4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus"

Transkript

1 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det hvis du har læst de foregående kapitler i bogen. Til trods for dette skulle du alligevel kunne få noget ud af læse dette, og jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse! Er du interesseret i bogen er du velkommen til at kontakte mig på Når du indhylles i smertelige Solar plexus følelser, f.eks ved kompleks aktivering, og oplever nedturen, og viljen til nedturen og den manglende vilje til at stoppe den, da står du overfor en udfordring der handler om hvordan du vender denne proces, og hvordan du arbejder dig ud af den. Denne udfordring er en af de vigtigste udfordringer som du møder i dit liv. Hvis du kan opdage hvad der virker for dig med hensyn til at stoppe indhylningen, da vil du have fundet noget, som du kan bruge på utallige situationer i dit liv, og i den grad noget som virkelig vil gøre en stor forskel i dit liv. Jeg vil endda gå så langt som at sige at det vil være en af de vigtigste opdagelser, som du kan gøre. Metoden som kan stoppe nedturen, og som kan forhindre inhylningen varierer fra menneske til menneske, men der er nogle kendetegn ved procesen, som kan hjælpe dig til at finde din metode, og som er fælles for os alle. Men inden jeg beskriver dem vil jeg først sige at der er symptom behandling og der er årsags behandling. Kun årsags behandling fører til varige resultater. Men symptom behandling er ikke uden værdi. Lad os sammenligne din tilstand af følelsesmæssig smerte med en hovedpine. Hvis du vil finde den dybere årsag til din hovedpine, er det svært at gøre dette mens smerten pulserer i dig, og en hovedpine pille er på sin plads. Den giver ro til at finde årsagen. Men om du virkelig har fundet den, og forløst den, vil selvfølgelig først vise sig når effekten af hovedpine pillen er aftaget. Der er som sagt nogle kendetegn ved en indhylning som kan hjælpe os til at give nogle ledtråde om hvad vi skal gøre for at komme ud af den. Lad mig beskrive 4 af disse ledtråde, og derpå hvad du kan gøre i forhold til dem. Det vil være ting som har virket for mig selv, og altså mere end blot flotte ord. Mit råd til dig er at tage det ind, og se om det også for dig kan blive til mere end blot ord. Men vær forberedt på at skal det for alvor blive til mere end ord, da skal du handle på det. 1

2 Ledtråd 1. Problemets meningsløshed Det første kendetegn ved en indhylning er at det er smertfuldt og opleves som et problem. Dette er i sig selv en udfordring, fordi et problem per definition er meningsløst. Sådan opleves problemer nemlig. Tænk lidt over dette, for det er vigtigt. Når du altså oplever at noget er et problem, da oplever du samtidig meningsløsheden ved problemet... Andet er ikke muligt. Men hvad betyder meningsløst. Det betyder at det er uden mening, og at der derfor ikke kan være en udviklingsmulighed i det. Og ingen udvikling, ingen vilje. Meningsløsheden er vores ledtråd nr 1. Den fortæller at det er vigtigt at bringe mening ind i smerten, for hvis der ikke er en mening med den, så er der ingen vilje til at tage fat på den. Hvis du ikke har tillid til at smerten repræsenterer en udviklingsmulighed, så vil du ikke ønske at arbejde med den. Prøv at oplev denne meningsløshed i dig selv, og mærk at den har en følgesvend, som er en manglende lyst og vilje til at arbejde med problemet, og en manglende tro på at det nytter. Ledtråd 2. Manglende kontakt til Hjertet Når du er indhyllet af Solar plexus, og særligt de lavere smertelige lag, da er du afskåret fra Hjertet (og de højere Solar plexus lag). Dette er grunden til at der er meningsløshed, og denne afskårethed er vores ledtråd nr 2. Den fortæller at det er vigtigt at få kontakt til højere lag, end de lave Solar plexus lag som du er i kontakt med og ndhyllet af. Disse højere lag kan være i Solar plexus, men bedst bliver det hvis de er i Hjertet. Dette kommer jeg tilbage til. Ledtråd 3. Manglende nærvær Når du er i en negativ spiral, da er du fyldt med negative tanker og fantasier, hvilket umuliggør at du kan være tilstede her og nu. Du er tilstede i smerten og i de fantasier som dit lidende Solar plexus fylder dig med. Ikke at være tilstede i livet forstærker smerten, og er faktisk en del af årsagen til den. Det gør nemlig ondt ikke at være tilstede i livet. Dit manglende nærvær i livet er derfor ledtråd nr 3. Den fortæller os at det er vigtigt at kombinere en psykologisk proces med nærvær. Dette nærvær kan f.eks ske igennem interesse medieret nærvær eller andre former for nærvær (som jeg kommer ind på i kapitel 8). Ledtråd 4. Manglende kontakt til det lidende Solar plexus Det sidste ledtråd som jeg vil nævne her har med viljen til nedturen at gøre, viljen til at blive i den negative spiral (eller den negative tankegang). Der er en virkelig kraft bag dette, som ikke bare er til at stoppe. Og som jeg har været inde på tidligere, får du (dit Solar plexus) noget ud af at blive i den negative spiral (og i dette tilfælde er det dit lavere Solar 2

3 plexus som får noget ud af det). En af de ting som du får ud af det er at Solar plexus (som du er indhyllet af) oplever at det via den negative spiral får lettet på trykket smertetrykket ved på denne måde at udleve vreden og frustrationen, og samtidig får det styrket sig i sin vilje til ikke-livet, som det oplever er vejen til at blive fri for smerten. Solar plexus lider og søger efter en vej ud af smerten og manglen på kærlighed, og det reagerer undertiden så stærkt på denne mangel at det forsøger at frasige sig kærligheden. En så stærk reaktion bærer vidne om et ligeså stærkt behov efter kærligheden. Og det bærer vidne om at det lidende Solar plexus forsøger at få kontakt med dig, og at overtage dig for at få dig til at vælge dets løsning på at blive fri for smerten. Og dette er vores ledtråd nr 4. Den fortæller at Solar plexus har brug for at komme i kontakt med dig, at Solar plexus har brug for kærlighed - fra dig i første hånd den kærlighed det er at anderkende både det, og dets smerte. Det er derfor vigtigt at komme i kontakt med dit lidende Solar plexus for at forstå hvorfor det reagerer med smerte. Det er vigtigt at starte en dialog med Solar plexus. En dialog der indeholder masser af kærlighed! Jeg skriver mere om dette i Appendix 4, bagetst i bogen. Det er op til dig selv at afgøre hvorvidt ledtråd 4 er noget som du skal forholde dig til. Det er nemlig ikke altid tilfældet. Nogle gange er Hjertekontakt og nærvær alt hvad der skal til for at du kan komme videre, og ud af en smertelig tilstand. Men andre gange er det nødvendigt at forholde dig til ledtråd 4, hvis du skal finde ind til årsagen til dit problem... I de tilfælde hvor du kun når til symptombehandlingen vil det ofte være fordi du kun har fokuseret på ledtrådene 1-3, og hvor ledtråd 4 burde have været en del af dit arbejde. Nogle gange kan man da være oprigtigt opsat på at forholde sig til alle ledtrådene, men efter nr 1-3, da opleves det ikke som et problem mere, og motivationen til at forsætte daler, og ofte stopper processen der. Det er selvfølgelig OK at gøre dette, men tit vil problemet bare vende tilbage. Andre vil istedet fokusere overvejende på ledtråd 4 (særligt via diverse psykoterapeutiske metoder), men glemmer at tage de andre ledtråde ind i processen, og kan derfor opleve at det bliver svært, og undertiden at det bliver sværere end da de startede processen. De er kommet i kontakt med årsagen til problemet, som ofte vil være smertefuld, men kommer ikke rigtig videre, og hænger nu fast i smerten fordi de ikke har taget de andre ledtråde ind i processen. Sådanne oplevelser kan få mennesker til i fremtiden at frygte ledtråd 4, og at begynde at fravælge denne i deres arbejde. 3

4 Det er ganske forståeligt at mange mennesker ender med ikke rigtig at tage fat på ledtråd 4. Den er nemlig svær at tage fat på, og vil endvidere ofte, til at starte med, forøge smerten fordi man vil komme i kontakt med grunden til at noget smerteligt er blevet fortrængt. Det som ofte kommer bag på mennesker der tager fat på ledtråd 4 (der handler om direkte kontakt med det lidende Solar plexus) er at før de når til at kunne mærke udvikling skal de først igennem indvikling. Indviklings fasen, der handler om at komme i kontakt med den egentlige grund til lidelsen og fortrængningen, er den første fase som du skal igennem i ethvert psykologisk arbejde, og det er også den sværeste fase, for ofte finder du ud af at der var en rigtig god grund til at noget blev fortrængt! Mange forventer ikke denne fase og forsøger at stoppe deres arbejde med det lidende Solar plexus når de er i den. Faktisk er det sådan, at når du ikke har fuldført et psykologisk arbejde fordi det føltes for svært, da vil det altid - uden undtagelse - være i indviklingsfasen at du er strandet. Derfor er det så vigtigt at vide noget om, og være forberedt på. Jeg har derfor beskrevet denne fase mere i dybden i appendix Hjertet (som får dig ud af meningsløsheden, og får dig til at se problemet som en udfordring). Sammenhængen mellem manglende Hjerte kontakt og oplevelsen af noget som et problem beskriver jeg i kapitel Nærværet. Dette nærvær kan komme igennem meditation eller forskellige former for interesse medieret nærvær. Dette beskriver jeg i kapitel Kontakt med det lidende Solar plexus. Det psykologiske aspekt af dette arbejde beskriver jeg nærmere i Appendix 4. Og lad mig så minde dig om atter engang, at hvis du oplever noget som et problem, så oplever du det som meningsløst (andet er ikke muligt), og i samme grad som du har den oplevelse, da ønsker du ikke at arbejde med det, uanset hvad du bilder dig selv ind. Og dette er en rigtig dårlig måde at nærme sig et lidende Solar plexus på! Derfor er det hensigstmæssigt at starte med at arbejde på at nedbringe meningsløsheden, for at få viljen til at arbejde videre. Og dette kan gøres ved at bringe Hjertet ind i processen fra starten af. Der er altså flere ting som bør være med i arbejdet med et lidende Solar plexus : Er du indhyllet i smerte og smertelige reaktionsmønstre, da kan det være for hårdt at begynde med at arbejde med at kontakte det Solar plexus som lider, for husk på at er du 4

5 domineret af de lavere lag i Solar plexus, da er du selv lige så meget i afmagt som Solar plexus er i disse lag, da Solar plexus jo er dig! Og at starte et psykologisk arbejde fra en tilstand af smertelig afmagt er ikke det bedste udgangspunkt. Igen kan Hjertet bruges her idet afmagt ikke eksisterer i Hjertet. Nogle gange kan du dog være så indhyllet af Solar plexus at du hverken formår at kontakte Hjertet, eller at søge nærværet. Og nogle gange kan smerten være så stor at det opleves som om Solar plexus dissocierer sig fra smerten, der nu nærmest opleves som en separet enhed uden egentlig forbindelse til dig, selvom den fylder dig ud (noget der blandt andet kendetegner begrebet angst). I sådanne svære tilfælde kan det anbefales at du lader Solar plexus komme i tale fra starten af (selvom det vil være smerteligt) og på denne måde anerkender dets smerte, og lade det fortælle dig hvorfor det lider (er der dog tale om angst, da skal der først knyttes en oplevelsesmæssig forbindelse mellem angsten og Solar plexus). Dette er ofte alt for svært at gøre alene, og bør derfor ske sammen med en terapeut. Men ligeså snart det overhovedet bliver dig muligt, så skal du forsøge at indrage Hjertet og nærværet i processen. følelser og din smerte i Solar plexus, og analysere disse og give dem udtryk, men tillige om at bringe både nærværet og Hjertet ind i processen som ligeværdige partnere. Og det er vigtigt for mig at slå fast, at selvom nærværet og Hjertet kan gøre processen mindre smertelig (hvilket er vigtigt), så er det ikke den vigtigste grund til at bringe dem ind i processen. Nej, den vigtigste grund er at de begge er en absolut forudsætning for årsags behandlingen. De er altså nødvendige for processen! Tænk lidt over det... Uden Hjertet og nærværet kan et arbejde med et lidende Solar plexus nemlig ikke føre til en stabil årsags behandling, og ydermere er der fare for at processen blot fører til at grænsen til det ubevidste bliver svagere uden at du er klar til det. Et råd til dig. Når du har formået at komme videre fra en smertelig tilstand, da tag op stop op og gør status, istedet for at have travlt med at komme videre. Du har nemlig gjort noget som åbenbart har virket for dig, og ved at blive helt klar over det, da kan du bruge det næste gang du igen havner i en smertelig tilstand. Du kan også prøve at gøre det lige nu og her ved at tænke på tidligere situationer i dig liv. Hvad var det som virkede for dig. Prøv at træng dybere og dybere ned i situationen og opdag hvad det egentlig var som fik dig videre. Der ligger nogle vise sten og venter på dig der! En årsags behandling af et problem handler altså ikke bare om at få kontakt med dine 5

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere