Journalsystemer og statslige registre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Journalsystemer og statslige registre"

Transkript

1 Journalsystemer og statslige registre

2 Rasmus Axelsson, Specialkonsulent i KABS Sociolog, HD i økonomistyring og procesledelse, Certificeret projektleder PRINCE 2 Evaluering af behandlingssetups og -processer Udvikling af journalsystemet i KABS Fra registreringssystem til planlægningsværktøj Prisfastsættelse af sociale og sundhedsfaglige ydelser Ansvar for afregning af behandling Ansvar for KABS Strategi 2015 Analyser, Cases, Nøgletal, Effektmåling

3 Overblikket over journaler Journalsystemer der er rettet mod området: Bosteds-systemet (Team Online) KMD-EKJ (tidl. Rambøll Informatik, nu KMD) CSC Social, Omsorg, Vitae-suiten (CSC Scandihealth) BB Journal (Datasign) Odense Misbrugssystem (HD support) KABS Misbrugssystem (DSI Next) Danjournal (Danjournal) Kommunale ESDH-systemer (specifikke processer)

4 Overblikket - De statslige registre Stofmisbrugsdatabasen VBGS Behandlingsgaranti (12 variable) SIB Misbrug og baggrund (op til 102 variable) DanRis Amb Tilbud, ydelser og effekt (ASI) (op til 101 variable) DanRis Døgn Tilbud, ydelser og effekt (ASI)( op 121 variable) KvalHep Lægelige kvalitetsindikatorer og HEP-plan (19 variable) Injektionsdatabasen, Sundhedsstyrelsen (op til 90 variable) Landspatientregistret og psykiatrisk Centralregister (stofpsykoser, fejlfix, forgiftninger, misbrugsrelaterede sygdomme etc.) Kriminalregistret (domme, bøder, aktualitetsmarkeringer) Danmarks Statistik fra offentlige registre (trækker fra offentlige registre samt ressourceoptællinger (tælleuger)

5 Bundlinien hvad ligger der af oplysninger på en bruger Eksempel på bruger i KABS: 4 behandlingsforløb i KABS siden 2008 Op mod 900 variable til de statslige registre 418 journalnotater og dokumenter 8 indstillinger til behandling og 5 behandlingsplaner 239 ydelsesregistreringer 22 sundhedsfaglige/parakliniske data for lægelig behandling

6 Giver data mening? Ja hvis vi kan få det ud igen på den rigtige måde!

7 Det hele skal give mening! Formålet med journalsystemerne skal være tydeligt for alle Registreringerne skal give mening for den som registrerer det Registreringerne skal give mening når de bruges som data for planlægning, gennemførelse og opfølgning på behandlingen

8 Metodologiske udfordringer Hvorfor registrerer vi (meningsfuldheden) Hvad registrerer vi (forståelsen) Hvornår registrerer vi (rettidighedsaspektet) Hvordan registrerer vi (datakvalitet)

9 Meningsfuldheden Ledelsens behov Medarbejdernes behov Borgernes behov Organisatorisk Ledelsesinformation Lovkrav Ressourceallokering Overblik Planlægning Opfølgning Retssikkerhed Oplysning (indsigt) Behandlingsmæssigt Faglig ledelse Behandlingsressourcer Beslutningsstøtte Behandlingstøtte Borgerinddragelse Behandlingsplan

10 Forståelsen og rettidigheden

11 Hvordan registrerer vi (datakvalitet)? Afhænger af om vi synes registreringen er værdifuld eller værdiløs, hvad synes I? Iværksat behandling Angiv hovedstof Metadon (illegal) (=02) Buprenorphin (illegal) (=05) Benzodiazepiner (illegal) (=06) Andre opiater (=04) Heroin (illegal) (=03) Kokain (=08) Amfetaminer (=07) Ecstasy og.lign. (=09) Hash/Cannabis (=11) Hallucinogener (=10) Opløsningsmidler (Inhalanter) (=12) Andre stoffer (=13) Med hovedstof menes det stof, som borgeren opfatter som hovedproblem. Bemærk, at alkohol ikke kan anføres som hovedstof. Bemærk også, at ordinerede stoffer ikke kan angives som hovedstof. Har borgeren udelukkende indtaget alkohol og/eller ordinerede stoffer, skal checkboxen det er ikke muligt at angive hovedstof angives.

12 Eksempel 1 fra vores journalsystem Behandlingstype Hovedstof Antal brugere Metadon AMF 2 Andet 35 BENZ 6 HASH 3 HERO 90 KOKA 7 METO 169 MILL 73 MORF 2 BUPR 2 TOM 30

13 Eksempel 2 fra en salgspjece

14 Journalsystemerne i dag Hvad kan de? Modulopbygget (funktioner) Journaldel (typisk med advis og typeinddelinger) Kalenderdel Ydelsesdel ASI Handleplan/behandlingsplan Medicinmodul Statistik Overblik Økonomi Webservices (CPR, Stofmisbrugsdatabasen, EDIFACT) Konfigurationsstyring

15 Journalsystemerne i dag Alle siger: Vi kan ikke leve uden vores journalsystem, men hvor opfylder journalsystemerne ikke jeres behov? Deloitte (2007): Ingen kommuner vurderes at have it-systemer, der er særligt indrettede på de behov, der knytter sig til myndighedens faglige behandling af sager vedrørende handicappede og udsatte voksne". Sagsbehandlingen understøttes primært af ESDH systemer, journalnotater, Excel-ark og skabeloner mv. (Foranalyse om udviklingen af et fælles sprog på socialområdet)

16 Det fælles sprog så undgår vi den babylonske forvirring! Fælles sprog sikrer klar kommunikation også på tværs af faglighed og det øger chancen for at der skabes sammenhæng i behandlingen Fælles sprog er alt andet lige en forudsætning for IT understøttelse Fælles sprog sikrer entydig og forståelig dokumentation hvilket smitter af på værdien af registreringerne ift Ledelsesinformation, forberedelse, gennemførelse og opfølgning

17 De statslige registre Styrelsernes Trumfkort: De statslige registre er til for staten og ikke stofmisbrugsområdet som sådan! Det store potentiale: Afrapportering fra stofmisbrugsområdet (internationalt, landsplan, regioner, kommuner) Forskning CRF Aktuelle projekter Fælles sprog og viden på området Nationale standarder og indikatorer

18 De statslige registre - kritik Udvikling og forsøg på det sociale område Der er en lang tradition for på det sociale område at gennemføre udviklingsprojekter Der er ingen tradition for at måle, om indsatsen virker. Det betyder: Der er intet nyt i at give personer med sociale problemer en indsats, vi ikke ved, om virker Der er intet nyt i at udvikle nye indsatser og give dem til personer med sociale problemer uden på forhånd at vide, om de virker Det er nyt at måle effekten af indsatsen (Forskningsdirektør Ole Gregersen, SFI )

19 De statslige registre - kritik Der er for få sociologiske longitudinelle registerundersøgelser som kan belyse de sidste tyve års udvikling Undersøgelser som kan sætte fokus på definitioner og operationaliseringer og udfordringerne med at bearbejde historisk data i en anden retning end oprindeligt indsamlet til (Professor Ruth Emerek og Lisbeth B. Knudsen 2002)

20 De statslige registre, Kritik 33. Sundhedsministeriet har derudover taget initiativ til at etablere en løbende kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling i form af en registrerings- og indberetningsordning. Initiativet understøtter ikke direkte de mål, som ministeriet har opstillet, men muliggør at ministeriet fremadrettet kan monitorere kvaliteten af den lægelige stofmisbrugsbehandling. (Rigsrevisionen januar 2012)

21 Et par eksempler Rapportens hovedkonklusion er, at der er dokumentation for, at misbrugsbehandling virker op til 6 måneder efter afsluttet behandling. Evidensbaserede behandlingsmetoder er de mest velundersøgte og veldokumenterede metoder i forhold til, hvordan de fungerer, og for hvem de fungerer. (CRF for KL: God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres)

22 Et par eksempler CRF DanRis Stof 2011 Ambulant behandling

23 Hvordan udnytter vi data i journaler og registre? Fælles fodslag (ledere, behandlere og brugere) Hypoteser om og Analyser af output og feedback skal defineres fra bunden Sociologiske og antropologiske metoder til at fortolke og præsentere data Journalmodulerne skal integreres i en praksiskontekst kompetencer i dataanalyse, træning i datafeedback Fra registreringssystem til behandlingssystem Systemerne skal udvikles af misbrugscentrene Behandlingscentrets størrelse har betydning

24 Et eksempel fra KABS 2010 analyse viser at 50% af brugere med HASH som hovedstof udebliver fra behandling inden for den første måned i de regionale afdelinger (alle stofgrupper) 14 dages udredning og behandlingsstart afløses af ambulant tilbud (intensiteten er for lav og virker demotiverende) Etablering af behandlingsenhed for hash og CS Intensiteten øges til dagbehandling (2-4 gange ugentligt) Knap 13% af HASH udebliver indenfor den første måned, medianen er 105 dage, gns er 156 dage.

25 Fremtidens krav Initiativer Socialministeriet Anbefalinger fra KL Tilsynsreformen anbefalinger fra Deloitte Stofmisbrugsdatabasen og CRF VUM og DHUV FIII (fælles sprog III (eller IV)) - Deloitte Foranalyse FLIS KL og Kombits store ledelsesinformationsprojekt

26 Fremtidens system Integrerede moduler- bedre dokumentation og evaluering (output og feedback) Datawarehouse/Kuber/Reporting Services Psykiatri-del diagnoserne er kommet for at blive E-treatment Øget fokus på kontakter og ressourceallokering Fastholdelse, motivation, alliance og effektive metoder Effektmåling på behandlingsplansmål og ASI

27 KABS nye journalsystem Procesunderstøttelse af behandlingsflow/setup Sammenhæng mellem behandlingsplan, journal, ASI og ydelsesregistrering Planlægning, journalisering og ydelsesregistrering i samme arbejdsgang Medicinmodul og kalender Reporting service

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014

Rapport fra Klynge Øst Den 30. april 2014 Klynge Øst og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Samlet Klyngerapport, side 1 Individuelt kommunesvar, side 12 Tilbagemelding på klyngeorganisering og arbejdsform, side 25 Klynge Øst, Samlet klyngerapport

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN Den sociale stofmisbrugsbehandling RESULTATER AF BEHANDLINGEN Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:18 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN 09:18 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING RESULTATER

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Ambulant behandling af stofmisbrug

Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Morten Hesse & Birgitte Thylstrup Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 forfatterne og Center for Rusmiddelforskning

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL.

Birgitte Tylstrup (2012). God social misbrugsbehandling hvad virker og hvad kan der gøres. Udarbejdet for KL. Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling til de allermest udsatte stofmisbrugere: Overordnet modelbeskrivelse som ramme for indsatsen I det følgende præsenteres den overordnede ramme for modellen for

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 1 Velfærdsministeriet og KL Juni 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lise Skov-Ettrup Anders Blædel Gottlieb Hansen Janne Schurmann Tolstrup Ulrik Becker Udarbejdet for KABS VIDEN 2013 Lægelig behandling af stofmisbrugere

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere