Udkast til. Byrådets strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. Byrådets. 2020-strategi. Fremtidens. Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne"

Transkript

1 Fremtidens Fredensborg Kommune en attraktiv kommune midt i mulighederne Udkast til Byrådets 2020-strategi

2 Byrådets 2020-strategi - 02 STRATEGI Forord Fredensborg Kommune er en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier og andre, der gerne vil bo i naturskønne omgivelser og samtidig være en del af hovedstaden. Fredensborg Kommune er et sted, hvor mennesker lever og bor i forskellige bysamfund og landområder der er mange muligheder og det hele er tæt på der er 15 km fra den ene ende af kommunen til den anden og kun en halv times kørsel fra København. Vi tror på, at vi skaber rammerne for det gode liv for vores borgere, hvis vi formår at udnytte de mange muligheder, der er omkring os. Når man bor i Fredensborg Kommune, bor man midt i mulighederne med det grønne og blå omkring sig og stadig meget tæt på København. Samtidig har Fredensborg Kommune moderne skoler og institutioner samt et rigt fritids- og kulturliv. Der er i Byrådet en enighed om, at disse kvaliteter skal gøres endnu tydeligere i kommunens prioriteringer og omdømme frem mod I Fredensborg Kommune har vi et godt økonomisk grundlag. Det er helt afgørende at fastholde en sund og bæredygtig økonomi, hvor gælden nedbringes og kassebeholdningen styrkes. Byrådet fortsætter derfor den politiske linje med fokus på at være en økonomisk ansvarlig kommune. Velfærdssamfundet har de seneste år været præget af et stort pres på udgiftssiden, som har været forstærket af den økonomiske krise og de stigende forventninger hos borgerne om individuelt tilpassede serviceydelser afhøj kvalitet. Selvom forudsætningerne for et opsving er til stede, forventes den begyndende nationale økonomiske vækst ikke at ændre grundlæggende ved kommunens økonomiske vilkår. Med den planlagte gældsafvikling vil kommunens økonomi frem mod 2020 stå på et solidt grundlag. Med baggrund i den demografiske udvikling og de stigende udgifter på velfærdsområderne, vil råderum til nye større initiativer dog forudsætte en nytænkning af den kommunale opgaveløsning og derigennem en tilpasning og effektivisering af servicen. Byrådet har med det udgangspunkt udarbejdet denne strategi frem mod 2020, hvor der foretages nogle politiske prioriteringer med henblik på at understøtte, at vi skaber et råderum, så vi også fremadrettet kan tilbyde gode muligheder for borgerne i Fredensborg Kommune, og så vi til stadighed kan tiltrække og fastholde ressourcestærke borgere med henblik på at sikre en mangfoldig befolkningssammensætning.

3 Byrådets 2020-strategi - 03 Fire pejlemærker for fremtidens Fredensborg Kommune Strategiplanen Fremtidens Fredensborg indeholder fire pejlemærker: Fredensborg Kommune sikrer gode forhold for kommunens virksomheder med fokus på at servicere og facilitere et aktivt erhvervsliv. Fredensborg Kommune er en del af hovedstaden og tager aktivt del i det regionale fællesskab. Fredensborg Kommune er et attraktivt sted at leve og bo med unikke og forskelligartede bysamfund og landområder. Fredensborg Kommune innoverer velfærden og skaber god service i samspil med borgeren.

4 Byrådets 2020-strategi - 04 Fredensborg Kommune er et attraktivt sted at leve og bo med unikke og forskelligartede bysamfund og landområder I Fredensborg Kommune vægter vi den kommunale kerneopgave højt nemlig at skabe rammer og muligheder for det gode liv. Derfor arbejder vi for og ønsker at være kendt for at have velfærdsydelser af god kvalitet. Fredensborg Kommune er placeret midt i mulighederne tæt på København som den første grønne kile uden for storbyen. Her omgives boligområderne af det grønne og det blå, som borgerne værdsætter og værner om. I Fredensborg Kommune er der plads til både et aktivt og sundt liv, og til fordybelse med moderne fritidsfaciliteter og kulturudbud af international klasse. Vi vil frem mod 2020 fokusere på at udvikle disse kvaliteter. Samtidig vil vi også sætte ind for, at Fredensborg Kommunes unikke kvaliteter profileres udadtil, sådan at vi øger kendskabet til kommunen, som en attraktiv bosætningskommune. I Fredensborg Kommune kan mange forskellige borgere føle sig hjemme og tilpas. Det er en mangfoldig kommune, som byder på meget forskellige bysamfund og landområder, som hver har sine kvaliteter og islæt. Den mangfoldighed er kommunens styrke og skal danne afsæt for at tiltrække flere og forskellige befolkningsgrupper til kommunen. Det er derfor vigtigt, at vi fremmer byernes og landområdernes kvaliteter og gør det unikke ved hvert område bærende for udviklingen af stederne. Dermed får hvert bysamfund og landområde sin egen identitet, men samtidig skabes der også unikke attraktioner og kvaliteter, som kan komme alle kommunens borgere til gavn. I Fremtidens Fredensborg Kommune flytter flere unge familier til Fredensborg Kommune. På kommunens veludbyggede stisystem ser man forældre og børn på vej i skole, børnehave og job. Her tilbydes borgerne det nyeste inden for idræts- og fritidsaktiviteter med en ny svømmehal, kreative udfoldelsesmuligheder i Byens Hus, en lækker strandpark i Nivå og nye tennisfaciliteter i Humlebæk. I Fremtidens Fredensborg Kommune er man stolt af sin by. Man kender og drager omsorg for sine naboer. Sammen tager man ansvar og ejerskab for byen og dets rum.

5 Byrådets 2020-strategi - 05 Veje til en attraktiv bosætningskommune Vi støtter op om borgernes aktive brug af det grønne og blå, ved at understøtte og udvikle områdernes unikke kvaliteter. Der er en velfungerende infrastruktur til og fra København og på tværs af kommunen og regionen. Der er fokus på at fremme den digitale infrastruktur i kommunen for at understøtte fremtidens behov for digital kommunikation. Der udarbejdes en forskønnelsespolitik, som beskriver kommunens arkitektoniske og æstetiske udtryk og indeholder målsætninger i forhold til, at kommunen fremstår præsentabel og vedligeholdt. Der udarbejdes en boligpolitik, som understøtter bysamfundenes kendetegn og et varieret udbud af boliger. De foreløbige kendetegn ved hvert bysamfund, som fremgår af næste side, skal videreudvikles og gøres rammesættende for udviklingen og driften af kommunens forskellige områder. Udviklingen af kendetegnene skal bl.a. tage udgangspunkt i projekterne: Fremtidens Fredensborg, Potentialeplaner for Humlebæk og Nivå Havn og Strandpark og Klimatilpasning Kokkedal. Kendetegnene vil desuden indgå i planstrategien. Kendetegnene for bysamfundene vil sætte rammer for udbygningen af bysamfundenes faciliteter og tilbud, bl.a. på fritids- og kulturområdet. Der er fokus på at arrangere begivenheder i kommunen og bysamfundene, som kan samle borgerne og skabe opmærksomhed om kvaliteterne i områderne. Der afsættes ressourcer til strategiske kommunikationsindsatser med henblik på at øge kendskabet til kommunen og dets bysamfund og landområder.

6 Byrådets 2020-strategi - 06 En kommune unikke steder FREDENSBORG Slotsby med autencitet og hyggeligt byliv Fredensborg by har en unik position som levende slotsby med en nærværende kulturarv omkring en æstetisk bymidte. Her kan du bo i en smuk og hyggelig by midt i naturen, som danner rammen for et aktivt og sundt liv tilpasset den enkelte. Med udviklingen af bymidten med varieret detailhandel og muligheder for socialt fællesskab høster byen de positive synergieffekter af turisme og et stærkt lokalt miljø. Fredensborg Fredensb Kommu - midt i mulig Fredensborg Kommune e kommune placeret midt nær København med m og institutioner samt e kulturliv. LANDOMRÅDERNE Et liv på landet med unikke muligheder for ro og rum I Fredensborg Kommune er der unikke landområder, hvor du kan bo med luft og ro omkring dig. Her leves livet omgivet af dyr og marker, men i tæt afstand til byernes faciliteter. Landområderne er præget af små landsbyer, hvor man er noget for hinanden. Et driftigt erhvervsliv i landområderne vidner om de positive synergieffekter af at koble privatliv og erhverv.

7 borg une ghederne Byrådets 2020-strategi - 07 HUMLEBÆK Kulturby med kunst og smagsoplevelser i særklasse I Humlebæk er der mulighed for at leve et behageligt hverdagsliv med både kultur- og naturoplevelser lige uden for din dør. Humlebæk I Humlebæk kan du bruge naturen aktivt og den gode smagsoplevelse er i centrum. Samtidig rummer Humlebæk muligheder for unikke oplevelser med Louisiana som er et naturligt samlingssted for byen. NIVÅ Aktiv familieby ved vandet Nivå er en by for hele familien med aktiviteter for både børn og voksne. Her kan du løbe langs Øresund, cykle i skoven eller dyrke de unikke muligheder for vand- og sejlsports aktiviteter. Nivå er en blå og grøn t i mulighederne moderne skoler et rigt fritids- og. Kokkedal Byens placering ud til Øresund udnyttes optimalt med en aktiv havn og strand, hvor de fysiske rammer får liv af byens borgere og et stærkt og passioneret foreningsliv. Gode muligheder for socialt fællesskab gennemsyrer lokalsamfundet med prismæssigt tilgængelige boligtyper, hvor nærheden til hinanden er i højsædet. KOKKEDAL Bæredygtig by med kreativitet og mangfoldighed Med boliger, der er til at betale, er Kokkedal for mange indgangen til Fredensborg Kommune. I Kokkedal kan du få mangfoldigheden fra storbyen og samtidig nyde godt af børnevenlige stisystemer og rekreative områder midt i naturen. Med en stor investering i klimatilpasning og Byens Hus skabes der kreative møde- og aktivitetssteder og et oplevelsesrigt udemiljø, som binder bydelens kvarterer sammen og skaber aktive fællesskaber. Den relativt store andel af unge i Kokkedal er med til at skabe en by hvor livet leves i de fælles byrum med urbane islæt som eksempelvis streetbasket, skatemiljø eller gadekunst.

8 Byrådets 2020-strategi - 08 Fredensborg Kommune innoverer velfærden og skaber god service i samspil med borgeren I Fredensborg Kommune er velfærden i centrum. Vi prioriterer derfor de kommunale kerneopgaver højt, med særlig fokus på begyndelsen og slutningen af livet. En god start på livet Fredensborg Kommune har nogle af landets bedste og mest nyskabende skoler. Vi vil fortsat udvikle vores skoler og daginstitutioner, så de leverer en effektiv ydelse af høj kvalitet med henblik på at skabe mest mulig læring for kommunens børn. Et godt ældreliv Fredensborg Kommune understøtter at ældre kan leve et aktivt, sundt og socialt liv. Vi vil fokusere på at forbedre de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, så de rammer de ældres forskellige behov. God velfærd kræver god service i øjenhøjde med borgeren. I Fredensborg Kommune har vi kompetente og nærværende medarbejdere. Der vil fortsat frem til 2020 være fokus på at udvikle kommunens servicekultur, sådan at alle borgere mødes af imødekommende medarbejdere, der har indlevelse og forståelse for borgerens behov og situation. Vi inddrager borgerens perspektiv i vores løsninger alle skal have mulighed for at fortælle, hvad de gerne vil være med til at skabe. Vi er fokuseret på at være der, hvor borgerne er også fysisk, og vil derfor i højere grad også møde og få borgerne i tale uden for rådhuset. Ambitionen for fremtidens kommunale velfærd er, at borgeren får et godt liv med udgangspunkt i egne behov og ressourcer. Borgeren lever midt i mulighederne og vi skal udnytte de muligheder der er hos borgeren selv, i dennes omgivelser, i lokalsamfundet og hos os som kommune. Det kræver: Vi skaber velfærd til borgeren i samarbejde med forskellige aktører igennem alle livets faser. Vi indretter os efter borgeren, i stedet for borgeren indretter sig efter kommunen. Vi understøtter borgeren i at få egne ressourcer i spil.. Vi faciliterer et godt medborgerskab, hvor lokalsamfundet tager ansvar for hinanden og deres omgivelser. I Fremtidens Fredensborg Kommune er det aldrig godt nok. Vi bestræber os på altid at nytænke velfærden, og gøre det endnu bedre for vores borgere. Borgeren mødes med hjerterum og nysgerrighed på hvad han/hun har behov for og sammen finder vi vejen til det gode liv. Her er der plads til alle og det enkelte barn gives de bedste muligheder for udvikling og læring. Læring sker i højere grad uden for institutionens og skolens mure. Det giver bedre indlevelse i de liv, vores børn kommer til at leve som voksne. Skolen vil have fokus på at lære eleverne at strukturere deres egen tid og hverdag, og udvikle deres samarbejdsevner og kreativitet. I Fremtidens Fredensborg Kommune nyder borgeren et godt ældreliv. De fleste seniorborgere kan klare sig selv i eget hjem med blot en støttende arm fra kommunen, og benytter sig til gengæld af de mange aktivitetstilbud på det lokale plejecenter. De svage ældre oplever tryghed og hjælp i dagligdagen.

9 Byrådets 2020-strategi - 09

10 Byrådets 2020-strategi - 10

11 Byrådets 2020-strategi - 11 Velfærd på ny borgeren midt i mulighederne I fremtiden sker der radikale ændringer i kommunens demografi. Vi vil opleve at der bliver flere ældre og færre erhvervsdygtige borgere, og det gør det vanskeligere for kommunen at imødekomme borgernes forventninger til velfærd. Hvis Fredensborg Kommune også i fremtiden skal være kendt for velfærd af den højeste kvalitet, kræver det derfor, at vi finder nye veje. Det kræver radikale forandringer på velfærdsområderne. Vi igangsætter derfor tre velfærdsinnovationsprojekter. Projekterne har hver især fokus på en målgruppe med komplekse problemstillinger. Der er stort potentiale, hvis velfærdsindsatsen for disse tre målgrupper nytænkes. Der er således både et økonomisk potentiale, men også den faglige kvalitet og effekten for borgeren kan forbedres radikalt. Alle er gode til noget Innovationsprojekt om ungeledighed I Fredensborg Kommune tror vi på, at alle er gode til noget. Alle unge har et talent, som kan udvikles og skabe værdi for samfundet og den enkelte. At stille krav og tydeliggøre forventninger til sig selv og hinanden er sammen med en anerkendende tilgang vores vigtigste redskaber til at realisere Byrådets vision om Danmarks laveste ungeledighed. Vær noget for nogen Innovationsprojekt om lokalsamfundets engagement I Fredensborg kommune tror vi på, at relationer mellem mennesker skaber et mere engageret lokalsamfund, der tager ansvar for hinanden. Ved at være noget for nogen skabes det fællesskab, som byen bygger på. At være noget for nogen er mere end blot at se hinanden, det er en aktiv relation mellem mennesker på tværs af økonomiske og kulturelle forskelle. Hvis lokalsamfundet i fællesskab tager ansvar for hinanden og deres omgivelser tror vi på, at der skabes en større værdi for den enkelte og for samfundet. Familier der fungerer Innovationsprojekt om udsatte børn og familier I Fredensborg Kommune skal alle børn have en god start på livet. Det kræver familier, der fungerer. Derfor vil vi arbejde sammen med den enkelte familie om at opbygge stærke og velfungerende familier og netværk, sådan at alle børn kan vokse op med trygge og omsorgsfulde relationer med livslang effekt.

12 Byrådets 2020-strategi - 12 Fredensborg Kommune er en del af hovedstaden og tager aktivt del i det regionale fællesskab Hillerød Helsingør Hørsholm Fredensborg Kommune ligger midt i mulighederne i nærhed til København og som en del af en hovedstadsregion, hvor der skabes vækst fra mange forskellige sider. Det gælder f.eks. den tilsyneladende fortsatte cementering af København som vækstlokomotiv og etableringen af et nyt supersygehus i Hillerød. Lokale prioriteringer i Fredensborg Kommune vil have betydning for, hvorvidt vi formår at udnytte den omkringliggende udvikling og ser det som positive muligheder for vores borgere. Det er vigtigt, at vi ser os som en del af et regionalt fællesskab og tager aktivt del i den vækst, der skabes i hele regionen og er en medspiller i initiativer på tværs af kommunegrænser. Fredensborg Kommune er en ambitiøs kommune og er på flere områder frontløber i den regionale udvikling. Samtidig må vi også erkende, at de større samfundsmæssige udfordringer kræver, at vi samarbejder på tværs af kommuner, regioner og andre aktører. Rudersdal København I Fremtidens Fredensborg Kommune er der et stærkt samarbejde med de omkringliggende kommuner, regionen og andre aktører. Borgerne er glade for at bo i kommunen med dens mange attraktioner og faciliteter, men benytter sig også af de omkringliggende muligheder. De arbejder i København, shopper i Hillerød og går ud og spise i Helsingør. Samarbejde på tværs af regionen kommer borgerne og erhvervslivet til gavn med en infrastruktur der fungerer, øget turisme, og et væld af kulturtilbud. Veje til at tage aktivt del i det regionale fællesskab: Vi bidrager aktivt til den grønne omstilling af det danske samfund med et klart fokus på effektivt energiforbrug, energibesparelser, genanvendelse og øget brug af vedvarende energi. Fredensborg Kommune er opmærksom på nye typer af samarbejde både med virksomheder, vidensinstitutioner, frivillige foreninger og borgere. Vi er fokuseret på samskabelse og samproduktion med henblik på at skabe værdi for borgerne. Vi samarbejder med vores nabokommuner ved at etablere tværkommunale fælleskaber med henblik på at optimere og forbedre drift og services. Fredensborg Kommune har kultur i verdensklasse. Ved at samarbejde ud af kommunen på kulturområdet bidrager vi til at tiltrække flere besøgende til vores kulturinstitutioner, men også til at sikre et bredt kulturelt udbud for vores borgere i og uden for kommunen. Fredensborg Kommune samarbejder via VisitNordsjælland og med de øvrige kommuner i regionen på at øge turismen til regionen, som en vigtig motor for støtten af vores lokale erhvervsliv og udviklingen af vores bymiljøer. Vi er en professionel og ambitiøs organisation, der gerne går forrest og moderniserer den kommunale organisation, hvor bl.a. en digital infrastruktur og digital kommunikation er et væsentligt parameter.

13 Byrådets 2020-strategi - 13 Fredensborg Kommune sikrer gode forhold for kommunens virksomheder med fokus på at servicere og facilitere et aktivt erhvervsliv Fredensborg Kommune er hovedsageligt en bosætningskommune, hvor mennesker bor og lever. Der vil i kommunen ikke blive udlagt nye områder til erhverv, men det er et væsentligt indsatsområde, at understøtte det eksisterende erhvervsliv samt udnytte ledige erhvervsarealer, som et grundlag for at opretholde arbejdspladser i kommunen. I Fredensborg Kommune skal det være nemt at være erhvervsdrivende. Vi har derfor fokus på, at give en god service til de virksomheder, vi har i kommunen. Vi har med én indgang for erhvervslivet prioriteret indsatsen med at understøtte kommunens virksomheder. Vi lægger vægt på, at der er et levende og velfungerende erhvervsliv, som bidrager til at gøre Fredensborg Kommune mere attraktiv. I Fredensborg Kommune oplever virksomhederne, at kommunen baner vejen. Som det naturligste henvender virksomheder sig til kommunen, når de har brug for støtte, vejledning og sparring. Her blomstrer iværksætteriet. Unge iværksættere søger her til, fordi der er et stærkt netværk og gode betingelser for opstart af virksomhed. Veje til en attraktiv kommune for erhvervsdrivende: Med det nye erhvervsservice sikres rådgivning og sagsbehandling, der er smidig, hurtig og kvalificeret, som gør det så nemt for virksomhederne som muligt med henblik på at skabe størst mulig tilfredshed blandt de erhvervsdrivende i kommunen. Vi sikrer et godt erhvervsklima for både eksisterende og nye virksomheder, herunder at have fokus på at skabe et godt iværksættermiljø. Vi er i dialog med erhvervslivet. Fredensborg Kommune vil have en åben og dialogsøgende tilgang til erhvervslivet, både så erhvervslivet indgår aktivt i udviklingen af området, men også så virksomhedernes ønsker og behov bedst muligt kan afdækkes og imødekommes. Vi skaber muligheder for dannelse af formelle og uformelle netværk blandt kommunens erhvervsdrivende. Vi sikrer en velfungerende it-infrastruktur, hvilket har afgørende betydning for, hvor virksomheder placerer sig geografisk. Vi samarbejder med Væksthus Hovedstaden og yder derved bedre service og skaber flere muligheder for vækst. Vi samarbejder med kommunens virksomheder om at skabe arbejdspladser med henblik på at opnå Byrådets ambition om Danmarks laveste ungdomsledighed.

14 Byrådets 2020-strategi - 14

15 Byrådets 2020-strategi - 15 Hvad skal der til for at nå målene i 2020-strategien? På budgetseminaret skal der tages stilling til, hvorvidt den overordnede linje i 2020-strategien er den rigtige. Derudover skal der i drøftelserne tages udgangspunkt i nedenstående spørgsmål. I den endelige 2020-strategi vil de konkrete politiske prioriteringer og indsatser fremgå af denne boks. Attraktivt sted at bo Hvordan skal der arbejdes videre med kommunens vision? Hvilke billeder giver Fredensborg Kommune midt i mulighederne? Hvordan skal det komme til udtryk i den kommunale drift, at vi har et fokus på og prioriterer udviklingen af det unikke ved hvert bysamfund? Hvilken byudvikling skal der være fokus på i hvert bysamfund fysisk udvikling, faciliteter og boligformer? Skal der foretages økonomiske justeringer (grundskyld, skat, institutionspriser mv.) med henblik på at sikre, at Fredensborg Kommune er et attraktivt sted at bo? I hvilket omfang skal der afsættes ressourcer til strategiske kommunikationsindsatser og begivenheder med henblik på at øge kendskabet til kommunen, dets bysamfund og landområder? Hvordan sikrer vi, at innovationsprojekterne giver reelt ændret velfærd og økonomisk råderum og hvordan skal den politiske deltagelse i projekterne være? Det regionale fællesskab Hvilke samarbejder kunne vi indgå for at udnytte vores placering i hovedstadsregionen hvem kunne vi samarbejde med og på hvilke områder? På hvilke områder skal vi være en regional frontløber? Aktivt erhvervsliv Hvordan understøtter vi det eksisterende erhvervsliv, så de får en god sagsbehandling og bidrager aktivt til udviklingen af kommunen? Nytænkning af velfærden Hvordan skal forholdet mellem kvalitet og kvantitet være på velfærdsområderne? Hvordan sikres fx en effektiv ydelse af høj kvalitet på skoleområdet hvilke justeringer skal foretages i skolestrukturen skal vi arbejde hen mod én skole pr bysamfund? Hvilke perspektiver vil der være i at bygge en fremtidig velfærdsforståelse på visionen om borgeren midt i mulighederne? Hvilke velfærdsområder skal vi være særligt gode til og hvad skal vi prioritere mindre?

16 FRISAT OFFENTLIG SEKTOR FRISAT OFFENTLIG SEKTOR FRISAT OFFENTLIG SEKTOR FRISAT OFFENTLIG SEKTOR Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Velkommen i nabolaget

Velkommen i nabolaget Velkommen i nabolaget Velkommen til Hillerød Kommune og livet som Hillerødborger Vi har lavet denne folder som et lille bidrag til, at du kommer godt i gang med at bo i Hillerød Kommune. På de næste sider

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder:

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder: NOTAT Byrådscentret 06-02-2013 Bystrategier for Høje Taastrup, Taastrup og Hedehusene til Byrådet. Høje Taastrup Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. Leaba 34483/13 11/30531 Et regionalt mødested for handel, erhverv

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Danmark i omstilling Danskerne flytter fra landet til byerne hurtigere end tidligere. Det giver

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

fællesskab København

fællesskab København fællesskab København Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten i

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune Gruppebilledet viser fra venstre: Laila Poulsen, Ole Jacobsen, Johnny Nim, Charlotte Würtz Lund, Johnny Holst, Jørgen Elsted Hansen, Jakob Duhn, Leif Runge-Schmidt, Henrik Vallø, Finn J. Bruun, Kim Damsgaard,

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune SIDE 2 Med Hedensted Kommunes Krydsservice får du muligheder i lange

Læs mere

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslaget til Ungdomspolitik for Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i de Kulturpolitiske værdier for Rudersdal Kommune: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere