Første informationsmøde for lokale Aula-administratorer. Mandag d. 17. december 2018 Tirsdag d. 18. december 2018 Fredag d. 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første informationsmøde for lokale Aula-administratorer. Mandag d. 17. december 2018 Tirsdag d. 18. december 2018 Fredag d. 4."

Transkript

1 Første informationsmøde for lokale Aula-administratorer Mandag d. 17. december 2018 Tirsdag d. 18. december 2018 Fredag d. 4. januar 2019

2 F Ø R S T E I N F O R M A T I O N S M Ø D E F O R L O K A L E A U L A - A D M I N I S T R A T O R E R Dagsorden 1. Rollen som lokal Aula-administrator 2. Vigtige datoer for Aula-administratoren 3. Oprydning hvor og hvorfor? 4. Oprydningsplan 5. Vejledninger til oprydningsplanens opgaver Vedlagt: Vejledninger til fase 1

3 Rollen som lokal Aula-administrator

4 R O L L E N S O M L O K A L A U L A - A D M I N I S T R A T O R Aula roller

5 R O L L E N S O M L O K A L A U L A - A D M I N I S T R A T O R Hovedopgaver for dig som lokal Aula-administrator

6 R O L L E N S O M L O K A L A U L A - A D M I N I S T R A T O R Hvad skal og kan du som lokal Aula-administrator? SKAL: Sikre at alle opgaverne i oprydningsplanen udføres inden 21/6 Sikre at de opgaver med deadlines inden 21/6 udføres til tiden Sikre at vejledningerne til de enkelte oprydnings- og opsætningsopgaver følges Sikre at opsætningen af Aula følger de fælles retningslinjer Sikre at medarbejdere, der tildeles administrator-rettigheder i Aula, er bekendt med de fælles og lokale retningslinjer samt de anbefalinger ift. opsætning og anvendelse af Aula, der er relateret til de tildelte rettigheder Sikre det løbende vedligehold og administration af skolens Aula efter overgangen fra SkoleIntra til Aula KAN: Uddelegere opgaverne i oprydningsplanen til relevante medarbejdere Uddelegere hele rollen som Aula-administrator eller enkelte administrator-rettigheder til andre medarbejdere, såfremt der er behov for det

7 R O L L E N S O M L O K A L A U L A - A D M I N I S T R A T O R Klædt på til at være din skoles Aula-administrator OBLIGATORISK: Deltagelse i første informationsmøde for Aula-administratorer (denne) Deltagelse i opsætningsworkshop (1. eller 4. marts* invitation følger) ANBEFALES KRAFTIGT: Deltagelse i superbrugerkursus (afvikles i perioden 21. januar 5. marts) HVIS BEHOV: Mulighed for opfølgende hjælp til lokal opsætning ( marts) * Er du på superbrugerkursushold efter 3. marts, skal du placeres på et tidligere hold. Kontakt Mette Lysemose på

8 R O L L E N S O M L O K A L A U L A - A D M I N I S T R A T O R Klædt på til at være din skoles Aula-administrator MATERIALER: Oprydningsplan med tilhørende vejledninger (Fase 1 udleveres ved dette møde Fase 2-5 udleveres 14/2) Opsætningsvejledning (udleveres ved opsætningsworkshop) Vejledning omkring retningslinjer og anbefalinger ift. fælles anvendelsesstrategi (under udarbejdelse)

9 Vigtige datoer for Aula-administratoren

10 V I G T I G E D A T O E R F O R A U L A - A D M I N I S T R A T O R E N Fokuseret tidsplan AULA- ADMINISTRATORER Første informationsmøde 17/12, 18/12 eller 4/1 Opsætningsworkshop (hel dag) 1/3 eller 4/3 * Opfølgning på opsætning efter behov 12/3, 13/3 eller 14/3** 21/6 Netcompany Begynder at overføre data fra SkoleIntra til Aula OPRYDNINGSPLAN DEADLINE DEADLINE DEADLINE DEADLINE FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 14/2 29/3 26/4 31/5 DEADLINE 21/6 UDDANNELSE I AULA Uddannelse af superbrugere (herunder Aula-administratorer) 21/1 til 5/3 Uddannelse pædagogiske medarbejdere 1/4 til 30/4 * Invitation med tilmeldingslink udsendes efter 4/ ** Tilmelding sker ved at kontakte Sara Sprogøe Jønsson - T: E:

11 Oprydning hvor og hvorfor?

12 O P R Y D N I N G H V O R O G H V O R F O R? Behov for oprydning flere steder Indhold i SkoleIntra De systemer, der styrer adgangen til Aula

13 O P R Y D N I N G I S K O L E I N T R A Indholdet i SkoleIntra håndteres på forskellige måder Noget indhold flyttes automatisk Noget indhold skal flyttes til bestemte steder i SkoleIntra for at flytte med Noget skal I selv flytte til Aula eller til fx Google Drev eller OneDrive Noget indhold skal slettes helt

14 O P R Y D N I N G I S K O L E I N T R A Hvad flyttes automatisk fra SkoleIntra til Aula? 1. Elevplaner (arkiverede) 2. Elevens mappe fra Elevens kort 3. Samlemapper (medarbejderens, elevens, fælles medarbejder og klassens) 4. Beskeder inkl. vedhæftninger (kun arkiverede medarbejderbeskeder) 5. Klasselog inkl. Vedhæftninger 6. Kontaktbog Skema og stamdata hentes automatisk ind i Aula fra andre systemer (bl.a. TRIO og TEA)

15 O P R Y D N I N G I S K O L E I N T R A Behov for meget specifikke vejledninger - som hjælp til: BEVARING hvad og hvorfor Sikre at lovgivningen overholdes ift. hvilke typer filer, der skal bevares Sikre at de rette filer følger med over i Aula og tilknyttes de rette elever (fx gamle elevplaner, klasselogsnoter, kontaktbogsnoter og lign.) Sikre at I får bevaret indhold af værdi

16 O P R Y D N I N G I S K O L E I N T R A Behov for meget specifikke vejledninger - som hjælp til: SLETNING hvad og hvorfor Fordi samlemappernes indhold flytter med i Aula, er det vigtigt at få slettet alt det indhold I ikke vil beholde: o Aula er ikke til filopbevaring på samme måde som vi kender det i SkoleIntra I skal derfor selv flytte samlemappernes indhold fra Aula til drev (Google Drev og OneDrive) efter datamigreringen fra SkoleIntra

17 O P R Y D N I N G I A D G A N G E N T I L S K O L E N S A U L A Behov for oprydning i de systemer, der styrer adgangen til Aula Sikre at kun de brugere, der er berettiget hertil, får adgang til jeres skoles Aula Sikre at skolens brugere indlæses korrekt, med de rette roller og tilknytninger i Aula Sikre at der kan oprettes grupperinger i Aula med de rette medlemmer

18 O P R Y D N I N G I A D G A N G E N T I L S K O L E N S A U L A Sådan indlæses brugere i Aula TEA Stamoplysninger Roller Tilknytning til klasser/hold Stamoplysninger (hvis indtastet) Roller STIL Database med UNI-logins Styrer adgang og roller AULA

19 O P R Y D N I N G I A D G A N G E N T I L S K O L E N S A U L A Sådan indlæses brugere i Aula TEA Stamoplysninger Roller Tilknytning til klasser/hold Fjernes fra BA, når oprettet i TEA Stamoplysninger (hvis indtastet) Roller STIL Database med UNI-logins Styrer adgang og roller AULA

20 O P R Y D N I N G I A D G A N G E N T I L S K O L E N S A U L A TEA som primær kilde for skolens brugere Understøtter ikke tildeling af de rette roller Manuel vedligeholdelse Anvendes KUN ved akut behov for oprettelse (bruger oprettes samtidigt i TEA) Under udfasning TEA Stamoplysninger Roller Tilknytning til klasser/hold Fjernes fra BA, når oprettet i TEA Stamoplysninger (hvis indtastet) Roller Understøtter tildeling af de rette roller Kun én liste skal vedligeholdes Brugere slettes automatisk fra skolen ved fratrædelse/afgang fra skolen STIL Database med UNI-logins Styrer adgang og roller AULA

21 O P R Y D N I N G I A D G A N G E N T I L S K O L E N S A U L A Fremtidig praksis Anvendes så vidt muligt IKKE til oprettelse af brugere Understøtter ikke tildeling af de rette roller Manuel vedligeholdelse Anvendes KUN ved akut behov for oprettelse (bruger oprettes samtidigt i TEA) TEA Stamoplysninger Roller Tilknytning til klasser/hold Fjernes fra BA, når oprettet i TEA Stamoplysninger (hvis indtastet) Roller Alle oprettes i TEA Understøtter tildeling af de rette roller Brugere slettes automatisk fra skolen ved fratrædelse/afgang fra skolen STIL Database med UNI-logins Styrer adgang og roller AULA

22 O P R Y D N I N G I A D G A N G E N T I L S K O L E N S A U L A Hvad må vi bruge Brugeradministrationen til: Tildeling af adgangskoder til elever og medarbejdere. Administrationen af medarbejderes adgangskoder udfases og overgår til selvbetjening med NemID Tildeling af visse typer rettigheder til fx Nationale test, ordblindetest etc. Udfases gradvist og erstattes af de roller, der tildeles i skolernes administrative system Administration af tjenesteudbydernes adgang til skolernes personoplysninger via UNI-login. Udfases og erstattes af nyt selvstændigt og løst koblet modul Der er etableret en selvstændig del af ba.emu.dk, der giver udvalgte medarbejdere adgang til at nulstille elevers adgangskoder

23 Oprydningsplan Opbygning og opgavetyper

24 O P R Y D N I N G S P L A N Oprydningsplanens opbygning 21/6 DEADLINE FOR ALLE OPGAVER I PLANEN: 21/6 OPDELT I 5 FASER MED HVER SIN DEADLINE OPDELT I 4 ROLLER: Aula-administrator Ledelse Fælles (alle medarbejdere, dog primært de pædagogiske) Individuel (alle medarbejdere)

25 O P R Y D N I N G S P L A N 3 typer opgaver * Markeret med stjerne Opgaver Med gul skrift Opgaver Med hvid skrift MED VIGTIG DEADLINE: Skal udføres inden den næstkommende deadline (fx opgaverne for Aula-administratoren i fase 1 og fase 2) MED FAST PLACERING I DEN PÅGÆLDENDE FASE Den må kun udføres i den fase, den er placeret i MED ANBEFALET PLACERING/DEADLINE: Det anbefales at følge placeringen i planens faser for at sikre, at der ikke sker en opgaveophobning lige inden den endelige deadline 21/6. Men opgaven kan udføres i foregående eller efterfølgende fase, såfremt den løses inden 21/6

26 O P R Y D N I N G S P L A N FASE 1 DEADLINE 14/2 DEADLINE DEADLINE DEADLINE FASE 2 29/3 FASE 3 26/4 FASE 4 31/5 FASE 5 DEADLINE 21/6 AULA- ADMINISTRATOR NB! UDFØRES FØRST: Sletning af manuelt oprettede brugere i UNIlogins administrationsmodul* Oprettelse af alle medarbejdere i TEA* Gennemgang og tildeling af de rette roller til medarbejdere i TEA* Tilknytning medarbejdere til de rette klasser i TEA* Gemme lister over alle ressourcer, der skal kunne bookes i Aula* Oprette og opsætte grupper i Aula (påbegyndes på Aulaadministrator-workshop)* Tildeling af roller og rettigheder i Aula (påbegyndes på Aulaadministrator-workshop)* Oprette ressourcer, der skal kunne bookes, i Aula (påbegyndes på Aula-administrator-workshop)* Kvalitetssikring af data fra UNIlogin (påbegyndes på Aulaadministrator-workshop)* Flytte årsplaner (fra tidligere skoleår - nye ligger i MinUddannelse) Flytte elevplaner (historiske) Gemme fælles læringsforløb og skabeloner (udviklet lokalt) Tjekke, at der er ryddet op i fælles samlemapper og billedarkiver Downloade og flytte filer fra fælles dokumentarkiv Downloade og flytte billeder fra SkoleIntra til Aula Oprette nyheder og opslag i Aula (vedr. det kommende skoleår) Oprette begivenheder i Aula (for det kommende skoleår med/uden tilmelding) Oprette reservationer i Aula (til det kommende skoleår) Flytning af dokumenter for skolebestyrelsen Flytning af arbejdsmiljømateriale (fx. handleplaner, personalehåndbog) Oprette fælles links i Aula LEDELSE Oprydning i arbejdsmiljømaterialer fx handleplaner og personalehåndbog Oprydning fælles dokumentarkiver og samlemapper fra ledelse/adm. Oprydning dokumenter for skolebestyrelsen FÆLLES Stillingtagen til, hvilke fælles links, læringsforløb og skabeloner (udviklet lokalt), der skal bevares. Oprydning og sletning af filer fra fælles dokumentarkiv Oprydning, sletning og download af filer fra billedarkiver Oprydning og sletning af filer fra fælles samlemapper INDIVIDUEL Oprydning, sletning og flytning af filer fra individuelt dokumentarkiv Oprydning og sletning individuelle samlemapper Stillingtagen til og flytning af individuelle links, læringsforløb og skabeloner (udviklet lokalt) Flytning af aktuel elevplan, hvis SkoleIntra er brugt til dette Overførsel af læsekontrakter (igangværende) til Klasselog Arkivering af vigtige beskeder til Beskedarkiv

27 O P R Y D N I N G S P L A N Opfølgningsværktøj til oprydningsplanen (Skema i SurveyXact) HVORFOR: Hjælp til jer ift. at få overblik over, hvilke opgaver der er udført Behov for at sikre, at de vigtige deadlines overholdes, da det har betydning for: Korrekt indlæsning af skolens elever, forældre og medarbejdere Opsætning af bl.a. grupperinger i jeres skoles Aula Korrekt overførsel af indhold fra SkoleIntra til Aula HVORDAN: I modtager en mailinvitation til SurveyXact I kan løbende opdatere skemaet via det link, der sendes ud efter første besøg i skemaet

28 Vejledninger til oprydningsplanens opgaver

29 V E J L E D N I N G E R T I L O P R Y D N I N G S P L A N E N Hvorfor er det vigtigt at følge vejledningerne? I FÅR DE HURTIGSTE ARBEJDSGANGE IFT. AT SIKRE: At lovgivningen overholdes ift. hvilke typer filer, der skal bevares og hvor det skal opbevares henne At de rette filer følger med over i Aula og tilknyttes de rette elever (fx gamle elevplaner, klasselogsnoter, kontaktbogsnoter og lign.) At I får bevaret indhold af værdi At I ikke får en masse overflødigt overført til Aula - som I efterfølgende selv skal rydde op i

30 V E J L E D N I N G E R T I L O P R Y D N I N G S P L A N E N Adgang til vejledningerne Vigtigt at få opgaverne i fase 1 udført inden 14/2 vejledningerne til fase 1 udleveres til jer i dag (link til elektronisk version på AarhusIntra udsendes i løbet af denne uge) Derfor offentliggøres resten af vejledningerne først efter 14/2 I skal IKKE begynde at udføre opgaver fra andre faser, før I har modtaget vejledningerne hertil

Oprydningsplan. Opbygning og opgavetyper

Oprydningsplan. Opbygning og opgavetyper Oprydningsplan Opbygning og opgavetyper O P R Y D N I N G S P L A N Oprydningsplanens opbygning 21/6 DEADLINE FOR ALLE OPGAVER I PLANEN: 21/6 OPDELT I 5 FASER MED HVER SIN DEADLINE OPDELT I 4 ROLLER: Aula-administrator

Læs mere

Lokal datamigreringsstrategi for Jammerbugt Kommune I forbindelse med implementeringen af Aula

Lokal datamigreringsstrategi for Jammerbugt Kommune I forbindelse med implementeringen af Aula 1 Lokal datamigreringsstrategi for Jammerbugt Kommune I forbindelse med implementeringen af Aula 1. Baggrund Der lukkes for SkoleIntra til august 2019, hvorfor alle vigtige og nødvendige data skal flyttes

Læs mere

Kontakt din læringskonsulent. Hvis du skal bruge oplægget til undervisning, har du behov for oplægget i Power Point.

Kontakt din læringskonsulent. Hvis du skal bruge oplægget til undervisning, har du behov for oplægget i Power Point. Kontakt din læringskonsulent Hvis du skal bruge oplægget til undervisning, har du behov for oplægget i Power Point. Pædagogisk personale Formål At du kan anvende og forstå Aula At du får en god forståelse

Læs mere

AULA STRATEGI FOR DATAMIGRERING TIL AULA. Version 2.0

AULA STRATEGI FOR DATAMIGRERING TIL AULA. Version 2.0 AULA STRATEGI FOR DATAMIGRERING TIL AULA Version 2.0 August 2018 VERSIONSHISTORIK Versionsnummer Dato Afsnit der er ændret 1.0 24-11-2016 Oprindeligt offentliggjort dokument 1.1 13-06-2017 Versionshistorik

Læs mere

AULA VEJLEDNING TIL DATAMIGRERING FOR SKOLER. Version 1.1

AULA VEJLEDNING TIL DATAMIGRERING FOR SKOLER. Version 1.1 VEJLEDNING TIL DATAMIGRERING FOR SKOLER November 2018 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 INDLEDNING... 4 3 HVILKE DATA OVERFØRES OG HVOR HAVNER DE I?... 4 3.1 Automatisk kontrol af datamigreringen...

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Side 2 Indhold Indledning... 3 Klargøring til nyt skoleår... 3 Kommende 0.-klasser... 3 Team... 3 Oprettelse af nyt team... 3 Massekopiering af team... 3 Kopiering

Læs mere

AULA STRATEGI FOR DATAMIGRERING TIL AULA. Version 1.0. <Dato>

AULA STRATEGI FOR DATAMIGRERING TIL AULA. Version 1.0. <Dato> AULA STRATEGI FOR DATAMIGRERING TIL AULA Version 1.0 Strategi for datamigrering til Indholdsfortegnelse 1.1 Om datamigrering... 3 1.2 Læsevejledning... 3 2.1 Principper for datamigrering... 5 2.2

Læs mere

Brugere og Grupper i Aula

Brugere og Grupper i Aula Brugere og Grupper i Aula Dette dokument giver et indblik i hvilke brugere og grupper, der importeres i Aula Da dette er under endelige afklaring i projektet og med leverandører vil dokumentet derfor blive

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra

Nyt skoleår i SkoleIntra Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2018 itslearning A/S 8230 Åbyhøj, Danmark Indhold 1.0 Indledning... 2 2.0 Klargøring til nyt skoleår... 2 2.1 Kommende 0.-klasser... 2 2.2 Team... 2 2.2.1 Massekopiering

Læs mere

Aula FAQ Version 28. januar 2019

Aula FAQ Version 28. januar 2019 Aula FAQ Version 28. januar 2019 Denne FAQ er lavet på baggrund af de spørgsmål, der er stillet af ledere fra skoler, KKFO og fritidsinstitutioner på Aula workshops i områderne i januar 2019. Man kan finde

Læs mere

Projektgruppen Varde Kommune AULA marts/april Klik på en overskrift i Indholdsfortegnelsen - du sendes til valgte område

Projektgruppen Varde Kommune AULA marts/april Klik på en overskrift i Indholdsfortegnelsen - du sendes til valgte område Klik på en overskrift i Indholdsfortegnelsen - du sendes til valgte område -- Klik på - du sendes til Indholdsfortegnelsen -- Der findes andre links i klikguiden for AULA -- Med venlig hilsen Projektgruppen

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Skolebestyrelsen i SkoleIntra

Skolebestyrelsen i SkoleIntra Skolebestyrelsen i SkoleIntra Hvordan er det nu lige...?? Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Skolebestyrelsen og SkoleIntra...4 Det administrative arbejde...4 Opret et skolebestyrelsesmedlem...4

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Sikker fildeling. Opret sikker fil. Denne opgaveseddel skal alene gennemføres, hvis der skal oprettes et relevant dokument i Sikker fildeling.

Sikker fildeling. Opret sikker fil. Denne opgaveseddel skal alene gennemføres, hvis der skal oprettes et relevant dokument i Sikker fildeling. Sikker fildeling Opret sikker fil Denne opgaveseddel skal alene gennemføres, hvis der skal oprettes et relevant dokument i Sikker fildeling. Gå til Dokumenter og vælg Sikker fildeling Vælg Opret dokument

Læs mere

Indhold Login Beskeder Grupper Kalender Notifikationer Sikre filer Diverse

Indhold Login Beskeder Grupper Kalender Notifikationer Sikre filer Diverse Medarbejder FAQ Indhold Login... 3 + Hvor logger jeg ind på Aula?... 3 + Hvad, hvis jeg både er lærer og forælder til et barn?... 3 Beskeder... 3 + Hvor ser jeg sendte beskeder?... 3 + Hvordan tilføjer

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.23

Nyt i SkoleIntra 5.23 Nyt i SkoleIntra 5.23 Sidst ændret den 12-12-2016 Muligheden for at forældre kan få UNI-Login er udviklet af STIL som en del af Brugerportalsinitiativet. itslearning har lavet en aftale med KOMBIT om at

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Figur 1 Tidsramme for udrulningen

Figur 1 Tidsramme for udrulningen Artikel 9 Aula Udrulningstrin 1 Indledning til udrulningen Udrulningen i Aula er planlagt til at vare 8 uger. Herudover er der afsat 2 uger som buffer. Nogle kommuner kan hurtigt gennemføre udrulningen,

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø)

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø) Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 1 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 2 Indhold Indledning... 4 Klargøring til nyt skoleår... 4 Kommende 0.-klasser... 4 Team... 4 Oprettelse af nyt team... 4 Massekopiering af team... 5

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for det kommende lærerteam og forældre til 0. klasse. Klik

Læs mere

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Ole Windeløv Oversigt Et par gode råd UNI-Login for forældre Integration til bookingsystemer Besked systemet eksterne beskeder SMS fra andre systemer

Læs mere

Artikel 5: Organisering af superbrugere samt planlægning af uddannelsesforløb og ressourceallokering

Artikel 5: Organisering af superbrugere samt planlægning af uddannelsesforløb og ressourceallokering Artikel 5: Organisering af superbrugere samt planlægning af uddannelsesforløb og ressourceallokering Uddannelse af administratorer og superbrugere Netcompany gennemfører følgende uddannelsesforløb inden

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

december 2017 Organisering af superbrugere samt planlægning af uddannelsesforløb og ressourceallokering

december 2017 Organisering af superbrugere samt planlægning af uddannelsesforløb og ressourceallokering december 2017 Organisering af superbrugere samt planlægning af uddannelsesforløb og ressourceallokering Indhold Uddannelse af administratorer og superbrugere... 223 Uddannelse af institutionsadministratorer

Læs mere

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger Elevplaner og andet til ESDH systemer Daginstitutioner på SkoleIntra Varmestyrings- og booking systemer Advisering

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1 Velkommen til SkoleIntra en quick-guide 1 Første login på skoleintra -Gå ind på www.humbleskole.skoleintra.dk/fi -Indtast brugernavn og adgangskode Brugernavn og kode finder du i intrafolderen som er vedlagt

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.7. Sidst ændret den

Nyt i SkoleIntra 5.7. Sidst ændret den Nyt i SkoleIntra 5.7 Sidst ændret den 21 10 2014 SkoleIntra 5.7 indeholder væsentligt færre nyheder, end vi er vant til ved nye versioner. Det skyldes primært den korte tid imellem, at vi havde den endelige

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i Dansk Skoledata... 3 2 Importer brugerdata... 6 3 Når du har importeret,

Læs mere

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Drejebog. Aula uddannelsesforløb for administrativt personale. Fokus på anvendelse. Formål

Drejebog. Aula uddannelsesforløb for administrativt personale. Fokus på anvendelse. Formål Drejebog Aula uddannelsesforløb for administrativt personale Drejebog for uddannelsesforløb for administrativt personale giver et samlet overblik over uddannelsesforløbets moduler og indhold. Drejebogen

Læs mere

Vejdirektoratet Integration Udbud 2017

Vejdirektoratet Integration Udbud 2017 Indholdsfortegnelse Opsætning (Skyhost WebPortalen)... 2 Opsæt forbindelsen til VD... 2 Opsætning af service e-mailadresse... 4 Opsæt auto-godkendelse af spor... 5 Opsæt trackere der skal synkronisere

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 05.01.2015 Indhold

Læs mere

Tips og Tricks i SkoleIntra

Tips og Tricks i SkoleIntra Tips og Tricks i SkoleIntra SkoleIntraTræf 2016 Hanne Voldborg Andersen, ViaVoldborg.dk, konsulent, folkeskolelærer, ph.d studerende, ølbrygger og mor :-) Indhold 1. Layout - bredden, det nye layout, favicon

Læs mere

Præsentation af Aula. Juni 2018

Præsentation af Aula. Juni 2018 Præsentation af Aula Juni 2018 Indhold af præsentation Hvorfor Aula? Alle kan bruge Aula Den lokale skole Teknologi og tilgængelighed Datasikkerhed Tidsplan for Aula Hvorfor Aula? Fra sommeren 2019 bliver

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

Målrettet kommunikation

Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

September Aula anvendelse. Version. 1.0

September Aula anvendelse. Version. 1.0 September 2018 Aula anvendelse Version. 1.0 Indhold Formål... 3 Hvordan vil vi anvende Aula... 4 Hvilke grupper vil vi have i Aula?... 4 Opslag og beskeder giver mulighed for målrettet kommunikation...

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Artikel 6: Generisk implementeringsplan

Artikel 6: Generisk implementeringsplan Artikel 6: Generisk implementeringsplan Introduktion Formålet med den generiske implementeringsplan er at give kommuner ramme og afsæt for at udarbejde en intern implementeringsplan til brug i egen projektorganisation,

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Velkommen til ForældreIntra

Velkommen til ForældreIntra Velkommen til ForældreIntra I dit dagtilbud og dit barns pasningstilbud har vi fået et nyt kommunikations- og samarbejds-system, som hedder Børneintra. Det er et hjemmeside- og intranet-system, som man

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via XML-import 2. udgave, maj 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan eksporteres

Læs mere

Principper for anvendelse af digital kommunikation

Principper for anvendelse af digital kommunikation 2.2 MUNKEKÆRSKOLEN Principper for anvendelse af digital kommunikation 1. Formål med skoleintra: fremme og lette vidensdeling og dialog mellem skolens interessenter skabe større åbenhed og viden om skolens

Læs mere

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012 Admin i SkoleIntra Fif til administratorer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse At være administrator på SkoleIntra...4 De første overvejelser...4 LærerIntra import af data...4 LærerIntra hvem må

Læs mere

Generisk implementeringsplan

Generisk implementeringsplan Generisk implementeringsplan Introduktion Formålet med den generiske implementeringsplan er at give kommuner ramme og afsæt, for at udarbejde en intern implementeringsplan til brug i egen projektorganisation,

Læs mere

Fra SkoleIntra til Aula fase 2

Fra SkoleIntra til Aula fase 2 Børne- og Ungdomsforvaltningen Fra SkoleIntra til Aula fase 2 Fra april til september 2018 kopieres skolens fælles dokumenter fra SkoleIntra til fx O365. Figur 1: Tidsplan for flytningen fra SkoleIntra

Læs mere

SkoleKomNet Administrationsvejledning

SkoleKomNet Administrationsvejledning Om vejledningen...2 Introduktion...2 Oversigt over tjenesten...3 Sportalen...3 Brugeradministrator...4 Tildeling af rettigheder...4 Ajourførte klasse- eller holdlister...5 SkoleKomNet administrator...5

Læs mere

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 12.12.2016 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

UNI-server udfaset UNI-server nedlægges pr Derfor er alle referencer til UNI-server fjernet fra SkoleIntra 5.4.

UNI-server udfaset UNI-server nedlægges pr Derfor er alle referencer til UNI-server fjernet fra SkoleIntra 5.4. Nyt i SkoleIntra 5.4 Sidst ændret den 24-08-2013 Generelt Ny editor SkoleIntra benytter nu en ny og forbedret udgave af CKeditor, nemlig CKeditor version 4.1.2. Den nye editor kendes på en værktøjslinje

Læs mere

ForældreIntra. Vedligeholdelse

ForældreIntra. Vedligeholdelse ForældreIntra ForældreIntra er en valgfri udvidelse af Skoleporten. I modsætning til de øvrige dele af Skoleporten, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 21-10-2015 Indhold Ny loginside... 1 Ny version af editor... 3 Oprettelse af hold... 3 Kopier dokumenter til SkolePorten... 3 Fra medarbejder til ekstern bruger...

Læs mere

FællesNettet en introduktion

FællesNettet en introduktion FællesNettet en introduktion Læs om det samlende led i jeres SkoleIntra-hverdag Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 Kom på FællesNettet...4 FællesNettet vist i LærerIntra...4

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Test- og prøvesystemet. Folkeskolens digitale prøver

Test- og prøvesystemet. Folkeskolens digitale prøver Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Vejledning til forberedelse af booking til vinterprøver (syge- og semesterprøver) 2018 Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2018 Version

Læs mere

AULA - organisering & opgaver Ballerup Kommune

AULA - organisering & opgaver Ballerup Kommune AULA - organisering & opgaver Ballerup Kommune v/jesper Bak, Pædagogiske it-konsulent www.ballerup.dk Indhold De formelle rammer for projektet Omfanget Projektorganisering Proces og økonomi - før og nu

Læs mere

Den nedenstående indholdsfortegnelse dækker de 9 krav, der i den forbindelse stilles:

Den nedenstående indholdsfortegnelse dækker de 9 krav, der i den forbindelse stilles: 1 Brugernes rettigheder og håndtering af disse i forhold til GDPR I det følgende gennemgås, hvorledes itslearning i samarbejde med dataejerne, der er de enkelte skoler og kommuner, kan leve op til kravene

Læs mere

Brugeradministration i Netbank

Brugeradministration i Netbank Via Adgang og sikkerhed Brugeradministration i netbank, har du mulighed for at oprette, ændre og slette brugere i virksomhedens og evt. fuldmagtsgiveres netbank. Allerede oprettede brugere fremgår af Brugeroversigten

Læs mere

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper FællesNettet Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper Integrationer Elevplaner og andet til ESDH systemer Varmestyrings- og booking systemer Advisering fra

Læs mere

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for administrative superbrugere. Fokus på anvendelse

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for administrative superbrugere. Fokus på anvendelse Drejebog Aula uddannelsesforløb for administrative superbrugere Drejebog for uddannelsesforløb for administrative superbrugere giver et samlet overblik over uddannelsesforløbets lektioner og indhold, som

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø)

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø) Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

FAQ Login og step-up. Version 1.0, December Copyright 2018 Netcompany. All rights reserved

FAQ Login og step-up. Version 1.0, December Copyright 2018 Netcompany. All rights reserved FAQ Login og step-up Version 1.0, December 2018 Copyright 2018 Netcompany. All rights reserved FAQ Denne FAQ imødekommer de oftest stillet spørgsmål vedrørende login. Det er spørgsmål, som er kommet til

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via central import 2. udgave, september 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan

Læs mere

Sådan vil SkoleIntra se ud efter sommerferien

Sådan vil SkoleIntra se ud efter sommerferien Sådan vil SkoleIntra se ud efter sommerferien Forsiden Dette er forsiden af PersonaleIntra. Menupunkterne er nu at finde foroven, og din egen profil finder du yderst oppe i højre hjørne. Forsiden minder

Læs mere

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT ForældreIntra - Sådan kommer du som forælder godt i gang August 2016, version 1.1 Skolebestyrelsen/ MVT Indhold Indledning... 3 Hvad er ForældreIntra?... 3 Hvad er forskellen på ForældreIntra og Skoleporten?...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Opskrivning af skoleår... 2 1)Dannelse af ny klassefil til :... 2 Import af klassefil... 5 2 Opskrivning af venteliste... 7 3 Sletning af Ugyldige elever... 9 Side 1 Opskrivning af

Læs mere

INFORMATION & KOMMUNIKATION

INFORMATION & KOMMUNIKATION INFORMATION & KOMMUNIKATION PILEGÅRDSSKOLEN INFORMATION OG KOMMUNIKATION MELLEM SKOLE OG HJEM Denne folder er vedtaget af skolebestyrelsen og henvender sig både til personale og forældre på Pilegårdsskolen.

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.59 (Classic)

Nyt i SkoleIntra 5.59 (Classic) Nyt i SkoleIntra 5.59 (Classic) Alle sites bliver opdateret 22-11-2018 Ny mulighed for at se og eksportere alt hvad der er gemt på en elev eller forælder Funktionen kan kun benyttes af personer der har

Læs mere

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT

ForældreIntra. - Sådan kommer du som forælder godt i gang. August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT ForældreIntra - Sådan kommer du som forælder godt i gang August 2017, version 1.2 Skolebestyrelsen/ MVT Indhold Indledning... 3 Hvad er ForældreIntra?... 3 Hvad er forskellen på ForældreIntra og Skoleporten?...

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (Aula)

Opgavesedler til pædagogisk personale uden tildelte rettigheder (Aula) Målrettet kommunikation Opret opslag For at gennemføre denne opgaveseddel skal din skoles institutionsadministrator på forhånd have oprettet en Aula-gruppe*, som I kan øve jer på. Hvis ikke, anbefales

Læs mere

Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA

Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA Ørslev Skole MINIMANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang I din browser skrives i adressefeltet: www.orslevskole.dk Nedenstående side dukker op Klik på forældreintra Klik på log ind 2 Skriv

Læs mere

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra Edb-brugsen til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Edb-brugsen... 2

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Tjekliste til organisering af uddannelse - Erfaringer fra kommuner og pilot

Tjekliste til organisering af uddannelse - Erfaringer fra kommuner og pilot Uddannelse i Aula Tjekliste til organisering af uddannelse - Erfaringer fra kommuner og pilot Er superbrugernes rolle klart og tydeligt defineret? Ift. undervisning af kolleger hvordan og hvor meget? Ift.

Læs mere

Lokale skolefag og fagstatus

Lokale skolefag og fagstatus Lokale skolefag og fagstatus Sidst opdateret 10-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Fagstatus Sammenhæng med Elevplan Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere.

Nedenfor kan du læse, hvilke funktioner Aula vil indeholde, og hvordan de overordnet vil fungere. 1 Funktioner i Aula I 2019 udrulles Aula til alle landets kommunale folkeskoler, skolefritidsordninger og andre kommunale institutioner under Folkeskoleloven. Aula erstatter som udgangspunkt skolernes

Læs mere

Vejledning. Fremskrivning i Lara Hosting

Vejledning. Fremskrivning i Lara Hosting Vejledning Fremskrivning i Lara Hosting Opdateret 10.marts 2014 Indhold Fremskrivning i Lara Hosting... 3 1. Oprettelse af ny sæson... 3 2. Overførsel af data til næste sæson... 5 2.a Fremskrivning af

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.16.0. LUDUS Web 2.16.0. Den 2. september 2010. J. nr: 4004-V0877-10

Versionsbrev LUDUS Web version 2.16.0. LUDUS Web 2.16.0. Den 2. september 2010. J. nr: 4004-V0877-10 Versionsbrev LUDUS Web version 2.16.0 J. nr: 4004-V0877-10 Journal nr.. 4004-V0877-10 LUDUS Web version 2.16.0 Side 1 af 8 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for pædagogiske superbrugere. Fokus på anvendelse

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for pædagogiske superbrugere. Fokus på anvendelse Drejebog Aula uddannelsesforløb for pædagogiske superbrugere Drejebog for uddannelsesforløb, for superbrugere for pædagogisk personale, giver et samlet overblik over uddannelsesforløbets moduler og indhold,

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.51 (Classic)

Nyt i SkoleIntra 5.51 (Classic) 1 Nyt i SkoleIntra 5.51 (Classic) Alle sites bliver opdateret 31-05-2018 Større forbedringer Ændring af personaleimport og sletning af personale For at leve op til de nye GDPR regler har vi gennemført

Læs mere

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.13

Nyt i SkoleIntra 5.13 Nyt i SkoleIntra 5.13 Sidst ændret den 15 04 2016 Oplysninger om abonnement på itslearnings SMS tjeneste Itslearning tilbyder en SMS tjeneste, der giver mulighed for at sende sms er fra SkoleIntra. Under

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2016-01-13 / LH. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2016-01-13 / LH. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2016-01-13 / LH Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for kommunale administratorer. Fokus på anvendelse

Drejebog. Den pædagogiske metode. Aula uddannelsesforløb for kommunale administratorer. Fokus på anvendelse Drejebog Aula uddannelsesforløb for kommunale administratorer Drejebog for uddannelsesforløb for kommunale administratorer giver et samlet overblik over uddannelsesforløbets lektioner og indhold, som har

Læs mere