magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Himmelbestyreren side side x Klart ja til OK 2008 side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Himmelbestyreren side 26-27 side x Klart ja til OK 2008 side 5"

Transkript

1 nr. nr jannuar april magisterbladet Klart ja til OK 2008 side 5 Akademikere sætter sig på mediebranchen side 8 Etik op på MP s generalforsamling side 5 Funktionærloven bør omfatte ytringsfrihed side xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx side x Himmelbestyreren side 26-27

2

3 Lisbeth Ahlgren Jensen Det kvindelige spillerum Det kvindelige spillerum præsenterer fem kvindelige komponister, der med større eller mindre held skabte musik i 1800-tallets Danmark. Hvem var de? Hvad komponerede de? Hvordan blev deres musik udbredt og modtaget? Hvorfor er deres skæbne og dermed en del af vores kulturhistorie - forblevet en velbevaret hemmelighed? Hvad er der foregået i det kvindelige spillerum? Lisbeth Ahlgren Jensen, født 1953, er seniorforsker, mag. art. i musikvidenskab og ansat som redaktør ved Carl Nielsen Udgaven på Det Kongelige Bibliotek. Fortællingen teori og analyse introducerer til teorier om fortællingen og præsenterer et sæt af analytiske tilgange til fortællinger af enhver art. Bogen lægger vægt på læsersynsvinklen og retter opmærksomheden mod de vilkår for menings- og betydningsdannelse, der kendetegner fortællingen. Begreber om plot, fortællingens verden, karakterer, fortæller, modus og genre behandles, og deres anvendelse demonstreres på dansk og nordisk litteratur med inddragelse af eksempler fra film og tvreklamer. Bogen henvender sig til litteratur- og danskstuderende og studerende ved beslægtede fag på universiteter og seminarier. ISBN Fortællingen Lisbeth Ahlgren Jensen Forlaget Samfundslitteratur Annemette Hejlsted er mag.art. og ph.d. i nordisk litteratur. Siden 1998 ekstern lektor i litteraturanalyse på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Hun underviser desuden i litteraturhistorie og en bred vifte af emner indenfor fortællende fiktion. indhold magisterbladet 7/08 : Faste rubrikker 4 Leder Konstruktiv kritik i de bedste familier 10 Boglisten 19 Boglisten 29 Ordspætten Godt gang i spætteriet 31 Debat 34 Boglisten 36 Vigtige råd før ansættelsessamtalen 37 Jobsektionen Ledige stillinger 53 Meddelelser 5 Klart ja til OK Etik op på MP s generalforsamling 6 Efteruddannelse halter 7 Modstræbende ja til fryns 7 Studiejob ingen hindring SF: Karen Jespersen uden fornemmelse for ligestilling 17 Festparade i København 8 Akademikere sætter sig på mediebranchen Cand.mag.er og andre med lang uddannelse populære på de store avisredaktioner. 17 Jagten på kvinder sættes ind 20 Et lille fremskridt for ytringsfriheden 24 Funktionærloven bør omfatte ytringsfrihed 26 Magister med profil 30 Nye mænd i Danmark 32 A-kasse i en ny tid rejselegater til ConCrit-møde i Bologna Indre mørkekammer At tegne er at beholde troen Sætte sig og finde roen At tegne er at se og fokusere Slippe sig og ikke kritisere At få det sorte ud på hvidt At lade følelser flyde i farver Annemette Hejlsted Forlaget Skulkenborg Lisbeth Ahlgren Jensen Det kvindelige spillerum Det kvindelige spillerum fem kvindelige komponister i Danmark i 1800-tallet Thomas Nielsen tog et års orlov fra sit arbejde som biolog og naturvejleder for at vandre fra Tallinn i Estland til Istanbul i Tyrkiet. Målet var med papir og pen at skildre livet efter Jerntæppets fald i ni østlande på tærsklen til EU-medlemskab. Det blev en dogmetur på 2900 kilometer til fods og 2000 kilometer med tog, traktor, hestevogn og andet. Dette er den håndholdte beretning fra de mere ubeskrevne, østlige egne af Europa. En fortælling om mærkelige møder med mennesker og fantastisk natur på en vanvittig vandring. En fortælling om krig, betonkommunisme og rå kapitalisme. Om vodka, slivovits, store hunde og uendelige landeveje. Om at krydse grænser og overskride sine egne. Om en mellemting mellem en manddomsprøve og en pilgrimsfærd ved en skillevej i livet. Annemette Hejlsted - fra Tallinn til Istanbul Fortællingen teori og analyse Østeuropa til fods Thomas Nielsen Thomas Nielsen Østeuropa til fods - fra Tallinn til Istanbul Thomas Nielsen Født i 1972 i Kolding. Uddannet biolog og naturvejleder. Ansat ved Odense Kommune i en årrække. Underviser i biologi og filosofi/ idéhistorie ved Naturhumanistisk Gymnasium i Malmø. Medlem af kunstnergruppen DANE (Danish Artists for Nature and Environment). 14 Kvindelige helte søges Gode historier om kvindelige helte en mangelvare. 22 Lang vej til åbenhed SF-rådmand i Århus Dorthe Laustsen vil fremme offentligt ansattes pligt til at udtale sig. Magisterbladet: Nimbusparken Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresse ændring: tryk 5 eller bed om medlems afdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvars havende) Lisbeth Ammitzbøll Benedikte Ballund Pernille Siegumfeldt Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s Studiestræde København K Tlf Fax Design og tryk: Datagraf Forside: Jesper Voldgaard Oplag: eksemplarer ISSN NORDISK MILJØMÆRKNING 541 Tryksag 166 Kontrolleret af Produktionsplan: Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender 2. maj 21. april 22. april 22. april 23. maj 9. maj 13. maj 13. maj Thomas Bøttcher Sidse Rølle Jakobsen, sekretær Kontrolleret oplag: i perioden Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender 6. juni 26. maj 27. maj 27. maj magisterbladet 7/08 3

4 leder! af Ingrid Stage Konstruktiv kritik i de bedste familier Som medlem af DM bliver man automatisk indlemmet i en helt særlig familie, som vi kalder Magisterfamilien. Den består af GL, MP, MA og DM. DM og GL er fagforeninger, der organiserer magistre. Mellem de to fagforeninger er der en helt uproblematisk grænseaftale, der betyder, at så snart en magister får ansættelse i gymnasieskolen, er det GL, der varetager alle interesser, mens DM tager sig af magistre på alle øvrige ansættelsesområder. MA er magistrenes arbejdsløshedskasse, hvor både GL s og DM s medlemmer ifølge vedtægterne normalt skal være medlemmer. MP er magistrenes pensionskasse, hvor GL s og DM s medlemmer ansat på en offentlig overenskomst automatisk får indbetalt deres pension. I MP er familien udvidet til også at omfatte psykologerne. For de allerfleste af Magisterbladets læsere vil ovennævnte være overflødig information. Men DM oplever alligevel ganske ofte at få henvendelser fra medlemmer, som ikke kan skelne mellem DM, MA og MP. Undertiden får vi endda udmeldelser begrundet i forhold, som DM ikke har indflydelse på, men som hidrører fra en anden magisterorganisation. Vi må altså erkende, at vores fælles informationsniveau ikke altid er godt nok, for de tre helt selvstændige organisationer opfattes af en del medlemmer som én samlet organisation med fælles adresse, telefonnummer og administration. Magisterfamiliens fire forskellige selvstændige organisationer har magisterbaggrunden til fælles. Som i enhver anden velfungerende familie samarbejder vi om forskellige projekter og er i det hele taget hinandens nærmeste allierede. Og akkurat som i de bedste familier er vi også hinandens skarpeste kritikere, når noget ikke fungerer, som det skal, eller går ud over andre dele af familien. Men hvis kritikken fra de nærmeste gives og modtages i en konstruktiv ånd, kan misforståelser hurtigt ryddes af vejen, og uhensigtsmæssig adfærd rettes op. At lægge låg på kritikken giver sjældent positivt resultat i det lange løb. Når Magisterbladet bringer kritiske artikler om visse forhold i MA eller MP, er der derfor ikke tale om nogen kampagne fra DM s side. Det er i det perspektiv, Magisterbladets artikler om MA og MP skal ses. Magisterbladet er DM s fagblad. Det er et medlemsblad med en selvstændig position i organisationen, med redaktionel frihed og ikke underlagt forhåndscensur fra DM s administration eller den politisk valgte ledelse. Når Magisterbladet bringer kritiske artikler om visse forhold i MA eller MP, er der derfor ikke tale om nogen kampagne fra DM s side. Formålet med at have et fagblad er formidling af information og nyheder af relevans for DM s medlemmer. Og da DM s medlemmer også er medlemmer af MA og MP, er den sagsbehandling, der foregår i MA, og de investeringer, der foretages af MP, naturlige stofområder for Magisterbladet. Det er vi formentlig enige om. Men der kan naturligvis være divergerende meninger om formen og balancen i artiklerne. Derfor bør DM s samarbejdspartnere i MA og MP bruge muligheden for at komme til orde i Magisterbladet, så vores fælles medlemmer får optimale muligheder for at tage stilling og øve indflydelse. I DM ønsker vi at udbygge samarbejdet med de øvrige organisationer i magisterfamilien. Det er i medlemmernes interesser. Den fælles uddannelsesbaggrund giver et godt grundlag for fælles projekter. Og for DM s fagblad vil det være relevant at bringe artikler om både gode og mindre gode resultater af familiens aktiviteter. DM Nimbusparken Frederiksberg Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon Fax Kontortid: Man.-fre. kl dog tors MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej København Ø Telefon Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N Telefon Fax Åbningstid: Man.-tirs. og tors.- fre. kl , ons. kl Regionalkontorer Magistrenes Arbejdsløshedskasse Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man., tirs. og tors. kl Odense Aalborg Slotsgade 21 B, 4. sal 5000 Odense C Tlf Fax Åbningstid: Man. Kl og tors. Kl Østerågade 19, 3. sal, 9000 Aalborg Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man. kl og tors. Kl Formand: Ingrid Stage Telefon magisterbladet 7/08

5 klart ja til OK 2008 Med 78,2 procent af de afgivne stemmer siger DM ja til resultatet af overenskomstforhandlingerne i staten, regionerne og kommunerne. Resultatet af urafstemningen, som lå klart umiddelbart før Magisterbladets deadline, viser, at i alt DM-medlemmer ved fristens udløb har benyttet deres stemmeret, at 19,5 procent har stemt nej, og godt 2 procent har stemt blankt. DM s formand, Ingrid Stage, er rigtig glad for resultatet, som er det klareste ja til en overenskomst fra medlemmerne i årevis. Min ambition undervejs i forhandlingerne har været at få et resultat, som tilgodeser så bred en gruppe af DM s medlemmer som overhovedet muligt. Blandt de kommunale og regionalt ansatte ses den udvidede ret til et rådighedstillæg formentlig som en væsentlig forbedring, og på statens område har det nok været afgørende, at der sker en forhøjelse af nogle centrale tillæg. Derudover har de generelle lønstigninger, som er de højeste i 20 år, efter min vurdering været afgørende for, at det store flertal kunne stemme ja, siger Ingrid Stage. DM s formand vurderer samtidig, at der bag de knap 20 procent nej-stemmer ligger en bekymring for den såkaldte plustid, altså muligheden for at aftale en højere ugentlig arbejdstid, og hvad det kan afføde af konsekvenser for stress, familie- og arbejdslivet osv. Derfor er vi øjeblikkeligt gået i gang med at udarbejde vejledninger, således at tillidsfolkene og de lokale klubber kan være godt klædt på, hvis emnet kommer på dagsordenen, siger Ingrid Stage. Hun annoncerer i øvrigt flere vejledninger på andre områder af særlig betydning for DM erne og understreger vigtigheden af, at ingen bliver presset til at forhandle, før de vejledninger er ude. Den samlede stemmeprocent i DM ligger på 16,5, som er en lille stigning i forhold til den sidste overenskomstforhandling. Det forholdsvis lave tal skal ses i lyset af, at DM, som den eneste AC-organisation, sender overenskomstresultatet på det offentlige område til afstemning hos samtlige medlemmer, inklusive bl.a. de privatansatte. I skrivende stund tyder alt på, at et samlet ja fra AC nu er undervejs. psi etik op på MP s generalforsamling Foto: Scanpix MP Pensions medlemmer får nu mulighed for at tage direkte stilling til etikken i investeringerne, når pensionskassen afholder sin årlige generalforsamling den 21. april. Et medlem har nemlig stillet et forslag, som skal rydde ud i aktieposter i virksomheder, der som beskrevet i en række artikler i Magisterbladet er blevet sortlistet af andre pensionsselskaber for krænkelse af FN s menneskerettigheder, ødelæggelse af miljøet eller produktion af våben. Jeg foreslår, at MP Pension anlægger en mere markant etisk linje og indfører screening, som medfører, at selskaber, hvis handlinger kan anses som yderst kritisable, helt udelukkes fra MP Pensions investeringsunivers, hedder det i forslaget fra medlemmet. Han foreslår desuden, at screeningen også kommer til at gælde de såkaldte emerging markets, der dækker stort set alle lande uden for OECD, og fælles investeringer med andre pensionskasser. Forslagsstilleren understreger, at der ikke er risiko for, at screeningen vil betyde lavere afkast eller større investeringsrisiko, men tværtimod kan føre til et højere afkast på langt sigt. I sin indstilling til forslaget henholder bestyrelsen for MP Pension sig dog foreløbig til, at pensionskassens screeningsfirma endnu ikke kan tilbyde screening af emerging markets, og at der er planlagt en drøftelse af de fælles retningslinjer med samarbejdspartnerne Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger i løbet af Magisterbladets artikler om MP Pensions investeringer blev bragt i numrene 4, 5 og 6. De kan også læses på bb magisterbladet 7/08 5

6 efteruddannelse halter Alt for mange medarbejdere oplever, at ledelsen ikke bakker op om efteruddannelse, viser ny undersøgelse blandt DM s privatansatte medlemmer. af Benedikte Ballund foto: Scanpix Det skorter ikke på flotte ord, når talen i disse år falder på virksomhedernes ønske til medarbejdernes konstante kompetenceudvikling. Men ude på arbejdspladserne oplever mange alligevel, at holdningen er lunken, når idealerne skal omsættes i praksis. Det viser en ny undersøgelse om efteruddannelse, som DM Privat har foretaget blandt sine medlemmer. Hele 95 procent af de godt tusinde privatansatte DM ere, der har deltaget i undersøgelsen, er nemlig positive over for at fortsætte med at blive klogere i løbet af arbejdslivet. Anderledes ser det ud, når medarbejderne skal vurdere ledelsens holdning til deres kompetenceudvikling. Her er det nemlig kun 60 procent, der mener, at chefen er positiv. Og det er et tal, der overrasker Steen Hildebrandt, der er professor i organisations- og ledelsesteori ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Enhver leder burde jo være interesseret i sine medarbejderes udvikling. Hvis 40 procent ikke er det, så mener jeg, at vi har et problem, siger han. For travlt i det daglige Blandt eksperter er der enighed om, at efteruddannelse er så vigtig som nogen sinde. Globalisering og teknologisk udvikling er blot nogle af de faktorer, der øger behovet for at fylde ny viden på i løbet af arbejdslivet. Verden ændres. Teknologier ændres. Samarbejdsformer ændres, og det samme gør holdninger og kunder. Jeg har vanskeligt ved at se, hvilken faggruppe efteruddannelse ikke ville være relevant for, siger Steen Hildebrandt. Behovet understreges af, at kun hver Enhver leder burde jo være interesseret i sine medarbejderes udvikling. Hvis 40 procent ikke er det, så mener jeg, at vi har et problem, siger professor Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. femte af undersøgelsens respondenter mener, at der er tid til at holde sig fagligt opdateret i det daglige. Alligevel har cirka en tredjedel ikke modtaget nogen form for efteruddannelse i det seneste år. Og det tal er højt, vurderer professor Henrik Holt Larsen, der er professor ved Institut for Organisation på CBS og blandt andet har forsket i kompetenceudvikling inden for både det offentlige og private. Jeg synes, det er mange, og jeg kan ikke forstå, at det skal være så svært at komme til fadet. I kommunerne har man for eksempel haft stort udbytte af at lade medarbejderne tage på studierejser i deres venskabsbyer, og det har ikke været specielt dyrt eller besværligt, siger han. Konsulent i DM Bodil Egede-Lassen peger da også på, at efteruddannelse er til gavn for både arbejdsgiver og arbejdstager. Man bliver en bedre og mere attraktiv arbejdskraft, og det gavner begge parter. Når man føler, at man udvikler sig, giver det også et større engagement. Efteruddannelse er desuden i medarbejderens interesse, fordi man bevarer sin markedsværdi, og det giver større mulighed for at flytte sig. Og for virksomhederne er det også en fordel, fordi de ved, at medarbejderne er der, fordi de har lyst, og ikke fordi de ikke har andre valg, siger hun. I DM Privat, der følger med dette nummer af Magisterbladet, kan du i temaet om efteruddannelse læse mere om resultaterne af undersøgelsen. 6 magisterbladet 7/08

7 modstræbende ja til fryns Alle udgifter til arbejdsredskaber fx en opkobling eller en hjemme-pc skal efter DM s mening som udgangspunkt være fuldt finansieret af arbejdsgiveren. Men i visse tilfælde er der fornuft i at dispensere fra DM s generelle politik vedrørende de såkaldte bruttolønsordninger. Således har DM Offentlig bedt om og fået muligheden for at dispensere fra DM s generelle politik på området. Det skete med stemmerne ni for og fire imod på et hovedbestyrelsesmøde i DM den 10. marts. Vi må konstatere, at der er rigtig mange offentlige arbejdspladser, som tilbyder forskellige goder af den type, og der er rigtig mange medlemmer, som har interesse for at få dem. Det kan vi ikke blive ved med at lukke øjnene for, siger DM Offentligs formand, Peter Grods Hansen, om sektorens baggrund for at søge dispensationen. Derudover har flere tillidsrepræsentanter haft et hyr med at administrere de såkaldte bruttolønsordninger, fordi DM er mere restriktiv i sin politik end de øvrige AC-organisationer. Der er dog grund til at træde varsomt, advarer formanden for de knap offentligt ansatte DM-medlemmer. Som udgangspunkt mener jeg fortsat, at hvis arbejdsgiveren fx vil have, at medarbejderne skal kunne arbejde hjemmefra, så er det også arbejdspladsen, der må stille det fornødne udstyr til rådighed. Vi ønsker ikke, at DM s medlemmer får trukket den slags tilbud ned over hovedet eller føler sig pressede til at tage imod dem. Det skal derfor være en enig arbejdsplads, der bakker op, siger Peter Grods Hansen. Han understreger, at tillidsrepræsentanterne skal være yderst opmærksomme på de faldgruber, der kan ligge i de forskellige ordninger. Hvis visse goder bliver trukket i bruttolønnen, anbefaler DM, at medlemmerne holdes skadesløse, hvad angår pensionen. DM kan heller ikke acceptere, at bruttotrækket sker på basislønnen eller på de faste tillæg. Endelig er det vigtigt at holde sig for øje, hvordan ordningen hænger sammen med vilkårene for opsigelse, advarer Peter Grods Hansen. I løbet af april vil DM udsende en vejledning til sine tillidsrepræsentanter om, hvornår og under hvilke forudsætninger dispensationen kan gives. psi studiejob ingen hindring Hovedparten af de studerende på IT-Universitetet i København gennemfører den uddannelse, de er startet på. Og det, selvom it-studerende er blandt de mest erhvervsaktive studerende. En ny opgørelse viser, at 62 procent af de studerende bliver færdige inden for uddannelsens normerede tid plus et år, 32 procent er fortsat indskrevet som aktive studerende, mens 6 procent vælger helt at droppe studierne. Vi er stolte af at have de mest erhvervsaktive studerende, som afhjælper flaskehalse i it-branchen, samtidig med at de gennemfører deres uddannelse, siger Mads Tofte, rektor på IT-Universitetet i København. 58 procent af de it-studerende, der deltog i undersøgelsen, har et deltidsjob, som er relevant for deres uddannelse, mod 38 procent af de øvrige studerende. Herudover har hele 30 procent haft fuldtidsbeskæftigelse inden for deres studiefelt. Det har kun 13 procent af de øvrige studerende. Cand.it.-uddannelsen på IT-Universitetet i København er på få år blevet den største kandidatuddannelse inden for it i Danmark. Studerende uddannet fra IT-Universitetet oplever fuld beskæftigelse. Mere end en tredjedel af kandidaterne har job, inden de går til den sidste eksamen, og to ud af tre er i job, senest tre måneder efter de har afsluttet deres uddannelse. mt NY VIDEN? NYE UDFORDRINGER? NYE KOMPETENCER? 213 kursusmuligheder Ansøgningfrist 1. maj kursusstart fra september magisterbladet 7/08 7

8 akademikere sætter sig på mediebranchen Politiken er en af de aviser, der er blevet mere akademikertung i de senere år. Det skyldes måske også, at der sidder en akademiker Tøger Seidenfaden i chefredaktørstolen. Der sidder oftere og oftere en akademiker, hvor der før sad en journalist. Ikke mindst på de store avisers redaktioner er cand. mag.er og andre med lang uddannelse populære. af Benedikte Ballund foto: POLFOTO Der udspilles i øjeblikket en intens kamp mellem akademikere og journalister om nøglepositionerne på fremtidens mediemarked. Og alt tyder på, at akademikerne vinder. Sådan lyder de glade forudsigelser for DM ere med drømme om en karriere i mediebranchen. Spådommen kan læses i en artikel i Ugebrevet Mandag Morgen fra marts måned. Den ser nærmere på udviklingen i, hvilke kompetencer der efterspørges og vil blive efterspurgt i kommunikationens og journalistikkens verden og baserer sig blandt andet på tal fra DM. At netop DM s medlemmer allerede nu er mere end populære i kommunikationsbranchen, er ikke en nyhed. Ifølge Mandag Morgen er det dog ikke kun på kommunikationsområdet, men også på de traditionelle journalistarbejdspladser som aviserne, at akademikerne i øjeblikket gør deres indtog og vil fortsætte med at brede sig også på de mere indflydelsesrige poster, hvor der er mulighed for at sætte dagsordenen Journalister til nettet Udviklingen i retning af flere akademikere er et resultat af flere forhold. For det første er journalisternes kilder blevet klædt bedre på ved hjælp medietræning og -rådgivning, og det stiller større krav til journalistens viden om den faglige substans. De nyere journalistuddannelser på RUC og SDU er da også netop et forsøg på at give journalister mere intellektuel ballast med. For det andet er mange læsere efterhånden bedre uddannet end journalisterne. Endelig satser flere og flere aviser som for eksempel Politiken i dag på at have en netudgave, hvor de hurtige nyheder bringes, mens papirudgaven bruges til analyse og researchtunge emner. Det øgede antal akademikere betyder, at vi er væsentligt bedre klædt på i vores journalistik. At vi har den nødvendige indsigt, så vi kan udfordre magthavere og kilder. Den generelle udvikling på de store morgenaviser er, at de hurtige generelle nyheder finder man på nettet, mens aviserne søger de mere komplekse problemstillinger, siger avischef på Politiken, Jesper Friis, til ugebrevet. Flere forskere forudser da også, at man i fremtiden vil se en opsplitning i journalistiske håndværkere, der leverer hurtige nyheder, der ikke kræver megen selvstændig research, mens akademikere eller journalister med lang erfaring tager sig af de tungere opgaver. Og så har akademikerne i øvrigt en klar fordel i forhold til journalisterne. Mens enhver kan kalde sig journalist, så er det kun den lange vej gennem universitetsstudierne, der giver ret til at skrive cand. på cv et. Og det er måske nemmere for en akademiker at blive en god formidler, end det er for den traditionelle journalistuddannede at erhverve sig den omfattende, nuancerede faglige viden, det i dag fordrer at kunne matche kilderne, som Nete Nørgaard Kristensen, der forsker i kommunikation og journalistik ved Københavns Universitet, siger til Mandag Morgen. 8 magisterbladet 7/08

9 Krydstogt i særklasse Adriaterhavets Perler 10 dage Adriaterhavskysten er måske Europas smukkeste. Vi sejler blandt tusindvis af småøer fra Dubrovnik til Rijeka eller omvendt og lægger til i Kotor, Korcula, Ploce, Split, Sibenik, Kornatiøerne og Zadar. Der er rigelig tid til at besøge småbyerne og nyde de gamle kulturbyer. Alt foregår i et afslappet tempo. Tag på en virkelig skøn ferie i særklasse. Naturen er helt fantastisk, skibet er 4-stjernet med en afslappet stemning om bord og de historiske seværdigheder står i kø. En rejse med indhold og afveksling. M/S Emanuel**** Meget charmerende mindre skib med plads til 34 gæster. 18 gode kahytter hver på ca. 9m 2. Der er bad, safe og aircondition i kahytterne. Restaurant, bar og pragtfuldt soldæk. Skibet er moderniseret i dag: København - Dubrovnik m/austrian Airlines. 2. dag: Byrundtur i Dubrovnik. Afsejling til Kotor. 3. dag: Kotor. 4. dag: Kotor - Mljet - Korcula. 5. dag: Korcula - Ploce - Split. 6. dag: Split - Sibenik - Krka vandfaldene. 7. dag: Sibenik - Kornati - Zadar 8. dag: Zadar. 9. dag: Zadar - Rab - Rijeka 10. dag: Zagreb - København m/austrian Airlines. Rijeka - Dubrovnik: 24/5, 11/6, 3/9 fra kr ,- Dubrovnik - Rijeka: 2/6 kr ,- Med i prisen: Fly København - Kroatien t/r Alle transfers Fuld forplejning på hele rejsen Alle skatter og afgifter Udflugter og entréer iflg. program 9 nætter på M/S Emanuel Dansk rejseleder på hele rejsen 65-Ferie har over 15 års erfaring med krydstogter på floder, kanaler og søer over hele verden. REJSER FOR ALLE 65-Ferie Tlf: magisterbladet 7/08 9

10 boglisten HISTORIE Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København. Bind 2 Hanne Fabricius Bogen behandler Slotsholmen, Bremerholm og Ny- København (kvarteret nord for Kongens Nytorv) før de store brande i 1728 og 1795 områder, som alle har forbindelse til byens maritime liv. Det skildres, hvad der skete uden for byens Østervold tilbage fra 1400-årene, hvor Nyboder i 1630 erne opstod i ly af byggeriet af den nye Østervold. I andre afsnit beskrives orlogsværftet på Bremerholm fra omkring 1500, Absalons Borg og Københavns Slot samt Christian 4.s imponerende Tøjhushavn på Slotsholmen. Bogen er nr. 2 i serien Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København. Aschehoug, 2007, 204 sider, 269 kr. NATURVIDENSKAB Natur, videnskab og metafysik Newton og filosofien Carl Henrik Koch Isaac Newton var som fysiker og matematiker en af de største videnskabsmænd, verden har oplevet. Historien om naturforskeren Newton er blevet fortalt mange gange og er kendt af enhver, som blot har stiftet selv det mindste bekendtskab med fysikken og dens udvikling. Men der er også en anden og mindre kendt historie om Newton, nemlig beretningen om metafysikeren, historikeren, religionsforskeren og alkymisten Newton. Aarhus Universitetsforlag, 2007, 136 sider, 198 kr. UDDANNELSE Organisatorisk læring resultater fra Center for Organisatorisk Læring N. Dahl, M. Jørgensen, Laursen, G. Rasmussen og Rasmussen Organisatorisk læring handler om tilegnelse og anvendelse af nye kompetencer, både for organisationer og for deres medarbejdere. Organisatorisk læring handler også om, i hvor høj grad processer i organisationer, herunder samspillet mellem mennesker, er bevidste og reflekterede. Bogen bygger på et samarbejde mellem virksomheder, konsulenter og forskere. Organisatorisk læring er opfølgeren til Forandringsprojekter som organisatorisk læring, der udkom i foråret Aalborg Universitetsforlag, 2005, 80 sider, 150 kr. flere bøger på side 19 >> I 2002 bevilgede Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) støtte til et større digitaliseringsprojekt på Det Kongelige Bibliotek (KB). Formålet med projektet var at digitalisere en række danske kernetidsskrifter. Det lykkedes at få tilladelse fra en række forlag og videnskabelige selskaber til vederlagsfrit at digitalisere og tilgængeliggøre otte væsentlige danske videnskabelige tidsskrifter, nemlig: 1 Geografisk Tidsskrift 2 Historie. Jyske Samlinger, l913-3 Historisk Tidsskrift, l839-4 Ledelse og Erhvervsøkonomi (tidl.: Erhvervsøkonomisk Tidsskrift) 5 Nationaløkonomisk Tidsskrift, Politica. Tidsskrift for Politisk Videnskab, Revue Romane, Scandinavian Political Studies, For visse af tidsskrifterne er der en såkaldt moving wall, der indebærer, at de nyeste årgange ikke kan stilles til rådighed. For tidsskrifterne 1, 2, 3, 5, 7 og 8 offentliggøres de nyeste fem årgange ikke, mens de nyeste to årgange for tidsskrifter 4 og 6 ikke offentliggøres. I alt har Det Kongelige Bibliotek digitaliseret sider fra disse otte tidsskrifter. Den 1. juni 2008 åbner biblioteket for offentlig adgang til tidsskrift.dk, der giver forskere, studerende og andre interesserede online adgang til artikler, anmeldelser, nekrologer m.v. Det Kongelige Bibliotek og DEFF har forsøgt at indhente tilladelse fra individuelle rettighedshavere til gratis at gøre artiklerne tilgængelige under tidsskrift.dk, men har på grund af materialets omfang og den lange periode, artiklerne er udkommet i, ikke kunnet identificere eller opspore alle rettighedshavere. Derfor er der efter aftale med Dansk Forfatterforening og UBVA oprettet legater til faglitterære forfattere og forskere som kompensation for brugen af ophavsretten. Du kan læse mere på mt Hvis du har skrevet en artikel Hvis du har ophavsret til en eller flere artikler i et af de nævnte tidsskrifter, og du ikke ønsker, at din artikel stilles vederlagsfrit til rådighed, bedes du senest den 29. maj 2008 rette henvendelse til: Det Kongelige Bibliotek att. Gitte Petersen Postboks København K 10 magisterbladet 7/08

magisterbladet Fredspris til DM-forskere side 26-29 Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15

magisterbladet Fredspris til DM-forskere side 26-29 Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15 nr. nr. 17 1 2. 19. november jannuar 2007 magisterbladet Forsker i mediestorm om censur side 6-7 Magistre indtager kommunikationsbranchen side 12-15 Minister skifter kurs i sag om personalebesparelser

Læs mere

magisterbladet nu også med jura side 18-21 Magistre DM Offentlig side 43-51 Skæve match er gode match side 26-28

magisterbladet nu også med jura side 18-21 Magistre DM Offentlig side 43-51 Skæve match er gode match side 26-28 nr. 2 30. januar 2009 magisterbladet Magistre nu også med jura side 18-21 Sander: Jamen, Peter Harder, det kan ikke være rigtigt, at du sidder og ryster på hovedet hele tiden. side 6-7 Vi er vilde med

Læs mere

magisterbladet Erhvervslivets grundstof Seminariebladet side 45-53 Stadig masser af job til nyuddannede magistre side 5

magisterbladet Erhvervslivets grundstof Seminariebladet side 45-53 Stadig masser af job til nyuddannede magistre side 5 nr. 9 15. maj 2009 magisterbladet Erhvervslivets grundstof side 20-27 Stadig masser af job til nyuddannede magistre side 5 Indvandrere giver danske kvinder bedre karrieremuligheder side 10-12 Fra Strindberg

Læs mere

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5 nr. nr. 1 11 19. 20. jannuar juni 2008 2007 magisterbladet Forbud mod hemmelige aftaler side 5 Parkeret i årevis side 10-13 Tidsskrifter frygter for deres overlevelse side 18-19 Sander vil belønne de bedste

Læs mere

magisterbladet Bliv en glad skriver side 30-33 Miljøet bløder side 6-7 Mellemledere er i skudlinjen side 18-19

magisterbladet Bliv en glad skriver side 30-33 Miljøet bløder side 6-7 Mellemledere er i skudlinjen side 18-19 nr. nr. 12 19. 1. februar jannuar 2008 2007 magisterbladet Miljøet bløder side 6-7 Mellemledere er i skudlinjen side 18-19 Skoler: nej til superlærere side 10-11 Arkæolog scorer demokratisk topjob side

Læs mere

magisterbladet Faktor4 Hurra! Nyt job xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx side 41-49 Juraprofessor: MP s ekspert er inhabil side 6-7

magisterbladet Faktor4 Hurra! Nyt job xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx side 41-49 Juraprofessor: MP s ekspert er inhabil side 6-7 nr. 13 1 19. 29. jannuar august 2008 2007 magisterbladet Juraprofessor: MP s ekspert er inhabil side 6-7 Rektor lukker Universitetsavisen side 10-11 Magistre skal udvikle kommunerne side 18-19 DPU: Vi

Læs mere

magisterbladet DM Offentlig Magister med profil side 45-53 Multimediebeskatning truer arbejdslivets fleksibilitet side 12-13

magisterbladet DM Offentlig Magister med profil side 45-53 Multimediebeskatning truer arbejdslivets fleksibilitet side 12-13 nr. 7 11. april 2009 magisterbladet Magister med profil side 36-38 Multimediebeskatning truer arbejdslivets fleksibilitet side 12-13 Forskere strides og kævles side 14-15 Regeringens skattereform overtræder

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 Museumsdirektør fritstillet En velspækket kasse Klar til optagelse dm natur & kultur af Ingrid Stage, formand,

Læs mere

magisterbladet MP Pension sælger Lukket og topstyret proces side 6-7 Når målinger bliver selve målet side 22-23 Forskernes blogosfære side 26-27

magisterbladet MP Pension sælger Lukket og topstyret proces side 6-7 Når målinger bliver selve målet side 22-23 Forskernes blogosfære side 26-27 nr. 12 19. 17. jannuar august 2007 magisterbladet Lukket og topstyret proces side 6-7 Bureau formidler job til dårlig løn side 16-19 Når målinger bliver selve målet side 22-23 Forskernes blogosfære side

Læs mere

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 05 12. APRIL 2013 Magister med side profil 20-22 Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Det muliges kunst om OK 2013 Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag

Læs mere

magisterbladet Faktor4 Vedlæg vellignende foto side 26-29 side 41-49 Statsligt bondefangeri side 5 MP Pension afviser etisk bolighandel side 10-13

magisterbladet Faktor4 Vedlæg vellignende foto side 26-29 side 41-49 Statsligt bondefangeri side 5 MP Pension afviser etisk bolighandel side 10-13 nr. 131 19. 31. jannuar august 2007 magisterbladet Statsligt bondefangeri side 5 Nyt nederlag til daglejere side 6-7 MP Pension afviser etisk bolighandel side 10-13 Kreativ bogføring af forskningspenge

Læs mere

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen

magisterbladet Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Hvad var nu lige meningen magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 31. AUGUST 2012 Er et rørlagt vandløb naturligt? Naturstyrelsen anklages for overfortolkning af EU-direktiv Side 18-20 Fleksjobbere er en gevinst ikke

Læs mere

Signalement toppen. magisterbladet. En Aarhus-historie om tvangsforflyttelser. Plads til forbedringer. Forsker og leder på deltid

Signalement toppen. magisterbladet. En Aarhus-historie om tvangsforflyttelser. Plads til forbedringer. Forsker og leder på deltid magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 08 23. APRIL 2011 Signalement af toppen side 22-31 En Aarhus-historie om tvangsforflyttelser Forår i Sydvestjylland Plads til forbedringer Forsker og leder

Læs mere

Dansk. natur trængt. magisterbladet. Fælles, fagligt og fornøjeligt. Massefyringer i staten. Norge mangler akademikere. dm professionshøjskoler

Dansk. natur trængt. magisterbladet. Fælles, fagligt og fornøjeligt. Massefyringer i staten. Norge mangler akademikere. dm professionshøjskoler magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 02 27. JANUAR 2012 Dansk side 10-15 natur trængt Massefyringer i staten Fælles, fagligt og fornøjeligt Norge mangler akademikere dm professionshøjskoler JOURNALIST

Læs mere

museum i Roskilde magisterbladet Humanistiske værdier er fremtidens råvare Ny master skal Fortid, nutid og fremtid dm professionshøjskoler side 8-11

museum i Roskilde magisterbladet Humanistiske værdier er fremtidens råvare Ny master skal Fortid, nutid og fremtid dm professionshøjskoler side 8-11 magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 07 13. APRIL 2012 Rocken side 8-11 på museum i Roskilde Humanistiske værdier er fremtidens råvare Fortid, nutid og fremtid Ny master skal styrke de videregående

Læs mere

magisterbladet Historiker i trøjen DM Offentlig side 45-53 side 12-15 Krise kan rydde op i dårlig ledelse side 26-29

magisterbladet Historiker i trøjen DM Offentlig side 45-53 side 12-15 Krise kan rydde op i dårlig ledelse side 26-29 nr. 17 30. oktober 2009 magisterbladet Historiker i trøjen side 12-15 Antallet af konflikter er historisk lavt side 6 Byggekrise koster arkæologer jobbet side 8-9 Krise kan rydde op i dårlig ledelse side

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

FORVRØVLET. magisterbladet. Akademikere giver en halv. skriger på akademisk arbejdskraft. Festivalfeber

FORVRØVLET. magisterbladet. Akademikere giver en halv. skriger på akademisk arbejdskraft. Festivalfeber magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 10 30. AUGUST 2013 FORVRØVLET Læs side 10-11 og 26-29 Trivselsundersøgelse blandt 26.700 ansatte i Københavns Kommune er ubrugelig, siger eksperter Festivalfeber

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Fællesskab for frie fugle. magisterbladet. Fra biks til business. Støjberg foretager kovending. SF-plan i modvind. De kan selv.

Fællesskab for frie fugle. magisterbladet. Fra biks til business. Støjberg foretager kovending. SF-plan i modvind. De kan selv. magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 02. SEPTEMBER 2011 Fællesskab for frie fugle side 30-33 Støjberg foretager kovending SF-plan i modvind De kan selv Fra biks til business Fleksible deltidsuddannelser

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

Manden. bag Villy. magisterbladet. Akademikere vil ikke arbejde længere. Hold på vandet. Projektledere stormer frem. dm professionshøjskoler

Manden. bag Villy. magisterbladet. Akademikere vil ikke arbejde længere. Hold på vandet. Projektledere stormer frem. dm professionshøjskoler magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 17 4. NOVEMBER 2011 Manden side 22-23 bag Villy Akademikere vil ikke arbejde længere Hold på vandet Projektledere stormer frem dm professionshøjskoler BLIV

Læs mere

Den halve sandhed Side 6. magisterbladet. Chefer presser embedsmænd til fortielser. Glemt jobordning kan redde dagpenge

Den halve sandhed Side 6. magisterbladet. Chefer presser embedsmænd til fortielser. Glemt jobordning kan redde dagpenge magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 1 16. JANUAR 2015 Den halve sandhed Side 6 Chefer presser embedsmænd til fortielser Glemt jobordning kan redde dagpenge Akademikere er bedst til iværksætteri

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Ambassadechefen. dm natur. Arbejdstilsynet. Elektromikrobiogeokemofysik. Akademikere. side 24-27. magisterbladet

Ambassadechefen. dm natur. Arbejdstilsynet. Elektromikrobiogeokemofysik. Akademikere. side 24-27. magisterbladet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 08 14. JUNI 2013 Ambassadechefen side 24-27 Akademikere 6 Elektromikrobiogeokemofysik 34 dm natur 47 om akutpakkerne: står fast på kritik Dumpet! af Metropol

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

Arktisk Station Vi lever og arbejder isoleret heroppe. For mig er det et eventyr at være her. Læs side 13-20. MF ere. Det virkede Stresspolitik

Arktisk Station Vi lever og arbejder isoleret heroppe. For mig er det et eventyr at være her. Læs side 13-20. MF ere. Det virkede Stresspolitik magisterbladet M A G A S I N F O R M E D L E M M E R A F D M N R. 1 5 2 4. S E P T E M B E R 2 0 1 0 Arktisk Station Vi lever og arbejder isoleret heroppe. For mig er det et eventyr at være her. Læs side

Læs mere

TÆL TIL SOCIALRÅDGIVEREN. Drenge i Gellerup mentaliserer

TÆL TIL SOCIALRÅDGIVEREN. Drenge i Gellerup mentaliserer 05/13 SOCIALRÅDGIVEREN TÆL TIL 10 Drenge i Gellerup mentaliserer Dansen om dagpengene Hjørring: Er topledelsen ikke ansvarlig? Socialrådgivere hjælper immigranter TEKST XXXX XXXXXX SOCIALRÅDGIVEREN 05

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin

BibliotekaR. Fagmagasin BibliotekaR forbundets Fagmagasin MARTS 2013 03 Tak for de mange besøg hos Axiell og Bibliotheca på Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde i Bella Center, København! Vi havde blandt mange ting fornøjelsen

Læs mere