Neurologisk intensive tilstande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Neurologisk intensive tilstande"

Transkript

1 Neurologisk intensive tilstande Karen-Lise Welling Overlæge, Ph.D. Neuro Intensiv Terapi Afsnit 2093 Neuroanæstesiologisk Klinik DASAIM s årsmøde, 2. november 2006

2 Neuro Intensiv Terapi - ekspertområder Hoved- og høje rygmarvsskader Cerebrovaskulære lidelser f.eks. spontan subarachnoidal blødning (SAH), hypertensiv hjerneblødning (ICH), blødning fra arteriovenøs malformation, sinusthrombose, basilaris trombose eller malignt mediainfarkt + - Nerve- og muskelsygdomme, som afficerer respirationsmusklerne eller medfører bulbære pareser med svigtende beskyttelse af luftvejene, f.eks. polyradiculitis (Guillan-Barré), myastenia gravis og traumatisk rygmarvsskade + Hjerneinfektioner som encephalitis og hjerneabsces + - Status epilepticus + Andre neurologiske eller neurokirurgiske tilstande med indikation for udvidet cerebral monitorering eller risiko for forværring indenfor få døgn efter sygdomsdebut + - Patienter til opvågning efter kraniotomi - Donorpleje + -

3 Neuro Intensiv Terapi neurologiske akutte tilstande Cerebrovaskulære lidelser sinusthrombose, basilaris trombose eller malignt mediainfarkt Nerve- og muskelsygdomme, som afficerer respirationsmusklerne eller medfører bulbære pareser med svigtende beskyttelse af luftvejene, f.eks. polyradiculitis (Guillan-Barré) og myastenia gravis Hjerneinfektioner som encephalitis Status epilepticus voksne Andre neurologiske tilstande med indikation for udvidet cerebral monitorering eller risiko for forværring indenfor få døgn efter sygdomsdebut Donorpleje

4 Akut neurologi Tilstande, hvor umiddelbar diagnostisk afklaring er indiceret og kan medføre umiddelbar behandlingskonsekvens Fra symptom Til diagnoseenhed Diagnoseenheder ICH, SAH, status Ikke akut 25% af alle indlagte patienter frembyder et neurologisk problem

5 Akut neurologi - symptomer Symptom Akut svær hovedpine Subakut hovedpine Bevidsthedsændring Hemiparese Paraparese Subakutte Tetraparese +/- bulbær +/- resp. Insuff. Ophobede kramper Diagnoseenhed SAH, dissektion af halskar Meningitis,sinusthrombose Strukturel læsion, metabolisk eller infektiøs tilstand TCI, infarkt, ICH, k-sdh, tumor Medullær kompression Myasteni, Guillian-Barré Status epilepticus

6 Neurologisk intensiv terapi Fællestræk af ITA relevans Bevidsthedsændring kan betyde omfattende udredning mhp diagnose ofte betydning for luftvejen/svælgreflekser Ændret motorik respirationspumpen Autonome symptomer instabil cirkulation Langvarigt forløb stor vægt på profylakse, talrige infektionsproblematikker

7 Anatomien ved nedsat bevidsthed Formatio Reticularis Ascending Reticular Activating System (ARAS) ARAS og cerebrale hemisfærer er de to neuroanatomiske strukturer nødvendige for bevidsthed ARAS Mesencephalon: Fra rostrale pons til diencephalon: RAS ligger midt i. Læsioner giver coma ARAS Får input fra thalamus ( relæ ), basale dele af forhjernen og hemisfærerne

8 Formatio reticularis

9 Fra stimulus til action! Stimulus Arousal (RAS) Limbisk system proces Cortikal arousal (Thalamus, RAS) Motor niveau (Basal ganglier) Orbitofrontal cortex Sensorisk proces (parietal, temporal, occipital lober) Dorsolateral frontal cortex Supplerende motorisk område ACTION!

10 Anatomien ved nedsat bevidsthed..er ikke.. Fokale læsioner i cerebrale cortex Giver IKKE nedsat bevidsthed (men f.eks. hemiparese, afasi, synsforstyrrelser). Coma kræver massiv påvirkning af store områder af hemisfærerne Herniering Giver som regel decerebrering ofte i en allerede comatøs patient

11 Coma mekanismer STRUKTURELT Vaskulære (infarkter) Infektiøst (absces) Neoplastisk Traume ICP Masseeffekt TOXISK - METABOLISK Elektrolyt forstyrrelser Endokrine Vaskulær (TTP, DIC) Toxisk (alkohol, CO) Infektiøst Medicin bivirkninger Mangelsymptomer Organsvigt Epileptisk Hypo- el. hypertermi PACT modul: Altered consciousness

12 Neurologisk intensiv terapi Bevidsthedsændring Generelt er hypoxisk-iskæmisk encephalopati (hjertestop) den hyppigest årsag til nontraumatisk strukturelt coma (ikke NIA) Cerebrovaskulær sygdom næsthyppigst (SAH hyppigste subtype) (mange NIA) Resten udgør 12% af ICU coma inkluderer metabolisk derangement, forgiftninger, infektioner, status og den lille gruppe andet

13 COMA af ukendt ætiologi (n=492) 101 supratententorielle 65 infra tentorielle Hæmatom Infarkt Tumor Infarkt Blødning Tumor 326 metaboliske/diffuse Anoxi Lever/nyre Infektion Endokrin Plum & Posner. The diagnosis of stupor and coma. 3rd ed., Philadelphia, FA Davis, 1980

14 Nedsat bevidsthed: Kliniske problemstillinger Ændret bevidsthed Traume-C Anden ITA Coma Hvordan genkender og resusciterer man patienten med ændret bevidsthed? Specifikke tilstande NIA ekspertområder Tidlig vurdering og behandling af patienten med ændret bevidsthed Patienten, som ligger længe på ITA Speciel & generel intensiv opgave Sengeafsnit

15 Coma opgaven er Red patientens liv! A AIRWAY + B + C Sikre adækvat akut behandling på alle tidspunkter af indlæggelsen D Differentiér mellem RAS problem, herniering eller en bihemisfærisk proces Husk! Locked-in tilstanden.

16 D disability D Kort neurologisk undersøgelse Tal til patienten Test smertestimuli Kig og lyt: 1. Pupilstørrelse og lys reaktion (pupilstatus) 2. Beregne GCS (us begge sider) 3. Respirationsmønster 4. Øjenbevægelser og - reflexer

17 D Hjernestammereflekser Pupilreflekser Cornea- og cilie reflekser Cervico-oculære reflekser Vestibulo-oculære reflekser Hoste refleks Gag - brækrefleks Manglende reaktion på smertestimuli appliceret til ansigtet

18 Diffus skade over hjernestammeniveau Respirations mønster Øvre hjernestamme RAS Pontin skade Øvre medulla Bagre/nedre Medulla Oblongata

19 D.. Motorik Tonus sene- og plantar reflekser Ufrivillige bevægelser (tremor & myoklonier vs. kramper) Bevægemønstre Parese Normal afværge Abnorm afværge Dekortikering Decerebrering = hjernestammeanfald

20 Tidlig behandling & diagnostik Anamnese Revertering af overdosis (30%) Laboratorie undersøgelser Radiologiske undersøgelser Cerebrospinale undersøgelser (LBP) EEG Lab CT CSF EEG

21 CT, CT-Angio, MR Formålet med CT er at skelne mellem tumor, højt ICP, blødning, infektion og thrombose Lav en mental CT scanning først.. CT CT-Angio MR Yderst sjældent akut MR undtagelsen er mistanke om sinus- eller basilaris thrombose

22 CT, MR CT/CT-Angio CT, hvis Bevidsthedspåvirkning, alder >60, immun kompromitteret, kendt CNS sygdom,kramper inden for 1 uge, fokale fund, abnormt sprog eller synsfeltudfald Hvis ingen af disse fund: Ingen grund til CT Black TP et al. Oxford Textbook of Critical Care, 1999.

23 Lumbalpunktur LBP mistanke om blod eller infektion 96 patienter med mistænkt meningitis skulle lumbalpunkteres og fik lavet CT. De 93 havde normal CT. De sidste 3 fik lavet LBP uden problemer -- Hvis der er indikation for LBP, er der sjældent grund til at forsinke indgrebet for at vente på CT Hasbun N et al. NEJM 2001;345: CSF

24 Nedsat bevidsthed: Kliniske problemstillinger Ændret bevidsthed Traume-C Anden ITA Coma Hvordan genkender og resusciterer man patienten med ændret bevidsthed? Specifikke tilstande NIA ekspertområder Tidlig vurdering og behandling af patienten med ændret bevidsthed Patienten, som ligger længe på ITA Speciel & generel intensiv opgave Sengeafsnit

25 Status epilepticus Behandling starter som regel andetsteds (2094, ITA i byen) Pt. er ved ankomst respirationsinsufficient (nedsat bevidsthed, evt. aspiration, evt. intuberet) Opgaven er at behandle status (algoritme), monitorere behandlingen, diagnosticere årsagen, forebygge gentagelse < 5 30 min Time is brain Chen & Wasterlain. Lancet (Neurology), 2006;5:246-56

26 Review, Status Epilepticus, Neurology, 2006

27 Epilepsi 8 % af comapatienter Non-konvulsiv status Underdiagnosticeret tilstand EEG Towne AR et al. Neurology 2000;54(2):

28 EEG Se efter Frekvens Epileptisk udladninger Lokalisation af abnorm aktivitet Reaktivitet: Desynkronisering, arousal Tolkning af EEG er en ekspertopgave. Undtagelsen er simpel, kontinuerlig monitorering EEG

29 Coma lignende tilstande Locked in syndrom = Motorisk deefferentiering (corticobulbære/spinale baner) Ses ved pons infarkt/-blødning (fx basilaristhrombose) Pontin myelinolyse Svær polyradiculit Akinetisk mutisme = bilateral frontal disconnection Kronisk vegetativt syndrom = minus perception (thalamus) Åbne øjne, normal respiration Primitive reflekser, gaber, gumler Døgnrytme!!!

30 Basilaris thrombose 61 årig mand med ukompliceret prostatectomi 2 uger før indlæggelse N Kl ændret følesans i hø. ansigt, 15 min senere udvikles hø. sidig facialisparese og efterhånden udtalt svimmelhed Han kan selv gå ud til ambulancen. På afd kl findes han ukontaktbar med general. krampeanfald. Siden ukontaktbar. Akut CT beskrives som i.a GCS 6. Tp. 38,5. NRS. Spontan respiration, efterhånden uregelmæssig ataktisk. Oculocefal refleks, reaktionsløs for smerte, pupiller 3 mm lysstive, bilat Babinski.

31 Basilaris thrombose

32 Basilaris thrombose

33 CT angio: Basilaris thrombose

34 CT angio: Basilaris thrombose

35 Locked in

36 Locked in

37 Coma prognose ofte umuligt at forudsige i akutte fase Tid timer 1 uge Hvis ingen fremskridt efter 14 dage: Dårlig prognose Bestemmende er især: Hjernestammereflekser og motorisk respons, respiration, kramper og EEG. Alle patienter åbner øjnene efter maksimalt 4 uger! TID!

38 Neurologisk intensiv terapi - Fællestræk Bevidsthedsændring kan betyde omfattende udredning mhp diagnose ofte betydning for luftvejen/svælgreflekser Ændret motorik respirationspumpen Autonome symptomer instabil cirkulation Langvarigt forløb stor vægt på profylakse, talrige infektionsproblematikker

39 Neurologisk intensiv terapi - Respirationsinsufficiens Nedsat bevidsthed/bulbær parese Manglende evne til at beskytte luftvejen Ventilationssvigt.2. Respirationsmuskellammelse, nedsat hoste, sekret, atelektase Oxygeneringssvigt Overlejrende infektion eller aspiration Respiratorisk drive Neurologisk sygdom

40 Hypodynamisk respirationsinsufficiens 1. Guillian-Barré (Polyradikulit) 1-4/ % kræver assisteret ventilation 2. Myastenia Gravis / Eaton-Lambert 3. Tetrapareser (ej kun NK) 4. Muskel svindlerne kronisk NM sgd 5. CIP (alm. ITA) 6. ALS der bliver flere på ITA!

41 Hypodynamisk resp.insufficiens på almen ITA Men listen er meget længere.nm, perifere nervesygdomme, muskelsygdomme. 1. Vasculitis, sarkoidose, lymfom, polymyositis 2. Metabolisk (porphyri, diabetes) 3. Toxiner & intoxicationer (tungmetaller, farmaka) 4. Infektioner (botulisme) 5. Elektrolytter (Mg, Fosfat, K) 6. Heriditære lidelser (periodisk paralyse) 7. Akut rhabdomyolyse MacDuff & Grant. Curr Opin Crit Care 2003;9:

42 Hypodynamisk respirationsinsufficiens Fællesproblem er Respirationspumpen er svag! ANATOMI Diaphragma: Hovedinspirationsmuskel Thoraxmuskler: Assisterer diaphragma Abdominal muskler: Ekspiration, hoste Øvre luftvejsmuskler: Mund, uvula, gane, tunge, larynx sikrer, at luftvejen er åben.2.

43 Hypodynamisk respirationsinsufficiens Fællesproblem.2. Diaphragma, thorakal & abdominal muskulatur Ortopnoe, paradox abd bevægelse, reduceret vitalkapacitet (VK) og nedsat total lunge kapacitet og max inspir tryk. Mistet evne til at sukke, hvilket kræves for at holde små luftveje åbne: Mikroatelektaser Nedsat max ekspiratorisk tryk, nedsat hostekraft Øvre luftvejsmuskler Obstruktion, nedsat synkeevne, mikroaspiration

44 Hypodynamisk respirationsinsufficiens Fælles patogenese til respinsuff Patogenese Nedsat hoste Strategi ABG Atelektase Sekret Mange NIA døgn MORS NIV? Resp.insuff. CIP? ATIN? ARDS? Sepsis Infektion Tages per konvention, men er uden værdi i initiale vurdering Vitalkapacitet (VK) er det bedste mål Sammen med klinisk vurdering hoste & rtg. Eventuelt tillige inspiratorisk trykmåling (NIF) Elektiv tidlig INTUBATION!

45 F.eks. Guillain-Barré ITA indlæggelseskriterier På NIA: VC < 20 ml/kg eller fald på VK >30% <24 t NIF < 30 cm vand, MEP < 40 cm vand Aspiration Autonom instabilitet (66%) Hastig progredierende pareser Bulbære pareser (5%)» Green DM. Weakness in the ICU. Neurologist 2005;11:338-47» Hughes et al. Arch Neurol 2005;62:

46 Intuberes - elektivt: F.eks. Guillain-Barré Intubationskriterier VC < ml/kg eller fald på VK >30% <24 t eller svælgparese Intuberes akut Nedsat hoste Jamen, pt. havde fine farver og A-pkt..? Undgå det så vidt muligt alligevel intuberes 50% mellem kl. 18 og 06. VK!» Green DM. Weakness in the ICU. Neurologist 2005;11:

47 Pulmonale komplikationer ved NM sygdomme Pulmonale komplikationer Nedsat hostekraft Sekretstagnation Atelektase Aspiration Infektion Behandlingskomplikationer Sedation, immobilisation Hypotension/hypervolæmi Hypertermi Neuromuskulære blokkere Intubation og mekanisk ventilation 30% ALI infektion - iatrogenesis 3-5% (5-8 % hos ventilerede) Neurologist 2005;11:338-47

48 Non Invasiv Ventilation JA.. JA Vågen Kun lidt sekret Ingen infektion (Håndfunktion) Alternativt 24 t observation NIV NEJ! Bevidstløs (nedsat svælgreflekser) Bulbære pareser En del sekret Tegn på infektion Ingen håndfunktion NEJ

49 Tracheotomi Kate Moss

50 Tracheotomi Fordele Mere sikker luftvej Mindsker behovet for sedation Nedsætter luftvejsmodstanden Psykologisk / pt.komfort (spise/drikke, tale) Letter mobilisering 1/3 dog ude af respirator efter <2 uger Acta Anaest Scand 2006;50;92-98

51 Neurologisk intensiv terapi - Fællestræk Bevidsthedsændring ofte betydning for luftvejen/svælgreflekser Ændret motorik respirationspumpen Autonome symptomer instabil cirkulation Langvarigt forløb stor vægt på profylakse, talrige infektionsproblematikker

52 Autonom instabilitet Kardiovaskulært: Dysautonomi Uforklaret fluktuerende blodtryk (anfaldsvis hypertension især, lejringsbetinget hypotension) Arrytmier (sinustakykardi, men 1/3 har alvorlige arrytmier især bradyarrytmier f.eks. I relation til sugning) Forsigtighed, hvis intubation (hypotension, bradykardi Undgå suxamethonium (fatal hyperkaliæmi) Anesthesiology 1006;104:158 Gastrointestinalt Obstipation, paralyse, ileus, perforation, peritonitis Renalt Blæredysfunktion: urinretention (32%) Symptomatisk behandling

53 Autonom instabilitet Elektrolytter Na Hyponatriæmi Inappropriate secretion of antidiuretic hormone (SIADH) normo- eller hypervolæmi Cerebral Salt Wasting (CSW) - hypovolæmi Hyponatriæmi er den hyppigste elektrolyt Forstyrrelse på Neuro Intensiv Afsnit! Blandt de neurologiske patienter især G-B The Neurologist 2003;9:290

54 Neurologisk intensiv terapi - Fællestræk Bevidsthedsændring ofte betydning for luftvejen/svælgreflekser Ændret motorik respirationspumpen Autonome symptomer instabil cirkulation Langvarigt forløb stor vægt på profylakse, talrige infektionsproblematikker

55 Langvarige indlæggelser Fokus på profylakse Thromboseprofylakse Ulcusprofylakse (?) Decubitus profylakse Nerveskader Smerteprofylakse BS-kontrol Infektionsprofylakse Kontrakturprofylakse Psykologisk profylakse (traumatisk stress syndrom)

56 Neurologisk intensiv terapi Konklusion Neurologiske akutte intensiv krævende tilstande er en stor udfordring! Og indeholder alle aspekter af intensiv terapi

57 Nøglereferencer værd at læse 1. Bevidsthedsændring & coma 2. Hypodynamisk resp. insuff. Green DM. Weakness in the ICU. Neurologist 2005;11: Status epilepticus Chen & Wasterlain. Lancet (Neurology), 2006;5: og Towne AR et al. Neurology 2000;54(2): Neuro-ICU og hyponatriæmi Rabinstein et al. The Neurologist, 2003;9: Tracheostomi Flaaten et al. Acta Anaest Scand 2006;50; BS & neurologiske tilstande Van der Berghe et al., Neurology 2005;64:

58 D Pupiller, reflekser, motorik Neurooftalmologi Pupiller form, størrelse, lysreaktivitet n. III afklemning (oculomotorius) Uni-/bilateral miosis Uni-/bilateral dilatation Øjenreflekser cornea, cilie Afferent/efferent bane n. V+VII Unilat. Affektion: Strukturel hjernestammelæsion Bilat. Affektion + normal pupilmotorik: toxisk, metabolisk årsag

59 D.. Pupiller, reflekser, motorik Neurooftalmologi Øjenmotorik Spontane (intakt hjernestamme) Svømmende (metabolisk encephalopati) Nystagmus (hjernestammelæsion) Konjugeret blikdeviation (specifik læsion) Reflektoriske øjenbevægelser Oculocephal reflexer (doll s eye) Oculovestibulærreflexer (koldt vand)

60 Relevante screening Lab Almindelige: BS, Hct, elektrolytter (Na, K, Ca, Mg, PO 4 ), leucocytter, koag, levertal, nyretal, ABG, urin til toxikologi, EKG, tp. Sekundære prøver: Koagulation, thyreoideatal, cortisol, NH 4, dyrkninger Tertiære prøver: MR, serologi, vaskulitis serologi, neurofysiologi

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille neurolog Af Asma Bashir Den lille neurolog, af Asma Bashir Redigeret: Juni 2014 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk

Læs mere

Den lille Neurokirurg

Den lille Neurokirurg KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille Neurokirurg Af Asma Bashir, læge 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk Kompendium Kittelbog: s. 113-141 Basisbog

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 9. december 2009 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle Petersen,

Læs mere

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Dette materiale er en del af e-learningkurset Modtagelse og behandling af akut syg patient, udarbejdet af DIMS og E-learningenheden i samarbejde

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 1. Siden sidste nyhedsbrev har Kurt Stage valgt at trække sig som formand for DUAG. Det er vi kede af, men takker Kurt rigtigt meget for den store indsats han har gjort for

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

National retningslinie for trombektomi/endovaskulær behandling ved akut iskæmisk stroke: Baggrund, selektion, behandling og opfølgning

National retningslinie for trombektomi/endovaskulær behandling ved akut iskæmisk stroke: Baggrund, selektion, behandling og opfølgning National retningslinie for trombektomi/endovaskulær behandling ved akut iskæmisk stroke: Baggrund, selektion, behandling og opfølgning December 2010 Formål Redegørelse og vejledning for endovaskulær terapi

Læs mere

PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning

PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning DANMODIS 2011 PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning Diagnose, forløb og behandling fra et tværfagligt perspektiv 2. Udgave 2011. DANSK SELSKAB FOR BEVÆGEFORSTYRRELSER 1 PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Titel National klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN

NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN NATIONAL BEHANDLINGSVEJLEDNING FOR KRITISK SYGE BØRN Nogle rekommendationer for intensiv behandling af børn i Danmark Udarbejdet af arbejdsgruppe under DASAIM og DSIT. Godkendt af DASAIM/DSIT på Intensiv

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 17. juni 2013 1 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle

Læs mere

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014

Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referat Intensiv Symposium Hindsgavl 2014 Referenter: Palle Toft, Jannie Bisgaard Stæhr, Nanna Reiter og Thomas Strøm. Fredag d. 24. januar Richard J. Beale fra London havde et indlæg om Surviving Sepsis

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Komplet træningsmanual Revideret: oktober 2010 Dette er en træningsmanual for læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der ønsker at bruge

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere

Spasticitet. hvad er det nu lige, det er

Spasticitet. hvad er det nu lige, det er side 12 fysioterapeuten nr. 04 februar 2009 Spasticitet hvad er det nu lige, det er Objektiv måling af tonus kræver en del udstyr. Her måler Jakob Lorentzen (forrest) og Jens Bo Nielsen tonus over ankelleddet

Læs mere

Kompendium i Voksenpsykiatri

Kompendium i Voksenpsykiatri Kompendium i Voksenpsykiatri Gregers Wegener 1994 MR-Forlag Universitetsparken Århus Universitet 2 Forord Nærværende kompendium er et forsøg på at koncentrere nogle væsentlige begreber fra voksenpsykiatrien.

Læs mere

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion Udgivet af Den Almindelige Danske Lægeforening Journal of the Danish Medical Association Lændesmerter Dansk Selskab for Intern Medicin Ad hoc-redaktion Troels Mørk Hansen, Tom Bendix, Cody E. Bünger, Petet

Læs mere

intern medicin:geriatri

intern medicin:geriatri Uddannelsesprram for Navn: intern medicin:geriatri ved Geriatrisk Afdeling, SHF Svendborg/Rudkøbing Medicinsk Afdeling, SHF Svendborg geriatrisk afdeling G, Odense Universitetshospital 1. Indledning Specialet

Læs mere

Mobilt Akut Team Vejle Sygehus

Mobilt Akut Team Vejle Sygehus Mobilt Akut Team Vejle Sygehus Samarbejde om den kritisk syge patient Version oktober 2013 1 Plan for MAT undervisningen Hvem er MAT arbejdsgruppen Hvad er MAT MAS RRT Basisobservationer og målefrekvens

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Indhold 1. Indledning 3 2. Behandlingen 4 a. Organisering af behandlingen 4 b. Glykæmisk kontrol 6 i. Mål for BS 6 ii. Hyppighed af

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Senfølger efter el-ulykker. Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus

Senfølger efter el-ulykker. Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus Senfølger efter el-ulykker Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus Dansk El-Forbund, København 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord...........................................................

Læs mere

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

April 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 2 April 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol

Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Undersøgelse, klinisk ræssonnering og resultat af behandling for en person med uspecifik Low Back Pain med fokus på neuromuskulær kontrol Udarbejdet af Connie Linnebjerg Maj 2009 Fagforum for Muskeloskeletal

Læs mere