Personligt farvebehov.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personligt farvebehov."

Transkript

1 Personligt farvebehov. I mit arbejde som farvepsykologisk rådgiver, er jeg kommet til det resultat, at vi alle har et personligt behov for en bestemt farvestimulans, ligesom vi har forskellige behov på alle andre områder. Det gælder om at finde de interiørfarver, som vi føler os i dybere samklang med. Jeg tror, det er vigtigt, at de ydre farver i omgivelserne matcher vore indre farver. I det følgende beskriver jeg hvorfor, jeg er nået til denne konklusion og uddyber det nye begreb: PERSONLIGT FARVEBEHOV. Jeg hører ofte deltagere på mine foredrag og kurser fortælle, at de farver deres farvekonsulent eller arkitekt har anbefalet dem, ganske vist ser pæne ud, men det er bare ikke farver, de pågældende mennesker trives med!!! Det er efter min opfattelse fordi, mange farvekonsulenter ubevidst rådgiver ud fra deres eget farvebehov, frem for at finde kundens farvebehov. Jeg har endvidere hørt farvehandlere sige, at når en kunde kommer med en færdig farveplan, kan de se hvilken tegnestue farveplanen kommer fra - alene ud fra farveholdningen. Og så er kunderne endda ofte meget i tvivl om farverne vil være de rigtige. Min holdning som farvekonsulent var og er, at jeg ikke vil presse nogle bestemte farver ned over hovedet på folk. Jeg blev hurtigt klar over, at min psykologiske baggrundsviden var en uvurderlig stor hjælp, når jeg skulle vejlede kunderne i farvevalg. Ofte skete der det, når jeg foreslog en vægfarve, at kunden sagde: Ja, jeg havde faktisk håbet på, at du ville foreslå netop den farve. Sådanne reaktioner fra kunderne bekræftede min fornemmelse af, at der var en speciel sammenhæng mellem personlighed og farve. Ved at kombinere både min uddannelse som arkitekt og som psykoterapeut udviklede jeg en speciel metode til at afdække kundens særlige behov for farvestimulans. Jeg har aldrig taget hensyn til modefarver, når jeg har rådgivet i farvevalg. I alle de år, hvor trenden var de meget stærke farver, har jeg kun ganske få gange anbefalet stærke kulører til mine kunder. Vi mennesker passer ikke ind i snævre kasser, som modefarver er. Mine iagttagelser går på, at jo mere sikker man er på sin personlighed, jo mere utilfreds vil man være med tilfældige modefarver, som ikke altid svinger med èns indre farveunivers. Farvepåvirkninger. Farver påvirker os både på det fysiske og psykiske plan, samt på sjæleplanet. Derfor mener jeg, at det er ligeså vigtigt, at vi får den rette farvestimulans, som det er at spise sundt! Farver er i virkeligheden tilbagekastet elektromagnetisk lys med forskellige bølgelængder. Hver farve har en bestemt bølgelængde. Når disse lysbølger rammer øjet, går der nogle impulser videre til forskellige centre i hjernen, som sender beskeder videre til krop og sind via nervesystemet og hormonsystemet. Jeg har hørt og læst mange eksempler på, at man faktisk kan blive meget stresset og få det dårligt af den forkerte farvepåvirkning! Hvad, der er rigtig eller forkert farvepåvirkning, vil afhænge af, hvem man er som person. Det svarer til at hård rockmusik tiltaler nogle mennesker, men vil stresse andre. Blid new age-musik vil virke afslappende på de fleste, men kan virke provokerende og dermed stressende på visse personer. Nogle foretrækker let popmusik og generes f.eks. jazz, mens andre sværger til jazz. Det er fordi, både farver og musik taler til de dybe ubevidste sider i vores personlighed og sjæl!

2 Vores autonome nervesystem reagerer hurtigt og spontant på disse sanseindtryk. Både farver og musik kan få os til at føle enten velvære eller ubehag. For mig at se har farver både nogle individuelle og nogle helt generelle påvirkninger, som er ens for alle mennesker - også farveblinde. Større pattedyr med samme type nervesystem som os, som f.eks. heste, påvirkes også generelt på den samme måde som os af farver. F.eks. viser forsøg, at væddeløbsheste er længere om at falde til ro i røde stalde, end heste i blå stalde. Farvernes individuelle virkninger er derimod helt afhængig af vores personlige måde at opleve omverdenen på. Vi siger oven i købet, at vores opfattelse af en situation eller en person, kan være farvet af vore tidligere oplevelser. Vi kan også se på en person med lyserøde briller, når vi er overbærende med en persons fejl. Vores sensitivitet over for farver er også forskellig. Nogle er mere påvirkelige end andre. Men vi påvirkes alle i en eller anden grad. De generelle virkninger er både fysiologiske og psykologiske: Fysisk påvirker lysbølgerne dvs. farverne os først og fremmest via nervesystemet og hormonsystemet. Derved har farver indvirkning på reguleringen af bl.a. blodtryk, puls, hjerterytmen, temperatur, fordøjelse, åndedræt samt spændingen i muskulaturen. Der er selvfølgelig mange andre faktorer i hverdagen, der har indflydelse på disse processer. Men det er overset og undervurderet, at også farver kan have indvirkning på fysiologiske processer og på hele vores velvære! Vores autonome nervesystem er delt i to. Det ene, som hedder det sympatiske system, træder i kraft ved stress og fysisk aktivitet. Det virker ved at aktivere forskellige organer blandt andet øges hjerterytmen. Det andet kaldes det parasympatiske nervesystem og det får f.eks. hjertet til at slå langsommere. Generelt virker rød, orange og gul aktiverende via det sympatiske nervesystem og blå og grøn beroliger via det parasympatiske nervesystem. Violet, som er en blanding af blå og rød, virker primært på det åndelige plan via pineal-kirtlen. Kraftige nuancer påvirker stærkest. Stærke røde nuancer øger bl.a. blodtryk, puls, åndedrætshastighed, kropstemperatur og adrenalinmængden i blodet, mens blå har den modsatte virkning. Det er min klare opfattelse, at alle farver kan virke enten positivt eller negativt - afhængig af personligheden. Rød kan således give nogle mennesker stress, mens rød vil give andre mere kraft og energi. Blå vil normalt virke beroligende, men blå kan også fremme tristhed hos nogle mennesker. Psykologisk kan varme farver generelt fremme udadvendt adfærd og kolde farver indadvendt adfærd. Nogle lyse kulørtoner kan fremme glæde, mens mere mørke nuancer generelt fremmer tristhed eller depression. Visse lyserøde nuancer har i udenlandske undersøgelser vist sig, at kunne dæmpe angst, uro og stress, mens andre nuancer ligefrem kan give hovedpine eller andet ubehag. Nogle grønne farver virker beroligende og afbalancerende på sindet. Andre farver som blå og violet kan fremme intuition og dybere tanker. Farver indvirker helt ind på sjæleplanet. Derfor taler nogle farveterapeuter om, at farver er vitaminer for sjælen. Alle celler har en elektrisk spænding på ca o,9 milli-volt. Elektricitet skaber

3 altid et magnetfelt. Derfor er hele kroppen omspændt af et elektromagnetisk felt. Dette felt kaldes auraen. Ordet: aura betyder faktisk udstråling. Vores personlige udstråling kan ses som farver rundt om kroppen af trænede øjne samt måles af specielle fotoapparater. Ønsker man at vide mere herom, kan man bl.a. læse forskellig litteratur om chakra-systemet og bl.a. om aura-soma farver. Jeg vil her kort redegøre for det, som chakrafarverne står for. Sjæle-farver. En anden måde at se mennesket på, er det indiske chakra-system, som har vundet mere og mere indpas også her i vesten. Jeg tager det med her, da jeg synes, det er en model, som fint supplerer vores vestlige forståelse af menneskets forskellige lag. Jeg synes faktisk, at chakra-modellen er bredere og mere nuanceret, end den gamle europæiske inddeling i de 4 temperamentstyper: Melankolsk (trist, tungsindig) - Flegmatisk (sindig, træg, stabil) - Sangvinsk (opstemt, sorgløs, glad) - Kolerisk (hidsig, opfarende). Ordet chakra er sandskridt og betyder energihjul. Netop fordi kroppens energi(hjul) er elektromagnetisk og svinger med forskellige hastigheder, er der også knyttet en farve til hvert chakra. Chakraerne er tæt forbundet med vores sjæl. Det er svært at definere, hvad sjælen er, men de fleste af os har en fornemmelse af, at der findes en ikke-fysisk del, som forlader vores krop ved døden. Det græske ord for sjæl er ordet : PSYKE. Dette viser os den tætte forbindelse mellem personlighedens psykiske struktur og vores sjæl. Vi har 7 chakra, som hver styrer sit psykiske område. Alle chakra er lige vigtige, for at vi kan udvikle os som hele mennesker. Dette skema giver en kortfattet oversigt over chakraerne: Chakra Farve Evne/Følelse Krone rødviolet etik, moral, ansvar, helhedsforståelse, spiritualitet Pineal blåviolet nytænkning, intuition, overblik, intelligens, filosofi Hals cyanblå kommunikation, selvkontrol, mental forståelse Hjerte grøn tilgivelse, samhørighed, næstekærlighed, ro, balance Solar Plexus gul (selv)tillid, frygt, misundelse, emotionel forståelse Hara orange livsglæde, spontanitet, kreativitet, selvudfoldelse Rod rød realitetssans, fundamental livskraft, selvværd, tryghed Farver og følelser. I udlandet er der lavet mange undersøgelser over, hvilke følelser og stemninger de enkelte farver fremkalder hos mennesker. Det har vist sig, at vi reagerer ret ens på de rene, klare farver. Det formoder jeg er fordi, farvernes forskellige bølgelængder aktiverer bestemte typer neurotransmittere, som er signalstoffer i nervesystemet. De forskellige neurotransmittere skaber netop disse bestemte reaktioner i krop og sind. De følelser, de stærke klare farver generelt frembringer, er følgende: rødviolet: høj energi, uro blåviolet: højtidelighed blå: tristhed, indre ro grøn: afslappelse gul: glæde og optimisme orange: munterhed rød: ophidselse og vrede

4 Farver og personlighed. De førnævnte resultater af farver og følelser giver sammen med chakra-modellen nogle indikationer på, at alle farver stimulerer bestemte områder i personligheden. Derfor er det vigtigt at påpege, at efter min opfattelse, har vi brug for en alsidig farvestimulans. Min holdning er, at vi mennesker har en meget sammensat natur. Næsten ingen er udelukkende indadvendte eller udadvendte. I nogle situationer er vi eftertænksomme og indadvendte, mens vi i andre situationer bliver mere udadvendte og aktive. Ingen er kun triste og sure eller evigt glade. Ingen er kun barske eller blide. Ingen er kun gavmilde eller nærige. Ingen er kun rolige eller opfarende. Vi indeholder alle både positive og negative sider, som kan aktiveres under forskellige omstændigheder. Derfor er vores farvebehov heller ikke statisk. Jeg har iagttaget, at farvebehovet ændrer sig i takt med, at vi udvikler vores personlighed. Da mennesker udvikler sig gennem hele livet, ændres vores farvebehov også. Bestemte farver vil kunne styrke vores udstråling og personlige udvikling i en bestemt livsfase. I nogle perioder har man måske særlig brug for en bestemt rød nuance, i andre perioder har man måske brug for grønne eller blå nuancer o.s.v. De farver, du føler dig tiltrukket af, viser hvilke personlige egenskaber, du er ved at udvikle. Ved at sammenkæde vestlige undersøgelser om farver og følelser med både chakra-modellen og min egen forståelse af farvernes dybere signalværdi, når jeg frem til, at de enkelte farver repræsenterer disse personlige egenskaber: violet : intuition og spiritualitet blå : selvkontrol og eftertænksomhed grøn : følelsesmæssig balance gul : idérigdom og optimisme orange: spontanitet og livsglæde rød : viljestyrke og handlekraft Man kan selvfølgelig hæfte mange flere ord og egenskaber på hver farve, men jeg har fundet det rigtigst kun at nævne essensen. Alt for mange ord kan forvirre mere end de gavner. Ønsker du at vide mere om, hvorfor netop de farver er knyttet til personligheden på denne måde, kan du læse herom i: Brug farverne bevidst. Da vores farvebehov er afhængig af vores personlighed, vil en bestemt farve virke positivt på èn person, mens den samme kulør vil virke negativt på andre. F.eks. vil en bestemt rød give nogle mennesker stress, mens samme røde nuance vil give andre mere energi og livskraft. Blå vil virke beroligende og afslappende på de fleste personer, mens den vil trække en tristhed frem i andre, som i udtrykket: Moody Blue (trist humør). Gul spreder glæde hos de fleste, men kan også give hovedpine hos visse personer, der har tendens til mental overaktivitet. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige klart, hvilke personlighedstyper der vil reagere på den ene eller den anden måde. Det finder folk dog hurtigt ud af selv. Det er derfor en farvekonsulent må indgå i en tæt dialog med kunden. Mine erfaringer viser klart, at selv små nuanceforskelle kan have

5 stor betydning for virkningen på det enkelte menneske. Visse grønne nuancer giver ro, mens mere lysegrønne nuancer kan give optimisme og atter andre skriggrønne toner kan skabe ubehag. Vores farvebehov kan dækkes både via de tøjfarver, vi tager på, samt af farverne i interiøret. Mange tager bevidst eller ubevidst tøj på i farver, der er afstemt efter personligheden eller hvilket humør, man er i den pågældende dag. Tøjfarver er vigtige, fordi lysbølger også optages gennem huden. Farverne i interiøret skal vi imidlertid se på i længere tid. Derfor er det vigtigt, at give sig god tid til at vælge de rigtige farver. De forkerte farver kan give så stort ubehag og virke så negativt, at det skaber unødige konflikter i familien. Det individuelle farvebehov kan selvfølgelig medføre uenigheder om farvevalget i en familie. I familier, hvor flere forskellige typer personligheder bor sammen, vil man ofte være meget uenige om farvevalget - netop fordi farvebehovet afhænger af personligheden. Man kan dog sagtens imødekomme de enkelte familiemedlemmers ønsker og farvebehov. Hvordan finder du dit farvebehov? Vores underbevidsthed kan via intuitionens indre stemme fortælle os præcis hvilke farvetoner, vi har brug for til hver en tid. Min erfaring siger, at de farver, vi føler os tiltrukket af, generelt vil have en gavnlig indflydelse på vores velvære og personlige udvikling. Har du flere yndlingsfarver, gælder det om at finde ud af, hvilke rum de hver især passer bedst til. Her er det, at du skal beslutte dig for, hvilken stemning og påvirkning, du ønsker i de forskellige rum. Du skal vurdere, hvor lang tid, du vil opholde dig i de enkelte rum. Du skal også sammenholde dine farveønsker med de aktiviteter, der skal foregå i hvert lokale. Se mere herom i afsnittet om bevidste farvevalg. Hvis din partner trives med nogle helt andre farver, end du gør, gælder det om, at tilgodese begge parters ønsker. Enten kan man hver især bestemme farverne i nogle af rummene. Eller også kan man prøve at kombinere farveønskerne. Her ses eksempler på, at den ene part er til de varme røde, orange og gule farver, mens den anden person trives bedst med kølige blå og grønne nuancer. Farvetonerne skal blot afstemmes efter hinanden. (foto: Steens stue + evt. min stue med tekst) Da de forskellige farver indvirker på forskellige planer i os, (se chakra-oversigten) bør vi efter min mening, have stimulering af flere farver. Alle boligens rum kan sagtens have forskellige vægfarver, blot de afstemmes efter interiør og belysning. I stuer en suite kan man også godt have forskellige farver og stemninger, blot skal farvestyrken helst være nogenlunde ens. Se i øvrigt afsnittet om farvesammensætninger. Hvis man har fået malet væggene i en nuance, som man ikke har det godt med, er det meget vigtigt at male dem om. Jeg har hørt mange eksempler på, at man faktisk kan blive syg eller meget irritabel af de forkerte farver. Det er noget, man skal tage meget seriøst og ikke bortforklare som hysteri. Det kan dog være meget svært at vurdere små farveprøver på et farvekort med mange andre farver på, som forskubber indtrykket af farven. Nu kan man heldigvis få små prøvedåser maling hos farvehandleren med netop den nuance, du påtænker at bruge. I stedet for at male den på væggen, kan du male den på et stort stykke papkarton, som du kan flytte rundt forskellige steder i rummet. På den måde får du de bedste forudsætninger for at vurdere, om nuancen er rigtig, både i forhold til dit behov for farvestimulans, og i forhold til farverne i det øvrige interiør, samt til lysforholdene i lokalet.

6 Hvordan finde børns farvebehov? Lad de mindste få sarte pasteller på væggene, så de undgår overstimulering af farver. Jeg tror ikke, at det er ikke tilfældigt, at vi tidligere gav spædbørn helt lyst tøj på. Jeg oplever, at disse meget lyse og sarte kulører netop har karakter af det spæde nye, der er ved at bryde frem. Derfor passer lyse pasteller godt til helt små børn. Allerede fra 3-5 års alderen er mange børn bevidste om, hvilke farver de kan lide. Lav en leg for de mindste på 3-6 år, der handler om at vælge farver. Læg mærke til, hvilke farver barnet vælger oftest. Find derefter en større flade med denne farve. Det kan være en dug eller et lagen. Se så om barnet stadig reagerer positivt på farven, når den opleves i større mængde. Tit vil det være sådan, at farven skal neddæmpes og lysnes en smule. Husk på, at børn ligesom voksne kan blive stressede af alt for stærke vægfarver. Jeg har hørt om flere tilfælde, hvor meget urolige børn er blevet rolige, da de fik de tøjfarver de selv ønskede og ikke mere skulle gå i de farver, de voksne ønskede. Så børns farvebehov skal også tages alvorligt. Lad de større børn male en prøvedåse maling på et større stykke pap, så de også kan vurdere farven på en større flade. Pas på at børneværelset ikke bliver det rene farvekaos. Det vil blot stresse børnene og gøre dem mere urolige. Et barn får i løbet af dagen så mange forskellige indtryk, at det generelt vil have brug for fred og ro på sit værelse. Derfor vil jeg generelt anbefale lyse og blide farver eller klare, glade farver til børneværelset. Vær på vagt over for børn og unges valg af meget mørke farver. De kan virke meget nedslående og deprimerende på store flader. Når børn kun bruger sort og meget mørke farver på tegninger, mener mange psykologer, at det er tegn på dybere problemer og depressive tilstande hos barnet.

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 med Elaine Aron og Lise og Martin August Bestyrelsen i HSP foreningen var blandt de 500 deltagere i seminaret. Oplæg med Elaine Aron Hovedemnet

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Skjulte handicap efter hjerneskade

Skjulte handicap efter hjerneskade Skjulte handicap efter hjerneskade GODE RÅD TIL HJERNESKADEDE OG PÅRØRENDE HJERNESKADECENTRET BOMI PRAKTISKE RÅD TIL DIG OG DINE PÅRØRENDE Med denne folder henvender vi os først og fremmest til hjerneskaderamte

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Socialangst i et vist omfang er altså normalt, og noget vi alle oplever af og til som en del af livets vilkår.

Socialangst i et vist omfang er altså normalt, og noget vi alle oplever af og til som en del af livets vilkår. Socialangst Frygter du konstant, at du vil gøre dig pinligt bemærket? Bekymrer du dig ekstremt meget om, hvad andre tænker om dig? Sætter du gerne dig selv gennem et tredjegradsforhør i forhold til alle

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Ledelse uden stress i en foranderlig verden

Ledelse uden stress i en foranderlig verden Ledelse uden stress i en foranderlig verden FSO Årskursus 2007 Cheflæge Jørgen Lund Corporate Care Aps Hellerupvej 2A, 5. 2900 Hellerup E-mail: cc@corporatecare.dk www.corporatecare.dk Udfordringer lige

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Mini-pilotprojekt om behandling med klangmassage af cand. mag. og klangmassage-terapeut - Gert Bach (rapport juli-december 2008)

Mini-pilotprojekt om behandling med klangmassage af cand. mag. og klangmassage-terapeut - Gert Bach (rapport juli-december 2008) Mini-pilotprojekt om behandling med klangmassage af cand. mag. og klangmassage-terapeut - Gert Bach (rapport juli-december 2008) Titel: Klangmassage-terapi og det autonome nervesystem Beskrivelse af formål

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK. Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre

A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK. Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre ANSIGTET ER SJÆLENS SPEJL Efter få behandlinger med blid og behagelig bindevævsbehandling, vil du opleve, hvor

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at Den sensitive profil fire typiske træk 1 I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys for skift i temperatur. Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end normalt.

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

BEHANDLING AF ANGST, PANIK OG ALMINDELIGE FOBIER

BEHANDLING AF ANGST, PANIK OG ALMINDELIGE FOBIER BEHANDLING AF ANGST, PANIK OG ALMINDELIGE FOBIER Du kan bruge nedenstående behandling til alle former for angst, nervøsitet, panik anfald og almindelige fobier. Flyskræk, højdeskræk, angst for mus, mørke,

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? 1 Hvordan kan man få kunden til at købe noget? Når kunden ikke selv er herre over sine egne beslutninger? Når vi træffer beslutninger

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre.

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre. KURSUS Igennem mange år har Bob Moores energiøvelser og meditationer været til stor glæde for mennesker i deres psykologiske og spirituelle udvikling. Det energiarbejde, som han udfoldede og videregav

Læs mere

Kreativitet Velkommen

Kreativitet Velkommen Kreativitet Velkommen Alle vandrer rundt og siger god dag til dem de møder: Hej jeg hedder, sidst jeg var glad var.. Barrierer for kreativitet og ideudvikling Frygten for at lave fejl Frygten for at træffe

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Sansepåvirkning, der kan stresse

Sansepåvirkning, der kan stresse Sansepåvirkning, der kan stresse Autismeforeningen, Region Østjylland Onsdag d. 18. september 2013 Kirsten Bundgaard og Inge Moody Frier Opfattelse af verden Når hjernen skal skabe en relevant virkelighedsopfattelse,

Læs mere

Er du også SÆRLIGT? SENSITIV m ø b e r g s f o r l a g

Er du også SÆRLIGT? SENSITIV m ø b e r g s f o r l a g Er du også SÆRLIGT? SENSITIV m ø b e r g s f o r l a g Er du også særligt sensitiv? af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2009 1. udgave 1. oplag Layout og omslag: Line Ryming Kristoffersen Tlf.

Læs mere

NADA modellen: En indføring i øreakupunktur som supplerende behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiske tilstande.

NADA modellen: En indføring i øreakupunktur som supplerende behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiske tilstande. NADA Øreakupunktur En indføring af øre-akupunktur som supplerende, standardiseret behandling ved recovery, stress, afhængighed og psykiatriske tilstande. Materialet i denne folder er taget fra bogen NADA-modellen

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

SLIP SUKKERVANEN. Find balancen og få øget velvære KAREN NORBERG FORLAGET PRESSTO

SLIP SUKKERVANEN. Find balancen og få øget velvære KAREN NORBERG FORLAGET PRESSTO SLIP SUKKERVANEN Find balancen og få øget velvære KAREN NORBERG FORLAGET PRESSTO Indledning Idéen til denne bog udsprang af min egen nysgerrighed både som professionel sundhedskonsulent og som privatperson.

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

PERSONLIG FREMTRÆDEN. charlottethorsen.dk kommunikation og kreativitet

PERSONLIG FREMTRÆDEN. charlottethorsen.dk kommunikation og kreativitet PERSONLIG FREMTRÆDEN DAGENS PROGRAM Kort præsentation Øvelse Gennemgang af påklædningssignaler med øvelser Pause Troværdighed og budskaber Opgave HVORDAN OPFATTER VI ANDRE? Vores hjerner er indrettet sådan,

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere