Scope og udviklingsplan: ITIL V3 opdatering Februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scope og udviklingsplan: ITIL V3 opdatering Februar 2010"

Transkript

1 Scope og udviklingsplan: ITIL V3 opdatering Februar 2010

2 Indhold Forord 3 1 Introduktion 3 2 Formålet med opdateringen Med i scopet Uden for scopet 4 3 Udviklingsteamets governance og struktur 4 4 Changekategorier Rettelse Klarhed Overensstemmelse Diagrammer Service Strategy 6 5 Følgeændringer Andre publikationer Kvalificeringssystem Tredjepartsapplikationer Kommercielle ITIL-baserede IT-serviceleverandører 7 6 Oversættelse af core biblioteket 7 7 Projektets hovedmilepæle 7 Yderligere information 7 Ordliste 8

3 ITIL V3 Opdatering: Omfang og udviklingsplan3 Forord Hvad er ITIL? ITIL (IT Infrastructure Library) er den bredest accepterede tilgang til IT Service Management i verden. ITIL giver et sammenhængende sæt af best practices fra internationale offentlige og private sektorer. Det er understøttet af et omfattende kvalificeringssystem, akkrediterede træningsorganisationer (ATOer) samt implementerings- og vurderingsværktøjer. Den best practice-proces, der støttes i ITIL, supporteres af den internationale standard for IT Service Management, ISO/IEC ITIL er den eneste konsekvente og omfattende dokumentation af best practice for IT Service Management og bruges af hundredvis af organisationer i hele verden. ITIL består af en række publikationer, som vejleder om levering af IT-kvalitetsservices og om det miljø, der er nødvendigt for at supportere IT. ITIL er udviklet ud fra den erkendelse, at organisationer i stigende grad er afhængige af IT for at kunne tilfredsstille deres organisatoriske mål og opfylde deres forretningsmæssige behov. Dette fører til et forøget krav om IT-services af høj kvalitet. ITIL blev fornyet i Indholdet i den seneste opdatering vil snart gå i udvikling. Aftalte ændringer er et resultat af en spørgeundersøgelse af ATOer, en analyse af forespørgsler om changekontrol registreret med The Stationery Office (TSO) og færdiggørelsen af en scoping øvelse. Formålet med dette dokument Dette dokument giver et overblik over metoden i forbindelse med den foreliggende opdatering af ITIL V3 core publikationerne. Det skitserer scope, planer og governancestruktur i forbindelse med opdateringsarbejdet. Det viser også, hvordan den foreslåede struktur og scope understøtter de forbedringer, der er anbefalet af ITIL Change Advisory Board. Bestyrelsen analyserede emner, der var registreret mellem V3 udgivelsesdatoen og november Endelig gives der en omtrentlig vejledning til udviklingstidsplaner. Anerkendelser TSO og Office of Government Commerce (OGC) vil gerne sige tak til følgende enkeltpersoner og organisationer, som har bidraget til at fastlægge scopet for ITIL V3 opdateringen. Hver af disse deltagere bidrog med tid og energi på at sikre, at scopet for opdateringen afspejler ægte problemer i materialet og vil forbedre ITIL best practice. Disse deltagere indbefatter: Brugere og uddannelsesorganisationer, som besvarede spørgeundersøgelsen Medlemmer af ITIL Change Advisory Board (Sharon Taylor, David Favelle, Kevin Holland, David Cannon, Ashley Hanna, Stuart Rance) Alle de, som fremførte problemer gennem changekontrolloggen. 1 Introduktion Den 8. november 2004 lancerede OGC et seksmåneders projekt for at definere scope og udviklingsplaner for en fornyet udgave af vejledningen til ITIL best practice. Med assistance fra talrige organisationer og enkeltpersoner gennemførte OGC en omfattende offentlig undersøgelse for at indsamle holdninger fra ITIL brugere, leverandører og undervisere rundt om i verden. Undersøgelserne var meget succesrige på den måde, at de bibragte projektteamet synspunkterne fra IT Service Management (ITSM) samfundet. Der var høj grad af enighed, og et resume af konklusionerne dannede scopet for det, der skulle blive version 3 af ITIL. Scoping dokumentet blev udgivet i juni Vi mener ikke, at basale markedsbehov er ændret væsentligt siden da. Siden udgivelsen i maj 2007 har ITSM-brugerne imidlertid haft tid til at fordøje og anvende ITIL version 3, og OGC har modtaget nogen fair kritik. Hundredvis af problemområder er blevet registreret under changekontrol på best-management-practice websiden (www.best-management-practice.com). På baggrund af analyse af disse samt synspunkterne, der er sendt tilbage til OGC, TSO og APMG fra undervisere og brugere, er ITIL Change Advisory Board (CAB) og OGC blevet enige om, at effektiviteten og nytten af ITIL ville blive forbedret ved at levere en opdateret version 3. 2 Formålet med opdateringen Hovedformålet med projektet at opdatere ITIL V3 er at: Rette fejl eller uoverensstemmelser i tekst og diagrammer såvel i indhold som præsentation. Forbedre udgivelsen ved at adressere spørgsmål, der er rejst i changekontrolloggen som analyseret og anbefalet af CAB og godkendt af OGC. Det drejer sig hovedsagelig om klarhed, konsekvens, korrekthed og fuldstændighed. Adressere ændringsforslag fra undervisningsverdenen om at gøre ITIL lettere at undervise i. Reviewe Service Strategy-publikationen for at sikre, at koncepterne er forklaret på den klareste, mest præcise og tilgængelige måde. Der er ingen forestilling om at simplificere koncepterne, snarere at forbedre redegørelsen for ideerne. Der vil ikke blive introduceret nye koncepter eller practices og ingen eksisterende vil blive opgivet. Hvor der introduceres nyt indhold, sker det for fuldstændighedens skyld for at afhjælpe en uligevægt i detaljeringsgraden eller som en del af en omstrukturering for konsekvensens skyld. 2.1 Med i scopet Foretage afhjælpning af uoverensstemmelser i indholdet af de fem bøger: Roller skal være overensstemmende på tværs af bøgerne, så man sikrer sig, at aktiviteterne kun gælder een rolle Tydeliggøre at de organisationsstrukturer, der er givet som eksempler, er vejledende snarere end foreskrevne Omorganisere vejledningen for at sikre, at alle fem publikationer er organiseret på samme måde: Sikre at hver proces har mål, mening og formål Se på hvorledes processerne håndteres og sikre en ensartet behandling for alle

4 4ITIL V3 Opdatering: Omfang og udviklingsplan Sikre at bøger er i overensstemmelse med vejledningen i MSP, M_o_R, PRINCE2 og P3O, hvor det er relevant. Give tydelige forklaringer og beskrivelser af roller og ansvarsområder Standardisere brugen af ordlistedefinitioner inden for de fem titler. Sikre at forklaringerne i teksten er i overensstemmelse med dem i ordlisten Opdatere ordlisten for at tage kommentarerne i changekontrolloggen i betragtning Undersøge definitionen og brugen af rollerne produktchef og serviceejer Sikre at Service Catalogue Manageren findes inden for Service Operation Re-designe indholdet i overensstemmelse med OGCs opdaterede stilretningslinjer. 2.2 Uden for scopet Enhver ændring som ville ødelægge den nuværende brug af ITIL, hvad enten der er tale om organisationer, som har indført brugen af ITIL eller enkeltpersoner, som har kvalificeret sig i ITIL og i øjeblikket bruger metoden på deres arbejdsplads. 3 Udviklingsteamets governance og struktur Med hensyn til udviklingen af den fornyede version 3 i 2006, var den benyttede model e, der arbejdede side om side med mentorer. Denne model vil blive brugt i opdateringen med e og mentorer, der arbejder sammen og rapporterer til projektstyregruppen. Governancestrukturen er følgende: ITIL Projektråd for opdatering: Projektchef Frances Scarff, OGC Projektsikring, Kvalitet Phil Hearsum, OGC Projektsikring, Undersøgelser Jessica Barry, APM Koncernen Seniorbruger Paul Martini efterfulgt af Marianna Billington, itsmfi Udgivelsesdirektør Seniorleverandører Janine Eves, TSO og Richard Pharro, APM Koncernen Projektleder - Tony Jackson, TSO Teamleder Emily Allison, TSO Konsulenter på projektet Råd: Sharon Taylor ITIL V3 teknisk rådgiver ATO undergruppe Rådgivningskomité til ændringer Projektmentorer: Shirley Lacy, ConnectSphere Samlet projekt Colin Rudd, ITEMS SD, ST & SO David Wheeldon, Independent SS & CSI Ashley Hanna, HP Technical Continuity Editor Projekte: David Cannon, HP - SS Lou Hunnebeck, Third Sky - SD Stuart Rance, HP - ST Randy Steinberg, ITSM Strategies Inc SO Vernon Lloyd, FoxIT - CSI Anthony Orr, Independent - Introduktion

5 ITIL V3 Opdatering: Omfang og udviklingsplan5 Forfattere er blevet rekrutteret gennem Call for Participantsdokumentet. Der vil være en enkelt for hver bog, og mentorer vil blive tilknyttet en eller flere bøger ofte med andre ansvarsområder for at sikre forenelighed, samklang og konsekvens. Diagrammet nedenfor viser relationen mellem disse teammedlemmer. Mentor 3: Hele projektet plus introduktion Mentor 1: Strategi- & forbedringstitler SS - CSI - Intro - Mentor 2: Livscyklustitler SD - ST - SO - Mentor 4: Technical Continuity Editor Alle bøger plus diagrammer og ordforklaringer TSO Grafisk design (diagrammer) TSO Redaktionel (tekst) Mentorerne spiller en væsentlig rolle i strukturen. De skal sikre overensstemmelse på tværs af de opdaterede bøger. Derfor blev mentorposterne besat efter invitation til medlemmer af det oprindelige V3 udviklingsteam. Rapporteringsvejen for alle individer er via den relevante bog- eller kontinuitetsmentor eller til mentoren for hele projektet. Der vil blive udarbejdet arbejdspakker for hver bog. De vil indeholde en produktbeskrivelse og et detaljeret scope inklusiv en relevant liste over problemer, som CAB har anbefalet at løse. Produkterne vil blive reviewet af reviewgruppen for egnethed til formålet. I praksis betyder det at afgøre, om de er i overensstemmelse med produktbeskrivelsen og på tilfredsstillende måde har løst alle udestående problemer. Det er hensigten, at reviewgruppen skal være repræsentativ for ITIL-verdenen og vil omfatte: Brugere fra små, mellemstore og store offentlige og private sektorer Leverandører Konsulenter Undervisningsinstitutioner Internationale reviewers Reviewers er også blevet rekrutteret gennem Call for Participantsdokumentet (www.best-management-practice.com/gempdf/ OGC_Call_for_Participants_ITIL_Update_October_2009.pdf) med det formål at danne en afbalanceret og repræsentativ reviewgruppe. Enkeltpersoner kan blive bedt om at kommentere ideer, forslag, skitser eller delvise produkter når som helst. Der vil også blive to formelle reviews af hver af de seks bøger. Enhver kan blive bedt om at gennemgå en enkelt bog i dybden eller hele sættet for specifikt at checke for overensstemmelse. Når core bøgerne er gjort færdige, vil introduktionen blive opdateret, så den passer. Denne aktivitet skal udføres på netop dette tidspunkt, da introduktionen helt og holdent er afledt af bøgerne. Der vil blive gennemført to runder med review af introduktionen.

6 4 Changekategorier Projektmandatet (www.best-management-practice.com/ gempdf/itil_mandate_for_change_0909.pdf) er at rette fejl, fjerne uoverensstemmelser og forbedre klarhed og struktur. Arbejdsinstrukserne, der gives til hver, vil detaljeret liste og beskrive hvert relevant problem fra changekontrolloggen og CABs anbefalinger til handling. Mere generel kritik for eksempel fra ATO-undersøgelsen vil blive videregivet i en orientering fra mentorerne. Det betragtes som sandsynligt, at ne, når de adresserer disse problemer, selv vil opdage problemer med materialet. Vi forventer, at de også adresserer dem. De vil have muligheden for at gå til deres mentorer, CAB eller reviewers for at få synspunkter, meninger og vejledning. Mange af problemerne i changekontrolloggen blev identificeret som trykfejl eller fejl. Enhver utvetydig fejl er blevet sendt til TSO redaktionen for at blive ændret, således at udgangspunktet for udviklingsarbejdet med opdateringen vil være en ren version af V3 Word-dokumentet med åbenlyse fejl rettet. TSO redaktionen har også reduceret den omfattende og inkonsekvente brug af store bogstaver i mange af termerne og har indsat en revideret ordliste, som afspejler de ændringer, der er godkendt af CAB. Andre emner for udviklingsteamet falder inden for de følgende kategorier: 4.1 Rettelse Åbenlyse fejl vil blive adresseret. 4.2 Klarhed Den nye vil sikre, at sådanne passager er lettere at forstå og fri for dobbelttydige og forvirrende udsagn og henvisninger. De vil også modtage vejledning i at skrive internationalt engelsk (bemærk at dette ikke er amerikansk engelsk). Hermed mener vi almindeligt engelsk (med -ize verbalendelser fremfor -ise hvor begge stavemåder er i brug), som er forståeligt ikke blot for folk med engelsk som modersmål, men også for folk, som bruger engelsk som forretningssprog eller taler engelsk som andet fremmedsprog. Dette betyder i det store og hele undgåelse af ualmindelige ord, usædvanlige betydninger af almindelige ord, idiomer og lange sætninger. At få dette på plads betyder også, at oversættelse bliver lettere. 4.3 Overensstemmelse Der findes uoverensstemmelser på mange områder i de nuværende bøger. Selv om der blev lavet en fælles struktur for alle bøgerne under V3 udviklingen, er der uoverensstemmelser i omfanget og dækningen af beskrivelser af practices, funktioner, processer, roller og aktiviteter, som det er nødvendigt at afklare. Et af de mere betydelige kritikpunkter er, at V3 ikke siger nok om roller og hvad, der siges, er uensartet. Det vil blive gjort klart, at ITIL ikke fastlægger endelige jobtitler, kun roller og at de foreslåede organisationsstrukturer er vejledende, ikke foreskrevne. Roller vil blive gjort overensstemmende på tværs af bøgerne og aktiviteter må kun høre til een rolle. Beskrivelsen af roller og detaljeringsgraden skal gøres konsekvent. Processer vil blive klart defineret og beskrevet på en konsekvent måde. Hver proces vil blive detaljeret beskrevet på eet sted, (det mest passende) og andre steder vil der blive henvist til denne beskrivelse. Uoverensstemmelser i definitionen af termer vil blive løst og bragt i overensstemmelse med ordlisten. Desuden vil konceptbeskrivelser eller processer i ITIL blive bragt i overensstemmelse med den måde, de behandles på andre steder i OGC best practice. For eksempel skal Risk Management i ITIL være i overensstemmelse med M_o_R. Fuldstændighed er et problem og det behandles som en del af overensstemmelse. Det drejer sig ikke om tilføjelse af nye koncepter. En del af nes og mentorernes ansvarsområde vil være at sikre, at hvert emne indeholder den rigtige mænge detaljer og at sammenlignelige elementer rollebeskrivelser, processer etc alle findes og har sammenlignelige detaljer på tværs af alle bøger. Forfatterne vil kort og godt rette fejl eller uoverensstemmelser med hensyn til detalje eller omfang i tekst, tabeller og diagrammer og ændre, fjerne eller tilføje materiale efter behov. Mentorer og Technical Continuity Editoren vil sikre overensstemmelse i ændringerne på tværs af serien. 4.4 Diagrammer I visse tilfælde er diagrammer fejlagtige, modsiger hinanden eller teksten eller referencen mangler i teksten eller er gentaget i en anden bog, men tegnet på en anden måde. Forfattere vil arbejde med Technical Continuity Editoren for at sikre, at alle diagrammer er tegnet i overensstemmelse med gængse standarder, er konsekvente og har henvisninger i teksten. Som en del af forbedringen af klarheden vil nogle diagrammer eventuelt blive ændret, fjernet eller tilføjet. 4.5 Service Strategy Der er blevet udtrykt bekymring for, at Service Strategy er en meget større udfordring for læserne end de andre bøger. OGC krævede, at V3 ne skrev et enkelt, internationalt engelsk, men der er plads til forbedring og dette vil blive fremmet i opdateringen. At læse og at forstå er to forskellige aspekter af opfattelsen af en vanskelig tekst. Af alle bøgerne i V3 indeholdt Service Strategy mest nyt materiale. Det omfattede en mænge forretningsrelaterede koncepter, som var nye for mange læsere på det tidspunkt, men det er efterfølgende i det store og hele blevet fordøjet og accepteret. Mange respondenter føler imidlertid stadig, at Service Strategy er for vidtløftig og ikke tilstrækkelig instruktiv; at processerne ikke er klart definerede og at behandlingen af faserne i strategi-formulering, der fører til specifikationen af IT-services, med fordel kunne tydeliggøres. Derfor giver OGC en af Service Strategy-opdateringen større frihed end de andre e til at tydeliggøre teksten og skærpe præsentationen. Dette arbejde vil blive omhyggeligt vurderet, og der vil ikke blive accepteret ændringer, som ikke bliver anset for at være forbedringer. Det er formodentlig en gentagelse at sige, at alt, hvad OGC ønsker af denne øvelse, er en forbedring i præsentationen og forklaringen af Service Strategy, og dermed anvendeligheden ikke en forenkling af koncepterne. 5 Følgeændringer Mange mennesker vil spekulere over, hvordan ændringerne i ITIL vil påvirke andre publikationer og kvalificeringssystemet såvel som applikationer og services baseret på ITIL. Enhver påvirkning vil med al sandsynlighed være ubetydelig.

7 5.1 Andre publikationer Forbedringer i core teksterne vil først blive afspejlet i introduktionen som en del af dette projekt. Senere vil andre titler blive revideret i overensstemmelse med det opdaterede ITIL. Der er for tiden ingen tidsplan. Det forventes ikke, at de ændringer i ITIL, der er et resultat af opdateringen, vil gøre nuværende V3 publikationer alvorligt ukorrekte. Grunden til revisionen vil være at forbedre afledte arbejder med hensyn til klarhed, konsekvens, forbedrede definitioner og de seneste diagrammer. 5.2 Kvalificeringssystem Nogle af ændringerne forventes at føre til, at det bliver lettere at undervise i ITIL og de vil gradvist blive indarbejdet i undervisningsmaterialet. Der er ingen planer om at ændre kvalificeringsstruktur som følge af opdateringen. Følgeændringer af læseplaner og eksamener forventes af blive ubetydelige. Årsagen er, at eksamener tester forståelsen af koncepter og practices og disse vil ikke blive ændret. 5.3 Tredjepartsapplikationer Der er mange softwareprodukter som for eksempel Service Desk-supportapplikationer, som indeholder de processer, der er beskrevet i ITIL. Igen forventes det ikke, at ændringerne i opdateringen vil skabe uoverensstemmelse med ITIL for eksisterende produkter. Leverandører vil afgøre, om der er nogen fordel ved at introducere ændringer, som kunne laves til deres produkter på individuel basis. 5.4 Kommercielle ITIL-baserede ITserviceleverandører ITIL-baserede leverandører af IT- services bør ikke blive påvirket af ændringerne. De får måske løst nogle af de problemer, der før manglede detaljeret beskrivelse i ITIL og bliver derved i stand til at levere en bedre service. Kunder vil ikke blive berørt. 6 Oversættelse af core biblioteket OGC og projektteamet ønsker at se frugterne af opdateringsprojektet gjort tilgængelige globalt på mange sprog så tidligt som muligt. Ordlisten er grundstenen for alle oversættelser. På grund af bestræbelsen for at opnå overensstemmelse i definitionen af termer, er det uundgåeligt, at nogle definitioner vil blive ændret. Derfor bliver den første opgave at introducere en revideret ordliste for hvert sprog, ITIL for øjeblikket er udgivet på. På længere sigt vil bøgerne blive revideret i overensstemmelse med den reviderede ordliste og den nye engelske tekst. 7 Projektets hovedmilepæle Bemærk venligst at disse datoer er foreløbige for øjeblikket. Yderligere information Projektmandat for ITIL V3 opdatering Change_0909.pdf Call for Participants Participants_ITIL_Update_October_2009.pdf Ofte stillede spørgsmål Oct09.pdf Regelmæssige opdateringer om fremdriften i ITIL opdateringsprojektet vil blive offentliggjort med jævne mellemrum og kan ses på: Mandatet offentliggjort i august 2009 Call for Participants november 2009 Ansættelse af e og mentorer november/december 2009 Første udviklings-workshop januar 2010 Sigte efter udgivelse af fem core titler i første kvartal af 2011

8 Ordliste APMG ATO CAB CSI IEC ISO IT APM Group, officiel godkender af ITIL kvalificeringssystem Akkrediteret træningsorganisation Change Advisory Board Continual Service Improvement book International Electrotechnical Commission International Standards Organization Information Technology ITIL IT Infrastructure Library ITSM itsmfi IT Service Management IT Service Management Forum International M_o_R Management of Risk, OGC Best Practice OGC SD SO SS ST TSO V3 (ITIL) Version 3 Office of Government Commerce, ejere af ITIL Service Design bog Service Operation bog Service Strategy bog Service Transition bog The Stationery Office, officiel udgiver af ITIL OGC Service Desk OGC kunder kan kontakte den centrale OGC Service Desk om alle aspekter af OGCs forretning. Service Desken vil også kanalisere spørgsmål til den relevante second-line support. Vi ser frem til at høre fra dig. Du kan kontakte servicedisken mandag fredag, 8 18 T: +44 (0) E: W: Copyright TSO 2010 OGC logoet er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce. OGC logoet er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce i England. ITIL er et registreret varemæreke tilhørende Office of Government Commerce i England og andre lande. IT Infrastructure Library er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce i England og andre lande. M_o_R er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce i England og andre lande. PRINCE2 is a varemærke tilhørende Office of Government Commerce P3O er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce The Swirl logo er et varemærke tilhørende Office of Government Commerce

Dokumentstyringsoplysninger

Dokumentstyringsoplysninger Dokumentstyringsoplysninger Dokumentoplysninger Dokumentnavn Dokumentets formål Dokumentets versionsnummer 4.1 Detaljeret pensum for Bridge-kursus til opdatering af kandidater, der har Foundation certificering

Læs mere

Velkommen. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

Velkommen. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Velkommen 1 - dit kompetence- og netværksforum indenfor projektledelse og -styring 2 Baggrund Service & Support Forum i 12 år: Service Desk og IT Service Management Kurser Erfagrupper Medlemskaber 3 Det

Læs mere

Din organisation og dine mennesker skal være med!

Din organisation og dine mennesker skal være med! Din organisation og dine mennesker skal være med! ITIL V3 kompetenceplanlægning Johnny Jensen Service & Support Forum Service & Support Forum ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Kompetenceudviklingsudvalg

Kompetenceudviklingsudvalg itsmf Danmark Kompetenceudviklingsudvalg Kommissorium Version: 2.0 Status: Godkendt Dato: 10. januar 2011 Side 1 af 5 Versionshistorik Version Status Forfatter Dato Årsag 0.1 Draft Michael 20-01-09 Første

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen IT Service Management (ITIL) i en agil verden Lars Zobbe Mortensen Om Lars It service management konsulent ITIL ekspert og underviser Projekt leder PRINCE2 agile og underviser Tidligere leder for udviklings

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

PRINCE2 & ITIL I Praksis

PRINCE2 & ITIL I Praksis PRINCE2 & ITIL I Praksis Hvorfor mig? Jakob Lind Nilsson IT Service Management Consultant ITIL Manager (V2) og ITIL Expert (V3) PRINCE2 Practitioner Konsulent leder Underviser E-mail: jakob.nilsson@w-csm.com

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Introduktion til modenhedsmodellen P3M3

Introduktion til modenhedsmodellen P3M3 Introduktion til modenhedsmodellen P3M3 Portfolio-, Programme-, and Project Management Maturity Model P3M3 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce. The APMG-Scandinavia Logo is a Trade Mark

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Dansk standard DS/INSTA 810 1. udgave 2011-08-08 Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Requirements and recommendations for the provision of cleaning services DS/INSTA 810 København

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E DROSSELVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND TLF.: + 45 36 45 60 04 MOBIL + 45 42 45 60 04 E-MAIL NICOLAJ@WILLERUP.DK Nicolaj Kisby Willerup PERSONLIG INFORMATION Født: 20. maj 1970 Ægtestand: Gift 1 barn C U R R I

Læs mere

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team Kombinér og tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team og byder Kurser og rådgivning Udbrede PRINCE2 Udbrede PRINCE2 metoden i det danske uddannelsessystem Metropolskolen Niels Brock Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem PEFC Danmark standard PEFC DK 008-02 Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem Revideret standard oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD)

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD) Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: data og dokumenter (RAD) Indhold Arkitekturreview (scopereview) af referencearkitektur for deling af data og dokumenter 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Velkommen til Introduktion til PRINCE2

Velkommen til Introduktion til PRINCE2 Velkommen til Introduktion til PRINCE2 1 Om Mannaz Mannaz er internationalt førende i kompetenceudvikling og en af de største udbydere af organisationsudvikling, ledelsesudvikling, talentudvikling og forandringsledelse.

Læs mere

Fremtidens Service Desk

Fremtidens Service Desk Fremtidens Service Desk SAG NR. 40237 Følg med i filmen og notér Kommunikation med brugeren? Forretningens afhængighed af IT? Service & Support Forum. 2 Vi har noget til fælles MEGET FÅ virksomheder kan

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Proces for Change Management

Proces for Change Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 6 Implementering - 6.01 Change Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Change Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Certifikat i Risk Management

Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management Et grundlæggende onlinekursus i risk management Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management (CRM) henvender sig til personer med en professionel interesse i moderne

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

Lean ITIL gør de rigtige ting, rigtigt! itsmf konference, Kolding

Lean ITIL gør de rigtige ting, rigtigt! itsmf konference, Kolding Lean ITIL gør de rigtige ting, rigtigt! 7. oktober 2009 itsmf konference, Kolding 1. Kort om Implement og os Implement 200+ management konsulenter grupperet omkring projektledelse, virksomhedsstrategi,

Læs mere

Strøm til kundeoplevelsen og ITIL processerne. 26. oktober 2017 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1

Strøm til kundeoplevelsen og ITIL processerne. 26. oktober 2017 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Strøm til kundeoplevelsen og ITIL processerne Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Agenda Intro Simon Klein Afdelingschef, TDC NetDesign Customer Operation Management Skle@tdcnetdesign.dk Mobil 60608181

Læs mere

med en fusion af to it-afdelinger

med en fusion af to it-afdelinger Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indførelse af ITIL i forbindelsen med en fusion af to it-afdelinger v/ Kim Johansen SCIENCE IT Lidt om mig selv Uddannelse Geolog fra Københavns Universitet ITIL

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Dansk standard DS/ISO 11462-1 2. udgave 2007-03-08 Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Guidelines for implementation of statistical

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Forberedelsespakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Forberedelsespakken vil løbende blive

Læs mere

Risk Management. Risk Management

Risk Management. Risk Management Risk Management Alle gør det Sporadisk. Ser på nogle forud definerede risikofaktorer. Har det som et element i projektledelse. Kortlægger Risici, inden de starter et projekt. Har overvejet, hvad der kan

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007

Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007 Dansk standard DS/OHSAS 18002 2. udgave 2009-08-07 Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems Guidelines for the implementation

Læs mere

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2 ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet HVEM ER VI Marlene Karmark Andersen HR chef Forretningsservice Marianne

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Indlæg Viking Viking IT Inspiration eller religion Forandringsledelse Incident i små bidder Resultater 10 bud VIKING Life-Saving Equipment Privatejet

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011.

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Til videnskabsministeren og Folketingets IT-ordførere Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Vedr. afgivelse af dissens Som anført i mit brev af 17. marts 2011 til ministeren

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

standardiseringsorganisation

standardiseringsorganisation Velkommen Dansk Standard som medlem er Danmarks officielle standardiseringsorganisation 220 medarbejdere Grundlagt i 1926 En erhvervsdrivende fond Mere end 220 S-udvalg Flere end 1900 eksperter Standardiseringsorganisationer

Læs mere

Continual Service Improvement. Målinger for at skabe forankring og værdi

Continual Service Improvement. Målinger for at skabe forankring og værdi Continual Service Improvement Målinger for at skabe forankring og værdi Agenda Continual Service Improvement hvad for en fisk? Forankring af serviceforbedringer Hvor begynder vi, og hvordan holder vi fast?

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

Mentorix certificeringskurser

Mentorix certificeringskurser Mentorix certificeringskurser giver dig: ü ü ü ü ü Kompetenceudviklende undervisning indenfor projekt-, program-, og porteføljeledelse E-learning lige ved hånden, når DU har tid Personlig coaching, sparring

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Workshop om den fællesstatslige programmodel

Workshop om den fællesstatslige programmodel Workshop om den fællesstatslige programmodel 1 Agenda 10.45 10.50 Velkommen 10.50 11.15 Præsentation af den fællesstatslige programodel 11.15 11.30 Afklarende spørgsmål (Ultra kort) 11.30 12.00 Debat:

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Uden velfungerende processer ingen tillid Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Processammenhænge Service & Support Forum 2 Hvad er en proces? Merværdi Input Aktivitet Aktivitet Aktivitet Output

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier.

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier. Bilag 4a CAMSS 1 vurdering af GS1-standarder til implantatregisteret 1. Baggrund Det er aftalt i økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner, at der skal etableres et nationalt implantatregister.

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Program 9:00 Velkommen v. Anders Murmann, Seniorrådgiver og underviser i PRINCE2 & Agile Project Management 9:10 9:30 Projektledelse med PRINCE2 Hvad

Læs mere

- og implementering af samme

- og implementering af samme Projekt-, program- og porteføljekontor - og implementering af samme P3O 13. oktober 2010 Helle Falholt Agenda Introduktion af Peak Hvorfor have et PMO? Hvad skal et PMO lave? Hvorfor mislykkes det? Hvad

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

PRINCE2 Foundation Certificering

PRINCE2 Foundation Certificering PRINCE2 Foundation Certificering Boost dit CV med et internationalt anerkendt kompetencebevis Roskilde Handelsskole tilbyder en PRINCE2 Foundation Certificering i samarbejde med Global Business Development

Læs mere

ISO/IEC 27001:2013. Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304

ISO/IEC 27001:2013. Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304 1 ISO/IEC 27001:2013 Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) Niels Madelung, Chefkonsulent nm@ds.dk 4121 8304 Deltaget i det internationale arbejde omkring revisionen af ISO/IEC 27001 og 27002,

Læs mere

MONA: Vejledning til peer review-procedure

MONA: Vejledning til peer review-procedure 28. juni 2010 MONA: Vejledning til peer review-procedure Dette er en vejledning til medlemmer af kritikerpanelet for tidsskriftet MONA vedr. deres bidrag til peer review-proceduren. MONAs primære målgruppe

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak INTERNE PROCESSER Kommende konsulent i Peak Du er en af Danmarks bedste og derfor er du blandt ligesindede i Peak Du har mindst 10 års relevant erfaring Du har mindst 2 faglige dybder indenfor Peaks ydelsesfokus

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Claus Petersen Sr. Partner Technology Advisor, Core Infrastructure cpeters@microsoft.com Microsoft Danmark

Claus Petersen Sr. Partner Technology Advisor, Core Infrastructure cpeters@microsoft.com Microsoft Danmark Claus Petersen Sr. Partner Technology Advisor, Core Infrastructure cpeters@microsoft.com Microsoft Danmark Topledelsen vil fremover fortsætte med at øge kravene til, at it-organisationen og især itledelsen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 - Indholdsfortegnelse 1.0 HVAD ER MODENHED?... 5 2.0 HVORFOR ER MODENHED VIGTIGT?... 6 3.0 HVAD KAN EN MODENHEDSMODEL

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK LEVER AGIL UDVIKLING STADIG I DET VILDE VESTEN

DANMARKS NATIONALBANK LEVER AGIL UDVIKLING STADIG I DET VILDE VESTEN DANMARKS NATIONALBANK LEVER AGIL UDVIKLING STADIG I DET VILDE VESTEN Sikkerhed og Revision 2013 Martin Falk-Hansen & Svend M Er sikkerhed og revision et problem i agil udvikling? Og i givet fald hvorfor?

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål Page 1 of 5 Trekløveret Vejen til den gode arbejdsplads COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Projekttilbud Trekløveret er et døgnbaseret tilbud

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere