fra fisk~ridir~kt0r~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~ridir~kt0r~n"

Transkript

1 Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat maal blev opfisket i Vik, hvorav blev saltet tønder og i Brønnøy blev optat aa1, likeledes hovedsagelig saltet. Herøy blev opfisket 2600 maal, hvorav saltet handelsvare 700 tønder og solgt til sildoljefabrik 900 maal resten til agn og hjemmeforbruk. Rødøy blev opfisket 6550 maal, derav blev solgt til sildoljefabrik 3100 maal og 2200 tønder saltet. U optat staar ca maal. Der blev 'i Meløy opfisket aa1, hvorav blev saltet til handelsvare 5600 tønder og soigt til sildolj efabrik 3660 maal. Prisen 2025 kl pr. maal. pfisket i Bodin 4400 maal mest saltet, pris 1830 kr. maalet. Bedst faldt fisket i Folla, hvor der i uken blev optat 8050 maal, hvorav saltet handelsvare 1280 tønder, solgt fabrikvare 6670 maal, resten hjemmeforbrukt. Pris 1725 kroner pr. maal. Ellers meldes om fangster fra 200~1500 maal i Vega, Tjøtta, Hemnes, Nesna, Lurøy, Gildeskaal, Skjerstad, Lødingen og Sortland. Nordlands amt er der ialt optat maal, hvorav saltet handels vare tønder, solgt sildoljefabrik Der blev i uken 27 juli3 august maal. i Røst opfisket 8600 og i uken n~rsk~ fisk~rl~r. Namdalen var fisket ubetydelig, 2027 august fisk, hvorav Uken 1117 august. der blev kun opfisket nogen hundrede 5000 lange, 3500 brosme og maal, hvorav det meste blev saltet kveite. FETSLD FSKET faldt meget bra Størrelsen var fra 4 til 6 streks og 8ælfangsten. 6 fartøier er i uken i' uken for Nordlands' vedkommende, hvor der blev opfisket ca. Kvantumsforøkelsen i S. Trondhjem stykker. Fisket var hindret av agn prisen 2126 kroner maalet kommet ind til Aalesund med maa1. Ukens totalfangst blev dreiet sig kun om ca maal i mangel maa1,!:) hvorav saltet uken. Der blev i Bjugn sat 8 mindre følge Søndmørsposten var sælnotstæng og opfisket 700 maal, hvorav fangsten i begyndelsen av sæsongen tønder, mot ifjor maa1 og saltet tønder. saltet 900 tønder. Kvalitet 57 streks ikke særlig lovende. Baade is og Bindalen i Nordland er opfisket og prisen var 1930 kroner maalet. veirforholdene var meget ugunstige maal, hovedsagelig solgt til Der var ved ukens slutning tilstede slutten av juni og begyndelsen av 25 notbruk med 375 mand og 21 juli tok fisket sig op. Fra Aalekjøpefartøier. Aafjord blev der sat sund har aldrig deltat saa mange 10 mindre notstæng og opesket 1350 farkoster som iaar, og de fleste er nu maal, hovedsagelig saltet. Kvalitet hjemkommet. alt er der ankommet 36 streks, pris Tilstede 60 til Aalesund 60 farkoster med ca. garnbaater med 160 mand, 22 not dyr. Resultatet av sælfangsten bruk med 400 mand og 30 kjøpe maa saaledes ansees for ganske bra fartøier. Der meldes om litt fiske i selv om nogen baater har været 0rlandet og :,iittra, hvor der hen uheldige. holdsvis er sat 4 og 5 stæng. alt Drivgarnsfisket efter makrel inden amtet er der opfisket i Nor d sjø e n. ngen norske fartøier maal, hvorav iset 150 maal solgt er kommet ind fra Nordsjøen. uken sildoljefabrikker maal, og saltet kom 5 svenske til Kristiansand med handelsvare tønder. ialt 429 tønder rundsaltet makrel. Totalfangst for hele landet til 17 alt er indkommet 14 svenske fartøier august utgjør maal, hvorav med 955 tønder rundsaltet makre1. saltet tønder mot ifjor Kystmakrelfisket hadde en ukemaal og saltet tønde~ i 1916 fangst av stk. makrei samt maal og tønder. aar en forøkelse i kvantummet av er iset 150 maal og solgt sildolje stk. eftermelding fra Stavanger og fabrikker J intet til hermetik Nevlunghavn. Av ukefangsten er fabrikker mot ifjor stk. tilført Kristiansand, og i til Risør, til Kragerø og stk. til Langesund. Alt blev Bankfisket. Til Aalesund er an solgt fersk med undtagelse av kommet 7 dampskibe med fra 6000 stk. der blev anvendt til hermetik. :!) Senere er indløpet meddelelse om en Fra Værøy meldes om slet fiske, kvantumsforøkelse i Tromsø amt av ca kun 1100 blev opfisket i uken maal som endte 10 august. til rundfisk 50 motor Totalfangst iaar stk. mot baater med fra 600 til 5000 rund i 1917 og stk. i fisk. Ukekvantum lange brosme og ngen islandssild ilandbragtsidste kveite. uke.

2 232 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 21 august 1918 Veket. Meteorologiske observatorium beretter: Sydkysten hadde ukens første dag svak vind fra N, anden og fjerde dag let bris fra V, femte og sjette dag sterk kuling fra SV og syvende dag svak vind fra V. Vestkysten hadde første dag svak vind fra N, anden dag laber vind fra S, tredie dag laber vind fra NV, fjerde dag frisk bris fra S, femte dag meget sterk kuling, delvis storm fra SV, sjette dag meget sterk kuling, delvis storm fra V og syvende dag let bris fra S. Romsdalskysten hadde hele uken svak til frisk bris fra SV. Nordlandskysten hadde første og anden dag svak vind fra, tredie og fjerde dag svak vind fra NV, femte til syvende dag let bris fra. Finmarkskysten hadde hele uken svak til frisk bris fra N. Fetsildfisket. B~r~tning~r Lensmanden Sund telegraferer 10/ til amtmanden Molde: 30 hl. hermetiksild, 350 hl. fetsild saltet til handelsvare denne uke. Fiskeriinspektøren Boda telegraferer 13/8 1918:. Lidt stængning paa Salten forøvrigt nærmest stilstand naar undtages Lyngen hvor noget fabriksild indstængt. Sidstepar dage regnveir men antagelig bedres fiskeforholdene Haar opklarende veir. Mal<relfisl<et i Nordsjeen. Fra Kristiansand meldes 14/8: 234 rund. Fra Kristiansand meldes 17/8: 195 rund. 2 svenske 3 svenske Distrikt Feisildfisket 1918 til 11 august. Derav alt optat Solgt Solgt set sildolje hermetikmaal Saltet maal fabrik fabrik tdr. maal maal Tromsø amt Nordlands amt... ~ Namdalen S. Trondhjems amt Romsdals amt e N. Bergenhus amt Tilsammen Mot i 1917! i kke opgit i i i i ! i garnbaater med 160 mand, 22 notbruk med 400 mand og 30 l{jøpefatøier. Ørland lensmandsdistrikt: uken sat 4 mindre stæng med not. ntet garnfiske, opfisket 500 maal, der er saltet til handelsvare med 750 tønder, kvalitet 36. Pris 2430 kroner: Ved ukens slutning 30 garnbaater med 75 mand, 12 notbruk med 216 mand og 20 kjøpefartøier. Hittra lensmandsdistrikt : uken antas sat 5 notstæng. pfisket 233 maal, som er saltet til handelsvare med 350 tønder. Tilstede ved ukens slutning 13 notbruk med 195 mand. alt opfisket inden amtet maal, hvorav antas iset 150 maal, solgt ~i1doljefabrik maal, salet handelsvare tønder. Stiftamtmanden. pslag 47. Namsos 17/8: Leka intet sildefiske. Fra SandværBrønnøy tilført 188 maal utællet 46 streks. Derav 270 tønder handelsvare, 11 maal sildoljefabrik. Pris Nærøy denne 'uke 120 maal notsild, pris 25, tilvirket herav 160 tønder handelsvare 46 streks. l nyt stæng sat, indhold ukjendt. Fra 731 juli opfisket, men tidligere ikke opgit, 400 maal notsild, pris 25 26, herav tilvirket 600 tønder handelsvare 46 streks. Namsos opfisket Lyngenfjorden : 5 maal notsild 46 streks, 5 maal garnsild 35 streks solgt til matsild og anvendt til eget bruk. Fosnes: ntet sildefiske. pfisket smaamakrel 56 maal levert sildoljefabrik. alt Namdalen 8057 maalfetsild, hvorav virket handelsvare 6463 tdr., solgt sildoljefabrik pris Rødøy: pfisket i uken 6550 maal, hvorav saltet handelsvare 2200 tønder, solgt fabrikvare 3100 maal, uoptat ca maal, priser som før. MeLlY: pfisket i uken 6150 maal, hvorav saltet handelsvare 5600 tønder, solgt fabrikvare 3660 maal, resten hjemmeforbruk, pris Gildeska al : pfisket i uken 1500 maat hvorav saltet handelsvare 800 tønder, solgt fabrikvare 1000 maal, pris Skjerstad: Stængt ca maal, litt garnfiske. Bodin: pfisket 4400 maal, hvorav saltet handelsvare 3290 tønder, solgt fabiikvare 700 maal, pris Folla: uken opfisket 8050 mdal, hvorav saltet handelsvare 1280 tønder solgt fabrikvare 6670 maal, resten hjemmeforbruk, pris Steigen: Denne uke optat 476 rna al fabrikvare. Lødingen: pfisket 1500 maal, alt solgt fabrikvare, pris 20. Sortland: pfisket 550 maal fabrikvare. alt opfisket inden amtet maal,hvorav saltet handelsvare tønder solgt sildoljefabrik maal. Amtmanden. pslag 48. Bergen 17/8: Provianteringsdepartementet bekjendtgjør følgende: de av departementet under 18 mai kundgjorte betingelser for Statens kjøp av 5ild og fiskevarer fastsættes herved følgende forandringer gjæl dende for fetsild fanget efter klokken 12 middag søndag den 18 august. 1. Den garanterte mindstepris for fetsild av størrelse 2125 stykker pr. kilo ophæves. 2. Den garanterte mindstepris for fetsild av størreise 1720 stykker pr. kilo ned td~grammtr 3183 maal til agn og hjemmeforbruk 665 maal. Politimesteren. sættes til kr. 55 fem og femti kroner <ysimal<relfisket. pr. eksportpakket tønde a 100 kg pslag 48. Bodø 17/8: Bindal: pfisket 3. Fragttiiskuddet a kr. 5 pr. eksportpakke pslag 1 L 20/8: Kystmakrelfisket. Sidste uke i uken 2000 maal, hvorav saltet handelsvare tønde bortfalder for fetsild av størrelse anmeldt Qpfisket stk. makrel, hvorav 40 tønder, solgt sildoljefabrik 1900 maal, 14~16 stykker pr kilo. til Kristiansand stk. Risør 45150, resten hjemmeforbruk.,pris: Notsild 1718, Fiskeridirektør. Kragerø og til Langesund garnsild Flere større stæng uoptat. alt iaar til 17/10 er opfisket stk Vik: pfisket i uken 5000 maal, hvorav pslag 49. Tromsø 17/8: Bjarkøy: Denne mot ifjor , i og 1915 saltet handelsvare 6100 tønder, solgt sildolje uke 3 nye stæng. ptat 305 maal, hvorav fabrik 400 maal, priser som før. Brønnøy: 105 maal agn, 200 sildoljefabrikker. Merker Denne uke opfisket 3629 maal, hvorav saltet 6 og mindre pris 12. Salangen: Denne uke handelsvare 5471 tønder, solgt sildoljefabrik 20 stæng med ca maal, optat større Fetsildfisket. 422 maal. Vega: pfisket 200 maal, hvorav partier som for tiden ikke kan opgis, 5 og 7 pslag 44. Trondjern 17/8: Bjugn lens saltet handelsvare 500 tønder 46 streks. streks samt smaasild, pris ukjendt. Hillesøy mandsdistrikt: uken 1017 august sat 8 Tjøtta: pfisket 300 maal solgt sildoljefa Denne uke 6 mindre stæng i Sørfjord. p mindre notstæng og opfisket 700 maal,hvorav brik, pris Herøy: l uken opfisket tat 190 maal tilvirket handelsvare 250 tønder antas solgt sildoljefabrik 100 maal, saltet 2600 maal, hvorav saltet handelsvare 700 pris pr. maal 18 kroner, 5 bruk, 2 kjøpere handelsvare 900, betalt tønder; resten hjemme tønder, solgt fabrik 900 maal, resten agn, bestad: Denne uke stængt maal forbruk. Kvalitet 57. Pris 1930 kroner hjemmeforbruk. Hennes: pfisket 600 maal hvorav 3000 maal optat, solgt sildoljefabril Tilstede ved ukens slutning 25 notbruk med hvorav saltet handelsvare 450 tønder, solgt 4 og 5 streks, pris Noget garnfiske 375 mand og 21 kjøpefartøier. Aafjord lens fabrikvare 300 maal, litt garnfiske, pris 17 Grovfjord fra 18 stampe flere notbru1 mandsdistrikt: uken sat 10 mindre not 21. Nesna: pfisket i uken 1500 flere kjøpere, utsigt nye stæng. alt opta stæng og opfisket 1350 maal hvorav garnsild hvorav saltet handelsvare 2200 tønder, inden amtet 8015 maal, hvorav saltet han 150, hvorav antas solgt sildolierabrik 630 fabrikvare 100 maal, pris Lurøy: lelsvare 1520 tønder, solgt sildoljefabrik 6310 maal og saltet til handelsvare 1650 tønder pfisket 1500 maal, hvorav saltet handels maal, hjemmeforbruk 145 maal, agn og 620 Kvalitet 36. Pris 2530 kroner. Tilstede vare 500 tønder, solgt fabrikvare 1000 maal maal. Stiftamtmandeuo

3 21 august 1918 UKENTLGE MEEDDELLSER FR NRSK FSKERlBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 233 pslag 9. 19/8 : Til 17 augusr anmeldt optat maa 1 fetsild, hvorav 150 iset, solgt sildoljefabrikker maal, saltet handelsvare tønder mot ifjor henholdsvis hermetikfabrikker og Ut~nlandsk~ fisk~rj~r. Uken 1117 august. S i de fis k e t ved s l and. Konsulen Reykjavik telegraferer at der i uken som endte 12 august, er saltet i 0fjord 180 tønder og i uken som endte. 19 august, 400 tønder sammesteds. Tidligere er opfisket tønder. t~l~gramm~r Sildensl<et ved sland. pslag 10: Konsulen Reykjavik telegraferer: Uken 512 august 0fjord saltet 180 tønder sild 1219 august 400 tønder. marli~dsb~r~tning~r m~. Uken 1117 august. 1<1 i pfi skmarl<edet. pslag 5. 15/8: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: mport 9993 islandsk, salg 1882 norsk, 3993 islandsk, 500 nyfundlandsk, beholdning norsk, 6000 islandsk, 8500 nyfundlandsk. Priser norsk, islandsk, nyfundlandsk. Santander salg 110 norsk, beholdning 1780 norsk. Paris London Meddelelse, fra Provianteringsdeparte~ mentet av 16 august Kystmakrelfisl<et Hvortil indbragt Bergen...,... 17/ s Haugesund... 10/ S Skudenes... 27/ 7 Stavanger... 17/ S Egersund... 17/ S Farsund... 10/ S Aaensire Hitterø... 1/ 6 Kristiansand.. ndbragt Til uken stk.\ alt stk. 16/ s Lillesand... 17/ 8 Arendal... 17/ S Grimstad... 16/ S Risør... 16/ S Kragerø, Skaatø... 17/ S Langesund... 17/ 8 Nevlunghavn 1 /8 Fredriksværn 22/ 5 nsø, Hvaler Kristianiafjorl den indenj 10/ s for Drøbak l 000 l Tils Mot i Av fangsten er stk. fisket med garn, stk. med not, resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Av de forskjellige beretninger hitsættes:, de av departementet.. under 8 Egersund.,Ca..l, baater l11ed maii{undgjor'te' betingelser ()i>statens 2 mands besætning deltar i fisket. kjøp av' sild og fiskevarer 'fastsættes Fisken fanget i sættegarn langs kysten. Størrelsen over middels, og herved følgende forandringer gjæl dende for fetsild, fanget efter kl. 12 kvaliteten meget god. middag søndag den 18 august. 1. Den garanterte mindstepris for Kri s ti ans and. Fisket foregaar fetsild av størrelse 2125 stk. fremdeles med drivgarn. Endel pr. ophæves. dorgefiske foregaar, og av og til 2. Den garanterte mindstepris for gjøres et par notstæng. fetsild av størrelse 1720 stk. Risør. Snørefisket er i fu d gang pr. nedsæues til kr. 55,00 og er tildels bra naar veiret tillater femti fem kroner pr. eks fiske. Der deltar ca. 70 lag i fisket. portpakket tønde a 100 Langesund., Der deltar FragUilskuddet a kroner 5,00 pr. baater. Kvaliteten god, størrelse 3 eksportpakket tønde bortfalder stk. pr. for fetsild av størrelse 1416 stk pr. lov om ilandbringeise i norsk havn av fisk' fang~ef av norske farkoster. l. Fisk fanget av norsk farkost eller produkter av saadan fisk skal, indtil Kongen anderledes bestemmer, ilandbringes i norsk havn. 2. Paabudet i l gjælder ogsaa sæl og bottlenose samt alle andre sjødyr og produkter av disse, dog ikke hval fanget paa de sydlige fangstfelter eller produkter av saadan hval. 3. Kongen eller den, han dertil bemyndiger, kan utfærdige de nærmere bestemmelser og paabud, som utkræves ti~ gjennemførelse av denne lov. Likeledes kan Kongen eller den, han dertil bemyndiger, dispensere fra bestemmelsene i de foregaaende paragraffer., 4. vertrædeise av denne lov eller bestemmelser utfærdiget i kraft av denne lov straffes med bøter indtil ,00 kr. eller fængsel ind' til to aar eller med begge deler. Paa samme maate straffes den, som forsætlig medvirker til saadan forbrydelse som i første led nævnt. Den, som av uagtsomhet enten bega ar saadan overtrædese som i første led nævnt, eller medvirket dertil, straffes med bøter indtil 20000,00 kr. eller med fængsel indtil seks maaneder eller med begge deler. 5. Fangst, som er eller søkes i1andbragt eller losset i strid med bestemmelsene i denne lov, kan helt eller delvis indrages ved dom, selv om produkterne ikke tilhører nogen, som er skyldig i den strafbare handling. Er der ikke anledning til inddragning av varerne selv kan deres værdi helt eller delvis inddrages hos den skyldige. 6. saker angaaende forbrydeser mod denne lovs bestemmelser faar regelen i straffeproceslovens 287, andet punkt, anvendes uten hensyn til, om den for forbrydeisen fastsatte straf er strængere end der nævnt. 7. Denne lov træder i kraft straks. Kristiania, den 29 juli 1918.

4 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 21 august 1918 ~ Brisling etc. mf~rt Bergen regnes fra 1862, da den første fabrik ca fiskere og fabrikarbeidere derav ca. 85 % l{vinder. i tiden 1017 august blev oprettet eksisterte et stort anta1 fabrikker, ikke aiene i Vigo 1917 blev kasser sardiner, Bris Smaa men i bugterne ved Marin, Arosa og som veiet omtrent pund Pris Pris Hvorfra!ing sild pr. skj. pr. skj. Muros blev fangstmetoden til en værdi av dol.1ars skj. skj. ganske forandet, hvilket resulterte i utskibet fra Vigo.! økede fangster, De smaa baater med N. Bergen smaa garn og et mandskap paa 4 hus amt i 4.50 Sildeeksporten fra sland. 1 S. Bergen.1 hus an~ == Tils V ærdi brisling kr smaasild Den spa~ske ~~ kr sanurdndustrt (Efter Fish Trades GazeHe). en lang rapport om sardinindustrien beretter den amerikanske konsul i Vigo at sardinerne viser sig i overflod ved kysterne ved Galizien, Andalusien og Cantabrian. Fisken varierer ilængde fra til 7 1 /2 tomme og veier fra 24 til 68 gram. Vigo er det største sardin industrimarked i Spanien og et av de største sardincentra i verden. ndustrien mand, blev erstattet av store seilbaater paa 40':60 fot lange, med store garn og et mands~(ap paa mand, og de fisket over alle bugtene og længere bort blev dampfiskefartøier indført paa 5060 tons med maskiner paa HK. store garn blev brukt, ca. 650 fot lange og 250 fot dype, og disse fartøier reiser ofte 80 til 100 mil for at søke efter fisken. Resultatet har været meget tilfredsstillende. Efterat sardinerne er blit renset, blir de nedlagt i en beholder av saltlake i en halv time indtil 2 timer i forhold til størrelsen, de blir da tørret og kokt i store dampovne fra 20 til 35 minutter, sortert efter størrelsen og nedlagt i bokser med olivenolje, eller en blanding av olivenolje og raffinert peanut olje. Nogen fabrikker nedlægger bokser pr. dag. ndustrien skaffer arbeide for slændingerne hadde en hel del sild liggende, som de ikke fik solgt eller skibet ut i 1917 og det saa ut til, at de ikke skulde bli av med den iaar heller. sommer har man imidlertid faat solgt en stor del av silden; det meste til Sverige og noget til Amerika, meddeler bladet Frjettir. Den sild som fiskes iaar er ogsaa for en stor del solgt paa forhaand til Sverige og noget gaar til Danmark. Men efter den overenskomst som er truffet mellem Amerika og sland, har islændingerne ikke anledning til kjøp av fangst fra utenlandske fartøier. (Søndmørsposten 17/ ) General.. rapport om de større norske fiskerier(~jorwgfisheries) Hvad der fiskes i uken, men anmeldes 10rsent til at komme med, optages i føigellde ukes rapport. Qucmtities reported too late to be inciuded in the report for this week are added to totals for next week.) A, Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver,...,... hl Lever tilovers til anden tran (Liver for oiher oils)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildfisket (Spring Herring), februarmars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket julidesember 1 ) tdr., saltet y fiskepakket (Fat Herring) (Barres salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the Vii est Coast)... maal a 150 liter b. for østlandet (the South Coast).,... maa1 il 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember 1 ). tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne tdr., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barres, salted, seapacked)' C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway horn the NorthSea, saltedfor export toamerica) Kvantum Totalfor uken til kvantum til 17/ / l o o l ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring us ed fresh is not included). 2) Al makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (Al! markerel, us ed fresh or ~~p. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included).. Ved eftertryk av disse m~ddelelser maa Fiskets Gang~ angives som kilde. AlS John Griegs boldrykkeri. l 373

5 Toldsteder vaa~.ild org~s utfns~j a fj$k~l'roduln~r fra 1 januar til. 1'1 august 191$ og uk~tl som ~nclte 17 august. Fetsild Klipfisk, Nordsje slands l<lipfisk, Rot Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haaog skaaret Storsild Brisling islandsk Rundfisk Sei Rogn sild sild norsk skjær rund terfisk tran Blank tran blank Brun kjærr. tdr. sild tdr. tdr. etc. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. Kristiania Sandefjord.. o Kristiansand. _o Flekkefjord.. _o stavanger _ 1935 Kopervik _0 0 Haugesund _o Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik... Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø... Andre _o alt uken 5338 o Fisk, Fiske saltet Sildemel Sælskind guano Hermetik i tdr. Levende aal Anden fersk fisk Hummer stk. Fisk, saltet i fartei Hærdet Hval Sæl Bott/e Sildetran Sild, fersk Sild, Makre', Makrei, Laks, Toldsteder hvalolje tran tran nosetran rekt saltet fersk fersk tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. ks. tdr. Kristiauia. Sandefjord.. Kristiansand. flekkefjord.. Stavanger Kopervik... Haugesund Bergen florø... Aalesund Kristiansuud. Trondhjem l 565 Bodø ' '_ Svolvær Narvik... Tromsø Hammerfest l : ' Vardø. ~ o Vadsø o Andre alt /290741/ lo~~ uken ') ') nnn j

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911 ktlø ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 2. aargang Norske fiskerier. Uken 23-29 juli. -- FETSLD FSKET var i sidste uke i god fremgang for Fosen, N amdalen og Helgeland, og nordenfor meldes

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n Ukntlig mddilsr 'for norsk fjskrl,bdrift fra fisi(riairkt0r,n 11 aargang Onsdag,22 sepj,ember 1920 nrsl( fjsl(rir.,870c38 0865819:139 525 og i., ' tdgrammtr. >' Uken 1218 september. 1918273 544970111117150

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere