Kompetencefonden Evaluering Bilagsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencefonden Evaluering 2007. Bilagsrapport"

Transkript

1 Kompetencefonden Evaluering 2007 Bilagsrapport Baggrundsdata og figurer samt fritekstangivelser fra spørgeskemaundersøgelse og Kompetencefondens evalueringssystem Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

2 Bilag: Figurer med datatabeller 3 25% 2 15% 1 5% Ikke faglærte Faglærte mv. Internt uddannede i politi eller Kontorfunktion ærer IT- eller edbmedarbejdere Lærere Akademikere Chefer mv. Andre Staten % 14% 16% 2 1% 11% 21% 5% 3% Fond 02 4% 11% 7% 25% 4% 13% 22% 5% 9% Fond 05 2% 9% 11% 22% 6% 12% 25% 4% 9% Figur 1. Slutbrugere fordelt på fagområder i første og anden fondsperiode. N for fond 02 = 3.850, N for Fond 05 = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem Staten Fond 02 Fond 05 Folkesk ole, Studente reksame Erhvervs uddanne Etatsudd annelse Højere uddanne Højere uddanne Staten 1 8% 2 4% 29% 29% Fond 02 11% 9% 27% 4% 23% 26% Fond 05 7% 11% 23% 7% 22% 3 Figur 2. Slutbrugere (antal personer) fordelt på uddannelsesniveau i første og anden fondsperiode sammenholdt med en skønnet gennemsnitlig fordeling i staten på baggrund af respondenter fra Motivationsundersøgelsen (Motivationsundersøgelsen: N=8594). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem og Motivationsundersøgelsen. 1

3 35% 3 25% 2 15% 1 5% Ikke faglærte Faglærte mv. Internt uddannede Kontorfunk tionærer IT- eller edb- Lærere Chefer mv. Akademike re Fond 02 3% 8% 8% 2 5% 11% 5% 29% 1 Fond 05 2% 6% 15% 19% 7% 9% 6% 28% 8% Andre Figur 3. Summen af bevilgede beløb fordelt på fagområder i første og anden fondsperiode. Antal forløb for fond 02 = 3.850, Fond 05 = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. 35% 3 25% 2 15% 1 5% Folkeskole, mellemskole eller realeksamen Studentereksam en, HF, HH eller lignende Erhvervsuddann else Etatsuddannelse Højere Højere uddannelse indtil uddannelse over 4 år 4 år Fond 02 8% 8% 22% 5% 23% 32% Fond 05 6% 1 2 8% 23% 33% Figur 4. Bevilgede beløb (sum) fordelt på uddannelsesniveau i første og anden fondsperiode. Antal forløb for fond 02 = 3.850, Fond 05 = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. 2

4 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Under 30 år år år 55 år eller mere Staten % 39% 28% 21% Fond 02 2% 38% 36% 25% Fond 05 4% 46% 35% 15% Figur 5. Slutbrugere fordelt på alder i første og anden fondsperiode, sammenholdt med tal for staten. N for fond 02 = 3.850, N for Fond 05 = Kilder: Kompetencefondens evalueringssystem samt forhandlingsdatabasen (2. kvartal 2005). 3

5 Fylder 30 eller mindre Fylder år Fylder år Fylder 55 år eller mere Chefer mv Akademikere Lærere IT- eller edb-medarbejdere Faglærte mv Kontorfunktionærer Internt uddannede Ikke faglærte Andre Figur 6. Slutbrugere fordelt på alder og fagområde. Antal forløb for fond 02 = 3.850, Fond 05 = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 4

6 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Ikke angivet 1-4 dage 5-10 dage dage dage dage 36 dage eller mere Fond 02 34% 9% 3 7% 8% 3% 9% Fond 05 39% 6% 26% 7% 7% 3% 12% Figur 7. Slutbrugere fordelt på antallet af hele dage i deres udviklingsforløb (Fond 02 n=5.101, Fond 05 n=4.141). Bemærk: En række medarbejdere angiver ved deres grundregistrering i evalueringssystemet ikke antallet af dage i udviklingsforløbet. Dette kan blandt andet skyldes, at længden på udviklingsforløbet kan være uafklaret på tidspunktet for tildelingen. Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Almen kvalificering Faglig udvikling Personlig udvikling IT Seniorudvikling Specialistkompetencer Generalistkompetencer Med eksamen / prøve Fond 02 4% 34% 3 14% 1% 2 8% 29% Fond 05 4% 33% 24% 1 22% 8% 31% Figur 8. Emner for kompetenceudviklingsforløb i procent af alle støttede forløb (mulighed for at give flere svar). Antal forløb for fond 02 = 3.850, Fond 05 = Forløb uden data er ikke medtaget. Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. 5

7 Ekstern uddannelse - på undervisningsinstitution eller hos kursusudbyder Eksternt udviklingsforløb - eksempelvis praktikophold Intern uddannelse kurser Internt udviklingsforløb - læring på jobbet Fond 02 64% 2% 25% 9% Fond 05 77% 1% 16% 6% Figur 9. Typer af forløb ekstern eller intern uddannelse og udvikling. (Fond 02 n=3.587, Fond 05 n=2.681, forløb uden data ikke medtaget). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 4 35% 3 Antal forløb i % 25% 2 15% 1 5% kr kr kr kr. Over 60,000 kr. Fond 02 34% 24% 33% 8% 1% Fond 05 27% 22% 37% 1 3% Figur 10a. Antallet af støttede medarbejdere, fordelt på størrelsen af tildelte støttebeløb (excl. forløb, der er angivet til at have kostet 0 kr.). Antal forløb for fond 02 = 3.838, for fond 05 = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. 6

8 5 45% 4 35% Beløbssummer i % 3 25% 2 15% 1 5% kr kr kr kr. Over 60,000 kr. Fond 02 8% 14% 46% 24% 8% Fond 05 5% 1 43% 27% 15% Figur 10b. Antal kroner brugt på støttede forløb, fordelt på størrelsen af tildelte støttebeløb, (excl. forløb, der er angivet til at have kostet 0 kr.). Antal forløb for fond 02 = 3.838, for fond 05 = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. Har du alt i alt været tilfreds med udviklingsforløbet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Det ved jeg ikke Ikke relevant Fond 02 57% 33% 7% 2% 1% 2% Fond 05 53% 35% 7% 2% 1% 1% Figur 11. Angivelse af graden af tilfredshed med udviklingsforløb. (Fond 02 n=2250, Fond 05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 7

9 Har du som følge af kompetenceforløbet fået nye arbejdsopgaver? 35% 3 25% 2 15% 1 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Det ved jeg ikke Ikke relevant Fond 02 8% 21% 21% 32% 4% 15% Fond 05 9% 24% 22% 31% 2% 12% Figur 12. Angivelse af i hvor høj grad forløbet har medført nye arbejdsopgaver (Fond 02 n=2250, Fond 05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem I hvilken grad løser du arbejdsopgaverne på nye måder som følge af dit udviklingsforløb? 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Det ved jeg ikke Ikke relevant Fond 02 16% 44% 21% 8% 3% 8% Fond 05 18% 46% 21% 7% 2% 6% Figur 13. Angivelse af i hvor høj grad forløbet har medført nye måder at løse arbejdsopgaverne på (Fond 02 n=2250, Fond 05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 8

10 Har du som følge af forløbet fået større frihed til at tilrettelægge løsningen af arbejdsopgaverne? 3 25% 2 15% 1 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Det ved jeg ikke Ikke relevant Fond 02 7% 23% 18% 25% 8% 18% Fond 05 9% 28% 2 23% 4% 15% Figur 14. Angivelse af i hvor høj grad forløbet har medført større frihed til at tilrettelægge løsningen af arbejdsopgaverne (Fond 02 n=2250, Fond 05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 9

11 Har forløbet givet dig større faglig ballast? 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Det ved jeg ikke Ikke relevant Fond 02 38% 35% 12% 6% 2% 7% Fond 05 42% 35% 13% 5% 2% 4% Figur 15. Angivelse af i hvor høj grad forløbet har styrket den enkeltes faglige ballast (Fond 02 n=2250, Fond 05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 10

12 Har forløbet givet dig større personlig ballast? 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Det ved jeg ikke Ikke relevant Fond % 13% 4% 2% 2% Fond 05 36% 4 14% 5% 2% 3% Figur 16. Angivelse af i hvor høj grad forløbet har styrket den enkeltes personlige ballast (Fond 02 n=2250, Fond 05 n=1422). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem 3% 6% Væsentligt flere 33% Lidt flere 28% Ca. det beløb, der var til rådighed Lidt færre Ingen ansøgninger 3 Figur 18. Institutioner fordelt på om der blev søgt flere eller færre midler end der var til rådighed ved sidste tildeling. Kilde: Institutionsundersøgelsen. 11

13 Figur er i rapporten gengivet med eksakte data. Lønsum for institutioner uden skriftlig kompetencestrategi Under 25 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. >250 mio. kr. Mangler data Figur 21. Lønsum for institutioner, der har modtaget midler, men har angivet, at de ikke har en skriftlig kompetencestrategi (N=26). (Nogle institutioners besvarelser har det ikke været muligt at krydse med lønsumstal fra forhandlingsdatabasen. Dette kan skyldes, at besvarelserne har været fra underinstitutioner, der siden oprettelsen i Kompetencefondens evalueringssystem har ændret status, eksempelvis som følge af fusioner eller reformer, men som fortsat står opført som selvstændige institutioner i Kompetencefondens elektroniske evalueringssystem). Procentvis fordeling er ikke angivet da N er meget lille. Kilde: Institutionsundersøgelsen. 12

14 SU tog ikke stilling til kriterier ved sidste runde 19% 8% 14% 4 Under 25 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. >250 mio. kr. Ingen data 11% 8% Figur 22. Fordeling (efter lønsum) af institutioner, der har angivet, at SU ikke tog stilling til kriterierne for tildeling af Kompetencefondsmidler ved sidste runde (N=37). Kilde: Institutionsundersøgelsen. 13

15 Tog SU stilling til kriterier ved sidste runde? 6% 22% Ja Nej Ved ikke 72% Figur 23. SU s stillingtagen til kriterier på institutioner, der har til opgave at tildele midler i egen institution (N=167). Kilde: Institutionsundersøgelsen. 14

16 Departement Styrelse Erhvervsskoler Grundskole og efterskole Gymnasium Højere læreanstalter Figur 24. Institutioner, der har til opgave at tildele midler til egne medarbejdere og hvor SU ikke har været inddraget, fordelt på institutionstyper. N=32, antal er angivet ud for de enkelte institutionstyper. Kilde: Institutionsundersøgelsen Under 25 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. >250 mio. kr. Ingen data for lønsum Ja 5 79% 69% 64% 75% 5 Nej 44% 16% 25% 36% 19% 5 Ved ikke 6% 5% 6% 6% Figur 25. SU s stillingtagen til kriterier, fordelt på institutionsstørrelser (lønsum). N = 103 Kilde: Institutionsundersøgelsen. 15

17 Kompetencefonden får os til at handle mere strategisk 15% 8% 9% 43% Helt enig Enig Mindre enig Uenig Ved ikke 25% Figur 26. Institutionernes angivelse af, om Kompetencefonden får dem til at handle mere strategisk i forhold til kompetenceudvikling (N=319). Kilde: Institutionsundersøgelsen. Figur 27 har angivet data i rapporten 16

18 Er der sket en særlig prioritering for følgende medarbejdergrupper? Erfarne medarbejdere (seniorer) Kortere uddannede Andre medarbejdergrup per Ikke særlig prioritering Ved ikke Hovedtotal Figur 28. Er der generelt i institutionen sket en særlig prioritering af kompetenceudvikling for følgende medarbejdergrupper? (evt. flere kryds). Kilde: Institutionsundersøgelsen. Erfarne (seniorer) Kortere uddannede 26% I høj grad I nogen grad 24% 35% 48% 21% I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ikke besvaret 3% 14% 24% 5% Figur 29a og 29b. Angivelser fra institutioner, der har prioriteret en indsats over for særlige medarbejdergrupper, af i hvilken grad denne indsats er sket ved brug af kompetencefondsmidler. (Erfarne medarbejdere: N=19, kortere uddannede medarbejdere: N=29) Kilde: Institutionsundersøgelsen. 17

19 3 25% 2 15% 1 5% Akademike re Andre Chef er mv. Faglærte mv. Ikke faglærte Internt udd. i politi og forsvar IT- eller edbmedarbejd Kontorfun ktionærer Lærere Brug af fond 05 25% 9% 4% 9% 2% 11% 6% 22% 12% Almen kvalificering 17% 7% 4% 13% 3% 13% 3% 24% 16% Figur 30. Fordeling (ud fra faggruppe) af almen kvalificerende forløb støttet af Kompetencefonden sammenholdt med de respektive faggruppers gennemsnitlige brug af fonden (N=153). Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem Almen kvalificering Faglig udvikling Personlig udvikling ITuddannelse Seniorudvikling Specialistkompetencer Generalistkompetencer Med eksamen/ prøve Faglærte mv. (N=276) 7% 41% 33% 2 1% 23% 3% 39% Ikke faglærte (N=72) 7% 42% 42% 13% 1% 18% 4% 26% Internt uddannede (N=327) 6% 32% 35% 28% 33% 4% 46% Kontorfunktionærer (N=651) 6% 47% 5 8% 21% 8% 4 Figur 31. Kortere uddannede støttemodtagere fordelt på faggruppe og kursusemner. Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. 18

20 Antal bevilgede forløb 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 0 kr kr kr kr kr. Over 60,000 kr. Kortere 3% 31% 24% 31% 9% 3% Længere 5% 22% 19% 4 12% 3% Figur 32. Antallet af bevilgede forløb fordelt på forløbenes pris samt på uddannelseslængde. Antal forløb = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem Antal personer Sum af beløb Antal personer Sum af beløb Antal personer Sum af beløb Antal personer Sum af beløb Antal personer Sum af beløb Faglærte mv Ikke faglærte Internt uddannede Kontorfunktionærer Samlet Over 60,000 kr. 1% 7% 3% 16% 8% 36% 2% 11% 2% 15% kr. 5% 18% 1 28% 11% 24% 9% 26% 9% 27% kr. 28% 46% 29% 38% 29% 28% 33% 45% 33% 42% kr 28% 19% 22% 11% 22% 8% 23% 13% 23% kr 36% 1 32% 7% 29% 4% 29% 6% 29% 5% 0 kr 1% 4% 1% 5% 5% Figur 33. Faggrupper blandt kortere uddannede og beløbsstørrelse fordelt på antal personer og beløb. N = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. 19

21 Staten 2005 Fond 05 Fond år eller derover 21% 15% 25% Under 55 år 79% 85% 75% Figur 34. De erfarne medarbejderes relative andel som brugere af Kompetencefonden. Antal forløb for fond 02 = 3.850, Fond 05 = Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Almen kvalificering dvs. Faglig udvikling Personlig udvikling ITuddannelse Seniorudvikli ng Specialistko mpetencer Generalistko mpetencer Eksamen eller prøve Alle 5% 46% 34% 15% 3 11% 44% 55+ 9% 36% 34% 18% 2% 29% 9% 29% Figur 35. Forløbets indhold for hhv. seniorer og alle støttemodtagere. N = 439 (55+) og

22 (alle støttemodtagere), begge tal vedrørende Fondsperioden siden Kilde: Kompetencefondens evalueringssystem. Kompetencefonden er let at administrere 11% 6% 17% 21% Helt enig Enig Mindre enig Uenig Ved ikke 45% Figur 36a. Institutionernes vurdering af administration og retningslinier for Kompetencefonden. N = 318. Kilde: Institutionsundersøgelsen 21

23 Retningslinierne er lette at forstå 4% 4% 19% 14% Helt enig Enig Mindre enig Uenig Ved ikke 59% Figur 36b. Institutionernes vurdering af administration og retningslinier for Kompetencefonden. N = 316. Kilde: Institutionsundersøgelsen 22

24 Retningslinierne er lette at håndtere i forhold til konkrete forløb 4% 9% 11% 2 Helt enig Enig Mindre enig Uenig Ved ikke 56% Figur 36c. Institutionernes vurdering af administration og retningslinier for Kompetencefonden. N = 317. Kilde: Institutionsundersøgelsen 23

25 Retningslinierne er en hindring for brug af midlerne 8% 2% 6% 22% Helt enig Enig Mindre enig Uenig Ved ikke 63% Figur 36d. Institutionernes vurdering af administration og retningslinier for Kompetencefonden. N = 316. Kilde: Institutionsundersøgelsen 24

26 Kompetencefonden Evaluering 2007 fritekst-svar Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

27 Bilag Fritekst-svar 1. Institutioners fritekst-svar Overordnet set er der flere, der bemærker, at det går fint. Samtidig er der dog en række forbedringsforslag/kommentarer til administrationen og formidlingen af kompetencefonden. Nedenfor er fritekst-kommentarerne indplaceret i forhold til emneområder. Udmelding af midler til institutioner Det opleves som tungt, at der skal søges så lang tid i forvejen i forhold til hvornår man får pengene. Det er meget langt henne i forløbet man får besked om midlerne, hvilket kan bevirke at man mister lysten til at søge. Hurtigere udmelding i forhold til hvor mange midler der er til rådighed. Hurtigere udmelding i forhold til midler så der kan skabes mulighed for en mere langsigtet disponeringsstrategi. Udmelding i forhold til midler i bedre tid ville give mulighed for at indarbejdet det i arbejdsplaner. De små portioner kan være svære at tilpasse en langsigtet strategi samtidig med at midlerne varierer fra år til år. Hvis midlerne var mere langsigtede ville det være en bedre støtte til kompetencestrategien. Det forslås at der kommer faste datoer for, hvornår midlerne meddeles til institutionerne. Det er svært at administrere når de aldrig ved hvornår bevillingsbrevet kommer og derfor bruger meget tid på henvendelser fra folk der har søgt. Årshjulet: Tildelingen af midlerne passer ikke til årshjulet. Det tidspunkt midlerne tildeles passer ikke til opstartstidspunkt på diverse kurser. Nogle gange går folk i gang med et forløb før de ved om de har fået midlerne. Desuden nævnes der noget om en klausul om at pengene skal bruges inden et bestemt tidspunkt og den mener de skal væk. Det ville være glædeligt med flere midler. Pt. har beløbene kun symbolsk betydning. Det er upraktisk at midlerne følger overenskomståret. Det ville være nemmere at administrere hvis det fulgte regnskabsåret. Det ville være godt med en oversigt over, hvornår tildelte midler fra forskellige overenskomst år skal være disponeret og forbrugt. Der efterlyses en samlet oversigt over det økonomiske flow mellem fond og institution. Det kan virke uoverskueligt både at referere til ministeriet og til SCKK. Der mangler gennemskuelighed. Fordelingen/tildelingen af midlerne Flere bemærker, at det ikke er tilfredsstillende at fordelingen af midlerne i nogle tilfælde sker tilfældigt fx ved lodtrækning. Lodtrækning gør det umuligt at planlægge og umuliggør en strategi og det foreslås at det i stedet for gik på tur, hvem der fik midler. Der er kritik i forhold til at fordelingen sker for tilfældigt. Giv pengene som almindelig taxameter så det er mere frit i forhold til disponeringen af pengene. 37 timers reglen: Midlerne ville komme flere til gavn, hvis der var midler til kurser under 37 timer. Nogle gange er der behov for at sende medarbejdere på kurser under 37 timer. De 37 timer er en hindring for de kortuddannede, der er ikke så mange længerevarende uddannelsestilbud til denne gruppe. 1

28 Beløbsbegrænsningen kan være en hindring for at satse på få fyrtårne. Tildelingen af midlerne er inddelt i 2 puljer om året og det kræver meget sagsbehandling, og der stilles derfor forslag om, at det samles i en pulje. Det administrative Det opleves som om der er meget administrativt arbejde forbundet med brugen af fonden, og at det er et meget bureaukratisk system. Det tager lang tid og er besværligt, det burde gøres mere enkelt. Det administrative skal begrænses mest muligt. Der burde være tillid til at institutionerne forvalter midlerne efter hensigten. SU er meget opmærksom på, at midlerne bliver brugt til kompetenceudvikling. Midlerne bør tildeles uden efterfølgende kontrol. Det betyder for meget administration. Overordnet set mindre papir og mindre kontrol. Bedre brugervejledning omkring ansøgning af midler. Ansøgningsblanketten burde være lettere at finde og retningslinjerne mere overskuelige på nettet. Retningslinjerne for brugen af midlerne evt. opstilles i punktform. Det tager tid at sætte sig ind i og kan være svært at overskue og nogle gange er der forskel på retningslinjerne fra fonden og fra ministeriet. Udarbejdelse af en folder der henvender sig til de kortere uddannede som er skrevet i et ikke akademisk sprog. Folderen skal kunne forklare mulighederne til manden på gulvet. Mangler en pixi-bog om emnet for den enkelte der hjælper den enkelte med at forholde sig til sine ønsker i relation til strategisk kompetenceudvikling. Fx eksempler på konkrete kurser/uddannelser, da det er svært for brugerne/ansøgerne at finde ud af om kurserne lever op til kravene, hvilket kan afholde nogle fra at søge. Mangler information om mulighederne. Evaluering Der er flere der bemærker at evalueringen er besværlig og at det ikke fungerer særlig godt. Det er tidskrævende at skulle rykke medarbejderne for evaluering. Besværligt fordi medarbejderne smider linket væk. Der er et forslag om at sende en reminder til medarbejderne som kunne foregå automatisk ved uudfyldte skemaer med rimelige intervaller. Det opleves som frustrerende at sagsbehandlerne får mails om, at medarbejderne har fået støtte og skal huske at give digital tilbagemelding, og at der er mange som glemmer det men man får ikke at vide om det er ens egne medarbejdere og det er der ikke mulighed for at kontrollere. Evalueringssystemet og hjemmesiden trænger til fornyelse Det ville være godt, hvis man i skemaet kunne skrive til dem, at det var det konkrete udviklingsforløbs som de blev spurgt om. Diverse Bedre instruktion i den overordnede brug af kompetencefonden. Skemaer til ansøgninger af midler. Der stilles forslag om brug af cases om kompetenceudvikling som kan inspirere medarbejderne eller skemaer som en enkelte kan støtte sig til i udarbejdelsen af de individuelle handleplaner. Informationsmøder for alle styrelserne, så de kunne udveksle idéer og erfaringer med fonden. 2

29 Øvrige, konkrete svar Det følgende samler kort op på friteksten i de afsluttende kommentarer. Det skal dog bemærkes at der er meget få besvarelser der ligger til grund for det følgende. Hvilke kriterier er lagt til grund for den konkrete tildeling? Uddannelses indhold og personernes behov i forhold til indsatsområde. Det handler således om faglig relevans både i forhold til medarbejderen og til organisationen. SU har i flere sammenhænge udarbejdet en kompetenceudviklingspolitik/strategi. Hvorfor har I/jeres medarbejdere ikke søgt støtte? Mange bruger begrundelsen at de modtog midler i 2004 og derfor ikke ville få midler igen. Flere påpeger, at de ikke har haft tid og overskud til at søge eller at der har været udskiftning i personale og ledelse. En enkelt skriver at regler og ordninger er for indviklede. 3

30 2. Slutbrugernes fritekst-svar om indholdet af uddannelsen (mulighed for at svare ved angivelse af anden uddannelse) Nedenfor er de uredigerede fritekst-svarene angivet efter senest afsluttede uddannelse. Første kolonne angiver antallet af personer, der har skrevet præcis samme formulering i fritekst-svaret, som er angivet i anden kolonne. Bemærk, at den senest afsluttede uddannelse i princippet kan være netop den uddannelse, der er givet støtte til gennem kompetencefonden derfor kan fritekstsvarene give indtryk af, at vedkommende havde højere uddannelse før kursusstart end hvad der faktisk var tilfældet en kursustitel ikke nødvendigvis angiver personens hidtidige uddannelsesniveau fx når en person med folkeskoleuddannelse e.l. deltager i et kursus for faglærte. Dette kunne betyde at vedkommende har angivet forkert uddannelsesniveau men kan ligeså vel være udtryk for at det ikke er et krav for at deltage, at man er faglært. Personer med folkeskole, mellemskole eller realeksamen Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 Certificeret som NLP Business Practitioner 1 akademiuddannelse 1 Akademiuddannelse i ungdomspædagogik. 1 autorisation 1 AVG-kursus 1 bachelor 1 blomsterbinder 1 Eksamineret Sikkerheds Leder (ESL) 1 faglig opkvalificering 1 Godkendelse til brug af udviklingsværktøjet - JTI 1 Grafisk Design 1 HK-kurser 1 Idrætsskadeterapeut 1 Ingen 1 IT- administrator 1 IT Certificeringer 1 IT-administrator 1 IT-uddannelse 2 IV på handelsskole 2 Lederuddannelse 1 lederudvikling 1 lederudvikling for ledere med faglært baggrund 1 Master Practitioner og NLP Terapeut 1 MCSA Windows 2003 Server 1 Microsoft certifikat 1 Navigatør/skibsfører 1 NLP Practitioner 1 NLP Samtale-terapeut/coach 1 opkvalificering til undervisning i dansk i overbygningen 4

31 Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 PC-kørekort 1 personlig udvikling 1 Pres Psykologiske og kommunikationsmæssige aspekter i omgangen med andre 1 mennesker 1 Sprogkursus e-learning 1 Stressvejlederuddannelse 1 terapeut 1 Uddannelse i anvendelse af PRES i politiet 1 U-landslære, Aarhus Universitet 1 Videregående voksenuddannelse (vvu-it) 1 Voksenunderviser uddannelse VUU 1 word+internet Personer med studentereksamen, HF, HH eller lignende Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 Advokatsekretær - fjernstudie 1 AEU - Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte 1 Akademimerkonom 1 akademiuddannelse 1 Akademiuddannelse 1 Arabisk grundkursus 1 Arabisk sprog og kultur 1 BA i Teologi 1 Bacheloruddannelsen i Jura 2 Bliv controller i det offentlige 1 Certificering i et Microsoft produkt 1 Certificering som coach 1 Certificering 1 CISSP Certi fied Information Systems Security Professional 1 Coach 2 Danmarks Forvaltningshøjskole 1 DIEU 1 Diverse kurser i SQL server. 1 Fitness ( Personlig Træner ) 1 Grafisk Åben uddannelse 1 gymnasie-it, afsluttende med kursusbevis 1 Højere Handelsskole - Engelsk niveau A 1 Interne stressvejleder uddannelse 1 it kursus 1 it og analyse til videre efterforskning 1 IT-A / Database-linjen 21 IV på handelsskole 1 IV på handelsskole 1 Kommunom 1 Konservatorkollega i oplæring til Gobelinkonservering 1 Konsulent i kompetenceudvikling og forandringsprocesser 1 Konsulent i kompetenceudvikling og forandringsprocesser 1 Kriminalforsorgens lederuddannelse 5

32 Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 kursus 1 Kursus der finder stid hos programudvikleren i England 1 KVU 1 Ledelse og kommunikation 1 liniefag 1 Liniefag på lærerseminarium 1 Masterclass Forvaltningshøjskolen/Personalestyrelsen 1 Microsoft certificering 1 Microsoft Certificering MCP 1 Microsoft Certified Systems Administrator 3 PC-kørekort 1 Pres-modellen 2 projektledelse 1 Projektlederuddannelse 1 psykoterapeutuddannelse 1 Pædagogikum 1 sproguddannelse, udenrigsministeriets sprogcenter 1 Spydspids arbejdsgiverkontrol 1 Stressvejlederruddannelse 1 studier i russisk ved Universistet i Rusland, BA-niveau 1 Type uddannelse CRJ Uddannelse i arabisk sprog og kultur 1 Videregående uddannelse 1 voksenpædagogisk grundkursus via VPC 1 Åben udd. på DJH jf. BKG om åben udd. nr. 243 af Åben uddannelse Personer med erhvervsuddannelse: Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 Advokatsekretær højere uddannelse 1 Advokatsekretæruddannelse 1 akademigastronom 1 Akademi-gastronom 3 Akademimerkonom 3 akademiuddannelse 1 Akademiuddannelsen moduler 1 Akademi uddannelse 1 Almen sløjdlæreruddannelse fra Dansk Sløjdlærerskole 1 Arbejdsledelse 1 arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere 1 at undgå at ødelægge solosopranen i de dybe salmetonearter 1 Certificering 1 certifikat på uddannelsen, der er udstedt af ABNLP og NLP-Foreningen i Danmark 1 Coaching 1 coachinguddannelse 1 Coachuddannelse 1 Danmarks Forvaltningshøjskole 1 Danmarks Forvaltningshøjskole (NLP Business Pract). 1 del af practitioner, før master. 1 Design Del 6

33 Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 DJH åben uddannelse 1 Driftlederuddannelse 1 enkeltfag lærer 1 enkeltfag på lærerseminaret 1 fagkompetencer 1 FDK Folkekirkens lederuddannelse 1 Folkekirkens Lederuddannelse 1 Forberedende lederuddannelse 1 Foreningen af Danske Kirkegårdsledere 1 Gymnasial uddannelse. Disse tre typer uddannelser er alle adgangsgivende. 1 HK erns projektarbejde i fremtiden 1 Idræt 1 Individuel speciallistuddannelse 1 industri-certificering 1 Individuel specialistuddannelse 1 Ingen 1 Instruktør-certificering 1 intern uddannelse 1 IT kurser 1 IT-administratorudd med kompetencegivende statskontrolleret eksamen 1 IT-sikkerheds ledelse 1 IV på handelskole 9 IV på handelsskole Kompetence til at skulle stå for lektionsplanlægning, kostvejledning, samt fysisk 1 træning af værnepligtige 1 Konsulent i kompetenceudvikling 1 Kursusforløb under Åben Uddannelse"" 1 Kvalitet ved Teknologisk Institut 1 Kvalitetskoordinatoruddannelse, Teknologisk Institut 1 KVU - Kortere videregående Uddannelse 1 Ledelseskompetence 1 liniefag lærerseminarium 1 liniefag engelsk 1 Liniefag på seminarium 1 Liniefag på seminariet 1 liniefag på seminarium 1 linjefag på lærerseminarium 1 Master practitioner i privat uddannelsesregi 1 Meritlæreruddannelsen 1 merviden om EU 1 Microsoft certificering 1 Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) 1 måleteknik 1 NLP Business Practitioner 1 NLP Coach uddannelse 1 NPL basis,hk 1 PC - kørekort 1 PC-kørekort 1 PC-kørekort. Lær at lære. Omstillings klar. 1 Personalejura for ikke akademisk personale 1 personlig udvikling 7

34 Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 Phd-kursus 2 Projektlederuddannelse 1 Projektleder-uddannelse 1 Psykisk førstehjælp 1 Psykologi på åbent universitet 1 psykoterapeut 1 Pædagogisk kvalificeringsforløb 1 pædagogisk kvalificeringsforløb 1 Rudolf Steiner Seminariet Selvværd, personlig gennemslagskraft, konflikthåndtering og introduktion til 1 projektledelse 1 seminarium 1 Skole-it/ pædagogisk it-kørekort 1 SLS lønmedarbejder 1 specialistkompetencer 1 Sprog 1 Sproguddannelse 1 Sprogundervisning 1 Stresskonsulent 1 stress-konsulent uddannelse 1 stressvejleder uddannelse 1 Sundhedsfaglig uddannelse 1 Svarer til ½ diplomuddannelse gennem CVU 1 svejse specialist 2 Uddannelse hos kursusudbyder 1 Voksenunderviser på Frederiksberg Seminariet 2 VVU 1 VVU i Informationsteknologi (den gamle Datanomudd.) Personer med etatsuddannelse Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) årig Mellemøst-studier. Syddansk universitet Odense 1 ACU Syd - Lær at beherske Power point 1 Akademiuddannelse deltid, 1. del. 1 AOF - sprog 1 Arbejdslederuddannelse 1 Bachelor, Handelshøjskolecentret 1 Brandmandmand Grunduddannelse 1 certificering til brug af Belbin" teamrolletest" 1 CPSA & CPSP 1 CPSA og CISSP certificeringer ifb med IT-Sikkerhedsanalyse 1 Datamatiker, Niels Brock 2 edb videreuddannelse 1 efteruddannnelse på forvaltningshøjskolen 1 erhvervsfaglig 1 Faglig Spydspidsuddannelse 1 Forvaltningshøjskolen 1 IBC - AMU 8

35 Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 IBC - grafisk præsentation af Power Point 2 IBC - Grafisk præsentation Power Point 1 Introduktion - og coachingteknikker It og analyse til efterforskning 13 IV på handelsskole 1 IV på handelsskole 1 kursus i konfliktmægling 1 Ledelseskompetencer i Kirke Sogn 1 naturvidenskab i folkeskolen 1 NLP 1 NLP-uddannelse Business Practiotioner, Master & Coaching 2 PC-kørekort 1 personlig udvikling og coaching 1 Proceskonsulent 1 Religionsvidenskab, kultur, identitet og livsoplysning 1 sexologisk udd. 1 Uddannelse i tværkulturel konfliktløsning 1 Uddannelse til stresskonsulent Personer med højere uddannelse indtil fire år Antal personer Angivet uddannelse (uredigeret) 1 HD-R 2. del diplomudd. 1 1-årig voksenunderviseruddannelse 1 2. BA 1 akademigastronom 1 Akademimerkonom 1 Akademimerkonom i ledelse 1 akademiuddannelse 1 Akademiudddannelse = Merkonom?? 1 Alm. kurser inden for området 1 Arabisk sprogkursus 1 Arbejdsmiljørepræsentant 2 Arbejdsmiljøuddannelse 1 AVG/Almen voksenpædagogisk grundkursus 1 BA i kommunikation 1 Bachelor i historie med pædagogik som tilvalg 1 Basis skiinstruktør 1 BSc Computer Sience 1 CBA (del af Masteruddannelse) 3 Certificeret coach 1 Certificeret coachuddannelse 1 Certificeret uddannelse 1 Certificering 1 Certificering i SAP 1 Certificering, Microsoft 1 Coaching certificering af Psykolog 3 Coaching uddannelse 1 Coachuddannelse 9

Kompetencefonden Evaluering 2007

Kompetencefonden Evaluering 2007 Kompetencefonden Evaluering 2007 (oktober 2007) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...4 Hvem bruger fonden og til hvad?...4 Strategisk og systematisk

Læs mere

Kompetencefonden. - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Kompetencefonden. - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kompetencefonden - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kort om Kompetencefonden Alle ansatte, der er dækket af

Læs mere

Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004

Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004 Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling BILAG A INSTITUTIONERNES ANGIVELSER AF, HVILKE FORLØB MIDLERNE FRA FONDEN ER BLEVET ANVENDT

Læs mere

Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling

Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling 2006-2008 Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling Hvad er Kompetencefonden? Kompetencefonden

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Rundspørge til modtagere af midler fra kompetencefondene

Rundspørge til modtagere af midler fra kompetencefondene Rundspørge til modtagere af midler fra kompetencefondene Rundspørge foretaget i perioden 6. november -23. november 2015 2.035 medlemmer af HK Kommunal har fuldført besvarelsen. Indhold 1. Hvad er dit primære

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere. Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL

Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere. Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL Program Attraktiv Hvorfor og for hvem? Bedre arbejdsmiljø Vær i flow Find vej i uddannelsesjunglen

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK13 (2013-2015) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetencefonden.dk Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling

Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling 1508 A/S Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling SCKK Frederiksberggade 24 1459 København K T 3318 6969 F 3318 6979 E sckk@sckk.dk Kompetencefonden en

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Coaching i organisationer lederens fokus på business coaching

Coaching i organisationer lederens fokus på business coaching Coaching i organisationer lederens fokus på business coaching Et eksklusivt samarbejde mellem Dansk Coaching Institut og IBC Kurser Dansk Coaching Institut og IBC Kurser har i fællesskab udviklet en fokuseret

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL

CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL 1 PROGRAM Indledning Del 1 Omkof hvordan man minimerer tvistesager Prøvetid, sygdom, barsel med mere. Del 2 Kompetenceudvikling og arbejdsmiljø/arbejdsglæde Elevuddannelsen

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten.

Læs mere

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om efteruddannelse, 213 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 91% (N=134)Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 78 Mand 632 Svar i alt 134 8 Er du: 7 6 5 4 3 78 632 2 1 Kvinde Mand Hvor gammel

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen

Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Spørgeskemaer DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Spørgeskemaer 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Appendiks

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

Kurser og certificeringer

Kurser og certificeringer Kurser og certificeringer ISC2 CISSP (Certified Information Systems Security Professional) 10 domæner, 6 timer, 250 spørgsmål SSCP (Systems Security Certified Practitioner) CISSP jr. 7 domæner, 3 timer,

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

LEDERNES KOMPETENCECENTER

LEDERNES KOMPETENCECENTER LEDERNES KOMPETENCECENTER KURSUSOVERBLIK 2015 VIDEN DER BRINGER DIG VIDERE COACHING COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING 23/9 NY LEDER - HVAD NU? Adgang til modul i 3 måneder ÅRETS PROJEKTDAG 2015 Pris kr. 3.495

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om midler fra Kompetencefonden 1. kvartal

Vejledning til ansøgning om midler fra Kompetencefonden 1. kvartal Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Uddannelser. Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige

Uddannelser. Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige Uddannelser Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige Mestre i mad & sundhed I den kost-, ernærings- og sundhedsfaglige profession arbejder vi i alle dele af den offentlige og private sektor. Vi vejleder, rådgiver

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet)

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet) Tabel 1 Hvor mange år har du i alt været leder (medregnende både dit nuværende og alle dine tidligere lederjobs inkl. lederjobs i andre kommuner/og/eller sektorer)? Mindre end ét år 2% 16 1-5 år 14% 110

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School Copenhagen Business School Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport MLP 2. semester efteråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 2. februar 2016. Der er blevet rykket 1 gang, den 26.

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 2. semester

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 2. semester Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 2. semester MLP Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2014 Evalueringsrapport, MLP 2. semester, efterår 2014 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK15 (2015-2018) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetenceudvikling.dk/kompetencefonden Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland

Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland University College Sjælland udbyder i dag en lang række professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser inden for de sundheds-, lærer-, pædagog-,

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Nye kompetencer dine muligheder

Nye kompetencer dine muligheder Kirkegårdsområdet Hvorfor mere uddannelse se side 3 Uddannelsessystemet se side 3 Dine uddannelsesmuligheder se side 5 Udbydere af efteruddannelse se side 7 Susanne Guldager & Christian P. Kjøller Oktober

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse?

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? WORKSHOP TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? Løbende efteruddannelse og/eller videreuddannelse forøger dine kompetencer

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 10. november 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Vi kender endnu ikke det præcise indhold af den nye toårige EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den studieforberedende del (2.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Erhvervsuddannelser reform og kompetenceudvikling Erhvervsskolereform Erhvervsskolereform muligheder og udfordringer Erhvervsskolereformen

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret om hvilke grønlandske uddannelsers studieordninger er blevet evalueret siden oprettelsen heraf?

Spørgsmål til Landsstyret om hvilke grønlandske uddannelsers studieordninger er blevet evalueret siden oprettelsen heraf? NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud

5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud 5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud De studerende besvarer i det følgende spørgsmål vedrørende deres deltagelse under åben uddannelse i foråret 2001. Desuden giver de deres bud på, hvilke fremtidige

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christell Erichsen. Overblik over kompetenceudvikling

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christell Erichsen. Overblik over kompetenceudvikling KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Overblik over kompetenceudvikling 1. Baggrund I forlængelse af BUUs temadrøftelse om dygtige ledelser, der blev afholdt den 23.11.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 88 studerende den 20. januar 2017.

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende Køn (sæt kryds) Kvinde 12,68 % Mand 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 26 25 24 23 22 21 4,23 % 16,9 % 18,31 % 20 32,39 % 19 9,86 % Under 19 december 27, 2000 Page 1 of 81 Hvor mange år

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere