magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Himmelbestyreren side side x Klart ja til OK 2008 side 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Himmelbestyreren side 26-27 side x Klart ja til OK 2008 side 5"

Transkript

1 nr. nr jannuar april magisterbladet Klart ja til OK 2008 side 5 Akademikere sætter sig på mediebranchen side 8 Etik op på MP s generalforsamling side 5 Funktionærloven bør omfatte ytringsfrihed side xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx side x Himmelbestyreren side 26-27

2

3 Lisbeth Ahlgren Jensen Det kvindelige spillerum Det kvindelige spillerum præsenterer fem kvindelige komponister, der med større eller mindre held skabte musik i 1800-tallets Danmark. Hvem var de? Hvad komponerede de? Hvordan blev deres musik udbredt og modtaget? Hvorfor er deres skæbne og dermed en del af vores kulturhistorie - forblevet en velbevaret hemmelighed? Hvad er der foregået i det kvindelige spillerum? Lisbeth Ahlgren Jensen, født 1953, er seniorforsker, mag. art. i musikvidenskab og ansat som redaktør ved Carl Nielsen Udgaven på Det Kongelige Bibliotek. Fortællingen teori og analyse introducerer til teorier om fortællingen og præsenterer et sæt af analytiske tilgange til fortællinger af enhver art. Bogen lægger vægt på læsersynsvinklen og retter opmærksomheden mod de vilkår for menings- og betydningsdannelse, der kendetegner fortællingen. Begreber om plot, fortællingens verden, karakterer, fortæller, modus og genre behandles, og deres anvendelse demonstreres på dansk og nordisk litteratur med inddragelse af eksempler fra film og tvreklamer. Bogen henvender sig til litteratur- og danskstuderende og studerende ved beslægtede fag på universiteter og seminarier. ISBN Fortællingen Lisbeth Ahlgren Jensen Forlaget Samfundslitteratur Annemette Hejlsted er mag.art. og ph.d. i nordisk litteratur. Siden 1998 ekstern lektor i litteraturanalyse på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Hun underviser desuden i litteraturhistorie og en bred vifte af emner indenfor fortællende fiktion. indhold magisterbladet 7/08 : Faste rubrikker 4 Leder Konstruktiv kritik i de bedste familier 10 Boglisten 19 Boglisten 29 Ordspætten Godt gang i spætteriet 31 Debat 34 Boglisten 36 Vigtige råd før ansættelsessamtalen 37 Jobsektionen Ledige stillinger 53 Meddelelser 5 Klart ja til OK Etik op på MP s generalforsamling 6 Efteruddannelse halter 7 Modstræbende ja til fryns 7 Studiejob ingen hindring SF: Karen Jespersen uden fornemmelse for ligestilling 17 Festparade i København 8 Akademikere sætter sig på mediebranchen Cand.mag.er og andre med lang uddannelse populære på de store avisredaktioner. 17 Jagten på kvinder sættes ind 20 Et lille fremskridt for ytringsfriheden 24 Funktionærloven bør omfatte ytringsfrihed 26 Magister med profil 30 Nye mænd i Danmark 32 A-kasse i en ny tid rejselegater til ConCrit-møde i Bologna Indre mørkekammer At tegne er at beholde troen Sætte sig og finde roen At tegne er at se og fokusere Slippe sig og ikke kritisere At få det sorte ud på hvidt At lade følelser flyde i farver Annemette Hejlsted Forlaget Skulkenborg Lisbeth Ahlgren Jensen Det kvindelige spillerum Det kvindelige spillerum fem kvindelige komponister i Danmark i 1800-tallet Thomas Nielsen tog et års orlov fra sit arbejde som biolog og naturvejleder for at vandre fra Tallinn i Estland til Istanbul i Tyrkiet. Målet var med papir og pen at skildre livet efter Jerntæppets fald i ni østlande på tærsklen til EU-medlemskab. Det blev en dogmetur på 2900 kilometer til fods og 2000 kilometer med tog, traktor, hestevogn og andet. Dette er den håndholdte beretning fra de mere ubeskrevne, østlige egne af Europa. En fortælling om mærkelige møder med mennesker og fantastisk natur på en vanvittig vandring. En fortælling om krig, betonkommunisme og rå kapitalisme. Om vodka, slivovits, store hunde og uendelige landeveje. Om at krydse grænser og overskride sine egne. Om en mellemting mellem en manddomsprøve og en pilgrimsfærd ved en skillevej i livet. Annemette Hejlsted - fra Tallinn til Istanbul Fortællingen teori og analyse Østeuropa til fods Thomas Nielsen Thomas Nielsen Østeuropa til fods - fra Tallinn til Istanbul Thomas Nielsen Født i 1972 i Kolding. Uddannet biolog og naturvejleder. Ansat ved Odense Kommune i en årrække. Underviser i biologi og filosofi/ idéhistorie ved Naturhumanistisk Gymnasium i Malmø. Medlem af kunstnergruppen DANE (Danish Artists for Nature and Environment). 14 Kvindelige helte søges Gode historier om kvindelige helte en mangelvare. 22 Lang vej til åbenhed SF-rådmand i Århus Dorthe Laustsen vil fremme offentligt ansattes pligt til at udtale sig. Magisterbladet: Nimbusparken Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresse ændring: tryk 5 eller bed om medlems afdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvars havende) Lisbeth Ammitzbøll Benedikte Ballund Pernille Siegumfeldt Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s Studiestræde København K Tlf Fax Design og tryk: Datagraf Forside: Jesper Voldgaard Oplag: eksemplarer ISSN NORDISK MILJØMÆRKNING 541 Tryksag 166 Kontrolleret af Produktionsplan: Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender 2. maj 21. april 22. april 22. april 23. maj 9. maj 13. maj 13. maj Thomas Bøttcher Sidse Rølle Jakobsen, sekretær Kontrolleret oplag: i perioden Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender 6. juni 26. maj 27. maj 27. maj magisterbladet 7/08 3

4 leder! af Ingrid Stage Konstruktiv kritik i de bedste familier Som medlem af DM bliver man automatisk indlemmet i en helt særlig familie, som vi kalder Magisterfamilien. Den består af GL, MP, MA og DM. DM og GL er fagforeninger, der organiserer magistre. Mellem de to fagforeninger er der en helt uproblematisk grænseaftale, der betyder, at så snart en magister får ansættelse i gymnasieskolen, er det GL, der varetager alle interesser, mens DM tager sig af magistre på alle øvrige ansættelsesområder. MA er magistrenes arbejdsløshedskasse, hvor både GL s og DM s medlemmer ifølge vedtægterne normalt skal være medlemmer. MP er magistrenes pensionskasse, hvor GL s og DM s medlemmer ansat på en offentlig overenskomst automatisk får indbetalt deres pension. I MP er familien udvidet til også at omfatte psykologerne. For de allerfleste af Magisterbladets læsere vil ovennævnte være overflødig information. Men DM oplever alligevel ganske ofte at få henvendelser fra medlemmer, som ikke kan skelne mellem DM, MA og MP. Undertiden får vi endda udmeldelser begrundet i forhold, som DM ikke har indflydelse på, men som hidrører fra en anden magisterorganisation. Vi må altså erkende, at vores fælles informationsniveau ikke altid er godt nok, for de tre helt selvstændige organisationer opfattes af en del medlemmer som én samlet organisation med fælles adresse, telefonnummer og administration. Magisterfamiliens fire forskellige selvstændige organisationer har magisterbaggrunden til fælles. Som i enhver anden velfungerende familie samarbejder vi om forskellige projekter og er i det hele taget hinandens nærmeste allierede. Og akkurat som i de bedste familier er vi også hinandens skarpeste kritikere, når noget ikke fungerer, som det skal, eller går ud over andre dele af familien. Men hvis kritikken fra de nærmeste gives og modtages i en konstruktiv ånd, kan misforståelser hurtigt ryddes af vejen, og uhensigtsmæssig adfærd rettes op. At lægge låg på kritikken giver sjældent positivt resultat i det lange løb. Når Magisterbladet bringer kritiske artikler om visse forhold i MA eller MP, er der derfor ikke tale om nogen kampagne fra DM s side. Det er i det perspektiv, Magisterbladets artikler om MA og MP skal ses. Magisterbladet er DM s fagblad. Det er et medlemsblad med en selvstændig position i organisationen, med redaktionel frihed og ikke underlagt forhåndscensur fra DM s administration eller den politisk valgte ledelse. Når Magisterbladet bringer kritiske artikler om visse forhold i MA eller MP, er der derfor ikke tale om nogen kampagne fra DM s side. Formålet med at have et fagblad er formidling af information og nyheder af relevans for DM s medlemmer. Og da DM s medlemmer også er medlemmer af MA og MP, er den sagsbehandling, der foregår i MA, og de investeringer, der foretages af MP, naturlige stofområder for Magisterbladet. Det er vi formentlig enige om. Men der kan naturligvis være divergerende meninger om formen og balancen i artiklerne. Derfor bør DM s samarbejdspartnere i MA og MP bruge muligheden for at komme til orde i Magisterbladet, så vores fælles medlemmer får optimale muligheder for at tage stilling og øve indflydelse. I DM ønsker vi at udbygge samarbejdet med de øvrige organisationer i magisterfamilien. Det er i medlemmernes interesser. Den fælles uddannelsesbaggrund giver et godt grundlag for fælles projekter. Og for DM s fagblad vil det være relevant at bringe artikler om både gode og mindre gode resultater af familiens aktiviteter. DM Nimbusparken Frederiksberg Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon Fax Kontortid: Man.-fre. kl dog tors MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej København Ø Telefon Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N Telefon Fax Åbningstid: Man.-tirs. og tors.- fre. kl , ons. kl Regionalkontorer Magistrenes Arbejdsløshedskasse Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man., tirs. og tors. kl Odense Aalborg Slotsgade 21 B, 4. sal 5000 Odense C Tlf Fax Åbningstid: Man. Kl og tors. Kl Østerågade 19, 3. sal, 9000 Aalborg Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man. kl og tors. Kl Formand: Ingrid Stage Telefon magisterbladet 7/08

5 klart ja til OK 2008 Med 78,2 procent af de afgivne stemmer siger DM ja til resultatet af overenskomstforhandlingerne i staten, regionerne og kommunerne. Resultatet af urafstemningen, som lå klart umiddelbart før Magisterbladets deadline, viser, at i alt DM-medlemmer ved fristens udløb har benyttet deres stemmeret, at 19,5 procent har stemt nej, og godt 2 procent har stemt blankt. DM s formand, Ingrid Stage, er rigtig glad for resultatet, som er det klareste ja til en overenskomst fra medlemmerne i årevis. Min ambition undervejs i forhandlingerne har været at få et resultat, som tilgodeser så bred en gruppe af DM s medlemmer som overhovedet muligt. Blandt de kommunale og regionalt ansatte ses den udvidede ret til et rådighedstillæg formentlig som en væsentlig forbedring, og på statens område har det nok været afgørende, at der sker en forhøjelse af nogle centrale tillæg. Derudover har de generelle lønstigninger, som er de højeste i 20 år, efter min vurdering været afgørende for, at det store flertal kunne stemme ja, siger Ingrid Stage. DM s formand vurderer samtidig, at der bag de knap 20 procent nej-stemmer ligger en bekymring for den såkaldte plustid, altså muligheden for at aftale en højere ugentlig arbejdstid, og hvad det kan afføde af konsekvenser for stress, familie- og arbejdslivet osv. Derfor er vi øjeblikkeligt gået i gang med at udarbejde vejledninger, således at tillidsfolkene og de lokale klubber kan være godt klædt på, hvis emnet kommer på dagsordenen, siger Ingrid Stage. Hun annoncerer i øvrigt flere vejledninger på andre områder af særlig betydning for DM erne og understreger vigtigheden af, at ingen bliver presset til at forhandle, før de vejledninger er ude. Den samlede stemmeprocent i DM ligger på 16,5, som er en lille stigning i forhold til den sidste overenskomstforhandling. Det forholdsvis lave tal skal ses i lyset af, at DM, som den eneste AC-organisation, sender overenskomstresultatet på det offentlige område til afstemning hos samtlige medlemmer, inklusive bl.a. de privatansatte. I skrivende stund tyder alt på, at et samlet ja fra AC nu er undervejs. psi etik op på MP s generalforsamling Foto: Scanpix MP Pensions medlemmer får nu mulighed for at tage direkte stilling til etikken i investeringerne, når pensionskassen afholder sin årlige generalforsamling den 21. april. Et medlem har nemlig stillet et forslag, som skal rydde ud i aktieposter i virksomheder, der som beskrevet i en række artikler i Magisterbladet er blevet sortlistet af andre pensionsselskaber for krænkelse af FN s menneskerettigheder, ødelæggelse af miljøet eller produktion af våben. Jeg foreslår, at MP Pension anlægger en mere markant etisk linje og indfører screening, som medfører, at selskaber, hvis handlinger kan anses som yderst kritisable, helt udelukkes fra MP Pensions investeringsunivers, hedder det i forslaget fra medlemmet. Han foreslår desuden, at screeningen også kommer til at gælde de såkaldte emerging markets, der dækker stort set alle lande uden for OECD, og fælles investeringer med andre pensionskasser. Forslagsstilleren understreger, at der ikke er risiko for, at screeningen vil betyde lavere afkast eller større investeringsrisiko, men tværtimod kan føre til et højere afkast på langt sigt. I sin indstilling til forslaget henholder bestyrelsen for MP Pension sig dog foreløbig til, at pensionskassens screeningsfirma endnu ikke kan tilbyde screening af emerging markets, og at der er planlagt en drøftelse af de fælles retningslinjer med samarbejdspartnerne Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger i løbet af Magisterbladets artikler om MP Pensions investeringer blev bragt i numrene 4, 5 og 6. De kan også læses på bb magisterbladet 7/08 5

6 efteruddannelse halter Alt for mange medarbejdere oplever, at ledelsen ikke bakker op om efteruddannelse, viser ny undersøgelse blandt DM s privatansatte medlemmer. af Benedikte Ballund foto: Scanpix Det skorter ikke på flotte ord, når talen i disse år falder på virksomhedernes ønske til medarbejdernes konstante kompetenceudvikling. Men ude på arbejdspladserne oplever mange alligevel, at holdningen er lunken, når idealerne skal omsættes i praksis. Det viser en ny undersøgelse om efteruddannelse, som DM Privat har foretaget blandt sine medlemmer. Hele 95 procent af de godt tusinde privatansatte DM ere, der har deltaget i undersøgelsen, er nemlig positive over for at fortsætte med at blive klogere i løbet af arbejdslivet. Anderledes ser det ud, når medarbejderne skal vurdere ledelsens holdning til deres kompetenceudvikling. Her er det nemlig kun 60 procent, der mener, at chefen er positiv. Og det er et tal, der overrasker Steen Hildebrandt, der er professor i organisations- og ledelsesteori ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Enhver leder burde jo være interesseret i sine medarbejderes udvikling. Hvis 40 procent ikke er det, så mener jeg, at vi har et problem, siger han. For travlt i det daglige Blandt eksperter er der enighed om, at efteruddannelse er så vigtig som nogen sinde. Globalisering og teknologisk udvikling er blot nogle af de faktorer, der øger behovet for at fylde ny viden på i løbet af arbejdslivet. Verden ændres. Teknologier ændres. Samarbejdsformer ændres, og det samme gør holdninger og kunder. Jeg har vanskeligt ved at se, hvilken faggruppe efteruddannelse ikke ville være relevant for, siger Steen Hildebrandt. Behovet understreges af, at kun hver Enhver leder burde jo være interesseret i sine medarbejderes udvikling. Hvis 40 procent ikke er det, så mener jeg, at vi har et problem, siger professor Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. femte af undersøgelsens respondenter mener, at der er tid til at holde sig fagligt opdateret i det daglige. Alligevel har cirka en tredjedel ikke modtaget nogen form for efteruddannelse i det seneste år. Og det tal er højt, vurderer professor Henrik Holt Larsen, der er professor ved Institut for Organisation på CBS og blandt andet har forsket i kompetenceudvikling inden for både det offentlige og private. Jeg synes, det er mange, og jeg kan ikke forstå, at det skal være så svært at komme til fadet. I kommunerne har man for eksempel haft stort udbytte af at lade medarbejderne tage på studierejser i deres venskabsbyer, og det har ikke været specielt dyrt eller besværligt, siger han. Konsulent i DM Bodil Egede-Lassen peger da også på, at efteruddannelse er til gavn for både arbejdsgiver og arbejdstager. Man bliver en bedre og mere attraktiv arbejdskraft, og det gavner begge parter. Når man føler, at man udvikler sig, giver det også et større engagement. Efteruddannelse er desuden i medarbejderens interesse, fordi man bevarer sin markedsværdi, og det giver større mulighed for at flytte sig. Og for virksomhederne er det også en fordel, fordi de ved, at medarbejderne er der, fordi de har lyst, og ikke fordi de ikke har andre valg, siger hun. I DM Privat, der følger med dette nummer af Magisterbladet, kan du i temaet om efteruddannelse læse mere om resultaterne af undersøgelsen. 6 magisterbladet 7/08

7 modstræbende ja til fryns Alle udgifter til arbejdsredskaber fx en opkobling eller en hjemme-pc skal efter DM s mening som udgangspunkt være fuldt finansieret af arbejdsgiveren. Men i visse tilfælde er der fornuft i at dispensere fra DM s generelle politik vedrørende de såkaldte bruttolønsordninger. Således har DM Offentlig bedt om og fået muligheden for at dispensere fra DM s generelle politik på området. Det skete med stemmerne ni for og fire imod på et hovedbestyrelsesmøde i DM den 10. marts. Vi må konstatere, at der er rigtig mange offentlige arbejdspladser, som tilbyder forskellige goder af den type, og der er rigtig mange medlemmer, som har interesse for at få dem. Det kan vi ikke blive ved med at lukke øjnene for, siger DM Offentligs formand, Peter Grods Hansen, om sektorens baggrund for at søge dispensationen. Derudover har flere tillidsrepræsentanter haft et hyr med at administrere de såkaldte bruttolønsordninger, fordi DM er mere restriktiv i sin politik end de øvrige AC-organisationer. Der er dog grund til at træde varsomt, advarer formanden for de knap offentligt ansatte DM-medlemmer. Som udgangspunkt mener jeg fortsat, at hvis arbejdsgiveren fx vil have, at medarbejderne skal kunne arbejde hjemmefra, så er det også arbejdspladsen, der må stille det fornødne udstyr til rådighed. Vi ønsker ikke, at DM s medlemmer får trukket den slags tilbud ned over hovedet eller føler sig pressede til at tage imod dem. Det skal derfor være en enig arbejdsplads, der bakker op, siger Peter Grods Hansen. Han understreger, at tillidsrepræsentanterne skal være yderst opmærksomme på de faldgruber, der kan ligge i de forskellige ordninger. Hvis visse goder bliver trukket i bruttolønnen, anbefaler DM, at medlemmerne holdes skadesløse, hvad angår pensionen. DM kan heller ikke acceptere, at bruttotrækket sker på basislønnen eller på de faste tillæg. Endelig er det vigtigt at holde sig for øje, hvordan ordningen hænger sammen med vilkårene for opsigelse, advarer Peter Grods Hansen. I løbet af april vil DM udsende en vejledning til sine tillidsrepræsentanter om, hvornår og under hvilke forudsætninger dispensationen kan gives. psi studiejob ingen hindring Hovedparten af de studerende på IT-Universitetet i København gennemfører den uddannelse, de er startet på. Og det, selvom it-studerende er blandt de mest erhvervsaktive studerende. En ny opgørelse viser, at 62 procent af de studerende bliver færdige inden for uddannelsens normerede tid plus et år, 32 procent er fortsat indskrevet som aktive studerende, mens 6 procent vælger helt at droppe studierne. Vi er stolte af at have de mest erhvervsaktive studerende, som afhjælper flaskehalse i it-branchen, samtidig med at de gennemfører deres uddannelse, siger Mads Tofte, rektor på IT-Universitetet i København. 58 procent af de it-studerende, der deltog i undersøgelsen, har et deltidsjob, som er relevant for deres uddannelse, mod 38 procent af de øvrige studerende. Herudover har hele 30 procent haft fuldtidsbeskæftigelse inden for deres studiefelt. Det har kun 13 procent af de øvrige studerende. Cand.it.-uddannelsen på IT-Universitetet i København er på få år blevet den største kandidatuddannelse inden for it i Danmark. Studerende uddannet fra IT-Universitetet oplever fuld beskæftigelse. Mere end en tredjedel af kandidaterne har job, inden de går til den sidste eksamen, og to ud af tre er i job, senest tre måneder efter de har afsluttet deres uddannelse. mt NY VIDEN? NYE UDFORDRINGER? NYE KOMPETENCER? 213 kursusmuligheder Ansøgningfrist 1. maj kursusstart fra september magisterbladet 7/08 7

8 akademikere sætter sig på mediebranchen Politiken er en af de aviser, der er blevet mere akademikertung i de senere år. Det skyldes måske også, at der sidder en akademiker Tøger Seidenfaden i chefredaktørstolen. Der sidder oftere og oftere en akademiker, hvor der før sad en journalist. Ikke mindst på de store avisers redaktioner er cand. mag.er og andre med lang uddannelse populære. af Benedikte Ballund foto: POLFOTO Der udspilles i øjeblikket en intens kamp mellem akademikere og journalister om nøglepositionerne på fremtidens mediemarked. Og alt tyder på, at akademikerne vinder. Sådan lyder de glade forudsigelser for DM ere med drømme om en karriere i mediebranchen. Spådommen kan læses i en artikel i Ugebrevet Mandag Morgen fra marts måned. Den ser nærmere på udviklingen i, hvilke kompetencer der efterspørges og vil blive efterspurgt i kommunikationens og journalistikkens verden og baserer sig blandt andet på tal fra DM. At netop DM s medlemmer allerede nu er mere end populære i kommunikationsbranchen, er ikke en nyhed. Ifølge Mandag Morgen er det dog ikke kun på kommunikationsområdet, men også på de traditionelle journalistarbejdspladser som aviserne, at akademikerne i øjeblikket gør deres indtog og vil fortsætte med at brede sig også på de mere indflydelsesrige poster, hvor der er mulighed for at sætte dagsordenen Journalister til nettet Udviklingen i retning af flere akademikere er et resultat af flere forhold. For det første er journalisternes kilder blevet klædt bedre på ved hjælp medietræning og -rådgivning, og det stiller større krav til journalistens viden om den faglige substans. De nyere journalistuddannelser på RUC og SDU er da også netop et forsøg på at give journalister mere intellektuel ballast med. For det andet er mange læsere efterhånden bedre uddannet end journalisterne. Endelig satser flere og flere aviser som for eksempel Politiken i dag på at have en netudgave, hvor de hurtige nyheder bringes, mens papirudgaven bruges til analyse og researchtunge emner. Det øgede antal akademikere betyder, at vi er væsentligt bedre klædt på i vores journalistik. At vi har den nødvendige indsigt, så vi kan udfordre magthavere og kilder. Den generelle udvikling på de store morgenaviser er, at de hurtige generelle nyheder finder man på nettet, mens aviserne søger de mere komplekse problemstillinger, siger avischef på Politiken, Jesper Friis, til ugebrevet. Flere forskere forudser da også, at man i fremtiden vil se en opsplitning i journalistiske håndværkere, der leverer hurtige nyheder, der ikke kræver megen selvstændig research, mens akademikere eller journalister med lang erfaring tager sig af de tungere opgaver. Og så har akademikerne i øvrigt en klar fordel i forhold til journalisterne. Mens enhver kan kalde sig journalist, så er det kun den lange vej gennem universitetsstudierne, der giver ret til at skrive cand. på cv et. Og det er måske nemmere for en akademiker at blive en god formidler, end det er for den traditionelle journalistuddannede at erhverve sig den omfattende, nuancerede faglige viden, det i dag fordrer at kunne matche kilderne, som Nete Nørgaard Kristensen, der forsker i kommunikation og journalistik ved Københavns Universitet, siger til Mandag Morgen. 8 magisterbladet 7/08

9 Krydstogt i særklasse Adriaterhavets Perler 10 dage Adriaterhavskysten er måske Europas smukkeste. Vi sejler blandt tusindvis af småøer fra Dubrovnik til Rijeka eller omvendt og lægger til i Kotor, Korcula, Ploce, Split, Sibenik, Kornatiøerne og Zadar. Der er rigelig tid til at besøge småbyerne og nyde de gamle kulturbyer. Alt foregår i et afslappet tempo. Tag på en virkelig skøn ferie i særklasse. Naturen er helt fantastisk, skibet er 4-stjernet med en afslappet stemning om bord og de historiske seværdigheder står i kø. En rejse med indhold og afveksling. M/S Emanuel**** Meget charmerende mindre skib med plads til 34 gæster. 18 gode kahytter hver på ca. 9m 2. Der er bad, safe og aircondition i kahytterne. Restaurant, bar og pragtfuldt soldæk. Skibet er moderniseret i dag: København - Dubrovnik m/austrian Airlines. 2. dag: Byrundtur i Dubrovnik. Afsejling til Kotor. 3. dag: Kotor. 4. dag: Kotor - Mljet - Korcula. 5. dag: Korcula - Ploce - Split. 6. dag: Split - Sibenik - Krka vandfaldene. 7. dag: Sibenik - Kornati - Zadar 8. dag: Zadar. 9. dag: Zadar - Rab - Rijeka 10. dag: Zagreb - København m/austrian Airlines. Rijeka - Dubrovnik: 24/5, 11/6, 3/9 fra kr ,- Dubrovnik - Rijeka: 2/6 kr ,- Med i prisen: Fly København - Kroatien t/r Alle transfers Fuld forplejning på hele rejsen Alle skatter og afgifter Udflugter og entréer iflg. program 9 nætter på M/S Emanuel Dansk rejseleder på hele rejsen 65-Ferie har over 15 års erfaring med krydstogter på floder, kanaler og søer over hele verden. REJSER FOR ALLE 65-Ferie Tlf: magisterbladet 7/08 9

10 boglisten HISTORIE Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København. Bind 2 Hanne Fabricius Bogen behandler Slotsholmen, Bremerholm og Ny- København (kvarteret nord for Kongens Nytorv) før de store brande i 1728 og 1795 områder, som alle har forbindelse til byens maritime liv. Det skildres, hvad der skete uden for byens Østervold tilbage fra 1400-årene, hvor Nyboder i 1630 erne opstod i ly af byggeriet af den nye Østervold. I andre afsnit beskrives orlogsværftet på Bremerholm fra omkring 1500, Absalons Borg og Københavns Slot samt Christian 4.s imponerende Tøjhushavn på Slotsholmen. Bogen er nr. 2 i serien Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København. Aschehoug, 2007, 204 sider, 269 kr. NATURVIDENSKAB Natur, videnskab og metafysik Newton og filosofien Carl Henrik Koch Isaac Newton var som fysiker og matematiker en af de største videnskabsmænd, verden har oplevet. Historien om naturforskeren Newton er blevet fortalt mange gange og er kendt af enhver, som blot har stiftet selv det mindste bekendtskab med fysikken og dens udvikling. Men der er også en anden og mindre kendt historie om Newton, nemlig beretningen om metafysikeren, historikeren, religionsforskeren og alkymisten Newton. Aarhus Universitetsforlag, 2007, 136 sider, 198 kr. UDDANNELSE Organisatorisk læring resultater fra Center for Organisatorisk Læring N. Dahl, M. Jørgensen, Laursen, G. Rasmussen og Rasmussen Organisatorisk læring handler om tilegnelse og anvendelse af nye kompetencer, både for organisationer og for deres medarbejdere. Organisatorisk læring handler også om, i hvor høj grad processer i organisationer, herunder samspillet mellem mennesker, er bevidste og reflekterede. Bogen bygger på et samarbejde mellem virksomheder, konsulenter og forskere. Organisatorisk læring er opfølgeren til Forandringsprojekter som organisatorisk læring, der udkom i foråret Aalborg Universitetsforlag, 2005, 80 sider, 150 kr. flere bøger på side 19 >> I 2002 bevilgede Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) støtte til et større digitaliseringsprojekt på Det Kongelige Bibliotek (KB). Formålet med projektet var at digitalisere en række danske kernetidsskrifter. Det lykkedes at få tilladelse fra en række forlag og videnskabelige selskaber til vederlagsfrit at digitalisere og tilgængeliggøre otte væsentlige danske videnskabelige tidsskrifter, nemlig: 1 Geografisk Tidsskrift 2 Historie. Jyske Samlinger, l913-3 Historisk Tidsskrift, l839-4 Ledelse og Erhvervsøkonomi (tidl.: Erhvervsøkonomisk Tidsskrift) 5 Nationaløkonomisk Tidsskrift, Politica. Tidsskrift for Politisk Videnskab, Revue Romane, Scandinavian Political Studies, For visse af tidsskrifterne er der en såkaldt moving wall, der indebærer, at de nyeste årgange ikke kan stilles til rådighed. For tidsskrifterne 1, 2, 3, 5, 7 og 8 offentliggøres de nyeste fem årgange ikke, mens de nyeste to årgange for tidsskrifter 4 og 6 ikke offentliggøres. I alt har Det Kongelige Bibliotek digitaliseret sider fra disse otte tidsskrifter. Den 1. juni 2008 åbner biblioteket for offentlig adgang til tidsskrift.dk, der giver forskere, studerende og andre interesserede online adgang til artikler, anmeldelser, nekrologer m.v. Det Kongelige Bibliotek og DEFF har forsøgt at indhente tilladelse fra individuelle rettighedshavere til gratis at gøre artiklerne tilgængelige under tidsskrift.dk, men har på grund af materialets omfang og den lange periode, artiklerne er udkommet i, ikke kunnet identificere eller opspore alle rettighedshavere. Derfor er der efter aftale med Dansk Forfatterforening og UBVA oprettet legater til faglitterære forfattere og forskere som kompensation for brugen af ophavsretten. Du kan læse mere på mt Hvis du har skrevet en artikel Hvis du har ophavsret til en eller flere artikler i et af de nævnte tidsskrifter, og du ikke ønsker, at din artikel stilles vederlagsfrit til rådighed, bedes du senest den 29. maj 2008 rette henvendelse til: Det Kongelige Bibliotek att. Gitte Petersen Postboks København K 10 magisterbladet 7/08

11 magisterbladet 7/08 11

12 SF: Karen Jespersen uden fornemmelse for ligestilling Total visionsløse og gejst-tomme, lyder SF s skarpe kritik af regeringen og især dens ligestillingsminister Karen Jespersen. SF s Hanne Agersnap er mildt sagt utilfreds med Karen Jespersens holdning i en sag om eliteforskning og ligestilling. af Lisbeth Ammitzbøll Regeringen og dens ligestillingsminister er total visionsløse og gejst-tomme, når det gælder ligestilling i forskningens verden. Det mener SF s folketingsmedlem Hanne Agersnap efter at have modtaget et svar fra ligestillingsminister Karen Jespersen (V) i sagen om EliteForsk-priser og ligestilling. Det er ingen hemmelighed, at Karen Jespersen har smidt meget politik overbord i tidernes løb, men det kommer nu alligevel bag på mig, at ligestillingspolitikken ikke er så vigtig for hende, siger Hanne Agersnap, der er medlem af Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi. Ingen handling fra minister Uenigheden mellem regeringen og SF om forskning og ligestilling er blevet tydelig efter Magisterbladets omtale af en skæv kønsprofil i videnskabsminister Helge Sanders fordeling af EliteForsk-priser. For andet år i træk er modtagerne af EliteForsk-priser udelukkende mandlige dygtige forskere. Sidste år gik fem ud af fem store EliteForsk-priser til mænd. I år var det syv ud af syv priser, der tilfaldt internationalt anerkendte mandlige forskere. Kvinders fuldstændige fravær fra Sanders elite har affødt et 20-spørgsmål til Karen Jespersen fra SF s Hanne Agersnap. I sit spørgsmål til ministeren beder Hanne Agersnap dels om en kommentar til den skæve kønsfordeling, dels om konkret handling. Karen Jespersens svar giver ingen af delene. Ministeren henviser kortfattet til et andet svar, som videnskabsminister Helge 12 magisterbladet 7/08 Sander tidligere har givet til SF s Jonas Dahl, der er partiets ordfører for forskning og universiteter. I Karen Jespersens besvarelse til mig er der ikke bare et mikroskopisk anstrøg af ligestillingsfornemmelse. Ministeren henviser bare til sin kollega, videnskabsministerens, lirum-larum-svar til mig på et næsten ligelydende spørgsmål. Men der, hvor Karen Jespersen fuldstændig blotter sin manglende fornemmelse for ligestillingspolitik, er, når hun yderligere tilføjer i sin besvarelse, at hun ikke finder anledning til at foretage sig yderligere, siger Hanne Agersnap. Skævhed i dansk forskning EliteForsk-prisen er indstiftet af videnskabsminister Helge Sander og blev uddelt for anden gang i januar i år. Hver pris er på en million kroner kroner skal bruges inden for forskerens forskningsfelt, mens kroner er en personlig hædersgave. Kandidater til prisen bliver indstillet af de enkelte universiteter og andre forskningsinstitutioner, og den skæve kønsfordeling opstår allerede tidligt i processen. Sidste år skulle rådet finde fem eliteforskere i en bunke på seks kvinder og 36 mænd. I år skulle rådet finde syv eliteforskere blandt fire kvinder og 29 mænd. Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd har begge år stået for den videnskabelige vurdering af kandidater. Videnskabsministeriet har begge år fulgt rådets anbefalinger. Ole Sigmund eliteforsker Poul Nissen eliteforsker Søren Nielsen eliteforsker Claus Hviid Christensen elite Klaus Mølmer eliteforsker 2007 Jens Hjorth eliteforsker Foto: AU-foto Foto: AU-foto Morten Bennedsen elite Leif Østergaard eli

13 (2. samling) S Offentligt Sådan svarede Karen Jespersen Foto: AU-foto Foto: POLFOTO Rasmus Nielsen eliteforsker forsker Dan Zahavi eliteforsker Foto: POLFOTO Foto: POLFOTO forsker Bo Thamdrup eliteforsker Foto: AU-foto teforsker Vincent F. Hendricks eliteforsker Den skæve fordeling af mænd og kvinder i dansk forskning er strukturel. Det gør ligestillingsminister Karen Jespersens svar særligt skuffende, mener SF s Hanne Agersnap. Hvad er der sket med ministeren for ligestilling, siden hun i februar 2008 afleverede en redegørelse til Folketinget i en Perspektiv- og handlingsplan 2008, hvor det i afsnittet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er fremhævet, at der skal flere kvinder i forskning og mere fokus på kvindelige forskertalenter?, spørger Agersnap og svarer selv: Svaret er meget enkelt. Regeringen og dens ligestillingsminister er total visionsløse og gejst-tomme, når det drejer sig om at skabe de rigtige rammer for en reel ligestillingspolitik i forskningens verden. magisterbladet 7/08 13

14 kvindelige helte søges Vi gør ikke nok ud af at fortælle de gode historier om kvindelige ledere, og det går ud over virksomhederne. af Kent Kristensen tegning: Bob Katzenelson Historierne får først rigtig værdi, når de også fortælles fra mand til mand. Birgitte Norlyk og Marianne Wolff Lunholdt Stine Bosse er koncernchef for Nordens næststørste forsikringskoncern, TrygVesta. Birthe Madsen er øverste boss i Star Tour og var sidste år blandt de fem nominerede til titlen som årets leder i dansk erhvervsliv. I bryggeriet Royal Unibrew hedder den internationale direktør Connie Astrup- Larsen. Og hos medievirksomheden TV 2 rykkede Merete Eldrup i efteråret ind som administrerende direktør. Selv om jakkesættene fortsat er i klart overtal, kan kvinder altså godt finde vej til direktionsgangene. Men deres bedrifter kaster ikke samme glans af sig som hos de nålestribede kolleger, og resultatet er, at vi ikke har nogen fortællinger om kvinder, der klarer sig godt, mens det til gengæld bugner med beretninger om mandlige helte i virksomhederne. I sidste ende bremser den forskel andre kvinder i at søge ind på de bonede gulve, fordi de mangler rollemodeller. Det er lektor Birgitte Norlyk og adjunkt Marianne Wolff Lundholt fra Syddansk Universitet, som står bag en stor undersøgelse af, hvilke former for storytelling der findes i erhvervslivet: Oprindeligt ville vi se, hvilke typer heltindehistorier der findes. Men vi opdagede, at der slet ikke eksisterer nogen, og det undrer os, for storytelling er et vigtigt strategisk værktøj for ledelsen, fortæller Birgitte Norlyk. Til gengæld findes der mange fortællinger om handlekraftige mænd, der som ledere har spillet en afgørende rolle for deres virksomhed eksempelvis Mærsk Mc-Kinney Møller, Lars Larsen, Asger Aamund, Mads Clausen, Mads Øvlisen og Lars Kolind. Der er intet i vejen med de historier. Problemet er, at de kønsmæssigt står alene. Selv om vi faktisk har råstoffet til at skabe fortællinger om dygtige kvindelige ledere, sker det ikke. De forbliver usynlige som heltinder, og i stedet fastholder vi den stereotype opfattelse af, at det kun er mandlige chefer, som kommer med gode idéer og overvinder modstanderne. Det betyder blandt andet, at den direktør, der i praksis ønsker at motivere nogle af sine kvindelige ansatte til at søge lederposter, ikke kan hente megen inspiration fra storytelling. Så i sidste ende er det et problem for de chefer, som gerne vil have flere kvindelige ledere ind i deres virksomheder, påpeger de to forskere. Medierne forstærker effekten Ifølge Birgitte Norlyk og Marianne Wolff Lundholt er medierne typisk med til at skævvride billedet. Når kvindelige chefer portrætteres, fremstilles de som nogle, der har skullet vælge mellem karrieren og familien. De bliver ofte konfronteret med konkrete spørgsmål om børnenes afsavn, mens den mandlige leder slet ikke afkræves samme ansvar. Her lyder spørgsmålet typisk, om han har baglandet i orden, og det er jo mere neutralt og ukonkret, påpeger Birgitte Norlyk. Hun og hendes kollega er blandt andet faldet over et interview i DR s tv-program Magasinet Penge. I forbindelse med sin afgang som direktør for Nationalbanken blev Bodil Nyboe Andersen interviewet af journalisten Charlotte Lindholm: Hvordan er det lykkedes dig at forene det at have en topkarriere med det at være alenemor?. Hvad har du i praksis gjort for løse de opgaver, du også havde på hjemmefronten?. Har du været nødt til at vælge noget fra for at kunne forene ( ) det krævende job med dit ( ) familieliv, det, at du var alene med dine to drenge?. Det er sjældent, at sådanne spørgsmål stilles til en mandlig leder. Og da Magasinet Penge eksempelvis et år senere fulgte iværksætteren Janus Friis, rejste Charlotte Lindholm ikke et eneste kønsrelateret spørgsmål, siger Marianne Wolff Lundholt. Hun tilføjer, at de fleste film- og tvserier, som henvender sig til kvinder, også fremstiller dem i en passiv eller klovneagtig 14 magisterbladet 7/08

15 rolle. Nynne samt britiske Bridget Jones er oplagte at fremhæve. Intelligente kvinder, som alligevel føler sig mislykkede både på jobbet og privat. De er antihelte, som håber, at en mand kommer og redder dem. Desperate Housewives er endnu et eksempel. Filmene er sjove og vellykkede. Mange Storytelling Storytelling bruges i virksomheders strategiske kommunikation. Internt kan storytelling anvendes som vejviser til at kommunikere visioner, værdier, strategier og målsætning. Eksternt anvendes det også som markedsføring eksempelvis DSB- Harry, Sonofons Polle fra Snave samt Toyota-reklamerne. kvinder kan sikkert også nikke genkendende til nogle af problemstillingerne, men det afgørende er, at disse fortællinger ikke opvejes af modhistorier, siger Marianne Wolff Lundholt og tilføjer: I storytelling kan fortællingerne både være problemet og løsningen. Nu er de et problem, fordi de nærmest er destruktive. Men uanset deres indhold er de med til at forme en kultur, og derfor er de er så vigtige. Både hun og Birgitte Norlyk understreger, at de ikke er ude i et kønspolitisk ærinde. Moralen er ikke, at det er synd for kvinderne, eller at de skal opfattes som ofre, men derimod at virksomhederne går glip af en masse potentielle ledere, siger de to forskere. Personerne bag undersøgelsen Birgitte Norlyk forsker i organisationskommunikation og interkulturel kommunikation. Marianne Wolff Lundholt forsker i storytelling ud fra forskellige videnskabelige vinkler. Læs eventuelt mere om netværket for corporate storytelling på: Maskuline jobannoncer Birgitte Norlyk har desuden set på sprogbrugen i virksomhedernes jobannoncer, og også her er der en tydelig kønsopdeling. Mange har en næsten militaristisk sprogbrug med udtryk som at befinde sig i frontlinjen, have target customers, udøve strategi og være ambitiøs og resultatorienteret. De værdisæt er kvinder ikke opdraget til at se sig selv i, påpeger hun. Ifølge hende er der dog en opblødning på vej nogle steder. Eksempelvis ønsker it-branchen nu at ansætte kvinder og har i den forbindelse erkendt, at den skal af med sit image om, at de ansatte er nørder, der hver morgen møder ind med en toliters cola under armen. Nordea arbejder også meget bevidst med kvindelig rekruttering, og det samme gør politiet. For sidstnævnte er det en stor opgave, fordi der ikke er mange rollemodeller. Derfor valgte man sidste år en anden strategi, da man søgte elever. Politiet lavede en plakat med en kvindelig politimand, som står på gaden, og teksten lyder: indlevelse, omsorg, tjenestepistol. På den måde forsøgte man bevidst at give jobbet nogle nye værdier, siger Birgitte Norlyk. Begge forskere erkender, at det også er vanskeligt for virksomhederne at skabe storytelling om kvindelige helte, når der ikke allerede ligger nogle beretninger på hylderne. Men så må de nuværende chefer, ledelseskonsulenter og ikke mindst kvinderne selv være med til at sætte dem i gang. De skal være opmærksomme på kvindelige præstationer, og historierne får først rigtig værdi, når de også fortælles fra mand til mand, siger Birgitte Norlyk og Marianne Wolff Lundholt. Artiklen er skrevet af journalist Kent Kristensen og har tidligere været trykt i SDU s blad Ny Viden, nr. 3, marts magisterbladet 7/08 15

16 Er du fremtidssikret? BLIV OPGRADERET TIL FREMTIDEN Nye kursusforløb fra AU OutReach i efteråret 2008: Design og ledelse af kreative processer bring kreativitet fra kaos til konkret brug Retorik i offentlige organisationer kommuniker klart i skrift og tale Lederens retorik kommuniker troværdigt til medarbejdere og medier Vidensdeling og organisatorisk læring få viden implementeret i organisationen Med kurser fra AU OutReach får du gavn af den nyeste universitetsforskning direkte i din dagligdag. Kurserne giver desuden 10 eller 15 ECTS-point, der på forskellig vis kan indgå i en masteruddannelse. Få yderligere information på Aarhus University Outreach Jens Christian Skous Vej Århus C magisterbladet 7/08

17 festparade i København 100-året for kvinders kommunale valgret bliver fejret i den store stil søndag den 20. april med en march fra Frederiksberg Rådhus til Rådhuspladsen i København. DM deltager i festparaden, som skal sætte fokus på de demokratiske problemer, det udgør, at kvinder stadig er underrepræsenterede i adskillige indflydelsesrige fora er 100-året for vedtagelsen af den lov, der gav kvinder kommunal valgret og valgbarhed. Året efter vedtagelsen blev 1 % af pladserne rundt omkring i landets kommuner besat af kvinder. I dag er kvindeandelen noget højere nemlig 27,4 % i de nye byråd og 6 % af borgmesterembederne men stadig er kvinder underrepræsentere i dansk kommunalpolitik, og ved de seneste kommunalvalg er udviklingen gået tilbage. Den 20. april kommer der derfor gang i gaden, for da skal der larmes og festes for mere demokrati og indflydelse. DM er en blandt mere end 20 organisationer, der har en vogn med i paraden. Udklædte DM-politikere, netværksmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere vil være på vognen med bannere, slogans og højt humør. Af sjove indslag kan blandt andet nævnes, at 3F har tre kameler med i optoget, og Jytte jagten på kvinder sættes ind Abildstrøms band vil give den gas på en af vognene. Paraden vil ende i en stor fest med musik og markedspladslignende stemning på Københavns Rådhusplads. Har du også lyst til at deltage, kan du møde op på Frederiksberg Rådhusplads, hvor festlighederne starter allerede klokken 13.00, og hvor der vil være underholdning, også for børn. Omkring klokken 15 starter optoget så med at køre og gå ruten fra Frederiksberg Rådhus ad Værnedamsvej og Vesterbrogade til Københavns Rådhusplads, hvor optoget ventes at være fremme ved tiden. Du kan let deltage i selve paraden, da det kommer til at foregå i gå-tempo. På og omkring Københavns Rådhusplads vil der udfolde sig en række aktiviteter, herunder en koncert med Anne Linnet og stand-up med en række skuespillere. Læs mere om festen på mt For få kvinder bliver professorer, og for mange forlader forskerverdenen. Dermed går universiteterne glip af vigtige talenter. På den baggrund har bestyrelsen for Københavns Universitet vedtaget en trepunktsplan, der skal øge rekrutteringen af kvindelige forskere på alle niveauer. Hermed er første store skridt taget for at rette op på den skæve og problematiske kønsfordeling blandt forskerne. Tallene taler deres tydelige sprog. Der uddannes stort set lige mange mandlige og kvindelige forskere, men det er stadig kun lidt mere end hver tiende professor, der er kvinde. Så noget må gøres, konstaterer Lykke Friis, prorektor på Københavns Universitet. Helt konkret skal der over de næste 5 år sættes ind på tre områder. Der skal: 1. gives økonomisk belønning til fakulteterne, når der ansættes kvindelige professorer 2. indføres internationaliseringsstipendier, så unge forskere kan opbygge internationale forskningsnetværk 3. igangsættes et talent- og lederudviklingsprogram, der kan motivere kvindelige forskere Når kvinderne fravælger en akademisk karriere, så forsvinder samtidig en væsentlig del af talentmassen. Det er et stort problem i en tid, hvor der er kamp om at fastholde og tiltrække de dygtigste hjerner, siger Lykke Friis, der glæder sig over den trepunktsplan, Københavns Universitet nu har søsat i kampen for større ligestilling i forskningen. Alt efter fagområde vil ordningen fremover helt konkret udløse ekstra professorater ved ansættelse af en eller flere kvindelige professorer. Unge forskere skal have støtte til etablering af de internationale forskningsnetværk, der har stor betydning for forskernes mulighed for at gøre karriere og markere sig på forskningens globale landkort. Endelig retter trepunktsplanen sig også direkte mod kvindernes egen motivation. I en forskerstab, hvor kun få kvinder er professorer, mangler der rollemodeller for unge kvindelige forskere, der vælger forskerkarrieren på universitetet. Mentorordninger og en pulje til støtte af talentudvikling er derfor vigtige brikker i denne del af strategien. mt Foto: Line Reeh magisterbladet 7/08 17

18 Lær at kommunikere 18 magisterbladet 7/08

19 det kvindelige spillerum.indd 1 24/9/07 18:59:39 boglisten fortsat fra side 10 er e troen n kusere tisere hvidt i farver ARKITEKTUR Dansk arkitektur siden 1754 Claus M. Schmidt, Carsten Thau, Tobias Faber, Christoffer Harlang og Kim Dirckinck- Holmfeld 1754 er et udmærket tidspunkt at begynde en dansk arkitekturhistorie, det er nemlig året, hvor Akademiet for de Skjønne Kunster blev grundlagt, og selvom tiden op til Akademiets grundlæggelse også rummede fine værker, betød Akademiet alligevel, at dansk arkitektur fik et gevaldigt skub fremad nationalt som internationalt. Arkitektens Forlag, 2007, 248 sider, 350 kr. Forlaget Skulkenborg Thomas Nielsen tog et års orlov fra sit arbejde som biolog og naturvejleder for at vandre fra Tallinn i Estland til Istanbul i Tyrkiet. Målet var med papir og pen at skildre livet efter Jerntæppets fald i ni østlande på tærsklen til EU-medlemskab. Det blev en dogmetur på 2900 kilometer til fods og 2000 kilometer med tog, traktor, hestevogn og andet. Østeuropa til fods - fra Tallinn til Istanbul Dette den håndholdte beretning fra de mere ubeskrevne, østlige egne af Europa. En fortælling om mærkelige møder med mennesker og Sansernes Hospital fantastisk natur på en vanvittig vandring. En fortælling om krig, betonkommunisme og Kim Dirckinck-Holmfeld rå kapitalisme. Om vodka, slivovits, store hunde og uendelige landeveje. Om at krydse grænser og overskride sine egne. Om en melog Lars lemting Heslet mellem en manddomsprøve og en pilgrimsfærd ved en skillevej i livet. Sansernes Hospital er det arkitektonisk og kunstnerisk smukke hospital, hvor mennesket er i centrum, hvor teknologien er implicit, og hvor Thomas Nielsen lægen vender tilbage til sygesengen. Det er hospitalet, der i sin udformning understøtter patientens lægende kræfter, frem for det teknologiske hospital, der undertrykker disse og alene forlader sig på lægelige indgreb. Arkitektur, kunst og musik spiller en stor rolle for den syges immunforsvar og evne til at blive rask. Arkitektens Forlag, 2007, 320 sider, 398 kr. ARKÆOLOGI Sæteren ved Argisbrekka, Økonomiske forandringer på Færøerne i vikingetid og tidlig middelalder Ditlev L. Mahler I sin bogen om Sæteren ved Argisbrekka gennemgår forfatteren de væsentlige arkæologiske levn fra de omfattende udgravninger på Færøerne, som blev udgravet i perioden Desuden bliver materialet analyseret og paralleliseret med det øvrige Norden og det daværende norrøne område. Bogen kan købes via Nationalmuseets butik i København eller fra Faroe University Press. P. O. Box 209. FO-110 Tórshavn. Annales Societatis Scientorum Færoensis i samarbejde med Sila, Nationalmuseet I København, 2007, 525 sider, 398 kr. GEOGRAFI Thomas Nielsen Østeuropa til fods - fra Tallinn til Istanbul Østeuropa til fods Thomas Nielsen Bogen skildrer i tekst og tegninger livet i ni østlande på tærsklen til EU-medlemskab: Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Ungarn, Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet. Bogens forfatter, Thomas Nielsen (født 1972), som er biolog og naturvejleder, fortæller om mærkelige møder med mennesker og om fantastisk natur på en vanvittig vandring fra Tallinn i nord til Istanbul i syd. Han tilbagelagde i alt kilometer til fods og kilometer med tog, traktor, hestevogn og andet. Forlaget Skulkenborg, 2007, 452 sider, 299 kr. KULTUR Pennen og leen at læse og tænke skævt Lisbeth Ahlgren Jensen Det kvindelige spillerum Peter Mourtizen Det kvindelige spillerum præsenterer fem kvindelige komponister, der med En samling større eller mindre held skabte essays musik i 1800-tallets af Danmark. Peter Hvem var de? Hvad komponerede de? Hvordan blev deres musik udbredt og modtaget? Hvorfor er deres skæbne og dermed en del af vores kulturhistorie - forblevet velbevaret hemmelighed? Mouritzen. Hvad er der foregået i det Om kvindelige spillerum? fryd ved gys Lisbeth Ahlgren Jensen, født 1953, er seniorforsker, mag. art. i musikvidenskab og ansat som redaktør ved Carl Nielsen Udgaven på Det Kongelige Bibliotek. og skræk for skak, ord der slår flikflak og sproglig gakgak. Om gråvejr i Blokhus hvor regnen bare siler, og monstre i maskiner, perpetuum mobiler. Om sfinkser, og Højholt og Borges og Swift, om pænhed og godhed og ondskab og gift. Om at læse så hjernen blæser ud, om Holberg, Fanden, horror vacui og Gud. Forlaget ALFA, 2007, 112 sider, 218 kr. LITTERATURHISTORIE Dansk Litteraturs Historie Vibeke A. Pedersen, Knud Michelsen, 1972 i Kolding. Bjarne Sandstrøm, Thomas Nielsen Født i Uddannet biolog og naturvejleder. Ansat ved Odense Kommune i en årrække. Lars Boje Mortensen, Karen Underviser i biologi og filosofi/ idéhistorie ved Naturhumanistisk Gymnasium i Malmø. Medlem Skovgaard-Petersen, af kunstnergruppen Jan Zimmermann, Klaus P. Mortensen DANE (Danish Artists for Nature and Environment). og Peter Zeeberg Bind 1 skildrer litteraturen fra 1100 til Bindet spænder således over tre epoker: Middelalder ( ), Renæssance ( ) og Oplysning ( ) og veksler mellem formidling af historisk baggrundsstof og behandling af genrer, værker og forfatterskaber. Gyldendal, 2007, 704 sider, 498 kr. (i subskription i alt kr kr.). Lisbeth Ahlgren Jensen Det kvindelige spillerum Lisbeth Ahlgren Jensen Det kvindelige spillerum fem kvindelige komponister i Danmark i 1800-tallet MUSIKHISTORIE Det kvindelige spillerum fem kvindelige komponister i Danmark i 1800-tallet Lisbeth Ahlgren Jensen Det kvindelige spillerum præsenterer fem kvindelige komponister, der med større eller mindre held skabte musik i 1800-tallets Danmark. Hvem var de? Hvad komponerede de? Hvordan blev deres musik udbredt og modtaget? Hvorfor er deres skæbne og dermed en del af vores kulturhistorie forblevet en velbevaret hemmelighed? Multivers ApS, 2007, 250 sider, 248 kr. SOCIALHISTORIE Magt og forandring i socialt arbejde Maria Appel Nissen, Kieth Pringle og Lars Uggerhøj (red.) Socialt arbejde er præget af problemer, som ikke har en umiddelbart indlysende løsning. Derfor er arbejdet ofte vanskeligt og præget af dilemmaer og paradokser. Ved at analysere nogle af kerneproblematikkerne i det sociale arbejde viser denne bog, hvordan socialt arbejde kan anvendes til at skabe frugtbare forandringer i praksis. Akademisk Forlag, 2007, 160 sider, 199 kr. flere bøger på side 34 >> magisterbladet 7/08 19

20 Ytringsfrihedskonference et lille fremskridt for ytringsfriheden Politikere på Christiansborg anerkender behovet for at sikre ansattes ytringsfrihed. Trods grundloven og den europæiske menneskeretskonventions vide rammer for borgeres ytringsfrihed viser praksis, at ansatte både inden for det offentlige og det private får mundkurv på. af Allan Bresson foto: Stefan Kai Nielsen Jeg har ret, men de har magten, konkluderede skolechef i beredskabsstyrelsen Bjarne Kjems på DM s og Dansk Journalistforbunds konference om ytringsfrihed den 31. marts, hvor han i panelet havde følge af Politikens Hans Drachmann, som flere gange har skrevet om skolechefens sag. Kjems er frosset ud af Beredskabsstyrelsen. Først blev han søgt fyret af forsvarsministeren, nu nedlægges hans stilling, og 61-årige Kjems indstilles til afskedigelse med tre års ventepenge. Han kritiserede blandt andet, at der blev anvendt store summer på overflødigt materiel. Min kritik bundede i, at styrelsen ikke forstod at indrette sig efter Den Kolde Krigs afslutning. Vi blev organisationsegoistiske og ville fortsætte med så stor en organisation som muligt. I dag taler ingen længere til mig på gangene. Flere gør det dog telefonisk og undskylder, at de ikke har støttet mig. Men det var klogt, at de ikke gjorde det. Det ser jeg nu i lyset af min egen sag, sagde Kjems og efterlyste en holdningsændring blandt offentlige chefer: Cheferne presser alt for mange til at tie stille. Men det er misforstået loyalitet over for systemet. Grundlov og europæisk menneskerettighedskonvention Konferencen kom godt rundt om emnet ytringsfrihed, ikke mindst i form af skarpe indlæg fra henholdsvis professor i retsvidenskab Claus Haagen Jensen, advokat Martin Gräs Lind og advokat Tyge Trier. Den juridiske ekspertise var enig om, at der med grundloven og den europæiske menneskerettighedskonvention er gode muligheder for at ytre sig. Men også, at der i praksis er uhensigtsmæssige begrænsninger for ansattes muligheder for at deltage i den offentlige debat. Martin Gräs Lind gjorde således opmærksom på, at privatansatte ikke har samme beskyttelse som offentligt ansatte, som er omfattet af forvaltningsloven, der dog giver dem en vis ret til at deltage i den offentlige debat. Tyge Trier foreslog, at man for at sikre de danske ansattes ytringsfrihed skrev en bestemmelse ind i funktionærloven, som sikrede denne ret. Politisk bevågenhed Ytringsfrihed var ikke overraskende et tema, der optog alle deltagerne i konferencens politiske panel. Alle var enige om behovet for at fremme ansattes ytringsfrihed som en væsentlig forudsætning for et velfungerende demokrati. Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, mente således, at det er vigtigt at få skabt en kultur, der undgår, at ting holdes nede og lukkede. Dorthe Lausten, rådmand i Århus for SF, kom med eksempler på, hvordan man inden for hendes område i kommunen, Sundhed & Omsorg, arbejder meget målrettet med at få lederne til at se positivt på engagerede medarbejderes deltagelse i den offentlige debat. Både Thomas Adelskov fra Socialdemokratiet og Morten Østergaard fra de Radikale udtrykte behov for at sikre en effektiv beskyttelse af de privatansattes ytringsfrihed. Thomas Adelskov delte således Frederik Dehlholm, DM s næstformands, pointe om, at lovgivning kan være nødvendig, eftersom det ikke kan lade sig gøre at lave en aftale på området mellem arbejdsmarkedets parter. Adelskov talte dog i første omgang for at rejse en forespørgselsdebat i Folketinget om emnet. Morten Østergaard foreslog at sammensætte et udvalg, der ser på ytringsfriheden særligt i forhold til arbejdsmarkedet. Det demokratiske underskud Egentlig skulle konferencen have fundet sted i november sidste år, men en valgkamp kom i vejen. Det gjorde DM s formand, Ingrid Stage, en pointe ud af i sin åbning af konferencen. Hun sagde: Valgkampen illustrerede et særligt perspektiv på offentligt ansattes ytringsfrihed, idet det under valget tilsyneladende var fast kutyme i store dele af den offentlige sektor, at man ikke udtalte sig til pressen under valgkampen. Og det på trods af, 20 magisterbladet 7/08

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 142 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 142 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 142 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 11. marts 2015 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Presse og Etik i lokalpolitisk arbejde i Århus Kommune

Presse og Etik i lokalpolitisk arbejde i Århus Kommune Presse og Etik i lokalpolitisk arbejde i Århus Kommune Refleksioner, der bygger på fem interview med politikere fra Byrådet i Århus i efteråret 2009 Karin Kildedal Aalborg Universitet Juni 2010 Politik

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Journalister i Danmark

Journalister i Danmark Landerapport Journalister i Danmark Morten Skovsgaard, Arjen van Dalen, Syddansk Universitet 7. februar 2017 Journalisters baggrund Den typiske danske journalist er midt i 40 erne og har en bachelorgrad

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

DM en fagforening for højtuddannede. Ytringsfrihed. for ansatte i det private

DM en fagforening for højtuddannede. Ytringsfrihed. for ansatte i det private DM en fagforening for højtuddannede Ytringsfrihed for ansatte i det private Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2018 Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2 AAU EXECUTIVE / MBA Kompetente medarbejdere sikrer virksomhedens fremtidige indtjening En vigtig faktor for at sikre vores

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

i<**1*?*x MINISTERIET

i<**1*?*x MINISTERIET Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 139 Offentligt i

Læs mere

Denne demonstration i august Side 1 er af ikke 8 et enkeltstående

Denne demonstration i august Side 1 er af ikke 8 et enkeltstående DEMONSTRATIONSKRAFT Demonstrationer går ind under huden hos sagsbehandlere Af Josephine Blachman Fredag den 8. december 2017 Det gør en forskel for afgørelser i sager om førtidspension, når der står mennesker

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

Inspiration hentes fra udlandet

Inspiration hentes fra udlandet 2014 tidsskrift om personaleledelse I 6 udgivet af Dansk HR Inspiration hentes fra udlandet HR til gavn for hele universitetet Lisbeth Møller, Vicedirektør for HR & Organisation på Københavns Universitet

Læs mere

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD 11. DECEMBER 2006 1. STRATEGISK MÅLSÆTNING FINANSFORBUNDET KOMMUNIKATIONSSTABEN Magasinet Finans er et værdibaseret blad, der

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015 PÆDAGOGISK Kvalitet i dagplejen Landskonference 2015 Indhold Forord 3 Propgram for Landskonference 2015 7 Velkomst v. Jakob Sølvhøj 7 Børns følelsesmæssige udvikling 7 Didaktik i dagplejen 8 0-2-årige

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker.

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. DIMISSIONSTALE 2013 Kære studenter og hf-ere. I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. Vi der er samlet her

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere