Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September Slide 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1"

Transkript

1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg af miniferiedestination Miniferievalgkriterier Zoom på attraktioner/oplevelser som valgkriterier Flyruten København/Rønne 4 Hovedferie Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund Formål Denne undersøgelse har til formål at give input til den overordnede strategiske planlægning af markedsføringen af Bornholm, herunder produkt- og destinationsudvikling. Undersøgelsen er planlagt til at skulle gennemføres på årlig basis; og indeværende undersøgelse er den første i rækken. Denne første undersøgelse fokuserer på en kortlægning af Bornholms positionering som destination for miniferier og hovedferier med henblik på at identificere relevante indsatsområder for markedsføringen. Nøglespørgsmål Undersøgelsen er tilrettelagt mhp. at besvare følgende nøglespørgsmål: Hvad er danskernes kritiske beslutningsparametre ifm. valg af mini- og hovedferiedestination? Og hvordan er beslutningsparametrene vægtet ift. hinanden? Hvordan er Bornholm og konkurrerende destinationer positioneret ift. de kritiske beslutningsparametre og ift. forskellige delmålgruppper/segmenter? Hvad er alternativerne til et besøg på Bornholm? Hvordan er konkurrencefladen til andre danske destinationer? Hvordan foregår beslutningsprocessen for valg af ferie/miniferie destination? Hvad er de største barrierer for at besøge Bornholm? Hvilke potentialer er der for at tiltrække flere besøgende til Bornholm fremadrettet? Slide 4

5 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Inzights har varetaget dataindsamlingen. Til dataindsamlingen har Inzights benyttet Userneeds forbrugerpanel. Målgruppe Undersøgelsens er gennemført blandt personer i alderen repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den totale danske befolkning. Målgruppen er yderligere afgrænset til ikke at omfatte personer med tilknytning til Bornholm (dvs. personer som bor på Bornholm, har sommerhus eller familie på Bornholm er screenet fra). Stikprøve Der er gennemført i alt 2002 interview i målgruppen. Målgruppen udgør et fænomen på 98% af den danske befolkning svarende til at 2% er screenet fra på grund af tilknytning til Bornholm. Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden Vejning Data er vejet, således at bruttostikprøven (før screening) er repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den totale danske befolkning. Delmålgrupper Vi har lagt nogle forskellige snit i datamaterialet med henblik på at undersøge om der er delmålgrupper eller segmenter, som har særlig adfærd eller særlige holdninger, som bør have betydning for Destination Bornholms markedsføringsaktiviteter. Følgende delmålgrupper kræver nærmere definition: Rejsetype Miniferierejsende; har været på miniferie i Danmark indenfor seneste 3 år Hovedferierejsende; har været på hovedferie i Danmark seneste år Feriesegment Familiesegment; rejser med børn Gruppesegment; rejser i gruppe (uden børn) Parsegment; rejser med partner (uden børn/gruppe) Slide 5

6 Overblik over målgrupper og delmålgrupper Undersøgelsens målgruppe (personer uden tilknytning til Bornholm) Udenfor målgruppen 98% 2% Miniferie Har været på miniferie i Danmark seneste 3 år 17% 20% 22% Holder sandsynligvis/helt sikkert miniferie i DK kommende år 1 17% 20% 1% Holder sandsynligvis/helt sikkert miniferie i DK kommende år 1% 5 af alle danskere i alderen forventes at holde en miniferiei DK i løbet af det kommende år. 17% af disse (svarende til ca. 11% af alle danskere) har Bornholm som deres drømmedestination 7% af disse (svarende til af alle danskere) planlægger reelt at besøge Bornholm. Hovedferie 7% 4 Har været på hovedferie i Danmark seneste år 17% 9% 12% 1% Har været på hovedferie i Danmark seneste år 40% af alle danskere i alderen år forventes at holde hovedferiei DK i løbet af det kommende år. Bornholm tegner sig for en større andel af hovedferierne end af miniferierne, men i øvrigt gælder det samme billede som for miniferie: en betydelig del har Bornholm som urealiseret drømmedestination. 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dreamers; drømmer om Bornholm, men realiserer ikke drømmen Doers; drømmer om Bornholm, og realiserer drømmen Neither/nor; drømmer ikke om Bornholm Familiesegment Gruppesegment Parsegment Slide 6

7 Konklusion Slide 7

8 Indløsning af Bornholms potentiale som miniferiedestination Bornholm udmærker sig som nævnt ved at være den miniferiedestination i Danmark med det største uudnyttede potentiale. Den væsentligste barriere for at besøge Bornholm er rejsetiden og rejseomkostningerne. Det er derfor helt afgørende, at Destination Bornholm prioriterer indsatsen med at reducere disse barrierer over andre typer af indsatser. Sammenholdes barrierer og potentiale syntes prioriteringen yderligere at pege på parsegmentet i den vestlige del af Danmark og blandt par/familier i den østlige del af Danmark. Vi ser derfor især 3 indsatsområder, som Destination Bornholm bør udforske: 1 Transport-/færgerabatpakker til familier Færgen tilbyder i dag forskellige typer rabatordninger for familier i egen bil, men ordningerne efterlader et betydeligt uudnyttet potentiale blandt familierne i østlige Danmark. Der bør fokuseres på øget, målrettet kommunikation til familier eller alternativt på redesign af de nuværende rabatordninger herunder evt. også fokus på pakketering med overnatning i form af sommerhus/ferielejlighed, som er mest familierelevant. 2 Flyrute Jylland/Rønne for par i Vestdanmark For at åbne op for potentialet i Jylland bør indsættelse af en flyrute mellem en destination i det vestlige Danmark (Billund eller Tirstrup) og Rønne overvejes. Ruten skal målrettes specifikt mod miniferierejsende i parsegmentet, da disse repræsenterer det lettest realisérbare potentiale i vest. Parsegmentet udgør et godt match til flykonceptet, idet to flybilletter vil udgøre en overskuelig udgift. Flyruten kan tilrettelægges omkring ganske få weekendafgange, som matcher miniferiekonceptet. Flybilletterne kan sandsynligvis med fordel pakketeres med attraktiv indkvartering og lejebil. Ved i første omgang at påvirke parsegmentet til at besøge Bornholm vil der kunne genereres afledte genbesøg i form af eks. hovedferie med familien i egen bil. 3 Flyrute København/Rønne for par i øst Her gælder samme tankegang som under pkt. 2. Kendskabet til ruten er exceptionelt lavt. Ved at øge kendskabet kan man pushe parsegmentet i øst til at afholde miniferier på Bornholm, der forhåbentlig vil blive efterfulgt af familiebesøg i egen bil, idet loyaliteten/ genbesøgsandelen er meget høj for Bornholm. Pakketering af flybilletterne bør samtænkes med anvisningerne i pkt. 1. Slide 8

9 Strategiske kommunikationsparametre Når der ses bort fra prisbarriere problemstillingen, som behandles særskilt i det efterfølgende, bør Destination Bornholm fokusere kommunikationsindsatsen overfor miniferierejsende på følgende tre temaer: 1. Mulighederne for at bruge naturen 2. Seværdighederne 3. Mangfoldigheden i overnatningsmuligheder og priser For både ferieophold og i særdeleshed miniferieophold gælder, at overnatningsstedet fylder overordentlig meget i den samlede ferieoplevelse. Det er derfor også naturligt, at overnatningsmulighederne fremhæves blandt de væsentligste valgkriterier for valg af feriedestination. Dette understreger dermed også vigtigheden af, at kommunikationsindsatsen indeholder inspirerende overnatningstilbud og måske i særlig grad, at mangfoldigheden fremhæves. Det er ligeledes væsentligt at understrege, at de klassiske seværdigheder har større tiltrækningskraft end begivenheder/events. Begivenheder og events bør fortrinsvis målrettes tilbagevendende miniferierejsende (til forskel fra nye miniferierejsende), da disse sandsynligvis har et ganske godt kendskab til ovenstående tre temaer og dermed skal trækkes til Bornholm med noget andet/nyt/anderledes. De begivenheder/events som Destination Bornholm i arbejdet med destinationsudvikling især bør fokusere på at udvikle er outdoor- og sportsaktiviteter i samarbejde med eks. Naturstyrelsen og Bornholms Regionskommune. Det aktive liv i naturen skal udvikles og markedsføres i takt med udviklingen på området. Men også madoplevelser er et vigtigt indsatsområde, som såvel produktudvikling som markedsføring bør fokusere på. Indenfor rammerne af madoplevelser er det især koncepter indenfor lokale råvarer, der har interesse enten i form af besøg hos producenter eller i form af restaurantbesøg. Kendskabet til Bornholm som feriedestination er som udgangspunkt ganske godt. Imidlertid ses en ret tæt sammenhæng mellem Bornholms relevans som rejsedestination og kendskabet til øen, hvilket understreger behovet for at udbygge kendskabet løbende. Slide 9

10 Perspektivering Ifølge Turismesatellitregnskabet for Bornholm (RTSA), udført af CRT (Center for regional - og Turismeforskning, Hedetoft og Zhang, Juni 2013) kan turisternes samlede forbrug på Bornholm i 2011 estimeres til 1,83 milliarder kr. Forbruget medførte en samlet beskæftigelse på årsværk og en samlet værdiskabelse inklusiv de afledte effekter af turismen på 894 mio. kr., svarende til 11, af den samlede bornholmske værdiskabelse. Turisme erhvervet fremstår dermed som det vigtigste erhverv på Bornholm, når der ses bort fra offentlig administration, undervisning og sundhed. Af turisternes samlede forbrug udgjorde danske turisters forbrug 68%. Tages der udgangspunkt i det identificerede potentiale for at tiltrække flere danske turister til Bornholm (s. 10), kan en vækstfaktor udregnes ved hjælp af forskellen imellem de som med hjertet (17%) ønsker at besøge Bornholm, og de som vælger Bornholm som destination med hjernen (7%). Antages yderligere, at niveauet af danske turister i 20ll er sammenligneligt med den andel i undersøgelsen, som med hjernen udtrykker, at de ønsker at besøge Bornholm, kan de afledte økonomiske effekter ved udnyttelse af Bornholms fulde potentiale som turistdestination estimeres som følger: Vækstfaktor: 17%/7% = 2½ Fulde potentiale udregnet i årsværk: 2½ (vækstfaktor) x (årsværk relateret til turisme i 2011) 0,68 (andel danske turister) = årsværk (fulde potentiale relateret til danske turister ) Udnyttelse af det fulde potentiale som destination for danske turister kan altså estimeres til en øget beskæftigelse på (0,68 x 2.063)= årsværk og tilsvarende en øget værdiskabelse på 912 mio. kr. Dette forudsætter dog, at prisbarrieren for transporten til og fra Bornholm elimineres, hvilket jo kan gøres ved en reel nedsættelse af prisen på transporten og/eller igennem kommunikation af prisen til markedet. Førstnævnte er naturligvis det mest effektive. Men eksempelvis kommunikeres en pris på kr. for en almindelig personbil inklusiv 5 personer som standard prisen på Rønne-Ystad tur/retur. Muligheden for billigere rabatterede billetter eller pakker hvor transporten indgår sammen med overnatning på Bornholm til en lavere pris, kommer dermed naturligt til at stå lidt i baggrunden. På lidt længere sigt i den nye udbudsperiode fra 2017 for færgebetjeningen, vil det være af meget stor betydning for Bornholm at opnå lavere billetpriser for turistsegmentet. Men indtil da må kræfterne fokuseres på igennem kommunikation og produktudbud at forsøge at ændre perceptionen af prisniveauet. Når det gælder kommunikationen af overnatningsmulighederne skal det også, set i lyset af prisbarriere problemstillingen, fremhæves, at det er væsentlig at kommunikere den prismæssige spændvidde i overnatningsmuligheden en ganske vanskelig øvelse, når det som anført også er væsentligt at inspirere med spændende og unikke overnatningstilbud. Slide 10

11 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg af miniferiedestination Miniferievalgkriterier Zoom på attraktioner/oplevelser som valgkriterier Flyruten København/Rønne Slide 11

12 Dette afsnits Key Findings Karakteristik af danske miniferier Kvantitativt overblik Halvdelen af alle danskere i alderen forventes at holde minimum én miniferie i DK i løbet af det kommende år. Bornholm har en markedsandel blandt de danske miniferierejsende på. Miniferiesegmenter Miniferierne er domineret af par 4 ud af 10 miniferierejsende rejser som par uden børn Planlægningshorisont Generelt er de miniferierejsendes planlægningshorisont kort: 1 ud af 3 planlægger med kort tidshorisont (3 uger eller kortere). Lidt over 1 ud af 3 planlægger med en mellemlang tidshorisont på 1-2 måneder. Parsegmentet har en klart kortere planlægningshorisont end de øvrige segmenter 8 ud af 10 planlægger selv deres miniferie mens 1 benytter rejsebureau ifm. planlægningen Indkvartering Hotel/kro er de miniferierejsende med benyttede form for indkvartering næsten 4 ud af 10 benytter hotel/kro (udbredt især blandt par) næsten 1 ud af 4 benytter sommerhus (udbredt især blandt familier) Slide 12

13 Sandsynlighed for miniferie i Danmark kommende år Total 2 28% 3 8% 2% Region Øst for Storebælt Vest for Storebælt 21% % 38% 31% 9% 8% 2% 2% Lavindkomst 22% 22% 37% 11% Indkomst Mellemindkomst 2 31% 3 2% 2% Højindkomst 2 32% 31% 2% Miniferie-segment Familiesegment Gruppesegment Parsegment 22% % 2 29% % 10% 2% 7% 0% 2 50% 7 100% Det er helt sikkert Det er meget sandsynligt Det er sandsynligt Det er overvejende usandsynligt Det er helt usandsynligt Ved ikke Base: Total: alle miniferierejsende i Danmark (1227) Region: øst/vest for Storebælt (522/705); Indkomst: lav/mellem/høj (347/382/306); Segment; fam./gruppe/par (339/399/460) Slide 13

14 Miniferiesegmenter Familiesegment 28% Hovedparten af de miniferierejsende i Danmark rejser som par (til forskel fra de hovedferierejsende, der fortrinsvist rejser som familie). Gruppesegment 3 Parsegment 37% Udenfor segment 2% 0% 10% 20% 30% 40% Base: Total: alle miniferierejsende i Danmark (1227) Slide 14

15 1 uge eller derunder 2-3 uger 1-2 måneder 3-4 måneder 5-6 måneder Over 6 måneder Ved ikke Planlægningshorisont for miniferier Tid fra planlæggelse til afholdelse 1 Total 1 22% 1/3 af de miniferierejsende planlægger med kort tidshorisont (2-3 uger). Hovedparten planlægger med en tidshorisont på 1-2 måneder. 38% 1 uge eller derunder 2-3 uger 1-2 måneder 3-4 måneder 5-6 måneder Over 6 måneder Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 2% 2% 1% 7% 9% Split på miniferiesegment 10% 12% 12% % 20% 20% 29% 37% 38% 39% 0% 10% 20% 30% 40% Familiesegment Gruppesegment Parsegment Parsegmentet har generelt kortere planlægningshorisiont, mens gruppesegmentet har længere planlægningshorisont. Base: Total: alle miniferierejsende i Danmark (1227) Miniferiesegment: familiesegment (339), gruppesegment (399), parsegment (460) Slide 15

16 Arrangering af miniferie Jeg/vi arrangerede opholdet helt eller delvist gennem et rejsebureau eller en rejsearrangør 1 Total Langt den største del af de miniferierejsende planlægger selv ferien uden at gøre brug af rejsebureau eller arrangør. Jeg/vi arrangerede selv opholdet uden at benytte et rejsebureau eller en rejsearrangør 82% Ved ikke 0% 2 50% 7 100% Jeg/vi arrangerede opholdet helt eller delvist gennem et rejsebureau eller en rejsearrangør Jeg/vi arrangerede selv opholdet uden at benytte et rejsebureau eller en rejsearrangør Split på feriesegment 1 12% 18% Der er ingen væsentlige forskelle på tværs af de 3 segmenter % Ved ikke 1% 1% 0% 2 50% 7 100% Familiesegment Gruppesegment Parsegment Base: Total: alle miniferierejsende i Danmark (1227) Miniferiesegment: familiesegment (339), gruppesegment (399), parsegment (460) Slide 16

17 Deltagere på miniferie Samlever/ægtefælle 70% Børn på 10 år eller derover 18% Børn under 10 år 1 Øvrig familie (som ikke er børn eller samlever) 2 Venner/vennepar 20% Andre Jeg tilbragte ferien alene 2% Ved ikke 0% 0% 2 50% 7 100% Base: Total: alle miniferierejsende i Danmark (1227) Slide 17

18 Miniferieindkvartering Campingplads 7% Hotel/kro 37% Pension/vandrehjem Bed & breakfast Sommerhus 2 De miniferierejsende gør især brug af hotel og kro. Ferielejlighed 1 Privat indkvartering 11% Anden indkvartering Ved ikke 0% 0% 10% 20% 30% 40% Base: Total: alle miniferierejsende i Danmark (1227) Slide 18

19 Miniferieindkvartering Split på miniferiesegment Det er i meget høj grad parsegmentet, som vælger hotel og kro. Familiesegmentet vælger fortrinsvist sommerhus og ferielejlighed. Familiesegment 9% % Gruppesegment 7% 30% 7% 28% 1 1 Parsegment 60% 7% 12% 8% 8% 1% 0% 2 50% 7 100% Campingplads Hotel/kro Pension/vandrehjem Bed & breakfast Sommerhus Ferielejlighed Privat indkvartering Anden indkvartering Ved ikke Base: Miniferiesegment: familiesegment (339), gruppesegment (399), parsegment (460) Slide 19

20 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg af miniferiedestination Miniferievalgkriterier Zoom på attraktioner/oplevelser som valgkriterier Flyruten København/Rønne Slide 20

21 Dette afsnits Key Findings Danske miniferiedestinationer Miniferiedestinationernes størrelse Jylland er den helt store miniferiedestination og tegner sig for over halvdelen af de miniferierejsendes senest afholdte miniferier: 1 ud af 4 har været i Andet område i Jylland 1 ud af 5 har været i Nordjylland 1 ud af 10 har været ved Vesterhavet syd for Limfjorden Bornholm tegner sig for af de miniferierejsendes senest afholdte miniferier og ligger således på niveau med andre ø-destinationer som Fanø/Rømø, Det Sydfynske Øhav og Samsø. Miniferiedestinationernes rekrutteringsopland De mest yderligt beliggende destinationer i Danmark rekrutterer fortrinsvis miniferierejsende fra den region de er placeret i: Nordjylland besøges mest af rejsende med bopæl vest for Storebælt Bornholm/Lolland/Falster/Møn besøges mest af rejsende med bopæl øst for Storebælt Denne yderlighedseffekt aftager for destinationer med mindre yderlig placering. Kun København udgør en klar undtagelse fra dette mønster. Bornholms relevans som miniferiedestination Bornholm opfattes i høj grad relevant som miniferiedestination: Lidt over en fjerdedel af de miniferierejsende vurderer Bornholm relevant Bornholms attraktion er tydeligt præget af sin østlige beliggenhed, idet det er især miniferierejsende med bopæl øst for Storebælt, som vurderer Bornholm relevant. Der er en tendens til, at parsegmentet både vest og øst for Storebælt i højere grad end de øvrige segmenter vurderer Bornholm relevant som destination. Kendskab til Bornholm som miniferiedestination Kendskabet til Bornholm er ganske godt. Imidlertid ses en ret tæt sammenhæng mellem Bornholms relevans som rejsedestination og kendskabet til øen, hvilket understreger behovet for at udbygge kendskabet løbende. Over halvdelen af de miniferierejsende har et meget godt/godt kendskab til Bornholm som destination 1 ud af 6 har et dårligt eller overvejende dårligt kendskab. Dårligt kendskab er mest udbredt i familie- og gruppesegmentet vest for Storebælt Slide 21

22 Destination for seneste miniferie i Danmark Andet område i Jylland 2 Nordjylland 18% København Ved Vesterhavet syd for Limfjorden Fyn Lolland/Falster/Møn Fanø/Rømø 8% 9% 9% Jylland er den helt store miniferiedestination og tegner sig for over halvdelen af de miniferierejsendes senest afholdte miniferier. Nordsjælland Vestsjælland Det sydfynske øhav Bornholm Sydsjælland Andet sted i Danmark Samsø 2% 2% 2% Bornholm tegner sig for af de miniferierejsendes senest afholdte miniferier og ligger således på niveau med andre ø- destinationer som Fanø/Rømø, Det Sydfynske Øhav og Samsø. Husker ikke 1% 0% 10% 20% 30% Base: Alle miniferierejsende i Danmark (1227) Slide 22

23 Destination for seneste miniferie i Danmark Split på feriesegment/region De mest yderligt beliggende destinationer i Danmark rekrutterer fortrinsvis miniferierejsende fra den region de er placeret i (Nordjylland besøges mest af rejsende med bopæl vest for Storebælt og Bornholm/Lolland/Falster/Møn besøges mest af rejsende med bopæl øst for Storebælt). Denne yderlighedseffekt aftager i takt med destinationernes mindre yderlige placering. Kun København udgør en klar undtagelse. Familiesegment Vest Øst 21% 28% 1 2% 22% 9% 12% 12% 17% 7% 7% Gruppesegment Vest Øst 22% 2 8% 22% 11% 17% 1 9% 8% 2% 2% Parsegment Vest Øst 2 31% 22% 1 2% 7% 1 1 8% 9% 2% 7% 2% 2% 2% 0% Andet område i Jylland 2 Nordjylland 50% København 7 100% Ved Vesterhavet syd for Limfjorden Fyn Lolland/Falster/Møn Fanø/Rømø Nordsjælland Vestsjælland Det sydfynske øhav Bornholm Sydsjælland Andet sted i Danmark Samsø Husker ikke Base: Familiesegment Vest/Øst (200/139); Gruppesegment Vest/Øst (246/153); Parsegment Vest/Øst (241/219) Slide 23

24 Bornholms relevans som miniferiedestination Lidt over en fjerdedel af de miniferierejsende vurderer Bornholm relevant som destination. Bornholms attraktion er tydeligt præget af sin østlige beliggenhed, idet det er især miniferierejsende med bopæl øst for Storebælt, som vurderer Bornholm relevant. Total 12% 1 30% 2 1 2% Region Øst for Storebælt Vest for Storebælt 9% 1 12% 22% 28% 3 27% 19% 21% 10% 1% 2% Lavindkomst 10% 1 27% 28% 18% Indkomst Mellemindkomst Højindkomst 11% % 3 32% 22% 2 17% 12% 2% Øst for Storebælt Familiesegment Gruppesegment Parsegment 1 12% 19% 22% 22% 21% 32% 39% 30% 18% 18% 21% 1 8% 8% 2% 1% 1% Familiesegment 10% 28% 31% 2 2% Vest for Storebælt Gruppesegment Parsegment 11% 11% 11% 1 27% 30% 29% 21% 19% 21% 2% 0% 2 50% 7 100% Meget relevant Ret relevant Måske relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Ved ikke Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år og ikke vælger Bornholm som foretrukken miniferiedestination (1028) Region: øst/vest for Storebælt (421/607); Indkomst: lav/mellem/høj (282/326/263); Segment: øst fam./gruppe/par (115/116/181) vest fam./gruppe/par (179/219/216) Slide 24

25 Kendskab til Bornholm som miniferiedestination Over halvdelen af de miniferierejsende har et meget godt eller godt kendskab til Bornholm som destination. 1 ud af 6 har et dårligt eller overvejende dårligt kendskab. Dårligt kendskab er mest udbredt vest for Storebælt og især i familie- og gruppesegmentet. Total 17% 41% 2 12% Region Øst for Storebælt Vest for Storebælt 1 20% % 1 8% 2% 2% Lavindkomst % Indkomst Mellemindkomst Højindkomst 18% 19% 41% % 11% 10% 2% 2% 2% Øst for Storebælt Familiesegment Gruppesegment Parsegment 20% 17% 21% 42% 49% 49% 2 21% 19% 8% 1% 9% 1% 7% 2% Familiesegment % Vest for Storebælt Gruppesegment Parsegment 12% 19% 3 40% % 9% 7% 2% 0% 2 50% 7 100% Meget godt Overvejende godt Delvis dårligt/delvis godt Overvejende dårligt Meget dårligt Ved ikke Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år (1098) Region: øst/vest for Storebælt (468/630); Indkomst: lav/mellem/høj (298/350/282); Segment: øst fam./gruppe/par (129/131/199) vest fam./gruppe/par (179/219/216) Slide 25

26 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg af miniferiedestination Miniferievalgkriterier Zoom på attraktioner/oplevelser som valgkriterier Flyruten København/Rønne Slide 26

27 Dette afsnits Key Findings Valg af miniferiedestination Dette afsnit kortlægger sammenhængen mellem de forskellige miniferiedestinationers attraktivitet målt hhv. med fornuften (det man rent faktisk gør) og med hjertet (det man gerne ville). Bornholms unikke positionering Bornholm har en helt unik positionering, som adskiller Bornholm markant i forhold til alle andre miniferiedestinationer: Andelen af miniferierejsende som vælger Bornholm med fornuften er betydeligt mindre end den andel, der vælger Bornholm med hjertet. Dette betyder, at Bornholm har et væsentligt uudnyttet potentiale som miniferiedestination. Bornholms uudnyttede potentiale som miniferiedestination kan udredes således: 7% vælger Bornholm med fornuften (dvs. opfatter reelt Bornholm som den mest sandsynlige destination for en kommende miniferie) 17% vælger Bornholm med hjertet (dvs. drømmer om Bornholm som destination for en kommende miniferie) Differencen på 10% er således udtryk for det uudnyttede potentiale: ud af de 17% som vælger Bornholm med hjertet, er der kun 7% (under halvdelen), som reelt vurderer Bornholm som den mest realistiske destination for en kommende miniferie. Der er således 10% som nøjes med at drømme om Bornholm, men altså ikke forventer at realisere drømmen. Disse 10% udgør et interessant potentiale for Destination Bornholm, da de er bevidste om, at de gerne vil Bornholm. Bornholms unikke positionering er særlig udtalt blandt miniferierejsende vest for Storebælt (dvs. forholdet mellem ovenstående 2 hjerte / fornufts -tal er størst vest for Storebælt. Slide 27

28 Hvilket område er det mest sandsynligt, at du/i besøger? Du skal tage udgangspunkt i de samme rejseomstændigheder som galdt for din seneste miniferie i Danmark. Valg af miniferiedestination; fornuft versus hjerte Hjertet (andel, som vælger destinationen med hjertet) 20% 1 10% Miniferiedestination D Miniferiedestination ED Miniferiedestination B Miniferiedestination A Miniferiedestination C 0% 0% 10% 1 20% Fornuften (andel, som vælger destinationen med fornuften) Hvilket område har du umiddelbart allermest lyst til at besøge? Du skal ikke tænke over rejseomkostninger, transporttid eller andre praktiske forhold du skal bare tænke over, hvilket område du af hjertet har mest lyst til at besøge. Denne grafiske illustration, som også benyttes på de følgende slides viser sammenhængen mellem de forskellige miniferiedestinationers attraktivitet målt hhv. med fornuften (det man rent faktisk gør) og med hjertet (det man gerne ville). Destinationer som ligger på eller lige omkring den grå linie i diagrammet er karakteriseret ved, at andelen af miniferierejsende som vælger destinationen med fornuften er lige så stor som den andel der vælger destinationen med hjertet. Man kan sige, at disse destinationer udnytter deres potentiale som miniferiedestination fuldt ud. Destinationer som ligger under den grå linie i diagrammet er karakteriseret ved, at andelen af miniferierejsende, som vælger destinationen med fornuften er større end den andel, der vælger destinationen med hjertet. Man kan sige, at disse destinationer overudnytter deres potentiale som miniferiedestination (nogle af de besøgende vil hellere være på en anden destination). Destinationer som ligger over den grå linie i diagrammet er karakteriseret ved, at andelen af miniferierejsende som vælger destinationen med fornuften er mindre end den andel der vælger destinationen med hjertet. Man kan sige, at disse destinationer underudnytter deres potentiale - eller har uudnyttet potentiale som miniferiedestination (nogle af de besøgende på en anden destination ville hellere være her). Slide 28

29 Valg af miniferiedestination; fornuft versus hjerte Hjertet (andel, som vælger destinationen med hjertet) 20% 1 10% Sydfynske øhav Ved Vesterhavet København Samsø Fanø/Rømø Bornholm Fyn Nordjylland Andet område i Jylland Andet sted i DK Lolland/Falster/Møn Nordsjælland Sydsjælland Vestsjælland 0% 0% 10% 1 20% Fornuften (andel, som vælger destinationen med fornuften) Bornholm har en helt unik positionering langt over den grå linie. Det vil sige, at der er langt flere der drømmer om Bornholm (17%) end der reelt vil besøge Bornholm (7%). Bornholm er således den feriedestination med det klart største uudnyttede potentiale. Andelen af miniferierejsende, som vælger Bornholm med fornuften på 7% kan i øvrigt sammenstilles med de på slide 21, som har besøgt Bornholm på seneste ferie. Differencen er udtryk for den andel, som faktisk er nået så langt i beslutningsprocessen, at de planlægger at tage til Bornholm, men altså alligevel ikke gør det f. eks. fordi de får indblik i rejseomkostningerne eller rejsetiden. Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år (1099) Slide 29

30 Valg af miniferiedestination; fornuft versus hjerte 20% Vest for Storebælt Bornholms uudnyttede potentiale er størst vest for Storebælt, hvor 17% drømmer om Bornholm, mens kun reelt besøger Bornholm. Bornholms uudnyttede potentiale er imidlertid også betydeligt øst for Storebælt, hvor 18% drømmer om Bornholm, mens 20% kun 10% reelt besøger Bornholm. Øst for Storebælt Hjertet (andel, som vælger destinationen med hjertet) 1 10% Samsø Bornholm Sydfynske øhav Fanø/Rømø Fyn Andet sted i Lolland/Falster/ DK Møn Nordsjælland 0% København Ved Vesterhavet Nordjylland Andet område i Jylland Sydsjælland Vestsjælland 0% 10% 1 20% Fornuften (andel, som vælger destinationen med fornuften) Hjertet (andel, som vælger destinationen med hjertet) 1 10% Sydfynske øhav Fanø/Rømø Nordjylland Ved Vesterhavet Samsø Bornholm Andet område i Jylland Fyn Nordsjælland Andet sted i Lolland/Falster/ DK Sydsjælland Møn København Vestsjælland 0% 0% 10% 1 20% Fornuften (andel, som vælger destinationen med fornuften) Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år vest/øst for Storebælt (630/469) Slide 30

31 2 Valg af miniferiedestination; fornuft versus hjerte Split på miniferiesegment Vest for Storebælt Jo større afstand til den grå liniedesto større er forskellen mellem hjerte-og fornuftsandelen; dvs. desto større er potentialet i det pågældende segment. Dermed har familiesegmenterne relativt set - både vest og øst for 2 Storebælt det største potentiale. Øst for Storebælt Hjertet (andel, som vælger destinationen med hjertet) 20% 1 10% Bornholm Parsegment Gruppesegment Familiesegment Gruppesegment København Nordjylland Andet område i Jylland Ved Samsø Vesterhavet Sydfynske øhav Fanø/Rømø Andet sted i DK Fyn Lolland/Falster/ Møn Nordsjælland Sydsjælland 0% Vestsjælland 0% 10% 1 20% 2 Fornuften (andel, som vælger destinationen med fornuften) Hjertet (andel, som vælger destinationen med hjertet) 20% 1 10% Det sydfynske Nordjylland øhav Ved Vesterhavet Samsø syd for Limfjorden Fanø/Rømø Bornholm Parsegment Familiesegment Andet område i Jylland Fyn Nordsjælland Andet sted i Lolland/Falster/ Danmark Møn Sydsjælland Vestsjælland 0% København 0% 10% 1 20% 2 Hjernen (andel, som vælger destinationen med hjernen) Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år Segment: vest fam./gruppe/par (179/219/216) øst fam./gruppe/par (130/131/199) Slide 31

32 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg af miniferiedestination Miniferievalgkriterier Zoom på attraktioner/oplevelser som valgkriterier Flyruten København/Rønne Slide 32

33 Dette afsnits Key Findings Miniferievalgkriterier Dette afsnit kortlægger de miniferierejsendes valgkriterier. Valgkriterierne kortlægges ud fra to tilgange: 1. Uhjulpet tilgang Dvs. kortlægning af, hvad respondenterne selv opfatter som væsentlige valgkriterier uden at deres svar ledes på vej af faste svarmuligheder. Dvs. respondenterne i deres besvarelser skriver med egne ord hvad der havde betydning for deres valg. Generelle uhjulpne valgkriterier De miniferierejsendes væsentligste uhjulpne valgkriterier på tværs af miniferiedestinationer er dejligt sted, på besøg, naturen, tradition og billigt/godt tilbud. Specifikke uhjulpne valgkriterier for Bornholm Bornholm vælges især pga. naturen, et generelt positivt image og tidligere besøg. Bornholm fravæges især, fordi rejsen er for lang og for dyr. 2. Hjulpet tilgang: Dvs. kortlægning af, hvordan respondenterne vurderer en række foruddefinerede valgkriterier, som er vigtige for Destination Bornholms kommunikationsarbejde. Generelle hjulpne valgkriterier De miniferierejsendes væsentligste hjulpne valgkriterie på tværs af miniferiedestinationer er overnatningsmulighederne. Det næst-væsentligste hjulpne valgkriterie er mulighederne for at bruge naturen aktivt (til forskel fra de mere krævende eller organiserede outdoor-aktiviteter, som der kun er moderat interesse for). Specifikke hjulpne valgkriterier for Bornholm De væsentligste hjulpne valgkriterier for Bornholm er overnatningsmulighederne, mulighederne for at bruge naturen aktivt og seværdighederne. Særlige begivenheder/events, shoppingmulighederne og mulighederne for at cykle på Bornholm er de mindst væsentlige hjulpne valgkriterier. Destination Bornholms kommunikationsarbejde bør altså fokusere på overnatningsmulighederne, mulighederne for at bruge naturen og seværdighederne i højere grad end på f.eks. begivenheder/events. Slide 33

34 Uhjulpne valgkriterier på tværs af destinationer 1 12% 12% 12% 12% De miniferierejsendes væsentligste generelle valgkriterier er dejligt sted, på besøg, naturen, tradition og billigt/godt tilbud. 10% 10% 9% 9% 8% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 0% Base: Alle miniferierejsende i Danmark, senest har besøgt en af de 14 relevante destinationer (1227) Slide 34

35 Uhjulpne valgkriterier for udvalgte større destinationer Nordjylland % 11% 7% 2% 2% 17% Ved Vesterhavet 28% 12% 1 7% 7% 9% 2% 11% Fanø/Rømø 22% 1 1 8% 10% 2% 1 2% 20% Andet område i Jylland 10% 10% 9% 12% 10% 7% 8% 8% 21% Fyn 8% 9% 7% 1 10% 2% 9% 9% 2% 2% 2 København 1 2% 21% 7% Lolland/Falster/Møn 1 1 2% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Naturen/dejligt område (Dejligt) sted/by/ø/hotel Tradition/tidl. Erfaring/særlig tilknytning Besøg hos fam.el ven Billigt/Godt tilbud Adgang til feriebolig Afslapning/ hygge/ro/afbræk fra hverdag Begivenhed i fam Gave/gavekort/præmie/inviteret med Beliggenhed/afstand Seværdigheder (Grenen, hammershus etc.) Prøve noget nyt/ ikke været der før-i lang tid Events (messer, løb etc.) Uspecificeret attraktion/seværdighed Kort transporttid/afstand Forlystelsesparker (badeland, tivoli, legoland etc.) Kulturbegivenhed (museer, gallerier, teater, koncerter etc.) Anbefaling/omtale Andet Base: Alle miniferierejsende i Danmark, senest har besøgt en af de 7 relevante destinationer Slide 35

36 Uhjulpne valgkriterier for Bornholm Mindre/ikke relevant Ret/meget relevant 4 40% 3 30% 2 20% 1 38% 37% 12% 12% Fravalgskriterierne vedr. Bornholm er meget entydige: det handler om at rejsen er for lang og for dyr. 30% 2 20% 1 10% % 9% Tilvalgskriterierne vedr. Bornholm handler især om naturen og positivt image. 10% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 7% 7% 7% 2% 2% 1% 1% 0% 0% Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år og ikke vælger Bornholm som foretrukken miniferiedestination (1028) Slide 36

37 Ujhulpne valgkriterier for Bornholm Eksempler på fravalgskriterier Eksempler på tilvalgskriterier Afstanden fra mit hjem til Bornholm er for stor og tager for lang tid for en miniferie. Der er alt for langt at rejse og det er for dyrt Transportudgifterne er ALT for høje. Der er to broer, færge og benzin at betale - begge veje. Og så kommer overnatning og forplejning oveni. Selvom Bornholm er smuk og dejlig er det for dyrt for en weekend! Det er et rigtig dejligt sted, men kræver flere dage end 2 overnatninger både på grund af rejsetid, økonomi og de seværdigheder man vil nå at se. Har været på ferie flere gange på Bornholm, sidst for 2 år siden. Vil gerne se noget mere af Danmark. Man kan cykle rundt og så er der bare en fantastisk natur. Alt fra flade sandstrande til stejle klipper. Madoplevelserkan man også få af rigtig god kaliber. Og så er der bare så smukt! Spændende område som slet ikke ligner resten af Danmark. Har været der tidligere og synes der var dejligt. Skøn og lidt anderledes natur, klipper, og mange spændende seværdigheder. Bornholm repræsenter en naturarv og en mulighed for oplevelser og attraktioner, som man ikke kan få mange andre steder i landet. Særlig atmosfære og lækre, lokale råvarer. Slide 37

38 Betydning af hjulpne valgkriterier Mest sandsynlige miniferiedestination Total Ved Vesterhavet syd for Limfjorden Andet område i Jylland Det sydfynske øhav Bornholm Vestsjælland København Andet sted i Danmark Nordjylland Fanø/Rømø Samsø Fyn Nordsjælland Sydsjælland Lolland/ Falster/Møn Ved ikke Overnatningsmulighederne 3,9 4,0 3,9 4,0 3,9 3,8 3,6 4,1 4,0 3,5 3,9 3,4 3,7 4,1 3,8 3,9 Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt Mulighederne for at slappe af og lave ingenting 3,6 3,7 3,9 3,8 3,4 3,8 3,7 3,7 3,7 3,0 4,3 2,7 2,7 3,9 3,1 3,3 3,2 3,3 3,6 3,5 3,2 3,1 3,3 2,9 3,1 3,1 3,7 2,9 2,8 3,6 3,8 3,5 Seværdighederne 3,2 3,2 3,0 3,2 3,1 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 2,5 3,5 3,4 3,0 3,1 3,1 Restaurant- og spisemulighederne 3,2 3,2 2,9 3,4 3,2 3,1 3,1 3,2 3,1 2,7 3,5 2,9 3,4 3,3 3,6 3,1 De samlede udgifter for ferien 3,1 3,0 3,3 3,2 3,0 3,1 3,0 2,9 3,3 3,2 4,0 3,0 3,2 3,0 3,1 3,2 Udvalget af aktiviteter/oplevelser 3,1 2,9 2,9 3,1 3,1 3,2 3,1 3,2 3,2 3,0 2,8 3,7 3,5 2,5 2,7 2,7 Kender området fra tidligere 2,9 3,3 3,1 2,7 2,8 2,6 2,7 3,0 2,7 3,0 3,5 3,1 3,1 2,6 2,2 2,6 Positiv omtale fra venner/familie 2,8 2,6 3,0 2,5 2,7 2,9 2,8 3,1 3,0 2,9 3,3 2,4 2,9 3,2 2,3 2,6 Transporttiden forbundet med rejsen 2,7 2,5 2,7 2,9 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 3,2 3,4 2,3 2,7 2,6 2,2 2,6 Særlige begivenheder/events 2,5 2,3 2,3 2,5 2,6 2,7 2,4 2,5 2,5 2,3 2,7 2,6 3,1 2,4 1,9 2,2 Shopping-mulighederne 2,3 2,3 2,1 2,1 2,4 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,6 1,9 2,9 1,8 2,4 2,4 Mulighederne for at cykle i området 2,2 2,2 2,1 2,2 2,0 2,6 2,5 2,3 2,3 2,1 2,8 1,7 2,1 2,0 1,7 1,8 Tallene i tabellen er beregnet som gennemsnit på 5-punkts skala: 1 = slet ingen betydning; ( 5 = afgørende betydning) Jo højere tal desto større betydning og desto grønnere farvetone Jo lavere tal desto lavere betydning og desto gulere farvetone Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år (1099) Ovenstående destinationer fra venstre mød højre (153/92/48/202/54/62/71/71/29/16/17/77/39/30/138) Slide 38

39 Betydning af hjulpne valgkriterier Zoom på Bornholm som mest sandsynlige miniferiedestination Overnatningsmulighederne Overnatningsmulighederne, brug af naturen aktivt og seværdighederne udgør de tre mest betydningsfulde kriterier for valget af netop Bornholm blandt de miniferierejsende, som sandsynligvis vil besøge Bornholm. t 22% 48% 20% 7% Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt 20% 48% 2 Seværdighederne 17% 50% 27% Restaurant- og spisemulighederne 9% 47% 2 17% Mulighederne for at slappe af og lave ingenting 9% % 11% Udvalget af aktiviteter/oplevelser 11% 2 42% 1 Positiv omtale fra venner/familie 7% % Mulighederne for at cykle i området 9% % De samlede udgifter for ferien 7% 17% 48% 19% 7% Kender området fra tidligere 11% 9% % Transporttiden forbundet med rejsen 7% 10% 27% 39% 1 Særlige begivenheder/events 11% 28% 28% 20% 9% Shopping-mulighederne 8% 18% 4 22% 0% 2 50% 7 100% Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Slet ingen betydning Ved ikke Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år og som sandsynligvis besøger Bornholm (70) Slide 39

40 Bornholms performance ift. Nordjylland Meget godt 5 Vurdering af Bornholm som destination for en miniferie i stil med den seneste miniferie i Nordjylland. Bornholm Cykle i området Særlige begivenheder/events Slappe af og lave ingenting Aktiviteter/oplevelser Positiv omtale Shopping Transporttiden Seværdighederne Udgifter Spisemulighederne Naturen i området Kender området Overnatningsmulighederne På denne og de følgende slide tegner der sig et tydeligt billede af, at de miniferierejsende vurderer transporttid og rejseudgifter af moderat betydning for deres seneste valg af miniferiedestination. Men frem for alt er det karakteristisk at alle miniferierejsende giver Bornholm en bemærkelsesværdig dårlig vurdering på transporttid og udgifter. Meget dårlig Slet ingen betydning Nordjylland Betydning for valg af netop Nordjylland som seneste miniferiedestination. Afgørende betydning Slide 40

41 Bornholms performance ift. Vesterhavet syd for Limfjorden Meget godt 5 Vurdering af Bornholm som destination for en miniferie i stil med den seneste miniferie v. Vesterhavet syn for Limfjorden. Bornholm Naturen i området Kender området Overnatningsmuligheder Aktiviteter/oplevelser Cykle i området Spisemuligheder Slappe af og lave ingenting Positiv omtale Særlige begivenheder Shopping Transporttiden Seværdighederne Udgifter 1 Meget dårlig Slet ingen betydning Ved Vesterhavet syd for Limfjorden Betydning for valg af netop Vesterhavet som seneste miniferiedestination. Afgørende betydning Slide 41

42 Bornholms performance ift. Fanø/Rømø Meget godt 5 Vurdering af Bornholm som destination for en miniferie i stil med den seneste miniferie på Fanø/Rømø. Bornholm Cykle i området Shopping Seværdighederne Kender området Naturen i området Spisemulighederne Overnatningsmulighederne Aktiviteter/oplevelser Slappe af og lave ingenting Positiv omtale Særlige begivenheder Udgifter Transporttiden 1 Meget dårlig Slet ingen betydning Fanø/Rømø Betydning for valg af netop Fanø/Rømø som seneste miniferiedestination. Afgørende betydning Slide 42

43 Bornholms performance ift. andet område i Jylland Meget godt 5 Vurdering af Bornholm som destination for en miniferie i stil med den seneste miniferie i andet område af Jylland. Bornholm Cykle i området Kender området Aktiviteter/oplevelser Positiv omtale Shopping Seværdighederne Spisemulighederne Særlige begivenheder Udgifter Transporttiden Naturen i området Slappe af og lave ingenting Overnatningsmulighederne 1 Meget dårlig Slet ingen betydning Afgørende betydning Andet område i Jylland Betydning for valg af netop andet område i Jylland som seneste miniferiedestination. Slide 43

44 Meget godt 5 Bornholms performance ift. Samsø Naturen i området Kender området Seværdighederne Vurdering af Bornholm som destination for en miniferie i stil med den seneste miniferie på Samsø. Bornholm Shopping Cykle i området Spisemulighederne Aktiviteter/oplevelser Slappe af og lave ingenting Positiv omtale Transporttiden Særlige begivenheder/events Udgifter Overnatningsmulighederne 1 Meget dårlig Slet ingen betydning Samsø Betydning for valg af netop Samsø som seneste miniferiedestination. Afgørende betydning Slide 44

45 Meget godt Bornholms performance ift. Det Sydfynske Øhav 5 Kender området Seværdighederne Naturen i området Vurdering af Bornholm som destination for en miniferie i stil med den seneste miniferie i Det Sydfynske Øhav. Bornholm Slappe af og lave ingenting Spisemulighederne Aktiviteter/oplevelser Positiv omtale Cykle i området Overnatningsmulighederne Særlige begivenheder Shopping Transporttiden Udgifter Meget dårlig Slet ingen betydning Det sydfynske øhav Betydning for valg af netop Det Sydfynske Øhav som seneste miniferiedestination. Afgørende betydning Slide 45

46 Meget godt 5 Bornholms performance ift. Fyn Naturen i området Vurdering af Bornholm som destination for en miniferie i stil med den seneste miniferie på Fyn. Bornholm Seværdighederne Kender området Spisemulighederne Slappe af og lave ingenting Cykle i området Aktiviteter/oplevelser Positiv omtale Særlige begivenheder Shopping Udgifter Transporttiden Overnatningsmulighederne 1 Meget dårlig Slet ingen betydning Fyn Afgørende betydning Betydning for valg af netop Fyn som seneste miniferiedestination. Slide 46

47 Meget godt 5 Bornholms performance ift. København Vurdering af Bornholm som destination for en miniferie i stil med den seneste miniferie i København. Bornholm Naturen i området Positiv omtale Kender området Cykle i området Spisemulighederne Overnatningsmulighederne Slappe af og lave ingenting Aktiviteter/oplevelser Shopping Transporttiden Seværdighederne Særlige begivenheder Udgifter 1 Meget dårlig Slet ingen betydning København Betydning for valg af netop København som seneste miniferiedestination. Afgørende betydning Slide 47

48 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg af miniferiedestination Miniferievalgkriterier Zoom på attraktioner/oplevelser som valgkriterier Flyruten København/Rønne Slide 48

49 Dette afsnits Key Findings Zoom på attraktioner/oplevelser som valgkriterier I dette afsnit zoomes ind på attraktioner, seværdigheder og begivenheder/events som valgkriterier. Det er væsentligt, at resultaterne fra dette afsnit læses med udgangspunkt i resultaterne fra forrige afsnit, som kortlagde, at særlige begivenheder/events er et af de mindre væsentlige valgkriterier for Bornholm, mens de mere klassiske seværdigheder udgør et væsentligt valgkriterie. Det vil sige, at kommunikationsarbejdet med at gøre begivenheder/events til stærke, selvstændige valgkriterier vil være tungere end kommunikationsarbejdet med at pushe f. eks. klassiske seværdigheder, da disse i sig selv udgør et stærkt valgkriterie. For lidt under halvdelen af de miniferierejsende er det bestemte attraktioner, seværdigheder, events, som påvirker valget af miniferie-destination. På tværs af de forskellige miniferiedestinationer er der ganske betydelig forskel på, hvilken andel af de miniferierejsende, som tillægger særlige attraktioner, seværdigheder, events betydning for valget af destination. 1/3 af de miniferierejsende, som tager til Bornholm tillægger særlige attraktioner, seværdigheder, events betydning for valget af netop Bornholm. Der tegner sig et ganske tydeligt billede af, at de mere klassiske attraktioner/seværdigheder har betydeligt større betydning end begivenheder/events. Når der zoomes ind på attraktive begivenheder/events på Bornholm (til forskel fra attraktioner/seværdigheder) er det især madoplevelser, som de miniferierejsende er interesserede i. Interesse for madoplevelser handler især om det lokale f. eks. besøg hos lokale producenter og restauranter med lokale råvarer. Interessen for outdoor- og sportsaktiviteter på Bornholm er betydeligt mindre end interessen for madoplevelser. Blandt de miniferierejsende med interesse for outdoor/sportsaktiviteter, er det især vandreture og cykling, som har interesse. Lidt overraskende er der blandt de miniferierejsende også betydelig interesse for shoppingoplevelser på Bornholm. Det foregående afsnit viste, at shoppingoplevelser ikke udgør et væsentligt valgkriterie (dvs. Bornholm bliver ikke valgt for shoppingoplevelserne). Resultaterne i dette afsnit indikerer dermed, at shopping udgør et ikke-realiseret potentiale, som Destination Bornholm bør udforske nærmere. Slide 49

50 Attraktioner og seværdigheders betydning Var der nogle helt bestemte attraktioner, seværdigheder eller begivenheder/events, som havde betydning for, at du/i valgte netop denne miniferiedestination? Ja 4 For lidt under halvdelen af de miniferierejsende er det bestemte attraktioner, seværdigheder mv., som påvirker valget af miniferie-destination. Nej 5 Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Base: Alle miniferierejsende i Danmark (1227), hvis seneste miniferie i DK ikke har været andet sted eller husker ikke. Slide 50

51 Attraktioner og seværdigheders betydning Destinationer som vælges pga. helt bestemte attraktioner, seværdigheder eller begivenheder/events København 59% Andet område i Jylland 52% Lolland/Falster/Møn Nordjylland Vestsjælland Sydsjælland Fanø/Rømø Fyn 38% % På tværs af de forskellige miniferiedestinationer er der ganske betydelig forskel på, hvilken andel af de miniferierejsende, som tillægger særlige attraktioner, seværdigheder mv. betydning for valget af destination. Bornholm 3 Det sydfynske øhav Ved Vesterhavet syd for Limfjorden Nordsjælland 2 27% 30% 1/3 af de miniferierejsende, som tager til Bornholm tillægger særlige attraktioner, seværdigheder mv. betydning for valget af netop Bornholm. Samsø 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Base: Alle miniferierejsende i Danmark (1227), hvis seneste miniferie i DK ikke har været andet sted eller husker ikke. Ovenstående destinationer fra øverst mod nederst (112/320/63/219/39/28/53/100/35/36/109/47/25) Slide 51

52 Zoom på konkurrerende attraktioner Skagen Badeland Feriecenter Natur Ålborg Venner/familie Fårup sommerland Museum Havet Musik Andet Vesterhavet Vandland Naturen Museum Nordjylland Vesterhavet Aros Den gamle by Badeland Familie/venner Forlystelsespark Dyreparker Fregatten Jylland Udstilling/museum Silkeborg fx Sønderjylland Golf Vadehavet + sort sol Andet Øvrige Jylland Dyr i naturen Andet Slide 52

53 Bornholm som miniferiedestination Interesse for begivenheder/oplevelser De miniferierejsende er især interesserede i madoplevelser. Der er måske lidt overraskende også betydelig interesse for shoppingoplevelser. Madoplevelser % 12% 8% Shoppingoplevelser 20% 31% 2 1 Outdooraktiviteter 1 20% 29% 27% Kulturbegivenheder 1 28% 30% 20% Koncerter % 2 Tema-ophold 12% 19% 31% 30% Musikfestivaler 11% 19% 3 2 Sportsbegivenheder 10% 1 31% 3 0% 2 50% 7 100% Særdeles interessant Meget interessant Noget interessant Mindre interessant Slet ikke interessant Ved ikke Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år (1098) Slide 53

54 Bornholm som miniferiedestination Interesse for begivenheder/oplevelser split på region Sportsbegivenheder Madoplevelser Shoppingoplevelser Der er en tendens til at miniferierejsende øst for Storebælt er generelt mere interesserede i diverse begivenheder/oplevelser 2 Tema-ophold 1 Kulturbegivenheder Vest for Storebælt Øst for Storebælt Musikfestivaler Koncerter Outdooraktiviteter Tallene i grafikken er beregnet som gennemsnit på 5-punkts skala: 1 = slet ikke interesseret ; 5 = særdeles interesseret Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år (1098) Region: øst/vest for Storebælt (468/630) Slide 54

55 Bornholm som miniferiedestination Interesse for begivenheder/oplevelser split på segment/region Sportsbegivenheder Madoplevelser 4 3 Shoppingoplevelser Parsegmenterne (grønne tråde) er mindst interesseredei sport/ourdoorog mest interesserede i madoplevelser og shopping. begivenheder/oplevelser 2 Tema-ophold 1 Kulturbegivenheder Øst - Familiesegment Øst - Gruppesegment Øst - Parsegment Musikfestivaler Koncerter Outdooraktiviteter Tallene i grafikken er beregnet som gennemsnit på 5-punkts skala: 1 = slet ikke interesseret ; 5 = særdeles interesseret (kun skalaens første 4 punkter er vist for at sprede trådene i diagrammet) Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år (1098) Segment: øst fam./gruppe/par (129/131/199) vest fam./gruppe/par (179/219/216) Slide 55

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november Slide 1 Indhold 1. Introduktion Baggrund Metode 2. Konklusion 3. Danskernes ferieforbrug 4. Valg af destination 5. Bornholm og

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Geografisk opland Metode 2 Konklusioner Danmark Tyskland Slide

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015 Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015 November 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2015

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2015 Positioneringsundersøgelse Tysk marked November Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q4 2016 December 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q4 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q3 2016 September 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q3 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Introduktion Denne rapport indeholder resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse, foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2016 November 2016

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2016 November 2016 Positioneringsundersøgelse Svensk marked November Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Sol over Gudhjem Sol over Gudhjem Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Sol over Gudhjem 4 Profil af rejsende til

Læs mere

Odense Kommune Imageundersøgelse

Odense Kommune Imageundersøgelse Odense Kommune Imageundersøgelse Udarbejdet af : Analysechef: Henrik Kjærgaard Clausen WILKE A/S KØBENHAVN ODENSE TLF 7 8 WWW.WILKE.DK Indholdsfortegnelse. Indledende oplysninger... 4. Formål med undersøgelsen...

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer Vi arbejder for turismen www.bornholm.info/erhverv Hvad gør vi/hvor er vi Vi har 75 fødevareproducerende virksomheder på Bornholm.

Læs mere

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Nordjyske Skaldyr synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Denne opsamling sammendrager de undersøgelser der er foretaget på baggrund af delprojekterne i projektet Nordjyske Skaldyrs første fase.

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Undersøgelse af økonomien i feriefondenes ferieboliger

Undersøgelse af økonomien i feriefondenes ferieboliger Februar Undersøgelse af økonomien i feriefondenes ferieboliger Alle feriefonde blev i efteråret bedt om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse vedrørende feriefondenes ferieboliger. Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel September 2008 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN...4 2.2 VANDREHJEM SEKTIONEN...8 2.3 BAGGRUNDSVARIABLE PÅ RESPONDENTERNE...10

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Det Transformative Møde

Det Transformative Møde Konceptbeskrivelse Version 2 Titel Baggrund Det Transformative Møde Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu ressourcer til at gøre en ekstra indsats for at udvikle Nordsjælland som rejsemål.

Læs mere

Tal omkring autocamperturismen.

Tal omkring autocamperturismen. Tal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Andre foreninger,

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK INTRODUKTION Den 01.07.2014 gik visitsonderjylland.dk i luften Portalen indeholder bookbare produkter fra hele Sønderjylland: Oplevelser: 35 Overnatning: Mere end 700

Læs mere

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Udarbejdet af konsulent Søren Damstrup På opdrag af Halsnæs Turistråd Afleveret 11. september 2014 Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Indledning Nærværende analyse er baseret på data

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Bilag 22d Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Indstillet

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer PIXI-UDGAVE

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel September 2009 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN...4 2.2 VANDREHJEM SEKTIONEN...8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT...10 2.4

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN Smukke, historiske rammer med udsigt til park og fjord Hotel Strandparken er beliggende i Holbæks smukke, historiske park, der skråner lige ned til Holbæk Fjord. Det velrenommerede

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Segmentanalyse maj 2011 på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Beregningen baseres på følgende kilder: Overnatningsstatistik, Danmarks

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Tæt på to ud af tre forbrugere (61%) har lagt mærke til, at nogle butikker skilter med en rabatmulighed som følge af en kundes organisering

Læs mere

Interessentanalyse. VisitGudenaaen. April 2015. Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone: +45 3311 0111

Interessentanalyse. VisitGudenaaen. April 2015. Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone: +45 3311 0111 Interessentanalyse VisitGudenaaen April 2015 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indholdsfortegnelse 1 Gudenåen som vækstkatalysator...

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Folkemoede-bornholm.dk Søren Svendsen Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid Madkulturen - Madindeks 2015 81 5. Idealer om det gode aftensmåltid 82 Madkulturen - Madindeks 2015 5. Idealer om det gode aftensmåltid Madkultur handler både om, hvad danskerne spiser, men også om hvilke

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel Juli 2010 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN... 4 2.2 VANDRERHJEM SEKTIONEN... 8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT OG ANNONCE...

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015. Odense&Co investerer derfor hvert år i oplevelsesevents, der er med til at sætte Odense på landkortet.

ÅRSRAPPORT 2015. Odense&Co investerer derfor hvert år i oplevelsesevents, der er med til at sætte Odense på landkortet. 0. PERSPEKTIVERING Odense skal være kendt som en dynamisk og attraktiv by, der tiltrækker og udvikler nationale og internationale sports-, kultur- og vidensevents, da det medvirker til at fastholde og

Læs mere