Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken"

Transkript

1 Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet. Formanden for afdelingsbestyrelsen, Viktor Lysgård, byder velkommen og giver derefter ordet til aftenens mødeleder, Steen Jonassen, der er næstformand i Boligselskabet Fruehøjgaard. Steen Jonassen gennemgår aftenens dagsorden: 1. Gennemgang af den kommende renoveringssag. 2. Godkendelse af renoveringsprojektet. I skal godkende, at vi kan arbejde videre med sagen. 3. Valg af 2 beboerrepræsentanter til styregruppe. Afdelingsbestyrelsen udpeger 2 repræsentanter til styregruppen. 4. Det videre forløb. 5. Eventuelt. Der bliver indlagt en pause omkring klokken Dagsordenens punkt 1 Gennemgang af den kommende renoveringssag v/ Annett Lassen, projektleder ved Boligselskabet Fruehøjgaard En renoveringssag begynder på baggrund af et ønske fra beboerne. For at begynde på en renoveringssag skal nogle faste parter inddrages: Herning Kommune som er boligselskabets tilsynsmyndighed og kan ende med at skulle bidrage økonomisk. Landsbyggefonden som yder økonomisk bistand i form af støttede lån. Afdelingsbestyrelsen som er beboernes talerør. -1-

2 Hvad er sket indtil nu? Boligselskabet Fruehøjgaard har holdt møder med afdelingsbestyrelsen, Landsbyggefonden og Herning Kommune. Når flere parter er inddraget og alle skal hjem og tænke over tingene, så tager det tid. Ikke mindst Landsbyggefonden, som administrerer rigtigt mange penge, skal bruge tid til arbejdet og have opfyldt de krav, som de stiller og dem skynder man ikke på. Møderne er brugt til at stikke fingeren i jorden. Hvilke krav stiller Herning Kommune og Landsbyggefonden og hvilke muligheder ser de i dette projekt. Mange tekniske registreringer og mange tekniske undersøgelser er blandt de krav, der er til et renoveringsprojekt som dette. Ingeniører fra Midtconsult og Teknologisk Institut har været rundt i hele Brændgårdsparken for at løse den del af opgaven. Et andet krav til vores renoveringssag, er en foreløbig helhedsplan, der er blevet udarbejdet på baggrund af møder og registreringer. En foreløbig helhedsplan skal ses som et skelet eller en reol som vi bagefter skal have sat noget på. Da den foreløbige helhedsplan er noget, som beboerne skal have til afstemning, kommer denne aften kun til at handle om den. Hvad er med i en helhedsplan? Hvad får vi ud af renoveringen? Hvad er visionen? Indtil videre er det boligselskabets vision. Hvordan er Brændgårdsparken i forhold til bydelen? Hvad ligger der rundt omkring? De grønne områder. Hvilke muligheder er der? Bygningerne. Hvordan er de bygget og hvordan er standarden? Boligerne. Hvordan ser de ud? Hvor gamle og slidte er de? Har der været moderniseringer? Beboerne og det sociale. En statistik fra Danmarks Statistik. Hvordan gør vi? En beskrivelse af, hvordan vi vil arbejde med vores renoveringssag. Det vil sige, at vi både skal beskrive de rene fakta, men også beskrive hvilke muligheder og løsninger der kan være i Afdeling Brændgårdsparken

3 Hvorfor laver vi en helhedsplan? Det gør vi for: At sikre, at vi kommer hele vejen rundt og får det hele med. At sikre at vi får en god og holdbar løsning så vi ikke skal renovere igen efter 5 eller 10 år. Vi skal have en god løsning fra starten. Det er et krav fra Landsbyggefonden. Det skal være med til at give Landsbyggefonden et overblik over sagen. De sidder jo i København og skal bevilge tilskud. Kommunen godkender helhedsplanen, før Landsbyggefonden får den tilsendt. Vision for Brændgårdsparken: At hæve bebyggelsens fysiske standard. (ikke mindst vinduerne trænger). At forbedre arkitekturen gøre den mere interessant. At forbedre brugsværdien for eksempel modernisering af køkken og badeværelse, ændringer af indretning og måske lægge nogle mindre lejligheder sammen. At forbedre adgangsforholdene - både ude fra indkørslen og helt ind i opgangen. At øge sammenholdet der er stor fraflytning fra Brændgårdsparken. At etablere et beboerhus kunne være med til at gøre det lidt sjovere at bo i Brændgårdsparken og kunne indbyde til flere aktiviteter. men der er noget, som SKAL laves. Vinduer og blændpartier trænger til udskiftning. Ved en udskiftning vil vinduerne blive mere energi-rigtige og blændpartierne bliver isolerede. Facader murbindere og mere isolering. En sådan stor renoveringssag betyder samtidig mere isolering ifølge lovgivning. Tag og loftsrum. o Udskiftning af defekte tagplader o Udhæng o Mere isolering på loftet o Udskiftning af tagrender og nedløb..det hele hænger sammen! - 3 -

4 Andre muligheder. Der er rigtig mange muligheder. Her er en liste over nogle idéer, men hver eneste beboer kan sikkert også lave en liste, der er lige så lang. Idéer: Nye adgangsforhold elevator Badeværelser og gæstetoiletter Køkkener Nye altaner Forsyningsledninger og målere Betonreparationer Data-netværk Grønne områder Og så videre.. Det giver sig selv, at alle ønsker ikke kan blive opfyldt med den økonomi, som vi har, men det er beboerne der skal prioritere. Processen fra den foreløbige helhedsplan frem til den endelige helhedsplan, går på at finde ud af, hvad beboere helst vil have med. Hvad gør vi nu? Stemme om den foreløbige helhedsplan. Kan vi arbejde videre med sagen? For at kunne komme videre, skal I godkende det, der er sket ind til nu. Hvis I stemmer ja til, at den foreløbige helhedsplan kan godkendes, og styregruppen kan arbejde videre med renoveringsprojektet, bliver den foreløbige helhedsplan sendt til Herning Kommune. Når Herning Kommune har godkendt den foreløbige helhedsplan, sender de den videre til Landsbyggefonden. Når både Herning Kommune og Landsbyggefonden har godkendt den foreløbige helhedsplan, kan vi gå i gang med at diskutere det endelige indhold i renoveringen. Alle kan se, at det tager tid. Især Landsbyggefonden skal bruge tid på at gennemarbejde materialet. Det er vi nødt til at respektere

5 Plan for det videre arbejde Noget af det vigtigste i processen, er at få beboerne inddraget og få alle ønsker og idéer på banen. Det kan foregå på mange måder, for eksempel med workshops, arbejdsgrupper, interviews, informationsmøder, nyhedsbreve og meget mere. For at få en bedre arkitektur i Afdeling Brændgårdsparken kunne boligselskabet forestille sig at udbyde arbejdet til 3 arkitektfirmaer. Dette for at give et individuelt præg for hvert afsnit. Det vil endvidere være med til at forkorte byggetiden, hvis vi for eksempel kan have 3 forskellige tømrerfirmaer til at gå i hvert sit afsnit. Alt i alt skal arbejdet munde ud i den endelige helhedsplan - som er selve renoveringsprojektet. Landsbyggefonden bevilger først penge til renoveringsprojektet i Det betyder, at vi har god tid til alle forberedelser. -5-

6 Organisationsplan Styregruppe 2 repræsentanter fra administration 2 repræsentanter fra Herning Kommune 2 repræsentanter fra afdelingsbestyrelse 2 beboerrepræsentanter Sekretariat Koordinations gruppe Hold 1 Hold 2 Hold 3 Styregruppen: Har det overordnede ansvar. Bjarne Krog-Jensen og Annett Lassen bliver administrationens repræsentanter i styregruppen. Viktor Lysgård og Kai Møller Andersen bliver afdelingsbestyrelsens repræsentanter i styregruppen. Herning Kommunes repræsentanter i styregruppen kender vi ikke endnu. Sekretariatet: Tager sig af det praktiske arbejde, der er forbundet med projektet. Koordinationsgruppen: Holder hånd i hanke med de 3 hold

7 Spørgsmål og svar: Vibeke Rasmussen, Brændgårdvej 49: Hvor mange år vil renoveringen tage? Det kan vi ikke sige med sikkerhed, det kommer an på hvor meget der skal laves. Der er reserveret 60 millioner kroner i Landsbyggefonden. Hertil kommer jeres egen opsparing, så vi har omkring 130 millioner kroner at gøre godt med. Henrik Andersen, Brændgårdvej 79: Hvordan kan I sende den foreløbige helhedsplan til kommune og Landsbyggefonden, hvis de tekniske undersøgelser ikke er færdige? Skal murværket pilles helt ned og hvordan med murbinderne? De tekniske undersøgelser er afsluttet for nuværende. Per Sørensen, Midtconsult: Murværket og bindere i de hule mure ruster op. Renovering af bindere betyder, at der bliver boret nye bindere ind. Murværket skal ikke pilles ned. Til orientering har skolerne i Herning Kommune for nyligt fået renoveret murbindere. Annette Pedersen, Brændgårdvej 31: Går de ting, som der skal laves, i gang før det andet? Nej, vi venter til hele projektet - og alle pengene - er på plads. Vi har pt. cirka 75 millioner kroner, som vi ikke kan bruge før Landsbyggefonden har givet tilsagn om støttede lån til 3,5 %. Alternativet vil hedde 8 %. Christina Svendsen, Brændgårdvej 53: Hvordan med terrasser? Jeg har ingen terrasse. Det er beboerne, der skal afgøre det. Det bliver et spørgsmål om prioritering. John Lüthje, Brændgårdvej 1: Når vi låner penge af Landsbyggefonden? Er der så ikke noget med en procentvis huslejestigning? Nej, det er ikke rigtigt. Landsbyggefonden kræver en huslejestigning, der svarer til områdets øvrige boliger af samme standard. Vibeke Rasmussen, Brændgårdvej 49: Er der asbest i bebyggelsen? Det bliver selvfølgelig undersøgt af hensyn til arbejdsmiljø

8 John Lüthje, Brændgårdvej 1: Kan vi få en beregning af, hvor meget en huslejestigning vil blive? Det afhænger af, hvor meget der skal med i renoveringen. De ting, som skal med i renoveringen kan holdes inden for den huslejestigning, der har været indtil nu det vil sige de 60 millioner kroner fra Landsbyggefonden og de omkring 70 millioner kroner, som vi selv kan finansiere nu. Rikke Scheel, Brændgårdvej 5: Er boligselskabet opmærksom på, at murværket smuldrer over indgangen? Det er noteret. Vi laver ikke nogen egentlig renovering, men sådan noget bliver selvfølgelig lavet. Pathinathan, Brændgårdvej 75: Hvor meget bliver huslejestigningen efter renoveringen? Det der ligger udover det, som der skal laves for eksempel badeværelse og køkken skal finansieres og det vil give huslejestigning. Vi kan ikke sige, hvor meget det bliver. Bolis, Brændgårdvej 1: Hvad er der blevet af de 189 millioner, der var tale om på et tidligere tidspunkt? Hvis alt skal gennemføres vil det løbe op i omkring 189 millioner kroner. Resultatet bliver et samspil med Landsbyggefonden. Anna Markussen, Brændgårdvej 67: Hvad med de små lejligheder uden altan, når nu vinduer og tag skal laves? Der burde være altaner med samtidig. Det kan også blive svært for boligselskabet at udleje de små boliger, hvis der ikke er altaner. Jeg har tidligere sendt et brev om altaner, som er blevet lovet læst op. Det er ikke blevet læst op. Skal jeg sende det igen? Byggeteknisk har vi de andre ting, som skal laves. Altaner er et beboerønske, der ligger ud over. Viktor Lysgård, Afdelingsbestyrelsen: Gode argumenter med terrasserne også til de små 2-rums lejligheder. Men det er det demokratiske flertal, der bestemmer det vil jeg arbejde på. Og nej, du behøver ikke at sende brevet igen. Det ligger hos afdelingsbestyrelsen. Debatten om ønsker til renoveringsprojektet skal med på de workshops, der kommer. I aften handler kun om den foreløbige helhedsplan

9 Frede Bøjgaard, Brændgårdvej 73: Bliver de nye vinduer i de samme mål som de gamle? Det kan vi hverken sige ja eller nej til. Det er noget, som arkitekterne skal være med til at løse. Gitte Agerlund, Brændgårdvej 23: Hvordan bliver mine ønsker hørt? Hvordan med pengene i 2008 bliver det i januar eller december? Hvordan med håndværkere, står de så klar til at gå i gang? Holdene 1-3 kommer til at bestå af både rådgivere og beboere. Alle forslag skal forhandles frem og tilbage i workshops måske opgangsvis eller blokvis. Med hensyn til håndværkerne, så kan vi jo ikke give nogen garanti for, at de bare står klar. Vibeke Rasmussen, Brændgårdvej 49: Kan vi gå i gang, når pengene er bevilget fra Landsbyggefonden? Ja, det kan vi. Salhani, ny lejer: Det her er så første etape, hvordan med anden etape? Og hvad bliver huslejen? Vi håber, at få 3 hold rådgivere, og håndværkere, så de kan arbejde samtidig. Huslejen afhænger af, hvor mange ønsker, der skal med. I har allerede haft store huslejestigninger (også på grund af manglende henlæggelser), så i betaler i dag omkring 530 kroner pr. kvadratmeter/året. Nybyggeri ligger omkring 725 kroner pr. kvadratmeter/året og det kommer I i hvert fald ikke op på. Hanne Mørch Brændgårdvej 71: Skal jeg blive ved med at acceptere, at det regner helt ind til 2008? Det er muligt. Vi kan forsøge at finde en løsning, men vi skifter ikke vinduet. Kaja Rasmussen, Brændgårdvej 71: Kunne de nye vinduer blive 2-delte, så de kan lukkes op? Det kan sagtens være. Det er en god idé, som er noteret

10 Susanne Fraser, Brændgårdvej 73: Det er meget nedslående at komme her og få at vide, at vinduerne forbliver utætte. Ville det ikke være billigere at få stilladset op 2 gange, end at beboerne bare flytter? Jeg hører, hvad du siger. Vi må se på, om vi kan finde noget til de utætte vinduer. Som I måske har set af dagspressen, så har regeringen hentet 8 milliarder af Landsbyggefondens penge. Det har betydet, at vores renoveringsprojekt er blevet rykket ud til Det vil imidlertid være tåbeligt ikke at vente, hvis vi kan få lavet det dobbelte for de samme penge. Birgit Pedersen, Brændgårdvej 31: Kan vi ikke bare komme videre og få stemt om den foreløbige helhedsplan? Bolis, Brændgårdvej 1: Hvis I siger, at vi kan begynde, når vi har fået bevilget pengene? Hvorfor er vi så ikke gået i gang? Der er reserveret 60 millioner kroner i Landsbyggefonden. Måske siger de i Landsbyggefonden, at vi kun kan få 40 millioner, når de ser vores helhedsplan. Vi har ansøgt ud fra en foreløbig rapport, som Midtconsult har lavet. De 60 millioner kroner er kun reserveret og kan ikke frigives før Landsbyggefonden og Herning Kommune har den endelige helhedsplan over renoveringen. Det betyder, at vi skal have været igennem hele denne beboerproces. Denne aften er ingen ønskeaften, men en afstemning om vi kan gå videre med arbejdet omkring helhedsplanen. Det handler nu om, at vi har et grundlag og vi har en vision. Vi har nogle ting, som skal laves (vinduer, tag, isolering m.v.) Jeres ønsker kommer med i det videre arbejde. Den endelige helhedsplan er den endelige projektbeskrivelse. Det kræver godkendelse af beboerne, kommunen og landsbyggefonden. Frede Bøjgaard, Brændgårdvej 73: Hvad nu, hvis kommunen siger nej? Så er det om igen. Først skal I, som beboere, sige ja, så skal Herning Kommune sige ja og til sidst skal Landsbyggefonden sige ja. Hvis nogen siger nej - så er det om

11 Dagsordenens punkt 2 Godkendelse af renoveringsprojektet Vi stemmer om, at den foreløbige helhedsplan kan godkendes, og styregruppen kan arbejde videre med renoveringsprojektet. Resultatet af den skriftlige afstemning: Ja: 142 stemmer Nej: 5 stemmer Dermed er den foreløbige helhedsplan godkendt af beboerne, og styregruppen kan arbejde videre med renoveringsprojektet

12 Dagsordenens punkt 3 Valg af 2 beboerrepræsentanter til styregruppe Forslag til kandidater: Jens Bolis, Brændgårdvej 1 Anette Jensen, Brændgårdvej 19 Gitte Agerlund, Brændgårdvej 23 Annette Pedersen, Brændgårdvej 31 Resultatet af afstemningen: Jens Bolis får 24 stemmer Anette Jensen får 42 stemmer Gitte Agerlund får 99 stemmer Annette Pedersen får 100 stemmer 18 stemmer er ugyldige De 2 beboerrepræsentanter til styregruppen bliver dermed Gitte Agerlund og Annette Pedersen. Beboernes repræsentanter i styregruppen: Gitte Agerlund, Annette Pedersen, Viktor Lysgård og Kai Møller Andersen

13 Dagsordenens punkt 4 Det videre forløb Annett Lassen ridser kort op, hvad der sker nu. Hun er glad for, at vi nu kan arbejde videre med projektet. Der bliver sendt et referat af dette beboermøde ud til alle beboere i Afdeling Brændgårdsparken. Det næste skridt bliver at få samlet styregruppen. Styregruppen skal have fastlagt en møderække, samt planlagt, hvad der skal foregå på møderne. Der vil løbende blive sendt informationer ud til beboerne i Afdeling Brændgårdsparken. Dagsordenens punkt 5 Eventuelt Her kan alt drøftes, men intet kan besluttes. Jens Bolis, Brændgårdvej 1: En dame i kørestol i en lejlighed med kun én indgang. Hvad nu hvis der bliver brand i køkkenet? Er det overhovedet lovligt? Skal der ikke være 2 udgange? Viktor Lysgård, Afdelingsbestyrelsen: Hvad så med de beboere der bor på 2. eller 3.sal? Hvis der går ild i køkkenet, så luk døren hurtigst muligt. Der skal ikke være 2 døre til en lejlighed - men en redningsvej og det er der. Christina Svendsen, Brændgårdvej 53: Hvordan med en garage? Hvad koster det og hvordan får man en? Det er ret besværligt at få en knallert ned i kælderen. Viktor Lysgård, Afdelingsbestyrelsen: Du kan blive skrevet op på ventelisten på viceværtkontoret, men ventelisten er lang. Det koster i øjeblikket 100 kroner pr. måned for en garage. Vibeke Rasmussen, Brændgårdvej 49: Kan renoveringen ikke også omfatte udskiftning af låsene i hoveddørene. De er lette at brække op. Det skal med på ønskelisten

14 Christina Svendsen, Brændgårdvej 53: Hvordan med postkasser i stedet for brevsprækker. Det skal med på ønskelisten. Men måske er det også et krav fra Postvæsenet. Viktor Lysgård, Afdelingsbestyrelsen: Afdelingsbestyrelsen er ved at arrangere en tur til Den Gamle By i Århus søndag den 3. december, hvor vi kører hjemmefra klokken 10 om formiddagen. Det koster 70 kroner pr. person og afdelingsbestyrelsen sælger billetter den 13. november. Der kommer en invitation ud, men sæt et kryds i kalenderen allerede nu! Viktor Lysgård, Afdelingsbestyrelsen: Sæt også lige et kryds i kalenderen ved mandag den 4. december, hvor vi holder det årlige julebanko. Afslutningsvis: Steen Jonassen takker for god ro og orden på mødet. Viktor Lysgård slutter aftenen af. Han har på denne aften fået 2 ønsker opfyldt: Tak for i aften! 1. at få vedtaget, at arbejdet kan gå videre med den foreløbige helhedsplan. 2. at kunne invitere beboerne i Herning Kongrescenter, fordi så mange beboere møder op til et beboermøde, så vi ikke kan være i vores egen gildesal. Referat: Lene Merrild

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring TEKST MAJKEN S. ELIASEN ILLUSTRATION NIELS POULSEN TEMA: ENERGIRENOVERING 35% af ABF s medlemsforeninger får behov for at energirenovere inden for de næste 10 år. Hvordan kommer man i gang? Og er der tilskudsordninger,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere