Syndromet Intolerance overfor Elektromagnetiske Felter SICEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syndromet Intolerance overfor Elektromagnetiske Felter SICEM"

Transkript

1 Syndromet Intolerance overfor Elektromagnetiske Felter SICEM Forord 1 ARTAC Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse 57/59 Rue de la Convention Paris Tel: Fax: Paris d Oversat til dansk af Eva Theilgaard Jacobsen fra: 15sicempourauditionump.pdf Dette dokument fra ARTAC er det første i en serie af flere dokumenter rettet mod lægeverdenen og socialforvaltningerne som omhandler helbredseffekter af elektromagnetiske felter. Det er også indledning til adskillelige videnskabelige publikationer udfærdiget af ARTAC s forskere. Den fælles erklæring fra professorerne Franz Adlkofer, Dominique Belpomme, Lennart Hardell og Olle Johansson til Frankrigs Senat d. 29. marts 2009 er sammenfattet ud fra dette dokument. Vi har i adskillige år arbejdet sammen med Lennart Hardell - en svensk epidemiolog der er internationalt kendt for sin forskning indenfor kræft grundet miljøfaktorer - for at klarlægge de biologiske mekanismer gennem hvilke elektromagnetiske felter inducerer kræftfremkaldende effekter 1. Jeg agter ikke igen at gå ind i den offentlige debat om hvorvidt elektromagnetiske felter med lave eller meget lave frekvenser eller højere frekvenser indenfor rammerne af radiofrekvente frekvenser er i stand til eller ikke i stand til at forårsage kræft eller leukæmi. Jeg har allerede udtalt mig om dette emne og bekræfter, at risikoen er ubestridelig men at den på det generelle plan er lille, undtagen hos børn grundet deres konstitutionelt meget større skrøbelighed og sårbarhed overfor enhver form for forurening. Dette bekræftes af en nylig publiceret konsensusrapport 2 af de største internationale eksperter på området og som, trods den uacceptable polemik den er blevet udsat for fra teleoperatørernes side, ikke desto mindre vedbliver med at udgøre et ubestrideligt videnskabeligt grundlag for at forstå de reelle risici, som elektromagnetiske felter udgør for det menneskelige helbred. Det problem som vi står overfor er et helt andet og langt alvorligere set ud fra et folke-sundheds perspektiv. Efter en TV udsendelse hvor jeg blev spurgt til råds om risikoen for kræft pga. elektromagnetiske felter 3, ringede rigtig mange syge mennesker til mig for at få en tid og sagde, at de var ramt af "el-overfølsomhed". For at være ærlig vidste jeg på det tidspunkt næsten ingenting om denne sygdom. Det er i dag ikke længere tilfældet. Mellem maj 2008 og til nu har jeg undersøgt næsten 100 af disse syge mennesker og i dag har vi i ARTAC, efter at vi har lyttet til dem og taget os af dem, en kohorte på over 300 blandt dem der spontant henvendte sig. Men vi har måttet gå længere end det i og med at den sygelighed det drejer sig om er ny og stadig ukendt for lægeverdenen. Vi ansatte derfor forskere til at forske i 3 retninger. Først måtte vi sikre os, at der var tale om virkeligt syge og ikke simulanter og måtte derfor udvikle diagnostiske kriterier og beskrive sygdommen og endelig dokumentere årsagssammenhængen med elektromagnetiske felter. Det har vi gjort på rekordtid takket være et forbilledligt samarbejde med patienterne, en offervilje hos mit forskerhold og hjælp fra adskillelige læger og biologer som har sluttet sig til os ivrige efter at bidrage til forbedring af vores viden og for at hjælpe disse syge mennesker. En enorm opgave som langt fra er slut. Vi har således kunnet beskrive det som jeg kalder Syndromet Intolerance overfor Elektromagnetiske Felter (Syndrome d'intolérance aux Champs Electromagnétique) SICEM, ud fra et klinisk og biologisk synspunkt. De elektromagnetiske felter der er involveret ved forekomsten af dette syndrom omfatter hele spekteret fra ekstremt lave frekvenser til de højeste radiofrekvente frekvenser som nu defineres ud fra deres udstrækning. Der er således ikke kun tale om elektromagnetiske felter fra højspændingsledninger, men også om TV og radioantenner og alle former for mobilmaster til individuelt og kollektivt brug, mobiltelefoner, Wi-Fi og Wimax systemer, trådløse DECT telefoner etc... I virkeligheden er det der tæller ikke så meget hvilken type afsender af elektromagnetiske felter, men frem for alt de samlede udsendte felter uanset kilden. Med andre ord nærhed til den eller de kilder i forhold til kroppen og dens/deres intensitet men også og især varigheden af eksponeringerne, vel vidende at nogle individer, som 2

2 vi vil se i løbet af undersøgelserne, er mere overfølsomme end andre af biologiske grunde. SICEM - Syndromet Intolerance overfor Elektromagnetiske Felter udvikler sig i 3 trin: 1. I begyndelsen forekommer indledningsvist hovedpine, meget ofte forbigående tinnitus som snart bliver permanent, unormal overfladisk overfølsomhed i huden eller overfølsomhed i dybden med især cutane (hud) smerter (dysæstesier, causalgier) eller muskelsmerter (myalgi) i de dele af kroppen, der er eksponeret for elektromagnetiske felter, forekomst af svimmelhedsanfald og frem for alt næsten konstant opmærksomheds-, koncentrations- og hukommelses- (indlærings-) problemer. Til denne meget omfattende symptomatologi kan der føje sig autonome symptomer fra det sympatiske nervesystem så som trykken for brystet, episoder af hjertebanken (takykardi) eller uregelmæssig hjertebanken (takyarytmi) og fordøjelsesproblemer herunder kvalme, mavesmerter, diarré eller forstoppelse. 2. Derefter følger tilstandsfasen der er karakteriseret af en triade i symptomatologien bestående af søvnløshed, kronisk træthed og depression. Dette 2. trin er nogle gange isprængt irritabilitet og verbal aggression eller endda selvmordstendenser og i alle tilfælde kan de indledende symptomer komme igen subakut eller akut hver gang patienten igen bliver eksponeret for elektromagnetiske felter selv ved meget lav intensitet. 3. Udviklingen i det lange løb - det 3.trin - er det centrale punkt. Denne afhænger af den indsatte behandling og frem for alt de beskyttelsesmæssige forholdsregler som der er blevet truffet eller ikke truffet i tide. Det er hos børn og senere hos unge frem for alt pga. deres biologiske sårbarhed at risici synes at være mest alvorlige med mulighed for, at der opstår alvorlige abnorme psykiske tilstande med forsinket udvikling, som kan vise sig som ordblindhed, opmærksomheds-, koncentrations-, hukommelses- og indlæringsvanskeligheder i skolen, hvortil man kan føje adfærdsproblemer, som er helt uforståelige for forældrene og lærerne. Tidligere, måske før disse problemer viser sig, kan intolerancen vise sig ved, at barnet ikke kan være i klassen eller nægter at gå i skole, eller hvis barnet er større, i gymnasiet, uden at man præcist ved hvorfor, fordi han/hun er eksponeret for elektromagnetiske felter selv ved meget lav amplitude. Her drejer det sig først og fremmest om tilstedeværelse af Wi-fi og nærhed til mobilmaster. Ved vedvarende eksponering er der hos børn en risiko for, at en senere psykose ikke kan udelukkes, skønt vi endnu ikke kan dokumentere det. I tilfælde af eksponering af den gravide kvinde for disse elektromagnetiske felter eksisterer der tilsvarende en mulig risiko for deres spædbørn i form af alvorlige psyko-neurologiske konsekvenser, som i øjeblikket udforskes af flere hold forskere rundt om i verden. Hos voksne kan udviklingen i det lange løb blive enten en fuldkommen tilbagegang af symptomerne i de tilfælde hvor der foretages en elektromagnetisk sanering, eller udvikling herimod et konfusionssyndrom af varierende intensitet der involverer tab af hukommelse, forekomst af absencer 4 og desorientering i tid og rum og endelig en decideret demenstilstand som ligner sygdommen Alzheimer hos unge patienter. Det skal bemærkes, at i vores kohorte havde 2 patienter dissemineret sclerose, hvor langvarig brug af mobiltelefon øjeblikkelig udløste et nyt udbrud af sygdommen og hos 2 andre patienter synes langvarig kontakt med elektromagnetiske felter at være årsagen til en brystkræft hos den ene, og hos den anden tilbagefald af brystkræften efter 30 års remission. Det er naturligvis for tidligt at afgøre hvordan sådant et syndrom udvikler sig, men som vist i figur 1 sker der en meget hurtig vækst i incidensen i medlemslandene i Den Europæiske Union, hvor vi allerede er i besiddelse af epidemiologiske data og sværhedsgraden af symptomerne som allerede observeres i klinikken kræver uden tvivl mulig, at der iværksættes hasteforanstaltninger m.h.t. befolkningens helbred. Drejer det sig om virkeligt syge? For at sige det på en anden måde: vi har objektive diagnostiske kriterier der tyder på, at vi faktisk står overfor en somatisk sygdom og at det ikke drejer sig om simulanter eller psykisk syge, i modsætning til hvad nogen læger og "videnskabsfolk" som har et tæt samarbejde med teleoperatørerne hævder uden skygge af bevis. Svaret er klart ja, for vi har hos disse patienter kunnet påvise eksistensen af funktionelle abnormaliteter i hjernen med hjerneskanninger, forhøjelse af forskellige stress biomarkører eller biomarkører af hjernemæssig lidelse i blodet og en række næsten konstante biologiske forstyrrelser, herunder for lavt melatonin indhold i urinen. Disse forskellige forstyrrelser gør os ubestrideligt i stand til at genkende sygdommen. Er de elektromagnetiske felter årsagen til syndromet? Svaret herpå er igen ja. Og det er det af 3 grunde: For det første fordi symptomerne opstår og forsvinder spontant alt efter om de elektromagnetiske felter er til stede eller er fraværende. For det andet fordi studiet af sygdommens patofysiologi og de eksperimenter der er foretaget på dyr, gør os i stand til at forklare de forskellige kliniske faser, og endelig fordi vores aktuelle eksperimenter, ligesom det er tilfældet hos dyr, gør os i stand til at reproducere sygdommens symptomer, i hvert fald hos nogen patienter, når man udsætter dem for disse felter. 3 4

3 Der mangler dog fortsat 2 spørgsmål som vores forskere endnu ikke har besvaret fuldt ud: Figur 1: Forekomst (i %) af mennesker rundt om i verden, som betragter sig selv som el-overfølsomme, afbildet over tid i en normalfordelings graf. Hvorfor bliver patienterne i tidens løb overfølsomme overfor elektromagnetiske felter med endnu svagere intensitet? Vi tror vi sidder inde med flere videnskabelige beviser som svar herpå, men det er stadig for tidligt til at kunne regne med dem. Jeg vil alligevel her give et billede som alle forstår. Hæld eddike ud på huden og du vil ikke mærke noget. Hæld derefter eddike ud på huden, der hvor du er blevet solskoldet, man kan gætte sig til at det får følger. Det er det der er tilfældet her, for disse patienter har fået en hjerneskade. Andet spørgsmål: Hvorfor er nogen patienter mere modtagelige end andre for elektromagnetiske felter? Dette spørgsmål er centralt i vores overvejelser. Erhvervede årsager er mulige f.eks. en potensering af visse tungmetaller f.eks. jern eller kviksølv. Derfor anbefales disse patienter at afstå fra at bære briller med metalstel og at få amalgam plomber med kviksølv i. Og i tilfælde af en lille forgiftning med kviksølv at få foretaget en afgiftning. Men en genetisk disponering knyttet til den individuelle polymorfi er sandsynligvis også involveret også på grund af familietilfælde. Vores forskning på dette område er i gang med den antagelse, at der findes magnetosomer og meningiomer i hjernen i større antal hos elektrohypersensitive mennesker 5. Men allerede nu ved vi tilstrækkeligt til at tilråde, at der iværksættes hasteforanstaltninger mhbp. folkesundheden. Risikoen for progression af dette syndrom drejer sig faktisk om en mulig forekomst af neurologiske lidelser som hos voksne kan fremkalde degenerativ sygdom i nervesystemet, særligt en demenstilstand af Alzheimertypen og psykose hos børn. Det er heri den potentielt meget alvorlige situation består ved disse miljø-forårsagede forstyrrelser. I hvilket omfang er de mange kemiske stoffer og elektromagnetiske felter mon årsag til visse former for sygdommen Alzheimer og hos børn autisme? Spørgsmålet står ubesvaret, men alt peger på, at det kan være tilfældet. Slutpunktet på 50 % er en fremskrevet værdi. Forklaret variation er 91 % slutpunktet ikke inkluderet. Hallberg O og Oberfeld G. Electromagnetic Biology and Medicine, 25: , Belpomme D et al Environ Res. 105; ; Belpomme D et al. Environ Res ; Biolnitiative Rapporten: Et Grundlag for en Biologisk-baseret Offentlig Eksponerings Standard for Elektromagnetiske Felter (ELF og RF). Web: 3. Udsendelse C i luften, 8. maj Absencer er forbigående tab af hukommelse og endda bevidsthed på grund af forskellige årsager, herunder en forbigående forstyrrelse af den cerebrale blodgennemstrømning. De forekommer især som "petit mal epilepsi. Det drejer sig således om et kort ophør af bevidsthed med afbrydelse af enhver aktivitet. 5. Kirschvink et al Proc Natl Sci USA.89:

4 2 ARTAC s FORSKNINGSPROGRAM OM INTOLERANCE OVERFOR ELEKTROMAGNETISKE FELTER ÅR Oversat til dansk af Eva Theilgaard Jacobsen A. ARTAC s økonomiske midler ARTAC er en nonprofit organisation for videnskabelig forskning, som involverer læger og forskere, der arbejder på vegne af lægeløftet. Som konsekvens heraf er ARTAC afskærmet fra ethvert socialt, økonomisk og politisk pres. Selvom ARTAC arbejder sammen med nogen NGO er om nogle praktiske folkesundshedsproblemer, er ARTAC en fuldstændig uafhængig forsknings institution. ARTAC s prioritet er at tjene de syge og beskytte dem mod alle former for miljøskader. Midlerne m.h.p. at gennemføre studierne er gennem internationalt videnskabeligt arbejde. Med hensyn til elektromagnetisk forurening er dette samarbejde etableret med Sverige, Tyskland, Italien og USA. Nationalt gennemfører ARTAC sine egne undersøgelser gennem oprettelsen af et specialiseret team bestående af læger, farmaceuter, biologer og eksperter i medicinsk billedbehandling. For at ARTAC kan arbejde helt uafhængigt, kan økonomisk støtte kun komme fra patienter, generøse donorer, tilskud fra staten, lokale myndigheder, som ingen direkte fordel har af forskningen, og fra frivillige forskere, som samarbejder med ARTAC. For at ARTAC hurtigt kan afslutte det igangværende arbejde, opfordrer vi alle dem, der beskæftiger sig med problemer vedr. elektromagnetiske felter om at støtte os økonomisk. B. Syv forskningsområder er i gang. 1. Oprettelse af en database med anonyme patienter, der hævder at være el-overfølsomme (ElektroHyperSensitive) Over 300 patienter har bedt om at blive opført anonymt til dato d. 9/ Klinisk analyse af en kohorte af patienter fra ovennævnte database Ud fra ovennævnte database har ARTAC s forskerhold kunnet gennemføre beskrivelsen af symptomatologien vedr. intolerance overfor elektromagnetiske felter: hvor 3 faser er udskilt. Bekræftelse af disse foreløbige resultater er i gang gennem en national undersøgelse: Denne vil være på plads inden udgangen af 2009 i form af et enkelt spørgeskema, som sendes til alle patienter, der har været registreret i databasen. 3. Udvikling af diagnostiske tests som kan måle intolerance overfor elektromagnetiske felter En undersøgelse med medicinsk billedbehandling er blevet gennemført og har påvist funktionelle hjerneskader, som hænger sammen med elektromagnetiske felter ligesom flere laboratorieundersøgelser af blod- og urinprøver. De bekræfter åbning af blodhjerne barrieren. Næsten 100 patienter er allerede blevet undersøgt med dette objektive resultat. Dette gør det muligt at konkludere den kliniske og biologiske realitet af Syndromet Intolerance Overfor Elektromagnetiske Felter /Syndrome D Intolérance Aux Champs Électromagnétique) SICEM. 4. Undersøgelse af elektromagnetiske stimulations tests Denne test består i at udføre test før og efter introduktion af elektromagnetiske felter, som på forhånd er afpasset. Databehandlingen foregår ved brug af en specifik software. 14 patienter er allerede blevet testet. Undersøgelsen fortsætter i samarbejde med forskere, herunder fra private institutter. De første resultater er opmuntrende. De vil være afsluttet og tilgængelige i løbet af Skelnen mellem Syndromet Intolerance Overfor Elektromagnetiske Felter (SICEM) og ElektroHyperSensitivitet / EHS / EL-overfølsomhed Genetiske faktorer ved ElektroHyperSensitivitet / EHS / EL-overfølsomhed (familiære) er mulige og analyseres i øjeblikket. Et samarbejde med svenske forskere er i gang på dette område. Andre kontakter er også blevet taget m.h.p. undersøgelse af cerebrale og meningiale magnetosomer. 6. Terapeutisk forskning: udviklingen af en køreplan for behandling af SICEM Den ovennævnte forskning har muliggjort udvikling af en helbredende behandling af SICEM. Den nuværende behandling kan ikke gennemføres, før der er foretaget en række tests. Den omfatter: a) Korrektion af de biologiske forstyrrelser der er dokumenteret ved den forudgående forskning b) Ordinering af styrkende medicin for nervecellerne især gliaceller (astrocytter) c) Receptpligtige antihistaminer, når der er forhøjet histaminniveau

5 3 d) Langvarig ordinering af antioxidanter Forskning fortsætter i flere retninger: a) Bestemmelse af de mest aktive antihistaminer og antioxidanter b) Undersøgelse af om effekten af visse neurologiske vækstfaktorer fremskynder apoptosiske skader (cerebral gliose) induceret af elektromagnetiske felter c) Bekræftelse af den skadelige virkning af ordinering af psykofarmaka d) Afgiftning af patienter i tilfælde af forgiftning i forbindelse med visse tungmetaller som kviksølv 7. Dybtgående udforskning af de forandringer i hjernen som induceres af elektromagnetiske felter Der er taget kontakt med Professor Shiraz, Hopital Pitié-Salpetrière, for udforskning heraf på et begrænset antal patienter med SICEM. Undersøgelsen er planlagt til begyndelsen af C. Andre tiltag 1. En miljømedicinsk konsultation / klinik (den første i Frankrig) under ledelse af Professor Belpomme med henblik på at tage sig af og behandle patienter med intolerance overfor enhver form for forurening åbnede d. 1. september 2009 på klinikken: Clinique Alleray-Labrouste 66 rue Labrouste Paris 2. Professor Belpomme blev lyttet til af AFSSET d. 28/1-2009, talte til Frankrigs Senat på konferencen trådløs teknologi, en ny indsats på sundhedsområdet, og blev lyttet til af medlemmer af Nationalforsamlingen Philippe Morenvillier og Patrice Debray fra UMP gruppen d. 16/ Et videnskabeligt dokument henvendt til læger og socialforvaltningerne om de opnåede resultater er ved at blive udarbejdet. Det vil være tilgængeligt i løbet af De første videnskabelige publikationer om ARTAC s forskning skulle dukke op i begyndelsen af 2010 i internationale tidsskrifter med peer review.

6 Status over ARTAC s (Association Pour la Recherche Thérapeutique Anti- Cancéreuse) forskning om Elektromagnetiske Felter Oversat til dansk af Eva Theilgaard Jacobsen fra recherche.pdf ARTAC s forskning om elektromagnetiske felters effekt på menneskers helbred gør hurtige fremskridt. I. Den kliniske intolerance overfor elektromagnetiske felter. Mange kliniske observationer bekræfter beskrivelsen af Syndromet: Intolerance overfor elektromagnetiske felter (Syndrome d'intolérance aux champs électromagnétique) SICEM i 3 fremadskridende faser: 1. Den første fase Indledningsvist foregår en langsom og gradvis udvikling som kan vare flere år eller omvendt sætte pludselig ind efter en bestemt markeret episode. Symptomerne omfatter hovedpine (hyppigt med nakkestivhed) tinnitus (hvinen, susen for ørerne) ofte forbundet med øresmerter, eventuelt synsforstyrrelser, meget ofte problemer med overfølsomhed overfladisk i huden (dysæstesi så som "prikken og stikken" eller "brændende" følelse) og/eller smerter dybere i vævet, svimmelhed, svigtende muskelherredømme (ataksi) og frem for alt næsten konstant opmærksomheds- og koncentrationsbesvær og tab af korttidshukommelse. Autonome manifestationer er ligeledes mulige enten som ubehag i form af episoder med pludselig indsætten af trykken for brystet, hjertebanken og uregelmæssige hjerteslag (takarytmi) (følelse af at hjertet er "snævret inde) eller fordøjelsesforstyrrelser (som kvalme, mavesmerter, diaré) 1 II. 2. Herefter følger en tilstandsfase som er karakteriseret ved en triade af symptomer: 1. søvnløshed (patienterne vågner ofte midt om natten og har svært ved at falde i søvn igen). 2. kronisk træthed (indtil udmattelse) med 3. depresiv tendens Til denne symptommæssige triade tilkommer de ovennævnte tidlige symptomer hver gang patienten bliver eksponeret for elektromagnetiske felter. Herudover kan der være adfærdsmæssige problemer med irritabilitet og verbal aggression 3. Den videre udvikling af sygdommen Tilhører stadig forskningen. Børn er mest sårbare. Psykopatologiske konsekvenser er mulige som kan tilskrives at de er bagud i skolen, ordblindhed uden kendt årsag. Hos voksne kan det kliniske billede udvikle sig henimod en egentlig konfusions-tilstand med tidsmæssig og rumlig desorientering og til en degenerativ sygdom i centralnervesystemet. Mulighed for en egentlig tilstand af demens a la sygdommen Alzheimers hos unge er beskrevet i den internationale litteratur. I 3 tilfælde har vi konstateret, at elektromagnetiske felter synes at være årsagen til dissemineret sclerose eller udløse attaker. I et tilfælde af brystkræft synes elektromagnetiske felter at have bidraget til sygdommens fremkomst og i et andet tilfælde fremprovokeret et tilbagefald mere end 30 år efter diagnosen blev stillet, da patienten ansås for at være helbredt for sygdommen. Udvikling af objektive tests for screening og diagnostik med henblik på behandling. Evaluering af hjerneskanninger (ultralyd af blodgennemstrømning i hjernen/echodoppler cerébral pulsé) udelukker andre patologiske tilstande fx. migræne, slagtilfælde etc. Det viser sig, at cerebral hypoperfusion dvs. dårlig blodgennemstrømning i hjernen er karakteristisk. Det ligner sygdommen Alzheimers. Denne undersøgelse udelukker simulering eller andre psykiske tilstande. 2

7 Vi har udviklet laboratorieundersøgelser som dokumenterer eksistensen af en sygdom og dens somatiske oprindelse. Disse består af visse stress proteiners forhøjede værdi i blodet og er vidnesbyrd om en hjernemæssig lidelse. Mangel på D-vitamin er næsten konstant. Dokumentation for en forstyrrelse i redox-processen (oxidativ stress) er mulig (under udforskning). Hos nogle patienter kan man se forhøjede histaminværdier. For lavt indhold af melatonin i urinen er påvist i over 50 % af tilfældene. IV. De elektromagnetiske kilder Blandt patienter der er set i konsultationen er de vigtigste involverede elektromagnetiske kilder langvarig brug af mobiltelefoner, brug af WI-FI, nærhed til mobilantenner og nærhed til højspændingsledninger. Mere sjældent nærhed til vindmøller, brug af GPS etc. V. Elektrohypersensitivitet/EHS-el-overfølsomhed III. Standardiserede tests med elektromagnetisk stimulation med henblik på at bekræfte, at de ovennævnte biologisk unormale tilstande hænger sammen med elektromagnetiske felter er i gang med at udvikles. De første resultater taler til fordel for en årsag/virkning sammenhæng. De første fortolkninger af de givne data Den kausale sammenhæng mellem de klinisk-biologisk observerede symptomer og tilstedeværelsen af elektromagnetiske felter hviler på følgende argumenter: 1. ophævelse/standsning af de elektromagnetiske kilder får de kliniske og biologiske symptomer (delvist) til at aftage, genindførelse af kilderne får dem til at komme igen. 2. De biologiske tests afspejler eksistensen af en lidelse på celleplan specielt i hjernen af eksogen (udefra kommende) oprindelse. 3. Forstyrrelserne der er observeret hos mennesker er i overensstemmelse med dem der er dokumenteret hos dyr i laboratorier. Det er påvist, at eksponering for elektromagnetiske felter (herunder radiofrekvente) hos rotter kan inducere cerebral gliose med åbning af blod-hjerne barrieren. De biologiske forstyrrelser som vi har konstateret hos mennesker er således identiske med dem der er dokumenteret hos dyr. 4. De første resultater af de elektromagnetisk stimulations tests som vi har gennemført afslører, i det mindste hos nogle patienter elektriske (EEG) og metaboliske (blodprøver) forstyrrelser som fremkommer når de udsættes for disse felter. VI. El-overfølsomhed/EHS må skelnes fra intolerance syndromet. Intolerance afgrænses til at beskrive hvad der er observeret klinisk og biologisk hos patienter. Eloverfølsomhed/EHS rejser spørgsmålet, om hvorfor nogen mennesker er intolerante selv overfor felter af meget svag intensitet, mens andre ikke er. Det er klart, at antallet af tilfælde af intolerance i befolkningen vil være meget højere end det der er relevant i forbindelse med hypersensibilitet, for ligesom ved andre sygdomme repræsenterer de patienter vi har fået fat i de ekstreme tilfælde. Fx. så forekommer ikke alle kræfttilfælde hos de mennesker der genetisk set er hyper-modtagelige. Det må være det samme ved intolerance overfor elektromagnetiske felter. I virkeligheden kan hypersensibilitet være medfødt (genetisk) eller erhvervet (miljømæssigt forårsaget). Vores forskning består i at identificere risikofamilier (i samarbejde med Sverige) for at verificere, om der er eller ikke er visse gener der er modtagelige og som er relevante i en genetisk polymorfi. Sådanne modtagelige gener er allerede identificeret i forbindelse med syndromet vedr. intolerance overfor multiple kemiske stoffer (MCS). Øvrige erhvervede årsager til elektrohypersensibilitet er mulige, fx. forgiftning med visse tungmetaller, som kviksølv og bly. Forskningen pågår. Tilstedeværelse af mange amalgamplumper i tænderne er hyppige. Men årsagssammenhængen, selv om den er mulig, mangler at blive etableret Analyse af kohorten ARTAC disponerer over en kohorte på 315 patienter som er ramt af SICEM. Et detaljeret spørgeskema mhp. præcist at validere ovennævnte 3 4

8 VII. observationer bliver udsendt senest i begyndelsen af 2010 til hver patient. Den behandlingsmæssige køreplan Sideløbende med forskningen bliver behandlingsmæssige tiltag nu testet blandt patienter som ses i samråd med professor D, Belpomme. 1. Forebyggelse Denne er baseret på at patienten trækker sig fra/undgår alle former for elektromagnetiske felter. De foranstaltninger der skal til er mange: På det individuelle plan: afholde sig fra: mobiltelefoner (eller gøre samtalerne korte), Wi-Fi (gå tilbage til ledninger/kabler), DECT basestationer (gå tilbage til fastnettelefon), lavenergipærer udsender elektromagnetiske felter (gå tilbage til de gamle pærer) ethvert unødvendigt elektrisk eller elektronisk apparat. sørge for at al strømtilførsel/kontakter er jordforbundet. Undgå at bære på ting af metal, fx, brillestel af metal, smykker af metal etc. Overvej at udskifte eventuelle tandfyldninger af metal men under strengt kontrollerede forhold, da udskiftning uden beskyttelse kan medføre akutte tegn på svær forgiftning fra metallerne der er indeholdt i plomberne. På det sociale plan: Sikre at der træffes foranstaltninger på arbejdspladsen og informere ledelse og afdelinger herom. Udskift/ændre hjemmemiljøet til et Faradays Bur (beskyttende maling og gardiner). Flyt eventuelt bolig til et egnet sted som ligger i en hvid zone eller delvis hvid zone (lavtstrålende område). Beskyt børn, unge og gravide kvinder. 5 Wi-Fi bør forbydes på offentlige steder, særligt i skoler, gymnasier og kollegier, i dagpleje/vuggestuer/børnehaver, fødeklinikker, på hospitalet etc. Ligeså bør sendemaster forbydes i nærheden af boliger. I TGV (hurtigtog) bør der indrettes specielle hvide zoner for eloverfølsomme. 2. Mulig behandling De aktuelle behandlinger er baseret på: a. Korrektion af de dokumenterede biologiske forstyrrelser b. Administration af stimulation af centralnervesystemet med henblik på at begrænse hjernens gliose og regenerere astrocyt cellerne som fungerer dårligt eller som er blevet ødelagt (apoptose) af elektromagnetiske felter. c. Bekæmpe alle former for allergier (cellemæssigt og hormonmæssigt) som nogen gange er forbundet med lidelsen. Giv anti-histaminer hvis histaminniveauet er forhøjet, Hvis der er en forgiftning som har sammenhæng med tungmetaller (især kviksølv) planlæg at udføre en kelering under lægekontrol d. Gennemfør en langvarig anti-oxidant behandling på grund af den voldsomme produktion af frie radikaler som er den aktive mekanisme bag den cerebrale gliose e. Evaluer effektiviteten af disse behandlinger med regelmæssige kontroller både cerebralt med hjerneskanninger (echodoppler pulsé) og ved blodprøver. 6

sundhed www.livogsjael.dk 7

sundhed www.livogsjael.dk 7 sundhed www.livogsjael.dk 7 lægens brevkasse Kære Charlotte Jeg vil gerne spørge dig som læge, om du mener det er muligt at diagnosticere overfølsomhed over for elektromagnetisk stråling (EHS) objektivt

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Børn og trådløs teknologi

Børn og trådløs teknologi Børn og trådløs teknologi Fakta om hvordan mobiltelefoner og computere påvirker børns helbred 1 Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

BØRN og trådløs teknologi

BØRN og trådløs teknologi BØRN og trådløs teknologi FAKTA OM HVORDAN MOBILTELEFONER OG COMPUTERE PÅVIRKER BØRNS HELBRED Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det seneste

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn.

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn. Osteopati ved indlæringsvanskeligheder. Om indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan hindre et barn i at udvikles optimalt. På trods af at alle børn er selvstændige individer med hver sine

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 6.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk ældre og epilepsi Ældre og epilepsi er forfattet af specialeansvarlig overlæge, Birthe Pedersen, Epilepsihospitalet i Dianalund, og sygeplejerske, Helene Meinild, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

DEMENS, DEPRESSION OG

DEMENS, DEPRESSION OG DEMENS, DEPRESSION OG DELIR SYGEPLEJESKOLEN FEBRUAR 2011 Lone Vasegaard Demensklinikken OUH telefon: 6541 4163. mail: lone.vasegaard@ouh.regionsyddanmark.dk Verden opleves med hjernen, som skaber sanseindtrykkene.

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN ALT OM HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Hukommelsestab og tab af koncentration er almindelige kognitive problemer hos patienter med sklerosems

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

Brugshæ fte om Stress og Udbrændthed. Af Peter Søndergaard www.ps-skive.dk Telefon nr. 96 14 70 50

Brugshæ fte om Stress og Udbrændthed. Af Peter Søndergaard www.ps-skive.dk Telefon nr. 96 14 70 50 Brugshæ fte om Stress og Udbrændthed Af Peter Søndergaard www.ps-skive.dk Telefon nr. 96 14 70 50 Indledning Som titlen siger er dette hæfte tænkt til at bruges. Det må derfor frit kopieres og citeres,

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Guide: Er du syg eller bare hypokonder?

Guide: Er du syg eller bare hypokonder? Guide: Er du syg eller bare hypokonder? Alt for mange danskere er overdrevent bange for at fejle noget alvorligt. Af Line Felholt, 7. november 2012 03 Er du dødssyg - igen? 04 Tjekliste - har du helbredsangst?

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Arbejdsmiljø OK 2005

Arbejdsmiljø OK 2005 Arbejdsmiljø OK 2005 En ny opgave for SU SU skal medvirke til et godt arbejdsmiljø SU skal med aftalens 5, stk. 8 arbejde med at forebygge og håndtere stress SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Eva Theilgaard Jacobsen januar 2015 Funktionsnedsættelsen Electromagnetic Hypersensitivity (EHS)

Eva Theilgaard Jacobsen januar 2015 Funktionsnedsættelsen Electromagnetic Hypersensitivity (EHS) Eva Theilgaard Jacobsen januar 2015 Funktionsnedsættelsen Electromagnetic Hypersensitivity (EHS) Siden 2000 har funktionsnedsættelsen EHS/"Electromagnetic intolerance(el allergy)" været klassificeret i

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital.

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital. Hovedpine Song Guo, læge, ph.d.-studerende Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital Sted 22-03-2015 og dato (Indsæt Song Guo Dias 1 International Classification of Headache Disorders

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere