BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret"

Transkript

1 BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret

2 Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling på spørgsmål under de overordnede temaer i undersøgelsen. Bilagsrapporten er nødvendig for at forstå, hvordan eleverne vurderer de enkelte delområder helt ned på spørgsmålsniveau. Det giver et skarpere og mere detaljeret billede af, hvordan overbliksrapporten er sammensat, og hvordan eleverne vurderer de enkelte elementer i undervisningsmiljøet. Bilagsrapporten kan dermed også bruges til at sammenligne beelser på enkelte spørgsmål, fx med tidligere undersøgelser eller med andre klasser eller afdelinger på skolen, hvis der er gennemført lignende undersøgelser. Frekvensgrafer: elevernes beelser af spørgsmål Under temaopdelte overskrifter, fx Trivsel, Fagligt læringsmiljø eller Sundhed, afrapporteres de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Hvis undersøgelsen indeholder beelser for flere målgrupper med forskellige spørgeskemaer, fx indskoling, mellemtrin og udskoling er afrapporteringen ligeledes opdelt i samme målgrupper. Til højre for hvert spørgsmål vises den gennemsnitlige (forkortet ) fordeling af elevernes beelser på en scoreskala fra 1 til 5, hvor 5 er det mest positive og 1 det mindst positive gennemsnit. Dernæst viser farvede frekvensgrafer, hvordan elevernes fordeler sig i procent på de mulige kategorier, hvor: Mørkegrøn meget positiv vurdering Mindre mørkegrøn positiv vurdering Mellemgrøn Lysegrøn Meget lysegrøn neutral, nogenlunde eller mellem god vurdering mindre positiv vurdering negativ eller mindst positiv vurdering For, hvor eleverne kunne vælge flere kategorier, vises fordelingen med andre farver end de grønne. Farverne til at skelne fordeling af multiple er ikke er en skallering fra positive til negative vurderinger, idet alle er lige gyldige. De multiple indgår derfor heller ikke i beregningsgrundlaget for den gennemsnitlige scoreskala eller for point i overbliksrapporten. let af elever, der har et på det pågældende spørgsmål, vises til højre for farveinddelingerne. En forskel i antallet af beelser kan skyldes: 1. 'Ved ikke' udgår af resultatopgørelsen 2. at et indgår i et betinget spørgsmål, dvs. et uddybende spørgsmål til emnet, betinget af et i et forudgående spørgsmål 3. at et er en del af multiple choice -2- Kildemarkskolen

3 4. at nogle elever ikke har gennemført hele spørgeskemaet (fremgår af nedenstående rapportstatus). Resultaterne og undervisningsmiljøet Resultaterne fra bilagsrapporten kan sammen med overbliksrapporten udgøre fundamentet for skolens undervisningsmiljøvurdering, UMV, eller for en opfølgning heraf. Drøft resultaterne med eleverne for en konstruktiv opfølgning og UMV-proces. Læs mere om undervisningsmiljøvurdering under Hjælp eller på dcum.dk. Rapportstatus elever i undersøgelsen 621 beelser 305 Delvist gennemførte 2 Svarprocent 49,1% -3- Kildemarkskolen

4 Indholdsfortegnelse 1 Resultater for skoleområdet Trivsel Er du glad for at gå i skole Klassen og venskaber Tryghed Mobning og alvorligt drilleri Lærer-elev relationer Fagligt læringsmiljø Motivation Timerne og undervisningen Faglig læring Undervisningsformer Faglig evaluering og vejledning Sundhed Helbred og velbefindende Fravær og fritid Kost og bevægelse Fysiske og æstetiske rammer Klassen Skolens generelle indearealer Skolens udearealer Sikkerhed Generelt indtryk af skolen (mellemtrin og udskoling) Indeklima Støj Lys Luft Temperatur Kildemarkskolen

5 1 Resultater for skoleområdet 1.1 Trivsel Er du glad for at gå i skole Indskoling Er du glad for at gå i skole? , Ja Nogle gange Nej Mellemtrin Er du glad for at gå i skole? 4, Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Udskoling Er du glad for at gå i skole? -5- Kildemarkskolen

6 Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -6- Kildemarkskolen

7 1.1.2 Klassen og venskaber Indskoling Er du glad for din klasse? 4, Ja Nogle gange Nej Er I gode ved hinanden i klassen? 4, , Ja Nogle gange Nej Har du nogen venner i klassen? 4, , , Ja, mange Ja, nogle stykker Nej, ingen Har du nogen at lege med i frikvarterne? -7- Kildemarkskolen

8 4, , , Ja, for det meste Nogle gange Nej, aldrig Bliver du uvenner med nogen af de andre i skolen? 3, , , Ja, tit Nogle gange Nej, aldrig Mellemtrin Er du glad for din klasse? , Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Behandler I hinanden godt i klassen? -8- Kildemarkskolen

9 3, , Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Har du nogen venner i klassen? 4, , , Ja, mange Ja, en del Ja, et par stykker Ja, én Nej, ingen Har du nogen at være sammen med i frikvarterne? 4, , , Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Sker det, at du bliver uvenner (uenig, skændes osv.) med nogen i skolen? -9- Kildemarkskolen

10 , , Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Udskoling Er du glad for din klasse? Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Behandler I hinanden godt i klassen? 4, , Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Har du nogen venner i skolen? -10- Kildemarkskolen

11 , Ja, mange Ja, en del Ja, et par stykker Ja, én Nej, ingen Har du nogen at være sammen med i frikvarterne? 4, , , Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Sker det, at du bliver uvenner med nogen i skolen? , , Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -11- Kildemarkskolen

12 1.1.3 Tryghed Mellemtrin Tænker du på at skifte skole? 4, , Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Udskoling Tænker du på at skifte skole? , Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -12- Kildemarkskolen

13 1.1.4 Mobning og alvorligt drilleri Indskoling Er der nogen i skolen, der driller dig, så du bliver ked af det? 3, , Ja, tit Nogle gange Nej, aldrig Hvem driller dig, så du bliver ked af det? - - Nogle fra din klasse 3, , , Ja Nej Hvem driller dig, så du bliver ked af det? - - Nogle fra en anden klasse 2, , , Ja Nej Hvem driller dig, så du bliver ked af det? - - Nogle af de voksne -13- Kildemarkskolen

14 4, , , Ja Nej Får du hjælp af de voksne, når du bliver drillet? 3, , , Ja Nogle gange Nej Får du hjælp af andre børn, når du bliver drillet? , Ja Nogle gange Nej Er du med til at drille andre, så de bliver kede af det? , Ja Nogle gange Nej Mellemtrin Synes du, der er nogen i klassen, der bliver mobbet? -14- Kildemarkskolen

15 4, , Ja Nej Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4, , , Nej Ja, nogle få gange Ja, et par gange om måneden Ja, et par gange om ugen Ja, hver dag Hvem var med til at mobbe dig? Du må gerne vælge flere Én eller flere fra min klasse? Én eller flere fra en parallelklasse? Én eller flere fra de ældre klasser? Én eller flere fra de yngre klasser? Én eller flere af lærerne? Har du været med til at mobbe nogen i skolen? -15- Kildemarkskolen

16 4, , , Ja Nej Hvis nogen i din klasse eller på skolen bliver mobbet, gør de voksne så noget ved det? 3, , , Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke ret tit Nej, aldrig Udskoling Synes du, at der er nogen i klassen, der bliver mobbet? , Ja Nej Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4, , , Nej Ja, nogle få gange Ja, et par gange om måneden Ja, et par gange om ugen Ja, hver dag -16- Kildemarkskolen

17 Hvem var med til at mobbe dig? Du må gerne vælge flere Én eller flere fra min klasse Én eller flere fra en parallelklasse Én eller flere fra de ældre klasser Én eller flere fra de yngre klasser Én eller flere af lærerne Har du været med til at mobbe nogen i skolen? , , Ja Nej Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør de voksne så noget ved det? 3, , , Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke ret tit Nej, aldrig -17- Kildemarkskolen

18 1.1.5 Lærer-elev relationer Indskoling Er du for glad dine lærere? 4, , , Ja, alle eller de fleste Ja, nogle få Nej, ingen eller næsten ingen Får du skæld ud af dine lærere? 3, Ja, tit Nogle gange Nej, aldrig Er der en voksen på skolen, du kan tale med, hvis du er ked af det? 4, , , Ja Nej Mellemtrin Er du glad for dine lærere? -18- Kildemarkskolen

19 4, , Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, nogle enkelte Ja, én Nej, ingen Får du skæld ud af dine lærere? , Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Behandler dine lærere dig retfærdigt?(fx rimeligt, rigtigt eller forkert i en situation) , Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Er der en voksen på skolen, du kan tale med, hvis du har brug for det? (Fx har problemer eller er ked af det) -19- Kildemarkskolen

20 4, , , Ja Nej Udskoling Er du glad for dine lærere? 3, , Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, nogle enkelte Ja, én Nej, ingen Får du skæld ud af dine lærere? 3, Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Behandler dine lærere dig retfærdigt?(fx rimeligt, rigtigt eller forkert i en situation) -20- Kildemarkskolen

21 , , Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Er der en voksen på skolen, du kan tale med, hvis du har brug for det?(fx har problemer eller er ked af det) , Ja Nej -21- Kildemarkskolen

22 1.2 Fagligt læringsmiljø Motivation Indskoling Har du lyst til at lære noget i skolen? 5, , , Ja Nogle gange Nej Er timerne spændende? 3, , , Ja Nogle gange Nej Mellemtrin Er du interesseret i at lære i skolen? , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Er timerne spændende? -22- Kildemarkskolen

23 3, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Udskoling Er du interesseret i at lære i skolen? 4, , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Er timerne spændende? 3, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag -23- Kildemarkskolen

24 1.2.2 Timerne og undervisningen Indskoling Har du nemt ved at koncentrere dig i timerne? 3, , , Ja Nogle gange Nej Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 2, , , Ja Nogle gange Nej Mellemtrin Har du nemt ved at koncentrere dig i timerne? 3, , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? -24- Kildemarkskolen

25 2, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Udskoling Har du nemt ved at koncentrere dig i timerne? 3, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? 2, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag -25- Kildemarkskolen

26 1.2.3 Faglig læring Indskoling Hvordan klarer du dig i timerne? Godt Nogenlunde Ikke så godt Mellemtrin Hvor enig er du? - Jeg klarer mig godt fagligt i skolen 4, , , Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Udskoling Hvor enig er du? - Jeg klarer mig godt fagligt i skolen 4, , Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig -26- Kildemarkskolen

27 1.2.4 Undervisningsformer Indskoling -27- Kildemarkskolen

28 1.2.5 Faglig evaluering og vejledning Indskoling Får du ros af lærerne for dit skolearbejde? , Ja Nogle gange Nej Er dine lærere gode til at hjælpe dig i timerne? , Ja Nogle gange Nej Hjælper dine klassekammerater dig i timerne, hvis du har brug for det? , , Ja Nogle gange Nej Mellemtrin Får du ros af lærerne for dit skolearbejde? -28- Kildemarkskolen

29 3, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Får du hjælp til skolearbejdet? Du må gerne vælge flere Fra læreren? Fra andre voksne? Fra andre elever? Hjemmefra? Gennem lektiecafé? Jeg har ikke brug for hjælp til skolearbejdet Nej Udskoling Får du ros af lærerne for dit skolearbejde? 3, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Får du hjælp til skolearbejdet? Du må gerne vælge flere -29- Kildemarkskolen

30 Fra læreren Fra andre voksne Fra andre elever Hjemmefra Gennem lektiecafé Jeg har ikke brug for hjælp til skolearbejdet Nej -30- Kildemarkskolen

31 1.3 Sundhed Helbred og velbefindende Indskoling Hvordan har du det for tiden? 3, , , Godt Nogenlunde Dårligt Føler du dig alene i skolen? 4, , , Ja Nogle gange Nej Mellemtrin Hvordan har du det for tiden? 4, , , Rigtig godt Godt Nogenlunde Dårligt Rigtig dårligt Føler du dig sund og rask? -31- Kildemarkskolen

32 , Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Føler du dig alene i skolen? 4, , , Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Udskoling Hvordan har du det for tiden? , , Rigtig godt Godt Nogenlunde Dårligt Rigtig dårligt Føler du dig sund og rask? -32- Kildemarkskolen

33 , Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Føler du dig alene i skolen? 4, Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -33- Kildemarkskolen

34 1.3.2 Fravær og fritid Indskoling Er du tit hjemme fra skole, fordi du er syg? 4, , Ja Nej Mellemtrin Hvor meget fravær har du haft indenfor de sidste 2 måneder? , , Intet fravær 1-3 dage 4-6 dage 7-10 dage 11 dage eller mere Hvad er grunden til dit fravær? Du må gerne vælge flere -34- Kildemarkskolen

35 Udskoling Jeg har været syg Jeg har svært ved at følge med i timerne Jeg har det ikke godt i klassen Jeg har det ikke godt med én eller flere af lærerne Jeg har været på ferie Jeg er træt af at gå i skole Der er problemer hjemme Jeg kan ikke overskue min hverdag Andet Hvor meget fravær har du haft indenfor de sidste 2 måneder? 4, , , Intet fravær 1-3 dage 4-6 dage 7-10 dage 11 dage eller mere Hvad er grunden til dit fravær? Du må gerne vælge flere Jeg har været syg Jeg har svært ved at følge med i timerne Jeg har det ikke godt i klassen Jeg har det ikke godt med én eller flere af lærerne Jeg har været på ferie Jeg er træt af at gå i skole Der er problemer hjemme Jeg kan ikke overskue min hverdag Andet -35- Kildemarkskolen

36 1.3.3 Kost og bevægelse Indskoling Bevæger du dig i frikvartererne? 4, , Ja, for det meste Nogle gange Nej, aldrig -36- Kildemarkskolen

37 1.4 Fysiske og æstetiske rammer Klassen Indskoling Er jeres klasselokale rart at være i? 3, , Ja Nogle gange Nej Mellemtrin Har du og dine klassekammerater indflydelse på, hvordan jeres klasseværelse ser ud? 3, , , Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Udskoling Har du og dine klassekammerater indflydelse på, hvordan jeres klasselokale ser ud? 2, , , Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke -37- Kildemarkskolen

38 1.4.2 Skolens generelle indearealer Indskoling Kan du lide at være inden for på skolen? , , Ja, for det meste Nogle gange Nej, aldrig Er toiletterne på skolen i orden? 1, , , Ja Nogenlunde Nej Mellemtrin Hvor tilfreds er du med - din arbejdsplads? , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - faglokaler? -38- Kildemarkskolen

39 , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - - Muligheden for at bruge skolens computere? , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - - Internetforbindelsen? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - - Muligheden for at printe? -39- Kildemarkskolen

40 4, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - - Rengøringen? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - - Skolens bibliotek? 4, , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - indeområder? -40- Kildemarkskolen

41 4, , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - udeområder? 4, , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvordan er toiletterne på skolen? 2, , , Helt i orden I orden Nogenlunde Ikke i orden Slet ikke i orden Udskoling Hvor tilfreds er du med - din arbejdsplads? -41- Kildemarkskolen

42 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - faglokalerne? 3, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - muligheden for at bruge skolens computere? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - internetforbindelsen? -42- Kildemarkskolen

43 2, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - muligheden for at printe? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - rengøringen? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - skolens bibliotek? -43- Kildemarkskolen

44 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - indeområder? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - udeområder? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvordan er toiletterne på skolen? -44- Kildemarkskolen

45 2, , , Helt i orden I orden Både i orden og ikke i orden Ikke i orden Slet ikke i orden -45- Kildemarkskolen

46 1.4.3 Skolens udearealer Indskoling Kan du lide at være uden for på skolen? Ja, for det meste Nogle gange Nej, aldrig Udskoling Er elevrådet med til at bestemme, hvad der skal ske på skolen? (Fx indretning, aktiviteter, arrangementer) 2, , , Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke -46- Kildemarkskolen

47 1.4.4 Sikkerhed Indskoling Ved du, hvad du skal gøre, hvis der opstår brand på skolen? 4, , , Ja Nej Er du kommet så alvorligt til skade i skolen, at du blev hentet af dine forældre eller skulle til læge? 3, , Ja Nej Hvornår kom du til skade? - I frikvarteret 2, , , Ja Nej Hvornår kom du til skade? - I timen -47- Kildemarkskolen

48 , Ja Nej Mellemtrin Ved du, hvad du skal gøre, hvis der opstår brand på skolen? 4, ,9 98 4, Ja Nej Er du kommet alvorligt* til skade på skolen i dette skoleår?(*alvorligt = at dine forældre blev kontaktet, at du skulle til læge eller på skadestuen) 4, , , Nej Ja Hvornår kom du til skade? I frikvarteret I timen -48- Kildemarkskolen

49 Udskoling Ved du, hvad du skal gøre, hvis der opstår brand på skolen? , , Ja Nej Er du kommet slemt eller alvorligt til skade på skolen i løbet af dette skoleår? 4, , , Ja, mange gange Ja, nogle gange Ja, et par gange Ja, en enkelt gang Nej Hvor skete dit/dine uheld? Du må gerne vælge flere Indendørs Udendørs I forbindelse med undervisningen I et frikvarter -49- Kildemarkskolen

50 1.4.5 Generelt indtryk af skolen (mellemtrin og udskoling) Mellemtrin Er elevrådet med til at bestemme, hvad der skal ske på skolen? (Fx indretning, aktiviteter og arrangementer) 2, , , Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke -50- Kildemarkskolen

51 1.5 Indeklima Støj Indskoling Kan du høre, hvad lærerne siger i timerne? 4, , Ja Nogle gange Nej Bliver du forstyrret af larm i timerne? 2, , , Ja, tit Nogle gange Nej, aldrig Mellemtrin Kan du høre, hvad lærerne siger i timerne? 4, Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Bliver du forstyrret af larm i timerne? -- Kildemarkskolen

52 3, , , Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Udskoling Kan du høre, hvad lærerne siger i timerne? Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Bliver du forstyrret af larm i timerne? 3, , , Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -52- Kildemarkskolen

53 1.5.2 Lys Indskoling Hvad synes du om lyset i klassen? 4, , , Der er for lidt lys Der er tilpas med lys Der er for meget lys Mellemtrin Hvor tilfreds er du med lyset i klassen? 4, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Udskoling Hvor tilfreds er du med lyset i klassen? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds -53- Kildemarkskolen

54 1.5.3 Luft Indskoling Lugter der grimt i klassen? 3, , , Ja Nogle gange Nej Mellemtrin Hvor tilfreds er du med luften i klassen? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Udskoling Hvor tilfreds er du med luften i klassen? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds -54- Kildemarkskolen

55 1.5.4 Temperatur Indskoling Er der for varmt eller for koldt i klassen? 2, , , For varmt For koldt Tilpas Mellemtrin Hvor tilfreds er du med temperaturen i klassen? 3, , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Udskoling Hvor tilfreds er du med temperaturen i klassen? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds -55- Kildemarkskolen

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Bakkeskolen Skanderborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Bakkeskolen Skanderborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Bakkeskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. St. Magleby Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. St. Magleby Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT St. Magleby Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Spjellerup Friskole Faxe Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Spjellerup Friskole Faxe Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Spjellerup Friskole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vittenbergskolen Esbjerg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vittenbergskolen Esbjerg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vittenbergskolen Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling på

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Dragør Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Viby Friskole Roskilde Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Viby Friskole Roskilde Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Viby Friskole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser

Læs mere

BILAGSRAPPORT. UMV Basis. Alminde-Viuf Fællesskole Kolding Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. UMV Basis. Alminde-Viuf Fællesskole Kolding Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT UMV Basis Alminde-Viuf Fællesskole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vejlernes NaturFriskole Thisted Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vejlernes NaturFriskole Thisted Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vejlernes NaturFriskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Hillerød Vest Skolen Hillerød Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Hillerød Vest Skolen Hillerød Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Hillerød Vest Skolen Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Esbjerg Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Distriktsskole Ølstykke Egedal Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Distriktsskole Ølstykke Egedal Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Distriktsskole Ølstykke Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Risskov Efterskole & Sansestormerne Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser

Læs mere

BILAGSRAPPORT. 6B Vestre Skole Svendborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. 6B Vestre Skole Svendborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT 6B Vestre Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Kost- Og Realskole Faaborg-Midtfyn Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Kost- Og Realskole Faaborg-Midtfyn Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Kost- Og Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT 1 Salling Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. 3 Friskolen - Østerlund Sønderborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. 3 Friskolen - Østerlund Sønderborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT 3 Friskolen - Østerlund Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Efterskoler Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Efterskoler Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Efterskoler Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Tallerupskolen Assens Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Tallerupskolen Assens Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Tallerupskolen Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klippen. Den Kristne Friskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klippen. Den Kristne Friskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 213 Klippen. Den Kristne Friskole Termometeret Overbliksrapport Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede beelser fordeler

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sportsefterskolen SINE Tønder Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sportsefterskolen SINE Tønder Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sportsefterskolen SINE Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 c+d. Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 c+d. Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2 c+d Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Klostermarken Skole Slagelse Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Klostermarken Skole Slagelse Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Klostermarken Skole Slagelse Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Klostermarken Skole Slagelse Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 213 Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. U Team 1- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. U Team 1- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT U Team 1- Hvinningdalskolen Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning Vesthimmerlands Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning Vesthimmerlands Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning Vesthimmerlands Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål,

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Klassen og andre fællesskaber 2 Er du glad for din klasse? 3 Behandler I hinanden godt i klassen? 4 Har du nogen venner i skolen? Ja, mange Ja, en del Ja, et par

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

BILAGSRAPPORT. U Team 2- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. U Team 2- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT U Team 2- Hvinningdalskolen Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Hadsund Skole Mariagerfjord Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Hadsund Skole Mariagerfjord Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Hadsund Skole Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Mou Skole Aalbor Kommune Termometeret Bilasrapport Læsevejlednin Bilasrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørsmål, som indår i undersøelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Skanderborg Ungdomsskole Skanderborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Skanderborg Ungdomsskole Skanderborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Skanderborg Ungdomsskole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Brædstrup Skole Horsens Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Brædstrup Skole Horsens Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Brædstrup Skole Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Sigerslevøster Privatskole Hillerød Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Sigerslevøster Privatskole Hillerød Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Sigerslevøster Privatskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Gylling Efterskole Odder Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Gylling Efterskole Odder Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Gylling Efterskole Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Sofiendalskolen Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Sofiendalskolen Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Sofiendalskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Mou Skole Aalbor Kommune Termometeret Bilasrapport Læsevejlednin Bilasrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørsmål, som indår i undersøelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Mou Skole Aalbor Kommune Termometeret Bilasrapport Læsevejlednin Bilasrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørsmål, som indår i undersøelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Jakobskolen Termometeret Læsevejledni Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vestegnens Privatskole Høje-Taastrup Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vestegnens Privatskole Høje-Taastrup Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vestegnens Privatskole Høje-Taastrup Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledni Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Indskolingen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0kl, 1kl, 2kl, 3kl M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 27 / 65.85% 13 / 31.71%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2010 Børnehaveklasse 2010, 1. klasse 2010, 2. klasse 2010, 3. klasse 2010, 4. klasse 2010 M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2A, 2C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 39 / 82.98% 7 / 14.89%, ikke rigtigt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0.kl., 1.kl., 2.kl., 3.kl. M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 57 / 65.52%

Læs mere

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c.

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c. Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.c, 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 3.c Køn: M, K Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Rapport oprettet af Klassetrivsel.dk 08 april klasse Gitte Heidi Urfeldt klasse. Indhold

Rapport oprettet af Klassetrivsel.dk 08 april klasse Gitte Heidi Urfeldt klasse. Indhold 4.-9. klasse Indhold 1 Information Besvarelser medtaget i denne rapport Filtrer på køn Drenge Piger Er medtaget i dette diagram X X 2 Fagligt læringsmiljø 26: Hvor mange timer om ugen bruger du på at lave

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010.

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Udarbejdet af: Christine 9c, Emil 9c, Morten 6.b, Caroline 6.a, Lilian Svart, Elna Jørgensen 1. Kortlægning jf. skema 2. Beskrivelse og vurdering af evt. undervisningsmiljøproblemer

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 10 Er du glad for at gå i skole? 42 / 84%, ikke rigtigt Hvordan

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen Jeg er glad for at gå i skole 1% 0% 14% 52% 33% Jeg føler mig tryg i klassen 3% 0% 46% 10% 41% Jeg kan lide mine kammerater i klassen 0% 0% 9% 40% 51% Mine venner kan lide mig, som den jeg er 1% 45% 46%

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Tjørnegårdsskolen Gentofte Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Tjørnegårdsskolen Gentofte Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Tjørnegårdsskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Boblerne Næstved Fri Skole Næstved Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Boblerne Næstved Fri Skole Næstved Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet: Elevernes

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen

Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen 2013 2014 Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen Termometertal fra skoleåret 2013-2014 Termometeret 1 INDHOLD Termometertal fra skoleåret 2013-2014 0. 3. klasse n Trivsel 5 n Fagligt læringsmiljø

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. december 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT UMV + Bryndum Skole Esbjerg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT UMV + Bryndum Skole Esbjerg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV + Bryndum Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Kvaglundskolen Esbjerg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Kvaglundskolen Esbjerg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Kvaglundskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Fænøsund Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vittenbergskolen Esbjerg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vittenbergskolen Esbjerg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vittenbergskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. N. Kochs Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. N. Kochs Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT N. Kochs Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Frederiksberg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Frederiksberg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Jakobskolen Frederiksberg Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hans Rømer Skolen Bornholms Regionskommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hans Rømer Skolen Bornholms Regionskommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hans Rømer Skolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vester Hassing Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vester Hassing Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vester Hassing Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Flakkebjerg Skole Slagelse Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Flakkebjerg Skole Slagelse Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Flakkebjerg Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Lindved Skole Hedensted Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Lindved Skole Hedensted Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Lindved Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ferslev Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ferslev Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ferslev Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere