KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015"

Transkript

1 KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015

2 2 Find også kataloget, invitationer og programmer digitalt på

3 FORORD KAMMERAKADEMIET Velkommen til Kammerakademiet. Vi har samlet et udvalg af Kammeradvokatens faglige aktiviteter og tilbud. Arrangementerne ligger fra september til og med november Aktiviteterne dækker en række faglige arrangementer og netværk inden for udvalgte retsområder som skat, udbud, IT, EU-ret, kontrakter, entrepriseret, ansættelses- og erstatningsret. Herudover indeholder efterårets arrangementer også kursus i projektledelsesmetoden Agile Project Management. Arrangementerne indgår i Kammerakademiet, der skaber skræddersyede tilbud til kunder og samarbejdspartnere, og som har til formål at understøtte juridisk sparring, udvikling og uddannelse. I folderen kan du også læse om vores otte nyhedsbreve på udvalgte retsområder, vores faglige grupper på LinkedIn eller komme med dine ønsker til kommende faglige arrangementer. Kammerakademiet din vej til viden. 3

4 44

5 FAGLIGE ARRANGEMENTER fortsættes DATO ARRANGEMENT SIDE DET GODE KØBMANDSSKAB ARBEJDSGIVERANSVARETS RÆKKEVIDDE ANSÆTTELSESRETLIG OPDATERING BIOGASANLÆG IT OG KRAVSPECIFIKATIONER II SAMSPILLET MELLEM ALM. FORVALTNINGSRET OG SKATTE- OG AFGIFTSRETTEN NYT FRA EU-STATSSTØTTERETTEN 14 5

6 666

7 FAGLIGE ARRANGEMENTER fortsat DATO ØVRIGE TILBUD SIDE FORUM FOR KONTRAKTER OG UDBUD 15 FAGLIGT FORUM FOR ENTREPRISE AGILE PROJECT MANAGEMENT PRINCE 2 AGILE 18 7

8 DET GODE KØBMANDSKAB Totaløkonomi og fleksible procedurer Den nye udbudslov åbner en række interessante muligheder, der i endnu højere grad kan sætte det gode købmandskab på dagsordenen, når det offentlige Danmark køber ind. I dette arrangement rettes fokus mod to af de mest interessante nyskabelser; de eksplicitte bestemmelser om totaløkonomi og ikke mindst den markant forbedrede mulighed for udbud med forhandling / konkurrencepræget dialog. Mulighederne er hver især interessante, men ikke mindst samspillet indeholder et stort potentiale. I oplægget vil der blive inddraget konkrete eksempler inden for både køb af varer, materielanskaffelser og bygge- og anlægsopgaver. Oplægsholderne er advokaterne Rasmus Holm Hansen og Andreas Estrup Ippolito. Tid Den 1. oktober 2015, kl Sted Kammeradvokaten 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding på Tilmelding senest den 20. september Der eftersendes kursusbevis. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. 8

9 ARBEJDSGIVERANSVARETS RÆKKEVIDDE Hvor langt rækker arbejdsgiveransvaret? Vi ser nærmere på personkredsen og de situationer, der er omfattet. Arbejdsgiveransvaret rækker videre end det traditionelle lønmodtager-arbejdsgiver forhold. Til arrangementet ser vi for det første nærmere på retsstillingen for løst tilknyttede, frivillige, personer i arbejdsprøvning og praktikanter. For sidstnævntes vedkommende ser vi på de særlige regler, der gælder efter beskæftigelsesindsatsloven. Herudover ser vi nærmere på de situationer, der er omfattet arbejdsgiveransvaret. Vi ser bl.a. på, hvor grænsen går i forhold til sociale arrangementer og på skader under transport i forbindelse med arbejdet. Oplægsholderne er advokaterne Henrik Nedergaard Thomsen, Sanne H. Christensen og Inge Houe. Tid Den 22. oktober 2015, kl Sted Kammeradvokaten 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding på Tilmelding senest den 8. oktober Der eftersendes kursusbevis. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. 9 9

10 ANSÆTTELSESRETLIG OPDATERING Muligheder og faldgruber Hvad kan arbejdsgivere lære af den nu overståede finanskrise? Vi ser på hvilke muligheder og faldgruber arbejdsgiverne skal være opmærksomme på i forbindelse med indgåelse af fratrædelsesaftaler. Vi ser på aftaler om lønreduktion, arbejdstidsnedsættelse og andre muligheder for at spare lønomkostninger i en krisetid. Vi ser på lovprogrammet i forbindelse med Folketingets åbning hvilke lovændringer kan arbejdsgivere forvente? Endvidere ser vi på de væsentligste afgørelser fra domstolene siden sidst. Oplægsholderne er advokaterne Niels Banke, Lene Damkjær Christensen og Karsten Holt. 10 Tid Den 26. oktober 2015, kl Den 29. oktober 2015, kl Sted Kammeradvokaten 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding på Tilmelding senest den 12. oktober Der eftersendes kursusbevis. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet den 26. oktober og morgenmad fra 8.30 den 29. oktober.

11 BIOGASANLÆG Når kommuner planlægger, etablerer og driver Kommuner har mulighed for at stå i spidsen for planlægning, etablering og drift af biogasanlæg. En række kommuner er allerede i gang, og flere kommuner står over for samme overvejelser. Det kræver imidlertid grundige overvejelser, herunder i forhold til regelgrundlaget og kommunens muligheder for samarbejde med private leverandører og aftagere. Arrangementet vil under inddragelse af konkrete eksempler gennemgå et biogasprojekts væsentligste faser med fokus på kommunens rolle som beslutningstager, projektudvikler og driftsherre. Arrangementet vil bl.a. komme ind på arealerhvervelse, finansieringsmuligheder, ejerstruktur, udbud og entreprise. Oplægsholderne er advokaterne Rasmus Holm Hansen, Morten Ruben Brage og Kim Højmark. Tid Den 27. oktober 2015, kl Sted Kammeradvokaten 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding på Tilmelding senest den 13. oktober Der eftersendes kursusbevis. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. 11

12 IT OG KRAVSPECIFIKATIONER II Sammenhæng mellem kravspecifikation, tilbudsevaluering og begrundelse Vi inviterer til årets andet arrangement om IT og kravspecifikationer. På forårets arrangement så vi bort fra det udbudsretlige perspektiv ved udformningen af kravspecifikationer, så ved efterårets arrangement vil vi netop kaste os over tilbudsevalueringen. Arrangementet har fokus på den nære sammenhæng, der er mellem kravspecifikation, tilbudsevaluering og begrundelse. Oplægget tager udgangspunkt i konkrete eksempler på udformningen af forskellige typer af tilbudsevalueringer, ligesom vi demonstrerer, hvordan udformningen af kravspecifikationen kan have indflydelse på begrundelseskravet. Oplægsholderne er advokaterne Tom Holsøe og Anni Noes Westergaard samt erhvervsjuridisk rådgiver Martin Levi Strøm Nielsen. Din deltagelse i arrangementet forudsætter ikke, at du har deltaget i IT og Kravspecifikationer I. Tid Den 5. november, kl Sted Kammeradvokaten 1606 København V 12 Tilmelding Information og tilmelding på Tilmelding senest den 22. oktober Der eftersendes kursusbevis. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. 12

13 2 SAMSPILLET MELLEM ALM. FORVALTNINGSRET OG SKATTE- OG AFGIFTSRETTEN Udvalgte emner Skatte- og afgiftsrettens vidtforgrenede regler suppleres af almindeligt gældende forvaltningsretlige regler skrevne som uskrevne. Da en gennemgang fra A-Z ikke er mulig inden for arrangementets tidsmæssige ramme, vil der blive sat fokus på udvalgte emner, herunder den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning og forvaltningslovens begrundelseskrav. Formålet med arrangementet er bl.a. at give et indblik i reglernes betydning for domstolenes prøvelse af skatte- og afgiftsmyndighedernes afgørelser. Målgruppen for arrangementet er alene medarbejdere hos SKAT, Skatteankestyrelsen og Skatteministeriets departement. Oplægsholderne er advokaterne Søren Horsbøl Jensen, Anders Vangsø Mortensen og Ann-Cathrine Pedersen. Tid Den 12. november, kl Sted Kammeradvokaten 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding på Tilmelding senest den 29. oktober Der eftersendes kursusbevis. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. 13

14 NYT FRA EU-STATSSTØTTERETTEN Kammeradvokaten/ inviterer til arrangement om EU-statsstøtteretten. Arrangementet, som afholdes i samarbejde med både Dansk Forening for Europaret og Dansk Forening for Statsstøtteret, giver et bredt overblik over det seneste års udvikling på EU-statsstøtteområdet. I oplægget dækker vi først og fremmest udviklingen i EU-domstolenes og Kommissionens praksis. Vi kommer dog også ind på nye politiske tiltag og ny lovgivning på området. Vi kommer med andre ord hele vejen rundt og forsøger samtidig at trække nogle linjer op og give et bud på, hvad der er i vente. Oplægsholderne er statsstøttechef Preben Pettersson, Erhvervs- og Vækstministeriet, og advokat Rass Holdgaard. Tid Den 25. november, kl Sted Kammeradvokaten 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding på Tilmelding senest den 11. november Der eftersendes kursusbevis. Det er gratis at deltage. Der serveres en let anretning efter arrangementet. 14

15 FORUM FOR KONTRAKTER OG UDBUD Forum for kontrakter og udbud er Kammeradvokatens netværk for statslige og andre offentligt ansatte, som løbende beskæftiger sig med udbudsretlige problemstillinger. Foraets arrangementer tager udgangspunkt i aktuelle emner, og gør det muligt for deltagerne at holde sig opdateret om nye tendenser inden for kontraktretten og udviklingen i udbudsregler og praksis. Den 16. september vil vi sætte fokus på ændringerne i håndhævelsesloven ifm. den nye udbudslov. Den 18. november vil vi stille skarpt på de særlige forhold og risici, som ordregiver skal være opmærksom på ifm. udbud af særligt samfundskritiske ydelser. Læs mere om emnerne på vores hjemmeside. Bemærk at arrangementerne kun er for medlemmer af Forum for kontrakter og udbud. Læs mere om program og medlemskab på Tid Den 16. september 2015, kl Den 18. november 2015, kl Sted Kammeradvokaten 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding på Tilmelding senest hhv. den 2. september og 4. november Arrangementerne er kun for medlemmer af foraet. Kontakt os vedr. medlemsskab på Der eftersendes kursusbevis. Der serveres en let anretning efter arrangementerne. 15

16 FAGLIGT FORUM FOR ENTREPRISE Risikostyring og Contract Management Kammeradvokaten/ er igen vært, når det entrepriseretlige netværk mødes. Netværket er for statslige og andre offentlige ansatte samt ansatte i almene boligselskaber og hos andre bygherrer, der er berørt af udbudsreglerne med videre. Der er planlagt to arrangementer i andet halvår Programmet for arrangementet den 22. september er Risikostyring og Contract Management. Programmet for den 10. november er ikke fastlagt endeligt, men emnerne vil være aktuelle og have praktisk betydning for bygherrer. Programmet for de enkelte arrangementer rundsendes til netværkets medlemmer i god tid før hvert arrangement, ligesom det annonceres på Kammeradvokaten.dk. Oplægsholderne den 22. september er bl.a. Bjarne Bæk og Jon Iversen fra Copenhagen Airports A/S, samt oplægsholdere fra Kammeradvokaten. 16 Tid Den 22. september 2015, kl Den 10. november 2015, kl Sted Kammeradvokaten 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding på Tilmelding senest hhv. den 8. september og den 27. oktober Arrangementet er kun for medlemmer af foraet. Kontakt os vedr. medlemsskab på Der eftersendes kursusbevis. Der serveres en let anretning efter arrangementerne.

17 AGILE PROJECT MANAGEMENT Kursus og certificering Kammeradvokaten/ udbyder i samarbejde med APMG International og Keith Richards Consultants et kursus i Agile Project Management med tilhørende certificering på niveau foundation og efter ønske practitioner. Projektledere i det offentlige mødes i stigende grad med projekter, der ønskes gennemført agilt. AgilePM er en internationalt anerkendt og bredt anvendt projektledelsesmetode, der fastlægger rammer og byder på styringsværktøjer, som agile projekter kan udføres indenfor. Kurset er rettet mod projektledere og er på engelsk. Da antallet af pladser er begrænset, forbeholdes pladserne til projektledere hos klienter. Læs mere om kurset og certificeringen på vores hjemmeside. Pris pr. person: kr. inkl. moms. Prisen er inkl. forplejning i kursusdagene, men eksklusiv evt. overnatning. Tid Den oktober 2015, kl Sted Kammeradvokaten 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding på Tilmelding senest den 21. september Der eftersendes kursusbevis. Pris pr. person: kr. inkl. moms. Der serveres forplejning under arrangementet. 17

18 PRINCE 2 AGILE Kammeradvokaten/ udbyder i samarbejde med APMG International og Keith Richards Consultants et kursus i Prince 2 Agile, som er en overbygning på Prince 2 certificeringen. Kurset giver allerede certificerede Prince 2 projektledere rammer og byder på styringsværktøjer, som agile projekter kan udføres indenfor. Kurset vil give deltagerne viden om og forståelse for agil udvikling, ligesom deltagerne får kendskab til relevante projektstyringsmetoder, som kan understøtte vellykkede agile projekter. Kurset er rettet mod projektledere, som er certificeret practitioner i Prince 2, og er på engelsk. Da antallet af pladser er begrænset, forbeholdes pladserne til projektledere hos klienter. Læs mere om kurset på vores hjemmeside. Pris pr. person: kr. inkl. moms. Prisen er desuden inkl. forplejning i kursusdagene, men eksklusiv evt. overnatning. Tid Den november 2015, kl Sted Kammeradvokaten 1606 København V Tilmelding Information og tilmelding på Tilmelding senest den 2. oktober Der eftersendes kursusbevis. Pris pr. person: kr. inkl. moms. Der serveres forplejning under arrangementet. 18

19 BLIV FAGLIGT OPDATERET I KAMMERADVOKATENS GRUPPER PÅ LINKEDIN Kammeradvokaten informerer løbende om nyheder på en række juridiske områder i følgende faglige netværk på LinkedIn: Nyt om Forvaltningsret Nyt om Insolvens Nyt om Miljøret Nyt om EU-ret og International ret Nyt om Persondataret Forum for Kontrakter og Udbud Fagligt Forum for Entreprise Læs mere på kammeradvokaten.dk/viden/linkedin. 19

20 NYHEDSBREVE FRA KAMMERADVOKATEN Vi udgiver nyhedsbreve om aktuelt stof og seneste udvikling på områderne: Stats- og forvaltningsret Udbudsret Ansættelsesret Miljøret Insolvensret Erstatningsret EU-ret og international ret Skatter og afgifter Nyhedsbrevene henvender sig til alle, der har brug for eller lyst til at følge med i de nyeste, væsentlige begivenheder på områderne. De udkommer ca. fire gange årligt (ansættelsesret dog 6 gange) og informerer desuden om Kammeradvokatens kommende faglige arrangementer, ledige stillinger m.m. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevene online på kammeradvokaten.dk/nyheder. God læselyst. 20

21 TILMELDING TIL NYHEDSBREVE M.M. Nyt om udbudsret Nyt om ansættelsesret Nyt om EU-ret og international ret Nyt om stats- og forvaltningsret Nyt om erstatningsret Nyt om miljøret Nyt om insolvensret Nyt om skatter og afgifter Sæt kryds ud for dét eller de nyhedsbreve, du ønsker at modtage. Nyhedsbrevene udkommer ca. fire gange om året. Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, accepterer du samtidig at modtage information om vores aktiviteter og invitationer til faglige arrangementer. Navn: 21

22 MINE KOMMENTARER Det er vigtigt for os, at vores aktiviteter er målrettede og relevante, og derfor tager vi gerne imod gode råd og opfordringer til nye kurser og aktiviteter. Du kan sende dine kommentarer til os via blanketten her eller på mail: Navn: Stilling: Firma: Kammeradvokaten DK-1606 København V 22

23 Kammerakademiet.dk 23

24 Kammeradvokaten DK-1606 København V

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med:

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med: DIGITALISERINGSKONFERENCE Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser Konferencen afholdes i samarbejde med: 1 TALERLISTE Lars Frelle-Petersen Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG

ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG SIKKERHED IMMA TERIALRET INFRASTRUKTUR INSOLVENS IT OG DIGITALI

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

Efteruddannelse for byggeriet 2015

Efteruddannelse for byggeriet 2015 Efteruddannelse for byggeriet 2015 2015 byder på flere nye Nohr-Con uddannelser for eksempel: f Byggeriets projektlederuddannelse med certificering f BIM Workflow Certificering f Nohr-Con Mini-MBA... og

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog WWW.JUC.DK JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse Kursus København Jylland Side Erhvervs- og

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

2 0 1 3 Kursuskatalog

2 0 1 3 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere