Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive."

Transkript

1 april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller perfektionistiske. Men det er også dem, som vi i de rette omgivelser ser blomstre med en utrolig kreativitet, medfølelse, videbegærlighed og for nogle af dem med en særlig høj begavelse. Det er dem, som vi på en eller anden udefinerbar måde fornemmer, har en mere følsom og dybsindig tilgang til livet end resten af vores elever. Ifølge den amerikanske psykolog og forsker Elaine N. Aron er % af befolkningen særligt sensitive. Det vil sige, at vi i gennemsnit kan forvente, at der i en almindelig folkeskoleklasse vil sidde 4 6 elever, som kan siges at være mere sensitive end resten af deres klasse. Særligt sensitive mennesker går under betegnelsen HSP (highly sensitive person). Det er ikke en diagnose, der kræver behandling, men et grundtræk i personligheden, der betyder, at disse mennesker har et mere fintfølende nervesystem end andre mennesker. Da der er begrænset viden om trækket som HSP i skoleregi i Danmark, bliver de særligt sensitive elever ofte overset eller misforstået i skolen og de velmenende tiltag, der gøres for at inkludere dem i skolens fællesskab, får ikke altid den effekt, man kunne ønske. Som HSP forening ønsker vi med denne artikel at bidrage med viden om de særligt senstive elever i folkeskolen, og give et bud på hvilke forebyggende tiltag, man som skole og lærer kan gøre i den daglige undervisning. Nedenfor gengives den test, som Elaine N. Aron har udarbejdet for at afdække, om et barn er særligt sensitivt. Testen gengives i sin helhed for at give læseren mulighed for selv at danne sig et indtryk. Efterfølgende går vi ind i nogle af emnerne bag testens udsagn.

2 Hvad kendetegner det særligt sensitive barn? Barnet: 1. bliver let forskrækket 2. klager over tøj, der kradser, sammensyninger i sokkerne eller mærker i tøjet, der irriterer huden 3. bryder sig som regel ikke om store overraskelser 4. lærer bedre af blid irettesættelse end af hård straf 5. kan tilsyneladende læse mine tanker 6. bruger store ord af sin alder 7. lægger mærke til det mindste spor af en usædvanlig lugt 8. har en intelligent sans for humor 9. er tilsyneladende meget intuitiv 10. er svær at få til at sove efter en spændende dag 11. har det ikke godt med store forandringer 12. vil gerne skifte tøj, hvis det er blevet vådt eller fyldt med sand 13. stiller mange spørgsmål 14. er perfektionist 15. lægger mærke til, hvis andre er kede af det 16. foretrækker stilfærdige lege 17. stiller dybe, tankevækkende spørgsmål 18. er meget følsom for smerte 19. bryder sig ikke om steder med meget støj 20. lægger mærke til små ting (noget er blevet flyttet, noget er anderledes ved en persons udseende osv.) 21. overvejer om det er sikkert, inden han klatrer højt op 22. klarer sig bedst, når der ikke er fremmede til stede 23. føler ting dybt. Hvis man kan svare RIGTIGT til tretten spørgsmål eller flere, er barnet formentlig særligt sensitiv. Men ingen psykologisk test er så nøjagtig, at den skal afgøre, hvordan man behandler et barn. Hvis kun ét eller to af spørgsmålene gælder for barnet, men gælder i ekstremt høj grad, er det også rimeligt at kalde barnet for særligt sensitivt. Fysisk sensitivitet. (spm.1, 2, 7, 12, 18, 19 og 20) Barnets sanser er skærpede, og det betyder, at sanseindtryk kan virke meget påtrængende. Lyde, lugte, visuelle indtryk og kropsfornemmelser - det sensitive barn opfatter det hele. Forandringer (spm. 3 og 11) For at undgå at blive overvældet af de mange indtryk, danner de børnene sig et overblik, så de er forberedte på, hvad der skal ske. Når der så pludselig sker noget andet, så skal de til at omorganisere og det tager mange kræfter og kan være angstprovokerende: Når jeg det nu, så jeg ikke bliver overvældet?! Perfektionist (spm.14) Det er naturligt, at barnet ønsker det perfekte, fordi det stræber efter skønhed og harmoni. Når resultatet er helt perfekt, så er der ikke noget, der forstyrrer. Ifølge Elaine N. Aron er de sensitive børn programmeret til at gøre ting rigtigt første gang. Det kan resultere i en stor utålmodighed. Hvis noget nyt ikke bare lykkes for dem, så kan de give op - og vil ikke prøve igen.

3 Kravet om at nå det perfekte kan også bidrage til et højt ambitionsniveau og en stor indre kritiker. Det er nedslående, når det ikke lykkes at matche den fysiske virkelighed med det indre perfekte billede. Påvirkelige følelser (spm. 1, 4 og 23) Skælder man et sensitivt barn ud, så bliver det stærkt følelsesmæssigt påvirket. Når barnet således overstimuleres, så nedsættes dets kognitive kapacitet, og barnet har svært ved at opfatte indholdet i det, der bliver sagt. Energien opleves som voldsom og aggressiv, og barnet lukker ned. Det samme kan være tilfældet ved kollektiv skæld ud, eller når andre skældes ud. Tonen er vigtig. Et irriteret tonefald forstyrrer barnet tilsvarende. De sensitive børn kan også have et stort behov for gensidig respekt. De kan opleve det som meget provokerende, hvis de ikke bliver respekteret på samme niveau som de voksne. Børnene føler i det hele taget dybt. Deres følelsesliv kan være meget letbevægeligt, så de reagerer stærkt på både ubehagelige og glædelige begivenheder og på indre forestillinger og bekymringer. Når andres opmærksomhed rettes mod barnet (spm. 22) Et barn, der har lært sine lektier hjemme, kan blive ude af sig selv, når det skal svare i klassen især hvis det skal ske ved tavlen. De andres opmærksomhed overstimulerer barnet, så klappen går ned. Mange tanker (spm. 10) Barnet tager mange indtryk ind og det reflekterer rigtig meget over sammenhængene. Denne optagethed af at efterbearbejde dagens oplevelser kan skabe vanskeligheder med at falde til ro og med at falde i søvn. Selve det høje energiniveau, som dagens mange oplevelser har skabt, trækker samme vej. Den sociale sensitivitet (spm. 5 og 15) De sensitive børn har lange antenner, så de opfatter andre menneskers behov og følelser intenst. Det er ikke usædvanligt, at de sensitive børn ved, hvad der sker for de andre børn i klassen. Hvem er kede af det? Hvem er uvenner med hvem? De opfatter det, og det går dem på. De føler med de andre i en grad, så det kan være svært for dem at registrere deres egne følelser og behov og tage dem alvorligt. De mange indtryk gør, at det kan være svært for det sensitive barn at være nærværende og deltagende, når der er mange børn sammen. Det sensitive barn kan let blive observerende. Videbegærlig (spm. 13 og 6) Mange børn er videbegærlige, og det gælder i høj grad de sensitive børn. De tager mange informationer ind, og de skal have dem til at falde på plads i en forståelse for at der bliver ro indeni. Informationer, der ikke giver mening fungerer som støj. Deres videbegærlighed gælder også livets store spørgsmål. Det er en del af det sensitive træk at søge efter mening og meningsfuldhed. Det kan føre barnet til at stille meget fundamentale spørgsmål omkring livet, hvordan universet fungerer osv.

4 Intuition (spm. 9) Intuition har man, når man synes at vide noget, som man egentlig ikke kan vide. Hvad vej skal vi gå her? Hvad siger din mavefornemmelse? En del af de sensitive børn har en stærk intuition. Særligt sensitive elever i skolens inkluderende fællesskab Den danske folkeskole står overfor flere nye tiltag i de kommende år - Den fortsatte inkludering af elever med særlige behov, besparelser og ikke mindst en evt. ny heldagsskolereform. Det vil give mange udfordringer for de særligt sensitive elever og de lærere og pædagoger, der er omkring dem. For de særligt sensitive elever kan mødet med skolens hverdag være en større stimulering end for andre af skolens elever. Det er vigtigt at understrege, at en stimulering ikke nødvendigvis er forbundet med negative følelser eller tanker, men handler om, at de særligt sensitive elever helt nøgternt tager flere informationer ind, som de bearbejder dybere i deres tanke- og følelsesliv. Hvis der efter en stimulering ikke er den nødvendige tid, ro og forståelse for at få bearbejdet informationerne, da kan der blive tale om en negativ overstimulering, som kan få de værste sider frem i eleven. Det kan derfor være en god idé, at man som lærer og team i den daglige planlægning af undervisningen reflekterer over, hvordan man kan skabe de bedste betingelser for de særligt sensitive elever i det inkluderende fællesskab. Herunder følger nogle konkrete bud på forebyggende tiltag, så en overstimulering undgås. Og idéer til, hvordan man hensigtsmæssigt afhjælper en særligt sensitiv elev, der er blevet overstimuleret. Som lærer kan du kan overveje at Lave holddifferentiering med særligt sensitive Periodisk kan man lave hold eller mindre grupper udelukkende med særligt sensitive. Oftest skabes der en blidere og mere følsom atmosfære i gruppen, som kan styrke de særligt sensitives tryghed og væren og skabe et nyt interessefællesskab. Differentiere tid Du kan også overveje at differentiere den planlagte tid i klassen, således at der tages hensyn til de særligt sensitives behov for at have mere tid til opgaver eller handlinger. Ligeledes kan det være hensigtsmæssigt at give en særligt sensitiv elev god tid til at mærke efter og finde roen igen, når vedkommende er blevet overstimuleret.

5 Planlægge pauser Særligt sensitive elever kan have brug for at lade op alene eller i mindre grupper. En vej kan være at differentiere pauser, så særligt sensitive elever har mulighed for at lade op i mere private eller stille områder. En stille gåtur i det fri eller en anden form for naturoplevelse kan ligeledes være en god pauseform for de særligt sensitive elever. Bruge rum og omgivelser bevidst Det er hensigtsmæssigt at være ekstra opmærksom på de omgivelser, som de særligt sensitive elever færdes i. Det kan derfor være forebyggende at bruge skolens lokaler bevidst, når du planlægger din undervisning for særligt sensitive elever. Du kan overveje hvor undervisningen foregår. Mindre rum og tydeligt afgrænsede rum kan skærme for en overstimulering af de visuelle eller auditive input. Ligesom mere harmoniske og æstetisk udsmykkede rum kan virke forebyggende og beroligende for de særligt sensitive elever. Du kan også planlægge, hvornår du laver de store forandringer i omgivelserne, så de mindst muligt påvirker den særligt sensitives læringsparathed. Anerkende den særligt sensitives styrker i fællesskabet Når de særligt sensitive elever er i balance har de mange ressourcer at tilbyde. Mange er begavede, altruistiske og kreative af sind, som naturligt vil være en ressource i den daglige undervisning. Ofte er de meget intuitive og med lange antenner på de andres sindsstemninger. De opfanger nemt stemninger i grupper både af positiv og negativ art, og er de første til at reagere på klassens trivsel. Anerkend at de særligt sensitive kan være indikator på klassens trivsel. Skabe en daglig og nærværende kontakt med den særligt sensitive. De særligt sensitive kan være meget tilpasningsdygtige, så de nemt kan blive overset i en hektisk skoledag. Tit kan de sidde med et lavt selvværd og følelsen af ikke at været forstået eller set. De kan også have svært ved rigtig at føle sig som en del af fællesskabet. I teamet kan I aftale, hvem der som lærer har et ekstra øje på den særligt sensitive elev. Ofte føler de sig mødt og værdsat, når de kan opnå en dyb og nærværende kontakt med andre. Have fokus på konflikter og kritik Konflikter og kritik påvirker en særligt sensitiv dybere end andre. Det er derfor hensigtsmæssigt, hvis man kan undgå sarkasme og en hård tone i kontakten. Vær opmærksom på, at kritik, der for andre opleves som neutral, for en særligt sensitiv kan opleves meget hårdere. Den hårde tone skal undgås - også i kontakten med andre elever, hvor den sensitive er til stede.

6 Brug naturen Naturen er for mange særligt sensitive en kanal til at finde roen igen. Så du kan overveje, om naturen kan inddrages i kontakten med den særligt sensitive elev - enten som et forebyggende tiltag, eller når eleven allerede er overstimuleret. Inddrage og samarbejde med forældrene Inddrag forældrene og informer dem om trækket som særligt sensitiv. Forældrene har stor erfaring med deres særligt sensitive børn og ved ofte, hvad det er, der virker overstimulerende og forebyggende for dem derhjemme. Måske kan noget af det, der virker hjemme, overføres til skolens verden. Vær opmærksom på fysiske reaktioner. Nogle særligt sensitive elever viser det ikke, selvom de er meget overstimulerede i skolen. Er overstimuleringen mere skjult, kan det vise sig som hovedpine, overdreven træthed eller lign. Nogle gange først efter skoletid eller om aftenen. Afslutningsvis vil vi gerne understrege, at det er regeringens vision at skabe en fælles folkeskole for alle. En skole hvor børn trives og lærer mest muligt. En større opmærksomhed på de særligt sensitive elever og deres behov er derfor nødvendig i en tid, hvor samfundet og skoledagen opleves mere og mere hektisk og krævende for mange. Vi vil derfor opfordre til, at man som skole og lærer overvejer, hvordan man kan forebygge eller afhjælpe overstimuleringen hos de særligt sensitive elever. Så vi kan skabe et godt og sundt læringsmiljø og styrke det inkluderende fællesskab, som den særligt sensitive elev også på sine præmisser gerne skulle føle sig som en del af. Vi står gerne til rådighed med yderligere vejledning, oplæg eller foredrag om de særligt sensitive elever i folkeskolen. HSP foreningen Athina Delskov (psykolog) Birgitte Rosetzsky Hermann (skoleleder og familierådgiver) Anne Mette Hilker (lærer, cand.pæd.pæd.soc)

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Sensitivitet - et problem eller en gave?

Sensitivitet - et problem eller en gave? Sensitivitet - et problem eller en gave? af Transformationskinesiolog og Livscoach Helle Bøving Mange mennesker - både voksne og børn - har nu til dags svært ved at trives i sammenhænge, Det betyder i

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn

Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn folkeskolen.dk november 2010 1 /5 Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn Kære lærere og pædagoger, Det følgende er skrevet til jer - ud fra bøger, artikler, pjecer, kurser,

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

erfaringer fra arbejdslivet

erfaringer fra arbejdslivet Særligt sensitive menneskers erfaringer fra arbejdslivet HSP Foreningen v/ na stformand Inge Lauridsen i samarbejde med Sensitivt Arbejdsliv v/ Marie orum Schwennesen, 2014 HSP Foreningen og Sensitivt

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så?

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE For undervisere og vejledere Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? 1 To gode værktøjer Dialog-barometret Hvor på skalaen er din bekymring

Læs mere

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at Den sensitive profil fire typiske træk 1 I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys for skift i temperatur. Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end normalt.

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere