Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2015 for indsatsområderne for 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2015 for indsatsområderne for 2016"

Transkript

1 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for Hjerneskadefore ningen afdeling. Aktivitetens titel Liv der reddes skal leves Weekend Kursus Sociale aktiviteter Foredrag Jul i Tivoli Social bistand - Telefonrådgivning - Bisidder bistand Onsdagsklubben - Samvær - Foredrag - Sociale tilbud Administration Aftenarrangement for pårørende Målgruppen er mennesker med pådraget hjerneskade og deres pårørende. Formålet er at sætte fokus på de problemstillinger familier står overfor, når et medlem af familien rammes af en hjerneskade. For målgruppen vil, som noget af det vigtigste, opleve, at de ikke er de eneste, der sidder med uløste problemer. Foreningen håber at foredrag, socialt samvær og sociale aktiviteter kan være med til at give deres medlemmer mulighed for at træffe andre i samme situation og for en stund at være i fokus. kr Kr Kr Onsdagsklubben har pt. 14 medlemmer. Hjerneskadeforeningen har 60 familiemedlemskaber (ca. 190 personer). 2. Hjernesagen i Nordsjælland, Viemosegaard Økonomisk støtte til arrangementer, aktiviteter og drift af værested samt delvis aflønning af flexjobansat. Fysisk træning Holdtræning i varmtvandsbassin Kognitivtræning Taletræning Rådgivning Træsløjdværksted IT-stue/Netcafé Udflugter/ferietur Målgruppen er mennesker ramt af en blodprop i hjernen, hjerneblødning eller andre former for erhvervet hjerneskade, samt deres pårørende og andre interesserede. Værdien af aktiviteterne er med til at udvikle brugernes kognitive og social færdigheder og dermed skabe en forbedret livskvalitet. kr Kr Kr Hjernesagen oplyser, at ca. 50 borgere i

2 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 kommune benytter Hjernesagens vifte af tilbud. 3. PTU Nordsjælland Socialt netværk skabende arrangement for handicappede på tværs af generationer Vikingespil PTU Nordsjælland vil gerne indbyde deres medlemmer i til vikingespil og et let traktement. PTU har ca. 100 medlemmer i, hvoraf det forventes, at 70 personer ønsker at deltage i arrangementet. PTU medlemmer har på grund af funktionsnedsættelse vanskeligt ved, på egen hånd, at komme ud og deltage socialt i samfundslivet. Det behov vil foreningen gerne dække. Er ikke opgjort, men i var den på kr , og regnskabet for udviste et underskud på knap kr Kr Kr Lokalafdelingen SIND i og Egedal. Sociale og kulturelle tilbud Ture/ekskursioner Foredrag Rådgivning Anslået deltagerantal til ovenstående aktiviteter medlemmer. Målgruppen er de 80 medlemmer af Lokal SIND. Dvs. nuværende/tidligere psykiatribrugere samt pårørende og behandlere. Ved at indgå i sociale relationer, får medlemmerne nedbrudt sindslidendes negative selvoplevelse som randeksistenser i samfundet. Endvidere uddannes SIND-medlemmer via bestyrelsesarbejde, kurser m.v. til at tage ansvar, planlægge og lede ture og arrangementer. Det er foreningens holdning, at kulturaktiviteter styrker medlemmernes humør og helbred. Derfor er det foreningens påstand, at de er med til at forbygge psykisk sygdom. Foreningen hjælper medlemmerne i deres recovery-proces. Kr Kr Foreningens egenkapital pr Kr Bedre Psykiatri Samtaleterapi, hjælp og støtte til pårørende til psykiske syge Målgruppen for denne aktivitet er pårørende til psykiske syge, fx familie, venner, arbejdskollegaer Kr Kr

3 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 Etablering af en samtale- /selvhjælpsgruppe for pårørende til psykisk syge med henblik på at yde støtte og rådgivning. Kr anslået antal deltagere ca. 10 personer) Tilbud om lokale støttehjælpefunktioner for pårørende til psykisk syge. (Kr anslået antal deltagere ca. 25 pers) m.v. Aktiviteterne har til formål at støtte, rådgive og hjælpe de pårørende til psykiske syge, således at de pårørende kan være en god ressource for den psykisk syge og at de pårørende bliver bedre i stand til at tage vare på sig selv, opsøge viden og hjælp og sikre en god kontakt til den syge og fagpersonale i kommune, på hospitalet og hos lægen. kr Røde Kors Dagudflugt til Roskilde Domkirke og Vikingeskibsmuseet for ensomme ældre med fysiske og psykiske lidelser Der ansøges om hjælp til Leje handicapbus kr Forplejning (frokost, øl, snaps, kaffe/kage) kr Div. Udgifter kr Aktiviteten er for ensomme ældre med fysisk eller psykiske lidelser, som gør det svært at opretholde sociale relationer. Aktiviteten virker forebyggende i forhold til sociale problemer. Det er erfaringen, at et sådan arrangement forebygger ensomhedsfølelse og depression. De fleste fra gruppen kommer ikke meget udenfor deres hjem, og er derfor glade for oplevelsen. Kr Kr Det forventes at 30 besøgsmodtagere og besøgsvenner deltager. Alle deltagere er fra kommune. Foreningens regnskab er ikke medsendt. 7. Røde Kors Middagsklubben i Skibby Der søges midler til, dels middagsklubbens aktiviteter 2 gange månedlig, dels til udvidelse af nye aktiviteter (udflugter, kulturelle oplevelser, fejring af højtider som påskefrokost, julefrokost og en sommerfest) Målgruppen er ensomme ældre med ringe netværk. Formålet med spisevenner er at give de ældre spiselyst og forebyggelse af ensomhed. Kr Kr

4 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for frivillige driver aktiviteten, og der forventes i middagsklubben at deltage 16 spisende ældre 8. Børns Vilkår Børns Vilkårs rådgivning til børn og unge Børne Telefonen BørneChatten BørneBrevkassen SMS til BørneTelefonen Børn hjælper børn, hvor børn udveksler gode råd og erfaringer Børns Vilkår forventer at fortage over rådgivninger i Det anslås, at omkring 364 af disse rådgivninger vil være børn, unge og forældre, som bor i Kommune. Det primære formål med Børns Vilkårs telefon- og chatrådgivning er, at yde rådgivning, støtte og vejledning til børn, som ikke har andre voksne at tale med. Gennem samtale eller skriftlig kommunikation hjælpes barnet eller den unge til at finde mulige løsninger på sine problemer. På ForældreTelefonen tilbyder Børns Vilkår desuden forældre og andre voksne vejledning og rådgivning om børn og unge. Kr Kr Kr Foreningen Børns Voksen venner Roskilde Etablering af venskaber mellem børn, der mangler en ekstra voksen, og frivillige ressourcestærke voksne Der søges til opstart af aktiviteten, så den kan blive lokalforankret. Foreningen er medlem af Landsforeningen Børns voksen venner, som er en paraplyorganisation med 40 foreninger på landsplan. Alle, der matcher venskaber, har en faglig baggrund og uddannelse, der giver den Målgruppen er bosiddende børn i Kommune. Formålet er at afhjælpe eller forebygge ensomhed og isolation for børnene i forventning om, at venskabsrelationer kan have forebyggende effekt og give forøget glæde, initiativ og livskvalitet. Desuden ønsker foreningen at forebygge, at et ensomt og isoleret barndomsliv fører til udvikling af følelsesmæssige og sociale problemer hos barnet i form af lav selvværdsfølelse, utryghed, ensomhed, manglende tillid til andre mennesker og dermed manglende evne til at få etableret et Kr Kr Delvis afslag Foreningen henvises til den Fælles kommunale pulje

5 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 fornødne kompetence til at godkende og uddanne frivillige voksen venner samt screene de børn og familier, der søger en voksen ven gennem foreningen. voksenliv med gode sociale relationer. 10. FBU Hovedstaden 20 forventes at være tilknyttet aktiviteten Støtte, rådgivning og aktiviteter rettet mod forældre, hvis børn modtager støtte i henhold til servicelovens børneparagraffer, herunder anbringelse uden for hjemmet. Administration Julearrangement Sommertur Efterårstur Forårstur Det fremgår ikke af ansøgningen hvor mange borgere fra der deltager. Familier med anbragte børn er ofte isolerede i forhold til det omgivende samfund. Støtte og rådgivning skal hjælpe forældre til f.eks. anbragte børn at komme videre i deres liv for derved også få et bedre samarbejde med kommune og anbringelsessteder. Ved at få kontakt med andre forældre i lignende situationer, oplever de at de ikke er alene, og at man godt kan have et godt og rigt liv, selv om børnene ikke bor hjemme. Foreningens egenkapital pr Kontantbeholdning kr Kr Afslag Foreningen henvises til den fælles kommunale pulje 11. DFUNK Ung-til- Ung Ung til ung gruppe i Eksempelvis Hyggeaften Sport Tivolitur Bowling Madlavning Målgruppen er unge uledsagede flygtninge i aldersgruppen år. De fleste kommer hovedsageligt fra Syrien, men også fra Eritrea, Afghanistan, Libanon, Somalia m.v. Aktiviteten vil betyde, at de unge flygtninge kommer ud af døren for at møde til aktiviteten og dermed møde andre unge danskere. Dermed skabes der netværk og positive relationer, og de får et indtryk af hvad det vil sige at være ung. Kr Kr DFUNK har aflagt regnskab for de modtagne midler i, og har returneret det uforbrugte. Der er således ikke oparbejdet en egenkapital 12. Frivilliggruppen (netværksgruppe) med Målgruppen er flygtninge og indvandrere i Kr Kr

6 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 Dansk Flygtningehjælp Frivillignet- forskellige aktiviteter med fokus op at fremme integrationen. Ansøgningen dækker over Tal-dansk-café Cykelkursus Madlavning Udflugter Tilbud om gåture sammen med andre foreninger Lektiehjælp Transportudgifter for ledsagere Kommune. Målgruppen vil blive bedre til at tale og forstå dans, få viden om det danske samfund, få gode oplevelser og danne relationer/netværk, således, at de hurtigere vil kunne klare sig selv. Kontantbeholdning kr Flygtningevenne rne i Slangerup Netværk, Rådgivning og Integration af flygtninge Der ydes lektiehjælp såsom hjælp til forberedelse af opgaver, sprogindlæring og hjælp til at forstå henvendelser og til at klare sig i samfundet, samt arrangere udflugter m.v. Ansøgningen dækker over Udflugter Sammenkomster Målgruppen er flygtninge og flygtningefamilier i Slangerup. Formålet er at hjælpe og støtte flygtningene til at integrere sig i lokalsamfundet og føle sig accepteret i samfundet generelt. Kontantbeholdning kr. 7,82 Kr Kr Astma- allergi Foreningen Projekt Luftballonen Luftballonen er et landsdækkende tilbud under Astma Allergi Foreningen, der tilbyder unge mellem 10 og 17 år med astma, allergi eller eksem et 14-dages sommerophold i skoleferien, der fungerer som et træningskursus. Det er 17. år i træk kurset arrangeres, og ud over at lejren har et stort socialt indhold, får de unge indlærte redskaber til at beherske Målgruppen er børn og unge i alderen år Deltagerne får bedre kontrol over og tryghed ved deres sygdom på forskellige aktivitetsniveauer, samt tryghed i forhold til egen medicinering. De går fra usikkerhed til at beherske deres handicap. Udbyttet for de unge deltagere er desuden typisk øget selvtillid, bedre kondition, lyst til at dyrke motion (trods sygdommen), bedre kostvaner og dermed mindre risiko for overvægt. Kr Nej Afslag Foreningen henvises til den fælles kommunale pulje.

7 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 deres handicap i deres dagligdag. Af ansøgningen fremgår det ikke, hvor mange deltagere der er fra kommune. Foreningens egenkapital pr Kontantbeholdning kr Hjerteforeningen s Lokalkomité i Hjertecaféer og lignende aktiviteter i Lokalkomitéen, herunder rehabilitering med hjertemotion og informationer om sund livsstil. Socialt samvær og mulighed for erfaringsudvikling bl.a. ved cafémøder med relevante foredragsholdere, fortrinsvis læger, samt støttesamtaler med hjertepatienter i krise og ved ugentlige, guidede vandreture i by og skov. Målgruppen er hjertepatienter og deres pårørende, som har brug for oplysning og rådgivning, for at leve et godt liv med og på trods af sygdommen. Målgruppen får opfyldt deres behov for socialt samvær med ligestillede samt hjælp og støtte til et godt liv. Erfaringsudveksling med andre vil samtidig give dem en forståelse for, og hjælp til at klare egen situation. Kontantbeholdning kr Kr Kr Dansk fibromyalgiforen ings Netværks gruppe 17. Kræftens bekæmpelse - lokalforening Netværksgruppe for personer med Fibromyalgi. Der søges midler til afholdelse af et åbenthus arrangement, hvor pårørende fibromyalgi ramte samt interesseret kan få indblik i hvad det vil sige at have fibromyalgi og at man kan leve et liv, trods smerter. Stafet for Livet Der søges midler til at afholde Stafet for Livet, som er et døgn, hvor vi fejrer livet og mindes dem som har tabt kampen til kræft. Arrangementet afholdes for 4 år i træk Midlerne skal anvendes til udgifter til leje af telte samt forplejning under arrangementet. Formålet med dette netværk er at skabe tryghed for dem der har sygdommen, da mange lever i smerte, og har problemer med forståelse fra familie og venner. Netværksgruppe benytter frivillighedsstedet i Østergade. Formålet er naturligvis at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse til forskning m.v., og dette sker igennem afholdelse af stafet for livet. 12 frivillige er med til at afvikle aktiviteten, og der deltager ca deltagere i stafetten. Kr Nej Kr Kr Nej Afslag, da formålet er at samle penge ind til forskning, hvilket ikke henhører under 18 puljen.

8 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for Fredensborg lokalforening 19. Foreningen Danske Døvblinde Hjælp til kræftramte i hoved og hals således at de kan komme videre i livet Lokalforeningen har i 2016 programsat 8 datoer med forskellige arrangementer, der er af oplysende karakter eller sociale arrangementer. Der er brugerbetaling ved disse aktiviteter. 30 til 40 frivillige driver aktiviteten Lokal erfagruppe for døvblinde og synshørehæmmede At skabe hjælp til selvhjælp samt opbygge sociale netværksgrupper og bryde døvblindes isolation og skabe meningsfulde sociale netværksgrupper. Målgruppen er kræft ramte med strubekræft. Indsatsen har til formål, at man kommer til at se mere lyst på livet. Kr Foreningen Dansk Døvblinde søger økonomisk tilskud på vegne af selvstændige frivillige ledede erfagrupper, som er lokalt forankrede. Målgruppen døvblinde og synshørehæmmede. Gruppen er en meget udsat social gruppe p.g.a. det dobbelte sansehandicap. Ikke angivet Nej Afslag Kr Foreningen henvises til den fælles kommunale pulje. Ikke lokal forankret. Kr Aktiviteten afholdes 1 gang månedlig. Budgettet for afholdelse af erfagruppemøder udgør kr i Der deltager i alt 16 personer, hvoraf 3 personer kommer fra kommune. Udgiften for en person udgør kr , og i alt for de 3 fra Kommune kr Lokal gruppens egenkapital pr kr Døveforeningen af 1866 Frivillighed, social forebyggelse og kultur af og for døve Husleje, el/vand, løn og Foreningens formål er, at skabe et tilbud til døve borgere i Sjællands region, som ikke findes andre steder. Foreningens opgave er, at sikre relevante Kr Kr

9 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 personaleomkostninger Café 17 Tiltag på det frivillige område og medlemstilbud Hjemmesideportal Besøgsvennetjeneste Dækning af frivilliges udgifter, transport, diæter Udgiften er divideret med antal medlemmer, og der ansøges om tilskud til 1 person, som er fra kommune. aktiviteter, der er særligt tilrettelagt for medlemmerne. Disse kulturelle aktiviteter må betagnes som essentielle for medlemmerne, der ellers vil være i fare for social isolation og manglende generelle informationer ligesom det er vigtigt, at mødes med ligesindede. Foreningen egenkapital pr kr Dansk Blindesamfund Klubaktivitet dækning af transportudgifter Der søges om dækning af transportudgifter for synshandicappede i alle aldre bosiddende i Kommune, der ønsker at deltage i Klub. Klubben tilrettelægger aktiviteter som Erfaringsudveksling i og løsning af hverdagens problemer, som synshandicappet medfører Foredrag Fællessang med musikledsagelse Socialt samvær Målgruppen er blinde og stærkt svagtsynede i. Indsatsen skal højne medlemmernes sociale kår, give medlemmerne den bedst mulige udnyttelse af deres evner, støtte det kulturelle arbejde blandt synshandicappede i Kommune og bidrage med erfaringsudveksling. P.t. er der 74 personer, som er medlem af Dansk Blindesamfund. Kr Kr Ældre Sagen Skibby Aktiviteten afholdes med 8 årlige møder. Besøgstjeneste Ca. 20 besøgsvenner besøger én eller flere ensomme ældre. Ansøgningen omhandler Målgruppen er de meget svage ældre, der bor alene hjemme og som trænger til kontakt med samfundet udenfor hjemmets fire vægge. Formålet er, at de ældre ikke bliver helt så isoleret. De fleste kan ikke bevæge sig uden hjælp. Kr Kr

10 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 Telefongodtgørelse og porto Gaver m.m. Kørselsgodtgørelse Busudflugt m. spisning Besøgstjenesten betyder i sidste ende, at den ældre kan blive boende i eget hjem længere end ellers. Kontantbeholdning kr ,- 23. Ældre Sagen Skibby Vågekoneordning fælles med Jægerspris, Slangerup og Våge ved døende. Der ønskes 2 personer fra hver af de 4 områder, således, at der bliver en afløsningsordning og at der kan ske en koordinering i mellem områderne. Kontantbeholdning kr ,- Kr Kr Ældre Sagen Skibby Hundebesøgsven Besøg Plejehjemmet Nordhøj med hund hos primært demente beboere på 3 afdelinger. Udgift til transport i forbindelse med besøgene Mange demente har stor glæde af besøg af en hund. Kontantbeholdning kr ,- Kr. 840 Kr Ældre Sagen Skibby Telefonstjerne Telefonisk kontakt til ældre og ensomme hver morgen. Ansøgningen dækker over Telefongodtgørelse, porto m.m. Juleafslutning Målgruppen er enlig ældre, som måske kun får besøg af en hjemmehjælper en gang pr. uge eller hver 14. Dag. Formålet er, at give de ældre en tryghed ved at blive kontaktet hver dag. Det betyder, at den ældre ikke skal være bange for, at komme til at ligge upåagtet i længere tid hvis der sker en ulykke. Kr Kr Ældre Sagen Demensvenner fælles med Jægerspris, Slangerup og Kontantbeholdning kr ,- Målgruppen er ægtefæller/pårørende til demente. Kr Nej Kr

11 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 Skibby 27. Samrådets telefonstjerne Jægerspris Aflastning således at ægtefælle eller pårørende kan komme hjemmefra i nogle timer. Ansøgningen dækker udgifter til transport, mødevirksomhed smat erfaringsopsamling. Telefonstjerne Der ringes op hver morgen ml til ældre og svagelige. Formålet er, at ægtefælle eller pårørende får et pusterum for hverdagen. Aktiviteten er under etablering, men 4 frivillige er med til at skulle drive tilbuddet. Kontantbeholdning kr ,- Målgruppen er ældre og svagelige Formålet er at skabe kontakt til netværk og tryghed ved samtale Kr Kr frivillige driver aktiviteten og 14 er med i ordningen. Foreningen har ikke modtaget tilskud i og derfor foreligger der ingen regnskaber. 28. Ældre Sagen Jægerspris 29. Frivillige på omsorgscenter De 3 Ege i Jægerspris Opstart af besøgsvenner At borger får besøg efter behov min. 1 gang om ugen ca. 1 til 2 timer. Aktiviteten forventes drevet af 5-10 frivillige med opstart 1/ Frivilligt socialt arbejde til glæde for beboerne Der søges om midler til at gennemfører aktiviteter som Ture ud i det blå Bankospil Underholdning Nørkleklub Welness Hyggestedet hver onsdag Målgruppen ældre ensomme borgere. Formålet er besøg og holde kontakten til den ældre, der får et pust i deres hverdag, som de har behov for. Målgruppen er ældre på De 3 Ege, der er i stand til at deltage i aktiviteterne. Formålet med indsatsen er, at skabe bedre livskvalitet og et afbræk i hverdagen. De frivillige har aflagt regnskab for. hvor der var et underskud på kr ,62 Kr Nej Kr Kr Kr Ældre Sagen Aktiviteten drives af 13 frivillige. Besøgsordningen Målgruppen er ældre og svagelige personer, (uanset medlemskab af Ældre Sagen), der har Kr Kr

12 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 Lokalbestyrelsen i Ældre Sagen har 50 frivillige besøgsvenner, som dagligt eller efter aftale foretager besøg hos tilknyttede besøgsværter. De frivillige skaber en hyggelig atmosfære og ind i mellem foretages indkøb og gåture. behov for kontakt og samvær uden for hjemmet. Formålet er, at målgruppens livskvalitet øges og det giver individuel tryghed for den enkelte og deres familie. 31. Ældresagen Lokalbestyrelsen i En gang årligt tilbyder Ældre Sagen en busudflugt, hvor alle kan deltage. På turen serveres drikke samt frugt, kaffe og kage. Ansøgningen omhandler Frokost/sammenkomst kr Kvartalsmøder (fortæring) kr Kontorartikler kr. 800 Diverse kr. 500 Telefonkæde Proceduren i telefonkæden er, at hver morgen ringer en frivillig til første borger i telefonkæden, som ringer videre til næste borger på listen og sidste borger i kæden ringer retur til den frivillige. Ansøgningen dækker over Telefongodtgørelser kr Kopiering, papir og porto kr Møder kr Derudover mindsker det ensomhed og skaber mulighed for kontakt. Foreningens egenkapital pr Kontantbeholdning kr Målgruppen er ældre i Kommune. Målet er at give de ældre tryghed for, at de ikke ligger hjælpeløse uden kontakt med omverdenen. Telefonkæden giver stor individuel tryghed for både deltagere og familie. Det mindsker ensomhed og skaber mulighed for kontakt. Ældre i kommunen kan deltage uanset medlemskab i Ældresagen Foreningens egenkapital pr Kontantbeholdning kr Kr Kr Tolleruphøjs venner Projekt Dagligliv på landet især i tallet Projektet søges gennemført i form af informative oplæg med billedfremvisning, filmstrimler, samtaler, en tur til Frilandsmuseet ved Lyngby samt slutevaluering. Målgruppen er beboerne på Tolleruphøj. Formålet er for Tolleruphøjs venner sammen med personalet at medvirke til at opfylde den kommunale målsætning om støre kvalitet i ældreplejen, her plejehjemsbeboere. Der er aflagt regnskab for. Kr Kr

13 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for Frivillighedssted, Brugerrådet Foreningssamarbejde i Frivillighedssted Frivillighedsstedet søger midler til Frivillig fredag Foreningernes Dagn Med henblik på, at de frivillige 16 foreninger, som er tilknyttet Frivillighedssted, kan synliggøres sig samlet og tiltrække flere frivillige. Der skal fokuseres på alle grupper af borgere fra 18 år og opefter. Borgerne skal blive introduceret til foreningernes mange forskellige aktiviteter. Dette kan være med til at fremme og synliggøre foreningerne over for de mange bruger i vores lokalsamfund, eksempelvis enlige, ensomme, fremmede, syge og kroniske syge, fysisk/psykisk handicappede. Kr Kr Promovering/synlighed af frivillighedsstedet og foreningernes virke. Kontantbeholdning kr , Natteravnene Øget tryghed for de unge, der færdes i byens natteliv 30 aktive driver aktiviteten, som gennemføres hver fredag hele året. Målgruppen er unge mellem år. Ved at færdes rundt fredag aften og nat i by er natteravnene med til at skabe tryghed og være i dialog med de unge, som har en præventiv effekt. Kr Kr Kontantbeholdning kr , Landsforeningen mod spiseforstyrrelse r og selvskade Støtte og rådgivning til mennesker ramt af spiseforstyrrelser og selvskade 125 frivillige er med til at drive aktiviteterne som er Aktivitetshuset Stuen 48 værested Rådgivningsaktiviteter Målgruppen er mennesker, der kæmper med spiseforstyrrelser og selvskade og deres pårørende. Det er målet at give støtte, hjælp og rådgivning til brugerne af vores mange tilbud, herunder borgere i Kommune, så de derigennem får en bedre livskvalitet. Kr Nej AFSLAG FORENINGE N HENVISES TIL DEN FÆLLES KOMMUNALE

14 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 Landsdækkende telefon, mail og chatrådgivning Åbne støttegruppe Støtte/kontaktpersonordning Mentorordning Foredrag m.v. PULJE 36. Udviklingshæm medes Landsforbund (ULF) Aktiviteten modtager tilskud fra andre kommuner og fra fonde. Udviklingshæmmede og frivilligt socialt arbejde Landsforbundet søger til følgende lokale aktiviteter Støtte til koordinering Førstehjælp for frivillige Kursus om mobning Bestyrelseskursus Transport af frivillige støttepersoner Målgruppen er udviklingshæmmede. Formålet med indsatsen er at fastholde og motivere frivillige udviklingshæmmede og hjælpe dem til at udvikle sig og blive bedre til det frivillige arbejde, alt med assistance fra lokale og sekretariatet i landsforbundet. Landsforbundets egenkapital pr Kr Kr Kr DCCA Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder 38. Jægerspris 15 frivillige forventes at deltage i aktiviteten. Lokal portal for afhængige og pårørende hjælp til selvhjælp og behandling i din kommune Der forventes at deltage 20 frivillige i aktiviteten. Etablering af en lokal portal i Kommune. DCAA har til huse i Høje-Taastrup. Slagstyrke 60 Målgruppen er borgere med alle typer afhængighedsproblematikker og påførende til afhængighed(alkoholisme og andre stofafhængighedssygdomme). Formålet med hjemmesiden er, at borgerne får specialiseret hjælp både før, under og efter behandling uanset afhængighedens art. Kombination af den rette behandling og hjælp til selvhjælp i de frivillige selvhjælpsgrupper, er ofte det, der sikrer både en succesfuld afvænning og langsigtet recovery. Målgruppen er alle over 60 år, der har lyst til at dyrke bordtennis. Kr Nej Afslag. Henvises til den fælles kommunale pulje. Kr Nej Afslag.

15 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 Bordtennisklub 39. Idrætsforeninge n Vikingerne Bordtennis for personer over 60 år, hver onsdag fra kl i Kignæshallen. 2-3 frivillige driver aktiviteten Instruktørkursus og Idrætsfestival Der søges specifikt til instruktøruddannelse af brugere samt tilskud til deltagelse i Vejle idrætsfestival. Kr ,96 Målgruppen er sindslidende og psykisk syge i. Idrætsaktiviteter for målgruppen kræver megen erfaring og individuel tilgang til den enkelte. Idræt for sindslidende har som formål at styrke idrætslige og sociale kompetencer blandt sindslidende, og aktiviteten er medvirkende til at styrke den enkeltes recovery- proces. Idrætten er med til at skabe rehabilitering igennem aktiviteterne og der lægges vægt på inklusion og sundhedsfremme. Vikingernes tilbud er differentierede og varierede således, at vi sikrer, at alle sindslidende kan få et kvalitativt idrætstilbud, uanset funktionsniveau. Kr , men ikke til sam me aktivi tet Henvises til midler under folkeoplysnin gsloven. Kr Ialt Kr Kr Kr Kr Fælleskom munal pulje

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2015 Ansøger Aktivitet/Projekt Formål/indsats Ansøgt beløb Indstilling 1. Hjerneskadefore ningen

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2013 for indsatsområderne for 2014

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2013 for indsatsområderne for 2014 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2014 1. Syg i Søger om støtte til transportabelt kontor, bestående 1. Bærbar PC og trådløs Printer.

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 18. november 2016 for indsatsområderne for 2017

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 18. november 2016 for indsatsområderne for 2017 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 18. november for indsatsområderne for 2017 1. Røde Kors, Afd. Hjemsted Butikken Spiseklubber og fælles ture Der søges om midler til to

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr.

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr. Budget pulje 2016 328.760 24.500 fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling 304.260 Side 1 i 1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder København N DCCA udfører anonym rådgivning

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014 Beskrivelse af foreningernes/projektets formål, hvad der søges til og Administrationens vurdering. 1. Foreningen Familierum, Glostrup. Foreningens formål er at skabe netværk, hvor forældre kan udveksle

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Uenighed i ansøgninger skrevet med rødt. Enighed for i alt kr. 54.60 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Holdninger der danner grundlag for tildelingen af tilskud - Jammerbugt Kommune stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 31 Godkendelse af referatet fra møde 5. september 2013 1 32 Budget/Regnskab

Læs mere

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 19 Budget/regnskab 1 20 Godkendelse af referat fra møde den 26. februar

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Dagsorden Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 1 Budget / regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2015 1 3 UFL-Vestjylland (Unge for

Læs mere

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18)

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Læs vejledning på side 4, før udfyldelse af skemaet. 1. Foreningens navn, kontakt- og kontoinformationer

Læs mere

Ansøgninger om tilskud fra puljen til tværgående frivilligt socialt arbejde i 2016

Ansøgninger om tilskud fra puljen til tværgående frivilligt socialt arbejde i 2016 Bedre Psykiatri Ballerup/ Gladsaxe/Herlev/Furesø v/kirsten Balle Bøgebakken 9 kirsten.balle@hotmail.com FitforKids Herlev v/richard Højland Jernbane Alle 39 2720 Vanløse richard@fitforkids.dk Lokalafdelingen

Læs mere

Rammerne for en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Ældre Sagen om ordningen Spisevenner

Rammerne for en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Ældre Sagen om ordningen Spisevenner Rammerne for en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Ældre Sagen om ordningen Spisevenner Målgruppe og målsætning: Spisevenner er målrettet borgere + 65 år eller førtidspensionister, der

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Forskning Regionalt eller landsdækkende

rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Forskning Regionalt eller landsdækkende rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Hvor meget søger du præcist (angiv kr. inkl. moms)? 89.000 Forskning Søger du støtte til et videnskabeligt forskningsprojekt? Ja Nej Regionalt

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Ansøgninger oktober 2012-18 midler

Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøger Bevilget beløb i april 2012 2012 - Aktivitet Ansøgt beløb i oktober 2012 Lokal forankring Solsikken Værested for førtidspensionister i Hørsholm Kommune. Mødes

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

Inspirationsfolder for Sengeløse Skole: Sund mad

Inspirationsfolder for Sengeløse Skole: Sund mad Baggrund for inspirations folder: Inspirationsfolder for Sengeløse Skole: Sund mad I 2008 udarbejdede Høje Taastrup Kommune en kost politik og i opfølgning af denne udarbejdede Sengeløse Skole sin egen

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Nuværende udgave, 2009: Ændringsforslag, 2015: Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik (Observationspunkt nr. 1),

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune Indledning Gennem de sidste 30 år er der i Danmark sket en rivende udvikling indenfor forebyggelse og sundhedsfremme. I 1980 trådte loven om et forebyggelsesråd på nationalt niveau i kraft. Ideen var at

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Socialpsykiatri og Misbrug Horsedammen 42 2605 Brøndby Daglig leder: Hanne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Budget/regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra møde den 20. november 2014 1 3 Scleroseforeningen - lokalafdeling

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 3: Ledsagelse og ud af matriklen

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 3: Ledsagelse og ud af matriklen Voksenhandicapundersøgelsen Tema 3: Ledsagelse og ud af matriklen 1 Voksenhandicapundersøgelsen 3:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet blandt

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Figur 1. Er der i kommunen oprettet KRAM-tilbud specielt målrettet sindslidende?

Figur 1. Er der i kommunen oprettet KRAM-tilbud specielt målrettet sindslidende? Afrapportering fra monitorering af kommunernes implementering af Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark. Indledning Som en del

Læs mere

Statusnotat for Mosaikken 2013

Statusnotat for Mosaikken 2013 Statusnotat for Mosaikken 20 . Indledning: Mosaikken er et multietnisk aktivitetshus for borgere i Esbjerg Kommune med anden etnisk baggrund end dansk, fortrinsvis over 0 år, samt yngre førtidspensionister.

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Årsberetning 2013 Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Opsætning og tryk Selvhjælp Fredericia-Middelfart Årsberetning 2013 Selvhjælp

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00 Ansøgninger og bevillinger vedr. Frivilligt Socialt Arbejde Samlet budget til Frivilligt Socialt Arbejde: Frivillighedshusene 31%: 1.671.000,00 518.010,00 Til brug i april 77% af 1.671.000 = 1.286.670-768660

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Strødamvejs sundhedsprofil

Strødamvejs sundhedsprofil SUNDHEDSPROFIL Sundhedsprofilen for Dagtilbudet Strødamvej er forankret i værdigrundlaget for tilgangen til de mennesker, der kommer og modtager og deltager i dagtilbuddet. Tilbuddet arbejder både ud fra

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

Erfaringsopsamling om madproduktion på. Lindholm Plejehjem

Erfaringsopsamling om madproduktion på. Lindholm Plejehjem Erfaringsopsamling om madproduktion på Lindholm Plejehjem Ældre og Sundhed Marts 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 BAGGRUND 3 SAMMENFATNING 3 2. ERNÆRINGSASSISTENTERNES ROLLE 4 3. PROJEKTETS KVALITET 4 4. MAD

Læs mere

Ud i naturen med misbrugere

Ud i naturen med misbrugere Ud i naturen med misbrugere Af Birgitte Juul Hansen, gadesygeplejerske Udsatte borgere er en gruppe, som kan være svære at motivere til at ændre livsstil. Om naturen kan bruges til at finde lyst og glæde

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Faglig rejseberetning - Færøerne

Faglig rejseberetning - Færøerne Faglig rejseberetning - Færøerne Individuelt forløb modul 13: 2 ugers studietur til Færøerne Malene Hjort Andersen Malene.hjort@gmail.com Karen Veel Jeppe karen_v_jeppe@hotmail.com Maria Liv Gustafsen

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre)

Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre) Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) har de seneste år oplevet et stigende behov for særlige motionstilbud

Læs mere

Det lille skub Forebyggende hjemmebesøg CVO Årsrapport 2012

Det lille skub Forebyggende hjemmebesøg CVO Årsrapport 2012 Det lille skub Forebyggende hjemmebesøg CVO Årsrapport 2012 Forebyggende medarbejdere: Anne Andersen, Tove Thorst og Vibeke Reiter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Forebyggende hjemmebesøg i statistik

Læs mere

Når I vælger Maria Mikkelsens børnehave

Når I vælger Maria Mikkelsens børnehave Når I vælger Maria Mikkelsens børnehave Så kan I regne med, at vi her har nogle klare holdninger, en tydelig pædagogik og klassiske traditioner. Så kan I mærke og se, at her er der voksne tilstede og en

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere