Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6 Hovedenhed... 7 Produktoversigt...7 Kontrolpanel... 8 Indgangs- / udgangs- stik... 9 Fjernbetjening Installation...12 Tilslutning af projektoren...12 Tilslutning til computer/notebook Forbind til videokilder Tænd/sluk for projektoren...14 Tænd for projektoren Sluk for projektoren Advarselsindikator Indstilling af det projicerede billede...16 Indstilling af projektorens højde Indstilling af projektorens zoom / fokus Indstilling af det projicerede billedes størrelse Betjeningsknapper Kontrolpanel og fjernbetjening...18 Kontrolpanel Fjernbetjening Sådan bruge HJÆLP knappen OSD menuer...24 Sådan bruges OSD menuen Menutræ Bilde SKJERM OPPSETT ALTERNATIVER Bilag...48 Fejlfinding...48 Statusindikation på projektoren...51 Fjernbetjening...52 Udskiftning af lampen...53 Kompatibilitets-tilstand...55 RS232 Kommandoer og protokol funktionsliste...57 Loftmontering...61 Optomas globale kontorer...62 Bestemmelser & sikkerhedsbemærkninger

2 Bemærkninger om anvendelse Sikkerhedsoplysninger Et lyn med en pil for enden og omringet af en trekant er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret "farlig spænding" inde i produktet, som kan være af tilstrækkelig størrelsesorden til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet i den ligesidede trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på vigtige drifts- og vedligeholdelses- (servicerings-)instruktioner i det trykte materiale, som følger med udstyret. ADVARSEL: For AT reducere risikoen For BrAND ELLEr ELEKTrISK STØD MÅ APPArATET IKKE UDSÆTTES For regn ELLEr FUGT. DETTE ProDUKT INDEHoLDEr HØJSPÆNDINGSDELE. APPArATET MÅ IKKE ÅBNES. SErVICErING MÅ KUN UDFØrES AF KVALIFICErET PErSoNALE Klasse B emissionsgrænser Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de Canadiske bestemmelser for radioforstyrrende udstyr. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. For at sikre pålidelig drift af projektoren og for at beskytte den mod overophedning anbefales det, at installere projektoren på et sted, hvor ventilationen ikke blokeres. Anbring den f.eks. ikke på et fyldt kaffebord, på en sofa eller på en seng. Anbring ikke projektoren i et indelukke som f.eks. en boghylde eller i et skab, hvor luftcirkulationen er begrænset. 2. Brug ikke denne projektor i nærheden af vand eller fugt. For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må denne projektor ikke udsættes for regn ellerfugt. 3. Må ikke installeres i nærheden af varmelegemer som f.eks. radiatorer, varmeapparater eller andre apparater såsom forstærkere, der afgiver varme. 4. rengør kun med en blød klud. 5. Brug kun tilslutninger/tilbehør, som er godkendt af producenten. 6. Brug ikke enheden, hvis den er fysisk skadet eller har været misbrugt. Fysisk skade/misbrug kan være (men er ikke begrænset til): Enheden har været tabt. El-ledningen eller stikket er blevet beskadiget. Der er spildt væske på projektoren. Den har været udsat for regn eller fugt. Der er trængt noget ind i projektoren, eller der er noget løst indei. Overlad al service til kvalifi cerede servicefolk. Hvis du åbner eller skiller projektoren ad, kan du blive udsat for farlige spændinger eller andre faremomenter. Kontakt venligst optoma, inden du sender enheden til reparation. 7. Pas på, at der ikke trænger væske ind i projektoren. Væsken kan berøre steder med farlig spænding og kortslutte dele med brand og elektrisk stød som resultat. 8. Sikkerhedsangivelserne fi ndes udenpå projektorens overdel. 9. Enheden må kun repareres at autoriserede servicefolk. 2

3 Bemærkninger om anvendelse Sikkerhedsforanstaltninger Følg alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelsesoplysninger, som nævnes i denne brugervejledning. Advarsel- Undgå at kikke ind i projektorens linse, når lampen er tændt. Det skarpe lys kan skade dine øjne. Advarsel- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må denne projektor ikke udsættes for regn eller fugt. Advarsel- Undgå venligst at åbne eller skille denne projektor ad, da dette kan medføre elektrisk stød. Advarsel- Når du udskifter lampen, skal du først lade enheden køle af. Følg instruktionerne på siderne Advarsel- Projektoren udregner selv lampens levetid. Sørg for at udskifte lampen, når projektoren viser en advarselsbesked herom. Advarsel- Nulstil Lampenullstilling funktionen fra skærmmenuen Alternative Lampeinnstillinger. menuen, efter udskiftning af lampemodulet (se side 47). Når lampens levetid er ovre, vil projektoren ikke kunne tændes, før lampen er blevet skiftet. For vejledninger om, hvordan lampen skal skiftes, se venligst afsnittet Sådan skiftes lampen på side Advarsel- Når du slukker for projektoren, forvis dig venligst om, at kølecyklussen er blevet fuldført, før dufrakoblereffekten. Lad projektoren køle af i 90 sekunder. Advarsel- Brug ikke linsedækslet, når projektoren er i brug. Advarsel- Når lampen er ved at nå enden på dens levetid, vises meddelelsen Lampevarsel: Lampens levetid overskredet på skærmen. Kontakt venligst din lokale forhandler eller servicecenter og udskfi t lampen hurtigst muligt. Advarsel- Kig ikke ind i og peg ikke med fjernbetjeningens laserpeger ind i dine egne eller andres øjne. Laserpointeren kan skade synet permanent. 3

4 Bemærkninger om anvendelse Du skal sørge for at: Fjerne ledningen fra stikkontakten inden rengøring af produktet. Rengør skærmkabinettet med en blød, tør klud med et mildt rengøringsmiddel. Trække stikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges over en længere periode. Du skal ikke: Blokere indstik og åbninger, der er beregnet til ventilation. Rengøre apparatet med slibende rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler. Benytte apparatet under følgende forhold: - På ekstremt varme, kolde eller fugtige steder. Du skal sikre, at rumtemperaturen er mellem 5-35 C. relativ fugtighed skal være 5-35 C, 80% (maks.), ikke-kondenserende. - I områder med megen støv og urenheder. - Nær apparater, som genererer et stærkt magnetisk felt. - I direkte sollys. 4

5 Bemærkninger om anvendelse Pas på dine øjne Du skal hele tiden undgå at kikke direkte ind i lysstrålen fra projektoren. Vend så meget som muligt ryggen til lysstrålen. Når projektoren bruges i et klasseværelse, skal du holde nøje opsyn med eleverne hvis de fx bliver bedt om at udpege noget på skærmen. For at minimere lampeeffekten, skal du reducere det omgivende lys niveau med gardiner. Produktegenskaber XGA (1024x768) nativ opløsning HD kompatibel 1080p understøttet VGA skærm loop-through (arbejder i standby > 1W) BrilliantColor TM teknologi Sikkerhedsspærre og kensington-lås RS232 kontrol Hurtignedlukning Indbygget højtaler Netværksunderstøttelse (på udvalgte modeller) 5

6 Indledning Pakkeindhold ER POW Åbn og tjek kassens indhold for at sikre, at alle nedennævnte dele findes. Hvis noget mangler, skal du kontakte det nærmeste kunde service center.? El-ledning 1,8m Projektor med linsedæksel På grund af forskellige programmer i hvert land kan nogle regioner have forskelligt tilbehør. 2 stk AAA batterier Dokumenter: Brugervejledning Garantibevis Hurtigstartskort WEEE kort (kun for EMEA) 6 Ir fjernbetjening VGA kabel 1,8m

7 Indledning Produktoversigt Hovedenhed PO ER W 3? 5 6 4? POW ER VGA1-IN USB / YPbPr / VGA-O UT RJ-45 S-VIDE O HDMI VGA2-IN VIDEO AUDIO -OUT / SCAR T / YPbPr RS-232 (S-VIDEO/VID EO) AUDIO 3-IN (VGA2 AUDIO ) 2-IN (VGA1 AUDIO ) 1-IN Kontrolpanel Zoom-ring Fokusring Zoom-linse Ir modtagere Fødder til indstiling af hældning 7. Sikkerhedsspærre 8. Indgangs- / udgangs- stik 9. El-stik 7

8 Indledning Kontrolpanel ? POWER Hjælp 2. Menu 3. Kilde 4. Enter 5. Gensynkroniser 6. Strøm 7. Korrigering for trapezforvrængning 8. Fire retningsknapper 9. Tænd/Standby LED 10. Lampefejl LED 11. Temperatur LED 12. Ir modtager 8

9 Indledning Indgangs- / udgangs- stik VGA1-IN / YPbPr / VGA-OUT S-VIDEO VIDEO AUDIO-OUT USB RJ-45 HDMI VGA2-IN / SCART / YPbPr RS-232 (S-VIDEO/VIDEO) (VGA 2) AUDIO3-IN AUDIO2-IN (VGA 1) AUDIO1-IN rj-45 netværkningsstik 2. USB-stik (Tilslut til pc for fjernmus-funktion) 3. HDMI stik 4. VGA1-In/YPbPr/ stik (pc analogt signal/komponentvideo indgang/hdtv/ypbpr/ trådløs dongle) 5. VGA-ud stik (skærm loop-through udgang fra VGA1-Ind) 6. S-Video indgangsstik 7. Komposit video indgangsstik 8. Lydudgangsstik (3,5mm ministik) 9. VGA2-Ind/SCArT/YPbPr stik (pc analogt signal/komponent-video indgang/hdtv/scart/ YPbPr) 10. rs-232 stik (9 stikben) 9

10 Indledning VGA1-IN / YPbPr / VGA-OUT S-VIDEO VIDEO AUDIO-OUT USB RJ-45 HDMI VGA2-IN / SCART / YPbPr RS-232 (S-VIDEO/VIDEO) (VGA 2) AUDIO3-IN AUDIO2-IN (VGA 1) AUDIO1-IN Lyd 3 indgangsstik (3,5mm ministik) (til S-Video/video) 12. Lyd 2 indgangsstik (3,5mm ministik) (til VGA2) 13. Lyd 1 indgangsstik (3,5mm ministik) (til VGA1) 14. Port til kensington TM lås 15. Sikkerhedsspærre 16. El-stik 10

11 Indledning Fjernbetjening LED indikator 2. Strøm Til/Fra 3. Side op 4. Højre museklik 5. Fire retningsknapper 6. Gensynkroniser 7. Side ned 8. Lydstyrke +/- 9. 3D 10. AV tavs 11. Video 12. VGA 13. Fasthold 14. S-Video 15. HDMI 16. Brightness (Lysstyrke) 17. Menu 18. Trapezkorrektion +/- 19. Kilde 20. Indtast/Hjælp 21. Venstre museklik 22. Pc/musekontrol 23. Taltastatur (til indtastning af adgangskode) 24. Laserpeger 11

12 E62405SP R R-J45 MOLEX USB HDMI VGA1-IN / YPbPr / VGA2-IN / SCART / YPbPr VGA-OUT S-VIDEO VIDEO AUDIO-OUT RS-232 (S-VIDEO/VIDEO) AUDIO3-IN (VGA 2) AUDIO2-IN (VGA 1) AUDIO1-IN Installation Tilslutning af projektoren Tilslutning til computer/notebook På grund af forskelle i programmer for hvert land kan der være nogle områder, der har andet tilbehør. (*) Ekstra Tilbehør El-ledning 2...VGA kabel 3... *Netværkskabel 4... *USB kabel 5...*DVI/HDMI kabel 6...*rS232 kabel 7... *Lydindgangskabel 8... *VGA udgangskabel 9... *Lydudgangskabel

13 E62405SP R R-J45 USB HDMI VGA1-IN / YPbPr / VGA2-IN / SCART / YPbPr VGA-OUT S-VIDEO VIDEO AUDIO-OUT RS-232 (S-VIDEO/VIDEO) AUDIO3-IN (VGA AUDIO2-IN 2) (VGA 1) AUDIO1-IN Forbind til videokilder Installation Dvd-afspiller, dekoder, HDTV modtager Komposit videoudgang På grund af forskelle i programmer for hvert land kan der være nogle områder, der har andet tilbehør. (*) Ekstra Tilbehør S-Video udgang 8 8 Dvd-afspiller, dekoder, HDTV modtager 1...El-ledning 2...VGA kabel 3... *Komposit videokabel 4...*S-Videokabel 5...*15-stikben til 3 rca komponent/hdtv adapter 6... *3 rca komponentkabel 7...*SCArT/VGA adapter 8... *Lydkabelstik/rCA 9...*HDMI kabel *Netværkskabel 13

14 Installation Tænd/sluk for projektoren Tænd for projektoren (*) Når strømsparetilstand er aktivert, er VGA & lyd pass-through, rs-232 og rj-45 deaktiveret under standby. 1. Tag linsedækslet af. 2. Forbind el-ledningen og signalkablet. Når tilsluttet, lyser TIL/ STANDBY LED gult. 3. Tænd for lampen ved at trykke på knappen øverst på projektoren eller på fjernbetjeningen. TIL/STANDBY LED skifter nu til grønt. Startskærmen ses i cirka 10 sekunder. Første gang du bruger projektoren, vil du blive bedt om at vælge foretrukkent sprog og energisparetilstand.(*) 4. Tænd for og forbind kilden, som du ønsker skal ses på skærmen (computer, notebook, videoafspiller osv). Projektorenfinder automatisk kilden. Hvis ikke, skal du trykke på menuknappen og gå til optioner Kontroller, at Kildelås står på AV. Hvis der er multiple kilder forbundet samtidigt, skal du trykke på KILDE knappen på kontrolpanelet eller på de direkte knapper på fjernbetjeningen for at skifte mellem indgange. 2 Strøm POW? PO ER W ER? Tænd først for projektoren og vælg derefter signalkilderne Linsehætte

15 Sluk for projektoren Installation 1. Tryk på knappen på fjernbetjeningen eller på kontrol-panelet for at slukke for projektoren. Følgende meddelelse ses på skærmen. Bekræft ved at trykke på knappen igen, ellers forsvinder meddelelsen igen efter 15 sekunder. Når der trykkes på knappen for anden gang, viser projektoren nedtællingstimeren og slukker. 2. Køleventilatorerne fortsætter med at køre i omkring 10 sekunder for kølecyklus, og TIL/STANDBY LED blinker grønt. Når TIL/STANDBY LED lyser fast gult, er projektoren gået i standby-tilstand. Hvis du ønsker tænde for projektoren igen, skal du vente, indtil projektoren har afsluttet afkølingen og er gået i standby. Når den er i standby, skal du trykke på knappen for at starte projektoren igen. 3. Fjern el-ledningen fra stikkontakten og fra projektoren. 4. Tænd ikke for projektoren straks efter, at den har været slukket. Advarselsindikator Når advarselsindikatorerne (se nedenfor) vises, slukker projektoren automatisk: Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis projektoren viser følgende symptomer. Se siderne for yderligere oplysninger. LAMPE LED indikatoren lyser rødt, og hvis Til/Standby, blinker indikatoren gult. TEMP LED indikatoren lyser rødt, og hvis Til/Standby, blinker indikatoren gult. Dette angiver, at projektoren er overophedet. Under normale forhold kan der tændes for projektoren igen. TEMP LED indikatoren lyser rødt, og hvis Til/Standby, blinker indikatoren gult. Fjern el-ledningen fra projektoren, vent 30 sekunder og prøv så igen. Hvis advarselsindikatoren stadig lyser, skal du kontakte det nærmeste servicecenter for hjælp. 15

16 Installation Indstilling af det projicerede billede Indstilling af projektorens højde Projektoren er udstyret med løftefødder til indstilling af billedhøjden. 1. Find den indstillelige fod, som du ønsker at ændre, under projektoren. 2. Drej de indstillelige ringe med/mod urets retning for at sænke eller løfte projektoren. Gentag det efter behov på de øvrige fødder. Fødder til indstiling af hældning ring til skråstilling 16

17 Installation Indstilling af projektorens zoom / fokus PO ER W Du kan dreje på zoomknappen for at zoome ind og ud. Fokuser billedet ved at dreje på fokus-ringen indtil billedet er skarpt. 1.2x Zoom serien kan fokusere indenfor en afstand af 1,5 til 10,00 meter.? Zoom-ring Fokusring Di ag on al Højde Indstilling af det projicerede billedes størrelse Bredde 46,1" (117,2cm) 38,4" (97,7cm) 76,9" (195,3cm) 64,1" (162,8cm) 100,0" (253,9cm) 83,3" (211,6cm) 153,8" (390,6cm) 128,2" (325,5cm) 307,6" (781,3cm) 246,1" (625,0cm) 256,3" (651,0cm) 205,1" (520,8cm) Hd 4,92'(1,50m) 8,20'(2,50m) 10,66'(3,25m) 16,40'(5,00m) 26,25'(8,00m) 32,81'(10,00m) Skærm Maks. 46,1 (117,2cm) 76,9 (195,3cm) 100,0 (253,9cm)153,8 (390,6cm)246,1 (625,0cm) 307,6 (781,3cm) (Diagonal) Min. 38,4 (97,7cm) 64,1 (162,8cm) 83,3 (211,6cm) 128,2 (325,5cm)205,1 (520,8cm) 256,3 (651,0cm) Skærm Størrelse Hd 61,5 x 46,1 80,0 x 60,0 123,0 x 92,3 196,9 x 147,6 246,1 x 184,5 Maks. 36,9 x 27,7 (BxH) 93,8 x 70,3cm 156,3 x 117,2cm 203,1 x 152,3cm 312,5 x 234,4cm 500,0 x 375,0cm 625,0 x 468,8cm Min. (BxH) 51,3 x 38,4 66,6 x 50,0 102,5 x 76,9 164,0 x 123,0 205,1 x 153,8 30,8 x 23,1 78,1 x 58,6cm 130,2 x 97,7cm 169,3 x 127,0cm 260,4 x 195,3cm 416,7 x 312,5cm 520,8 x 390,6cm Maks. 4,15 (10,55cm) 6,92 (17,58cm) 9,00 (22,85cm) 13,84 (35,16cm)22,15 (56,25cm) 27,68 (70,31cm) Afstand Min. 3,46 (8,79cm) 5,77 (14,65cm) 7,50 (19,04cm) 11,53 (29,3cm) 18,45 (46,88cm) 23,07 (58,59cm) 1,50m 2,50m 3,25m Denne tabel er kun til brugerens reference. 5,00m 8,00m 32,81 (10,00m) 17

18 Betjeningsknapper Kontrolpanel Kontrolpanel og fjernbetjening? POWER Brug af kontrolpanelet Strøm Se Tænd/sluk for projektoren på siderne GENSYNKroNISEr Enter KILDE Menu Synkroniserer automatisk projektoren med indgangskilden. Bekræft det valgte punkt. Tryk på KILDE for at vælge et indgangssignal. Tryk på Menu for at starte skærm- (osd)menuen. Luk for osd ved at trykke på MENU igen.? HJÆLP Hjælpemenu (se side 21). Fire retningsknapper Brug til at vælge punkter eller til at justere det valgte punkt. Trapezkorrektion Lampe LED Brug til at justere for billedforvrængningen på grund af projektorens hældning. (±40 grader) Angiver status for projektorens lampe. Temperatur LED Angiver status for projektorens temperatur. on/standby LED (TIL/STANDBY LED) Angiver projektorens status. 18

19 Betjeningsknapper Fjernbetjening Brug af fjernbetjeningen Strøm Laser V knap H knap Side + Side - Indtast/Hjælp Kilde? Hjælpemenu (se side 21). Tryk på kilde for at vælge et tilslutningssignal. Synkroniserer automatisk projektoren med indgangskilden. Gen-SYNKroNI- SEr Fire retningsknapper Trapezkorrektion +/- Lydstyrke +/- Lysstyrke Menu Tre dimensjoner Se Tænd/sluk for projektoren på siderne Tryk for at bruge laserpegeren. Venstre museklik. Højre museklik. Brug denne knap til at gå en side op. Brug denne knap til at gå en side ned. Bekræft det valgte punkt. Brug til at vælge punkter eller til at justere det valgte punkt. Juster for billedforvrængningen på grund af projektorens hældning. Juster for at øge / reducere lydstyrken. Juster billedets lysstyrke. Tryk på Menu for at starte skærm- (osd)menuen. Luk for osd ved at trykke på Menu igen. Tryk på 3D for at slå 3D-skærmstyringsmenuen til eller fra. 19

20 Betjeningsknapper Fjernbetjening Brug af fjernbetjeningen HDMI Fasthold AV tavs S-Video VGA Video Tryk på HDMI for at vælge HDMI-kilde. Tryk på Fasthold for at låse skærmbilledet fast. Tryk igen for at oplåse det. Slår øjeblikkeligt lyd og video På/Av. Tryk på S-Video for at vælge S-Video kilde. Tryk på VGA for at vælge VGA kilder. Tryk på Video for at vælge komposit videokilde. 20

21 Betjeningsknapper Sådan bruge HJÆLP knappen HJÆLP funktionen sikrer let opsætning og betjening. Tryk på? knappen på kontrolpanelet for at åbne HJÆLP menuen. PO ER W?? 21

22 Betjeningsknapper Hjælpemenu-knappen virker kun, når ingen indgangskilde er fundet. Se Fejlfinding afsnittet på siderne for flere detaljer.. Hvis der findes en indgangskilde, og der trykkes på hjælpknappen, ses de følgende sider for at hjælpe dig med at finde evt. problemer. 22

23 Betjeningsknapper 23

24 Betjeningsknapper OSD menuer Projektoren har fl ersprogede OSD menuer til justering og ændring af en lang række indstillinger. Projektoren fi nder automatisk kilden. Sådan bruges osd menuen 1. For at åbne osd menuen, skal du trykke på "Menu" på fjernbetjeningen eller på projektorens tastatur. 2 Når skærmmenuen er åben, kan du bruge knapperne til at vælge et af menupunkterne. Når du har valgt et punkt på en given side, skal du trykke på eller Enter for at åbne undermenuen. 3. Brug knapperne til at vælge det ønskede punkt og juster indstillingerne med knappen. 4. Vælg det næste punkt, der skal justeres i undermenuen, og juster som ovenfor anført. 5. Tryk på "Enter for at bekræfte, hvorefter vender tilbage til hovedmenuen. 6. Luk for osd ved at trykke på MENU igen. osd menuen lukker, og projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger. Hovedmenu Undermenu Indstillinger 24

25 Betjeningsknapper Menutræ (#) Metning og Glød understøttes kun i videotilstand. (**) De infrarøde alternativer kan variere fra model til model. ( ) 3D omvendt synkronisering er kun tilgængelig, når 3D er aktiveret. ( * ) Signal understøttes kun i forbindelse med analogt VGA (RGB)- signal. ( ) Hvis 3D er aktiveret, kan systemet ikke understøtte logoudklip. # # * 25

26 Betjeningsknapper Menutræ 26

27 Betjeningsknapper Bilde Skjermmodus Der er mange optimerede forvalg fra fabrikkens side for forskellige billedtyper. Præsentation: Gode farver og lysstyrke fra pc-input. Lys: Maksimal lysstyrke fra pc-input. Film: Til hjemmebiograf.. srgb: Standardiserede, nøjagtige farver. Svart tavle: Denne skal vælges for at opnå optimale farveindstillinger ved projicering på en (grøn) tavle. Klasserom: Denne indstilling anbefales ved projicering i et klasseværelse. Bruger: Brugerindstillinger. Tre dimensjoner: DLP-Link er den oprindelige standardindstilling i denne tilstand. Alle brugerens senere indstillinger i 3D gemmes til denne tilstand til senere brug. Lysstyrke Juster billedets lysstyrke. Tryk på Tryk på for at gøre billedet mørkt. for at gøre billedet lyst. 27

28 Betjeningsknapper Bilde Kontrast Knappen bruges til at regulere forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder. Tryk på Tryk på for at reducere kontrasten. for at øge kontrasten. Skarphet Juster billedets skarphed. Tryk på Tryk på for at reducere skarpheden. for at øge skarpheden. Metning og Glød funktionerne kan kun bruges i videotilstand. Metning Indstil videobilledet fra sort/hvid til fuldt mættede farver. Tryk på Tryk på Glød for at reducere billedets farvemæthed. for at øge billedets farvemæthed. Indstil rød- og grøn- farvebalancen. Tryk på Tryk på for øge mængden af grønt i billedet. for at øge mængden af rødt i billedet. 28

29 Betjeningsknapper BILDE Avansert Degamma Her kan du vælge et degamma-table, som er blevet fintunet til at give inputtet den bedste billedkvalitet. Film: Til hjemmebiograf. Video: Til video- eller tv-kilde. Grafikker: Til billedkilde. PC: Til pc- eller computer-kilde. BrilliantColor Dette justerbare punkt udnytter en ny farvebehandlings-algoritme og systemniveau-forbedringer til at opnå højere lysstyrke, mens det giver billedet sande og mere livagtige farver. Skalaen går fra 0 til 10. Hvis du ønsker et stærkere forbedret billedet, skal du justere mod maksimumindstillingen. For et blødere og mere naturligt billede skal du justere mod minimumindstillingen. Fargetemperatur Juster farvetemperaturen. Ved kold temperatur virker billedet koldere, og ved varm farvetemperatur virker billedet varmere. Fargerom Vælg en passende farvematrixtype i AUTO, RGB eller YUV. 29

30 Betjeningsknapper Avansert Fargeinnstillinger Farge Brug disse indstillinger til avanceret justering af de individuelle røde, grønne, blå, cyan (grønblå), magentarøde og gule farver. Reset Vælg Ja for at nulstille farveindstillingerne til fabriksindstillingerne. Avansert Inngangskilde Inngangskilde Brug denne funktion til at aktivere / deaktivere indgangskilder. Tryk på for at gå til undermenuen og vælge den ønskede kilde. Tryk på Enter for bekræfte valget. Projektoren søger ikke efter ikkevalgte indgange. 30

31 Betjeningsknapper SKJERM Format Brug denne funktion til at vælge det ønskede størrelsesforhold. 4:3: Dette format er til 4 3 indgangskilder. 16:9-I: Dette format er til 16 9 indgangskilder såsom HDTV og DVD udvidet til bredskærms-tv. (576i/p) 16:9-II: Dette format er til 16 9 indgangskilder såsom HDTV og DVD udvidet til bredskærms-tv. (480i/p) Original: Dette format viser det originale billede uden nogen skalering. AUTO: Vælger automatisk det bedste skærmformat. Størrelsesforhold (kilde fundet) Giv billede ny størrelse XGA model 4: x 768 center 16:9-I 16:9-II Original 1024 x 576 center 854 x 480 center Giv det native billede ny størrelse. Skift til ovenstående beskrivelser. Ikke pixel- opløsning. 31

32 Betjeningsknapper Tilslutningssignal Skærmområde Billedområde Billedområde på skærm 4 : 3 format eller 16 : 9-I format eller 16 : 9-II format Nativt format 32

33 Betjeningsknapper SKJERM overskann overscan-funktionen fjerner støj i et videobillede. overscan billedet for at fjerne støj fra videokodningen ude i kanten af videokilden. Zoom Tryk på Tryk på H. Posisjon for at gøre et billede mindre. for at forstørre et billede på projiceringsskærmen. Ændrer det projicerede billedes horisontale position. V. Posisjon Ændrer det projicerede billedes vertikale position. V. Keystone Tryk på eller for at justere billedforvrængning vertikalt. Hvis billedet er trapezformet, kan denne funktion bruges til at gøre billedet fi rkantet. Auto. nøkkelsten Justerer automatisk for lodret billedforvrængning. 33

34 Betjeningsknapper SKJERM Tre dimensjoner De infrarøde alternativer kan variere fra model til model. 3D synk. invert er kun til rådighed, når Tre dimensioner er aktiveret. 3D-tilstand Slå fra: Vælg Slået fra for at slå 3D-indstillinger på 3D-billeder fra. DLP-Link: Vælg DLP-Link til brug for optimerede indstillinger af DLP-Link 3D-billeder. Infrarød: Vælg Infrarød til brug for optimerede indstillinger af 3D-billeder baseret på infrarødt. 3D synk. invert Tryk på På for at spejlvende venstre og højre rammeindhold. Tryk på AV for standard rammeindhold. OPPSETT Språk Språk Vælg den fl ersprogede OSD menu. Tryk på eller i undermenuen og brug derefter or knappen til at vælge det foretrukne sprog. Tryk på Enter for bekræfte valget. 34

35 Betjeningsknapper OPPSETT Projeksjon Front-desktop Til Bag-desktop og Bag-loft skal der bruges en gennemlyselig skærm. Dette er standardvalget. Billedet projiceres lige på skærmen. Bag-desktop Når det vælges, ses billedet omvendt. Forfra, loft Når det vælges, ses billedet på hovedet. Bag-loft Når det vælges, ses billedet omvendt og på hovedet. 35

36 Betjeningsknapper OPPSETT Menyplassering Vælg, hvor menuen skal placeres på skærmen. Projektor ID Id-defi nition kan installeres med menu (område 0~99) og gør det muligt for brugeren at styre en individuel projektor med rs232. Se den fulde liste på side 58 med rs232 kommandoer. Demp Vælg På for at slå lyden fra. Vælg AV for at slå lyden til. Volum Tryk på Tryk på Lydinngang for at reducere lydstyrken. for at øge lydstyrken. Standarlydindstillingerne foregår på projektorens bagpanel. Brug denne funktion til at gentildele en af lydindgangene (1, 2 eller3) til den nuværende billedkilde. Hver lydindgang kan tildeles til mere end en videokilde. AUDIo1 (LYD1): VGA1 AUDIo2 (LYD2): VGA2 AUDIo3 (LYD3): S-Video / VIDEo 36

37 Betjeningsknapper OPPSETT Signal Signal understøttes kun i forbindelse med analogt VGA (rgb)- signal. Fase Synkroniser skærmens signal-timing med grafi kkortet. Hvis billedet er ustabilt eller fl imrer, kan det korrigeres med denne funktion. Frekvens Ændr skærmdatafrekvensen, så den passer med frekvensen på computerens grafi kkort. Brug kun denne funktion, hvis billedet fl imrer lodret. H. Posisjon Tryk på Tryk på for at fl ytte billedet til venstre. for at flytte billedet til højre. V. Posisjon Tryk på Tryk på for at fl ytte billedet ned. for at fl ytte billedet op. 37

38 Betjeningsknapper OPPSETT Sikkerhet Sikkerhet På: Vælg På for at slå adgangskoden til, når projektoren startes. AV: Vælg AV for at kunne tænde for projektoren uden brug af adgangskode. Sikkerhetstidtaker Her kan du bruge tidsindstillingen (Month/Day/Hour (måned/dag/ time)) til at indstille, hvor mange timer projektoren kan bruges. Når tiden udløber, bliver brugeren bedt om at indtaste adgangskoden igen. 38

39 Betjeningsknapper OPPSETT Sikkerhet Adgangskodens standardværdi er 1234 (første gang). Endre Passord Ved første brug: 1. Tryk på for at indstille adgangskoden. 2. Adgangskoden skal have fire cifre. 3. Indtast din nye adgangskode med talknapperne på fjernbetjeningen og tryk derefter på for at bekræfte adgangskoden. Ændr adgangskode: 1. Tryk på " " for at indtaste den gamle adgangskode. 2. Indtast den nuværende adgangskode med talknapperne og tryk derefter på for at bekræfte. 3. Indtast den nye adgangskode (fire cifre) med talknapperne på fjernbetjeningen og tryk derefter på for at bekræfte. 4. Indtast den nye adgangskode igen og tryk på for at bekræfte. Hvis en forkert adgangskode indtastes tre gange, lukker projektoren automatisk. Hvis du har glemt adgangskoden, skal du søge hjælp på det lokale kontor. 39

40 Betjeningsknapper OPPSETT rs232 rs232: Tillad rs232 styring af en individuel projektor. (Standardindstilling) Nætværk: Muliggør projektorstyring via webbrowser (Internet Explorer) via netværket. Trådløs virker kun med VGA1 stik Trådløs Vælg På for at slå Trådløs til. Advarsel: Ledningsført VGA vil ikke virke, og projektoren vil slukke, hvis Trådløs aktiveres. 40

41 Betjeningsknapper SETUP Advanced Logo Brug denne funktion til indstilling af den ønskede startskærm. Hvis der foretages ændringer, bruges disse næste gang, der tændes for projektoren. Hvis 3D er aktiveret, kan systemet ikke understøtte logoudklip. OPTOMA: Standard-startopskærmen. Bruker: Anvend husk billede fra logo-optage funktionen. Skjermopptak Tryk på for straks at tage et billede af billedet, som i øjeblikket vises på skærmen. Undertekster AV: Vælg AV for at slå de skjulte undertekster fra. CC1: CC1 sprog: Amerikansk engelsk. CC2: CC2 sprog (afhænger af brugerens tv-kanal): Spansk, fransk, portugisisk, tysk og dansk. 41

42 Betjeningsknapper OPPSETT Nettverk Nettverksstatus Viser status for netværksforbindelse. DHCP Anvend denne funktion til at vælge den foretrukne startskærm. Hvis der skiftes indstilling til et nyt skærmbillede, når skærmstyringsmenuen forlades, skiftes der først skærmbillede, når programmet startes på ny. På: Tildeler automatisk en IP-adresse til projektoren fra en ekstern DHCP server. AV: Tildel en IP-adresse manuelt. IP-adresse Vælg en IP-adresse. Nettverksmaske Vælg undernetmaskenummer. Gateway Vælg standard-gateway for netværket forbundet til projektoren. DNS Vælg DNS-nummer. Bruk Tryk på og vælg Ja for at bruge valget. 42

43 Betjeningsknapper Sådan bruges web-browseren til at tjekke projektoren 1. Tænd for DHCP for at tillade DHCP serveren automatisk at tildele en IP eller for manuelt at indtaste den nødvendige netværksinformation. 2. Vælg derefter Anvend og tryk på knappen for at fuldføre konfi gurationsprocessen. 3. Åbn web-browseren og tast ind fra osd LAN-skærmen. Herefter ses websiden som nedenfor vist: Når projekt-ipadressen bruges, kan der ikke forbindes til service-serveren. 4. Åbn Kontrolpanel for at styre projektoren. Ved oprettelse af en direkte forbindelse mellem projektoren og computeren Trin 1: Find en IP-adresse ( ) fra projektorens LANfunktion. 43

44 Betjeningsknapper Trin 2: Vælg Bruk og tryk på Enter for at fremsende funktion eller tryk på Meny for at lukke. Trin 3: For at åbne Netværksforbindelser, klik på Start, klik på KontrolpanelPanel, klik på Netværks- og internetforbindelser og klik på Netværksforbindelser. Klik på forbindelsen, du vil konfigurere, og derefter, under Netværkjob, klik Ændr denne forbindelses indstillinger. Trin 4: På Generelt fanen under Denne forbindelse bruger følgende funktioner skal du klikke på Internet Protocol (TCP/IP) og derefter på Egenskaber. Trin 7: Lokalt områdenetværk (LAN) Indstilling dialogboksen ses. I Proxy-serverområde annuller Brug en proxy-server til dit LAN afkrydsningsfelt og klik derefter to gange på ok knappen. Trin 5: Klik på Brug den følgende IPadresse og indstast følgende: 1) IP-adresse: XXX 2) Undernetmaske: ) Standard-gateway: Trin 8: Åbn din IE og indtast IP-adressen i UrL. Tryk derefter på Enter. Nedenstående webside ses: Trin 6: For at åbne Internet-muligheder, skal du klikke på IE web-browser, på Internet-muligheder, på Forbindelser-fane og på LANindstillinger 44 Trin 9: Åbn Kontrolpanel for at styre projektoren.

45 Betjeningsknapper ALTERNATIVER Kildelås På: Projektoren vil kun søge nuværende indgangsforbindelse. AV: Projektoren vil søge efter andre signaler, hvis det aktuelle indgangssignal mistes. High Altitude Når der vælge På, drejer ventilatorerne hurtigere. Denne funktion er praktisk i højder, hvor luften er tynd. Skjul Information På: Vælg På for at skjule informations-meddelelserne. AV: Vælg AV for at vise søgemeddelelsen. For at slå tastaturlåsen fra, skal du trykke og holde på Enter ovenpå projektoren i fem sekunder. Lås tastatur Når tastaturlåsen er slået På, er kontrolpanelet låst, men projektoren kan stadig betjenes med fjernbetjeningen. Ved at vælge AV, kan du bruge kontrolpanelet igen. Bakgrunnsfarge Brug denne funktion til at vise en sort, rød, blå, grøn eller hvid, skærm, når der ikke er noget signal. Reset Vælg Ja for at tilbagestille parametrene i alle menuerne til fabriksindstillingerne. 45

46 Betjeningsknapper ALTERNATIVER Avansert Direkte på Vælg På for at slå Direkte tænding funktionen til. Herefter vil projektoren automatisk tænde, når strømmen slås til, uden at det er nødvendigt at trykke på knappen på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. Skru av automatisk (min) Her kan du indstille sleeptimeren. Nedtællingstimeren starter, så snart projektoren ikke modtager noget signal. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter). Sovtidtaker (min) Her kan du indstille sleeptimeren. Nedtællingstimeren starter, så snart projektoren ikke modtager noget signal. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter). Dette deaktiverer VGA ud og RJ-45 kontrol, når projektoren er i Strømmodus (Hvilemodus) som Eco. Strømmodus (Hvilemodus) Øko.: Vælg Øko. for at spare yderligere strøm < 1 W. Aktiv: Vælg Aktiv for at vende tilbage til normal standby-tilstand og VGA porten aktiveres. 46

47 Betjeningsknapper ALTERNATIVER Lampeinnstillinger Lampetid Viser projiceringstid. Lampepåminnelse Vælg denne funktion for at vise eller skjule advarselsmeddelelsen, når lampepåmindelsen vises. Meddelelsen vises 30 timer, før det anbefales at udskifte pæren. Når omgivelsernes temperatur under drift er over 35 C, skifter projektoren automatisk til STD. Lysstyrkemodus STD: Vælg STD for at dæmpe projektorlampen, hvilket sænker strømforbruget og forlænger lampens levetid. LYS: Vælg LYS for at øge lysstyrken. Lampenullstilling Nulstil brændetimerne efter lampen er blevet skiftet. 47

48 Bilag Fejlfinding Hvis du oplever problemer med din projektor, se da venligst følgende oplysninger. Hvis et problem fortsætter, bedes du venligst kontakte din/dit lokale forhandler eller servicecenter. Der ses ikke noget billede på skærmen Kontroller, at alle kabler og strømstik er korrekt og ordentlig forbundet som beskrevet i afsnittet "Installation". Kontroller, at stikbenene ikke er bøjede eller defekte. Kontroller, at lampen indeni projektoren er korrekt anbragt. Se venligst afsnittet Sådan skiftes lampen for yderligere oplysninger. Kontroller, at linsedækslet er fjernet og, at projektoren er tændt. Kontroller, at AV tavs funktionen ikke er aktiveret. Billedet fremvises delvist, det ruller eller det fremvises ukorrekt Tryk på Gensynkronisering på fjernbetjeningen. Når du bruger en pc skal du: Til Windows 95, 98, 2000, XP: 1. Åben Denne computer og derefter Kontrolpanel og dobbeltklik derefter på Skærm ikonet. 2. Vælg fanebladet Indstillinger. 3. Kontroller, at din skærmopløsning er lavere end eller lig med 1920 x Klik på knappen Avancerede egenskaber. Hvis projektoren stadig ikke viser hele billedet, skal du også indstille den monitor, som du bruger. Gør følgende. 5. Bekræft, at skærmopløsningen er lavere end eller lig med 1920 x Klik på Ændre knappen under fanebladet Skærm. 48

49 Bilag 7. Klik på "Vis alle enheder". Dernæst skal du vælge "Standardskærmtyper" i SP boksen. Vælg den nødvendige opløsning i "Model" boksen. 8. Kontroller, at din skærmopløsning på monitoren er lavere end eller lig med 1920 x Når du bruger en notebook skal du: 1. Først følge trinene ovenfor for at justere opløsningen på computeren. 2. Tryk på de pågældende, nedenstående knapper for din notebook for at sende signal fra notebook til projektoren. Eksempel: [Fn]+[F4] Acer Asus Dell Gateway [Fn]+[F5] [Fn]+[F8] [Fn]+[F8] [Fn]+[F4] IBM/Lenovo HP/Compaq NEC Toshiba [Fn]+[F7] [Fn]+[F4] [Fn]+[F3] [Fn]+[F5] Mac Apple: Systempreferanser SKJERM Arrangement Speilvisning Hvis du har problemer med at ændre din skærmopløsning, eller din skærm går i stå, skal du genstarte alt udstyret inklusiv projektoren. Skærmen på den bærbare computer eller PowerBook viser ikke nogen præsentation Når du bruger en notebook pc skal du Nogle notebook pc'er deaktiverer deres egne skærme, når en anden skærmenhed bruges. Hver pc har en forskellig måde at blive genaktiveret på. Se venligst i brugervejledningen til din computer for yderligere informationer. Billedet er ustabilt og flimrer Korriger det med Fase. Se venligst side 37 for yderligere oplysninger. Ændre farveindstillingerne på din computerskærm. Billedet har en vertikal blinkende stolpe Juster med Frekvens. Se venligst side 37 for yderligere oplysninger. Kontroller og genkonfigurer skærmindstillingen på dit grafikkort for at gøre det kompatibelt med projektoren. 49

50 Bilag Det anbefales ikke at bruge trapezkorrigering. Billedet er ude af fokus Kontroller, at linsedækslet er fjernet. Juster projektorlinsens fokusring. Kontroller, at projiceringsskærmen befinder sig indenfor den nødvendige afstand. Se venligst side 17. Billedet udstrækkes, når der afspilles en dvd titel i 16:9 Når du afspiller anamorfiske dvd er eller 16:9 dvd er, giver projektoren det bedste billede, når skærmen er indstillet på 16:9 i OSD. Hvis du afspiller en dvd i 4:3 format, skal formatet ændre til 4:3 i menuen på projektoren. Hvis billedet stadig er udstrakt, er det også nødvendigt at justere billedformatetpå følgende måde: Sæt billedformatet på din dvd afspiller til 16:9 (bred). Billedet er for lille eller for stort Juster på zoomknappen oven på projektoren. Flyt projektoren tættere på eller længere væk fra skærmen. Tryk på Menu knappen på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet, gå til Skærm Format" og prøv de forskellige indstillinger. Billedet har hældende sider Hvis muligt, skal projektoren stilles sådan, at den er vandret centreretpå skærmen og under underkanten af skærmen. Tryk på [Keystone +/-] på fjernbetjeningen eller tryk på / på projektorpanelet, indtil siderne er lodrette. Billedet er spejlvendt Vælg SETUP Projection ( OPSÆT projicering) i OSD menuen og juster projiceringsretningen. 50

51 Bilag Projektoren reagerer ikke på nogle af knapperne Slukfor projektoren hvis muligt og træk herefter stikke ud af stikkontakten og vent mindst 60 sekunder, før der tilsluttes igen. Tjek, at Lås tastatur ikke er aktiveret ved at prøve at betjene projektoren med fjernbetjeningen. Lampen sprænger eller giver en poppende lyd Når lampens levetid er udløbet, udbrænder den, hvilket kan give et stort knald. Sker dette, vil projektoren ikke kunne tændes igen, før lampen er udskiftet. For vejledning om, hvordan lampen udskiftes, se venligst afsnittet Sådan udskiftes lampen på side Statusindikation på projektoren LED lys meddelelse Meddelelse Standby (tilslut el-ledningen) Power on (Warming) (tænder/opvarmer) Lampe lyser Slukket (køler af) Fejl (overophedning) on/standby LED (TIL/ STANDBY LED) Temp. LED Lamp. LED (Grøn/Gul) (rød) (rød) Gul Blinker grønt Grøn Blinker grønt Blinker gult Konstant lys Fejl (ventilatorfejl) Blinker gult Blinker Ikke noget lys Fejl (lampefejl) Blinker gult 51

52 Bilag Skærmmeddelelser Temperaturadvarsel: Ventilationsfejl: Lampeopvarmning: Ikke indenfor skærmens rækkevidde: Fjernbetjening Hvis fjernbetjeningen ikke virker, skal du Kontrollere, at fjernbetjeningens vinkel er indenfor ±15 vandret og lodret i forhold til en af IR modtagerne på projektoren. Forvisse dig om, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjern -betjeningen og projektoren. Sørge for, at du er indenfor 7 m (±0 ) af projektoren. Sørge for, at batterierne er korrekt anbragt. Udskifte batterierne, hvis de er udløbet. 52

53 Bilag Udskiftning af lampen Projektoren udregner selv lampens levetid. Når lampen er ved at nå afslutningen på sin levetid, viser projektoren en advarselsmeddelelse. Når du ser denne meddelelse, skal du kontakte din lokale forhandler eller servicecenter og få skiftet lampen hurtigst muligt. Sørg for at projektoren har haft mindst 30 minutter til at køle ned, før lampen skiftes. Advarsel: Hvis projektoren er loftmonteret, skal du være yderst forsigtig, når du åbner til lampen. Du anbefales at bruge sikkerhedsbriller, når du udskifter lampen på en loftsmonteret projektor. "Pas på, at der ikke falder løse dele ud af projektoren". Advarsel: Lamperummet kan være meget varmt! Lad det køle ned, før du udskifter lampen! Advarsel: For at minimere risikoen for personskade, skal du undgå at tabe lampemodulet og røre ved selve lampen. Lampen kan springe og medføre personskade, hvis den tabes. 53

54 Bilag 1 2 Skruerne på lampedækslet og lampen kan ikke fjernes. Projektoren kan ikke tændes, hvis lampedækslet ikke er genanbragt på projektoren. 4 3 rør ikke lampeglasset. Håndolie kan få lampen til at splintre. Hvis du kom til at røre lampemodulet, skal du tørre det af med en tør klud. Sådan udskiftes lampen: 1. Sluk projektoren ved at trykke på knappen. 2. Lad projektoren køle ned i mindst 30 minutter. 3. Træk stikket ud af stikkontakten. 4. Skru de to skruer i dækslet ud Løft opad og fjern dækslet Skru de to skruer på lampemodulet ud Løft op i lampehåndtaget og fjern lampemodulet langsomt og forsigtigt. 4 Følg vejledningerne bagfra, når lampemodulet skal sættes tilbage. 8. Tænd projektoren og "Nulstil brændetimer", efter at lampemodulet er genindsat. Nulstil brændetimer: (i) Tryk på MENU (ii) Vælg FUNKTIoNEr (iii) Vælg Lampeindstillinger (iv) Vælg Nulstilling af Lampe (v) Vælg Ja. 54

55 Bilag Kompatibilitets-tilstand Computer kompatibilitet V-synkronisering (Hz) V synkronisering (KHz) Tilstand Opløsning Analog Digital Analog Digital VGA ,50 31,50 VGA ,90 37,90 VGA ,90 37,90 VGA ,50 31,50 VGA VGA ,90 37,90 VGA ,50 37,50 VGA ,50 31,50 VGA ,90 37,90 SVGA ,20 35,20 SVGA ,90 37,90 SVGA ,10 48,10 SVGA ,90 46,90 SVGA XGA ,40 48,40 For bredskærmsopløsning (WXGA), afhænger kompatibilitets støttenaf notebook/pc modeller. 120 Hz indgangssignaler kan være afhængige af understøttelse af grafiske kort. XGA ,50 56,50 XGA ,00 60,00 XGA WXGA ,68 49,64 SXGA ,98 63,98 SXGA ,98 63,98 UXGA ,00 75,00 HD ,00 45,00 HD HD ,8 33,8 55

56 Bilag Computer kompatibilitet Tilstand Opløsning V-synkronisering (Hz) V synkronisering (KHz) MAC LC ,66 34,98 MAC II ,68 35,00 MAC ,55 49,73 MAC ,24 MAC ,06 68,68 MAC G ,35 i MAC DV ,00 i MAC DV ,49 Video kompatibilitet NTSC M (3,58MHz), 4,43 MHz PAL SECAM SDTV/HDTV B, D, G, H, I, M, N B, D, G, K, K1, L 480i/p, 576i/p, 56

57 Tildeling af RS232-stikbenene Bilag RS232 Kommandoer og protokol funktionsliste Stikben nr. Specifi kation (fra projektorside) 1 N/A 2 rxd 3 TXD 4 N/A 5 GND 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 57

58 Bilag Optoma EX540i/EX542i RS232 Command Table RS232 protokol funktionsoversigt Baud Rate : 9600 Note : There is a <CR> after all ASCII commands Data Bits: 8 0D is the HEX code for <CR> in ASCII code Parity: None Stop Bits: 1 Flow Control : None UART16550 FIFO: Disable Projector Return (Pass): P Projector Return (Fail): F XX=01 99, projector's ID, XX=00 is for all projectors SEND to projector 232 ASCII Code HEX Code Function Description ~XX00 1 7E D Power ON ~XX00 0 7E D Power OFF (0/2 for backward compatible) ~XX00 1 ~nnnn 7E a 0D Power ON with Password ~nnnn = ~0000 (a=7e ) - ~9999(a=7E ) ~XX01 1 7E D Resync ~XX02 1 7E D AV Mute On ~XX02 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX03 1 7E D Mute On ~XX03 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX04 1 7E D Freeze ~XX04 0 7E D Unfreeze (0/2 for backward compatible) ~XX05 1 7E D Zoom Plus ~XX06 1 7E D Zoom Minus ~XX07 1 7E D Up (Pan under zoom) ~XX08 1 7E D Down (Pan under zoom) ~XX09 1 7E D Left (Pan under zoom) ~XX10 1 7E D Right (Pan under zoom) ~XX12 1 7E D Direct Source Commands HDMI ~XX12 5 7E D VGA 1 ~XX12 6 7E D VGA 2 ~XX12 8 7E D VGA 1 Component ~XX12 9 7E D S-Video ~XX E D Video ~XX E D VGA 2 SCART ~XX E D VGA 2 Component ~XX20 1 7E D Display Mode Presentation ~XX20 2 7E D Bright ~XX20 3 7E D Movie ~XX20 4 7E D srgb ~XX20 5 7E D User ~XX20 7 7E D Blackboard ~XX20 8 7E D Classroom ~XX20 9 7E D 3D ~XX21 n 7E a 0D Brightness n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX22 n 7E a 0D Contrast n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX23 n 7E a 0D Sharpness n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) ~XX24 n 7E a 0D Color Settings Red Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX25 n 7E a 0D Green Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX26 n 7E a 0D Blue Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX27 n 7E a 0D Red Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX28 n 7E a 0D Green Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX29 n 7E a 0D Blue Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX30 n 7E a 0D Cyan n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX31 n 7E a 0D Yellow n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX32 n 7E a 0D Magenta n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX33 1 7E D Reset ~XX34 n 7E a 0D BrilliantColor TM n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX35 1 7E D Degamma Film ~XX35 2 7E D Video ~XX35 3 7E D Graphics ~XX35 4 7E D PC ~XX36 1 7E D Color Temp. Warm ~XX36 2 7E D Medium ~XX36 3 7E D Cold ~XX37 1 7E D Color Space Auto ~XX37 2 7E D RGB ~XX37 3 7E D YUV ~XX44 n 7E a 0D Color (Saturation) n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX45 n 7E a 0D Tint n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) 58

59 Bilag ~XX60 1 7E D Format 4:3 ~XX60 2 7E D 16:9-l ~XX60 3 7E D 16:9-ll ~XX60 6 7E D Native ~XX60 7 7E D Auto ~XX61 n 7E a 0D Overscan n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX62 n 7E a 0D Zoom n = -5 (a=2d 35) ~ 25 (a=32 35) ~XX63 n 7E a 0D H Image Shift n = -50 (a=2d 35 30) ~ +50 (a=35 30) ~XX64 n 7E a 0D V Image Shift n = -50 (a=2d 35 30) ~ +50 (a=35 30) ~XX66 n 7E a 0D V Keystone n = -40 (a=2d 34 30) ~ 40 (a=34 30) ~XX69 1 7E D Auto Keystone On ~XX69 0 7E D Auto Keystone Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D 3D Mode IR ~XX E D 3D Mode DLP-Link ~XX E D 3D Mode Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D 3D Sync Invert On ~XX E D 3D Sync Invert Off (0/2 for backward compatible) ~XX70 1 7E D Language English ~XX70 2 7E D German ~XX70 3 7E D French ~XX70 4 7E D Italian ~XX70 5 7E D Spanish ~XX70 6 7E D Portuguese ~XX70 7 7E D Polish ~XX70 8 7E D Dutch ~XX70 9 7E D Swedish ~XX E D Norwegian/Danish ~XX E D Finnish ~XX E D Greek ~XX E D Traditional Chinese ~XX E D Simplified Chinese ~XX E D Japanese ~XX E D Korean ~XX E D Russian ~XX E D Hungarian ~XX E D Czechoslovak ~XX E D Arabic ~XX E D Thai ~XX E D Turkish ~XX E D Farsi ~XX71 1 7E D Projection Front-Desktop ~XX71 2 7E D Rear-Desktop ~XX71 3 7E D Front-Ceiling ~XX71 4 7E D Rear-Ceiling ~XX72 1 7E D Menu Location Top Left ~XX72 2 7E D Top Right ~XX72 3 7E D Centre ~XX72 4 7E D Bottom Left ~XX72 5 7E D Bottom Right ~XX73 n 7E a 0D Signal Frequency n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By signal ~XX74 n 7E a 0D Phase n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal ~XX75 n 7E a 0D H. Position n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By timing ~XX76 n 7E a 0D V. Position n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By timing ~XX77 n 7E aabbcc 0D Security Security Timer Month/Day/Hour n = mm/dd/hh mm = 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh = 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34) ~XX78 1 7E D Security Settings Enable ~XX78 2 7E D Disable ~XX79 n 7E a 0D Projector ID n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39) ~XX80 1 7E D Mute On ~XX80 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX81 n 7E a 0D Volume n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX82 1 7E D Logo Optoma ~XX82 2 7E D User ~XX83 1 7E D Logo Capture ~XX88 0 7E D Closed Captioning Off ~XX88 1 7E D cc1 ~XX88 2 7E D cc2 ~XX E D Source Lock On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Next Source ~XX E D High Altitude On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Information Hide On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Keypad Lock On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) 59

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...20.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...20. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...39. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...39. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

FOCUS. (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual

FOCUS. (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual FOCUS (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual Indholdsfortegnelse Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Pas på dine øjne...4 Sikkerhedsforanstaltninger...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Introduktion...6 Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...19. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...19. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...6 Oversigt over pakkens indhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Introduktion...6 Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Brugervejledning. Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse "Bemærkninger om anvendelse", før du bruger projektoren.

Brugervejledning. Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse Bemærkninger om anvendelse, før du bruger projektoren. Brugervejledning Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse "Bemærkninger om anvendelse", før du bruger projektoren. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3. Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3. Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Pakkeindhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...6 Produkt features...6 Oversigt over pakkens

Læs mere

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede...

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkning vedrørende brug... 2 Forholdsregler... 2 Indledning... 4 Produktets funktioner... 4 Oversigt over emballagens indhold... 5 Oversigt over produktet...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5 INDHOLDSFORTEGNELSE Meddelelse om brug...2 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Introduktion...5 Projekterens funktioner... 5 Pakkens indhold... 6 Oversigt over projektoren...7 Sådan bruger du produktet...9 Kontrolpanel...

Læs mere

Acer Projektør. X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning

Acer Projektør. X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning Acer Projektør X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor X1130/X1230/X1230S serierne Originaludgave:

Læs mere

L3502 W UM USER MANUAL

L3502 W UM USER MANUAL i3projector L3502 W UM USER MANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Indledning...6 Pakkeindhold...6 Produktoversigt...7

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Acer Projektør. X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne Brugervejledning Acer Projektør X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...42. Indledning...7. Installation...11. Betjeningsknapper...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...42. Indledning...7. Installation...11. Betjeningsknapper... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Oversigt over pakkens indhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5 INDHOLDSFORTEGNELSE Meddelelse om brug...2 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Introduktion...5 Projekterens funktioner... 5 Pakkens indhold... 6 Oversigt over projektoren...7 Sådan bruger du produktet...9 Kontrolpanel...

Læs mere

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig...2 Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Hovedenhed...6 Kontrolpanel...7 Forbindelsesporte...8

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

For sikker og korrekt brug, bedes du venligst læse afsnittet Bemærkning om brug, før du tager projektoren i brug. Brugervejledning

For sikker og korrekt brug, bedes du venligst læse afsnittet Bemærkning om brug, før du tager projektoren i brug. Brugervejledning For sikker og korrekt brug, bedes du venligst læse afsnittet Bemærkning om brug, før du tager projektoren i brug. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Acer Projektør. P3150/P3250 serierne: Brugervejledning

Acer Projektør. P3150/P3250 serierne: Brugervejledning Acer Projektør P3150/P3250 serierne: Brugervejledning Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør P3150/P3250 serierne. Originaludgave: 3/2008

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Forside-LED'er Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Besked til brugeren... 2

Besked til brugeren... 2 Indholdsfortegnelse Besked til brugeren... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Klasse B emissionsgrænseværdier...2 Vigtig sikkerhedsvejledning...2 Sikkerhedsforanstaltninger... Sikkkerhedsadvarsler for øjne...6

Læs mere

Acer Projektør. H5360 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. H5360 serierne Brugervejledning Acer Projektør H5360 serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor H5360 serierne Originaludgave: 08/2009 Der kan foretages

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Acer Projektør. H5350 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. H5350 serierne Brugervejledning Acer Projektør H5350 serierne Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor H5350 serierne Originaludgave: 12/2007 Der kan foretages

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Acer Projektør. P7270/P7270i/P7280/P7280i/ P7290 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. P7270/P7270i/P7280/P7280i/ P7290 serierne Brugervejledning Acer Projektør P7270/P7270i/P7280/P7280i/ P7290 serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag Installation Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag Installation Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Besked til brugeren... 2

Besked til brugeren... 2 Indholdsfortegnelse Besked til brugeren... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Klasse B emissionsgrænseværdier...2 Vigtig sikkerhedsvejledning...2 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Sikkkerhedsadvarsler for øjne...6

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2. Bilag...43. Indledning...7. Installation...12. Betjeningsknapper...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2. Bilag...43. Indledning...7. Installation...12. Betjeningsknapper... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Oversigt over pakkens indhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide Router Tilgin HG13xx serien Fiberbredbånd TV Telefoni Kære Kunde Tillykke med dit nye Waoo! produkt. Det er vigtigt, at du læser nedenstående inden, du begynder at bruge din router.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Acer Projektør. X1160/X1260 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. X1160/X1260 serierne Brugervejledning Acer Projektør X1160/X1260 serierne Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor X1160/X1260 serierne Originaludgave: 8/2007 Der

Læs mere

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager DFT-709 Betjeningsvejledning LCD Farve TV Modtager Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsoplysninger 2. Medfølgende tilbehør 3. Oversigt over TV modtageren 4. Fjernbetjeningen 5. Grundlæggende betjening 6.

Læs mere

VS208 serien. LCD skærm. Brugervejledning

VS208 serien. LCD skærm. Brugervejledning VS208 serien LCD skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger... iv Vedligeholdelse og rengøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder... 1-1 1.3 Samling

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD323/PD311

Brugervejledning til. Acer projektorserien PD323/PD311 Brugervejledning til Acer projektorserien PD323/PD311 Bortskaffelsesinstruktioner Dette elektroniske udstyr må ikke kastes i skraldespanden, når det skal kasseres. Det skal om muligt genbruges for at reducere

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere