Scope og udviklingsplan: ITIL V3 opdatering Februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scope og udviklingsplan: ITIL V3 opdatering Februar 2010"

Transkript

1 Scope og udviklingsplan: ITIL V3 opdatering Februar 2010

2 Indhold Forord 3 1 Introduktion 3 2 Formålet med opdateringen Med i scopet Uden for scopet 4 3 Udviklingsteamets governance og struktur 4 4 Changekategorier Rettelse Klarhed Overensstemmelse Diagrammer Service Strategy 6 5 Følgeændringer Andre publikationer Kvalificeringssystem Tredjepartsapplikationer Kommercielle ITIL-baserede IT-serviceleverandører 7 6 Oversættelse af core biblioteket 7 7 Projektets hovedmilepæle 7 Yderligere information 7 Ordliste 8

3 ITIL V3 Opdatering: Omfang og udviklingsplan3 Forord Hvad er ITIL? ITIL (IT Infrastructure Library) er den bredest accepterede tilgang til IT Service Management i verden. ITIL giver et sammenhængende sæt af best practices fra internationale offentlige og private sektorer. Det er understøttet af et omfattende kvalificeringssystem, akkrediterede træningsorganisationer (ATOer) samt implementerings- og vurderingsværktøjer. Den best practice-proces, der støttes i ITIL, supporteres af den internationale standard for IT Service Management, ISO/IEC ITIL er den eneste konsekvente og omfattende dokumentation af best practice for IT Service Management og bruges af hundredvis af organisationer i hele verden. ITIL består af en række publikationer, som vejleder om levering af IT-kvalitetsservices og om det miljø, der er nødvendigt for at supportere IT. ITIL er udviklet ud fra den erkendelse, at organisationer i stigende grad er afhængige af IT for at kunne tilfredsstille deres organisatoriske mål og opfylde deres forretningsmæssige behov. Dette fører til et forøget krav om IT-services af høj kvalitet. ITIL blev fornyet i Indholdet i den seneste opdatering vil snart gå i udvikling. Aftalte ændringer er et resultat af en spørgeundersøgelse af ATOer, en analyse af forespørgsler om changekontrol registreret med The Stationery Office (TSO) og færdiggørelsen af en scoping øvelse. Formålet med dette dokument Dette dokument giver et overblik over metoden i forbindelse med den foreliggende opdatering af ITIL V3 core publikationerne. Det skitserer scope, planer og governancestruktur i forbindelse med opdateringsarbejdet. Det viser også, hvordan den foreslåede struktur og scope understøtter de forbedringer, der er anbefalet af ITIL Change Advisory Board. Bestyrelsen analyserede emner, der var registreret mellem V3 udgivelsesdatoen og november Endelig gives der en omtrentlig vejledning til udviklingstidsplaner. Anerkendelser TSO og Office of Government Commerce (OGC) vil gerne sige tak til følgende enkeltpersoner og organisationer, som har bidraget til at fastlægge scopet for ITIL V3 opdateringen. Hver af disse deltagere bidrog med tid og energi på at sikre, at scopet for opdateringen afspejler ægte problemer i materialet og vil forbedre ITIL best practice. Disse deltagere indbefatter: Brugere og uddannelsesorganisationer, som besvarede spørgeundersøgelsen Medlemmer af ITIL Change Advisory Board (Sharon Taylor, David Favelle, Kevin Holland, David Cannon, Ashley Hanna, Stuart Rance) Alle de, som fremførte problemer gennem changekontrolloggen. 1 Introduktion Den 8. november 2004 lancerede OGC et seksmåneders projekt for at definere scope og udviklingsplaner for en fornyet udgave af vejledningen til ITIL best practice. Med assistance fra talrige organisationer og enkeltpersoner gennemførte OGC en omfattende offentlig undersøgelse for at indsamle holdninger fra ITIL brugere, leverandører og undervisere rundt om i verden. Undersøgelserne var meget succesrige på den måde, at de bibragte projektteamet synspunkterne fra IT Service Management (ITSM) samfundet. Der var høj grad af enighed, og et resume af konklusionerne dannede scopet for det, der skulle blive version 3 af ITIL. Scoping dokumentet blev udgivet i juni Vi mener ikke, at basale markedsbehov er ændret væsentligt siden da. Siden udgivelsen i maj 2007 har ITSM-brugerne imidlertid haft tid til at fordøje og anvende ITIL version 3, og OGC har modtaget nogen fair kritik. Hundredvis af problemområder er blevet registreret under changekontrol på best-management-practice websiden (www.best-management-practice.com). På baggrund af analyse af disse samt synspunkterne, der er sendt tilbage til OGC, TSO og APMG fra undervisere og brugere, er ITIL Change Advisory Board (CAB) og OGC blevet enige om, at effektiviteten og nytten af ITIL ville blive forbedret ved at levere en opdateret version 3. 2 Formålet med opdateringen Hovedformålet med projektet at opdatere ITIL V3 er at: Rette fejl eller uoverensstemmelser i tekst og diagrammer såvel i indhold som præsentation. Forbedre udgivelsen ved at adressere spørgsmål, der er rejst i changekontrolloggen som analyseret og anbefalet af CAB og godkendt af OGC. Det drejer sig hovedsagelig om klarhed, konsekvens, korrekthed og fuldstændighed. Adressere ændringsforslag fra undervisningsverdenen om at gøre ITIL lettere at undervise i. Reviewe Service Strategy-publikationen for at sikre, at koncepterne er forklaret på den klareste, mest præcise og tilgængelige måde. Der er ingen forestilling om at simplificere koncepterne, snarere at forbedre redegørelsen for ideerne. Der vil ikke blive introduceret nye koncepter eller practices og ingen eksisterende vil blive opgivet. Hvor der introduceres nyt indhold, sker det for fuldstændighedens skyld for at afhjælpe en uligevægt i detaljeringsgraden eller som en del af en omstrukturering for konsekvensens skyld. 2.1 Med i scopet Foretage afhjælpning af uoverensstemmelser i indholdet af de fem bøger: Roller skal være overensstemmende på tværs af bøgerne, så man sikrer sig, at aktiviteterne kun gælder een rolle Tydeliggøre at de organisationsstrukturer, der er givet som eksempler, er vejledende snarere end foreskrevne Omorganisere vejledningen for at sikre, at alle fem publikationer er organiseret på samme måde: Sikre at hver proces har mål, mening og formål Se på hvorledes processerne håndteres og sikre en ensartet behandling for alle

4 4ITIL V3 Opdatering: Omfang og udviklingsplan Sikre at bøger er i overensstemmelse med vejledningen i MSP, M_o_R, PRINCE2 og P3O, hvor det er relevant. Give tydelige forklaringer og beskrivelser af roller og ansvarsområder Standardisere brugen af ordlistedefinitioner inden for de fem titler. Sikre at forklaringerne i teksten er i overensstemmelse med dem i ordlisten Opdatere ordlisten for at tage kommentarerne i changekontrolloggen i betragtning Undersøge definitionen og brugen af rollerne produktchef og serviceejer Sikre at Service Catalogue Manageren findes inden for Service Operation Re-designe indholdet i overensstemmelse med OGCs opdaterede stilretningslinjer. 2.2 Uden for scopet Enhver ændring som ville ødelægge den nuværende brug af ITIL, hvad enten der er tale om organisationer, som har indført brugen af ITIL eller enkeltpersoner, som har kvalificeret sig i ITIL og i øjeblikket bruger metoden på deres arbejdsplads. 3 Udviklingsteamets governance og struktur Med hensyn til udviklingen af den fornyede version 3 i 2006, var den benyttede model e, der arbejdede side om side med mentorer. Denne model vil blive brugt i opdateringen med e og mentorer, der arbejder sammen og rapporterer til projektstyregruppen. Governancestrukturen er følgende: ITIL Projektråd for opdatering: Projektchef Frances Scarff, OGC Projektsikring, Kvalitet Phil Hearsum, OGC Projektsikring, Undersøgelser Jessica Barry, APM Koncernen Seniorbruger Paul Martini efterfulgt af Marianna Billington, itsmfi Udgivelsesdirektør Seniorleverandører Janine Eves, TSO og Richard Pharro, APM Koncernen Projektleder - Tony Jackson, TSO Teamleder Emily Allison, TSO Konsulenter på projektet Råd: Sharon Taylor ITIL V3 teknisk rådgiver ATO undergruppe Rådgivningskomité til ændringer Projektmentorer: Shirley Lacy, ConnectSphere Samlet projekt Colin Rudd, ITEMS SD, ST & SO David Wheeldon, Independent SS & CSI Ashley Hanna, HP Technical Continuity Editor Projekte: David Cannon, HP - SS Lou Hunnebeck, Third Sky - SD Stuart Rance, HP - ST Randy Steinberg, ITSM Strategies Inc SO Vernon Lloyd, FoxIT - CSI Anthony Orr, Independent - Introduktion

5 ITIL V3 Opdatering: Omfang og udviklingsplan5 Forfattere er blevet rekrutteret gennem Call for Participantsdokumentet. Der vil være en enkelt for hver bog, og mentorer vil blive tilknyttet en eller flere bøger ofte med andre ansvarsområder for at sikre forenelighed, samklang og konsekvens. Diagrammet nedenfor viser relationen mellem disse teammedlemmer. Mentor 3: Hele projektet plus introduktion Mentor 1: Strategi- & forbedringstitler SS - CSI - Intro - Mentor 2: Livscyklustitler SD - ST - SO - Mentor 4: Technical Continuity Editor Alle bøger plus diagrammer og ordforklaringer TSO Grafisk design (diagrammer) TSO Redaktionel (tekst) Mentorerne spiller en væsentlig rolle i strukturen. De skal sikre overensstemmelse på tværs af de opdaterede bøger. Derfor blev mentorposterne besat efter invitation til medlemmer af det oprindelige V3 udviklingsteam. Rapporteringsvejen for alle individer er via den relevante bog- eller kontinuitetsmentor eller til mentoren for hele projektet. Der vil blive udarbejdet arbejdspakker for hver bog. De vil indeholde en produktbeskrivelse og et detaljeret scope inklusiv en relevant liste over problemer, som CAB har anbefalet at løse. Produkterne vil blive reviewet af reviewgruppen for egnethed til formålet. I praksis betyder det at afgøre, om de er i overensstemmelse med produktbeskrivelsen og på tilfredsstillende måde har løst alle udestående problemer. Det er hensigten, at reviewgruppen skal være repræsentativ for ITIL-verdenen og vil omfatte: Brugere fra små, mellemstore og store offentlige og private sektorer Leverandører Konsulenter Undervisningsinstitutioner Internationale reviewers Reviewers er også blevet rekrutteret gennem Call for Participantsdokumentet (www.best-management-practice.com/gempdf/ OGC_Call_for_Participants_ITIL_Update_October_2009.pdf) med det formål at danne en afbalanceret og repræsentativ reviewgruppe. Enkeltpersoner kan blive bedt om at kommentere ideer, forslag, skitser eller delvise produkter når som helst. Der vil også blive to formelle reviews af hver af de seks bøger. Enhver kan blive bedt om at gennemgå en enkelt bog i dybden eller hele sættet for specifikt at checke for overensstemmelse. Når core bøgerne er gjort færdige, vil introduktionen blive opdateret, så den passer. Denne aktivitet skal udføres på netop dette tidspunkt, da introduktionen helt og holdent er afledt af bøgerne. Der vil blive gennemført to runder med review af introduktionen.

6 4 Changekategorier Projektmandatet (www.best-management-practice.com/ gempdf/itil_mandate_for_change_0909.pdf) er at rette fejl, fjerne uoverensstemmelser og forbedre klarhed og struktur. Arbejdsinstrukserne, der gives til hver, vil detaljeret liste og beskrive hvert relevant problem fra changekontrolloggen og CABs anbefalinger til handling. Mere generel kritik for eksempel fra ATO-undersøgelsen vil blive videregivet i en orientering fra mentorerne. Det betragtes som sandsynligt, at ne, når de adresserer disse problemer, selv vil opdage problemer med materialet. Vi forventer, at de også adresserer dem. De vil have muligheden for at gå til deres mentorer, CAB eller reviewers for at få synspunkter, meninger og vejledning. Mange af problemerne i changekontrolloggen blev identificeret som trykfejl eller fejl. Enhver utvetydig fejl er blevet sendt til TSO redaktionen for at blive ændret, således at udgangspunktet for udviklingsarbejdet med opdateringen vil være en ren version af V3 Word-dokumentet med åbenlyse fejl rettet. TSO redaktionen har også reduceret den omfattende og inkonsekvente brug af store bogstaver i mange af termerne og har indsat en revideret ordliste, som afspejler de ændringer, der er godkendt af CAB. Andre emner for udviklingsteamet falder inden for de følgende kategorier: 4.1 Rettelse Åbenlyse fejl vil blive adresseret. 4.2 Klarhed Den nye vil sikre, at sådanne passager er lettere at forstå og fri for dobbelttydige og forvirrende udsagn og henvisninger. De vil også modtage vejledning i at skrive internationalt engelsk (bemærk at dette ikke er amerikansk engelsk). Hermed mener vi almindeligt engelsk (med -ize verbalendelser fremfor -ise hvor begge stavemåder er i brug), som er forståeligt ikke blot for folk med engelsk som modersmål, men også for folk, som bruger engelsk som forretningssprog eller taler engelsk som andet fremmedsprog. Dette betyder i det store og hele undgåelse af ualmindelige ord, usædvanlige betydninger af almindelige ord, idiomer og lange sætninger. At få dette på plads betyder også, at oversættelse bliver lettere. 4.3 Overensstemmelse Der findes uoverensstemmelser på mange områder i de nuværende bøger. Selv om der blev lavet en fælles struktur for alle bøgerne under V3 udviklingen, er der uoverensstemmelser i omfanget og dækningen af beskrivelser af practices, funktioner, processer, roller og aktiviteter, som det er nødvendigt at afklare. Et af de mere betydelige kritikpunkter er, at V3 ikke siger nok om roller og hvad, der siges, er uensartet. Det vil blive gjort klart, at ITIL ikke fastlægger endelige jobtitler, kun roller og at de foreslåede organisationsstrukturer er vejledende, ikke foreskrevne. Roller vil blive gjort overensstemmende på tværs af bøgerne og aktiviteter må kun høre til een rolle. Beskrivelsen af roller og detaljeringsgraden skal gøres konsekvent. Processer vil blive klart defineret og beskrevet på en konsekvent måde. Hver proces vil blive detaljeret beskrevet på eet sted, (det mest passende) og andre steder vil der blive henvist til denne beskrivelse. Uoverensstemmelser i definitionen af termer vil blive løst og bragt i overensstemmelse med ordlisten. Desuden vil konceptbeskrivelser eller processer i ITIL blive bragt i overensstemmelse med den måde, de behandles på andre steder i OGC best practice. For eksempel skal Risk Management i ITIL være i overensstemmelse med M_o_R. Fuldstændighed er et problem og det behandles som en del af overensstemmelse. Det drejer sig ikke om tilføjelse af nye koncepter. En del af nes og mentorernes ansvarsområde vil være at sikre, at hvert emne indeholder den rigtige mænge detaljer og at sammenlignelige elementer rollebeskrivelser, processer etc alle findes og har sammenlignelige detaljer på tværs af alle bøger. Forfatterne vil kort og godt rette fejl eller uoverensstemmelser med hensyn til detalje eller omfang i tekst, tabeller og diagrammer og ændre, fjerne eller tilføje materiale efter behov. Mentorer og Technical Continuity Editoren vil sikre overensstemmelse i ændringerne på tværs af serien. 4.4 Diagrammer I visse tilfælde er diagrammer fejlagtige, modsiger hinanden eller teksten eller referencen mangler i teksten eller er gentaget i en anden bog, men tegnet på en anden måde. Forfattere vil arbejde med Technical Continuity Editoren for at sikre, at alle diagrammer er tegnet i overensstemmelse med gængse standarder, er konsekvente og har henvisninger i teksten. Som en del af forbedringen af klarheden vil nogle diagrammer eventuelt blive ændret, fjernet eller tilføjet. 4.5 Service Strategy Der er blevet udtrykt bekymring for, at Service Strategy er en meget større udfordring for læserne end de andre bøger. OGC krævede, at V3 ne skrev et enkelt, internationalt engelsk, men der er plads til forbedring og dette vil blive fremmet i opdateringen. At læse og at forstå er to forskellige aspekter af opfattelsen af en vanskelig tekst. Af alle bøgerne i V3 indeholdt Service Strategy mest nyt materiale. Det omfattede en mænge forretningsrelaterede koncepter, som var nye for mange læsere på det tidspunkt, men det er efterfølgende i det store og hele blevet fordøjet og accepteret. Mange respondenter føler imidlertid stadig, at Service Strategy er for vidtløftig og ikke tilstrækkelig instruktiv; at processerne ikke er klart definerede og at behandlingen af faserne i strategi-formulering, der fører til specifikationen af IT-services, med fordel kunne tydeliggøres. Derfor giver OGC en af Service Strategy-opdateringen større frihed end de andre e til at tydeliggøre teksten og skærpe præsentationen. Dette arbejde vil blive omhyggeligt vurderet, og der vil ikke blive accepteret ændringer, som ikke bliver anset for at være forbedringer. Det er formodentlig en gentagelse at sige, at alt, hvad OGC ønsker af denne øvelse, er en forbedring i præsentationen og forklaringen af Service Strategy, og dermed anvendeligheden ikke en forenkling af koncepterne. 5 Følgeændringer Mange mennesker vil spekulere over, hvordan ændringerne i ITIL vil påvirke andre publikationer og kvalificeringssystemet såvel som applikationer og services baseret på ITIL. Enhver påvirkning vil med al sandsynlighed være ubetydelig.

7 5.1 Andre publikationer Forbedringer i core teksterne vil først blive afspejlet i introduktionen som en del af dette projekt. Senere vil andre titler blive revideret i overensstemmelse med det opdaterede ITIL. Der er for tiden ingen tidsplan. Det forventes ikke, at de ændringer i ITIL, der er et resultat af opdateringen, vil gøre nuværende V3 publikationer alvorligt ukorrekte. Grunden til revisionen vil være at forbedre afledte arbejder med hensyn til klarhed, konsekvens, forbedrede definitioner og de seneste diagrammer. 5.2 Kvalificeringssystem Nogle af ændringerne forventes at føre til, at det bliver lettere at undervise i ITIL og de vil gradvist blive indarbejdet i undervisningsmaterialet. Der er ingen planer om at ændre kvalificeringsstruktur som følge af opdateringen. Følgeændringer af læseplaner og eksamener forventes af blive ubetydelige. Årsagen er, at eksamener tester forståelsen af koncepter og practices og disse vil ikke blive ændret. 5.3 Tredjepartsapplikationer Der er mange softwareprodukter som for eksempel Service Desk-supportapplikationer, som indeholder de processer, der er beskrevet i ITIL. Igen forventes det ikke, at ændringerne i opdateringen vil skabe uoverensstemmelse med ITIL for eksisterende produkter. Leverandører vil afgøre, om der er nogen fordel ved at introducere ændringer, som kunne laves til deres produkter på individuel basis. 5.4 Kommercielle ITIL-baserede ITserviceleverandører ITIL-baserede leverandører af IT- services bør ikke blive påvirket af ændringerne. De får måske løst nogle af de problemer, der før manglede detaljeret beskrivelse i ITIL og bliver derved i stand til at levere en bedre service. Kunder vil ikke blive berørt. 6 Oversættelse af core biblioteket OGC og projektteamet ønsker at se frugterne af opdateringsprojektet gjort tilgængelige globalt på mange sprog så tidligt som muligt. Ordlisten er grundstenen for alle oversættelser. På grund af bestræbelsen for at opnå overensstemmelse i definitionen af termer, er det uundgåeligt, at nogle definitioner vil blive ændret. Derfor bliver den første opgave at introducere en revideret ordliste for hvert sprog, ITIL for øjeblikket er udgivet på. På længere sigt vil bøgerne blive revideret i overensstemmelse med den reviderede ordliste og den nye engelske tekst. 7 Projektets hovedmilepæle Bemærk venligst at disse datoer er foreløbige for øjeblikket. Yderligere information Projektmandat for ITIL V3 opdatering Change_0909.pdf Call for Participants Participants_ITIL_Update_October_2009.pdf Ofte stillede spørgsmål Oct09.pdf Regelmæssige opdateringer om fremdriften i ITIL opdateringsprojektet vil blive offentliggjort med jævne mellemrum og kan ses på: Mandatet offentliggjort i august 2009 Call for Participants november 2009 Ansættelse af e og mentorer november/december 2009 Første udviklings-workshop januar 2010 Sigte efter udgivelse af fem core titler i første kvartal af 2011

8 Ordliste APMG ATO CAB CSI IEC ISO IT APM Group, officiel godkender af ITIL kvalificeringssystem Akkrediteret træningsorganisation Change Advisory Board Continual Service Improvement book International Electrotechnical Commission International Standards Organization Information Technology ITIL IT Infrastructure Library ITSM itsmfi IT Service Management IT Service Management Forum International M_o_R Management of Risk, OGC Best Practice OGC SD SO SS ST TSO V3 (ITIL) Version 3 Office of Government Commerce, ejere af ITIL Service Design bog Service Operation bog Service Strategy bog Service Transition bog The Stationery Office, officiel udgiver af ITIL OGC Service Desk OGC kunder kan kontakte den centrale OGC Service Desk om alle aspekter af OGCs forretning. Service Desken vil også kanalisere spørgsmål til den relevante second-line support. Vi ser frem til at høre fra dig. Du kan kontakte servicedisken mandag fredag, 8 18 T: +44 (0) E: W: Copyright TSO 2010 OGC logoet er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce. OGC logoet er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce i England. ITIL er et registreret varemæreke tilhørende Office of Government Commerce i England og andre lande. IT Infrastructure Library er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce i England og andre lande. M_o_R er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce i England og andre lande. PRINCE2 is a varemærke tilhørende Office of Government Commerce P3O er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerce The Swirl logo er et varemærke tilhørende Office of Government Commerce

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Dokumentstyringsoplysninger

Dokumentstyringsoplysninger Dokumentstyringsoplysninger Dokumentoplysninger Dokumentnavn Dokumentets formål Dokumentets versionsnummer 4.1 Detaljeret pensum for Bridge-kursus til opdatering af kandidater, der har Foundation certificering

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v3 Søren Lauesen 2013 Køb vejledningen som et smart hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk Søren Lauesen Vejledning til kravspecifikation

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009 Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - INDLEDNING... 4 1.1 - CASEN...

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

03/08 SIDE 24. værdibaseret ledelse. brugen af business. hul igennem for xperion ace. socialt ansvar nu gælder det TEMA. Side 18. Side 16.

03/08 SIDE 24. værdibaseret ledelse. brugen af business. hul igennem for xperion ace. socialt ansvar nu gælder det TEMA. Side 18. Side 16. TEMA 03/08 Side 3 værdibaseret ledelse Side 5 forandringsagent Side 8 brugen af business excellence i grundfos Side 12 CMMI skaber vækst Side 16 det nye makkerpar Side 18 ISO 9000 familien Side 20 hul

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere