NaturBornholms historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NaturBornholms historie"

Transkript

1 Jeg har skrevet NaturBornholms historie, jeg har forsøgt at beskrive historien så neutralt som muligt, men der er jo ingen grund til at lægge skjul på, at jeg har følelser i denne fortælling, så helt neutral er min historie nok ikke. Grunden til at I skal have historien i dag kommer jeg tilbage til. NaturBornholms historie På Bornholms Naturhistoriske forening s generalforsamling i foråret 1992, efterlyste formanden Poul Nørgård et sted hvor man kunne vise Bornholms Natur og historien om den. Bornholms museum havde på det tidspunkt lagt deres naturhistoriske samling i depot. På samme tidspunkt havde Søren Wolff og Svend Erik Jensen et samarbejde om at lave noget aktivitet omkring et planlagt ferieområde i Holsterodde i Pedersker Sømark, de så nogle muligheder og blev enige om at henvende sig til Aakirkeby s borgmester Birthe Juel-Jensen, for at interessere hende for om man ikke kunne lave et eller andet, der skulle vise det specielle, der er med Bornholms natur og naturhistorie og øens oprindelse. Det gjorde de den 25/6 1992, denne dag må betragtes som startskuddet til NB, for dette møde blev startskuddet til en proces, der tog præcis 8 år. Således at NB blev indviet i Når de henvendte sig til Aakirkeby `s borgmester må tages som en cadeau til hende som en person der havde visioner og kunne se muligheder som andre ikke kunne se. Forfatteren af disse ord var meget skeptisk i starten og synes det var nogle vilde ideer uden mulighed for praktisk gennemførelse, og var lidt ærgerlig at han og hans ansatte skulle bruge tid på et sådant fantasifoster. Men borgmesteren var fra starten fast i kødet, og så er der ikke meget at gøre. Det ved enhver der kender Birthe. Mit indlæg vil handle om de 8 år, der gik mellem borgmesteren fik forelagt ideen og til indvielsen og det første meget turbulente år efter starten og indtil Svend Erik Jensen overtog direktørpladsen pr. 1/ og skabte den fornødne ro om institutionen. Men som sagt blev startskuddet affyret i juni 1992, de første ideer og tanker var en udstillingsbygning om natur og geologi, man blev hurtigt enige om, at inddrage

2 nogle eksperter i planerne og den første var Poul Nørgård og formanden for Naturfredningsforeningen Jørgen Butzbach og museumsinspektøren Henrik Vensild. De blev hurtigt enige om at søge yderligere ekspertbistand og valget faldt på bornholmeren Bent Jørgensen, der var direktør i zoologisk have i København, hvilket han var indtil 1994, hvorefter han flyttede til Bornholm. Men helt fra starten var han et stort aktiv for projektet han tog sin aktivitetschef Peter Haase med sig til hjælp for projektet. Begge de to herrer har været guld værd for projektet. En værdi, der absolut ikke kan vurderes højt nok. Et stort skridt fremad skete i januar 1993, der deltog Bent Jørgensen i kommunalbestyrelsens møde og gjorde det så fantastik godt, at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer ja selv undertegnede, der som sagt havde været meget skeptisk helt fra start gik nu ind for projektet, for Bent fik os til at se lyset. Og i løbet af 1993 blev der afholdt flere seminarer og man tog rundt i landet for at se lignende institutioner, i alt brugte kommunen ,- kr. til disse tiltag, og samtidig afsatte man i alt 5 mio. på anlægsbudgettet og det gjorde amtskommunen ligeledes, projektet var beregnet til 70 mio. kr. på dette tidspunkt. Med de 10 mio. på lommen tog man fat på at kontakte arbejdsmarkeds feriefond og en lang række andre fonde. Et af de første positive resultater kom fra Sparkassen Bornholms fond som bevilgede en mio. Sparkassens fond har gennem alle årene været en værdifuld støtte. Bent Jørgensen blev sat til at bearbejde formanden for folketingets finansudvalg og andre nøglepersoner, rollefordelingen var nogenlunde sådan Peter Haase fik ideerne men det var Bent Jørgensen der fik dem solgt, til alle dem der skulle løfte på låget til deres pengekasser. Og det lykkedes for Bent Jørgensen først fik han i mio. vristet ud af finansminister Mogens Lykketoft, men det afgørende skridt kom i juni 1996 hvor feriefonden bevilgede i alt 50 mio. til projektet. Bent Jørgensen s store engagement i sagen bevirkede, at mange opfattede det som om at NaturBornholm var hans barn. Men det ville Bent ikke have æren for, for som han skriver i et læserbrev i Bornholms Tidende den 18/ , æres den der æres bør, det var ikke ham der havde fostret ideen, det var trioen Poul Nørgård, Svend Erik Jensen og Søren Wolff,

3 ham og Peter Haase havde kun præget og formidlet indholdet i NaturBornholm, efter min mening er det en pæn underdrivelse, for godt nok var det de tre førstnævnte herrer, der først fik ideen, men uden den store og dygtige hjælp af Peter Haase og Bent Jørgensen tvivler jeg meget på, at projektet havde blevet gennemført. Men da en stor del af pengene var kommet på plads, kunne man forsætte arbejdet. Nu kunne man tage fat i fysiske planlægning, i starten var det projektgruppens mening at byggeriet skulle placeres, der hvor Hadeborg ligger, men det lykkedes ikke at blive enige med ejeren selvom kommunens kommunaldirektør gjorde sig store anstrengelse, han fik i stedet til opgave at sikre den del af Klintebakken og området omkring Klintebakken på offentlige hænder, som på det tidspunkt var i privat eje, det lykkedes efter lange og besværlige forhandlinger med de tilstødende grundejere, det faldt først endelig på plads i 1998, efter 2 års hårde forhandlinger. Og byggeri blev planlagt på sin nuværende placering. Sparkassen Bornholms fond kom i anledningen af Aakirkeby s 650 års købstadsjubilæum med en gave på yderligere 3 mio. og så manglede man kun 7,8 mio. og dem garanterede kommunen og amtet for i fællesskab, hvis de ikke kunne skaffes af andre veje, så nu kunne der sættes fart på planlægningen. Men så i 1997 var projektet ved at vælte, der var indført nye momsregler, således at der nu skulle betales moms af det hele, så nu manglede der pludselig 17,5 mio. kommunen søgte dispensation men fik afslag, men daværende folketingsmedlem Eva Fatum gik aktivt ind i sagen og fik arrangeret et møde mellem indenrigsminister Birthe Weiss og borgmesteren og ved fælles anstrengelser af de 3 damer fik de den nødvendige dispensation. Men dispensationen kom først samme dag, som vinderprojektet fra Henning Larsens tegnestue blev offentliggjort. Samtidig var kommunens økonomichef Steen Schønemann sendt til England for at forhandle med et firma ved navn FIT om en kontrakt på 4 mio., for at lave noget af indholdet i bygningen. Det vil med andre ord sige at samme dag som vinderprojektet blev offentlig gjort og økonomichefen rejste til England for at forhandle en kontrakt på 4 mio. på plads, fik

4 man først det nødvendige tilsagn fra Indenrigsministeren, således at økonomien kom på plads, vi var nogle stykker der i de dage rystede noget i bukserne, men Birthe stod fast og vi landede på benene, og det var Birthes skyld. Man kan vel ikke tillade sig at sige at en kvinde har hår på brystet, men det er faktisk det jeg mener. Men nu begyndte protesterne at vælte indover kommunalbestyrelsen anført af Svend Aage Ipsen og Svend Aage Kristoffersen, især Svend Aage Ipsen var rimelig barsk han beskyldte bl.a. Søren Wolff for at have stukket en mio. af EU midlerne til NaturBornholm i egen lomme som betaling for sit arbejde, det måtte han trække tilbage og endvidere beskyldte han borgmesteren for at lyve, og det var hun absolut ikke tilfreds med for at sige det meget pænt. Det store diskussions emne var på hvilke betingelser feriefonden havde ydet deres penge, det var et rente- og afdragsfrit lån, som kommunen havde afgivet kommunegaranti for, men skulle det nogensinde betales tilbage og hvad hvis centret gav underskud og gik fallit, hængte så kommune på beløbet, kommunen opfattede det som et tilskud bl.a. fordi beløbet ikke var omfattet af kommunens låneramme, i denne debat blev amtmanden, Indenrigsministeriet og mange andre inddraget. Alle holdt med kommunen men lige lidt hjalp det overfor modstanderne. Og Birthe stod fast som en urokkelig klippe. Men diskussionen bølgede frem og tilbage med mange skarpe læsebreve for og imod, bl.a. Bornholms Tidende tog i en leder klar stilling til fordel for projektet, og det tjener avisen og dens chefredaktør Dan Qvitzau til ros for den største opbakning til projektet kom ellers fra venstreside af det politiske billede, men Tidendes redaktør havde også set lyset. Og det var da også Elly Wolff stillede forslag i amtsrådet om at amtsrådet stillede sig fuldt og helt bag projektet, men dette gik venstre med amtsborgmesteren i spidsen imod, og der blev nok kimen lagt til det dårligere samarbejde der i de følgende år var mellem Aakirkebys borgmester og amtsborgmesteren. Hertil skal dog siges at borgmesteren havde fuld opbakning fra sin gruppe og de øvrigt borgerlige i Aakirkeby kommunalbestyrelse, da der blev problemer kort efter åbningen var det en enkelt socialdemokrat der svigtede den ellers enige kommunalbestyrelse, men det kommer jeg tilbage til.

5 I denne periode gjorde Bent Jørgensen et kæmpearbejde for projektet ved at drage øen rundt og fortælle om projektet, men det var nu ikke alle han kunne overbevise, bl.a. i april 1997 blev borgerlisten dannet i protest mod projektet. Også Chr. Weinreich der sad i kommunalbestyrelsen for Kristelig Folkeparti stillede skeptiske spørgsmål til projektet, i det mindste for den del der vedrørte Darwins teorier om udviklingslæren, nemlig at vi mennesker er i familie med aberne og at jorden er ældre end de 6000 år, der fremgår af biblen. Men et nyt problem opstod, NB skulle drives af en erhvervsdrivende fond som skulle have en grundkapital på ,- kr. og den måtte kommunen ikke støtte, hverken direkte eller indirekte via de indsamlede midler, men her viste det sammenhold som Aakirkeby er kendt for, Syte med Kylle Smed og Ernst Madsen i spidsen gik ind i sagen og indsamlede beløbet mellem de erhvervsdrivende i byen og fik igen god støtte fra Sparekassen Bornholms fond, så de nødvendige midler blev fremskaffet. Projektet fik også kongelig støtte idet Prins Henrik, der på det tidspunkt var formand for Verdens Naturfond, blev, som han stadig er, projekter for Natur Bornholm. Det var et kæmpearbejde at løbe projektet i gang og her gjorde Jan Harvest og Steen Schønemann fra kommunen og Jakob Jensen fra amtet en kæmpe indsats i godt samarbejde med Henning Larsen s tegnestue og arkitekt Chr. Bjørn og idemanden bag projektet Peter Haase, det var denne gruppe som fik ansvaret for indholdet i huset. Men op til kommunevalget i 1997 bølgede diskussionen frem og tilbage om NB, og ved valget fik borgerlisten valgt to medlemmer, men da de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen forsat gik ind for projektet fik kommunevalget ingen indflydelse overhoved på projektet. I foråret 1998 blev byggeriet udbudt i licitation og i december 1998 var der rejsegilde på bygningen. Og pr 1/ ansættes Hans Christian Holmstrand som direktør, han var uddannet cand. merc. Med speciale i organisation og miljøøkonomi og kommunikation, og kort tid efter ansættes Jens Kofoed som ledende naturvejleder. Han var uddannet hospital laborant men meget naturinteresseret og havde ved siden af sit arbejde uddannet sig til naturvejleder.

6 NB s venner, som jo er støtteforening blev stiftet den 27/ og fra den første bestyrelse sidder Kylle Smed og P.A. Eriksen, der stadig i bestyrelsen, og vores gamle borgmester har jo lige trukket sig. NaturBornholm blev indviet den 16/5 2000, der var inviteret 260 gæster med Prins Henrik i spidsen, også Poul Nørgård var der, han havde udover at få den første ide til projektet og i øvrigt tidligere på året lagt grundstenen til byggeriet. Ved indvielsen var alle enige om, at projektets gennemførelse udelukkende skyldes en person s stædige og ihærdige kamp for projektet, nemlig Birthe Juel-Jensen. I en stor opsat artikel i Bornholms Tidende i juli 2000 fortæller NB s direktør, at næsten samtlige lignende institutioner i de øvrige land havde store økonomiske problemer, men det havde NB tage lære af, så det ville ikke ske her, dog allerede knapt 4 måneder senere blev direktøren fyret på grund af store økonomiske problemer, som han havde holdt skjult for bestyrelsen. Hvad var det der var gået galt, direktøren kunne ikke lide at fyre folk, selvom behovet for personale om vinteren åbenlyst var meget mindre end om sommeren, og der var kastet alt for mange bolde i luften på engang og uden der var den nødvendige økonomiske dækning, mange af ideerne var for så vidt gode nok og mange af dem er senere taget op af de efterfølgende direktører, men også selvom det er et oplevelsescenter er det vigtigt at beholde begge ben på jorden. Det er det i øvrigt i alle livets forhold. Og kommunens kommunaldirektør blev ansat som midlertidig direktør med ordre om at få styr på økonomien, og han var ikke hæmmet af at have en pind forstand på natur eller geologi, første gang disse emner fangede ham var da hans naturhistorielærer TH. Sørensen som nogen husker, lærte ham om blomster og bier, det kunne han se noget perspektiv i. Det første han gjorde var at reducere staben fra 12 ansatte til 4. Og reducerer åbningstiden meget kraftigt i vinterhalvåret. Da han startede var faktisk flere ansatte end der kom gæster. Foruden en økonomi der lå i laser overtog han også en lang række andre problemer, der var ting vedr. byggeriet der ikke overholdt den kvalitet, som man forventede, og andre ting virkede ikke helt efter hensigten, her skal man huske på at mange af tingene ikke var rigtig afprøvede, så der skulle ske noget, noget ville man hænge de enkelte entreprenører op på, andet måtte man ud og skaffe nye penge til.

7 Den nye direktør fik skabt lidt røre om institutionen for han fik en bøde af levnedsmiddelkontrollen på 4000,- kr. fordi køkkenet på NB havde brugt 4 fasaner købt af en lokal jæger, det er vel ikke den form for reklame man bryder sig så meget om. Men var det ikke Simon Spies der udtalte de berømte ord, dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Den nye midlertidige direktør prøvede at vende stemningen ved at gå med flere optimistiske meldinger, om at alt ville blive godt, de fejl og mangler der var ved udstillingerne ville blive rettet og man havde indgået en aftale med BAT om at omlægge deres ruter, således at de kom forbi NB, men der var intet, der kunne overbevise modstanderne. Endelig i januar kunne den midlertidige direktør aflægge regnskabet, der udviste et underskud på 2,3 mio., heraf var dog de 1,2 udgifter fra før starten af NB, som blev lovet dækket af feriefonden hvis kommunen vil dække det øvrige underskud, samtidig ville feriefonden herudover bevilge 10 mio. til nødvendige forbedringer og ,- kr. til yderligere markedsføring, men betingelsen var som sagt at kommunen og amtet vil dække det resterende underskud på 1,1 mio., heraf var dog de ,- allerede dækket ind af indvundne renter. Så det reelle underskud, der skulle dækkes for at få de i alt yderligere 11,7 mio. fra feriefonden var på ,- kr. som borgmesteren forventede skulle deles mellem kommunen og amtet. Kommunalbestyrelsen bakkede borgmesteren op, dog ønskede de to fra borgerlisten selvfølgelig ikke at medvirke og de fik overraskende støtte af Robert Jensen, de tre var enige om at sige nej tak til de 11,7 mio. hvis betingelsen var at kommunen skulle yde de ,- kr. Dog bevilgede resten af kommunalbestyrelsen alle ,- kr. i første omgang, således at det nødvendige forbedringer kunne sættes i gang omgående, således de kunne være på plads ved NB åbning og ikke skulle afvente amtsrådet behandling. Fordi man forventede at amtet efterfølgende ville leve op til sit ansvar og dække sin halvdel. Derfor kunne den midlertidige direktør allerede midt i januar 2001 oplyse at forbedringerne vil blive iværksat snarest, således at alt var klart til sæsonens start.

8 Angrebene fra borgerlisten fortsatte, og nu var det især kommunens embedsmænd der blev hængt ud, de havde nok fået en masse penge for deres arbejde for projektet, hvilket blev afvist på de bestemteste af borgmesteren, i opstartfasen var det kommunens tekniske chef og økonomichef der havde trukket det store læs og nu i krisen var det kommunaldirektøren, der havde måttet tage over og ligeledes ydede en kæmpestor stor indsats ja det sagde Birthe virkeligt, det er ikke noget jeg finder på. I denne fase kom alle de menneskelige egenskaber frem i fuld dagslys, alle dem der gik ind i debatten, var dem der påstod at de altid havde sagt det var en dødssejler, dem der havde gået ind for projektet var påfaldende tavse, med en undtagelse nemlig kommunens borgmester, selv om krisen tog hårdt på hende, det kunne vi der stod hende nær se, stod hun urokkelig fast. Det har bl.a. Bornholms Højskole også haft stor glæde af, men det er en helt anden sag. Hun er faktisk bedst i modgang, jeg er vel en af dem der kender hende bedst arbejdsmæssigt, hvis hun mente hun havde ret, stod hun fast, men hun var aldrig bange for at ændre mening, hvis argumenterne var gode nok. Men amtsrådet medlemmer vaklede og ville ikke dække deres andel på de ,- kr. af underskuddet. Bente Helms der dengang var gruppeformand for borgerlisten i amtsrådet sagde klart nej, Svend Gunnar Kofoed Dam fra venstre gik også imod, og Bjarne Hartung fra Kristelig folkeparti ville heller ikke støtte, om det var fordi han var enig med sin partifælde fra Aakirkeby s holdning om at jorden ikke var mange millioner år gammel men kun de 6000 år som fremgår af biblen fremgår ikke af avisartiklen, også amtsborgmesteren var meget tøvende overfor at bevilge pengene, den eneste der var klart for var Elly Wolff, især amtsborgmesterens holdning opbragte Aakirkeby s borgmester og hun kunne ikke forstå, at amtet ville sige nej til at modtage 11,6 mio., mod at de skulle yde et tilskud på ,-kr. Hvis der tidligere havde været et lidt spændt forhold mellem Aakirkeby kommune og amtet blev det absolut ikke bedre nu.

9 Kylle Smed gik i pressen og sagde, at det var vi kun risikere, når de bornholmske kommuner om kort tid blev slået sammen til en kommune, så ville alt liv ude på øen blive sat på stand bye. Det er der sikkert mange der vil holde med hende i, her 11 år efter sammenlægningen. Men det har nok ikke fortalt sin partifælde, den nuværende borgmester. Da borgmesteren i Hasle, Bjarne Kristiansen, gik ind i debatten og støttede at amtet skulle yde sin del af tilskuddet, fik han barsk svar på tiltale fra sin partifælde Bente Helms, at han bare skulle blande sig udenom og passe sin egen lille andegård i Hasle, for hun ville ikke støtte sådanne kulturelle tiltag, det fik Aakirkeby s borgmester op af stolen, for i det samme møde, hvor amtsrådet med bl.a. Bente Helms stemme gik imod, at yde deres del af tilskuddet havde man i samme åndedrag støttet Grønbechs gård med penge, så de kunne ansætte en daglig leder og bevilget penge til Nexø kommune til en kulturkoordinator, men til NB var ingen penge selvom det ville udløse 11,6 mio. dejlige danske kroner. Det var vi nogle der ikke rigtig forstod. Hvorfor denne forskelsbehandling står stadig hen i det uvisse, om det er de personlige relationer eller den geografiske beliggenhed, der har spillet ind får vi nok aldrig opklaret. Resultatet blev som ventet i amtsrådet kunne kun socialdemokratiet og SF samt Jakob Kjøller støtte Aakirkeby s anmodning, og Aakirkeby måtte altså selv dække hele underskuddet. Denne debat udløste en del læserbreve, nogle mente at man skulle købe 50 kg dynamit og sprænge hele lortet i luften, medens andre advarede imod, hvad man havde i vente ved kommunesammenlægningen. Den konstituerede direktør blandede sig også i debatten i et par længere læserbreve/synspunkter i Bornholms Tidende og påpegede, at der i anlægsfasen var skabt mange arbejdspladser og dermed skatteindtægter, der langt overstiger den del af anlægsfinansieringen, der var finansieret af bornholmske skatteydere. Og vedrørende driften vil alene skatteindtægten af de udbetalte lønninger på de stillinger og tjenesteydelser der ellers ikke havde været der. Så ville der selvom det offentlige ville yde et årligt driftstilskud på 1 mio. kr. ville der stadig være et overskud for det bornholmske samfund, men sådanne efter min mening saglige

10 argumenter bed ikke rigtig på, man skulle måske nu i forbindelse med folkeskolereformen tænke på at udvide regnekundskaberne. Og at den tilfredshedsundersøgelse som TUC havde gennemført viste at næsten 90 % af de besøgende det første år var tilfreds med besøget, de sidste 10 % var fortrinsvis bornholmere, som formentligt var mødt for at få bekræftet deres fordomme mod projektet. Men disse oplysninger berolige ikke modstanderne og i slutningen af februar gik Svend Aage Ipsen i et stærkt personligt angreb på formanden Birthe Juel-Jensen og den konstituerede direktør, og i samme åndedrag angreb han kommunens økonomiudvalg, for som han skrev, de gør kun det, de får anbefalet af borgmesteren og kommunaldirektøren, han havde desværre ikke den tanke, at det nok var det klogeste og han anbefaler kraftigt at disse politikere blev udskiftet ved det kommende valg. Om kommunaldirektøren skulle fyres i samme forbindelse står der ikke noget om. En kendt bornholmer fra Gudhjem kanten angreb ligeledes i kraftige vendinger den konstituerede direktør, han mente stort sit ikke en eneste af hans påstande var korrekte og at han ledede NaturBornholm efter professor Tribini s valgsprog fuld tilfredshed eller pengene er spildt Det er da rosende at blive sammenlignet med en professor, det er jeg aldrig blevet tidligere. Men det lykkedes den konstituerende direktør at lave et budget for 2001 med et budgetteret overskud på ,- kr. med et stærk reduceret personale og fik forpagtet cafeen ud og andre nødvendige tiltag. Endelig den 1.april 2001 tiltrådte Svend Erik Jensen som direktør og det blev starten på en ny æra for NaturBornholm, ved tiltrædelsen bød Birthe Juel-Jensen ham velkommen og takkede den afgående direktør for en fortrinlig og stor indsats, hvorefter den konstituerende direktør overrakte den nye direktør husets nøgler og så tilbage på en meget turbulent tid, han var bl.a. af kritikerne blevet kaldt en glad amatør, og var glad for at den nye direktør havde forstand på natur for det havde han aldrig påstået at han havde, og det var ikke derfor han var blevet indsat, nu ville han til at holde en smule ferie efter nogle virkelig barske måneder.

11 Men tilbage står en person nemlig Birthe Juel Jensen, som desværre har måttet trække sig som formand for NaturBornholm s venner og for den erhvervsdrivende fond som driver NaturBornholm, på grund af sygdom. Hendes betydning for denne institution kan ikke overvurderes. Vi håber alle at snart se Birthe igen her i denne institution som er et af hendes store fortjenester. Derfor har bestyrelsen for Natur Bornholms venner besluttet at udnævne Birthe til foreningens første æresmedlem, der er formentligt ikke et eneste menneske her på øen, der tror at det havde været et Natur Bornholm hvis det ikke var for Birthe s skyld.

Grundlovs-ege og andre særlige minde-egetræer i Aakirkeby

Grundlovs-ege og andre særlige minde-egetræer i Aakirkeby Grundlovs-ege og andre særlige minde-egetræer i Aakirkeby Livet må leves forfra, men skal i reglen læres bagfra var noget af det væsentlige i Søren Kirkegårds tankegang, og sådan kan man også opfatte kendskabet

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk 1. Velkomst v/formanden, valg af dirigent, referent og stemmetællere Erik Eriksen (EE) bød velkommen og herefter

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret.

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret. GLADSAXE KOMMUNE HK-Klubben Referat af 2. Ekstraordinærer Generalforsamling 09.12.2014 REFERAT Dato: 9. december 2014 Af: Lizzi Cederskjold Dagsorden Velkomst Bemærkninger og bilag Fungerende FTR Anne-Marie

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG) og Henrik Hougaard (Hou)

Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG) og Henrik Hougaard (Hou) Referat til bestyrelsesmøde den 13. marts kl. 16.00 22.00: Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Dan lvhøj (D), Anders Gadkjær (AG) og Henrik Hougaard (Hou) Afbud: Jannick

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFFII (Social Netværks og Aktivitets Forening For IT Interesserede) torsdag d. 11/

Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFFII (Social Netværks og Aktivitets Forening For IT Interesserede) torsdag d. 11/ Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFF (Social Netværks og Aktivitets Forening For T nteresserede) torsdag d. 11/6-2009. Omtrent 30 personer var mødt op til at give deres mening og støtte til kende,

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred Enhedslisten - Odsherred 10 år i Odsherred 2002-2012 Enhedslisten - 10 år i Odsherred Dette forår har Enhedslistens afdeling i Odsherred eksisteret i 10 år. Oprettelse I januar 2002 godkendte Enhedslistens

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid.

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid. Karriere Du står for at skulle igangsætte et stort 3-5-årigt projekt. Blandt dine medarbejdere er Anna, og det er hende, du vil have som projektleder. Anna har alle de kompetencer til opgaven, du efterspørger.

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Nyhedsbrev 8 januar 2016

Nyhedsbrev 8 januar 2016 Nyhedsbrev 8 januar 2016 Jeg gerne starte med at ønske alle et godt nytår og tak for den støtte vi oplever til vores arbejde. Jeg vil gerne indlede med at referere en ejer som ringede og sagde til mig,

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening.

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Vejene 2013/14 1. Vinter Sne og regn i vinteren 2013/2014 var minimal, så selvom snerydningen kun blev til en enkelt gang, vil vi

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 1997-1998

Bestyrelsens beretning for året 1997-1998 29. april 1998 Bestyrelsens beretning for året 1997-1998 Når vi tænker tilbage på året der gik er der ting vi altid vil huske dette år for. Den engelske dronning satte mere end nogen anden ord på dette

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav Referat fra ordinær generalforsamling søndag den 11. august 2013 på Restaurant Søstjernen Introduktion Jakob Wandall (JW) bød velkommen til medlemmerne og vores gæst borgmester. Jan Ferdinandsen (JF) og

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Inden vi gik i gang med den egl. Generalforsamling, fik foreningens nye direktør, Morten Lorenzen ordet for

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere