Øre, næse, hals kompendie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øre, næse, hals kompendie"

Transkript

1 Øre, næse, hals kompendie Indholdsfortegnelse: 1 1. Øret Perifer facialisparese Næse, bihuler, ansigt Mundhulen og spytkirtlerne Pharynx Larynx Trachea og bronkier Oesophagus Halsen Følger opbygningen i O. Jepsen m. fl. Øre-næse-halssygdomme. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og også et par forståelsesmæssige fejl, som ikke er rettet. Men forhåbentligt kan kompendiet anvendes som skelet for eget noteapparat. God læselyst, Peter Kofoed - Side 1 af 49 -

2 1. Øret Den akustiske funktion (hørelsen) Anatomi repetition, Lydens gang: - auricula meatus acusticus ext. membrana tympani manubrium-incus-stapes fen. ovalis cochlea: scala vestibuli(p) helicotrema - scala tympani(p), scala media(e) + cortiske organ - fen. rotundum n. acusticus - Lydbølger -> nerveimpulser - Mellemøret: transformationseffekt: 1. Arealforskel: mbr. Tympani -> fen. Ovale 2. ml-øre knoglers vægtstangseffekt - travelling wave teori: frekvens: max. Amplitudes beliggenhed, høj frekvens: nær fen. Ovale. lav frekvens: nær helicotrema. sansehår bevægelse: mek. energi -> elektrisk energi (nerveimpulser). loudness: max. amplitudes størrelse -> antal hårceller der aktiveres. - ydre hårceller: færrest, lav tærskel, hørelse af svage stimuli - indre hårceller: flest, høj tærskel - ggl. spirale: trofisk centrum -> temporallap - ydre øre: opfanger lydbølger - mellemøre: transformerer luft -> væske - indre øre: transformerer væske -> nerveimpuls Den vestibulære funktion (balancen) - buegange: angulære (rotatoriske): bevægelses accelaration, 3 stk, vinkelret på hinanden, laterale, - utriculus: her udmunder de 3 buegange, ampullen: udvidelse i utriculus for hver buegang, crista ampullaris: sanseepitel m. cupula: gelésubstans accelaration -> endelymfestrøm -> cupula-deformation -> sansehårsbøjning cellebeskadigelse -> ændret potentiale -> vertigo + nystagmus - otelitorganer: sacculus + utriculus: liniær acceleration (incl. tyngden + hovedstillingændring) macula utriculi: sanseepitel horisontal bevægelse macula sacculi: sanseepitel vertikal bevægelse - ggl. vestibulare: trofisk centrum (bund af meatus acusticus int.) = n. vestibularis 2. neuron: formatio reticularis/ cerebellum/ øjenmuskelkerner/ motoriske forhornsceller (med. spinalis)/ hypothalamus samspil: balance, syn, proprioceptivitet (især halsmuskler + fodsåler) => ligevægt symptomer ved øresygdomme Hørenedsættelse hypacusis = partiel, anacusis = total sordomutatis konduktiv: lydledning: øregang, trommehinde, ml-øre, øreknogler, labyrintfenestre. perceptiv: sensorisk/ neural: labyrinten, n. acusticus, centrale hørebaner og centre. ofte ses kombination af konduktivt/ perceptivt høretab. Tinnitus (øresusen) subjektiv lydfornemmelse uden relevant stimulation ofte følgesymptom ved perceptiv hypacusis - Side 2 af 49 -

3 objektiv tinitus: auskulteres, f.eks karanomalier Svimmelhed bevægelsesillusion, gyratorisk, nautisk Øresmerter (otalgi) vigtigt symptom ved mange ørelidelser ydre øre: furunkel, ekstern otitis, hård cerumenprop, karcinom, kulde trommehinde: betændelse (myringitis bullosa) ml-øre: akut suppurativ otitis media, karcinom, opblussen i kronisk otitis media referred pain: tandproblemer, pulpitis (caries), tandekstraktion, bruxisme (tænderskæren), tyggemuskelmyoser, sinuitis, tonsilitis acuta, peritonsillær absces, tonsillektomi, tonsilpropper, larynx- og hypopharynx- karcinom+betændelser. neuralgier: glossopharyngeus, herpes zoster, ideopatisk facialisparese. Okklusionsfornemmelse aflukket øregang og trykken for ørerne øregang- og ml-øre lidelser, mb. Meniére anfald, tuba auditiva aperta (paradoks okkl. fornemmelse). Kløe i øregangen eksem, otits externa Øreflåd varighed, periodvis/konstant, provokerende faktorer, konsistens, farve, lugt akut og kronisk subpurativ otitis media, evt. liquor cerebrospinalis v. os temporalefraktur. Undersøgelsesmetoder - inspektion, - palpation: proc. mastoideus - otoskopi: trommehinde: perlegrå, kendinge: lysreflex, umbo, manubrium mallei (hammerskaftet), proc. brevis mallei, pars flaccida, - Siegels pneumatiske tragt, trommehindemikroskopi, øreskylning Akustisk funktionsundersøgelse - hørbart frekvensområde: Hz talesprog: Hz, - lydstyrke: 0 db (svagest hørbare) 120 db (smertefremkaldende) logaritmisk skala, 6db = lystyrke fordobling, Hviske- og talestemmeprøve grovt skøn over pt. s hørelse hver øver for sig, tillukning, maskering (Báránys larmapparat - < 130db) Stemmegaffelprøver Rinnes prøve: anslået stemmegaffel ud for øre og proc. mastoideus +Rinne: højest lyd ud for øre: perceptiv hørenedsættelse -Rinne: højest lyd ved proc. mastoideus: konduktiv hørenedsættelse (udelukker ikke samtidig perceptiv) falsk Rinne: overhøring til raskt øre v. svær ensidigt perceptiv høretab. - Side 3 af 49 -

4 Webers prøve: anslået stemmegafftel midt på isse lateralisering til dårligt øre: konduktiv hørenedsættelse lateralisering til normalt øre: perceptiv hørenedsættelse følseom prøve: 5db forskel detekteres Toneaudiometri audiometer: elektronisk tonegenerator: Hz (abcisse) ordinat: db symboler: Højre: Rød. luftledning: o o, knogleledning: [---[ stapedisreflex: maskering luft: -- Venstre: Blå. x x, ]---] xx xx normalt: luft- og knogleledning identisk perceptivt tab: luft- og knogleledning identisk, men nedsat i fht. normal konduktivt tab: air-bone gap: forskel ml. loft- og knogleledning maskering: undgå overhøring ved h/v høreforskel kompliceret. Genkende audiogrammer: normalt, ensidigt konduktivt høretab (ml-øre betændelse), dobb. perceptivt (prebyaccusis) Recruitment: loudness: subjektiv fornemmelse af lydstyrke recruitmentfænomen: abnorm loudnessfunktion: nedsat høretærskel, men ved stimuli over tærskel øges loudness stærkere end normalt i fht. intensitetforøgelsen. ses ved cochleære høretab anvendes til differentialdiagnostik ml. cochleære og retrocochleære perceptive høretab. skyldes formodentligt bortfald af ydre hårceller i det cortiske organ = hørelse v. lav intensitet, ved øget intensitet stimuleres indre hårceller normalt. Fowlers lydbalanceprøve: sammenligne stimuli nødvendig for at få samme stykefornemmelse (loudness) på de to ører. Recruitmentundersøgelse a.m. Metz: bestemer tærskel for stapediusrefleksudløsning. fordel: objektiv undersøgelse, kan anvendes v. symmetrisk hørenedsættelse. Taleaudiometri: bånd/cd afspiller til afspilning af ordliste DL (diskrimination loss): andel prøveord som misforstås. SRT (speech reception threshold): lydstyrke i db hvor pt. forstår 50% af prøveord. Den cochleopalpebrale reflex: kraftig lydpåvirkning => øjensammenknibning/blinkning undersøgelse af spædbørn Impedansaudiometri Madsen apperatur: 3 kanaler i øreprop: 1. tilførsel af 220 Hz måletone 2. mikrofontilslutning (lydtryk afh. af impedans) 3. pumpe: ændre trykket i øregang Impedans: modstand i trommehinden ved lydpåvirkning compliance: 1/impedans: trommehindens eftergivelighed Stapediusrefleksbestemmelse: - Side 4 af 49 -

5 normalt udløses reflex ved db over høretærskel på begge ører samtidigt. Recruitment a.m Metz: Ved perceptivt høretab udløses reflex f.eks 30 db over høretærskel <=> recruitment: udtrykker cochleært lokaliseret hørelidelse lokalisering af evt. facialisparese Tympanometri (mellemøretryk bestemmelse) - princip: ændrer øregangtryk indtil det vurderes identisk m. ml-øre tryk - trykidenditet <=> høj compliance - abcisseakse: trykændringer: mm H 2 O - ordinatakse: compliance - genkende tympanogrammer: normalt ml-øre tryk (teltspids 0 mm H 2 O), sekretorisk otitis media/ trommehinde-perforation (flad kurve), undertryk (teltspids -200 mm H 2 O). Undersøgelse af det Eustachiiske rør Toynbees forsøg: synkebevægelse m. lukket næse og mund: hvis tuba åbnes => undertryk i ml-øre. Valsalvas øvelse: ekspiration m. lukket næse og mund: ventilation af ml-øre. tympanometri: evt. abnormt tryk pga. tuba okklusion. Vestibulær funktionsundersøgelse Rombergs prøve, gangprøve m. åbne/lukkede øjne, finger-næseforsøg, diadokinese undersøgelse. Nystagmus: ufrivillige rytmiske bevægelser oftest horisontalt. Retningbeskrivelse: den hurtige bevægelsesretning. - Spontannystagmus: er uprovokeret til stede (Bartels briller). labyrintudløst: forbigående, stor frekvens, lille amplitude, samtidig svimmelhed. retrocochleært udlæst: langvarid, langsom frekvens, stor amplitude, ingen svimmelhed. - Positionsnystagmus: fremkommer i visse hovedpositioner, labyrintudløst: efter latenstid, kortvarig, trætbar: ikke reproduceres, samtidig svimmelhed. retrocochleært: kommer omgående, vedvarende, reproducerbar, ingen svimmelhed. - Blikretningsnystagmus: optræder ved sideblik, kun betydning v. sideforskel. Udtrykker latent spontannystagmus. Kalorisk prøve: - hver labyrint kan undersøges for sig. - koldt vand: nystagmus til modsat side. - varmt vand: nystagmus til samme side. - kanalparese: nedsat varighed af nystagmus. bla.: mb. Meniére, labyrintitis, neuronitis vestibularis, processer i cerebellopontine vinkel. Rotatorisk prøve: Rotation => postrotatorisk nystagmus modsat drejeretning Billeddiagnostik: røntgen, CT, MR. - Side 5 af 49 -

6 Sygdomme i det ydre øre Medfødte misdannelser Mikroti og atresi mikroti/anoti: helt/delvis mangel af ydre øre øregangatresi: -> høretab db, ledsager hyppigt mikroti/anoti indre øre næsten altid normalt udviklet -> kun konduktiv hørenedsættelse oftest ensidig kan forekomme sammen med andre misdannelser: mandibulofacial dysostose (ansigtsskelet hypoplasi), beh: - mikroti: protese, titanium-knogleforankreet fikstur - atresi: kum kirurgisk hvis dobbeltsidigt pga. komplikationsrisiko. Præaurikulær fistel: ses m. udmunding foran aurikel beh: fjernes kirurgisk efter fisulografi. Aurikulærvedhæng: hudklædte prominenser foran aurikel beh: eksstirperes let Aurikulae alatae (flyveører) mangelfuld antihelix udvikling beh: kirurgisk at skabe en antihelix. Traumatiske affektioner Haematoma auris blodansamling, hyppigst opadtil på aurikels udside. ofte efter stumpt traume ubehandlet => brusknekrose, blomkålsøre beh: punktur, hæmatomudtømning v. aspiration. Pakkes i vat m. euflavinopløsning. Forbrændinger Forfrysninger: aurikel prædilektionssted kraftig hyperæmi -> iskæmi -> rødme + blæredannelse -> evt. nekrose beh: beskyttes mod traumer/infektion m. steril forbinding, evt. lokalt bredspektret antibiotikum. Infektioner Perichondritis: diffus, rød, øm fortykkelse af aurikel -> evt. brusknekrose. beh: antibiotisk Erysipelas: typisk hæmolytiske streptokokker kraftig velafgrænset rødme og hævelse, hyppigt feber beh: systemisk antibiotika Chondrodermatitis nodularis helicis chronica meget øm, ca. 5 mm stor gullig hævelse på kanten af helix. hyperkeratose, vaskulære forandringer. beh: operativ fjernelse, evt. injektion af lokalsteroid. - Side 6 af 49 -

7 Ateromer: retention i talgkirtel, især i lobulus blød, kugleformet dannelse, kan opnå betydelig størrelse, evt. infektion beh: enukleation (udskrælning), fjernelse af hele kapsel Tumorer: benigne: ingen problemer maligne: basocellulære- og spinocellulære karcinomer beh: excision (udskæring megete overfladiske: strålebehandling. Sygdomme i øregangen og trommehinden Cerumen obturans (ørevoksprop) cerumen: bekytter øregangens hud, selvrensende, baktericidt. okklusion: hørenedsættelse, trykfornemmelse, evt. susen og svimmelhed, evt. smerter og irritation. beh: cerumenslynge, tynd vatpind, øreskylning, sug, glyceroldrypning. Fremmedlegemer som ved cerumen obturans. beh: tang, pincet, krummet hage (Zaufals hage), øreskylning, sug Otitis externa def: eksamatøse og betændelsesagtige tilstande Øregangseksem hyppig lidelse, fremmende: fugtig kavitet,temperatur, fugtighed, høreapparat: % ventilation + mekanisk irritation, allergier, overfølsomhed, hudlidelser: dermatitis seborrhoica, psoriasis, symptomer: rødme, hævelse, ekssudation, ophobnnig af detritus (cellehenfald), trommehinde ofte inddraget, betydelig kløe, oftest kronisk i ro i lange perioder, diff.diagose: øregangskarcinom (især hod ældre), beh: øredråber m. steroid (dæmper kløe) og baktericidt (tetracyclin), langvarigt: risiko for resistens + svampeinfektion. vigtigt: indskærpe at kradsning og øregansrensning skal undlades. Otitis externa diffusa bakteriel infektion i hud som har mistet sin normale beskyttelse symp: kløe, tyngdefornemmelse, kraftige smerter, ømhed, deskvamation (afskalning), sekret, ødemudvikling, diff.diagnose: øregangsfurunkel beh: skylning m. baktericid væske, salve m. steroid og baktericid, Øregangsfurunkel hårfollikelinfektion, oftest stafylokokker symp: kraftige smerter (hud stramt bundet), lille rød prominens -> ødem -> evt. okklusion. ofte komplikation til øregangseksem pga kradsning beh: smertestillinde, antibakteriel salve, evt. systemisk, evt. incision (indsnit). Otomycosis svampeinfektion: ofte skimmelsvampe (Aspergillus niger/flavus) eller candida albicans. - Side 7 af 49 -

8 symp: kraftig kløe, smerter, sekretion, ødem beh: rensning, antimykotika Otitis externa necroticans (malign extern otitis) Pseodomonas forårsaget svær ekstern otitis, især ældre symp: smerter, granualtionspolypper, knogledestruktion, kranienerveudfald, facialisparese beh: lokal + systemisk antibiotisk (ex. ciprofloxacin) Tumorer - Benigne: eksostoser: lokaliseret lige foran trommehinden, knoglevæv beklædt m. normal hud, -> øregangforsnævring. otitis media/externe evt. => sekretretention. beh: sjældent påkrævet, evt. operativ fjernelse osteom: kugleformede, biliggende v. overgang ml. benede og bruskede øregang beh: kirugisk fjernelse ceruminomer: tumor udgående fra ørevokskirtlerne. - Maligne: meget sjældent, oftest planocellulært karcinom symp: blodigt sekret, smerter, facialisparese, knogledestruktion, diag: biopsi beh: kombineret stråleterapi og kirurgi, 5-års overlevelse: < 25% Trommehinden - Ø: 8 mm, tykkelkse: 0,1 mm, - tragtformet, 3 lag: yderst keratiniseret pladeepitel, fibrøst lag, slimhinde. - ofte medinddraget i mellemøre- og øregangslidelser Ruptura membrana tympani trykstigning pga. eksplosion, hovedudspring, slag, barotraumer, kraniefrakturer, symp: hypacusis, tinnitus, evt. blødning, samtidig duralæsion ->liquorrhoe cerebrospinalis, beh: undgå vand/andet i øre, behandling af evt. infektion, evt. reposition af flige indenfor få dage, spontan opheling, lukning af evt. persisterende defekt efter 3 mdr. Myringitis bullusa 1/flere bullae på trommehinde, også i ossøse øregangsvæg symp: otalgi indtil bulla brister, varer få dage, ætiologi uklar, evt. herpes virus beh: ingen, evt. punktering af bulla v. kraftig otalgi Myringitis chronica granulosa sparsom sekretion, rød og svullen trommehinde uden defekt, granulationsvæv, hørelse normal, ætiologi: måske bakteriel infektion beh: rensning, skylning, lapis (sølvnitrat. desinficerende) pensling af granulationer, evt. antibiotika. - Side 8 af 49 -

9 Sygdomme i mellemøre og tuba auditiva Medfødte misdanneleser svære misdannelser oftest ledsaget af mikroti og øregangsatresi iseloret ses: ossikeldeformiteter, manglende fenestra ovalis Traumatiske affektioner læsioner v. øregangsmanipulation, indtrængende fremmedlegemer, os temporale længdefrakturer Hæmotympanon: blodansamling i mellemøret, oftest traumatisk basis otoskopi: blåsort trommehinde, tinnitus, konduktiv hørenedsættelse beh: ingen, oftest spontan opheling Læsion af øreknoglekæden: oftest: incuslexation ml. incus og stapes årsag: traume - os temporale længdefraktur, penetrerende traume, operativ læsion, hypacusis db, undrsøg: Siegles tragt: ændret bevægelighed, ingen stapediusreflex, eksplorativ tympanotomi, beh: tympanoplastik => 90% normalthørende Otorrhea cerebrospinalis cerebrospinalvæske i ml-øre efter svære traumer trommehinderuptur: liquor i øregang, ellers: via tuba til pharynx: forveksles m. cerebrospinal rhinorrhea beh: konservativ, spontan heling, profylaktisk antibakteriel beh. pga. meningitis risiko, undgå: skylning af øre, øredråber, anvendelse af bugpresse. Dysfunktion af tuba tuba fkt: - ml-øre ventilation <=> trykidenditet mellem øregang ml-øre. - ventilfunktion: overtryk udlignes spontant, undertryk på ca. 50 cm vand => tubablokering. - kontinuerlig luftresorption -> abnormt tryk derfor altid et undertryk i ml-øre Tubaokklusion okklusion pga. kataralske infektioner, adenoid vegetatione, thinopharynxkarcinom, ganespaltefølger => undertryk i ml-øre symp: konduktiv hypacusis, klapfornemmelse, otoskopi: retraherat trommehinde, tympanometri: undertryk, beh: luftindblæsning (politzer, valsalva), tilgrundlæggende lidelse, evt. adenotomi (omstridt), Otitis media sekretoria SOM (sekretorisk otitis media) væskeansamling i ml-øre, ingen akut infektion, intakt trommehinde især børn årsag: langvarig kataralia -> tubaokklusion -> ml-øre tryk nedsat -> slimhindeforandringer: udvikling af mukøse glandler og bægerceller -> sekret. Tendens til heling efter måneder. komplikationer: skader i ml-øre: fibrose og adhærencedannelse, atrofiske trommehindeforandringer, kolesteatomudvikling. symp: tillukningsfornemmelse, hypacusis, tinnitus, otoskopi: retraheret, rosafarvet trommehinde. Siegles tragt. tympanometri: flad kurve (uændret compliance) pga. væske, ingen stapediusreflex, beh: bedring af ml-øre ventilation: - Side 9 af 49 -

10 mindre børn: paracentese + sekretudsugning, tubulation, søge begrænse kataralia, større børn + voksne: luftindblæsning Tubulationskomplikationer: Øreflod, granulationsvæv, blokering af dræn, tidlig udstødning, trommehindeperforation, fibrose, sklerosering, atrofi, kolesteatom Barotrauma auris flyvning nedstigning v. flyvning -> ml-øre undertryk, pga. tuba ventilfunktion. risiko v. kataralia og søvn, også aflukket del af øregang pga. cerumenprop, øreprop. symp: otalgi, hypacusis, retraheret trommehinde, evt. blodigt transsudat i ml-øre, evt. trommehinderuptur, evt. fenesterruptur (labyrintsymptomer). beh: luftindblæsning, evt. paracentese, operativ lukning af fenesterruptur Mellemøresygdomme Otitis media suppurative acuta - akut mellemørebetændelse infektion af ml-øre slimhinden. evt. tuba og antrum mastoideum. årsag: næsesvælg infektion: forkølelse, sinuitis, adenoiditis, influenza, børnesygdomme, evt. via trommehinderuptur. især: pneumokokker, haemophilus influenzae, hæmolytiske streptokokker, evt virusinfektion (?) meget hyppig hos små børn: 4-års alder: 50% haft disposition: børnehavebørn ganespalte, recidiv hvis tidligere infektion, adenoide vegetationer (?) symp: let tilfælde: svag otalgi, klapfornemmels, svag hypacusis, svinder efter få dage, sværere tilfælde: betydelig otalgi (pga udspilet trommehinde), høj feber, hypacusis, trommehinde: rødme, hævelse, evt. spontan perforation, sekret dage uger. spontan heling. sjældent komplikationer og varige defekter. beh: analgatika: asa, paracetamol. tilgrundlæggende sygdom: detumescerende næsedråber, paracentese, Otitis media suppurative chronica kronisk mellemørebetændelse tilstand m. permanente skader på ml-øret, incl. trommehindeperforation og langvarigt øreflåd (> 4 uger) Inddeling: 1. Kronisk slimhindeotitis kronisk granulerende otitis - ofte central trommehindeperforation 2. Kolesteatom - alvorligere kronisk otitis media - oftest randstillet perforation/ retraktionslomme, - keratiniserende pladeepitel i ml-øret, tilbøjelighed til keratinretention = kolesteatomdannelse, - evt. otitis incl. komplikationer, 3. specifikke kroniske ml-ørebetændelser 4. sequelae otitidis - tilstand når infektion er elimineret, med varige ml-øreskader. disp: nedsat tubafunktion, sekretorisk otitis, akut otitis media udvikles ikke til kronisk otitis media - Side 10 af 49 -

11 1. Den kroniske slimhindeotitis kronisk granulerende otitis media benign lidelse, sjældent komplikationer ud over hypacusis og øreflåd, defekt i trommehindens pars tensa varierende grad evt. hammerskaft ødelagt, ml-øre og tilstødende hulrum har bevaret slimhindebeklædning, slimhinden er ofte hyperæmisk og svullen, ofte slimhindemetaplasi: bægerceller og mukøseglandelelementer granulationsvævsdannelse og sekret symptomer flukturerer m. kataralske infektioner: øget sekretion og smerter hypacusis af konduktiv type beh: myringoplastik: lukke trommehindedefekt, granulationsvævfjernelse m. tang/ lapis, rensning, undgå vand i øre, evt. antibiotikadråber, 2. Den kroniske kolesteatomatøse otitis media Pars flaccida el. opad/bagtil i pars tensa: Retraktionslomme (indtrækning i trommehinden) Epidermisbeklædt membran i ml-øret afskalning/ ophobning af kolesteatom (hvidlige kolesterolholdige epidermismasser) patogenese: Retraktionsteori: Nedsat tubafunktion ml-øre undertryk diffus trommehindeatrofi retraktionslomme (=tynde trommehinde suges ind i ml-øre) heri ophobes afskallet epidermis = kolesteatom kolesteatom knoglevævsnedbrydning og kavitetsdannelse, ødelæggelse: øreknoglekæde, labyrint, n. facialis, sinus sigmoideus, intrakranialt hørelse typisk nedsat, ofte ledsaget af infektion, evt. sekretion, evt. smerter = faresignal, evt. slimhindepolypper i øregang diag: trommehindemikrospopi beh: operativ fjernelse af kolesteatom, myringoplastik: trommehindedefekt lukning, 3. Specifikke kroniske ml-øre betændelser otitis media tuberculosa eosinofilt granulom 4. Sequelae otitidis følger af mellemørebetændelse hørelse variere fra næsten normal anacusis aragtige forandringer i ml-øret tympanosclerose: hyalinisering og forbening i ml-øre defekter i knoglekæden trommehindeforandringer: fibrose, myringesklerose (kalkinfiltrater), cikatriciel retraktion (indtrukket), defekter, atrofiske partier, Otitis media typer: Sygdom: Årsag: Hyppighed: Varighed: tubaokklusion el. kataralsk otit virus alle timer -> dage akut otitis media bakterierer 60% dage -> uger sekretorisk otitis media tuba auditiva dysfunktion 85% uger -> mdr kronisk otitis media tuba auditiva dysfunktion, mm 1% mdr -> år - Side 11 af 49 -

12 Komplikationer ved suppurative mellemørelidelse kan brede sig til til omliggende strukturer - direkte, via lymfekar, via blodkar Mastoiditis acuta ostitis m. nedbrydning af knoglevæv fleste pt. < 2 år oftest efter pneumokok infektion symp: vedvarende tiltagende sekretion, dunkende smerter, ømhed og rødme, udstående ydre øre, evt. fluktuerende subperiostal abscessdannelse, beh: antibiotika, paracentese, evt. opmejsling og drænindlæggelse, Paresis n. facialis otogenica perifær type 1. Facialisparese v. akut otitis media årsag: kollateralt ødem, normalt spontan opheling, 2. Facialisparese v. kronisk otitis media ved kolesteatom: udtryk for destruktive processer beh: akut operation m. nervefrilæggelse Fistula labyrinthi labyrintfistel kun v. kolesteatom: kolesteatomvækst destruktion af laterale buegangs ossøse væg diffus labyrintitis m. svære symptomer symp: initialt gyratorisk svimmelhed, svimmelhed, nystagmus, hypacusis fistelsymptom: tragustryk/ Siglestragt (trykændring) svimmelhed og nystagmus (bartels brille) beh: oprativ kolesteatomfjernelse og fistellukning, Labyrintitis 1. Labyrintitis acuta serosa reversibelt: ingen permanent ophævelse af indreørefunktion, evt. varig beskadigelse, årsag: evt. kollateralt ødem eller toxisk påvirkning symp: svimmelhed, hypacusis, nystagmus 2. Labyrintitis acuta destructiva årsag: labyrintinfektion symp: voldsom svimmelhed, kvalme, opkast, nystagmus, varig anacusis, varig ophør af ligevægtsfunktion, evt. intrakranielle komplikationer, beh: antibiotika, ved akut otitis media: proc. mastoideus resektion, ved kronisk otitis media: akut operativ sanering, Abscessus epiduralis efter både akut og kronisk otitis media symp: halvsidige hovedsmerter, øget intrakranialt tryk, diagnose: CT-scan, beh: antibiiotika, operativ drænage prognose: relativ god v. adækvat behandling - Side 12 af 49 -

13 Meningitis otogenica efter både akut og kronisk otitis media purulent meningitis, oftest pneumokok. Evt. h. influnzae, streptokok, stafylokok, anærobe. via: 1. præformerede kanaler, 2. destruktive processer (ostitis/ kolesteatom), 3. os temporale fraktur, 4. operative læsioner, 5. øvrige komplikationer (labyrintitis mv) symp: høj feber, nakke- rygstivhed, hovedpine, kvalme, opkastninger, uklarhed, evt. bevidstløshed, evt. perceptiv hypacusis anacusis, diff.diag: meningokok (altid primær) beh: vedvarende antibiotikaterapi, evt. opearation, prog: vis mortalitetsrisiko Abscessus cerebri otogenicus efter både akut og kronisk otitis media oftest temporallapsabscess, evt. cerebellarabscess oftest via meningitis symp: træthed, hovedpine, anoreksi, psykisk ændring intrakranialt tryk: kraftig hovedpine, opkast, mentalt ændret, papilødem, bradycardi, fokalt temporalt: pareser, kramper, hyperrefleksi, +babinski, sensibilitetsforstyrrelser, fokalt cerebellart: dysdiadokinese, %f-n-f, beh: antibiotika, evt. punktur, operativ sanering af øre, diag: letalt uden behandling, Operative indgreb v. mellemørelidelser Resectio proc. mastoidei indik: 1) kronisk øreflåd efter AOM, 2) kolesteatom Tympanoplastik operation, tilstræber at forbedre lydtransmissionen i ørets lydledende apparat - Type 1: myringoplastik: lukning af trommehindedefekt, transplantat: m. temporalis fascie, perichondrium fra tragus. - Type 2: ossikulationsplastik: v. defekt øreknogle, men bevaret stapessuprastruktur. transplantat: egen incus (autograft), keramisk protese, corticalis knoglestykke. - type 3: ossikulationsplastik, hvor også stapessuprastruktur er inkluderet (kun fodplade resterer), Tumorer Karcinumudvikling typisk fra øregangen Glomus jugulare tumor udgår fra promontoriet el. fossa jugularis, langsomtvoksende. symp: kunduktiv hypacusis, pulssynkron tinnitus (evt. objektiv), ophævet indreørefunktion, facialisparese, n. X,XI,XII pareser (foramen jugulare syndrom). Ingen metastasering. otoskopi: blårød, pulserende tumor nedadtil bag trommehinde. beh: operativ fjernelse - Side 13 af 49 -

14 Sygdomme i labyrintkapslen Otosklerose hyppig, hos 0,5% af population, - histologisk påvises hyppigere, 80%: dobbeltsidig, debut: år, m:k 1:2, genetisk komponent prædilektionssted: foran fenestra ovalis knoglevævsdannelse stapesfiksation i fen. ovalis konduktiv hypacusis, evt. perceptiv hypacusis, symp: hypacusis, tinnitus, let svimmelhed beh: stapedotomi: stapesprotese (teflon/platinprotese) i fodplade (small-fenester teknik) høreapperat Sygdomme i labyrint, 8. hjernenerve og centrale forbindelser Akustiske symptomer Perceptiv hørenedsættelse: audiometri: hørenedsættelse findes både for luftledning og knogleledning, +Rinne, evt. Rinne pga. overhøring til det raske øre (falsk Rinne), Weber: til raske øre, Høretab (p. 95) Konduktivt Perceptivt Lokalisation øregang, trommehinde, ml-øre cochlea, centralt Weber til syge øre til raske øre Rinne negativ positiv Høretabets størrelse max. 60 db db Skelneevne normal evt. nedsat Recruitment - + cochlea, - centralt Behandling operativt høreapperat Tinnitus - øresusen: hyppigt v. lidelser i labyrint, hørenerve, centralt prævalens: 20-40%, konstant: 4-5%. invaliderende: 0,5-1% beh: TRT (tinnitus retraining therapy) afsvække tinnutis v. tilvænning subjektiv og objektiv (vaskulært) Vestibulære symptomer Svimmelhed def.: bevægelsesillusion gyratorisk: omgivelserne drejer rundt nautisk: skibsdækssvimmelhed evt. positionsbetinget: visse hovedstillinger lokalisation: labyrint, 8. hjernenerve: gyratorisk karakter centralt: nautisk eller ubestemt karakter andre årsager: synsforstyrrelser, gangforstyrrelser, hjernehypoksi, hypertension, hypoglykæmi, beh: symptomatisk: antihistamin, svimmelhedsøvelser: opøve central kompensation Nystagmus - Side 14 af 49 -

15 Arvelige sensori-neurale lidelser ca. 100 tilfælde/dk årligt Sporadisk, recessiv døvhed og hørenedsættelse: 80-85%, oftest kongenit, evt. ledsaget af andre defekter Dominant tunghørhed: 15-20%, ofte manifestering i ungdom/ voksenalder Erhvervede prænatale og perinatale høreskader - Lues conginita syfelis, sent manifestateret høretab - Maternel rubella labyrintbeskadigelser hos foster katarakt, retinopati, hjertelidelser, mikrocefali profylakse: rubella vaccine før fertil alder - Erythroblastis foetalis svær fysiologisk hyperbilirubinæmi Erhvervede høreskader i barnealderen - Meningitis n. acusticus affektion -> svær hørenedsætteæse - Labyrintitis tympanogen el. meningogen oftest anacusis - Parotitis epidemica 80% ensidigt hyppigst årsag til erhvervet høretab hos børn labyrint el n. acusticus affektion hypacusis/ anacusis - Andre infektioner morbilli, tussis convulsiva, scarlatina - Andet hovedtraume: os temporale fraktur kretinisme: manglende gld. thyroidea fkt Traumer - Labyrintskader v. kraniefraktur involvering af pars petrosa ossis temporalis tværbrud: total ophævelse af indreøre fkt længdebrud: oftest kun konduktive symptomer, evt. facialisparese - Comotio labyrinthi symp: hypacusis, svimmelhed, nystagmus (positions-, spontan-) både perfiært- og centralt udløst, oftest forbigående - Eksplosionstraumer symp: perceptivt høretab omkring Hz, tinnitus, evt. trommehindebeskadigelse skade vil som regel spontant delvist aftage, - Støjtraumer flymotorer, musik, maskinindustrier, nedre grænse for skadelig støj: db høretab især omkring Hz, tinnitus, klapfornemmelse beh: ingen. kun profylakse. - Dekompressionssyndrom dykkersyge - Side 15 af 49 -

16 luftfrigørelse i blodet -> labyrintbeskadigelse Transportsyge - kinetose årsag: vestibulær overstimulation og stimuluskonflikter (vestibulær/visuel, buegang/otolit mismatch) symp: kvalme, opkast, bleghed, koldsved profylakse: undgå visuelle/ vestibulære indtryk (ligge ned, lukke øjne), antihistaminer, skopolamin (antikolinerga) Toksiske beskadigelser - Medikamina: aminoglykosider (streptomycin, gentamycin, neomycin): ototoksiske, evt. irreversibelt - Alkohol, - Morfin, især petidin: svimmelhed, nystagmus - Organiske opløsningsmidler Vaskulære lidelser i indre øre karforsyning: a. basilaris -> a. cerebelli inf. ant. -> a. auditiva int (gn. meatus acusticus int > labyrint) Akut idopatisk høretab Sudden deafness akut indsættende høretab, ingen påviselig årsag oftest udtalt tinnitus, evt svimmelhed flukturerende antager vaskulær ætiologi: karspasmer, agglutination, trombose, blødning Presbyacusis - aldersdøvhed perceptivt høretab, især høje frekvenser (diskant), bilateralt fra 25-års alder årsag: degeneration af ganglieceller i basal del af cochlea, degeneration af det cortiske organ beh: høreapperat Morbus Meniére middelaldrende, rammer ensidigt efter længere tid dobbeltsidigt (40%) symp: - anfaldsvis: 1) voldsom svimmelhed, 2) cochleært høretab (m. recruitment), 3) tinnitus, pludseligt indsættende, gyratorisk svimmelhed, kvalme, evt. opkast, spontannystagmus fluktation af hørelse (typisk for MM), hørenedsættelse oftest mest udtalt for bassen (typisk for MM) med tiden indtræder varig hørenedsættelse (-> anacusis), anfald aftager, vedvarende tinnitus beh: - medicinsk: (betahistin, antihistamin): H1-stim. effekt -> blodtilførsel, virkning ikke verificeret - kirurgisk: destruktive indgreb: labyrintektomi, n. vestibularis overskæring Benign Paroxsysmal Positions Vertige (BPPV) ætiologi ukendt, yngre/middelaldrende, især kvinder kortvarige anfald af gyratorisk svimmelhed, nystagmus, udløses i bestemt hovedposition, trætbar positiosnnystagmus : karakteristisk at symptomer svækkes ved gentagelse beh: manøvrere evt. uorganisk materiale ud af buegange Acusticus neurom vestibulært schwannom benign langsomt voksende tumor udgår fra Schwannske skede omkring n. vestibularis, nær porus acusticus int., cerebellopontine vinkel. incidens: 1-2/ debut: år symp: ensidigt retrococleært perceptiv hypacusis: udtalt skelnetab, ingen recruitment, - Side 16 af 49 -

17 tinnitus, svimmelhed, evt. facialisudfald, evt. cerebellare sympt., evt. øget intrakranialt tryk: opkast + hovedpine, diag: audiometri incl. skelneevne, kalorisk prøve, MR-scan beh: kirurgisk fjernelse Neuritis vestibularis formentlig virusinfektion symp: pludselig gyratorisk/ nautisk svimmelhed, kvalme, evt. opkast, spontannystagmus, spontan fuld restitution beh: berolige pt., sedativa, antihistamin, A. vertebralis-baselaris insufficiens symp: (konstant) ukarakteristisk svimmelhed, evt. spontan-, positions-nystagmus, øvr. arterioscl. symp: synsforstyrrelse, indprentningssvækkelse, søvnbesvær, hovedpine. evt. anfaldsvist, årsag: nedsat blodforsyning: arteriosklerose, a.vertebralis kompression, trafiktraumer. oftest ældre pt. diff.diag: mb. Meniére beh: antihistamin, undgå anfaldsfremkaldende faktorer: rejse sig langsom, etc. Wallenbergs syndrom årsag: a. cerebelli inf. post trombose symp: voldsom svimmelhed, nystagmus, opkast, Horners syndrom (ptosis, miosis, enophtalmus), ataksi. Nedsat smerte/temperatur sensibilitet, Migræne basilaris migræne: svimmelhed, synsforstyrrelser, evt. tinnitus, karftig nakkehovedpine. familiær disp, unge piger, menstration relateret, Akustiske og vestibulære symptomer v. intrakranielle lidelser symp: hypacusis, svimmelhed ubestemt, uden anfaldspræg ofte ledsaget af øvrige kranienervesymptomer årsager: rumopfyldende processer: gliomer, vasukulære lidelser, intrakranialt tryk, dissemineret sklerose, epilepsi, intoksikationer, kranietraumer, Psykogen hørenedsættelse: hørenedsættelse uden adækvat organisk grundlag pt. ikke bevidst om dette: hysterisk reaktion Simulation: pt. foregiver bevidst ikke-eksisterende høretab Dissimulation: pt. dissimulerer bedre hørelse end hvad haves. Audiologi Høreapparater består af mikrofon, forstærker, telefon hovedbårne: praktisk kropsbårne: afstand ml. mikrofon telefon: kraftigere forstærkning mulig (svær hørenedsættelse) hyleri: akustisk tilbagekobling ml. telefon mikrofon benleder (knogleledningstelefon) fra proc. mastoideus: hvis øreflåd/ andet, telespole i apperat: høreapperat-telefon kobles fra, overføring fra telefon, - Side 17 af 49 -

18 teleslynge: kirker, teatre, biografer: impulser til telespole Cochlear implants cochleær døvhed m. fuldstændigt bortfald af funktionsdygtige hårceller stadig bevaret n. cochlearis neuroner hørelse kan etableres: neuroner stimuleres via elektroder i cochlea: højfrekvent lyd ledes basalt, lavfrekvent mod apex 2. Perifer facialisparese Anatomi og fysiologi - Perifer facialisparese den hyppigste motoriske nerveparese i organismen - n. facialis består af 2 dele: 1. motorisk del: ansigtsmuskulatur, m. stapedius, ven. mastoideus m. digastrici, m. stylohyoideus, platysma, kerne: pons, største del krydset, unilateralt cortikalt innerveret øverste del (m. frontalis og orbicularis oris) bilateralt cotikalt innerveret. 2. n. intermedius (separat afg. nerve): - sekretorisk: gl. lacrimalis, gl. submandibularis, gl. sublingualis, - sensorisk: smag tungens forreste 2/3, trommehinde, øregang, aurikel, proprioceptivitet: ansigt, trofisk centrum: ggl. geniculi, - opdelt i 3 afsnit: 1. pons meatus acusticus int. ggl. geniculi skarpt knæk vinkelret på pars petrosa længdeakse 2. cavum tympanis medialvæg - knæk lateralt bagud 1 cm langt 3. videre i can. facialis foramen stylomastoideum vertikalt forløb Undersøgelsesmetoder - facialisparese: centralt: m. frontalis og m. orbicularis oris bevaret bilateralt perifært: samtlige grene ramt: % rynke pande, lagophtalmus, Bells fænomen, udslettet nasolabialfure, % fløjte, % vise tænder pontin affektion: ofte andre neurologiske symptomer nær cerebelloponine vinkel: ofte akustiske og vestibulære symptomer lokalisation: - tåresekretion: n. petrosus major, ved ggl. geniculi, - stapediusreflex: n. stapedius, 3. stykke opadtil - smag, forrest 2/3 tunge: chorda tympani, 3. stykke nær foramen stylomastoideum Sygdomme i n. facialis Bells parase paresis n. facialis idiopatisk, ætiologi ukendt, evt. HSV infektion, incidens: 20/ formodentlig nervens 3. stykke symp: parese, otalgi, epiphora (tåreflåd), normal tåresekretion, %stapediusreflex, %smag diff.diag: otitis media, traumer, tumor, herpes zoster, borrelia, sarkoidose, polyneuritis. beh: 85% spantan remission uden sequelae, ca. 5% vedholder sværere sequelae øvrige effekt tvivlsom: antiviralt, ansigtmassage m.m truende karatit: øjendråbder, urglasforbinding, tarsorafi Herpes zoster oticus formodentligt varicella virus - Side 18 af 49 -

19 symp: inflenzaagtige symptomer, ensidig otalgi, herpesblærer på trommehinde, 75%: hypacusis og vestibulære symptomer, parese incl. %tåresekretion, hørenedsættelsen ofte blivende beh: aciclovir Borrelia meningoradiculitis symp: erythema chronica migrans, meningitis, nakke- rygsmerter, dysæstesi, nerveudfald - hyppigst facialis, diag: csf-undersøgelse: lymfocytose, positiv antistof titer prog: 10-15%: facialisparese sequelae Melkerson-Rosenthals syndrom ukendt ætiologi, genetisk disposition symp: 1. perifer facialis parese 2. ødem i ansigt, især overlæbe 3. lingua plicata (stærk furet tunge) Facialislæsioner Operative læsioner indgreb tæt ved nerve, ødem dannelse, hæmatomdannelse Os temporale fraktur: længdebrug (hyppigste): 15% facialisparese tværbrud: 50% facialisparese prog: bedst je længere tid mellem traume og parese Ekstratemporale facialispareser lok. perifært for foramen stylomastoideum, årsag: traumer, gld. parotis indgreb, maligne parotistumorer, gld. submandibularis indgreb (marginalisparese) Hemispasmus facialis idiopatisk el. fejlregeneration efter facialisparese symp: ustandslige, udtalte, kortvarige kontraktioner beh: vanskelig Operative indgreb frilægning kontinuitetsafbrydelse nervetransplantation (n. auricularis, n. suralis) anestemosere n. facialis m. n. hypoglossus eller n. accessorius cross-over: nerve- muskeltransplantat fra ene n. facialis til den anden - Side 19 af 49 -

20 3. Næse, bihuler, ansigt Næse og bihuler Funktion: 1. respiration, 2. lugtesans, 3. resonansrum. Symptomer Nasalstenose Rhinolalia clausa (lukket snøvl): stemme mister sin klang mundrespiration manglende konditionering af inspirationsluft spædbærn (kongenit dobb. atresia choanalis): problemer ved amning, kvælningsrisiko Abnorm sekretion: vandigt: akut rhinitis, allergiske næselidelser, liquorrhoe mukopurolont: rhinitis, sinuitis stinkende: fremmedlegeme, sinuitis, tumor Undersøgelsesmetoder - inspektion eksternt - vestibulum nasi inspektion. - rhinoskopia anterior (næsespekulum) cavum nasi: septum, conchae meatus inferior: ductus nasolacrimalis meatus medius: ductus nasofrontalis, sinus maxillaris, forreste sibensceller meatus superior: bageste sibensceller, sinus spenoidalis ibis : ganespejlløftning, evt. adenoide vegetationer - luftpassage lytteprøve: hver næsebor for sig dugprøve - røntgen, CT, MR - sinoskopi: sinus maxillaris undersøges ved skop via punktur i meatus nasi inf. Sygdomme i den ydre næse Kongenitte anomalier - næsens form og størrelse, næseskævhed - fistler fra næseryg til septum/til lamina cribosa/m.v. - atresia nares - misdannelser v. læbe- ganespalte Frakturer - ossøs eller brusk dislokalisation (deviation) - komplikation: septumhæmatom brusknekrose - beh: reponering af eventuel dislokalisation, instrumenter: elevatorium, reponeringstang. - Side 20 af 49 -

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1573_Orto-rhino-laryngologi.indd 3 26-08-2011 13:44:11

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1573_Orto-rhino-laryngologi.indd 3 26-08-2011 13:44:11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 1 Øret: Lidt anvendt anatomi 7 2 Undersøgelse af øret 12 3 Undersøgelse af hørelsen 15 4 Høretab 24 5 Sygdomme i ydre øre 30 6 Sygdomme i øregangen 36 7 Trommehinden 45 8 Otitis

Læs mere

Evt. skylles med en 0,5% kloraminopløsning.

Evt. skylles med en 0,5% kloraminopløsning. 1 Høre n e d s æ t t e l s e :ensidig, dobbeltsidig, partiel (h y p a c u s i s), total (a c u s i s), døv- stumhed (s u rd o m u t i t a s). 2 typer: Lydledningslidelse (konduktivt høretab) : forandringer

Læs mere

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret Patientvejledning Hul på trommehinde Operation i mellemøret Det anslås at ca. hver 10. dansker har et behandlingskrævende høretab. Nedsat hørelse påvirker taleforståelsen og evnen til at opfatte andre

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Tympanometri 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Typanometri 67 år, speciallæge i oto-, rhino-laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Delepraksis fra 2012. Klinisk uddannet i Sønderborg,

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Det indre øre akustiske sygdomme

Det indre øre akustiske sygdomme Det indre øre akustiske sygdomme Jacob H. Tauris Afdelingslæge, lektor, PhD Øre-næse-halsafdeling H AU 1 UNIVERSITET Anatomi & fysiologi Cochlea (hørelse) Os temporale pars petrosa Vestibulær apparatet

Læs mere

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Tympanometri Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Typanometri U. S-M, Nørregade16, 3. th, 67år, speciallæge i oto-, rhino, -laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989.

Læs mere

Patientvejledning. Kronisk bihulebetændelse

Patientvejledning. Kronisk bihulebetændelse Patientvejledning Kronisk bihulebetændelse Bihulebetændelse ses oftest hos voksne og større børn, men meget sjældent hos mindre børn. Betændelsestilstande kan opstå i en eller flere af bihulerne, når afløbskanalen

Læs mere

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Hoveduddannelse

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Hoveduddannelse Kittellommebog Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Hoveduddannelse Navn: Indledning: Denne kittellommebog for læger i hoveduddannelsesstilling i oto-rhinolaryngologi er udarbejdet

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014

Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014 Søren Vesterhauge, overlæge, dr.med. speciallæge i øre-næse-halssygdomme Aleris-Hamlet Hospitaler København SVIMMELHED KIROPRAKTIK 2014 Copenhagen Balance Lab Aps OVERSIGT Øre-næse-halsspecialet og svimmelhed

Læs mere

Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer

Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer Klassifikation af hovedpinelidelser, kranielle neuralgier og ansigtssmerter; og diagnostiske kriterier for primære hovedpineformer Oversat forkortet udgave af: The International Classification of Headache

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Forelæsning i Oto-Rhino-Laryngologi 1

Forelæsning i Oto-Rhino-Laryngologi 1 Klassisk speciale omfatter: - Infektionssygdomme (folkesygdomme) - Hørenedsættelser - Tumorer - Medfødte lidelser - Traumer - Fremmedlegemer Forelæsning i Oto-Rhino-Laryngologi 1 Omfatter bl.a. flg. diagnoser:

Læs mere

Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet.

Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet. Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet. Indhold: Epidemiologi. ---------------------------------------- Anatomi og fysiologi. Hvad sker

Læs mere

1. Titel Akut bakteriel rhinosinuitis med orbital involvering også benævnt akut ethmoiditis (AE)

1. Titel Akut bakteriel rhinosinuitis med orbital involvering også benævnt akut ethmoiditis (AE) Dokumentegenskaber: udkast 2014 ver.2 Gældende for Udarbejdet af Opdateringsdato Faglig ansvarlig Nøgleord Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi Dansk Rhinologisk Selskab Dansk Selskab

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

CNS infektioner. - intrakranielt

CNS infektioner. - intrakranielt CNS infektioner - intrakranielt 1 Hovedemner Bakterielle infektioner generelt efter anatomisk lokalisation Specifikke agens Bakterier Vira Svampe Parasitter 2 CNS infektioner Klinik ofte uspecifik, feber,

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk Sygehistorie 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der forværring i sygdommen, med betydelige pruritus. Angiv: Diagnose-forslag? Behandlings-forslag? Diagnose: Atopisk dermatit

Læs mere

Øregangsbetændelse hos hund

Øregangsbetændelse hos hund s NYHEDSBREV for KÆLEDYRSEJERE Nr. 02 - juni 2007 er en hudklinik for kæledyr Øregangsbetændelse hos hund Øregangsbetændelse er meget almindeligt hos hund. Det er såvel svampe, bakterier som øremider,

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri?

Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri? Øre-næse-hals Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri? Af Jørgen Lous I denne artikel giver forfatteren os en opdatering på, hvorfor det er en god ide at anvende tympanometri i den kliniske

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Information om brystreduktion

Information om brystreduktion Information om brystreduktion Hvem henvender en brystreduktion til? I Danmark skelnes imellem medicinsk og kosmetisk brystreduktion. Medicinsk brystreduktion I det offentlige sundhedsvæsen, tilbydes brystreduktion

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Patientvejledning. Skæv næseskillevæg

Patientvejledning. Skæv næseskillevæg Patientvejledning Skæv næseskillevæg En skæv næseskillevæg kan give problemer med at trække vejret gennem næsen og tørhed af slimhinden evt. med skorper og gentagne næseblødninger. Næseskillevæggen deler

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Vand i hovedet (Hydrocephalus) En vejledning til patienter og pårørende

Vand i hovedet (Hydrocephalus) En vejledning til patienter og pårørende Vand i hovedet () En vejledning til patienter og pårørende Aarhus Universitetshospital Neurokirurgisk Afdeling NK Tlf. 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Forord Formålet med denne vejledning

Læs mere

rosacea Information om et voksen-problem

rosacea Information om et voksen-problem rosacea Information om et voksen-problem Rosacea. Rosacea rammer omkring 2 10 procent af den voksne befolkning. Rosacea er en kronisk hudsygdom, som giver rødme, knopper og betændt udslæt i ansigtet, primært

Læs mere

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Struktureret vejledersamtale 1 Ansættelse 1.1.1 Demonstrere kendskab til plastikkirurgiens internationale og nationale historie. Kunne redegøre for udviklingen af fagets nuværende gængse behandlingsprincipper

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse 2 3 Indhold Man skal lære, før man kan hjælpe.................... 4 Hvad er et høretab.................................. 5 Sådan opdager du symptomerne......................

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Børn med hæse stemmer

Børn med hæse stemmer Børn med hæse stemmer Almindelige stemmeproblemer Det første tegn på en dårlig stemme er som oftest hæshed. Derfor er det vigtigt at lægge mærke til, hvordan stemmen lyder, og om den fungerer godt. Her

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2007 Vaccinationsprogrammet pr. 1. oktober 2007 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Hvordan bruges ydelserne i speciallægepraksis korrekt.

Hvordan bruges ydelserne i speciallægepraksis korrekt. Hvordan bruges ydelserne i speciallægepraksis korrekt. Munkebjerg 2013 Bo Lasthein Andersen Konsultationstaksterne: 0110, 0120, 0130 samt 0201(telefonkons.): Omfatter undersøgelse, diagnose, behandling

Læs mere

Andre Hoved-hals Infektioner. Case 1. Case 1. 2 årig pige Anamnese: Obj: 4 dage med feber og tiltagende hævelse på venstre side af halsen

Andre Hoved-hals Infektioner. Case 1. Case 1. 2 årig pige Anamnese: Obj: 4 dage med feber og tiltagende hævelse på venstre side af halsen Andre Hoved-hals Infektioner Tejs Ehlers Klug Overlæge, klinisk lektor Øre-, næse- og halsafd. H, Aarhus Universitetshospital Case 1 2 årig pige Anamnese: 4 dage med feber og tiltagende hævelse på venstre

Læs mere

ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose)

ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) er en fremadskridende neuromuskulær sygdom, der lammer alle muskelgrupper og til sidst også åndedrætsorganerne. Årsagen er ukendt,

Læs mere

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn.

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn. Osteopati ved indlæringsvanskeligheder. Om indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan hindre et barn i at udvikles optimalt. På trods af at alle børn er selvstændige individer med hver sine

Læs mere

Operation for discusprolaps i nakken

Operation for discusprolaps i nakken Operation for discusprolaps i nakken 2 Sidst revideret d. 14. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Discusprolaps i nakken... 4 2. Årsag... 5 3. Debut... 5 4. Symptomer... 5 5. Udredning og diagnose... 5

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN DIAGNOSTIK AF MELLEMØREBETÆNDELSE OG INDIKATIONER FOR TROMMEHINDEDRÆN MV. BLANDT BØRN I ALDERSGRUPPEN 0-5 ÅR 2015 National klinisk retningslinje

Læs mere

Lommeguide EPOS. Europæisk Position Paper om Rhinosinuitis og Næsepolypper 2007. 0752_lommeguide07.indd 1 13-03-2008 15:54:57

Lommeguide EPOS. Europæisk Position Paper om Rhinosinuitis og Næsepolypper 2007. 0752_lommeguide07.indd 1 13-03-2008 15:54:57 Lommeguide EPOS 3 Europæisk Position Paper om Rhinosinuitis og Næsepolypper 2007 0752_lommeguide07.indd 1 13-03-2008 15:54:57 DELTAGERE INDHOLDSFORTEGNELSE Wytske Fokkens Formand Department of Otorhinolaryngology

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk svar på epilepsi Svar på epilepsi er forfattet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling F., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002. Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd.

FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002. Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Indlæggelsesdiagnose Meningitis purulenta Symptomer Feber Meningealia:

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

Velkommen til STØJKASSEN

Velkommen til STØJKASSEN Velkommen til STØJKASSEN Formål: Formålet med støjkassen er at medvirke til større opmærksomhed på lyd og støj og risikoen for vedvarende støjskade. Støj kan være til gene på andre måder end ved at forårsage

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år INFORMATION OM smitsomme sygdomme Børn i alderen 0-6 år 2 Folderen her informerer om smitsomme sygdomme, primært for børn i aldersgruppen 0-6 år. Forholdsreglerne gælder for vuggestuen, dagplejen og daginstitutioner

Læs mere

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d.

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Allergiske lidelser hos kat Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Hudklinik for hund og kat www.dyrlaegeboysen.dk Program Loppeallergi Atopisk dermatitis Foderallergi Et eksempel Carmen, huskat på 5 år Kradset

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

guidedecember 2014 vind over den kroniske Forkølelse Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guidedecember 2014 vind over den kroniske Forkølelse Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guidedecember 2014 vind over den kroniske Forkølelse Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 vind over forkølelsen INDHOLD SIDE 4 Er du én af de mange som har udviklet en kronisk forkølelse? Bare

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15 Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15 Dette er vejledende overslag. Ved alle behandlinger/operationer kan der udarbejdes

Læs mere

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper Side 1 Side 2 - FES er en undergruppe af NMES Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Der skal altid være minimum to elektroder mellem stimulatoren og vævet. I et intakt perifert nervesystem er det altid nerven, der

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere