Oversigt over ansøgninger til 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune i 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over ansøgninger til 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune i 2016"

Transkript

1 Nr Opmærk somheds Forening el. lign punkter 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie og Poul Holm CVR: Café Værestedet, KFUM's sociale arbejde, Skjern v. Marianne Vind oc.dk CVR: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern - Aktiv lytning v. Hanne Gade CVR: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern - Frivilligdag v. Claus Brodtkorb CVR: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern - Gå glad på arbejde som frivillig v. Hanne Gade CVR: Ansøgt beløb (kr.) Indstilling (kr.) Beskrivelse af ansøgningen Aktivitet: tilskud til at dække de udgifter der er ved at drive besøgstjenesten for ensomme og enlige. Deltagere: personer. Ansøger til: udgifter til opretholdelse af besøgstjenesten. Kørsel kr., kursus og mødeudgifter kr., porto og kontorhold 500, hilsener besøgsvenner/værter kr. Økonomi: Ingen kontingent. Formue:0 Aktivitet: 4 ture ud af huset i løbet af året for brugere af huset og frivillige. Deltagere: deltager Ansøger til: udgifter til turene (transport, entre og forplejning). Der er indtægter fra deltagerbetaling på 4800kr. Økonomi: Deltagerbetaling mellem 25 og 100 kr. pr. tur. Formue: ca kr., hvoraf kr er øremærket det 3-årige gældsrådgivningsprojekt og er øremærket et projekt for unge psykiske sårbare. Andet: Der er driftsaftale med RKSK. Aktivitet: Afholdelse af temadag om aktiv lytning v. leder af Selvhjælp RIngkøbing- Skjern, Asta Jørgensen. d Deltagere: alle frivillige sociale foreninger og borgere inviteres. Ansøger til: Honorar til Asta Jørgensen 3.000kr. forplejning og lokaleleje 1.000kr. Økonomi: Forventet indtægt ved deltagerbetaling 1.000kr. Formue: Ikke oplyst. Andet: Der er indgået driftsaftale med RKSK. Aktivitet: Afholdelse af frivilligdag i Ringkøbing. dagen er for alle frivillige sociale foreninger og andre der måtte være interesseret samt pressen. Deltagere: 50 Ansøger til: Teltleje 8.000kr. Annoncer 4.000kr. andet kr. Økonomi: Foreningerne har selv mindre udgifter og der søges sponsorater til kaffe, frugt og lignende. Andet: Der er indgået driftsaftale med RKSK. Aktivitet: Fyraftensmøde "Gå glad på arbejde som frivillig" ved Trine a. Jensen og sønnen Christoffer der er meget benyttede undervisere på Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Der har været efterspørgsel fra frivillige til nye input og positiv power. Deltagere: 20 Ansøger til: Honorar til Trine A. Jensen og Christoffer 8.500kr. Kørsel kr. forplejning samt lokaleleje 500kr. Økonomi: deltagerbetaling på 50 kr. Andet: Der er indgået driftsaftale med RKSK. Kommentar / begrundelse for indstillingen 1/45

2 Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern - Temadag med Trine A.Jensen v. Hanne Gade CVR: Indenlandsk Sømandmission v. Iver Poulsen CVR: Kirkens Korshærs Genbrugsbutik, Tim v. Gerda Nielsen CVR: Rokken.dk v/inge Kjær CVR: Røde Kors, Egvad - besøgsvenner v. Mette Højlund CVR: Aktivitet: Temadag med Trine A.Jensen "Kunsten at sige til og fra -bevare overskud,arbejdsglæde og det gode helbred". temadagen er sammensat ud fra de frivilliges ønsker i RKSK. Deltagere: Kommunens Frivillige inviteres (20) Ansøger til: Honorar kr., kørsel kr. og lokaleleje og forplejning 2.000kr. Økonomi: Egenbetaling på 100 kr. Andet: Der er indgået driftsaftale med RKSK.. Aktivitet: Der søges om tilskud til udflugter, spisesammen aftener, Mortensaftenen og juleaftenen. Målgruppen er enlige og socialt udsatte. Deltagere: Åben til RKSK's borgere Udgifter: Lokaleleje 6.000kr. Løn ansat 2.500kr. Udflugter, bus og entre 2.500kr. Suppeaftener, Mortensaften og juleaften mad mv kr. Økonomi: Egenbetaling 35kr. pr. aften til mad. Formue: kr. Sømandscafeen er en del af Indenlands Sømandsmission og cafeens regnskab der bygger på tilskud fra kommunen, Kirkens Korhærsgenbrug og salg i cafeen går stort se i nul hvert år og derfor ingen formue. Andet: Aktivitet: Afholdelse af en fuldt fortjent sammenkomst for alle medarbejdere, der arbejder frivilligt og ulønnet. Deltagere: De 35 frivillige i butikken. Ansøger: til foredraget og lokale/forplejning 200 kr. pr. deltager. Økonomi: Ingen deltagerbetlaing da der er tale om frivilligpleje. Formue: ikke oplyst. Andet: Aktivitet: Vi er et nyopstartet garndepot under varmestuestrik.dk og Rokken.dk. Depotet ligger i Videbæk og vi strikker, hækler, syr til socialt udsatte i Danmark. Vi indsamler garn, fremstiller tøj og uddeler tingene i nærområdet, så lokalt som muligt. Deltagere: ca. 14 deltagere hvoraf 8 er bosat i kommunen, Der forventes en medlemsfremgang da foreningen nu har lokaler at være i. Ansøges til Indkøb af PC 5.000kr. Indkøb af strømpegarn 5.000kr. Økonomi: Ingen deltager betaling. Formue: 0 Aktivitet: Besøg hos enlige, ensomme personer. Deltagere: Besøgsvenner og brugere pt. 60 Udgifter:Dækning af transportudgifter Økonomi: Ingen medlemsbetaling. Formue: 0 2/45

3 Røde Kors Ringkøbing - Cafe v/inge Merete Pedersen CVR: Røde Kors Ringkøbing - Påruplejren, Årsmøde samt temadag for besøgsvenner og nørklere v/anne Brodersen CVR: Røde Kors, Ringkøbing - Værksted v/ Janne Lillebæk Christensen Nygade 43b, 6900 Skjern CVR: Formand: Margit Hansen Røde Kors, Skjern - Besøgsvenner v. Tommy Larsen cvr: Aktivitet: Udflugter og ferie til socialt udsatte ( ensomme, psykisk syge og misbrugere. Deltagere: 15 - socialt udsatte. Psykisk syge - ensomme - ældre mennesker - misbrugere. Ansøger til: Transport 5.000kr. forventet indtægt 375kr. Mad - drikkevarer ( hele døgn) 5.000kr. Forventet indtægt 375kr. Husleje - leje af bygning eller feriehus 6.500kr. forventet indtægt 375kr. Den gamle by i Århus - Entre 135,00 X kr. forventet indtægt 375kr. Økonomi: Deltagerbetaling 100kr. pr. person Formue: kr. se desuden bilag vedr. Røde Kors' økonomi Aktivitet: Der søges til tre aktiviteter. 1) Pårup sommerlejr arrangeret af ungdommens Røde Kors. 2) Årsmøde for besøgsvenner og nørklere. 3) Temadag for besøgsvenner. Deltagere: 1) 8 børn fra sårbare familier, 2) Besøgsvenner og nørklere i gamle Ringkøbing Kommune, 3) Besøgsvenner i Gammel Ringkøbing Kommune Udgifter: 1) Sommerlejrophold for 8 børn a 2250kr. 2) 30 besøgsvenner og nørklere a 200kr. 3) 15 besøgsvenner a 100kr. Økonomi: Børnefamilierne betaler ikke. Besøgsvenner og nørklere betaler 110kr. i kontingent pr. år. Aktivitet: Værksted for socialt udsatte, herunder ensomme og psykisk sårbare Deltagere: 20 Ansøger til: Råvarer og materialer til brug i værkstedet til fremstilling af sunde snacks og tilbehør til kaffen. Økonomi: Ingen deltagerbetaling Aktivitet:Der søges tilskud til pleje af frivillige, arrangementer for både besøgsven/modtager. Temadag, møder mm. samt kørsel til ydre områder for besøgsven. Adm. vedr. besøgstj. Kontorartikler såsom frimærker, papir. Deltagere: 70 Ansøger til: Kontorartikler,2.000kr. Kørsel, 3.000kr. Arrangementer kr. Pleje af frivillige ved mærkedag(blomster) 2000kr. 3/45

4 Røde Kors, Skjern - Nørklerne v. Birgit Hostrup cvr: Aktivitet:Gruppe af kvinder der af sociale årsager mødes og strikker. Det har stor værdi for kvinderne at mødes i dette forum, de danner netværk og venskaber. En del af kvinderne sidder alene i hverdagen. Garnet der anvendes til tøjet er ofte genbrugs garn, eller garn der er doneret. Gruppen har brug for et lille tilskud til mødeaktiviteten. Deltagere: 30 Ansøger til: Mødeaktivitet ca. 20 gange årligt a 150 kr pr. gang. Økonomi: ingen deltager betaling Røde Kors, Videbæk Aktiviteter: Besøgstjeneste, Vågetjeneste, nørklegrupper. Som tak for gruppernes v. Birthe Degnboel store indsats afholder vi en udflugt med egenbetaling for mad og entre. Røde Kors betaler 2 busser. Besøgstjenesten og vågetjenesten har en temaaften / kursus med CVR: foredrag omkring et aktuelt emne. Som tak for den flotte indsats de yder, får de en let anretning. "Frivilligpleje.", Cafe i Grønbjerg, Ældrelejr og sorg-samtale/gruppe. Deltagere: Besøgstjenesten, 45 personer. Vågetjenesten 11 personer. Nørklerne, 121 personer. Ansøger til: Busser til udlfugt kr. 7000kr.Til kursus med foredrag og en let anretning for besøgs - og vågetjenesten. 3000kr kørsel og kopier 1.500kr. til annoncer. Økonomi: Røde Kors Kontingent på landsplan Formue: kr. SAND Vestjylland Aktivitet: Foreningen er en del af den landsdækkende hjemløseorganisation SAND. v. Jan Westensee, Formålet med foreningen er at være talerør for hjemløse, være social forening og arbejde til fordel for hjemløses vilkår. CVR: Deltagere: Svært at sætte et tal på. Der er ikke opgørelser over hvor mange udsatte/hjemløse der er i kommunerne og foreningen har ikke defineret en specifik målgruppe. Ansøger til: Afholdelse af mødeaktiviteter og rejseudgifter: Økonomi: Ingen kontingent. Saldo grp Hjælp til handicap, sygdom, patienter og pårørende m.v. Alzheimerforeningen Midt-Vest v. Aase Jonassen, Spjald CVR: Aktivitet: Generalforsamling i Alzheimer foreningen Midt Vest d Pengene skal bruges til lidt underholdning, udstilling/ foredrag og kaffe m/ brød. Deltagere:For alle med interesse for demensområdet, men især borgere som har sygdommen tæt inde på livet eller arbejder med det som fagperson. Generalforsamlingen afholdes i Videbæk og der forventes ca. 50 deltagere fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgifter: Udgifter til underholdning, udstilling og evt. foredrag Økonomi: Formue: kr. SIdste år var formuen kr. 4/45

5 Bedre Psykiatri - Ringkøbing-Skjern V/ Arne Christiansen CVR: Dansk Blindesamfund Kreds Midt- og Vestjylland v/ Anette Astrup CVR: Dansk Center vedr. alle afhængigheder v/ Bo poulmann Dalsgaard CVR: Aktivitet: Afholdelse af åbne informations- og oplysningsaftener, samtalegrupper for pårørende og bisidder-funktion. Deltagere: 300 medlemmer hvoraf 170 bor i kommunen, deltagere pr. arr., 4 samtalegrupper/pårørendegrp med hver deltagere. Udgifter: Informations- og oplysningsaftner , Samtalegrupper for pårørende , Andre støtte / hjælpefunktioner 5.000, Kontorhold/Annoncering mm , Netværksgrupper for forældre til psykisk syge børn 5.000, Etablering og drift af pårørendecaféer , Økonomi: Der betales kontingent, men ikke oplyst hvor meget Formue: kr. Andet: Lokalafd. startet i 2012 og er vokset fra 50 medlemmer til 170 Aktivitet: Vi søger til fortsat drift af Dansk Blindesamfunds omsorgsklub i Ringkøbing/Skjern kommune hvor der afholdes foredrag, musik, sang, bankospil, samt en årlig sommerudflugt. Deltagere: 60 medlemmer, hvor ca. 20 deltager pr. gang. Udgifter:foredrag/underholdning 1.041kr. Sommerudflugt 1.500kr. Køb af gevinster 1.891kr. Tilskud til taxakørsel kr. (forventet indtægt 3.600,00) Juleafslutning 2.558kr. Påskefrokost 3.428kr. Deltagerbetaling påskefrokost samlet 1.200kr. Økonomi:kontingent på 250kr. for medlemskab af hovedforeningen. Der betales 40 kr. til taxakørsel ved arrangementer. Formue: kr. beholdningen skyldes en fond, som er blevet udbetalt, men øremærket til aktiviteter for medlemmer i Ringkøbing og omegn.(rejseformål). Endvidere er salget af blindes jul nedadgående, og der er ikke bestilt så mange blade til salg i Derudover har kredsen haft underskud de sidste åringer, så de er med til at Aktivitet: DCAA vil lave en lokalt baseret underside til vores hjemmeside dcaa.dk. Ved at skabe et overblik over behandling og hjælp til selvhjælp lokalt i kommunen, kan den enkelte borger nemt finde vej og skal ikke forholde sig til store landsdækkende portaler. Han/hun bliver 'taget ved hånden' og finder hurtigt frem til: Hvad er der af behandling i din kommune? Hvilke frivillige selvhjælpsgrupper er der? Tlf.linje hvor han/hun kan fåhjælp til at vælge det, der passer bedst til det akutte behov. Samtidig har portalen den stordrift fordel at den bliver annonceret på Google og SEO (søgemaskine optimeret) Deltagere: Der er omkring borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune der vurderes at have behov for den information der kan findes via hjemmesiden. Ansøges til: Udgifter forbundet med udarbejdelse af den lokaltbaserede underside samt pressemateriale, annoncer og visitkort. Økonomi: foreningen har modtaget kr. i driftsmidler fra Sundhedsstyrelsen. Desuden er alle kommuner er ansøgt om samme beløb. 5/45

6 Dansk Handicap Fællesrådgivning v/anders Skjold CVR: Diabetesforeningen - Lokalforening Ringkøbing- Skjern v. Susanne B. Udengaard susanne.bareather.udenga CVR: Ferierejser for bevægelseshæmmede og Raske V/Rasmus Jensen CVR: Foreningen Danske Døvblinde v. Bettina Poulsgård CVR: Aktivitet: Afholdelse af cafémøder fast 1 gang pr. måned skiftevis i Skjern og ingkøbing for handicappede borgere og deres pårørende (12stk) for at hjælpe medlemmerne med deres handicaprelaterede sager via bisidder - partsrepræsentanter og socialrådgiver. Desuden ønskes det at afholde to kurser om konflikthåndtering. 1 i Skjern og 1 i Ringkøbing. Deltagere: Alle 77 medlemmer i kommunen Ansøges til: udgifter: Cafémøder 4500kr. Konflikthåndtering 6.000kr. Indtægter 2400kr. for tilmelding til kursus. Økonomi: ingen deltagerbetaling ved cafémøder. deltagerbetaling på 100 til kurserne. Aktivitet: Foreningen afholder bestyrelsesmøder, sociale arrangementer og motivationsgruppe. Hvor der søges tildækning af husleje og kontorhold. Til de faglige og sociale arrangementer med henblik på sygdomsbehandling og livsstil mm. for medlemmerne søges til honorar til fagpersoner m.fl.. Verdens Diabetesdag, julearrangement for medlemmer samt generalforsamling er nogle af arrangementerne. Deltagere: 35 Udgifter: husleje 4.000kr, foredrag 3.000kr, Arr + messer m.m 4000kr, kontorhold 500kr. Økonomi: Oftest ikke deltageretaling. Formue:40.800kr. Aktivitet: Sydlandsk rejse for ældre og bevægelseshæmmede. Tilskud til dækning af 12 frivillige billetter. Deltagere: Ca 70, heraf handicappede kørestols- og rollatorbrugere, mere eller mindre selvhjulpne og raske ægtefæller samt 12 frivillige Udgifter: Billetter á kr. til 12 frivillige hjælpere + forsikring kr. Økonomi: Ingen kontingent man kan dog være støttemedlem for 100 kr. pr. år. Man betaler selv rejsen. Formue: kr. Formuen har vi som en sikkerhed for at den rejse, som inden der søges tilskud, allerede er bestilt og dermed langt i planlægningen, kan afvikles. Vi "sælger" rejsen i februar, og har da sjældent fået besked om eventuelle sponsorater endnu, og skulle det glippe at indsamle de nødvendige penge, er det vigtigt at have penge på kontoen. Aktiviteter: Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)søger økonomisk tilskud gennem 18, på vegne af selvstændige frivilligt ledede erfagrupper, som er lokalt forankrede. Målgruppen for erfagruppemøderne er døvblind/synshørehæmmede. Hver erfagruppe har én eller to frivillige erfagruppeledere, der står for planlægning og afholdelse afmøderne. Erfalederne er selv døvblinde. Deltagere: 16 hvoraf 4 er bosat i RKSK Udgifter: Der søges til drift af erfagruppen hvor udgiften pr. person er /16 da der er 16 deltagere. udgifterne er hovedsageligt rejseudgifter samt tilskud til mødeudgifter, foredrag mm. Økonomi: Kontingent er 200kr. pr. år. Ingen formue. Andet: 6/45

7 Foreningen for de frivilliges aktiviteter ved Anker Fjord Hospice, Hvide Sande v. Jens Korsholm CVR: Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern - Psykisk førstehjælp v. Hanne Gade CVR: Gigtforeningen Ringkøbing-Skjern V/ Gurli Snitgaard m CVR: Grønbjerghjemmets venner v. Anette Hansen CVR: Aktiviteter: Foreningens formål er at dygtiggøre, udvikle og bevare motivationen hos de ca. 90 frivillige, så de fortsat kan deltage i husets liv døgnet rundt. Der planlægges en tur for frivillige til København med undervisning hos Kræftens bekæmpelse og rundvisning på Christiansborg. 3 gange Frivillig Forum med undervisning og en temadag med undervisning og workshops. Derudover gives der kørselsgodtgørelse til frivillige. Deltagere: 90 frivillige tilknyttet Hospice, heraf 70 fra RKSK Udgifter: Der søges støtte til udgifter til Frivillig Forum, turen til Kræftes Bekæmpelse i Kbh, Temadagen og kørselsgodtgørelse til de frivillige. Økonomi: Formue kr. Aktivitet: Målet med kurset er at opnå større viden om almindelige følelsesmæssige reaktioner på ulykker, pludselig opstået sygdom og dødsfald o.lign., at få vejledning om, hvordan man kan hjælpe andre og sig selv. Deltagere: Invitation sendes til alle frivillige sociale foreninger. Forventet deltager antal: 20. Ansøger til: Honorar til underviser fra Røde Kors 9.250kr. forplejning og lokaleleje 2.880,00 egenbetaling v/eks. 20 deltagere Økonomi: Deltagerbetaling på 100 kr. Andet: Der er indgået driftsaftale med RKSK. Aktivitet: Foredrag om GLA:D - Foredrag om medicin, gigt og knogleskørhed - 5 års fødselsdag og udflugt - Julehygge - Julefrokost + kontorartikler Deltagere: 30 medlemmer Udgifter: Økonomi: Medlemsbetaling til alm. møder: 35,00 kr. og ikke medlemmer: 45,00 kr. Til foredrag er medlemsbetalingen 50,00 kr. og ikke medlemmer: 90,00 kr. Formue: 8.687kr. opnået tilskud fra Gigtforeningen og indtægt via amerikansk lotteri Aktivitet: Foreningen arrangerer ugentlige arrangementer samt udflugter, ferietur, fester og aktiviteter såsom bagning mm. for de fysisk og psykisk handicappede beboerne på hjemmet. Forening og beboere deltager også i et cirkusprojekt i Grønbjerg i samarbejde med Friskolen. Deltagere: 16 beboere - fysisk og psykisk handicappede, således de kræver hjælp 1 til 1 eller 1 til 2 beboere. 130 medlemmer. Udgifter: udflugter, ferietur og materale og støtte til Cirkusprojektet Økonomi: Borgere i Grønbjerg samt pårørende der er medlemmer af foreningen betaler 60 kr. pr. person/100 kr. for par, men der laves kun arrangementer for beboerne. Ved de 1-2 årlige fester, hvor de pårørende inviteres, så beboerne også har mulighed for at få en festlig aften, betaler gæsterne 125 kr. pr. person. Til julefrokost betaler andre deltagere end beboere og personale selv for deltagelsen. Formue kr. 7/45

8 Hjernesagen i Ringkøbing-Skjern Kommune v. Asger Lauridsen, Ringkøbing CVR: Hjerteforeningen Lokalkomite Skjern Tarm v. Marius Trip, Ringkøbing CVR: Hjerteforeningen Ringkøbing lokalkomite V/ Irma Hvistendahl CVR: Aktivitet: Busture, hvor vi er afhængige af liftbus til vore kørestolsbrugere. Vederlag til foredragsholdere og aktiviteter. Udgifter til afholdelse af generalforsamling. Lokaleleje. Deltagere: 20 Ca. 75% af deltagerne er ramt af hjerneskade med nedsat hjernefunktion og lammelser, og resten er pårørende og hjælpere. Ca. 90% af de hjerneskadede er 60+ årige. Ansøger til: et generelt tilskud. Udgifter til f.eks. leje af handicapbus(10.000kr), lokaleleje(3.000kr) og foredrag, møder og arrangementer(18.500kr) Økonomi:Kontingent til landsforeningen 195 kr. Der er egenbetaling til mad og drikke samt de fleste entreer, derudover er der egenbetaling når vi en enkelt gang kører i egne biler. Forventet indtægt via egenbetaling kr. Formue kr. Aktivitet: Social samvær (julearr.) Annoncer+porto Informativ & tryghedsskabende foredrag (forår+efterår) Motionstur social arr. Deltagere: fortrinsvis hjertepatienter 50 pr. aktivitet. 545 medlemmer. Udgifter: Økonomi: Aktivitet: Foreningen ønsker at oprette følgende foredrag og aktiviteter. Prioriteringer på sundhedsområdet i sparre tider 28. april 2016 Hjertestierne 2 tirsdage i maj og 2 tirsdage i juni måned 2016 Hjertehøjskoledag 15. september 2016 Verdenshjertedagen 25. september 2016 Hjertet og al den smarte teknologi 16. november Deltagere: 586 medlemmer og forventet deltagere pr arrangement. Personer med hjertesygdom og deres pårørende, men alle er velkommen. Udgifter: - Regionsformand Bent Hansen - "Prioriteringer på sundhedsområdet i sparre tider": 7000kr. - Hjertestierne: 5000kr. - Verdenshjertedagen: 4000kr. - Hjertehøjskoledag (4500 i indtægter) - Troels Niemann, Herning, "Hjertet og al den smarte teknologi": 10000kr. Økonomi:Medlemmerne betaler kontingent direkte til Hjerteforeningen. Der er ingen deltagerbetaling ved arrangementerne dog en deltagerbetaling på 150,- 8/45

9 Hypermobile & HMS i Region II v. Anette Hansen, Vejlevej 13, 6880 Tarm CVR: Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling v. Ole Matthesen, Ringkøbing dk CVR: KOL v/lene Christiansen om CVR: Klittens Rejseforening (Ferierejse for bevægelseshæmmede og ældre) v. Esther Blichfeldt- Christensen, Hvide Sande. CVR: Aktivitet: Arrangementer m.m. for hypermobile, pårørende og andre interesserede. I 2016 er der pt. planlagt 4 arrangementer omhandlende alt fra "Det gode åndedræt", børnefysioterapeut/børneergoterapeut oplæg (2 gange i løbet af året, så der er flest mulige, både fra daginstitutioner, skoler, forældre m.m., der har mulighed for at deltage), og ergoterapeut fra Gråsten Gigthospital. Vi planlægger efterhånden, som vi har penge til at lave arrangementer. BDerudover er vi 5 kontaktpersoner, som man kan kontakte pr. tlf./mail for oplysninger om hypermobilitet m.m Deltagere: 690 medlemmer, heraf 64 fra RKSK. Arrangementer er åbne for alle.målgruppen er hypermobile, pårørende, institutioner, sundhedspersonale og andre interesserede. Udgifter: kr - overvejende til foredragsholdere, men også til trykning og administration. Økonomi: Pt. ingen kontingent, men der betales 50/75 kr. for deltagelse. Ved større arrangementer er det 75/125 kr. Formue: kr. Pengene er afsat til arrangementer i foråret 2016 samt til udsendelse af medlemsbrev i januar Alle kommuner i Region II ansøges for midler. Aktivitet: 6 arrangementer i 2015 inkl. 2 høredage. Deltagere: 96 medlemmer. cirka 30 deltagere pr. arrangement. Ansøger til: Til difference mellem indtægter fra især kontingent og sponsorer og lidt deltagerbetaling og udgifter til arrangementerne (12.000kr), annoncering, blad og bestyrelsesarbejde. Økonomi: Kontingent 100kr. Deltagere betaler kaffe og evt. et mindre deltagergebyr. Formue: kr. Aktivitet: Gymnastik både stående og sidende og træning af lunge funktioner, samtidig giver det et godt socialt samvær at være sammen med andre der har den samme sygdom. Deltagere: 22 - alle med lungesygdomme/kol. Ansøger Til: Huslejeudgifter, Salleje Økonomi: ingen kontigent, alle skal have et bruger kort for at kunne deltage. vi betaler selv for kaffe og brød. Aktiviteter: Charterferie til Kreta for bevægelseshæmmede og ældre. Frivillige følger en gruppe bevægelseshæmmede og ældre på ferie. Deltagere: 22 deltagere hvoraf 21 er fra RKSK og 7 hjælpere. Ansøger: Tilskud til dækning af 6 hjælperes rejseudgifter og forsikring pr stk kr.søges skaffet via andre sponsorer. Økonomi: Formue kr. økonomisk reserve for foreningen i tilfælde af at indtægterne i 2016 måtte blive mindre end forventet. Hver deltager betaler egne rejseudgifter på ca kr. 9/45

10 Landsforeningen Autisme Kreds Midt Vest v/lise Lotte Bjerge CVR: LFA Ringkøbing-Skjern Person og Arbejdsskadeforening v/sigvald Henriksen CVR: Netværksgruppen ved Å- center Syd, Skjern v. Lillian Bjerg CVR: Osteoporoseforeningen afd. Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande v. Helle Nielsen, Herning CVR: Aktivitet: Foreningen planlægger at afholde et Stresskursus og et Søskende - Bedsteforældre-kursus. Begge kurser har fokus på hvordan man med nye værktøjer kan håndtere hverdagen med an autist i familien. Deltagere: Kreds MidtVest har 488 medlemmer i Det gamle Ringkøbing amt ( Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Holstebro, Ikast-Brande, Herning) Heraf 79 i Ringkøbing-Skjern. Ansøger til: Nedsættelse af deltagerbetaling på de to kurser. Økonomi: 300 kr. om året, 200 kr. pr deltager for stresskursus (aften), 250. kr. for en hel dag til Søskende/bedsteforældre-kursus. De Øvrige kommuner i det gamle Ringkøbing Amt ansøges også, da der skal afholdes flere kurser i vinterhalvåret. Aktivitet: 1 drift af LFA Ringkøbing - Skjern Person- og arbejdsskadeforening, 1 tur ud i det blå / grilleftermiddag / aften, 1 foredragsaften, 1 julefrokost med bøf og bowl Deltagere: Foreningen har pt. 21 medlemmer, hvoraf der er 11 enkeltmedlemmer og 10 hustandsmedlemmer. Heraf er 10 medlemmer bosiddende i Ringkøbing - Skjern Kommune. Ansøger til: Rejseudgifter, 1000kr., støtte til de nævnte aktiviteter og lokaleleje, samt støtte til foreningsarbejdet 2300kr. Økonomi: Medlemskontingent er 100 kr. for enkeltpersoner og 175 kr. for husstandsmedlemmer og 300 kr. for støtteforeningen. Herudover en mindre egenbetaling ved deltagelse i lokale arrangementer. Aktivitet: Vi har i 2016 planlagt 3 arrangementer: 1: 6 dages bustur til Bornholm for 8 deltagere og 2 ledsagere. Hertil søges om kr : Ferieophold på Feriecenter Slette Strand for 12 deltagere og 3 ledsagere i 5 dage. Hertil søges om kr : Deltagelse i Festival i Mariehaven som 1 dags tur for 35 deltagere og 5-6 ledsagere. Hertil søges om kr Vores formål er at hjælpe ressourcesvage personer til at få en indholdsrig ferieoplevelse. Deltagere: 55 Ansøger: til dækning af de frivillige ledsageres udgifter forbundet med turene. Økonomi: Deltagerne betaler egne udgifter Formue: 0 Aktivitet:Borgermøde på Ringkøbing Hotel august-september Foredragsholder overlæge Kjeld Hasselström, Regionshospital Herning, samt evt. anden foredragsholder med anden vinkel. Deltagere: personer. Ansøger: tilskud til foredragsholdere kr. og PR kr. Økonomi: Egenbetaling 50 kr. - dækker forplejning. Formue: kr. Andet: Knogleskørhed er et af landets 8 store folkesygdomme.den lokale afdeling holder hvert år møde i alle afdelingens kommuner og vi ser en voksende mødedeltagelse og interesse for sygdommen. Flere deltager udviser desuden opmærksomhed på yngre og ældre medlemmer af familien. 10/45

11 Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing - Skjern v. Hans M. G. Pinderup CVR: Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing - Skjern v. Hans M. G. Pinderup CVR: Scleroseforeningens Lokalafd. Ringkøbing - Skjern v. Hans M. G. Pinderup CVR: Team Fredensgade 15 v. Anette Hansen CVR: Aktivitet: Lystfisketur - Et tilbud til vores medlemmer om en tur til en fiskesø hvor det er muligt også at komme til at fiske fra kørestol/mini crosser. Et tilbud som gerne skulle give vores medlemmer med og uden handicap en aktivitet hvor man er på ligefod med eller uden kørestol. Deltagere: 50 deltagere Ansøger: Tilskud til udgifter. udgifter 5.580kr. forventede indtægter 3.100kr. Økonomi: der betales ikke kontingent lokalt. Formue: kr. Aktivitet: Bork Legeland - Vi ønsker med dette tilbud at give børn med en forældre muligheden for at glemme de påvirkninger som sygdommen kan give i deres hverdag. Samtidig er der mulighed for at møde andre børn i samme situation. Deltagere: 40 deltagere - Målgruppen er kommunens medlemmer med børn. Udgifter: Indgangsbillet: 2800kr. Forventet indtægt 800kr. Økonomi: Der betales ikke kontingent lokalt. Formue: kr. Aktivitet: Kørelære /glatbanekursus - Et teori og glatbanekursus. Det er et tilbud vi ønsker at tilbyde vore medlemmer så de også kan komme ud aog afprøve deres specialindrettede bil, og få teroien opfrisket det det er svært selv at følge med i alle de ændringer der sker med skilte og regler. Det er noget vi ønsker for at øge trafiksikkerheden for vores medlemmer og andre trafikanter. Deltagere: 50 personer Udgifter: Kursusudgift 2500 kr. Forventede indtægter 1.250kr. Økonomi: der betales ikke kontingent lokalt. Formue: kr. Aktivitet:Aktiviteter for borgere med ADHD, Asperger og Autister, der er tilknyttet Fredensgade 28-30/ Nørgårdsparken. Bl.a. at give mulighed for at komme til håndbold/fodboldkampe, lave hyggeaftner, tage på ture m.m. Deltagere: 30 - Personer med ADHD, Autisme og Asperger og andre diagnoser, der ligger op af disse. Ansøger: 4 sæsonkort, håndbold, 8.000kr. udflugter12.000kr.fisketure 2.000kr. Aktivitetsture 4.000kr. Sommerfest, marked og julemarked 500kr. Julefrokost 3.500kr. Økonomi: P.t. ingen kontingent. Vi har ikke haft andet arrangement end julefrokost for gruppen, og der var ikke deltagerbetaling, men det forventes, at der skal betales et beløb, alt efter hvilken aktivitet, der er tale om. Formue:16.000kr. Øvrige indtægter fra sommerfest, markedsdag og julemarked samlet kr. Andet: Bestyrelsen består af 5 borgere, der bl.a. er formand og næstformand. Ud over disse er en pædagog, der er sekretær, og en kasserer. Det er meningen, at de 5 borgere skal lave aktiviteter (med støtte) for de andre, der er tilknyttet institutionen Fredensgade/Nørgårds-parken. 11/45

12 Udviklingshæmmedes Landsforbund v/jane Jensen CVR: Aktivitet: I Ringkøbing-Skjern Kommune har ULF en aktiv lokalkreds af udviklingshæmmede. Vi arbejder bl.a. med frivilligt socialt arbejde og arrangerer sociale og samfundsfaglige aktiviteter for medlemmer og udviklingshæmmede borgere i Jeres kommune. Hvad er et godt liv? Vi vil holde et oplæg om, hvordan man kan have et sundt og meningsfuldt liv med livskvalitet og selværd. Det er vores erfaring, at ikke alle udviklingshæmmede ved, hvad de skal få tiden til at gå med. De sidder ofte hjemme og keder sig. Vi vil derfor holde dette arrangement, så vi kan inspirere udviklingshæmmede til at få et bedre liv. Førstehjælpskurser for bestyrelserne. Kurset strækker sig over ca. 6 timer og består af førstehjælp med hjerte/lunge - redning og hjertestarter. Og instruktion foretages af uddannet førstehjælpsinstruktør. Der gives beviser efter kurset der er tilpasset målgruppen med f.eks mange billeder og let forståelig tekst Saldo grp 2 3. Flytninge- og indvandrearbejdet. Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern - Søndagskaffe v/ Claus Brodtkorb CVR: Deltagere: 150 hvoraf 52 er bosat i RKSK, til: Støtte til koordinering kr. Kursus om Frivillighed Kursus om Hvad der er et godt liv Kursus om Man godt må få børn Materiale Transport af frivillige støttepersoner Ansøger Aktivitet: Afholdelse af Søndagskaffe i private danske hjem rundt om i Ringkøbing- Skjern kommune. Initiativet er taget af Get together under Frivilligcentret Ringkøbing- Skjern i samarbejde med netværket Multikulturelle Venner. Markedsføring af aktiviteterne sker via Get togethers facebookprofil, via mailliste over eksisterende netværksdeltagere, lokale samarbejdspartnere = bibliotekerne, Career Campus og LærDansk. Deltagere: 60 - det er svært at sætte et tal for antal deltagere Alle bosiddende i området danskere og internationale er målgruppen. Der kommer omkring nye tilflyttere til Ringkøbing-Skjern kommune om året. Dertil kommer de deltagere, som allerede er registreret i netværket Get together. Ansøger til: udgifter til annoncering kr. Økonomi: Værtsfamilierne bidrager med kaffe mv. Andet: Der er indgået driftsaftale med RKSK. 12/45

13 Hvide Sande Frivilliggruppe - Bowling med asylsøgere v/birthe Marie Kristensen CVR: Hvide Sande Frivilliggruppe - Internationale aftener v/birthe Marie Kristensen CVR: Luthersk Mission Videbæk - Udvalget for indvandrerarbejdet v/michael Olesen CVR: Aktivitet: Hvide Sande Frivilliggruppe inviterer 70 asylsøgere fra Nordsø Camping til at bowle fra kl (alle 12 baner på Beach Bowl er reserveret) og bagefter fra kl. 15 drikke kaffe sammen i restaurationen. Deltagere: Asylsøgere som familier. På Nordsø Camping er 53 familier med 4-8 personer i hver familie. Røde Kors, der leder centeret vil fordele billetterne. Ansøger til: 12 bowlingbaner a 120 kr. Økonomi: Alle skal betale 15 kr. for leje af bowlingsko. Torben Møller stiller gratis bus til rådighed fra Nordsø Camping til Søndervig og tilbage igen. Leif Pedersen, Hvide Sande, kører frivilligt bussen. Borgerforeningen sponsorerer 5.000kr. til kaffe og kage i caféen. Formue: 884kr. Aktivitet: Der søges midler til aktiviteter ved vore INTERNATIONALE AFTNER. Deltagere: 25 - Asylsøgere som familier. På Nordsø Camping er 53 familier med 4-8 personer i hver familie. Røde Kors, der leder centeret vil fordele billetterne. Ansøger til: - Besøg på Fiskeriets Hus: entre + burger > 60 kr pr. person (Voksne betaler 20 kr; børn gratis): Suppe/græskar-aften: Papir/frimærker Gevinster til BANKO: 400 Økonomi: Til vore INTERNATIONALE AFTNER i Aktivcenteret i Hvide Sande medbringer alle mad, som sættes på buffet. Til aktiviteter ud af huset er der en symbolsk egenbetaling Formue: 884kr. Aktivitet: - Venskabscafe: kan indeholde bankospil, pakkeleg, sport og spil mv. der serveres kaffe, kage, frugt og evt. chips. - Venskabsmiddage: fastelavnsfest, grillaften og julefrokost her serveres der middag, samt er lidt underholdning og forskellige aktiviteter. - Udflugt: vi har en årlig udflugt med spisning, hvor der er udgifter til transport og entreindtægter, men også en egenbetaling for dagen. Deltagere: 80 til middage og udflugter og til caféaftener Ansøger til: husleje 1500, kopi 500, udgift til udflugt hvoraf halvdelen er egenbetaling anført som indtægt 10000, madvarer 4000, Fisketur 2000 halleje 3000 Økonomi: Der betales ikke kontingent. Indtægter gaver 1000 kr. udflugt 4800kr.Vores årlige udflugt er der en egen betaling på mellem 50 og 100 kr. for voksne og gratis for børn. Andet: Vi har kontakt til mange 13/45

14 Middag på tværs V/ Magda Lundby CVR: Aktivitet: 9 middage på tværs, studietur/udflugt, 2 sommerlejre, Deltagere: 250 i alt - Ved Middag på tværs 100 deltagere; 30 venskabsfamilier. 22 modtagere af lektiehjælp Udgifter: Middag på tværs, husleje 600, mad 1850, kunstner 1000 = 3450 kr. Middag på tværs, husleje 600, mad 1850, tøndeslagning 1000 = 3450 kr. Middag på tværs, husleje 500, mad 1850, Aktiviteter 1000 = 3350 kr. Middag på tværs, mad 1850, Bowlingbaner 1120 = 2550 kr. Egen betaling sko? Middag på tværs, leje 300, grill + mad 2350, aktiviteter 500 = 3300 kr. Middag på tværs, Studietur, 2 busser 13000, 2 entre 7000, mad 3000 = Egen betal kr. Middag på tværs, husleje 600, mad 1850, politibetjent 1000 = 3450 kr. Middag på tværs, husleje 600, mad 1850, blomsterdekorationer 1000 = 3450 kr. Middag på tværs, husleje 600, mad 1850, falckredder 1000 = 3450 kr. Middag på tværs, husleje 600, mad 1850, juledekorationer 1000 = 3450 kr. Sommerlejr på Hestlund efterskole for 10 familier m. børn på tværkulturel = 8000 kr. Sommerlejr, Hemmet Strand, leje 7500, mad+grill 5000, Aktiviteter 1000 = kr. Egen betal. 2750kr. Indbydelser: Papir og blækpatroner = 1200 kr. Opfyldning af gasflasker til gasgrillene = 350 kr Multikulturelforening / Flygtningevenner, Skjern v. Svend Nissen Hansen m CVR: Økonomi: Ingen kontingent. Mindre egenbetaling på udflugt/studietur. Formue: Aktivitet: madlørdage og madskole, fisketure, bowling, pentaque, Grill, lær at svømme, svømmehallen, Jeperhus osv. Deltagere: målgruppen er flygtninge og indvandrere, specielt de nytilkomne,samt danske familier der er økonomisk svage. Formålet er at alle kan mødes og få positive oplevelser og lære om den danske kultur og hvad det vil sige at bo i Danmark. Udgifter: forplejning, entreer, transport, administration. Økonomi:De frivillige betaler et årskontingent på 100 kr. deltagerne betaler med en egenbetaling ved de fleste aktiviteter. Enkelte fællestransporter søges der tilskud til, de øvrige transportudgifter organiseres og afholdes af de frivillige og i egne biler. Der ansøges kr. hos Lions Club Skjern Tarm til gennemørsel af familieweekendlejr. Formue: kr. 14/45

15 Røde Kors Ringkøbing v. Anne Marie Thorup m CVR: Sport på Tværs, Luthersk Mission V/ Enok Sørensen CVR: saldo grp Børn, unge familiearbejde. Børns Vilkår v/ Hans Christian Niebuhr, CVR: Børns Voksenvenner, Tarm v. Conni Hejlskov, k CVR: Aktivitet: Der søges til 4 aktiviteter inden for integrationsarbejdet: 1. Årligt møde for kontaktpersoner til flygtninge. 2. Endagsudflugt til Vadehavscentret/ Ribe Domkirke eller Moesgaard Museum/ Bazar Vest 3. To mindre udflugter/arrangementer. 4. Billetter til Teater OM forestilling. Deltagere: Frivillige i integrationsarbejdet (dvs. kontaktpersoner og Sprogcafeens lektiehjælpere), samt flygtningefamilier og enlige flygtninge. Udgifter: Møde for/med kontaktfamilier 2.500kr. Endagsudflugt: transportudgifter, entré og guide kr. deltagerbetaling 1.600kr. 2 mindre udflugter/arrangementer m. naturvejlede 6.000kr. deltagerbetaling 800kr. Billetter til Teater OM 1.500kr. deltagerbetaling 600kr. Økonomi:Egenbetaling 20 kr. pr. deltager. Formue: ikke oplyst. Aktivitet: Sport og oplevelser på tværs med mange nationaliteter. Fodbold en gang i ugen, kutter-fisketure flere gange i løbet af året. Herudover tilbydes lektiehjælp. Deltagere: 60 deltager i sport på tværs, 29 lektiehjælpsmodtagere Udgifter: Leje af lokaler kr kr. Køb af bolde kr. fisketur kr. transport 1500x 2= kr. Økonomi: Man skal selv sørge for udstyr, ingen kontingent, da de "svageste" så falder fra. Formue: 5 kr Aktivitet: landsdækkende forening hjemmehørende i lokaler i Valby. Frivillige giver anonym rådgivning af børn og unge via bl.a. Børnetelefonen (åben alle dage 11-23), Børnechatten, Børnebrevkassen samt Forældretelefonen til forældre. Deltagere: rådgivninger i Forventer ca. 370 henvendelser fra børn og forældre i RKSK i Der er ca. 100 medlemmer af børns vilkår i RKSK. ansøger til: 18 støtte vil bidrage til at dække udgifter til 1) frivillige, 2) oplysning og analyse, 3) fysiske rammer og udstyr. Økonomi: Børns Vilkår har modtaget følgende støtte fra andre steder til 2016: TrygFonden: kr. Finanslovsbevilling: kr. Socialministeriet: kr. TDC (dækker BørneTelefonens telefonregning): kr. Restfinansiering søges dækket af kommunernes 18 puljer og relevante, private fonde. Aktivitet: videreudvikling af arbejdet og herunder hyggearr. og udflugt for vennepar, erfa-møder, matchkurser for nye bestyrelsesmedlemmer og PR-kampagne. Deltagere: bosat i kommunen Ansøger til:diverse mødeudgifter 2.500kr.Kørsel til møder, kurser og besøg hos børn og voksenvenner 2.000kr. Kampagnemateriale 2.000kr. Sommerudflugt 3.000kr. Julehygge 3.000kr. Erfamøde med børnepsykolog 5.000kr. Økonomi: Rotary har givet tilsagn om donation der ikke skal anvendes til drift. Andet: 8 børn på venteliste. 15/45

16 CVR- NUMME R G-faktor v/ Lene Laugesen CVR: Holmsland Røde Kors - Børnelejr v/lise-lotte Andersen CVR: Hvide Sande projektet - Sommerhusture v/jesper Degn Aktivitet: Vi vil i år fortsætte med fokus på unge, som har brug for fællesskab. Vi vil derfor søge til aktiviteter, som inkludere unge, men også tænke ung til ung ind, hvordan får vi ensomme med i fællesskabet, og hvordan får vi unge til at blive mere aktive? Deltagere: vi har to målgrupper. 1. Ensomme unge, unge som har brug for at blive inkluderet i et fællesskab og flygtninge unge. 2. Flygtninge kvinder og deres børn og unge. (kultur haven Damtoften) Ansøges til: Aktiviteter: kr. Driftstilskud - G-house: kr. Løn: kr. Driftstilskud - Kulturhaven: kr. Økonomi: Man skal ikke være medlem for at kunne deltage i vores aktiviteter. Der vil være deltager betaling på forplejning, dog ikke for frivillige eller med arrangører. Deltager betalingen vil være på kr. Vi har søgt BHJ fonden i forhold til netværks gr. til flygtninge kvinder i Damtoften. Samt Bente og Ib Malgaard. Vi afventer endnu svar. Formue: kr. Midlerne er afsat til Kulturhaven i Damtoften og kommer fra en ansøgning til 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag. Aktivitet: Lejren foregår på Påruplejren ved Silkeborg. Børnene bliver ved ankomsten delt i grupper med hver deres kontaktvoksne, som hjælper dem og sørger for at de har det rart og godt. Ungdommens Røde kors står for de forskellige aktiviteter og udflugter. Deltagere: 3 - Børn i alderen 6-13 år. Nogle af børnene er kendte i det kommunale system, andre finder vi via klasselærerne på skolene i Kloster og Hvide Sande. Alle børn er på en eller anden måde sårbare og udsatte, nogle pga. arbejdsløshed og sygdom i familien, andre pga. misbrug. Nogle af børnene trænger generelt bare til gode og positive oplevelser. Udgifter: 3 deltagere á kr.. Økonomi: Ingen egenbetaling. Formue: Der er pt ikke afregnet for strøm og afdrag på lån for Der skal afregnes med 34 % til Røde Kors af driftsoverskuddet. Holmsland Røde Kors støtter Sundhedsklinikken i Århus med kr, som skal indbetales til februar. Der skal være penge til husleje for butikken, forsikring, børne/ældrelejr, samt diverse udgifter til de aktiviteter der foregår i Røde Kors, nørklere, besøgsvenner m.m. Er der penge i overskud, sendes de til Røde Kors, da foreningen ikke må samle formue. Aktivitet: Vi ønsker at afvikle ture med min. 2 overnatninger. Vi har adgang til sommerhuse, hvor vi kun betaler strømpenge husene ligger i nærheden af Hvide Sande, som gør det muligt at passe vores arbejde, og børnenes skolegang, samtidig med turene. projektet er et inklusionsprojekt på Hvide Sande skole der hedder SOFA.KOM (Socialfaglige kompetencer) Tovholderne har taget en uddannelse som ART-trænere (Anger Replacement Training) og arbejder med at tiltag med fokus på børnsudvikling af sociale færdigheder. En del af arbejdet foregår i det professionelle arbejde men den største del er på frivilligt basis. Deltagere, 6-8 personer pr. tur Ansøger til: En tur koster ca. 1200,- for 6-8 personer, og vi vil gerne søge penge til afvikling af 7-8 ture. Økonomi: ingen deltagerbetaling, men sommerhusene stilles til rådighed for projektet. 16/45

17 CVR- NUMME R Hvide Sande projektet - Skitur v/jesper Degn Red Barnet Ringkøbing- Skjern - oplevelsesklubben v/ Jens Ole Koch CVR: Røde Kors, Ringkøbing Familienetværk v. Susanne Rystok m CVR: Aktivitet: Skitur for 5 børn og to voksne, for at give børnene en oplevelse af nærværende voksne,og af at være en del af et berigende fællesskab, hvor man behandler hinanden ordentligt, hvor der er god tid og omsorg, samt en oplevelse af at blive bedre til noget, og på den måde få styrket sin selvtillid og sit selvværd. Vores erfaring er, at det er godt at børnegruppen er en blanding af børn med udfordringer, og børn med gode sociale færdigheder. Det giver rig mulighed for at børnene er rollemodeller for hinanden, og vi voksne hjælper til den positive læring. Det er vores erfaring fra tidligere skiture, at det giver børnene en positiv og lærerrig oplevelse som ikke glemmes. Deltagere, to voksne og 5 børn, alle bosat i RKSK Ansøger til: Leje af hytte 5000kr. Ski + lift til 5 børn 5000kr. forventet deltagerbetaling 2500kr. Ski + lift til 2 voksne 2500kr. Transport 3000kr. Mad Ca. 2000kr. Økonomi: deltagerbetaling på 500 kr. pr. barn Aktivitet: Der søges til 3 arrangementer til en gennemsnitlig pris på kr. i foreningens familieoplevelsesklub. Deltagere: 22 - Målgruppen er børn i ressourcesvage familier, dvs. børn hvis forældre ikke har penge eller overskud til at tage børnene med på ferie eller udflugt. Udgifter: 3 arrangementer á kr. Kørsel, entré og indkøb af madvarer Økonomi:Der er ingen deltagerbetaling, men de frivillige får dækket deres udgifter til kørsel mv. NB: Børnenes forældre deltager også i arrangementerne. Der er også søgt midler hos blandt andre Nordea Fonden, Lions Club, Fjordrevyen og Tryg Fonden. her er der opnået kr. Formue: kr. Red Barnet støtter også andre velgørende formål. Hertil kommer at det er vigtigt at have økonomiske reserver for at sikre klubbens fremtidige drift. En meget stor del af pengene er tilskud fra sponsorer, som er øremærket til oplevelsesklubben. Aktivitet: Ansøgning til Røde Kors årlige familielejr. Lejren er målrettet sårbare familier i Ringkøbing området. Lejren afholdes i sensommeren over 3 dage derudover ansøges midler til et antal familieaktiviteter - eks. fællesspisning i Røde Kors huset, sommerudflugter og andre arrangementer som planlægges løbende i Deltagere: 50 - Sårbare danske og etniske familier i Ringkøbing området. Ansøger til: Husleje til familielejren 9.000kr. Forplejning til familielejren 5.000kr. Diverse til lejren / aktiviteter 1.000kr. fællesspisning 30 personer 2.000kr. Udflugter forplejning 3.000kr. Frivillig transport 3.000kr. Udgifter til udflugter, billetter, is m.m kr. opstartsmøder vedr. familieaktiviteter 2.000kr. Økonomi: Lille egenbetaling. Formue:58.000kr. Brev vedlagt om økonomi i Røde Kors 17/45

18 Røde Kors, Skjern Familienetværket, Skjern v. Anne Marie Hauge, Skjern CVR: formand: Margit Hansen Aktivitet: Familie netværk - sommerlejr for sårbare børn og familier. Mødeaktivitet med børn og voksne til socialt samvær, og netværk på tværs. Deltagere: 35 - Børn i alderen ca år samt deres forældre. Familier der er sårbare af forskellige årsager :enlige, sygdom, kontanthjælp, ny danskere. Børn og forældre der har det svært i hverdagen, kan hos os få et lille pusterum, og møde andre familier. Ansøger til: Sommerlejr: 5 familier deltager, kører selv og sørge kr. 7 gange aktiviteter med forskellige tilbud a 300 kr kr. 1 tur Blåvand Zoo, indgangsbillet. madpakke med 4.000kr. 1 tur i efterårsferien, ukendt sted. Madpakke med kr. Økonomi: Ingen deltagerbetaling, dog medbringer familierne selv madpakke når vi er på tur. Desuden sørger vi altid for at fylde alle private biler op med deltagere, så vi næsten ingen udgift har til transport. Formue: kr. Røde kors Skjern er en stor forening med mange medlemmer, nødvendigt med kassebeholdning til uforudsete udgifter Saldo grp.4 5. Hjælp til ældre Aflastningstjenesten i Ringkøbing v. Vita Skovhuus tlf: CVR: Aflastningstjenesten i Skjern v. Mette Sonne Sjælland CVR: Aktiviteter: At aflaste f.eks. ved at sidde ved den syge, således at den raske (f.eks. ægtefælle) kan få fri i op til 3 timer ugentligt til forskellige gøremål ud af huset. I løbet af de sidste år er der kommet flere aflastere til-behovet er stadigt stigende og der køres derfor flere km. og er større behov for midler til kurser, udgifter til telefon m.v. Deltagere: 10 Udgifter: Kørsel til aflastere. Der køres bl.a. Hvide Sande, Hover,Vedersø, Lem, Ølstrup, Tim,Kloster og Højmark.kørsel kr.Telefon 500kr. Kontorartikler og porto 800kr. Kurser 2.500kr. Møder, 4 x årligt + forplejning 1.800kr. Økonomi: Formue kr. Aktivitet: Jeg søger tilskud til, at aflastningstjenesten kan opretholdes og eksistere, som den har gjort de sidste 22 år. Vi har i år været på flere meget givende kurser, som er brugbare i vores arbejde. Det løfter arbejdsglæden, og samtidig er det godt med ny viden at handle ud fra. Vi får i 2016 et større opland, idet vi følger hjemmeplejens område, og dette blir større efter nytår. Det må forventes at kørselsudgifterne kan stige lidt. Deltagere: 13 frivillige aflastere. Udgifter: Underskud fra ansøgte midler ,60 kr. Kontorudgifter 1.000kr. Telefon / internet 1.500kr. Kørsel 5.500kr. Kurser og møder 7.000kr. Annonce i Radio ådalen 3 gange ugentligt 500kr. Økonomi: Ingen indtægter, Formue: kr. Vi har brugt mere end vi fik bevilget, da der har været nogle lidt dyrere kurser og flere kørselsudgifter. 18/45

19 Røde Kors Ringkøbing - Vågetjenesten v. Mette Nørgaard CVR: Røde Kors RKSK Kommunekreds, Ældrelejr v. Ingrid Mogensen CVR: Ældre Sagen, Ringkøbing-Holmsland v/ Inge-Merete Poulsen CVR: Ældre Sagen, Videbæk v. Paul Henriksen gen.dk CVR: Aktivitet: Vågetjenesten er en gruppe frivillige der våger ved ensomme døende de sidste dage/timer Deltagere: 9. Ensomme døende eller døende hvis pårørende har behov for en pause. Ansøger: Beløbet vil blive brugt til evt. taxa/bus/tog transport fra den frivilliges hjem til stedet den døende opholder sig, hvis ikke egen transportmuligheder er mulige. Økonomi: Ingen betaling fra frivillige eller borgere. Formue 0kr. Aktivitet: 5 dages ferieophold på Axelgård inkl. udflugt til ensomme eller sårbare ældre. Deltagere: 37 i alt - 25 Ældre og frivillige. Ansøger: Leje af Akselgården kr, udflugt inkl. bus og forplejning kr. indtægter kr. fra tilskud fra kommunekredsen. Økonomi: Egenbetaling på 750 kr. Formue: kr. Kommunekredsen har fået selvstændig regnskab fra 1/ Formuen er så stor pga. betaling fra diverse samariteraktiviteter og førstehjælpskurser. Den bliver brugt til kurser, materialer mm. først i det nye år Aktivitet: 1 Tryghedsopkald, 2 Bisidder, 3 Besøgsven, 4 Motionsven, opstart af suppeaftener, undervisning i svømning, dans, bridge, IT. Vi har ikke før haft suppeaftner, og vi mener, der er et behov for dette. Deltagere: 3605 medlemmer Udgifter: 1 Tryghedsopkald. Telefon og transport kr. 2 Bisidder. Annoncering og transport kr. 3 Besøgsven.Transport og annoncering kr. 4 Motionsven. Transport og annoncering kr. 5 Suppeaftner. Møder ved opstart, transport og annoncer forventet indtægt 4.000kr. Økonomi: Årligt kontingent enlige kr. 250,- par kr. 410,- Hele beløbet går til ÆS København i alt ca ,- Vi får ca. 10 % i tilskud. I 2016 vil det blive kr ,- Aktivitet: Social-/humanitært hjælpearbejde indenfor ældreområdet såsom: Motionsog besøgsvenner, trafik-og 1.hjælps-kurser, handimann (hjælpen er nær), suppeaftner for enlige, samt biografture m.v. Deltagere: 120 (1511medlemmer.) Målgruppen er hovedsageligt ensomme svage ældre. Udgifter: Besøgs- og motionsvennertjeneste 8.000kr. Trafik og 1.hjælpskurser 6.000kr. Forventede indtægter 4.000kr. Handiman (hjælpen er nær) kr. Forventede indtægter 2.000kr. Suppeaftner 9.000kr. Forventede indtægter 5.000kr. Biografture kr. Forventede indtægter kr. Diverse 2.000kr. Økonomi:Samtlige medlemmer indbetaler en årlig medlems-kontingent til hovedorganisationen på ca. kr. 205,- derudover detales der entre/deltagergebyr ved hver enkelt arrangement. Formue: kr. Kontigentandele fra hovedorganisationen m.v. 19/45

20 Ældre Sagen v/gunnar Linding CVR: Saldo grp Aktiviteter til ældre Brugerrådet ved Fjordparken Aktivitetscenter v.helge Lydersen CVR: Brugerrådet ved Vorgod Ældrecenter - v. Inger Nielsen, CVR: Aktivitet: 1. Motionsvenner 2. Kørselsgodtgørelse til frivillige 3. Søndagscafeerne 4. Trafiklære/hjertestarter 5. IT hjælp til digital Deltagere:1. Motionsvenner deltagere 2. Kørselsgodtgørelse til frivillige 3. Søndagscafe 40 deltagere Skjern/Tarm 4. Trafik/hjertestarte kursus 30 deltagere 5. IT hjælp til digital post m.m. Ansøger til:1. Materialer til motion Kørselsgodtgørelse til frivillige ildsjæle Lokaleleje og drift Trafik og hjertestarterkursus forventet indtægt Materialer 500kr. Økonomi: Der er ikke deltagerbetaling 2. Der er ikke deltagerbetaling 3. Deltagerne betaler kaffen 4. Delvis deltagerbetaling 5. IT gratis Formue: Aktivitet: 2 foredrag og 2 udflugter sammen med Velling Seniorklub, hvor ½ af udgiften afholdes af Brugerrådet i Fjordparken. Deltagere: 40 - malgråppen er alle 60+ i RKSK med brugerkort. Ansøger til: 1. foredrag: Jeannet Ulrikkeholm om Jeppe Aakjær (150 år) 1.750kr. forventede indtægter 200kr. 2. foredrag: Birthe Årup m. fl. ord og toner i Fugleperspektiv (foredrag - billeder - fugledate og musik) 1.700kr. forventede indtægter 200kr. De 2 udflugter skal finde sted i maj og september, hvor deltagerne betaler for evt. entre + kaffe og vi sørger for buskørsel kr. Træværkstedet, (drejebænk, overfræser, div. fræsejern og diverse bor) kr. Økonomi: Der købes brugerkort til gældende takst p. t. 400,-kr årligt, som tilfalder fjordparken for brug af diverse lokaler. Formue: kr. Er oparbejdet ved god tilslutning af brugere i Grønnegade. I 2014 og 15 startede vi nye aktiviteter op og det er med til at dræne vores formue efterhånden, men vi håber med tiden at flere af de ældre i det indre af Ringkøbing by,finder ud til os. Aktivitet: Foredrag, koncert, kurser og IT på Vorgod Ældrecenter. Deltagere: Pensionister +60, ca. 38 pers. samt beboere på centret. Udgifter: To foredrag, nytårskoncert, frivilligfest, forsikring, Internet og vedligehold af EDB udstyr - alt kr, indtægter: 1.300kr. Økonomi:150,00kr. ved kursus, 30,00 kr. ved foredrag og koncerter. Formue: kr. 20/45

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 13 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie og Poul Holm poul_holm@post.tele.dk CVR: 27182259 Café

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 31 Godkendelse af referatet fra møde 5. september 2013 1 32 Budget/Regnskab

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 19 Budget/regnskab 1 20 Godkendelse af referat fra møde den 26. februar

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Dagsorden Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 1 Budget / regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2015 1 3 UFL-Vestjylland (Unge for

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Uenighed i ansøgninger skrevet med rødt. Enighed for i alt kr. 54.60 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt

Læs mere

Ansøgninger om tilskud fra puljen til tværgående frivilligt socialt arbejde i 2016

Ansøgninger om tilskud fra puljen til tværgående frivilligt socialt arbejde i 2016 Bedre Psykiatri Ballerup/ Gladsaxe/Herlev/Furesø v/kirsten Balle Bøgebakken 9 kirsten.balle@hotmail.com FitforKids Herlev v/richard Højland Jernbane Alle 39 2720 Vanløse richard@fitforkids.dk Lokalafdelingen

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2015 Ansøger Aktivitet/Projekt Formål/indsats Ansøgt beløb Indstilling 1. Hjerneskadefore ningen

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Albertslund KOL Forening

Albertslund KOL Forening Albertslund KOL Forening Til Velfærdsudvalget. Albertslund 11.4.16 I de sidste 4 år har Kol foreningen modtaget 18 midler til blandt andet dækning af honorar til fysioterapeuter. Dette har gjort, at vi

Læs mere

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr.

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr. Budget pulje 2016 328.760 24.500 fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling 304.260 Side 1 i 1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder København N DCCA udfører anonym rådgivning

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR 2 ØKONOMI 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND LIV OG LEDSAGELSE Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter som udbydes af Psykiatri og Handicap,

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

1. Koordinator funktionen i Kolding Provstis Menighedspleje:

1. Koordinator funktionen i Kolding Provstis Menighedspleje: 1. Koordinator funktionen i : Koordinator funktionen: Funktionsområder: Varetagelse af besøgstjeneste for, herunder oprettelse af samt koordinering af besøgstjeneste i private hjem, plejehjem, aflastningstjeneste

Læs mere

Navn på forening/frivilliggruppe: Ungdommens Røde Kors (Ferielejr) - Østjyllandslejren. Kontaktperson: Kasper Pedersen

Navn på forening/frivilliggruppe: Ungdommens Røde Kors (Ferielejr) - Østjyllandslejren. Kontaktperson: Kasper Pedersen Navn på forening/frivilliggruppe: Ungdommens Røde Kors (Ferielejr) - Østjyllandslejren Kontaktperson: Kasper Pedersen E-mail: stenderup_6092@hotmail.com Adresse: Roskildevej 191 2 th. Postnr.: 2500 By:

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi.

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. Det er ikke så svært, og slet ikke hvis man bruger nedenstående hints og gode råd. Det er vigtigt at læse dokumentet som inspiration, for derefter

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Bestyrelsesmøde. Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing Bestyrelsesmøde Møde tidspunkt Torsdag den 21.5. 2015 kl. 19.00 Sted Indkaldte mødedeltagere Dagsorden Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing Thorkild Sloth Petersen Niels Andersen Mie Hansen Susanne Rystok

Læs mere

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar Haveselskabet Ringkøbing og omegns kreds Kredsens aktivitetsblad for 2016 32. årgang Årets aktiviteter kort: Gratis arkitekttegnet haveplan læs hvordan sidst i bladet Onsdag den 10. februar Generalforsamling

Læs mere

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920 Generalforsamlingen 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til generalforsamling og til nye oplevelser i Varde Kunstforening. Men først skal vi synge: Derfor kan vort øje glædes Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi:

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Fanø Kunst Festival 2016 1 O FEB. 2016. MODTAtET FANØ KOMMUNE. Fanø Kommune. Bøme- & Kulturudvalget. Att. Niels Heinel. 5. - 8.

Fanø Kunst Festival 2016 1 O FEB. 2016. MODTAtET FANØ KOMMUNE. Fanø Kommune. Bøme- & Kulturudvalget. Att. Niels Heinel. 5. - 8. Fanø Kommune Bøme- & Kulturudvalget Att. Niels Heinel MODTAtET 1 O FEB. 2016 FANØ KOMMUNE Fanø Kunst Festival 2016 5. - 8. maj Arrangør: Fano Kunstfestival Ansøgning om midler til afvikling af Fanø Kunstfestival

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers.

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers. Danske Handicaporganisationer Randers v/ formand Asger Laustsen, Tinghøjvej 15, 8920 Randers NV Telefon: 86 44 32 21. E-mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk Hjemmeside: www.dhranders.dk Referat fra årsmøde

Læs mere

Medlemsblad nr. 19 AUGUST 2010

Medlemsblad nr. 19 AUGUST 2010 DHD Kom og hør alletiders foredrag med Jan Have Læs mere side 9 N Y H E D Café for voksne med ADHD Læs mere side 11 Bedsteforældreaften Læs mere side 13 Medlemsblad nr. 19 AUGUST 2010 n o r d s jæ l l

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HELSINGØR / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld

Læs mere

BERETNING 2015 FORMANDSBERETNING FOR 2015. Formandsberetning for Dansk Folkehjælp Aarhus, skriftlig. Side 1

BERETNING 2015 FORMANDSBERETNING FOR 2015. Formandsberetning for Dansk Folkehjælp Aarhus, skriftlig. Side 1 FORMANDSBERETNING FOR 2015 Formandsberetning for Dansk Folkehjælp Aarhus, skriftlig Side 1 Formandsberetning for 2015 Så er vi kommet igennem 2015, hvilket må siges at have været endnu et rigtigt godt

Læs mere

Medlemsblad n r. 12 2008 ADHD. Nordsjællands lokalafdeling. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Medlemsblad n r. 12 2008 ADHD. Nordsjællands lokalafdeling. Attention Deficit Hyperactivity Disorder Medlemsblad n r. 12 2008 ADHD Nordsjællands lokalafdeling Attention Deficit Hyperactivity Disorder Indhold Når der er behov for hjælp 5 Er en forældergruppe noget for dig? 7 Oversigt over arrangementer

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Tips til klasseforældreråd

Tips til klasseforældreråd Tips til klasseforældreråd På forhånd tak fordi du/i har påtaget jer at understøtte skolens og klassens fællesskab ved at være del af klasseforældrerådet. Vi ved, at børnene glæder sig hver gang, de skal

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

BERETNING FOR ÆLDRESAGEN I EBELTOFT DEN 16. MARTS 2015

BERETNING FOR ÆLDRESAGEN I EBELTOFT DEN 16. MARTS 2015 1 BERETNING FOR ÆLDRESAGEN I EBELTOFT Velkommen til vores Årsmøde i år. DEN 16. MARTS 2015 Det er dejligt at se, så mange der kommer år for år, det giver energi til bestyrelsen til at fortsætte med opgaverne.

Læs mere

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen!

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen! s Håndbog for Klasseforældreråd Kære forældre på! I skolebestyrelsen lægger vi stor vægt på, at der i hver klasse vælges et Klasseforældreråd. Jeres vigtigste opgave som klasseforældreråd er at sikre klassens

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

KURSUSKATALOG FORÅR 2015

KURSUSKATALOG FORÅR 2015 KURSUSKATALOG FORÅR 2015 Dette kursuskatalog er til dig, der er medarbejder, frivillig, og/eller pårørende på ældreområdet. INDLEDNING Kære frivillig, medarbejder og/eller pårørende på ældreområdet i Aarhus

Læs mere

LEGEPLADS BIBLIOTEK KLUB GRØNT OMRÅDE UDDANNELSE/INSTITUTION LOKALE ARRANGEMENTER VIRKSOMHED/ARBEJDSPLADS KIRKEN

LEGEPLADS BIBLIOTEK KLUB GRØNT OMRÅDE UDDANNELSE/INSTITUTION LOKALE ARRANGEMENTER VIRKSOMHED/ARBEJDSPLADS KIRKEN LEGEPLADS BIBLIOTEK KLUB GRØNT OMRÅDE UDDANNELSE/INSTITUTION LOKALE ARRANGEMENTER VIRKSOMHED/ARBEJDSPLADS KIRKEN KULTURHUS BIOGRAF INDKØBSCENTER VANDREHJEM CAMPINGPLADS INSTITUTION MUSEUM FORENING ANDET

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Præsthøjgården DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 2 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM 2016 Det åbne aktivitetscenter på Præsthøjgården er for selvhjulpne brugere. Aktivitetscentret

Læs mere

Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter Velkomst ved Jette Nyt fra de forskellige foreninger: Borgerforening ved Anna og Birthe: Har det sidste år arrangeret Fælles foredrag,

Læs mere

HVAD SKAL DU LAVE I SUNDHEDSUGEN?? SIDSTE TILMELDING TIL AKTIVITETERNE ER 21. MARTS!

HVAD SKAL DU LAVE I SUNDHEDSUGEN?? SIDSTE TILMELDING TIL AKTIVITETERNE ER 21. MARTS! HVAD SKAL DU LAVE I SUNDHEDSUGEN?? SIDSTE TILMELDING TIL AKTIVITETERNE ER 21. MARTS! KONTAKTOPLYSNINGER PÅ ARBEJDSGRUPPEN: SOLVEIG ØSTERBY LARSEN 21 79 09 47 CLAUS SKYTTE MADSEN 51 71 55 24 RANDI HØJ

Læs mere

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER.

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. 41 86 99 72 Værestedet LIV Kære alle. fremover kan du betale med Mobile Pay. Det betyder, at

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Greve Lærerforening 1

Greve Lærerforening 1 Greve Lærerforening 1 År 2016 Vilkår for aktivitetsgruppens arbejde Puljen fra Greve Lærerforening bruges således: Der afholdes minimum 2 fuldt betalte arrangementer for medlemmer af fraktion 4, evt. spisning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Kære læser. Spred budskabet

Kære læser. Spred budskabet Kære læser I dette brev: KÆRE LÆSER... 1 SPRED BUDSKABET... 1 JULEFEST I CODANHUS... 2 JUL I HJEMLØSEHUSET... 3 TAG MED PÅ JULEMARKED I NYHAVN... 3 Velkommen til nyhedsbrevet for december med fokus på

Læs mere

KU R SER & A R R A NGEMEN TER. Frivillig Center. Tillæg til Nyhedsposten nr. 14 Januar. Tillæg til Nyhedsposten Nr.

KU R SER & A R R A NGEMEN TER. Frivillig Center. Tillæg til Nyhedsposten nr. 14 Januar. Tillæg til Nyhedsposten Nr. KU R SER & A R R A NGEMEN TER Tillæg til Nyhedsposten nr. 14 Januar Tillæg til Nyhedsposten Nr. 22 februar 2015 HERNING Frivillig Center Midtjylland/Lokalgruppe Midtvest Foredrag: Den 17. marts 2015 kl.

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Social- og Handicapcentret 02-06-2014

Social- og Handicapcentret 02-06-2014 REFERAT Social- og Handicapcentret 02-06-2014 Til stede: Hans Behrendt, Rikke Strandgaard, Sanne Graffe, Steen Rosenquist, Kim Franson, Mette Olsen, Susanne Strandkjær, Orsolya (Orsi) Fejes, Jeanette Ingemann

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015.

Bestyrelsens beretning for 2015. Bestyrelsens beretning for 2015. Antal medlemmer: Hele landet: medlemmer 750.000 frivillige 17.000 Ringsted Pr. 14. marts: 5368 netto fremgang på 511. Antal frivillige: 170 - - på 23. Bestyrelsen: 7 medlemmer,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad August 2015 Regionens Elektronisk nyhedsblad Sommerferien er slut, og rundt om i foreningerne gøres klar til opstart af ny dansesæson. Regionernes Webmastere har haft ekstra travlt i ferien. Landsforeningen

Læs mere

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015

Tildelte midler fra 18 puljen til nye og ekstraordinære tiltag i 2015 Oversigt over 18-ansøgninger til "Puljen til nye eller ekstraordinære aktviteter" 015 1 3 4 5 A B C D E F G H Journal nr. E-015-1- 1 E-015-1- Forening el. lign Julehjælpen v/ Rene Husted Vahl, København

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter. 2. Målgrupper. 3. Aktiviteterne. 4. Struktur overordnet og praktisk. 5. Åbningstider. 6.

PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter. 2. Målgrupper. 3. Aktiviteterne. 4. Struktur overordnet og praktisk. 5. Åbningstider. 6. PROJEKTIDEÈ: 1. Nimtofte og Omegns Aktivitetscenter 2. Målgrupper 3. Aktiviteterne 4. Struktur overordnet og praktisk 5. Åbningstider 6. Lokaler 7. Støtte/Opbakning 8. Tidsplan Hvor starter vi... 1. Nimtofte

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Det Store Frivilligmarked 2010

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Det Store Frivilligmarked 2010 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Det Store Frivilligmarked 2010 Det Store Frivilligmarked 2010 Lørdag den 28. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år den sidste lørdag i august

Læs mere

Ansøgninger oktober 2012-18 midler

Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøger Bevilget beløb i april 2012 2012 - Aktivitet Ansøgt beløb i oktober 2012 Lokal forankring Solsikken Værested for førtidspensionister i Hørsholm Kommune. Mødes

Læs mere

Til slut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne ønske alle en god jul og et godt og lykkebringende nytår.

Til slut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne ønske alle en god jul og et godt og lykkebringende nytår. December 2012 Kære medlemmer Med et vejr, der bevirker at vi alle kommer til at minde om julesangens Rudolf, når vi bevæger os udenfor, er tiden kommet, hvor Netværk Danyards program for år 2013 skal frem

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2016 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 HUSK

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 1) Valg af dirigent Viggo Jonasen 2) Valg af stemmetællere Knud Aage Flohr Knudsen og Peter Nørdam 3) Bestyrelsens beretning

Læs mere

18 ANSØGNINGSSKEMA FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE

18 ANSØGNINGSSKEMA FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Ansøgningsfrister Driftstilskud uanset beløbsstørrelse: 15. oktober året forud. Støtte til enkeltstående projekter over 10.000 : 15. oktober året forud og 15. april i tildelingsåret. Støtte til enkeltstående

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune Servicedeklaration for Bofællesskabet Røde Anes Vej Thisted Kommune Adresse: Røde Anes Vej 34, Hundborg Leder: Bente Topp Hansen Telefon: 99173800 E-mail: rodeanes.bof@thisted.dk Fax: 97937576 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening Bestyrelsen SIDE 12 Bende Andersen Formand Tlf. 28 97 32 05 Tlf. 59 43 44 35 Erling Knudsen Næstformand Tlf. 25 76 27 94 Lillian Bagge Nielsen Kasserer/web. Tlf. 59 43 69 02 Rita Nielsen Sekretær Tlf.

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 11 28. oktober 2015 Kom og spis med, når fælleshuset holder Mortensaften, tirsdag den 10. november fra kl. 17.30 Kom og mød Kantmaskerne i fælleshuset, onsdag

Læs mere

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Peder Poulsen, Formand. Hother Husted. Inge Lise Bech. Margurite

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere