DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT Meningitis. Jannik Helweg-Larsen Epidemiafdeling M RH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT Meningitis. Jannik Helweg-Larsen Epidemiafdeling M RH"

Transkript

1 DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT Meningitis Jannik Helweg-Larsen Epidemiafdeling M RH

2 Case 1 74-årig pensioneret mand, tidligere rask, 1 døgn øresmerter, feber, hovedpine I løbet af få timer tiltagende konfus og senere bevidstløs Temp. 40 C Tydeligt nakkerygstiv

3 Case 1 CSV: celler, overvejende granulocytter CSV-protein: 1.2 CSV-glukose: 1.5 Stærk forhøjet CRP og leukocyttal Mikroskopi af spinalvæske. Talrige neutrofile, enkelte gram positive diplokokker

4 Case 2 33 årig dansk folkeskolelærer. Tidligere rask. Har datter på 3 år 4 dage svær hovedpine, febrilia, lysskyhed. Intet udslet. Dag 0: Indlagt akut Objektivt: Nakkerygstiv, udtalt lyssky, smerteforpint. Temperatur 38.1, intet udslet, normalt blodtryk Cerebralt klar

5 Case 2 CSV- fund: 400 celler- alle monocytære. Protein: 0.5 Glucose: 2.6. CRP: 4, leukocyttal i blod normalt. Negativ mikroscopi.

6 Case 3 36 årig tidligere rask tømrer 5 døgn feber, 2 døgn tiltagende aggressiv Indlægges akut på psykiatrisk afdeling, råbende, konfus, aggressiv Overføres til epidemiafdeling Svært konfus, rodende, ikke orienteret i egne data, sitrer i højre arm

7 Case 3 CSV: 1400 celler, 80% monocytter 100 erytrocytter CSV-protein 1.7 g CSV-glukose 4.5

8 Hvad er meningitis? Inflammatorisk reaktion i meninges Inflammation i cerebrospinalvæsken (CSV) i området mellem de 2 inderste hjernehinder (Pia og Arachnoidea mater). Infektion af hjernevæv cerebritis/encephalitis

9 Meningitis symptomer Initialt Feber, influenzasymptomer, kvalme, hovedpine og iøvrigt sympt. fra primærfokus (otit, sinuit mv.) Ved viral infektion ofte gastroenteritis i forløbet. Intermediært Feber, meningealia (hovedpine, NRS, kvalme, opkast), lysfølsomhed, konfusion - evt. petekkier Sent Bevidsthedspåvirkning koma, evt. NRS, Lavt BT, perifert kølig og blåmarmoreret, kramper, sitren, spontan hyperventilation (ved purulent, ikke viral meningitis)

10 Kliniske tegn ved meningit

11 Diagnostisk værdi af kliniske fund hos voksne med mistænkt meningit Amerikansk Skadestueundersøgelse: 297 patienter, 80 (27%) med meningitis ( CSF leu> 5) - 18/80 opnåede en defintiv diagnose- heraf 3 med bakteriel meningit. Kernig s, Brudzinskis tegn: Sensitivitet= 5%, NPV = 72% Nakke rygstivhed (NRS): Sensitivitet = 30%, NPV = 73% CSF leukocytter >1000: Sensitivitet = 100%, NPV =100% *Thomas KE, et al. Clin Infect Dis 2002; 35:

12 Symptomer/tegn ved bakteriel meningitis Symptom eller tegn Relativ Frekvens (%) Hovedpine 85 Feber 80 Meningismus 80 Ændret sensorium 75 Opkastning ~35 Kramper ~30 Fokal neurologiske fund Papillødem <5

13 Differential diagnose ved feber, nedsat sensorium og petekkialt udslet Meningokok sygdom S. aureus endokardit S. pneumoniae, H. influenzae Septisk shock Viral meningit Viral hemorrhagisk feber Noninfektiøs f.eks TTP, HUS, vaskulit, etc Rickettsie infektion 13

14 Kliniske fund er relativt værdiløse ved mistænkt meningit I tvivl?: LUMBALPUNKTUR! NRS havde 100% NPV men kun for de 4 patienter med sværest meningeal inflammation ( CSF WBC count of cells/ml).

15 Mistanke om akut bakteriel meningitis (feber og CNS symptomer*) Fokale neurologiske udfald og/eller klinisk mistanke om forhøjet intracerebralt tryk NEJ JA Lumbalpunktur** Bloddyrkning Bloddyrkning Steroid & antibiotika CT af cerebrum JA Spinalvæske skyet/uklar NEJ Normal Abnorm Lumbalpunktur Konferer udredning og behandling med neurolog / neurokirurg Steroid & antibiotika Fortsæt udredning/behandling. Afvent spinalvæske hvis stabil *: f.eks. nakkerygstivhed, hovedpine, påvirket bevidsthed, og fokale neurologiske udfald **: oftalmoskopi er ikke indiceret ved mistanke om akut bakteriel meningitis.

16 Cerebrospinalvæske (CSV) normal Total volume af CSF: ca. 150 ml Der dannes ca. 20 ml/ time CSF produktion per døgn: ca 500 ml CSF udskiftes ca. 3 X per døgn fysiologi

17 Den normale cerebrospinalvæske (CSV) Klar farveløs væske Celletal: 0-5 celler/µl, primært lymfocytter/monocytter CSV-protein: g/l Glukose: mmol/l Glukose ratio ( CSV/Serum): > Lactat: < Normal tryk: cm H2O.

18 Normal spinal væske er krystal klar Uklar spinalvæske: Leukocyttal > 200 /µl Erytrocyttal > 400/ µl Xantokromi: Gullig, orange eller pink misfarvning p.gra hæmolyseret hæmoglobin ( oxyhæmoglobin og bilirubin) Uklar spinalvæske

19 Normal CSV

20 Bakteriel meningit

21 Viral/serøs Meningit

22 CSV fund-meningit Tilstand Celletal/μl Dominant celletype Glukose Protein Tryk Normal 1-5 lymfocytær 1/3-2/3 af BS < 0.6 g/l cm H2O Bakteriel meningit Listeria meningit Viral meningit Tuberkuløs meningit (oftest>800) Neutrocytær > 80% <1/3 af BS hos 70% Varierende Varierende <1/3 af BS hos 50% let til moderat forhøjet let til moderat forhøjet Ofte > 30 cm H2O Lymfocytær Normal Normal/forhøjet Lymfocytær Lav-meget lav g/l Højt Cryptokok lymfocytær lav g/l HØJT

23 Spinalvæske fund- vigtige undtagelser Viral CNS infektion: Ved tidlig lumbalpunktur kan CSF have neutrofil overvægt eller uden celler. Antibiotisk for-beh. af akut bakteriel meningit: Risiko for relativt lav og/eller lymfocytær pleocytose. Tuberculøs meningitis: Neutrofil pleocytose kan ses, især tidlig i forløb. Listeria: Varierende fund Bakteriel abscess: Varierende, kan være normal. Kryptokok: Husk specifik undersøgelse ( antigen, tusch farvning)- har ofte højt CSF-tryk.

24 GLASGOW COMA SCALE

25

26 AVPU A lert - meaning spontaneous eye opening, speaking and intact motor functions, eg moving limbs. V oice - responds when spoken to, eg grunt or actual speech. P ain - responds to pain, eg sternal rub. U nresponsive - if no response to pain, ie no eye, voice or motor movement.

27 Bakteriel meningitis, Meyer et al UFL 2007

28 Case 1- pensioneret mand Neutrofil pleocytose Pneumokok meningit Hyppigste og alvorligste bakteriel meningit i DK Sekundært til otit eller pneumoni Behandling: Akut antibiotika, intensiv monitorering.

29

30 30

31 Meningokok sygdom, 2008 Af de 66 havde 18 meningitis, 23 sepsis, 24 både meningitis og sepsis, og en patient havde septisk arthritis.

32 Mistanke om akut bakteriel meningitis (feber og CNS symptomer*) Fokale neurologiske udfald og/eller klinisk mistanke om forhøjet intracerebralt tryk NEJ JA Lumbalpunktur** Bloddyrkning Bloddyrkning Steroid & antibiotika CT af cerebrum JA Spinalvæske skyet/uklar NEJ Normal Abnorm Lumbalpunktur Konferer udredning og behandling med neurolog / neurokirurg Steroid & antibiotika Fortsæt udredning/behandling. Afvent spinalvæske hvis stabil *: f.eks. nakkerygstivhed, hovedpine, påvirket bevidsthed, og fokale neurologiske udfald **: oftalmoskopi er ikke indiceret ved mistanke om akut bakteriel meningitis.

33 Behandling Præparat Behandlingsvarighed Ukendt ætiologi Ceftriaxon eller cefotaxim + penicillin eller ampicillin Neisseria meningitidis (meningokokker) Penicillin 7 dage Streptococcus pneumoniae Penicillin 10(-14) dage (pneumokokker) Listeria monocytogenes Penicillin eller ampicillin 14(-21) dage Streptococcus agalactiae (hæmolytisk Penicillin 14 dage streptokokker gruppe B) + evt. gentamicin Staphylococcus aureus Cefuroxim 14 dage + evt. rifampcin Haemophilus influenzae Ceftriaxon eller cefotaxim 7 dage Escherischia coli Ceftriaxon eller cefotaxim 14 dage 7 dage (ampicillin/penicillin 2 første dage) Pseudomonas aeruginosa Ceftazidim + ciprofloxacin 14 dage

34 Monitorering og mål PaO2 > 10 kpa PaCO2 < 5 kpa Iltmætning > 92% Systolisk BT > 90 mmhg Timediurese > 0.5 ml/kg/time P-laktat < 2 mmol/l Glasgow Coma Score (GCS) > 9

35 Udredning Blodprøver inkl. A-punktur & BS Otoskopi Ekspektorat/trakealsekret us. Svælgpodning Urinstix og dyrkning Rtg. af thorax Afhængig af fund og symptomer: CT cerebrum EEG Podning fra fokus Ekkokardiografi

36 Opfølgning - GCS - Overvågning, semi intensiv (BT, puls, SAT, telemetri) Behov for intensiv monitorering? Sepsis eller GCS < 8-10* - Almen behandling: ilt, væske, analgetika - Overvåg: Tiltagende uro, konfusion eller bevidsthedssvækkelse kan være tegn på øget ICP * Respirator ofte indiceret ved GCS <8

37 Komplikationer til meningitis Cerebrale: - Kramper - Forhøjet intrakranielt tryk - Hydrocephalus ventrikel ekspansion - Infarkter - Ventrikulitis - Vaskulitis Systemisk: - Som ved Sepsis ( organsvigt, DIC etc)

38

39 Cerebral herniering

40 Lateraliserings tegn Forskel på pupiller Øjen deviation Ansigts asymmetri Hoveddrejning Unilateral hypo-hypertoni Asymmetriske dybe reflekser Unilateralt extensor plantar respons (Babinski) Unilaterale fokale trækninger

41 Fleksion af arme med ekstension af ben (decorticalt respons) samt Ekstension af øvre og nedre ekstremiteter (decerebralt respons) Indicerer svær CNS påvirkning og dårlig prognose.

42 Pupilundersøgelse Størrelse, forskel, lysreaktion. Vigtig generel regel: De fleste metabolske encephalopatier medfører små pupiller med bevaret lysrefleks. Cerebral anoxi, atropin medfører dilatering af pupiller Opiater: små pupiller.

43 Pupil reaktion og corneareflekser Unilateral pupil dilatation uden lysreaktion: Herniering af temporal lap med påvirkning af 3. hjernenerve. Små pupiller med lysreaktion: pontin læsion. Fixerede pupiller: svær påvirkning af hjernestammen. Små pupiller, hurtig lysreaktion:ofte metabolsk årsag, f.eks nyre eller leverpåvirkning. Cornea reflekser: Normal intakte undtagen I meget dyb koma, kan mangle ved drug overdosis, ellers: meget dårlig prognose.

44 Respiration Cheyne Stokes respiration: (Hurtig vejrtrækning svingende til apnø) ses ofte hos komatøse patienter med CNS sygdom, men er relativt uspecifikt. Hurtig, regelmæssig vejtrækning ses også ofte hos komatøse, f.eks ved pneumoni eller acidose.

45 Respirations mønstre- nøgle til CNS påvirkning Dyb vejrtrækning - acidose. Regelmæssig overfladisk - drug overdose. Lang cyklus, Cheyne-Stokes respiration skade af diencephalon. Kort-cyklus, Cheyne-Stokes respiration medullær skade. Central neurogen hyperventilation læsion af midthjerne og pons. Gaben, opkast, hikke: Hjernestammelæsioner.

46 Cheyne-Stocks Central Neurogenic Hyperventilation Apneustic Cluster Ataxic

47 Case 2- folkeskolelærerinde Viral ( serøs ) meningit Hyppig, mange bliver aldrig indlagt/diagnosticerede Lymfocytær/monocytær pleocytose Ingen cerebral/kognitiv påvirkning I reglen god prognose I mange tilfælde findes eksakte årsag ikke. Behandling: Symptomatisk

48 Diagnosis of viral infections of CNS: Clinical interpretation of PCR results. Jeffery et al Lancet 1997 Oxford patienter, 33%< 16 år. 72 patienter med HIV. PCR: Entero, HSV 1+2, EBV,VZV, CMV, HHV patienter (6.6%) PCR positive Enterovirus:77 (53%) HSV-1 : 27 (19%) VZV: 16 (11%) EBV: 11 (8%) HSV-2: 6 (4%) CMV: 3 HHV-6:1

49 Viral meningit, CSV fund, CID 2007

50 Encephalitis, definition Inflammation i hjerne parenkym Klinik (febilia, hovedpine,bevidsthedspåvirkning) + surrogat markør for inflammation (CSF) og/eller inflammation ved billeddiagnostik Årsager: Infektiøs Immunmedieret (ADEM) Paraneoplastic limbic encephalitis Kalium kanal limbisk encephalitis

51 CASE 3- aggressiv tømrer Viral encephalitis Herpes simplex virus (HSV-1, HSV-2) Enterovirus ( inkl. coxsackie, parecho virus, poliovirus) Varicella zoster virus (VZV),Cytomegalovirus (CMV), Epstein- Barr virus (EBV). Parotitis, mæslinger Human Herpes Virus 6 (HHV6) HIV, Influenza A, Adenovirus, LCMV, parvovirus, rubella. Tick borne encephalitis Arboviruses West Nile encephalitis,japansk encephalitis, St Louis encephalitis, m.m Rabies

52 Non-viral encephalitis Bakterier Alle årsager til purulent meningitis Legionella Leptospirose Borrelia burgdorferi Treponema pallidum (syfilis) Mycobacterium tuberculosis Mycoplasma pneumoniae Coxiella burnetti (Q fever) Brucellosis, Rickettsiae Salmonella typhi Svampe Cryptococcer Aspergillus Candida Histoplasmosis

53 CASE 3-Herpes encephalitis MR: Klassisk temporal opladning Høj mortalitet, alvorlige sequelae Derfor: Alle patienter med encephalit: Acyclovir (10 mg/kg iv x 3 ved normal nyrefunktion) indtil PCR us haves.

54 Spinalvæske fund- nogle vigtige undtagelser Viral CNS infektion: Ved tidlig lumbalpunktur kan CSF have neutrofil overvægt eller uden celler. Antibiotisk for-beh. af akut bakteriel meningit: Risiko for relativt lav og/eller lymfocytær pleocytose. Tuberculøs meningitis: Neutrofil pleocytose kan ses, især tidlig i forløb. Listeria: Varierende fund Bakteriel abscess: Varierende, kan være normal. Kryptokok: Husk specifik undersøgelse ( antigen, tusch farvning)- har ofte højt CSF-tryk.

55 CASE 4-33 årig kvinde fra Cameroun Overført Til Epidemiafdeling, RH Er vågen, tavs, traumatiseret - Handlet kvinde? Ikke nakkerygstiv Febril Røntgen: Bilaterale infiltrater CT- cerebrum: normal HIV-positiv med lavt CD4 tal Opstarter TB behandling på mistanke om TB

56

57 Case 4 Neurologisk forværring, komatøs Lumbalpunkteres- CSV: 339 leukocytter Glukose: 0.8 mmol/l Protein: 1.7 g/l Åbningstryk: >50 cm2 H2O.

58 Cryptococcus neoformans Organism is ubiquitous and Forekommer i hele verden Store mængder af C. neoformans i due-lort Ingen sygdom hos fugle Inhalation af cryptokok-svampe sporer til lunger Ofte asymptomatisk primær lungeinfektion Cryptokok meningitis hyppigste manifestation hos HIV patienter. Kan medføre pneumoni Kan sjældent spredes til hud og knogler

59 Cryptococcus neoformanscryptokok meningitis Klinik Ofte flere ugers uspecifikke symptomer Langvarig hovedpine og intermitterende feber Kvalme, opkastninger og nakkestivhed mangler ofte- fokal neurologiske udfald er realtivt sjældne Ofte meget udtalt hovedpine Ikke-CNS symptomer:lungebetændelse, pleuraeffusion, hududslet

60 Cryptokok meningit- CSV fund Normal 20% Protein: g Leu: (oftest monocytære) Nedsat glucose : 50-70mg/dl Dyrkningspositive: % Tusch- farvnings positive: 60-80% Cryptokok antigen næsten 100% sensitivitet og specificitet

61 Cryptokok meningit 33-63% af alle meningit tilfælde i Sydlige Afrika Akut mortalitet: 24-43% Estimeret dødsfald per år

62 Dødsfald, Sub-Sahara Afrika Ansvarlig for 13, 17 og 44% af alle AIDS-relaterede dødsfald i 3 kohortestudier fra Uganda og Sydafrika [Tuberkulose: 6, 5 og 13%]

63 Meningitis Dødelighed og sequelae Pneumokok meningitis Mortalitet 5-35 %,Sequelae hos 30 % Meningokok meningitis Mortalitet 3-5%, Sequelae hos 5-10% Viral meningitis Mortalitet <3% og sequelae hos <9% Svampe meningit Mortalitet 20-60%, sequelae hos 20-40%

Christian Lildal Carranza manan.dk

Christian Lildal Carranza manan.dk Oversigter i Mikrobiologi af Christian Lildal Carranza manan.dk Antibiotika Angrebspunkt Baktericidt/statisk Bivirkninger Indikation Penicilliner Cellevægssyntese hæmmer. Baktericidt. Allergi. I høje konc.:

Læs mere

Den lille Neurokirurg

Den lille Neurokirurg KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille Neurokirurg Af Asma Bashir, læge 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk Kompendium Kittelbog: s. 113-141 Basisbog

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille neurolog Af Asma Bashir Den lille neurolog, af Asma Bashir Redigeret: Juni 2014 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk

Læs mere

Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit. Forfattere (alfabetisk rækkefølge)

Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit. Forfattere (alfabetisk rækkefølge) Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit Forfattere (alfabetisk rækkefølge) Benny Dahl (DOS), Lotte Ebdrup (DSI), Lars Christian Gormsen (DSKFNM), Terese Katzenstein(DSI), Vibeke Andreé

Læs mere

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Vaccination af klinikpersonale Vaccination af tandlæger Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

Nakorsanut. Særnummer. Infektionsmedicinsk Symposium Grønland 2008

Nakorsanut. Særnummer. Infektionsmedicinsk Symposium Grønland 2008 Nakorsanut Meddelelser fra Grønlands Lægekredsforening Særnummer 2008-33. Årgang Særnummer Infektionsmedicinsk Symposium Grønland 2008 Peter Derek Christian Leutscher Anders Koch Gert Mulvad Uka Geisler

Læs mere

Mobilt Akut Team Vejle Sygehus

Mobilt Akut Team Vejle Sygehus Mobilt Akut Team Vejle Sygehus Samarbejde om den kritisk syge patient Version oktober 2013 1 Plan for MAT undervisningen Hvem er MAT arbejdsgruppen Hvad er MAT MAS RRT Basisobservationer og målefrekvens

Læs mere

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Forfattere: Niels Seersholm, overlæge dr.med. Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital Peter H. Andersen, afdelingslæge Epidemiologisk

Læs mere

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Dette materiale er en del af e-learningkurset Modtagelse og behandling af akut syg patient, udarbejdet af DIMS og E-learningenheden i samarbejde

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Turist diarré Af dr. med. Furio Baldissera, speciallæge i medicinske mave-tarmsygdomme

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Turist diarré Af dr. med. Furio Baldissera, speciallæge i medicinske mave-tarmsygdomme w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 4 juni 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring. Genveje til indhold. Visitation. Anamnestiske oplysninger

Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring. Genveje til indhold. Visitation. Anamnestiske oplysninger Alkoholabstinensbehandling - monitorering og scoring Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 4 Forfattere SFR for Psykiatri, Anæstesi, Gastroenterologi Gældende fra 12-05- 2012 Fagligt

Læs mere

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004.

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004. SYGDOM I TROPERNE FORORD Lægehjælp bør altid søges ved sygdom og ulykkestilfælde, men er dette umuligt, kan selvbehandling blive nødvendig. Nedenstående er ment som en hjælp til afklaring af, om tegn på

Læs mere

Noter i patologisk anatomi

Noter i patologisk anatomi Hjertet 2 serielle kredsløb. 1/200 af kropsvægten. Sulcus coronarius 9-10 cm. Sulcuc apex 9-10 cm. Vægtykkelse hø. Vent. 4-5 mm. Ve. Vent. 12-15 mm. Forsynes af RCA, LAD og CX. Minutvol. Ca. 5 L. i hvile.

Læs mere

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter www.vaeske.dk 1. Baggrund s. 3 2. Planlægning af væsketerapi Formål s. 4 Praktisk udførelse s. 5 3. Erstatning af tab - Erstatning af normale væsketab s. 5

Læs mere

DBMG-2011. 2012 Årsrapport. for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG - 2012. opdateret DBMG årsrapport. (11. År)

DBMG-2011. 2012 Årsrapport. for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG - 2012. opdateret DBMG årsrapport. (11. År) 30. sept. 2014 2012 Årsrapport for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG - 2012 opdateret DBMG årsrapport (11. År) Christian N Meyer, Jens Jørgen Christensen, Marianne Voldstedlund, Jette Bangsborg, Henrik

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3 Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr. 3 Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr.3 Udgivet august 2007 af : Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads 10 1127

Læs mere

Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011

Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011 Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011 BEHANDLINGREGLER Behandling med Tysabri og Gilenya er af

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Titel National klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Senfølger efter el-ulykker. Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus

Senfølger efter el-ulykker. Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus Senfølger efter el-ulykker Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus Dansk El-Forbund, København 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord...........................................................

Læs mere

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dansk bidrag til ny lærebog af journalist (DJ) Charlotte Rafn

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dansk bidrag til ny lærebog af journalist (DJ) Charlotte Rafn Nr. 5 oktober 2012 9. årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S www.dyrlaegemagasinet.dk ISSN Nr. 1603-8002 læs inde i bladet Dansk bidrag til ny lærebog af journalist

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere