10. januar 2010 jeg sender en analyse af diskussionen til fagleder Pia Rasmussen => jeg deler min bekymring at - der ikke bliver skabt en balance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. januar 2010 jeg sender en analyse af diskussionen til fagleder Pia Rasmussen => jeg deler min bekymring at - der ikke bliver skabt en balance"

Transkript

1 Kronologisk forløb AU: Aarhus Universitet IÆF: Institut for Æstetiske Fag (siden 2012 en del af det nye Institut for Æstetisk og Kommunikation, under samme institutleder, Niels Overgaard Lehmann) Jeg har dokumentation for alt, som bliver fremstillet i denne kronologi (undtagen nogle få mundtlige udsagn). Ingen af de mails, som jeg har gemt, er fortrolige, fordi de omhandler udelukkende arbejdssituationen, altså tjenestesager, og indeholder ingen personfølsomme oplysninger. maj 2009: kaldelse fra AUs side med udtrykkelig ønske af min kulturhistoriske kvalifikation; mundtlig opgave fra dekan Bodil Due at jeg skal fremme internationaliseringen og skabe en balance mellem den mere traditionelle musikvidenskab og de moderne perspektiver => jeg får - intet referat af jobsamtalen fra 7. maj 2009, hvor alle aftaler blev truffet kun mundtligt med dekanen og institutleder Niels Lehmann - ingen stillingsbeskrivelse - ingen opgavebeskrivelse 24. juni 2009 jeg rejser fra Frankfurt til Aarhus for en præsentation af mig selv og mit arbejde til mine nye kollegaer på Musikafdelingen; jeg er utrolig glad for den venlige og åbne modtagelse 31. august 2009: begyndelse af mit arbejde som Professor i Musik og Kulturforståelse => der bliver ikke talt om, hvad mine opgaver skal være => jeg bliver sat som gæsteforelæser til forskellige kurser 28. oktober 2009 jeg inviterer til en lille fest til min fødselsdag på afdelingen og er glad for den gode kollegialitet november 2009 efterår 2009: samtale med phd-skoleleder Morten Kyndrup, som orienterer mig om, at mine tyske phd-studerende (i modsætning til dekanens udsagn) næsten ingen chance har for at kunne aflevere deres afhandling på AU; Morten Kyndrup ytrer sig med en nedsættende bemærkning om min kulturhistoriske forskning første meldinger fra kollegaer at min kvalifikation ikke er relevant på afdelingen og IÆF og at jeg skal finde mig en niche (fagleder) 26. november 2009 studieleder Birgit Eriksson orienterer mig om at Vi ikke har tid til at formidle viden til de studerende, så giver vi dem teorier, som de kan håndtere hele verden med 8. december 2009 jeg, i mit ansvar som professor (jf. dekan Bodil Dues opgavestilling) fremlægger på lærermødet en fremstilling hvad musikvidenskab er og hvordan jeg iagttager faget på AU; det er fulgt af en livlig, men venlig og åben debat, som jeg er meget glad for => en kollega siger til mig at de har aldrig ført sådan en faglig debat på et lærermøde før (som undrer mig) 6./7. januar 2010: diskussion om den nye BA-studieordning; jeg lægger mærke til, at diskussionen rykker fra en faglig debat til et spil om magt og dominans; musikhistorie får meget lidt rum => en kollega råder mig at holde lav profil og vente på bedre tider 1

2 10. januar 2010 jeg sender en analyse af diskussionen til fagleder Pia Rasmussen => jeg deler min bekymring at - der ikke bliver skabt en balance mellem kulturhistorie og kulturteori - historie bliver gjort til stråmand for at argumentere imod en gammeldags tilgang til faget, som ingenting har med den virkelige, moderne musik- og kulturhistorie at gøre => jeg får intet svar på mine bekymringer og min skriftlige fremlæggelse => i det mindste bliver da indføjet lidt mere historie i studieordningen, men det er stadig langt fra den ønskede balance 11. februar 2010 jeg holder mit første offentlige foredrag på instituttet => ingen af mine fagkollegaer, undtagen én, kommer, på trods af to personlige invitationer som jeg har sendt til alle 24. marts 2010: jeg drøfter samarbejdsmuligheder med min kollega Steen K. Nielsen; nogle få dage senere opdager jeg, at han er ved at forberede en konference om netop det emne vi ønsker at samarbejde i; jeg er hverken blevet informeret om det eller spurgt om jeg vil være med => det er et chok og meget krænkende for mig => kommentar fra en kollega uden for min afdeling: Det er ikke første gang sådan noget sker her på instituttet. => kommentar fra en anden kollega: Det er en form for mobning. forår 2010: jeg er nødt til at undervise kurser, hvor studerende ingen interesse har i kulturhistorie; alle kurser undervises i fællesskab med andre kollegaer 22./23. april 2010 jeg organiserer en konference om kultur under besættelsestiden i samarbejde med to kollegaer fra Historie og Nordisk samt Folkeuniver sitetet; konfenrencen tiltrækker ca. 100 deltagere fra Århus og omegn, men næsten ingen af mine kollegaer på IÆF 1. maj 2010: fastansættelse med udtrykkeligt bekræftelse at min kulturhistoriske kvalifikation definitivt er ønsket på AU og IÆF (jf. bilag Indstilling ) => det er det eneste skriftlige dokument som jeg har fået med hensyn til min stillingsbeskrivelse og forventningerne til mit arbejde på AU maj/juni 2010 jeg udarbejder et koncept for et Center for Kulturhistorie med forskellige kollegaer på andre afdelinger og institutter samt internationale kooperationspartner => institutlederen er begejstret over for min idé => dekan Bodil Due afviser min idé og udtrykker vrede at jeg ikke er helt glad for min arbejdssituation 8. juni 2010 på lærermødet bliver forkyndet, at for den nye kandidatuddannelse i Musikvidenskab kendskab til noder ikke er nødvendigt; min historisk arbejdende kollega Thomas Holme Hansen protesterer 24. juni 2010 venskabelig aften sammen med prof. Svend Erik Larsen, med udførlig diskussion af mine problemer på afdelingen; kollegaen er bekymret og anbefaler kontakt til DM-tillidsrepræsentant Per Dahl 25. juni 2010 udførlig samtale med studieleder Lars Kiel Bertelsen om problematikken at jeg skal undervise kurser, der ikke tilsvarer min kvalifikation; jeg sender ham en skriftlig analyse af den egentlige problematik med nogle løsningsforslag, men aldrig får et svar 2

3 juni/juli 2010: august 2010 efterår 2010 første udførlige diskussion med fagleder Pia Rasmussen om at min faglighed ikke er ønsket på afdelingen => diskussionen slutter med Pia Rasmussens udsagn: Jeg synes jo ikke du sådan helt adskildt fra os kommer her og stiller noget allerede færdigt, nemlig dig ;-) til rådighed, men at du som et vidende menneske med al din erfaring, indgår i et samarbejde med os, og at vi i dette samarbejde alle rykker os langsomt og over tid, sliber nogle kanter af hinanden, opdager synergier vi kan udnytte hos hinanden osv. (mail fra 1. juli 2010) Udsagnet kommer som et chok for mig og udløser stresssymptomer. jeg fremlægger på lærermødet en plan for vores fælles deltagelse i historie-projektet danmarkshistorie.dk, med små artikler fra forskellige kollegaer; forslaget bliver mødt med velvilje, men efterfølgende får jeg ingen tilbagemeldinger fra de kollegaer, som jeg har spurt at være med efter en opmuntrende velkomstsamtale med rektor Lauritz Holm- Nielsen udarbejder jeg flere tværfaglige projekter, et fællespublika tionsprojekt om film, en forskergruppe og konferenceudkast, alt dette med ca. 30 kollegaer fra mit eget institut, andre institutter og Københavns Universitet samt flere internationale universiteter => i løbet af efteråret bliver alle disser projekter blokeret og ødelagt, fordi historisk forskning ikke bliver støttet eller den nødvendige infrastruktur mangler fuldkommen på AU 12. oktober 2010 i København har jeg en personlig samtale med AUs bestyrelsesmedlem Michael Christiansen, som er meget glad for min idé at skabe en forbindelse mellem universitetet og kulturlivet; han sætter mig i kontakt med flere førende personer i kulturlivet, men advarer mig at bred viden betragtes som suspekt både på mit universitet og helt generelt => jeg tager kontakt og udarbejder samarbejdsforslag med tre højtstående kulturrepræsentanter i København og Århus => i løbet af efteråret viser det sig, at ingen af disse projekter har en chance pga. en notorisk desinteresse for klassisk kultur i Århus og på mit universitet oktober 2010: min kollega Thomas Holme Hansen (THH) forsøger at overtage kontrol i fælleskurset Musikhistorie, som vi skal udarbejde sammen; han bliver støttet af faglederen, som mener at THH i modsætning til mig har den nødvendige erfaring at undervise første års-studerende => DM-tillidsrepræsentant Per Dahl: Jeg har aldrig oplevet noget af denne kaliber på vores institut. Fra nu af skal du gemme alle mails af sådan en karakter. => jeg orienterer institutlederen om problemet men får intet svar 28. oktober 2010 ifølge rektorens råd tager jeg kontakt med forskningsdekan Johnny Laursren (og ikke dekan Bodil Due) for at drøfte mine problemer i min arbejdssituation med ham; jeg sender ham en tabel der viser diskrepansen mellem de aftaler som blev truffet ved min ansættelse og min reelle situation på IÆF (jf. bilag Tabel aftaler faktisk situation ) => han giver mig en mødetermin den 30. november november 2010 jeg er sygemeldt i fire uger med alvorlige rygsmerter, som lægerne på den specialiserede ortopædiske Lubinus-Klinik Kiel diagnosticerer som stressbetinget => institutleder Niels Lehmann fører ikke den sygefraværssamtale med mig, som AUs Personalepolitik forpligter ham til 3

4 dec marts 2011 jeg er sygemeldt i flere korte perioder med stresssymptomer, influenza og stærke rygsmerter => institutleder Niels Lehmann fører ikke den sygefraværssamtale med mig, som AUs Personalepolitik forpligter ham til 30. november 2010 samtale med forskningsdekanen, dekan Bodil Due er også til stede => der bliver ikke talt om problematikken i min arbejdssituation, kun om mine undervisningsproblemer ; Bodil Due anbefaler coaching så at jeg kan lære at undervise danske studerende => jeg tilbyder Johnny Laursen en udførlig dokumentation af problemerne på min afdeling og mit institut, han afviser den med ordene Jeg vil helst ikke se den. => derefter følger jeg mig fri til at vise dokumentationen til andre december 2010 jeg får kontakt til journalist Klaus Wivel der brænder for at finde materiale om problemer der findes på danske universiteter men som ingen tør ytre sig offentligt om => han er meget skuffet, da jeg siger til ham at han ikke må skrive om mig og min situation, fordi jeg ønsker at finde en intern løsning for min uduelige arbejdssituation 18. december 2011 jeg orienterer AUs bestyrelsesmedlem Michael Christiansen om nogle alvorlige problemer inden for AUs administration, som fører til et stort spild af ressourcer og arbejdstid, og beder ham at se på denne strukturelle problematik; jeg får intet svar 10. januar 2011: åben mail fra THH imod mig, sendt til hele lærerkollegiet; jeg opfatter den som mobning og sender den til institutlederen => institutlederen kalder mailen for en venlig kollegial hilsen => DM-tillidsrepræsentant Per Dahl (PD): Sådan noget kan ikke accepteres på vores institut. => PD taler med institutlederen, som afviser at se på sagen 13. januar 2011 MUS-samtale med institutleder Niels Lehmann, i tilstedeværelse af fagleder Pia Rasmussen og DM-tillidsrepræsentant Per Dahl: jeg ønsker at blive fritaget fra lærermøderne, fordi - min faglighed ikke passer til det, som dyrkes i faget - jeg har gode kooperationer med kollegaer på andre institutter, der gerne ville få mig som kollega og underviser - min faglighed og dermed min person er blevet krænket med mange nedsættende udsagn og udelukkelses-handlinger på min afdeling => institutlederen drøfter ikke min situation med mig og siger, at der er ikke udsigt til en samtale med den nye dekan inden sommer => institutlederen og faglederen ser meget kritisk på mit ønske at blive fritaget fra lærermøderne indtil sagen er blevet afklaret forår 2011 det er første gang at jeg får lov til at undervise et kursus der tilsvarer min historiske kvalifikation og som jeg kan undervise i eget regi; alligevel er jeg stadig tvunget til at undervise kurset Musik, lyd og betydning, som ingenting med min kvalifikation har at gøre; det giver store problemer, selvom jeg fik coaching fra en lektor fra Centret for Undervisningsudvikling, som blev helt begejstret for mit kursuskoncept og mine pædagogiske ideer 4

5 22. febr. 2011: institutleder Niels Lehmann fritager mig indtil videre fra lærermøderne; fagleder Pia Rasmussen giver udtryk for hendes disrespekt for min faglighed; udførlig diskussion per mail, afbrudt af Pia Rasmussen 1. april 2011 institutlederen informerer mig om, at der er meget ringe chancer for at dekanen vil sige ja til at flytte mig til en anden kontekst 1. april 2011 jeg sender en skriflig forklaring til mine kollegaer, hvorfor jeg mener, at min faglighed ikke passer til det, som dyrkes på musikafdelingen og håber at den kan bedre bruges i en anden kontekst, gerne i samarbejde med afdelingen for musikvidenskab (jf. bilag Udmelding lærermøder ) 3./4. april 2011: maildiskussion med Steen Kaargaard Nielsen om dennes udelukkelse af mig fra den ovennævnte konference og om den generelle diskussionskultur på afdelingen; diskussionen bliver til sidst afbrudt af SKN forår-sommer 2011 maj 2011: maj 2011: jeg beder institutleder Niels Lehmann flere gange om at vi endelig drøfter nøjagtigt de problemer, som der findes i min arbejdssituation => det bliver ignoreret eller afvist THH som bestyrelsesmedlem i det Danske Selskab for Musikforskning bagtaler mig over for bestyrelsen (kilde: det forundrede spørgsmål om mit adfærd på AU som jeg fik fra et andet bestyrelsesmedlem) det alvorlige mismatch mellem min kvalifikation og de studerendes forventninger i kurset Musik, lyd og betydning fører til en konflikt; jeg sender en redegørelse til institutlederen, som jeg ikke får svar på 17. maj 2011 gæsteprofessor Jeffrey Kurtzman holder sin vel-researchede forelæs ning Humanities and Business på et offentligt arrangement på AU, som blev hilst velkommen og godkendt af dekan Mette Thunø; dekanen er alligevel ikke til stede Jeg holder en indledning, hvor jeg deler min bekymring om det lave faglige niveau og nogle alvorlige misforståelser inden for den humanistiske uddannelse i Danmark (jf. 1 ) 25. maj 2011 Institutlederen orienterer mig om, at dekanen ikke tænker sig at flytte mig til en institutskontekst, hvor mine kvalifikationer kunne bedre bruges. => Jeg giver journalist Klaus Wivel lov til at skrive om min situation, som han og Weekendavisens redaktion betragter som skandaløs. => Jeg sender en rapport om problematikken til rektor Lauritz Holm- Nielsen og beder ham at støtte dekanen i at finde en løsning. => Jeg får et intetsigende svar den 5. juni 2011, hvor rektoren udtrykker sin store tillid til dekanen og institutlederen. maj 2011: juni 2011: mine studerende i det historiske kursus Innovation, repræsentation og kulturel magt udtrykker deres store glæde for min undervisning i deres evalueringer journalisten Klaus Wivel (Weekendavisen) publicerer en artikel om min situation; jeg publicerer en kort analyse af uddannelsesproblematikken i dansk humaniora i Politiken (11. juni 2011) 1 Det må fremhæves, at hverken avistitlen Dansk humaniora er en skandale (Politiken, 11. juni 2011) eller den engelske titel Danish human sciences, a scandal stammer fra mig. Titlerne blev valgt af avis-redaktionerne, uden at jeg havde indflydelse på det. Jeg selv kritiserer kun uddannelsessystemet, ikke humaniora i sin helhed. 5

6 27. juni 2011: institutleder Niels Lehmann suspenderer mig fra en eksamen efter afleveringsfristen på baggrund af avispolemikken juni 2011: specialetemaerne og de studerendes vejlederønsker viser, at der ingen brug er for de tre undervisere i historisk musikvidenskab 22. juni 2011 møde med dekan Mette Thunø: - dekanen nægter at flytte mig til en anden afdeling, hvor mine kvalifikationer kunne bruges bedre - dekanen indrømmer mundtligt at historikken af min ansættelse er en del af den nuværende konflikt og at dekanatet har et ansvar i min ansættelse => efterfølgende gør dekanen alt for at forhindre, at dette mundtlige udsagn bliver holdt fast skriftligt - dekanen beslutter at der skal sættes en ekstern virksomhedskonsulent til at udrede samarbejdsvanskelighederne på min afdeling; hun afviser at inddrage en ekstern ekspert for musikuddannelsen på danske universiteter, som tilbyder gratis hjælp 25. juni 2011 efter pres fra DM beslutter institutleder Niels Lehmann at indlede en udredning af mine mobningsklager mod to kollegaer og faglederen siden juni 2011 juli 2011: sommer 2011 august 2011 de fleste af mine kollegaer, også fra andre afdelinger, taler ikke længere med mig og ignorerer mig, når vi mødes på gangen; der er ingen, der nogensinde drøfter mediedebatten og min kritik med mig => også de fleste venner, bl.a. Svend Erik Laren, afbryder kontakt med mig => der findes nogle hemmelige bekendelser til solidaritet og venlige samtaler, men kun bag lukkede døre mine navneskilte på instituttet bliver ødelagt institutleder Niels Lehmann nægter at forholde sig til denne handling jeg er alvorligt syg flere gange pga. stresssymptomer institutleder Niels Lehmann nægter at anerkende en dansk lægeerklæring som anbefaler at jeg skulle fritages fra lærermøderne fordi de udløser for megen stress for mig 1. sept institutleder Niels Lehmann nægter mig min ret til at bringe en bisidder efter mit eget valg med til en samtale med ham 6. sept institutleder Niels Lehmann stiller mig i udsigt at jeg i de næste fire semestre får lov til at undervise primært historiske kurser efterår 2011 efterår 2011 undervisningen i mine historiske kurser går fremragende, og jeg får glimrende evalueringer af mine studerende udredningsprocessen med to konsulenter begynder; jeg har først tillid til dem, men lidt efter lidt begynder at lægge mærke til at - den ene ikke er ekstern (ansat på universitetet og især på IÆF som ekstern lektor siden 1993) - de arbejder på fundament af en fordrejende baggrundsbeskrivelse, som laver artiklen i Weekendavisen til udgangspunkt for alle problemer - de ikke taler sandt over for mig - den ene mangler afgørende kendskab til processer og adfærdsmønstre inden for universitetsverdenen (nationalt og internationalt) 6

7 - de taler kun med vidner, der deler ledelsens og kollegaernes perspektiv på konflikten 8. nov jeg trækker min mobningsklage mod Steen Kaargaard Nielsen i en mail til konsulent Per Bøjlund og beder Per at informere mig om jeg skal sende denne mail til institutlederen; jeg får intet svar 25. nov jeg sender Per Bøjlund min mail fra 8. november igen og får intet svar 8. dec konsulent Per Bøjlund underretter mig om, at han vil skrive i sin rapport at der aldrig har været mobning imod mig, men at jeg har udvist manglende respekt over for flere kollegaer og ledelsen => han betegner THHs mail som lige på grænsen til mobning => han nævner i sin rapport at mine navneskilte er blevet ødelagt => det viser sig at han aldrig har læst mine mails, hvor jeg trækker min klage mod Steen Kaargaard Nielsen => hans mundtlige fremlæggelse viser, at han ikke eller kun delvist har læst den udførlige skriftlige dokumentation som han fik fra mig 12. dec Marie Koch underretter mig om, at ifølge hendes rapport skyldes alle problemer på min afdeling mig og min adfærd; hun indtager udelukkende mine kollegaers perspektiv og mener at fagets fremtid er alvorligt truet => hun nægter at der findes kulturforskelle på de europæiske universiteter 2. jan jeg får en indkaldelse til et møde med dekan Mette Thunø; dekanen nægter at give mig information om dagsorden og nægter at jeg kan medbringe en bisidder efter mit eget valg 10. jan dekan Mette Thunø orienterer mig om at jeg skal få en advarsel, som er begrundet i de to konsulentrapporter og i mine skriverier i pressen => hun svarer med ja, da jeg spørger, om det også er skrevet i rapporterne at THHs mail betragtes som mobningslignende og at at mine navneskilte er blevet ødelagt => hun svarer med nej, da DMs juridiske bistand spørger, om den mødepligt som jeg skal pålægges også gælder for mine kollegaer 12. jan jeg bliver sygemeldt med alvorlige knæproblemer 16. jan jeg får høringsbrevet vedr. advarslen med frist indtil 1. februar 2012 og aktindsigt i de to konsulentrapporter => jeg bliver med tvivlsomme henvisninger til lovparagraffer truet til tavshed vedr. rapporterne 25. jan jeg starter et fire ugers klinik-ophold på en ambulant ortopædisk klinik 1. febr jeg sender dekanen mit åbne svar til hendes høringsbrev => jeg afviser advarslen, fordi den er ubegrundet (jf febr institutleder Niels Lehmann fratager mig mine kurser for forårsse mestret (altså indtil maj 2012) uden at drøfte det med mig 13. febr dagbladet Information publicerer to artikler om den påtænkte advarsel med citater fra jurister og forvaltningseksperter, der henviser til forskellige urimeligheder og lovstridigheder i advarslen => der starter en mediedebat der med det samme peger på at advarslen er rettet mod min ytringsfrihed og mine personlige rettigheder 7

8 14. febr dekan Mette Thunø tildeler mig den endelige advarsel 22. febr institutleder Niels Lehmann meddeler mig at han vurderer det som meget uhensynsmæssigt at jeg - deltager i konferencer og videnskabelige arrangementer uden for AU, som jeg i min funktion som professor der internationalt skal repræsentere mit universitet har sagt ja til så tidligt som nov mødes med kollegaer andre steder på AU for at drøfte vore fælles projekter og vores løbende samarbejde 23. febr Folketingets Ombudsmand beslutter sig af eget initiativ at se på min sag 24. febr min læge sygemelder mig indtil 14. marts med alvorlige stress symptomer Denne kronologi er blevet offentliggjort i anonymiseret form på for at give offentligheden mulighed for at selv danne sig et billede af samarbejdsvanskelighederne i min sag på Aarhus Universitet. 8

Samarbejdsvanskeligheder. hvordan de bliver skabt på Aarhus Universitet

Samarbejdsvanskeligheder. hvordan de bliver skabt på Aarhus Universitet Samarbejdsvanskeligheder hvordan de bliver skabt på Aarhus Universitet Der findes troværdig dokumentation for alt, som bliver fremstillet i denne kronologi (undtagen nogle få udsagn, som jeg kun har fået

Læs mere

Anfægtelse af konsulentrapporternes gyldighed

Anfægtelse af konsulentrapporternes gyldighed Anfægtelse af konsulentrapporternes gyldighed Begge konsulenter, Per Bøjlund og Marie Koch, har været ansat igennem og betalt af ledelsen, som er én part i konflikten og dermed ikke neutral. Der er ikke

Læs mere

Jeg klager hermed officielt mod denne overtrædelse af mine rettigheder. Jeg vil bede Dem om at inddrage denne klage i Deres granskning af min sag.

Jeg klager hermed officielt mod denne overtrædelse af mine rettigheder. Jeg vil bede Dem om at inddrage denne klage i Deres granskning af min sag. Til Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Gammeltorv 22 DK-1457 København K J.nr. 2012-0748-8111/UL4 Kommentar til Aarhus Universitetets bilag Klage vedr. universitetets brud af fortroligheden

Læs mere

Kommentar til institutleder Niels Lehmanns redegørelse til Ombudsmanden fra 5. marts 2012

Kommentar til institutleder Niels Lehmanns redegørelse til Ombudsmanden fra 5. marts 2012 Til Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22, 1457 København K J.nr. 2012-0748-8111/UL4 Kommentar til institutleder Niels Lehmanns redegørelse til Ombudsmanden fra 5. marts 2012 Kommentaren er opdelt i tre

Læs mere

Sammenfatning: Koldau-sagen på Aarhus Universitet og det egentlige problem, der ligger bag fyringsvarslen

Sammenfatning: Koldau-sagen på Aarhus Universitet og det egentlige problem, der ligger bag fyringsvarslen Sammenfatning: Koldau-sagen på Aarhus Universitet og det egentlige problem, der ligger bag fyringsvarslen Indledning: Det egentlige problem Denne sammenfatning tjener til at fastholde de afgørende punkter

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56.

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56. Min forundring Når jeg læser skrivelse fra Strandparkens advokat ser jeg han blandt har skrevet: Under henvisning til Rettens fristudsættelse skal jeg oplyse at bestyrelsen hos min klient delvist er fratrådt(min

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Université Paris Ouest Nanterre la Défense Land: Frankrig Periode: Fra:04.02.13

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Indsigelse imod et notat fra dekan Mette Thunø (fra DM og Linda Maria Koldaus side)

Indsigelse imod et notat fra dekan Mette Thunø (fra DM og Linda Maria Koldaus side) Indsigelse imod et notat fra dekan Mette Thunø (fra DM og Linda Maria Koldaus side) Den 22. juni afholdt dekan Mette Thunø et møde med Linda Maria Koldau (LMK) for at tale om hendes placering på det humanistiske

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien, Region Nordjylland.

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Referat af møde i MKL-studienævnet. Fredag 8. april 2005. Institut for Samfundsfarmaci, DFU FORELØBIGT REFERAT

Referat af møde i MKL-studienævnet. Fredag 8. april 2005. Institut for Samfundsfarmaci, DFU FORELØBIGT REFERAT FORELØBIGT REFERAT Referat af møde i MKL-studienævnet Fredag 8. april 2005 Institut for Samfundsfarmaci, DFU Til stede: Ellen Westh Sørensen EWS, Helene Jørgensen HJ, Janine Morgall Traulsen JMT, Mette

Læs mere

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331)

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 47% Færdig ph.d./licentiat 160 48% Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17 5% Svar i alt 331 Side 1 af

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia Land: United Kingdom Periode: Fra: 1. sept. 2011 Til: 31 dec. 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

SÅDAN SCORER DU EMIL. - Et startskud til at ansætte mig. En hurtig e-bog til dig fra mig.

SÅDAN SCORER DU EMIL. - Et startskud til at ansætte mig. En hurtig e-bog til dig fra mig. SÅDAN SCORER DU EMIL - Et startskud til at ansætte mig. En hurtig e-bog til dig fra mig. VELKOMMEN Hvordan lander man det første rigtige voksenjob? Ultimo marts forsvarede jeg mit speciale om brand-aktivering

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Kursustilbud AOF-NORD

Kursustilbud AOF-NORD Kursustilbud AOF-NORD 2011 Nu hvor du står i en situation, hvor du måske skal til at tænke nyt og endelig har tid til at gøre noget for dig selv, så prøv at se om et af vore kurser kunne være lige det

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Få svar. hos socialrådgiveren

Få svar. hos socialrådgiveren Få svar hos socialrådgiveren Finansforbundet 2011 ? arbejdsskader, sygdom, arbejdsfastholdelse, barsel & adoption, orlovsmuligheder og meget mere Har du spørgsmål om arbejdsskader, sygdom, arbejdsfastholdelse,

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Folkeskolen.dk November 2014

Folkeskolen.dk November 2014 Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 44 Offentligt Folkeskolen.dk November 2014 on. 5. nov. 2014 kl. 16:07 Dansk Folkeparti vil have ministeren til at se på lærereksamen Censorrapporten

Læs mere

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale Den motiverende samtale v/birgitte Wärn Wärn Kompetenceudvikling warn.nu Program 1. Velkomst og præsentation 2. Hvad forstås ved den motiverende samtale? 1. Redskaber til at arbejde med motivation 2. Afrunding

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 1475 E-mail: katan@ifpr.sdu.dk 20. oktober 2015 Ref.: HT/katan Møde med aftagerpanel for Masteruddannelsen i børne-

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog,litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog,litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog,litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra:4/2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Arbejdsmedicin. Vejle Sygehus, d. 15. november 2002.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Arbejdsmedicin. Vejle Sygehus, d. 15. november 2002. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Arbejdsmedicin Vejle Sygehus, d. 15. november 2002. Til stede: Niels Ebbehøj, David Sherson, Jane Frølund Thomsen, Sigve Christensen, Per Sabro, Gert Thomsen,

Læs mere

Ph.d. håndbog. Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi

Ph.d. håndbog. Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi Ph.d. håndbog Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 1. Programmet... 4 1.1. Ph.d. programleder... 4 1.2. Sekretær... 4 1.3.

Læs mere

Presseguide til ph.d.-stipendiater

Presseguide til ph.d.-stipendiater Presseguide til ph.d.-stipendiater Udgivet af Forskerskole Øst Gitte Gravengaard Forord Når man lige har afleveret sin ph.d.-afhandling, er det første, man tænker på, sjældent, hvordan man får formidlet

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus Om regler for oplysningsret- og pligt. Om vigtigheden af, at barnet bevarer tilknytningen til begge forældre. Om vigtigheden af, at I oplyses om rammerne for samvær, ikke mindst hvis disse ændres. At barnet

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Ugebrev uge 41 gruppe 2

Ugebrev uge 41 gruppe 2 Ugebrev uge 41 gruppe 2 Så blev det endeligt tid til ugebrev igen. Det har jo været en tid med vikarer, da jeg har været syg. Jeg tror dog at det er gået ok. Vi var jo på besøg på en æbleplantage i sidste

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer August 2008 Velkommen til uddannelse i virkeligheden > Nyhedsbrev for UCN > Junivørsiti kålædsj > Vores uddannelser > Nordjyllands

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen Alting starter et sted Hvis alle undervisere vidste, hvilken betydning børnehaveklasselederen kan have for børnenes senere succes i skolen med læsning

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Lars Bundgaard Sørensen

Lars Bundgaard Sørensen Side 1 af 6 Lars Bundgaard Sørensen Fra: "Kirsten Markussen" Dato: 16. april 2010 10:47 Til: "Lars Bundgaard Sørensen" ; "lasoe96 forward"

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 Del: Mange kommuner ved ikke, om borgerne er tilfredse med ældrepleje,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i AVALAK København

Referat fra bestyrelsesmøde i AVALAK København Referat fra bestyrelsesmøde i AVALAK København Dato: 9. Marts.2016 Sted: Kontoret i Avalak Navn Deltager Afbud Udeblevet Nyoka Steenholdt (Formand, HB-suppl.) Avaruna Mathæussen (Næstforman, HB-rep.) Paninnguaq

Læs mere

Den gode omsorgssamtale. tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter din kollega

Den gode omsorgssamtale. tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter din kollega Den gode omsorgssamtale tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter din kollega Den gode omsorgssamtale Indhold Pjecen er udarbejdet af Cabi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er det

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

Karnovs Skattepris 2016. Billeder fra prisoverrækkelsen den 28. april 2016

Karnovs Skattepris 2016. Billeder fra prisoverrækkelsen den 28. april 2016 1 Karnovs Skattepris 2016 Billeder fra prisoverrækkelsen den 28. april 2016 Fra Skatteministerens facebook 2 3 Fra Karnovs hjemmeside http://www.karnovgroup.dk/forfattere/maj-2016 Et skattet koryfæ D.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallæge-uddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

om psykologiuddannelserne. i Danmark.

om psykologiuddannelserne. i Danmark. 7 For godt en måned siden udkom Evalueringscentrets meget omtalte rapport om Psykologuddannelserne i Danmark. Rapportens vigtigste budskaber er sammenfattet i en pressemeddelelse, som Psykolog Nyt her

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk.

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk. Referat af bestyrelsesmøde i SAND d. 8.9.15 Deltagere: Steffen Lerhauge, Leif Jensen, Kurt G Andersen, Bettina Sørensen, Birgitte Schneidelbach, Harald Gjersøe, Martin T Christensen, Christina Strauss,

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at styrke mit akademiske engelsk og for at opleve en anden studiekultur.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at styrke mit akademiske engelsk og for at opleve en anden studiekultur. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of Victoria Land: Canada Periode: Fra: 1.9.2010 Til: 31.12.2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Frygter misbrug af lægekonsulenter

Frygter misbrug af lægekonsulenter Frygter misbrug af lægekonsulenter DR Nyheder: 19. jun. 2011 20.00 Indland Flere syge eller skadesramte danskere er kommet i klemme i den kommunale sagsbehandling, fordi kommunalt ansatte lægekonsulenter

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Filosofi med børn -og Kierkegaard

Filosofi med børn -og Kierkegaard Filosofi med børn -og Kierkegaard FST, Aarhus 16. september 2013 Ved Dorete Kallesøe Lektor ved VIAUC og Husfilosof på MC Holms Skole Dagsorden 1. Filosofisk samtale i praxis (Frihed og Kierkegaard) 2.

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 1 Indholdsfortegnelse: Nyt værdigrundlag s. 2 Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3 Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 Formål, værdigrundlag og mål kort fortalt s. 10 Nyt værdigrundlag

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Plan for evaluering af undervisningen

Plan for evaluering af undervisningen SYDDANSK UNIVERSITET Studienævnet ved Det Tekniske Fakultet December 2007 Plan for evaluering af undervisningen Baggrund I henhold til element 3.3 i Delpolitik for Evaluering udøver Studienævnet det formelle

Læs mere