Driftsresultatet blev 108 mio. kr., en fordobling i forhold til kvartal sidste år. Overskudsgraden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsresultatet blev 108 mio. kr., en fordobling i forhold til 1.-3. kvartal sidste år. Overskudsgraden"

Transkript

1 Meddelelse nr / februar 2008 DELÅRSRAPPORT FOR KVARTAL 2007/08 Fortsat fremgang i omsætning og driftsresultat Omsætningen blev 869 mio. kr., en fremgang på 15% i forhold til samme periode sidste år. På det største forretningsområde udstyr til maritim brug var fremgangen på 30%. Omsætningen var imidlertid påvirket negativt af forsinkelser i leverancer af komponenter fra underleverandører. Det har medført, at efterspørgslen efter Thrane & Thranes produkter ikke har kunnet imødekommes i tilfredsstillende omfang, og at ordrebeholdningen steg i kvartalet. Driftsresultatet blev 108 mio. kr., en fordobling i forhold til kvartal sidste år. Overskudsgraden var på 12,4%. I 3. kvartal blev omsætningen 286 mio. kr. (304 mio. kr.) og resultat af primær drift 29 mio. kr. (22 mio. kr.). Pengestrømmen fra driften i kvartal blev 178 mio. kr. (119 mio. kr.). For regnskabsåret 2007/08, der slutter 30. april 2008, forventes fortsat en overskudsgrad på ca. 15% (2006/07: 10,5%) før integrationsomkostninger. Omsætningen forventes at blive omkring mio. kr. mod tidligere forventet mio. kr. Sammenlægningen af koncernens norske datterselskab med Thrane & Thrane i Danmark følger de lagte planer og forventes at medføre likviditetsskabende besparelser i størrelsesordenen 90 mio. kr. om året. Thrane & Thrane holder i dag kl et analytiker- og pressemøde, hvor delårsrapporten vil blive gennemgået. Mødet finder sted hos OMX Københavns Fondsbørs, Nikolaj Plads 6, København K. Yderligere information John Alexandersen, Vice President, Corporate Communications Tlf. (+45) eller (+45) (mobil) Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 1/16

2 HOVED- OG NØGLETAL t.kr kvartal kvartal 3. kvartal 3. kvartal Hele året 2007/ / / / /07 Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift før integrationsomkostninger Resultat af primær drift (17.392) (96.624) Ordinært resultat før skat (51.907) ( ) Periodens resultat (36.127) (86.248) Egenkapital ultimo Balance sum Investeret kapital Afholdte udviklingsomkostninger Afholdte udviklingsomkostninger i % af omsætning 19,2% 15,2% 21,5% 14,6% 15,0% Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet ( ) ( ) (49.487) (31.430) ( ) Pengestrøm før finansiering ( ) (9.936) (344) ( ) Overskudsgrad 12,4% 7,3% 10,0% 7,3% 10,5% Periodens afkast af den investerede kapital 8,2% 7,3% 2,1% 1,8% 15,7% Egenkapitalandel 40,6% 38,8% 40,6% 38,8% 40,3% Resultat pr. aktie (kr.) (6,5) 4,0 (15,5) 1,7 8,6 Pengestrøm fra driftsaktivitet pr. aktie (kr.) 32,0 22,8 7,1 5,9 28,8 Udbytte pr. aktie (kr.) ,5 Indre værdi pr. aktie (kr.) Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletallene er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 2/16

3 Markedsudvikling og strategi Omsætningen i de første ni måneder af regnskabsåret udgjorde 868,8 mio. kr., en fremgang på 15% eller 116,1 mio. kr. i forhold til den tilsvarende periode sidste år. Fremgangen skyldtes et øget salg af maritimt og aeronautisk udstyr samt en højere omsætning inden for systemer. Omsætning fordelt på markeder mio.kr kvartal 1.-3.kvartal Ændring 3. kvartal 3. kvartal Ændring 2007/ /07 i pct. 2007/ /07 i pct. Maritim 545,2 418,2 30% 202,6 161,2 26% % af omsætning 63% 56% 70% 53% Landmobil 140,8 191,0 (26%) 38,9 82,8 (53%) % af omsætning 16% 25% 14% 27% Aeronautisk 62,8 54,8 15% 16,9 24,6 (31%) % af omsætning 7% 7% 6% 8% Total terminaler 748,8 664,0 13% 258,4 268,6 (4%) % af total omsætning 86% 88% 90% 88% Systemer 120,0 88,7 35% 27,7 35,3 (22%) % af omsætning 14% 12% 10% 12% Total 868,8 752,7 15% 286,1 303,9 (6%) I 3. kvartal blev omsætningen 286,1 mio. kr. mod 303,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Den maritime omsætning steg med 26%, men denne omsætningsstigning blev modvirket af et mindre salg i kvartalet af landmobilt og aeronautisk udstyr samt en reduceret omsætning inden for systemer. Omsætningen i tredje kvartal levede således ikke op til den betydelige fremgang i andet kvartal. Den mindre omsætning skyldtes i væsentlig grad problemer i leverancerne fra visse af vores underleverandører. Det har medført, at efterspørgslen efter Thrane & Thranes produkter ikke har kunnet imødekommes i tilfredsstillende omfang, og at ordrebeholdningen steg i kvartalet. En lignende situation har været konstateret i tidligere kvartaler, hvilket har givet anledning til blandt andet en tættere styring af leverancerne fra underleverandører. Samtidig har der på visse markeder været en mindre afsætning end forventet, særligt på det landmobile marked og i USA. Det har medført en omlægning af vores salgsorganisation, som skal sikre en vedvarende vækst i salget af terminaler til både maritim, landmobil og aeronautisk anvendelse. Strategi Der foregår i disse måneder en vurdering af koncernens strategi. Strategiplanen Course 2011, som blev indledt i 2006, sigter på betydelig vækst og fortsat høj lønsomhed. Det vil også gælde den kommende strategiplan. Thrane & Thrane besidder værdifulde ressourcer og kompetencer, og den stærke teknologiske platform giver muligheder for udvikling på flere fronter. Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 3/16

4 Maritime produkter Omsætningen på det maritime marked steg med 30% til 545,2 mio. kr. (1.-3. kvartal 2006/07: 418,2 mio. kr.). Omsætningen var fordelt med 377 mio. kr. (290 mio. kr.) på udstyr til satellitkommunikation og 168 mio. kr. (128 mio. kr.) på radioudstyr. I forhold til sidste år havde vi, som følge af overtagelsen af Nera SatCom (Thrane & Thrane Norge), et øget salg af især Fleet-produkter. Omsætningen steg inden for alle produktkategorier, dvs. Fleet 77, Fleet 55 og Fleet 33, men først og fremmest Fleet 77, der tilbyder den højeste datahastighed. Vi indledte i tredje kvartal leverancer af de nye bredbåndsterminaler, SAILOR 500 FleetBroadband og SAILOR 250 FleetBroadband, hvilket også havde en positiv effekt på omsætningen. Ved udgangen af tredje kvartal havde vi i alt leveret mere end 250 SAILOR FleetBroadband-terminaler til vores distributører. De nye FleetBroadband terminaler er blevet modtaget meget positivt af markedet, hvilket har medført en stor ordrebeholdning. Thrane & Thrane er p.t. den eneste producent på markedet, der kan tilbyde terminaler til ikke blot FleetBroadband 250, men også FleetBroadband 500. Vi forventer inden udgangen af 2007/08 at have leveret enheder. Omsætningen inden for radioudstyr i kvartal steg med 31% til 168 mio. kr. Specielt i regnskabsårets andet og tredje kvartal havde vi en væsentlig højere omsætning af VHF- og MF/HFudstyr. Den højere omsætning af VHF-udstyr var drevet af et øget salg af fastmonterede VHF DSC radioer til det professionelle skibsmarked (storskibsmarkedet og fiskeri) samt salg af den nye serie af håndholdte VHF-radioer. Inden for MF/HF-udstyr skyldtes omsætningsstigningen primært introduktionen af vores nye radio i årets første kvartal. Landmobile produkter På det landmobile marked udgjorde omsætningen 140,8 mio. kr. mod 191,0 mio. kr. sidste år. Sammenlignet med sidste år havde vi et øget salg af både EXPLORER 500 og EXPLORER 700 terminaler. Vi har fortsat fokus på at indgå aftaler med partnere, der kan medvirke til at tiltrække nye typer af kunder. Den mindre omsætning, i forhold til kvartal sidste år, skyldtes primært, at omsætningen sidste år var positivt påvirket af introduktionen af EXPLORER 527, en terminal til køretøjer, samt et højere salg af M4 terminaler. Afsætningen i Asien udvikler sig godt, og også salget i Europa har været tilfredsstillende. I 2. og 3. kvartal i år har der imidlertid været en tilbageholdenhed i efterspørgslen på det nordamerikanske marked. Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 4/16

5 Aeronautiske produkter Omsætningen på det aeronautiske marked steg med 15% til 62,8 mio. kr. (54,8 mio. kr.). Stigningen i omsætningen skyldtes primært et øget salg af Aero-HSD + løsninger, herunder salg til ejere af business jets via samarbejdsaftaler med service- og installationscentre. I perioden indgik vi en aftale med amerikanske AirCell, der på det nordamerikanske marked er en førende leverandør af aeronautiske kommunikationsløsninger. Blandt andet leverer AirCell satellitkommunikationsløsninger til flyproducenten Gulfstream. Aftalen indebærer, at vi med afsæt i vores kommende bredbåndsløsning (Aero-SB + ) vil udvikle et produkt (Aero-SB Lite), der er tilpasset Air- Cells specifikke behov. Indtil vi introducerer vores første SwiftBroadband produkt, vil der være nogen usikkerhed forbundet med afsætningen på det aeronautiske område. Vores mål er at opnå en stærkere position på det aeronautiske marked og ikke mindst på det nordamerikanske marked, der er verdens største og vigtigste marked for business jets. Vi reorganiserede vores salgsorganisation i tredje kvartal med henblik på at styrke tilstedeværelsen i USA. Fremover vil en større del af salgsarbejdet på det aeronautiske marked således foregå direkte fra vores amerikanske selskab, Thrane & Thrane, Inc. Systemer Inden for systemer steg omsætningen med 35% til 120,0 mio. kr. (88,7 mio. kr.). Stigningen skyldtes primært et stærkt 2. kvartal, mens omsætningen i 3. kvartal var på niveau med årets 1. kvartal. I 3. kvartal opnåede systemgruppen en kontrakt på 13 mio. kr. vedrørende en jordstation. Ordren kom fra SingTel, Singapore, en førende udbyder af Inmarsat-tjenester. Ordren forventes leveret i løbet af foråret Systemgruppen har i perioden gennemført en opdatering af norske Telenors aeronautiske jordstationer. Der er også blevet arbejdet på en leverance af en jordstation til det japanske selskab KDDI; leverancen forventes færdigleveret inden regnskabsårets udgang. Herudover er systemgruppen i gang med levering, installation og idriftsættelse af to RAN-stationer på Hawaii, som skal anvendes i forbindelse med Inmarsats tredje og sidste Inmarsat-4 satellit, der ventes opsendt i marts/april måned Projektet følger tidsplanen, og installationen forventes færdiggjort i indeværende regnskabsår. Integration og test af stationerne ventes at ske i regnskabsåret 2008/09. Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 5/16

6 Samling af aktiviteter Thrane & Thrane besluttede i januar at sammenlægge koncernens norske datterselskab med Thrane & Thrane i Danmark. Sammenlægningen sker med henblik på yderligere at optimere selskabets aktiviteter samt forbedre den langsigtede lønsomhed. Afviklingen af aktiviteterne og nedbringelsen af antallet af medarbejdere i Norge forventes at medføre likviditetsskabende besparelser i størrelsesordenen 90 mio. kr. om året, når afviklingen er fuldt gennemført, det vil sige med virkning fra og med regnskabsåret 2009/10. Alle aktiviteter i Norge forbundet med produktudvikling, supply chain, salg, service og administration bliver afviklet. Sammenlægningen af aktiviteterne forløber som planlagt, og arbejdet ventes afsluttet inden sommeren Aktiviteterne i systemafdelingen i Norge fortsætter indtil videre. Det vil løbende blive vurderet, hvor hurtigt de kan overføres til Thrane & Thrane i Danmark. De samlede omkostninger i forbindelse med afviklingen, herunder fratrædelsesomkostninger, forventes at udgøre ca. 125 mio. kr. Af dette beløb, som er udgiftsført i årets 3. kvartal, vedrører 25 mio. kr. nedskrivning på koncerngoodwill i systemsegmentet. Skattebesparelsen udgør mio. kr., mens likviditetseffekten frem til juni 2009 vil være i størrelsesordenen 85 mio. kr. Eksekvering af strategi Nærhed til markedet Et centralt element i vores strategi er at være tæt på markedet. Dette sker først og fremmest gennem vores omfattende netværk af partnere og distributører. I 3. kvartal gennemførte vi udvælgelsen af partnere og distributører i henhold til den distributionsmodel, som blev introduceret sidste år. Ved udgangen af kvartalet havde vi udnævnt 13 partnere som Master Distributors. Næste skridt er udviklingen af samarbejdet i den nye struktur og en acceleration af afsætningen. Thrane & Thranes distributionsmodel har tre kategorier af partnere. Master Distributors betjener hver en række Registered Resellers, som har fokus på slutbrugere. Disse suppleres med Certified Partners; markedsspecialister, som er tæt på kunderne og som får produkter leveret fra Thrane & Thrane. Teknologisk lederskab Et andet væsentligt strategielement er at styrke vores teknologiske lederskab gennem et fortsat højt aktivitetsniveau inden for udvikling af nye produkter. Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 6/16

7 På det maritime område har vi i 3. kvartal færdiggjort terminaler til Inmarsats nye bredbåndstjeneste, FleetBroadband, der blev lanceret i november Vi opnåede Inmarsat- typegodkendelse af SAILOR 500 FleetBroadband-terminalen i starten af december og indledte herefter leverancerne. Senere i december måned fik vi ligeledes typegodkendt den lidt mindre terminal, SAILOR 250 FleetBroadband, der er den første terminal med en mekanisk styrbar antenne udviklet af Thrane & Thrane. De første leverancer af SAILOR 250 FleetBroadband fandt sted i midten af januar Inden for maritim radiokommunikation har vi fortsat udviklingen af en række nye VHF- og MF/HFprodukter, der imødekommer forskellige specifikke kommunikationsbehov. I 3. kvartal har vi færdigudviklet og introduceret en ny håndholdt UHF radio, der er særlig anvendelig til kommunikation ombord på større skibe. På det landmobile område arbejdes der fortsat på efterfølgeren til den nuværende EXPLORER 527. Den nye terminal (EXPLORER 727) forventes introduceret ved udgangen af indeværende regnskabsår. Vi præsenterer EXPLORER 727 i forbindelse med konferencen Satellite 2008, der finder sted februar i Washington D.C., USA. På det aeronautiske område er vi, som tidligere nævnt, ved at udvikle en ny terminal, Aero-SB +, til Inmarsats SwiftBroadband bredbåndstjeneste. Udviklingen af terminalen tilrettelægges således, at vores nuværende Aero-HSD + terminaler vil kunne opgraderes til SwiftBroadband. Sideløbende hermed udvikles en mindre løsning, Aero-SB Lite, der er tilpasset amerikanske AirCells specifikke behov, men som også kan markedsføres over for andre kunder. Vi forventer at introducere Aero-SB Lite i 3. kvartal 2008/09. Til vores produktportefølje har vi i 3. kvartal endvidere færdiggjort et nyt IP-baseret håndsæt. I første omgang er der tale om et håndsæt med kabel, der tilbydes sammen med SAILOR 500 Fleet- Broadband. Inden sommeren 2008 forventer vi at introducere en trådløs udgave af håndsættet. Nye forretningsområder Udvikling af nye forretningsområder, der er nært beslægtede med de nuværende, er også en vigtig del af vores strategi. I starten af perioden indledte vi udvikling af blandt andet mekanisk styrbare antenner til maritimt brug. Udvikling af antenner giver os mulighed for at tilbyde mere komplette løsninger samtidig med, at det nedbringer vores afhængighed af nuværende antenneleverandører. I 3. kvartal færdiggjorde vi udviklingen af vores første mekanisk styrbare antenne, der udgør en central del af den nye maritime SAILOR 250 FleetBroadband terminal. I 3. kvartal har vi også arbejdet videre på implementering af en samlet Ku-båndsløsning til maritim satellitkommunikation. Ku-bånds-udstyr giver blandt andet mulighed for væsentligt højere datahastigheder til lavere priser end det er tilfældet for Inmarsat-baseret udstyr. Endvidere er der tale om et marked i betydelig vækst. Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 7/16

8 Vi har udpeget en samarbejdspartner på såvel antennesiden som på satellitoperatørsiden. Vi har desuden indledt test af en Ku-båndsløsning på flere forskellige skibstyper. Det er vores mål at få installeret fem testsystemer i indeværende regnskabsår. Vi forventer herefter, dvs. i begyndelsen af det nye regnskabsår, at kunne lancere en færdig Ku-båndsløsning. Økonomisk udvikling Omsætningen i kvartal blev som nævnt 868,8 mio. kr. svarende til en vækst på 15% i forhold til året før (752,7 mio. kr.). Omsætningen i 3. kvartal blev 286,1 mio. kr. (303,9 mio. kr.). Salget af terminaler steg med 13% til 748,8 mio. kr. (664,0 mio. kr.), mens omsætningen inden for systemer steg med 35% fra 88,7 mio. kr. til 120,0 mio. kr. Vareforbruget i perioden var 477,1 mio. kr. (447,5 mio. kr.) svarende til 54,9% af omsætningen (59,5%). Et bedre produktmiks samt omkostningssynergier fra købet af Nera SatCom medvirkede til denne forbedring. De afholdte udviklingsomkostninger steg med 52,5 mio. kr. til 166,9 mio. kr. mod 114,4 mio. kr. året før. Udviklingsomkostningerne udgjorde 19,2% (15,2%) af omsætningen. Aktivering af afholdte udviklingsomkostninger udgjorde 132,1 mio. kr. mod 74,1 mio. kr. året før, mens udgifter til vedligeholdelse af eksisterende produkter udgjorde 34,7 mio. kr. (40,3 mio. kr.). Afskrivninger på udviklingsomkostninger steg med 4,4 mio. kr. til 55,3 mio. kr. mod 50,9 mio. kr. sidste år. I stigningen indgår ca. 2,2 mio. kr. i produktafskrivninger som følge af købesumsallokering fra købet af Nera SatCom. Periodens udgiftsførte udviklingsomkostninger (netto) udgjorde herefter 90,0 mio. kr. mod 91,2 mio. kr. året før. Salgs- og distributionsomkostninger udgjorde 105,7 mio. kr. (83,4 mio. kr.). I omkostningerne indgår afskrivninger på 7,5 mio. kr. på kundekartoteket, som blev overtaget i forbindelse med købet af Nera SatCom. Administrationsomkostninger steg fra 75,9 mio. kr. til 88,2 mio. kr. Driftsresultat Resultat af primær drift steg med 97% til 107,8 mio. kr. (før integrationsomkostninger) mod 54,7 mio. kr. året før. Det svarer til en overskudsgrad på 12,4% (7,3%). Tredje kvartals resultat af primær drift udgjorde 28,6 mio. kr. (22,1 mio. kr.), svarende til en overskudsgrad på 10,0% (7,3%). Restruktureringsomkostninger i perioden udgjorde 125,2 mio. kr. Restruktureringsomkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med nedlukning af Thrane & Thrane Norge og samling af aktiviteterne i Danmark. Omkostningerne består af hensættelser til løn og kompensation i fratrædelsesperioden samt regulering af pensionsforpligtelser på netto 43 mio. kr., nedskrivninger af varebeholdninger og driftsmidler på 16 mio.kr., omkostninger til huslejeforpligtelser og outplacement m.v. på 18 mio. kr., nedskrivning på et aeronautisk udviklingsprojekt på 23,7 mio. kr. og nedskrivning af goodwill i systemafdelingen på 25 mio. kr. Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 8/16

9 Finansielle indtægter blev 6,3 mio. kr. og finansielle udgifter 37,5 mio. kr., således at periodens finansielle udgifter netto blev 31,2 mio. kr. Renter på EUR-lån udgjorde 21,7 mio. kr. Finansielle udgifter er desuden negativ påvirket af nettokurstab på 11,8 mio. kr. vedrørende USD og 2,9 mio. kr. vedrørende EUR. Skatten blev positiv med 15,8 mio. kr. Nedsættelsen af den danske skatteprocent fra 28% til 25% indebærer en lavere værdi af den udskudte skat, hvilket har påvirket skatten positivt med 9,8 mio. kr. Herudover er skatten påvirket med 27 mio. kr. vedrørende udskudt skat på afsatte restruktureringsomkostninger. Som følge af de betydelige restruktureringsomkostninger blev periodens resultat efter skat negativt med 36,1 mio. kr. Pengestrømme Pengestrømmen fra driften blev 178,1 mio. kr. mod 119,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Arbejdskapitalen i perioden er forbedret med 82,3 mio. kr. (8,3 mio. kr.), hvoraf 66,7 mio. kr. vedrører afsættelse og reguleringer af restruktureringsomkostninger. Vi investerede 132,1 mio. kr. i nye produkter, 6,9 mio. kr. i software og 13,0 mio. kr. i maskiner og udstyr. Pengestrøm før finansiering udgjorde hermed 26,0 mio. kr. I perioden udnyttede tidligere og nuværende medarbejdere warrants, hvilket indbragte et provenu på 13,5 mio. kr. Salg af distributionsselskabet ESL medførte en indtægt på 18,0 mio. kr., mens afdrag på gæld udgjorde 125,0 mio. kr. Med udbetaling af udbytte på 30 mio. kr. (5,5 kr. pr. aktie) blev periodens pengestrøm (netto) negativ med 97,8 mio. kr. (164,6 mio. kr.). Forventninger For regnskabsåret 2007/08, der slutter 30. april 2008, forventes fortsat en overskudsgrad på ca. 15% før integrationsomkostninger (2006/07: 10,5%). Omsætningen forventes at blive omkring mio. kr. mod tidligere forventet mio. kr. (2006/07: mio. kr.). Udvidelse af aktiekapital Thrane & Thrane foretog i 3. kvartal en udvidelse af aktiekapitalen på nominelt DKK Udvidelsen af aktiekapitalen var fordelt på nominelt DKK vedrørende medarbejderaktier og nominelt DKK vedrørende udnyttelse af warrants. Ved periodens udgang udgjorde Thrane & Thranes aktiekapital DKK fordelt på aktier a DKK 20. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2006/07. Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 9/16

10 Finanskalender Offentliggørelse af årsrapport for 2007/ juni 2008 Ordinær generalforsamling juni 2008 Om Thrane & Thrane Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation, baseret på avanceret satellit- og radioteknologi. Siden etableringen i 1981 har virksomheden opnået en stærk position inden for globale mobile kommunikationsløsninger baseret på Inmarsat systemet, og i dag leverer Thrane & Thrane en bred vifte af udstyr til maritim, landbaseret og aeronautisk brug. Via distributører og partnere markedsføres virksomhedens produkter globalt under varemærkerne Thrane & Thrane, EXPLORER og SAILOR. Thrane & Thrane har 750 medarbejdere, og selskabets aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs i København (THRAN). Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 10/16

11 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden fra 1. maj 2007 til 31. januar 2008, som er indeværende regnskabsårs kvartal. Delårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne om måling og indregning i International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske krav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. januar 2008 samt af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. maj 2007 til 31. januar Kgs. Lyngby, 28. februar 2008 Direktionen Walther Thygesen Svend Åge Lundgaard Jensen Lars Thrane CEO CFO Bestyrelsen Waldemar Schmidt Morten Jagd Christensen Gert Hejne Jensen (formand) Morten Eldrup-Jørgensen Jim Hagemann Snabe Lars Thrane Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 11/16

12 RESULTATOPGØRELSE t.kr kvartal kvartal Ændring 3. kvartal 3. kvartal Ændring Hele året 2007/ /07 i pct. 2007/ /07 i pct. 2006/07 Nettoomsætning % (6%) Produktionsomkostninger: - Vareforbrug ( ) ( ) 7% ( ) ( ) (10%) ( ) - Udviklingsomkostninger (90.006) (91.176) (1%) (33.710) (37.810) (11%) ( ) Bruttoresultat % % Distributionsomkostninger ( ) (83.357) 27% (30.591) (30.761) (1%) ( ) Administrationsomkostninger (88.238) (75.947) 16% (29.607) (31.982) (7%) ( ) Resultat af primær drift før integrationsomk % % Integrationsomkostninger - (10.430) (100%) - (1.244) (100%) (39.119) Restruktureringsomkostninger ( ) - 100% ( ) - 100% - Resultat af primær drift (EBIT) (17.392) (139%) (96.624) (564%) Værdiregulering af aktiver bestemt for salg (3.339) - 100% Finansielle indtægter (44%) (71%) Finansielle omkostninger (37.482) (24.038) 56% (12.725) (9.478) 34% (39.070) Resultat før skat (51.907) (265%) ( ) (889%) Skat af resultat (10.575) 249% (4.681) 579% (16.806) Periodens resultat (36.127) (273%) (86.248) (1049%) Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 12/16

13 BALANCE: AKTIVER t.kr Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver Software Kundekartotek Udviklingsprojekter, afsluttede Udviklingsprojekter, igangværende Goodwill Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Fly Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under opførelse Finansielle aktiver Deposita Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Aktiver klassificeret med henblik på salg Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 13/16

14 BALANCE: PASSIVER t.kr Egenkapital Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutaregulering Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Pensioner og lignende forpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser Lån Langfristede forpligtelser Kortfristetede gældsforpligtelser Lån Hensatte forpligtelser Forudbetaling fra igangværende arbejder for fremmed regning Forudbetaling fra kunder Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 14/16

15 EGENKAPITALOPGØRELSE Reserve for Reserve for t.kr. valutakurs- sikrings- Overført Foreslået Aktiekapital regulering transaktioner resultat udbytte I alt Egenkapital 1. maj (220) Dagsværdi regulering af sikringsinstrumenter før skat Anvendt til sikring af betalingsstrømme - - (4.081) (5.163) - (9.244) Valutakursreguleringer af dattervirksomheder Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalbevægelser Nettogevinst/tab indregnet direkte på egenkapitalen (3.529) Årets resultat Samlede indregnede gevinster og tab (3.529) Udbytte til aktionærer (26.975) (26.921) Kapitaludvidelser Egenkapital 31. januar Egenkapital 1. maj Dagsværdi regulering af sikringsinstrumenter før skat - - (1.111) - - (1.111) Anvendt til sikring af betalingsstrømme - - (1.845) - - (1.845) Valutakursreguleringer af dattervirksomheder - (17) (17) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalbevægelser Nettogevinst/tab indregnet direkte på egenkapitalen - (17) (2.956) Periodens resultat (36.127) - (36.127) Samlede indregnede gevinster og tab - (17) (2.956) (29.525) - (32.498) Udbytte til aktionærer (30.286) (30.214) Kapitaludvidelser Egenkapital 31. januar Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 15/16

16 PENGESTRØMSOPGØRELSE t.kr kvartal kvartal 3. kvartal 3. kvartal Hele året 2007/ / / / /07 Omsætning Omkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Forskydning i varebeholdninger (56.868) (1.745) (29.459) Forskydning i tilgodehavender Forskydning i leverandører m.v (43.392) (34.065) (62.637) Ændring i arbejdskapital (11.908) (17.951) Pengestrøm fra primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (37.482) (24.037) (12.725) (9.476) (39.070) Pengestrøm fra ordinær drift Betalt selskabsskat (15.641) 360 (15.641) 360 (1.203) Pengestrøm fra driftsaktivitet Investeringer Immaterielle anlægsaktiver ( ) (68.799) (45.413) (22.659) ( ) Materielle anlægsaktiver (13.006) (8.432) (4.074) (1.742) (19.402) Køb af aktiviteter, netto (94) ( ) - (7.029) ( ) Pengestrøm fra investeringsaktivitet ( ) ( ) (49.487) (31.430) ( ) Pengestrøm før finansiering ( ) (9.936) (344) ( ) Finansiering Salg af aktier i ESL Afdrag på gæld ( ) - (480) - - Provenu ved låneoptagelse Nytegning af aktier ved udnyttelse af warrants Kapitaludvidelse ved køb af Nera SatCom Udbetalt udbytte (30.214) (26.921) - - (26.921) Øvrige reguleringer (1.022) (527) (1.656) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet ( ) Nettopengestrømme (98.717) (4.375) Valutakursregulering af likvider primo 887 (174) (4.475) (59) (416) Periodens pengestrøm (97.830) (8.850) Likvider og værdipapirer, primo Likvider og værdipapirer, ultimo Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Delårsrapport for kvartal 2007/08 16/16

Meddelelse nr. 16-2007/08 24. august 2007 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007/08

Meddelelse nr. 16-2007/08 24. august 2007 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007/08 Meddelelse nr. 16-2007/08 24. august 2007 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007/08 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08, som hermed fremsendes. Kvartalsrapporten

Læs mere

Et stærkt 1. kvartal og øgede forventninger til indtjeningen

Et stærkt 1. kvartal og øgede forventninger til indtjeningen Meddelelse nr. 04-2010/11 26. august 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Et stærkt 1. kvartal og øgede forventninger til indtjeningen Omsætningen i regnskabsårets 1. kvartal, der sluttede 31. juli 2010

Læs mere

Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2007/08, der sluttede 31. oktober 2007.

Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2007/08, der sluttede 31. oktober 2007. Meddelelse nr. 21-2007/08 22. november 2007 DELÅRSRAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2007/08 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2007/08, der sluttede 31. oktober

Læs mere

Fremgang i omsætning og resultat

Fremgang i omsætning og resultat Meddelelse nr. 08-2008/09 26. august 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008/09 Fremgang i omsætning og resultat Omsætningen i regnskabsårets første kvartal, der sluttede 31. juli 2008, steg betydeligt til

Læs mere

God udvikling i omsætningen, stærk vækst i indtjeningen og opjustering af forventningerne til helåret

God udvikling i omsætningen, stærk vækst i indtjeningen og opjustering af forventningerne til helåret Meddelelse nr. 09-2010/11 24. februar 2011 Delårsrapport 3. kvartal 2010/11 God udvikling i omsætningen, stærk vækst i indtjeningen og opjustering af forventningerne til helåret Omsætningen i regnskabsårets

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

God efterspørgsel efter nye bredbåndsprodukter

God efterspørgsel efter nye bredbåndsprodukter Meddelelse nr. 05-2009/10 26. november 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009/10 God efterspørgsel efter nye bredbåndsprodukter Thrane & Thrane havde i regnskabsårets 2. kvartal en god efterspørgsel efter selskabets

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Halvårsrapport for 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Halvårsrapport for 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 2003/04 20/11/03 Halvårsrapport for 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets halvårsrapport for 2003/04, som hermed fremsendes. Halvårsrapporten er ikke

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni).

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Selskabets forventninger til ordreindgangen i 1. halvår 2012 er ikke blevet indfriet, hvilket primært tilskrives markedets fortsatte

Læs mere

Stigende salg af terminaler gav fortsat fremgang i resultatet

Stigende salg af terminaler gav fortsat fremgang i resultatet Meddelelse nr. 16-2008/09 26. februar 2009 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2008/09 Stigende salg af terminaler gav fortsat fremgang i resultatet Omsætningen i regnskabsårets første ni måneder blev DKK 907

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. oktober 2010 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2011 Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 1 INDKALDELSE Indkaldelse til den ordinære generalforsamling er foregået: Gennem annonce indrykket i Berlingske Tidende Ved selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Gennem

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere