NaturBornholms historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NaturBornholms historie"

Transkript

1 Jeg har skrevet NaturBornholms historie, jeg har forsøgt at beskrive historien så neutralt som muligt, men der er jo ingen grund til at lægge skjul på, at jeg har følelser i denne fortælling, så helt neutral er min historie nok ikke. Grunden til at I skal have historien i dag kommer jeg tilbage til. NaturBornholms historie På Bornholms Naturhistoriske forening s generalforsamling i foråret 1992, efterlyste formanden Poul Nørgård et sted hvor man kunne vise Bornholms Natur og historien om den. Bornholms museum havde på det tidspunkt lagt deres naturhistoriske samling i depot. På samme tidspunkt havde Søren Wolff og Svend Erik Jensen et samarbejde om at lave noget aktivitet omkring et planlagt ferieområde i Holsterodde i Pedersker Sømark, de så nogle muligheder og blev enige om at henvende sig til Aakirkeby s borgmester Birthe Juel-Jensen, for at interessere hende for om man ikke kunne lave et eller andet, der skulle vise det specielle, der er med Bornholms natur og naturhistorie og øens oprindelse. Det gjorde de den 25/6 1992, denne dag må betragtes som startskuddet til NB, for dette møde blev startskuddet til en proces, der tog præcis 8 år. Således at NB blev indviet i Når de henvendte sig til Aakirkeby `s borgmester må tages som en cadeau til hende som en person der havde visioner og kunne se muligheder som andre ikke kunne se. Forfatteren af disse ord var meget skeptisk i starten og synes det var nogle vilde ideer uden mulighed for praktisk gennemførelse, og var lidt ærgerlig at han og hans ansatte skulle bruge tid på et sådant fantasifoster. Men borgmesteren var fra starten fast i kødet, og så er der ikke meget at gøre. Det ved enhver der kender Birthe. Mit indlæg vil handle om de 8 år, der gik mellem borgmesteren fik forelagt ideen og til indvielsen og det første meget turbulente år efter starten og indtil Svend Erik Jensen overtog direktørpladsen pr. 1/ og skabte den fornødne ro om institutionen. Men som sagt blev startskuddet affyret i juni 1992, de første ideer og tanker var en udstillingsbygning om natur og geologi, man blev hurtigt enige om, at inddrage

2 nogle eksperter i planerne og den første var Poul Nørgård og formanden for Naturfredningsforeningen Jørgen Butzbach og museumsinspektøren Henrik Vensild. De blev hurtigt enige om at søge yderligere ekspertbistand og valget faldt på bornholmeren Bent Jørgensen, der var direktør i zoologisk have i København, hvilket han var indtil 1994, hvorefter han flyttede til Bornholm. Men helt fra starten var han et stort aktiv for projektet han tog sin aktivitetschef Peter Haase med sig til hjælp for projektet. Begge de to herrer har været guld værd for projektet. En værdi, der absolut ikke kan vurderes højt nok. Et stort skridt fremad skete i januar 1993, der deltog Bent Jørgensen i kommunalbestyrelsens møde og gjorde det så fantastik godt, at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer ja selv undertegnede, der som sagt havde været meget skeptisk helt fra start gik nu ind for projektet, for Bent fik os til at se lyset. Og i løbet af 1993 blev der afholdt flere seminarer og man tog rundt i landet for at se lignende institutioner, i alt brugte kommunen ,- kr. til disse tiltag, og samtidig afsatte man i alt 5 mio. på anlægsbudgettet og det gjorde amtskommunen ligeledes, projektet var beregnet til 70 mio. kr. på dette tidspunkt. Med de 10 mio. på lommen tog man fat på at kontakte arbejdsmarkeds feriefond og en lang række andre fonde. Et af de første positive resultater kom fra Sparkassen Bornholms fond som bevilgede en mio. Sparkassens fond har gennem alle årene været en værdifuld støtte. Bent Jørgensen blev sat til at bearbejde formanden for folketingets finansudvalg og andre nøglepersoner, rollefordelingen var nogenlunde sådan Peter Haase fik ideerne men det var Bent Jørgensen der fik dem solgt, til alle dem der skulle løfte på låget til deres pengekasser. Og det lykkedes for Bent Jørgensen først fik han i mio. vristet ud af finansminister Mogens Lykketoft, men det afgørende skridt kom i juni 1996 hvor feriefonden bevilgede i alt 50 mio. til projektet. Bent Jørgensen s store engagement i sagen bevirkede, at mange opfattede det som om at NaturBornholm var hans barn. Men det ville Bent ikke have æren for, for som han skriver i et læserbrev i Bornholms Tidende den 18/ , æres den der æres bør, det var ikke ham der havde fostret ideen, det var trioen Poul Nørgård, Svend Erik Jensen og Søren Wolff,

3 ham og Peter Haase havde kun præget og formidlet indholdet i NaturBornholm, efter min mening er det en pæn underdrivelse, for godt nok var det de tre førstnævnte herrer, der først fik ideen, men uden den store og dygtige hjælp af Peter Haase og Bent Jørgensen tvivler jeg meget på, at projektet havde blevet gennemført. Men da en stor del af pengene var kommet på plads, kunne man forsætte arbejdet. Nu kunne man tage fat i fysiske planlægning, i starten var det projektgruppens mening at byggeriet skulle placeres, der hvor Hadeborg ligger, men det lykkedes ikke at blive enige med ejeren selvom kommunens kommunaldirektør gjorde sig store anstrengelse, han fik i stedet til opgave at sikre den del af Klintebakken og området omkring Klintebakken på offentlige hænder, som på det tidspunkt var i privat eje, det lykkedes efter lange og besværlige forhandlinger med de tilstødende grundejere, det faldt først endelig på plads i 1998, efter 2 års hårde forhandlinger. Og byggeri blev planlagt på sin nuværende placering. Sparkassen Bornholms fond kom i anledningen af Aakirkeby s 650 års købstadsjubilæum med en gave på yderligere 3 mio. og så manglede man kun 7,8 mio. og dem garanterede kommunen og amtet for i fællesskab, hvis de ikke kunne skaffes af andre veje, så nu kunne der sættes fart på planlægningen. Men så i 1997 var projektet ved at vælte, der var indført nye momsregler, således at der nu skulle betales moms af det hele, så nu manglede der pludselig 17,5 mio. kommunen søgte dispensation men fik afslag, men daværende folketingsmedlem Eva Fatum gik aktivt ind i sagen og fik arrangeret et møde mellem indenrigsminister Birthe Weiss og borgmesteren og ved fælles anstrengelser af de 3 damer fik de den nødvendige dispensation. Men dispensationen kom først samme dag, som vinderprojektet fra Henning Larsens tegnestue blev offentliggjort. Samtidig var kommunens økonomichef Steen Schønemann sendt til England for at forhandle med et firma ved navn FIT om en kontrakt på 4 mio., for at lave noget af indholdet i bygningen. Det vil med andre ord sige at samme dag som vinderprojektet blev offentlig gjort og økonomichefen rejste til England for at forhandle en kontrakt på 4 mio. på plads, fik

4 man først det nødvendige tilsagn fra Indenrigsministeren, således at økonomien kom på plads, vi var nogle stykker der i de dage rystede noget i bukserne, men Birthe stod fast og vi landede på benene, og det var Birthes skyld. Man kan vel ikke tillade sig at sige at en kvinde har hår på brystet, men det er faktisk det jeg mener. Men nu begyndte protesterne at vælte indover kommunalbestyrelsen anført af Svend Aage Ipsen og Svend Aage Kristoffersen, især Svend Aage Ipsen var rimelig barsk han beskyldte bl.a. Søren Wolff for at have stukket en mio. af EU midlerne til NaturBornholm i egen lomme som betaling for sit arbejde, det måtte han trække tilbage og endvidere beskyldte han borgmesteren for at lyve, og det var hun absolut ikke tilfreds med for at sige det meget pænt. Det store diskussions emne var på hvilke betingelser feriefonden havde ydet deres penge, det var et rente- og afdragsfrit lån, som kommunen havde afgivet kommunegaranti for, men skulle det nogensinde betales tilbage og hvad hvis centret gav underskud og gik fallit, hængte så kommune på beløbet, kommunen opfattede det som et tilskud bl.a. fordi beløbet ikke var omfattet af kommunens låneramme, i denne debat blev amtmanden, Indenrigsministeriet og mange andre inddraget. Alle holdt med kommunen men lige lidt hjalp det overfor modstanderne. Og Birthe stod fast som en urokkelig klippe. Men diskussionen bølgede frem og tilbage med mange skarpe læsebreve for og imod, bl.a. Bornholms Tidende tog i en leder klar stilling til fordel for projektet, og det tjener avisen og dens chefredaktør Dan Qvitzau til ros for den største opbakning til projektet kom ellers fra venstreside af det politiske billede, men Tidendes redaktør havde også set lyset. Og det var da også Elly Wolff stillede forslag i amtsrådet om at amtsrådet stillede sig fuldt og helt bag projektet, men dette gik venstre med amtsborgmesteren i spidsen imod, og der blev nok kimen lagt til det dårligere samarbejde der i de følgende år var mellem Aakirkebys borgmester og amtsborgmesteren. Hertil skal dog siges at borgmesteren havde fuld opbakning fra sin gruppe og de øvrigt borgerlige i Aakirkeby kommunalbestyrelse, da der blev problemer kort efter åbningen var det en enkelt socialdemokrat der svigtede den ellers enige kommunalbestyrelse, men det kommer jeg tilbage til.

5 I denne periode gjorde Bent Jørgensen et kæmpearbejde for projektet ved at drage øen rundt og fortælle om projektet, men det var nu ikke alle han kunne overbevise, bl.a. i april 1997 blev borgerlisten dannet i protest mod projektet. Også Chr. Weinreich der sad i kommunalbestyrelsen for Kristelig Folkeparti stillede skeptiske spørgsmål til projektet, i det mindste for den del der vedrørte Darwins teorier om udviklingslæren, nemlig at vi mennesker er i familie med aberne og at jorden er ældre end de 6000 år, der fremgår af biblen. Men et nyt problem opstod, NB skulle drives af en erhvervsdrivende fond som skulle have en grundkapital på ,- kr. og den måtte kommunen ikke støtte, hverken direkte eller indirekte via de indsamlede midler, men her viste det sammenhold som Aakirkeby er kendt for, Syte med Kylle Smed og Ernst Madsen i spidsen gik ind i sagen og indsamlede beløbet mellem de erhvervsdrivende i byen og fik igen god støtte fra Sparekassen Bornholms fond, så de nødvendige midler blev fremskaffet. Projektet fik også kongelig støtte idet Prins Henrik, der på det tidspunkt var formand for Verdens Naturfond, blev, som han stadig er, projekter for Natur Bornholm. Det var et kæmpearbejde at løbe projektet i gang og her gjorde Jan Harvest og Steen Schønemann fra kommunen og Jakob Jensen fra amtet en kæmpe indsats i godt samarbejde med Henning Larsen s tegnestue og arkitekt Chr. Bjørn og idemanden bag projektet Peter Haase, det var denne gruppe som fik ansvaret for indholdet i huset. Men op til kommunevalget i 1997 bølgede diskussionen frem og tilbage om NB, og ved valget fik borgerlisten valgt to medlemmer, men da de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen forsat gik ind for projektet fik kommunevalget ingen indflydelse overhoved på projektet. I foråret 1998 blev byggeriet udbudt i licitation og i december 1998 var der rejsegilde på bygningen. Og pr 1/ ansættes Hans Christian Holmstrand som direktør, han var uddannet cand. merc. Med speciale i organisation og miljøøkonomi og kommunikation, og kort tid efter ansættes Jens Kofoed som ledende naturvejleder. Han var uddannet hospital laborant men meget naturinteresseret og havde ved siden af sit arbejde uddannet sig til naturvejleder.

6 NB s venner, som jo er støtteforening blev stiftet den 27/ og fra den første bestyrelse sidder Kylle Smed og P.A. Eriksen, der stadig i bestyrelsen, og vores gamle borgmester har jo lige trukket sig. NaturBornholm blev indviet den 16/5 2000, der var inviteret 260 gæster med Prins Henrik i spidsen, også Poul Nørgård var der, han havde udover at få den første ide til projektet og i øvrigt tidligere på året lagt grundstenen til byggeriet. Ved indvielsen var alle enige om, at projektets gennemførelse udelukkende skyldes en person s stædige og ihærdige kamp for projektet, nemlig Birthe Juel-Jensen. I en stor opsat artikel i Bornholms Tidende i juli 2000 fortæller NB s direktør, at næsten samtlige lignende institutioner i de øvrige land havde store økonomiske problemer, men det havde NB tage lære af, så det ville ikke ske her, dog allerede knapt 4 måneder senere blev direktøren fyret på grund af store økonomiske problemer, som han havde holdt skjult for bestyrelsen. Hvad var det der var gået galt, direktøren kunne ikke lide at fyre folk, selvom behovet for personale om vinteren åbenlyst var meget mindre end om sommeren, og der var kastet alt for mange bolde i luften på engang og uden der var den nødvendige økonomiske dækning, mange af ideerne var for så vidt gode nok og mange af dem er senere taget op af de efterfølgende direktører, men også selvom det er et oplevelsescenter er det vigtigt at beholde begge ben på jorden. Det er det i øvrigt i alle livets forhold. Og kommunens kommunaldirektør blev ansat som midlertidig direktør med ordre om at få styr på økonomien, og han var ikke hæmmet af at have en pind forstand på natur eller geologi, første gang disse emner fangede ham var da hans naturhistorielærer TH. Sørensen som nogen husker, lærte ham om blomster og bier, det kunne han se noget perspektiv i. Det første han gjorde var at reducere staben fra 12 ansatte til 4. Og reducerer åbningstiden meget kraftigt i vinterhalvåret. Da han startede var faktisk flere ansatte end der kom gæster. Foruden en økonomi der lå i laser overtog han også en lang række andre problemer, der var ting vedr. byggeriet der ikke overholdt den kvalitet, som man forventede, og andre ting virkede ikke helt efter hensigten, her skal man huske på at mange af tingene ikke var rigtig afprøvede, så der skulle ske noget, noget ville man hænge de enkelte entreprenører op på, andet måtte man ud og skaffe nye penge til.

7 Den nye direktør fik skabt lidt røre om institutionen for han fik en bøde af levnedsmiddelkontrollen på 4000,- kr. fordi køkkenet på NB havde brugt 4 fasaner købt af en lokal jæger, det er vel ikke den form for reklame man bryder sig så meget om. Men var det ikke Simon Spies der udtalte de berømte ord, dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Den nye midlertidige direktør prøvede at vende stemningen ved at gå med flere optimistiske meldinger, om at alt ville blive godt, de fejl og mangler der var ved udstillingerne ville blive rettet og man havde indgået en aftale med BAT om at omlægge deres ruter, således at de kom forbi NB, men der var intet, der kunne overbevise modstanderne. Endelig i januar kunne den midlertidige direktør aflægge regnskabet, der udviste et underskud på 2,3 mio., heraf var dog de 1,2 udgifter fra før starten af NB, som blev lovet dækket af feriefonden hvis kommunen vil dække det øvrige underskud, samtidig ville feriefonden herudover bevilge 10 mio. til nødvendige forbedringer og ,- kr. til yderligere markedsføring, men betingelsen var som sagt at kommunen og amtet vil dække det resterende underskud på 1,1 mio., heraf var dog de ,- allerede dækket ind af indvundne renter. Så det reelle underskud, der skulle dækkes for at få de i alt yderligere 11,7 mio. fra feriefonden var på ,- kr. som borgmesteren forventede skulle deles mellem kommunen og amtet. Kommunalbestyrelsen bakkede borgmesteren op, dog ønskede de to fra borgerlisten selvfølgelig ikke at medvirke og de fik overraskende støtte af Robert Jensen, de tre var enige om at sige nej tak til de 11,7 mio. hvis betingelsen var at kommunen skulle yde de ,- kr. Dog bevilgede resten af kommunalbestyrelsen alle ,- kr. i første omgang, således at det nødvendige forbedringer kunne sættes i gang omgående, således de kunne være på plads ved NB åbning og ikke skulle afvente amtsrådet behandling. Fordi man forventede at amtet efterfølgende ville leve op til sit ansvar og dække sin halvdel. Derfor kunne den midlertidige direktør allerede midt i januar 2001 oplyse at forbedringerne vil blive iværksat snarest, således at alt var klart til sæsonens start.

8 Angrebene fra borgerlisten fortsatte, og nu var det især kommunens embedsmænd der blev hængt ud, de havde nok fået en masse penge for deres arbejde for projektet, hvilket blev afvist på de bestemteste af borgmesteren, i opstartfasen var det kommunens tekniske chef og økonomichef der havde trukket det store læs og nu i krisen var det kommunaldirektøren, der havde måttet tage over og ligeledes ydede en kæmpestor stor indsats ja det sagde Birthe virkeligt, det er ikke noget jeg finder på. I denne fase kom alle de menneskelige egenskaber frem i fuld dagslys, alle dem der gik ind i debatten, var dem der påstod at de altid havde sagt det var en dødssejler, dem der havde gået ind for projektet var påfaldende tavse, med en undtagelse nemlig kommunens borgmester, selv om krisen tog hårdt på hende, det kunne vi der stod hende nær se, stod hun urokkelig fast. Det har bl.a. Bornholms Højskole også haft stor glæde af, men det er en helt anden sag. Hun er faktisk bedst i modgang, jeg er vel en af dem der kender hende bedst arbejdsmæssigt, hvis hun mente hun havde ret, stod hun fast, men hun var aldrig bange for at ændre mening, hvis argumenterne var gode nok. Men amtsrådet medlemmer vaklede og ville ikke dække deres andel på de ,- kr. af underskuddet. Bente Helms der dengang var gruppeformand for borgerlisten i amtsrådet sagde klart nej, Svend Gunnar Kofoed Dam fra venstre gik også imod, og Bjarne Hartung fra Kristelig folkeparti ville heller ikke støtte, om det var fordi han var enig med sin partifælde fra Aakirkeby s holdning om at jorden ikke var mange millioner år gammel men kun de 6000 år som fremgår af biblen fremgår ikke af avisartiklen, også amtsborgmesteren var meget tøvende overfor at bevilge pengene, den eneste der var klart for var Elly Wolff, især amtsborgmesterens holdning opbragte Aakirkeby s borgmester og hun kunne ikke forstå, at amtet ville sige nej til at modtage 11,6 mio., mod at de skulle yde et tilskud på ,-kr. Hvis der tidligere havde været et lidt spændt forhold mellem Aakirkeby kommune og amtet blev det absolut ikke bedre nu.

9 Kylle Smed gik i pressen og sagde, at det var vi kun risikere, når de bornholmske kommuner om kort tid blev slået sammen til en kommune, så ville alt liv ude på øen blive sat på stand bye. Det er der sikkert mange der vil holde med hende i, her 11 år efter sammenlægningen. Men det har nok ikke fortalt sin partifælde, den nuværende borgmester. Da borgmesteren i Hasle, Bjarne Kristiansen, gik ind i debatten og støttede at amtet skulle yde sin del af tilskuddet, fik han barsk svar på tiltale fra sin partifælde Bente Helms, at han bare skulle blande sig udenom og passe sin egen lille andegård i Hasle, for hun ville ikke støtte sådanne kulturelle tiltag, det fik Aakirkeby s borgmester op af stolen, for i det samme møde, hvor amtsrådet med bl.a. Bente Helms stemme gik imod, at yde deres del af tilskuddet havde man i samme åndedrag støttet Grønbechs gård med penge, så de kunne ansætte en daglig leder og bevilget penge til Nexø kommune til en kulturkoordinator, men til NB var ingen penge selvom det ville udløse 11,6 mio. dejlige danske kroner. Det var vi nogle der ikke rigtig forstod. Hvorfor denne forskelsbehandling står stadig hen i det uvisse, om det er de personlige relationer eller den geografiske beliggenhed, der har spillet ind får vi nok aldrig opklaret. Resultatet blev som ventet i amtsrådet kunne kun socialdemokratiet og SF samt Jakob Kjøller støtte Aakirkeby s anmodning, og Aakirkeby måtte altså selv dække hele underskuddet. Denne debat udløste en del læserbreve, nogle mente at man skulle købe 50 kg dynamit og sprænge hele lortet i luften, medens andre advarede imod, hvad man havde i vente ved kommunesammenlægningen. Den konstituerede direktør blandede sig også i debatten i et par længere læserbreve/synspunkter i Bornholms Tidende og påpegede, at der i anlægsfasen var skabt mange arbejdspladser og dermed skatteindtægter, der langt overstiger den del af anlægsfinansieringen, der var finansieret af bornholmske skatteydere. Og vedrørende driften vil alene skatteindtægten af de udbetalte lønninger på de stillinger og tjenesteydelser der ellers ikke havde været der. Så ville der selvom det offentlige ville yde et årligt driftstilskud på 1 mio. kr. ville der stadig være et overskud for det bornholmske samfund, men sådanne efter min mening saglige

10 argumenter bed ikke rigtig på, man skulle måske nu i forbindelse med folkeskolereformen tænke på at udvide regnekundskaberne. Og at den tilfredshedsundersøgelse som TUC havde gennemført viste at næsten 90 % af de besøgende det første år var tilfreds med besøget, de sidste 10 % var fortrinsvis bornholmere, som formentligt var mødt for at få bekræftet deres fordomme mod projektet. Men disse oplysninger berolige ikke modstanderne og i slutningen af februar gik Svend Aage Ipsen i et stærkt personligt angreb på formanden Birthe Juel-Jensen og den konstituerede direktør, og i samme åndedrag angreb han kommunens økonomiudvalg, for som han skrev, de gør kun det, de får anbefalet af borgmesteren og kommunaldirektøren, han havde desværre ikke den tanke, at det nok var det klogeste og han anbefaler kraftigt at disse politikere blev udskiftet ved det kommende valg. Om kommunaldirektøren skulle fyres i samme forbindelse står der ikke noget om. En kendt bornholmer fra Gudhjem kanten angreb ligeledes i kraftige vendinger den konstituerede direktør, han mente stort sit ikke en eneste af hans påstande var korrekte og at han ledede NaturBornholm efter professor Tribini s valgsprog fuld tilfredshed eller pengene er spildt Det er da rosende at blive sammenlignet med en professor, det er jeg aldrig blevet tidligere. Men det lykkedes den konstituerende direktør at lave et budget for 2001 med et budgetteret overskud på ,- kr. med et stærk reduceret personale og fik forpagtet cafeen ud og andre nødvendige tiltag. Endelig den 1.april 2001 tiltrådte Svend Erik Jensen som direktør og det blev starten på en ny æra for NaturBornholm, ved tiltrædelsen bød Birthe Juel-Jensen ham velkommen og takkede den afgående direktør for en fortrinlig og stor indsats, hvorefter den konstituerende direktør overrakte den nye direktør husets nøgler og så tilbage på en meget turbulent tid, han var bl.a. af kritikerne blevet kaldt en glad amatør, og var glad for at den nye direktør havde forstand på natur for det havde han aldrig påstået at han havde, og det var ikke derfor han var blevet indsat, nu ville han til at holde en smule ferie efter nogle virkelig barske måneder.

11 Men tilbage står en person nemlig Birthe Juel Jensen, som desværre har måttet trække sig som formand for NaturBornholm s venner og for den erhvervsdrivende fond som driver NaturBornholm, på grund af sygdom. Hendes betydning for denne institution kan ikke overvurderes. Vi håber alle at snart se Birthe igen her i denne institution som er et af hendes store fortjenester. Derfor har bestyrelsen for Natur Bornholms venner besluttet at udnævne Birthe til foreningens første æresmedlem, der er formentligt ikke et eneste menneske her på øen, der tror at det havde været et Natur Bornholm hvis det ikke var for Birthe s skyld.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret.

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret. GLADSAXE KOMMUNE HK-Klubben Referat af 2. Ekstraordinærer Generalforsamling 09.12.2014 REFERAT Dato: 9. december 2014 Af: Lizzi Cederskjold Dagsorden Velkomst Bemærkninger og bilag Fungerende FTR Anne-Marie

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle.

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120 Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Personalemøde, Haraldskær d. 20.12.11

Personalemøde, Haraldskær d. 20.12.11 Afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiets grundpille En god afdelingsbestyrelse er guld værd for beboerne, administrationen og organisationsbestyrelsen En dårlig afdelingsbestyrelse kan forpeste tilværelsen

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert.

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen, Fløngvænget-Baveåsen, den 16. september 2008 kl. 19,30 på Fløng skole. Formanden bød velkommen og foreslog, at Mogens West, Fløngvænget 55 blev valgt

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere