Scope og udviklingsplan: ITIL V3 opdatering Februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scope og udviklingsplan: ITIL V3 opdatering Februar 2010"

Transkript

1 Scope og udviklingsplan: ITIL V3 opdatering Februar 2010

2 Indhold Forord 3 1 Introduktion 3 2 Formålet med opdateringen Med i scopet Uden for scopet 4 3 Udviklingsteamets governance og struktur 4 4 Changekategorier Rettelse Klarhed Overensstemmelse Diagrammer Service Strategy 6 5 Følgeændringer Andre publikationer Kvalificeringssystem Tredjepartsapplikationer Kommercielle ITIL-baserede IT-serviceleverandører 7 6 Oversættelse af core biblioteket 7 7 Projektets hovedmilepæle 7 Yderligere information 7 Ordliste 8

3 ITIL V3 Opdatering: Omfang og udviklingsplan3 Forord Hvad er ITIL? ITIL (IT Infrastructure Library) er den bredest accepterede tilgang til IT Service Management i verden. ITIL giver et sammenhængende sæt af best practices fra internationale offentlige og private sektorer. Det er understøttet af et omfattende kvalificeringssystem, akkrediterede træningsorganisationer (ATOer) samt implementerings- og vurderingsværktøjer. Den best practice-proces, der støttes i ITIL, supporteres af den internationale standard for IT Service Management, ISO/IEC ITIL er den eneste konsekvente og omfattende dokumentation af best practice for IT Service Management og bruges af hundredvis af organisationer i hele verden. ITIL består af en række publikationer, som vejleder om levering af IT-kvalitetsservices og om det miljø, der er nødvendigt for at supportere IT. ITIL er udviklet ud fra den erkendelse, at organisationer i stigende grad er afhængige af IT for at kunne tilfredsstille deres organisatoriske mål og opfylde deres forretningsmæssige behov. Dette fører til et forøget krav om IT-services af høj kvalitet. ITIL blev fornyet i Indholdet i den seneste opdatering vil snart gå i udvikling. Aftalte ændringer er et resultat af en spørgeundersøgelse af ATOer, en analyse af forespørgsler om changekontrol registreret med The Stationery Office (TSO) og færdiggørelsen af en scoping øvelse. Formålet med dette dokument Dette dokument giver et overblik over metoden i forbindelse med den foreliggende opdatering af ITIL V3 core publikationerne. Det skitserer scope, planer og governancestruktur i forbindelse med opdateringsarbejdet. Det viser også, hvordan den foreslåede struktur og scope understøtter de forbedringer, der er anbefalet af ITIL Change Advisory Board. Bestyrelsen analyserede emner, der var registreret mellem V3 udgivelsesdatoen og november Endelig gives der en omtrentlig vejledning til udviklingstidsplaner. Anerkendelser TSO og Office of Government Commerce (OGC) vil gerne sige tak til følgende enkeltpersoner og organisationer, som har bidraget til at fastlægge scopet for ITIL V3 opdateringen. Hver af disse deltagere bidrog med tid og energi på at sikre, at scopet for opdateringen afspejler ægte problemer i materialet og vil forbedre ITIL best practice. Disse deltagere indbefatter: Brugere og uddannelsesorganisationer, som besvarede spørgeundersøgelsen Medlemmer af ITIL Change Advisory Board (Sharon Taylor, David Favelle, Kevin Holland, David Cannon, Ashley Hanna, Stuart Rance) Alle de, som fremførte problemer gennem changekontrolloggen. 1 Introduktion Den 8. november 2004 lancerede OGC et seksmåneders projekt for at definere scope og udviklingsplaner for en fornyet udgave af vejledningen til ITIL best practice. Med assistance fra talrige organisationer og enkeltpersoner gennemførte OGC en omfattende offentlig undersøgelse for at indsamle holdninger fra ITIL brugere, leverandører og undervisere rundt om i verden. Undersøgelserne var meget succesrige på den måde, at de bibragte projektteamet synspunkterne fra IT Service Management (ITSM) samfundet. Der var høj grad af enighed, og et resume af konklusionerne dannede scopet for det, der skulle blive version 3 af ITIL. Scoping dokumentet blev udgivet i juni Vi mener ikke, at basale markedsbehov er ændret væsentligt siden da. Siden udgivelsen i maj 2007 har ITSM-brugerne imidlertid haft tid til at fordøje og anvende ITIL version 3, og OGC har modtaget nogen fair kritik. Hundredvis af problemområder er blevet registreret under changekontrol på best-management-practice websiden (www.best-management-practice.com). På baggrund af analyse af disse samt synspunkterne, der er sendt tilbage til OGC, TSO og APMG fra undervisere og brugere, er ITIL Change Advisory Board (CAB) og OGC blevet enige om, at effektiviteten og nytten af ITIL ville blive forbedret ved at levere en opdateret version 3. 2 Formålet med opdateringen Hovedformålet med projektet at opdatere ITIL V3 er at: Rette fejl eller uoverensstemmelser i tekst og diagrammer såvel i indhold som præsentation. Forbedre udgivelsen ved at adressere spørgsmål, der er rejst i changekontrolloggen som analyseret og anbefalet af CAB og godkendt af OGC. Det drejer sig hovedsagelig om klarhed, konsekvens, korrekthed og fuldstændighed. Adressere ændringsforslag fra undervisningsverdenen om at gøre ITIL lettere at undervise i. Reviewe Service Strategy-publikationen for at sikre, at koncepterne er forklaret på den klareste, mest præcise og tilgængelige måde. Der er ingen forestilling om at simplificere koncepterne, snarere at forbedre redegørelsen for ideerne. Der vil ikke blive introduceret nye koncepter eller practices og ingen eksisterende vil blive opgivet. Hvor der introduceres nyt indhold, sker det for fuldstændighedens skyld for at afhjælpe en uligevægt i detaljeringsgraden eller som en del af en omstrukturering for konsekvensens skyld. 2.1 Med i scopet Foretage afhjælpning af uoverensstemmelser i indholdet af de fem bøger: Roller skal være overensstemmende på tværs af bøgerne, så man sikrer sig, at aktiviteterne kun gælder een rolle Tydeliggøre at de organisationsstrukturer, der er givet som eksempler, er vejledende snarere end foreskrevne Omorganisere vejledningen for at sikre, at alle fem publikationer er organiseret på samme måde: Sikre at hver proces har mål, mening og formål Se på hvorledes processerne håndteres og sikre en ensartet behandling for alle

4 4ITIL V3 Opdatering: Omfang og udviklingsplan Sikre at bøger er i overensstemmelse med vejledningen i MSP, M_o_R, PRINCE2 og P3O, hvor det er relevant. Give tydelige forklaringer og beskrivelser af roller og ansvarsområder Standardisere brugen af ordlistedefinitioner inden for de fem titler. Sikre at forklaringerne i teksten er i overensstemmelse med dem i ordlisten Opdatere ordlisten for at tage kommentarerne i changekontrolloggen i betragtning Undersøge definitionen og brugen af rollerne produktchef og serviceejer Sikre at Service Catalogue Manageren findes inden for Service Operation Re-designe indholdet i overensstemmelse med OGCs opdaterede stilretningslinjer. 2.2 Uden for scopet Enhver ændring som ville ødelægge den nuværende brug af ITIL, hvad enten der er tale om organisationer, som har indført brugen af ITIL eller enkeltpersoner, som har kvalificeret sig i ITIL og i øjeblikket bruger metoden på deres arbejdsplads. 3 Udviklingsteamets governance og struktur Med hensyn til udviklingen af den fornyede version 3 i 2006, var den benyttede model e, der arbejdede side om side med mentorer. Denne model vil blive brugt i opdateringen med e og mentorer, der arbejder sammen og rapporterer til projektstyregruppen. Governancestrukturen er følgende: ITIL Projektråd for opdatering: Projektchef Frances Scarff, OGC Projektsikring, Kvalitet Phil Hearsum, OGC Projektsikring, Undersøgelser Jessica Barry, APM Koncernen Seniorbruger Paul Martini efterfulgt af Marianna Billington, itsmfi Udgivelsesdirektør Seniorleverandører Janine Eves, TSO og Richard Pharro, APM Koncernen Projektleder - Tony Jackson, TSO Teamleder Emily Allison, TSO Konsulenter på projektet Råd: Sharon Taylor ITIL V3 teknisk rådgiver ATO undergruppe Rådgivningskomité til ændringer Projektmentorer: Shirley Lacy, ConnectSphere Samlet projekt Colin Rudd, ITEMS SD, ST & SO David Wheeldon, Independent SS & CSI Ashley Hanna, HP Technical Continuity Editor Projekte: David Cannon, HP - SS Lou Hunnebeck, Third Sky - SD Stuart Rance, HP - ST Randy Steinberg, ITSM Strategies Inc SO Vernon Lloyd, FoxIT - CSI Anthony Orr, Independent - Introduktion

5 ITIL V3 Opdatering: Omfang og udviklingsplan5 Forfattere er blevet rekrutteret gennem Call for Participantsdokumentet. Der vil være en enkelt for hver bog, og mentorer vil blive tilknyttet en eller flere bøger ofte med andre ansvarsområder for at sikre forenelighed, samklang og konsekvens. Diagrammet nedenfor viser relationen mellem disse teammedlemmer. Mentor 3: Hele projektet plus introduktion Mentor 1: Strategi- & forbedringstitler SS - CSI - Intro - Mentor 2: Livscyklustitler SD - ST - SO - Mentor 4: Technical Continuity Editor Alle bøger plus diagrammer og ordforklaringer TSO Grafisk design (diagrammer) TSO Redaktionel (tekst) Mentorerne spiller en væsentlig rolle i strukturen. De skal sikre overensstemmelse på tværs af de opdaterede bøger. Derfor blev mentorposterne besat efter invitation til medlemmer af det oprindelige V3 udviklingsteam. Rapporteringsvejen for alle individer er via den relevante bog- eller kontinuitetsmentor eller til mentoren for hele projektet. Der vil blive udarbejdet arbejdspakker for hver bog. De vil indeholde en produktbeskrivelse og et detaljeret scope inklusiv en relevant liste over problemer, som CAB har anbefalet at løse. Produkterne vil blive reviewet af reviewgruppen for egnethed til formålet. I praksis betyder det at afgøre, om de er i overensstemmelse med produktbeskrivelsen og på tilfredsstillende måde har løst alle udestående problemer. Det er hensigten, at reviewgruppen skal være repræsentativ for ITIL-verdenen og vil omfatte: Brugere fra små, mellemstore og store offentlige og private sektorer Leverandører Konsulenter Undervisningsinstitutioner Internationale reviewers Reviewers er også blevet rekrutteret gennem Call for Participantsdokumentet (www.best-management-practice.com/gempdf/ OGC_Call_for_Participants_ITIL_Update_October_2009.pdf) med det formål at danne en afbalanceret og repræsentativ reviewgruppe. Enkeltpersoner kan blive bedt om at kommentere ideer, forslag, skitser eller delvise produkter når som helst. Der vil også blive to formelle reviews af hver af de seks bøger. Enhver kan blive bedt om at gennemgå en enkelt bog i dybden eller hele sættet for specifikt at checke for overensstemmelse. Når core bøgerne er gjort færdige, vil introduktionen blive opdateret, så den passer. Denne aktivitet skal udføres på netop dette tidspunkt, da introduktionen helt og holdent er afledt af bøgerne. Der vil blive gennemført to runder med review af introduktionen.

6 4 Changekategorier Projektmandatet (www.best-management-practice.com/ gempdf/itil_mandate_for_change_0909.pdf) er at rette fejl, fjerne uoverensstemmelser og forbedre klarhed og struktur. Arbejdsinstrukserne, der gives til hver, vil detaljeret liste og beskrive hvert relevant problem fra changekontrolloggen og CABs anbefalinger til handling. Mere generel kritik for eksempel fra ATO-undersøgelsen vil blive videregivet i en orientering fra mentorerne. Det betragtes som sandsynligt, at ne, når de adresserer disse problemer, selv vil opdage problemer med materialet. Vi forventer, at de også adresserer dem. De vil have muligheden for at gå til deres mentorer, CAB eller reviewers for at få synspunkter, meninger og vejledning. Mange af problemerne i changekontrolloggen blev identificeret som trykfejl eller fejl. Enhver utvetydig fejl er blevet sendt til TSO redaktionen for at blive ændret, således at udgangspunktet for udviklingsarbejdet med opdateringen vil være en ren version af V3 Word-dokumentet med åbenlyse fejl rettet. TSO redaktionen har også reduceret den omfattende og inkonsekvente brug af store bogstaver i mange af termerne og har indsat en revideret ordliste, som afspejler de ændringer, der er godkendt af CAB. Andre emner for udviklingsteamet falder inden for de følgende kategorier: 4.1 Rettelse Åbenlyse fejl vil blive adresseret. 4.2 Klarhed Den nye vil sikre, at sådanne passager er lettere at forstå og fri for dobbelttydige og forvirrende udsagn og henvisninger. De vil også modtage vejledning i at skrive internationalt engelsk (bemærk at dette ikke er amerikansk engelsk). Hermed mener vi almindeligt engelsk (med -ize verbalendelser fremfor -ise hvor begge stavemåder er i brug), som er forståeligt ikke blot for folk med engelsk som modersmål, men også for folk, som bruger engelsk som forretningssprog eller taler engelsk som andet fremmedsprog. Dette betyder i det store og hele undgåelse af ualmindelige ord, usædvanlige betydninger af almindelige ord, idiomer og lange sætninger. At få dette på plads betyder også, at oversættelse bliver lettere. 4.3 Overensstemmelse Der findes uoverensstemmelser på mange områder i de nuværende bøger. Selv om der blev lavet en fælles struktur for alle bøgerne under V3 udviklingen, er der uoverensstemmelser i omfanget og dækningen af beskrivelser af practices, funktioner, processer, roller og aktiviteter, som det er nødvendigt at afklare. Et af de mere betydelige kritikpunkter er, at V3 ikke siger nok om roller og hvad, der siges, er uensartet. Det vil blive gjort klart, at ITIL ikke fastlægger endelige jobtitler, kun roller og at de foreslåede organisationsstrukturer er vejledende, ikke foreskrevne. Roller vil blive gjort overensstemmende på tværs af bøgerne og aktiviteter må kun høre til een rolle. Beskrivelsen af roller og detaljeringsgraden skal gøres konsekvent. Processer vil blive klart defineret og beskrevet på en konsekvent måde. Hver proces vil blive detaljeret beskrevet på eet sted, (det mest passende) og andre steder vil der blive henvist til denne beskrivelse. Uoverensstemmelser i definitionen af termer vil blive løst og bragt i overensstemmelse med ordlisten. Desuden vil konceptbeskrivelser eller processer i ITIL blive bragt i overensstemmelse med den måde, de behandles på andre steder i OGC best practice. For eksempel skal Risk Management i ITIL være i overensstemmelse med M_o_R. Fuldstændighed er et problem og det behandles som en del af overensstemmelse. Det drejer sig ikke om tilføjelse af nye koncepter. En del af nes og mentorernes ansvarsområde vil være at sikre, at hvert emne indeholder den rigtige mænge detaljer og at sammenlignelige elementer rollebeskrivelser, processer etc alle findes og har sammenlignelige detaljer på tværs af alle bøger. Forfatterne vil kort og godt rette fejl eller uoverensstemmelser med hensyn til detalje eller omfang i tekst, tabeller og diagrammer og ændre, fjerne eller tilføje materiale efter behov. Mentorer og Technical Continuity Editoren vil sikre overensstemmelse i ændringerne på tværs af serien. 4.4 Diagrammer I visse tilfælde er diagrammer fejlagtige, modsiger hinanden eller teksten eller referencen mangler i teksten eller er gentaget i en anden bog, men tegnet på en anden måde. Forfattere vil arbejde med Technical Continuity Editoren for at sikre, at alle diagrammer er tegnet i overensstemmelse med gængse standarder, er konsekvente og har henvisninger i teksten. Som en del af forbedringen af klarheden vil nogle diagrammer eventuelt blive ændret, fjernet eller tilføjet. 4.5 Service Strategy Der er blevet udtrykt bekymring for, at Service Strategy er en meget større udfordring for læserne end de andre bøger. OGC krævede, at V3 ne skrev et enkelt, internationalt engelsk, men der er plads til forbedring og dette vil blive fremmet i opdateringen. At læse og at forstå er to forskellige aspekter af opfattelsen af en vanskelig tekst. Af alle bøgerne i V3 indeholdt Service Strategy mest nyt materiale. Det omfattede en mænge forretningsrelaterede koncepter, som var nye for mange læsere på det tidspunkt, men det er efterfølgende i det store og hele blevet fordøjet og accepteret. Mange respondenter føler imidlertid stadig, at Service Strategy er for vidtløftig og ikke tilstrækkelig instruktiv; at processerne ikke er klart definerede og at behandlingen af faserne i strategi-formulering, der fører til specifikationen af IT-services, med fordel kunne tydeliggøres. Derfor giver OGC en af Service Strategy-opdateringen større frihed end de andre e til at tydeliggøre teksten og skærpe præsentationen. Dette arbejde vil blive omhyggeligt vurderet, og der vil ikke blive accepteret ændringer, som ikke bliver anset for at være forbedringer. Det er formodentlig en gentagelse at sige, at alt, hvad OGC ønsker af denne øvelse, er en forbedring i præsentationen og forklaringen af Service Strategy, og dermed anvendeligheden ikke en forenkling af koncepterne. 5 Følgeændringer Mange mennesker vil spekulere over, hvordan ændringerne i ITIL vil påvirke andre publikationer og kvalificeringssystemet såvel som applikationer og services baseret på ITIL. Enhver påvirkning vil med al sandsynlighed være ubetydelig.

7 5.1 Andre publikationer Forbedringer i core teksterne vil først blive afspejlet i introduktionen som en del af dette projekt. Senere vil andre titler blive revideret i overensstemmelse med det opdaterede ITIL. Der er for tiden ingen tidsplan. Det forventes ikke, at de ændringer i ITIL, der er et resultat af opdateringen, vil gøre nuværende V3 publikationer alvorligt ukorrekte. Grunden til revisionen vil være at forbedre afledte arbejder med hensyn til klarhed, konsekvens, forbedrede definitioner og de seneste diagrammer. 5.2 Kvalificeringssystem Nogle af ændringerne forventes at føre til, at det bliver lettere at undervise i ITIL og de vil gradvist blive indarbejdet i undervisningsmaterialet. Der er ingen planer om at ændre kvalificeringsstruktur som følge af opdateringen. Følgeændringer af læseplaner og eksamener forventes af blive ubetydelige. Årsagen er, at eksamener tester forståelsen af koncepter og practices og disse vil ikke blive ændret. 5.3 Tredjepartsapplikationer Der er mange softwareprodukter som for eksempel Service Desk-supportapplikationer, som indeholder de processer, der er beskrevet i ITIL. Igen forventes det ikke, at ændringerne i opdateringen vil skabe uoverensstemmelse med ITIL for eksisterende produkter. Leverandører vil afgøre, om der er nogen fordel ved at introducere ændringer, som kunne laves til deres produkter på individuel basis. 5.4 Kommercielle ITIL-baserede ITserviceleverandører ITIL-baserede leverandører af IT- services bør ikke blive påvirket af ændringerne. De får måske løst nogle af de problemer, der før manglede detaljeret beskrivelse i ITIL og bliver derved i stand til at levere en bedre service. Kunder vil ikke blive berørt. 6 Oversættelse af core biblioteket OGC og projektteamet ønsker at se frugterne af opdateringsprojektet gjort tilgængelige globalt på mange sprog så tidligt som muligt. Ordlisten er grundstenen for alle oversættelser. På grund af bestræbelsen for at opnå overensstemmelse i definitionen af termer, er det uundgåeligt, at nogle definitioner vil blive ændret. Derfor bliver den første opgave at introducere en revideret ordliste for hvert sprog, ITIL for øjeblikket er udgivet på. På længere sigt vil bøgerne blive revideret i overensstemmelse med den reviderede ordliste og den nye engelske tekst. 7 Projektets hovedmilepæle Bemærk venligst at disse datoer er foreløbige for øjeblikket. Yderligere information Projektmandat for ITIL V3 opdatering Change_0909.pdf Call for Participants Participants_ITIL_Update_October_2009.pdf Ofte stillede spørgsmål Oct09.pdf Regelmæssige opdateringer om fremdriften i ITIL opdateringsprojektet vil blive offentliggjort med jævne mellemrum og kan ses på: Mandatet offentliggjort i august 2009 Call for Participants november 2009 Ansættelse af e og mentorer november/december 2009 Første udviklings-workshop januar 2010 Sigte efter udgivelse af fem core titler i første kvartal af 2011

8 Ordliste APMG ATO CAB CSI IEC ISO IT APM Group, officiel godkender af ITIL kvalificeringssystem Akkrediteret træningsorganisation Change Advisory Board Continual Service Improvement book International Electrotechnical Commission International Standards Organization Information Technology ITIL IT Infrastructure Library ITSM itsmfi IT Service Management IT Service Management Forum International M_o_R Management of Risk, OGC Best Practice OGC SD SO SS ST TSO V3 (ITIL) Version 3 Office of Government Commerce, ejere af ITIL Service Design bog Service Operation bog Service Strategy bog Service Transition bog The Stationery Office, officiel udgiver af ITIL OGC Service Desk OGC kunder kan kontakte den centrale OGC Service Desk om alle aspekter af OGCs forretning. Service Desken vil også kanalisere spørgsmål til den relevante second-line support. Vi ser frem til at høre fra dig. Du kan kontakte servicedisken mandag fredag, 8 18 T: +44 (0) E: W: Copyright TSO 2010 OGC logoet er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce. OGC logoet er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce i England. ITIL er et registreret varemæreke tilhørende Office of Government Commerce i England og andre lande. IT Infrastructure Library er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce i England og andre lande. M_o_R er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce i England og andre lande. PRINCE2 is a varemærke tilhørende Office of Government Commerce P3O er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce The Swirl logo er et varemærke tilhørende Office of Government Commerce

Dokumentstyringsoplysninger

Dokumentstyringsoplysninger Dokumentstyringsoplysninger Dokumentoplysninger Dokumentnavn Dokumentets formål Dokumentets versionsnummer 4.1 Detaljeret pensum for Bridge-kursus til opdatering af kandidater, der har Foundation certificering

Læs mere

Velkommen. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

Velkommen. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Velkommen 1 - dit kompetence- og netværksforum indenfor projektledelse og -styring 2 Baggrund Service & Support Forum i 12 år: Service Desk og IT Service Management Kurser Erfagrupper Medlemskaber 3 Det

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team Kombinér og tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team og byder Kurser og rådgivning Udbrede PRINCE2 Udbrede PRINCE2 metoden i det danske uddannelsessystem Metropolskolen Niels Brock Ingeniørhøjskolen

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Indlæg Viking Viking IT Inspiration eller religion Forandringsledelse Incident i små bidder Resultater 10 bud VIKING Life-Saving Equipment Privatejet

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Fremtidens Service Desk

Fremtidens Service Desk Fremtidens Service Desk SAG NR. 40237 Følg med i filmen og notér Kommunikation med brugeren? Forretningens afhængighed af IT? Service & Support Forum. 2 Vi har noget til fælles MEGET FÅ virksomheder kan

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Risk Management. Risk Management

Risk Management. Risk Management Risk Management Alle gør det Sporadisk. Ser på nogle forud definerede risikofaktorer. Har det som et element i projektledelse. Kortlægger Risici, inden de starter et projekt. Har overvejet, hvad der kan

Læs mere

- og implementering af samme

- og implementering af samme Projekt-, program- og porteføljekontor - og implementering af samme P3O 13. oktober 2010 Helle Falholt Agenda Introduktion af Peak Hvorfor have et PMO? Hvad skal et PMO lave? Hvorfor mislykkes det? Hvad

Læs mere

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 - Indholdsfortegnelse 1.0 HVAD ER MODENHED?... 5 2.0 HVORFOR ER MODENHED VIGTIGT?... 6 3.0 HVAD KAN EN MODENHEDSMODEL

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

DSB bringer kundeservice tilbage på rette spor

DSB bringer kundeservice tilbage på rette spor DSB bringer kundeservice tilbage på rette spor DSB benytter sig af Cisco Unified Communications til at skærpe kundefokus og forny sit call center. VIRKSOMHEDSOVERSIGT Kundenavn Danske Statsbaner - DSB

Læs mere

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM ITSM Customized vs Standard Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM Hvad er ECCO? 2 Group IT 77 Service Planning & Governance Service Development & Service Delivery Denmark 1 Service Development

Læs mere

Strategi skaber kundens succes

Strategi skaber kundens succes Strategi skaber kundens succes Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er med sine ca. 25 medarbejdere

Læs mere

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2 ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet HVEM ER VI Marlene Karmark Andersen HR chef Forretningsservice Marianne

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Udvalgte projekterfaringer

Udvalgte projekterfaringer Navn: Fødselsår: 1972 Adresse: Nymarks Allé 302, 8320 Mårslet Mobil: +45 3069 8626 Business Intelligence og rapporteringsløsning Periode: 2014/06-2015/01 Proces AS3 Companies, Danmark Projektleder på etablering

Læs mere

ITIL - Kan processtyring lære l

ITIL - Kan processtyring lære l ITIL - Kan processtyring lære l noget af IT Management? Christian F. Nissen, CFN People A/S ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries

Læs mere

Service Desk 2009. - understøt forretningen med værdiskabende it-support. Mød blandt andre:

Service Desk 2009. - understøt forretningen med værdiskabende it-support. Mød blandt andre: Service Desk 2009 - understøt forretningen med værdiskabende it-support Den 22.-23. april 2009 Taastrup Hør om fremtidens krav til supportmedarbejderen høj service, kompetent sparring og professionalisme

Læs mere

Hvem er Westergaard A/S?

Hvem er Westergaard A/S? Hvem er Westergaard A/S? Steen Sverker Nilsson Adm. Dir og Partner Ole Westergaard Stifter Westergaard A/S leverer rådgivning, uddannelse, konferencer og værktøjer i Danmark og Sverige. Vi er stiftet i

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Original Brother-farveblækpatron Testmetode til fastlæggelse af antallet af udskrevne sider baseret på standarden ISO/IEC24711

Original Brother-farveblækpatron Testmetode til fastlæggelse af antallet af udskrevne sider baseret på standarden ISO/IEC24711 Original Brother-farveblækpatron Testmetode til fastlæggelse af antallet af udskrevne sider baseret på standarden ISO/IEC24711 Indhold 1. Indledning 2. ISO/IEC-standarden, generelt 3. ISO/IEC24711-standarden,

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog.

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog. Projektlederens værktøj Af Bjarne Kousholt 1. udgave, 1. oplag 2011 Nyt Teknisk Forlag 2011 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, hl@nyttf.dk Omslag: Henrik Stig Møller Tegninger: Tommy Kinnerup, Henrik Stig

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Dokumentation Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Forfatter Leonard Rosenthal PDF Standards Architect, Adobe Inc. Oversættelse Søren Frederiksen / Søren Winsløw DDPFF

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler Et whitepaper om porteføljekvantificering Af: & Jens Christensen Indholdsfortegnelse 1 HVORFOR KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN?... 3 2 TILGANGE TIL AT KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN... 3 2.1 DEN KLASSISKE

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere