Bhagavan Sri Sathya Sai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bhagavan Sri Sathya Sai"

Transkript

1 Dato : 22. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Den 26. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Enhed med Gud er sand uddannelse af Bhagavan Sri Sathya Sai Fra du står op af din seng til du går i seng igen, hvorfor da spilde al din tid på at tjene penge? Legemliggørelser af kærlighed! Det er ikke godt at spilde tid og energi i forgæves jagen uden at tage sig af sine fastsatte pligter. Tid er hellig og værdifuld. Spildt tid er spildt liv. I er alle studerende, der skal lede andre i fremtiden. Hvert eneste menneske har ønsker. Men specielt studerende er nødt til at kontrollere deres ønsker. Det er deres pligt. Der er ingen tvivl om, at ønsker dukker frem i sindet i en endeløs række; det ene ønske efter det andet. Men det er en studerendes fremmeste pligt at kontrollere dem. Ordet vidya (uddannelse) har sin rod i ordet vid, der betyder lys. Det betyder, at uddannelse viser jer lyset. Uddannelse oplyser jeres vej mod fremskridtet. Kære studerende! I skal fremstå som et forbillede for alle. Det er udelukkende i dette håb, at vi opdrager jer med stor kærlighed. I er alle godt klar over, at uddannelsesinstitutioner rundt om i verden forlanger betaling for alting. Men vi opkræver ingen penge af vore elever til betaling af skolegebyr. Uddannelsen på Sathya Sai Institutionerne er fuldstændig gratis; det gælder lige fra børnehaveklassen til kandidateksamenerne. Faktisk er de projekter, som Sathya Sai Organisationen har påtaget sig at drive, inden for uddannelse, sundhedsvæsen og vandforsyning ikke indtægtsgivende områder. Tværtimod anvender vi vældig store beløb på elevernes uddannelse. Vi hjælper også mange ubemidlede børn på mange forskellige måder. Vi stiller undervisningsmaterialer til rådighed for disse børn. De får også gratis uddannelse, økonomisk hjælp og så videre. I skal være klar over denne sandhed. Uddannelse er jeres ejendom. Formålet med uddannelse er ikke blot at hjælpe jer til at få et levebrød i denne verden. Formålet er ikke blot at sørge for en anstændig levestandard i den materielle verden. Selv den uuddannede er i stand til at leve godt i den materielle verden. Til hvilken nytte er det så, at I er kandidater inden for naturvidenskab, kunst, økonomi og så videre? Førnævnte 1

2 universitetsgrader er ikke uddannelsens formål. I en vis udstrækning kan en uddannelse muligvis hjælpe jer til at få en anstændig levestandard i den ydre verden. Men det er ikke alfa og omega i livet. Der er et højere formål med uddannelse. Det er at sørge for et indre liv, der er baseret på de fem menneskelige værdier: Sandhed, rigtig handling, fred, kærlighed og ikke-vold. Disse menneskelige værdier sikrer jer et trygt, ægte og meningsfyldt liv. Sathya (sandhed) er grundlaget for alting i universet. Skabelsen udspringer fra Sandhed og forenes i Sandhed. Findes der et sted i kosmos, hvor Sandheden ikke eksisterer? Se denne rene og ubesmittede Sandhed for jer. (Det, der er det samme i fortid, nutid og fremtid, er sathya. Det er altså det, der er uforanderligt, der er sathya. Det betyder, at intet i universet, eller selve universet som sådan, er sathya. Sai Baba siger: Sandhed er Gud; Gud er sandhed). Gud er alle levende væseners skaber. Det gælder lige fra den lillebitte myre til den mægtige elefant. Intet i dette univers vil bevæge sig uden Hans guddommelige vilje. Selv små myrer er født ud af Guds vilje. Den samme sandhed er blevet forklaret i den hellige Thyagaraja s berømte kirtan (sang): Cheemalo Brahmalo Siva Kesavaadulalo prema meera velasi unde birudhu vahinchina Rama nannu brovara (Oh Rama! I Din rene og ubesmittede kærlighedsform opholder Du Dig i alle væsener, lige fra en myre til Brahma, såvel som i Siva og Kesava (krishna). Vil du ikke også være min beskytter. Thyagaraja regnes for Indiens største digter og komponist. Han levede fra ). I er utvivlsomt godt klar over dette. Men når en myre bider jer, så dræber I den øjeblikkeligt. Når Herren Brahma (Skaberen i Den Hinduistiske Treenighed) derimod dukker op foran jer, så hilser I Ham ved at bøje jer dybt for Ham og presse håndfladerne mod hinanden. (På sanskrit hedder denne hilsen Pranams). Skønt navnene og formerne er forskellige, så er det den samme Atma (Den guddommelige Gnist), der gennemtrænger alle levende væsener. Det menneske, der udvikler en fast tro på denne Sandhed, vil I ikke længere forårsage nogen skade på noget levende væsen. Ethvert individ udvikler ønsker for at stille sig selv tilfreds. Altid chanter I: Jeg, jeg, jeg. Ethvert menneske gentager: Dette er min krop; dette er mit sind; dette er mit hoved og så videre. Hvem er mit og min? Når I siger: Dette er min krop, så er det muligvis sandt i dag og i morgen. Men hvor er jeres krop efter i morgen? Hvad sker der så med den? Med stor kærlighed og omhu nærer og plejer I denne krop. Men kroppen er ikke jeres. Den er en Guds gave. I virkeligheden er alting i dette univers Guds gave. Tag for eksempel dette lommetørklæde. Hvor kommer det fra? Er det faldet ned fra himlen? Nej! Det er kommet fra bomuld. Fra bomulden kommer tråden, og tråden er blevet vævet til et klæde. Derfor kan der ikke være nogen tråd uden bomuld og intet klæde uden tråd. På tilsvarende måde har alting i dette univers et grundlag og en kilde. Uheldigvis glemmer I i dag dette fundamentale princip. Det er årsagen til, at I kommer ud for forskellige vanskeligheder. Når I hører ordet Gud blive gentaget flere gange, så bliver I fristet til at undersøge, hvor er Gud? Gud er hos jer, i jer, omkring jer, bag jer. I virkeligheden er I Gud! I skal udvikle denne faste tro. Det er den samme Gud, der som Atma Thathwa (Det Guddommelige Princip) gennemtrænger alle denne verdens millioner af mennesker; ja endog hvert eneste levende væsen i verden. 2

3 I dette univers ser og oplever I millioner af levende væsener med forskellige navne og former. Skønt navnene og formerne er forskellige, så er Det Guddommelige Princip i dem alle udelukkende Én. Ekam sath viprah bahudha vadanthi (der eksisterer udelukkende Én; Denne er kendt og bliver beskrevet af de vise på mange måder). Guld er ét, smykker er mange. Når de forskellige smykker bliver smeltet, er det alene guldet, der bliver tilbage! Derfor, oh legemliggørelser af kærlighed!, forsøg at erkende kilden og næringen til alt i dette univers. I anser jer selv som værende forskellig fra jeres fader og moder. Desuden behandler I jeres moder som værende forskellig fra jeres fader. Men nej, det er ikke korrekt. Både fader og moder er én. I er en del af dem. Derfor opstår spørgsmålet om forskellighed ikke. Et menneske med et dualistisk sind er halvt blindt. I bør ikke have et dualistisk sind. Al den uddannelse I stræber efter at gennemføre, tager I ikke kun for jeres egen skyld. I får en uddannelse for at hjælpe jeres medmennesker såvel som jeres medskabninger som fugle, pattedyr og insekter. Først da bliver den uddannelse, som I tager, meningsfuld. Hvor som helst I møder en person, som I opfatter som jeres fjende, så sig: Hej. Elsk alle. Had aldrig nogen. I har måske lagt mærke til, at Swami ikke hader nogen, men at Han elsker alle. (Ordet Swami betyder guru eller mand af visdom og anvendes som en yderst respektfuld tiltale. Sai Baba omtaler ofte Sig Selv som Swami). I spørger Mig måske, om der ikke findes mennesker, som virkelig ikke fortjener Swami s kærlighed. Jeg ønsker at understrege, at alle mennesker fortjener Swami s kærlighed. Jeg elsker alle. Jeg hader ingen. Jeg forårsager ikke problemer for nogen. Jeg fornærmer ikke nogen. Eftersom følelsen af ekatma bhava (Én Guddommelig Gnist gennemtrænger alle levende væsener) er så stærk i Mig, elsker mange mennesker Mig. Hele verden elsker Mig, og Jeg elsker alle. Mit ord, Min sang og Mine guddommelige leelas (lege) er alle dedikeret til jeres velfærd. I skal derfor forsøge at forstå Min sande natur. I skal udvikle tro på Det Guddommelige Princip. Kærlighed opstår af tro. Når tro og kærlighed således følges ad, vil jeres ønsker gå i opfyldelse. Både tro og kærlighed er yderst vigtige kvaliteter at have for et menneske. Alt andet er som forbipasserende skyer, der blot kommer og går ind i mellem. Lad være med at tillægge det nogen særlig betydning Faktisk er tro kærlighedens genspejling, og kærlighed er selve Guds form. Derfor er kærlighed Gud. Lev i kærlighed. Sandhed er det, der er sandt til alle tider fortid, nutid og fremtid. Den vil aldrig forandre sig. Det er derfor, det siges, at: Sandhed er Gud. I skal ikke tro, at Gud findes et sted langt borte. Gud er ikke adskilt fra jer. Hele universet er en guddommelig legemliggørelse. Derfor skal I konstant kontemplere på det guddommelige, der er selveste Enheden. Kære studerende! I læser mange bøger. Alle disse bøger er imidlertid blevet skrevet ved hjælp af blot 26 bogstaver. Der findes en mængde advokater. De bærer rundt på bøger, der er meget tunge og omfangsrige. Men i sidste instans indeholder alle disse bøger kun bogstaver. Sundhed, rigdom, glæde og lyksalighed, kilden og næringen til alt dette er udelukkende Gud. Godt eller dårligt, alt er Gud. Ingen steder finder I udelukkende dårligt. Uanset hvor I vender blikket hen, så ser I faktisk kun det gode. Men I er ikke i stand til at erkende dette gode. I er forvirrede. Hvis noget sådant endelig skulle forekomme, så er det dårlige blot en manifestation, der skyldes forskel i tid. I dag spiser I mange forskellige lækre og velsmagende retter. Men i 3

4 morgen er de forandret til ekskrementer. Dagens phala (frugt) bliver forvandlet til mala (ekskrementer) i morgen. Det guddommelige er til stede i alt, både i det gode og i det dårlige. Der findes ikke noget sted eller nogen genstand i denne verden, hvor Gud ikke er til stede. Der er ingen, der med nogen som helst autoritet kan påstå, at Gud er ingen steder eller kun her. Det guddommelige bliver tilskrevet mange forskellige navne og former, og det skaber en masse forvirring. Årsagen til denne forvirring har rod i den måde, den enkelte, på det individuelle plan, relaterer sig selv til Gud på. I det mindste i en vis udstrækning skal I derfor forsøge at se bort fra dette individuelle slægtskab. Det er udelukkende af denne grund, at vi udbyder så mange forskellige former for uddannelse. Det øjeblik det individuelle slægtskab smelter sammen i følelsen af enhed med Gud, så er det, at der blot er det guddommelige alle vegne. Religioner er mange, men målet er ét. Klæder er mange, men garnet er ét. Væsener er mange, men åndedrættet er ét. Her sidder mange jiva er (individualiserede sjæle) i denne sal. De har forskellige legemer, men der er kun én Gud, der er iboende alle legemerne. Uanset hvem I ser, så betragt dem derfor som værende Gud. Uanset hvem I elsker, så elsk dem som legemliggørelsen af det guddommelige. I støder alle på vanskeligheder og problemer som følge af deha bhranthi (Selvets identifikation med kroppen) og forskellige slags følelser. Det er alene jer selv, der er hovedårsagen til disse vanskeligheder. Både godt og dårligt er frembringelser i jeres sind. I vil måske lære om mange fagområder og tage forskellige universitetsgrader, men betragt altid Det Guddommelige Princip som Ét og kun Ét. Den samme Sandhed er blevet forklaret i de åndelige læresætninger: Ekameva adwitheeyam Brahma (Gud er den eneste eksistens, der eksisterer ingen anden) og Ekam sath viprah bahudha vandanthi (der eksisterer udelukkende Én; Denne er kendt og bliver beskrevet af de vise på mange måder). I skal bevare denne Sandhed trygt og sikkert i jeres hjerte. I opfatter visse mennesker som jeres fjender. Nej, nej. Det er forkert. Det er blot en forandring i jeres holdning og kærlighed over for disse personer, der har gjort dem til jeres fjender. De har overhovedet ikke forandret sig. Alt i denne verden er reaktion, refleksion og genlyd. Imidlertid er virkeligheden kun én. Hvis I fremelsker en sådan holdning, så vil I opleve masser af glæde og lykke. I tænker: Swami er altid munter og smilende. Hvordan er det muligt? Ja, Jeg smiler altid! Årsagen er, at Jeg behandler alle mennesker ens. Jeres alles lykke er Min føde. Derfor bør I også fremelske denne holdning. Den anden dag opførte børnene et lille skuespil. Jeg blev meget glad, da jeg så det. Børnene opførte stykket i en ånd af fællesskab og enhed. I anvender ordene jeg og vi. Hvor kommer ordet vi fra? Det kommer fra jeg. Uden jeg kan der ikke være noget vi. Derfor er jeg den ene og den eneste eksistens. Ordet jeg (på engelsk I) er som en lodret træsøjle. Når et andet stykke træ bliver sømmet fast tværs over det, udgør de to stykker træ et kors. Det betyder, at når jeg et (I) bliver brudt, så bliver det et kors. I skal altid bestræbe jer på at bevare jeg et som værende kun én. 4

5 I opfatter alle mennesker som jeres brødre og søstre. Disse brødre og søstre er ikke adskilte eksistenser. Hvis I undersøger dette forhold nærmere, så vil I opdage, at alt i dette univers udelukkende repræsenterer Enhedsprincippet. Hvis I grundfæster denne Sandhed fast i jeres hjerte, så vil den samme følelse afspejle sig alle vegne. Forestil jer, at I elsker en pige. Hvem er den pige egentlig? Hun er blot jer selv. Det betyder, at I elsker jer selv! Pigen er ikke adskilt fra jer. Når I behandler hende som værende adskilt fra jer, omtaler I hende som jeres hustru. Hvis I på den anden side behandler hende som værende en del af jer selv, så bliver I én. Erkend denne enhed. Hvad kan være årsagen til denne store mangfoldighed og forskellighed blandt denne verdens levende væsener? De er alle en manifestation af det guddommelige princip. Ekoham bahusyam (Den Ene Guddommelighed ønskede at manifestere Sig som mange). Legemliggørelse af kærlighed! Kære studerende! I skal alle udvikle jer til at blive forbilledlige mænd og kvinder. Først når I lever et ideelt liv, vil samfundet blive ideelt. Lad være med at opfatte den ene eller den anden slags mennesker som forskellige. Alle er én; vær ens over for alle. Husk altid på det. Først da kan I blive forbilledlige studerende. Ellers vil I slet og ret bliver personer, der er uddannede. Hvem er en uddannet person i dette udtryks egentlige betydning? Det er en person, der har erkendt, at alt er Ét. Almindelig verdslig uddannelse indeholder kun verdslig lærdom. På den anden side er der vidya (Den Højeste Viden; åndelig uddannelse), der symboliserer enhed. Vidya spreder lyset af enhed med Gud. Hvis I mister denne oplysning, så er I nødt til at leve i mørke. Legemliggørelser af kærlighed! Lad jeres kærlighed blive omdirigeret, så den bliver rette mod Gud, og den vil skænke jer lyksalighed. Hvis I retter jeres kærlighed mod mennesker og verdslige ting, så vil den sandsynligvis ændre sig fra tid til anden. Uanset hvem I møder, så skal I fremelske følelsen af, at de alle er jeres brødre og søstre. Engang henvendte en fornem mand sig til nogle mødedeltagere. Han begyndte sin tale med ordene: Kære brødre og søstre! Men der var én blandt mødets deltagere, som denne hilsen ikke var rettet mod. Hende hilste han ikke som kære søster. Nogen spurgte ham, hvad årsagen var. Han svarede, at denne kvinde var hans hustru. Eftersom han tiltalte alle som brødre og søstre, behøvede han strengt taget ikke at gøre en undtagelse. Men da han giftede sig med hende, blev hun hans hustru. Hvis der ikke er noget ægteskabeligt bånd mellem dem, er alle én. Endnu engang tilskynder Jeg jer til at leve jeres liv med en følelse af enhed og med en lyst til og sans for at dele. Blandt Pandava-brødrene var det Arjuna, der vandt Droupadi på Swayamvara en (en festlighed hvor formålet er, at en kvinde vælger sin kommende brudgom). Da Pandava erne vendte hjem med Droupadi og fortalte deres moder, at de hjembragte en frugt, rådede moder Kunthi dem øjeblikkeligt til at dele den ligeligt i fem stykker. Det gjorde hun uden at være klar over, at de havde refereret til Droupadi. Derfor blev hun de fem Pandava-brødres ærbare hustru. Selv Herren Krishna bevidner hendes ærbarhed på følgende måde: Pligtopfyldende adlød Droupadi sine ægtemænds ordrer. Hun ville aldrig sige til en af dem, at hun ikke havde tid til at tjene ham. Hun var tilfreds med, hvad end hun måtte få i livet. Hun var det mest storslåede eksempel på ærbarhed, og ingen kunne måle sig med hende i den henseende. 5

6 Pandava-brødrene delte alt og drog omsorg for hinanden, og de levede et disciplineret og kontrolleret liv. Jeg har det godt. Ingen behøver bekymre sig om Mit helbred. Det er ikke kun Mit legeme, der har det godt, alt er i orden. Mit sind flakker ikke. Jeg har et roligt sind, der hele tiden er årvågent. Mit legeme undergår muligvis nogle forandringer, men Jeg er altid Mit Eget Guddommelige Selv. Folk spørger: Swami! Du smiler altid! Bliver du aldrig udsat for sorg? Nej, overhovedet ikke! Sorg kommer ikke i nærheden af Mig. Det, der må ske, vil ske. Vil I kunne afværge det, hvis I går rundt og bekymrer jer om det? Det vil blot føre til endnu flere bekymringer. Derfor skal I slet ikke give plads til bekymring. Begynder jeres sind først at bekymre sig, så vil det aldrig standse. I bekymrer jer: Eksamenerne nærmer sig. Oh Gud! Hvordan skal jeg nå at forberede mig på dem? Hvorfor al denne bekymring? Hvorfor frygter I at skrive svarene på de spørgsmål, som I allerede kender? I vil helt sikkert klare jer godt til eksamenerne. Lad være med at udvikle nogen frygt for eksamenerne. Ingen er i stand til at måle afstanden mellem himlen og Jorden. Det er derfor, man siger, at himlen er blå. Tilsvarende er der ingen, der kan beskrive det guddommeliges form. For at kunne portrættere Gud, begyndte kunstnerne at anvende den blå farve. I virkeligheden har Gud slet ingen farve! Hvis Gud var født med en blå farve, så ville Han være kommet på udstilling for at folk kunne undres og forbløffes over synet. Det guddommelige kan ikke forandres eller ændres. I forandrer jer muligvis, men jeres Atma (Guddommelige Gnist) vil aldrig undergå nogen forandring. Nirgunam, niranjanam, sanathanam, nikethanam, nitya, suddha, buddha, mukta, nirmala swarupinam (Gud er uden kvaliteter, ubesmittet, den endelige bolig, evig, ren, oplyst, fri og legemliggørelsen af hellighed). Det er derfor, det siges, at: Buddhi grahya matheendriyam (Den guddommelige Gnist kan ikke fattes af sanserne og kan udelukkende blive forstået af intellektet). Gør jer fortjent til at få et ry som gode drenge. Bring jeres forældre ære. Lad også samfundet blive stolt af jer. Hvis samfundet skal forandres til et godt samfund, så kan det kun ske gennem de studerende. Ligegyldigt hvor vores tidligere studerende opholder sig i dag, så siger folk, at de er meget gode mennesker. Jeg modtager jævnligt sådanne informationer. I skal forsøge at leve op til dette ry. Jeg tragter ikke efter andet. Jeg vil give jer alt, hvad I ønsker. Faktisk har Jeg givet Mig Selv til jer. Måtte I alle være lykkelige. Lad være med at skændes med nogen. Lad være med at fornærme nogen. Måtte I alle leve som brødre og søstre! Det er uddannelsens frugt; uddannelsens udbytte. Det er sand uddannelse. På trods af sin uddannelse og intelligens vil en nedrig og gemen person ikke opgive sine onde kvaliteter. I skal altid opføre jer som gode drenge. Først og fremmest skal I gøre jeres forældre lykkelige. Hvis I ikke kan gøre jeres forældre, som opdrog jer, lykkelige, hvordan kan I så gøre Mig lykkelig? Derfor bør I alle nu tage hjem og leve lykkeligt sammen med jeres forældre. Så vil Jeg også blive lykkelig. Når folk roser jer og siger, at I er studerende på Sri Sathya Sai Universitetet, kan både I og denne institution være stolte. I lang tid var der adskillige uddannelsesinstitutioner i landet, der ikke blev godkendt af The University Grant Commision i New Delhi. (En regeringskommission, der skal undersøge højere læreanstalter og eventuelt efterfølgende bevillige uddannelsesinstitutioner status som universitet. Senere er det også denne kommission, der skal overvåge, at universitetet fungerer 6

7 tilfredsstillende). Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning blev derimod tildelt status som et deemed universitet i løbet af det andet år efter sin oprettelse. (Et deemed universitet er en højere uddannelsesinstitution, der får status som universitet. Hvis man skal oversætte ordet deemed, må det være at betragte som ). Dengang var Dr. Madhuri Shah formand for University Grant Commision. Hun besøgte Puttaparthi og foreslog at gøre vores uddannelsesinstitution til et deemed universitet. På grund af at det stadig var en spirende uddannelsesinstitution, der blot var i gang med sit andet år, kom der mange indvendinger mod hendes forslag. Mange mennesker syntes ikke, at det ville være passende at give institutionen status som universitet så hurtigt. Den gang var Dr. Bhagavantham hos os og oversatte Min tale. I en fortrolig tone sagde han: Dette er umuligt, umuligt. Jeg fortalte ham meget bestemt, at det var muligt. Senere besøgte komiteen for University Grant Commision selv vores institut i løbet af dets andet år. Enstemmigt anbefalede komiteens medlemmer at give Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning status som et deemed universitet. Med komiteens egne ord: Dette er det første college, der bliver tildelt status som et deemed universitet inden for to år efter, det startede. Senere kom Dr. Madhuri Shah hertil for formelt at åbne det deemed universitet. Ved dette møde sagde hun åbent: Dr. Bhagavantham! Du sagde, at det var umuligt at gøre det til et universitet på så kort tid. Hvordan har det været muligt? Siden den gang har Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, et deemed universitet, udviklet sig til et fuldt udbygget universitet. Dette er sket gennem alle involveredes fælles anstrengelser. Alle vore studerende er mænd med en ædel karakter. De har pæne manerer, og de er veluddannede. I er muligvis ikke klar over, hvor berømt Sri Sathya Sai Universitet egentlig er over hele verden, specielt i USA. I øjeblikket arbejder omkring 180 tidligere studerende i Amerika inden for forskellige fagområder. For kort tid siden kom de hertil som en gruppe. De bønfaldt Swami: Swami! Vi ønsker ikke at besøge vores hjem her. Vi vil tage direkte tilbage til Amerika efter dette besøg. Så stor er deres kærlighed til og begejstring for Swami og Sri Sathya Sai Universitetet. Oversat af 7

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Kærlighed

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. november 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Den 28. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai.

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. Dato : 27. januar 2007 Sted Anledning : Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranthi. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget, og bevæger

Læs mere

I skal altid være glade og fredfyldte

I skal altid være glade og fredfyldte Dato : 28. juli 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sai Baba s afslutningstale i forbindelse med Verdenskonferencen for Ungdom. Oversætterens supplerende

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Akhanda Bhajan (uafbrudt lovsang; ofte 24 timer i træk). Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Vær forenet i guddommelig kærlighed

Vær forenet i guddommelig kærlighed Dato : 11. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Adilabad parthi yatra. (Parthi yatra betyder: Storslået åndelig rejse. 3200 hengivne fra Adilabad,

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 29. august 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Konference vedrørende etik og finansverdenen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 29. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Læs mere

forstår og fatter, og at vi ikke vil se, høre, forstå og fatte, hvor meget vi har fået, hvor meget vi hele tiden får, hvor stor en rigdom der omgiver

forstår og fatter, og at vi ikke vil se, høre, forstå og fatte, hvor meget vi har fået, hvor meget vi hele tiden får, hvor stor en rigdom der omgiver 12.s.e.trin.18.8.2013. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 414 Den mægtige finder vi ikke, 305 Kom Guds Helligånd, 443 Op til Guds hus, 11 Nu takker alle Gud. Nadver: 4 Giv mig Gud. Gråbrødre 17: 5 O havde

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Tak for livet du har skabt og skænket os, lad os gavmildt dele det med hinanden. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Tak for livet du har skabt og skænket os, lad os gavmildt dele det med hinanden. Amen 1. trin. II 29. maj 2016 Toreby 9, Sundkirken 10 Salmer: 806 Nu er det Åndens Vågn op 745 30 Op, alle folk 30 555 Jeg ved et 672 Jeg ved på hvem O kristelighed 321 358 Lad dit rige 724 Solen stråler Jesus

Læs mere

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Oprettet: 16. december 2005 Selvom præsident Brigham Young kun havde gået i skole i 11 dage, forstod han behovet for at lære,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække.

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 18. august 2013 kl. 10.00 Lilian Høegh Tyrsted Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 7. april 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall i Prasanthi Nilayam, Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sri Rama Navami (Rama s fødselsdag). Oversætterens supplerende forklaringer er

Læs mere

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud Et godt valg -2 Daniel hører fra Gud Mål: Børnene må indse, at de kan ændre situationer, når de tager sig tid til at søge Gud, lytte til ham og hører fra ham. Fremtiden ligger i Guds hænder, og han hjælper

Læs mere

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen Lidt om troen Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: Lidt At være en kristen Om Frelse Dåb Helligånden Livet som kristen Evigheden Jesus kommer igen Himmelen Evigheden Gud og dig

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. februar 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam i Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathri. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Hvis I tror på

Læs mere

Kan det betale sig? Hvad får vi ud af det? Giver det overskud? Hvad koster det?

Kan det betale sig? Hvad får vi ud af det? Giver det overskud? Hvad koster det? 1 28. dec. kl. 16.30 Julesøndag 118 Julen har englelyd 123 Her kommer Jesus dine små 117 En rose så jeg skyde 125 - Mit hjerte altid vanker 111 - Hør hvor englesangen toner Der er en ting, jeg mangler

Læs mere

Juleaften 2009 Herlev Hospital

Juleaften 2009 Herlev Hospital Juleaften 2009 Herlev Hospital Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest. Amen. Julen har med stemning at gøre. Vi vil så gerne i julestemning. Vi ønsker brændende, at den skal indfinde

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016 Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene Medfølelse som åndelig disciplin! Jeg indleder denne 2. sektion med lidt fra epilogen fra David Benners bog: At vandre sammen - og

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Prædiken til midfaste kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til midfaste kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til midfaste kl. 10.00 i Engesvang 736 - Den mørke nat forgangen er 298 Helligånden trindt på jord 457 Du som gik foran os 69 - Du fødtes på jord 439 O, du Guds lam 539 v 4: Af mit lys i mørke

Læs mere

Din tro har frelst dig!

Din tro har frelst dig! Din tro har frelst dig! Luk 17,11-19 14. søndag efter Trinitatis Salmer: 15-750-448-325-439/477-375 Alt står i Guds faderhånd, hvad han vil, det gør hans Ånd. I Jesu navn, amen! Sognepræst Tine Aarup Illum

Læs mere

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20.

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. 1 En sædemand om foråret er en håbets figur noget af det mest livsbekræftende man vel kan se, også hvor vi, som nu om stunder møder ham i maskinens form. Sædemanden

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Ingen kan undslippe konsekvenserne af deres handlinger. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ingen kan undslippe konsekvenserne af deres handlinger. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 19. s. e. Trin. - 11. oktober 2015 - Haderslev Domkirke kl. 10.00 3 31-518 / 675 473 435 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus (2,1-12): Da

Læs mere

Stol på jeres samvittighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Stol på jeres samvittighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. januar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranti. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget og bevæger

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

GLÆDEN ER EN ALVORLIG SAG

GLÆDEN ER EN ALVORLIG SAG Prædiken af Morten Munch 3 s e trin / 21. juni 2015 Tekst: Luk 15,1-10 Luk 15,1-10 s.1 GLÆDEN ER EN ALVORLIG SAG Den romerske filosof Seneca har en gang sagt, at sand glæde er en alvorlig sag. Glæde er

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Prædiken Høstgudstj. søndag den 28. september 2014 i Skibet kirke fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-02-2015 Prædiken til septuagesima søndag 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 01-02-2015 Prædiken til septuagesima søndag 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til septuagesima søndag 2015. Tekst. Matt. 20,1-16. Retfærdighed eller godhed? Vi mennesker tænker meget på hvad løn vi får for vores arbejde og indsats. Kan det svare

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 78 - Blomster som en rosengård 86 - Hvorledes skal jeg møde 89 - Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge 80 - Tak og ære være Gud 439 O, du Guds lam

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk En e-bog fra AROS Forlag Se flere titler på www.arosforlag.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Søndag septuagesima I. Sct. Pauls kirke 1. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/30/599/170//365/439/743/752.

Søndag septuagesima I. Sct. Pauls kirke 1. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/30/599/170//365/439/743/752. 1 Søndag septuagesima I. Sct. Pauls kirke 1. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/30/599/170//365/439/743/752. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Så blev det februar og farven

Læs mere

Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 30. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 380/31/172/459//662/439/467/122

Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 30. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 380/31/172/459//662/439/467/122 1 Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 30. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 380/31/172/459//662/439/467/122 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Så er det blevet den fjerde søndag

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 Da jeg for efterhånden nogen år siden var konfirmand og gik til konfirmationsforberedelse, havde vi en aften i vores konfirmandklub besøg

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Helligsø Markus 7, 31-37

12. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Helligsø Markus 7, 31-37 12. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Helligsø Markus 7, 31-37 Herre, luk mine ører op, så jeg hører dit ord. Luk mine øjne op. Så jeg ser din herlighed. Lær mig at tage hver dag som en gave fra dig.

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus Eli Bibeltime af: Finn Wellejus 1.Sam.2.12-17: Men Elis sønner var niddinger; de ænsede hverken Herren eller præstens ret over for folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, kom præstens tjener, medens

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Til en vis smertegrænse i vores pengepung, kan vi godt se det fornuftige og rigtige i dette. Vi glemmer dog, at der er ingen af

Til en vis smertegrænse i vores pengepung, kan vi godt se det fornuftige og rigtige i dette. Vi glemmer dog, at der er ingen af Gudstjeneste i Lille Lyngby & Gørløse Kirke den 13. juli 2014 Kirkedag: 4.s.e.Trin/B Tekst: Matt 5,43-48 Salmer: Gørløse: 753 * 689 * 366 * 688 * 598,3 * 579,5+7 LL: 753 * 689 * 688 * 598,3 * 579,5+7 Du

Læs mere

Palmesøndag 2016 Johs 12,1-16 Salmer: 403-83-176 149-81-57 Vi fejrer palmesøndag. Den første dag i påsken. Den glade dag, hvor Jesus mødes af en

Palmesøndag 2016 Johs 12,1-16 Salmer: 403-83-176 149-81-57 Vi fejrer palmesøndag. Den første dag i påsken. Den glade dag, hvor Jesus mødes af en Palmesøndag 2016 Johs 12,1-16 Salmer: 403-83-176 149-81-57 Vi fejrer palmesøndag. Den første dag i påsken. Den glade dag, hvor Jesus mødes af en begejstret menneskemængde. Han hyldes som konge. Den længe

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv.

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. maj 2013 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 294 * 289 * 280 * 292 * 287,2 * 298 Således er svaret på hvorledes. Således elskede

Læs mere

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Salmer: DDS: 13 Måne og sol DDS: 448 Fyldt af glæde DDS: 674 Sov sødt barnlille

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 3 Lovsynger herren (300 Kom sandheds ånd (mel.: Gør døren høj)) 352 Herrens kirke (mel. Rind nu op i Jesu navn) 348 Tør end nogen (mel.: Lindemann) (438 Hellig)

Læs mere