Udvalget for Erhverv og Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Erhverv og Kultur"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger:

2 Udvalget for Erhverv og Kultur, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 602. Til efterretning Til orientering budgetkontrol Orientering om anlægsbevillinger på udvalgets område Anlægsbevilling: Solafskærmning på Haderslev Bibliotek Anlægsbevilling: Lysanlæg på Vojens Speedwaycenter Fastlæggelse af elev- og forældrebetalingen for musikskoleåret Udstillingshus i "Vejerboden" på Haderslev Havn Teatret Møllen: Fornyelse af egnsteaterkontrakt Teatret Møllens budget og aktivitetsplan 09/ Stensbæklejren - ansøgning etablering af højskole Musikalsk Grundkurses - Kunstrådets musikudvalgs rapport Reservation af udgiftsramme til områdefornyelse - afslag fra Velfærdsministeriet Syddansk Turisme - repræsentantskab Eventuelt Lukket møde 617. Projektforslag 618. Projekt

3 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Til efterretning DIHAJP / 06/17018 Nyt om kulturfokus markedsføring - nyhedsbrev nr. 1 Nyt om kulturfokus projekter - nyhedsbrev nr. 2 Kulturfokus - Den sønderjyske kulturaftale ID360 - destinationsudvikling hele vejen rundt Vojens Speedway klub - løbs- og træningskalender 2009 Energibranchen - Nyt klima for vækst KulturFokus Referat fra Forsamlingshusenes Årsmøde 2009, den 31. marts 2009 i Nustrup sogns Forsamlingsgård Museum Sønderjylland - bestyrelsens sammensætning og referat fra 24. marts 2009 Syddansk Turisme - Rollefordeling Friluftsrådets beretninger for 2008 Museum Sønderjylland - Skærbæk - indbydelse til åbning af udstilling Kulturfokus - Den sønderjyske kulturaftale, Kulturfokus og Referat fra Forsamlingshusenes Årsmøde 2009, den 31. marts 2009 i Nustrup sogns Forsamlingsgård blev udleveret på mødet Til orientering DIHAJP / 06/17018 Isarena Damefodbold

4 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side budgetkontrol 2009 DIBITW / 09/9250 I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der i år udarbejdes i alt 3 budgetkontroller. 1. budgetkontrol 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2009, fremlægges i denne sag og består kun af beløb på DRIFT. Budgetkontrollen på Udvalget for Erhverv og Kulturs område indeholder udelukkende bevillingsmæssige omplaceringer mellem udvalg (udmøntning af lønpuljer og omfordeling af forsikringsmidler), dvs. punkter som samlet for alle udvalg er beløbsneutrale, og derfor ikke påvirker kommunens kassebeholdning. Økonomiske forhold 1. budgetkontrol 2009 betyder på Udvalget for Erhverv og Kulturs område en tillægsbevilling på kr. i 2009, og kr. i overslagsårene Bevillingen finansieres af Økonomiudvalget. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 27. april Behandles i Direktionen den 12. maj Behandles i Økonomiudvalget den 13. maj Behandles i Byrådet den 28. maj Tovholder/informationsansvarlig Birthe Wolf Bilag Forside/sammenfatning (724494) Specifikation (Bilag 1) (724500) Bemærkninger (Bilag 2) (724517) Notat om økonomiske udfordringer EK (729431) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at 1. budgetkontrol 2009 på Udvalget for Erhverv og Kulturs område anbefales og indgår i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

5 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1010 Anbefales Orientering om anlægsbevillinger på udvalgets område DIBITW / 09/10378 På Byrådsmødet den 26. marts 2009, punkt 654 blev sagen om helhedsprioritering af kommunale anlæg i 2009 godkendt. Herunder blev der samtidig givet anlægsbevilling til en række anlægsprojekter - uden hensyntagen til, om projekterne forinden var endeligt behandlet i de enkelte fagudvalg. Dette blev gjort af hensyn til at få projekterne igangsat hurtigst muligt. På Udvalget for Erhverv og Kulturs område blev der givet anlægsbevilling til følgende anlæg, som udvalget hermed orienteres om: Anlægsprojekt Anlægsbevilling i 2009 (i mio. kr.) Renovering af Gram Svømmebad 1,250 Renovering af svømmehallen i Haderslev Hallen 0,350 SkateCity 0,500 Vojens Lufthavn (færdiggørelse af hangar) 0,020 Museum Sønderjylland (løbende anlægstilskud) 0,805 FOU s prioriteringsmidler (løbende pulje) 0,750 Der resterer herudover en række anlægsprojekter på Udvalget for Erhverv og Kulturs område, som der løbende vil blive søgt anlægsbevilling til i takt med at der indhentes tilbud m.v. Som hovedregel er der allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2009 til disse anlægsprojekter, men der vil også kunne komme nye anlægssager, som ikke har været med i sagen om helhedsprioritering af anlæg. Økonomiske forhold Til de ovennævnte anlægsprojekter er der allerede afsat tilsvarende rådighedsbeløb i budget Procedure Sagen er bevillingsmæssigt behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet i marts Denne orienteringssag afsluttes således i Udvalget for Erhverv og Kultur.

6 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1011 Tovholder/informationsansvarlig Birthe Wolf, økonomisk konsulent Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller: at orienteringen om anlægsbevillinger på udvalgets område tages til efterretning. Taget til efterretning Anlægsbevilling: Solafskærmning på Haderslev Bibliotek DIBITW / 09/10378 Siden opførelsen af Bispen har der været varmeproblemer i udlånet på Haderslev Bibliotek. Da forpladsen blev renoveret og træerne fjernet eskalerede problemet, så der på solrige dage ofte er over 30 grader i udlånet. Derfor var der allerede i anlægsbudgettet for 2005 afsat kroner til en udvendig solafskærmning, men selv om beløbet også i efterfølgende år har været med i anlægsforslagene, er de flere gange blevet fjernet ved de afsluttende budgetbehandlinger. På byrådsmødet den 26. marts 2009, pkt. 654, blev sagen om helhedsprioritering af kommunens anlæg godkendt, herunder et rådighedsbeløb på til solafskærmning af Haderslev Bibliotek. Derfor ansøges nu om en anlægsbevilling på beløbet, så arbejdet kan igangsættes og forhåbentligt afsluttes inden højsommeren. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: Der søges til stednr Solafskærmning - Haderslev Bibliotek anlægsbevilling på 0,350 mio. kr. i 2009 finansieret af rådighedsbeløb på samme stednr. TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB

7 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1012 Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Solafskærmning RÅDIGHEDSBELØB Haderslev Bibliotek Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag 350 Frigivelse i denne sag 350 Rådighedsbeløb, i alt 350 TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Solafskærmning ANLÆGSBEVILLING Haderslev Bibliotek Nettobeløb i kr. Anlægsbevilling før denne sag 0 Tillægsbevilling i denne sag 350 Anlægsbevilling, i alt 350 Procedure Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Per Månson Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at bevillingspåtegningen som beskrevet under "økonomiske forhold" godkendes, og at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Anbefales godkendt.

8 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Anlægsbevilling: Lysanlæg på Vojens Speedwaycenter DIJMHA / 07/22281 Vojens Speedway Center blev i 2008 renoveret og opgraderet til et såkaldt B-stadion, hvilket har bevirket, at der i 2009 skal afholdes flere store internationale løb på banen. I 2009 fortsætter opgraderingen af speedwaycentret med bl.a. ny strømforsyning, renovering af kontorfaciliteter, banden om banen samt indhegning af område til rytternes autocampere. Der er imidlertid opstået et akut behov for at udskifte det eksisterende 16 år gamle lysanlæg. Lysanlægget er ikke længere sikkerhedsmæssigt forsvarligt, idet flere lamper er i fare for at falde ned. Desuden bevirker fugt i anlægget risiko for overgang i det elektriske system, hvilket vil være katastrofalt i forbindelse med eventuel tv-dækning. Et nyt lysanlæg vil koste kr. Udgiften er ikke afsat i budgettet i forbindelse med helhedsprioriteringen af anlæg, som blev behandlet på Byrådsmødet den 26. marts 2009, idet denne mulighed først er registreret efterfølgende. Finansiering af udgiften til lysanlægget foreslås finansieret af kassebeholdningen. Alternativt kan udgiften finansieres af allerede afsatte rådighedsbeløb til andre anlæg under Udvalget for Erhverv og Kultur. Der er vedlagt en oversigt over de rådighedsbeløb, som på Udvalget for Erhverv og Kulturs område blev godkendt i førnævnte sag vedr. helhedsprioritering af anlæg. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: Til stednr Lysanlæg, Vojens Speedwaycenter gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,960 mio. kr. i 2009 finansieret af kassebeholdningen. Anlægsbevillingen udgør herefter 0,960 mio. kr. TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Nettobeløb i kr. D Drift 2009 A Anlæg F Finansiering Tillægsbevilling: Lysanlæg, Vojens Speedwaycenter A Finansiering via: Kassebeholdningen F

9 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1014 TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Lysanlæg Vojens RÅDIGHEDSBELØB Speedwaycenter Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag 0 Frigivelse i denne sag 960 Rådighedsbeløb, i alt 960 TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Lysanlæg ANLÆGSBEVILLING Nettobeløb i kr. Vojens Speedwaycenter Anlægsbevilling før denne sag 0 Tillægsbevilling i denne sag 960 Anlægsbevilling, i alt 960 Procedure Efter behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur den 27. april 2009 videresendes sagen til Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Bilag Notat vedr. lysanlæg Vojens Speedwaycenter (723265) Oversigt over UEK s godkendte anlæg i budget 2009 (742886) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller: at der meddeles anlægsbevilling på 0,960 mio. kr. til lysanlæg på Vojens Speedwaycenter, at bevillingspåtegningen som nævnt under "økonomiske forhold" godkendes, at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, og at såfremt udvalget ikke godkender ovennævnte finansieringsmetode anviser alternativ finansiering via øvrige afsatte rådighedsbeløb på udvalgets område.

10 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1015 Udvalget udsatte behandlingen af punktet til udvalgsmødet den 11. maj Forinden skal Erhvervs- og Kulturservice undersøge mulighederne for en større økonomisk involvering i finansieringen af lysanlægget af Speedsport. Heri indgår indlejning eller leasing af lysanlæg til de kommende arrangementer Fastlæggelse af elev- og forældrebetalingen for musikskoleåret DIANKP / 09/11506 Bestyrelsen for Haderslev Kommunale Musikskole har på sit møde den 19. marts 2009 behandlet forslag til takster for skoleåret Som et nyt tiltag tilbydes klaverlaboratorium, hvor der undervises på hold af 6 elever, i alt 60 minutter. Forældrebetalingen er beregnet til kr. 380 pr. rate, i alt 8 rater. Økonomiske forhold Taksterne er fremskrevet med 8,1% i forhold til De 5,1% er den af KL anbefalede fremskrivningsprocent. Fremskrivningen på yderligere 3 % foreslås af bestyrelsen på baggrund af de besparelser, som indgår i budget Procedure Sagen behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 27. april 2009 og fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Anette Kræmer Petersen, Haderslev Kommunale Musikskole Bilag Forslag til elev- og forældrebetaling (743853)

11 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1016 Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at forslag til takster for elev- og forældrebetaling for 2009/2010 godkendes, og at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd. Anbefales Udstillingshus i "Vejerboden" på Haderslev Havn DIJMHA / 04/3462 Haderslev Kunstforening har den 4. marts 2009 rettet henvendelse til Haderslev Kommune med henblik på at måtte anvende Honnørkajen 3 i Haderslev - kaldet "Vejerboden" - til udstillingshus og administration. Haderslev Kunstforening driver udstillingshuset "Det Gl. Havnekontor", Jomfrustien 52, Haderslev, som er nabobygning til Vejerboden. På grund af et stigende antal aktiviteter og besøgende i Det Gl. Havnekontor, er der behov for mere plads til såvel udstilling som administration. En sammenkobling af Vejerboden og Det Gl. Havnekontor vil kunne afhjælpe pladsproblemerne, og derved give bedre rammer til kunstformidling. Dette ser Haderslev Kunstforening som et aktiv for Haderslev by og kommune. Vejerboden ejes af Haderslev Kommune (Teknik & Miljøservice), og er i bygningsmæssig dårligt stand. Derfor skal bygningen gennemgå en renovering både udvendigt som indvendigt, inden den vil kunne anvendes til det ønskede formål. Dette skal ske i respekt for bygningens historie og arkitektur. Haderslev Kunstforening ønsker, at Haderslev Kommune forestår selve renoveringen af Vejerboden, og at der efterfølgende laves en tillægsaftale til eksisterende lejeaftale for anvendelse af bygningen til det ønskede formål.

12 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1017 Teknik & Miljøservice vil gerne overdrage Honnørkajen 3 til Erhvervs- & Kulturservice, men midlerne til bygningsdrift på havnen er begrænset, hvorfor serviceområdet vil bidrage med et engangsbeløb på kr. i forbindelse med en evt. overdragelse. Kunstforeningen foreslår endvidere at der etableres en forbindelsessti mellem de to bygninger. På længere sigt kan der evt. etableres en glasbygning, der forbinder de to bygninger. Dette vil dog kræve en fornyet politisk behandling, da det vil være i strid med Masterplanen for Haderslev Havn. Økonomiske forhold Teknik & Miljøservice, Kommunale Ejendomme har den 16. januar 2009 besigtiget Honnørkajen 3 med henblik på at lave en overslagspris på arbejder for at bringe bygningen i brugbar stand (se bilag): Overslagspriser: Udvendige arbejder Indvendige arbejder Samlede udgifter kr kr kr. Teknik og Miljøservice (Færger og Havne) vil bidrage med et engangsbeløb på kr. til renoveringen. Derudover foreslås det, at Udvalget for Erhverv og Kultur finansierer kr. til de udvendige arbejder. Det er herefter op til Haderslev Kunstforening at forestå og finansiere det indvendige renoveringsarbejde. Juridiske aspekter Haderslev Kommune har i 2006 indgået en lejeaftale med Haderslev Kunstforening vedr. Jomfrustien 52 - Det Gl. Havnekontor. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 27. april 2009 Tovholder/informationsansvarlig Thor Lange / Erhvervs- og Kulturservice Bilag Haderslev Kunstforening - vedr. Vejerboden (720245) Teknik & Miljø (741581)

13 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1018 Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at bygningen og engangsbeløbet overdrages til Erhvervs- og Kulturservice at Udvalget for Erhverv og Kultur bidrager med resterende kr., således at bygningen sikres udvendig, og at der laves et tillæg til den eksisterende lejekontrakt således at Kunstforeningen fremover benytter og vedligeholder bygningen. Udvalget er positiv over for ideen fra Haderslev Kunstforening, men ser sig ikke i stand til at finansiere dele af projektet i Projektet indarbejdes i budgetlægningen for 2010 og forinden træffes nærmere aftale med Haderslev Kunstforening om fremtidige muligheder, planer og økonomi. Sagen behandles på ny i udvalget i efteråret Teatret Møllen: Fornyelse af egnsteaterkontrakt DIJMHA / 08/1840 Egnsteaterkontrakten med Teatret Møllen udløber den 31. december Af kontrakten fremgår det, at der inden den 1. januar 2008 skal igangsættes genforhandling af kontrakten med henblik på en forlængelse med perioden Erhvervs- og Kulturservice har gennem 2008 arbejdet med forslag til ny egnsteaterkontrakt. Kontrakten skal forelægges Kunststyrelsen inden den 1. april Teatret Møllens kunstneriske ensemble har udviklet sig gennem de sidste fire år og producerer og spiller i dag mere end nogensinde før. Der er stor efterspørgsel på teatrets forestillinger både i ind- og udland, og teatret har modtaget flere priser og anerkendelser de seneste år sidst for forestillingen Oskar i februar Teatret har som udgangspunkt for drøftelsen af kontraktforlængelsen udarbejdet en virksomhedsplan med målsætninger for , der tidligere er drøftet i udvalget. Ligeledes har spørgsmålet om kulturministeriets refusionsprocenter, skoleteateromfanget, eksterne lokaler til teatret, kirkespil og Dansk Tysk Børneteaterfestival været drøftet.

14 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1019 Erhvervs- og Kulturservice fremlægger nu kontrakten til endelig godkendelse. Økonomiske forhold Haderslev Kommunes engagement i Egnsteaterkontrakten udgør i kr. der udløser et beløb på kr. fra Kunststyrelsen (50 % refusion). Teatret Møllen betaler kr. årligt for leje af møllebygningen. Huslejen fremskrives med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn (vægtet gennemsnit). Kulturministeriet har i 2007 indført rammestyring af refusion til egnsteatre, der bevirker at refusionsprocenten er flydende fra år til år. Ministeriet påregner at refusionsprocenten for 2010 er på 45%, der er anvendt i nedenstående beregning. Byrådet har med budgetforhandlingerne for fastlagt Haderslevs nettoudgift for Teatret Møllen til 2,5 mio. kr. Dette medfører følgende tilskud til Teatret Møllen og refusion til Haderslev Kommune i Aftale forlænget og fremskrevet med 3.9 % Tilskud fra Haderslev Kommune kr Kommunens nettoudgift ved 45 % refusion kr Juridiske aspekter Egnsteateraftalen indgås med henvisning til bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre - Bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om egnsteatre i medfør af lov teater, senest ændret 23. maj Procedure Forslag til ny egnsteaterkontrakt er senest behandlet i Udvalget for Erhverv og Kultur den 9. marts 2009 og fremsendes nu til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

15 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1020 Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Bilag : Udkast til aftale doc (665949) Mail fra Kunststyrelsen april 2009 (743548) Indstilling Erhvervs- og kulturservice indstiller, at forslag til egnsteaterkontrakt fremsendes med anbefaling til Byrådets endelige godkendelse. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 9. marts 2009 Afbud/fraværende: Finn Lykkeskov Forslag til egnsteaterkontrakt fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, idet den økonomiske ramme for tilskuddet fra Haderslev Kommune fikseres til netto kr. fremskrevet med pris- og lønindexet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing, Peter Chr. Jacobsen Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Erhverv og Kultur. Gunnar Nielsen og Holger Lauritzen stemte imod. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Markvard Hovmøller, Gunnar Nielsen Byrådet godkendte indstillingen fra Udvalget for Erhverv og Kultur med Økonomiudvalgets anbefaling. Thies Mathiasen undlod at stemme. Supplerende sagsfremstilling Byrådet godkendte på mødet den 26. marts 2009 forslag til ny egnsteaterkontrakt for Teatret Møllen. Udvalget for Erhverv og Kultur godkendte forinden på møde den 17. marts 2009 at fremsende forslag til egnsteaterkontrakt med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet, idet den økonomiske ramme for tilskuddet fra Haderslev Kommune fikseres til netto kr. fremskrevet med pris- og lønindexet.

16 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1021 Erhvervs- og Kulturservice fremsendte efterfølgende egnsteaterkontakten til Kunststyrelsen med meddelelse om at tilskuddet fra Haderslev Kommune i 2010, svarende til en nettoudgift for Haderslev Kommune på 2,5 mio. kr. årligt plus fremskrivning, vil være fikseret i hele aftaleperioden Haderslev Kommune kan ikke acceptere at refusionsprocenten er flydende, og at kommunen pålægges en budgetusikkerhed i denne forbindelse. Kunststyrelsen svarer i meddelelse af 3. april 2009 at refusionsprocenten ikke kan overstige 50% og at denne, jvf. Folketingets vedtagelse af Lov nr. 460 af 23. maj 2007 om ændring af teaterloven (revision af egnsteaterordningen) beregnes som forholdet mellem statens på finanslovens fastsatte bevilling til egnsteaterrefusion og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre. For at få en så præcis udmelding som muligt, vil statstilskuddet for den fireårige periode blive endeligt beregnet, når Finansministeriet melder den statslige fremskrivningsprocent for 2010 ud i forbindelse med fremlæggelse af finansloven for En foreløbig refusionsprocent kan udmeldes efter den 1. maj, på baggrund af de indsendte egnsteaterkontrakter fra kommunerne. Kunststyrelsen kan ikke godkende forslag til ny egnsteaterkontrakt med Haderslev Kommunes forbehold. Erhvervs- og Kulturservice fremlægger følgende 3 modeller for finansieringen af et evt. større tilskud fra Haderslev Kommune som følge af et fald i refusionsprocenten i aftaleperioden: 1. Udvalget fastholder aftalen vedtaget af Byrådet og finder besparelsen på eget område - med den konsekvens at andre kulturelle opgaver må medfinansiere egnsteateraftalen via besparelser. 2. Udvalget ændrer forslag til kontrakt ved at ændre i tilskudsbeløbet - og udligner den udmeldte nettobeløbsramme på 2,5 mio. årligt plus fremskrivning over de 4 år. 3. Udvalget ændrer forslag til kontrakt ved at ændre i tilskudsbeløbet - og opretter en bufferpulje, der kan udligne over årene - uden at påvirke andre kulturelle områder. Indstilling: Erhvervs- og Kulturservice indstiller at, Udvalget drøfter og vedtager en finansieringsmodel i forhold til en eventuel manglende refusion.

17 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1022 Udvalget besluttede at indarbejde alternativ 3 i egnsteaterkontrakten under forudsætning af, at bufferpuljen er øremærket til teatret Møllens aktiviteter. Kontrakten fremsendes herefter til fornyet behandling i Økonomiudvalget og Byrådet Teatret Møllens budget og aktivitetsplan 09/10 DIWIFE / 03/1750 Teatret Møllen fremsender aktivitetsplan og budget for sæsonen 2009/2010. Teatret Møllen producerer tre nye forestillinger i sæsonen samt fem genopsætninger. Foruden den igangværende turné-virksomhed er der planlagt to internationale gæstespil i Norge og Irland, samt optræden på tre danske festivaler. (Se bilag) I Teatret Møllens abonnementsrække viser teatret 23 gæstespil, foruden teatrets egne 4 forestillinger. I alt 77 forestillinger. Teatret Møllen administrerer desuden Haderslev Skoleteaterordning. I alt ca. 125 forestillinger. Økonomiske forhold Ifølge det reviderede budget for indeværende sæson ender Teatret Møllen med et positivt driftsresultat på kr Egenkapitalen pr. 1. juli 2009 forventes at være kr I budgettet for sæsonen 2009/2010 forventes et positivt driftsresultat på kr , hvilket giver en positiv egenkapital den 1. juli 2010 på kr Se bilag. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 27. april 2009 Tovholder/informationsansvarlig Thor Lange/ Kultur & Fritid

18 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1023 Bilag Budget og aktivitetsplan for Teatret Møllen 2009/2010 (737365) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Teatret Møllens aktivitetsplan og budget for sæsonen 2009/2010 tages til efterretning. Taget til efterretning, idet planerne tilrettes i forhold til det faktiske kommunale tilskud Stensbæklejren - ansøgning etablering af højskole DISOKK / 07/11314 Linnea Beek Hansen har på vegne af bestyrelsen for Den Hollistiske Højskole ansøgt om at etablere højskolen i Stensbæklejren. Visionen er at etablere en højskole, der har fokus på det hele menneske. Ansøger er af den opfattelse, at Stensbæklejren og omgivelserne i øvrigt er velegnede til formålet. Ansøgningen er ledsaget af et omfattende bilagsmateriale, der medsendes dagsordenen. Af bilagene fremgår det, at etableringen forventes igangsat i flere faser: Overtagelse af de økonomiske vedligeholdelses- og drifts forpligtelser på Stensbæk (august 2009). Igangsætning af aktiviteter, der skaber liv og opmærksomhed i og omkring Stensbæk (sommeren 2010). Etablering af selve højskolen i Stensbæklejrens bygninger. Dette indebærer renovering og erstatning af eksisterende bygninger (2010/2011). Drift af selve højskolen efter etableringen (2012). Af bilagsmaterialet fremgår det, at det samlede etableringsbudget for højskolen forventes at være 24,5 mio. kr. Der forudsættes en kapacitet til 56 højskoleelever.

19 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1024 Bilagsmaterialet indeholder tillige et overgangsbudget for årene Udgifter og indtægter forventes i 2009 til 2011 at stige fra knap kr. til ca kr. Initiativtagerne forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen sætter lejen i bero i overgangsårene. Endelig er der vedlagt et driftsbudget for højskolens første tre år, hvor der er forudsat en stigning fra 30 årselever til 40 årselever. Ansøger gør opmærksom på en række uafklarede forhold: Olietank, der skal opgraves og udskiftes, og Haderslev Kommunes forpligtelse til at rydde grunden. Ansøger har også henvendt sig til Skov- og Naturstyrelsen vedrørende lejemålet. Økonomiske forhold Haderslev Kommunes udgifter til Stensbæklejren beløber sig årligt til ca kr. Heraf lejebetaling til Skov- og Naturstyrelsen på ca kr. årligt. Der er ikke budgetteret med disse udgifter. Der er afsat et rådighedsbeløb til nedrivning af Stensbæklejren på 1 mio. kr. i budget Juridiske aspekter Haderslev Kommune ejer bygningerne på grunden, der er lejet af Skov- og Naturstyrelsen frem til 31. december I følge lejeaftalen er Haderslev Kommune forpligtet til at aflevere grunden ryddet for bygninger og renset for forurening ved lejeaftalens udløb. Skov- og Naturstyrelsen har i forbindelse med anden henvendelse om mulighed for forlængelse af lejeaftalen udtalt sig positivt. En imødekommelse af ansøgningen forudsætter således Skov- og Naturstyrelsens godkendelse og medvirken. Projektets realisering forudsætter endvidere bygningsmyndighedens godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen.

20 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1025 Bilag Forslag til indretning af den Holistiske Højskole (742091) Bilag 11 højskolens vedtægter.doc (741022) Til skov og naturstyrelsen 0309.doc (741020) CV-er bestyrelsesmedlemmer for den Holistiske Højskole april 2009.docx (741018) etableringsbudget for Den Holistiske Højskole i Stensbæk.docx (741017) driftsbudgetter for de første 3 år Den Holistiske Højskole i Stensbæk.docx (741015) budgetter.docx (741014) overgangsbudget doc (741013) Højskole udtalelse Gram Slot.doc (741011) Anbefalinger til Højskolen i stensbæk.docx (741010) anbefaling Gram handelsstand.docx (741009) Anbefaling Gram efterskole.doc (741008) Anbefaling af Gram Borgerforum.doc (741007) støtteerklæring stensbæklejren Aarstiderne.doc (741006) ForretningsplanDHH.doc (741004) Brev til Erhvervs- og Kulturservice.doc (741002) milepæle og forslag til aktiviteter i og omkring Stensbæk.docx (741001) Bilag 1 Den Holistiske højskole på Stensbæk.doc (741000) Til Haderslev Kommune 14. april 09.doc (740998) Notat vedr. Stensbæklejrens anvendelse af Den Hollistiske Højskole - Notat vedr Højskole.doc (744586) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Haderslev Kommune indgår konstruktivt i afsøgningen af mulighederne for etablering af en højskole i Stensbæklejren, og at der i den forbindelse afklares, o om Skov- og Naturstyrelsen vil være indstillet på en o langtidslejeaftale til formålet, og om de bygningsmæssige ændringer og etableringer kan godkendes at mulighederne skal være afklaret senest ultimo juni 2009, at ansøger i fald afklaringerne falder positivt ud for projektet med virkning fra 1. august 2009 overtager alle Haderslev Kommunes forpligtelser, og at Haderslev Kommune opretholder rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til nedrivning og oprydning, idet dette dog udskydes til eventuel benyttelse i 2012, hvor højskolens endelige realitet må være afklaret.

21 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1026 Godkendt Musikalsk Grundkurses - Kunstrådets musikudvalgs rapport DIHAJP / 09/8894 Kunstrådets musikudvalg afleverede i december 2008 en rapport om de musikalske grundkurser. Erhvervs- og Kulturservice forelægger rapportens anbefalinger til drøftelse i Udvalget for Erhvervs og Kultur med henblik på iværksættelse af eventuelle initiativer. Musikskolechefen deltager i behandlingen af punktet. Tovholder/informationsansvarlig Musikskolechefen Bilag Rapport om de musikalske grundkurser (722236) Indstilling Erhvervs- og kulturservice indstiller, at MGK-rapporten drøftes. Drøftet Reservation af udgiftsramme til områdefornyelse - afslag fra Velfærdsministeriet DITMKI / 08/39877 Udvalget for Erhverv og Kultur besluttede den 10. november 2008, at Haderslev Kommune skulle ansøge Velfærdsministeriet om reservation af midler til områdefornyelse i landsbyerne Bevtoft, Strandelhjørn, Jegerup og Sdr. Vilstrup.

22 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1027 Alle fire landsbyer deltager i øjeblikket i Haderslev Kommunes pilotprojekt om udarbejdelse af lokale handleplaner for landdistrikterne. Beslutningen blev truffet på baggrund af en konkret henvendelse fra Haderslev Landdistrikter. Erhvervs- og Kulturservice må med beklagelse meddele, at Velfærdsministeriet ikke har tildelt Haderslev Kommune en reservation af årets udgiftsramme med den begrundelse, at det ansøgte område, i sammenligning med øvrige områder, ikke i ligeså høj grad er problemramt. Derudover er det ministeriets vurdering af forsøgselementet om en modeludvikling ikke er tilstrækkelig nyskabende. Der var 13 kommuner, der i år havde ansøgt om reservation af områdefornyelsesmidler. Til ansøgningerne er tilsammen søgt om en udgiftsramme på kr., og udgiftsrammen til områdefornyelse er i 2009 på 50 mio. kr., hvoraf højest en ¼ må tildeles mindre byer. Det nævnes, at såfremt der er bortfald af reservationer, vil de ansøgninger, der har fået afslag, blive revurderet. Erhvervs- og Kulturservice vil anbefale, at der på baggrund af ovenstående arbejdes videre med et reduceret projekt. Projektet reduceres med det beløb, der var forventet fra Velfærdsministeriet samt reduktion til halvdelen af det, Byrådet havde afsat, og at der arbejdes på at skaffe medfinansiering andetsteds fra. LAG Haderslev har tilkendegivet, at de vil støtte projektet, uden at der på nuværende tidspunkt er sat beløb på. Det er Erhvervs- og Kulturservice opfattelse, at det er vigtigt at fremme den gode fortløbende proces, der allerede er sat i gang med udarbejdelse af handleplaner, udarbejdelse af egentlig områdefornyelsesplan og endelig gennemførelse af enkelte projekter. Økonomiske forhold Den oprindelige anbefaling var en indarbejdelse af Haderslev Kommunes egenfinansiering i budgetlægningen med 1 mio. kr. i 2010, 1 mio. kr. i 2011, 1 mio. kr. i 2012 og 1 mio. kr. i Denne anbefaling ønskes ændret sådan at beløbene reduceres til det halve. Procedure Eftersom Velfærdsministeriet ikke har meddelt tilsagn om støtte til områdefornyelsen, skal der ikke udarbejdes et områdefornyelsesprogram. Der skal i stedet udarbejdes et reduceret projektforslag, der sikrer gennemførelse af enkelte elementer. Projektforslaget danner baggrund for politisk behandling og en endelig vedtagelse af projektet i efteråret Det reducerede projekt bevirker en ændring af budgetforslaget til ½ mio. kr. pr. år, hvilket skal godkendes af Økonomiudvalget.

23 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1028 Tovholder/informationsansvarlig Landdistriktskoordinator Tine Kierkegaard Bilag Ansøgning områdefornyelse.pdf (669561) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Velfærdsministeriets afslag på reservation af årets udgiftsramme til områdefornyelse tages til efterretning, at Erhvervs- og Kulturservice udarbejder et reduceret projektforslag til politisk behandling i efteråret 2009, hvor udgiftsrammen er reduceret med det afslåede beløb fra Velfærdsministeriet samt reduktion til det halve i kommunens andel, og at der arbejdes med anden form for medfinansiering, og at der afsættes ½ mio. kr. pr. år fra i budgetforslaget til gennemførelse af et reduceret projekt. Første dot taget til efterretning. Udvalget besluttede, at der foreløbigt fastholdes afsat ½ mil. kr. til projektet i årene , og at projektet indgår i budgetlægningen for Syddansk Turisme - repræsentantskab DIHAJP / 09/11894 Udpegning af person til Syddansk Turismes repræsentantskab Syddanske Turisme har anmodet Haderslev Kommune om at udpege en person til Syddansk Turismes repræsentantskab. Tovholder/informationsansvarlig Direktør Willy Feddersen

24 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1029 Bilag Udpegning af medlemmer til fonden Syddansk Turismes repræsentantskab (745102) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Erhvervs- og Kulturudvalget foretager udpegning. Udpegning foretaget: Ella Skjellerup Eventuelt DIHAJP / 06/17018 Intet under eventuelt.

25 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1030 Underskriftsside Jens Chr. Gjesing Finn Lykkeskov Preben Holmberg Allan Emiliussen Kim Quist Ella Skjellerup Bent K. Andersen Holger Mikkelsen Uwe Jessen Holger Eskildsen

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-05-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Jens Chr. Gjesing og Allan Emiliussen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-12-2008 Mødested: 101 - Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 14-09-2009 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Holger Eskildsen og Kim Qvist

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 26-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ella Skjellerup forlod mødet kl.

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Marianne Ørsted Bonde Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-02-2009 Mødested: Haderslev Rådhus, gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Uwe Jessen, Finn Lykkeskov, Allan

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 15-12-2009 Mødested: 218 Gram Fritidscenter Ungdomslederpris 2010 - Uddeling Starttidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Leif Pedersen, Karsten Boe, John

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 25-05-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:42 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Holger Eskildsen

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt for møde Kl. 15.30 Lokale Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende Fraværende Rasmus Hejsel. Øvrige mødt. 2 Stiftet kvitter for

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 28-02-2007 Mødested: Forsyning Fjordargervej 32 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jan Christensen Fraværende:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, IT og

Læs mere

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 18.marts 2010 kl. 14.30 18.00 i mødelokalet ved direktørens kontor. PriceWaterhouseCoopers ved Niels Villadsen og Hanne Jansfort

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Bevtoft Hallens Cafeteria Starttidspunkt: Kl. 20:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Preben Holmberg, Leif Pedersen, Allan Emiliussen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. december 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. december 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Forslag til revideret

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:25 Afbud: Bemærkninger: Der er afbud til mødet den 26. marts 2007 fra

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. august 2011. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. august 2011. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. august 2011. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 20-11-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

Pkt.nr. 7. Hvidovre Torv - nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

Pkt.nr. 7. Hvidovre Torv - nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Pkt.nr. 7 Hvidovre Torv nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, 1. at skitseprojekt til nye fliser og ny belysning på Hvidovre

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19-09-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:03 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 19-09-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Annette Ploug Pihl, Birgit Bilstrup, Carsten Groth-Rasmussen,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Musikskolebestyrelse Mødedato: Torsdag den 22. maj 2014

Musikskolebestyrelse Mødedato: Torsdag den 22. maj 2014 REFERAT Musikskolebestyrelse Mødedato: Torsdag den 22. maj 2014 Mødested: Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Lærerværelset, Vojens Kultur og Musikhus Annie Christensen, Jakob Karlsson,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 09-03-2009 Mødested: Haderslev Rådhus, mødelokale 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 Afbud: Finn Lykkeskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD 1: NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Den selvejende institutions navn er ROSA Dansk Rock Samråd, dannet 23. august 1981, herefter kaldet ROSA. Stk.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 6-23.10.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt, dog undtaget Lars-Peter Melchiorsen, som var forsinket. Han deltog i mødet fra pkt. 9.

1 Afbud fra Alle var mødt, dog undtaget Lars-Peter Melchiorsen, som var forsinket. Han deltog i mødet fra pkt. 9. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 16. marts 2016. Kl. 15.00 Mødested: Vedsted Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt, dog undtaget Lars-Peter Melchiorsen, som var forsinket. Han deltog i mødet

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Tilstede: Karin, Werner, Henrik, Birthe, Anne Marie, Charlotte, Georg og Fravær: Erik, Kirsten, Henrik Lykke, Lene,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 05.06.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetforslag 2013-2016 - tekniske ændringer -Socialudvalget...

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 28-08-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Afbud: Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 28-08-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere