Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole."

Transkript

1 Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet. Nogle steder kan du skrive dine kommentarer eller ideer. Du behøver ikke at skrive dit navn nogen steder. Prøv at svare på alle spørgsmål. 1. Hvilken klasse går du i 4. Kl.: 8, 5.kl.: 9, 6. Kl.: 15, 7. Kl.: 10, 8. Kl.: 5. I alt: 47 besvarelser 2. Er du en dreng 55% eller en pige 45% 3. Hvor godt synes du selv at du klarer dig i klassen a) Jeg er en af de bedste 15% b) Der er nogle få, der er bedre end mig 55% c) Der er mange, der er bedre end mig 30% 4. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, du bliver spurgt om. Jeg er glad for at gå i skole 32% 53% 15% 0% Jeg er glad for mine lærere 53% 36% 11% 0% Jeg synes, jeg lærer meget i skolen 43% 47% 10% 0% Lærerne skaber en god stemning i klassen 40% 36% 22% 2% Jeg kender alle på min skole 49% 32% 15% 4% Jeg vil hellere gå på en anden skole 2% 2% 32% 64% 5. Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt højst 2 krydser) a) Når det er læreren, der underviser alene: 45% b) Når vi har gruppearbejde: 47% c) Når vi har projekter i et fag: 40% d) Når vi har projekter i flere fag: 21% e) Når jeg arbejder alene med opgaver eller lektier: 19% f) Når jeg har specialundervisning: 11%

2 6. I de næste spørgsmål skal du fortælle, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Vi får altid at vide, når der sker ændringer i skemaet 49% 45% 6% 0% Jeg kan godt lide at samarbejde med andre om 66% 28% 6% 0% opgaverne Vi hjælper tit hinanden i klasserne 34% 51% 11% 4% Jeg har mange venner på skolen 53% 46% 2% 2% Jeg har lyst til at lære noget nyt 34% 49% 15% 2% Vi har det godt sammen i klassen 75% 19% 4% 2% Mine klassekammerater kan lide mig, som jeg er 68% 30% 2% 0% 7. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælles os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Mine lærere opmuntrer mig til at give min mening 21% 51% 23% 5% til kende Mine lærere stiller for store krav til mig 9% 42% 38% 11% Mine lærere stiller for små krav til mig 6% 21% 43% 30% Vores lærere behandler os retfærdigt 38% 47% 15% 0% Jeg får ofte ros af lærerne 28% 38% 17% 45% På vores skole er eleverne ofte med til at lave 28% 36% 19% 17% reglerne Lærerne snakker med os om vore vanskeligheder, 43% 32% 21% 4% når vi er samlet i klassen Lærerne hjælper mig, når jeg har problemer 45% 38% 17% 0% Lærerne lytter, når vi kommer med forslag til emner 47% 40% 9% 4% 8. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælles os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Vi har tit mange lektier 30% 53% 13% 4% Det sker ofte, at vi skal aflevere opgaver i flere fag 19% 21% 58% 2% samtidig Jeg får ikke altid lavet lektier og opgaver til tiden 21% 21% 21% 27% Jeg føler mig tit presset på grund af mine lektier 21% 44% 24% 11%

3 9. I de næste spørgsmål beder vi dig fortælles os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Føler du dig nogen sinde alene i skolen? 4% 17% 25% 54% Er du sammen med dine klassekammerater i fritiden? 58% 31% 9% 2% Føler du dig tryg i skolen? 54% 36% 4% 6% Bliver du holdt udenfor? 10% 15% 19% 56% Holder du andre udenfor? 2% 2% 23% 73% 10. Hvis du tænker tilbage måned for måned, er du så blevet mobbet i skolen det sidste halve år? (Sæt kun eet kryds) a) Nej, jeg er ikke blevet mobbet 69% b) Ja, det er sket en enkelt gang 25% c) Ja, 2 eller 3 gange om måneden 0% d) Ja, en gang om ugen 6% e) Ja, flere gange om ugen 0% 11. Du skal kun svare på disse spørgsmål, hvis du er blevet mobbet. Er det for det meste en dreng, der mobber dig? 10% Er det for det meste en pige, der mobber dig? 2% Er det for det meste en gruppe af drenge, der mobber dig? 8% Er det for det meste en gruppe af piger, der mobber dig? 0% Er det for det meste en gruppe af både drenge og piger, der mobber dig? 0% 80% har ikke svaret 12. Hvis du tænker tilbage måned for måned, har du så det sidste halve år været med til at mobbe andre? (Skal udfyldes af alle) a) Nej jeg har ikke været med til at mobbe andre 81% b) Ja, en eller to gange 19% c) Ja, en gang imellem 0% d) Ja, ca. en gang om ugen 0% e) Ja, flere gange om ugen 0%

4 13. I de næste spørgsmål vil vi gerne vide, hvor ofte du oplever det, vi spørger om. Er du ofte syg? 0% 4% 23% 71% Dyrker du tit sport i fritiden? 51% 34% 13% 2% Giver skolen dig problemer med helbredet? (eks. hovedpine, allergi, eksem m.v.) 2% 15% 27% 66% 14. Fortæl hvad det er du fejler (Skal kun udfyldes, hvis du har krydset af, at du er syg OFTE eller AF OG TIL). En elev har svaret hovedpine, forkølethed og svimmelhed 15. Fortæl hvordan det er, at skolen giver dig dårligt helbred (skal kun udfyldes, hvis du har krydset af, at du er syg OFTE eller AF OG TIL). Èn angiver hovedpine pga lange dage; Èn matematik; Èn at andre elever, der har været syge Smitter. 16 I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: (skal udfyldes af alle). Der god plads i klassens lokale 19% 36% 28% 37% Jeg kan se, hvad der sker på tavlen 68% 30% 2% 0% Vi sidder godt på stolene 48% 25% 21% 6% Eleverne gør godt rent i klassen hver dag 9% 32% 44% 15% Der er lys nok til at læse og skrive 67% 25% 8% 0% Jeg bliver sommetider blændet af solen i lokalet 6% 23% 21% 50% Jeg kan høre, hvad læreren siger i timerne 72% 21% 6% 0% Jeg kan høre, hvad mine klassekammerater siger i 47% 43% 6% 3% timerne Der er god plads til tøj og fodtøj i gangen 32% 21% 26% 21% Vi må gerne drikke vand i timerne, hvis vi bliver 45% 47% 6% 4% tørstige Beskadigede ting bliver repareret hurtigt 17% 57% 23% 2% Jeg føler et stort ansvar for skolens ting og passer på at 43% 47% 6% 4% de ikke går i stykker Der er ikke støj fra nabolokaler 21% 23% 23% 32%

5 17. Er du indenfor det sidste år kommet til skade på skolen? a) Ja flere gange 6% b) Ja en enkelt gang 19% c) Nej 75% 18. Hvis du er kommet til skade på skolen, så fortæl hvad der skete (Du skal kun udfylde det næste spørgsmål, hvis du har svaret, at du er kommet til skade på skolen) 8 elever har svaret: 3 kom til skade under fodboldspil, 4 har været udsat for fald på legepladsen, én faldt af gyngen 19. I de næste spørgsmål vil vi gerne vide, hvor ofte du oplever det, vi spørger om (skal besvares af alle) Det trækker fra vinduerne, fordi de er utætte Der er for varmt i klassen Der er for koldt i klassen Der er meget larm i klassen Jeg falder over tasker og andre ting, der ligger på gulvet Vi lufter selv ud i klassen ved at åbne vinduer / døre Jeg er god til at rydde op efter mig selv og holde orden 25, ,5 0 Det lugter meget i klassen I de næste spørgsmål beder vi dig fortælle os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Vi kan komme til en PC, når vi har brug for det PC-arbejdspladsen kan indrettes, så den passer til mig Lys fra vinduer eller loftet spejler sig ofte i skærmen Vi har gode steder at være udenfor i frikvartererne Det er i orden, at vi skal være udenfor i frikvartererne Vi har gode muligheder for udendørs leg, boldspil og bevægelse Vi har gode faciliteter i idræt (lejede lokaler) Omklædningsrummene er pæne og rene (lejede lokaler) Vores toiletter på skolen er pæne og rene Jeg gør selv noget for at skolens toiletter skal være pæne og rene

6 Der er altid sæbe, håndklæde og toiletpapir på toilettet I de næste spørgsmål vil vi gerne vide, hvor ofte du oplever det, vi spørger om: Jeg går frivilligt ud i frikvartererne, fordi det er dejligt Det er let at finde en voksen i frikvartererne Det er hyggeligt og appetitligt at spise i klassen Jeg har madpakke med Jeg spiser, når jeg kommer hjem I de næste spørgsmål skal du fortælles os, om du er enig eller uenig i det, vi spørger om: Jeg føler mig hjemme på min skole Skolens bygninger er rare at være i Jeg bliver glad, når jeg ser skolen Vores klasselokale er rart at være i Jeg synes, der er meget liv i skolen Vi savner et sted, hvor vi kan slappe af indenfor Vi kan hurtigt indrette et faglokale, når vi har brug for det Vi kan være med til at bestemme, hvordan skolen skal indrettes og udsmykkes Lokalerne på min skole er spændende Der er rent og pænt i klasselokalerne Der er meget støj på min skole Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Ca. 50 % af børnene angiver klassen som det bedste sted, fordi der er hyggeligt, resten fordeler sig med omkr. 25% på fodboldbanen og legepladsen, en gruppe angiver sofaen som det bedste sted. 23. Hvor er det værste sted at være på skolen og hvorfor? De fleste angiver ikke noget sted som det værste, et par stykker mener, at det værste sted må være de mindstes toiletter, et par stykker bryder sig ikke om at være udendørs.

7 24. Til sidst vil vi gerne have dig til at skrive lidt om, hvordan det er at gå i skole, hvordan du har det med kammerater og lærere, hvordan du synes skolens lokaler er indrettet, og hvad du i det hele taget synes om skolen. Du må også skrive om andre ting, hvis du synes, vi har glemt at spørge om noget. Den aller største gruppe angiver, at de et glade for at gå i skole, er glade for lærere og kammerater. En enkelt elev synes at være mere utilfreds med et meste. Det er overraskende, at flere elever skriver, at pladsen ikke er trang, hvilket tyder på, at de fysiske rammer ikke betyder så meget for børnene, hvorimod de mere bløde værdier er vigtigst. 8 elever har ikke udfyldt dette punkt Grejs marts 2010: Undersøgelsen giver efter skolens bedste overbevisning et nuanceret billede af børnenes opfattelse af deres skole, dog præget af den usikkerhed der er naturlig, når børn selv forestår udfyldelsen. Det kan ses flere steder i materialer, hvor der eksempelvis er svaret på 2 forskellige spørgsmål, der giver vidt forskellig eller modsatte tilkendegivelser. Ernst Kr. Larsen skoleleder

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere