Nr. 2 Maj årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 Maj 2007 20 årg."

Transkript

1 Nr. 2 Maj årg.

2 Forside: Aksel Petersen med havørred på 2,8 kg. og 66 cm - se side 18 og REDAKTION: Leif Jensen Claus Rasmussen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Snæbumgårdsvej 11, 4270 Høng Tlf Tlf NY: FORENINGERNES ADRESSE: Sportsfiskerforeningen Slagelse og Omegn Høng Sportsfiskerforening Formand Jes Hansen Formand Ole Ganderup Hulbyvej 70, 4220 Korsør Keldsvej 8, 4480 Store Fuglede Tlf Tlf Kasserer Jørgen Christensen Kasserer Per Andersen Anne Marievej 18, 4200 Slagelse Kulbyvej 34, 4270 Høng Tlf Tlf UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95 Formand: Kasserer: Kurt Jørgensen Christian Hansen Bødkervænget 5, Sæby Margrethevej Høng 4200 Slagelse Tlf Tlf SJÆLLANDSKE s SPORTSFISKERSPALTE: Her kan du følge med i aktiviteterne i foreningerne, programændringer m.v. Har du en god historie eller har fanget en stor, sjælden eller sjov fisk, så kontakt: Jørgen Christensen Anne Marievej 18, 4200 Slagelse Tlf FISKEØJET: Udsendes 3 gange årligt af ovennævnte foreninger til medlemmer, lodsejere o.a. Artikler, som kan virke kontroversielle og debatskabende, står for den skrivendes egen holdning - uanset dennes evt. tilknytningsforhold til forening eller redaktion - og er nødvendigvis ikke udtryk for disses holdning. Kun indlæg bragt under foreningssiderne kan tilskrives den enkelte forening. Stof til Fiskeøjet bedes lagt ned som Worddokument på diskette, CD eller mailes på Deadline til næste nummer: mandag den 13. august 2007.

3 I 2006 har der igen været en stor undersøgelse af hele Tude ås vandsystem, - denne gang har vi undersøgt hvornår ørrederne trækker op i åen. Vi har været ude og el-fiske i august hvor vi kun fandt én havørred der var trukket op. Midt i september fandt vi 10 havørreder der var kommet op. Desværre har vi været ramt af meget høj vandføring i hele efteråret, hvilket også har givet store problemer i november. Her startede vi op med at opfiske vildfisk, men grundet den store vandføring, var det meget svært at holde fiskene fast under el-fiskeriet. Vi måtte længere op i systemet for at finde fiskene. Området omkring Sønderup og Årslev var meget fint besat af gydefisk, også i Gudum/Skovse å var der mange store gydefisk. ÅRSBERETNING 2006 Så vi har været ude at el-fiske 3 gange i november for at skaffe 33 ørreder, noget i underkanten, da vi helst skulle bruge 25 par, for at få så stor genetisk spredning som muligt. Det blev til 6,2 liter æg, der blev lagt ind på Hvilested dambrug, det ser på nuværende tidspunkt ud til at vi får en højere klækkeprocent end sidste år, da vores æg er begyndt at klække, det forventes at alle æggene er klækket i løbet af næste uge. Sidste år var vores klækkeprocent desværre nede på ca. 25 %, så der blev kun fisk til udsætningerne af yngel og halvårsfisk. Vi skulle meget gerne op og ligge på ca. 80 %, men da vi arbejder med mange faktorer, er det svært at få indflydelse på et godt resultat. Fortsættes side 5 3

4 4

5 Vi har fortsat et godt samarbejde med Kolding Sportsfiskerforening, som supplerer med æg fra Kolding å, - dette for at sikre at vi har fisk nok til udsætningerne. Udsætningen april blev der udsat stk. smolt ud i Tude ås munding. 20. maj blev der udsat stk 1 årsfisk. 28. september blev der udsat stk. halvårs fisk i Tude å, Lindes Å og Bjerre å. I alt blev der i 2006 udsat stk. Det var første gang, der blev udsat efter den nye udsætningsplan, hvor halvårs-fiskene skulle spredes over flere kilometer, undersøgelser har vist at overlevelsen er meget større, når fiskene udsættes over længere strækninger. Disse udsætninger er betalt af de penge, der kommer ind fra det obligatoriske fisketegn. Ved sidste revision af udsætningsplanen, kunne fremgangen tydeligt ses. I Tude Å er der sket en positiv udvikling i udbredelsen af ørred. Fremgangen er ganske markant når der sammenlignes med resultaterne fra 1991, 1998 og frem til i dag. Der forekommer nu naturlig produceret yngel på 84% af de befiskede stationer, og ældre ørredder blev tilsvarende fundet på 71% af stationerne. Som det fremgår af tabellen er antallet af stationer med halv-års (naturlig yngel) øget ganske væsentligt i perioden fra Dette er også tilfældet for antallet af stationer med ældre ørredder. I Tude Å er der sket en positiv udvikling i tætheden af naturlig produceret ørredyngel. Fremgangen er ganske markant, da der ved sidste undersøgelse i 1998 var den gennemsnitlige bestandstæthed på 9 stk. yngel/100 m 2. Dette er øget til gennemsnitlig 61 stk. yngel/100 m 2 på de elfiskede stationer. Især Gudum-Skovsø Å med tilløbet Vestermose Å samt Lindes Å på strækningen fra Halkevad til udløbet i Bjerge Å, har haft stor fremgang. Tidligere var der her kun yngel på enkelte stationer i et begrænset antal, men nu er den naturlige gydning så stor at der ikke længere er udsætningsbehov i denne gren af Tude Å systemet. Tætheden af ældre ørredder er fortsat lav i Tude Å. I 1991 var der i gennemsnit 1,5 og nu 4 ældre ørred/100 m 2. Fremtiden: Hvis vi skal have åen til at være selvproducerende, skal der gang i restaurering af gydeområder, dette ved at udlægge gydegrus, samt udlægning af sten til skjul for fiskene. Vi har nu, oparbejdet en stamme der kan finde tilbage til åen, derfor er det vigtigt at der er nogle områder de kan gyde på. Mange steder kan der lægges 30 til 35 cm. gydegrus ud, uden der skal gøres andet, andre steder skal der etableres sandfang, for at de nye områder ikke skal forsvinde igen under sandet. Det er ligeledes meget vigtigt at vedligeholdelsen af vandløbene foregår på en skånsom og miljørigtig måde. År Antal Stationer med halvårsfisk Stationer med ældre befiskede stationer På antal st. % På antal st. %

6 PROGRAM FOR FORÅRET OG SOMMEREN 2007 K: Afgang fra klubhus; P: Pointtur A: Artspoint for turen 1. maj Fredning af gedde ophører Søndag 13-5 Søndag tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde har DU noget på hjertet så sig til! HSFs Åbne Hornfiskekonkurrence (A&P). Der må fiskes fra kl med max. 2 stænger med kunst- og naturligt agn. Der udsættes 15 præmier til de 15 største hornfisk. Der vil desuden være lodtrækning på billetterne. Der vil være præmie til flotteste bifangst som bliver bedømt af et dommerpanel. Indvejning mellem og i HSF s klubhus bag rådhuset i Høng. Der vil være salg af forfriskninger samt pølser i klubhuset. NYHED: Alle junior kan deltage GRATIS i denne konkurrence og de har EGEN præmierække! Billetsalg i Vestsjællands sportsforretninger. BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 20. MAJ Tissø konkurrence (A) Venskabsdyst mellem Gørlev Og Høng. Der må fiskes fra kl til Indvejning ved roklubben mellem kl Der kan indvejes 5 fisk pr. deltager. Gedde 6 point, aborre 8 point alle pr. påbegyndt 100 gram. Pointsummen udregnes procentvis i forhold til deltager antal. Der fiskes om Venskabspokalen og den vindende forening sørger for indgraveringen! Indskud junior kr. 10,- senior kr. 20,- Turleder: Ole Ganderup tlf.: Mandag 28-5 Gørlev Sportsfiskerforenings Åbne Hornfiskekonkurrence (A). 2. pinsedag Der må fiskes fra kl Indvejning ved Gørlevs Klubhus på sportspladsen mellem kl og Billetter kan købes i sportsforretningerne. 1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde har DU noget på hjertet så sig til! Lørdag 2-6 DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND Sandartfestival

7 Simatek A/S Simatek Engineering A/S Simatek Bulk Systems A/S - den ideelle partner for en optimal løsning af industrielle luftfiltreringsopgaver Charlottevej Høng - Tlf

8 Lørdag 9-6 Søndag 10-6 Lørdag 23-6 Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P). Seniorkonkurrence gedde, aborre og sandart (A&P). Der gives point for alle tre arter, men det er gedden som giver artspoints. Der må fiskes i perioderne fra kl eller Indvejning i klubhuset kl og Man må kun fiske i én periode. Ved tilmeldingen skal turlederen vide hvilken periode, du vælger. For konkurrencen gælder frit fiskested, men vil du fiske i HSFs fiskevande, skal du løse dagkort og skrive dig i bøgerne som normalt. Hvis du vil fiske på Tissø skal dette oplyses ved tilmeldingen, af hensyn til bådbestillingen. Pris inkl. præmier: 20,- kr. Turlederen fordeler bådene. Tilmelding senest d. 7-6 Turleder: Aksel Petersen. Tlf Småbådstur.(K) Foreningens småbåds ejere har valgt at stille deres både til rådighed, for en forhåbentlig hyggelig dag på vandet, efter årstidens fiske arter. Prisen bliver ca kr. for at deltage, dette dækker benzin til bådene, søsætnings-afgift og præmier. (Jeg håber på forståelse hvis prisen ikke holder helt, da bådejerne selvfølgelig skal have deres udgifter dækket ) Der er præmier til største fisk og til flest arter (max. 1 præmie pr. person). Fælles afgang fra klub huset kl Fiskeplads aftales på dagen, alt afhængig af vejret, ligeledes aftales tid for indvejning, når vi mødes lørdag morgen. Tilmelding til turlederen senest onsdag Turleder : Ole Ganderup (Bådejere som er interesseret i at stille båd til rådighed, kan skrive sig på listen i klubhuset eller kontakte turlederen ). Onsdag 27-6 Turmøde kl De sidste informationer og samtidig sidste frist for tilmelding og betaling af Rev-turen i august måned. 1. tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde har DU noget på hjertet så sig til! Onsdag 1-8 Specimenkonkurrencen starter. (A) Konkurrencen er opdelt på junior og senior. Se konkurrenceregler i foreningsfolderen. Tilmelding til Michael Jacobsen. Tlf Mandag 6-8 Tre dages tur til Det Gule Rev. (K) Tirsdag 7-8 Afgang fra klubhuset søndag kl hjemkomst onsdag kl.? Onsdag 8-8 Pris kr. 3150,- som dækker båd, overnatning, kørsel, morgen- og middagsmad og præmier. Husk sengetøj eller sovepose. Der er præmier til de 2 største fisk (max. 1 præmie pr. person). Tilmelding og betaling senest onsdag 27. juni. Turleder : Ole Ganderup tlf

9 Lørdag 11-8 Søndag 12-8 Søndag timers Makreltur Vi tager med det gode skib Antares - fra Helsingør lørdag aften ca. kl Ca.kl er vi fremme ved Middelgrunden i Kattegat, hvor vi fisker efter makrel, torsk, sej, og mange andre spændende arter. Efter et par timers fiskeri bliver der serveret morgenmad. Herefter forsætter fiskeriet til kl Herefter fiskes der på vragene på vej hjemover. Omkring kl serveres frokosten, mens vi sejler hjemad. Afgang: Lørdag kl fra klubhuset. Hjemkomst: Søndag kl Pris: 750 kr. Turleder: Lars Jensen tlf Tilmelding senest den 25/ MEN SKYND JER!!! VI HAR KUN 10 PLADSER!!! Aktivitetsdag i klubhuset. Vi mødes kl til morgenkaffe. Det er meningen, at vi skal ordne klubhuset og hvad der ellers er af gøremål med foreningens grej. Når vi er færdige er foreningen vært med en bid brød - hvis vejret tillader det griller vi! Tilmelding er nødvendig for tilrettelæggelse af arbejdet samt indkøb. Max. 10 pladser så skynd dig! Tilmelding til Per Andersen tlf

10 Søndag 26-8 Makreltur med Nadia ( KA&P ) Makreltur fra Sj.Odde (Havnebyen) Sejltid Pris 400 kr. ekskl. kørsel, Vi har 10 pladser. Afgang fra klubhuset kl hjemkomst ca. kl Præmie til den største Makrel. Tilmelding til turlederen senest den Turleder: Ole Ganderup tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde har DU noget på hjertet så sig til! BÅDENE SPÆRRES FOR UDLEJNING PÅ TISSØ DEN 20. MAJ Lørdag 8-9 Søndag 9-9 Junior og seniorkonkurrence. (A&P) Det gælder gedde, aborre og sandart. Der gives point for alle tre fiskearter, men det er gedden, som giver artspoint. Der må fiskes i perioderne fra lørdag kl til søndag kl Indvejning i klubhuset begge dage kl og Man må kun fiske i een periode fra HSF-båd på Tissø, 7.00 til eller til 18.00, men det er valgfrit hvilken dag. Ved tilmeldingen skal turlederen vide, hvilken periode og dag du vil fiske på Tissø. Turlederen fordeler bådene. Resten af weekenden må der fiskes andetsteds, men vil du fiske i foreningens vande, skal du selv hente dagkort. Pris: inkl. præmier, Senior 20,- kr. Junior 10,- kr. Tilmelding senest den 6-9. Turleder: Per Andersen tlf Søndag 30-9 Sildetur med Arresø ( KA&P ) Sildetur fra Helsingør Statshavn sejltid Pris 220 kr. ekskl. kørsel vi har 10 pladser. Afgang fra klubhuset kl Hjemkomst ca.kl Præmie til den fisker med flest kilo sild. Tilmelding til turlederen senest Turleder: Ole Ganderup tirsdag i måneden er der bestyrelsesmøde har DU noget på hjertet så sig til! Lørdag Fladfisketur med Bonito (KA&P) Fladfisketur på Øresund fra kl Afgang fra Høng kl Retur kl. ca Pris 270 kr. plus transport. Vi har hele båden. 12 pladser. Tilmelding til turleder senest den Turleder Michael Jacobsen tlf

11 Juniorerne er velkomne på alle foreningsture, I skal dog kontakte turlederen for at aftale, om der er nogen i kan køre med, dette kan også aftales på en klubaften. Foreningsvejer: Michael Jacobsen, Tværvej 1, 4270 Høng. Tlf Stedfortrædere: Hågen Wagner, Gl. Skolevej 4, 4270 Høng. Tlf Husk der er åbent i klubhuset hver onsdag fra kl til Høng Sportsfiskerforening kan du også finde på internettet, her er der alle oplysninger om foreningen, løbende indvejningslister og resultater fra vores konkurrencer. Historier og fiskeoplevelser til Fiskeøjet kan sendes til sekretæren. Du finder os på: Webmaster - Claus Rasmussen - - adresser: Formanden Ole Ganderup Kassereren Per Andersen Sekretæren Claus Rasmussen Kantine Tom Rasmussen Martin Sass Lars Jensen Johnny Sørensen DU HAR NU LÆST VORES PROGRAM - UDEN VORE ANNONCØRER OG SPONSORER, KAN VI IKKE UDSENDE DET. SÅ STØT ANNONCØRERNE OG SPONSORERNE - DE STØTTER OS. 11

12 Formandens indlæg Foråret er over os, med alle dets fornøjeligheder, og det er årets 2. udgave af fiskeøjet også, og jeg håber at du vil dykke ned i bladet med interesse, så finder du sikkert nogle af vores fisketure, som du kunne tænke dig at komme med på. Det heldige ved vores hobby er jo at sæsonen varer hele året, det er blot arterne som skifter. Oven på det tidlige forår med forrygende havørredfiskeri, kommer nu hornfisken som alle kan være med til at fange og snart får også fladfiskene sul på kroppen igen, så de er værd at tage med hjem til stege panden, og der er mange andre arter at fiske efter. Foreningens både er blevet klargjort og sat i vandet, og vi har indkøbt et transportabelt ekkolod, som man kan låne i forbindelse med at man benytter bådene. Det vil være at finde ved motorerne til bådene. Kystbåden som ligger for svaj på Reersø, er flyttet et par hundrede meter længere ind i vejlen, dvs. til venstre i forhold til sidste års placering, da havnen på Reersø skal udvides. Igen i 2007 har vi fået muligheden for at tjene lidt ekstra penge til vores forening, det drejer sig om Gørlev heste og kræmmer marked, der lige som sidste år bliver afholdt i to omgange nemlig og 8. juli og igen og 16. september. I år har vi fået hævet vores indtjening til kr. Så jeg håber at i er villige til, sammen med vores venner fra G.S.F. at afsætte lidt tid de pågældende weekender. Tilmelding kan foregå på tlf eller i klubhuset. Jeg vil opfordre alle til at deltage, når der bliver afholdt Korsør havnemede konkurrence lørdag den 16. juni, dette arrangement er rigtigt hyggeligt med god stemning og fællesskab. Vi medbringer en stor grill, og indkøber lidt kød, pølser og brød som vi kan hygge os med medens vi venter på at fiskene skal bide på krogen. Vi vil i år på opfordring forsøge at lave en småbådstur (se program i bladet), hvor en del af foreningens bådejere stiller deres båd til rådighed. Jeg tror på at vi kan få en rigtig hyggelig dag på vandet, hvis ellers vejret og fiskene vil samarbejde. Onsdag den 28. februar blev vores første bowling aften afviklet, og det med så stor succes, at der er blevet skænket en vandrepokal af et af vores medlemmer. Så dette arrangement bliver et fast punkt på vinterprogrammet fremover. Af andre ting som mundede ud i stor succes, må jeg lige fremhæve vores årlige grejauktion, som igen i år satte rekord, ikke mindre end 5275 kr. fik vi ind denne aften, stor tak skal lyde til alle jer som købte og skænkede effekter til auktionen. Her til sidst vil jeg bare opfordre til at du griber fiskestangen og bevæger dig ud i vores dejlige natur, som ligger til fri afbenyttelse for alle, frisk luft og lidt motion har vi jo alle godt af, og fisk smager jo dejligt. God sommer Ole Ganderup Knæk og bræk 12

13 13

14 Kystkonkurrence 4. marts 2007 På billedet ses fra venstre: Tommy Petersen, med en regnbueørred på 2,7 kg. Ole Ganderup, med en havørred på 2,4 kg. Rene Christensen, med 2 havørreder på hhv. 1,0 kg. og 0,640 kg. Michael Jacobsen, med 3 havørreder på hhv. 2,4 kg. 1,4 kg. og 0,7 kg. Søndag den 4. marts havde Høng Sportsfiskerforening kystkonkurrence efter havørreder. 12 af foreningens medlemmer mødet op, ved tilmelding kl TurlederAksel Petersen, havde købt morgenbrød, da han mente morgentågen skulle lette før havørreder ville bide. Fiskeriet op til konkurrencedagen, havde været i top, flere foreningsmedlemmer havde været ude, og haft kontakt med ørrederne, undertegnede selv var ude om fredagen, og fik en på 1,2 kg. Kl var der indvejning, og den samlede fangst blev på 8 havørreder og en regnbueørred, 2 af havørrederne var undermålere. Tommy Petersen blev nr. 1. med en regnbueørred på 2,7 kg. Nr. 2. blev Ole Ganderup med en 14 havørred på 2,4 kg. 60 cm. Nr. 3. blev Michael Jacobsen med en havørred på 2,4 kg. 61 cm. Nr. 4. blev Rene Christensen med en havørred på 1,0 kg. Michael Jacobsen HSF byder nye medlemmer velkommen. Januar 2007 Palle Henningsen, Ruds Vedby Marts Arne Jørgensen, Høng Kurt Ekkelund, Sæby

15 BUNDGAARD HYDRAULIC Bøstrupvej 31, 4270 Høng Tlf Biltlf Fax Reparation og salg af hydraulikmateriel og renovationsmateriel 15

16 Høng Sportsfiskerforenings weekend ToP-konkurrence den marts 2007 Der var store forventninger til weekendkonkurrencen, da der i den sidste tid var fanget godt med fisk, vejret tegnede også godt, så det kunne ikke gå helt galt. Der var 14 medlemmer ude og fiske, og lørdagen gav også rimeligt, der blev indvejet 14 ørreder selv om de fleste fortalte, at ørrederne bare fulgte bag efter, og de var svære, at få til at bide, jeg havde selv kontakt med 6-7 ørreder, uden at få nogen på land. Om søndagen var det endnu sværere at få fiskene til at bide, og der blev også kun indvejet 3 ørreder. Flere af medlemmerne havde haft følgere uden de ville bide. Turleder Tommy Petersen Der var 6 præmier og følgende fik præmie: 1. Henrik Jørgensen Havørred 3,000 kg, 2. Michael Jakobsen Regnbue 1,380 kg 3. Aksel Petersen Havørred 1,370 kg 4. Dennis Justesen Havørred 1,350 kg 5. Andreas Jørgensen Havørred 1,210 kg 6. Jens Dinesen Havørred 1,140 kg Vinderne af konkurrencen fra venstre: Henrik Jørgensen, Aksel Petersen, Michael Jakobsen, Dennis Justesen, Andreas Jørgensen og Jens Dinesen. 16

17 Nogle af lørdagens fangster: Henrik Jørgensen, Michael Jakobsen, Andreas Jørgensen, Dennis Justesen og Aksel Petersen Aksel og Dennis med søndagens 3 ørreder. 17

18 Sydsverige 1. april 2007 Søndag den 1. april afholdt Høng Sportsfiskerforening sin endagstur til Sverige, turen var planlagt til dagen før, men da var der en åben kystkonkurrence i Sydsverige, så vi valget at flytte turen til om søndagen, da vi mente at der nok var mange ude og fiske om lørdagen. Der var 6 tilmeldt turen, ikke så mange som til foreningens to sidste konkurrencer, om det var fordi turen lå for tæt på ToP-konkurrencen som vi havde weekend før, eller om det var fordi det ikke var en point tur, ved jeg ikke. Da vi kørte hjemmefra, aftalte vi at vi ville fiske på Hammer-bakke eller Lødderup strand. Da vi ankom til Hammer-bakke kunne vi se at flaget var oppe, som betyder at der skal være skydning, på seddelen ved parkerings pladsen kunne vi se at de først var færdige med at skyde klokken 17.00, så vi forsatte til Lødderup strand. Vi var dog ikke de eneste der havde valgt denne plads, på den lille parkeringsplads for enden af vejen var der ikke flere pladser, så vi måtte sætte vores biler i vejsiden, Ole Aksel Petersen med havørred på 2,8 kg. 66 cm. Fortsættes side 20 18

19 19

20 Ganderup måtte sætte Aksel Petersen af ved vandet sammen med deres fiskegrej, og så køre at stykke tilbage af vejen for at finde et sted at holde. De andre, der fiskede ved Lødderup, havde valgt at fiske ved parkeringspladsen, så revet ved betonen og det lille rev på højre side, var der ikke nogle der fiske på, så vi fik hurtig waders på, og fiskegrejet op på ryggen, så vi kunne indtage betonen, som vores base. Fiskeriet levede dog ikke op til vores forventninger, fire havørreder blev det til, tre nedfaldsfisk, og en blank, den blanke havørred fangede Aksel Petersen og den vejede 2,8 kg. og målte 66 cm. Der blev fiskede meget, der var hele tiden mindst en i vandet, for at være der, hvis der kom en stime havørreder igennem. Michael Jacobsen Jørn Lassen med en pæn fisk. Her er Betonen indtaget af Ole Ganderup, Jørn Lassen og Kim Wellendorf. 20

21 Lokale nyheder der fanger din opmærksomhed! rsmreklame.dk Fyldt med lokale impulser 21

22 BOWLING AFTEN Som noget nyt, havde Høng Sportsfiskerforening arrangeret en bowlingaften. Ideen til arrangement opstod sidste år hvor Ole Ganderup og undertegnede var på el-fiskekursus i Gram, der så vi i deres klubblad, at de havde sådan en aften, så den ide tog vi med hjem. Vi var 8 medlemmer der kørte til Slagelse Super Bowl, hvor vi havde lejet 2 baner. Efter at vi havde fået udleveret sko, var vi klar til at spille, med der var lige det der med at skrive navne op elektronisk, det var vi ikke så gode til, men der kom hurtig en af de ansatte og hjalp os, så kunne spillet begynde. Der var nogle af os, der lige skulle stille sigtekornet ind, men efter nogle få kast kørte det for os alle. Aftenen var lagt an på hyggelig samvær, men der gik ikke længe før konkurrencen om at lave flest point, det var især bane 2 der kæmpede om flest strike, en strike er når alle 10 kegler falder i første kast. Efter 2 timers bowl, kunne vi gå ind i restaurant, hvor vi havde bestilt en grillet steak serveret med dagens kartoffel og garniture, som blev spist med stor appetit. Jeg har ikke nævnt nogle navne i referatet, da det ikke var nogle fiskekonkurrence, Men en ren hyggeaften, med 2 timers bowl, hvor alle prøvede at vinde og tabe. Vi var alle enige om at arrangement havde været godt, så vi prøver igen til næste år. Michael Jacobsen 22

23 Kom og se vores store udvalg i fiskeri udstyr til de rigtige priser, samt vores kollektion af tøj til jagt og fritid. Derudover forhandler vi nye og brugte campingvogne, Combi-Camp, Brenderup trailere, fortelte, weber, BP-gas og meget andet spændende udstyr. Nye åbningstider: Man.tirs.,ons.,tors. fred Lørdag Søn- & Helligdage (åbningstider med forbehold for ændringer) Kontakt os på tlf:

24 Program for forår/sommer 2007 Søndag 6/5 KYSTTUR Hornfisk (point 3) Bemærk den ændrede dato. Giver mulighed for at deltage i HSF s konkurrence 13. maj. Vi mødes ved klublokalet og kører samlet ud til kysten. Indvejningen foregår samme sted. Afgang fra klublokalet kl Pris 20 kr. Turleder: Jesper Andersen Onsdag 16/5 PENSIONISTTUR Tystrup sø Så starter vi de populære ture til søen og vores hytte. Evt. kørsel skal aftales med turlederen. Skal du have hjælp til båden vil bestyrelsen gerne forsøge at være dig behjælpelig. Mødetid ved hytten: Kl Afslutning kl Man medbringer selv morgenkaffe og Mogens laver maden. Pris: 50 kr. incl. båd + 1 øl + 1 snaps. Turleder: Jørn Wéden Søndag 20/5 FERSKVANDSTUR (point 4) Alle ferske vande må benyttes, men skal du bruge en båd, skal du kontakte turlederen for en evt. fordeling. Indvejning kl ved hytten ved Tystrup sø. kl i klublokalet på Bredegade. Pris: 20 kr. Turleder: Jes Hansen Onsdag 6/6 Lørdag 16/6 PENSIONISTTUR Tystrup sø Vi fortsætter de populære ture til søen og vores hytte. Eventuel kørsel skal aftales med turlederen. Skal du have hjælp til båden vil bestyrelsen gerne forsøge at være dig behjælpelig. Mødetid ved hytten: Kl Afslutning kl Man medbringer selv morgenkaffe og Mogens laver maden.. Pris: 50 kr. incl. båd + 1 øl + 1 snaps. Turleder: Jørn Wéden HAVNEMEDEKONKURRENCE i Korsør havn Mød op med din familie til en hyggelig dag ved vandet, til en konkurrence hvor der er store præmier og hvor alle har mulighed for at deltage. Tilmelding: Se dagspressen eller KLF s hjemmeside Læs også vores hjemmeside på 24

25 Onsdag 4/7 PENSIONISTTUR Tystrup sø Vi fortsætter de populære ture til søen og hytten. Evt. kørsel skal aftales med turlederen. Skal du have hjælp til båden vil bestyrelsen gerne forsøge at være dig behjælpelig. Mødetid ved hytten: Kl Afslutning kl Man medbringer selv morgenkaffe og Mogens laver maden. Pris: 50 kr. incl. båd + 1 øl + 1 snaps. Turleder: Jørn Wéden Onsdag 8/8 PENSIONISTTUR Tystrup sø Så har vi årets sidste tur til søen og vores hytte. Eventuel kørsel skal aftales med turlederen. Skal du have hjælp til båden vil bestyrelsen gerne forsøge at være dig behjælpelig. Mødetid ved hytten: Kl Afslutning kl Man medbringer selv morgenkaffe. Mogens laver maden. Pris: 50 kr. incl. båd + 1 øl + 1 snaps. Turleder: Jørn Wéden Søndag 2/9 FERSKVANDSTUR (point 5 Reserver dagen allerede nu! Turleder: Jes Hansen Juniorprogram for foråret 2007 Søndag 13/5 SØTUR TIL TISSØ Vi tager til søen for at fiske efter aborrer og gedder. Vi mødes ved klublokalet kl Hjemkomst kl Husk redningsvest! Tilmelding til Michael Haupt på Søndag 3/6 KYSTTUR Denne gang tager vi en tur til kysten for at fange fladfisk og hornfisk eller måske en ørred. Vi mødes ved klublokalet kl Hjemkomst kl Husk waders! Tilmelding til Michael Haupt på Så er vi klar til en ny sæson Søndag den 22. april var bestyrelsen med div. hjælpere ved Tystrup sø for at isætte broen, klargøre bådene og ikke mindst rengøring af vores hytte, så nu er vi klar til den nye sæson. Pas nu godt på det hele! Læs også vores hjemmeside på 25

26 Medlemskab af DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND På generalforsamlingen, afholdt d. 5. februar 2007, vedtog generalforsamlingen med 19 stemmer for og 17 imod, at vi fortsætter vores medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) inden for prøveordningen. Det vil sige, at vi i 2007 er medlemmer med kontingentopkrævning. Da vi ikke betaler fuldt medlemskab, betyder det også, at vi ikke er stemmeberettigede på kongressen. Dette er dog også det eneste punkt, hvor vi er begrænsede i vores medlemskab, alle andre tilbud kan anvendes på lige fod med fuldt betalende medlemmer. På generalforsamlingen blev der, i god tro, givet urigtige oplysninger på spørgsmål om dobbelt kontingent. Altså hvis man i forvejen var medlem af en forening, som var medlemmer af DSF, skulle man så også oven i betale det halve kontingent. Dette svarede jeg nej til, da jeg ved, at man i DSF kun opkræver et kontingent for en person, uanset hvor mange foreninger vedkommende er medlem af. Lige i vores tilfælde er dette forkert. Ved nærlæsning af tilbuddet fra DSF fremgår det, at vi i prøveordningen ikke får refunderet beløb for medlemmer, der i forvejen er registreret i DSF. Vi har haft punktet oppe i bestyrelsen og har besluttet, at vi holder det enkelte medlem skadesløst. Så hvis man har betalt kontingentet for 2007, vil man ved forevisning af relevant dokumentation, der beviser eksisterende medlemskab af DSF, kunne få refunderet det halve kontingent ved kassereren. Vi har lagt kontingentet til DSF oven i beløbet, som skal betales til Sportsfiskerforeningen for Slagelse & Omegn, og så sørger vores kasserer for overførsel til DSF. Satsen i år for medlemskab i DSF er for pensionister/seniorer kr. 130,-, for juniorer kr. 92,50 og for familier kr. 162,50. Ved næste generalforsamling skal der igen stemmes om medlemskab af DSF, nu for fuld betaling og fuld indflydelse. Lad os derfor bruge året 2007 som ledesnor for vores beslutning. Vi vil i bestyrelsen holde et vågent øje med, at der bliver fulgt op på sager af lokal interesse fra DSF s side. Dette gælder især sager vedr. miljøet i vores åer samt sager om udslip af regnbueørreder fra havdambruget ved Musholm. Jannerup offset a/s Ndr. Ringgade Slagelse Tel Fax

27 M/S BIEN KORSØR ARRANGERER FISKETURE EFTER FLADFISK OG TORSK TELEFON Få mere ud af din økonomi med Jyske Flere Penge kom ind og hent en pakke Rammer du sidst på måneden allerede midt på måneden? Så prøv Jyske Flere Penge og få gode råd til at få råd. Hent pakken i Jyske Bank. Vestergade GL. TORV Silkeborg SLAGELSE Tlf. TLF

28 Fisk var der stort set ingen af, da foreningerne fra Køge, Sorø og Slagelse tørnede sammen søndag den 21. januar i den årlige dyst i havfiskeri på Øresund. Forventningerne var ellers store nok, idet der først på måneden var taget pænt med fisk. Den ene storm og kuling efter den anden havde dog siden flyttet så meget rundt med vandmasserne, at fiskene mildest talt var spredt for alle vinde. Selv dagen og natten frem til dysten stod den igen på storm og kuling over hele landet, men vinden havde dog lagt sig så meget i løbet af natten at man blev enige om at arrangementet kunne gennemføres. Og så blev ellers der fisket på alle de kendte pladser nord for Helsingør, men havet var fuldstændigt tomt og intet kom på dækket. Op ad formiddagen foreslog skipper Kim Knudsen så lidt drivfiskeri i stedet. Ellers kan I ikke finde nogen vinder i dag, lød det. Slagelse vandt bymatchen, men fangsten var ringe Det har jeg aldrig hørt skipper Kim Knudsen sige før i højsæsonen for stortorsk. Nå, - men det blev forsøgt, og i de næste par timer kom der 3 meget små torsk på dækket. Ved middagstid opgav man videre fiskeri og sluttede konkurrencen, hvorefter resultatet kunne opgøres til, at Sportsfiskerforeningen for Slagelse og Omegn havde vundet pokal og de tre præmier for største fisk. Fiskene var af en størrelse der normalt ryger ud igen på Øresund, idet Jes Hansen blev nr. 1 med torsk på 0,705 kg, Jørgen Christensen nr. 2 med torsk på 0,650 kg og Gert Hansen nr. 3 med torsk på 0,625 kg. De eneste torsk der kunne overholde mindstemålet på 38 cm, et helt utroligt ringe resultat ved denne konkurrence, så det er altså ikke altid at det er på Øresund stortorskene fanges. Jørgen Christensen Pokalvinderne ved årets generalforsamling. 28

29 SORØVEJ 9 HER KAN DU VIRKELIG SPARE PENGE Syd- og Vestsjællands største og billigste udvalg Nu kæmpe fiskeafdeling Samt Vestsjællands eneste indskydningsbane NÆSTVED Købmagergade Næstved Tlf EN OPLEVELSE I SIG SELV! SLAGELSE Sorøvej Slagelse Tlf HUSK! Parkering lige foran døren JYDERUP Stationscentret 4450 Jyderup Tlf

30 BESTYRELSEN 2007 Formand Jes Hansen Hulbyvej Korsør / Kasserer Jørgen Christensen Anne Marievej Slagelse Næstformand Jens O. Jensen Benediktevej Slagelse / Juniorleder Michael Haupt Sorøvej 59, Skovsø 4200 Slagelse / Bestyrelsesmedlemmer Leif Nikolajsen, Heimdalsvej 7, 4200 Slagelse Jørn Wedén, Tystrupvej 51, 4250 Fuglebjerg Jesper Andersen, Færøvej 18, 3.tv., 4200 Slagelse Eivind Hansen, Hildursvej 10, 4200 Slagelse Suppleanter Gert Hansen, Majsvænget 11, 4270 Høng Morten Kantsø, Harrestedvej 7, 4200 Slagelse Fine fangster i dejligt vejr Afviklingen af årets 2. pointtur 1. april blev afholdt i det smukkeste vejr, man kan forestille sig. Turen var en kysttur, og meldingerne forud for denne tur var, at der visse steder var taget mange ørreder. Så de 13 deltagere havde noget at se frem til. Vi blev da heller ikke skuffede, næsten alle havde haft kontakt med fisk. Da resultatet af dagens anstrengelser skulle gøres op, viste det sig, at der samlet blev indvejet 7 ørreder, 3 torsk og 1 fladfisk. Vinder blev Kurt Nøttrup med 2 ørreder, samlet vægt 2,506 kg., nr. 2 blev Jesper Hansen, ligeledes med 2 ørreder, samlet vægt 2,116 kg. og nr. 3 blev Jesper Andersen med 1 ørred på 1,731 kg. I tilgift til det fine indvejningsresultat skal siges, at flere af deltagerne havde mistet en hel del ørreder i dagens løb. Så der var mange fisk på kysten den Jes 30

31 Nyt fra åerne Fin gydegravning fra Vestermose å. Så er optællingen af gydebanker i vore åer færdiggjort, og det har gennemgående været en succesoplevelse, specielt har Vestermose å imponeret med ikke mindre end 43 gravninger. Det er endnu et bevis på at det virkelig betaler sig at investere i miljøforbedringer. Selvfølgelig skal det nævnes her, at den meget kraftige nedbør har været medvirkende til det fine resultat. Sammenlagt er det blevet til 110 registrerede gravninger fra zone 4 (sammenløbet v/havrebjerg) og til Dævidsrød. Desværre er der fortsat en kraftig sandvandring flere steder, og derfor er det meget nødvendigt at få udbygget og tømt diverse sandfang og at få endnu mere gydegrus og flere sten lagt ud. 31

32 BÅDEHUSET blev revet ned Her ved årsskiftet blev vi opsagt på grunden ved Tissø af den nye ejer, så derfor måtte vi rykke ud og nedrive vores gamle bådeskur. Vi har så efterfølgende bygget en kasse til opbevaring af anker og årer o.lign. Den er så blevet anbragt på søsiden sammen med kassen fra Høng Sportsfiskerforening. Her ses bestyrelsen ved nedrivningen. Her ses den nye grejkasse. 32

33 Pokaltilmeldte fisk 2007 Bækørred Jesper Andersen Privat å 1,75 kg. Regnbueørred, å Jørgen Christensen Tude å 3,50 kg Jesper Andersen Privat å 3,60 kg Morten Kantsø Serdrup å 3,25 kg. Havørred Jørgen Christensen Tude å 5,75 kg Jørgen Christensen Storebælt 3,25 kg Michael Haupt Storebælt 4,10 kg. Torsk, kyst Peter Christensen Storebælt 0,60 kg. Skovsøgade 2 33

34 Pointkonkurrencen 2007 Deltager 18 marts 1 april 13 maj 20 maj I alt Placering Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Kurt Nøttrup Jesper Hansen Jesper Andersen Per Jensen Jes Hansen Peter Christensen Kurt Nielsen Jørgen Christensen Jørgen Jensen Robert Jensen Ejvind Hansen Jørgen Mose Per Jørgensen Jytte Andersen Niels Andersen Jørgen Ankjærgaard Kim Larsen Thomas Nielsen Leif Nicolaisen 8 Jørgen Ruthkjær 8 Flot regnbue fra kysten på 3,5 kg. 34

35 - ta med Lørdag afg. kl Søn- og Helligdage afg. kl Onsdag og Torsdag afg. kl Børn u. 14 år og pensionister (5 timer på hverdage) Juli måned sejles også: kl Tirsdag og Fredag kl Børn u. 14 år og pensionister kl Fra den 26/12-31/12 kl Kaffe, pølser, fiskegrej kan købes ombord. Anløbsplads: CASPAR BRANDS PLADS Tlf Mobiltlf

36 HØNG HANDELSCENTER Vi har det rigtige grej til lystfiskeren Altid 20 forskellige stænger på lager DU BESTEMMER SELV PRISEN PÅ FISKEUDSTYR Ved køb for 1200,00 KR. 02% 1500,00 KR. 05% 1800,00 KR. 10% 1200,00 KR. 15% Vi har mange andre ting Foder til husdyr Foder til hobbydyr Alt i tilbehør Beklædning Støvler Træsko Også i sikkerhed Arbejdstøj Sæber Legetøj El-artikler Værktøj Luftværktøj Hesteudstyr Fuglehuse Gnaverebure Behandlings artikler Skruer Søm Beslag Malerværktøj Haveværktøj Svejseværker Højtryksrenser Vandartikler Hegnsartikler Skadedyrs artikler Trillebøre Fodervogne Hundegårde HØNG HANDELSCENTER SLAGELSEVEJ 59 - TLF Jannerup offset a/s

Nr. 2 Maj 2009 22 årg.

Nr. 2 Maj 2009 22 årg. Nr. 2 Maj 2009 22 årg. Forside: Dennis Justesen med en gedde på 11,750 kg. fanget på Tissø. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1, 4270 Høng Tlf. 3027 5324 Tlf.

Læs mere

Nr. 2 Maj 2013 26 årg.

Nr. 2 Maj 2013 26 årg. Nr. 2 Maj 2013 26 årg. Forside: Martin Mortensen med en aborre på 1930 gram, fanget i St. Vejle å. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1, 4270 Høng Tlf. 3027 5324

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG FORSIDE NR. 180 NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Danish open. DM i trolling 2015. Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6. Arrangør: Fyns Trolling Klub

Danish open. DM i trolling 2015. Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6. Arrangør: Fyns Trolling Klub Danish open DM i trolling 2015 Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6 Arrangør: Fyns Trolling Klub TEAM konkurrence dvs. at der kan indvejes 3 fisk af hver art pr. båd, samlet over weekenden. Dvs.

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 2011 var året hvor vi rejste os efter de massive sygdomsproblemer tilbage i 2009. I 2011 har vi stort set opfyldt udsætningsplanen bortset fra ½-årsfisk til Allingå

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin

Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin OZ6HR nyt, Juli 2014 1 Nr. 3, Juli 2014 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin 2 OZ6HR nyt, Juli

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen PROGRAM FOR TURE I 2012 Hermed fremsendes program for 2012, så husk at krydse af i kalenderen. Programmet kan ændres, men det vil naturligvis blive sendt ud når det er klart. Sammen med udsendelse af dette

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Nr. 2 Maj 2012 25 årg.

Nr. 2 Maj 2012 25 årg. Nr. 2 Maj 2012 25 årg. Forside: Jørgen Christensen med laks på 8,3 kg. fanget ved Trolling på Bornholm. Se også side 33. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

DM i Fladfisk. Odense-fiskere vandt flest præmier til DM i fladfisk. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Odense-fiskere vandt flest præmier til DM i fladfisk. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Nyhedsbrev 2014/6 Danmarks hyggeligste fiskestævne 1 Odense-fiskere vandt flest præmier til DM i fladfisk Fiskestævnet DM i fladfisk i Onsevig var igen i år en stor succes også selv om fiskeriet blev aflyst

Læs mere

Nr. 1 Januar 2009 22 årg.

Nr. 1 Januar 2009 22 årg. Nr. 1 Januar 2009 22 årg. Forside: Ole Ganderup medstør på ca. 80 kg. - se side 19. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1, 4270 Høng Tlf. 3027 5324 Tlf. 4016

Læs mere

DM i Havfiskeri Småbåd & Trolling FTK Kalender

DM i Havfiskeri Småbåd & Trolling FTK Kalender DM i Havfiskeri Småbåd & Trolling FTK Kalender Forsiden på dette nyhedsbrev siger nærmest det hele: Det har været småt med fangsterne i den forgangne måned. Storebælt har været ekstremt stille og der er

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Hirsholmene Cup Samt 2. afdeling af JSK klubmesterskab

Hirsholmene Cup Samt 2. afdeling af JSK klubmesterskab Hirsholmene Cup Samt 2. afdeling af JSK klubmesterskab 8. - 9. august 2015 Rønnerhavnen Nordrestrandvej 40 Frederikshavn 57º27,9 N 10º32,2 E Hovedsponsor: Fiskekortet.dk Hirsholmene Cup 2015 Så er vi klar

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 27 År 2014 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende:

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2015 46. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders

2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders 2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders Lystfiskerforeningen Waders Næste blad udkommer i Juli 2014. Deadline 15 Juni Foreningsadressen: LF Waders Dyssevej 9 9541 Suldrup LF@waders.dk www.waders.dk www.facebook.com/waders.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Gæt en vragrøver..:-)

Gæt en vragrøver..:-) NR. 4 Oktober 2010 37. ÅRGANG Gæt en vragrøver..:-) Bestyrelsen i VSDK: Formand: Carsten Olsen Ll.Sct.Hansgan de 10A 8800 Viborg 86600013 mob. 40607171 carsten@creativeconsult.dk Kasser: Helge Nielsen

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub Lørdag, den 20. november 2010 Side 1 Mødested/tid: Fraværende: Møde via mail Ingen 1. Referat fra sidste møde. Er udsendt til bestyrelsen og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 2. Orientering ved formanden

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Velkommen til sæson 2012

Velkommen til sæson 2012 Velkommen til sæson 2012 Sæson start Så er det atter blevet tid til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny tennis sæson den 27. i rækken. Ja du læste rigtig. Det er NU, du skal finde din ketcher

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

NR. 2 MAJ 2006 19. ÅRG.

NR. 2 MAJ 2006 19. ÅRG. NR. 2 MAJ 2006 19. ÅRG. Forside: Michael Jakobsen og Torben Larsen med flotte fisk, se side 19 REDAKTION: Leif Jensen Claus Rasmussen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Snæbumgårdsvej 11, 4270 Høng NY: Tlf.

Læs mere

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne)

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2. September 2009 41. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830

Læs mere

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår!

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår! Jagtnyt Lyngby-Gladsaxe Jagtforening Årgang 14 nr. 1 Januar 2015 Lyngby-Gladsaxe Jagtforening ønsker alle medlemmer et godt nytår! Formand Morten Hejl takker af. Dennis Larsen (tv) og Thomas Bekkevold

Læs mere

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Fjends Lystfiskerklub Stiftet den 26. januar 1999 November 2015 Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Se side 2 3 Kom og få nogle hyggelige timer sammen med gode venner - du kan binde nogle

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN Januar 2012 Indhold Bestyrelsen side 3 Formanden har ordet side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Præmieskydningen side 6 Præmieskydningen side 7 Præmieskydningen side 8 Første rævejagt

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

Nyhedsbrev august 2012

Nyhedsbrev august 2012 Nyhedsbrev august 2012 Kære medlemmer Hermed endnu et lille nyhedsbrev fra kreds 38. Selv om der har været aktivitet på træningspladsen i hele sommerferien, er træningen nu for alvor i gang. Holdtræningen

Læs mere

Nr. 3 September 2008 21 årg.

Nr. 3 September 2008 21 årg. Nr. 3 September 2008 21 årg. Forside: Jørgen Christensen med helleflynder på 6,8 kg. - se side 26-27. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1, 4270 Høng Tlf. 3027

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark).

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark). Classic Autojumble i Gavnø Slotspark Skrevet af superbee - 2015/04/28 14:52 Classic Autojumble - 7/6 2015 Danmarks største veteranbilshow afholdes søndag den 7. juni 2015 Gavnø Slotspark danner for 27.

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse.

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning Referat Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. 1. Formanden åbnede generalforsamlingen med at foreslå

Læs mere

Nr. 1 Januar 2013 26 årg.

Nr. 1 Januar 2013 26 årg. Nr. 1 Januar 2013 26 årg. Forside: Ingen kommentarer! - Projekt vildfisk i gang under stor bevågenhed. Se også side 29. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -33. årg. 2012 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Nyhedsbrev d. 28. marts 2000

Nyhedsbrev d. 28. marts 2000 Nyhedsbrev d. 28. marts 2000 Sommerklargøring af MC Bestyrelsen har måtte indkalde til nyt møde, da vi fandt ud af at vor generalforsamling og MCTC s generalforsamling var blevet fastsat til samme weekend.

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Nr. 2 Maj 2010 23 årg.

Nr. 2 Maj 2010 23 årg. Nr. 2 Maj 2010 23 årg. Forside: Ole Ganderup med gedde på 3,9 kg fanget under isfiskeri på Tissø Se mere i artiklen på side 14. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere