SBMI november Direktør, biolog, ph.d. Claus Lundsgaard og speciallæge Kåre Stahl Jacobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBMI november 2013. Direktør, biolog, ph.d. Claus Lundsgaard og speciallæge Kåre Stahl Jacobsen"

Transkript

1 SBMI november 2013 Direktør, biolog, ph.d. Claus Lundsgaard og speciallæge Kåre Stahl Jacobsen

2 SBMI hvem er vi 30 år med rådgivning og analyse inden for indeklima samt farlige stoffer og materialer i bygninger. Arbejder videnbaseret og tværfagligt, og vi beskæftiger biologer, læger geologer og bygningsingeniører. Tværfagligheden udnyttes bl.a. ved komplicerede problemstillinger inden for indeklima, bygningsproblemer og sundhed. Løsning af indeklimaproblemer ud fra et mål om at få mest sundhed for pengene SBMI 2

3 Sessionens program Hvad er et godt indeklima Subjektivt og objektivt Hvordan tager vi temperaturen på indeklimaet Delområder af indeklima Indeklimastandard Udvalgte parametre PAUSE Indeklimasymptomer og sygdomme Allergi, hypersensitivitet, MCS, SBS... Hvornår er der brug for tværfaglig ekspertise Case 1 Uspecifikke klager over indeklima Case 2 Pludselig svampepanik Spørgsmål og diskussion 15 min. 25 min. 10 min 20 min. 25 min. 20 min SBMI 3

4 Hvad er et godt indeklima lægeligt set v. Kåre SBMI 4

5 Hvad er et godt indeklima? Når folk er sunde? ikke syge? ikke klager? SBMI 5

6 Hvornår er man sund? WHO: Sundhed er når en person er fuldstændig velbefindende både fysisk psykisk socialt SBMI 6

7 Er der nogen sunde tilstede? I praksis må skelnes mellem Subjektiv sundhed Objektiv sundhed SBMI 7

8 Er der nogen sunde tilstede? Subjektivt du synes du er helt sund og rask Objektivt dine kliniske tests ligger indenfor det normale Hvornår er man normal? SBMI 8

9 På samme måde med indeklimaet Subjektivt bedst indeklima: Alle er glade! Objektivt bedst: Indeklimamålinger viser optimale værdier (når standarden er overholdt?) SBMI 9

10 Praktisk anvendbart sprog: Komfortgene: Direkte relateret til eksposition Medfører ikke varig sygdom eller skade Ophører når ekspositionen ophører Har et omfang, der kan tolereres af de fleste under normale forhold Helbredsgene/sygdom: Kan medføre varig skade eller sygdom Ophører ikke nødvendigvis når ekspositionen ophører Er ikke altid direkte relateret til eksposition Har et omfang, der ikke kan tolereres af de fleste under normale forhold SBMI 10

11 Subjektiv bedst indeklima - udfordring? Der er altid nogen der klager Ved optimale forhold: 5% (10%) klager I en stor gruppe: Mon alle har været eksponeret for det samme? Vægtning af klager der skal ikke så mange dødsfald til SBMI 11

12 Objektivt bedst indeklima - udfordring? Baseret på den menneskelige variation og opfattelsen af det normale Kan ikke tage højde for alle behov og ønsker Vanskeligt at etablere dosis-respons forhold, baseres ofte på befolkningsundersøgelser Pærer og bananer vanskeligt at sammenholde støjgener overfor lugt over kræftfremkaldende risiko SBMI 12

13 En indeklimahistorie fra gamle dage Flügge ca. år 1900: Lavede interventionsforsøg med indånding af udeluft versus indeluft. Modsat datiden eksperters overbevisning viste studiet, at folks klager IKKE stammede fra indånding af indeluften. Pointe: Observationsdata er væsentlig mere usikre end interventionsdata SBMI 13

14 Indeklimasymptomer og sygdomme Evidensniveauet er ofte lavt Usikker årsag/virkning Symptomer ofte diffuse Usikker diagnose Symptomer ligner ofte eller overlapper meget med en række andre sygdomme, ikke mindst stress!! SBMI 14

15 Evidenspyramiden ikke et levn fra fortiden! SBMI 15

16 Hvordan tager vi temperaturen på indeklimaet? Ved Claus SBMI 16

17 Indeklimaparametre Iflg. WHO Visuelt indeklima Akustisk indeklima Mekanisk indeklima Termisk indeklima Atmosfærisk indeklima SBMI 17

18 Visuelt, akustisk, mekanisk og termisk Visuelt indeklima Fx lysstyrke, dagslys, refleksioner, flimrende lys Akustisk indeklima Fx støj, kraftige lyde, god/dårlig talegenkendelse, rumklang Mekanisk indeklima Fx ergonomi, vibrationer og infralyd Afhænger ofte af indretning frem for bygning. Termisk indeklima Fx kulde/varme, træk Subjektivt og regulerbart Termisk indeklima samspil med atmosfærisk indeklima. Gener: Komfortgener, præstations-, koncentrations- og søvnpåvirkning. Måske alvorligere kombinationseffekter SBMI 18

19 Atmosfærisk indeklima Påvirkninger fra luften via luftveje, slimhinder, hud Partikler, organiske gasser, vanddamp, radon, CO 2 (hundredevis af stoffer) Stor variation i gener og i dosis-respons for de forskellige stoffer. Fra komfortgener til alvorlige helbredsgener SBMI 19

20 Indeklimaparametre WHO indeklimatype Visuelt Akustisk Mekanisk Termisk Atmosfærisk DS 3033 Indeklimaklassificering Dagslys, kunstig belysning (måling og vurdering) Efterklang (måling) Termiske forhold (vurdering, spørgeskema) Radon (måling) Formaldehyd (måling) Fugt og skimmel (træfugtmåling, vurdering, MycoMeter Air ) CO2 (beregning) Partikler (vurdering) Ventilation (måling) ikke tilstandsvariabel, men modificerende faktor SBMI 20

21 Skimmelsvampe Skimmel er mikrosvampe vokser som celletråde på overflader spreder sporer Er vigtige nedbryderorganismer Findes alle steder, især hvor plantemateriale / andet organisk Spreder sporer effektivt Spredes til boliger med udeluft, støv og jord Kræver fugtighed for at kunne vokse Vokser i boliger hvis der er fugt og egnede overflader (næring) SBMI 21

22 Eksponeringveje Via Luft Direkte hudkontakt Fødevarer SBMI 22

23 Stoftyper fra skimmel Cellemateriale (sporer, celletråde, mikrofragmenter af disse) Incl. cellevægge, cellevæsker, allergener, mykotoksiner, enzymer Vigtigste stoftype for reaktioner i indeklima Stoffer udskilt til substratet Nedbrydningsenzymer, antibiotika, mykotoksiner Påvirker ved berøring, indtagelse med føde eller afrensning af inficeret materiale (arbejdsmiljøproblem) Organiske gasser (mvoc er) Flygtige gasser afgivet under vækst Lugter, men uden alvorligere sundhedsgener i indeklima (jf. SST) Muligt arbejdsmiljøproblem i industri eller ved skimmelsanering SBMI 23

24 Skimmel hvordan vurderes det Sundhedsstyrelsens vejledning Er der gener? Er der synlige eksponerede skimmelflader? omfang? (fra bagatelagtigt til omfattende) Er der indikation på skjult vækst og gener - bør forekomst og betydning vurderes. Mulig aktion: ingen øget bolighygiejne minimering af lokalebrug udflytning af beboer SBMI 24

25 Skimmelforekomst på flader Metoder: Visuel inspektion for vækstflader samt arealopgørelse Mikroskopering (tapeaftryk) Dyrkning (identifikation) Enzymaktivitet (MycoMeter ) DNA-analyse (identifikation) Metodevalg efter formål: Skelne vækstflade fra støv? - mikroskopering Artssammensætning? - dyrkning, DNA-analyse, mikroskopering Aktuel eller gammel vækstflade? mikroskopering Bolighygiejne (støv-, skidt- og svampemængde)? alle metoder, men ingen perfekte Rengøringskontrol? - enzymaktivitet og andre metoder SBMI 25

26 Skimmeleksponering i luft Formål: Kvantificering eller kildeopsporing Husk referencemåling: Udeluft - normalt største kilde Luft ved potentiel kilde vs. luft i indeklima Analysemetoder til materiale opsamlet fra luftprøver: Mikroskopering (tælling og karakterisering) Dyrkning (identifikation) Enzymaktivitet (MycoMeter Air) DNA-analyse (identifikation) Metodevalg efter formål: Aktuel eksposition eller worst case (+/- ophvirvling af støv)? Sum levende og døde sporer? - mikroskopering Skimmelsammensætning? - dyrkning, DNA-analyse, mikroskopering Bolighygiejne - enzymanalyse eller mikroskopering efter ophvirvling SBMI 26

27 Skjult skimmelvækst! Betydning for beboer afhænger af: Lokalitet og skimmelomfang Føringsveje Transportmekanismer (trykforskelle) Brugere (følsomhed, opholdstid) Aktuel vækst/gammelt materiale Fokus på partikelspredning ikke på diffusion af gasser (mvocer) SBMI 27

28 Skjult skimmelvækst! Undersøges hvis: Skimmelrelaterede gener, men ukendt kilde Høj eksposition i indeklima, men ukendt kilde Begrundet mistanke om skjult skimmel (vandskade eller lignende) Valg af undersøgelsesmetode: Afhængigt af formål: Kildeopsporing Vurdering af kildestyrke Verificering af spredning Skånsomme vs. destruktive metoder SBMI 28

29 Fugt Fugt korrelerer bedre end skimmel med gener Direkte mekanismer er ikke afdækket Fugt indvirker på biologiske og kemiske processer Vurdering i luft: Relativ luftfugtighed: Påvirker biologien direkte (skimmelvækst: >70-80 % RF) Absolut fugtighed (g/m 3 ): Massebalance (til- og fraførsel) Vanddampoverskud og fugtbelastningsklasser Skimmelrisiko ved kuldebroer SBMI 29

30 Fugtbelastningsklasser Ref. SBI-anvisning 224, DS SBMI 30

31 Vanddampoverskud og kuldebroer Måling af overfladetemperaturer (termografering): acceptabelt vanddampoverskud kan beregnes Måles vanddampoverskud og overfladetemperatur kan skimmelrisiko vurderes SBMI 31

32 Partikeleksponering DS 3033: Vurdering ud fra brændeovne og trafiknærhed. Måling: Direkte måling, optisk detektion med partikelmåler: størrelsesklasser fra 0,02 µm til 10 µm Partikelopsamling fra luftprøver til senere analyse (asbest, malingstøv, husstøv, sporer, pollen, sod og røg) Vurderingsgrundlag: mange, fx EU anbefalinger til baggrundsniveauer i udeluft. Grænseværdier for specifikke stoffer SBMI 32

33 Organiske gasser VOC er herunder opløsningsmidler og formaldehyd mvoc er fra mikrobiel stofomsætning svoc sværtflygtige organiske gasser (PAH, PCB, svampetoksiner??) Vurderingsgrænser: Specifikke grænser for de enkelte stoffer Metoder: Direkte måling: total VOC (til screening og kildeopsporing), formaldehydsensor. Opsamling i adsorptionsmedium til laboratorieanalyse (PAH er, VOC analysepakker, PCB er) SBMI 33

34 VOC luftanalyse uddrag MILANA ALS Environmental Analyseresultater for luftprøver jf. BEK / og ATvejledning Stof CAS nr. På cancerliste P.1 ID: /12 UDE, afkast ovnhal P.2 ID: /12 INDE, kontor P09 AT grænseværdi Afledt indeklima maks. værdi (1/40) Anm [μg/m³] [μg/m³] [μg/m³] [μg/m³] 1 n Pentane ,0 0, E 2 n Hexane ,3 1, E 3 2 Methylhexane X* 21 3,8 4 n Heptane ,3 0, E 5 Cyclohexane <0,10 <0, E 6 Methylcyclohexane ,8 1, n Octane ,5 1, Ethylacetate <0,10 <0, n Nonane ,6 0, n Decane ,9 0, Methyl 2 Pentanone <0,10 <0, EH 12 iso Butylacetate <0,10 <0, alpha Pinene X* 11 4,6 14 n Butylacetate <0,10 <0, Hexanal X* <0,10 <0,10 16 iso Butanol <0,10 <0, LH 17 n Undecane ,4 <0,10 18 beta Pinene X* 1,3 0, Butanol X* <0,10 <0, LH 20 α Terpinene <0,10 <0,10 21 n Dodecane ,5 0,8 22 Limonene X* 9,1 2,3 23 2/3 Methyl 1 butanol X* <0,10 <0, Ethyltoluene ,3 <0, Ethyltoluene ,5 0, Ethyltoluene X* 0,3 <0,10 27 n Tridecane ,4 28 1,2,3 Trimethylbenzene ,1 0, E 29 T t d SBMI 34

35 Indeklima - symptomer, syndromer og sygdomme Irritation, overfølsomhed/allergi SBS MCS Stress depression forhøjet blodtryk Hovedpine / migræne / træthed Infektioner Cancer SBMI 35

36 Irritation, overfølsomhed eller allergi? Irritation Beskadigelse af overflade, forårsaget af en irritant (ikke overfølsomhed). Kan kemisk, fysisk, termisk m.m. Overfølsomhed (hypersensitivity) Kan være allergisk eller ikke-allergisk Definition: Overfølsomhed medfører objektivt reproducerbare symptomer, udløst af stimuli ved en dosis, der tåles af normale individer. Allergi: Overfølsomhedsreaktion, med immunologisk baggrund (oftest IgE antistoffer) SBMI 36

37 Svampeangreb? SBMI 37

38 Skimmel er det farligt? Ja! Nej! Ved ikke? SBMI 38

39 Svampesporer i luft farlig eksponering? (typiske målinger i sporer/m 3 ) Udeluft Rumluft boliger Savværker, gartnerier, landbrug op til De fleste tåler over uden akut sygdom Allergikere kan reagerer på lave niveauer SBMI 39

40 SBMI 40

41 Skimmel hvad gør det ved os? Afhænger af hvem man spørger En svampebuster vil ofte forklare at den skjulte skimmel nemt kan medføre Hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt, svimmelhed, kløende øjne, tilstoppet næse, hæshed, rødme eller brændende hud, høfeber, øjenkatar, astma, eksem. Det kan være svært at sige sig fri for de hyppigt anførte symptomer på skimmelsvamp ligner meget symptomer på andre indeklimagener SBMI 41

42 Skimmel hvad gør det ved os? Spørger du din læge om skimmelsvamp vil han oftest anføre: Kan medføre irriterede slimhinder og øjne dog oftest i samspil med en række andre faktorer Man kan få allergi for skimmelsvamp, dog ualmindeligt Meget få børn får allergi for skimmel Kan give alvorlig sygdom i lunger, bihuler m.m. det er dog meget sjældent i Danmark Der er en dårlig/uklar dosis-respons relation og bla. derfor højst usikker diagnosemulighed SBMI 42

43 Skimmel og indeklimaet hvad er vigtigst? Værst og vigtigst er: Fugt, fugt og atter fugt!! Når bygninger/indeklimaet er meget fugtigt bliver man syg! Dårlig sammenhæng mellem mængde af skimmel og symptomer! Hyppigt anførte skimmelgener kan være vanskelige at adskille fra Stress / depression symptomer andre psykologiske symptomer Afgassede mykotoksiner meget sjældent et problem i indeklimaet mvocer meget sjældent et problem i indeklimaet Rygning overskygger let alt andet! SBMI 43

44 Skimmel proportioner hvad er bagateller jf. Sundhedsstyrelsen: Mindre områder med fugt/skimmelsvampevækst i våde rum som fx badeværelser (typisk fugerne), hvor årsagen ikke er bygningsmæssige mangler men rummets brug og manglende udluftning/ vedligeholdelse. Mindre områder op til nogle håndfladers størrelse med fugt/skimmelsvampevækst i rum, som ikke anvendes til ophold, fx et bryggers, og hvor årsagen er fx kuldebroer på grund af manglende isolering. Mindre områder med fugt/skimmelsvampevækst langs vindueskarme og i vinduesrammerne, som skyldes lokaliserede kuldebroer og hvor der samlet set ikke er grundlag for at skride ind over for bygningens vedligeholdelsesstandard. Andre sager, hvor områder med fugt/skimmelsvampevækst åbenlyst skyldes uhensigtsmæssig adfærd som medfører, at luftfugtigheden i boligen/ institutionen er vedvarende høj, fx som følge af tøjtørring SBMI 44

45 Skimmel proportioner hvad er betydeligt??? SBMI 45

46 Allergener Stoffer der udløser en allergisk reaktion, kan være Oftest proteiner Kan være kulhydrater Sjældent små molekyler som f.eks. isocyanater Visse lægemidler, kan blive genkendt af T-celler Lav-molekylære forbindelse, f. eks. nikkel eller krom ved dermatitis, haptener reagerer med T- celler SBMI 46

47 Måder at teste for allergi på Priktest Plasterprøver Lappetest Allergen provokation konjunktival, nasal, bronchial Specifik antistof måling Hvad er sandheden? SBMI 47

48 Mount Allergy Himmelrummet de formentlig > ukendte allergener Bjerget de ca beskrevne allergener Græsset de ca. 665 allergener vi kan teste for SBMI 48

49 De særligt følsomme Eller uegnede? Omkring 5% af befolkningen er udtalt allergisk følsomme Vil have problemer stort set lige meget hvor de arbejder eller bor SBMI 49

50 De særligt følsomme Når du har allergi, er der en tærskelværdi Et jordbær er ikke nok, måske ti? De særligt følsomme Bare at smage på et jordbær er nok Følsomheden varierer - hvordan man har det, stress, depression, infektioner m.m SBMI 50

51 Allergi bliver det værre? Som med de fleste sygdomme er der store individuelle forskelle Generelt: Allergierne er værst i ungdommen Nogen allergier kan forsvinde med alderen Man er aldrig for gammel til at få en ny allergi Nogen allergier kan forværres med alderen SBMI 51

52 Hyposensibilisering Vokser man op i en kostald, bliver man ikke allergisk overfor ko! SBMI 52

53 Sick Building Syndrome SBS Ingen specifik sygdom eller årsag kan umiddelbart påvises Samling af typiske indeklimasymptomer som irritation af øjne/slimhinder svimmelhed hovedpine kvalme unaturlig træthed Symptomerne er oftest direkte relaterede til ophold i bygningen og svinder kort efter bygningen er forladt Kan variere fra lette gener til uudholdelige gener, der umuliggør ophold i bygningen Årsag oftest en kombination af en række faktorer, som fugt, afgasninger/vocer, svampe, ozon, psykologi m.fl SBMI 53

54 Multiple Chemical Sensitivity, MCS Duft/kemikalie overfølsomhed Kendetegnet ved en række ofte diffuse symptomer Hovedpine, svimmelhed, irriterede slimhinder, træthed, koncentrationsbesvær m. fl. Personen forbinder symptomerne til luftbårne stoffer, som man normalt ikke reagerer overfor Personen reagerer oftest på samme måde overfor placebo Anerkendes ikke som en sygdomsenhed Kan være svært invaliderende med isolation til følge Ingen sikker diagnosemulighed eller behandling Relation til kronisk trætheds syndrom 90% kvinder SBMI 54

55 Radon the silent killer Farveløs, lugtfri radioaktiv gas, især fra undergrunden Øger risikoen for lungekræft betydeligt, især for rygere Skønnet: Medfører 300 nye lungekræft tilfælde årligt i Dk Kilde: Sundhedsstyrelsen SBMI 55

56 Indeklima sundhedsproportioner vi ved jo ikke alt, men man må have næse for det SBMI 56

57 Indeklima sundhedsproportioner vi ved jo ikke alt, men bedste bud pt er Slår indeklimaet os ihjel? Ja (radon, 300 nye lungekræfttilfælde årligt) Sjældent (infektioner, især Legionella, derudover miljøgifte m.m.) Gør indeklimaet os alvorligt syge? Sjældent (især fugtrelateret, derudover bly, pcb, pah, formaldehyd og øvrige miljøgifte) Medfører indeklimaet hyppige helbredsgener? Af og til (især fugtrelateret, skimmel, formaldehyd m.m.) SBMI 57

58 Eksempler på løsning af indeklimasager de gode, de onde og de virkeligt grusomme Ved Claus og Kåre SBMI 58

59 Mål for løsning af indeklimaopgaver Skabe mest sundhed for pengene Prioritering af løsningstiltag, så der bliver gjort det der er sundhedsmæssigt nødvendigt. Sondere mellem problemløsning relateret til brugersundhed og problemløsning, som kræver anden type argumentation. Skabe et dokumenteret beslutningsgrundlag herunder bestemmelse af ekspositionsforhold i indeklimaet. Beslutningstagning på vidensbaseret grundlag SBMI 59

60 = 5 (kvalitetssikret af SBMI) SBMI 60

61 = 5 (kvalitetssikret af SBMI) Spørgsmålet bag ovennævnte resultat: Hvorfor er der brug for tværfaglig ekspertise? SBMI 61

62 Hvornår er der brug for tværfaglig ekspertise Ved en kompliceret opgave: Når det ikke er lykkedes lokalt at løse indeklimaproblemerne Når der er uenighed om hvad problemet er hvordan problemerne skal løses hvornår problemer skal løses hvor meget er nødvendigt SBMI 62

63 Hvornår er der brug for den lægefaglige ekspertise? Inddrages fra starten til dialog med de generede patienter Internt udredningsarbejde i projektgruppen Kommunikation af løsninger til bygningsbrugere generelt eller udvalgte generede brugere SBMI 63

64 Case 1 Uspecifikke klager over indeklima Meldinger fra en eller flere personer i et byggeri om: Gener Frygt for gener Generne tilskrives forhold i indeklimaet Ingen eller mangelfuld objektiv dokumentation for indeklimaproblemer SBMI 64

65 Case 1 Uspecifikke klager over indeklima et detektivarbejde Trin 1 Vi danner os et billede af problemet. Inspektion af lokaliteterne og samtale med de implicerede Gennemgår eventuelt skriftligt materiale Tværfaglig indsats, og lægelig ekspertise inddrages til dialog med de generede brugere Mål med trin 1: Skaber ro og tillid Vurdering af problemets størrelse, påkrævet indsats og hvad opgaven kan bære Opstilling af hypoteser om problemet, som kan efterprøves ved undersøgelse SBMI 65

66 Case 1 Uspecifikke klager over indeklima Trin 2 Relevante undersøgelser som kan dokumentere problemer eller mangel på problemer. Trin 3 Evaluering af resultater. Enten identificeres behov for supplerende undersøgelser, eller mulige løsninger. Trin 4 Gennemføre løsninger. SBMI kan være involveret i formidling af resultater til bygningsbrugere eller udvalgte generede personer kontrolmålinger efter tiltag SBMI 66

67 Case 1 Uspecifikke klager over indeklima lægen på banen? indeklimapatienter savner ofte at blive hørt nok (af lægerne) savner ofte at føle sig forstået af lægerne mangler ofte proportioner af helbredsgenen eller sygdomsrisikoen ofte forvirret af til en vis grad modstridende budskaber fra lægerne lægelig vurdering / samtale giver ofte vurdering af omfanget Ubetydeligt problem / komfortgene ro på! Sundhedsfare behov for øjeblikkelig aktion / flytning! Uafvendeligt problem måske er personen bedst tjent med at blive boende? SBMI 67

68 Case 2 Pludselig svampepanik Lille boligselskab Tilfredse beboere En følsom beboer med gener SBMI 68

69 Case 2 Pludselig svampepanik fokus på terrændæk Tekniske undersøgere og rådgivere Lille boligselskab Tilfredse beboere En følsom beboer med gener SBMI 69

70 Case 2 Pludselig svampepanik fokus på terrændæk Tekniske undersøgere og rådgivere Lille boligselskab Tilfredse, men nervøse beboere nyt fugtsikret gulv En følsom beboer med fortsatte gener SBMI 70

71 Case 2 Pludselig svampepanik Kommune, bygningsafdeling fokus på terrændæk Tekniske undersøgere og rådgivere Lille boligselskab Tilfredse, men nervøse beboere nyt fugtsikret gulv En følsom beboer med fortsatte gener SBMI 71

72 Case 2 Pludselig svampepanik Embedslæge Kommune, bygningsafdeling Tekniske rådgivere fokus på terrændæk Tekniske undersøgere og rådgivere Lille boligselskab Tilfredse, men nervøse beboere nyt fugtsikret gulv En følsom beboer med fortsatte gener SBMI 72

73 Case 2 Pludselig svampepanik fortsat ingen ekspositionsmålinger eller lægelig vurdering af gener Embedslæge Kommune, bygningsafdeling Tekniske rådgivere fokus på terrændæk Tekniske undersøgere og rådgivere Lille boligselskab Tilfredse, men nervøse beboere nyt fugtsikret gulv En følsom beboer med fortsatte gener SBMI 73

74 Case 2 Pludselig svampepanik fortsat ingen ekspositionsmålinger eller lægelig vurdering af gener fokus på terrændæk Tekniske undersøgere og rådgivere Lille boligselskab Embedslæge kondemnering Kommune, bygningsafdeling Tilfredse, men nervøse beboere nyt fugtsikret gulv En følsom beboer med fortsatte gener Tekniske rådgivere SBMI 74

75 Case 2 Pludselig svampepanik Embedslæge Tekniske undersøgere og rådgivere kondemnering Lille boligselskab Kommune, bygningsafdeling Tilfredse, men nervøse beboere. Nogle flytter grundet usikkerheden. Tekniske rådgivere genhuset En følsom tidligere beboer med fortsatte gener SBMI 75

76 Case 2 Pludselig svampepanik ingen renoveringsstøtte til kondemneret afdeling Embedslæge Fond Tekniske undersøgere og rådgivere kondemnering Lille boligselskab Kommune, bygningsafdeling Tilfredse, men nervøse beboere. Nogle flytter grundet usikkerheden. Tekniske rådgivere genhuset En følsom tidligere beboer med fortsatte gener SBMI 76

77 Case 2 Pludselig svampepanik ingen renoveringsstøtte til kondemneret afdeling Embedslæge Fond Tekniske undersøgere og rådgivere indeklimamålinger og ekspositionsvurdering: ikke grund til kondemnering, men anbefalinger til udbedringer kondemnering Lille boligselskab Kommune, bygningsafdeling Tilfredse, men nervøse beboere. Nogle flytter grundet usikkerheden. Tekniske rådgivere genhuset En følsom tidligere beboer med fortsatte gener Indeklimarådgiver med lægelig ekspertise SBMI 77

78 Case 2 Pludselig svampepanik Aktuelt - Sagen har kurs ud af Bermudatrekanten: Renoveringsplan beskrives ud fra indeklimaundersøgelse og tekniske undersøgelser Akutte afhjælpninger i udvalgte boliger Fondsstøtte stilles i udsigt til renoveringsplanen Kommunen lover ud fra vurdering af renoveringsplanen at frafalde kondemneringskravet Lære, hvis tværfaglig ekspertise havde været inddraget tidligt: undgået kondemnering sparet penge hjulpet den syge beboer undgået utrygge og flygtende beboere igangsat renoveringsplan SBMI 78

79 Så er der tid til spørgsmål SBMI 79

80 Tak for i dag! SBMI 80

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Odense. OBH Indeklima. Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima. Århus Kolding. Hillerød. Niels Skals, Biolog PhD Produktchef

Odense. OBH Indeklima. Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima. Århus Kolding. Hillerød. Niels Skals, Biolog PhD Produktchef Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima Århus Kolding Odense Hillerød, Biolog PhD Produktchef Dagens Danmark - en ny arbejdsplads bliver til! Der er gener men.. årsagen? Luftprøver

Læs mere

Indledende indeklimaundersøgelse

Indledende indeklimaundersøgelse Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu Indledende indeklimaundersøgelse Dårligt indeklima kan give gener, symptomer og sygdom. Undersøgelser viser, at utilstrækkelig

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Undervisningsministeriet, Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med faglærer Jill Valsgard,

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Vandskade i bygninger

Vandskade i bygninger Vandskade i bygninger Fugt og skimmel - information til personalet om sundhedsrisici Informationspjece Juli 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Baggrund Denne informationspjece er udarbejdet efter ønske

Læs mere

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion I forbindelse med en fugt- og skimmelteknisk inspektion er det vigtigt, at visse forbehold er taget før konsulenten ankommer til adressen. Dette vil sikre,

Læs mere

Kilowatt, Kroner og Kultveilte

Kilowatt, Kroner og Kultveilte Kilowatt, Kroner og Kultveilte Følger af energibesparende foranstaltninger Anne Pia Koch Teknologisk Institut Byggeri - Fugt og Indeklima 20. maj 2009 Energibesparende foranstaltninger n Hvor kan det gå

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads?

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads? Hvor gammel er du? år Er du kvinde...1 mand...2 Hvad er navnet på din nuværende arbejdsplads? Hvornår blev du ansat på din nuværende arbejdsplads? Måned år Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvor mange timer

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

Aktuelle udfordringer på indeklimaområdet: Et overblik

Aktuelle udfordringer på indeklimaområdet: Et overblik Aktuelle udfordringer på indeklimaområdet: Et overblik Temadagen Lys og luft! arrangeret af Aalborg Universitet og Danvak den 10. juni 2010 Seniorforsker Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Strategi for håndtering af skimmelsvamp i kommunale bygninger og institutioner

Strategi for håndtering af skimmelsvamp i kommunale bygninger og institutioner Strategi for håndtering af skimmelsvamp i kommunale bygninger og institutioner 1. Baggrund og formål Kommunen har de seneste år oplevet et øget ressourceforbrug til udbedring af skimmelsvamp i kommunens

Læs mere

Klassisk Arbejdsmiljø

Klassisk Arbejdsmiljø Klassisk Arbejdsmiljø Forum nr. 1 28. NOVEMBER 2017 Hvor er vi henne i industrien Set fra min stol: 30 år i BST og variationer af det der nu er Niras. Eksponeringer, støj røg og møj: Opløsningsmidler:

Læs mere

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe j.nr. 6-3-3/1/HLH Orientering fra : Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe. Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 11 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 19. september 2014 437198_FFM14_1131 12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 30. januar 2014 437198_FFM12_151 10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE HVORDAN UNDERSØGER VI I PRAKSIS FOREKOMSTEN AF SKIMMELSVAMPE I BOLIGER, OG HVORDAN INDDRAGER VI FORSKNINGEN I UDVIKLINGEN AF DE UNDERSØGELSESMETODER, VI ANVENDER? V. ADM.

Læs mere

Skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp i boligen Skimmelsvamp i boligen Hvad er skimmelsvamp? Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som findes overalt og spredes gennem luften ved hjælp af sporer. Sporerne kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Skimmelsvamp i Grønland

Skimmelsvamp i Grønland Skimmelsvamp i Grønland Niels Ebbehøj Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital Ilulissat 2008. Foto Niels Ebbehøj Erhvervssygdomssager 2010 Andet Indeklima Psykiske lidelser Knæ og ben Ryg

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Cisbo netværksmøde 25. august 2015 Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Fremtidens huse bygges på fortidens erfaringer.

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Hygiejne HG Light - Eco-Systems.dk

Hygiejne HG Light - Eco-Systems.dk Hygiejne HG Light - Eco-Systems.dk Funktionen Efter utallige forsøg er det nu lykkedes i en speciel proces, at coate og forsegle Led-hygiejne lampen med titanoxid og nanopartikler. Den coatede overflade

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Kan inventar og materialers afgasninger påvirke indeklimaet på skolerne? Helene Bendstrup Klinke Indeklima, Byggeri & Anlæg, Teknologisk

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne?

CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne? CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne? Lis Keiding og Jette Blands Enhed for Forebyggelse og Borgernære sundhedstilbud Indhold 1. Landskabet 2. Eksempler på områder

Læs mere

Luftkvalitetens betydning for det oplevede indeklima. Nadja Lyng

Luftkvalitetens betydning for det oplevede indeklima. Nadja Lyng Luftkvalitetens betydning for det oplevede indeklima Nadja Lyng 24. oktober 2017 Det oplevede indeklima I det gode indeklima: føler man ubevidst tilfredshed føler man sig frisk og fokuseret fremhæver lyd

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

BYGNINGSRELATEREDE GENER

BYGNINGSRELATEREDE GENER BYGNINGSRELATEREDE GENER Hvad ved vi om indeklima, svampe og bygningsrelaterede gener RISIKOFAKTORER TEMPERATUR 20-22 o Støv tobaksrøg, jord, husstøvmider oa. Mikroorganismer skimmelsvampe Fugt Flygtige

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold.

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold. Kapitel 7 Boligmiljø 7 Boligmiljø Danskerne opholder sig en stor del af tiden i deres bolig, og en væsentlig del af miljøpåvirkningerne i det daglige vil derfor stamme fra boligen og dens nære omgivelser

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Topstykket 18 DK-3460 Birkerød

Læs mere

Luft ud, luft ud, luft ud

Luft ud, luft ud, luft ud Sk Luft ud, luft ud, luft ud Hvis du vil undgå sk, skal du følge nogle simple regler. For det er din og de andre beboeres adfærd, der afgør, om sken kan gro. Du bestemmer selv, om du vil have svampeangreb

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Astma hos voksne I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Målet er, at du kan leve frit, og gøre det du har lyst til. Astma-Allergi Danmark Universitetsparken

Læs mere

Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne

Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne Hver tredje dansker vasker aldrig deres dyne. Det gør din dyne er en tikkende allergibombe fyldt med millioner af mider. Se her, hvad du selv kan gøre, for at

Læs mere

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Jeg tåler ikke mælk men er det proteinerne eller mælkesukkeret, der er skurken? Betina Hjorth, Rådgivningschef,

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Hvordan sikrer vi indeklimaet?

Hvordan sikrer vi indeklimaet? Hvordan sikrer vi indeklimaet? Torben Center f indeklima og sundhed i boliger, Realdania ATV Indeklima temadag, Vingsted 2011. Dødelighed DK 2005 Hele landet Kvinder Mænd Alle % Iskæmiske hjertesygdomme

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Hvad gør de sundhedsfaglige specialister i sådanne sager? Allergologen/lungemedicineren professor, overlæge Ronald Dahl

Hvad gør de sundhedsfaglige specialister i sådanne sager? Allergologen/lungemedicineren professor, overlæge Ronald Dahl Hvad gør de sundhedsfaglige specialister i sådanne sager? Allergologen/lungemedicineren professor, overlæge Ronald Dahl Skimmelsvampe Syge huse = syge mennesker Steen Rønborg 2008 Skimmelsvampe i hjemmet

Læs mere

Helsingør kommune Att.: Tommy Christensen Stengade 59 3000 Helsingør. 2012.11.20 lwf/-/hbs. Vedlagt fremsendes rapport ifølge aftale.

Helsingør kommune Att.: Tommy Christensen Stengade 59 3000 Helsingør. 2012.11.20 lwf/-/hbs. Vedlagt fremsendes rapport ifølge aftale. Helsingør kommune Att.: Tommy Christensen Stengade 59 3000 Helsingør 2012.11.20 lwf/-/hbs Vedlagt fremsendes rapport ifølge aftale. Med venlig hilsen Teknologisk Institut Lis Winther Funch Direkte tlf.:

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Interventionsstudier:

Interventionsstudier: Interventionsstudier: Hvordan kan indeklimateknologi hjælpe beboerne til at opretholde et godt indeklima Hvordan kan vi skabe et bedre samspil mellem beboerne og teknologien? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem.

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1 Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 2 Allergi - et voksende problem Allergi er en af de

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus Fugt Studieenhedskursus 211 Dag 1: Introduktion (BR1, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Dag 2: Opgaver og beregning Dag 3: Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 Efterår 211 Kursets mål og evaluering

Læs mere

Indeklima og børns sundhed

Indeklima og børns sundhed Indeklima og børns sundhed Geo Clausen 17 september 2010 Center for Indeklima og Energi Børnene bliver født. 2 Luftskifte i 500 børneværelser 3 Børnene kommer i daginstitution... 4 Kontinuerte målinger

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk HØFEBER Naturlige strategier til din pollenallergi Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk 1 Høfeber er den mest almindelige overfølsomhedssygdom i Danmark og det estimeres

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg By og Byg Anvisning 205 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Renovering af

Læs mere

Indemiljøet et i skoler en hindring for indlærning!

Indemiljøet et i skoler en hindring for indlærning! Indemiljøet et i skoler en hindring for indlærning! Pawel Wargocki Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet www.ie.dtu.dk Indeklima i skoler er lige så vigtigt som undervisningsmetoder!!!

Læs mere

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret Symptomer Bedøm hvordan du har haft det de sidste måneder efter denne skala og skriv det aktuelle tal ud for symptomet. Der hvor det er relevant må du gerne skrive årstal eller hvor længe du har haft symptomet.

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Sundhedsmæssige effekter af partikler

Sundhedsmæssige effekter af partikler Sundhedsmæssige effekter af partikler Poul Bo Larsen Kemikaliekontoret Miljøstyrelsen Trafikdage Aalborg Universitet 25-26 august 2003 Bilag 2 til Partikelredegørelse Vurdering af partikelforureningens

Læs mere

Vejledning til indeklimaundersøgelser

Vejledning til indeklimaundersøgelser Vejledning til indeklimaundersøgelser Udarbejdet af Charlotte Brauer 1. reservelæge Arbejdsmedicinsk Klinik Amtssygehuset i Glostrup Peder Skov Afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Afdeling Roskilde Amts Sygehus

Læs mere

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

Grænser for fødevarer der giver allergi. Charlotte B. Madsen Forskningsleder Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering Fødevareinstituttet

Grænser for fødevarer der giver allergi. Charlotte B. Madsen Forskningsleder Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering Fødevareinstituttet Grænser for fødevarer der giver allergi Charlotte B. Madsen Forskningsleder Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering Fødevareinstituttet Disposition Hvorfor er der brug for grænseværdier? Fødevareallergi

Læs mere

Vedlagt fremsendes prøvningsrapport for prøvning af Primo plastvindue.

Vedlagt fremsendes prøvningsrapport for prøvning af Primo plastvindue. PRIMO Danmark A/S Att.: Carsten Andersen Jernbanegade 11 6862 Tistrup 2009.04.20 Revideret 2009.05.18 lwf/-/hbs 299716 Følgebrev Vedlagt fremsendes prøvningsrapport for prøvning af Primo plastvindue. Resultatet

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Orienteringsmøder 2008

Orienteringsmøder 2008 Orienteringsmøder 2008 Byggeskadeforsikring Nøgletal for almene byggerier Indeklimaforskning - Vejledning om projektgranskning v/ole Bønnelycke Totaløkonomi v/henrik Funch, Morten Hjorslev Hansen og Dorte

Læs mere

TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften

TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften TEMA-ARTIKEL Så er der pollen i luften af Pia Knudsen, farmaceut og Holger Mosbech, overlæge dr.med. Endelig kom foråret - men for nogle betyder det en lang sæson med høfeber. For allerede tidligt i foråret

Læs mere