Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF)."

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 2. oktober 205 (alm. del). Spørgsmålet er stillet ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Karsten Lauritzen / Søren Schou

2 Spørgsmål Ministeren bedes opgøre rabatten i grundskylden som følge af stigningsbegrænsningsreglen samt ejendomsværdiskatten som andel af ejendomsværdien på kommuneniveau (og spredningen inden for kommuner) i 205. Tallene ønskes samtidig holdt op mod gennemsnitlig indkomst i kommunen. Svar Fra og med 2003 blev der indført en stigningsbegrænsning for grundskyld af ejerboliger. Stigningsbegrænsningsreglen indebærer, at grundlaget for beregning af grundskyld maksimalt kan stige med en vis procentdel fra et år til det næste. Det skønnes med en vis usikkerhed, at boligejerne i 205 vil betale ca. 5,5 mia. kr. i grundskyld, hvoraf knap 3 mia. kr. skønnes at kunne henføres til enfamiliehuse. I fravær af stigningsbegrænsningsreglen skønnes provenuet fra grundskyld af ejerboliger at have været ca. 4,4 mia. kr. større målt i umiddelbar virkning før adfærd, dvs. ved uændret offentlig af grunden. Der er således ikke taget hensyn til, at grundskyld i vidt omfang nedvæltes i grundpriserne og dermed reducerer skattegrundlaget for ejendomsbeskatningen. Stigningsbegrænsningsreglen reducerer således isoleret set grundskylden med ca. 4,4 mia. kr. i 205. En væsentlig del af dette nedslag blev opbygget i årene før finanskrisen. Reglen om stigningsbegrænsning har således medført, at der for de fleste enfamiliehuse ikke betales grundskyld den le offentlige. For de grunde, hvor grundværdierne er steget tilstrækkeligt over årene, beregnes således ikke grundskyld af den le offentlige, men af en lavere værdi (det såkaldte grundskatteloft). Det skønnes, at der for ca. 30 pct. af enfamiliehusene betales grundskyld den le i 205, dvs. ca. 70 pct. er stigningsbegrænsede, jf. tabel. en af stigningsbegrænsede enfamiliehuse er størst på Frederiksberg, hvor praktisk taget alle enfamiliehuse er omfattet, og mindst i Jammerbugten, hvor knap 90 pct. betaler den le. Det gennemsnitlige nedslag i grundskylden for enfamiliehuse skønnes til ca kr. i 205, men det dækker over stor kommunal variation. Eksempelvis er det gennemsnitlige nedslag på Frederiksberg på ca kr., hvilket svarer til omtrent halvdelen af grundskylden før nedslag, mens der i andre kommuner kun er et gennemsnitligt nedslag på få hundreder kroner. Der er væsentlig variation også inden for kommuner. Der er en tendens til, at de mest velstående kommuner i gennemsnit har fået det største nedslag i grundskylden, både absolut og som andel af indkomsten. Med ejendomsværdiskattestoppet fra 2002 blev der lagt et nominelt loft over grundlaget for ejendomsværdiskatten. Skattestoppet betyder, at boligejere, hvis bolig er steget i pris siden 200/2002, kun betaler ejendomsværdiskat af 200/2002-en. Kapitalgevinsten ved salg af ejendommen er skattefri ved realisation. Side 2 af

3 Det samlede provenu fra ejendomsværdiskatten skønnes i 205 at udgøre ca. 3,5 mia. kr., hvoraf ca. 0,7 mia. kr. kan henføres til enfamiliehuse. I fravær af skattestoppet skønnes provenuet fra ejendomsværdiskatten for ejerboliger (ved uændret offentlig ) at have været ca. 6,8 mia. kr. større målt i umiddelbar virkning før adfærd. Det skønnes, at ca. 7 pct. af enfamiliehusene betaler ejendomsværdiskat den le, jf. tabel 2, mens de øvrige 93 pct. har en lavere ejendomsværdiskat som følge af skattestoppet. Den gennemsnitlige effektive ejendomsværdiskat (ejendomsværdiskat i forhold til et groft skøn for de reelle ejendomsværdier) skønnes til ca. 0,6 pct. i 205 for enfamiliehuse. Den effektive ejendomsværdiskat er mindre end den formelle sats på pct. af ejendomsværdien (for ejendomme med en værdi under ca. 3 mio. kr.). En del af forklaringen på den lave effektive ejendomsværdibeskatning er, at der er nedslag for ejere, der har ejet deres ejerbolig siden. juli 998 eller før, samt at der er et indkomstafhængigt nedslag for pensionister. I fravær af disse nedslag skønnes det, at den effektive ejendomsværdiskat ville have været ca. 0,7 pct. I fravær af skattestoppet ville den effektive ejendomsværdiskattesats have været tæt på pct. Der er store forskelle på den gennemsnitlige effektive ejendomsværdiskattesats på tværs af kommuner og inden for kommuner. Således skønnes den gennemsnitlige effektive ejendomsværdiskattesats i fravær af nedslag til ca. 0,40 pct. på Frederiksberg, mens den i andre kommuner som eksempelvis Struer og Halsnæs er i nærheden af pct 2. Der er også stor variation inden for kommuner. Der er en tendens til, at de mest velstående kommuner (målt ved bruttoindkomsten) i gennemsnit betaler den laveste effektive ejendomsværdiskat. De boliger, der er omfattet af en lav effektiv ejendomsværdiskat i kraft af værdistigninger på ejendommen siden 2002, har typisk et stort nedslag i grundskylden som følge af stigningsbegrænsningsreglen og betaler samtidig en relativt lav effektiv ejendomsskat. Det fremgår af figur, hvor ejerne af enfamiliehuse er delt op i 00 grupper (percentiler), som er rangordnet hvor meget de betaler i ejendomsværdiskat i 205 som andel af den opgjorte ejendomsværdi. De, der betaler mindst, ligger således ud mod venstre i figuren. Ejendomsværdierne er opgjort ved at fremskrive de offentlige er af de enkelte enfamiliehuse fra 20 med udviklingen i ejendomspriserne i den pågældende kommune. Da erne i 20 i gennemsnit lå lidt under de faktiske ejendomsværdier, er den gennemsnitlige ejendomsværdiskat formentlig lidt overvurderet i beregningen, måske med op mod 0, pct.-point. 2 Den kommunale variation kan være undervurderet i beregningen. Ejendomsværdierne er opgjort ved at fremskrive de offentlige er af de enkelte enfamiliehuse fra 20 med udviklingen i ejendomspriserne i den pågældende kommune. Vurderingerne fra 20 har imidlertid en tendens til at overvurdere ejendomme i billige områder, samt undervurdere relativt dyre ejendomme. Side 3 af

4 Den indlagte tendenslinje viser, at des lavere effektiv ejendomsværdiskat, des større nedslag i grundskylden. Den ene procent med de største værdistigninger betaler således omkring 0,25 pct. i ejendomsværdiskat, mens stigningsbegrænsningsreglen reducerer grundskylden med omkring 30 pct. I den anden ende af skalaen (hvor priserne er faldet siden 2002) betales mere end pct. i ejendomsværdiskat, mens nedslaget i grundskylden typisk er omkring 5 pct. Ejendomsværdiskatten skal ses i sammenhæng med beskatningen af anden kapitalindkomst, herunder skatteværdien af rentefradraget. Ved en obligationsrente på 3 pct., vil den ejendomsværdiskat, som sikrer nogenlunde balance med rentefradraget, udgøre omkring pct. af ejendomsværdien. Er den effektive ejendomsværdiskat mærkbart mindre end pct. af ejendomsværdien, kan det således ses som et skattemæssigt subsidium til boligejerne i det pågældende område. Der gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at den effektive ejendomsværdiskat samt nedslaget i grundskylden kun kan skønnes med betydelig usikkerhed, da en præcis opgørelse kræver kendskab til den eksakte ejendomsværdi hhv. grundværdi i opgørelsesåret (her 205), hvilket er følsomt overfor de anvendte forudsætninger. Side 4 af

5 Figur. Sammenhæng mellem den effektive ejendomsværdiskat og nedslaget i grundskyld som følge af stigningsbegrænsningsreglen, enfamiliehuse, 205 nedslag i grundskyld nedslag i grundskyld ,25 0,5 0,75,25 Effektiv ejendomsværdiskat i fravær af nedslag Anm: Ejendomme er opdelt i percentiler (00 grupper) størrelsen af den effektive ejendomsværdiskat i 205 (vandrette akse). Den effektive ejendomsværdiskat er korrigeret for nedslag for ejere, der har ejet deres ejendom før 2. juli 998, samt nedslag til alderspensionister. Ejendomsværdiskatten er for hver gruppe tegnet op mod den gennemsnitlige rabat i grundskylden som følge af stigningsbegrænsningsreglen (lodrette akse). Der er anvendt et uvægtet gennemsnit af den effektive ejendomsværdiskat hhv. nedslaget i grundskylden i hver gruppe, dvs. hver ejendom vægtes lige meget uanset ejendommens værdi. Ejendoms- og grundværdierne er fremskrevet fra en i 20 til 204 på baggrund af stigningen i salgspriserne ifølge Realkreditrådets statistik på kommuneniveau. Fra 204 til 205 er der for hver kommune taget udgangspunkt i stigningen i 204, der forudsættes gradvist at tilpasse sig en langsigtsstigning på 3 pct. årligt fra 202 for alle kommuner. Den forudsatte stigning fra 204 til 205 er således den kommunespecifikke stigning i 204 korrigeret med /7 af tilpasningen på 3 pct. Kilde: Egne beregninger på lovmodellen på en stikprøve på 33 pct. af befolkningen. 203-data fremskrevet til 205. Side 5 af

6 Tabel. Nedslag i grundskyld for enfamiliehuse fordelt på kommuner, 205 Nedslag som følge af stigningsbegrænsningsreglen Median Nedslag i pct. af grundskyld før nedslag Frederiksberg Gentofte Rudersdal Hørsholm Lyngby-Taarbæk Furesø Allerød København Gladsaxe Fredensborg Dragør Hillerød Roskilde Helsingør Glostrup Ballerup Aarhus Solrød Egedal Vallensbæk Herlev Greve Hvidovre Rødovre Albertslund Skanderborg Høje-Taastrup Lejre Køge Tårnby Brøndby Frederikssund Ishøj Vejle Aalborg Fredericia fortsættes Side 6 af

7 Tabel. Nedslag i grundskyld for enfamiliehuse fordelt på kommuner, 205 Nedslag som følge af stigningsbegrænsningsreglen Median Nedslag i pct. af grundskyld før nedslag Hele landet Ringsted Esbjerg Gribskov Silkeborg Kolding Odder Holbæk Odense Favrskov Syddjurs Horsens Sorø Middelfart Herning Sønderborg Halsnæs Viborg Rebild Randers Næstved Slagelse Billund Faxe Hedensted Ikast-Brande Fanø Svendborg Haderslev Stevns Holstebro Aabenraa Kalundborg Kerteminde Nyborg Frederikshavn fortsættes Side 7 af

8 Tabel. Nedslag i grundskyld for enfamiliehuse fordelt på kommuner, 205 Nedslag som følge af stigningsbegrænsningsreglen Median Nedslag i pct. af grundskyld før nedslag Varde Mariagerfjord Vejen Hjørring Assens Lemvig Ringkøbing-Skjern Skive Brønderslev Struer Nordfyns Jammerbugt Vordingborg Faaborg-Midtfyn Thisted Vesthimmerlands Norddjurs Odsherred Tønder Guldborgsund Morsø Bornholm Lolland Ærø Langeland Samsø Læsø Anm: Til afgrænsning af husstande er anvendt det såkaldte d-familiebegreb, dvs. familier uden aldersgrænse for hjemmeboende børn. En hustand er medtaget, hvis boligen er et enfamiliehus, og et medlem af familien er ejer af huset. Den opgjorte ejendomsværdiskat hhv. grundskyld vedrører alene enfamiliehuset. Har en familie fx et sommerhus, er ejendomsværdiskat og grundskyld vedrørende dette ikke medtaget i beregningerne. Ejendoms- og grundværdierne er fremskrevet fra en i 20 til 204 på baggrund af stigningen i salgspriserne ifølge Realkreditrådets statistik på kommuneniveau. Fra 204 til 205 er der for hver kommune taget udgangspunkt i stigningen i 204, der forudsættes gradvist at tilpasse sig en langsigtsstigning på 3 pct. årligt fra 202 for alle kommuner. Den forudsatte stigning fra 204 til 205 er således den kommunespecifikke stigning i 204 korrigeret med /7 af tilpasningen mod 3 pct. : en er summen af personlige indkomst før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag med tillæg af positiv nettokapitalindkomst og positiv aktieindkomst. en er summeret over alle personer i husstanden. Der er ikke korrigeret for forskelle i familiestørrelser, dvs. der er tale om ikke-ækvivalerede størrelser. Kilde: Egne beregninger på lovmodellen på en stikprøve på 33 pct. af befolkningen. Data for 203 fremskrevet til 205. Side 8 af

9 , fortsættes Tabel 2. Effektiv ejendomsværdiskat for enfamiliehuse fordelt på kommuner, 205 Effektiv ejendomsværdiskat i fravær af nedslag 2 Median Faktisk effektiv ejendomsværdiskat Frederiksberg ,33 0,38 0,42 0,40 0,36 Gentofte ,45 0,50 0,58 0,56 0,5 Rudersdal ,57 0,63 0,70 0,66 0,59 Hørsholm ,57 0,65 0,70 0,63 0,57 Lyngby-Taarbæk ,54 0,58 0,63 0,60 0,53 Furesø ,60 0,64 0,70 0,65 0,56 Allerød ,63 0,66 0,70 0,67 0,58 København ,44 0,48 0,53 0,48 0,42 Gladsaxe ,58 0,63 0,67 0,62 0,54 Fredensborg ,62 0,68 0,72 0,66 0,58 Dragør ,64 0,69 0,73 0,67 0,58 Hillerød ,67 0,72 0,77 0,72 0,62 Roskilde ,73 0,79 0,85 0,78 0,67 Helsingør ,6 0,68 0,73 0,67 0,58 Glostrup ,7 0,75 0,78 0,75 0,64 Ballerup ,63 0,67 0,72 0,68 0,57 Aarhus ,55 0,6 0,67 0,60 0,5 Solrød ,76 0,82 0,90 0,82 0,7 Egedal ,67 0,7 0,75 0,7 0,6 Vallensbæk ,69 0,72 0,75 0,72 0,62 Herlev ,6 0,64 0,68 0,64 0,53 Greve ,73 0,78 0,83 0,77 0,65 Hvidovre ,54 0,57 0,6 0,58 0,49 Rødovre ,54 0,57 0,6 0,57 0,48 Albertslund ,63 0,66 0,70 0,67 0,57 Skanderborg ,67 0,73 0,78 0,7 0,6 Høje-Taastrup ,69 0,73 0,79 0,74 0,62 Lejre ,67 0,75 0,8 0,7 0,6 Køge ,70 0,77 0,84 0,76 0,65 Tårnby ,56 0,60 0,63 0,59 0,50 Brøndby ,6 0,64 0,68 0,64 0,54 Frederikssund ,73 0,79 0,88 0,78 0,67 Ishøj ,7 0,75 0,77 0,74 0,63 Vejle ,77 0,85 0,92 0,83 0,70 Aalborg ,69 0,76 0,83 0,73 0,6 Fredericia ,84 0,9 0,99 0,87 0,73 Side 9 af

10 Tabel 2. Effektiv ejendomsværdiskat for enfamiliehuse fordelt på kommuner, 205 Effektiv ejendomsværdiskat i fravær af nedslag 2 Median Faktisk effektiv ejendomsværdiskat Hele landet ,65 0,75 0,86 0,7 0,60 Ringsted ,57 0,64 0,70 0,63 0,54 Esbjerg ,66 0,73 0,80 0,7 0,59 Gribskov ,72 0,80 0,89 0,78 0,65 Silkeborg ,64 0,70 0,76 0,69 0,59 Kolding ,73 0,79 0,85 0,77 0,65 Odder ,66 0,72 0,77 0,7 0,6 Holbæk ,78 0,87 0,97 0,85 0,72 Odense ,62 0,68 0,73 0,66 0,54 Favrskov ,70 0,77 0,85 0,76 0,65 Syddjurs ,60 0,68 0,76 0,66 0,55 Horsens ,56 0,62 0,67 0,6 0,52 Sorø ,7 0,80 0,89 0,78 0,66 Middelfart ,75 0,84 0,9 0,82 0,69 Herning ,68 0,74 0,82 0,73 0,60 Sønderborg ,84 0,95,03 0,89 0,72 Halsnæs ,95,05,5,0 0,84 Viborg ,66 0,73 0,79 0,72 0,60 Rebild ,60 0,67 0,75 0,66 0,55 Randers ,78 0,86 0,94 0,85 0,70 Næstved ,66 0,73 0,80 0,73 0,6 Slagelse ,66 0,73 0,8 0,72 0,6 Billund ,74 0,8 0,88 0,80 0,66 Faxe ,79 0,89 0,99 0,87 0,73 Hedensted ,8 0,90 0,98 0,87 0,72 Ikast-Brande ,65 0,72 0,78 0,7 0,58 Fanø ,6 0,68 0,75 0,66 0,54 Svendborg ,67 0,75 0,82 0,72 0,59 Haderslev ,83 0,93,02 0,9 0,74 Stevns ,7 0,78 0,86 0,76 0,63 Holstebro ,68 0,73 0,8 0,73 0,60 Aabenraa ,85 0,97,07 0,93 0,75 Kalundborg ,65 0,73 0,8 0,72 0,60 Kerteminde ,84 0,9,00 0,89 0,72 Nyborg ,73 0,80 0,87 0,78 0,64 Frederikshavn ,64 0,75 0,83 0,69 0,55 fortsættes Side 0 af

11 Tabel 2. Effektiv ejendomsværdiskat for enfamiliehuse fordelt på kommuner, 205 Effektiv ejendomsværdiskat i fravær af nedslag 2 Median Faktisk effektiv ejendomsværdiskat Varde ,82 0,92,03 0,88 0,72 Mariagerfjord ,77 0,88 0,98 0,84 0,69 Vejen ,80 0,88 0,96 0,85 0,7 Hjørring ,63 0,72 0,84 0,70 0,56 Assens ,78 0,87 0,96 0,85 0,69 Lemvig ,47 0,54 0,60 0,52 0,4 Ringkøbing-Skjern ,82 0,93,03 0,90 0,72 Skive ,70 0,79 0,9 0,76 0,6 Brønderslev ,70 0,79 0,88 0,77 0,63 Struer ,92,0,09 0,99 0,80 Nordfyns ,80 0,88 0,96 0,87 0,70 Jammerbugt ,75 0,86 0,98 0,83 0,67 Vordingborg ,72 0,8 0,89 0,79 0,64 Faaborg-Midtfyn ,83 0,93,02 0,90 0,72 Thisted ,63 0,7 0,82 0,70 0,56 Vesthimmerlands ,79 0,9,00 0,88 0,70 Norddjurs ,80 0,88 0,97 0,87 0,69 Odsherred ,83 0,94,04 0,9 0,75 Tønder ,63 0,73 0,84 0,70 0,54 Guldborgsund ,76 0,9,04 0,88 0,70 Morsø ,66 0,74 0,83 0,72 0,55 Bornholm ,63 0,73 0,83 0,7 0,55 Lolland ,79 0,96,4 0,94 0,70 Ærø ,64 0,74 0,84 0,72 0,54 Langeland ,77 0,85 0,95 0,84 0,62 Samsø ,6 0,70 0,79 0,69 0,53 Læsø ,53 0,62 0,74 0,62 0,44 Anm: Til afgrænsning af husstande er anvendt det såkaldte d-familiebegreb, dvs. familier uden aldersgrænse for hjemmeboende børn. En hustand er medtaget, hvis boligen er et enfamiliehus, og et medlem af familien er ejer af huset. Den opgjorte ejendomsværdiskat hhv. grundskyld vedrører alene enfamiliehuset. Har en familie fx et sommerhus, er ejendomsværdiskat og grundskyld vedrørende dette ikke medtaget i beregningerne. Ejendoms- og grundværdierne er fremskrevet fra en i 20 til 204 på baggrund af stigningen i salgspriserne ifølge Realkreditrådets statistik på kommuneniveau. Fra 204 til 205 er der for hver kommune taget udgangspunkt i stigningen i 204, der forudsættes gradvist at tilpasse sig en langsigtsstigning på 3 pct. årligt fra 202 for alle kommuner. Den forudsatte stigning fra 204 til 205 er således den kommunespecifikke stigning i 204 korrigeret med /7 af tilpasningen mod 3 pct. : en er summen af personlige indkomst før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag med tillæg af positiv nettokapitalindkomst og positiv aktieindkomst. en er summeret over alle personer i husstanden. Der er ikke korrigeret for forskelle i familiestørrelser, dvs. der er tale om ikke-ækvivalerede størrelser. 2: Ejendomsværdiskat korrigeret for nedslag for ejere, der har ejet deres ejendom før 2. juli 998, samt nedslag til alderspensionister i pct. af ejendomsværdien. Kilde: Egne beregninger på lovmodellen på en stikprøve på 33 pct. af befolkningen. Data for 203 fremskrevet til 205. Side af

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Skatteudvalget 204-5 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 8. oktober 205 J.nr. 5-206457 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 6 af 6. juli

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Biltilgængelighed for familierne i Danmark

Biltilgængelighed for familierne i Danmark Biltilgængelighed for familierne i Danmark Der er en stigende andel af husstandene i Danmark, som har bil til rådighed. Andelen er steget fra 58,8 pct. i 2007 til 60,3 pct. i 2015. Andelen af husstandene

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer

Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer Borgere i Midtjylland og Nordsjælland scorer højest på velfærdsindikatorer I denne analyse er der set på en række forskellige indikatorer for borgerne i de danske kommuner. Placeres kommunerne i forhold

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån

Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af loan-to-value for realkreditudlån Denne vejledning finder anvendelse for realkreditinstitutter. Indberetninger Realkreditinstitutter skal elektronisk indberette

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 apr14 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere