Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12"

Transkript

1 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret spørgsmålene i undersøgelsen, herefter har de omregnet deres snak til en repræsentativ værdi på skalaen 1-5. Som supplement til talværdien har det været muligt at tilføje individuelle udsagn og kommentarer. Dette har vi gjort for at sikre at vigtige emner ikke forsvinder i mængden af tal, flotte søjler og grafer. Kontaktgrupperne er benævnt med forkortelser for den pågældende klasse: syd(sy), nord(no), FUture(Fut) og FUsion(Fus). Generelt i undersøgelsen har der været fokus på elevernes trivsel i hele efterskolelivet. Rapport: "Elevens trivsel" fra undersøgelsen: "UVM-klasse" på Tegn på mistrivsel Søjlerne viser, hvad den enkelte gruppe har svaret i de 4 spørgsmål. Elever i grupperne længst til venstre har følt sig mest overset og udenfor. Svarene kan være med til at vise nogle af de signaler, som eleverne oplever, når de ikke trives i en klasse. Søjlernes inddeling kan fortælle, hvad den enkelte gruppe har svaret på spørgsmålene. Hvor tit har du følt, at nogen fra din klasse har bagtalt dig - det vil sige, at dine klassekammerater taler grimt om dig, mens du ikke hører det? Hvor tit har du følt dig "usynlig" eller overset af dine klassekammerater? Hvor tit føler du dig uden for klassens fællesskab? Hvor tit har du oplevet at blive mobbet af nogen fra din klasse? Side 1 af 20

2 Kommentarer til disse spørgsmål: Gruppe Hvor tit har du følt, at nogen fra din klasse har bagtalt dig - det vil sige, at dine klassekammerater taler grimt om dig, mens du ikke hører det? Hvor tit har du følt dig "usynlig" eller overset af dine klassekammerater? Hvor tit føler du dig uden for klassens fællesskab? Hvor tit har du oplevet at blive mobbet af nogen fra din klasse? Det er normalt. Det er forskelligt. Nogle gør mere for at få opmærksomhed end andre. Man har ikke været sammen i lige så lang tid som i folkeskolen. Ikke i klassen, men lidt uden for klassen. Det sker, men det er okay. Igen, det hænder, men det er ikke noget problem. Igen der er altid vennedrillerier Folk har meninger om andre folk hvad de burde gøre. Det er ikke altid, man har tid til alle. Hvis folk har noget andet at lave den dag sammen med andre. VI har ikke oplevet det. FUtRW Selvfølgelig taler folk om hinanden, men det er ikke altid grimt. Alle lytter til hinanden og vi er alle sammen gode til at gøre os synlige og sige det vi vil. Vi er gode til at arrangere ting sammen. Men de fleste snakker sammen Vi har vel alle prøvet at blive bagtalt eller holdt udenfor? Det er ikke noget vi normalt oplever. Fællesskabet er ikke så stærkt, men der er ikke nogen som bliver holdt udenfor. Vi har det alle godt. Nogle føler at de er blevet bagtalt, mens andre slet ikke har følt det. Nogle har følt det en gang imellem og andre har slet ikke. Nogle gør somme tider, men andre gør ikke. Det er kun en lille gruppe fra skolen der mobber, det er ikke noget generelt. Vi synes vi er gode til at se hinanden i klassen, Side 2 af 20

3 Ønske om klasseskift Inden for det sidste halve år, har du/i så haft lyst til at skifte klasse eller skole? Forklar dit svar i kommentarfeltet. Kommentarer til dette spørgsmål: Gruppe Inden for det sidste halve år, har du/i så haft lyst til at skifte klasse eller skole? Efterskole er fedt. Vi er meget glade for efterskolelivet, men nogle få er dog ikke da de savner det derhjemme. FUtRW På ingen måde. NoPB SyHC Der er nogen fra syd der har været lidt trætte af det med ude undervisningen. Lokalet er ikke godt! Enten er det vildt varmt eller vildt koldt. Og der kommer ikke nok lys ind! - Vi vil hellere have et bedre klasselokale, og større. Det kommer an på hvem du spørger i klassen. Vi har det meget godt på skolen. Det er forskelligt. I starten var der ikke så godt sammenhold i klassen og nogle af os har ønsket at skifte klasse på nogle tidspunkter... Det er awesome at gå på efterskole!! Side 3 af 20

4 Hvor glad er eleven for sine klassekammerater? Hvor glad er du for dine klassekammerater? Kommentarer til dette spørgsmål: Gruppe Hvor glad er du for dine klassekammerater? Der er mange forskellige typer, men vi kan stadig snakke sammen. Vi har et godt fællesskab, der har ikke været nogen konflikter vi ikke har kunnet løse. Det er glade mennesker og der er en god energi i blandt os. Vi går i kliker og det ødelægger lidt sammenholdet. FUtRW Der er meget fællesskab i klassen, vi tager initiativer og planlægger mange aktiviteter for de andre. Vi mangler meget sammenhold :-) Vi kunne have haft et bedre sammenhold, men det er okay. Man kan snakke med alle, og der er ingen kliker! Vi har delte meninger, men flertallet stemmer på 4 Side 4 af 20

5 Hvad har betydning for en god skolegang? Hvem og hvad kan gøre jer glade for at gå i skole? Skriv evt. til i kommentarfeltet. Kommentarer til dette spørgsmål: Gruppe Hvem og hvad kan gøre dig glad for at gå i skole? NoPB Vennerne. Lidt lærerne, men det er dog mest os elever. Det kan være meget forskelligt fra person til person! Hvis lærerne er gode, hjælper de også på humøret. Man bliver vel altid glad når man får en god karakter. Og det er da også dejligt hvis man har det godt med de andre i klassen. Side 5 af 20

6 Ønske i forhold til at få det bedre i klassen Hvad skal der ske i klassen, hvis du skal blive endnu gladere for din klasse? Gruppe Hvad skal der ske i klassen, hvis du skal blive endnu gladere for din klasse? FUsDM Vi kan ikke blive gladere FUsJC Bedre sammenhold, pænere tone FUsMH Som i starten af året (sammenhold) Man skulle have gået sammen længere tid. Det er svært, fordi man kommer fra så mange forskellige steder. Flere fagtimer. Lærerne der er mere til stede Vi skal være mere åbne over for hinanden, man skal bakke hinanden mere op f.eks. efter en fremlæggelse. FUtRW Der skal være flere fagtimer, vi har lært for lidt. NoPB SyHC Nye klasselokaler, og SAMMENHOLD!! - Og nogle klasseture, som gør sammenholdet bedre! Et bedre sammenhold og fællesskab. Flere ture som blander folk i klassen. Vi skal have flere aktiviteter sammen med klassekammeraterne. At de sidste små mobberier stopper og at vi kom på nogle flere ture og at man lavede noget lidt på tværs. At vi er mere sammen, flere klasseture så fællesskabet bliver stærkere. Vi er rigtig glade for vores klasse som den er - mener de fleste. Side 6 af 20

7 Elevernes oplevelse af mobning Søjlerne viser, om eleverne oplever mobning som et problem i klassen. Hvis der er mange høje søjler, er det et udtryk for, at klassen oplever en del mobning og drillerier i klassen. Søjlerne fortæller også om den enkelte gruppes opfattelse af mobning og drillerier og om sin egen rolle i forhold til emnet. Hvor tit mobber du nogen fra din klasse? Hvor tit har du oplevet at blive mobbet af nogen fra din klasse? Kommentarer til disse spørgsmål: Gruppe Hvor tit mobber du nogen fra din klasse? Hvor tit har du oplevet at blive mobbet af nogen fra din klasse? Der er små drillerier, men ikke noget alvorligt. Der er selvfølgelig altid vennedrillerier. Igen, der er altid vennedrillerier VI har aldrig mobbet. VI har ikke oplevet det. FUtRW Der har ikke foregået noget mobning i vores klasse. Vi har vel alle prøvet at blive bagtalt eller holdt udenfor? SyHC Vi driller lidt hinanden, men vi mobber ikke. Der er nogle enkelte problemer, for nogle elever. Vi mobber ikke rigtig i vores klasse, men det hænder... Det er mest pigerne... Det er kun en lille gruppe fra skolen der mobber, det er ikke noget generelt. Side 7 af 20

8 Hvor i klassen foregår mobningen? Søjlerne viser, hvad grupperne har svaret. Søjlerne fortæller også, hvor i klassen der bliver observeret mobning. Har du oplevet mobning på en af følgende måder? Sæt gerne flere krydser. Kommentarer til dette spørgsmål: Gruppe Har du oplevet mobning på en af følgende måder? Pigegruppen er den værste. Vi har ikke rigtigt oplevet noget oppe i vores klasse, men vi ved der har foregået noget i 9. klasse Nogen af pigerne går i kliker og bagtaler hinanden og laver derved splid mellem grupperne. Det sker mest mellem piger generelt. Vi har ikke rigtig nogen kønsopdelte grupper. Generelt på skolen. Side 8 af 20

9 Hvor mobbes der? Søjlerne viser generelt, hvor der mobbes. Hvis du oplever mobning, hvor foregår det så? Skriv evt. til i kommentarfeltet. Kommentarer til dette spørgsmål: Gruppe Hvis du oplever mobning, hvor foregår det så? Vi har ikke oplevet mobning i vores klasse, men vi tror det foregår i fritiden. Vi har ikke oplevet det på skolen. Mest på Facebook! Side 9 af 20

10 Typen af mobning Søjlerne viser generelt, hvilke typer af mobning der er tale om. Søjlerne fortæller dermed, hvilke typer af mobning, der er mest udbredt. Hvis I har set mobning i klassen, hvilken type af mobning har det så været? Sæt gerne flere krydser, eller skriv til i kommentarfeltet. Kommentarer til dette spørgsmål: Gruppe Hvis I har set mobning i klassen, hvilken type af mobning har det så været? Det er ikke alvorligt, det er mere for sjovt. Vi har stadigvæk ikke rigtig oplevet noget mobning. Der er ikke så meget mobning oppe i klassen, men nogen gange bliver folk bagtalt. FUtRW Vi har ikke oplevet nogle af de her ting i vores klasse som mobning. Der sker mange ting i store klasser, men det er bare ikke lige sikkert man selv ved hvor slemt det er. Side 10 af 20

11 Hvordan handler eleverne på mobning? Hvad gør I, hvis I ser én blive mobbet? Kommentarer til dette spørgsmål: Gruppe Hvad gør I, hvis I ser én blive mobbet? Det kommer an på situationen. Vi har ikke rigtig været ude for det, men det er hvad vi ville gøre hvis det skete. Der er passiv mobning nogle gange. FUtRW Hvis der foregik noget ville vi nok hente en voksen eller stoppe det selv NoPB Vi syntes der er mange der ignorerer mobning. Der kunne godt gøres mere! Det kommer også an på hvilken situation det er. Mobning er ikke så udbredt på vores skole. Det kommer helt an på hvem der er offeret. Hvis det var en ven ville vi helt klart prøve at stoppe det. Side 11 af 20

12 Elevens ønsker i forhold til mobning Hvad skal der ske, og hvem kan gøre noget, så der ikke er mobning i jeres klasse i fremtiden? Gruppe Hvad skal der ske, og hvem kan gøre noget, så der ikke er mobning i jeres klasse i fremtiden? FUsDM Det er kun eleverne selv der kan gøre noget for hvis de bliver mobbet er det tit deres egen skyld FUsJC Tage sig sammen og få det bedst ud af hinanden Der bliver allerede gjort meget imod mobning, så tror ikke man kan gøre mere. Man skal være opmærksom på det hvis der sker noget, men vi har, som sagt ikke oplevet mobning på den her skole. Det er eleverne selv der skal ville gøre en indsats for at stoppe det. FUtRW Lærerne i klassen skal tage mere ansvar. Vi har haft et godt fællesskab lige fra start. Vi har alle sammen accepteret hinanden. Sammenholdet skal styrkes for at der ikke foregår mobning. NoPB SyHC Os selv, og så skal der være bedre sammenhold, hvor vi alle snakker mere sammen, og så skal lærerne være mere opmærksomme. De skal kunne læse eleverne bedre. Kende dem, og snakke personligt! Vi skal kunne føle os hjemme når vi er i klassen, det skal ikke være sådan, at man kommer op i klassen, og føler man bare skal gå igen! Få læreren til at forklare eleverne om, hvordan man accepterer folks forskelligheder. Eleverne/vennerne skal gribe ind i forhold til mobning. Eleverne skal tage sig sammen, lærerne bestemmer hvem der skal være sammen, så der ikke er nogle der står alene tilbage. Der er ikke mobning i klassen!! Det er kun for sjov! Hvis vi skulle fjerne mobning helt skulle vi alle være fuldstændig ens! Der er ikke én løsning på mobning. "Selv hvis vi var grå klatter, vil der altid være en som synes han er mere grå" Oplevelsen at sprogbruget mellem eleverne Når du siger noget i klassen, hvor tit føler du så, at de andre fra klassen giver en negativ eller dårlig kommentar til det, du siger? Hvor tit bruger du et grimt sprog, når du taler med dine klassekammerater? Side 12 af 20

13 Kommentarer til disse spørgsmål: Gruppe Når du siger noget i klassen, hvor tit føler du så, at de andre fra klassen giver en negativ eller dårlig kommentar til det, du siger? Hvor tit bruger du et grimt sprog, når du taler med dine klassekammerater? Det er ikke for at støde nogle, men det er en del af vores måde at kommunikere. Det sker en gang imellem, men mest når hele skolen er samlet. Men det er som regel ikke noget alvorligt. Det kommer an på hvad man siger i klassen. Vi taler grimt, men vi mener det ikke, men derfor kan de andre stadig godt blive lidt ked af det. FUtRW Det sker tit at folk er lidt konstruktive, fordi der er uenigheder. Det er kun for sjov, vi joker med hinanden. Man bruger de grimme ord meget i dag, men det er ikke noget man tænker vildt over? Det er ikke så tit vi oplever negative holdninger til det vi siger. Sådan er vi unges sprog. Det er sådan at vores sprog er blevet, men vi ser det ikke som meget grimt. Det er ikke noget grimt til selve personen, mere generelt som f.eks. fuck, shit, lort, pis Side 13 af 20

14 Oplevelsen af sproget i klassen Tabellen viser, hvad grupperne har svaret på spørgsmålet. Svaret fortæller, hvordan de oplever sprogbruget i klassen, og giver evt. et bud på, hvad der kan gøres. Hvordan oplever I tonen og sproget mellem jeres klassekammerater? Taler I pænt sammen, eller bruger I tit bandeord, og kommer der tit nedladende kommentarer, når nogen siger noget i klassen? Skriv, hvordan I oplever sproget og tonen i klassen, og skriv, hvad der eventuelt kan gøres, hvis det skal blive bedre. Gruppe Hvordan oplever I tonen og sproget mellem dine klassekammerater? Taler I pænt sammen, eller bruger I tit bandeord, og kommer der tit nedladende kommentarer, når nogen siger noget i klassen? Skriv, hvordan I oplever sproget og tonen i klassen, og skriv, hvad der eventuelt kan gøres, hvis det skal blive bedre. FUsDM Først kommer den ene med en nedladende kommentar og så slår den anden den i gulvet og så er det overstået FUsJC Tit negativ men lidt for sjov FUsMH Det er bare sådan vi snakker Det er ikke for at støde nogle, men det er en del af vores måde at kommunikere. Det irriterer ikke os. Der er oftest godt, men det sker selvfølgelig engang imellem. Vi siger nogle gange "Fuck dig eller, din mor er en mand og du har ingen venner". Men vi er alle så gode venner i klassen at vi godt selv ved at det ikke er ment seriøst. FUtRW Tonen og sproget er godt i vores klasse. Vi taler pænt og selvfølgelig bruger vi bandeord som sgu, men det gør alle. NoPB SyHC Vi bruger grimt sprog, hvis vi er utilfredse eller ikke kan enes. Men ikke nedladende kommentarer. Der er en ordentlig tone, til tider sjove kommentarer vi kan godt bande engang imellem, men det er ikke ondt ment. Tonen er for det meste god, men den kan også godt være nedladende. Der kan tit komme en nedladende kommentar, men det er ikke sådan det er hele tiden. Vi har vores eget sprog! som voksne synes er grimt! Vi bander fucking meget. Nogen bliver nedgjort når man rækker hånden op. Side 14 af 20

15 Hvor glad er eleven for at gå i skole? Søjlerne viser, hvor glad den eleverne i den enkelte gruppe er for at gå i skole. Hvor glad er du for at gå i skole? Kommentarer til dette spørgsmål: Gruppe Hvor glad er du for at gå i skole? FUsJC Fordi man altid er sammen med vennerne FUsMH Hvis det er på efterskole Nogle dage er bedre end andre. Fordi det er en efterskole. Vi er meget glade for at gå på vores skole fordi den er så fri og alle er glade for at være her. FUtRW Vi er meget glade for at gå på efterskole. SyHC Det er hyggeligt med mange folk omkring sig! Men her snakker vi for det meste alle sammen. Og så hjælper vi hinanden i gang! - Skemaet skal følges, så man kan gøre sig parat! Dele timerne op, så det ikke er engelsk en hel dag, men at det skifter lidt. Vi vil være glade når vi bliver ældre, for at vi har valgt at gå i skole, efterskole osv. Det er dejligt at kunne være sammen med en masse venner på samme tid med man også lærer noget. Vi kan for det meste godt lide at gå i skole, det med at se sine kammerater og så at vi lærer noget. Efterskole har gjort vores oplevelse af skolen bedre. Side 15 af 20

16 Det bedste ved skolen Hvem og hvad kan gøre dig glad for at gå i skole? Skriv evt. til i kommentarfeltet. Kommentarer til dette spørgsmål: Gruppe Hvem og hvad kan gøre dig glad for at gå i skole? NoPB Vennerne. Lidt lærerne, men det er dog mest os elever. Det kan være meget forskelligt fra person til person! Hvis lærerne er gode, hjælper de også på humøret. Man bliver vel altid glad når man får en god karakter. Og det er da også dejligt hvis man har det godt med de andre i klassen. Side 16 af 20

17 Elevernes oplevelse af fagene Tabellen viser, hvad grupperne har svaret, og hvorfor de synes, at faget er spændende. Hvilke fag er mest glad for? Skriv fagene og hvorfor du er glad for dette fag. Gruppe Hvilke fag er I mest glade for? Skriv fagene og hvorfor I er glade for dette fag. FUsDM Skriv herunder de fag du er mest glad for Skriv herunder hvorfor du er glad for dette fag Metal Træ Boldspil Det er fedt at lave noget med hænderne Det er fedt at lave noget med hænderne Jeg kan godt lide store bolde FUsJC Skriv herunder de fag du er mest glad for Skriv herunder hvorfor du er glad for dette fag Fusion Fordi det er meget praktisk FUsMH Skriv herunder de fag du er mest glad for Skriv herunder hvorfor du er glad for dette fag Fusions timer Fordi det er anderledes Skriv herunder de fag du er mest glad for Skriv herunder hvorfor du er glad for dette fag Projekttimer Det er spændende Skriv herunder de fag du er mest glad for Skriv herunder hvorfor du er glad for dette fag Linjefag Det var selvvalgt Skriv herunder de fag du er mest glad for Skriv herunder hvorfor du er glad for dette fag FUtRW Projekt Skriv herunder de fag du er mest glad for Projekt Musik Friluftsliv Skriv herunder hvorfor du er glad for dette fag Vi lærer at fremlægge og stå frem, og at man kan arbejde med det man har lyst til. Fordi, der kan jeg være mig selv. Godt fællesskab. Det er godt at komme ud og lære at sejle i kajak og så videre. Men lærerne kunne godt have brugt havet noget mere. Skriv herunder de fag du er mest glad for Skriv herunder hvorfor du er glad for dette fag Linjefag/ valgfag Det er selvvalgt Side 17 af 20

18 NoPB Skriv herunder de fag du er mest glad for Skriv herunder hvorfor du er glad for dette fag Engelsk Bevægelse Skriv herunder de fag du er mest glad for Liniefag og valgfag Sjove timer Aktivitet og fællesskab Skriv herunder hvorfor du er glad for dette fag Det er dejligt at kunne lave noget man gerne vil samtidig med det er et fag SyHC Skriv herunder de fag du er mest glad for Skriv herunder hvorfor du er glad for dette fag Engelsk Idræt Linjetimer Fordi det er sjovt og der sker noget i timerne. Fordi det er godt at lave noget andet end at læse hele tiden. Fordi det er spændende ikke kun at have boglige timer. Skriv herunder de fag du er mest glad for Samfundsfag Valgfalg/linjefag Engelsk Skriv herunder hvorfor du er glad for dette fag Vi har nogle gode lærere + det er et spændende fag hvor vi faktisk kan have en debat og sige vores egne meninger Fag hvor vi kan få lov til at lave noget der interesserer os - i nogle tilfælde vores fritidsinteresser. Engelsk er et vigtigt fag, som vi alle kan se en mening med at skulle kunne Side 18 af 20

19 En god undervisningstime Søjlerne viser et billede af, hvad klassen ønsker af en god undervisningstime. Hvad skal der til, for at I har en god undervisningstime? Skriv gerne til i kommentarfeltet. Kommentarer til dette spørgsmål: Gruppe Hvad skal der til, for at I har en god undervisningstime? Skriv gerne til i kommentarfeltet. SyHC Det er forskelligt fra dag til dag. Fordi man ikke kan arbejde når der er larm. Hvis det er selvvalgte grupper, og man bestemmer hvem man vil sidde ved i løbet af året. Det er forskelligt, nogle kan lide tavleundervisning og andre føler ikke de lærer noget af det. Nogle kan bedst lide grupper, andre vil hellere arbejde alene. Det er fedt nok at arbejde uden for klassen engang imellem. Inde og ude i en blanding, det kan blive for indelukket indenfor. Alt efter hvilken time. For at lære godt, kræver det en blanding af det hele. Folk lærer på forskellige måder. Side 19 af 20

20 Ønsker i forhold til en god skolegang Hvad skal der ske, hvis undervisningen og din skolegang skal blive mere spændende for dig? Gruppe Hvad skal der ske, hvis undervisningen og din skolegang skal blive mere spændende for dig? FUsDM Det skal være sjovere og mere mad FUsJC Det er spændende nok FUsMH Det er lærerne der gør det spændende Mere praktisk. Fagtimer. En udtaler færre projekter. En anden siger flere fagtimer. Flere virkelighedsrelaterede og sjovere projekter, hvor vi selv bliver sat i deres sted. FUtRW Flere anderledes dage. Mere kajak. Når vi har projekttimer skal vi selv kunne have lov til at vælge emnerne. NoPB SyHC Lave nogle interessante opgaver. - Bedre klasselokaler Flere fælles aktiviteter. Flere ture og aktiviteter i timerne. Mere leg og at vi kan komme udenfor et par gange. Mere projektarbejde Vi skal være mere sammen. Mindre forvirrede lærer. Ud i det fri ligesom syd. Flere fysisk aktive aktiviteter Undersøgelsen er lavet af: Tage Jepsen, forstander Og Aslak Larsen, viceforstander Side 20 af 20

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0.kl., 1.kl., 2.kl., 3.kl. M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 57 / 65.52%

Læs mere

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c.

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c. Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.c, 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 3.c Køn: M, K Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0kl, 1kl, 2kl, 3kl M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 27 / 65.85% 13 / 31.71%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2010 Børnehaveklasse 2010, 1. klasse 2010, 2. klasse 2010, 3. klasse 2010, 4. klasse 2010 M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2A, 2C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 39 / 82.98% 7 / 14.89%, ikke rigtigt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Indskolingen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen D a n s k C e n t er for Undervisningsmiljø Køn Glad og tilfreds Midt imellem Sur og ked Ved ikke Der er i alt indkommet 140 besvarelser,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 10 Er du glad for at gå i skole? 42 / 84%, ikke rigtigt Hvordan

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. december 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed1 okt 13 Indhold Indhold... 1 Lokaler og fællesområder... 3 Er du glad for dit klasselokale?... 3 med valgmuligheder... 3 Er der plads nok i klassen?... 4 med valgmuligheder... 4 Er legeområderne på skolen gode?...

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011 Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013 Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010.

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Udarbejdet af: Christine 9c, Emil 9c, Morten 6.b, Caroline 6.a, Lilian Svart, Elna Jørgensen 1. Kortlægning jf. skema 2. Beskrivelse og vurdering af evt. undervisningsmiljøproblemer

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013 Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011 Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. oktober 2010 Følgende emner indgår i resultatvisn: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre hjælper,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

UMV 6. - 9. kl. 2010. 1 Er du glad for din skole? Ja 86 Nej 1 Ved ikke 12. 2 Er du glad for dine lærere? Ja 81 Nej 3 Ved ikke 14

UMV 6. - 9. kl. 2010. 1 Er du glad for din skole? Ja 86 Nej 1 Ved ikke 12. 2 Er du glad for dine lærere? Ja 81 Nej 3 Ved ikke 14 UMV 6. - 9. kl. 21 Lavet af AT 21 1 Er du glad for din skole? Ja 86 Nej 1 Ved ikke 12 2 Er du glad for dine lærere? Ja 81 Nej 3 Ved ikke 14 3 Er du glad for den klasse du går i? Ja 9 Nej 2 Ved ikke 6 4

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011.

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. 1. Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Langå Skole er en kommunal folkeskole med 587 elever.

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

1. Generel tilfredshed, 2. Klassen og kammeraterne, 3. Mobning, 4. Konflikter, 5. Klasselæreren,

1. Generel tilfredshed, 2. Klassen og kammeraterne, 3. Mobning, 4. Konflikter, 5. Klasselæreren, 1. Generel tilfredshed, 2. Klassen og kammeraterne, 3. Mobning, 4. Konflikter, 5. Klasselæreren, 6. Timerne og undervisningen, 7. Stress, 8. Rammer 1, 9. Aktivitetsmuligheder, 10.Rammer 2, 11.Sikkerhed,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 2 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 2 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 2 okt 13 Indhold Indhold... 1 Klassens liv... 4 I1: Har du det godt i din klasse?... 4 med valgmuligheder... 4 med valgmuligheder... 5 I1: Har du det godt i din klasse?... 6

Læs mere

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK UNDERVISNINGSMATERIALE HVERDAGENS HELTE Lærervejledning og pædagogisk vejledning til Hverdagens helte 4 - om autisme Et undervisningsmateriale

Læs mere

Skole: Årgang: 2. Måned: Hanstholm skole. År: 2007. dec.

Skole: Årgang: 2. Måned: Hanstholm skole. År: 2007. dec. Skole: Hanstholm skole Årgang: År: Måned: dec. Generel tilfredshed Er du glad for at gå i skole? 9 Hvordan har du det med dine lærere Godt Ved ikke Ikke godt Er du glad for den klasse du går i? Hvordan

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 Hold: 0C, 0D, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 0A, 0B Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 42 / 81% 10 / 19% 0 / 0%

Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 42 / 81% 10 / 19% 0 / 0% Generel tilfredshed Ja rigtigt Er du glad for at gå i skole? 42 / 81% 10 / 19% 0 / 0% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 42 / 81% 8 / 15% 2 / 4% Ja Nogenlunde rigtigt Er du

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse klasse

Undervisningsmiljøundersøgelse klasse 1. Simple tabeller Undervisningsmiljøundersøgelse 0. 2. klasse Vadehavsskolen maj 2010 Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 283 / 78% 74 / 20% 8 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 302 / 83% 54 / 15% 9 / 2% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 283 / 78% 74 / 20% 8 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 302 / 83% 54 / 15% 9 / 2% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 283 / 78% 74 / 20% 8 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 302 / 83% 54 / 15% 9 / 2% Ja

Læs mere

http://www.termometeret.dk/administration/resultat... Side 1 af 7 19-11-200715:25:54

http://www.termometeret.dk/administration/resultat... Side 1 af 7 19-11-200715:25:54 Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 207 / 75% 64 / 23% 5 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 217 / 79% 52 / 19% 7 / 3% Ja

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. april Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed,, Underspørgsmål til klassen og om regler,, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Konflikter,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Spørgsmålene er inspireret af Termometeret fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, og der er valgt flg. områder ud: Generel

Læs mere

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen Jeg er glad for at gå i skole 1% 0% 14% 52% 33% Jeg føler mig tryg i klassen 3% 0% 46% 10% 41% Jeg kan lide mine kammerater i klassen 0% 0% 9% 40% 51% Mine venner kan lide mig, som den jeg er 1% 45% 46%

Læs mere

Lille gruppe. 2007 Miljøundervisning undersøgelse.

Lille gruppe. 2007 Miljøundervisning undersøgelse. Lille gruppe. 2007 Miljøundervisning undersøgelse. Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 6 / 75% 2 / 25% 0 / 0% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 119 / 72% 44 / 27% 3 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 126 / 76% 38 / 23% 2 / 1% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 119 / 72% 44 / 27% 3 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 126 / 76% 38 / 23% 2 / 1% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt Forlad arkivet Tilbage Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 119 / 72% 44 / 27% 3 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 126

Læs mere

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside.

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside. Hvordan har du det I TK s Ungdomsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Skema udleveret til: 80 medlemmer. Modtaget svar: 31 stk. svarende til 39 % Den videre proces. På baggrund af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.x, 5.y, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.d M, K Ikke viste hold: 6.d, 7.b, 9.d Resultater

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 Hold: 0.A, 0.B, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 11 Er du glad for at gå i skole?

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: 4.klasse 4.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har du det med dine lærere? Godt Ikke

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Det sociale miljø, Underspørgsmål til det sociale miljø om at gribe ind mod mobning, Lærerne/underviserne, Undervisningen,

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

MELLEMTRIN TRIVSEL TIL ALLE

MELLEMTRIN TRIVSEL TIL ALLE MELLEMTRIN TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015 1 2 Indhold 1 Jeg er tilfreds med den måde, mine lærere underviser på... 3 2 Undervisningen er på et niveau, der passer fagligt til mig... 3 3 Jeg deltager aktivt i timerne og er altid forberedt... 5 4

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 20082 1. klasse, 2.klasse, 3. klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 45 /

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0a, 0b, 0c, 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3e, 3f, 4e, 4f, 4g M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 09 Indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 16 / 80% 4 / %, ikke rigtigt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 09 Indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 13 / 59.09% 9 / 40.91%, ikke

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 indskoling, indskoling, indskoling, indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå

Læs mere

Skole: Årgang: 1. Måned: Hanstholm skole. År: dec.

Skole: Årgang: 1. Måned: Hanstholm skole. År: dec. Skole: Hanstholm skole Årgang: 1 År: 7 Måned: dec. Generel tilfredshed 3 Er du glad for at gå i skole? 1 1 3 Hvordan har du det med dine lærere 3 7 1 1 Godt Ved ikke Ikke godt Er du glad for den klasse

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljøvurdering Engelsborgskolen 2008 Hold: 6.c Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 8 Er du glad for din skole? 18 / 69.23% Ikke så tit, slet

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0. A, 0. B, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, Toften Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12

Læs mere