Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler"

Transkript

1 GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 10

2 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Det skal ikke bruges direkte, men er udgangspunkt for oplægget, som gennemføres som en del af rundbordssamtalen i sessionen. Sproget er ikke tilpasset ikke-lægemiddelkyndige, hvilket der skal tages højde for. Materialet er disponeret efter spørgsmålene i oplægget til sessionen. Spørgsmålene går igen i deltagerarkene. Der er et deltagerark til benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler og et generelt deltagerark. Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål overordnet set er de samme for alle lægemiddelgrupper. De generelle spørgsmål kan tages som opsamling på en eller flere lægemiddelgrupper, eller de kan tages undervejs i sessionen, afhængig af deltagernes interesser og konkrete spørgsmål. Deltagerarkene er bygget op, så deltagerne kan notere på dem undervejs. Bagest i dette materiale findes en oversigt over lægemidler og henvisning til relevante kilder. Disposition Hvad bruges medicinen til? Hvilken virkning skal jeg forvente? Bivirkninger Hvad sker der, hvis jeg tager mere medicin end ordineret? Brug af anden medicin samtidig Praktiske råd Generelle forhold Hvad bruges medicinen til? Dette afsnit kan ud over at fungere som baggrund sammen med oversigten over lægemidler til sidst i dokumentet bl.a. bruges til at strukturere opdeling af deltagernes medicin, hvis man vælger at spørge til, hvilke slags medicin, de tager. Uanset hvilket benzodiazepin, der er tale om, er effekten (virkninger/bivirkninger) stort set ens. De enkelte midler adskiller sig til gengæld fra hinanden m.h.t. virkningstid og omdannelse i kroppen. Dette har betydning for, hvor hurtigt de bliver optaget i hjernen, hvor lang tid de virker, og er grunden til, at nogle benzodiazepiner udelukkende markedsføres som hypnotika sovemidler. Men det gælder for alle benzodiazepiner, at de virker hypnotisk, anxiolytisk mod angst og uro, muskelafslappende og antiepileptisk krampestillende. I psykiatrien anvendes benzodiazepiner på følgende indikationer: Angsttilstande, som supplement til antidepressiv behandling, når antidepressiva ikke har tilstrækkelig effekt eller ikke tolereres Søvnforstyrrelser Akut, situationsbetinget og stressrelateret angst og spænding (fx forbundet med ydre traumer og somatisk sygdom). Her vil der kun være tale om få dages brug Abstinenstilstande og delir forårsaget af alkohol- eller medicinmisbrug. Bemærk, at der er risiko for en ny afhængighed ved behandling med benzodiazepiner Skizofreni og skizotypiske sindslidelser som supplement til og delvis erstatning for en behandling med antipsykotika, især hvor der foreligger angst, uro og spænding Andre psykotiske tilstande, agiterede depressioner og paranoide psykoser, hvor der er behov for en uspecifik dæmpning af angst og uro. Medicinpædagogik og psykoedukation 2 10

3 Benzodiazepiner bliver desuden brugt til andre indikationer end psykiatriske: Akutte kramper, inkl. kramper forårsaget af indtagne gifte og feber Epilepsi, status epilepticus Muskelspasmer Præanæstetisk medikation og amnestisk analgesi. Her udnytter man, at benzodiazepiner giver hukommelsessvigt for begivenheder efter indtagelse af medicinen. Disse indikationer omtales ikke yderligere i materialet. Hvilken virkning skal jeg forvente? Benzodiazepiner med den længste virkningstid er mest hensigtsmæssige ved angst, hvor patienten har brug for en døgndækning, fx diazepam, clobazepam Benzodiazepiner med den korteste virkningstid er mest velegnede til indsovningsbesvær, hvor patienten kun har brug en kortvarig virkning, fx triazolam, oxazepam Benzodiazepiner med middellang virkningstid er mest velegnede til patienter, der har søvnproblemer i løbet af natten og de tidlige morgentimer, fx bromazepam og nitrozepam. Sundhedsstyrelsens vejledning om sovemidler og angstdæmpende midler (benzodiazepiner) (2) anbefaler at bruge sovemedicin i højst 1-2 uger angstdæmpende medicin i højst 4 uger så lille en dosis som muligt. Dette kan gøres ved at anvende den svageste tabletstyrke af det pågældende præparat givet en gang dagligt ved behov. Dosis kan, om nødvendigt, fordobles efter et par uger. Baggrunden er: En øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer Brugerne, der er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin med lang halveringstid, vil ikke kunne få deres kørekort fornyet Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at komme fri af medicinen. Under længerevarende behandling udvikles der tolerans til den søvnfremkaldende virkning af benzodiazepiner, mens den angstdæmpende virkning i højere grad bevares. Allerede efter 3-10 dages behandling kan der konstateres en aftagende hypnotisk effekt, og efter 4-5 uger vil søvnlængden næsten være nede på det niveau, som den var før behandlingen. Benzodiazepinerne nedsætter endvidere den dybe søvn og drømmesøvnen og øger den overfladiske søvn. Benzodiazepinlignende midler Indholdsstofferne i denne gruppe er zopiclon (fx Imovane og Imozop) og zolpidem (fx Nimadorm og Stilnoct). Stofferne er ikke er kemisk beslægtet med benzodiazepiner, men de kaldes alligevel benzodiazepinlignende. Stofferne er søvnfremkaldende, men effekten på søvnstadierne adskiller sig fra benzodiazepiners. De påvirker i mindre grad den dybe søvn og drømmesøvnen. Stofferne har ingen eller mindre muskelafslappende virkning i forhold til benzodiazepiner, og har ingen krampestillende virkning. Medicinpædagogik og psykoedukation 3 10

4 Bivirkninger Der er mange bivirkninger forbundet med benzodiazepiner, som kan komplicere behandlingen og reducere det terapeutiske udbytte. Hyppigst forekommer let døsighed, depression og svimmelhed næste dag. Stort set alle bivirkninger forstærkes ved kombination med alkohol. Typer af bivirkninger: Søvnbivirkninger, fx hang-over Symptomer ved ophør og nedtrapning af behandling, fx abstinenser Psykiske bivirkninger, fx træthed og nedsat hukommelse Kropslige bivirkninger, fx svimmelhed og fald Sociale bivirkninger, fx ulykker. Søvnbivirkninger Søvnbivirkninger hører med en hyppighed på 1-10 % til blandt de mest almindelige bivirkninger for benzodiazepiner. Hang-over Hang-over er en af de største ulemper ved sovemedicin. Den består i sløvhed, træthed, øget reaktionstid og nedsat intellektuel funktionsevne den følgende dag. Denne effekt kan stort set undgås ved valg af passende korttidsvirkende præparat og lav dosering. Tilbageslagseffekt = rebound insomni Ved pludselig ophør af behandlingen vil personen opleve en stærkt reduceret søvn. Det er fx ikke usædvanligt, at man slet ikke sover eller kun sover en enkelt time den første nat efter ophør med en længerevarende benzodiazepinbehandling. Denne ubehagelige oplevelse får mange til fejlagtigt at fortsætte en næsten virkningsløs anvendelse af sovemedicin. En meget langsom nedtrapning og opbakning fra omgivelserne kan mindske problemerne med tilbageslagsvirkning, men som regel kan problemet mærkes i op til en måned efter medicinophør. Undertiden er det dog svært at afgøre, hvad der måtte være tilbageslagseffekt, og hvad der er tilbagevenden af tidligere søvnproblemer. Rebound insomnia efter anvendelse af hypnotika over en kortere eller længere periode er en væsentlig årsag til, at mange har svært ved at ophøre med hypnotika, når en sådan behandling først er startet. Søvnapnø-forstærkende Søvnapnø er uregelmæssighed i vejrtrækningen under søvn. Typisk følges det af høj snorken. Apnø (vejrtrækningspause) under søvn består af kortere perioder i løbet af natten, hvor vejrtrækningen stopper, typisk af sekunders varighed, enkelte gange endnu længere tid. Søvnapnø kan blive stærkt forværret ved brug af sovemidler og muligvis medføre faretruende nedsættelse af blodets iltmætning. Forstyrrelser af søvnstadier Døgnrytmeændring kan forekomme, og ændring af søvnens kvalitet er ligeledes kendt. Det betyder, at mængden af den dybe søvn og drømmesøvn nedsættes, og mængden af overfladisk søvn øges. Dette giver samlet set en nedsat søvnkvalitet. Tolerans Under længerevarende behandling udvikles der tolerans til den søvnfremkaldende virkning af benzodiazepiner. Seponeringssymptomer Seponeringssymptomer hører med en hyppighed på 1-10 % ligesom søvnbivirkninger til blandt de mest almindelige bivirkninger for benzodiazepiner. Toleransudvikling Langvarig behandling med benzodiazepiner fører til udvikling af tolerans, dvs. en aftagende effekt af samme dosis. Tolerans kan føre til behov for at Medicinpædagogik og psykoedukation 4 10

5 indtage større doser og dermed til misbrug og til psykisk og fysisk afhængighed hos disponerede personer. Abstinensudvikling Fysisk afhængighed kan opstå efter få ugers til måneders behandling med terapeutiske doser og viser sig ved abstinenssymptomer ved seponering. I lettere tilfælde er der abstinenssymptomer som søvnløshed, rastløshed, rysten, hovedpine, appetitløshed og overfølsomhed for lyd, lys, lugt og berøring. I svære tilfælde ses hypotension (for lavt blodtryk), temperaturstigning, konfusion, psykose og/eller kramper. Undertiden kan det være vanskeligt at adskille abstinenssymptomer og de angstsymptomer, der behandles for (de primære angstsymptomer). Abstinenssymptomerne optræder imidlertid ofte lidt før recidivsymptomer, almindeligvis fra 2. til 14. seponeringsdag, hvorefter de svinder, mens de primære angstsymptomer sætter mere langsomt og varigt ind. Den nævnte sansemæssige overfølsomhed (lyd, lys, lugt og berøring) og en influenzalignende fornemmelse er endvidere karakteristisk for abstinenstilstanden. Aftrapning En behandling med benzodiazepiner, der kun har varet 4 6 uger, kan typisk aftrappes over få dage. Ved en længerevarende benzodiazepinbehandling aftrappes derimod langsomt, fx med en dosis, der svarer til den laveste tabletstyrke, hver eller hver anden uge. Den langsomme nedtrapning foregår ved, at brugerne tager mindre og mindre medicin, f.eks. ved at fjerne ¼-½ tablet dagligt med 1-2 ugers mellemrum, således at kroppen får mulighed for at vænne sig til mindre og mindre medicin. Det vil betyde, at brugerne ikke får væsentlige gener i nedtrapningsperioden. Opstår der alligevel svære abstinenssymptomer i aftrapningsperioden, skal den pågældende dosis fastholdes i en kort periode. Princippet i den langsomme nedtrapning er altså, at man aldrig øger dosis under nedtrapningen, hvis man oplever ubehag, men at man bliver på den nuværende dosis nogle dage. Hvis brugerne har fået sovemidler eller angstdæmpende midler i f.eks dage, kan de stoppe uden nedtrapning. Men det sikreste er at nedtrappe over nogle dage, så brugerne ikke bliver overraskede over begyndende abstinenser. Erstatning af et benzodiazepin med diazepam kan være et godt alternativ ved nedtrapning, da diazepam er langtidsvirkende og giver en stabil blodkoncentration gennem døgnet. Derfor kan diazepam indtages blot en gang i døgnet (2). På findes forslag til nedtrapninger og et antal nedtrapningsskemaer. Psykiske bivirkninger Sovemidler svækker de kognitive funktioner (betegnelsen for funktioner, der vedrører erkendelse, tænkning og anvendelse af viden) med nedsat koncentrationsevne, forlænget reaktionstid, dårlig hukommelse og hurtig udtrætning. Disse bivirkninger ses selv ved sædvanlige terapeutiske koncentrationer, men da psykiske bivirkninger kun opleves af 0,1 1 %, og er de derfor kategoriseret som ikke-almindelige bivirkninger. Træthed, nedsat lyst og initiativ I starten af behandlingen kan der forekomme døsighed, træthed, motorisk træghed og svimmelhed. Disse bivirkninger vil dog ofte aftage eller evt. helt forsvinde ved daglig anvendelse. Ved langtidsbehandling er de hyppigste bivirkninger nedsat initiativ, apati, hurtig udtrætning og evt. depression. Nedsat koncentrationsevne og hukommelse Benzodiazepiner svækker opmærksomhed, hukommelse og indlæring. Der kan ses hukommelsessvigt for begivenheder efter indtagelse af medicinen. Dette er særligt udtalt ved anvendelse af korttidsvirkende benzodiazepiner. For at mindske risikoen Medicinpædagogik og psykoedukation 5 10

6 for hukommelsestab bør patienten sove uforstyrret i 7 8 timer efter indtagelsen. Opstemthed og svigtende selvkontrol Hos nogle udløses paradokse psykiske reaktioner med uro, agitation (ophidselse), aggression og impulsive handlinger. Hos ældre patienter kan tilstanden kompliceres med konfusion. Både de paradokse reaktioner og konfusion ses især hos ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres. Kropslige bivirkninger Kropslige bivirkninger er egentlig snarere bivirkninger i det centrale og perifere nervesystem. Hyppigheden er lidt varierende, idet svimmelhed er en almindelig bivirkning, der forekommer hos 1 10 %, mens muskelsvaghed er en ikke-almindelig bivirkning, der forekommer hos 0,1 1 %. Særligt ved høje doser af benzodiazepiner kan der ses muskelsvaghed og svigtende muskelkoordination. Det er en uheldig kombination, der giver forøget faldtendens, og for ældre mennesker er dette forbundet med risiko for hoftebrud. Sociale bivirkninger Ulykker Udenlandske undersøgelser viser, at trafikfarlig medicin, herunder benzodiazepiner, er et langt større problem for trafiksikkerheden, end man hidtil har antaget og kendt til. Risikoen for at blive involveret i en trafikulykke er 2 3 gange højere end normalt de første 14 dage, man tager beroligende medicin. Kørsel under påvirkning af benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende midler er strafbart i lighed med spritkørsel. Når en behandling startes og ved en markant dosisøgning anbefales kørselspause normalt anbefales 4 ugers pause men længden skal altid bero på en konkret vurdering. Kombination af alkohol og benzodiazepiner bør helt undgås i forbindelse med bilkørsel. Antallet af trafikulykker i Danmark, der helt eller delvist skyldes påvirkning af benzodiazepiner, er ikke belyst, da der herhjemme ikke er lovhjemmel for systematiske analyser for medicin hos trafikanter. Kun ca. 200 danske trafikanter bliver årligt testet og dømt for at køre med andre stoffer (herunder også ulovlige) end alkohol i blodet. Til sammenligning bliver ca sigtet for spritkørsel hvert år (4). Påbegyndelse af behandling med stærk smertestillende medicin og benzodiazepiner vil som hovedregel medføre en påvirkning af de kognitive funktioner svarende til en alkoholpromille på 0,6 1,2 (2). Bivirkninger som sedation, svigtende koncentrationsevne og forlænget reaktionsevne øger risikoen for ulykker, ligesom disse og andre bivirkninger kan mindske patienters evne til at løse arbejdsmæssige og hjemlige problemer (3). Benzodiazepinlignende midler Zopiclon Almindelige bivirkninger (1 10 %) Smagsforstyrrelser (bitter smag) Mundtørhed Døsighed Ikke-almindelige bivirkninger (0,1 1 %) Kvalme, mavesmerter Agitation, Hovedpine Svimmelhed Søvnforstyrrelser Hudkløe. Ved brug af zopiclon (fx Imovane, Imozop og Zopiclon) er bitter smag er den hyppigst observerede bivirkning. Det er ikke tabletten, som smager bittert. Patienter i behandling med zopiclon kan have en bitter smagsoplevelse i munden, når de vågner. Den bitre smag aftager ofte i løbet af dagen. Medicinpædagogik og psykoedukation 6 10

7 Nogle bivirkninger forekommer hovedsageligt ved behandlingens start og forsvinder normalt under fortsat behandling. Dette gælder for sløvhed om dagen, nedsat stemningsleje, nedsat opmærksomhed, forvirring, træthed, hovedpine, svimmelhed, muskelsvaghed og dobbeltsyn. Til de sjældne bivirkninger (0,01 0,1 %) hører muskelsvaghed, hukommelsesbesvær, depression, koncentrationsbesvær, konfusion, nedsat libido, paradokse psykiske reaktioner (fx aggressivitet, hallucinationer, psykose) og dobbeltsyn. Zolpidem Almindelige bivirkninger (1 10 %): Kvalme, opkastning, diarré Hovedpine Koncentrationsbesvær, konfusion, hukommelsesbesvær, følelsesforfladigelse Svimmelhed Døsighed Hudreaktioner Dobbeltsyn. Ikke-almindelige bivirkninger (0,1 1 %): Muskelsvaghed Besvær med at styre arme og ben Hallucinationer. Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen. Hvad sker der, hvis jeg tager mere medicin end ordineret? Afhængighed kan føre til kronisk overdosering, karakteriseret ved talebesvær, besvær med at styre arme og ben, hukommelsessvækkelse, psykisk affladning og konfusion. Ved pludselig seponering efter brug af større doser i længere tid optræder abstinenssymptomer med søvnløshed, tremor, uro og angsttilstande. Abstinenspsykose med bevidsthedsforstyrrelser, hallucinationer (delirium) og universelle kramper kan ses. Benzodiazepinernes effekt på kognitive funktioner er i høj grad dosisrelateret. Små doser kan ved at mildne angst og uro forbedre præstationen, mens højere doser via den kognitive hæmning svækker den intellektuelle formåen, alt afhængig af den individuelle følsomhed. Ved høje doser kan der ses desorientering og konfusion, specielt hos ældre. Brug af anden medicin samtidig Nedenstående stammer fra Den findes i en mere tilgængelig udgave på Den sederende virkning af benzodiazepiner forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika (specielt højdosis), antihistaminer, clonidin samt opioider. Ifølge den nationale interaktionsdatabase (5) er der kun et lægemiddelstof, der har en kritisk interaktion med benzodiazepiner, dvs. en kombination, der helt bør undgås. Dette stof er rifampicin. Rifampicin er et antibiotikum, som bruges til tuberkulose og svære infektioner med stafylokokker. Findes i Rimactan, Rimactazid, Rimcure og Rimstar. Grapefrugtjuice bør anvendes med forsigtighed i kombination med diazepam og triazolam. Ved samtidig indtag af diazepam og grapefrugtjuice, bør dosis af diazepam reduceres til en tredjedel. Dette skal ske i samarbejde med lægen. Praktiske råd Der skal udvises forsigtighed ved bilkørsel og maskinbetjening (advarselstrekant på emballagen) Kørsel i medicinpåvirket tilstand er forbudt. Speciel opmærksomhed ved midler, der virker længe Nedtrapning skal foregå over lang tid i samråd med læge Medicinpædagogik og psykoedukation 7 10

8 Sovemidler tages inden sengetid med væske Brug af sovemidler i længere tid er ikke tilrådeligt God søvnhygiejne er vigtig Medicinen kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande. Forsigtighed ved bilkørsel og maskinbetjening Når man starter på ny medicin, eller dosis ændres, skal man altid være meget opmærksom på sine reaktioner. Kørsel i medicinpåvirket tilstand Generelt kørselsforbud anbefales ved fast behandling med benzodiazepiner med lang virkningstid. Fast behandling med benzodiazepiner med kort virkningstid medfører en tidsbegrænsning i kørekortet på ét år. Ved kørekortfornyelse anbefales det, at lægen udfører test for de kognitive funktioner. Skønnes det, at en patient ikke vil overholde et kørselsforbud, skal dette meldes til embedslægen. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 38 af 18. juni 2008 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (2) indeholder bl.a. en oversigt over lægemidler, hvor kørekort kan eller ikke kan anbefales ved samtidig brug af det pågældende lægemiddel. Oversigten indeholder desuden en anbefaling for max døgndosis i de tilfælde, hvor kørekort kan komme på tale. Der er sammenhæng mellem virkningstider og anbefaling af kørekort, hvilket også fremgår af oversigten. Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet (6). Listerne for brug af lægemidlerne til hhv. angst og uro samt søvnbesvær er forskellige. Nedtrapning Den langsomme nedtrapning foregår ved, at man tager mindre og mindre medicin, fx ved at fjerne ¼ ½ tablet dagligt med ca. 2 ugers mellemrum. På den måde får kroppen mulighed for at vænne sig til mindre og mindre medicin. Det betyder, at man ikke får væsentlige gener, mens man trapper ud af medicinen. Når man gennem den langsomme nedtrapning er nede på ½ tablet, kan man stoppe helt. Man kan evt. lave et skema over nedtrapningen. Et skema kan gøre det nemmere at følge og huske nedtrapningen. Nogle brugere er særligt følsomme i den periode, hvor medicinen nedtrappes. Derfor kan det være nødvendigt, at man bliver på den nuværende dosis. Den fortsatte nedtrapning udsættes derfor nogle dage. Princippet i den langsomme nedtrapning er, at man aldrig øger dosis under nedtrapningen, hvis man oplever ubehag, men at man bliver på den nuværende dosis i nogle dage. For nogle brugere kan dosispakket medicin være en god hjælp i nedtrapningsprocessen. Hvis man har fået sovemedicin (eller angstdæmpende medicin) i f.eks dage, kan man ofte stoppe uden nedtrapning. Men det sikreste er at nedtrappe over nogle dage, så man ikke bliver overrasket over begyndende abstinenser (6). Skemaer over fremgangsmåden for nedtrapning af benzodiazepiner kan (ud over kilde 6) findes på Se også under seponeringssymptomer på side 4 i dette notat. Sovemidler tages inden sengetid med væske Det er vigtigt, at sovemidlerne bliver taget med væske. Også selvom brugeren vil være bekymret for at skulle op på toilettet om natten på grund af væskeindtag på sengekanten. Hvis midlet ikke bliver taget med væske, er der risiko for, at lægemidlet ikke bliver optaget i kroppen med det samme. Hvis lægemidlet optages langt senere på Medicinpædagogik og psykoedukation 8 10

9 natten, kan den sløvende effekt holde sig langt op ad dagen. Brug af sovemidler i længere tid er ikke tilrådeligt Se afsnittet Hvilken effekt kan jeg forvente på side 2 i dette notat. God søvnhygiejne er vigtig Fokus på søvnhygiejne kan fx være: Ændring af daglige vaner, fx motion, brug af middagssøvn, forbrug af koffein, alkohol, tobak og afslapningsøvelser Forbedring af sovemiljø, fx temperatur og støj Behandling af andre lidelser, der ødelægger søvnkvaliteten, fx smerter og hoste. Pillepas Når man medbringer euforiserende lægemidler og lægemidler, der påvirker centralnervesystemet skal man ved rejser til Schengen-lande medbringe pillepas. Pillepasset dokumenterer, at medicinen er til eget brug. Pillepasset kan fås på nettet på www. apoteket.dk eller på apoteket. Begge steder kan man også få information om, hvilke lægemidler, der er omfattet af krav om pillepas. Pas medbringes ved henvendelse til apoteket. Pillepasset er gratis. Det gælder i rejsens længde og højst 30 dage. Hvis man rejser uden for Schengen-lande og ønsker tilsvarende dokumentation, skal man henvende sig til sin egen læge. Ellers vil doseringsetiketten med medicinbrugerens navn på medicinens originalemballage ofte være tilstrækkeligt. Medicinpædagogik og psykoedukation 9 10

10 Oversigt over lægemidlerne Opdateret fra pro.medicin.dk 8/ Benzodiazepiner Alprazolam Bromazepam Clobazam Chlordiazepoxid Diazepam Lorazepam Oxazepam Benzodiazepiner Nitrazepam Midazolam Flunitrazepam Triazolam Lormetazepam Anxiolytika (mod angst og uro) Alprox, Alprazolam, Tafil Bromam, Lexotan Frisium Klopoxid, Risolid Apozepam, Diazepam, Hexalid, Stesolid Temesta Alopam, Oxabenz, Oxapax, Oxazepam Hypnotika (sovemidler) Apodorm, Nitrazepam, Pacisyn Dormicum, Midazolam Flunipam Halcion Pronoctan Benzodiazepinlignende midler (hypnotika) Zopiclon Imoclone, Imovane, Imozop, Zolpiclon, Zopiclone Zolpidem Stilnoct, Zonoct, Zolpidem Kilder Rusmidlernes biologi om hjernen, sprut og stoffer. Sundhedsstyrelsens publikationer Kan findes på følgende link: (juni 2011) Sundhedsstyrelsens nye vejledning om sovemidler og angstdæmpende midler(benzodiazepiner). Vejledning nr. 38 af 18. juni 2008 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Psykofarmaka behandling af psykiske lidelser med nervemedicin. Jes Gerlach og Per Vestergaard. Psykiatrifondens Forlag, 3.udgave, 4.oplag juni juni 2011 Ophør med sovemidler og angstdæmpende midler vejledning for brugere og pårørende, IRF Folderen er udarbejdet i dialog med Danmarks Apotekerforening og Ældresagen og kan rekvireres på: juni 2011 Nationale rekommandationsliste N05B og N05C, juni juni Medicinpædagogik og psykoedukation 10 10

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Grafisk tilrettelæggelse og foto: SOLOMET Graphic solutions www.solomet.dk Forord Gennem flere år har der

Læs mere

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 495 Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II Viggo Rask Kragh Jørgensen En praktisk indfaldsvinkel til forbrugsreduktion Få praktiserende læger ved så meget om

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer stoflex stoflex Indhold 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer Sløvende stoffer 12 Cannabis (hash, marihuana, pot ) 14 Benzodiazepiner (Rohypnol, Stesolid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Medikamentel behandling af angst og søvnforstyrrelser Hvad er et rationelt brug af benzodiazepiner? Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Benzodiazepiner 13

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER

FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er 40% af unge mellem 16-24 år, der har prøvet

Læs mere

fv1: Rygestopprocessen

fv1: Rygestopprocessen fv1: Rygestopprocessen Et endeligt rygestop er for de fleste rygere en stor udfordring. Det er de færreste, som klarer et rygestop uden problemer. For de fleste afhængige rygere er et rygestop en proces,

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. FOR UNGE Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig og

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst 2 Foto: www.wix.com/jessetherrien/photo

Læs mere

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst Hvad er et panikanfald?

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen

Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen Panikangst Panikangst En vejledning for patienter og pårørende Udarbejdet af Stig Rasmussen Hvad er et panikanfald? Man går rundt i supermarkedet eller sidder foran TV-avisen og pludselig sker der noget!

Læs mere

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Generaliseret angst Udarbejdet af: Christer Allgulander, docent, Karolinska Institutet, Sverige Professor Lars Kessing, speciallæge i psykiatri, Danmark Redigeret

Læs mere

Tourettes syndrom En vejledning for forældre

Tourettes syndrom En vejledning for forældre Tourettes syndrom En vejledning for forældre af overlæge dr. med. Finn Ursin Knudsen Dette hæfte tilegnes Tourettebørnene og deres forældre 2 Finn Ursin Knudsen, overlæge dr. med. Tourette Klinikken ved

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I PSYKIATRI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd af Asma Bashir fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

MISBRUG AF STOFFER - STOFAFHÆNGIGHED

MISBRUG AF STOFFER - STOFAFHÆNGIGHED MISBRUG AF STOFFER - STOFAFHÆNGIGHED af Klavs Nicholson 2006 Copyright Klavs Nicholson, psykiater. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares på diskette eller

Læs mere

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. F o r u n g e Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig

Læs mere