Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær."

Transkript

1 9. august 2013 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 7. juni 2013 Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. Dagsorden: 1. Velkomst v/ Anne Neergaard (kl. 09:00 09:05) 2. Godkendelse af referat og dagsorden v/ Anne Neergaard (kl. 09:05 09:10) 3. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan v/ Jens Albert Hansen (kl. 09:10-09:20) 4. Evaluering af studieturen til Mörrum v. Ann Ammitzbo (kl. 09:20 09:35) 5. GudenåSamarbejdet i 2014 og frem v/ Anni Nørskov Mørch og Ann Ammitzbo (kl ) Pause (Kl ) 6. Vandløbsmodel for Gudenåen v/ Poul Hald Møller (kl ) 7. Gudenåkomitéens budget for 2014 v. Ann Ammitzbo (kl ) 8. Orientering om status for Tangeværkets drift efter 2013 v. Jørgen Jørgensen (kl ) 9. Drøftelse af emner til næste møde v. Anne Neergaard (kl ) 10. Eventuelt (kl ) Frokost (kl ) Tur til Uldumkær v. Hans Jørgen Hvideland (kl ) Projektleder Anni Nørskov Mørch Mobil: Direkte tlf.: Gudenåkomitéens sekretariat Torvegade 7, 8450 Hammel Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup Tlf.:

2 BILAG: 1: Opsamling på Gudenåkomitéens studietur til Mörrumsåen, Sverige maj : Pressemeddelelse om inspiration fra Mörrumsåens lystfiskerturisme 3: Naturstyrelsens notat af 14. maj om Tangeværket og Tange Sø sendt til Viborg Kommune. 4: Poul Hald Møllers præsentation af vandløbsmodel for Gudenåen 5: Detaljeret budgetforslag for Gudenåkomitéens aktiviteter inden for vandmiljø, sejlads og GudenåSamarbejdet i : Nyhedsbreve fra StoreGudenaaDag Side 2

3 Punkt 1. Velkomst Anne Neergaard bød velkommen. To nye medlemmer deltog for første gang. Hanne Stadsgaard Jensen, biolog i Viborg Kommune, der bliver koordinator for VOS, når Viborg over tager formandsskabet. Og Anette Marqvardsen, der pr. 1. juni tiltrådte som Hedensteds Kommunes nye afdelingsleder for Natur og Miljø. Samlet deltagerliste: Politikere Anne Neergaard Jens Ravn Peter Sigtenbjerggaard Hans Okholm Favrskov Viborg Hedensted Silkeborg Teknikere Ann Ammitzbo Jens Albert Hansen Hanne Wind Larsen Nels G. Markussen Morten Horsfeldt Jespersen Jørgen Jørgensen Hanne Stadsgaard Jensen Keld Rasmussen Hans Jørgen Hvideland Bjarke H. Jensen Anette Marqvardsen Anni Nørskov Mørch Poul Hald Møller Favrskov Favrskov Randers Randers Silkeborg Viborg Viborg Horsens Hedensted Hedensted Hedensted Gudenåkomitéen Silkeborg Afbud Hans Bang-Hansen Jørgen Bruno Andersen Claus Leick Hans Brok-Brandi Horsens Randers Skanderborg Skanderborg Side 3

4 Punkt 2. Godkendelse af referat og dagsorden Referat og dagsorden blev godkendt. Side 4

5 Punkt 3. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan Baggrund: Gudenåkomitéen, sammen med Nord- og Syddjurs kommuner, udgør Vandoplandsstyregruppen (VOS) for Vandplanen for Randers Fjord. VOS en har ansvaret for at indmelde projekter til vandoplandsplanen for Randers Fjord og for at projekterne lever op til statens krav. Indhold/vurdering: P-VOP: Både Favrskov og Silkeborg kommuner har afsluttet og afrapporteret forundersøgelserne for fosforprojekterne til henholdsvis Søbygård Sø og Hinge/Alling Sø. Kommunerne afventer nu statens evaluering af alle de udvalgte projekter på landsplan. Kvælstof-VOP: Norddjurs Kommune har anmodet VOS om, at projekt Bode Enge udtages af N-VOP på grund af lodsejermodstand. Samtidig er der usikkerhed om, hvorvidt Naturstyrelsen i den nærmeste fremtid vil udtage Norddjurs Kommunes store projekt Øster Alling vådenge af VOP en grundet stor risiko for, at vådområdet vil frigive for meget fosfor til Randers Fjord. Teknikergruppen forventer desuden at have en ny og større venteliste af projekter klar omkring sommerferien. Samlet medfører problemstillingen, at en indstilling til VOS først udarbejdes til næste VOS-møde den 13. september Der orienteres kort om problemstillingen og den videre proces. Indstilling: Sekretariatet indstiller til VOS, at orienteringen tages til efterretning. Indstilling godkendt. Referat: Vissing Enge-projektet forventes realiseret i efteråret Med Vissing Enge er ca. 4% af opgaven for VOS Randers Fjord løst. Udover det udmeldte stop for Bode Enge på grund af lodsejermodstand, er de 3 projekter Øster Alling vådenge, Skjern Hovedgaard m.fl. samt Gudenå, Tvilum bro i fare for at måtte opgives på grund af statens fosforkrav til kvælstofprojekterne. Under mødet oplyste Randers Kommune, at de ligeledes vil anmode VOS om at udtage projektet Tjærby- Vestrup på grund af lodsejermodstand. Situationen for opfyldelse af vandoplandsplanen er dermed temmelig kritisk pt. Teknikergruppen mødes i august for at gennemgå status for projekterne og forberede en indstilling til næste møde i Gudenåkomitéen/VOS. Gudenåkomitéen/VOS kan til næste møde med udgangspunkt i teknikergruppens indstilling drøfte, om der skal rettes henvendelse til Miljøministeren - eventuelt via KL og i samarbejde med Limfjordsrådet - om VOS Randers Fjords eventuelle manglende mulighed for at opfylde vandoplandsplanen for Randers Fjord. Side 5

6 Punkt 4. Evaluering af studieturen til Mörrum Baggrund: Gudenåkomitéen, samt repræsentanter fra VisitGudenaa og OplevGudenaa, har været på studietur til Mörrum i Sverige. Området er verdenskendt for det gode lystfiskeri, specielt laksefiskeriet. Et af hovedformålene med turen var at finde inspiration til at udvikle lystfiskeriet ved Gudenåen. Økonomiske forhold: Den samlede pris for studieturen var på ca kr. Alle kommuner, undtagen komitéens politiske medlemmer og sekretariatet, vil modtage en faktura på deres andel af studieturen på ca kr. Indhold/Vurdering: Vi blev modtaget i Mörrum af repræsentanter fra Sveaskog, VisitKarlshamn og Blekinge Länsstyrelse, der fortalte om deres arbejde med at sikre, udvikle og markedsføre lystfiskeriet i området. Sveaskog udvikler sportsfiskeriet ved Mörrumsåen Sveaskog er en statsejet virksomhed. Afdelingen Kronolaxfiske ved Mörrumsåen er selvfinansieret ved salg af fiskekort og opererer gennem samarbejde med lodsejere, universiteter, det lokale erhvervsliv, turistbureauer, vandkraftværker og lystfiskerne. Sveaskog fokuserer på flere forhold: Kontinuitet i forretningsmæssig forædling af produktet lystfiskerturisme. Langsigtede investeringer i forskning i, hvordan man sikrer en robust natur med mange fisk. Bredt samarbejde med det lokale erhvervsliv, lodsejere og andre, der alle deler en fælles forståelse af lystfiskerturismens betydning for området. Formidling og markedsføring af de gode fangsthistorier med fokus på laksen sikrer en positiv spiral, hvor de mange fisk tiltrækker mange fiskere, der køber mange fiskekort, der generer overskud til at sikre mange fisk VisitKarlshamn sælger området til turisterne VisitKarlshamn er Karlshamn kommunes autoriserede turistbureau med 4 ansatte. Karlshamn er en mindre by i Blekinge Län med ca indbyggere. Karlshamn Kommune er én af fem kommuner i Blekinge Län. VisitKarlshamn markedsfører også lystfiskeriet og området ved Mörrumsåen: Lystfiskeriet er med til at forlænge turistsæsonen. Lystfiskerisæsonen har sit højdepunkt i maj, mens den almindelige turisme har sit i juli. Turistbureauet har som et indsatsområde at styrke pakketeringen af oplevelser og overnatning, udvikle oplevelser i området for almindelige turister f.eks. børnefamilier og at formidle bookingen af overnatning omkring Mörrumsåen mere organiseret. I dag er langt de fleste overnatningssteder i området uorganiserede private værelser eller Bed & Breakfasts. Side 6

7 Blekinge Länsstyrelsen sikrer vandmiljøet Blekinge Länsstyrelse en statslig myndighed, som findes i alle Län (amter) i Sverige. Bæredygtig udvikling er central for Länstyrelsen. Mange af styrelsens opgaver inden for vandmiljø svarer til de danske kommuners opgaver på indsatsniveauet. Repræsentanter fra Blekinge Länsstyrelse fortalte om deres arbejde med at sikre vandmiljøet og naturen omkring Mörrumsåen: Siden 2000 har man arbejdet med implementeringen af EU s vandrammedirektiv, som foregår gennem en 6-årig vandforvaltningscyklus, hvor vandløb og søer defineres, analyseres og klassificeres som baggrund for konkrete indsatser. Vigtige problemstillinger for det svenske vandmiljø er klimaforandringer, udledning af næringsstoffer samt kviksølv- og kadmiumforekomster. I ferskvand er det store overordnede problem vandkraftværkerne. Vandkraftværker er lovmæssigt forpligtede til at tilpasse deres produktion af hensyn til blandt andet laksens vandring. LIFE-projekt, - er et EU-støttet biotopprojekt, der skal sikre gode betingelser for dyrelivet i åen. Den tykskallede malermusling bruges som fokus i projektet. Historien om den tykskallede malermusling bruges til at formidle projektet, der dog også gør en indsats for en lang række andre dyr. Man etablerer gydepladser ved at nedkaste grus fra helikopter, beplanter med træer langs åen for at sikre skygge og lav vandtemperatur, lægger ved i åen til insekter og udvider åens bredde på udvalgte steder. Man har som mål at oprette et nyt naturreservat langs Mörrumsåen fra Mörrum by og 6 kilometer op ad åen. Netop nu er man i færd med en afklaringsproces omkring regler for kano- og kajaksejlads. Aktiviteter og opfølgning efter studieturen En opsamling på studieturen er vedhæftet som bilag 1. Opsamlingen inkluderer hjemmesidelinks til organisationerne, vi mødte, og alle modtager ligeledes et link til fotos fra turen. Udkast til pressemeddelelse er vedhæftet som bilag 2. Studieturen vil blive omtalt på Sekretariatet har fremsendt en klage til busselskabet Østjysk Bustransport på grund af den uegnede bus og de 1,5 times forsinkelse på motorvejen. Vores værter fra Mörrum har udtrykt interesse for et genbesøg ved Gudenåen. Sekretariatet er i dialog med kontaktpersonerne i Mörrum om ønsker og muligheder. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Studieturen evalueres. Pressemeddelelse drøftes og godkendes. Indstilling godkendt. Side 7

8 Referat: Studieturen blev evalueret. Tilbagemeldingerne på turen var, med busselskabet som eneste undtagelse, meget positive. Turens indhold var inspirerende; stedet og de engagerede værter fra Sveaskog, Blekinge Län og VisitKarlshamn gav konkrete billeder på den effekt, der kan opnås ved en styrket indsats for lystfiskerturismen ved Gudenåen. De praktiske og sociale rammer var optimale, alle fik stor frihed og fleksibilitet efter dagens program, da hotel og restauranter lå tæt på hinanden i Karlshamn. Den næste studietur kunne involvere flere deltagere blandt Gudenåkomitéens samarbejdspartnere, f.eks. sportsfiskerforeninger og andre. Udkast til pressemeddelelse blev drøftet. Pressemeddelelsen udsendes til pressen i juni. Bilag 1: Opsamling på Gudenåkomitéens studietur til Mörrumsåen, Sverige maj 2013 Bilag 2: Pressemeddelelse om inspiration fra Mörrumsåens lystfiskerturisme Side 8

9 Punkt 5. GudenåSamarbejdet i 2014 og frem Baggrund: GudenåSamarbejdet etablerede sig ved et møde 14. januar Medlemmerne er LAG, VisitGudenaa, OplevGudenaa samt Gudenåkomitéen ved Randers, Favrskov, Viborg, Silkeborg, Skanderborg og Hedensted kommuner. GudenåSamarbejdet er et forum for videndeling og samarbejde, som løbende skal udarbejde og formidle en fælles Gudenå Helhedsplan. Gudenå Helhedsplanen skal i forlængelse af visionen for Gudenåen formulere indsatsområder inden for natur, kultur og oplevelser, hvor GudenåSamarbejdet kan støtte og igangsætte bæredygtig udvikling i GudenåLandet. Gudenåkomitéen er initiativtager til GudenåSamarbejdet og fungerer som vært herfor blandt andet i kraft af ansættelsen af en projektleder, der udgør sekretariatet for GudenåSamarbejdet. Økonomiske forhold: Gudenåkomitéen har i budgettet for 2013 afsat kr. til arbejdet i GudenåSamarbejdet inklusive GudenåKonferencen og derudover lønudgift til projektleder. Under punkt 7 behandles forslag til budget for Indhold/Vurdering: Gudenå Helhedsplanen I løbet af 2013 udarbejdes den første version af Gudenå Helhedsplanen med tre indsatsområder: Lystfiskerturisme, Stisystemer og Kulturhistorie. Helhedsplanen skal formidle viden om indsatsområderne og formulere visioner for, hvordan indsatsområderne kan udvikles med konkrete projekter. Projekterne kan igangsættes af GudenåSamarbejdet eller af andre, eventuelt med støtte fra GudenåSamarbejdet. Inden for hvert indsatsområde nedsættes arbejdsgrupper, der bidrager til Helhedsplanens indhold. Fra 2013 og frem er det foreløbig planlagt, at GudenåSamarbejdet igangsætter følgende initiativer inden for de tre indsatsområder: Lystfiskerturisme ved Gudenåen 1: En arbejds/fokusgruppe af lystfiskerforeninger, turistforeninger og andre formulerer anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen. Anbefalingerne indgår i Helhedsplanen og overdrages til projektgruppen, der skal beskrive og søge finansiering til et projekt til udvikling af lystfiskerturismen. Fokusgruppens anbefalinger udarbejdes i : En lille projektgruppe af embedsmænd og repræsentanter for turist- og brugerperspektiverne formulerer en projektbeskrivelse, som kan bruges til at søge midler, evt. hos Region Midt. Projektgruppen nedsættes og arbejder i 2013 og Side 9

10 Stisystemer ved Gudenåen 1: Et Blå Sti-partnerskab formulerer en projektbeskrivelse med status, behov og gode idéer til faciliteter og formidling, der kan sikre de sejlende en oplevelse af en sammenhængende Blå Sti før, under og efter en sejltur på Gudenåen. Partnerskabet etableres og udarbejder projektbeskrivelsen i : GudenåSamarbejdet eller andre, eventuelt med støtte fra GudenåSamarbejdet, kan bruge projektbeskrivelsen af den Blå Sti til at søge finansiering til og gennemføre en eller flere af de beskrevne projekter. De første forsøg på at søge finansiering til konkrete projekter forventes at blive gjort i 2013 i forbindelse med OplevGudenaas fase 2- ansøgning til Nordea-fonden. Gudenåens Kulturhistorie 1: Via samarbejde med Aarhus 2017 etableres et netværk til kulturprojekter i hele regionen og muligheder for samarbejde om og finansiering af fremtidige projekter afsøges. GudenåSamarbejdets projektleder indgår i arbejdsgruppen bag et seminar om ruter og spor i regi af Kulturhovedstad Aarhus Seminaret foregår 13. juni Seminaret består af en intern projektmodningsdel, hvor projekter i Aarhus 2017 s Ruter og spor-klynge får intensiv sparring på sine projekter fra konsulenter fra Manto A/S. Anden del er et åbent netværks- og inspirationsmøde. GudenåSamarbejdet deltager i begge dele. 2: Et netværksmøde eller miniseminar om Gudenåens kulturhistorie forventes at blive afholdt i efteråret 2013 for kommunale planmedarbejdere med ansvar for registrering og formidling af kommunernes kulturmiljøer, kulturprojekter, attraktioner og museer. Mødet skal bidrage til at skabe netværk samt kortlægge mulige samarbejder og behov for nye tværgående initiativer omkring Gudenåens kulturhistorie, som GudenåSamarbejdet kan være med til at igangsætte og eller understøtte. GudenåKortet Der udvikles i samarbejde med OplevGudenaa, VisitGudenaa og kommunernes GISafdelinger et digitalt kort over GudenåLandet, der kan benyttes som projektudviklings- og formidlingsværktøj. Kortet viser i første version alle tilgængelige data om f.eks. stier, naturområder, attraktioner og adgangsforhold. Det vil sige informationer, der belyser status og potentiale inden for de tre indsatsområder lystfiskerturisme, kulturhistorie og stisystemer på tværs af kommunerne. GudenåKortet opdateres dynamisk og nye relevante data indsamles efter aftale i kommunerne. GudenåKortet er en videreudvikling af OplevGudenaas Registrant. Første version af det digitale GudenåKort bliver tilgængelig i Indstilling Sekretariatet indstiller, at Orienteringen om GudenåSamarbejdets planlagte initiativer tages til efterretning. Indstilling godkendt. Referat: Orienteringen blev taget til efterretning. Side 10

11 Punkt 6. Vandløbsmodel for Gudenåen Baggrund: Viborg-, Favrskov- og Silkeborg Kommune har bedt DHI udarbejde en vandløbsmodel for Gudenåen på strækningen fra Silkeborg til nedstrøms Bjerringbro. Vandløbsmodellen består af tre dele: en beskrivelse af modellens forudsætninger og resultater, et modelværktøj for myndigheder og en online løsning, hvor offentligheden via kommunernes hjemmesider får adgang til en prognose for udvikling i vandstand og risiko for oversvømmelse tre døgn frem. Indhold/ vurdering: Poul Hald Møller fra Silkeborg Kommune præsenterer og demonstrerer vandløbsmodellen for Gudenåen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Orienteringen tages til efterretning. Indstilling godkendt. Bilag 4: Poul Hald Møllers præsentation af vandløbsmodel for Gudenåen Side 11

12 Punkt 7. Gudenåkomitéens budget for 2014 Baggrund: Budget for Gudenåkomitéen og sejladsområdet har tidligere år været fremsat til godkendelse i Gudenåkomitéen på årets sidste møde. Flere kommuner har imidlertid behov for at planlægge budget for 2014 allerede nu, derfor er et forslag til budgettet for 2014 udarbejdet. Budget for sejladsområdet dækkes af sejladsindtægterne og dette budget forventes fremsat til godkendelse i Gudenåkomitéen på årets sidste møde (13. december 2013). Økonomi: Det foreslåede budget for 2014 er på se tabel 1. Gudenåkomitéens budget for 2013 er på se tabel 2. Tabel 1. Forslag til budget for 2014 Post Udgifter Lønudgifter koordinator* Lønudgifter projektleder** GudenåSamarbejdet inkl. evt. konference Mødeafholdelse Vedligeholdelse af hjemmesider Diverse I alt Gudenåkomitéen * Inklusiv overhead, eksklusiv bidrag fra sejladsindtægter ** Inklusiv overhead I budgettet for 2014 er der ikke medtaget en post til studietur. Tabel 2. Gudenåkomitéens budget for 2013 Post Udgifter Lønudgifter koordinator* Lønudgifter - Projektleder visionsarbejdet (hele 2013)** Vision Gudenåen inkl. konference Studietur Mødeafholdelse Vedligeholdelse af hjemmesiden Diverse I alt Gudenåkomitéen *** * Inklusiv overhead, eksklusiv bidrag fra sejladsindtægter ** Inklusiv overhead *** Et mindre forbrug fra 2012-budgettet på er overført til 2013 Side 12

13 Det foreslåede budget for 2014 vil medføre en fordeling af udgifter til de enkelte kommuner, som fremgår af tabel 3, hvor udgiftsposterne for 2013 også er indsat til orientering: Tabel 3. Fordeling af budgetudgiften for 2013 og 2014 Kommune Fordelingsnøgle % Bidrag 2013 Bidrag 2014 Difference Favrskov Hedensted Horsens Randers Silkeborg Skanderborg Viborg i alt * *Budgettet for 2013 indeholder herudover kr., som blev overført fra budgettet til 2013 Vurdering/indhold: Det forslåede budget for 2014 på kr. er kr. højere end budgettet i Forøgelsen skyldes hovedsageligt, at koordinatoren forventes at bruge lidt flere timer med opgaver for Gudenåkomitéen og lidt færre timer med sejladsrelaterede opgaver i forhold til Desuden er der afsat kr. til vedligeholdelse af hjemmesider, hvilket er en betydelig forøgelse i forhold til tidligere års udgift til denne post. Forøgelsen skyldes, at Gudenåkomitéens hjemmeside flyttes fra Silkeborg Kommune til selvstændigt hosting site, samt at GudenåSamarbejdet får en selvstændig hjemmeside. Gudenåkomitéens hjemmeside er en del af Silkeborg Kommunes Synkron Via-system. Silkeborg Kommune overgår dog i år til et andet system, hvorfor denne hjemmeside under alle omstændigheder skal reetableres. Gudenåkomitéen har desuden også to tilknyttede sider til bådregistrering og kanoindberetning, som er en del af Skanderborg Kommunes system og som også skal flyttes herfra. Det undersøges pt., hvordan hjemmesiderne kan samles i ét enkelt system. Gudenåkomitéen er initiativtager til GudenåSamarbejdet, som ikke har et selvstændigt budget, men indgår som en post i Gudenåkomitéens budget. I den nuværende organisering, er Gudenåkomitéen således værter for GudenåSamarbejdet og finansierer alle aktiviteter samt løn til projektlederen for GudenåSamarbejdet. Ligeledes er formanden for Gudenåkomitéen også formand for GudenåSamarbejdet. Projektlederen sidder i Gudenåkomitéens sekretariat og er foreløbig ansat til 31. december Fremadrettet forventes de konkrete projekter, der igangsættes i regi GudenåSamarbejdet, at blive realiseret med projektledelse fra især lokalt hold og at blive finansieret via fundraising. Fundraisingen er en del af den koordinerende funktion, som GudenåSamarbejdets projektleder har. I det omfang der opnås midler til aflønning af projektleder, vil dette resultere i en mindre udgift til kommunerne. Side 13

14 Formandskommunen bidrager ud over beløbet, der fremgår af fordelingsnøglen, til Gudenåkomitéens sekretariat med arbejdstimer fordelt på leder af sekretariatet, VOSkoordinator, økonomimedarbejdere, juridisk bistand, grafisk arbejde, GIS-medarbejdere og anden faglig og sekretariatsbistand. VOS-koordinatoren har i Favrskov Kommune i 2012 brugt cirka 150 timer på opgaver for VOS og yderligere ca. 100 på andre opgaver for Gudenåkomitéen. Lederen af sekretariatet skønnes at have brugt mellem 15 og 20 timer ugentligt på opgaver for Gudenåkomitéen. Kanoudbuddet har taget en betragtelig del af tiden. Økonomimedarbejdere skønnes at have brugt ca. 40 timer årligt, jurist ligeledes ca. 40 timer, GIS-medarbejdere ca. 40 timer og grafiker ca. 60 timer, anden faglig og sekretariatsbistand skønnes at beløbe sig til samlet ca. 20 timer årligt på opgaver for Gudenåkomitéen. Kommunen bidrager således samlet med ca. ¾ årsværk om året af egne ressourcer til Gudenåkomitéen under kommunens formandskab. Dertil kommer, at den politiske formand arbejder ca. 5-7 timer om ugen. Dette arbejde er uden honorar. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Forslag til budget for 2014 godkendes under forbehold for budgetlægning i de enkelte kommuner. Projektansættelsen af Gudenåkomitéens projektleder, der har GudenåSamarbejdet og Gudenå Helhedsplanen som arbejdsområde, forlænges til udgangen af 2014 eller gøres til en fastansættelse. Indstilling godkendt. Referat: Forslag til budget for 2014 blev godkendt under forbehold for budgetlægning i de enkelte kommuner. Der var fra alle kommuner positiv opbakning til det nuværende udgiftsniveau og den fortsatte ansættelse af projektlederen. Det blev besluttet, at sekretariatet skal udarbejde et detaljeret budgetforslag med beskrivelse af hvilke udgiftsposter, der angår Gudenåkomitéens ansvarsområder inden for henholdsvis vandmiljø, sejlads og GudenåSamarbejdet. Bilag 5: Detaljeret budgetforslag for Gudenåkomitéens aktiviteter inden for vandmiljø, sejlads og GudenåSamarbejdet i 2014 Side 14

15 Punkt 8. Orientering om status for Tangeværkets drift efter 2013 Indhold/ vurdering: Jørgen Jørgensen giver en mundtlig orientering om, hvilke overordnede spørgsmål kommunerne med udgangspunkt i lovgivningen, på nuværende tidspunkt, vurderes at skulle forholde sig til. Referat: Orienteringen blev taget til efterretning. Bilag 3: Naturstyrelsens notat af 14. maj om Tangeværket og Tange Sø sendt til Viborg Kommune. Side 15

16 Punkt 9. Drøftelse af emner til næste møde Følgende forslag til emner til næste møde d. 13. september 2013 blev fremsat: Opfølgning på Gudenåkomitéens budget 2014 Vandoplandsplan Udvikling af Gudenåens lystfiskeri Revision af forretningsorden for Brugerrådet for sejlads Orientering om kommunernes klimatilpasningsplaner Evt. orientering om nyt regulativ for Gudenåen Side 16

17 Punkt 10. Eventuelt Referat: Undersøgelse af laksebestand i Gudenåen v. Ann Ammitzbo Fra Favrskov Kommune er der udtrykt ønske om, at fiskenes opvækst- og standpladsforhold forbedres i Gudenåen nedstrøms Tange Sø. Dansk Center for Vildlaks har tilbudt at udføre en undersøgelse af, hvor stor laksebestanden er i dag, før der etableres nye stryg, standpladser, gydepladser mm. De relevante kommuner, Randers, Viborg og Favrskov Kommuner var positive over for idéen om en baggrundsmåling før indsatser og forventer at en del af opgaven vil indebære en plan for fremtidig monitorering og evaluering af indsatser. Det blev besluttet at indhente udspecificeret tilbud på opgaven hos DCV samt alternativt tilbud fra et andet firma. Desuden bør det overvejeres at få DTU Aqua til at kvalitetssikre undersøgelsen. Ny koordinator for Gudenåkomitéen v. Jens Albert Hansen Der er ansøgningsfrist til stillingen som koordinator for Gudenåkomitéen d. 9. juni Den nye koordinator kan forhåbentlig tiltræde 1. august. Repræsentanter fra både Viborg og Favrskov Kommuner deltager i jobsamtalerne. Store GudenaaDag 17. august 2013 v. Anni Nørskov Mørch Alle kommuner i Gudenåkomitéen har støttet StoreGudenaaDag. De planlagte aktiviteter og kontaktoplysninger til projektkoordinator Lone Jakobsgaard blev omdelt i form af print af de to sidste nyhedsbreve om StoreGudenaaDag. Bilag 6: Nyhedsbreve fra StoreGudenaaDag Side 17

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 5. juni 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 1. Velkomst v/ Charlotte Green 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Charlotte

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 12. oktober 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Deltagere: Se side 6. Dagsorden 1. Velkomst v/ Charlotte Green (kl.: 09:00 09:10) Velkommen

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Den 10. januar 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v/ Hans Okholm 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Hans

Læs mere

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT GudenåSamarbejdet Den 11. december 2015 17. december 2015 Sted: Tid og forplejning: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Mødelokale: Pavillonen Kl. 9.30-12.30, hvor Gudenåkomitéens møde begyndte.

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden:

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013 Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: 1. Velkomst v/ Anne Neergaard (kl. 09:00) 2. Godkendelse af referat og dagsorden v/ Anne Neergaard

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Den 5. oktober 2010 Til medlemmer af Gudenåkomitéen Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Mødet blev afholdt på Fladbro Kro. Deltagere: Se bilag 1. Velkomst og præsentation af deltagerne

Læs mere

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25)

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25) GudenåSamarbejdet Styregruppemøde 27. juni 2014 3. juli 2014 Borgerhuset Stationen. Ll. Sct. Hans Gade 7-9, lokale 4 kl. 9.00-12.00 inklusive frokost DAGSORDEN: Kl.9.00: MORGENBRØD 1. Velkommen v. Torsten

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 6400 Nørresundby, Lok. 157 og 158 Deltagere Christen Dam Larsen, Herning Karsten Filsø, Holstebro

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Pendlermønstre. Favrskov Kommune pr. 01.01.2013

Pendlermønstre. Favrskov Kommune pr. 01.01.2013 Pendlermønstre Favrskov Kommune pr. 01.01.2013 Notat Pendlermønstre Favrskov Kommune er i høj grad en pendlerkommune. 6 ud af 10 beskæftigede bevæger sig hver dag til arbejde uden for kommunen. Samtidig

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Stillingsprofil for områdeleder i Hinnerup A i

Stillingsprofil for områdeleder i Hinnerup A i Notat Postadresse: Dagtilbud Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. oktober 2015 Sagsbehandler: Lone Bruun Nielsen Tlf. 89 64 33 01 lobn@favrskov.dk Stillingsprofil

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen

Læs mere

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 23. januar 2013, 10.00 14.00. Sted. Det nye rådhus Den Blå Diamant Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 23. januar 2013, 10.00 14.00. Sted. Det nye rådhus Den Blå Diamant Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 23. januar 2013, 10.00 14.00. Sted Det nye rådhus Den Blå Diamant Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale M5 Der vil blive serveret en let frokostanretning 18. september 2015

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 6. november 2015, 10.00 14.00

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 6. november 2015, 10.00 14.00 Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. november 2015, 10.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborgbrygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 157 Sekretariat: Aalborg Kommune Miljø og Energiforvaltningen

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Dansk Skaldyrcenter, Øroddevej 80, 7900 Nykøbing Mors

Dansk Skaldyrcenter, Øroddevej 80, 7900 Nykøbing Mors Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 1. juni 2012, 10.00 13.30. 13.30 15.00 Særskilt møde om kompensationsopdræt af muslinger Sted Dansk Skaldyrcenter, Øroddevej 80, 7900 Nykøbing Mors Sekretariat:

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Indholdsfortegnelse 1. Drøftelse af forskellige generelle spørgsmål henhørende under teknisk Forvaltning 3 2. Evaluering

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm, Henning Holmberg INDHOLD Sagsnr. Side 15. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 26 16. - Budget

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 17.september 2014 Tidspunkt kl. 19.00 21.30 Sted Mødeleder Afdelingen i Mern Thorsten Gregersen Fraværende Deltagere Afdelingsledere Punkt Tekst

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt for møde Kl. 15.30 Lokale Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro Dagsorden BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro 1. Opfølgning på møde med ministeren/ber/øvrige RAR 30. november 2015. 2. Opfølgning på temadrøftelsen

Læs mere

Der blev stillet spørgsmålstegn ved om træstier nu er den rigtige løsning set i forhold til ex. flydebroer.

Der blev stillet spørgsmålstegn ved om træstier nu er den rigtige løsning set i forhold til ex. flydebroer. Notat Trækstien ved Ulstrup Referat - 2. partnerskabsmøde den 20. februar 2014 Til stede: Knud Erik Hesselbjerg ( Naturstyrelsen ), Thorkil Danielsen ( Friluftsrådet ), Ulrik Dalmose ( lodsejer ), Arne

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Vandhulsundersøgelse ved Skovens Dag på Klostermølle Naturvejleder Lars Nygaard AQUA Sø- og Naturcenter Vejlsøvej 55 8600 Silkeborg For AQUA Sø- og Naturcenter

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: 31. marts 2016. Referat Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 25. april 2016, kl. 14.00-17.00 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 3 Deltagere:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Deltagere: Fra landbruget: Helle Borum, Heden & Fjorden;

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. februar 2009 /METGRE Åbent referat af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Mødedeltagere: Region

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 2 Dato : 13. marts 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A)

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Møde om lystfiskeri ved Gudenåen ved Gudenåkomitéens sekretariat

Møde om lystfiskeri ved Gudenåen ved Gudenåkomitéens sekretariat Møde om lystfiskeri ved Gudenåen ved Gudenåkomitéens sekretariat Tirsdag 13. maj 2014 kl. 15.00-17.30 på Viborg Rådhus Formål GudenåSamarbejdet er i færd med at udarbejde en Gudenå Helhedsplan, som blandt

Læs mere

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes onsdag den 30. maj 2012 kl. 12.00 i administrationsbygningen (kultur- og udviklingsafdelingen),

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes onsdag den 30. maj 2012 kl. 12.00 i administrationsbygningen (kultur- og udviklingsafdelingen), Dato: 12. juni 2012 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08 454 DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE Mødet afholdtes onsdag den 30. maj 2012 kl. 12.00 i administrationsbygningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Den 10. februar 2010 kl. 19.00-21.00 Stenderup-Krogager Afbud fra: Hans Hostrup, Erling Christensen og Torben Holt Vejen, den 11. februar 2010 Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Mødet indledtes med en rundvisning af DGI`s lokaliteter på Nordkraft ved direktør Inger Møller Nielsen.

Mødet indledtes med en rundvisning af DGI`s lokaliteter på Nordkraft ved direktør Inger Møller Nielsen. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 56. Tid: 7.nov. 2013, kl.18.00 Mødested: Nordkraft, Aalborg Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Randi Stub Petersen (RSP) Vibeke Rasmussen (VR) Karin

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.700 indbyggere og væksten

Læs mere

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og Sagsnr. 54.08.00-A00-1-14 Cpr. Nr. Dato 10-6- Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Notat om ny pædagoguddannelse 1. Ny pædagoguddannelse. Med baggrund i evalueringen af pædagoguddannelsen fra 2007 er

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund:

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Til Frederikssund Kommune En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Rapporten Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark, Fødevareministeriet 2010 understreger, at lystfiskerne genererer

Læs mere

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Karin Rosenmejer o Kirsten Habekost o Mia Rasmussen o Mogens Schlüter o Yvonne Andersen o Anne Birthe Mortensen (suppleant) ESB-sekretariatet: o Anette Halvgaard

Læs mere

Opklarende spørgsmål/svar til dagsordenen omkring rengøringen: Der er afsat 10 dages ekstra rengøring.

Opklarende spørgsmål/svar til dagsordenen omkring rengøringen: Der er afsat 10 dages ekstra rengøring. Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Tirsdag den 12. august 2014 kl. 17.30-20.00 Konferencelokalet Møde nr. 1 Indkaldte: Christian Riise, Kari Astrid Thynebjerg, Kirsten Dahl Hæstrup, Michael Blomsterberg, Steen

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE Den 7. februar 2011 Tidspunkt : Tirsdag den 4.-5. februar kl. 12.00 13.00. Sted : DSB Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat møde 1-2014

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat møde 1-2014 REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2014 Dato: Mandag den 27. januar 2014 kl. 15.00 20.45 Sted: Deltagere: Sailing Aarhus, Aarhus Stadion Hans Natorp, Jesper Baungaard, Jesper Andersen, Christina Nielsen

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Øresundsvandsamarbejdet

Øresundsvandsamarbejdet Aftale om Øresundsvandsamarbejdet af 12. oktober 1995 Baggrund og formål med et Øresundsvandsamarbejde Undersøgelser af forureningsforholdene i Øresund begyndte allerede i mellemkrigsårene på både dansk

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. september 2010 kl. 14.30

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. september 2010 kl. 14.30 Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. september 2010 kl. 14.30 Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Næstformand

Læs mere

Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012

Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012 Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Sted: Horsens Rådhus, kl. 11-13.30,

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Sven Larsen (DA) Peder Skou (DA) Ronald Johansen (LO)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole

Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole Projektperiode: Skoleåret 2005/2006. Forud herfor et introduktionsmøde ultimo skoleåret 2004/2005. Projektets baggrund: En god sundhedstilstand spiller en afgørende

Læs mere

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 8.maj 2014 Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 7. maj 2014 Klokken 9.00 16.00 Hjallerup Kulturhus Nørre Alle 3, 9320 Hjallerup Dagsorden udsendt 29. april 2014 Deltagere

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 19 12. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 21 13. -

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere