykke på Subt. tasten på fjernbetjeningen. Ønsker du at afbryde visningen af undertekster skal du i menuen vælge Off. Det foretrukne undertekstsprog er valgt i menuen Generelle indstillinger. BL1: viser det valgte sprog. Er der flere sprog at vælge imellem, kan du med vælge et andet sprog. dan+ betyder: Danske DVB undertekster. dan betyder: Danske teletekst undertekster Tryk igen på Subt. eller OK tasten for at fjerne menuen. Tekst-tv Du kan se tekst-tv enten via dit tv eller modtageren. Tryk på knappen TTX på modtagerens fjernbetjening for at starte tekst-tv. Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv. 16

17 7. Kanalsøgning Der er 2 forskellige metoder til kanalsøgning: Autosøgning og manuel søgning. Normalt bruges autosøgning. Hvis du anvender en aktiv antenne skal du i menuen Generelle indstillinger vælge Antenne spænding og stille den til On. Tryk på MENU tasten på fjernbetjeningen for at gå til hovedmenuen. Vælg Redigere kanaler og tryk på OK tasten. Du vil se forskellige undermenuer, heriblandt auto søgning og manuel søgning. 7.1 Auto søgning Brug denne søgning til at få modtageren til automatisk at søge alle kanaler. Vælg Auto søgning og tryk på OK tasten. Modtageren søger nu alle kanaler igennem og gemmer de fundne programmer. 7.2 Manuel søgning Brug denne søgning til at søge en specifik kanal. Vælg Manuel søgning og tryk på OK tasten. Brug til at flytte til den ønskede kanal og tryk OK. Kanalen markeres med et tjekmærke. Du kan markere flere kanaler hvis du ønsker det. Tryk på den RØDE taste for at starte søgningen. 17

18 8. Rediger favoritlister Favoritlisten er en samling af dine yndlingskanaler. Brug denne funktion til et styre dine kanaler på en let måde. Tryk på MENU tasten på fjernbetjeningen for at gå til hovedmenuen. Vælg Redigere favorit liste og derefter Redigere list navn. Opret liste navne. Et listenavn er det navn, som gives en liste over kanaler, som er blevet grupperet af én person. Det vil sige, at hvis en familie bruger digitalt tv, kan hvert medlem af familien oprette deres egen kanalgruppe. For eksempel kan I, når I opretter listenavne, give dem forskellige navne som Far, Mor osv. Listenavne kan være hvad som helst. Følg skærminstruktionerne for at oprette dem. Når du har oprettet et listenavn, skal du trykke på den RØDE taste for at bekræfte. 8.1 Tilføj/fjern kanaler Vælg Tilføj/fjern kanaler og tryk på OK tasten. Vælg det listenavn, du har oprettet. Tilføj kanaler fra totallisten til din favoritliste. Du kan også fjerne kanaler fra din favoritliste. Følg instruktionerne på skærmen. Tryk på OK tasten for at forlade menuen. Du har endvidere følgende funktioner: 18

19 Redigere kanal navn Brug denne til at redigere kanalnavne. Vælg det navn, du ønsker at ændre, fra totallisten og lav det så om. Brug tasterne til at vælge "Redigere kanal navn". Brug tasterne for at vælge listen, som indeholder den kanal, du ønsker at ændre navn på. Vælg kanalen og tryk på OK tasten. Når skærmbilledet skifter, kan du ændre kanalnavn. Følg instruktionerne på skærmen for at ændre navnet. Tryk på OK tasten. Flyt kanaler Brug denne funktion til at ændre kanalrækkefølgen. Vælg den kanal, som du ønsker at flytte, tryk på OK tasten. Den valgte kanal markeres med blåt. Brug tasterne for at flytte kanalen til den ønskede position og tryk på OK tasten. Fjern kanaler fra totallisten Brug denne funktion for at fjerne kanaler fra totallisten. Vælg den kanal, du ønsker at fjerne fra listen, og tryk på OK tasten. Brug tasterne til at vælge "Fjern kanaler fra totallisten" og tryk OK. Du skal vælge de(n) kanal(er) du ønsker at fjerne fra totallisten, og så trykke på OK tasten. Kanalen(-erne), du ønsker at fjerne, vil komme til syne i Genbrug. Tryk på EXIT tasten. Når meddelelsen, [Ønsker du at slette kanalerne i Genbrug?], viser sig, skal du trykke på OK tasten. De(n) valgte kanal(er) vil blive slettet. Se også afsnit

20 10. Timeroptagelse Brug denne funktion til at lave en timeroptagelse. Du kan optage op til 10 programmer. Med timeroptagefunktionen kan du optage dine yndlingsprogrammer på video. Tryk på TIMER tasten på fjernbetjeningen. Meddelelsen Tidsindstilling vises. Indstil aktuel tid. Hvis brugertid allerede er indstillet, springes dette trin over. Tryk OK. Når skærmen med optagelseslisten viser sig, skal du trykke på OK tasten for at indtaste den nødvendige information om optagelsen. For at optage et program skal du indtaste information så som kanal, starttid, sluttid, programtype (én gang, daglig, ugentlig) osv. Kanal Vælg den kanal, du ønsker at optage. Brug tasterne for at vælge kanalen. Startdato Indtast startdatoen (dag/måned/år) på det program, du ønsker at optage. Brug de numeriske taster til at indstille startdato for optagelsen. Starttid Indstil starttiden (time/minut) på det program, som du ønsker at optage. Brug de numeriske taster til at indstille starttid for optagelsen. Varighed (længden på optagelsen) Brug de numeriske taster til at indstille varighed af optagelsen. Type Indstil type [én gang/daglig/ugentlig]. Du kan optage programmet én gang, dagligt, eller på den samme tid hver uge. Vælg type i overensstemmelse hermed. Brug tasterne til at vælge type. 20

21 Optagelse Når du er færdig med at indstille, skal du vælge "Optagelse" og trykke på OK tasten. Hvis den valgte kanal er låst, kommer Indtast PIN-kode til syne. Du kan kontrollere indstillingerne for timeroptagelse fra optagelseslisten. [NB] Er modtageren tændt vises en meddelelse før optagelsen begynder. VCR optagelse starter om 1 minut!. Du kan trykke på OK tasten for at acceptere optagelsen. Du kan også annullere optagelsen hvis du ønsker det ved at taste EXIT. Hvis ikke du gør noget, vil optagelsen begynde og meddelelsen forsvinde. Under optagelse kan man ikke bruge tasterne, bortset fra Tænd/sluk tasten. Modtagerens frontpanel viser "REC". Hvis programtypen er indstillet til "1gang", vil den blive slettet fra optagelseslisten, når optagelsen er slut. Hvis programtypen er indstillet til "Daglig" eller "Ugentlig", vil kanalens optagelsesinformation blive ændret til den næste fastsatte dato og derefter gemt. EPG optagelse Denne funktion gør det muligt for dig at bruge EPG tidsinformation for at bestille en optagelse. Tryk på EPG tasten. Brug tasterne og tasterne for at vælge programmet. Tryk på TIMER tasten. Det valgte program føjes til Optagelseslisten. Slet en Timeroptagelse Brug på optagelseslisten og vælg det program du ønsker at slette. For at slette brug og bekræft med OK. 21

22 11. Hovedmenu Generelle indstillinger Se afsnit 5.3 om Generelle indstillinger for yderligere information. Redigere kanaler Se afsnit 7. om Kanalsøgning for yderligere information om autosøgning og manuel søgning. Redigere favorit liste Se afsnit 8. om Redigere favorit liste for yderligere information. Vi vil nu se på andre funktioner. Geninstallation, som findes i menuen Redigere kanaler Brug denne funktion for at gendanne alle indstillinger til fabriksindstilling. Slet alle kanaler, som findes i menuen Redigere kanaler Brug denne funktion, hvis det er nødvendigt at slette alle dine kanaler. Hvis du bruger denne funktion, vil der kun blive slettet kanaler, uden at det påvirker dine øvrige indstillinger Børnelås Med denne funktion kan du låse særlige kanaler eller selve modtageren. Du kan for eksempel forhindre dine børn i at se voksenprogrammer med denne funktion. Tryk på MENU tasten på fjernbetjeningen. Vælg "Børnelås". Når meddelelsen "Indtast PIN-kode" viser sig, skal du indtaste din PIN-kode. Den fabriksindstillede PIN-kode er '0000'. 22

23 Når børnelås menuen viser sig, kan du indstille følgende: Kanallås Vælg den kanal, du ønsker at låse. Når en person skifter til den låste kanal, vil Indtast PINkode komme frem. Adgangslås Aktiver eller deaktiver hvorvidt der skal spørges om PIN-kode, når modtageren tændes. Der kan indstilles til enten On eller Off. Ændre PIN-kode Vælg dette for at ændre PIN-koden Systeminformation Her vises kort information om modtagerens software. Brug dette til at tjekke software version eller lanceringsdato for aktuel software før opgradering. Systeminformation er som følger: 23

24 12. Yderligere oplysninger 12.1 Opgradering af modtagerens software Modtageren kan opdateres med ny software hvis det bliver nødvendigt. For at tjekke software versionen skal du vælge "System Information fra hovedmenuen og trykke på OK tasten. Du skal bruge et specielt Loader program til din PC, og den nyeste software fil. Det kan downloades fra: Er du ikke en erfaren PC bruger, og føler du dig usikker på, hvordan du skal gøre, kontakt da butikken hvor du har købt modtageren. Der skal bruges et RS 232 kabel mellem PC og modtager, der har flg. konfiguration. PC Modtager 9 pol sub D-hun 9 pol sub D-han Pin Pin [Bemærk!] Efter en software opgradering kan det være nødvendigt at foretage en geninstallation af modtageren. Når du foretager en geninstallation, vil alle eksisterende indstillinger blive gendannet til fabriksindstilling Master PIN-kode Master PIN-koden er den generelle PIN-kode, du skal bruge, for at få adgang til modtageren, hvis du har glemt din bruger PIN-kode. Vi anbefaler, at du registrerer din bruger PIN-kode i feltet nedenfor. Bruger PIN-koden er standard indstillet til "0000". Master PIN-kode Bruger PIN-kode 24

25 12.3 Fejlfinding NB: Digital kommunikation betyder samtidig overførsel og bearbejdning af store datamængder. Kanalskifte kan derfor tage længere tid sammenlignet med analoge apparater. Problem Løsning 1) Intet billede - Kanaldata er blevet ændret. - Foretag en manuel/auto kanalsøgning (Se flere oplysninger i manualen). 2) Ingen lyd - Tjek audio mute knapperne - Tjek audio sprog; Tryk på audiotasten og prøv at ændre sprog eller ændre hoved audiosprog i menuen for generelle indstillinger. 3) Modtageren starter ikke. - Tænd igen- - Tjek at der er tændt for stikkontakten. 4) Kanalsøgning virker ikke - Tjek antennetilslutning - For aktiv antenne: sæt antenne spænding til On 5) Skærmen viser hele tiden - Tjek antennetilslutning ingen signal - For aktiv antenne: sæt antenne spænding til On 6) Billedet fryser - Dårligt/svag antenne signal. - Tjek antenne installationen. 7) Fjernbetjeningen fungerer - Modtageren kan være forstyrret af støj fra andre ikke elektriske apparater I hjemmet. Anbring modtageren et andet sted. - Kontroller om fjernbetjeningens batteri er opbrugt. 8) Ingen MENU Kontroller SCART/RF tilslutningerne. Vær sikker på at 9) Downloader ikke gennem seriel de er tilsluttet korrekt til dit tv. - PC232 Port problem - Tjek at der bruges det korrekte kabel mellem PC og modtageren (se afsnit 12) 12.4 Egne notater 25

26 14. Tekniske specifikationer Tuner og Demodulator Antenne indgangs frekvens (Tuner) 174 ~ 230 MHz, 470 ~ 862 MHz Antenne udgang (Tuner) Loop 47 ~ 862 MHz Indgangs impedans 75 ohm Indgangs signalstyrke -85dbm ~ -20dbm Kanal båndbredde 7 og 8 MHz Demodulation According DVB-T Type COFDM (2k, 8k) Mode QPSK,16 QAM, 64 QAM FEC Viterbi Dekoding rater 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Guard Interval Modes 1/32,1/16, 1/8,1/4 Reed Solomon Dekoding FEC : 204,188, t=8 Transport Demultiplexer De-multiplex According to ISO/IEC Max. Input Stream 60 MHz (serial) / 7.5 MHz (parallel) PID Handling Capability 32 PID SI Filtering According to DVB-SI spec (ETS ) Video Dekoding Video Dekoding ISO / IEC Aspect Ratio 4:3, 16:9 Resolution Max. 720 x 576 dots Audio Dekoding Audio Dekoding Operating Mode Sampling frekvens Video/Audio Udgang Video Output Impedance Video Output Level Audio Output Impedance Audio Output Level Digital Audio Output Level ISO / IEC Layer I & II Mono, Stereo 32, 44.1, 48 khz 75 ohm 1Vp_p 600 ohms (unbalanced) 3.0 Vp_p (with volume control) 0.5 Vp-p (across 75 ohm) 26

27 Microprocessor og Main Memories Microprocessor Type ST20 (STI 5518) Flash ROM (for program memory) 1 MB(16-bit) SDRAM (for decoding) 4 MB(16-bit) Data Service Port Konnektor Protokol Data Rate 9 Pin D-Hun Type RS-232 (asynchronous) bps (max.) Front Panel 4-Digit LED Display Kanal nummer / klokke tid display 3 Taster Tænd/sluk, Ned / Op. IR Sensor 38 khz Bag Panel Antenne Terrestrial Indgang Antenna gennemsløjfnings udgang AUDIO (venstre, højre) VIDEO Digital Out (SPDIF) TV VCR RS-232 Serial Port Remote Control Unit Type Battery 35 keys General Data Strømforsyning Strømforbrug i drift Strømforbrug I Stand-by Dimension (W x D x H) Weight IEC hun IEC han Phono (RCA) Phono (RCA) Phono (RCA) SCART (21 pol) SCART (21 pol) 9 Pin D-sub Hun type IR (Carrier Freq. 38 khz) 2 x 1.5 V (AAA size) 95 ~ 250 volt AC 15 watt. 9 watt 275 x 175 x 56 mm 1.3 kg Ret til ændringer forbeholdes. 27

28 28 P/N A

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning TRIAX DVB T1 M Brugervejledning INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Funktioner...4 3. Sikkerhed...5 4. Din modtager og dens funktioner...6 4.1 Fjernbetjeningens funktioner...6 4.2 Frontpanelbetjening...8 4.3

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 INDHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 3.0 TILSLUTNING 8 3.1 Tilslutte til Terrestrisk Antenne 8 3.2 Tilslutte til TV med SCART kabel

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning

TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager 305049 Brugervejledning 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5 Oversigt... 6 Frontpanel inkl. CA-modul

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Foto lignende Bruger Manual Indholdsfortegnelse 1. Instruktioner 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 5 1.3 Opsætning 5 1.4 Funktioner

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d utilisateur Manuale utente Manual del usuario Brugervejledning Vartotojo instrukcija Инструкция пользователя Look, Listen & Live

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S

INDHOLD I KASSEN. God fornøjelse Hinke A/S BRUGERMANUAL TIL HINKE HT0210VI DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en Hinke HT0210Vi Boxer godkendte MPEG4 modtager til digitalt terrestrisk tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DMB-100HD DVB-T AFSPILLER Sikkerhedsanvisninger Læs altid alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt Gem denne brugsanvisning for fremtidig reference Undgå at apparatet

Læs mere

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek

Læs mere

TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning

TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning TRIAX TTR 121 Digital terrestrisk modtager 305121 Brugervejledning Indhold 1 Sikkerhedsinstruktioner :... 3 2 Fjernbetjening:... 4 3 Tilslutninger:... 5 3.1 Tilslutning af strøm... 5 3.2 Tilslutning af

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A

TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 3 Bortskaffelse af batterier og modtager... 4 Oversigt... 5 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version February, 2009 SB168-ES og LS9 Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af LS932 med SB168ES digital

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Waoo! Fjernbetjening)

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Waoo! Fjernbetjening) Brugervejledning til Waoo! TV portal (Waoo! Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31 Pauseskærm...

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5910

Din brugermanual STRONG SRT 5910 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Digital Satellitmodtager MX 01. Dansk brugermanual

Digital Satellitmodtager MX 01. Dansk brugermanual Digital Satellitmodtager MX 01 Dansk brugermanual Version: 20.04.2009 Forord Forord Kære kunde, Tak fordi De har valgte en SMART MX 01 Receiver. Læs venligst denne manual igennem, før ibrugtagning af receiveren.

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

ACOUSTIC. Vigtigt! Læs denne brugermanual før du tilslutter radioen.

ACOUSTIC. Vigtigt! Læs denne brugermanual før du tilslutter radioen. ACOUSTIC U S E R m a n ua l D K D i g i ta l DA B / F M r a d i o Vigtigt! Læs denne brugermanual før du tilslutter radioen. Sikkerhed For at sikre imod skader skal du beskytte modtageren mod: Væsker,

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2 Indhold 1. Funktioner og tilbehør...1 2. Tilslutning...1 3. Fjernbetjening...1 4. Første Gangs Installation...2 5. Hoved Menu...3 5.1 Menu Struktur...3 5.2 Hoved Menu...4 5.3 Program Liste...4 5.4 Program

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere