AKADEMI UDDANNELSER Kursuscentret euc nordvest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKADEMI UDDANNELSER Kursuscentret euc nordvest"

Transkript

1 AKADEMI UDDANNELSER 2019 Akademiuddannelserne er fleksible efter- og videreuddannelser, hvor du kan bygge videre på dine færdigheder og kompetencer. Kursuscentret euc nordvest

2 Videregående uddannelser -for dig der vil lidt mere Om uddannelsens opbygning En akademiuddannelse består af obligatoriske og valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Du vælger selv, hvor mange moduler du ønsker pr. semester. Hvert bestået modul giver dig et eksamensbevis. Hvis du ikke har brug for en hel akademiuddannelse, kan du nøjes med at tage et enkelt modul eller to for at dygtiggøre dig inden for et bestemt fagområde. Du har mulighed for at tone uddannelsen i den retning, du ønsker. Det gør du ved at sammensætte moduler fra flere forskellige akademiuddannelser. Kontakt vores studiesekretærer og få hjælp til at finde din kombination. En akademiuddannelse udgør ialt 60 ECTS-point. Eksempel på en hel akademiuddannelse: Ledelse Obligatorisk fag: Ledelse i praksis Valgfrit modul * Obligatorisk fag: Organisation og arbejdspsykologi Valgfrit modul * Eksempler på valgfrie moduler: Obligatorisk fag: Det strategiske lederskab Afsluttende modul EKSAMEN * Projektstyring i praksis, Kommunikation i praksis, Forandringsledelse, Lean ledelse i praksis, Ledelse der skaber social kapital/positiv psykologi i ledelse Akademiuddannelserne, er en kort kompetencegivende videreuddannelse, der giver dig konkrete kompetencer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og som formelt giver dig ret til at varetage specifikke arbejdsfunktioner. 2

3 Akademiuddannelser på EUC Nordvest -Samlet oversigt - Side 4 Ledelse i praksis Side 5 Organisation og arbejdspsykologi Side 6 Det strategiske Lederskab Side 7 Projektledelse Side 8 Lean Ledelse i praksis Side 9 Coaching og konflikthåndtering Side 10 Coaching i organisationen Side 11 Kommunikation i praksis Side 12 Erhvervsøkonomi Side 13 Ledelse der skaber social kapital Side 14 Positiv psykologi som ledelsesværktøj Dato: Start den 25. februar Dato: Start den 21. marts Varighed: 8 x 1/2 dag Pris: 3.000,- Afvikling: Varighed: 8 x 1/2 dag Pris: 3.000,- Afvikling:

4 Ledelse i praksis Få indblik i din personlige ledelsesstil og kompetencer som leder og løft dig til et nyt og højere niveau. Søger du en lederuddannelse, der giver dig viden, inspiration og konkrete værktøjer om ledelse, som du kan anvende direkte i din egen praksis undervejs i din uddannelse? Så er akademiuddannelsen i ledelse noget for dig. Skab energi og performance igennem bedre ledelse af dine medarbejdere Når du har taget Ledelse i praksis, kan du: Med uddannelsen sikrer du dig et fundament under dit lederskab med en bred og grundlæggende forståelse for ledelse, organisation og strategi. Der er fokus på din personlige udvikling, ledelse af medarbejdere, ledelse af grupper og teams, organisationsudvikling og ledelse af forandringer. Indsigt i centrale organisations- og ledelsesteorier. Styrkede kompetencer til at håndtere, involvere og udvikle medarbejdere og medarbejderrelationer. Redskaber til at læse og forstå mennesker og skabe gode dialoger. En styrket evne til at organisere din afdeling og optimere dine arbejdsprocesser. Effektive redskaber til at tilrettelægge og gennemføre udviklings- og forandringsprocesser. Kompetencer til at bidrage til udvikling og fortolkning af overordnede mål og strategier. En udvikling af din ledelseskommunikation. Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Omdrejningspunktet er derfor at omsætte teorier og modeller til praktiske værktøjer og metoder, som du umiddelbart kan bruge i din ledelse. Du får ny viden gennem oplæg, refleksion, praktiske øvelser og ikke mindst sparring med andre ledere. Du får indblik i din egen måde at lede på og inspiration til udvikling af dit personlige lederskab. Mellem undervisningsdagene er der selvstudie med praksisnære opgaver. Denne akademiuddannelsen er for dig, som i dag allerede arbejder som leder, og for dig, som går med en lederspire i maven. ECTS: 10 point 4

5 Organisation og arbejdspsykologi i teori og praksis Udforsk virksomhedens organisation og find nye udviklingsmuligheder Sidder du inde med spørgsmål som, hvad er den mest effektive måde at organisere en afdeling på? Hvordan udvikler I jeres arbejdskultur? Hvad motiverer medarbejderne, og hvordan skaber du effektive udviklingsprocesser? Modulet giver dig forståelse for din organisation, kultur og dine medarbejdere/kollegaer. Når du forstår, kan du handle! Opnå trivsel og effektivitet i medarbejderstaben! Når du har taget Organisation og arbejdspsykologi, kan du: analysere og vurdere hverdagens udfordringer mellem organisationens struktur, processer og kultur anvende hensigtsmæssige metoder til at styrke motivation og arbejdsmiljø analysere og forstå hvilke elementer, der kan påvirke trivsel og udvælge metoder til at styrke denne. anvende metoder til etablering og udvikling af grupper og teams indsamle og anvende data til at undersøge en organisatorisk problemstilling Du vil arbejde med dine egne ledelsesmæssige udfordringer og derved få mulighed for at finde nye løsningsmuligheder og udarbejde konkrete handlingsplaner for det, der er vigtigt for dig og din organisation. Du skal arbejde med teorier og modeller, som du vil kunne overføre direkte til dit arbejde og drage nytte af. Undervisningen veksler mellem faglige oplæg fra underviseren, øvelser og refleksion. Du præsenteres for teoretiske modeller, der kan omsættes til praktiske redskaber, du kan bruge i din dagligdag. Modulet er relevant for dig, der sidder som leder i en organisation og ønsker at udvikle dine kompetencer inden for ledelsespraksis. Du kan være en erfaren leder, der mangler at få sat ord på din viden, eller du kan være grøn i ledelsesfaget og ønske en god start. ECTS: 10 point 5

6 Det strategiske lederskab Bliv klædt på til at sikre, at din virksomhed bevæger sig i den rigtige retning En vellykket strategi flytter organisationen fra et sted til et andet, skaber retning og sikrer sammenhængskraft. Det strategiske lederskab klæder dig på, så du bedre kan omsætte strategiske visioner og idéer til tiltag, som du og dine medarbejdere kan føre ud i livet. Tag ansvar og få strategien ført ud i livet! Dit udbytte på dette spændende akademifag er helt konkret: På faget det strategiske lederskab får du styrke din ledelsesmæssige handlekraft gennem refleksion over praksis og teori inden for området og du skal blandt andet arbejde med: Strategi og strategisk analyse Ledelsesteorier og -værktøjer Lederskab Strategisk kompetenceudvikling Forandringsprocesser og -ledelse Coaching Ledelsesformer og lederstile Organisationens kultur, vision, mission og værdier at kommunikere de nye optimerings strategier ud, så medarbejderne involveres i processen på en konstruktiv måde. Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper. Faget tager dig med ind i en verden af ledelsesformer og -stile. Du bliver i stand til at arbejde med strategi, og bliver bevidst om, hvordan kultur og værdier spiller sammen med virksomhedens overordnede mission og vision. Endvidere tilegner du dig også viden om forandringsledelse, ledelsesteorier, kompetenceudvikling og lærerprocesser. ECTS: 10 point Strategisk lederskab er obligatorisk på AU i Ledelse Du får kompetencerne til at træffe beslutningerne hurtigere og mere effektivt og du lærer 6

7 Projektledelse Efter stor efterspørgsel udbydes AU i Projektledelse på Kursuscentret i Thisted Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende den nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at arbejde med ledelse af projekter og projektorganiseringer. Du skærper din viden og praksis ved at arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret. Du opnår forståelse for et projekts samspil med en organisation. Du arbejder med: Du lærer at analysere projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge. Du får overblik over forskellige projekttyper og strukturer. Du kan etablere projekter og analysere projektmandatet. Du lærer at opdele projektet i målbare hoved- og delmål og får redskaber til at tidsestimere, rapportere, følge op på, kvalitetssikre og vurdere økonomien. Du bliver klædt på til at risikovurdere og evaluere. Du får en indføring i grundlæggende ledelsesmæssige redskaber til projektledelse. Undervisningen foregår primært gennem klasseundervisning, hvor modulets fagstof gennemgås, efterfulgt af opgaver, cases, øvelser der understøtter stoffet. Da modulet har et praktisk udgangspunkt er det vigtigt at du deltager aktivt i undervisningen med dine egne erfaringer, både i plenum men og evt. i gruppearbejde. Uddannelsen afsluttes med en eksamen. Projektlederen er for dig, der allerede er projektleder, og som har et konkret projekt, du skal arbejde med i løbet af uddannelsen. Du har måske arbejdet med projekter i nogle år, og vil gerne have et dybere kendskab til både projektledelse og projektstyring og har måske et ønske om at få sat teori og struktur på din opgaver og styrke din værktøjskasse. Du kan også være på vej som projektleder og har behov for at skabe et solidt fundament til de opgaver du skal til at arbejde med. ECTS: 10 point Valgfag på AU-uddannelsen Ledelse. Obligatorisk i AU-uddannelsen Innovation, produkt og produktion 7

8 Lean Ledelse i praksis Gør effektivitet til hele virksomhedens omdrejningspunkt På akademikurset Lean Ledelse i praksis lærer du at optimere jeres arbejdsgange og processer og sikre at alle er med. Det handler måske om at skabe en forbedringskultur, så medarbejderne tager ansvar for deres processer. Vi tager udgangspunkt i kendte udfordringer og giver dig helt konkrete værktøjer til at blive fortrolig med Lean-begrebet. Vi kalder det faktisk bare god procesledelse! Dit udbytte på dette spændende akademifag er helt konkret: du kan arbejde med god procesledelse du bliver i stand til at udarbejde en værdistrømsanalyse du kan analysere og arbejde med MUDA (finde og fjerne spild) forstå at sætte fokus på systematisk løbende forbedringer (Kaizen) få forståelse for push- og pullsystemer du ser betingelser og forudsætninger for flow i processer du kan formidle og synliggøre resultater gennem en leantavle forståelse for sammenhængen mellem lean og samarbejdet i selvstyrende teams du kan opbygge en leanmøde- og beslutningsstruktur du kan vurdere leanfaktorers indflydelse på et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Du får kompetencerne til at træffe beslutningerne hurtigere og mere effektivt og du lærer at kommunikere de nye optimerings strategier ud, så medarbejderne involveres i processen på en konstruktiv måde. Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper. Akademifaget er både for dig, der vil arbejde som leankonsulent og dig, der som leder eller medarbejder skal arbejde med Lean i praksis. ECTS: 10 point 8

9 Coaching og konflikthåndtering Lær at bruge coaching til at løse konkrete udfordringer. Få teoretisk og praktisk træning i at bruge specifikke samtaleredskaber. På modulet Coaching og konflikthåndtering udvikler du din lederkompetence til bedre at kunne håndtere konflikter og drage nytte af dem i stedet for at lade dem skabe negativt arbejdsklima. Når du har taget Coaching og konflikthåndtering, kan du: Uddannelsens formål er, at du får redskaber til at arbejde med den interne kommunikation vha. coachingteknikker og modeller for konflikthåndtering. Du trænes i den værdiskabende samtale og aktivitet, som både kan anvendes forebyggende og til at løse konkrete situationer. Organisation, coaching og meditation Kognitiv Coaching og effektfuld dialog Praktisk samtale, coaching og feedback Kommunikationsteori og forståelse Kompetence- og mentaludvikling Psykologisk og social kapital Læring og udvikling i organisationer Selvledelse og ledelseskompetencer Forskellighed og konflikthåndtering Undervisningen foregår primært gennem klasseundervisning, hvor modulets fagstof gennemgås, efterfulgt af opgaver, cases, øvelser der understøtter stoffet. Da modulet har et praktisk udgangspunkt er det vigtigt at du deltager aktivt i undervisningen med dine egne erfaringer, både i plenum men også i gruppearbejde. Afslutningsvis skal du gennemføre en mundtlig prøve kombineret med individuel erhvervscase på maksimalt to sider. Coaching og konfliktløsning henvender sig til dig, der enten arbejder med medarbejdere i hverdagen eller gerne vil gøre det i fremtiden. Du har måske ansvaret for en medarbejdergruppe eller et team. Måske er du leder af en større afdeling. Vigtigst er, at du vil have konkrete værktøjer til at coache og støtte medarbejdere igennem konflikter, og til en bedre og mere effektiv hverdag. ECTS: 10 point Valgfrit modul på AU-uddannelsen Ledelse. 9

10 Coaching i organisationen Hvis du vil nå et mål med din gruppe eller medarbejdere, er coaching og konflikthåndtering et effektivt redskab. Tiderne, hvor en medarbejder blot fik dikteret, hvordan han skulle passe sit arbejde, er forbi. I dag er der større fokus på, hvordan den bedste læring sikres - og hvordan organisationens kompetenceudvikling er mest effektiv. Coaching er et vigtigt redskab for dig som leder, da du ved hjælp af coachingteknikker og samtalemodeller kan bidrage til at åbne op for udviklingen af medarbejdernes kompetencer og læring. Coaching er et stærkt værktøj til at åbne nye døre for udvikling af kompetencer og læring i organisationen. Dit udbytte: Med en efteruddannelse i Coaching i organisationer bliver du udstyret med anvendelige coachingteknikker, imens du lærer at vurdere din egen coachingstil og forholde dig neutral. Du er nu klar til selvstændigt at være coachende leder og igangsætte konstruktive problemløsende tankeprocesser hos dine medarbejdere. Du får viden om kommunikationsteori og forståelse for det teoretiske fundament for coaching Du får indsigt i, hvordan tanker, følelser og adfærd påvirker dit samspil med andre Du får praktisk erfaring med coaching Du bliver trænet i lytte- og spørgeteknik Du får værktøjer til at styrke dit personlige lederskab og selvværd Undervisningen foregår primært gennem klasseundervisning, hvor modulets fagstof gennemgås, efterfulgt af opgaver, cases, øvelser der understøtter stoffet. Da modulet har et praktisk udgangspunkt er det vigtigt at du deltager aktivt i undervisningen med dine egne erfaringer, både i plenum men også i gruppearbejde. Afslutningsvis skal du gennemføre en mundtlig prøve kombineret med individuel erhvervscase på maksimalt to sider. Faget er for alle, der ønsker at opnå en større forståelse for, hvordan coaching kan bruges som ledelsesværktøj i organisationen. Hvad enten du er leder, HR-ansvarlig eller bare gerne vil lære at benyttecoaching i din hverdag, så opnår du mange relevante og effektive teknikker til brug i de fleste hverdagssituationer i dette fag. ECTS: 10 Valgfag i Ledelse 10

11 Kommunikation i praksis Vil du blive bedre til at formidle dine budskaber i forskellige målgrupper? På kommunikation i praksis arbejder vi med din personlige kommunikation og virksomhedens praktiske kommunikationsopgaver. Når du har taget Kommunikation i praksis kan du: Kommunikation handler ikke bare om teori, men også om at kunne kommunikere i praksis. Når du er i stand til at omsætte din viden til handling, er du et attraktivt kort for din arbejdsgiver, hvad enten du er kommunikationsmedarbejder eller blot har kommunikationsopgaver som en sidefunktion. Vi skal arbejde med 3 kommunikationsformer: Personlig kommunikation: Nonverbal kommunikation, kropssprog og gennemslagskraft Hvordan reagerer hjernen på kommunikation? Mundtlig formidling og præsentationsteknik Dialogbaseret kommunikation: Positiv psykologi, assertionstræning, samtaleværktøjer Mødekultur og mødeledelse Konflikter og konflikthåndtering Retorik, argumentation og storytelling Skriftlig formidling på offline og online platforme Webkommunikation og sociale medier Undervisningen er praksisnær med en blanding af oplæg, diskussion og arbejde med cases ofte med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, holdets studerende oplever i deres dagligdag. Uddannelsen Kommunikation i praksis er for dig, der vil styrke din praktiske kommunikation internt og eksternt på forskellige medieplatforme og gerne vil blive bedre til at kommunikere klart og præcist i skrift og tale. Du kan være kommunikationsmedarbejder eller ansat i marketingafdelingen, eller måske er du leder med ansvar for resultaterne af virksomhedens kommunikationsopgaver. ECTS: 10 point Modulet er valgfag på AU-uddannelsen Ledelse og obligatorisk i Kommunikation og formidling. Massekommunikation: Virksomhedskommunikation og organisationsforståelse Budskaber, målgrupper, kanaler 11

12 Erhvervsøkonomi Vil du kunne stå for den bedst mulige økonomiske planlægning? Vil du gerne arbejde med virksomhedens finansiering, investeringer, budgetter og økonomiske beslutninger? På faget Erhvervsøkonomi lærer du at forstå helheden i virksomhedens økonomi, og bliver udstyret med metoder til at forbedre den. Lærer du at forstå helheden i virksomhedens økonomi, bliver du skarpere på at forbedre den! Erhvervsøkonomi giver dig en helhedsopfattelse af virksomheders økonomi og de mange parametre, der spiller ind på god, økonomisk planlægning. God økonomi er grundlaget for en sund forretning. Men skal du give effektiv økonomisk rådgivning, har du brug for at kende til alle virksomhedens økonomiske processer, og hvordan de spiller sammen. Du skal blandt andet arbejde med: Virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold Optimering af virksomhedens indtjening med fast og fleksibel kapacitet Aktivitetsoptimering Totalbudgettering Investering og finansiering Markeds- og konkurrenceformer Prisdifferentiering Investeringskalkuler Formidling af praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder Undervisningen foregår primært gennem klasseundervisning, hvor modulets fagstof gennemgås, efterfulgt af opgaver, cases, øvelser der understøtter stoffet. Da modulet har et praktisk udgangspunkt er det vigtigt at du deltager aktivt i undervisningen med dine egne erfaringer, både i plenum men også i gruppearbejde. Afslutningsvis skal du gennemføre en mundtlig prøve kombineret med individuel erhvervscase på maksimalt to sider. Coaching og konfliktløsning henvender sig til dig, der enten arbejder med medarbejdere i hverdagen eller gerne vil gøre det i fremtiden. Du har måske ansvaret for en medarbejdergruppe eller et team. Måske er du leder af en større afdeling. Vigtigst er, at du vil have konkrete værktøjer til at coache og støtte medarbejdere igennem konflikter, og til en bedre og mere effektiv hverdag. ECTS: 10 point 12

13 Ledelse der skaber social kapital Der er store gevinster at hente for både organisation og ansatte, hvis ledelsen vægter social kapital Med modulet i ledelse af social kapital kan du skabe trivsel, produktivitet og mere tillid til din egen praksis og organisationen. Tiden er løbet fra ledere, som kun kender til topstyring og dokumentation. Tillid og social kapital er de nye begreber, som du skal kunne arbejde med som moderne leder i din organisation. Social kapital - limen, der binder virksomheden sammen! Dit udbytte på dette spændende akademifag er helt konkret: Du lærer, hvordan du som leder understøtter udviklingen og fastholdelsen af den sociale kapital i organisationen og blandt medarbejderne. Derudover får du indsigt i, hvilke kommunikative og relationelle ledelsesværktøjer, der bidrager til udviklingen af en mere tillidsbaseret organisation. Viden om social kapital og social intelligens Træning i at se og læse den ubevidste kommunikation Bliv bevidst om det, du ikke selv ser Ny viden om hvordan din adfærd påvirker andre positivt som negativt Værktøjer til at udfolde din nye viden praktisk og strategisk Forståelse for de dybereliggende motivationsfaktorer Undervisningen foregår primært gennem klasseundervisning, hvor modulets fagstof gennemgås, efterfulgt af opgaver, cases og øvelser, der understøtter stoffet. Da modulet har et praktisk udgangspunkt er det vigtigt at du deltager aktivt i undervisningen med dine egne erfaringer både i plenum, men også i gruppearbejde. Afprøvning foregår gennem en mundlig prøve kombineret med en erhvervscase på maksimalt to sider. Modulet er for dig, der gerne vil arbejde målrettet med tillid, trivsel og overordnet med det psykosociale arbejdsmiljø i din organisation. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. ECTS: 5 point Valgfrit modul. 13

14 Positiv psykologi som ledelsesværktøj Sådan skaber du bedre resultater med positiv psykologi! Hvordan skaber du mere trivsel, arbejdsglæde og overskud, uden det går ud over fagligheden? Hvordan får du hele organisationen til at top performe, så I hurtigere når jeres mål? Hvordan fornyer du som leder gejsten og entusiasmen i dine ledelsesopgaver, når hverdagens travlhed risikerer at stjæle dit fokus? Svarene finder du i brugen af den positive psykologi, der ikke bare gør en enorm forskel i forhold til dig selv som leder, men også i resten af organisationen. Effekten af den positive psykologi vil hurtigt give engagementet, produktiviteten og effektiviteten et solidt løft. Derudover vil du få meget mere luft og energi i hverdagen, så du kommer på forkant med dine ledelsesaktiviteter og undgår at skulle slukke ildebrande. Forskning viser at følelser smitter og at lederens følelser smitter mest! På dette spændende akademifag får du helt konkret: Viden om: Nyeste forskning inden for positiv psykologi og ledelse, og de muligheder de indeholder Hvordan vi får alle medarbejdere med på A-holdet, så de både trives og top performer Hjernens funktioner, positive tilstande og hvordan trivsel effektivt modvirker bl.a. stress Redskaber til: At opbygge psykologisk kapital i organisationen med fokus på bl.a. graden af optimisme, håb, selvtillid og modstandskraft At bruge medarbejdernes personlige styrker til at skabe flow, engagement og udvikling i hele organisationen Grundlaget for undervisningen er dig selv og dit virke som medarbejder, leder eller kommende leder! Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine erfaringer. Der veksles mellem oplæg, selvrefleksion og opgaver. Kurset er til dig, der vil arbejde med dig selv og din positive psykologi med henblik på at skabe større integritet og respekt om din egen person! Hvis du gerne vil have endnu mere ud af dine evner og udnytte dit potentiale i højere grad, end du gør nu, så vil du have stor gavn af denne uddannelse uanset om du er leder, medarbejder eller HR-konsulent. ECTS: 5 point Modulet er valgfag på AU-uddannelsen Ledelse. 14

15 Praktiske oplysninger om akademiuddannelser Adgangskrav Du skal have én af nedenstående uddannelser samt min. to års erhvervserfaring. Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse Grunduddannelse for voksne (GVU) Anden uddannelse på mindst samme niveau Opfylder du ikke adgangskravet, kan der være andre muligheder. Kontakt os, så kigger vi på det. Økonomi under uddannelsen Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Du kan søge om at få SVU, hvor enten du modtager SVU, som kompensation for din løn, eller din arbejdsgiver modtager SVU som erstatning for din arbejdskraft. Læs mere og ansøg på SVU.dk. Kompetencefonde Du kan kontakte din fagforening og forhøre dig om mulighederne for at søge om tilskud og løntabsgodtgørelse via din kompetencefond. Omstillingsfonden Omstillingsfonden giver op til kr. til efteruddannelse om året, så over fire år kan du få helt op til til din AU-efteruddannelse på EUC Nordvest! For at kunne få del i pengene, skal du være i arbejde. Midlerne tildeles efter først-til-mølle. Du kan hente en ansøgningsblanket på vores hjemmeside, eller du kan kontakte os, så hjælper vi dig videre. Undervisningen Hovedparten af vore uddannelser foregår på Lerpyttervej 52 i Thisted, men vi har også mulighed for at afholde undervisning i vores afdeling i Nykøbing. Undervisningen foregår i tidsrummet kl 8:00-14:45 med mindre andet er aftalt. Der vil typisk være 1 undervisningsdag i ugen fordelt over 8 uger inkl. eksamensdag. Materialer og forplejning er med i prisen. Er du ledig? Har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan en akademiuddannelse være en mulighed. Spørg din A-kasse- sagsbehandler eller ring til os og hør mere om mulighederne. Har du ikke automatisk ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan jobcentret bevillige dig en akademiuddannelse, hvis det skønnes, at det øger dine jobchancer. Tag en snak med din sagsbehandler på jobcentret og bliv klogere på dine muligheder. Andre ønsker? Vi udbyder løbende akademiuddannelser/moduler - primært inden for fagene Ledelse og Kommunikation. Skulle du sidde med et andet konkret ønske og/eller behov, så lad os høre fra dig. Har du spørgsmål om uddannelserne, så kontakt venligst studiesekretær Mie Ernst Jensen, Telefon

16 AKADEMI UDDANNELSER Uddannelserne udbydes af UCN act2learn og gennemføres i et samarbejde mellem UCN act2learn og EUC Nordvest. Kursuscentret Center for Uddannelse og Erhverv Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 B DK-7900 Nykøbing M Tlf eucnordvest.dk/kursus

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis AKADEMIFAG -2. halvår 2014 Det strategiske lederskab Ledelse i praksis Coaching og konflikthåndtering Positiv psykologi i ledelse Økonomistyring i praksis Human Resource Management Erhvervsøkonomi Kommunikation

Læs mere

Djøfs diplomuddannelser. Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder. Tænk længere

Djøfs diplomuddannelser. Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder. Tænk længere Djøfs diplomuddannelser Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder Tænk længere Vælg en diplomuddannelse i ledelse eller projektledelse Hvorfor vælge en diplomuddannelse? Med en diplomuddannelse

Læs mere

Efteruddannelse og kurser til lægesekretærer Uddannelseskatalog PLA HK Privat Aftalt uddannelse

Efteruddannelse og kurser til lægesekretærer Uddannelseskatalog PLA HK Privat Aftalt uddannelse A. Sundhed Efteruddannelse og kurser til lægesekretærer Uddannelseskatalog PLA HK Privat Aftalt uddannelse Sundhedskurserne er udviklet af PLO, så de er målrettet dig og dine funktioner i praksis. Praksismanageruddannelsen

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt 6 DAGE

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt 6 DAGE PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt 6 DAGE Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse Grundmoduler, valgmoduler, specialemodul 2019 og 2020 Diplomuddannelsen i ledelse Grundmoduler Det personlige lederskab og forandring Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Læs mere

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point UDDANNELSE FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point UDDANNELSE FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DEN NYE LEDER Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point UDDANNELSE FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING DEN NYE LEDER HVAD SIGER TIDLIGERE DELTAGERE? Uddannelsen

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

KMD OPUS PROCESRÅDGIVER

KMD OPUS PROCESRÅDGIVER KMD OPUS PROCESRÅDGIVER CERTIFICERET UDDANNELSE FOR ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE I DET OFFENTLIGE, INKLUSIV KOMPETENCEGIVENDE EKSAMEN. BLIV CERTIFICERET KMD OPUS PROCESRÅDGIVER FÅ OVERBLIK OVER KOMMUNENS

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Den nye leder. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point

Den nye leder. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point Den nye leder Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point DEN NYE LEDER Uddannelsen Den nye leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der er nødvendige for et godt afsæt

Læs mere

Vi har fokus på indhold, læring og netværk og mindre på eksamensræs.

Vi har fokus på indhold, læring og netværk og mindre på eksamensræs. Vi har i Danmark mere end nogensinde brug for ledelsesudvikling og særdeles kvalificerede og dedikerede lederkolleger, for at skabe fortsat vækst og styrkelse af vores konkurrenceevne. I stedet for at

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Forhandlinger i din professionelle praksis praksisnær uddannelse i forhandlingsteknik

Forhandlinger i din professionelle praksis praksisnær uddannelse i forhandlingsteknik Uddannelse 5 dage DKK 24.999 Nr. 90246 A ekskl. moms Dato Sted 02-10-2019 Taastrup Forhandlinger i din professionelle praksis praksisnær uddannelse i forhandlingsteknik En professionel forhandling handler

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse 5 gode råd til porteføljestyring af projekter: 1. Giv et 360-graders billede af porteføljen for alle interessenter 2. Forudsig og vurdér ledelsens behov for information 3. Lav projektopfølgning

Læs mere

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point DEN NYE LEDER Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point DEN NYE LEDER HVAD SIGER TIDLIGERE DELTAGERE? Uddannelsen Den nye leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der

Læs mere

Efterfølgende får du mulighed for at bygge oven på Den Grundlæggende Lederuddannelse med et afkortet modul fra akademiuddannelsen i Ledelse.

Efterfølgende får du mulighed for at bygge oven på Den Grundlæggende Lederuddannelse med et afkortet modul fra akademiuddannelsen i Ledelse. NYT AMU - LEDERUDVIKLINGSFORLØB GRATIS deltagelse* Reserver en plads efter Først til mølle princippet (Bemærk der også er mulighed for AU ledelse i praksis) Kort om forløbet Lederuddannelsen målrettet

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder har mange roller og opgaver.

Læs mere

. Det strategiske lederskab

. Det strategiske lederskab 2016. Det strategiske lederskab (AU-fagmodulet) med fokus på mangfoldighed et forløb med mulighed for kompetencegivende eksamen obligatorisk modul under akademiuddannelsen i ledelse giver 10 ECTS point

Læs mere

PRODUKTIONSLEDER- UDDANNELSEN. et forløb, som udvikler dine lederevner

PRODUKTIONSLEDER- UDDANNELSEN. et forløb, som udvikler dine lederevner PRODUKTIONSLEDER- UDDANNELSEN et forløb, som udvikler dine lederevner Tag en Produktions- og driftslederuddannelse et forløb, som udvikler dine lederevner Produktions- og driftslederuddannelsen er en skræddersyet

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation. Kontaktoplysninger:

Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation. Kontaktoplysninger: Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Ansøgningsskema

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Erhvervsuddannelser reform og kompetenceudvikling Erhvervsskolereform Erhvervsskolereform muligheder og udfordringer Erhvervsskolereformen

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder har mange roller og opgaver.

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

LØFT TEAMET TIL NÆSTE NIVEAU Styrk jeres trivsel, engagement og produktivitet

LØFT TEAMET TIL NÆSTE NIVEAU Styrk jeres trivsel, engagement og produktivitet LØFT TEAMET TIL NÆSTE NIVEAU Styrk jeres trivsel, engagement og produktivitet Får I fuldt udbytte af teamets potentiale? Skal I genfinde retning og drivkraft efter omstruktureringer? Har I brug for at

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Akademilederuddannelse Gennem et intensivt forløb over 4 moduler styrker du dine personlige og ledelsesfaglige kompetencer, og skaber dermed bedre resultater.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 50, Aarhus, marts 2019 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Systemisk lederuddannelse

Systemisk lederuddannelse Systemisk lederuddannelse Styrk din ledelsespraksis, og vær med til at udvikle din organisation. Professionel ledelsespraksis Deltag på denne 1-årige systemiske lederuddannelse, og få professionaliseret

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere