Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor"

Transkript

1 Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet?

2 Hvem er vi? Det innovative perspektiv Vores styrke ligger i evnen til, at forankre nye salgsprocesser, strategier og værktøjer, i holdninger og adfærd blandt medarbejdere. Dette er effekten af vores fokus, der siden 2008, har ligget på oplevelsessamfundet, og vendt business to business salget i et nyt perspektiv. Vi stiller derfor spørgsmålet i relation til BTB salget, Hvis svaret er, at mennesker skal være i centrum i en associeret oplevelse, med mindst tre sanser i spil - hvad er så spørgsmålet? Visionen Vi ønsker at gøre op med den traditionelle tilgang til læring i organisationer. Vores mål er derfor, at hjælpe disse til selv, at kunne skabe et videre udviklingsforløb og i samarbejde, til stadighed, sikre en fremadrettet udvikling af salg og kompetencer. Vi sætter virksomheder igang, ikke på traditionel vis. Vi har ejerskab i processen omkring salgsudviklingen og arbejder til stadighed på at skabe perspektiver omkring den lærende organisation. Det i relation til kompetencer og adfærd, der for os er altafgørende i det fremtidige business to business salg. Paradigmeskiftet Vi har fundet brikkerne til en ny form for salgstilgang, i forhold til alle facetter i og omkring salget. Det er både i relation til salget, men i lige så høj grad også i privatlivet, samt den balance og harmoni der skal være til stede, for netop at kunne agere i det oplevelsesorienterede salg. Et andet perspektiv, hvor vi fandt, at brikkerne passede, var rent ledelsesmæssigt. Udgangspunktet var vores egne erfaringer, og det faktum at vi er nødt til at lære af fremtiden i processen, som C. Otto Scharmer beskriver det. Vi oplever at være pionerer på området, omkring business to business salget. Foruden læringen omkring salget i det oplevelsesorienterede, er vi fokuseret på sikring af det innovative, der understøtter en fortsat læring i organisationen, gennem mentor roller, coaching og lederudvikling. Mennesket i centrum refleksion omkring personlige værdier og holdninger i harmoni med nye processer

3 Experience Selling Experience Selling En salgsuddannelse der tager sit udspring i det oplevelsesorienterede. Det er et modul opbygget koncept, der kan sammensættes på værktøjsniveau, fra 1 til 6 dages uddannelse. Experience Selling benytter en lang række salgsstrategier og psykologiske forandringsværktøjer, der understøtter det traditionelle butikssalg og telefonsalg, og videre til det egentlige business to business salg. Et koncept, der er bygget op omkring kundeoplevelse, og sælgerens evne til at kommunikere på et niveau, hvor prisstruktur og produktspecifikation, har langt mindre relevans end tidligere, understøttet af virksomhedens egne differentierende elementer. Det er modul opbygget og kan tilpasses den enkelte virksomhed, eventuelt sammen med allerede eksisterende salgsmodeller, der bliver benyttet. Det vil for medarbejderne, således opleves som en opdatering af de eksisterende koncepter implementeret med tidssvarende ny viden. En tredje mulighed er en kombination med et modeling projekt, hvor vi afkoder de dygtigste og mest excellente sælgere i virksomheden. Derved kortlægger vi Deres bevidste og ubevidste metoder og strategier i salget. For derefter at udarbejde et helt unikt undervisningsmateriale, til den enkelte virksomhed, i kombination med de øvrige værktøjer fra Experience Selling. Det sociale ansvar I relation til det ansvar det er at udvikle salgsorganisationer, er vi meget bevidste om, at det på mange områder kan være en stor udfordring, at arbejde med sig selv netop i forhold til det at sælge. Et begreb som aflæring, hvor det i salg kan have direkte betydning på salgstallene, kan for mange virke skræmmende og optræde som en direkte stressfaktor for nogen. Vores erfaring med håndtering af stress har betydet, at vi i alle vores udviklingsforløb har indarbejdet, et element af forståelse for netop den påvirkning det giver i det daglige. Kortlægning af kommunikationskompetencer er en vigtig del af Experience Selling konceptet

4 People Innovation People innovation Dækker over to certificeringsretninger, inden for henholdsvis salg og ledelse, der understøtter den lærende organisation, hvor den innovative udvikling bliver forankret i selve salgsorganisationen, hvor interaktion mellem mennesker er den afgørende faktor. Sales Excellent Strækker sig fra Mentor funktionen, som understøttes med en lang række professionelle kommunikationsværktøjer, der sætter vedkommende til at optræde med en coachende rolle i relation til kunder og kollegaer. Den har en Sales Excellent overbygning, hvor man opnår en international NLP certificering, som NLP Practitioner, hvor man får et indgående kendskab til, hvordan forskellige avancerede sprogmønstre kan skabe voldsom effekt i salget og som sparringspartner for Mentorer i organisationen. Eksaminering salgs- og lederuddannelser indeholdende internationale NLP certificeringer Det sidste trin, Advanced Sales Excellent, indeholder en certificering som NLP Master Practitioner, hvor en innovativ del kommer i spil, hvor den enkelte bliver i stand til at beskrive og kortlægge forskellige strategier og metoder, der bliver benyttet i salget. Vedkommende kan ligeledes bistå nye medarbejdere med oplæring i Experience Selling ved brug af ES-Kit*. Involving Management Ledelsessporet er bygget op omkring 2 niveauer, der begge indeholder en NLP certificering efter internationale standarder. Det grundlæggende Practitioner niveau kalder vi Involving Management, da det er bygget op omkring Teori-U af C. Otto Charmer, og det at skabe resultater ved involvering af mennesker og måden vi generelt kommunikerer på, ved hjælp af NLP værktøjer i ledelse. Det andet trin, Advanced Involving Management, er overbygningen der indeholder en certificering som NLP Master Practitioner, hvor det oplevelsesorienterede og det at skabe den innovative tilgang i sin egen ledelsesstil er i fokus. Man vil på samme måde, som ved sales excellent sporet, kunne bistå nye medarbejdere, med oplæring i Experience Selling ved brug af ES-Kit*. *ES-Kit, er et læringskit, indeholdende bog, opgavehæfte og E-bog med videodemonstrationer og beskrivelser.

5 End-to-end solution End-to-end Solution Betegnelse for vores koncept omkring processer og struktur i salget, hvor vi kan optimere alle salgsprocesser og derved gøre en salgsstrategi mere operationel og effektiv. Vi kan hæve udnyttelsesgraden af allerede eksisterende IT-systemer, som CRM, fælles kalender og mail systemer, fra kontoret til den mobile medarbejder. Det sikrer harmoni mellem de optimerede og effektive processer, og den enkelte medarbejder i relation til familie og handlefrihed, til selv at tænke, vælge og handle, ledsaget af ansvar og konsekvenser. Vi tilbyder en række IT ydelser i samarbejde med vores partnere, som udelukkende håndterer IT integrationen, hvor vores opgave er at koordinere og optimere salget gennem undervisning i salg og systemer, med efterfølgende coaching og supervision. Vores fokus vil altid ligge på at skabe de optimale salgsfaglige rammer for virksomheder, der er interesseret i det oplevelsesorienterede i salget, og det at sikre den involverende og innovative ledelsesstil. Små & mellemstore virksomheder Til dette segment tilbyder vi sparring på selve strategien omkring salget, og hvordan vi rent operationelt får forankret den i holdninger og adfærden blandt medarbejdere. Et forløb hvor vi ofte håndterer den samlede proces, fra bestilling af systemer til koordinering og implementering, med efterfølgende uddannelse og løbende opfølgning. Større virksomheder Tilbyder vi samme ydelser, men ofte i et bredere samarbejde med de forskellige afdelinger i virksomheden, hvor systemer og IT integration, ofte bliver håndteret af egen IT afdeling. Vores rolle bliver derfor mere som sparringspartner på, hvordan salget skal arbejde rent operationelt med deres budgetterede mål. Igen er vores fokus på at skabe en lærende organisation, så det oplevelsesorienterede bliver efterlevet i salget, og den innovative sparring opstår medarbejderne imellem.

6 ES-Kit Udfordringen i salget For at sikre den største fleksibilitet og effekt i salgsorganisationer, har vi bygget hele Experience Selling konceptet op i moduler. Det betyder, at den enkelte virksomhed kan få tilpasset uddannelsen så den passer præcist til de ønskede kompetencer i salget. Den største udfordring ligger ofte i forbindelse med rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere, da det kan være problematisk, at få uddannet dem på nøjagtigt samme niveau. ES-kit Med et ES-kit, tilbyder vi en pakke, hvor den enkelte virksomhed selv kan forestå den grundlæggende uddannelse af nye medarbejdere. Selve kittet indeholder en bog med et tilhørende opgavehæfte samt en E-bog der indeholde beskrivelser og videodemonstrationer af alle værktøjer og salgsstrategier, der benyttes i virksomhedens tilpassede udgave af Experience Selling. Det er således muligt at sikre, at den nye medarbejder har den teoretiske viden omkring de salgsprocesser og værktøjer, der bliver benyttet i virksomheden, allerede inden vedkommende starter på sin første arbejdsdag, ved at vi fremsender ES-kittet når ansættelseskontrakten er underskrevet, og medarbejderens motivation er i top. Den lærende organisation For at kunne benytte vores ES-kit kræves det, at der i virksomheden er mindst en medarbejder, der har gennemført en af vores højere uddannelser på et Advanced niveau, da indsigten i NLP værktøjerne er en forudsætning for at få den optimale udnyttelse af ES-kittet. Det er således medarbejdere, der har gennemført Advanced Sales Excellent eller Advanced Involving Management, der vil kunne bistå den enkelte medarbejder i oplæring af Experience Selling. Ved at benytte dette koncept sikrer vi, at den egentlige læring bliver forankret i selve virksomheden, hvor de forskellige mentorer eller ledere kan rekvirere den fornødne sparring og supervision til gennemførelse af uddannelsen. Viden omkring salget bliver således i organisationen. Hvis virksomheden endnu ikke har medarbejdere på Advanced niveauer, kan bistå med undervisning af nye medarbejdere efter samme koncept.

7 Forandringer & projekter Forandringsagenter Hos er vi eksperter i forandringsprocesser, og i at skabe en fornyet motivation blandt medarbejdere. Vi tilbyder virksomheder sparring omkring udviklingsprocesser og håndterer gerne projektledelse efter PRINCE 2 principperne, hvis det er et krav fra Jeres virksomhed. Når vi initierer en proces eller et længerevarende udviklingsforløb, er vores nøgleord rentabilitet, indtjening og medarbejdertilfredshed. Det sikrer vi gennem vores koncepter omkring den lærende organisation, hvor involvering, innovation og kommunikation er omdrejningspunktet i alt vores arbejde, da det for os er essentielle elementer i det oplevelsesorienterede salg. For at sikre en fuldendt implementering af projekter og end-to-end solutions, afholder vi ofte en variation af forskellige workshops og foredrag, som inspiration til det oplevelsesorienterede perspektiv, hvor vi på en humoristisk måde gør op med traditionelle tilgange i salget, og synliggør de bagvedliggende motiver, der skaber denne udvikling mennesker imellem. Projektforløb Vi ser alle projekter som løbende projekter, da det oplevelsesorienterede kræver interaktion mellem mennesker, og en kontinuerlig udvikling af kompetencer og processer. Derfor bistår vi ofte vores udviklingsforløb med efterfølgende coaching sessioner. Vi sikrer derved en forankring af det lærte, og en synliggørelse af den udvikling der er sket samt en forståelse for den læringsproces der er igang i organisationen. Vores erfaringer går på, at adfærdsforandringer skal trænes for at blive en del af en virksomhedskultur, hvilket har betydet, at vi fokuserer på et løbende samarbejde, frem for enkeltstående sessioner og uddannelsesdage, hvor vi udviser gensidig respekt for normer og værdier. I et humoristisk perspektiv gør vi op med de traditionelle tilgange til salget.

8 Kontakt i dag Ryd op i vi-plejer-mentaliteten og de gamle salgsteknikker! Kontakt og få belyst hvad vi kan gøre, for at synliggøre Jeres udviklingspotentiale, og hvordan I kan differentiere Jer i markedet med mennesker i centrum. Nygade Ebeltoft preceptor.dk Scan for vcard

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Ledelse som håndværk

Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk Ledelse som håndværk værktøjskassen Hvor er jeg selv i min ledelse det autentiske lederskab Tværorganisatorisk samarbejde nøglen til High Performance Teametablering med samtaleværksted

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere