Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej Hellerup Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf."

Transkript

1 Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej Hellerup Tlf Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard Ballerup Tlf Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej Gentofte Tlf Amager Hospital Psykiatrisk afdeling Digevej København S Tlf Fakta & Depression Psykiatrisk Center Glostrup Nordre Ringvej Glostrup Tlf Få mere at vide Børne og ungdomspsykiatrisk Center Nordre Ringvej Glostrup Tlf Vil du vide mere om Landsindsatsen mod Depression i Københavns Amt, så klik ind på hjemmesiden: UDGIVET AF PSYKIATRIFONDEN DESIGN: BYSTED HQ AS OMSLAG: IDENTITET & DESIGN AS LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT

2 DEPRESSION Fakta & Dette hæfte er det første i en skriftserie, der udkommer i løbet af 2001, og som behandler forskellige emner med relation til depression. Planlagte udgivelser er: Behandling & depression Medicin & depression Ældre & depression Alkohol & depression Årsager & depression Stofmisbrug & depression Stress & depression Psykoterapi & depression Job & depression Selvmord & depression Børn/unge & depression Pårørende & depression Hæfterne udgives som led i Landsindsatsen mod Depression, som startede i oktober Du kan få mere information om Landsindsatsen og om depression ved henvendelse til PsykiatriFonden på tlf eller på Hos PsykiatriFondens TelefonRådgivning på tlf kan du anonymt og personligt få rådgivning og svar på spørgsmål om depression og andre psykiske lidelser. Vi kender alle til at være nedtrykte og kede af det. Det kan være, at noget er gået os imod, eller at vi har været udsat for en sorg fx ved at miste en vi holdt af. Det er noget, der rammer os alle før eller senere, og det er ikke det, der forstås ved depression. I dette hæfte beskriver vi depression gennem en række kortfattede fakta om årsager, forekomst, diagnoser, behandling m.m. I andre hæfter vil disse emner blive behandlet mere udførligt.

3 Depression i 10 punkter 1. Hvad er depression? Depression er længerevarende følelse af uforklarlig tungsind, overvældende træthed og håbløshed. Man føler, at man ikke slår til, og at man ikke kan overkomme de ting, man plejer. Man mangler selvtillid og gå-på-mod og kan ikke koncentrere sig og tage beslutninger. Ofte har man svært ved at sove om natten eller mangler appetit. Selvbebrejdelser og angst kan også opstå. Tankerne kan kredse om døden, som måske kan synes som den mest hensigtsmæssige løsning. En depression kan også optræde på andre måder og fx gemme sig bag angst, irritabilitet, aggressivitet eller fysiske symptomer. Disse depressionsformer kan være lige så belastende og invaliderende som de typiske depressioner men kan ofte være sværere at behandle. Se mere om diagnoser på s Forekomst Cirka 20% af den danske befolkning dvs. hver femte af os vil på et eller andet tidspunkt udvikle symptomer på depression. Af andre psykiske lidelser forekommer kun angst og misbrug (af alkohol, stoffer, medicin m.v.) lige så hyppigt, mens symptomer på den svære sindssygdom skizofreni kun ses hos 1% af befolkningen. Depression er ofte en tilbagevendende sygdom. Mere end 2 /3 af de mennesker, der får en depression, udvikler senere i livet nye depressioner. 33. Konsekvenser Depressionssymptomer er pinefulde i en sådan grad, at de kan føre til selvmord. 15% af dødsfaldene blandt deprimerede skyldes selvmord. Depressioner fører også til nedsat social funktionsevne, ofte mere end kroniske fysiske sygdomme som sukkersyge og leddegigt. Depression kan fx bremse en uddannelse og hindre/ødelægge et normalt familieliv. Depressioner har således afgørende indflydelse på den enkeltes og familiens liv, men den deprimerede er ofte tilbøjelig til ikke at ville søge hjælp og behandling. Og selv om depressionsbehandlingen lykkes, kan der være problemer tilbage, der giver nedsat livskvalitet, problemer i ægteskab og familie og nedsat overskud til arbejde og fritidsaktiviteter. 44. Køn Traditionelt antager man, at dobbelt så mange kvinder som mænd får depressioner. Men hvis man regner med den såkaldte mandlige depression (se s. 9), ser det ud til, at der er lige mange deprimerede mænd som kvinder. For den manio-depressive sygdom (hvor der altså ses både manier og depressioner) er der ingen kønsforskel. Der er næsten dobbelt så mange mænd som kvinder, der begår selvmord. 55. Alder I løbet af 1900-tallet har depressioner udviklet sig fra overvejende at være en sygdom hos ældre til også at være en sygdom hos yngre og midaldrende. Risikoen for at udvikle en depression øges dog kraftigt med alderen. Ældre over 65 har fire gange større risiko for at få en depression end resten af befolkningen. 66. Økonomi Depressioner koster det danske samfund 5-9 milliarder kroner årligt, fordelt med cirka 30% i direkte omkostninger til hospitalsophold, behandling, medicin, psykoterapi m.v., og 70% i tabt arbejdsindkomst og samfundsproduktion. 4 5

4 7. Årsager Der findes mange årsager til depression, både biologiske, psykologiske og miljømæssige, men som regel er det umuligt at sætte fingeren på en enkelt udløsende faktor. Arvelige forhold spiller en vigtig rolle, men man har endnu ikke fundet de gener, der måtte føre sygdommen videre. Hvis en far eller mor har depressive perioder, er der 10-15% risiko for, at børnene også får depressioner i en eller anden form. Forskellige ydre forhold og belastninger øger risikoen for depression. Det kan være langvarig fysisk sygdom (fx smertefulde ryg- og gigtlidelser), høj alder, sygdomme eller skader i hjernen (fx Parkinsons sygdom), ensomhed og stress. Også alkohol og medicin kan spille en rolle. En halv flaske rødvin hver dag er tilstrækkelig til at fremkalde depressive symptomer hos mennesker, der har anlæg for depression. Ligeledes kan visse medikamenter som benzodiazepiner, antipsykotika og betablokkere særlig ved kombination med alkohol fremkalde depression. 8. Psykologisk behandling Den første behandling består i oplysning om depression, symptomer, årsager og behandling. I lettere tilfælde kan depressionen skyldes årsager, som man selv har mulighed for at ændre ved som manglende søvn, stress eller lidt for meget alkohol. I en del tilfælde er det tilstrækkeligt at få ændret på sådanne livsvaner. Det næste skridt er samtaleterapi, hos egen læge eller eventuelt hos psykolog eller psykiater. Mange praktiserende læger tager patienter i samtaleterapi og er i stand til at vurdere, om en sådan behandling vil være tilstrækkelig. Der er forskellige former for psykoterapi. Særligt den kognitive terapi er populær i disse år. Den prøver blandt andet at ændre på de negative tanker og forestillinger, den depressive ofte har om sig selv. Psykodynamisk terapi er meget udbredt og bygger på den antagelse, at depressioner opstår på grund af tab og adskillelse (fx i forhold til far eller mor, mangelfuld kontakt og kærlighed m.m.). Når man får indsigt i sådanne forhold, kan tilstanden bedres. 9. Medicinsk behandling Medicinsk behandling anvendes, når lægen skønner, at der ikke kan opnås tilfredsstillende virkning med oplysning og samtaleterapi. Det vil ofte være tilfældet, når personen tidligere har været glad og aktiv og pludselig uden forklarlig årsag er blevet svært deprimeret. Lægen vil da oftest starte en behandling med et af de nyere antidepressive midler (med et uheldigt ord kaldet lykkepiller ). Det er medicin, der fremmer hjernens udnyttelse af det signalstof, der hedder serotonin. Med en passende dosis vil man som regel opnå positiv virkning i løbet af 2-5 uger. Somme tider vil der være bivirkninger i reglen lettere som kvalme, hovedpine og forstyrrelser i sexlivet, men som regel aftager disse problemer eller føles af mindre betydning i forhold til den gode virkning, der efterhånden kommer. Virker den slags medicin ikke, er der flere andre og mere kraftigt virkende midler at bruge. 10. Forebyggelse Desværre kommer depressioner ofte igen og igen. Det er meget uheldigt, fordi depressionerne så er tilbøjelige til at blive værre og sværere at behandle. Det gælder derfor om at forebygge, hvis man har haft en eller flere depressioner. Man kan forebygge ad psykologisk vej, ved at prøve at forholde sig mere konstruktivt til de psykologiske faktorer, der kan ligge bag de depressive symptomer (se ovenfor i pkt. 7 og 8). Hvis man ikke kan finde sådanne faktorer, kan man forebygge med medicin, det vil sige antidepressiv medicin, hvis det drejer sig om rene depressioner, og litium eller andet stemningsstabiliserende middel hvis det drejer sig om svingninger både i depressiv og manisk retning. 6 7

5 10 depressionsdiagnoser 3 Nogle depressioner er lette at kende, og behandlingen er efter bogen. Andre depressioner er anderledes, ukarakteristiske, måske skjult bag andre symptomer, og behandlingen kan være mere problematisk. Behandlingen af depression er individuel og bestemmes af den pågældende depressionsform. De følgende 10 punkter beskriver nogle af de former, en depression kan optræde i Typiske depressioner kan være af varierende sværhedsgrader (let, moderat, svær) og vare 6-8 måneder. Vi finder dem i form af: Enkeltstående depressiv periode Depressive faser i en manio-depressiv sygdom Tilbagevendende depressive perioder (langt de fleste tilfælde). Her er der ofte resterende symptomer mellem de depressive episoder. Mindst 10% af disse depressioner bliver kroniske Dystymi er en lettere, men ofte livslang tristhedstilstand, hvor alt er tungt og kræver overvindelse, og intet er en glæde. Som regel kan man lige klare sit arbejde, men det koster daglig kamp og sygedage. 3. Kortvarige tilbagevendende depressioner varer fra timer til få dage og indfinder sig en-to gange om måneden Tilpasningsdepression eller krise ses efter belastende påvirkninger, fx dødsfald, fyring eller skilsmisse. Depressionen er almindeligvis ikke så altomfattende, men ofte iblandet angst, bekymring og en følelse af magtesløshed Vinterdepression er en særlig depressionsform, der optræder i den mørke tid. Den er ofte præget af øget søvn og appetit, herunder trang til søde sager (modsat ovenstående depressionsformer). Lysterapi, hvor personen udsættes for et særligt kunstigt lys, kan have en god effekt Skjulte eller maskerede depressioner kalder man det, når de depressive symptomer er skjult bag andre fysiske 8 9 eller psykiske symptomer. Angst kan fx være det fremtrædende symptom, så tilstanden minder om en primær angsttilstand (det man tidligere kaldte en angstneurose). Hvis fysiske symptomer som hovedpine og træthed dominerer tilstanden, kan det føre til mange undersøgelser for kropslige sygdomme, før depressionen diagnosticeres Den mandlige depression er et nyt begreb, hvor den midaldrende mand føler sig udbrændt, tom, træt og stresset. I stedet for at give op og vise tegn på svaghed bliver han kritisk, irritabel, vanskelig at omgås og aggressiv. Han forsøger måske at klare situationen med at begrave sig (hente anerkendelse) i arbejde eller drukne symptomerne med alkohol, eller i sjældne tilfælde piller. Personen erkender ikke tilstanden som en depression, og andres forsøg på at hjælpe bliver som regel afvist og kritiseret. Tilstanden kan minde om en personlighedsforstyrrelse (tidligere kaldet psykopati).

6 88. Pseudodemens er også en skjult depression, hvor hukommelse og koncentrationsevne svigter i en sådan grad, at man tror, der er tale om demens. Det har snydt mange i tidens løb og nogle ældre er til og med havnet på plejehjem på den 10 baggrund Depression hos ældre er en problematisk tilstand, der både kan være svær at diagnosticere og behandle. Man skal få mistanke, når den ældre ændrer sig på få uger, bliver optaget af smerter og sygdom, klager over angst og uro, føler sig tilovers, bliver gnaven og vrissen, stillestående og plejekrævende. 10. Fødselsdepression er i virkeligheden en almindelig depression (som ovenfor i pkt. 1), blot udløst af de hormonelle og psykologiske forandringer, der optræder i forbindelse med en fødsel. Nedennævnte spørgsmål handler om, hvordan du har haft det gennem de sidste 2 uger. 1. Har du følt dig trist til mode, ked af det? 2. Har du mistet interessen for dine daglige gøremål? 3. Har du mistet energien og kræfterne? 4. Har du haft mindre selvtillid? 5. Har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse? 6. Har du følt, at livet ikke var værd at leve? Hele tiden Testskema Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Test dig selv Der findes forskellige testskemaer, hvor man kan få en fornemmelse af, om man har en depression. Sådanne skemaer er ikke facitlister, der fortæller, om man er deprimeret og skal have behandling eller ej. De giver blot et fingerpeg i retning af, om der er noget galt, som man måske skal gå til lægen med for en nærmere vurdering. På næste side er et sådant skema, udarbejdet på baggrund af den internationale diagnosebog ICD-10. Hvis man har haft mere end fem af disse symptomer i mere end halvdelen af tiden gennem de sidste to uger, kan der være tale om en middelsvær til svær depression, og så bør man straks søge læge. 7. Har du haft besvær med at koncentrere dig, fx at læse avis eller følge med i fjernsyn? 8. Har du følt dig enten meget rastløs eller mere stille med alting? 9. Har du haft besvær med at sove om natten? 10. Har du haft nedsat appetit eller lagt mærke til, at du har tabt dig? 10

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Værd at vide om depression

Værd at vide om depression Værd at vide om depression Til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre interesserede Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om

Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Generaliseret angst Udarbejdet af: Christer Allgulander, docent, Karolinska Institutet, Sverige Professor Lars Kessing, speciallæge i psykiatri, Danmark Redigeret

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST Tlf. 70 27 13 20 Frivillighedscentret Peter Bangsvej 1, G, 3. 2000 Frederiksberg C e-mail: kk@angstforeningen www.angstforeningen.dk Sygekassernes Helsefond Kognitiv terapi

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst 2 Foto: www.wix.com/jessetherrien/photo

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Rigshospitalet MÆND & FØDSELSDEPRESSIONER - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Indhold 3 Mænd kan få fødselsdepressioner 4 Hvor stort er

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst Hvad er et panikanfald?

Læs mere