3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet"

Transkript

1 Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? Mor Far Stedmor/ farens samlever Stedfar/ morens samlever Andet Skriv: 4. Har du kontakt til dit 14/15-årige barn, som deltager i VestLiv årgang 89? Vi takker for din medvirken. Du behøver ikke at besvare resten af spørgeskemaet. Skemaet bedes returneret i vedlagte svarkuvert. 5. Bor du sammen med den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89?, hele tiden (også hvis han/hun går på efterskole for tiden) Det meste af tiden Halvdelen af tiden Regelmæssigt, men mindre end halvdelen af tiden I weekenderne Sommetider Sjældent/næsten aldrig, jeg bor ikke sammen med ham/hende Andet, skriv:

2 Dit helbred og velbefindende 6. Hvordan synes du, dit eget helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 7. Har du nogle kroniske eller tilbagevendende sygdomme? Hvilke sygdomme har en læge sagt, det drejer sig om? (sæt evt. flere kryds) Astma Høfeber/høsnue Eksem Sukkersyge/diabetes Epilepsi Psykisk sygdom (fx depression) Lammelse i nogle dele af kroppen Forhøjet blodtryk Migræne eller tilbagevendende hovedpine Blodprop i hjertet eller hjertekrampe Hjerneblødning/blodprop i hjernen Kronisk bronkitis Underlivssygdom Diskusprolaps Kræftsygdom Leddegigt Andre sygdomme, som ikke er nævnt Skriv hvilken/hvilke: 8. I hvilken grad har du inden for den sidste uge, inklusiv i dag, været plaget af følgende gener? (sæt ét kryds i hver linje) Slet ikke Lidt Noget En hel del Særdeles meget a) Hovedpine? b) Rygsmerter? c) Muskelsmerter? d) Følelsesløshed eller en snurrende fornemmelse i kroppen? e) At du føler dig svag i kroppen?

3 9. Hvis du har oplevet én eller flere af de førnævnte gener (spørgsmål 8), sæt da kryds ud for hvert af de følgende udsagn: Særdeles (sæt ét kryds i hver linje) Slet ikke Lidt Noget En hel del meget a) Jeg tror, at mine gener kan være tegn på langvarig sygdom b) Jeg tror, at jeg selv kan gøre meget for at lindre mine gener c) Mine gener gør mig bange 10. Hvor meget har du inden for de sidste 12 måneder alt i alt været generet af de følgende? (sæt ét kryds i hver linje) Slet ikke Lidt Noget En hel del Meget Særdeles meget a) Smerter eller ubehag i nakke og/eller skuldre? b) Smerter eller ubehag i albuer, underarme og/eller hænder? c) Smerter eller ubehag i hofter, knæ og/eller fodled? d) Smerter eller ubehag i lænderyggen? De følgende spørgsmål handler om dine følelser og tanker i løbet af de sidste 4 uger. 11. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger? (sæt ét kryds i hver linje) Hele tiden Det meste af tiden En hel del af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt a) har du følt dig veloplagt og fuld af liv? b) har du været meget nervøs? c) har du været så langt nede, at intet kunne opmuntre dig? d) har du følt dig rolig og afslappet? e) har du været fuld af energi? f) har du følt dig trist til mode? g) har du følt dig udslidt? h) har du været glad og tilfreds? i) har du følt dig træt?

4 12. I løbet af de sidste 4 uger, hvor ofte? (sæt ét kryds i hver linje) a) har du været ked af det på grund af noget, som skete uventet? Aldrig Næsten aldrig Engang imellem Ret ofte Meget ofte b) har du følt dig uden indflydelse på væsentlige ting i dit liv? c) har du følt dig nervøs eller stresset? d) har du haft tillid til dine egne evner til at klare dine personlige problemer? e) har du oplevet medgang? f) har du følt, at du ikke magtede alle de ting, som du skulle gøre? g) har du været i stand til at gøre noget ved de ting, som irriterer dig? h) har du følt dig ovenpå? i) har du været vred over ting, som var udenfor din kontrol? j) har du følt, at vanskeligheder hobede sig op, så du ikke kunne overkomme dem? Dit familieliv 13. Angiv hvor enig eller uenig du er i hvert af de følgende udsagn, når det gælder din familie. Der er ingen rigtige eller forkerte svar (sæt ét kryds i hver linje) Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig a) Det er svært for os at planlægge familieaktiviteter b) Under kriser støtter vi hinanden c) Når vi er kede af det, kan vi ikke tale med hinanden om det d) I vores familie behandler vi hinanden som de forskellige personer, vi er e) Vi undgår at tale om det, der bekymrer os eller gør os bange f) Vi udtrykker vores følelser for hinanden g) Der er en negativ stemning i vores familie h) Vi bliver hver især accepteret, som vi er i) Det er svært at træffe fælles beslutninger i vores familie j) Vi er gode til at løse familieproblemer k) Vi kommer ikke godt ud af det med hinanden l) Vi betror os til hinanden

5 Dit arbejde De næste spørgsmål handler om din arbejdssituation og dit arbejde. 14. Er du i arbejde for tiden? Er du for tiden? Under uddannelse/studerende Arbejdsløs/under aktivering Efterlønsmodtager/folkepensionist Førtidspensionist Langtidssygemeldt (3 måneder eller mere) På orlov På kontanthjælp/bistandshjælp Hjemmegående Under revalidering eller lignende Andet, skriv: Gå til spørgsmål 32 på side 10 hvis du ikke er i arbejde 15. Hvor mange timer plejer du at arbejde om ugen? Antal timer i hovedjob (inklusive evt. overarbejdstimer): timer pr. uge Antal timer i bijob: timer pr. uge Besvar venligst følgende spørgsmål med henblik på dit nuværende hovedjob. 16. Hvordan vil du beskrive din nuværende ansættelse? Arbejder, ufaglært Arbejder, faglært Lærling, elev, i praktik Funktionær Selvstændig landmand Selvstændig i øvrigt Medhjælpende ægtefælle 17. Er du i fleksjob eller anden støttet beskæftigelse?

6 Tænk stadig på dit nuværende hovedjob og besvar venligst følgende spørgsmål. 18. Beskriv så nøjagtigt som muligt, hvad du arbejder som. (Skriv fx: lægesekretær i lægepraksis og ikke bare lægepraksis, butiksassistent i større supermarked og ikke bare butiksassistent ) Skriv: 19. Har du underordnede i forbindelse med dit arbejde? (inkl. evt. elever) Hvor mange underordnede? ca. 20. Hvilken af følgende betegnelser passer bedst til din stilling på arbejdspladsen? Selvstændig erhvervsdrivende Almindelig ansat Den lavere del af ledelsen Mellemledelsen Topledelsen 21. Hvor længe har du været ansat på din nuværende arbejdsplads? (Hvis du er selvstændig angiv hvor længe, du har drevet firmaet) Ca. år og måneder 22. På hvilke tidspunkter i døgnet arbejder du sædvanligvis? Fast dagarbejde (overvejende inden for tidsrummet kl. 06 og 18) Fast aftenarbejde (overvejende inden for tidsrummet kl. 15 og 24) Fast natarbejde (overvejende inden for tidsrummet kl. 22 og 06) Skiftende arbejdstider uden natarbejde Skiftende arbejdstider med natarbejde Andet, skriv: 23. På hvilke ugedage arbejder du sædvanligvis? På hverdage I weekender (mellem fredag kl. 15 og mandag morgen kl. 7) Både hverdage og i weekenden

7 24. Hvor meget tid bruger du på transport til din arbejdsplads? (Én vej, inkl. alle former for transport - gå, cykle, bus, tog, bil mv.) En halv time eller mindre Mellem en halv time og én time Mere end én time 25. Hvor tilfreds er du med følgende aspekter af dit arbejde? (sæt ét kryds i hver linje) Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds a) Dine fremtidsudsigter i arbejdet? b) Den løn, du får for dit arbejde? c) Den prestige, der er knyttet til din jobfunktion? d) Dit job som helhed, alt taget i betragtning? 26. De næste 5 spørgsmål handler om relationer til andre på din arbejdsplads. (sæt ét kryds i hver linje) Altid Ofte a) Hvis du har problemer på dit arbejde, kan du så få den nødvendige støtte fra din nærmeste overordnede? Sommetider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Har ingen kolleger/ overordnede b) Hvis du har problemer på dit arbejde, kan du så få den nødvendige hjælp og støtte fra dine kolleger? c) Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger? d) Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? e) Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads?

8 Dit arbejdsmiljø De næste spørgsmål handler om dit arbejdsmiljø. Tænk stadig på dit nuværende hovedjob. 27. Ud for hvert spørgsmål herunder vil vi bede dig om at sætte kryds ved det svar, der passer bedst på din arbejdssituation. (sæt ét kryds i hver linje) Altid Ofte Aldrig/ Somme- Sjældent næsten tider aldrig a) Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? b) Er dit arbejde varieret? c) Skal du overskue mange ting på én gang i dit arbejde? d) Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? e) Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? f) Kan du bestemme, hvornår du holder pauser? g) Kræver dit arbejde, at du træffer svære beslutninger? h) Kræver dit arbejde, at du husker meget? i) Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? j) Kræver dit arbejde, at du er god til at få idéer? k) Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? l) Hvis du har brug for at gå et privat ærinde, kan du så forlade arbejdspladsen i en halv time uden at få særlig tilladelse? m) Er det besværligt at få dit arbejde og familieliv til at passe sammen? n) Er det nødvendigt at arbejde over? o) Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde? p) Har du mulighed for at komme lidt senere eller gå lidt tidligere? q) Lægger du en stor del af din kunnen og energi i dit arbejde?

9 28. Besvar venligst følgende spørgsmål om dit arbejde. (sæt ét kryds i hver linje) I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad a) Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? b) Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? c) Bliver der stillet modstridende krav til dig i dit arbejde? d) Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? e) Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? f) Ved du præcist, hvor megen medbestemmelse du har i dit arbejde? g) Foretager du dig noget i dit arbejde, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre? h) Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? i) Kan du bruge din kunnen eller færdigheder i dit arbejde? j) Får du al den information, du behøver, for at klare dit arbejde godt? k) Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 29. Har du inden for de sidste 12 måneder været chikaneret eller mobbet på en ubehagelig måde på din arbejdsplads? 30. Er du bekymret for, at du bliver arbejdsløs? 31. Er du bekymret for, at du får svært ved at finde et nyt job, hvis du bliver arbejdsløs?

10 Skole og uddannelse De næste spørgsmål handler om din skolegang og erhvervsuddannelse. 32. Hvilken skoleuddannelse har du senest afsluttet? 7.klasse 8. klasse 9.klasse 10.kl./ Realeksamen/ Præliminæreksamen Studentereksamen/ hf/hhx/htx Andet (fx hf-enkeltfag) 33. Har du fuldført eller er du i gang med en erhvervsuddannelse? Gå til spørgsmål 35 på næste side Hvilken/hvilke erhvervsuddannelse(r) har du fuldført, og hvilke er du evt. i gang med lige nu? (sæt evt. flere kryds) Fuldført I gang med Handelsskolernes grunduddannelse (HG/HGS, dvs. uden praktikforløb) eller basisår i Efg-uddannelsen Lærlinge-, EFG- eller HG-uddannelsen, dvs. med praktikforløb (fx murer, frisør, kok, bankuddannelse, lægesekretær) Ét eller flere kortere kurser (fx specialarbejderkurser, arbejdsmarkedskurser) Anden faglig uddannelse (fx social- og sundhedsassistent, teknisk assistent, pædagogisk grunduddannelse, landmand med grønt bevis) Kort videregående uddannelse, 2-3 år (fx biotekniker, markedsføringsøkonom, byggetekniker) Mellemlang videregående uddannelse 3-4 år (fx sygeplejerske, folkeskolelærer, pædagog, HA, HD) Lang videregående uddannelse, over 4 år (fx jurist, økonom, læge, tandlæge) Andet, skriv: 34. Beskriv så nøjagtigt som muligt, hvilken uddannelse du har fuldført, og/eller hvilken du p.t. er i gang med. Fuldført: (skriv fx udlært elektriker, uddannet pædagog, jurist ) I gang med: (skriv fx i lære som elektriker, læser til pædagog, læser jura )

11 Indkomst For at indplacere personer efter indkomst-kategori, vil vi gerne vide, hvor din indkomst og husstandens samlede indkomst ligger på skalaen herunder. 35. Sæt kryds herunder ved både egen og husstandens samlede bruttoindkomst før skat (inkl. diverse sociale ydelser og SU) for året Egen bruttoindkomst Husstandens samlede bruttoindkomst Ingen indkomst Mindre end kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Mere end kr. Ved ikke Ønsker ikke at svare

12 Tak for din besvarelse Send venligst skemaet retur i den medsendte kuvert Portoen er betalt Har du kommentarer til dine besvarelser eller spørgsmålene, er du velkommen til at skrive dem herunder:

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 1999

Danskernes værdier og holdninger 1999 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 1999 Us. 5356 Maj-Juni 1999 Tekst 1: Først kommer der nogle spørgsmål om Dem selv. + 0 + 1 1. Er De: (Udfyldes uden at spørge) Mand... 1 Kvinde...

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Matematik - Åh nej Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Indledning Spørgeguide Testopgaver 16 samtaler og test Materialet er udarbejdet i forbindelse med et

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere