Budgetrapport. Løn mv , ,98. Løn ( ) ,00 ( ) , , , ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818."

Transkript

1 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr speriode Udskriftsdato Side : 27 Løn mv Kirkegårdsleder - graver (16) Kirkegårdsfunkt. medhjælp - gartnere Gartnerelev kirkegård Kontormedhjælp (19) Rengøring præstegård Kirkekorsanger Vikar for kirkekorsanger Kirketjener + assistent (2+53) Vikar for kirketjener Konfirmandlærer Korleder - børnekor Sognemedhjælper Kordegn + assistent (1+11) Vikar for kordegn Medhjælp. diæter, synshonorar Organist % (3) Vikar for organist Kasserer Formand (82) Kontaktperson (86) Kirkeværge (83) , , , , 1.8, , , , , ,57 556, , , , , , , , ,8-1.8, , , , , , , ,13-116, , , Løn (1-8) , , A.T.P. Aer-Aes miljøafgift/ elevafgift mv. Stk. Pfa. Co. pension m.m. Tjenestemandspension Kørselsgodtgørelse Frivillige pensionsordninger Jubilæumsgratiale m.m. Lønrefusion (negativt) 34.31, , , ,9 5.16, , , , , , , , (81-89) , ,85 97 Løn i alt (1-89) , ,87 85

2 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr speriode Udskriftsdato Side : 27 Kirkelige aktiviteter: 11 Tilskud til stiftsfond 12 Konfirmandundervisning m.m. 13 Gudstjenester mv. Honorar 14 Kirkebil, taxi mv. 16 Kirkeblad 161 Hjemmeside kirkegård 1/2 moms 162 Fællesudgifter kirkesider 17 Kirkekoncert - honorar - kørsel 18 Kirkekoncert-andre udg. koda m.m. 19 Konfirmandkørsel 11 Tilskud mellemkirkelig arbejde 112 Honorar/foredrag B. indkomst + kørsel 1121 Voksenkor Honorar 1122 Børnekor - minus løn/honorar 1123 Børne- og ungdomsudvalg 1124 Aktivitetsudvalg 1125 FDF lokalgruppe 1129 Materialer Sognemedhjælper 113 Menighedsmøder 1135 Overførsel til Menigheds pleje 114 Udflugter menighed 115 Gaver m.m. vedr. barnedåb 116 Matiné 133 DSUK Kirkelige aktiviteter i alt ( ) , , , , , , , , , ,81-974, , , , 26.5, , , , Administration: Menighedsrådet-møder-m.m. Menighedsrådet kursus transport Personalepleje/udgifter Annoncer, tlf. fagbog - ikke koncerter Tlf. telefax Kirken Tlf. telefax Kirkegård 1/2 moms Kontorholdsudgifter moms Ministerialbøger medlemslister m.m. Kursusudgifter funktionær Honorar: Revisor 1/2 moms Honorar: Arkitekt Menighedsrådsvalg , , , , , , , , , , , , 625, , , , Administration i alt ( ) , ,52 87

3 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr speriode Udskriftsdato Side : Forsikring Præsteboliger: Telefon og telefax Skatter og afgifter, vandafgift Forsikringer/Sikringsudgifter Opvarmning og el H.N.G. Anskaffelser og vedligehold boliger Værelser males syn 4 Sch.vej 4 Køkken males syn 98+3 Sch. vej 4 Syn 1996 til 21 til ny boligtårnvej 352 Edb. udgifter/internet m.m. præstebolig 1.598, , ,5 77.2, , , , , , , Præsteboliger i alt (31-38) , , Kirke - funktionærbolig: Menighedslokaler mv Skatter og afgifter: Simm. 2 + Kirken Forsikringer Falck abon. Kirkegård 1/2 m Elektricitet Varme (HNG) Rengøringsart.-vask Kirkegård 1/2 m Kirkegård 1/2 m Kirkegård 1/2 m 436 Eftersyn: orgel-klokke m.m. tele/varme Gudtjenester, blomster, lys, vin, alterbrød Mur repr. v/kirke syn 24 Borde stole sognegård syn 24 Linolium i køkken syn 24 Gulv lakeres i stor sal syn Teleslynge og mikrofon syn 24 Blomsterrum udbygget syn 23 Kirken: anskaf.vedligeh. alarm m.m. Sognegården: anskaf.vedlh. Rengøring/kælder sognegård syn 98 Simmelkærv. 2 vedlh. m.m. Edb-udgifter mv./internet:kirkegård 1/2m Diverse Kirke mv. i alt (41-48) 5.283, , , , , 34.5, , , , 1.49, , , 2.326, , , , , , , , , , Kirkegård udbetalinger: Planter m.m. salg Planter, kørsel af affald 1/2 moms Entreprenør udg. grave moms , , , , , ,

4 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr speriode Udskriftsdato Side : Entreprenør udg. kgård 1/2 moms Arbejdstøj m.m. moms Arbejdstøj m.m. 1/2 moms Sikkerhedsudstyr 1/2 moms Vedlh. bygn.-lokaler 1/2 moms Vedligeholdelse: Lederkontontor 1m. Vedlh. maskiner 1/2 moms Brændstof 1/2 moms Vedlh.p.plads-hegn mv. moms Nyanskaffelse bygn. 1/2 moms Nyanskaffelse maskine 1/2 moms Nyansk.p-plads hegn mv. moms Vedlh. kirkegårdsareal 1/2moms Olie udskiller syn 24 1/2 moms Murværk repr. syn 24 moms Kirkegårdskort syn 24 1/2 moms Kontorholdudgifter EDB til kirkegården syn 4 1/2moms Diverse 1/2moms Redskaber-værktøj m.v. 1/2 moms Pyntegran Kursusudgifter moms Rengørings art. + selskab 1/2 moms , , , , , , , , , , , , ,5 12.4,.274, , , , , , , , , , , , , , , , Kirkegård i alt (51-54) , ,46 79 Udbetalinger i alt (1-54) , ,53 83

5 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr speriode Udskriftsdato Side : 27 Indbetalinger: Renter: 611 Renter: Stiftsmidler excl. gravstedskap. 612 Renter: Kassebeholdning, bank/giro Renter i alt ( ) , , , , Indtægt af fast ejendom: Lejeindtægt: Simmelkærvej 2 Præsters boligbidrag: Stiftsadm. Salg af præstebolig , , , ,16 85 Indtægt fast ejendom i alt ( ) , ,53 87 Brug af kirken mv Betaling - korsang m.m. Leje af sognegård Brug af kirken mv. i alt (63-639) Kirkegård: Gravkastning Nyanlæg-omlægning Erhvervelse-fornyelse moms moms 644 Hjemfaldne gravstedskapitaler: Stift Salg-planter Ren-vedligeholdelse Renter gravstedskapitaler Grandækning Vedligeholdelse Stift Diverse Indbetalinger til opklaring moms Kirkegård i alt ( ) , , , , , , , ,4 951, , , , , ,

6 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr speriode Udskriftsdato Side : Generelt tilskud Indbetalinger i alt ( ) , ,91 8 Indbetalinger - udbetalinger (1-6624) , ,62 83 Anlægsarbejder: 71 Kirkegårdsudvidelse 72 Serviceareal Værelser males Olieudskilder KG Kirkegårdskort KG Murværk rep. KG Mur rep. Kirke Bord og Stole Sognegård Linolium Køkken Sognegård Gulv lakeres Stor sal Teleslynge mm Maskinpark KG 733 EDB KG 734 Gasfyr KG 739 Tidligere syn før Vandningsanlæg syn Anlægsarbejder i alt (7-799) Låneydelser: 711 Renter: Stiftsmiddellån 712 Renter: Andre lån 721 Afdrag: Stiftsmiddellån Renteudgifter ialt

7 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr speriode Udskriftsdato Side : 27 Låneydelser i alt ( ) Opsparing til særlige formål: Overskydende ligning 26 Kirkegårdsudvidelse Køkken Præstebolig Bank nr Henlæggelse i alt (78-791) Kirkelig ligning: 81 Kirkelig ligning 82 Anlægsbevilling 83 Tillægsbevilling Provsti Kirkelig ligning i alt (8-835) , , , ,8 Periodens ind. udb. i alt , ,82 76

8 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr speriode Udskriftsdato Side : 27 Specifikation af kassebeholdning: Kasse Kirkegårdskasse-kirkegårdsleder Bank nr Bank-aftale Aftalekonto 1 mill Køkken, Schweizerdalsvej 4 Bank-aftale Girokonto , , , , Kassebeholdning i alt (9-8) , ,83 Momskonti mv Moms indgående Moms udgående El-, olie-, vand-, miljøudgifter Co-2 afgift 1% Betalt moms , ,8 -, , ,8, Skyldig A-skat Skyldig feriepenge Skyldig offentligt tilbagehold Skyldig gr. liv+kapital, pension Skyldig fagforening Skyldig lønmodtager tilbageholdt Tilbageholdt AM-bidrag 8% Skyldig Tjenestemandspension Debitorer samlekonto , , Lønforskud 971 Beløb til opklaring 972 Lokaleforbedring/blomsterrum 999 Modpost til primobeholdning Status total (9-99) , , Primobeholdning , ,6

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.2-2014, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning 11 Tillægsbevilling fra 5 % midlerne 2 Kirkebygning og sognegård 20 Fælles formål 21 Kirkebygning Del af kirketjener/graver.

Læs mere

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7825 CVR-nr. 45613119 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Faxe Menighedsråd i Tryggevaelde Prrovsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 7522 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 7 / 11 213 Morten Vive menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ballerup Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup kommune Myndighedskode: 7187 CVR nummer: 9498819 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Gurli Lytzen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7830 CVR-nr. 10106516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hornbæk under Hornbæk Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode: 7441 CVR nummer: 22827928 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 28 / 5

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114 REGNSKABSTAL for Bågø Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 7802 CVR-nr. 14884114 Bågø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14884114,, Afleveret d. 19-03-2013 14:42 Side 1 1 Fælles

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode 9281. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode 9281. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Skærlund Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 9281 CVR-nr. 34428417 Skærlund Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 34428417,, Afleveret d. 08-11-2013 12:45

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Kongens Lyngby Provstiudvalg i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 4422 CVR-nr. 21223042 Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042,, Afleveret d. 30-12-2013

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Karleby Sognes Menighedsråd i Falster Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 7585 CVR-nr. 10941415 Karleby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10941415,, Afleveret d. 29-03-2013 20:02

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841 ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ansgars menighedsråd. Ansgars Sogns Menighedsråd. Odense Sankt Knuds Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ansgars menighedsråd. Ansgars Sogns Menighedsråd. Odense Sankt Knuds Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 215 for Ansgars menighedsråd under Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7775 CVR nummer: 148914 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Skt. Nicolai Kirke i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode: 621 CVR nummer: 368716 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kolding den 18 / 9 213 Hans Krab-Koed menighedsrådsformand

Læs mere