Behov for mere indsigt i softwaretest? Anvend testmetrikker!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behov for mere indsigt i softwaretest? Anvend testmetrikker!"

Transkript

1 Behov for mere indsigt i softwaretest? Anvend testmetrikker! Ole Chr. Hansen April 2011

2 2 Hvem er jeg? Ole Chr. Hansen Training Delivery Manager & Managing Consultant Blog - ISTQB Accredited Trainer in Software Testing ISEB Practitioner Certificate in Software Testing ISTQB Foundation Certificate in Software Testing PRINCE2 Foundation Certificate Certified Scrum Master Certified Lead Assessor (ISO 9000) Civiløkonom (ASB) og Datanom Sogeti, ATP, Nordea, BRFkredit, WM-data, CRI, LEC 10 år Test Manager, 10 år Project Manager

3 3 Sogeti Bedst til test Ophav til de globalt anerkendte metoder TMap og TPI Alle konsulenter trænes i TMap og bliver ISTQB certificeret! Det største og mest specialiserede konsulenthus på software test i Europa test professionelle i Europa, Indien & USA Veletableret samarbejde med bl.a. HP, IBM, Microsoft og Oracle

4 4 Seminarer Århus 17. juni Softwaretest bare lidt smartere! Omhandler testdesignteknikker Hvordan effektiviserer vi den tid, vi bruger på softwaretest? Hvordan kan vi teste smartere = bedre, hurtigere og mere? En af løsningerne er anvendelsen af de rigtige testdesignteknikker! På dette seminar vil vi fokusere på, hvordan man designer softwaretest. Altså anvende testdesignteknikker til at optimere software testopgaven. Tilmelding via:

5 5 Indhold 1. Definition af metrikker 2. Hvorfor testmetrikker 3. En metode til fastlæggelse af testmetrikker 4. Eksempler på testmetrikker 5. Generisk metrikkatalog 6. Dashboard 7. Tips og gode råd 8. Referencer

6 6 ISTQB ISTQB Definition: Metrik En målingsskala og metoden anvendt til måling. [ISO 14598] * * * * * ISO Information Technology Software Product Evaluation

7 7 Metrik: En definition IEEE 610 (Standard Glossary of Software Engineering Terminology) Metric. A quantitative measure of the degree to which a system, component, or process possesses a given attribute. See also: quality metric Quality metric. (1) A quantitative measure of the degree to which an item possesses a given quality attribute. (2) A function whose inputs are software data and whose output is a single numerical value that can be interpreted as the degree to which the software possesses a given quality attribute.

8 Metrikker 8 ISTQB Grundlæggende Testproces

9 9 Hvorfor dit og hvorfor dat? Er kvaliteten som kunden forventer? Hvor langt er vi med testen? Tester vi rigtigt? Hvornår skal testen stoppe? Er testen effektiv? Hvad er trenden? Er systemet klar til release? Hvad er effekten af vore proces forbedringer? Hvor meget tid resterer der? Har vi fundet fejlene?

10 10 Hvorfor testmetrikker? Under testprojektets forløb har testmetrikkerne 4 formål: 1. Vise Test Manageren hvor testprojektet er i forhold til planen og færdiggørelsen 2. Levere information som grundlag for beslutninger 3. Levere information som grundlag for estimering af fremtidige projekter 4. Levere information til ledelsen om produktets kvalitet

11 11...en udfordring for Test Manageren Besvarelse af disse typer af spørgsmål er ikke nem. Test Manageren skal opsamle et antal målinger for at kunne sikre sig en korrekt og tilstrækkelig indsigt i både kvaliteten af testobjektet og i selve testprocessen

12 12 Lord Kelvin ( ) "To measure is to know. "If you can not measure it, you can not improve it. "The more you understand what is wrong with a figure, the more valuable that figure becomes. Kilde:

13 13 Hvordan... Hvordan finder jeg de testmetrikker, som jeg har behov for?

14 14 Metode G Q M Goal Question - Metric

15 Planlægning 15 GQM Fremgangsmåde Mål Målopfyldelse Spørgsmål Svar Måling Analyse Indsamlede data

16 Planlægning 16 GQM i 6 trin Mål Spørgsmål Målopfyldelse Svar Trin 1: Fastlæg mål Trin 2: Stil spørgsmål til målene Trin 3: Fra spørgsmål til testmetrikker Trin 4: Dataindsamling og analyse Måling Indsamlede data Analyse Trin 5: Præsentation og kommunikation af testmetrikdata Trin 6: Evaluering af testmetrikdata mod spørgsmål og mål

17 17 GQM trin 1 Trin 1: Fastlæg mål Mål Spørgsmål Målopfyldelse Svar Måling Analyse Indsamlede data

18 18 GQM trin 2 Trin 2: Stil spørgsmål til målene Mål Spørgsmål Målopfyldelse Svar Måling Analyse Indsamlede data

19 19 GQM trin 3 Trin 3: Fra spørgsmål til testmetrikker Mål Spørgsmål Målopfyldelse Svar Måling Analyse Indsamlede data

20 20 GQM trin 4 Trin 4: Dataindsamling og analyse Hvilke testmetrikker har samme datagrundlag Validitet hvor nemt er det at kontrollere, at data Mål Måling Spørgsmål Målopfyldelse Svar Analyse er komplette og korrekte Sporbarhed mod kilden sammen med dato, projekt, Indsamlede data konfigurationsstyringsdata, indsamler m.m. data skal måske fastholdes i længere tid Mulighederne for automatisk indsamling Vær opmærksom på fejlkilder (F.eks. forkerte aktivitetskoder i tidsregistreringen) Når data er indsamlet bør analysen igangsættes med det samme det er stadig muligt at foretage korrektioner lang ventetid reducerer muligheden for at genskabe data

21 21 GQM trin 5 Trin 5: Præsentation og kommunikation af metrikdata Anvendelse af testmetrikkerne sker via Testfremdriftsrapporter Testresultatrapporter Releasenote Tag hensyn til feedback fra interessenter Mål Spørgsmål Målopfyldelse Svar Måling Analyse Indsamlede data

22 22 GQM trin 6 Trin 6: Evaluering af metrikdata mod spørgsmål og mål Evaluering af om målingerne ( svarene på spørgsmålene ) giver den indsigt som skal sikre, at vi kan vurdere om målene er opfyldt Dette trin kan være starten på en ny GQM cyklus Mål Spørgsmål Målopfyldelse Svar Måling Analyse Indsamlede data

23 23 Metrikker En gruperring (Kategorier) Test Proces Test Styring Produkt Kvalitet

24 24 Testmetrik-eksempler Testanalyse & -design Testdækning Andelen af krav dækket af test Eventuelt fordelt på risiko Andelen af designelementer dækket af test Fremdriften af testdesign Antal specificerede testcases i forhold til antal planlagte Eventuelt fordelt på testcasens status (under udarbejdelse / klar til review / reviewet / klar til afvikling) Antal specificerede testcases i forhold til anvendt tid

25 25 Testmetrik-eksempler Testimplementering & -afvikling Antal afviklede testcases i forhold til planlagte antal testcases Fordelt efter testcasens afviklingsstatus (passed, failed, blocked, not run..) Fordelingen af defekters fejlretningstid (timer, dage uger.) og efter alvorlighed (kritisk, høj) Antal åbne defekter fordelt på alvorlighed Antal fundne defekter i forhold til antal af testcases Antal fundne defekter fundet pr. funktionsområde eventuelt efter risikoområder Total fundne defekter fordelt efter status (åben, lukket..) over tid Antal afviklede testcases i forhold til faktiske testtimer Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) Antal faktiske testtimer i forhold til planlagte Tillidsmetrikker (subjektiv vurdering - )

26 26 Testmetrik-eksempler Testprocessen Aktuelle omkostninger (timer / kr.) i forhold til budget Testprocessen samlede tidsforbrug i forhold til projektets samlede tidsestimat Fordelingen af tid mellem testprocessens enkelte faser Antal afviklede testcases i forhold til faktisk tid til testafvikling Ventetid i forhold til den samlede testtid Ventetid fordelt på årsag (testmiljø, blokerende fejl..) Testens effektivitet (antal fejl fundet i testen / sum af fejl i testen og første 3 måneders produktion) eventuelt kun dem med alvorlighed kritisk og høj

27 27 Testmetrik-eksempler Reviewprocessen (Statisk test) Tid forbrugt på review Reviewede antal sider pr. time Antal defekter (efter alvorlighed) pr. forbrugt time Antal defekter (efter alvorlighed) pr. side Reviewtid i forhold til projektets samlede tidsforbrug Fordelingen af tid på reviewprocessens enkelte faser

28 28 Indhold i et generisk metrikkatalog Procesområde Testmetrik (Navn) Formål Beregningsformel Produktkvalitet <> Teststyring <> Testproces Navn og/eller ID på metrikken Hvilken formål er der med metrikken Evt. formel til beregningen Værdiskabelse Basisdata Værktøjer Præsentation Frekvens Analysemetode Lagring Distribution Udfaldsrum Eksempler Hvilken indsigt giver metrikken, og hvilke beslutninger træffes der Hvilke data indgår Hvilke værktøjer anvendes Hvordan præsenteres metrikken diagramtyper m.m. Hvor ofte skal metrikken måles Hvilke statistiske metoder må anvendes Hvor skal metrikken opdateres Hvem må få adgang til den Hvilket interval kan metrikken være i

29 Test Managerens Dashboard - Eksempel 29

30 ...eller et cockpit 30

31 31 Tips og gode råd (1/4) Ledelsesopbakning (commitment) Top-down fremgangsmåde Behov for sponsor Forankring af udførelsen (champion) Målinger for meget for tidligt for lidt for sent Definer testprocessen med tilhørende testniveauer Map metrikkerne til testprocessen Definer hvornår, hvad og med et entydigt hvorfor

32 32 Tips og gode råd (2/4) Kvalitetssikring af testmetrikker Foretag målinger ofte (minimum ugebasis) Brug en god og effektiv reviewproces Trendanalyser Metrikker skal være mapped mod mål Metrikdata til vurdering af personlig performance Undgå dette Brug metrikker til at motivere Hjælp testteamet til at analysere og forstå metrikdata Brug metrikkerne til at gøre en tester til en god tester

33 33 Tips og gode råd (3/4) Værktøjstøtte til dataindsamling Gør indsamlingen af data til testmetrikkerne simpel Data skal være konsistente Forsøg at gøre brug af et værktøj Kommunikation og uddannelse Forklar hvorfor Del resultaterne Definer testmetrikkerne og procedurer Opnå accept

34 34 Tips og gode råd (4/4) Praktik Start med et begrænset antal af testmetrikker Udvid antallet af testmetrikker langsomt og kontrolleret Fasthold at testmetrikkerne skal være simple både i indsamling, analyse, fortolkning Dataindsamling skal være så automatisk som muligt brug eksisterende værktøjer (teststyringsværktøjer, tidsregistreringssystemer, økonomisystemer m.m.) Tidsregistrering sikre korrekt og dækkende brug Undgå komplicerede statistiske teknikker og modeller Sørg for hurtig feedback til dit testteam vis dem hvad du gør med informationerne

35 35...mere om Testeren Lord Kelvin When you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of the meager and unsatisfactory kind. - Lord Kelvin * * * * * Nu havde Lord Kelvin ikke ret i alt, hvad han sagde. Han forudså eksempelvis, at det ikke var muligt at få ting, der var tungere end luft, til at flyve.. MEN om målinger der havde han ret!!!

36 36 Anbefalinger...or not Storm P det er med statistik som med gadelygter de er gode at læne sig op ad, men oplyser meget lidt.

37 37 Referencer TMap Next - for result-driven testing Leo van der Aalst et al UTN Publishers, 2006 TPI NEXT Business Driven Test Process Improvement Rik Marselis et al UTN Publishers, 2009 testing experience The Magazine for Professional Testers No 11 September 2010

38 38 Spørgsmål!

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

IT-projektledelse. Planlægning og estimering samt Risici og projektmodeller

IT-projektledelse. Planlægning og estimering samt Risici og projektmodeller IT-projektledelse Planlægning og estimering samt Risici og projektmodeller Lene Pries-Heje IT-projektledelse F2006 Indlæringsmål (I) Kunne forklare sammenhængen mellem estimat, ressourcer og projektplan

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010) Oversættelse og kvalitetskontrol af opdatering til version 2.1-2010 blev foretaget af Danish Software Testing Board, DSTB pensumsarbejdsgruppen. Nye begreber i version 2.1 er oversat af: John Fodeh Hanne

Læs mere

Management review 03/09-2013

Management review 03/09-2013 Management review 03/09-2013 Management Review Ledelsens Gennemgang Ledelsens Evaluering Ledelsens Granskning Har den øverste ledelse nogen ansvar vedrørende GMP? Svar: Ja! Topledelse har det endelige

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases.

Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases. S 1 Successiv Princippet & Usikre Business Cases Sprængfarlige Estimeringer & Usikre Business Cases. Forfatter: Henrik K. Søndergaard, IPMA Certificeret Projektleder S 2 HUSK Intet tab bør ramme os, som

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Projektledelse og medarbejdere

Projektledelse og medarbejdere Projektledelse og medarbejdere - en undersøgelse af hvordan man kan forbedre projektledelsesmetoder så de bedre involverer medarbejderne Af Sigvard Vasard Kjær Andersen August 2013 Department of Business

Læs mere

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Emil Bisgaard Mortensen Studenterpublikation 13 januar 2012 1 Titelblad Titel: Opgave: Kandidatspeciale Forfatter: Emil Bisgaard Mortensen Uddannelse: Cand.Scient.Techn

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. Business. BI er afgørende for Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet Nr.1/Marts 13 Business Intelligence BI er afgørende for f oto: Jahn teigen/scanpix vores virksomhed Søren Halskov Nissen: BI er livsnerven for vores succes

Læs mere

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke:

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: - Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: Charlotte Gall, Digitaliseringsstyrelsen Dan Sten Rexen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter En kombination af plandrevne processer og agile erfaringer Af Morten Haugaard Boldsen Vejleder: Tina Blegind Jensen Forår/sommer 2008 Kandidatafhandling

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Professionel projektledelse af CRM projekter

Professionel projektledelse af CRM projekter Professionel projektledelse af projekter A/S Professionel Projektledelse v1.04 Side 2 Hvad er? på Indhold Projektstart A/S Definitioner på Hvad er på Customer Relationship Management er en forretningsstrategi,

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.2 fra 2012 udviklet af the Glossary Working Group, International Software Testing Qualification

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support 3 Service Strategy Effektiv Forandring & Forankring WORKSHOPs Release, Control and Validation Design Transition Operation PRINCE2 Certificering ITIL Best Practice IT Erfa Service ManagementRally Effektiv

Læs mere

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2 FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af arbejdet med intern kommunikation hos 50 af Danmarks største private og offentlige virksomheder anno 2013. Undersøgelsen baserer sig på

Læs mere