10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi"

Transkript

1 Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner En kognitiv model Hvilken hjælp er der at få? Hvad kan du gøre selv? 1

2 Tinnitus er opfattelsen af lyd, der ikke stammer fra en lydkilde udenfor hovedet. (Henry, Dennis & Schechter, 2005) Hyperacusis er: "Nedsat tolerance over for almindelige dagligdagslyde" (Vernon, 1987) Mange mennesker i Danmark har tinnitus. En mindre gruppe heraf, der svarer til ca. 1-2 %, rammes så dette får så stor indflydelse på deres liv, at de har behov for hjælp. Omtrent halvdelen af disse mennesker er også ramt af hyperacusis 2

3 Det kan muligvis hænge sammen med, at man i forvejen er fokuseret på, at der er noget galt med den lyd, man registrerer, og man er måske negativt indstillet over for mange lydtyper hjernen/hørenerven reagerer derfor med at blive ekstra følsom. Tinnitus er symptom ikke en sygdom! Det er derfor vigtigt at man altid er lægeligt udredt. Den neurofysiologiske model til forståelse af tinnitus og hyperacusis anset på verdensplan som den mest velegnede til forklaring af tinnitus, og benyttes både i TRT og i kognitiv behandlingsterapi. 3

4 Hos mennesker med tinnitus og/eller hyperacusis vil mange lyde på et ubevidst niveau vurderes som potentielt truende. Dermed skabes en ubevidst negativ reaktion på lyden og de kommer så at sige ind i en ond cirkel eller et fast reaktionsmønster, som man bl.a. i det audiologopædiske eller terapeutiske forløb arbejder med at ændre. Auditivt/fysiologisk komponent Kropslig komponent Psykologisk komponent 4

5 Tinnitus forsvinder ikke igen kun meget sjældent Målet for behandlingen er derfor primært at hjælpe med at finde strategier til at leve med sin tinnitus Tinnitus træder i baggrunden med tiden men det kan tage lang tid Håndtering af tinnitus hænger bl.a sammen med ens livsvilkår og ens måde at være i verden på. Tinnitusniveau og stressniveau følges ad Det påvirker koncentrationsevnen, opmærksomheden og hukommelsen at være generet af tinnitus Ofte opleves indsovnings- og gennemsovningsproblemer En del kan ikke slappe af når der er stille Sociale aktiviteter som biograftur, cafebesøg og middagsgæster er ind imellem påvirket af tinnituslyden Spændinger i nakke/skuldre, hovedpine, træthed Høreapparatsbehandling/lydstimulering kan have en gavnlig effekt på graden af tinnitusgener 5

6 Nogle er meget optaget af hvordan, hvornår og hvorfor de fik deres tinnitus mens andre ikke er så interesseret i at forsøge at finde en årsag. Afklarende spørgsmål: Er jeg meget optaget af hvorfor jeg har fået tinnitus? Tænker jeg tit på hvornår og hvordan den begyndte? Har jeg fået tilstrækkelig information fra ørelæge eller audiologopæd? Har jeg brug for at få mere forklaring? Primære gener Selve tinnitus-støjen Sekundære gener Lav tolerance Sociale aktiviteter kan påvirkes Kan ikke slappe af når der er stille Tinnitusniveau og stressniveau følges ad Sekundære gener Træthed Irritation Muskelspændinger (særlig nakke/skuldre) Hovedpine Koncentrationsbesvær Opmærksomhedsbesvær Hukommelsesbesvær Søvnproblemer 6

7 Primære gener Selve tinnitus-støjen Hvor meget kender jeg til min tinnitus? Er der én lyd, eller flere lyde? Under hvilke omstændigheder optræder min tinnitus? Hvordan oplever jeg min tinnitus? Har jeg ofte hovedpine? Er der en sammenhæng mellem min hovedpine og oplevelsen af tinnitus? Har jeg søvnproblemer pga. min tinnitus? Indsovning gennemsovning. Sekundære gener Træthed Irritation Muskelspændinger Hovedpine Koncentrationsbesvær Opmærksomhedsbesvær Hukommelsesbesvær Søvnproblemer 7

8 Er der en sammenhæng mellem min evne til at holde fokus, til at kunne huske og koncentrere mig og min tinnitus? Er der forskel på tidspunkter på dagen? Sekundære gener Træthed Irritation Muskelspændinger Hovedpine Koncentrationsbesvær Opmærksomhedsbesvær Hukommelsesbesvær Søvnproblemer Har jeg indimellem kort lunte? Bliver jeg lettere irriteret og generet af ting, som jeg ikke plejede at lade mig gå på af? Sekundære gener Træthed Irritation Muskelspændinger Hovedpine Koncentrationsbesvær Opmærksomhedsbesvær Hukommelsesbesvær Søvnproblemer 8

9 Hvor opmærksom er jeg på de kropslige signaler, som jeg får? Øvelse: Have opmærksomhed på min vejrtrækning, på hvilke steder jeg er spændt op, afspændt. Er der steder i kroppen det er vanskeligt for mig at have opmærksomhed på? Sekundære gener Træthed Irritation Muskelspændinger Hovedpine Koncentrationsbesvær Opmærksomhedsbesvær Hukommelsesbesvær Søvnproblemer Sekundære gener Lav tolerance Sociale aktiviteter kan påvirkes Kan ikke slappe af når der er stille Tinnitusniveau og stressniveau følges ad Har jeg mindre eller slet ingen lyst til biograftur, cafebesøg eller middagsgæster? Har jeg fået trukket mig fra mine relationer: kollegaer, venner, familie? 9

10 Sekundære gener Lav tolerance Sociale aktiviteter kan påvirkes Kan ikke slappe af når der er stille Tinnitusniveau og stressniveau følges ad Er jeg blevet mindre tolerant? Lydligt Relationsmæssigt Jobmæssigt Sekundære gener Lav tolerance Sociale aktiviteter kan påvirkes Kan ikke slappe af når der er stille Tinnitusniveau og stressniveau følges ad Har jeg været vant til at nyde stilheden? Er stilhed i dag et problem? Får jeg sat ro=stilhed? Hvad kan jeg sætte i stedet for stilhed når jeg skal slappe af? 10

11 Sekundære gener Lav tolerance Sociale aktiviteter kan påvirkes Kan ikke slappe af når der er stille Tinnitusniveau og stressniveau følges ad Hvordan mærker jeg, hvis mit stressniveau stiger? Har det indflydelse på mit tinnitusniveau? Faktorer, der kan stresse os: Overbelastning - underbelastning Mening - meningsløshed Kontrol Forudsigelighed 11

12 Eksempler på overbelastning kan være for meget arbejde eller for højt arbejdstempo, mens eksempler på underbelastning kan være isolation eller arbejdsløshed. Hvis man er i stand til at betragte en belastning som meningsfuld, vil den virke mindre stressende, end hvis man opfatter den som totalt meningsløs. 12

13 Jo mere kontrol man har over en belastning des mindre stressende vil den føles. Omvendt er det klart at en situation, hvor du ikke føler, du har den mindste kontrol, vil opleves som meget belastende. Hvis man ved, hvornår en belastning vil optræde, vil den opleves som mindre stressende, end hvis man ingen anelse har om dette. 13

14 Tinnitus tager meget energi. Energien bruges til at abstrahere fra lyden, til at koncentrere sig om at høre på trods af lyden, og til at formindske ens tanker og bekymringer om lyden. Afdækkende spørgsmål: Ved jeg hvordan jeg får tilført energi? Ved jeg hvornår jeg har brugt for meget energi? Vi sammenfatter og organiserer påvirkninger til en helhedsoplevelse. De dannes i et samarbejde mellem: Organisering af sansepåvirkninger inde fra kroppen (inderzone) Organisering af sansepåvirkninger, der kommer fra den omgivende verden (yderzone). Organisering af mentale processer (mellemzone) 14

15 Det kan være et nyttigt redskab at mærke efter og scanne sig selv i forhold til indre, ydre og mellemzone. Måske kan der frigøres noget energi ved at flytte fokus fra den ene zone til den anden? Organisering af sansepåvirkninger inde fra kroppen (inderzone) Den indre zone er opmærksomhed på vores følelser, kropsfølelser og kropsfornemmelser. Den positive betydning af at have sin opmærksomhed i inderzonen er, at man sanser det, der foregår inde i kroppen. Det kan være behov (udmønter sig som en spændingstilstand), hjertebanken, smerte, behag/ubehag. Man er altså i kontakt med sit indre det, man sanser. 15

16 Organisering af mentale processer (mellemzone) Mellemzonen er tankernes zone. Det er her, vi tænker, resonerer, planlægger, fantasere, fortolker, husker og analyserer Den positive betydning af at have sin opmærksomhed i mellemzonen er, at man mentalt benytter sine erfaringer og erindringer om tidligere sansepåvirkninger, til at organisere de nuværende sanseindtryk. Denne organisering får også betydning for ens handling. Ved at udforske sin mellemzone, udforsker man sit Jeg. Organisering af sansepåvirkninger, der kommer fra den omgivende verden (yderzone). Den ydre zone er de fem almindelige sanser: se, røre, lugte, smage og høre. Den positive betydning af at have sin opmærksomhed i yderzonen er, at man er i stand til at registrere og tyde de signaler, som man modtager fra den ydre verden. Det kan være ting, som man hører, mærker, ser osv. Yderzonen kan også give oplysninger omkring en selv og kan være en hjælp til se/bemærke, hvad der er realiteterne i nuet. 16

17 Prøv at tage kontakt til din inderzone. Så din mellemzone Og endeligt din yderzone Ved du om du har en ynglings zone? Var der én af zonerne, som du havde svært ved at få kontakt til? En oplevelse dannes af et samspil mellem disse påvirkninger. Hvis vi har en ubalance i en af zonerne, kan det få betydning for vores helhedsoplevelse. Man skal så at sige have mulighed for at bevæge sig frit imellem de tre zoner. 17

18 Hvad er min livshistorie? Hvem er jeg? Kender jeg mine grænser? Kender jeg mine reaktionsmønstre? Har jeg selvindsigt og selvforståelse? Den måde jeg er i verden på har betydning for hvordan jeg håndterer belastende situationer. Måske virker de strategier, som jeg hidtidig har benyttet ikke så hensigtsmæssigt mere. 18

19 Kan jeg mærke mine grænser? Har jeg tendens til at overskride mine egne grænser? Ofte vil en opmærksomhed på grænser være et skridt til at få afgrænset sig også i relation til tinnitus. At lære sig selv at kende (igen) og kunne stå ved den, man er kende sine grænser, sine styrker og svagheder er (også) en hjælp til håndtering af tinnitus. 19

20 Tanker Adfærd Følelser Krop På landets kommunikationscentre/talehøreinstitutter kan man få hjælp. Der findes også privatpraktiserende, der tilbyder hjælp til at håndtere tinnitus. Høreapparatsbehandling og/eller lydlig stimulering skal ordineres som del af en medicinsk behandling og sker i samarbejde med audiologisk afdeling. 20

21 Baggrund og historik Hvornår og hvordan begyndte tinnitus? Under hvilke omstændigheder optræder tinnitus? Hvordan opleves tinnitus? Hvordan er tilværelsen i øvrigt? Hvordan er den enkelte påvirket på det psykosociale plan? Arbejde, familieliv, egenomsorg, sociale kontakter, interesser. Hvordan er den enkelte påvirket rent kropsligt? Vejrtrækning, spændinger, kropsbevidsthed. 21

22 Forslag til handlemulligheder Hvad er realistisk at ændre? Hjælp fra andre fagpersoner (psykolog, afspændingspædagog, fysioterapeut, socialrådgiver) Høreklinik (læge, audiologiassistent, høreapparat/ lydstimulator, øreprop) Give indsigt i hvordan auditive signaler processeres Fokus på de psyko-sociale følger af tinnitus Aktiv selektion af auditive signaler Opmærksomhed Koncentration Defokusering 22

23 Fokus på tekniske aspekter Høreapparat Lydstimulator Andre lydgivere Konfereres med læge, audiologiassisatent, ototekniker indtil tilfredsstillende løsning er fundet 23

24 Undgå stilhed både ved stille aktivitet og når du skal falde i søvn Vær opmærksom på dit energiniveau. Høreapparatbehandling / eller muligvis lydstimulering Vær opmærksom på dit stressniveau Det påvirker koncentrationsevnen, opmærksomheden og hukommelsen at være generet af tinnitus, så sæt dit ambitionsniveau ned Sæt de grænser som er nødvendige for dig respekter dig selv 24

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag.

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Håndtering af tinnitus Hvilke ting i forhold til min tinnitus har jeg selv indflydelse på? Hvad

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så?

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE For undervisere og vejledere Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? 1 To gode værktøjer Dialog-barometret Hvor på skalaen er din bekymring

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

Sådan håndterer jeg stress

Sådan håndterer jeg stress EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan håndterer jeg stress 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe dig til et sundere liv og et bedre helbred. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

PÅ TOLV UGER ELLER MER

PÅ TOLV UGER ELLER MER STRESSFRI PÅ TOLV UGER ELLER MER Af Majken Matzau og Christina Bølling People spresss forord VI KAN LIGE så godt sige det, som det er: Stress er kommet for at blive. I de sidste ti år er antallet af stressramte

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere