Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen"

Transkript

1 Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen (hæftes sammen med forsideblanketten) Nedenstående spørgsmål besvares for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter du har gennemført og dine planer for det videre forløb og til at redegøre for hvordan du i det forløbne semester har opfyldt uddannelsens læringsmål. Det samlede omfang forventes at være 3-4 sider. Udfyld venligst skemaet med svar i hver rubrik! 1. Navn og studietrin (modul). Navn: Henrik Wennermark Studietrin: TekSam kombineret med Miljøbiologi, Kandidat-niveau (K3/K2). Jeg følger K3-modul kurser, men skriver et K2 projekt. 2. Fortæl kort om din begrundelse for og personlige mål med at vælge Tek-Sam uddannelsen. Begrundelse: Jeg har valgt Teksam retningen fordi jeg synes det er spændende at få indsigt hvordan reguleringen af miljøet er skruet sammen. Mål: Mit mål med uddannelsen er at få dybere indsigt i de beslutninger og processer der ligger til grund for den nuværende regulering. Desuden håber jeg på at opnå konkrete redskaber til analyse af miljøorienterede problemer, samt redskaber til at løse disse problemer. 3. Beskriv kort tidligere studieaktiviteter forud for det aktuelle modul. Herunder hvilken bacheloruddannelse du kommer fra, samt eventuelle tidligere fagmoduler på bachelor- og kandidatuddannelse. Jeg har en bachelor i Miljøbiologi og Matematik. Min kandidat er i miljøbiologi og TekSam. Jeg har læst kurser på K2 modulet i sidste semester og har færdiggjort alle kurser og projekter på Miljøbiologi på nær specialet. 4. Beskriv de studieaktiviteter i det forløbne semester (kurser og projekter) du har deltaget i og beskriv kort dit udbytte af dem i forhold til dine mål med uddannelsen Kurser jeg har fulgt i dette semester:

2 Main Course 2 - Environmental-oriented Knowledge and Practice. Kurset handler om vidensproduktion, og gennemgår Gibbons teori om den nye form for vidensproduktion Mode 2. Desuden gennemgår kurset hvilke kompetencer og kundskaber der er relevante for at arbejde med problemstillinger omkring bæredygtighed. Umiddelbart bragte kurset for mit vedkommende intet brugbart. Det var et tungt kursus der nærmere lignede noget arbejdsformidlingen kunne have formået. From Government to Governance. kurset handler om overgangen fra en mere traditionel top-down baseret styreform til en styreform hvor inddragelse af aktører og interessenter på et horisontalt niveau er central. Kurset gennemgår styreformen i EU, men fokuserer mere på den lokale governance, dvs. på kommune basis. For mig bragte kurset relevant indsigt i den måde som miljøregulering/styring foregår på i dag (og hvordan den var førhen). Dog var kurset lidt for teoretisk præget. Jeg synes at der mangler konkrete bud på værktøjer til at arbejde i et governance system. Subject-area course: Approaches and strategies for a sustainable change. Meningen med kurset var at undersøge hvilken rolle TekSam studerende har i at muliggøre en bæredygtig forandring. Kurset bestod primært i gæsteforelæsere, der skulle repræsentere folk der skaber bæredygtig udvikling inden for hvert af kursusdeltagernes interesseområder, samt oplæg fra studerende. Det der skulle få de enkelte kursusgange til at hænge sammen var tre spørgsmål omkring ens position og mission som change agent, muligheder for at skabe bæredygtig undervisning, samt hvilke metoder og teorier der skal anvendes for at skabe bæredygtig udvikling. Det primære formål var således at underbygge metodeudviklingen i de enkelte studerendes projekter. I forhold til at jeg skriver et projekt omkring regulering, var det sjældent relevant at høre om alle mulige andre metoder. Det meste var spændende, men sjældent særligt relevant.

3 Environmental Risk Management Kurset handler om hvordan man adresserer risici forårsaget af mennesker såvel som naturligt fremkomne risici. Kurset passer således fint ind i mit mål om at opnå viden omkring hvorfor og hvordan den nuværende regulering foregår. Environmental Innovation and Entrepreneurship Kurset handler om hvordan man via innovation eller entreprenørskab, kan skabe en mere bæredygtig fremtid/udvikling. Kurset ligger vægt på forskellige metoder til at overskueliggøre et projektarbejde, bla. the logical framwork approach, the Integrated Design Process. Kurset gav en række værktøjer der kan bruges til at overskueliggøre et miljøorienteret problem, og vende udfordringerne til konkrete mål, som derigennem kan bane vejen for en bæredygtig udvikling, og eventuelle nye forretningsmuligheder. Som sådan var kurset meget spændende, og jeg tror at værktøjerne vil være brugbare i fremtidige projekter eller i andet arbejde. Projekt: The Threshold of Toxicological Concern (TTC) and Genotoxic Mixture Effects. Dette projekt handler om regulering af kemikalier i EU, og om hvordan et nyt reguleringsparagdigme (TTC) forholder sig til blandingseffekter af genotoksiske kemikalier. De to hovedtemaer i projekter er således regulering og økotoksikologi. Derfor passer projektet fint ind i mine mål for min TekSam uddannelse. 5. Skriv et resume af projektarbejdet (problemfelt, problemformulering, teori- og metodevalg, empirisk grundlag og (forventede) analyseresultater og konklusioner) Problemfelt: Der er et stærkt incitament både for industrien såvel som for EU's myndigheder, for at indføre brugen af TTC metoden. Der argumenteres for at denne vil mindske arbejdsbyrden for industrien, og dermed sænke omkostningerne forbundet med farevurdering (hazard assessment), og samtidig forsimple reguleringen således at man kan udføre risikovurdering hurtigere og af langt flere stoffer end med den nuværende metode. Dog er et af problemerne at TTC metoden

4 ikke tager højde for konsekvenserne af blandingseffekter, og vil derfor potentielt undervurdere skadeligheden af mange stoffer, specielt for mennesker, genotoksiske stoffer der kan forårsage CMR effekter. Problemformulering: I hvilket omfang sikrer Threshold of Toxicological Concern metoden en tilstrækkelig beskyttelse af befolkningen i forhold til blandingseffekter af genotoksiske kemikalier? Teori- og metodevalg: I projektet vil der indgå teori omkring Concentration addition og Independent action modellerne for blandingseffekter, teori om genotoksiske effekter og TTC metoden. Projektet vil primært være udformet som et litteratur-studie. Der vil være en analyse af relevante aktører der vil danne grundlaget for udvælgelse af relevante videnskabelige tekster der skal være det empiriske grundlag for opgaven. Forventede analyseresultater og konklusioner: Argumenter for og imod brugen af TTC metoden vil være grundlaget for analysen. Et af de forventede konklusioner er nok at TTC metoden ganske vel vil kunne forsimple risikovurderingen og dermed være en fordel for både industrien og de regulerende myndigheder, dog vil brug af metoden sætte langt højere krav til eksponeringsvurderingen. 6. Redegør for og vurder hvordan projektarbejdet opfylder modulkravene i dette semester. (Modulkravene er uddraget fra studieordningen i nedenstående bilag. Se studieordningen i sin helhed her K2 modulkrav: Modulets projektarbejde skal gennem selvstændige empiriske studier give den studerende grundlag for at vurdere effekter af miljøorienterede strategier og virkemidler. Projektarbejdet skal gennem brug af relevant teori og metode og gennem inddragelse af relevante værktøjer give grundlag for at vurdere virkemidler og strategier i forhold til problemer, kapacitet og udfordringer i planlægnings-og reguleringskomplekser. I mit projekt analyserer jeg videnskabeligt funderet viden omkring TTC metoden, der er foreslået anvendt i reguleringen af kemikalier i EU. Jeg vil derfor mene at jeg både udfører selvstændige empiriske studier og vurderer effekter af miljøorienterede strategier. Projektet handler netop om at vurdere en ny strategi (TTC) i forhold til hvilke komplikationer der er

5 forbundet herved i en reguleringssammenhæng, nemlig Kemikaliereguleringen i EU. Derfor synes jeg at mit projekt opfylder kravene til modul K2 på TekSam. 7. Giv en sammenfattende vurdering af i hvor høj grad du har opfyldt dine personlige læringsmål i forhold til uddannelsen gennem det hidtidige studieforløb hvad er dine videre planer? Opfyldelse af personlige læringsmål: Mine mål med uddannelsen er at opnå viden omkring de processer der ligger til grund for den nuværende regulering. Meget af dette har jeg fået bedre forståelse for gennem kurserne i governance, environmental risk management og specielt igennem mit projekt arbejde. Desuden var mit mål at opnå viden om værktøjer der kan bruges til at analysere og løse miljøproblemer. I denne sammenhæng har Innovation-kurset været givende. Videre planer: Speciale i Miljøbiologi og TekSam om regulering af blandingseffekter

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Copenhagen Business School, CBS Vejleder: Morten Knudsen December 2012 Anslag 107884 Content

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere