Amager 2012 Hvad får børn ud af at være i naturen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amager 2012 Hvad får børn ud af at være i naturen?"

Transkript

1 Amager 2012 Hvad får børn ud af at være i naturen? Videncenter for naturformidling og friluftsliv Ku - Life, Videncenter for Didaktik VIA

2 Dilemma Ingen kan holde til 5-6 timers foredrage eller enetale. En passende blanding af oplæg, diskussioner og gruppesamtaler. (grupper på 5 personer tilfældigt udvalgt). Kooperativ learning. Jeg arbejder ligesom mange læringsteoretikere ud fra en konstruktivistisk grundantagelse. De der reflekterer lærer noget. Alle læreprocesser bygger på det man allerede ved og den position man iagttager ud fra. Man ser det man ved, de blinde pletter er umulige at få øje på med mindre man kommunikerer

3 Oplæggets form Vi skal ikke være enige. Jeg har et samlet oplæg og 4-5 mindre oplæg der skal understøtte jeres refleksioner om problemstillinger fra mit arbejde. Men forhåbentligt mere Vi skal ikke være enige I skal formulere refleksioner ganske kort efter hver gruppeseance. Et afbrud i oplægget er typisk 30 minutter. Vi skifter grupper undervejs. velovervejede. Der findes ikke manualer 1. Refleksioner om indhold i kurser for pædagoger for godt pædagogisk 2. Et eksempel med aktionslæring arbejde 3. Hvorfor naturvejledning for små børn? 4. Undersøgelse af børns viden om naturen 5. Lav en model der viser at Naturvejledning er vigtig for de små børn

4 Indhold??? Indhold??? Naturvejleder pædagog Pædagog Børnehavebarn

5 Naturvejleder og pædagoger? Hvor mange laver kurser for pædagoger? Hvad er naturvejlederens rolle overfor pædagoger? Hvad er naturvejlederens rolle overfor små børn? Hvorfor skal naturvejledere beskæftige sig med børn i alderen 3-6 år eller 1-6 år? Hvad ved I om uddannelsen af pædagoger og naturformidling? Hvad er det vigtigste at naturvejledere overvejer når de formidler naturen overfor pædagoger? Hvad er det vigtigste at pædagoger skal overveje når de formidler naturen overfor børn?

6 Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er vigtigst i jeres arbejde med pædagoger? konkret indhold Hvorfor? Med hvilket langt sigte pejlemærke etz. Hvordan? NFSUN 2011 Niels Ejbye-Ernst VIAUC

7 Aktions læring Hvad vil I påvirke de to grupper af pædagoger med efter de kommer til jer med følgende film? Vi ser de to små film Hvad er det vigtigt at formidle overfor pædagogerne Pædagogernes egne refleksioner (lydfil)

8 Pædagogers naturformidling i naturbørnehaver 1. Hvilke former for didaktiske overvejelser indgår i pædagogers arbejde med henblik på at formidle naturen for børn i naturbørnehaver? a. Hvilke former for betydning kan naturen som læringsrum tilskrives i forbindelse med pædagogisk arbejde i naturen. b. Hvilken betydning kan pædagogisk arbejde i naturbørnehaver have for børns viden om naturen og børns interesse for det naturfaglige område. 2. På hvilke måder kan pædagogers formidling af naturen, bidrage til børns naturfaglige dannelse i den sene modernitet? Niels Ejbye-Ernst VIA University College. Videncenter for friluftsliv

9 Hvad vil jeg med oplægget 1. Præsentation af mit projekt og afledte problemstillinger 2. Undersøgelser om moderne børn og naturen? 3. Teorier om naturen som udviklings- og læringsrum? 4. Sammenlignende forskning om børnehavebørn og natur. 5. Hvad har jeg fundet ud af? 6. Hvad mener pædagoger der er vigtigt for børn at vide? 7. Hvordan formidles naturen? 8. Hvordan kan pædagoger understøtte naturfaglig dannelse som en del af almendannelsen. Videncenter for naturformidling og friluftsliv Ku - Life, Videncenter for Didaktik VIA

10 Ph.d. studie: Hvordan formidler pædagoger natur og miljøforhold Mit felt Forskning om børn og naturbørnehaver Generelle tendenser og teorier om børn og natur der begrunder pædagogisk arbejde i naturen og naturbørnehaver

11 Vigtig udtalelse! Jeg har mødt meget engagerede, dygtige pædagoger i min undersøgelse af naturbørnehaver. Jeg anser pædagoger for de vigtigste formidlere af natur for børn i alderen 0-10 år. Jeg mener bestemt at børnehavebørn skal lege på egne præmisser, skal have stor frihed, og at de ikke skal undervises formelt.

12 Hvilken rolle spiller pædagoger for børns interesse og viden for naturen? Børn kommer ikke meget i naturen i dag? Moderne familier kommer sjældent i skoven med små børn. (10 20 timer pr år) Børn bliver undervist meget lidt i området i 1-3 klasse i alt 120 timer over tre år i grupper på børn. Børn møder i gennemsnit en naturvejleder 2-3 timer hvert tredje år i grupper på børn Pædagoger i børnehaver er meget betydningsfulde formidlere Pædagoger færdes ofte i naturen med børn Pædagoger taler meget med børn om natur i uformelle, nære relationer. Pædagoger taler om naturen i naturen, i små grupper, i kontakt med den enkelte, med kendskab til det enkelte barn. Pædagoger har meget store muligheder for at understøtte viden for og interesse i naturen.

13 Til eftertanke!!!! Lærere og Naturvejledere er uddannet indenfor naturfag det er pædagoger ikke. Mere end 50 % af underviserne i natur og teknik er ikke uddannet i naturfag. Det er ikke ligegyldigt hvad man siger om natur og naturfænomener hvis det langsigtet skal støtte børns interesse og viden. Meget tyder på at grundmetaforer fra barndommen er meget vigtige.

14 Hvordan vil I begrunde at pædagoger skal tage børn ud til jeres formidling? Hvorfor skal børn ud i naturen? Kan I systematisere jeres begrundelser i konsistente kategorier. Hvordan spiller naturvejlederen/ og dermed pædagogen en vigtig rolle i jeres begrundelse?

15 Hvorfor ud? Tendenser i legemønstre

16 Hvorfor ud med børnene? Nedgang i direkte naturoplevelser (Kellert 2002) Direkte oplevelser gennem egen leg med jævnaldrende børn Indirekte og iscenesatte oplevelser i et pædagogisk miljø eller i oplevelsesparker, zoo, museum Vikarierende naturoplevelser gennem fjernsyn, computer, mv

17 Pædagogiske værdier Gå mod generelle tendenser i børns forhold til natur (DN 2009) Fra udeleg til indeleg (Louv 2008, Clements 2004, Hofferth and Sandberg, 2001) Fra kropslig leg til digital leg (Kaiser Family Faundation, 2005 og 2006, konsensus 2011) Fra direkte naturoplevelser til vikarierende naturoplevelser (Kellert 2002) Fra stor radius til begrænset radius (Tandy 1999) Fra naturen er god for børn mod naturen er farlig for børn (Bagley, Ball & Salmon 2006, Clements 2004)

18 Mulige utilsigtede problemer af moderne livsstil - der direkte berører børn og unge Fedme børn, unge og voksne bliver federe og bevæger sig mindre Allergi Et stadigt større problem der forhindrer børn i at være i det fri. Naturen er for de velstillede og veluddannede. Børn leger mindre ude og mindre frit. Sundhedsmæssige problemer af moderne livsstil.

19 Er Naturen et godt oplevelses og læringsrum? Indenfor (evolutionspsykologisk)psykologisk forskning er dette veldokumenteret

20 Mit bud på et overblik Oplæg om diskurser i pædagogisk arbejde

21 Opmærksomheds teori (ART) 3.Teorier om menneske og natur Directed Attention System Soft Fascination - Involuntary attention Stephen & Rachel Kaplan The Experience of Nature: A Psychological Perspective, Endvidere belyst ved Kaplan, Kaplan and Ryan (1998), Hartig et al.(2003), and Hartig (2005).

22 Et blik gennem et vindue (AAR) Ulrich, 1984, Grahn,1994, Kaplan & Kaplan, 1989, Küller, R. & Lindsten, C The theory of Aesthetic and Affective Responses to Natural Environments and Stress Recovery

23 Naturoplevelser i barndommen og intuitiv og reflekteret naturtilknytning Naturoplevelser i mindre kulturpåvirkede områder i barndommen sammen med en nær omsorgsperson har stor betydning for naturtilknytning Significant life experience Intuitiv? Reflekteret? (Chawla (1999),(2006); Tanner (1980); Peterson and Hungerford (1981); Kellert (1985); Palmer (1993); Kals, Schumacher and Montada (1999) Ewert, Place and Sibthorp (2005), Wells & Leikies (2006) The childhood factor! Det vi vænner os til I barndommen får indflydelse på voksne værdier og præferencer.

24 Stress og ADHD 4. Forskning om børn og natur Børn med opmærksomheds forstyrrelser og ADHD koncentrerer sig bedre efter naturophold (en tur I parken) (Kuo, Taylor 2004, Mårtensson 2009) Pædagoger siger: Børn forvandles ved at være I naturen.. I naturen er er færre konflikter (Ejbye- Ernst 2004, 2005, ) Dansk og fx Hollandsk forskning viser at adgang til natur har sammenhæng med opfattet stress tærskel (Hansen,K,B 2005,De Vries 2004)

25 Ph.d. studie: Hvordan formidler pædagoger natur og miljøforhold Mit felt Forskning om børn og naturbørnehaver Generelle tendenser og teorier om børn og natur der begrunder pædagogisk arbejde i naturen og naturbørnehaver

26

27 Børn er mere kropslige og motorisk aktive i naturen end i dagligdagen i institutionen Dokumenteret ved forskellig forskning (Udeliv og motorik :fx Brevik (1999),Ute på dagis (Grahn et al 1997) Boldemann et al (2005), 2006 og Söderström et al (2004), Grahn (2007), (Fjørtoft 1998), projekt udeleg, som Vigsø & Nielsen 2006, Berg.A (2005). Fiskum et al( 2005), Pedersen & Brodersen (1997), Mygind (2005) Louv (2008) Aktualiseret af samfundsmæssige diskussioner om inaktivitet, fedme mv. Meget tyder på at rammen i sig selv er nok! Konsensus rapport 2011.

28 Sundhed og natur En række komparative studier der viser at børn i naturbørnehaver er mindre syge end børn i andre børnehaver Krøigård (1996) Søderström & Blennow (1996), Grahn et al (1997), Söderström et al (2004), Bakke, H. Moen, K, H. (2005) Vigsøe & Nielsen (2006), Lundberg (2007) Børn der kommer meget i naturen er mindre stressede Søvnrytmen bliver bedre D- vitamin, støj mv. Børn leger vildere og mere risikoprægede lege i naturen Sundhed ud fra et helhedsmæssigt sundhedsbegreb.

29 Børns samvær forandres/ forvandles når de er i naturen! Det siger lærere og pædagoger Det fremgår af forskningsprojekter om børns leg i naturen (Kylin 2004, Mårtensson 2004, Mårtensson, Grahn 2007) Børnene skændes mindre, leger bedre på tværs af grupper og køn.(siger pædagoger og lærere) Pædagogers måde at organisere ture på? Børn får mulighed for at gøre noget andet end de plejer i institutionen Rollerne mellem børn og pædagoger/lærere er anderledes

30 Børn fungerer godt socialt i naturområder. Sammenhæng med børn forvandles i naturen Plads, tid, albuerum, mange valgmuligheder mv. Det er tit et pædagogisk projekt at arbejde med sociale relationer. Børnene får plads til at lege sammen i grupper, udeskole fx foregår oftest som gruppearbejde Undersøgt ved (Mygind 2003 Grahn 1997) Nye rammer er medvirkende til at byde op i vaner fra institution eller skole. Mange påpeger muligheder for optimale læringsmiljøer læringsstile, motivation

31 Andre tendenser Ophold i naturen skærper børns evne til at finde på (Vigsø/Nielsen 2006) Ophold i naturen skærper børns koncentration (Nielsen og Vigsø 2006, Grahn 1997) Konkluderende kan det siges at det at være i natur har megen positiv betydning. Men det siger ikke noget om hvad det betyder for børns forhold til natur, viden om natur og interesse for natur og naturfænomener (viden om og holdning til)

32 Ph.d. studie: Hvordan formidler pædagoger natur og miljøforhold Mit felt Forskning om børn og naturbørnehaver Generelle tendenser og teorier om børn og natur der begrunder pædagogisk arbejde i naturen og naturbørnehaver

33 Hvad tror du hvad siger din erfaring? Ved børn fra naturbørnehaver mere om dyr end børn der ikke har brugt 3000 timer i deres barndom derude? Er børn fra naturbørnehaver mere miljøbevidste? Er børn fra naturbørnehaver bedre kropsligt og mere interesserede i at bevæge sig end andre børn når de bliver ældre? Betyder naturen mere for børn der har gået i naturbørnehaver? Tal der underbygger

34 Hvad mener pædagoger er det vigtigste børn skal vide om naturen? 5. Hvad mener pædagoger der er vigtigt for børn at vide? De skal lære at passe på naturen De skal vide noget om naturen Hvordan lærer man at passe på - at vide? hvad der er væsentligt? Hvilken viden om natur er vigtig? er alt lige vigtigt? Spontanitet og langsigtet tænkning

35 Hvad tænker du/i. Blomsten i syltetøjsglasset! Bladene på skovbunden eller i komposten Den tålmodige selvmorder Hvordan er dyr blevet forskellige? Hvordan har giraffen fået så lang en hals? Findes der dyr der er mere udviklede end andre? Hvilket dyr der det mest udviklede i dyreriget?

36

37 Systematisering af formidlingseksempler Antropromorficering Dårlige analogier (planter) Sammenblanding af eventyr og konkrete naturfaglige forhold (trold, kys frøen, bukkebruse) Forsimplinger/ moraliserende forsimplinger (pigefisk, kravl, Krageper etc.) Uforklaret humor (Sussie og Leo mv.) Understregning af det konkrete, sansede (klart vand etc.)

38

39

40 Hvordan lærer mennesker? Serie om læring og modeller for dette.

41 Almindelige hverdagsantagelser Børn skal møde naturen konkret, det er det de lærer noget af! Pædagogerne skal bruge samme sprog som børnene Hvis børnene handler husker de bedre Simpelt sprogbrug så forstår børnene! Lidt bliver til mere affald og miljøproblemer (at det konkrete af sig selv fører til forståelse af abstrakte forhold)

42 Pædagoger iagttager oftest naturen ud fra samme grundantagelser som børn Materialet viser at pædagoger i naturbørnehaver (og i professionen) ofte iagttager naturfænomener ud fra hverdagsopfattelser eller blandingsmodeller, som ligger tæt på børns konkrete, intuitive opfattelser. Materialets mange udtalelser fra pædagoger viser, at abstrakte videnskabelige konstruktioner som energiopbygning, energinedbrydning, miljøproblemer og evolution ofte fortolkes konkret, som det fremtræder. At pædagogerne i den daglige praksis understøtter og forstærker (børns) intuitive opfattelser af modeller og videnskabelige konstruktioner. Afhandlingen viser at den diskursive ramme, der tilbydes, når børn samtaler med pædagoger om naturfænomener, er forsimplet, præget af hverdagsforestillinger og uden et sigte, der rækker ud over situationen. Niels Ejbye-Ernst VIA University College. Videncenter for friluftsliv

43 Pædagogers naturformidling i naturbørnehaver 1. Hvilke former for didaktiske overvejelser indgår i pædagogers arbejde med henblik på at formidle naturen for børn i naturbørnehaver? a. Hvilke former for betydning kan naturen som læringsrum tilskrives i forbindelse med pædagogisk arbejde i naturen. b. Hvilken betydning kan pædagogisk arbejde i naturbørnehaver have for børns viden om naturen og børns interesse for det naturfaglige område. 2. På hvilke måder kan pædagogers formidling af naturen, bidrage til børns naturfaglige dannelse i den sene modernitet? Niels Ejbye-Ernst VIA University College. Videncenter for friluftsliv

44 Evt eksempel fra Skive Hvordan kan naturvejledere understøtte at pædagoger inddrager begreber i deres formidling Hvordan kan naturvejlederne skærpe pædagogernes sigte?

45 Empirisk grundlag Hvad kan børn specielt få ud af pædagogisk arbejde i naturen, som de ikke kan Beskriv en særlig god dag i naturen opnå andre steder? Kan I fremhæve en særlig begivenhed i naturbørnehaven, hvor I tror på, børns Hvad er vigtigt for børn at vide om naturen nævn de 2-3 vigtigste områder? bevidsthed om natur og naturfænomener bliver styrket Del 1 1. Analyse af 500 pædagogers refleksioner på spørgsmål 2. Analyse af praksisberetninger 40 og 30 Del 2 3. Andenordens iagttagelser af pædagoger fra 3 veletablerede naturbørnehaver rettet mod egen og andres praksis Gruppeinterview 4. Interview med ledere fra yderligere 3 naturbørnehaver Niels Ejbye-Ernst VIA University College. Videncenter for friluftsliv

46 Hvilke former for didaktiske overvejelser indgår i pædagogers arbejde med henblik på at formidle naturen for børn i naturbørnehaver? Overvejelser styret af en barndomsdiskurs som styrer pædagogernes grundlæggende pædagogiske værdier. Analytisk fokus. Niels Ejbye-Ernst VIA University College. Videncenter for friluftsliv og naturformidling KU- Life

47 Fokuseret analytisk fokus baseret på I forskningsoverblikket i afhandling angående naturbørnehavers betydning og pædagogers refleksioner angående pædagogisk arbejde i naturen fremhæves: At børn gennem selvforvaltning af tid, frihed i naturen, uforstyrrethed og ro vil opnå viden om naturen og holdninger til naturen. Didaktiske overvejelser er baseret på erkendelsesmæssige refleksioner (afsnit 6). Videnformer som overvejende er oplevende (individuelle),eller sigtende mod kulturel viden. Dannelse. Sammenholdt med diskursanalyse spillet om læring, der fremanalyserer et spil mellem to diskursformationer, en lærings diskurs og en udviklingsdiskurs. Både fokuseret og åben kodning af alle tekster (Charmez 2006) Niels Ejbye-Ernst VIA University College. Videncenter for friluftsliv

48 Barndoms diskurs Forskole diskurs Koder knyttet til barndoms diskurs Koder knyttet til førskole diskurs Leg/ udvikling Faglighed/ læring Frihed Styring Frie personlige oplevelser Pædagog styrede naturfaglige aktiviteter Frihed Styring Implicitte læringsformer Eksplicitte læringsformer Implicitte Indefra kommende Udefra kommende Individuelle konstruktioner Eksplicitte Samfundsmæssige konstruktioner Krop Hoved Oplevelse Formidling af noget bestemt Lærings opfattelse individuel Dannelse Læringsopfattelse kulturbaseret Individuel konstruktivistisk Social konstruktivistisk Videnformer Niels Ejbye-Ernst VIA University College. Videncenter for friluftsliv og naturformidling KU- Life, Videncenter for didaktik VIAUC

49 Figur 6. Fortolkning af Madsen Figuren viser en fortolkning af figur 1. Madsen (1988) hvor der lægges vægt på at erkendelsesprocessen overlades til barnet. En Niels Ejbye-Ernst VIA University individuel konstruktivistisk forståelse af erkendelsesspørgsmålet College. Videncenter for friluftsliv

50 Anden fase i empirisk arbejde Videobaserede interviews (SOPHOS) ved tre udvalgte institutioner som alle har været naturbørnehaver i mere end 10 år Repræsenterer forskelle i struktur, størrelse og beliggenhed Kan opfattes som stærke cases (Flyvbjerg 2010) Interviews med ledere i tre andre naturbørnehaver. Niels Ejbye-Ernst VIA University College. Videncenter for friluftsliv

51 Understøtter pædagoger børns naturfaglige læring? Niels Ejbye-Ernst VIA University College. Videncenter for friluftsliv

52 Hvilke former for viden vægtes i naturbørnehaverne Niels Ejbye-Ernst VIA University College. Videncenter for friluftsliv

53 1a. Hvilke former for betydning kan naturen som læringsrum tilskrives i forbindelse med pædagogisk arbejde i naturen? Gennem eksisterende forskning krop, sundhed, koncentration. Opmærksomheds teorier. Signifikante livserfaringer. Naturen opfattet gennem videnformer eller hukommelsesdomæner. Niels Ejbye-Ernst VIA University College. Videncenter for friluftsliv

54 1.b. Hvilken betydning kan pædagogisk arbejde i naturbørnehaver have for børns viden om naturen og børns interesse for det naturfaglige område? Børn fra naturbørnehaver får flere direkte oplevelser og erfaringer med: Dyr og planter. Kropslige oplevelser i landskabet. Vejr og vind. At være udenfor og at lege udenfor. Disse erfaringer kan være betydningsfulde for børns viden, interesse og forståelse. Det er vanskeligt at vurdere om den praksis, jeg har iagttaget, vil understøtte børn fra naturbørnehavers interesse for det naturfaglige område i fremtiden. Den konkrete og intuitive praksis repræsenteret gennem barndomsdiskursen sigter ikke på at skabe sammenhæng mellem børns empiriske kropslige sanseverden og en videnskabelig abstrakt forståelse. Overgange er et vigtigt iagttagelsespunkt i fremtidens forskning. Pædagogerne i mit materiale vægter ikke at: Understøtte børns viden og forståelse systematisk. Forstyrre børns opfattelser i en kulturelt anerkendt retning. Systematiske naturfaglige tænke- og arbejdsmåder er i konflikt med barndomsdiskursen som dominerer mit materiale. Niels Ejbye-Ernst VIA University College. Videncenter for friluftsliv

55 Spørgsmål 2: På hvilke måder kan pædagogers formidling af naturen, bidrage til børns naturfaglige dannelse i den sene modernitet? I det empiriske materiale er sigtet på nuet og konkrete forhold så markant, at jeg ikke kan tilskrive pædagogers formidling af natur stor betydning for børns naturfaglige dannelse i den sene modernitet. Det er ikke en problematik, som pædagogerne i materialet har overvejet, selv om der er en markant stræben efter at lære børn at passe på naturen. Adfærdsmodificering refleksiv kritisk tilgang. Niels Ejbye-Ernst VIA University College. Videncenter for friluftsliv

56 Demokrati udfordringen (Sjøberg (2005), Schnack (1998, 2010), Breiting( 1999, 2010) Demokratiudfordringen for pædagoger i forhold til naturfagene sigter mod, at børn på sigt opnår viden, kompetencer og vilje til at ville deltage i den samfundsmæssige debat om menneskets forvaltning af naturgrundlaget. En dannelsesorienteret didaktik understøtter værdier, som stræber efter et nysgerrigt, undersøgende, kritisk, reflekteret og intentionelt barn. Et barn der forfølger sine interesser og som på langt sigt viser interesse for til at takle fremtidige komplekse, kontroversielle problemstillinger. Niels Ejbye-Ernst VIA University College. Videncenter for friluftsliv

57

58 Individudfordringen Pædagoger bliver i afhandlingen fremhævet som vigtige for individudfordringen, og empirien viser, at pædagoger har gode muligheder for at understøtte børns lyst til at være udenfor i kontakt med omgivelserne. I den vestlige verden bliver børn stadigt mere stillesiddende og inaktive, og pædagogers insisteren på at lægge pædagogisk arbejde i det fri understøtter måske, at børn søger værdier ved udendørsliv og en aktiv livsstil fremover. Der er ikke lavet større longitudinelle undersøgelser af dette. På baggrund af det empiriske materiale ser jeg hovedsagligt pædagoger i Danmark som en faggruppe der kan understøtte individudfordringen. Enkelte mindre undersøgelse fra afsnit 4 problematiserer endda dette. Niels Ejbye-Ernst VIA University College. Videncenter for friluftsliv

59

60 Specielle naturfaglige færdigheder som kan understøttes i naturen (sprog, sociale sammenhænge, udfordring af det enkelte barn) At se nøje efter At observere At undersøge At kommunikere At klassificere At stille spørgsmål At drage konklusioner I en sproglig rig ramme At eksperimentere At opstille hypoteser At designe/planlægge At variere forsøgsbetingelser At konstruere At forudsige At bruge udstyr/redskaber De første systemer der skaber overblik

61 Blinde pletter? I en anerkendende rummelig pædagogik trives børn godt! Børn udvikler sig og lærer godt i tætte relationer. Børn vokser ved at blive mødt som subjekter. Børn har behov for at lege, undersøge og finde ud af deres omverden understøttet af professionelle der passende støtter deres undersøgelser og eksperimenter

62 At gribe hverdagsforestillinger når det er passende? At skabe eftertanke indenfor nogle væsentlige områder pejlepunkter i pædagogers arbejde At forstyrre eller give retning på naive eller forkerte opfattelser at møde barnet hvor det er og skabe eftertanke. (eks med vand i planter) At tilskynde til at børn fremsætter hypoteser, at de undersøger og at de formulerer sig om de problemer de er omgivet af (jeg tror!!!!!) At undersøge børns forestillinger som ofte er præget af menneskeliggørelse, og af at være konkrete.

63 Gode naturoplevelser i barndommen og natur- eller miljøbevidsthed? Naturoplevelser har værdi i sig selv, kan have betydning for livsfylde, glæde og identitet men der findes ikke direkte sammenhænge til at det pædagoger ønsker for vores børn. (passe på og vide) Følelsesmæssig tilknytning betyder ikke at kende til, at forstå, at forholde sig til Et venskab med fx planter betyder ikke at børn forstår planterigets betydning, planternes særlige egenskaber etz. Ofte bliver planter i hverdagssproget menneskeliggjorte. At lege med dyr fører ikke til kendskab til taksonomi, evolution, energiomsætning, osv det retter sig ikke mod det. At se på planter, dyr eller svampe betyder ikke at forstå forskelle i dyre, plante og svamperiget eller forståelse for stof opbygning/nedbrydning

64 Komplekse spørgsmål giver komplekse svar. Tag kompleksiteten alvorligt!!

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV Kan daginstitutioner gøre en forskel? Fra forskning om daginstitutioner

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling

Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Haver til Maver Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Karen Wistoft, Camilla Roed Otte, Mikkel Stovgaard & Søren Breiting Institut

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

At stikke hovedet ind i naturen. Et empirisk studie af udeskole som pædagogisk arbejdsform

At stikke hovedet ind i naturen. Et empirisk studie af udeskole som pædagogisk arbejdsform At stikke hovedet ind i naturen Et empirisk studie af udeskole som pædagogisk arbejdsform Peter Bjerg Jørgensen Hovedfagsoppgave v/høgskolen i Telemark, Avdeling for Allmenne Fag i samarbeid med Norges

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Hvordan bliver man social?

Hvordan bliver man social? Af Carsten Hegnsvad seminarielærer Hvordan bliver man social? Et af de store spørgsmål, der aktuelt rejses i forskellige pædagogiske sammenhænge, er hvordan man lærer at være social. Ofte rejses spørgsmålet

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere