Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler"

Transkript

1 GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 10

2 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Det skal ikke bruges direkte, men er udgangspunkt for oplægget, som gennemføres som en del af rundbordssamtalen i sessionen. Sproget er ikke tilpasset ikke-lægemiddelkyndige, hvilket der skal tages højde for. Materialet er disponeret efter spørgsmålene i oplægget til sessionen. Spørgsmålene går igen i deltagerarkene. Der er et deltagerark til benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler og et generelt deltagerark. Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål overordnet set er de samme for alle lægemiddelgrupper. De generelle spørgsmål kan tages som opsamling på en eller flere lægemiddelgrupper, eller de kan tages undervejs i sessionen, afhængig af deltagernes interesser og konkrete spørgsmål. Deltagerarkene er bygget op, så deltagerne kan notere på dem undervejs. Bagest i dette materiale findes en oversigt over lægemidler og henvisning til relevante kilder. Disposition Hvad bruges medicinen til? Hvilken virkning skal jeg forvente? Bivirkninger Hvad sker der, hvis jeg tager mere medicin end ordineret? Brug af anden medicin samtidig Praktiske råd Generelle forhold Hvad bruges medicinen til? Dette afsnit kan ud over at fungere som baggrund sammen med oversigten over lægemidler til sidst i dokumentet bl.a. bruges til at strukturere opdeling af deltagernes medicin, hvis man vælger at spørge til, hvilke slags medicin, de tager. Uanset hvilket benzodiazepin, der er tale om, er effekten (virkninger/bivirkninger) stort set ens. De enkelte midler adskiller sig til gengæld fra hinanden m.h.t. virkningstid og omdannelse i kroppen. Dette har betydning for, hvor hurtigt de bliver optaget i hjernen, hvor lang tid de virker, og er grunden til, at nogle benzodiazepiner udelukkende markedsføres som hypnotika sovemidler. Men det gælder for alle benzodiazepiner, at de virker hypnotisk, anxiolytisk mod angst og uro, muskelafslappende og antiepileptisk krampestillende. I psykiatrien anvendes benzodiazepiner på følgende indikationer: Angsttilstande, som supplement til antidepressiv behandling, når antidepressiva ikke har tilstrækkelig effekt eller ikke tolereres Søvnforstyrrelser Akut, situationsbetinget og stressrelateret angst og spænding (fx forbundet med ydre traumer og somatisk sygdom). Her vil der kun være tale om få dages brug Abstinenstilstande og delir forårsaget af alkohol- eller medicinmisbrug. Bemærk, at der er risiko for en ny afhængighed ved behandling med benzodiazepiner Skizofreni og skizotypiske sindslidelser som supplement til og delvis erstatning for en behandling med antipsykotika, især hvor der foreligger angst, uro og spænding Andre psykotiske tilstande, agiterede depressioner og paranoide psykoser, hvor der er behov for en uspecifik dæmpning af angst og uro. Medicinpædagogik og psykoedukation 2 10

3 Benzodiazepiner bliver desuden brugt til andre indikationer end psykiatriske: Akutte kramper, inkl. kramper forårsaget af indtagne gifte og feber Epilepsi, status epilepticus Muskelspasmer Præanæstetisk medikation og amnestisk analgesi. Her udnytter man, at benzodiazepiner giver hukommelsessvigt for begivenheder efter indtagelse af medicinen. Disse indikationer omtales ikke yderligere i materialet. Hvilken virkning skal jeg forvente? Benzodiazepiner med den længste virkningstid er mest hensigtsmæssige ved angst, hvor patienten har brug for en døgndækning, fx diazepam, clobazepam Benzodiazepiner med den korteste virkningstid er mest velegnede til indsovningsbesvær, hvor patienten kun har brug en kortvarig virkning, fx triazolam, oxazepam Benzodiazepiner med middellang virkningstid er mest velegnede til patienter, der har søvnproblemer i løbet af natten og de tidlige morgentimer, fx bromazepam og nitrozepam. Sundhedsstyrelsens vejledning om sovemidler og angstdæmpende midler (benzodiazepiner) (2) anbefaler at bruge sovemedicin i højst 1-2 uger angstdæmpende medicin i højst 4 uger så lille en dosis som muligt. Dette kan gøres ved at anvende den svageste tabletstyrke af det pågældende præparat givet en gang dagligt ved behov. Dosis kan, om nødvendigt, fordobles efter et par uger. Baggrunden er: En øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer Brugerne, der er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin med lang halveringstid, vil ikke kunne få deres kørekort fornyet Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at komme fri af medicinen. Under længerevarende behandling udvikles der tolerans til den søvnfremkaldende virkning af benzodiazepiner, mens den angstdæmpende virkning i højere grad bevares. Allerede efter 3-10 dages behandling kan der konstateres en aftagende hypnotisk effekt, og efter 4-5 uger vil søvnlængden næsten være nede på det niveau, som den var før behandlingen. Benzodiazepinerne nedsætter endvidere den dybe søvn og drømmesøvnen og øger den overfladiske søvn. Benzodiazepinlignende midler Indholdsstofferne i denne gruppe er zopiclon (fx Imovane og Imozop) og zolpidem (fx Nimadorm og Stilnoct). Stofferne er ikke er kemisk beslægtet med benzodiazepiner, men de kaldes alligevel benzodiazepinlignende. Stofferne er søvnfremkaldende, men effekten på søvnstadierne adskiller sig fra benzodiazepiners. De påvirker i mindre grad den dybe søvn og drømmesøvnen. Stofferne har ingen eller mindre muskelafslappende virkning i forhold til benzodiazepiner, og har ingen krampestillende virkning. Medicinpædagogik og psykoedukation 3 10

4 Bivirkninger Der er mange bivirkninger forbundet med benzodiazepiner, som kan komplicere behandlingen og reducere det terapeutiske udbytte. Hyppigst forekommer let døsighed, depression og svimmelhed næste dag. Stort set alle bivirkninger forstærkes ved kombination med alkohol. Typer af bivirkninger: Søvnbivirkninger, fx hang-over Symptomer ved ophør og nedtrapning af behandling, fx abstinenser Psykiske bivirkninger, fx træthed og nedsat hukommelse Kropslige bivirkninger, fx svimmelhed og fald Sociale bivirkninger, fx ulykker. Søvnbivirkninger Søvnbivirkninger hører med en hyppighed på 1-10 % til blandt de mest almindelige bivirkninger for benzodiazepiner. Hang-over Hang-over er en af de største ulemper ved sovemedicin. Den består i sløvhed, træthed, øget reaktionstid og nedsat intellektuel funktionsevne den følgende dag. Denne effekt kan stort set undgås ved valg af passende korttidsvirkende præparat og lav dosering. Tilbageslagseffekt = rebound insomni Ved pludselig ophør af behandlingen vil personen opleve en stærkt reduceret søvn. Det er fx ikke usædvanligt, at man slet ikke sover eller kun sover en enkelt time den første nat efter ophør med en længerevarende benzodiazepinbehandling. Denne ubehagelige oplevelse får mange til fejlagtigt at fortsætte en næsten virkningsløs anvendelse af sovemedicin. En meget langsom nedtrapning og opbakning fra omgivelserne kan mindske problemerne med tilbageslagsvirkning, men som regel kan problemet mærkes i op til en måned efter medicinophør. Undertiden er det dog svært at afgøre, hvad der måtte være tilbageslagseffekt, og hvad der er tilbagevenden af tidligere søvnproblemer. Rebound insomnia efter anvendelse af hypnotika over en kortere eller længere periode er en væsentlig årsag til, at mange har svært ved at ophøre med hypnotika, når en sådan behandling først er startet. Søvnapnø-forstærkende Søvnapnø er uregelmæssighed i vejrtrækningen under søvn. Typisk følges det af høj snorken. Apnø (vejrtrækningspause) under søvn består af kortere perioder i løbet af natten, hvor vejrtrækningen stopper, typisk af sekunders varighed, enkelte gange endnu længere tid. Søvnapnø kan blive stærkt forværret ved brug af sovemidler og muligvis medføre faretruende nedsættelse af blodets iltmætning. Forstyrrelser af søvnstadier Døgnrytmeændring kan forekomme, og ændring af søvnens kvalitet er ligeledes kendt. Det betyder, at mængden af den dybe søvn og drømmesøvn nedsættes, og mængden af overfladisk søvn øges. Dette giver samlet set en nedsat søvnkvalitet. Tolerans Under længerevarende behandling udvikles der tolerans til den søvnfremkaldende virkning af benzodiazepiner. Seponeringssymptomer Seponeringssymptomer hører med en hyppighed på 1-10 % ligesom søvnbivirkninger til blandt de mest almindelige bivirkninger for benzodiazepiner. Toleransudvikling Langvarig behandling med benzodiazepiner fører til udvikling af tolerans, dvs. en aftagende effekt af samme dosis. Tolerans kan føre til behov for at Medicinpædagogik og psykoedukation 4 10

5 indtage større doser og dermed til misbrug og til psykisk og fysisk afhængighed hos disponerede personer. Abstinensudvikling Fysisk afhængighed kan opstå efter få ugers til måneders behandling med terapeutiske doser og viser sig ved abstinenssymptomer ved seponering. I lettere tilfælde er der abstinenssymptomer som søvnløshed, rastløshed, rysten, hovedpine, appetitløshed og overfølsomhed for lyd, lys, lugt og berøring. I svære tilfælde ses hypotension (for lavt blodtryk), temperaturstigning, konfusion, psykose og/eller kramper. Undertiden kan det være vanskeligt at adskille abstinenssymptomer og de angstsymptomer, der behandles for (de primære angstsymptomer). Abstinenssymptomerne optræder imidlertid ofte lidt før recidivsymptomer, almindeligvis fra 2. til 14. seponeringsdag, hvorefter de svinder, mens de primære angstsymptomer sætter mere langsomt og varigt ind. Den nævnte sansemæssige overfølsomhed (lyd, lys, lugt og berøring) og en influenzalignende fornemmelse er endvidere karakteristisk for abstinenstilstanden. Aftrapning En behandling med benzodiazepiner, der kun har varet 4 6 uger, kan typisk aftrappes over få dage. Ved en længerevarende benzodiazepinbehandling aftrappes derimod langsomt, fx med en dosis, der svarer til den laveste tabletstyrke, hver eller hver anden uge. Den langsomme nedtrapning foregår ved, at brugerne tager mindre og mindre medicin, f.eks. ved at fjerne ¼-½ tablet dagligt med 1-2 ugers mellemrum, således at kroppen får mulighed for at vænne sig til mindre og mindre medicin. Det vil betyde, at brugerne ikke får væsentlige gener i nedtrapningsperioden. Opstår der alligevel svære abstinenssymptomer i aftrapningsperioden, skal den pågældende dosis fastholdes i en kort periode. Princippet i den langsomme nedtrapning er altså, at man aldrig øger dosis under nedtrapningen, hvis man oplever ubehag, men at man bliver på den nuværende dosis nogle dage. Hvis brugerne har fået sovemidler eller angstdæmpende midler i f.eks dage, kan de stoppe uden nedtrapning. Men det sikreste er at nedtrappe over nogle dage, så brugerne ikke bliver overraskede over begyndende abstinenser. Erstatning af et benzodiazepin med diazepam kan være et godt alternativ ved nedtrapning, da diazepam er langtidsvirkende og giver en stabil blodkoncentration gennem døgnet. Derfor kan diazepam indtages blot en gang i døgnet (2). På findes forslag til nedtrapninger og et antal nedtrapningsskemaer. Psykiske bivirkninger Sovemidler svækker de kognitive funktioner (betegnelsen for funktioner, der vedrører erkendelse, tænkning og anvendelse af viden) med nedsat koncentrationsevne, forlænget reaktionstid, dårlig hukommelse og hurtig udtrætning. Disse bivirkninger ses selv ved sædvanlige terapeutiske koncentrationer, men da psykiske bivirkninger kun opleves af 0,1 1 %, og er de derfor kategoriseret som ikke-almindelige bivirkninger. Træthed, nedsat lyst og initiativ I starten af behandlingen kan der forekomme døsighed, træthed, motorisk træghed og svimmelhed. Disse bivirkninger vil dog ofte aftage eller evt. helt forsvinde ved daglig anvendelse. Ved langtidsbehandling er de hyppigste bivirkninger nedsat initiativ, apati, hurtig udtrætning og evt. depression. Nedsat koncentrationsevne og hukommelse Benzodiazepiner svækker opmærksomhed, hukommelse og indlæring. Der kan ses hukommelsessvigt for begivenheder efter indtagelse af medicinen. Dette er særligt udtalt ved anvendelse af korttidsvirkende benzodiazepiner. For at mindske risikoen Medicinpædagogik og psykoedukation 5 10

6 for hukommelsestab bør patienten sove uforstyrret i 7 8 timer efter indtagelsen. Opstemthed og svigtende selvkontrol Hos nogle udløses paradokse psykiske reaktioner med uro, agitation (ophidselse), aggression og impulsive handlinger. Hos ældre patienter kan tilstanden kompliceres med konfusion. Både de paradokse reaktioner og konfusion ses især hos ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres. Kropslige bivirkninger Kropslige bivirkninger er egentlig snarere bivirkninger i det centrale og perifere nervesystem. Hyppigheden er lidt varierende, idet svimmelhed er en almindelig bivirkning, der forekommer hos 1 10 %, mens muskelsvaghed er en ikke-almindelig bivirkning, der forekommer hos 0,1 1 %. Særligt ved høje doser af benzodiazepiner kan der ses muskelsvaghed og svigtende muskelkoordination. Det er en uheldig kombination, der giver forøget faldtendens, og for ældre mennesker er dette forbundet med risiko for hoftebrud. Sociale bivirkninger Ulykker Udenlandske undersøgelser viser, at trafikfarlig medicin, herunder benzodiazepiner, er et langt større problem for trafiksikkerheden, end man hidtil har antaget og kendt til. Risikoen for at blive involveret i en trafikulykke er 2 3 gange højere end normalt de første 14 dage, man tager beroligende medicin. Kørsel under påvirkning af benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende midler er strafbart i lighed med spritkørsel. Når en behandling startes og ved en markant dosisøgning anbefales kørselspause normalt anbefales 4 ugers pause men længden skal altid bero på en konkret vurdering. Kombination af alkohol og benzodiazepiner bør helt undgås i forbindelse med bilkørsel. Antallet af trafikulykker i Danmark, der helt eller delvist skyldes påvirkning af benzodiazepiner, er ikke belyst, da der herhjemme ikke er lovhjemmel for systematiske analyser for medicin hos trafikanter. Kun ca. 200 danske trafikanter bliver årligt testet og dømt for at køre med andre stoffer (herunder også ulovlige) end alkohol i blodet. Til sammenligning bliver ca sigtet for spritkørsel hvert år (4). Påbegyndelse af behandling med stærk smertestillende medicin og benzodiazepiner vil som hovedregel medføre en påvirkning af de kognitive funktioner svarende til en alkoholpromille på 0,6 1,2 (2). Bivirkninger som sedation, svigtende koncentrationsevne og forlænget reaktionsevne øger risikoen for ulykker, ligesom disse og andre bivirkninger kan mindske patienters evne til at løse arbejdsmæssige og hjemlige problemer (3). Benzodiazepinlignende midler Zopiclon Almindelige bivirkninger (1 10 %) Smagsforstyrrelser (bitter smag) Mundtørhed Døsighed Ikke-almindelige bivirkninger (0,1 1 %) Kvalme, mavesmerter Agitation, Hovedpine Svimmelhed Søvnforstyrrelser Hudkløe. Ved brug af zopiclon (fx Imovane, Imozop og Zopiclon) er bitter smag er den hyppigst observerede bivirkning. Det er ikke tabletten, som smager bittert. Patienter i behandling med zopiclon kan have en bitter smagsoplevelse i munden, når de vågner. Den bitre smag aftager ofte i løbet af dagen. Medicinpædagogik og psykoedukation 6 10

7 Nogle bivirkninger forekommer hovedsageligt ved behandlingens start og forsvinder normalt under fortsat behandling. Dette gælder for sløvhed om dagen, nedsat stemningsleje, nedsat opmærksomhed, forvirring, træthed, hovedpine, svimmelhed, muskelsvaghed og dobbeltsyn. Til de sjældne bivirkninger (0,01 0,1 %) hører muskelsvaghed, hukommelsesbesvær, depression, koncentrationsbesvær, konfusion, nedsat libido, paradokse psykiske reaktioner (fx aggressivitet, hallucinationer, psykose) og dobbeltsyn. Zolpidem Almindelige bivirkninger (1 10 %): Kvalme, opkastning, diarré Hovedpine Koncentrationsbesvær, konfusion, hukommelsesbesvær, følelsesforfladigelse Svimmelhed Døsighed Hudreaktioner Dobbeltsyn. Ikke-almindelige bivirkninger (0,1 1 %): Muskelsvaghed Besvær med at styre arme og ben Hallucinationer. Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen. Hvad sker der, hvis jeg tager mere medicin end ordineret? Afhængighed kan føre til kronisk overdosering, karakteriseret ved talebesvær, besvær med at styre arme og ben, hukommelsessvækkelse, psykisk affladning og konfusion. Ved pludselig seponering efter brug af større doser i længere tid optræder abstinenssymptomer med søvnløshed, tremor, uro og angsttilstande. Abstinenspsykose med bevidsthedsforstyrrelser, hallucinationer (delirium) og universelle kramper kan ses. Benzodiazepinernes effekt på kognitive funktioner er i høj grad dosisrelateret. Små doser kan ved at mildne angst og uro forbedre præstationen, mens højere doser via den kognitive hæmning svækker den intellektuelle formåen, alt afhængig af den individuelle følsomhed. Ved høje doser kan der ses desorientering og konfusion, specielt hos ældre. Brug af anden medicin samtidig Nedenstående stammer fra Den findes i en mere tilgængelig udgave på Den sederende virkning af benzodiazepiner forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika (specielt højdosis), antihistaminer, clonidin samt opioider. Ifølge den nationale interaktionsdatabase (5) er der kun et lægemiddelstof, der har en kritisk interaktion med benzodiazepiner, dvs. en kombination, der helt bør undgås. Dette stof er rifampicin. Rifampicin er et antibiotikum, som bruges til tuberkulose og svære infektioner med stafylokokker. Findes i Rimactan, Rimactazid, Rimcure og Rimstar. Grapefrugtjuice bør anvendes med forsigtighed i kombination med diazepam og triazolam. Ved samtidig indtag af diazepam og grapefrugtjuice, bør dosis af diazepam reduceres til en tredjedel. Dette skal ske i samarbejde med lægen. Praktiske råd Der skal udvises forsigtighed ved bilkørsel og maskinbetjening (advarselstrekant på emballagen) Kørsel i medicinpåvirket tilstand er forbudt. Speciel opmærksomhed ved midler, der virker længe Nedtrapning skal foregå over lang tid i samråd med læge Medicinpædagogik og psykoedukation 7 10

8 Sovemidler tages inden sengetid med væske Brug af sovemidler i længere tid er ikke tilrådeligt God søvnhygiejne er vigtig Medicinen kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande. Forsigtighed ved bilkørsel og maskinbetjening Når man starter på ny medicin, eller dosis ændres, skal man altid være meget opmærksom på sine reaktioner. Kørsel i medicinpåvirket tilstand Generelt kørselsforbud anbefales ved fast behandling med benzodiazepiner med lang virkningstid. Fast behandling med benzodiazepiner med kort virkningstid medfører en tidsbegrænsning i kørekortet på ét år. Ved kørekortfornyelse anbefales det, at lægen udfører test for de kognitive funktioner. Skønnes det, at en patient ikke vil overholde et kørselsforbud, skal dette meldes til embedslægen. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 38 af 18. juni 2008 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (2) indeholder bl.a. en oversigt over lægemidler, hvor kørekort kan eller ikke kan anbefales ved samtidig brug af det pågældende lægemiddel. Oversigten indeholder desuden en anbefaling for max døgndosis i de tilfælde, hvor kørekort kan komme på tale. Der er sammenhæng mellem virkningstider og anbefaling af kørekort, hvilket også fremgår af oversigten. Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet (6). Listerne for brug af lægemidlerne til hhv. angst og uro samt søvnbesvær er forskellige. Nedtrapning Den langsomme nedtrapning foregår ved, at man tager mindre og mindre medicin, fx ved at fjerne ¼ ½ tablet dagligt med ca. 2 ugers mellemrum. På den måde får kroppen mulighed for at vænne sig til mindre og mindre medicin. Det betyder, at man ikke får væsentlige gener, mens man trapper ud af medicinen. Når man gennem den langsomme nedtrapning er nede på ½ tablet, kan man stoppe helt. Man kan evt. lave et skema over nedtrapningen. Et skema kan gøre det nemmere at følge og huske nedtrapningen. Nogle brugere er særligt følsomme i den periode, hvor medicinen nedtrappes. Derfor kan det være nødvendigt, at man bliver på den nuværende dosis. Den fortsatte nedtrapning udsættes derfor nogle dage. Princippet i den langsomme nedtrapning er, at man aldrig øger dosis under nedtrapningen, hvis man oplever ubehag, men at man bliver på den nuværende dosis i nogle dage. For nogle brugere kan dosispakket medicin være en god hjælp i nedtrapningsprocessen. Hvis man har fået sovemedicin (eller angstdæmpende medicin) i f.eks dage, kan man ofte stoppe uden nedtrapning. Men det sikreste er at nedtrappe over nogle dage, så man ikke bliver overrasket over begyndende abstinenser (6). Skemaer over fremgangsmåden for nedtrapning af benzodiazepiner kan (ud over kilde 6) findes på Se også under seponeringssymptomer på side 4 i dette notat. Sovemidler tages inden sengetid med væske Det er vigtigt, at sovemidlerne bliver taget med væske. Også selvom brugeren vil være bekymret for at skulle op på toilettet om natten på grund af væskeindtag på sengekanten. Hvis midlet ikke bliver taget med væske, er der risiko for, at lægemidlet ikke bliver optaget i kroppen med det samme. Hvis lægemidlet optages langt senere på Medicinpædagogik og psykoedukation 8 10

9 natten, kan den sløvende effekt holde sig langt op ad dagen. Brug af sovemidler i længere tid er ikke tilrådeligt Se afsnittet Hvilken effekt kan jeg forvente på side 2 i dette notat. God søvnhygiejne er vigtig Fokus på søvnhygiejne kan fx være: Ændring af daglige vaner, fx motion, brug af middagssøvn, forbrug af koffein, alkohol, tobak og afslapningsøvelser Forbedring af sovemiljø, fx temperatur og støj Behandling af andre lidelser, der ødelægger søvnkvaliteten, fx smerter og hoste. Pillepas Når man medbringer euforiserende lægemidler og lægemidler, der påvirker centralnervesystemet skal man ved rejser til Schengen-lande medbringe pillepas. Pillepasset dokumenterer, at medicinen er til eget brug. Pillepasset kan fås på nettet på www. apoteket.dk eller på apoteket. Begge steder kan man også få information om, hvilke lægemidler, der er omfattet af krav om pillepas. Pas medbringes ved henvendelse til apoteket. Pillepasset er gratis. Det gælder i rejsens længde og højst 30 dage. Hvis man rejser uden for Schengen-lande og ønsker tilsvarende dokumentation, skal man henvende sig til sin egen læge. Ellers vil doseringsetiketten med medicinbrugerens navn på medicinens originalemballage ofte være tilstrækkeligt. Medicinpædagogik og psykoedukation 9 10

10 Oversigt over lægemidlerne Opdateret fra pro.medicin.dk 8/ Benzodiazepiner Alprazolam Bromazepam Clobazam Chlordiazepoxid Diazepam Lorazepam Oxazepam Benzodiazepiner Nitrazepam Midazolam Flunitrazepam Triazolam Lormetazepam Anxiolytika (mod angst og uro) Alprox, Alprazolam, Tafil Bromam, Lexotan Frisium Klopoxid, Risolid Apozepam, Diazepam, Hexalid, Stesolid Temesta Alopam, Oxabenz, Oxapax, Oxazepam Hypnotika (sovemidler) Apodorm, Nitrazepam, Pacisyn Dormicum, Midazolam Flunipam Halcion Pronoctan Benzodiazepinlignende midler (hypnotika) Zopiclon Imoclone, Imovane, Imozop, Zolpiclon, Zopiclone Zolpidem Stilnoct, Zonoct, Zolpidem Kilder Rusmidlernes biologi om hjernen, sprut og stoffer. Sundhedsstyrelsens publikationer Kan findes på følgende link: (juni 2011) Sundhedsstyrelsens nye vejledning om sovemidler og angstdæmpende midler(benzodiazepiner). Vejledning nr. 38 af 18. juni 2008 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Psykofarmaka behandling af psykiske lidelser med nervemedicin. Jes Gerlach og Per Vestergaard. Psykiatrifondens Forlag, 3.udgave, 4.oplag juni juni 2011 Ophør med sovemidler og angstdæmpende midler vejledning for brugere og pårørende, IRF Folderen er udarbejdet i dialog med Danmarks Apotekerforening og Ældresagen og kan rekvireres på: juni 2011 Nationale rekommandationsliste N05B og N05C, juni juni Medicinpædagogik og psykoedukation 10 10

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Medicin Hvorfor ikke bare behandle

Læs mere

Miniguide: 27 piller der kan give demens - se hvad du skal undgå Alzheimerforeningen advarer nu stærkt mod medicin, som øger risikoen for den

Miniguide: 27 piller der kan give demens - se hvad du skal undgå Alzheimerforeningen advarer nu stærkt mod medicin, som øger risikoen for den Miniguide: 27 piller der kan give demens - se hvad du skal undgå Alzheimerforeningen advarer nu stærkt mod medicin, som øger risikoen for den frygtede sygdom med hele 50 procent Af Torben Bagge, 28. oktober

Læs mere

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Kurven er knækket - forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Indhold Resumé Baggrund Resultater - Kurven er knækket - forbruget falder nu endnu mere markant - Forbruget af de langtidsvirkende

Læs mere

Medicinafhængighed. Information og rådgivning. Sove- og nervemedicin

Medicinafhængighed. Information og rådgivning. Sove- og nervemedicin Medicinafhængighed Information og rådgivning Sove- og nervemedicin Udgivet af BenzoRådgivningen Landsforeningen Sind 2010 Redaktion Kirsten Midtgaard og Michael Lodberg Olsen Grafisk design: Kommunikationsbureauet

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin - en analyse af forbruget fra 2004 til begyndelsen af 2009 Indhold Resumé Baggrund Forbruget er faldet markant det sidste år Store regionale forskelle

Læs mere

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

1. Virkning og anvendelse Alopam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Alopam mod angst og uro.

1. Virkning og anvendelse Alopam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Alopam mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Alopam 10 mg og 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Oxapax 15 mg tabletter. oxazepam

Indlægsseddel: Information til brugeren. Oxapax 15 mg tabletter. oxazepam Indlægsseddel: Information til brugeren Oxapax 15 mg tabletter oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Imozop 3,75 mg og 7,5 mg filmovertrukne tabletter Zopiclon

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Imozop 3,75 mg og 7,5 mg filmovertrukne tabletter Zopiclon INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imozop 3,75 mg og 7,5 mg filmovertrukne tabletter Zopiclon Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med MEDICIN OG KØREKORT Smertebehandling og -medicin. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning vedrørende anvendelse af afhængigheds-skabende medicin, herunder morfin-præparater samt beroligende medicin.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Diazepam DAK 2 mg og 5 mg tabletter Diazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Diazepam DAK 2 mg og 5 mg tabletter Diazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Diazepam DAK 2 mg og 5 mg tabletter Diazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

Læs mere

Trafikfarlig medicin

Trafikfarlig medicin Trafikfarlig medicin Der er andet end alkohol, der kan påvirke din evne til at køre bil. Denne brochure handler om, hvordan du styrer uden om trafikproblemer i forbindelse med medicin. Hvad er trafikfarlig

Læs mere

Udtrapning af benzodiazepiner. Birgit Signora Toft

Udtrapning af benzodiazepiner. Birgit Signora Toft Birgit Signora Toft Cand. pharm., ph.d. Tidl. Sygehusapoteker Tidl. Lægemiddelkonsulent Selvstændig farmaceut med egen konsulentvirksomhed Forfatter til bl.a. Afhængighed på recept og Pausens kraft Hvad

Læs mere

Trafikfarlig medicin

Trafikfarlig medicin Trafikfarlig medicin Der er andet end alkohol, der kan påvirke din evne til at køre bil. Denne brochure handler om, hvordan du styrer uden om trafikproblemer i forbindelse med medicin. Hvad er trafikfarlig

Læs mere

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 1281 Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner Viggo Rask Kragh Jørgensen I denne artikel gennemgår en praktiserende læge historien bag brug af benzodiazepiner og

Læs mere

17-08-2014. Fordele - ulemper. Psykofarmaka. Gruppe N Psykofarmaka. Marts 2014 Vibeke Rønnebech. Midler mod psykoser (antipsykotika)

17-08-2014. Fordele - ulemper. Psykofarmaka. Gruppe N Psykofarmaka. Marts 2014 Vibeke Rønnebech. Midler mod psykoser (antipsykotika) Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N Psykofarmaka Marts

Læs mere

5 mg/ml rektalvæske, opløsning, rektalsprøjte 10 mg/rektalsprøjte diazepam

5 mg/ml rektalvæske, opløsning, rektalsprøjte 10 mg/rektalsprøjte diazepam Indlægsseddel: Information til brugeren Stesolid 5 mg/ml rektalvæske, opløsning, rektalsprøjte 10 mg/rektalsprøjte diazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel Bemærk: Ændringerne til produktresume og indlægsseddel skal, om nødvendigt, efterfølgende opdateres af den relevante nationale myndighed

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

KØREKORT OG HELBREDSFORHOLD

KØREKORT OG HELBREDSFORHOLD KØREKORT OG HELBREDSFORHOLD Lægen vurderer de helbredsmæssige forhold i forbindelse med udstedelse og fornyelse af kørekort (udfylder helbredsattest). OBS! Læger har også pligt til at vurdere om en patient

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Halcion 0,125 mg og 0,25 mg, tabletter triazolam

Indlægsseddel: Information til brugeren. Halcion 0,125 mg og 0,25 mg, tabletter triazolam Indlægsseddel: Information til brugeren Halcion 0,125 mg og 0,25 mg, tabletter triazolam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

SMERTER HOS PERSONER MED DEMENS

SMERTER HOS PERSONER MED DEMENS SMERTER HOS PERSONER MED DEMENS DEMENSDAGEN D. 20. NOVEMBER 2014 Demenskonsulent Hanne Harrestrup & Demensfaglig leder Pia Østergaard "SMERTE ER EN UBEHAGELIG SENSORISK OG EMOTIONEL OPLEVELSE, FORBUNDET

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

GJ_Benzodiazepiner_rev 3_final[1].docGJ_Benzodiazepiner_rev 3.doc

GJ_Benzodiazepiner_rev 3_final[1].docGJ_Benzodiazepiner_rev 3.doc Nr.: Emne Benzodiazepiner Gruppe af lægemidler med hypnotisk, anxiolytisk, muskelafslappende og antiepileptisk effekt. Synonymer: Generisk navn Handelsnavn Generisk navn Handelsnavn Chlordiazepoxid Klopoxid

Læs mere

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION

Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Til voksne Information om MEDICIN MOD DEPRESSION Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er en depression? 04 Hvad er medicin mod depression? 04 Typer af medicin 06 Hvilken medicin passer til

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter codeinphosphathemihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Guide: Sådan får du den bedste søvn

Guide: Sådan får du den bedste søvn Guide: Sådan får du den bedste søvn Gode søvnvaner er bedst, men det rigtige valg af medicin kan være en midlertidig løsning på dine søvnproblemer Af Torben Bagge, 4. november 2012 03 Sov godt - med eller

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Forord Gennem flere år har der fra ministerium, styrelser og amter/regioner været gennemført forskellige indsatser

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Grafisk tilrettelæggelse og foto: SOLOMET Graphic solutions www.solomet.dk Forord Gennem flere år har der

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Information om BEHANDLING MED ECT

Information om BEHANDLING MED ECT Til voksne Information om BEHANDLING MED ECT Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ECT? 03 Hvem kan behandles med ECT? 05 Hvordan virker ECT? 05 Hvem møder du i ECT-teamet? 06 Forundersøgelse

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Delir, droger m.v. BPSD. Frederikshavn d.21.1.2014

Delir, droger m.v. BPSD. Frederikshavn d.21.1.2014 Delir, droger m.v. BPSD Frederikshavn d.21.1.2014 Søen en forårsdag på Brønderslev Psykiatriske Sygehus Hvordan er LIVSVILKÅRNENE for den ældre MIG??? Delir De fleste tilfælde af akut psykose hos ældre

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Zolpidem Actavis tilhører gruppen af sovemidler, der virker ved at påvirke hjernen og derved gør dig søvnig.

Zolpidem Actavis tilhører gruppen af sovemidler, der virker ved at påvirke hjernen og derved gør dig søvnig. Indlægsseddel: Information til brugeren Zolpidem Actavis filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg Zolpidemtartrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler VEJ nr 9009 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SST, j.nr. 5-3210-13 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Baklofen Mylan, 10 mg og 25 mg, tabletter baclofen

Indlægsseddel: Information til brugeren. Baklofen Mylan, 10 mg og 25 mg, tabletter baclofen Indlægsseddel: Information til brugeren Baklofen Mylan, 10 mg og 25 mg, tabletter baclofen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du eller dit barn begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Side 1 af 9 VEJ nr 9264 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-06-2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ændrer i følgende forskrifter VEJ nr 38 af 18/06/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 495 Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II Viggo Rask Kragh Jørgensen En praktisk indfaldsvinkel til forbrugsreduktion Få praktiserende læger ved så meget om

Læs mere

1 Udgiver: Alkoholenheden Titel: Vejledning om Ambulant Afrusning og Abstinenssymptombehandling. Vejledning. Ambulant

1 Udgiver: Alkoholenheden Titel: Vejledning om Ambulant Afrusning og Abstinenssymptombehandling. Vejledning. Ambulant 1 Vejledning om Ambulant Afrusning- og Abstinenssymptombehandling Alkoholenhederne I 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om afrusning og abstinenssymptombehandling s.3 2. Hvad er abstinenssymptomer....

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. diazepam

Indlægsseddel: Information til brugeren. diazepam Indlægsseddel: Information til brugeren Hexalid 2 mg og 5 mg tabletter diazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem

Læs mere

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mianserin Mylan, 10 mg, 30 mg og 60 mg, filmovertrukne tabletter Mianserinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

Naturlig hjælp til en god søvn

Naturlig hjælp til en god søvn Naturlig hjælp til en god søvn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Søvnproblemer Søvnen kaldes også den store helbreder, og en dyb og sund søvn kan udligne mange

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler Vejledning nr. 38 af 18. juni 2008 2008 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde og definitioner 5 2 Generelt om afhængighedsskabende lægemidler

Læs mere

Kørekort-regler. Kørekort-regler. Hvad er trafikfarlig medicin. Medicin som sløver CNS, hvilket kan betyde, at du:

Kørekort-regler. Kørekort-regler. Hvad er trafikfarlig medicin. Medicin som sløver CNS, hvilket kan betyde, at du: Kørekort-regler Kørekort-regler Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjet, 2015 Lægen skal ved kørekortfornyelse bedømme om pt er habil til at køre bil (lastbil

Læs mere

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet?

Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? Det er sjovt at drikke Så hvad er problemet? - Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Neuroleptica bloker afgiften af DOPAMIN 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Til voksne Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er bipolar lidelse? 03 Hvorfor behandle bipolar lidelse? 04 Hvordan behandler

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lioresal 10 mg og 25 mg, tabletter baclofen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du eller dit barn begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Gruppe N Psykofarmaka

Gruppe N Psykofarmaka Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Indlægsseddel: Information til patienten Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes oplysninger om sikkerheden.

Læs mere

Zopiclon Stada 7,5 mg filmovertrukne tabletter. zopiclon. Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Zopiclon Stada 7,5 mg filmovertrukne tabletter. zopiclon. Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zopiclon Stada 7,5 mg filmovertrukne tabletter zopiclon Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Anvendelse: At pårørende opnår en grundlæggende viden om delir, som kan gøre det nemmere at være til stede sammen med den delirøse patient.

Anvendelse: At pårørende opnår en grundlæggende viden om delir, som kan gøre det nemmere at være til stede sammen med den delirøse patient. Hospice Delirium Information til pårørende om delir Oprettet d. 28.02.2011 af: VKA, BBJ, SMM Sidst revideret d. 28.02.2011 af: VKA, BBJ, SMM Godkendt d. 06.02.2012 af: LAL,KV, HLE Skal revideres d. 06.02.2014

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Indlægsseddel: Information til brugeren Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Patientinformation Søvnambulatoriet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken Velkommen i søvnambulatoriet Søvnambulatoriet modtager patienter der er henvist fra egen læge eller special læge

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m.

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m. Angsttilstande Raben Rosenberg Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov www.psykiatriskforskning.dk Angst : normal - sygelig Angstsymptomer Kan være en normal reaktion Kan ses

Læs mere

Velkommen. Program 12-05-2016. Centralnervesystemet gruppe N Psykofarmika Behandling af psykiske lidelser

Velkommen. Program 12-05-2016. Centralnervesystemet gruppe N Psykofarmika Behandling af psykiske lidelser Velkommen Medvirken ved lægemiddelbrug i Omsorgsarbejdet Dag 3 Velkommen Opsamling på i går. Program Dag 3 Hovedgruppe N centralnervesystemet Smertetilstande samt lægemidler til smertebehandling PN medicin

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

17-08-2014. Epilepsi, 1

17-08-2014. Epilepsi, 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N Epilepsi Marts

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster Scopolamin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Du kan få Scopoderm uden recept. For at

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Roxithromycin Orifarm filmovertrukne tabletter 150 mg og 300 mg Roxithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Orfidal, tabletter (EuroPharmaDK)

PRODUKTRESUMÉ. for. Orfidal, tabletter (EuroPharmaDK) 14. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Orfidal, tabletter (EuroPharmaDK) 0. D.SP.NR. 3040 1. LÆGEMIDLETS NAVN Orfidal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Lorazepam 1 mg Hjælpestof: 67,65 mg lactose. 3.

Læs mere

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler 1. Anvendelsesområde og definitioner Ifølge 17 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Læs mere