Personligt farvebehov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personligt farvebehov."

Transkript

1 Personligt farvebehov. I mit arbejde som farvepsykologisk rådgiver, er jeg kommet til det resultat, at vi alle har et personligt behov for en bestemt farvestimulans, ligesom vi har forskellige behov på alle andre områder. Det gælder om at finde de interiørfarver, som vi føler os i dybere samklang med. Jeg tror, det er vigtigt, at de ydre farver i omgivelserne matcher vore indre farver. I det følgende beskriver jeg hvorfor, jeg er nået til denne konklusion og uddyber det nye begreb: PERSONLIGT FARVEBEHOV. Jeg hører ofte deltagere på mine foredrag og kurser fortælle, at de farver deres farvekonsulent eller arkitekt har anbefalet dem, ganske vist ser pæne ud, men det er bare ikke farver, de pågældende mennesker trives med!!! Det er efter min opfattelse fordi, mange farvekonsulenter ubevidst rådgiver ud fra deres eget farvebehov, frem for at finde kundens farvebehov. Jeg har endvidere hørt farvehandlere sige, at når en kunde kommer med en færdig farveplan, kan de se hvilken tegnestue farveplanen kommer fra - alene ud fra farveholdningen. Og så er kunderne endda ofte meget i tvivl om farverne vil være de rigtige. Min holdning som farvekonsulent var og er, at jeg ikke vil presse nogle bestemte farver ned over hovedet på folk. Jeg blev hurtigt klar over, at min psykologiske baggrundsviden var en uvurderlig stor hjælp, når jeg skulle vejlede kunderne i farvevalg. Ofte skete der det, når jeg foreslog en vægfarve, at kunden sagde: Ja, jeg havde faktisk håbet på, at du ville foreslå netop den farve. Sådanne reaktioner fra kunderne bekræftede min fornemmelse af, at der var en speciel sammenhæng mellem personlighed og farve. Ved at kombinere både min uddannelse som arkitekt og som psykoterapeut udviklede jeg en speciel metode til at afdække kundens særlige behov for farvestimulans. Jeg har aldrig taget hensyn til modefarver, når jeg har rådgivet i farvevalg. I alle de år, hvor trenden var de meget stærke farver, har jeg kun ganske få gange anbefalet stærke kulører til mine kunder. Vi mennesker passer ikke ind i snævre kasser, som modefarver er. Mine iagttagelser går på, at jo mere sikker man er på sin personlighed, jo mere utilfreds vil man være med tilfældige modefarver, som ikke altid svinger med èns indre farveunivers. Farvepåvirkninger. Farver påvirker os både på det fysiske og psykiske plan, samt på sjæleplanet. Derfor mener jeg, at det er ligeså vigtigt, at vi får den rette farvestimulans, som det er at spise sundt! Farver er i virkeligheden tilbagekastet elektromagnetisk lys med forskellige bølgelængder. Hver farve har en bestemt bølgelængde. Når disse lysbølger rammer øjet, går der nogle impulser videre til forskellige centre i hjernen, som sender beskeder videre til krop og sind via nervesystemet og hormonsystemet. Jeg har hørt og læst mange eksempler på, at man faktisk kan blive meget stresset og få det dårligt af den forkerte farvepåvirkning! Hvad, der er rigtig eller forkert farvepåvirkning, vil afhænge af, hvem man er som person. Det svarer til at hård rockmusik tiltaler nogle mennesker, men vil stresse andre. Blid new age-musik vil virke afslappende på de fleste, men kan virke provokerende og dermed stressende på visse personer. Nogle foretrækker let popmusik og generes f.eks. jazz, mens andre sværger til jazz. Det er fordi, både farver og musik taler til de dybe ubevidste sider i vores personlighed og sjæl!

2 Vores autonome nervesystem reagerer hurtigt og spontant på disse sanseindtryk. Både farver og musik kan få os til at føle enten velvære eller ubehag. For mig at se har farver både nogle individuelle og nogle helt generelle påvirkninger, som er ens for alle mennesker - også farveblinde. Større pattedyr med samme type nervesystem som os, som f.eks. heste, påvirkes også generelt på den samme måde som os af farver. F.eks. viser forsøg, at væddeløbsheste er længere om at falde til ro i røde stalde, end heste i blå stalde. Farvernes individuelle virkninger er derimod helt afhængig af vores personlige måde at opleve omverdenen på. Vi siger oven i købet, at vores opfattelse af en situation eller en person, kan være farvet af vore tidligere oplevelser. Vi kan også se på en person med lyserøde briller, når vi er overbærende med en persons fejl. Vores sensitivitet over for farver er også forskellig. Nogle er mere påvirkelige end andre. Men vi påvirkes alle i en eller anden grad. De generelle virkninger er både fysiologiske og psykologiske: Fysisk påvirker lysbølgerne dvs. farverne os først og fremmest via nervesystemet og hormonsystemet. Derved har farver indvirkning på reguleringen af bl.a. blodtryk, puls, hjerterytmen, temperatur, fordøjelse, åndedræt samt spændingen i muskulaturen. Der er selvfølgelig mange andre faktorer i hverdagen, der har indflydelse på disse processer. Men det er overset og undervurderet, at også farver kan have indvirkning på fysiologiske processer og på hele vores velvære! Vores autonome nervesystem er delt i to. Det ene, som hedder det sympatiske system, træder i kraft ved stress og fysisk aktivitet. Det virker ved at aktivere forskellige organer blandt andet øges hjerterytmen. Det andet kaldes det parasympatiske nervesystem og det får f.eks. hjertet til at slå langsommere. Generelt virker rød, orange og gul aktiverende via det sympatiske nervesystem og blå og grøn beroliger via det parasympatiske nervesystem. Violet, som er en blanding af blå og rød, virker primært på det åndelige plan via pineal-kirtlen. Kraftige nuancer påvirker stærkest. Stærke røde nuancer øger bl.a. blodtryk, puls, åndedrætshastighed, kropstemperatur og adrenalinmængden i blodet, mens blå har den modsatte virkning. Det er min klare opfattelse, at alle farver kan virke enten positivt eller negativt - afhængig af personligheden. Rød kan således give nogle mennesker stress, mens rød vil give andre mere kraft og energi. Blå vil normalt virke beroligende, men blå kan også fremme tristhed hos nogle mennesker. Psykologisk kan varme farver generelt fremme udadvendt adfærd og kolde farver indadvendt adfærd. Nogle lyse kulørtoner kan fremme glæde, mens mere mørke nuancer generelt fremmer tristhed eller depression. Visse lyserøde nuancer har i udenlandske undersøgelser vist sig, at kunne dæmpe angst, uro og stress, mens andre nuancer ligefrem kan give hovedpine eller andet ubehag. Nogle grønne farver virker beroligende og afbalancerende på sindet. Andre farver som blå og violet kan fremme intuition og dybere tanker. Farver indvirker helt ind på sjæleplanet. Derfor taler nogle farveterapeuter om, at farver er vitaminer for sjælen. Alle celler har en elektrisk spænding på ca o,9 milli-volt. Elektricitet skaber

3 altid et magnetfelt. Derfor er hele kroppen omspændt af et elektromagnetisk felt. Dette felt kaldes auraen. Ordet: aura betyder faktisk udstråling. Vores personlige udstråling kan ses som farver rundt om kroppen af trænede øjne samt måles af specielle fotoapparater. Ønsker man at vide mere herom, kan man bl.a. læse forskellig litteratur om chakra-systemet og bl.a. om aura-soma farver. Jeg vil her kort redegøre for det, som chakrafarverne står for. Sjæle-farver. En anden måde at se mennesket på, er det indiske chakra-system, som har vundet mere og mere indpas også her i vesten. Jeg tager det med her, da jeg synes, det er en model, som fint supplerer vores vestlige forståelse af menneskets forskellige lag. Jeg synes faktisk, at chakra-modellen er bredere og mere nuanceret, end den gamle europæiske inddeling i de 4 temperamentstyper: Melankolsk (trist, tungsindig) - Flegmatisk (sindig, træg, stabil) - Sangvinsk (opstemt, sorgløs, glad) - Kolerisk (hidsig, opfarende). Ordet chakra er sandskridt og betyder energihjul. Netop fordi kroppens energi(hjul) er elektromagnetisk og svinger med forskellige hastigheder, er der også knyttet en farve til hvert chakra. Chakraerne er tæt forbundet med vores sjæl. Det er svært at definere, hvad sjælen er, men de fleste af os har en fornemmelse af, at der findes en ikke-fysisk del, som forlader vores krop ved døden. Det græske ord for sjæl er ordet : PSYKE. Dette viser os den tætte forbindelse mellem personlighedens psykiske struktur og vores sjæl. Vi har 7 chakra, som hver styrer sit psykiske område. Alle chakra er lige vigtige, for at vi kan udvikle os som hele mennesker. Dette skema giver en kortfattet oversigt over chakraerne: Chakra Farve Evne/Følelse Krone rødviolet etik, moral, ansvar, helhedsforståelse, spiritualitet Pineal blåviolet nytænkning, intuition, overblik, intelligens, filosofi Hals cyanblå kommunikation, selvkontrol, mental forståelse Hjerte grøn tilgivelse, samhørighed, næstekærlighed, ro, balance Solar Plexus gul (selv)tillid, frygt, misundelse, emotionel forståelse Hara orange livsglæde, spontanitet, kreativitet, selvudfoldelse Rod rød realitetssans, fundamental livskraft, selvværd, tryghed Farver og følelser. I udlandet er der lavet mange undersøgelser over, hvilke følelser og stemninger de enkelte farver fremkalder hos mennesker. Det har vist sig, at vi reagerer ret ens på de rene, klare farver. Det formoder jeg er fordi, farvernes forskellige bølgelængder aktiverer bestemte typer neurotransmittere, som er signalstoffer i nervesystemet. De forskellige neurotransmittere skaber netop disse bestemte reaktioner i krop og sind. De følelser, de stærke klare farver generelt frembringer, er følgende: rødviolet: høj energi, uro blåviolet: højtidelighed blå: tristhed, indre ro grøn: afslappelse gul: glæde og optimisme orange: munterhed rød: ophidselse og vrede

4 Farver og personlighed. De førnævnte resultater af farver og følelser giver sammen med chakra-modellen nogle indikationer på, at alle farver stimulerer bestemte områder i personligheden. Derfor er det vigtigt at påpege, at efter min opfattelse, har vi brug for en alsidig farvestimulans. Min holdning er, at vi mennesker har en meget sammensat natur. Næsten ingen er udelukkende indadvendte eller udadvendte. I nogle situationer er vi eftertænksomme og indadvendte, mens vi i andre situationer bliver mere udadvendte og aktive. Ingen er kun triste og sure eller evigt glade. Ingen er kun barske eller blide. Ingen er kun gavmilde eller nærige. Ingen er kun rolige eller opfarende. Vi indeholder alle både positive og negative sider, som kan aktiveres under forskellige omstændigheder. Derfor er vores farvebehov heller ikke statisk. Jeg har iagttaget, at farvebehovet ændrer sig i takt med, at vi udvikler vores personlighed. Da mennesker udvikler sig gennem hele livet, ændres vores farvebehov også. Bestemte farver vil kunne styrke vores udstråling og personlige udvikling i en bestemt livsfase. I nogle perioder har man måske særlig brug for en bestemt rød nuance, i andre perioder har man måske brug for grønne eller blå nuancer o.s.v. De farver, du føler dig tiltrukket af, viser hvilke personlige egenskaber, du er ved at udvikle. Ved at sammenkæde vestlige undersøgelser om farver og følelser med både chakra-modellen og min egen forståelse af farvernes dybere signalværdi, når jeg frem til, at de enkelte farver repræsenterer disse personlige egenskaber: violet : intuition og spiritualitet blå : selvkontrol og eftertænksomhed grøn : følelsesmæssig balance gul : idérigdom og optimisme orange: spontanitet og livsglæde rød : viljestyrke og handlekraft Man kan selvfølgelig hæfte mange flere ord og egenskaber på hver farve, men jeg har fundet det rigtigst kun at nævne essensen. Alt for mange ord kan forvirre mere end de gavner. Ønsker du at vide mere om, hvorfor netop de farver er knyttet til personligheden på denne måde, kan du læse herom i: Brug farverne bevidst. Da vores farvebehov er afhængig af vores personlighed, vil en bestemt farve virke positivt på èn person, mens den samme kulør vil virke negativt på andre. F.eks. vil en bestemt rød give nogle mennesker stress, mens samme røde nuance vil give andre mere energi og livskraft. Blå vil virke beroligende og afslappende på de fleste personer, mens den vil trække en tristhed frem i andre, som i udtrykket: Moody Blue (trist humør). Gul spreder glæde hos de fleste, men kan også give hovedpine hos visse personer, der har tendens til mental overaktivitet. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige klart, hvilke personlighedstyper der vil reagere på den ene eller den anden måde. Det finder folk dog hurtigt ud af selv. Det er derfor en farvekonsulent må indgå i en tæt dialog med kunden. Mine erfaringer viser klart, at selv små nuanceforskelle kan have

5 stor betydning for virkningen på det enkelte menneske. Visse grønne nuancer giver ro, mens mere lysegrønne nuancer kan give optimisme og atter andre skriggrønne toner kan skabe ubehag. Vores farvebehov kan dækkes både via de tøjfarver, vi tager på, samt af farverne i interiøret. Mange tager bevidst eller ubevidst tøj på i farver, der er afstemt efter personligheden eller hvilket humør, man er i den pågældende dag. Tøjfarver er vigtige, fordi lysbølger også optages gennem huden. Farverne i interiøret skal vi imidlertid se på i længere tid. Derfor er det vigtigt, at give sig god tid til at vælge de rigtige farver. De forkerte farver kan give så stort ubehag og virke så negativt, at det skaber unødige konflikter i familien. Det individuelle farvebehov kan selvfølgelig medføre uenigheder om farvevalget i en familie. I familier, hvor flere forskellige typer personligheder bor sammen, vil man ofte være meget uenige om farvevalget - netop fordi farvebehovet afhænger af personligheden. Man kan dog sagtens imødekomme de enkelte familiemedlemmers ønsker og farvebehov. Hvordan finder du dit farvebehov? Vores underbevidsthed kan via intuitionens indre stemme fortælle os præcis hvilke farvetoner, vi har brug for til hver en tid. Min erfaring siger, at de farver, vi føler os tiltrukket af, generelt vil have en gavnlig indflydelse på vores velvære og personlige udvikling. Har du flere yndlingsfarver, gælder det om at finde ud af, hvilke rum de hver især passer bedst til. Her er det, at du skal beslutte dig for, hvilken stemning og påvirkning, du ønsker i de forskellige rum. Du skal vurdere, hvor lang tid, du vil opholde dig i de enkelte rum. Du skal også sammenholde dine farveønsker med de aktiviteter, der skal foregå i hvert lokale. Se mere herom i afsnittet om bevidste farvevalg. Hvis din partner trives med nogle helt andre farver, end du gør, gælder det om, at tilgodese begge parters ønsker. Enten kan man hver især bestemme farverne i nogle af rummene. Eller også kan man prøve at kombinere farveønskerne. Her ses eksempler på, at den ene part er til de varme røde, orange og gule farver, mens den anden person trives bedst med kølige blå og grønne nuancer. Farvetonerne skal blot afstemmes efter hinanden. (foto: Steens stue + evt. min stue med tekst) Da de forskellige farver indvirker på forskellige planer i os, (se chakra-oversigten) bør vi efter min mening, have stimulering af flere farver. Alle boligens rum kan sagtens have forskellige vægfarver, blot de afstemmes efter interiør og belysning. I stuer en suite kan man også godt have forskellige farver og stemninger, blot skal farvestyrken helst være nogenlunde ens. Se i øvrigt afsnittet om farvesammensætninger. Hvis man har fået malet væggene i en nuance, som man ikke har det godt med, er det meget vigtigt at male dem om. Jeg har hørt mange eksempler på, at man faktisk kan blive syg eller meget irritabel af de forkerte farver. Det er noget, man skal tage meget seriøst og ikke bortforklare som hysteri. Det kan dog være meget svært at vurdere små farveprøver på et farvekort med mange andre farver på, som forskubber indtrykket af farven. Nu kan man heldigvis få små prøvedåser maling hos farvehandleren med netop den nuance, du påtænker at bruge. I stedet for at male den på væggen, kan du male den på et stort stykke papkarton, som du kan flytte rundt forskellige steder i rummet. På den måde får du de bedste forudsætninger for at vurdere, om nuancen er rigtig, både i forhold til dit behov for farvestimulans, og i forhold til farverne i det øvrige interiør, samt til lysforholdene i lokalet.

6 Hvordan finde børns farvebehov? Lad de mindste få sarte pasteller på væggene, så de undgår overstimulering af farver. Jeg tror ikke, at det er ikke tilfældigt, at vi tidligere gav spædbørn helt lyst tøj på. Jeg oplever, at disse meget lyse og sarte kulører netop har karakter af det spæde nye, der er ved at bryde frem. Derfor passer lyse pasteller godt til helt små børn. Allerede fra 3-5 års alderen er mange børn bevidste om, hvilke farver de kan lide. Lav en leg for de mindste på 3-6 år, der handler om at vælge farver. Læg mærke til, hvilke farver barnet vælger oftest. Find derefter en større flade med denne farve. Det kan være en dug eller et lagen. Se så om barnet stadig reagerer positivt på farven, når den opleves i større mængde. Tit vil det være sådan, at farven skal neddæmpes og lysnes en smule. Husk på, at børn ligesom voksne kan blive stressede af alt for stærke vægfarver. Jeg har hørt om flere tilfælde, hvor meget urolige børn er blevet rolige, da de fik de tøjfarver de selv ønskede og ikke mere skulle gå i de farver, de voksne ønskede. Så børns farvebehov skal også tages alvorligt. Lad de større børn male en prøvedåse maling på et større stykke pap, så de også kan vurdere farven på en større flade. Pas på at børneværelset ikke bliver det rene farvekaos. Det vil blot stresse børnene og gøre dem mere urolige. Et barn får i løbet af dagen så mange forskellige indtryk, at det generelt vil have brug for fred og ro på sit værelse. Derfor vil jeg generelt anbefale lyse og blide farver eller klare, glade farver til børneværelset. Vær på vagt over for børn og unges valg af meget mørke farver. De kan virke meget nedslående og deprimerende på store flader. Når børn kun bruger sort og meget mørke farver på tegninger, mener mange psykologer, at det er tegn på dybere problemer og depressive tilstande hos barnet.

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015 Work-life balance Middelfart 12. marts 2015 Work-life balancen hvad er det? Egne forventninger Ambitioner Indre overbevisninger Indre krav Tanker Indre overbevisning - værdier Ydre påvirkning -værdier

Læs mere

Indledning. Farvelære

Indledning. Farvelære Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 13/12 2007 Indledning Jeg vil fortælle og vise lidt om de forskellige begreber der følger med Grafisk design. Som medieprodukt har jeg valgt min hjemmeside. Jeg

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Byg et hus - 4. klasse Til lærerne med supplerende tekst

Byg et hus - 4. klasse Til lærerne med supplerende tekst Byg et hus - 4. klasse Til lærerne med supplerende tekst Power point for lærere er mulig at bruge som forberedelse inden power point for elever vises Farver er en subjektiv opfattelse. Der kan aldrig siges

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

www.dorteklattschou.dk/medlemsside

www.dorteklattschou.dk/medlemsside 1 Feng Shui optimerer de fysiske rammer omkring os. Kan bl.a. bruges til at skabe positiv energi ( chi ) og til at fjerne ubalancer omkring os. Feng Shui stammer fra Østens filosofi og betyder vind/vand.

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

Grafisk Design. Komposition. Skrifttyper og Typografier

Grafisk Design. Komposition. Skrifttyper og Typografier Komposition Komposition betyder: [Kom]=sammen og [ponere]=stille, sætte Det handler om at skabe orden og helhed i mediet. Det der skal formidles videre det skal fungere sådan at modtageren hurtig kan skabe

Læs mere

ER DU OGSÅ SÆRLIGT SENSITIV?

ER DU OGSÅ SÆRLIGT SENSITIV? ER DU OGSÅ SÆRLIGT SENSITIV? Særligt sensitive mennesker Man er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende. Indtryk bearbejdes mere detaljeret og nuanceret og opleves derfor

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress Vi har kendt til stress i mange år. Vi har hørt om personer med stress. Vi har mødt nogle, der har været ramt af stress og vi har personer

Læs mere

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven

Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Gå pænt i snor hyggeturen I skoven Er der nogen der genkender det her? Dårlig opførsel = ofte en stresset hund Når din hund.. gør ad andre, trækker i linen, springer forstørret rundt, springer op ad folk,

Læs mere

Særligt Sensitive Børn. ved psykolog Lene S. Misfeldt, fysioterapeut Paul Misfeldt Sensitiv Eksistens

Særligt Sensitive Børn. ved psykolog Lene S. Misfeldt, fysioterapeut Paul Misfeldt Sensitiv Eksistens Særligt Sensitive Børn ved psykolog Lene S. Misfeldt, fysioterapeut Paul Misfeldt Sensitiv Eksistens For følsom Ængstelig Sart Sårbar Bekymre sig Genert Tilbageholdende Indadvendt Frygtsom Hæmmet Neurotisk

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Bliv klogere på stress

Bliv klogere på stress Bliv klogere på stress Eksamensangst Eksamensangst Lars Worning Master i filosofi og psykologi Speciale i angst Kropsterapeut Manu Vision Coach CCC larsworning@hotmail.com Telefon 60820089 Angst, stress,

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

LEDERNES TÆNKETANK OM STRESS. Velkommen til foredrag. Thomas Milsted

LEDERNES TÆNKETANK OM STRESS. Velkommen til foredrag. Thomas Milsted LEDERNES TÆNKETANK OM STRESS Velkommen til foredrag Thomas Milsted 2 4 5 Når angst, stress og andre psykiske lidelser sender så mange på førtidspension tror vi det handler om... 6 Hvad siger den nationale

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tre fordele ved at være særligt sensitiv s. 1. Intuition s. 2. Kreativitet s. 3. Er man så kun introvert? s 4

Indholdsfortegnelse. Tre fordele ved at være særligt sensitiv s. 1. Intuition s. 2. Kreativitet s. 3. Er man så kun introvert? s 4 Indholdsfortegnelse Tre fordele ved at være særligt sensitiv s. 1 Intuition s. 2 Kreativitet s. 3 Er man så kun introvert? s 4 Tre fordomme ved at være særligt sensitiv s. 5 Fordom nr. 2 s. 6 Stress og

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

www.positive-vibes.nu

www.positive-vibes.nu www.positive-vibes.nu http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/body-on-yoga_n_4109595.html Velkommen til Kundaliniyoga Kundalini er bevidsthedens og vitalitetens yoga. Den er kendt som hverdagens yoga.

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Blå...7. Symbolsk betydning...7. Om farven blå...8. Kulturel betydning...10. Facts om farven blå...11

Blå...7. Symbolsk betydning...7. Om farven blå...8. Kulturel betydning...10. Facts om farven blå...11 Blå...7 Symbolsk betydning...7 Om farven blå...8 Kulturel betydning...10 Facts om farven blå...11 Blå er lille informationsfolder om den blå farve. Her fortælles kort om farvens symbolske betydning, om

Læs mere

Tankeformernes intelligens

Tankeformernes intelligens Tankeformernes intelligens Af Merete Gundersen Hypotese for tankeformer Tanker = bevidsthed = bølgelængde = magnetisme = lys = er evigt eksisterende i kosmos. Tanker responderer på lys, lyd, farve, duft,

Læs mere

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm

Billeder. psykiatri. på fremtidens. Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013. Rønnebæksholm Billeder på fremtidens psykiatri Verdens Mentale Sundhedsdag 10.10.2013 Rønnebæksholm Du står med et kunstkatalog i hånden! Kataloget er udgivet i forbindelse med kunstudstillingen på Verdens Mentale Sundhedsdag

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. HPI Index Test. Professional Business Advisor Human Resource

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. HPI Index Test. Professional Business Advisor Human Resource HPI Index Test Historie Systemet er et Amerikansk udviklet måleudstyr der oprindeligt er udviklet til at teste Performanceniveau og Levedygtighed på topatleter og professionelle soldater. Human Performance

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Mindfulness & stressforebyggelse - det travle liv og hvordan vi håndterer det

Mindfulness & stressforebyggelse - det travle liv og hvordan vi håndterer det Mindfulness & stressforebyggelse - det travle liv og hvordan vi håndterer det Mindfulness er tilstedeværelse Tilstede: i livet, i os selv med andre mennesker, i de ting vi gør på en ikke dømmende måde

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Børn og stress - udfordringer i den moderne familie. Psykolog Ole Rabjerg, Agape

Børn og stress - udfordringer i den moderne familie. Psykolog Ole Rabjerg, Agape Børn og stress - udfordringer i den moderne familie Psykolog Ole Rabjerg, Agape Teltmøder i Vorgod, juni 2015 Stress hos børn er et stigende problem Ålborg og Hillerød sygehus: Har fra 2003 til 2006 oplevet

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Maj Juni meditation Episode 2

Maj Juni meditation Episode 2 01-06-2017 Maj Juni meditation Episode 2 Velkommen til 2 episode af meditationsserien og det er igen Kryon, med stærk tilstedeværelse af Alia fra Plejaderne, som er til stede. Du skal blot sidde dig godt

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om.

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om. Vi vil gerne takke dig for at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Tests og Eksperimental Socialpsykologi (CETES) i samarbejde med Stressklinikken, ved Aalborg Universitet. Vi

Læs mere

Særligt sensitive mennesker

Særligt sensitive mennesker Særligt sensitive mennesker 1 2 Kan blive ret utilpas af lugte, lys, lyde, kulde og træk, berøring www.vielskerstilhed.dk 3 Sansesart Omkring hver femte er særligt sensitiv Det gælder også højerestående

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn sov godt Inspiration til en bedre nats søvn hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Skolen som fristed eller hjælper Børn, der er kriseramt, kan have forskellige reaktion:

Læs mere

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 med Elaine Aron og Lise og Martin August Bestyrelsen i HSP foreningen var blandt de 500 deltagere i seminaret. Oplæg med Elaine Aron Hovedemnet

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Subjektiv selvtest til bedre indsigt i potentielle aspekter af din hjernekemi, der er ude af balance

Subjektiv selvtest til bedre indsigt i potentielle aspekter af din hjernekemi, der er ude af balance side 1 af 7 Subjektiv selvtest til bedre indsigt i potentielle aspekter af din hjernekemi, der er ude af balance Følgende spørgeskema er lavet med udgangspunkt i materiale i bogen The Mood Cure af Julia

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

I trafikken ved modlys og nattekørsel har den gule brille vist sig at kunne forbedre synet, dog er der delte meninger. Udvis stor

I trafikken ved modlys og nattekørsel har den gule brille vist sig at kunne forbedre synet, dog er der delte meninger. Udvis stor Brugsanvisning for Farveterapi briller - Komplet sæt Det er både underholdende og healende at eksperimentere med farver. Vi introducerer her farveterapi systemet i Danmark, tydeligt dokumenteret med hver

Læs mere

12. At beskrive et problem specifikt og præcist

12. At beskrive et problem specifikt og præcist 12. At beskrive et problem specifikt og præcist A) Vær specifik, når du beskriver problemet. Hvem var til stede? Hvad skete der nøjagtigt? Hvor var du? Hvornår skete det? Hvordan forløb det? ikke fokusere

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere