Referat af den ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af den ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var ingen indsigelser imod indkaldelsenfra forsamlingen. Dirigent gennemgik dagsorden og kommenterede at pkt. 6.1 skal behandles under pkt Formandens beretning om det forløbne år /Formanden Formanden skal sende sit oplæg til Peter Hansen. Beretningen blev godkendt. 3. Orientering vedrørende legeplads v/trine (Joachimsvej 9) Trine delte oplæg rundt. Orienterede om at processen havde været svær, mange ting med småt som skulle undersøges. INDU var ikke en god legeplads. Efter en del frem og tilbage Blev Lars Laj Legeplads valgt. Det er udvalgets vurdering, at denne legeplads giver os mest for pengene. Grunden til fremlæggelsen var, at budgettet ville blive overskredet, hvor man troede på om året i 7 året bliver det 20k i 10 år. Trine forklarede hvordan opsætningen af legepladsen forventes at blive. Udvalget er bredt forankret i foreningen, så alle behov skulle være dækket fra små til store. Der blev talt lidt om ansvarlighed omkring net og sandkasse det blev pointeret, at det var den enkelte brugers pligt at rydde op efter egne børn og gæster. Alt i alt kommer det til at koste kr. Det er valgt, at der skal være en serviceaftale en gang om året kommer der en og kigger på det, og laver en bruglighedsrapport, og legepladsen gennemgås for at sikre funktionalitet (Skruer m.m.). Når man har det sådan, så er der styr på det forsikringsmæssige. Denne aftale koster 5.000,- om året og kan naturligvis revurderes. Planen er, at der laves en arbejdsdag med arbejde omkring de andre små ting som skal ordnes. Ingridsvej 8: bliver der en indhegning, så bolde m.m ikke ryger i søen. Trine svared, at det gør der ikke, men der vil være levende hegn for at styre det. Alexandrasvej 8: Det lyder godt meld ind med arbejdsdag hurtigt. Når det er færdig ser vores kvarter mere færdigt. Næstformanden sagd, at der vil være lidt øl og grill til arbejdsdagen. Trine spurgte, om nogen havde lyst til at sponsorere bænkesæt hun lovede metalplader til de pågældende. Formanden forklarede, at der er MEGET mere i denne legeplads end i INDU legepladsen. Mere værdi for pengene Trine spurgte, om nogen havde en genvej til byggetilladelser om nogen kender nogen henvendelse til Trine.

2 Dirigent påpegende, at det kunne være svært at få byggetilladelse på grunde man ikke ejer. At udmatrikuleringen ikke kommer til at ske så hurtigt, og derfor kan der være lang ventetid han anbefalede smutvejen. 4. Orientering vedrørende den nordlige udstykning v/ Formanden 2 HOLST huse er tæt på konkurs. Vi kunne vælge at være passive, men vi kunne også vælge at fikse tingene og overtage skødet før konkursen er aktuel. Vi har valgt at få udmatrikuleret fællesområdet, og det betyder IKKE at vi har sagt ja til hele området. Om vi bliver tvunget til det på et tidspunkt er uvist, men vi kan kun se tiden an. Vi må vente og se. Der bliver IKKE lagt asfalt af HOLST huse. Dirigenten fortalte, at det potentielt er en kattepine. Slagelse kommune har bekræftet, at der ikke er stillet krav fra kommunens side om sikkerhed for færddiggørelsen af vejene. Det er noget man gør i Slagelse, men det har man ikke gjort i Hashøj kommune, hvor udstykningen er foretaget i sin tid. Det er tvivlsom om grundejerforeningen kan tvinges til at overtage fællesarealerne, og derfor vil arealerne formodentligt ligge øde hen i en årrække. Med mindre der kan lægges pres på kommunen, sådan at kommunen overtager forpligtelsen, sådan at området bliver overtaget af kommunen så de lægger asfalt og laver arealer. Dirigenten tror dette bliver nok også diskuteret næste år. Der er ikke umiddelbart mulighed for at opdele grundejerforeningen. Ingridsvej 11: Godt at vi får det udmatrikuleret kommer vi ikke til at betale alligevel. Bør der nedsættes et udvalg. Kasseren sagde, at solidarisk set så er der ingen grund til, at vi skal deles. Nu skal vi lave legepladsen, som vi har besluttet sidste år, og se at komme videre med de øvrige anlægsarbejder - Der er nok at tage fat på. Vi har ikke pengene til at gøre noget ved situationen med færdiggørelsen af den nordlige del af udstykningen lige nu, men vi bør være solidariske om det hele, idet vi kan få mere for pengene, som vi er organiseret nu. Ingridsvej 11: har kommunen gjort en fejl? Kunne man dele udgiften med kommunen. Bestyrelsen vil undersøge, om der muligheder for at få det gjort færdigt ved støtte udefra. Ingridsvej 1: Asfalten er allerede ved at revne og det vil være mere om et par år. Kasseren fortalte, at han har en forspørgelse ude med netop spørgsmål om dette. Dirigenten påpegede, at hvis man ikke har pengene, så skal man optage lån i henhold til vedtægterne. Joachimsvej 9: Kunne man ikke lave et udvalg. Ingridsvej 8: Er der nogen argumentation for at noget er offentlig vej og noget ikke er offentlig vej. Kasseren tror ikke, at kommunen vil omstøde en sådan beslutning trenden i samfundet er privatisering og alle nye udstykninger organiseres ligesom vores grundejerforening med ansvar for eget område.. Formanden har kontaktet Slagelse kommune om at presse HOLST for lave det færdigt og det har de ikke kunnet. Sekretæren sagde, at personer som har lyst til at deltage i et udvalg kunne melde ind Formanden forslog, at man selv gør noget ud af at ordne rabatterne.. Frederiksvej 2: Når der er tvivl om man kan få lån til at færdigøre området, skal man så bruge penge på en legeplads nu? Kasseren: Vi skal kigge i krystalkuglen, og vi arbejder med legepladsen, som blev vedtaget sidste år. Ændre vi vores beslutning nu kommer vi ikke videre og sådan vil det være med alt hvad vi foretager os. Vi skal gøre de ting færdige, som vi starter op ellers bliver området aldrig færdigt og processen fordyres derved. Formanden: Der er mange hvisser. Næstformanden: Legepladsen blev vedtaget sidste år.

3 3 Frederiksvej 6: Med alle hvisserne så bør vi måske undersøge noget før vi køber en legeplads. Pengene forsvinder ikke. Det er ikke et must, at den laves i morgen. Trine: Skal vi lave små hop på stedet de næste 2 3 år vi kan ikke gøre noget alligevel vi bliver nød til at følge de planer, der lagt. Så hellere udføre de ting vi allerede har planlagt/besluttet. Hellere tage det som det kommer. Brian spurgte, om der grund til legepladsen. Formand forklarede, at der ikke er skrevet under på noget. Alexandrasvej 8: Mener måsk, at vi skal bruge pengen på det der er kritisk. Mente dog, at bestyrelsen har afdækket det der skal, og at vi skal gøre området mest muligt færdigt. Ingridsvej 11 spurgt, om der kan overdrages noget, når man er under konkurs. Dirigenten sagde, at der ikke er et konkursbo endnu. Kasseren sagde, at det er væsentligt området tager sig pænt og så færddigtsom muligt ud, således at området er attraktivt og de sidste grunde bliver solgt til vores alle sammen glæde. Ingridsvej 3: Vi har behov for at få legepladsen færdig. Trine: Vi taler hele tiden om hvisserne vi kan få finansieret legepladsen. Pænt område trækker folk til, og det bliver nemt at sælge. Martin Ottoesen forklarede lidt om, hvordan der er bevægelser i forhold til HOLST huse. Når personerne er udtrådt, så er det overtaget af en advokat det er en formsag Nikolaisvej 7: Det?? Joachimsvej 10: Ved at sælger og køber i andre sager ikke kan bestemme prisen, det er kurator der bestemmer dette og han beslutter om beslutninger/handler foretaget 3 måneder bagud er valide. Dirigent: I denne situation er det afløftning af en forpligtigelse omkring konkursboet. Han tror ikke, at der vil blive opponeret imod dette. Formanden: Det er udlagt i lokalplanen som fællesområdet, og derfor er prisen 0 kr, og det kan ikke ændres. Ingridsvej 1: Jo længere tid vi skal vente på området, jo mere slidt vil det være og jo mere skal der repareres. Derfor bør vi overtage det nu og komme videre. Dirigenten sagde, at der er en masse gode input og han anbefalede folk, at melde ind med gode ideer. Joachimsvej 9: er det muligt efter konkursbo at afløfte det fra konkursboet dirigenten sagde nej, det er nemmere nu sammen med kurator. 5. Regnskab og budget /Kasseren 1. Budget Kasseren forklarede, at budgettet er lagt med ønske om at være visionære, og ved at acceptere budgettet får vi råderum til at løse de udfordringer vi står overfor i området, hvis vi ikke får økonomisk støtte til færdiggørelsen ved evt. konkurs af Holst Huse. Dennis Holmen: Er det ikke realistisk at tro, at når vi har tabt Holst Huse sidste år (kontingent), så vil vi også tage pengene i år, og derfor er overskuddet ikke så højt. Trine: Hvis Holst Huse går konkurs skal vores tilgodehavende meldes til konkursboet? Det skal man ifølge dirigenten (Advokat). Gælden følger grunden. Brian Weber: Er kontingentforhøjelsen for i år eller fremadrettet Dirigent siger, at kontingentforhøjelser kun kan være gældende fra næste periode i dette tilfælde for Dirigenten sagde, at han kunne se der var et hehov for kontingentforhøjelse med bagudrettet virkning.

4 4 Kasseren sagde, at som det ser ud nu, så er det nødvendigt med en ekstra indrivning i år, og de næste 2 år vil kontingentet kr. pr. år. pr. Parcel. Motivationen er at gøre området færdigt, og for at vi har noget på bogen når vi når nytår. Det handler om at være Solvente. Mette Nilsson: kr. for i år, men kr. for næste år dette bekræftes. Brian Weber: Spurgte hvorfor man ikke låner pengene til det nu. Trine: Når man har pengene, så er der ingen grund til at betale dyre renter og gebyrer. Brian Weber: Vi har jo ikke pengene?? Hvorfor vil man ikke låne pengene Formanden: Vi kan gå i banken og låne, men vi får intet skattefradrag vi mener ikke det er rentabelt. Frederiksvej 5: Var det ikke arkill som skulle lave området færdigt hvorfor hæfter vi for det de har lavet? Formanden: Du tænker den sydlige del Ejvind har prøvet at få det ordnet Arkill taler ikke med os. Alexandrasvej 22: Er der overvejet leasing? Trine: Det er ikke undersøgt Alexandrasvej 22: Det er en stor stigning kan det gøres anderledes? Kasseren: Vi har arbejdet med en lille stigning, og har vurderet, at det ikke er nok. Vi vil gerne gøre projekterne færdige. Hvis vi ikke forøger bidraget, så vil vi ikke have mulighed for at få lavet den nordlige ende, når problemet opstår inden for en overskuelig fremtid. Ved at gøre det sådan, så vil vi kunne betale os ud af det med den nordlige udstykning om 2 år, når dette frigives til os. Brian Weber: Er der en plan B hvis budgettet ikke godkendes? Dirigent: Der er 2 forslag et ekstra ordinært på 1.500kr. i år og 2 år frem kr. Afhængigt af om det ekstraordinære indskud bliver godkendt, hvis ikke så bliver bestyrelsen nød til at lave et nyt budget. Joachimsvej 5: synes det er en voldsom forøgelse af kontingentet det er lidt voldsomt på baggrund af en legeplads. Holmen: Vi vil alle gerne have en legeplads så man bliver nød til at gøre noget ved det. Kasseren bekræftede, at ved ikke at gøre noget nu, så får vi hverken legeplads eller færddiggørelse af den samlede udstykning. Thomas Holdberg: Budgettet er udtryk for en ansvarlig budgettering og dermed bestyrelse. Christian: Det er den meget dyre asfalt, som vi sparer op til. Og skulle vi være heldige at nogen kommer og betaler, så har vi rigtig mange penge på kontoen til uforudsete udgifter. Vi er sammen en for alle. Formanden: Det er ikke legepladsen der koster penge. Det der koster penge er, at nogen skylder os penge. Uanset så har vi brug for alle pengene i femtiden, som kasseren har redegjort for. Trine: Fremragende budget, godt at vi ser fremadrettet. Mette: Ok, at vi skal betale kr. ekstra, men vi har stadigvæk kun kr. til overs, hvis Holst Huse ikke betaler igen i indeværende år. Gunvor: kr. er ikke et stort beløb, andre betaler det samme og endda mere. Det er ikke mere end adnre betaler i nyetableret områder. Brian Weber: Det er en dyr løsning med legepladsen det kan gøres billigere. Trine: Legepladser er meget dyre, og der er arbejdet MEGET for at få gode priser. Der er MEGEN værdi for pengene. Afstemning: En ekstraordinær forhøjelse af kontingent på 1500 kr. I for 8 mod 2 undlod at stemme Forhøjelse blev vedtaget

5 5 En forhøjelse af kontingent til 3000 kr. Om året startende i 2012: 25 for 6 mod 2 undlod at stemme Forhøjelse af kontingent vedtaget Budget for for 3 hverken for eller i mod Budget vedtaget 2. Regnskab Kasseren redegjorde for regnskabet sagde til forsamlingen, at man skulle sætte kontingentet til automatisk betaling på sin budgetkonto, så slipper man for en rykker og 100 kr. ekstra. Joachimsvej 9: Renholdelse af grønne områder spurgte til hvorfor grønne områder er steget. Kasseren forklarede, at det er et efterslæb fra Joachimsvej 5: Hvorfor er der en fordobling af el-belysningen? Dirigenten forklarede, at 2009 kun var for et halvt år, og derfor er beløbet steget meget fordi vi har målt for et helt år, og dermed har et reelt beløb og ikke et anslået beløb. Regnskabet er taget til efterretningen. Dirigenten huskede bestyrelsen på, at allei bestyrelsen skal skrive under på regnskabet. 3. Fastsættelse af bidrag og eventuelle ekstraordinært indskud 6. Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne 1. Ekstraordinært indskud i forbindelse med færdiggørelse af udstykningen 2. Tilpasning af vedtægter Formanden redegør for ændringer til vedtægterne. Det er vedtaget. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 1. Følgende er på valg (Bemærk alle genopstiller) 1. Henrik Slott (Formand) - genvalgt 2. Peter Hansen (Sekretær) - genvalgt 3. Henrik Lindstrøm (Kasserer) - genvalgt 4. Michael Larsen (suppleant) - Genvalgt 5. Suppleant Trine valgt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant Thomas tager en tørn til som revisor Benny ahrenkilde tager en tørn som revisor-suppleant 9. Eventuelt (Bemærk der ikke kan sættes forslag til afstemning) 1. Orientering ved MajBritt Pihl Ingridsvej 8 Har fået undersøgt noget omkring dræn det viser sig at nogle at de ting som skal være i orden, ikke er i orden. Slagelse kommune er ved at undersøge det, og sagt at det skal besluttes om sagen skal føres videre. Det er matrikel ejeren som har pligten til at vedligeholde dræn, men det er muligt at lægge sag an mod de mennesker har misvedligeholdt. Kasseren foreslår, at man tager det med i et eventuelt udval, som arbejder med nordlige udstykning og de problematikker dette medfører i regi af Slagelse kommune. Det drejer sig om følgende matrikler:

6 6 Maj-britt sender fil med berørte grunde til sekretær, som placeres på hjemmesiden. Trine spørger om der er indtegnet dræn på hele området. Maj-britt siger nej. Dirigenten siger, at man som grundejer forening kan man ikke gøre så meget. Kasseren: Det skal samles op og placeres på hjemmesiden, således at informationen tilflyder så mange som muligt. Videndeling. Bestyrelsen beder Ejvind om at kigge på det. Tilmeldinger til udvalget: David: Alexandrasvej 10 Alexandravej 12, allan Ingridsvej 7, Frank. Benny ahrenkiel, alexandrasvej 5 Peter Seerup, Alexandrasvej 8 Joachimsvej 9, Casper 2. Katte ved Dennis Holmen Dennis sagde, at han har haft katte på besøg, og han henstiller til at folk holder styr på sin katte. Gert: Gert har problemer med det samme, og takkede Dennis Kasseren foreslår, at man spuler dem væk. Bestyrelsen laver en tilpasning af ordenreglerne så det omhandler alle husdyr og henstiller ellers til, at man generelt taler sammen i udstykningen på tværs af skæl og hække. Det løser mange misforståelser og Vi troede, at de andre gjorde noget. 3. Tilmeldinger til udvalg omkring nordlig udstykning. Man anbefaler brugen af facebook.

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere