Kompetencefonden Evaluering Bilagsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencefonden Evaluering 2007. Bilagsrapport"

Transkript

1 Kompetencefonden Evaluering 2007 Bilagsrapport Baggrundsdata og figurer samt fritekstangivelser fra spørgeskemaundersøgelse og Kompetencefondens evalueringssystem Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

2 Bilag: Figurer med datatabeller 3 25% 2 15% 1 5% Ikke faglærte Faglærte mv. Internt uddannede i politi eller Kontorfunktion ærer IT- eller edbmedarbejdere Lærere Akademikere Chefer mv. Andre Staten % 14% 16% 2 1% 11% 21% 5% 3% Fond 02 4% 11% 7% 25% 4% 13% 22% 5% 9% Fond 05 2% 9% 11% 22% 6% 12% 25% 4% 9% Figur 1. Slutbrugere fordelt på fagområder i første og anden fondsperiode. N for fond 02 = 3.850, N for Fond 05 = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem Staten Fond 02 Fond 05 Folkesk ole, Studente reksame Erhvervs uddanne Etatsudd annelse Højere uddanne Højere uddanne Staten 1 8% 2 4% 29% 29% Fond 02 11% 9% 27% 4% 23% 26% Fond 05 7% 11% 23% 7% 22% 3 Figur 2. Slutbrugere (antal personer) fordelt på uddannelsesniveau i første og anden fondsperiode sammenholdt med en skønnet gennemsnitlig fordeling i staten på baggrund af respondenter fra Motivationsundersøgelsen (Motivationsundersøgelsen: N=8594). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem og Motivationsundersøgelsen. 1

3 35% 3 25% 2 15% 1 5% Ikke faglærte Faglærte mv. Internt uddannede Kontorfunk tionærer IT- eller edb- Lærere Chefer mv. Akademike re Fond 02 3% 8% 8% 2 5% 11% 5% 29% 1 Fond 05 2% 6% 15% 19% 7% 9% 6% 28% 8% Andre Figur 3. Summen af bevilgede beløb fordelt på fagområder i første og anden fondsperiode. Antal forløb for fond 02 = 3.850, Fond 05 = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. 35% 3 25% 2 15% 1 5% Folkeskole, mellemskole eller realeksamen Studentereksam en, HF, HH eller lignende Erhvervsuddann else Etatsuddannelse Højere Højere uddannelse indtil uddannelse over 4 år 4 år Fond 02 8% 8% 22% 5% 23% 32% Fond 05 6% 1 2 8% 23% 33% Figur 4. Bevilgede beløb (sum) fordelt på uddannelsesniveau i første og anden fondsperiode. Antal forløb for fond 02 = 3.850, Fond 05 = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. 2

4 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Under 30 år år år 55 år eller mere Staten % 39% 28% 21% Fond 02 2% 38% 36% 25% Fond 05 4% 46% 35% 15% Figur 5. Slutbrugere fordelt på alder i første og anden fondsperiode, sammenholdt med tal for staten. N for fond 02 = 3.850, N for Fond 05 = Kilder: Kompetencefondens evalueringssystem samt forhandlingsdatabasen (2. kvartal 2005). 3

5 Fylder 30 eller mindre Fylder år Fylder år Fylder 55 år eller mere Chefer mv Akademikere Lærere IT- eller edb-medarbejdere Faglærte mv Kontorfunktionærer Internt uddannede Ikke faglærte Andre Figur 6. Slutbrugere fordelt på alder og fagområde. Antal forløb for fond 02 = 3.850, Fond 05 = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 4

6 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Ikke angivet 1-4 dage 5-10 dage dage dage dage 36 dage eller mere Fond 02 34% 9% 3 7% 8% 3% 9% Fond 05 39% 6% 26% 7% 7% 3% 12% Figur 7. Slutbrugere fordelt på antallet af hele dage i deres udviklingsforløb (Fond 02 n=5.101, Fond 05 n=4.141). Bemærk: En række medarbejdere angiver ved deres grundregistrering i evalueringssystemet ikke antallet af dage i udviklingsforløbet. Dette kan blandt andet skyldes, at længden på udviklingsforløbet kan være uafklaret på tidspunktet for tildelingen. Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Almen kvalificering Faglig udvikling Personlig udvikling IT Seniorudvikling Specialistkompetencer Generalistkompetencer Med eksamen / prøve Fond 02 4% 34% 3 14% 1% 2 8% 29% Fond 05 4% 33% 24% 1 22% 8% 31% Figur 8. Emner for kompetenceudviklingsforløb i procent af alle støttede forløb (mulighed for at give flere svar). Antal forløb for fond 02 = 3.850, Fond 05 = Forløb uden data er ikke medtaget. Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. 5

7 Ekstern uddannelse - på undervisningsinstitution eller hos kursusudbyder Eksternt udviklingsforløb - eksempelvis praktikophold Intern uddannelse kurser Internt udviklingsforløb - læring på jobbet Fond 02 64% 2% 25% 9% Fond 05 77% 1% 16% 6% Figur 9. Typer af forløb ekstern eller intern uddannelse og udvikling. (Fond 02 n=3.587, Fond 05 n=2.681, forløb uden data ikke medtaget). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 4 35% 3 Antal forløb i % 25% 2 15% 1 5% kr kr kr kr. Over 60,000 kr. Fond 02 34% 24% 33% 8% 1% Fond 05 27% 22% 37% 1 3% Figur 10a. Antallet af støttede medarbejdere, fordelt på størrelsen af tildelte støttebeløb (excl. forløb, der er angivet til at have kostet 0 kr.). Antal forløb for fond 02 = 3.838, for fond 05 = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. 6

8 5 45% 4 35% Beløbssummer i % 3 25% 2 15% 1 5% kr kr kr kr. Over 60,000 kr. Fond 02 8% 14% 46% 24% 8% Fond 05 5% 1 43% 27% 15% Figur 10b. Antal kroner brugt på støttede forløb, fordelt på størrelsen af tildelte støttebeløb, (excl. forløb, der er angivet til at have kostet 0 kr.). Antal forløb for fond 02 = 3.838, for fond 05 = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. Har du alt i alt været tilfreds med udviklingsforløbet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Det ved jeg ikke Ikke relevant Fond 02 57% 33% 7% 2% 1% 2% Fond 05 53% 35% 7% 2% 1% 1% Figur 11. Angivelse af graden af tilfredshed med udviklingsforløb. (Fond 02 n=2250, Fond 05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 7

9 Har du som følge af kompetenceforløbet fået nye arbejdsopgaver? 35% 3 25% 2 15% 1 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Det ved jeg ikke Ikke relevant Fond 02 8% 21% 21% 32% 4% 15% Fond 05 9% 24% 22% 31% 2% 12% Figur 12. Angivelse af i hvor høj grad forløbet har medført nye arbejdsopgaver (Fond 02 n=2250, Fond 05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem I hvilken grad løser du arbejdsopgaverne på nye måder som følge af dit udviklingsforløb? 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Det ved jeg ikke Ikke relevant Fond 02 16% 44% 21% 8% 3% 8% Fond 05 18% 46% 21% 7% 2% 6% Figur 13. Angivelse af i hvor høj grad forløbet har medført nye måder at løse arbejdsopgaverne på (Fond 02 n=2250, Fond 05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 8

10 Har du som følge af forløbet fået større frihed til at tilrettelægge løsningen af arbejdsopgaverne? 3 25% 2 15% 1 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Det ved jeg ikke Ikke relevant Fond 02 7% 23% 18% 25% 8% 18% Fond 05 9% 28% 2 23% 4% 15% Figur 14. Angivelse af i hvor høj grad forløbet har medført større frihed til at tilrettelægge løsningen af arbejdsopgaverne (Fond 02 n=2250, Fond 05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 9

11 Har forløbet givet dig større faglig ballast? 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Det ved jeg ikke Ikke relevant Fond 02 38% 35% 12% 6% 2% 7% Fond 05 42% 35% 13% 5% 2% 4% Figur 15. Angivelse af i hvor høj grad forløbet har styrket den enkeltes faglige ballast (Fond 02 n=2250, Fond 05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 10

12 Har forløbet givet dig større personlig ballast? 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Det ved jeg ikke Ikke relevant Fond % 13% 4% 2% 2% Fond 05 36% 4 14% 5% 2% 3% Figur 16. Angivelse af i hvor høj grad forløbet har styrket den enkeltes personlige ballast (Fond 02 n=2250, Fond 05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 3% 6% Væsentligt flere 33% Lidt flere 28% Ca. det beløb, der var til rådighed Lidt færre Ingen ansøgninger 3 Figur 18. Institutioner fordelt på om der blev søgt flere eller færre midler end der var til rådighed ved sidste tildeling. Kilde: Institutionsundersøgelsen. 11

13 Figur er i rapporten gengivet med eksakte data. Lønsum for institutioner uden skriftlig kompetencestrategi Under 25 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. >250 mio. kr. Mangler data Figur 21. Lønsum for institutioner, der har modtaget midler, men har angivet, at de ikke har en skriftlig kompetencestrategi (N=26). (Nogle institutioners besvarelser har det ikke været muligt at krydse med lønsumstal fra forhandlingsdatabasen. Dette kan skyldes, at besvarelserne har været fra underinstitutioner, der siden oprettelsen i Kompetencefondens evalueringssystem har ændret status, eksempelvis som følge af fusioner eller reformer, men som fortsat står opført som selvstændige institutioner i Kompetencefondens elektroniske evalueringssystem). Procentvis fordeling er ikke angivet da N er meget lille. Kilde: Institutionsundersøgelsen. 12

14 SU tog ikke stilling til kriterier ved sidste runde 19% 8% 14% 4 Under 25 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. >250 mio. kr. Ingen data 11% 8% Figur 22. Fordeling (efter lønsum) af institutioner, der har angivet, at SU ikke tog stilling til kriterierne for tildeling af Kompetencefondsmidler ved sidste runde (N=37). Kilde: Institutionsundersøgelsen. 13

15 Tog SU stilling til kriterier ved sidste runde? 6% 22% Ja Nej Ved ikke 72% Figur 23. SU s stillingtagen til kriterier på institutioner, der har til opgave at tildele midler i egen institution (N=167). Kilde: Institutionsundersøgelsen. 14

16 Departement Styrelse Erhvervsskoler Grundskole og efterskole Gymnasium Højere læreanstalter Figur 24. Institutioner, der har til opgave at tildele midler til egne medarbejdere og hvor SU ikke har været inddraget, fordelt på institutionstyper. N=32, antal er angivet ud for de enkelte institutionstyper. Kilde: Institutionsundersøgelsen Under 25 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. >250 mio. kr. Ingen data for lønsum Ja 5 79% 69% 64% 75% 5 Nej 44% 16% 25% 36% 19% 5 Ved ikke 6% 5% 6% 6% Figur 25. SU s stillingtagen til kriterier, fordelt på institutionsstørrelser (lønsum). N = 103 Kilde: Institutionsundersøgelsen. 15

17 Kompetencefonden får os til at handle mere strategisk 15% 8% 9% 43% Helt enig Enig Mindre enig Uenig Ved ikke 25% Figur 26. Institutionernes angivelse af, om Kompetencefonden får dem til at handle mere strategisk i forhold til kompetenceudvikling (N=319). Kilde: Institutionsundersøgelsen. Figur 27 har angivet data i rapporten 16

18 Er der sket en særlig prioritering for følgende medarbejdergrupper? Erfarne medarbejdere (seniorer) Kortere uddannede Andre medarbejdergrup per Ikke særlig prioritering Ved ikke Hovedtotal Figur 28. Er der generelt i institutionen sket en særlig prioritering af kompetenceudvikling for følgende medarbejdergrupper? (evt. flere kryds). Kilde: Institutionsundersøgelsen. Erfarne (seniorer) Kortere uddannede 26% I høj grad I nogen grad 24% 35% 48% 21% I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ikke besvaret 3% 14% 24% 5% Figur 29a og 29b. Angivelser fra institutioner, der har prioriteret en indsats over for særlige medarbejdergrupper, af i hvilken grad denne indsats er sket ved brug af kompetencefondsmidler. (Erfarne medarbejdere: N=19, kortere uddannede medarbejdere: N=29) Kilde: Institutionsundersøgelsen. 17

19 3 25% 2 15% 1 5% Akademike re Andre Chef er mv. Faglærte mv. Ikke faglærte Internt udd. i politi og forsvar IT- eller edbmedarbejd Kontorfun ktionærer Lærere Brug af fond 05 25% 9% 4% 9% 2% 11% 6% 22% 12% Almen kvalificering 17% 7% 4% 13% 3% 13% 3% 24% 16% Figur 30. Fordeling (ud fra faggruppe) af almen kvalificerende forløb støttet af Kompetencefonden sammenholdt med de respektive faggruppers gennemsnitlige brug af fonden (N=153). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem Almen kvalificering Faglig udvikling Personlig udvikling ITuddannelse Seniorudvikling Specialistkompetencer Generalistkompetencer Med eksamen/ prøve Faglærte mv. (N=276) 7% 41% 33% 2 1% 23% 3% 39% Ikke faglærte (N=72) 7% 42% 42% 13% 1% 18% 4% 26% Internt uddannede (N=327) 6% 32% 35% 28% 33% 4% 46% Kontorfunktionærer (N=651) 6% 47% 5 8% 21% 8% 4 Figur 31. Kortere uddannede støttemodtagere fordelt på faggruppe og kursusemner. Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. 18

20 Antal bevilgede forløb 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 0 kr kr kr kr kr. Over 60,000 kr. Kortere 3% 31% 24% 31% 9% 3% Længere 5% 22% 19% 4 12% 3% Figur 32. Antallet af bevilgede forløb fordelt på forløbenes pris samt på uddannelseslængde. Antal forløb = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem Antal personer Sum af beløb Antal personer Sum af beløb Antal personer Sum af beløb Antal personer Sum af beløb Antal personer Sum af beløb Faglærte mv Ikke faglærte Internt uddannede Kontorfunktionærer Samlet Over 60,000 kr. 1% 7% 3% 16% 8% 36% 2% 11% 2% 15% kr. 5% 18% 1 28% 11% 24% 9% 26% 9% 27% kr. 28% 46% 29% 38% 29% 28% 33% 45% 33% 42% kr 28% 19% 22% 11% 22% 8% 23% 13% 23% kr 36% 1 32% 7% 29% 4% 29% 6% 29% 5% 0 kr 1% 4% 1% 5% 5% Figur 33. Faggrupper blandt kortere uddannede og beløbsstørrelse fordelt på antal personer og beløb. N = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. 19

21 Staten 2005 Fond 05 Fond år eller derover 21% 15% 25% Under 55 år 79% 85% 75% Figur 34. De erfarne medarbejderes relative andel som brugere af Kompetencefonden. Antal forløb for fond 02 = 3.850, Fond 05 = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Almen kvalificering dvs. Faglig udvikling Personlig udvikling ITuddannelse Seniorudvikli ng Specialistko mpetencer Generalistko mpetencer Eksamen eller prøve Alle 5% 46% 34% 15% 3 11% 44% 55+ 9% 36% 34% 18% 2% 29% 9% 29% Figur 35. Forløbets indhold for hhv. seniorer og alle støttemodtagere. N = 439 (55+) og

22 (alle støttemodtagere), begge tal vedrørende Fondsperioden siden Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. Kompetencefonden er let at administrere 11% 6% 17% 21% Helt enig Enig Mindre enig Uenig Ved ikke 45% Figur 36a. Institutionernes vurdering af administration og retningslinier for Kompetencefonden. N = 318. Kilde: Institutionsundersøgelsen 21

23 Retningslinierne er lette at forstå 4% 4% 19% 14% Helt enig Enig Mindre enig Uenig Ved ikke 59% Figur 36b. Institutionernes vurdering af administration og retningslinier for Kompetencefonden. N = 316. Kilde: Institutionsundersøgelsen 22

24 Retningslinierne er lette at håndtere i forhold til konkrete forløb 4% 9% 11% 2 Helt enig Enig Mindre enig Uenig Ved ikke 56% Figur 36c. Institutionernes vurdering af administration og retningslinier for Kompetencefonden. N = 317. Kilde: Institutionsundersøgelsen 23

25 Retningslinierne er en hindring for brug af midlerne 8% 2% 6% 22% Helt enig Enig Mindre enig Uenig Ved ikke 63% Figur 36d. Institutionernes vurdering af administration og retningslinier for Kompetencefonden. N = 316. Kilde: Institutionsundersøgelsen 24

26 Kompetencefonden Evaluering 2007 fritekst-svar Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

27 Bilag Fritekst-svar 1. Institutioners fritekst-svar Overordnet set er der flere, der bemærker, at det går fint. Samtidig er der dog en række forbedringsforslag/kommentarer til administrationen og formidlingen af kompetencefonden. Nedenfor er fritekst-kommentarerne indplaceret i forhold til emneområder. Udmelding af midler til institutioner Det opleves som tungt, at der skal søges så lang tid i forvejen i forhold til hvornår man får pengene. Det er meget langt henne i forløbet man får besked om midlerne, hvilket kan bevirke at man mister lysten til at søge. Hurtigere udmelding i forhold til hvor mange midler der er til rådighed. Hurtigere udmelding i forhold til midler så der kan skabes mulighed for en mere langsigtet disponeringsstrategi. Udmelding i forhold til midler i bedre tid ville give mulighed for at indarbejdet det i arbejdsplaner. De små portioner kan være svære at tilpasse en langsigtet strategi samtidig med at midlerne varierer fra år til år. Hvis midlerne var mere langsigtede ville det være en bedre støtte til kompetencestrategien. Det forslås at der kommer faste datoer for, hvornår midlerne meddeles til institutionerne. Det er svært at administrere når de aldrig ved hvornår bevillingsbrevet kommer og derfor bruger meget tid på henvendelser fra folk der har søgt. Årshjulet: Tildelingen af midlerne passer ikke til årshjulet. Det tidspunkt midlerne tildeles passer ikke til opstartstidspunkt på diverse kurser. Nogle gange går folk i gang med et forløb før de ved om de har fået midlerne. Desuden nævnes der noget om en klausul om at pengene skal bruges inden et bestemt tidspunkt og den mener de skal væk. Det ville være glædeligt med flere midler. Pt. har beløbene kun symbolsk betydning. Det er upraktisk at midlerne følger overenskomståret. Det ville være nemmere at administrere hvis det fulgte regnskabsåret. Det ville være godt med en oversigt over, hvornår tildelte midler fra forskellige overenskomst år skal være disponeret og forbrugt. Der efterlyses en samlet oversigt over det økonomiske flow mellem fond og institution. Det kan virke uoverskueligt både at referere til ministeriet og til SCKK. Der mangler gennemskuelighed. Fordelingen/tildelingen af midlerne Flere bemærker, at det ikke er tilfredsstillende at fordelingen af midlerne i nogle tilfælde sker tilfældigt fx ved lodtrækning. Lodtrækning gør det umuligt at planlægge og umuliggør en strategi og det foreslås at det i stedet for gik på tur, hvem der fik midler. Der er kritik i forhold til at fordelingen sker for tilfældigt. Giv pengene som almindelig taxameter så det er mere frit i forhold til disponeringen af pengene. 37 timers reglen: Midlerne ville komme flere til gavn, hvis der var midler til kurser under 37 timer. Nogle gange er der behov for at sende medarbejdere på kurser under 37 timer. De 37 timer er en hindring for de kortuddannede, der er ikke så mange længerevarende uddannelsestilbud til denne gruppe. 1

28 Beløbsbegrænsningen kan være en hindring for at satse på få fyrtårne. Tildelingen af midlerne er inddelt i 2 puljer om året og det kræver meget sagsbehandling, og der stilles derfor forslag om, at det samles i en pulje. Det administrative Det opleves som om der er meget administrativt arbejde forbundet med brugen af fonden, og at det er et meget bureaukratisk system. Det tager lang tid og er besværligt, det burde gøres mere enkelt. Det administrative skal begrænses mest muligt. Der burde være tillid til at institutionerne forvalter midlerne efter hensigten. SU er meget opmærksom på, at midlerne bliver brugt til kompetenceudvikling. Midlerne bør tildeles uden efterfølgende kontrol. Det betyder for meget administration. Overordnet set mindre papir og mindre kontrol. Bedre brugervejledning omkring ansøgning af midler. Ansøgningsblanketten burde være lettere at finde og retningslinjerne mere overskuelige på nettet. Retningslinjerne for brugen af midlerne evt. opstilles i punktform. Det tager tid at sætte sig ind i og kan være svært at overskue og nogle gange er der forskel på retningslinjerne fra fonden og fra ministeriet. Udarbejdelse af en folder der henvender sig til de kortere uddannede som er skrevet i et ikke akademisk sprog. Folderen skal kunne forklare mulighederne til manden på gulvet. Mangler en pixi-bog om emnet for den enkelte der hjælper den enkelte med at forholde sig til sine ønsker i relation til strategisk kompetenceudvikling. Fx eksempler på konkrete kurser/uddannelser, da det er svært for brugerne/ansøgerne at finde ud af om kurserne lever op til kravene, hvilket kan afholde nogle fra at søge. Mangler information om mulighederne. Evaluering Der er flere der bemærker at evalueringen er besværlig og at det ikke fungerer særlig godt. Det er tidskrævende at skulle rykke medarbejderne for evaluering. Besværligt fordi medarbejderne smider linket væk. Der er et forslag om at sende en reminder til medarbejderne som kunne foregå automatisk ved uudfyldte skemaer med rimelige intervaller. Det opleves som frustrerende at sagsbehandlerne får mails om, at medarbejderne har fået støtte og skal huske at give digital tilbagemelding, og at der er mange som glemmer det men man får ikke at vide om det er ens egne medarbejdere og det er der ikke mulighed for at kontrollere. Evalueringssystemet og hjemmesiden trænger til fornyelse Det ville være godt, hvis man i skemaet kunne skrive til dem, at det var det konkrete udviklingsforløbs som de blev spurgt om. Diverse Bedre instruktion i den overordnede brug af kompetencefonden. Skemaer til ansøgninger af midler. Der stilles forslag om brug af cases om kompetenceudvikling som kan inspirere medarbejderne eller skemaer som en enkelte kan støtte sig til i udarbejdelsen af de individuelle handleplaner. Informationsmøder for alle styrelserne, så de kunne udveksle idéer og erfaringer med fonden. 2

29 Øvrige, konkrete svar Det følgende samler kort op på friteksten i de afsluttende kommentarer. Det skal dog bemærkes at der er meget få besvarelser der ligger til grund for det følgende. Hvilke kriterier er lagt til grund for den konkrete tildeling? Uddannelses indhold og personernes behov i forhold til indsatsområde. Det handler således om faglig relevans både i forhold til medarbejderen og til organisationen. SU har i flere sammenhænge udarbejdet en kompetenceudviklingspolitik/strategi. Hvorfor har I/jeres medarbejdere ikke søgt støtte? Mange bruger begrundelsen at de modtog midler i 2004 og derfor ikke ville få midler igen. Flere påpeger, at de ikke har haft tid og overskud til at søge eller at der har været udskiftning i personale og ledelse. En enkelt skriver at regler og ordninger er for indviklede. 3

30 2. Slutbrugernes fritekst-svar om indholdet af uddannelsen (mulighed for at svare ved angivelse af anden uddannelse) Nedenfor er de uredigerede fritekst-svarene angivet efter senest afsluttede uddannelse. Første kolonne angiver antallet af personer, der har skrevet præcis samme formulering i fritekst-svaret, som er angivet i anden kolonne. Bemærk, at den senest afsluttede uddannelse i princippet kan være netop den uddannelse, der er givet støtte til gennem kompetencefonden derfor kan fritekstsvarene give indtryk af, at vedkommende havde højere uddannelse før kursusstart end hvad der faktisk var tilfældet en kursustitel ikke nødvendigvis angiver personens hidtidige uddannelsesniveau fx når en person med folkeskoleuddannelse e.l. deltager i et kursus for faglærte. Dette kunne betyde at vedkommende har angivet forkert uddannelsesniveau men kan ligeså vel være udtryk for at det ikke er et krav for at deltage, at man er faglært. Personer med folkeskole, mellemskole eller realeksamen Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 Certificeret som NLP Business Practitioner 1 akademiuddannelse 1 Akademiuddannelse i ungdomspædagogik. 1 autorisation 1 AVG-kursus 1 bachelor 1 blomsterbinder 1 Eksamineret Sikkerheds Leder (ESL) 1 faglig opkvalificering 1 Godkendelse til brug af udviklingsværktøjet - JTI 1 Grafisk Design 1 HK-kurser 1 Idrætsskadeterapeut 1 Ingen 1 IT- administrator 1 IT Certificeringer 1 IT-administrator 1 IT-uddannelse 2 IV på handelsskole 2 Lederuddannelse 1 lederudvikling 1 lederudvikling for ledere med faglært baggrund 1 Master Practitioner og NLP Terapeut 1 MCSA Windows 2003 Server 1 Microsoft certifikat 1 Navigatør/skibsfører 1 NLP Practitioner 1 NLP Samtale-terapeut/coach 1 opkvalificering til undervisning i dansk i overbygningen 4

31 Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 PC-kørekort 1 personlig udvikling 1 Pres Psykologiske og kommunikationsmæssige aspekter i omgangen med andre 1 mennesker 1 Sprogkursus e-learning 1 Stressvejlederuddannelse 1 terapeut 1 Uddannelse i anvendelse af PRES i politiet 1 U-landslære, Aarhus Universitet 1 Videregående voksenuddannelse (vvu-it) 1 Voksenunderviser uddannelse VUU 1 word+internet Personer med studentereksamen, HF, HH eller lignende Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 Advokatsekretær - fjernstudie 1 AEU - Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte 1 Akademimerkonom 1 akademiuddannelse 1 Akademiuddannelse 1 Arabisk grundkursus 1 Arabisk sprog og kultur 1 BA i Teologi 1 Bacheloruddannelsen i Jura 2 Bliv controller i det offentlige 1 Certificering i et Microsoft produkt 1 Certificering som coach 1 Certificering 1 CISSP Certi fied Information Systems Security Professional 1 Coach 2 Danmarks Forvaltningshøjskole 1 DIEU 1 Diverse kurser i SQL server. 1 Fitness ( Personlig Træner ) 1 Grafisk Åben uddannelse 1 gymnasie-it, afsluttende med kursusbevis 1 Højere Handelsskole - Engelsk niveau A 1 Interne stressvejleder uddannelse 1 it kursus 1 it og analyse til videre efterforskning 1 IT-A / Database-linjen 21 IV på handelsskole 1 IV på handelsskole 1 Kommunom 1 Konservatorkollega i oplæring til Gobelinkonservering 1 Konsulent i kompetenceudvikling og forandringsprocesser 1 Konsulent i kompetenceudvikling og forandringsprocesser 1 Kriminalforsorgens lederuddannelse 5

32 Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 kursus 1 Kursus der finder stid hos programudvikleren i England 1 KVU 1 Ledelse og kommunikation 1 liniefag 1 Liniefag på lærerseminarium 1 Masterclass Forvaltningshøjskolen/Personalestyrelsen 1 Microsoft certificering 1 Microsoft Certificering MCP 1 Microsoft Certified Systems Administrator 3 PC-kørekort 1 Pres-modellen 2 projektledelse 1 Projektlederuddannelse 1 psykoterapeutuddannelse 1 Pædagogikum 1 sproguddannelse, udenrigsministeriets sprogcenter 1 Spydspids arbejdsgiverkontrol 1 Stressvejlederruddannelse 1 studier i russisk ved Universistet i Rusland, BA-niveau 1 Type uddannelse CRJ Uddannelse i arabisk sprog og kultur 1 Videregående uddannelse 1 voksenpædagogisk grundkursus via VPC 1 Åben udd. på DJH jf. BKG om åben udd. nr. 243 af Åben uddannelse Personer med erhvervsuddannelse: Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 Advokatsekretær højere uddannelse 1 Advokatsekretæruddannelse 1 akademigastronom 1 Akademi-gastronom 3 Akademimerkonom 3 akademiuddannelse 1 Akademiuddannelsen moduler 1 Akademi uddannelse 1 Almen sløjdlæreruddannelse fra Dansk Sløjdlærerskole 1 Arbejdsledelse 1 arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere 1 at undgå at ødelægge solosopranen i de dybe salmetonearter 1 Certificering 1 certifikat på uddannelsen, der er udstedt af ABNLP og NLP-Foreningen i Danmark 1 Coaching 1 coachinguddannelse 1 Coachuddannelse 1 Danmarks Forvaltningshøjskole 1 Danmarks Forvaltningshøjskole (NLP Business Pract). 1 del af practitioner, før master. 1 Design Del 6

33 Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 DJH åben uddannelse 1 Driftlederuddannelse 1 enkeltfag lærer 1 enkeltfag på lærerseminaret 1 fagkompetencer 1 FDK Folkekirkens lederuddannelse 1 Folkekirkens Lederuddannelse 1 Forberedende lederuddannelse 1 Foreningen af Danske Kirkegårdsledere 1 Gymnasial uddannelse. Disse tre typer uddannelser er alle adgangsgivende. 1 HK erns projektarbejde i fremtiden 1 Idræt 1 Individuel speciallistuddannelse 1 industri-certificering 1 Individuel specialistuddannelse 1 Ingen 1 Instruktør-certificering 1 intern uddannelse 1 IT kurser 1 IT-administratorudd med kompetencegivende statskontrolleret eksamen 1 IT-sikkerheds ledelse 1 IV på handelskole 9 IV på handelsskole Kompetence til at skulle stå for lektionsplanlægning, kostvejledning, samt fysisk 1 træning af værnepligtige 1 Konsulent i kompetenceudvikling 1 Kursusforløb under Åben Uddannelse"" 1 Kvalitet ved Teknologisk Institut 1 Kvalitetskoordinatoruddannelse, Teknologisk Institut 1 KVU - Kortere videregående Uddannelse 1 Ledelseskompetence 1 liniefag lærerseminarium 1 liniefag engelsk 1 Liniefag på seminarium 1 Liniefag på seminariet 1 liniefag på seminarium 1 linjefag på lærerseminarium 1 Master practitioner i privat uddannelsesregi 1 Meritlæreruddannelsen 1 merviden om EU 1 Microsoft certificering 1 Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) 1 måleteknik 1 NLP Business Practitioner 1 NLP Coach uddannelse 1 NPL basis,hk 1 PC - kørekort 1 PC-kørekort 1 PC-kørekort. Lær at lære. Omstillings klar. 1 Personalejura for ikke akademisk personale 1 personlig udvikling 7

34 Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 Phd-kursus 2 Projektlederuddannelse 1 Projektleder-uddannelse 1 Psykisk førstehjælp 1 Psykologi på åbent universitet 1 psykoterapeut 1 Pædagogisk kvalificeringsforløb 1 pædagogisk kvalificeringsforløb 1 Rudolf Steiner Seminariet Selvværd, personlig gennemslagskraft, konflikthåndtering og introduktion til 1 projektledelse 1 seminarium 1 Skole-it/ pædagogisk it-kørekort 1 SLS lønmedarbejder 1 specialistkompetencer 1 Sprog 1 Sproguddannelse 1 Sprogundervisning 1 Stresskonsulent 1 stress-konsulent uddannelse 1 stressvejleder uddannelse 1 Sundhedsfaglig uddannelse 1 Svarer til ½ diplomuddannelse gennem CVU 1 svejse specialist 2 Uddannelse hos kursusudbyder 1 Voksenunderviser på Frederiksberg Seminariet 2 VVU 1 VVU i Informationsteknologi (den gamle Datanomudd.) Personer med etatsuddannelse Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) årig Mellemøst-studier. Syddansk universitet Odense 1 ACU Syd - Lær at beherske Power point 1 Akademiuddannelse deltid, 1. del. 1 AOF - sprog 1 Arbejdslederuddannelse 1 Bachelor, Handelshøjskolecentret 1 Brandmandmand Grunduddannelse 1 certificering til brug af Belbin" teamrolletest" 1 CPSA & CPSP 1 CPSA og CISSP certificeringer ifb med IT-Sikkerhedsanalyse 1 Datamatiker, Niels Brock 2 edb videreuddannelse 1 efteruddannnelse på forvaltningshøjskolen 1 erhvervsfaglig 1 Faglig Spydspidsuddannelse 1 Forvaltningshøjskolen 1 IBC - AMU 8

35 Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 IBC - grafisk præsentation af Power Point 2 IBC - Grafisk præsentation Power Point 1 Introduktion - og coachingteknikker It og analyse til efterforskning 13 IV på handelsskole 1 IV på handelsskole 1 kursus i konfliktmægling 1 Ledelseskompetencer i Kirke Sogn 1 naturvidenskab i folkeskolen 1 NLP 1 NLP-uddannelse Business Practiotioner, Master & Coaching 2 PC-kørekort 1 personlig udvikling og coaching 1 Proceskonsulent 1 Religionsvidenskab, kultur, identitet og livsoplysning 1 sexologisk udd. 1 Uddannelse i tværkulturel konfliktløsning 1 Uddannelse til stresskonsulent Personer med højere uddannelse indtil fire år Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 HD-R 2. del diplomudd. 1 1-årig voksenunderviseruddannelse 1 2. BA 1 akademigastronom 1 Akademimerkonom 1 Akademimerkonom i ledelse 1 akademiuddannelse 1 Akademiudddannelse = Merkonom?? 1 Alm. kurser inden for området 1 Arabisk sprogkursus 1 Arbejdsmiljørepræsentant 2 Arbejdsmiljøuddannelse 1 AVG/Almen voksenpædagogisk grundkursus 1 BA i kommunikation 1 Bachelor i historie med pædagogik som tilvalg 1 Basis skiinstruktør 1 BSc Computer Sience 1 CBA (del af Masteruddannelse) 3 Certificeret coach 1 Certificeret coachuddannelse 1 Certificeret uddannelse 1 Certificering 1 Certificering i SAP 1 Certificering, Microsoft 1 Coaching certificering af Psykolog 3 Coaching uddannelse 1 Coachuddannelse 9

Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004

Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004 Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling BILAG A INSTITUTIONERNES ANGIVELSER AF, HVILKE FORLØB MIDLERNE FRA FONDEN ER BLEVET ANVENDT

Læs mere

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst Innovationsstrategi skal skabe job og vækst - Ministeriet for Forskning, Innovation og... http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/innovationsstrategi-skal-skabe-job-og-... Side 1 af 2 06-03-2012

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt scienter Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 96% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 342 Kvinde 487 Svar i alt 829 6 Er du: 5 4 3 2 1 342 487 Mand Kvinde Hvor gammel er du? Svarprocent:

Læs mere

Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 1

Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 1 Forandringens Vinde Læsekonsulenterne Medlemsundersøgelse i 2013 Side 1 Indledning Bestyrelsen for Læsekonsulenternes Landsforening tog i november 2012 kontakt til professionshøjskolen VIA UC, for at spørge

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen: Læringsformer nyt eller status quo? August 2010 Datarapport Datarapport Resultater fra spørgeskemaundersøgelse vedrørende Effektive læringsformer, der skaber bedre

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006

Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006 Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet August 2006 1 Indholdsfortegnelse: Resumé...4 Del 1. Introduktion...7 1. Formål...8 2. Baggrund...8 3. Målgruppe...8

Læs mere

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41 41, fax 33 91 90 44 PROSAbladets postgiro: 6 58 08 90, e-mail: prosabladet@prosa.dk Ansvarshavende redaktør: Thor

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere