EPJ - ALT ÈT STED Udgivet september 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPJ - ALT ÈT STED Udgivet september 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Tlf. 25 46 21 03 www.epj.rn.dk"

Transkript

1

2 2 EPJ - ALT ÈT STED Udgivet september 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Tlf Redaktion, tekst & foto: Kommunikations- og pr-konsulent Thomas Nordlund Ansvarshavende: Direktør og EPJ-styregruppeformand Dorte Stigaard Layout: Prinfo Aalborg Tryk: Vester Kopi

3 3 INDHOLD FÆLLES EPJ-LØSNING EN VÆSENTLIG BRIK I DET STORE PUSLESPIL V/ Dorte Stigaard, direktør og EPJ-styregruppeformand. EPJ ER VEJEN FREM Læs om Infektionsmedicinsk Afdelings første erfaringer med den nye elektroniske patientjournal (EPJ). EPJ FORDRER UDDANNELSE, NYE ARBEJDSGANGE OG OMSTILLINGSPARATHED V/ Uffe Niebuhr, Cheflæge og formand for klinisk følgegruppe. EPJ GIVER ADGANG TIL CENTRALE PATIENTDATA OVERALT Med EPJ får du som kliniker overblik over centrale patientdata via én brugerflade. Overalt. 24 timer i døgnet. EPJ VIL OPTIMERE ARBEJDSMILJØET Regionshusets afdeling for HR-Arbejdsmiljø og MEDindflydelse tilbyder sparring i forbindelse med nye arbejdsbetingelser. VIDEN SKAL SAMLES, FØR DEN KAN DELES EPJ er meget andet end bits and bytes. Mød pigerne der vil fylde EPJ med værdi. SÅDAN ORGANISERES EPJ Organiseringen af EPJ-projektet er inspireret af projektmodellen Prince 2 for at give medarbejderne størst mulig indflydelse. UDRULNINGSPLAN HVORNÅR KOMMER EPJ TIL MIG? EPJ udrulles i etaper over de næste 4-6 år. Få her en fornemmelse af projektets forskellige faser. PROFESSIONEL KOMMUNIKATION VIL BINDE PROJEKTET SAMMEN Hjemmeside dedikeret EPJ byder på artikler, film, ordbog og opdateret projektstatus. Byd selv ind med forslag til indhold.

4 4 Fælles EPJ-løsning en væsentlig brik i det store puslespil Ingenting kommer af ingenting undtagen lommeuld, sagde Storm P. Det gælder også her vi får ikke gevinsterne, hvis ikke vi i fællesskab smøger ærmerne op og hjælper hinanden på tværs af klinikere, ledelse, IT-afdeling og leverandør. V/ DORTE STIGA ARD, DIREK TØR OG EPJ-ST YREGRUPPEFORMAND Forventningerne og kravene til sygehusene og personalet er store, meget store og kommer fra mange sider lige fra patienter og pårørende til samarbejdspartnere og politikere. For at kunne levere den bedst mulige patientbehandling inden for den økonomi og de ressourcer, der er til rådighed, arbejdes der kontinuerligt med at skabe de bedst mulige rammer og med udviklings- og forandringsprojekter, både på tværs af regionen og på det enkelte sygehus og den enkelte afdeling: Organisationsudvikling, kompetenceudvikling, opgaveglidning, LEAN, Den Danske Kvalitetsmodel og PRI for blot at nævne nogle af brikkerne i puslespillet. Elektronisk Patient Journal, EPJ, er også en meget væsentlig brik i puslespillet. Sygehus Thy-Mors samt de afdelinger i Aalborg, Himmerland og Frederikshavn, der igennem nogle år har haft en EPJ, har oplevet, hvordan EPJ er yderligere et bidrag til at gøre hverdagen nemmere for personalet og patientforløbet mere sammenhængende og effektivt. Efter at have taget luft ind i et stykke tid er vi nu i Region Nordjylland ved at være klar til over de næste år at indføre en ny, fælles EPJ på tværs af alle regionens sygehuse og sygehusafdelinger og vel at mærke en EPJ, der fra den første dag er en

5 5 struktureret elektronisk journal med historiske patientoplysninger hentet fra nogle af de allerede kendte puslespilbrikker nemlig IT-systemer som f.eks. patientsystem, laboratoriesystem, medicinsystem og røntgensystem og flere kommer til hen ad vejen. Mens opgaven med den nye EPJ hidtil mest har været IT-afdelingens i samarbejde med leverandøren for at få lavet det tekniske fundament, er ledelser og personale på sygehusene fremadrettet helt afgørende for at få det rigtige sundhedsfaglige indhold ind i EPJ en og for at få tilrettelagt arbejdsgangene på en måde, der på én og samme tid bedst muligt understøtter det kliniske arbejde og sikrer, at vi kan få de fordele for både personale, patienter og Region Nordjylland, der er angivet i den såkaldte business case. Mange har efterspurgt mere information om vores fælles EPJ-projekt. I styregruppen har vi været enige om, at vi helst ikke vil sælge varm luft i metermål; vi har derfor afventet pilotprojektet på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Sygehus, som blev sat i gang før sommerferien. Men nu kommer informationen så bl.a. i form af denne folder, der er ment som en introduktion til, hvad vores fremtidige fælles EPJ er for en størrelse og giver nogle bud på både de udfordringer og gevinster, der venter forude. Ingenting kommer af ingenting undtagen lommeuld, sagde Storm P. Det gælder også her vi får ikke gevinsterne, hvis ikke vi i fællesskab smøger ærmerne op og hjælper hinanden på tværs af klinikere, ledelse, IT-afdeling og leverandør. Med håb om et godt samarbejde på tværs! Dorte Stigaard Direktør og EPJ-styregruppeformand EPJ vil ifølge business case give MERE SIKKERHED I BEHANDLINGEN Læs hele business casen på

6 6 EPJ er vejen frem Når klinikerne på Infektionsmedicinsk Afdeling i Medicinerhuset sætter ord på den første måned med EPJ i sin første udgave, er udvalget af plusord betragteligt. EPJ er landet. På begge ben. Afdelingssygeplejerske Jytta Mølgaard Højsleth og sygeplejerske Maiken Ville er begejstrede for EPJ.

7 7 EPJ vil ifølge business case give V/ THOMAS NORDLUND, KOMMUNIK ATIONSKONSULENT 25. maj 2009 gik starten til en ny epoke i nordjysk sundhedsvæsen. Som første afdeling implementerede Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Sygehus Region Nordjyllands nye elektroniske patientjournal. Den EPJ, der over de næste år vil blive det digitale omdrejningspunkt for alle behandlergrupper og sekretærer på samtlige regionens sygehuse. Langt større værdi end forventet, virkelig intuitiv brugerflade, simpelthen så nemt at bruge, lettere samarbejde, mere kvalitet i lægekonferencen, hurtigere adgang til journalen, ingen kø ved journalen, ingen tidskrævende transport af papirjournal, ingen sammenblanding af patienters data, alle data ét sted, bedre forløbsplanlægning, andre afdelinger må ikke være bekymrede for det her er karakteristiske udsagn, når reservelæge Søren Dinesen Østergaard og sygeplejerskerne Jytta Mølgaard Højsleth og Maiken Ville sætter ord på deres første måned med EPJ. Ifølge overlæge Gitte Pedersen taler hun dog bredt på vegne af lægegruppen, når hun siger, at EPJ kan blive endnu bedre. Men alle er enige om én ting EPJ er vejen frem. Region Nordjyllands EPJ-løsning leveres som et lego-sæt med flere og flere funktionaliteter, der bygges på hen ad vejen. Derudover er den som noget unikt i landet en såkaldt integrationsløsning, idet den er sammensat af tidligere udrullede og kendte datasystemer, der smelter sammen til den helhed, der udgør Region Nordjyllands EPJ. OPTIMERET ADMINISTRATION Læs hele business casen på Overblik De første 2 leverancer udgøres af en såkaldt Viewer en række oversigtsbilleder, der viser data fra de 5 mest centrale digitale patientdatasystemer. Via nogle få overskuelige skærmbilleder giver EPJ overblik over svar fra undersøgelser inden for biokemi, mikrobiologi, røntgen samt medicinordinationer og kontaktoplysninger og notater fra patientsystemet. Herudover gives diagnose og kontaktoplysninger samt notater fra somatikkens patientadministrative system (s-pas eller AS/400). Når alle EPJs 6 delleverancer med tiden er på plads i EPJ vil klinikerne også kunne inddatere direkte i EPJ, hvor de stadig i dag skal vejen omkring de enkelte støttesystemer. Men overblikket er etableret via Vieweren og det giver mange fordele for den tværfaglige behandlergruppe på Infektionsmedicinsk Afdeling. Optimeret videndeling Søren tilhører den yngste generation af reservelæger på afdelingen og er ikke i tvivl om, at EPJ allerede efter en måneds brug har givet værdi for ham og kollegerne.

8 8 Han ser EPJs sammenstilling af centrale patientdata som det store scoop ved den første leverance af EPJ. Han er ikke sikker på, at der er blevet færre klik siden EPJ, men til gengæld får man, som han udtrykker det, bang for the buck, hver eneste gang, man klikker. Kvaliteten af konferencerne er ifølge reservelægen også klart blevet optimeret. Hvor der før var en læge, der refererede en patientproblematik alene ud fra sine papirnotater projiceres EPJ nu op på en storskærm, så alle konferencedeltagere får den fulde visuelle information og kan diskutere på baggrund af de fælles data. Det er ifølge Søren ikke urealistisk, at der på den konto allerede er blevet stillet andre og mere korrekte diagnoser, fordi alle konferencedeltagerne på én gang nu har alt materiale tilgængeligt. Han nævner da også EPJs grafiske fremstillinger som noget, der øger muligheden for at stille en korrekt diagnose. EPJ laver automatisk en del grafer og kurver ud fra de værdier, der tastes ind i systemet. På den måde kan man nemmere få en fornemmelse af de mønstre, fx i forbindelse med vekslende temperaturer, der kan indikere en bestemt infektionssygdom. Sygeplejegruppen er de mest uforbeholdne fans af den nye EPJ. Som afdelingssygeplejerske Jytta Mølgaard Højsleth udtrykker det på vegne af gruppen der vil lyde et ramaskrig, hvis EPJ nogensinde forsvinder fra Infektionsmedicinsk Afdeling igen! Hun har som en af flere repræsentanter for afdelingens sygeplejegruppe medvirket under opsætningen af brugerfladen i EPJ og har været inddraget i projektet fra start. Hun har dog, indtil maj i år, kun kendt EPJ fra tegnebrættet og fra nogle få timers undervisning i brug af systemet, men oplevelsen har været positiv fra dag ét. Ifølge afdelingssygeplejersken skal en stor del af æren for den succesfulde implementering tilskrives det store og konstante in house support team fra CSC og IT-afdelingen. Her i de første uger har vi været mandsopdækket af supportere, der har hjulpet os i gang og båret os gennem begyndervanskelighederne. Et eksempel man roligt kan bruge til efterfølgelse på regionens øvrige afdelinger. Ifølge sygeplejerske Maiken Wille giver EPJ hurtigt og nemt det forventede overblik over alle patientens data via ét login i EPJ, og hun kan på ét og samme login flytte sig fra den ene patient til den anden ved et enkelt dobbeltklik. Det sparer tid. EPJ sparer os for transporttiden ned i ambulatoriet nogle gange flere lange gåture om dagen eller i arkivet efter en journal, når patienten kommer ind eller ringer. Og så risikerer vi ikke længere at sammenblande data fra forskellige patienter, da vi nu kun har ét system åbent. Det giver en god sikkerhed. Plads til forbedring Overlæge Gitte Pedersen deltog i 2007 som repræsentant for lægegruppen under opsætningen af de skærmbilleder i EPJs brugerflade, som viser patientens forskellige data. Hun er enig med kollega Søren i, at især konferencerne er blevet styrket efter implementeringen af EPJ. EPJs mulighed for at eksponere patientens vitale værdier, samt muligheden for altid at have alle notater tilgængelige, får også lovord med på vejen, men hun mener stadig, EPJ kan blive bedre. Jeg mener klart, EPJ er vejen frem, men generelt er hastigheden i EPJ stadig for lav. Det kræver for mange klik og tager for lang tid at hente de data, især lægerne gør brug af. Samtidig bør omfanget af de data, der hentes ind i EPJ fra støt-

9 9 tesystemerne øges, så vi i EPJ får det fulde overblik og kan se alle patientens data. I dag ser vi i EPJ kun et udsnit og tvinges derfor oftest til at gå direkte ind i støttesystemerne Gitte Pedersen ønsker sig dog ikke tilbage til tiden før og mener, at EPJ er vejen frem. Sund skepsis skal styrke udviklingen af EPJ Anne-Marie Falch har siden projektets start i 2006 været administrativ projektleder for EPJ og har overvejende fået positiv respons i forbindelse med den første implementering. Alligevel vedkender hun sig, at EPJ kan blive endnu bedre. EPJ er ikke nogen revolution, men en evolution. Vi udvikler løbende på systemet på baggrund af de tilbagemeldinger, vi får fra klinikerne, så alle bits og bytes føjer sig i forhold til den virkelighed, EPJ skal bruges i. Derudover har vi allerede flere delleverancer af EPJ i støbeskeen, som alle vil gøre systemet funktionelt, men allerede nu er det min fornemmelse at selv skeptikerne ikke ønsker sig tilbage til tiden før EPJ. Det er jo i sig selv en meget håndfast og indiskutabel succes. Patientens data deles via EPJ på storskærm under lægekonference på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Sygehus.

10 10 EPJ - den lille evolution Jeg har med egne øjne set vores EPJ og potentialet er allerede i sin første udgave stort. En udgave, der vil blive udbygget med mange gode relevante funktioner hen ad vejen. V/ UFFE NIEBUHR, CENTERCHEF, MEDLEM AF DEN REGIONALE EPJ ST YREGRUPPE OG FORMAND FOR KLINISK FØLGEGRUPPE Vi har som klinikere, repræsenteret af Infektionsmedicinsk Afdeling, været med til at designe brugerfladen i EPJ, så den viser de data, de fleste har brug for i det daglige arbejde. Nu skal vi i gang med at finde og udvælge indhold, der yderligere kan styrke den kliniske værdi af EPJ. I forbindelse med at fylde sundhedsfagligt indhold ind i EPJ så det bedst understøtter vores arbejde er der tale om flere centrale opgaver: EPJ vil ifølge business case give HURTIGERE ADGANG TIL DATA Læs hele business casen på Analyse af nuværende arbejdsgange og standardisering af arbejdsprocesser. Derudover skal de mest hensigtsmæssige patientforløb beskrives, og der vil være nye undervisningstiltag, når systemerne skal tillæres. Opgaverne er mange, men spændende, fordi de er med til at definere vores fremtidige arbejdsplads. Opgaverne vil blive tillagt alle personalegrupper, da det sundhedsfaglige indhold er relevant for alle, der har patientrelaterede opgaver. Nu kommer turen så til en række øvrige pilotafdelinger. Også her skal læger, sygeplejersker og andre være med til at beslutte, hvordan vores hverdag skal se ud. Vi skal, som sagt, i gang med at analysere vores arbejdsgange, så vi kan fylde endnu mere værdi ind i EPJ. Der er nemlig ikke blot tale om at sætte strøm til det papir, vi har i forvejen. Vi skal derimod gentænke alt, hvad vi gør. En verden af muligheder er ved at åbne sig. Vi skal også uddanne os via den undervisning, vi snart bliver tilbudt, således at, så mange af os som muligt kan benytte systemet uden at skulle bruge for meget af vore mere it-mindede kollegers energi.

11 11 Og så skal vi huske at passe på hinanden under processen også når vi naturligt bliver stressede og utrygge ved alt det nye og ved at vi skal ændre vores indbyrdes roller det bliver nemlig også en del af EPJ. Det bliver helt afgørende at ledelserne på alle niveauer i organisationen optræder som positive rollemodeller og som konstruktive ambassadører for projektet. Beslutningen om implementering af EPJ er for længst taget og siden bakket op politisk. Derfor er det afgørende at skue fremad. Jeg har med egne øjne set vores EPJ, og potentialet er allerede i sin første udgave stort. En udgave, der vil blive udbygget med mange gode, relevante funktioner hen ad vejen.

12 12 Nem adgang til alle data EPJ implementeres i etaper fra afdeling til afdeling over de næste 6 år. Ca behandlere med patientkontakt vil i fremtiden komme til at benytte Region Nordjyllands EPJ. Læs her om forskellen på før og efter EPJ. V/ THOMAS NORDLUND, KOMMUNIK ATIONSKONSULENT Som en nævneværdig forskel på fortid og fremtid får du, med EPJ, som behandler overblik over alle centrale patientdata via ét login i ét system, hvor du før måtte åbne op til 7 forskellige samt diverse papirjournaler før overblikket var på plads. Alle centrale data vil således være tilgængelige 24 timer i døgnet uafhængigt af afdeling, speciale, sygehus eller sektor. Herudover barsler regionen med nyt bookingssystem i 2011, der vil supplere og optimere nytteværdien af EPJ. Overordnet er EPJ led i en koncernstrategi på sundhedsområdet, der gerne skal resultere i mere fælles og sammenhængende IT EPJ vil ifølge business case give NEMMERE ADGANG TIL DATA Læs hele business casen på på tværs af afdeling, sygehus og sektor. Og på sigt på tværs af regions- og landegrænser. EPJ giver et bredt spekter af fordele. Nogle af de fordele, som allerede ses i første version, kan du se eksempler på her. OPTIMAL BEHANDLING Modtagelse Sammenstilling af data giver uafhængigt af tid og sted hurtigt overblik over alle centrale informationer vedrørende patienten. Der kræves blot adgang til en pc. Ambulatoriebesøg Personalet skal ikke længere fysisk hente journalen. I forbindelse med ambulatoriebesøg kan data tilgås direkte i EPJ, uden at klinikeren skal fremsøge og hente en journal et andet sted, fx på en anden afdeling, hvor patienten er indlagt. Måling og registrering af vitale værdier Blodtryk og temperatur tages på patienten om eftermiddagen og noteres direkte i systemet. På flere afdelinger skriver nattevagten manuelt dataene ind på en kurve med EPJ tegnes kurverne automatisk, hvorved der spares en tidskrævende arbejdsgang. De vitale værdier er øjeblikkeligt tilgængelige for alle, overalt. Konferencer Alle læger ser patientens data på storskærm med deres egne øjne og ufortolket. Det er således ikke kun den vagthavende læge, der ser og mundtligt viderebringer resultater. 10 sæt øjne ser bedre end ét.

13 13 Styrket læring Lægegerningen er en læreproces for de yngre læger, og EPJ giver en væsentlig kvalitetssikring i kraft af, at der kommer flere øjne på de samme data det giver en mere kvalificeret dialog på baggrund af alle tilgængelige data og optimerer indlæringsprocessen. Tilsyn Tilkaldte speciallæger fra andre afdelinger har med EPJ mulighed for at slå data på patienten op med akutadgang og læse svar på undersøgelse, notater og lignende. På sigt vil Sygehus Thy/Mors og det psykiatriske område også indgå i projektet. Stuegang Sammenstillingen af data, fx infektionsparametre sammenstillet med temperatur og medicin, giver mulighed for at se den hele patient. Minimering af utilsigtede hændelser kan være et resultat af det større overblik. OFFICIEL DEFINITION PÅ EPJ: EPJ henvender sig specielt til det sundhedsfaglige personale som et IT-redskab, der omfatter sundhedsinformationer knyttet til hver patient og lagret i et system, der er specifikt designet til at støtte sundhedspersonalet gennem tilgængelige, komplette og præcise data, alarmer, påmindelser, klinisk beslutningsstøtte samt kobling til medicinsk viden og øvrige hjælpeværktøjer. Kilde: Sundhedsministeriets strategirapport Handlingsplan for Elektroniske Patientjournaler. Citatet finder du blandt mange andre i den elektroniske EPJ Ordbog på OPTIMERET PATIENTSIKKERHED EPJ forventes at reducere utilsigtede hændelser, og der bliver med Sundhedsfagligt Indhold (SFI) indbygget beslutningsstøtte, best practice og standardprocedure, tjekpunkter, advarsler og påmindelser, der støtter sikkerheden i behandlingen. SAMMENSTILLING AF DATA GIVER OVERBLIK EPJ er ikke blot endnu et it-system, men sammenstiller forskellige typer af patientdata i samme skærmbillede i forhold til specifikke kliniske arbejdsgange fx stuegang så klinikeren bedre kan danne sig et helhedsbillede og drage konklusioner på baggrund af både tal, tekst og grafik. FÆLLES JOURNAL EPJ forventes at lette det daglige arbejde, herunder forskellige faggruppers samarbejde omkring patienten, via samme journal. OPTIMERET DIAGNOSTIK OG PLEJE Journalen er aldrig længere borte end den nærmeste (bærbare) pc. Et faktum, der forventes at optimere kvaliteten i behandlingen via mere tilgængelige patientdata. Når klinikeren har udført en handling i patientforløbet, dokumenterer man i samme arbejdsgang de oplysninger, der siden i ufortolket form kan genbruges af andre relevante behandlere og sekretærer.

14 14 EPJ vil optimere arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøchef Birte Roest og fysioterapeut Torben Andersen er ansat som arbejdsmiljøkonsulenter i Region Nordjyllands afdeling for HR-Arbejdsmiljø og MEDindflydelse. De forventer begge, EPJ vil optimere arbejdsmiljøet, men opfordrer alle til at lave de APV er og arbejdsgangsanalyser, der kan optimere arbejdsmiljøet. I sidste ende for patientens skyld. V/ THOMAS NORDLUND, KOMMUNIK ATIONSKONSULENT I forbindelse med EPJ optræder Birte Roest og Torben Andersen som støttefunktion og sparringspartner for den lokale sikkerhedsleder på den enkelte sygehusafdeling. De forventer begge, at EPJ vil betyde en lettelse af arbejdsgangene på tværs af sygehusafdelinger, når den de næste år implementeres på tværs af afdelinger. Men som bekendt er der slanger i de fleste paradiser og HR-Arbejdsmiljø og MEDindflydelses fornemste opgave er at hjælpe den lokale sikkerhedsleder med at likvidere så mange som muligt af dem på forhånd. Ansvaret og initiativet er dog afdelingens eget. Midlet er ergonomisk know-how og års erfaring på tværs af regionens sygehuse og afdelinger.

15 15 Èn af de væsentligste opgaver i forbindelse med EPJ er at sikre, at afdelingen er forberedt til at få flere computere. Her er arbejdsgangsanalyser ifølge Torben et centralt begreb. I forbindelse med indførelsen af EPJ kigger vi på de konsekvenser, et øget antal pc er vil have for både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Her er det vigtigt, at de fysiske rammer er gearet til, at der kommer flere pc er i miljøet. Er der overhovedet borde og siddepladser nok, de steder computerne forventes at blive brugt? Er bordene fx udformet, så de tilbyder den optimale synsafstand og yder den støtte, der er påkrævet, når arbejdstiden ved computeren øges fra 1 time om dagen til måske 2, 3 eller flere timer? Og hvordan bliver arbejdsstillingen i forhold til den transportable computer, som bliver et mere og mere centralt redskab, fx ved stuegang? Stresser det klinikerne, at de skal tillære sig nye arbejdsgange? Og at de skal ændre roller indbyrdes? Når disse og mange andre spørgsmål skal stilles og besvares, optræder Birte og Torben som eksterne konsulenter, men det er den lokale sikkerhedsleder, der bestemmer omfanget af en eventuel inddragelse. Birte pointerer, at fysiske skader også kan være symptomer på psykiske arbejdsbetingelser. Ømme nakker, der egentlig er en fysisk gene, kan sagtens være et symptom på noget psykisk. Fx utilfredshed med, at man føler der bliver trukketnoget nyt ned over hovedet på én, eller stress over en øget afhængighed af et nyt digitalt system, der i perioder kan svigte. Derfor er det vigtigt, at den lokale sikkerhedsleder via arbejdsgangsanalyser og samtaler med medarbejderne får dannet sig et helhedsbillede af arbejdssituationen. Hjælp til selvhjælp Ifølge Torben står de lokale sikkerhedsledere for alt det udførende arbejde lokalt. Sikkerhedslederne har en værdifuld erfaring på tværs af afdelinger inden for den pågældende sektor og kan bære sine erfaringer videre til de næste afdelinger, der skal implementere noget nyt, fx EPJ. Afdelingen for HR-Arbejdsmiljø og MEDindflydelse tilbyder til gengæld erfaring på tværs af sektorer og tilbyder, hvad han kalder hjælp til selvhjælp : fx sparring på konkrete problemstillinger, der kan være nye for den pågældende afdeling, men som er kendte fra en anden sektor. Erfaring og støtte er centrale begreber, og arbejdsmiljøkonsulenterne opfordrer sygehusene til at henvende sig, hvis de har brug for sparring fx i forbindelse med indførelsen af EPJ som man ved kommer inden for de næste år og som man derfor stadig har mulighed for at forberede sig på i god tid. EPJ vil ifølge Torben optimere arbejdsmiljøet. Det er klart vores indtryk, at EPJ vil bedre arbejdsmiljøet gennem en mindskelse af dobbeltindtastninger og lettere adgang til patientdata endda med tiden på tværs af afdelinger. Og hvis systemerne kører optimalt, og afdelingerne får indrettet sig ergonomisk rigtigt i forhold til arbejdsstillinger, vil EPJ give en klar arbejdsmiljøforbedring. Derudover slipper klinikerne for lange fristile i papirjournalen, som de heller ikke mere skal bevæge sig fysisk rundt efter, og de kan via nogle få klik dokumentere forskelligt via en forskreven tekst. Det er da smart. Også arbejdsmiljømæssigt.

16 16 Viden skal samles, før den kan deles Før EPJ for alvor vil give klinikerne på regionens sygehuse nytteværdi, skal systemet fyldes med skemaer til klinisk dokumentation og instrukser og retningslinjer for optimal behandling. Det skal optimere kvaliteten af behandling og pleje. V/ THOMAS NORDLUND, KOMMUNIK ATIONSKONSULENT Den kliniske viden, der i dag findes i forskellige systemer i papirform samt i klinikernes hukommelse skal over de næste år indsamles og struktureres, så den kan indgå som en del af det digitale EPJ-univers, der har taget sin spæde begyndelse på Infektionsmedicinsk Afdeling maj Arbejdet med at indbygge Sundhedsfagligt Indhold (SFI) i EPJ vil bringe læger og sygeplejerskers erfaringer og viden i centrum. Projektet vil trække på både mentale, økonomiske og tidsmæssige ressourcer og kræve tværregional organisering og samarbejde. Til gengæld vil EPJ fyldt med SFI give klinikerne et stærkt redskab, der kan understøtte og lette deres daglige arbejde, minimere risikoen for fejl og optimere kvaliteten i behandlerrollens forskellige aspekter. SFI-koordinatorerne Berit Fabricius og Jette Nielsen har fået til opgave at støtte personalet på regionens sygehuse og sektorer i deres arbejde med SFI og koor-

17 17 EPJ vil ifølge business case give OPTIMERET FORSKNING Læs hele business casen på dinere samarbejdet mellem klinikere og it-folk. Ifølge Berit hersker der en forvirring omkring begrebet SundhedsFagligt Indhold. Derfor lægger hun altid ud med en forklaring, når hun møder nye projektdeltagere og journalister. Begrebet SundhedsFagligt Indhold er desværre en smule misvisende, idet SFI ikke kun handler om selve indholdet, hvad navnet ellers kunne forlede til at tro. SFI handler også om den digitale visning og strukturering af den viden, der i EPJ skal understøtte klinikere i deres arbejde med pleje og behandling af patienterne. Herunder hvorledes klinikere skal dokumentere i journalen. Gammel vin på nye flasker Berit pointerer, at der i forbindelse med SFI ikke som sådan er tale om ny viden, men om en ny strukturering og en konvertering af velkendte procedurer til digital brug i EPJ. Selve indholdet findes allerede i dag som instrukser og retningslinjer for optimal behandling i papirform og i instrukssystemet, retningslinjer for klinisk dokumentation og i hukommelsen hos de erfarne klinikere. SFI handler om at formalisere denne viden oversætte den simpelthen til en elektronisk form eller et digitalt sprog om du vil, der understøtter klinikerens arbejde, så det daglige arbejde bliver nemmere og mindsker risikoen for fejl. Det er sådan lidt á la; Berit Fabricius (tv.) og Jette Nielsen skal støtte sygehusene i arbejdet med at indsamle og strukturere den viden, der allerede findes i form af procedurer og retningslinier for korrekt behandling, så de i digital form kan indgå i EPJ.

18 18 EPJ vil ifølge business case give OPTIMERET ØKONOMISSTYRING papirviden møder moderne elektronik og et nyt og tredje univers af muligheder opstår. Berit nævner mobiltelefonen som et eksempel på en kendt teknologi, der kan understøtte vores hverdag i dag med elektroniske alarmer og påmindelser om fødselsdage eller om mælken, vi skal huske at købe ind på vej hjem fra arbejde. SFI er ifølge SFI-koordinatorerne i princippet det samme. Jette er uddannet sygeplejerske og supplerer med et eksempel fra den kliniske hverdag. Tager du en diagnose som Læs hele business casen på fx apopleksi er der en række helt faste instrukser og retningslinjer for optimal behandling. Der skal ske dét og dét i en bestemt rækkefølge og på nogle helt bestemte tidspunkter. Her kan SFI hjælpe klinikeren og understøtte det kliniske arbejde ved at præsentere retningslinjerne i form af en digital opgaveliste, fx med påmindelser om at udføre forskellige handlinger, som er vigtige for behandlingens kvalitet. Det kunne være fx måling af bestemte værdier på bestemte tidspunkter eller ordination af en CT-scanning.

19 19 Ifølge Berit er visualiseringer også en af landvindingerne i forbindelse med SFI. EPJ-systemets hjælp til klinikeren kunne også være den, at viden, der tidligere kun fandtes dokumenteret i tekst- eller talform fx temperaturmålinger nu også automatisk oversættes til grafer på skærmen. Det kan give klinikeren en hel anden oplevelse af dataene og fx afsløre mønstre, der indikerer, at patienten fejler noget andet end først antaget. SFI-projektet er klinikernes projekt Ifølge SFI-koordinatorerne er det kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad SFI kan bruges til i fremtidens EPJ. Men det er de enkelte arbejdsgrupper, både tværregionale, men også på de enkelte afdelinger, der fra efteråret og i årene frem vil komme til at definere hvilken SFI, der skal puttes i EPJ og i hvilken form. Jette Nielsen understreger derfor, at ejerskabet ligger hos klinikerne, og at det er vigtigt, at de stiller deres viden til rådighed og deltager aktivt i projektet. Det er jo ikke på den måde Berits og mit projekt. Det er klinikernes. De er jo de eneste, der ved hvilken viden, de vil have ind i EPJ, og hvordan den skal præsenteres, når de ønsker at læse patientens journal. Vi er blot tovholdere, der kan optræde som koordinerende bindeled og hjælpe til med, at EPJ og det SFI, der skal i EPJ en, bliver et fælles projekt. Det er også vigtigt, at repræsentanterne for klinikerne på nogle områder kan blive enige på tværs af specialer, sektorer og sygehuse, således at genkendelighed og dermed sikkerhed for patienten bliver optimal. Berit er ikke i tvivl om nytteværdien af en fælles journal og en ensartet høj kvalitet. Det er jo som udgangspunkt hensigtsmæssigt, at den samme diagnose behandles på den optimale måde overalt, og at dokumentationen i journalen er genkendelig og anvendelig på tværs af afdelinger i regionen. Her ligger der også en udfordring for klinikerne, der skal finde konsensus omkring standarder for klinisk praksis og klinisk dokumentation. Efterfølgende kan vi i samarbejde med klinikerne få defineret, hvorledes EPJ skal understøtte den ønskede praksis. Hermed kan implementering af EPJ bidrage til, at man som patient får den samme behandling i Aalborg som i Thy-Mors og vice versa, og at de relevante patientoplysninger præsenteres for klinikerne i EPJ til gavn for kvaliteten og patientsikkerheden i behandling og pleje. Regionens klinikere skal i arbejdet med SFI blandt andet definere følgende skabeloner til EPJ, så klinikernes viden kan indbygges i EPJ i digital form: Journalstruktur hvordan organiseres informationer under faneblade Dokumentationsskemaer til notater og resultater Kliniske oversigter med sammenstilling af patientoplysninger Standardplaner med oversigt over aktiviteter i forhold til diagnosen Dokumentskabeloner, fx for en hvordan en epikrise skal se ud Der arbejdes på nuværende tidspunkt med færdiggørelsen af en implementeringsplan for første del af SFI-projektet. SFI-koordinatorerne vil fra efteråret sammen med resten af EPJ-projektet orientere sygehusene nærmere i forbindelse med nedsættelsen af tværregionale og lokale arbejdsgrupper, der skal løfte opgaven med at indbygge SFI i EPJ.

20 20 Sådan organiseres EPJ-projektet på sygehusene V/ ANNE-MARIE FALCH, ADMINISTR ATIV EPJ PROJEK TLEDER EPJ involverer mere end 10 forskellige faggrupper, og organiseringen tager udgangspunkt i den dybest mulige forankring i de klinikergrupper, der skal benytte systemet i praksis. EPJ vil ifølge business case give MERE SAMMEN- HÆNGENDE PATIENTFORLØB Klinikerne er bredt repræsenteret i Klinisk Følgegruppe, der er referencegruppe til organisationen i EPJ-hovedprojektet. Følgegruppen er med på sidelinjen i forbindelse med udvikling og pilotimplementering. Den er ligeledes referencegruppe i relation til SFI-organisationen (se s. 12). Klinisk følgegruppe er således klinikernes repræsentanter og kan kontaktes i forbindelse med spørgsmål eller i forbindelse med input og idéer i relation til EPJ. Formand for Klinisk Følgegruppe er centerchef Uffe Niebuhr, der også er medlem af den regionale epj styregruppe. Læs hele business casen på Ved opstart af implementering etableres der en EPJ-implementeringsstyregruppe på hvert sygehus. Implementeringsstyregruppen fungerer som lokal styregruppe under implementeringen på sygehuset. Implementeringsstyregruppen handler og tager beslutninger i forhold til EPJ business casen for projektet. I EPJ-implementeringsstyregruppen kan bemandingen tilpasses det aktuelle behov. På det enkelte sygehus vil EPJ-implementeringsstyregruppen kunne nedsætte projektarbejdsgrupper i forbindelse med implementering på de enkelte afdelinger. EPJ-projektlederen fra IT-afdelingen er den ansvarlige projektleder for det enkelte sygehus.

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Susanne Skeem Projektleder RN Lena H. Malmberg Implementeringsansvarlig projektleder RN Capgemini Sogeti - Århus 21.maj 2015 Agenda Nyt bookingsystem i Region

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen Birgitte Seierøe Pedersen Overlæge, speciallæge i onkologi og master i sundheds-it Koncern IT - Region Hovedstaden En MDT- overlæges

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

ESA. Effektiv SystemAdgang

ESA. Effektiv SystemAdgang ESA Effektiv SystemAdgang Lettere adgang til it-systemerne I den kliniske hverdag er der brug for it-systemer, der er både effektive og fleksible, for at understøtte dig bedst muligt i dit daglige arbejde.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar 2011

Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar 2011 Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene Februar 2011 BERETNING OM ELEKTRONISKE PATIENTJOURNALER PÅ SYGEHUSENE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Fælles grundlag for strukturen i EPJ

Fælles grundlag for strukturen i EPJ Fælles grundlag for strukturen i EPJ G-EPJ som standard Gert Galster Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik G-EPJ som standard... for hvad? Der Der findes i i dag dag ingen entydig definition

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

Udviklingsprojekter i Center of Excellence. Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence

Udviklingsprojekter i Center of Excellence. Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence Udviklingsprojekter i Center of Excellence Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence Nye projekter i Center of Excellence I Center of Excellence fokuserer vi på metodeudvikling

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 Nyhedsbrev december 2012 Kære kolleger Har din kollega fået nyhedsbrevet? Jeg vil begynde årets sidste nyhedsbrev med at takke alle ansatte ved Ejendomscenteret for jeres indsats i forbindelse med etablering

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Psykiatrien Region Sjælland og Vordingborg Kommune 2014 INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere E-sundhedsobservatoriet, 3. oktober, 2014 Indhold Baggrund

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer delmængde af implementeringskonceptet fra Region Hovedstaden/ v Therese Lundsgaard Formålet med at rate og beskrive

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere