Trivselsevaluering 2010/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsevaluering 2010/11"

Transkript

1 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel kan vi få indikationer for, i hvilken grad disse værdier faktisk opleves/udleves. Skolen har i værdigrundlaget formuleret følgende: Ansvarlighed, ligeværd, tryghed, respekt og tillid, er grundlaget for fællesskabet på skolen. Ansvarlighed: Alle bør kunne redegøre for sine handlinger og stå ved dem. Ligeværd: Alle anses for at være lige værdifulde. Tryghed: Der skabes betingelser for at børnene kan føle sig trygge og glade for at gå i skole, både i forhold til lærerne og til andre elever i klassen og i skolen. Respekt: Forholdet mellem børn, skole og forældre bør bygge på gensidig respekt. 1

2 Tillid: Der bør være tillid børn, lærere og forældre imellem, så man kan tale åbent til hinanden. Der er sat fokus på elevernes oplevelse af afdelingsopdelingen. Har de oplevet dette som en forbedring af dagligdagen både i forhold til oplevelsen af undervisningen og i forhold til det faglige udbytte. Evalueringsgruppe Skolen har nedsat en evalueringsgruppe, der består af to bestyrelsesmedlemmer, to lærere og skoleleder. De vil, i samarbejde med elevforum, der består af elevrepræsentanter fra årgang, planlægge og gennemføre og formidle resultatet af evalueringer. Tidsplan 1. Eleverne besvarede en spørgeskema-undersøgelse, der satte fokus på deres oplevelse af trivsel i dagligdagen primo juni Klassernes besvarelser er afleveret til klasselærerne, der kan tage de emner op, der måtte give anledning til drøftelse. 3. Evalueringsgruppen sammenfatter efterfølgende resultatet af evalueringen, der fremlægges til drøftelse for forældre og lærere på skolekredsdagen 2. november Evt. Handlingsplan tager afsæt i skolekredsens konklusioner. 2

3 Spørgsmål formuleret i spørgeskemaundersøgelsen Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til at se dine klassekammerater? Er du glad for den klasse, du går i? Føler du dig tryg i klassen? Kan du lide dine kammerater i klassen? Er du sammen med klassekammerater uden for skoletiden? Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål Hvor mange venner har du i din klasse? Hvor mange fra din klasse, tror du, ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? Hvor mange fra din klasse ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? Føler du, at dine klassekammerater kan lide dig som den, du er? Føler du dig uden for kammeratskabet i klassen? Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen? Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre i klassen? Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden i klassen? Hvem har lavet disse regler? Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig over for dine klassekammerater? Hvor tit oplever du, at andre elever i klassen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jer overfor hinanden? Emnet "Mobning" indeholder følgende spørgsmål Tror du, at din klasselærer ved, hvis nogen i din klasse bliver mobbet? Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør klasselæreren så noget ved det? Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen? Har du haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet men gjorde det ikke? Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning? 3

4 Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? Når du er blevet mobbet er det så af... - nogle fra din egen klasse? Når du er blevet mobbet er det så af... - nogle fra en anden klasse? Har du inden for de sidste 2 måneder mobbet eller været med til at mobbe en eller flere andre elever? Hvilken type mobning drejer det sig om? (sæt gerne flere krydser) Hvor foregår mobningen mest? (sæt gerne flere krydser) Synes du, at der er mobning i din klasse? Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? Har din skole regler mod mobning? Emnet "Konflikter" indeholder følgende spørgsmål Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen? Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? Emnet "Klasselæreren" indeholder følgende spørgsmål Synes du, at din klasselærer viser interesse for dig? Synes du, at din klasselærer gør noget for, at alle i klassen skal have det godt? Taler din klasselærer med jer om, hvordan I har det i klassen? Taler I sammen om, hvad I kan gøre for at få en god klasse? Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer i skolen? Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer, der ikke har noget med skolen at gøre? Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din klasselærer? Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos en anden voksen på skolen? Emnet "Timerne og undervisningen" indeholder følgende spørgsmål Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt? 4

5 Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? Keder du dig i timerne? Får du ros af lærerne for dit arbejde? Savner du at arbejde mere sammen med andre om opgaver? Savner du at arbejde mere alene om opgaver? Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.) Synes du, at der for det meste stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne? Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave? Synes du, at du lærer noget i skolen? Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt gerne flere krydser) Synes du, at du har for få eller for mange lektier for? Føler du dig stresset på grund af dine lektier? Har du fritidsjob? Hvor mange timer arbejder du om ugen? Har du pligter derhjemme (ud over lektier)? Hvor lang tid bruger du på dine pligter (ca.)? Emnet "Stress" indeholder følgende spørgsmål Hvor mange gange om ugen (ca.) skal du af sted til fritidsaktiviteter? Synes du, at du generelt har for meget at se til? Emnet "Kost og rygning" indeholder følgende spørgsmål Hvor tit spiser du morgenmad? Hvor tit spiser du frokost? Efter din egen mening, hvor tit er din morgenmad sund? Efter din egen mening, hvor tit er din frokost sund? Ryger du? Føler du dig generet af rygning på skolens område? 5

6 Emnet "Helbred og velbefindende" indeholder følgende spørgsmål Hvordan synes du, at dit helbred er? Hvor tit har du... - hovedpine? Hvor tit har du... - mavepine? Hvor tit har du... - feber? Hvor tit har du... - problemer med astma og/eller allergi? Hvor tit har du... - problemer med eksem/udslæt? Hvor tit har du... - ondt i nakke, ryg eller skuldre? Hvor tit har du... - smerter andre steder i kroppen? Hvor tit har du... - andre helbredsproblemer? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... - har du været i rigtig godt humør? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... - har du følt dig godt tilpas? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... - har du været ked af det? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... - har du følt dig ensom? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... - har du følt dig træt og uoplagt? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... - har du haft svært ved at koncentrere dig? Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder (ca.)? Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt gerne flere krydser) Har nogen på skolen (lærere eller andre personer) spurgt til dit fravær? Emnet "Afdelingsopdeling" indeholder følgende spørgsmål Er det blevet anderledes gennem skoleåret (fra sommerferien til nu)? Hvordan har det været at blive undervist sammen med kammerater fra andre klasser? Lærer du mere i dette skoleår end sidste år? Har du lært de andre klasser bedre at kende? Har du fået nye kammerater i de andre klasser? Er du mere sammen med nogen fra de andre klasser i frikvartererne? Er du mere sammen med nogen fra de andre klasser i fritiden? Er lærerne bedre til at finde materialer, der passer til dine behov? Er det sjovere eller bedre at blive undervist sammen med elever fra de andre årgange? 6

7 Opsamling af spørgsmål Generel tilfredshed resultater 2011-resultater 92 % er glade for skolen 96% er glade 99 % er glad for mindst 1 100% er glad for mindst lærer en lærer 81 % glæder sig til at 98 % glæder sig til at komme i skole komme i skole 95 % glæder sig til at se 98 % glæder sig til at se kammeraterne kammeraterne Regler uddybet Mobning Stoppet mobning 18 % synes der bliver talt grimt til hinanden 98 % ved hvordan man forventes at opføre sig 35 % mener ikke der er regler (20 ved ikke ) 75 % (53) af dem, der mener der er regler, tror de er lavet i fællesskab 91 % af dem, overholder reglerne altid eller for det meste De ser dog 33% bryde dem hver dag eller ofte 11 elever giver udtryk for at de er blevet mobbet flere gange. 15 har oplevet det 1 gang. 80 oplever det aldrig 3% synes der er meget mobning 90 % synes der lidt eller slet ikke mobning 1 føler sig mobbet af lærer 7 har prøvet det ½ ved ikke at der er regler mod mobning 1/3 har set nogen blive mobbet ½ har gjort noget for at stoppe det 2/3 har ikke grebet ind 90 % tror klasselæreren gør 13 % synes der bliver talt grimt til hinanden 100 % ved hvordan man forventes at opføre sig 32 % % mener ikke der er regler (18 ved ikke ) 77 % af dem, der mener der er regler, tror de er lavet i fællesskab 96 % af dem, overholder reglerne altid eller for det meste De ser dog 31% bryde dem ofte 1 elev giver udtryk for at være blevet mobbet flere gange 6 har oplevet det 1 gang 92 % oplever det aldrig 1% synes der er meget mobning 90 % synes der er lidt eller slet ikke mobning 1 føler sig mobbet af lærer 6 har prøvet det 75% mener at skolen har regler mod mobning 20 % har set nogen blive mobbet 75 % har gjort noget for at stoppe det 65 % har ikke grebet ind 97 % tror klasselæreren 7

8 noget ved det 10 % tror det ikke 75 % tror at læreren ved det 25% tror ikke læreren ved det gør noget ved det 1% tror det ikke 91 % tror læreren ved det 8 % tror ikke læreren ved det Konflikter 11% oplever konflikter meget tit 80 % opfatter ikke sig selv som en del af konflikten 20 % er kede af konflikter 20 % synes det giver en dårlig stemning i klassen 77 % synes konflikter løses godt 10% oplever konflikter meget tit 77 % opfatter ikke sig selv som en del af konflikten 20 % er kede af konflikter 24 % synes det giver en dårlig stemning i klassen 90 % synes konflikter løses godt Klassen og kammerater 89 % er glade for deres klasse 89 % er trygge ved deres klasse 100 % er glade for deres klassekammerater 79 % er sammen med kammerater i fritiden 98 % har 2 eller flere venner i klassen 10 % ville ikke kunne betro en hemmelighed 15 % opfatter ikke sig selv som afholdte (3 aldrig) 10 % føler sig udenfor 99 % er glade for deres klasse 92 % er trygge ved deres klasse 100 % er glade for deres klassekammerater 80 % er sammen med kammerater i fritiden 98 % har 2 eller flere venner i klassen (ingen 0) 7 % ville ikke kunne betro en hemmelighed 10 % opfatter ikke sig selv som afholdte (1 aldrig) 3 % føler sig udenfor Klasselæreren 89% synes kl.læ. interesserer sig for dem 11 % synes kun lidt 90 % synes kl.læ. forsøger at få alle til at føle sig godt tilpas 91% synes kl.læ. taler med dem om klassens trivsel 93 % synes klassen taler sammen om at få en god klasse 5% føler ikke de kan få hjælp ved klasselærer 7% svarer sjældent eller aldrig til hjælp hos en anden lærer end klasselærer 97 % synes kl.læ. interesserer sig for dem 3 % synes kun lidt 95 % synes kl.læ. forsøger at få alle til at føle sig godt tilpas 96% synes kl.læ. taler med dem om klassens trivsel 96 % synes klassen taler sammen om at få en god klasse 5% føler ikke de kan få hjælp ved klasselærer 7% svarer sjældent eller aldrig til hjælp hos en anden lærer end klasselærer Helbred og generelt 20% har hovedpine ofte 16 % har hovedpine ofte 8

9 velbefindende 12% har mavepine ofte 28 % har ondt i nakke, ryg eller skuldre 7% føler sig kede af det det meste af tiden 4 % føler sig ensomme 11 % har mavepine ofte 27 % har ondt i nakke, ryg eller skuldre 2 % føler sig kede af det det meste af tiden 4 % føler sig ensomme Fælles aktiviteter 2008-spørgsmål Afdelingsopdeling 2011 Er du glad for morgensamling? Er du glad for faguger 40 % er glade for morgensamling 30 % ikke så tit 30 % slet ikke 75 % er glade altid, for det meste 23 % er ikke så tit 2 er slet ikke Hvordan har det været at blive undervist med kammerater fra andre klasser? Er det blevet anderledes gennem skoleåret? 78 % bedre 16 % mindre godt 6 % dårligt 27 % meget bedre 64 % bedre 10 % ikke Er du tryg i fagugerne? Har du venner i andre klasser? 75 % er trygge 25 % er ikke 44 % har mange 31 % har nogen Har du lært de andre klasser bedre at kende? Er det sjovere eller bedre at blive undervist sammen med andre årgange? Lærer du mere i dette skoleår end sidste år? Har du fået flere kammerater? Er du mere sammen med nogen fra de andre i frikvartererne? Er du mere sammen med nogen fra de andre klasser i fritiden? Er lærerne bedre til at finde materialer, der passer til dit behov? 27 % meget bedre 58 % bedre 11 % ikke bedre 9% altid 35 % for det meste 35 % ikke så tit 18 % slet ikke 34% ofte 56% nogen gange 9%ikke så tit 1% aldrig 20 % mange 65 % nogen 15 % ingen 8 % ofte 18 % nogen gange 26 % ikke så tit 47 % aldrig 8 %ofte 18 %nogen gange 26 %ikke så tit 47 % aldrig 80 % ja 20 % nej 9

10 Er du sammen med venner fra de andre klasser i fritiden? 20 % kun få 4 % ingen 19 % ofte 38 % nogen gange 30 % ikke så tit 13% aldrig 10

11 Fokusgruppe interview med elevforum Efter at alle elever fra og med 3. kl. og op har besvaret internet-spørgearket, er svarene blevet samlet, og elevforum har efterfølgende diskuteret resultaterne. Nedenstående emner blev drøftet. Generel tilfredshed Regler Mobning: - Hvorfor er der flere, der griber ind? Lærerne: Helbred: - Fortsat samme resultater trods bedre stole til overbygningen, men stadig en del symptomer på nakke/hovedpine, hvorfor? Faguger: Er vi blevet bedre til at tilgodese alle klassetrin.? Der peges éntydigt på den nye organisationsform som begrundelse for forandringerne. Kendskabet til hinanden Bedre tone blandt hinanden Bedre undervisning 11

12 Konklusion Arbejdsform: Vi har været bedre til at forberede eleverne på indholdet i spørgsmålene. Vi kan se færre misforståelser af begreber. Metode: Kombination af spørgeskema og fokusgruppe-interview har fungeret godt. Resultat Skolen er altovervejende tilfreds med resultatet af evalueringen. Eleverne giver generelt udtryk for god trivsel, både i forhold til kammerater og voksne. Sprog og omgangsform Opmærksomheden på den sproglige omgangsform har vist resultat. Der har været fokus på dette gennem de sidste år, men besvarelserne viser, at eleverne selv oplever, at dette er en faktor, der påvirker deres situation. Det svarer til det generelle indtryk, at grovkornet omgangsform er blevet mindre udbredt gennem de senere år. Udlevet ansvarlighed Hvad er en god kammerat? Relativt flere elever giver udtryk for at de griber mere ind end tidligere. Dette skal fortsat være indsatsområde Fysiske problemstillinger Alt for mange elever har fysiske symptomer med hovedpine ondt i nakke og skuldre. Handleplan Vi vil undersøge området omkring helbred nærmere. Hvilke årsager kan være til at der ikke er sket forbedringer på dette felt. Dette vil ske i første kvartal

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så?

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE For undervisere og vejledere Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? 1 To gode værktøjer Dialog-barometret Hvor på skalaen er din bekymring

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10:

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Afd. I: Det er fremover vigtigt at have fokus på: Sproget, at man taler pænt til hinanden. Drillerier, at sikre at man ikke gør hinanden

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere