Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU"

Transkript

1 1 Risikovurdering af tæppegulv Rikke Bramming Jørgensen NTNU

2 2 Tæppegulv og indeklima Hvordan er sammenhængen mellem valg af gulvbelæg og indeklimaet i rummet - med fokus på luftkvaliteten i indeklima Er tæppegulv et godt valg?

3 3 Gulvbelægning og indeklima Hvilken emission kan forventes Fra gulvbelægningerne tæppegulv, vinyl og kork fra rengøringsmetoderne for tæppegulv, vinyl og kork. En faglig vurdering af hviken betydning emission fra gulvbelægning og emission fra rengøring har for luftkvaliten indendøre.

4 4 Hvad er emission Primær emission Afgasning fra gulvbelægget til rumluften Sekundær emission Kemiske eller fysiske processer, der frigiver VOC er i materialet eller fra materialets overflader til rumluften

5 5 Primær emission Flygtige organiske forbindelser (VOC) kommer fra de kemikalier som blev brugt i forbindelse med fremstilling af produktet Eksempler: Lugtende stoffer fra bagsiden af tæppegulv Phenol fra korkgulve Blødgørere fra PVC gulv (aldehyder, furaner, fedtsyrer fra linoleumsbelæg)

6 6 Primær emission Konc. tid

7 7 Sekundær emission Gulvbelæggets evne til at adsorbere og desorbere forureninger fra luften Genophvirvling af støv (resuspension) Påvirkning af fugtighed Reaktiv kemi

8 8 Primær emission fra gulvtæpper Figur 2: Specifik emissionsraten for TVOC for 14 forskellige gulvtæpper. Data for test resultater efter 1, 10 og 28 dage. (Wilke 2004)

9 9 Emission fra gulvtæpper Varierer med tiden og mellem tæppegulv Katsoyiannis (2008) fandt 75 % forskel i samlet emission mellem fire forskellige gulvtæpper

10 10 Emission fra andre gulvbelæg Kork belegg Finsk studie fra 1999 / Tysk studie fra 1998 Store forskelle mellem forskellige kork-produkter a) Høj emission af 1,2 propandiol b) Høj emission af furfural+ phenol og til en vis grad eddikesyre Vinyl belegg Tysk studie fra 2004 / Svensk studie fra 1999 Store forskelle mellem forskellige vinylprodukter

11 11 Data på emisison Kork Vinyl Gulvtæppe Emissionsrater efter 28 dage i testkammer 888 µg/m 2 h Vær obs på phenol, furfural og 1,2 propandiol 186 µg/m 2 h 547 µg/m 2 h min. 19 µg/m 2 h max µg/m 2 h 491 µg/m 2 h min. 23 µg/m 2 h max µg/m 2 h

12 12 Sammenligningsgrundlag Der findes ingen normværdier for emission Krav findes i NS-EN Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk Indeklimamærkningsordninger har en del kriterier for godkending

13 13 Sammenligningsgrundlag Meget lavt forurenende materialer Jævnfør NS-EN Lavt forurenende Jævnfør NS-EN Den finske mærkningsordning (M1) Krav < 100 µg/m 2 h < 200 µg/m 2 h < 200 µg/m 2 h

14 14 Emission af ftalater Mistænkes for at være hormonhermende Vidt udbredt som mykner i mange produkt Tungtflygtige og binder sig let til andre overflader Måling af ftalat kræver egne målemetoder og er ikke en standardmetode

15 15 Ftalater og gulvbelæg Ftalater er påvist i emission fra PVC gulv Ftalater er påvist i feltstudier i rum med tæppegulv, men i disse rum var også andre plastmaterialer. Alle PVC materialer har risiko for ftalat-emission. Mærkeordningerne Greenguard og Blue Angel stiller krav til begrænset ftalat indhold/emisison

16 16 Adsorption desorption Gasformig forurening: Tæppegulv har større evne til at adsorbere og desorbere forureninger fra rumluften end hårde gulvbelæg Partikel forurening (biologisk aktive partikler) Statisk højere forekomst af A alternata, Can F1, Der f1, Der P1, Fel d1 i rum med tæppegulv end i rum med hard-floor gulv Signifikant større mængde støv, inflamatorisk potentiale i støv, endotoxiner i støv og NAGase aktivitet pr. m 2 fra tæppegulv end fra glatte gulv

17 17 Sekundær emission

18 18 Genophvirvling af støv Støv og partikler vil både findes i luften og være aflejret på overflader i rummet Genopvirvling forårsages af fejing, moping og støvsugning, som vil bringe partikler op i pusteluften.

19 19 Genophvirvling Det tyske astma og allergiforbund: «Der er lavere partikelnivå i rumluften i boliger med tæppegulv end i boliger med glatte gulv.«sitatet bruges flittigt at gulvtæppeindustrien. Dette studie er ikke publiseret i peer-review tidsskrift. Kvalitet??? Har målt koncentrationen af 0,3-10 µm partikler i rumluft ( PM 10 )

20 20 Genophvirvling Ved støvsugning ophvirvles partikler. De mindste partikler kan passere igennem filtreringssystemet, med mindre støvsugeren har HEPA filter De større partikler tilbageholdes i støvsugeren.

21 21 Genophvirvling Litteraturen viser lidt variable fund. Corsi finder forøgede PM 10 værdier i rumluft efter støvsugning i rum med tæppegulv Tyske astma og allergiforbund: lavere partikelnivå i rumluften i boliger med tæppegulv end i boliger med glatte gulv Buttner finder større genophvirvling ved gang på cut-pile tæppegulv sammenlignet m. loop-pile tæppegulv/vinylgulv Foarde/Berry finder flere biokontaminater i luften over glatte gulv sammenlignet m. gulvtæpper. Finder også større aflejring på tæppegulv end på glatte glv

22 22 Genophvivling Tæppegulv virker som sink/depot for de fleste partikler også de biologisk aktive partikler - og man finder større deponering på tæppegulv end på hårde gulv. Når det gælder koncentrationen af støv, så finder man større mængder partikler i luften over glatte gulv end over gulvtæpper Efter støvsugning, så vil der genfindes en større andel støv på tæppegulv end på glatte gulv

23 23 Påvirkning af fugtighed Når der støpes betong gulv vil der frigives vanddamp i en vis tid. Hvis der lægges diffusionstæt gulvbelæg på betong som ikke har haft tid til at tørre tilstrækkeligt, kan der opstå indeklimaproblemer En velkendt problemstilling, specielt for vinylbelæg Løsning: Stil krav til udtørking af betong før lægging af gulvbelæg.

24 24 Reaktiv kemi Der vil kunne forekomme kemiske reaktioner mellem kemikalier i indeluften og gulvbelægninger. Typisk eksempel: Ozon Gulvtæpper har højere lugtintensitet efter påvirkning af ozon.

25 25 Sekundær emission Tæppegulv har større potentiale end glatte gulv for at virkes om sink/depot for gasformige forureninger Tæppegulv har væsentligt større potentiale for at virke som sink/depot for partikulære/biologisk aktive forureninger end glatte gulv Tæppegulv har potentiale for at minske mængden af luftbårent støv

26 26 Betydning Interview medheidi Skov Jensen, arbejdsmiljørep. hos NovoNordisk AS i København. En af de ansatte i afdelingen hos os har støvallergi. Det har hun haft længe, men hendes arbejdsmiljørelaterede problemer startede kort efter vi flyttede til VTB-bygningen i juni Hun sidder i åbent kontorlandskab med tæppegulv. Hver uge oplever hun samme mønster af problemer. Mandag og tirsdag kan hun klare sig, men onsdag-fredag må hun tage antihistaminer pga. allergi. Hun mener at allergien stammer fra støv fra tæpperne og fra for dårlig rengøring. Hvis der er ting og sager som står på gulvet og ligge på bord- og reolflader, bliver de ikke støvsuget og tørret af. Efter 1½ år i bygningen har hun vænnet sig til støvniveauet, men hun er irriteret i næse og øjne og har ofte hovedpine.

27 27 Betydning Rådhusundersøgelsen Tæppegulv var associeret med fordobling i irritationsplager i slimhinderne hos de ansatte» Pejtersen (interventionsstudie) Klar forbedring af indeklimaet når et gammelt gulvtæppe blev skiftet ud med vinylbelæg

28 28 Opsummering Den sekundære emission er vigtigere med hensyn til risikoen for dårlig luftkvaliteten end den primære emission Der er større risiko for negative helseeffekter i et kontorlokale pga sekundær emission fra gulvtæppe end tilsvarende risiko for negativ effekt fra vinyl/kork Ingen mærkeordninger tager hensyn til sekundær emission

29 29 Opsummering Primær emission Stor forskell mellem enkeltprodukter, selv indenfor samme produktkategori Vinylgulv og tæppegulv har formodenligt lavere emission end korkgulv Vigtigt at sætte krav til dokumentation på at det produkt der vælges er lavt-emitterende Emission af ftalater Vigtigt at minimere emissionen af ftalat. Sæt krav til godkendt sertifikat fra Greenguard/Blue Angel for produkter som vurderes anvendt.

30 30 Opsummering Fuktbelastning Det anbefales at stille krav til udtørring af betong før lægging af gulvbelæg specielt hvis der vælges diffussionstæt gulvbelæg. Byggdetaljblad «Uttøring og forebyggende tiltak» fra Sintef Bygforsk anbefales. Renhold God produktkontrol anbefales. Mindst muligt indhold af helseskadelige kemikalier, mindst mulig brug af spraykemikalier Støvsugere med HEPA filter anbefales frem for andre støvsugere

31 31 Konklusion Med tanke på luftkvaliteten er det en fordel at vælge hårde gulvbelæg fremfor tæppegulv Efterspørg dokumentation på at produktet er lavtemitterende. Mange forskellige indeklimamærkninger kan bruges. Hvis man vælger et produkt med risiko for ftalatafgivelse bør man efterspørge Greenguard/Blue Angel mærkning. Husk at betong må være tilstrækkelig tør for lægging af gulvbelæg.

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Effects on public health by the exchange of diesel with biodiesel in Denmark Gruppe: 10, hus: 13.1 Gruppemedlemmer: Emil Tikander,

Læs mere

Indeklima og komfort GUIDE

Indeklima og komfort GUIDE GUIDE Indeklima og komfort 1 INDHOLD INDEKLIMA OG KOMFORT... 3 Symptomer på dårligt indeklima og komfort... 4 OPRETHOLDELSE AF TILFREDSSTILLENDE INDEKLIMA OG KOMFORT... 5 Termisk indeklima... 5 Komfortkrav...

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. xxx 2009 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer Teknologisk Institut Kathe Tønning Eva Jacobsen Eva Pedersen Force Technology Marianne Strange Pia

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Maling skyld i voldsom allergistigning

Maling skyld i voldsom allergistigning Af Stine Ramlyng FOTO: David Askholm Tema Maling skyld i voldsom allergistigning Konserveringsmidlet med det knap så mundrette navn methylisothiazolinone, er skyld i så voldsom en stigning af allergiske

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening 37/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Byggematerialer og indeklima

Byggematerialer og indeklima Byggematerialer og indeklima spillet om viden i byggeriet Dorthe da Silva Anja Neiegaard Roskilde Universitetscenter Speciale TekSam 2004 Vejledere: Bo Elling & Bent Søndergård BYGGEMATERIALER OG INDEKLIMA

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 4 RESUMÉ... 4. BAGGRUND... 5 National fokus... 5 Branche fokus... 6

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 4 RESUMÉ... 4. BAGGRUND... 5 National fokus... 5 Branche fokus... 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 4 RESUMÉ... 4 BAGGRUND... 5 National fokus... 5 Branche fokus... 6 MÅL OG MÅLGRUPPER... 7 Mål... 7 Målgrupper for projektet... 7 AFGRÆNSNINGER...

Læs mere

Støjdæmpning. i storkøkkener

Støjdæmpning. i storkøkkener Støjdæmpning i storkøkkener Foto: Thierry Le Guyader Et godt lydmiljø skaber bedre betingelser for arbejde, der kræver en høj grad af koncentration. Room Acoustic Comfort i storkøkkener Ecophons analysekoncept

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Den Sunde Bolig består af denne publikation og hjemmesiden www.densundebolig.dk som blandt andet indeholder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere